GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007

2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm II. Ruhsatlandırma Proje Aşamasında Alınacak İzinler Çevresel Etki Değerlendirme 8 Çevresel Etki Değerlendirme Raporu/Proje Tanıtım Dosyası için Başvuru 9 Çevresel Etki Değerlendirme Raporu/Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 9 ÇED Olumlu Kararı/ÇED Gereksizdir Kararı Geçerlilik Süresi 10 ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yatırımların İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi 11 Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması 11 Proje Sahibinin Değişmesi Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni 11 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Başvurusu 11 Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Geçerliliği 12 Deneme Üretimi Aşamasında Alınacak Belgeler İşletme Belgesi 12 İşletme Belgesi Başvurusu 12 İşletme Belgesinin Kesinleşmesi 13 İşletme Belgesinin Geçersizliği 13 İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği 13 GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 13 Çevre İzni /Çevre İzin ve Lisansı 13 Çevre izin Başvurusu 14 Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması 14 Çevre İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi 14 Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler 15 Çevre İzin Süreçleri 17 Açılma Ruhsatı 17 Bölüm III. Atıksu Yönetim Sistemi 19 Bölüm IV. Katı Atık Yönetim Sistemi Evsel Nitelikli Katı Atıklar 20 Geri Dönüşebilen Katı Atıklar ve Ambalaj 21 Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı 23 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları 24 Bölüm V. Özel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemi Atıkların Yönetimine İlişkin İlkeler 26 Atık Hiyerarşisi 27 Atıkların Sınıflandırılması 27 Mali Sorumluluk Sigortası 28 Tehlikeli Atıklar 29 Atık Yağlar 30 Tıbbi Atıklar 31 Bitkisel Atık Yağlar 32 Atık pil ve Akümülatörler 32 Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Yönetimi 33 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi 34 2/88

3 Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Yönetimi 34 Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetimi 35 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi 36 Bölüm VI. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetim Sistemi Toprak Kirliliği 41 Bölüm VII. Hava Kalitesi Yönetim Sistemi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği İzne Tabi Tesisler 42 Çevre İzni Sürecinde Hava Emisyon Başvurularının Yapılması 42 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği 43 Yeni Kurulmuş veya Değişiklik Görmüş Mevcut Tesislerde Ölçüm, Periyodik Ölçümler ve Kontroller 44 Bölüm VIII. Gürültü Yönetim Sistemi Çevresel Gürültü Kontrolü 46 Yapılarda Çevresel Titreşim Kriterleri 47 Çevre İzni veya Çevre izin ve Lisans Belgesine Tabi İşletme ve Tesislerde Çevresel Gürültüye Yönelik Değerlendirme 47 Açma ve Çalışma Ruhsatı 47 Planlanan İşletmelerde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Prosedürü 47 Gürültü Kontrol Talimatı 48 Bölüm IX. Su Temini Kalitesi Yönetim Sistemi 49 Bölüm X. Alt Yapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planı 50 Bölüm XI. Çevre Düzenlemesi Yönetim Sistemi 51 Bölüm XII. Yangın Savunma Yönetim Sistemi 52 GEPOSB Katılımcı Firmaların genel Sorumlulukları ve Yasaklar Kaçış Güvenliği Esasları 53 Bölüm XIII. Denetim Yönetim Sistemi 55 OSB İçi Denetim 56 Bölüm XIV. Diğer Hususlar 57 EKLER Ek 1- ÇED Başvuru Dilekçesi 40 Ek 2- Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Başvuru Dilekçesi 41 Ek 3- Beyanname 42 Ek 4- Motor Gücü Beyanı 43 Ek 5- Taahhütname 44 Ek 6- İşletme Belgesi dilekçesi 45 Ek 7- GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi başvurusu örneği 49 Ek 8- GEPOSB DKKR başvuru örneği 50 Ek 9- Çevre İzni Başvurusu 55 Ek 10- Açılma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 60 Ek 11- Açılma İzni Formu 62 Ek 12- Atık Yönetim Planı 63 Ek 13- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Şifre İstek Formu 64 Ek 14- Atık Yağ Beyan Formu 65 Ek 14/B Yağ Beyan Formu Ek 15- Acil Durum Planlaması 66 Ek 16- Yangın Yeterlilik Belgesi Gerekli Evrak Listesi 67 Ek 16/B Yangın İhbar Talimatı Ek 17- GEPOSB da Müteahhitlerin Uyması Gerekli Kurallar 68 Ek 18- GEPOSB Atık Yönetim Prosedürü 3/88

4 BÖLÜM I GENEL Amaç ve Kapsam Madde 1: Çevre Yönetim Sistemi, çevre yönetimine sistemli bir yaklaşımı gerektirir. Kuruluşlar, belirlenen çevre yönlerinin kaynak teşkil ettiği hedef ve amaçları başarmak ve iyileştirmelerde bulunabilmek amacıyla çevre risk ve fırsatlarına sistematik yaklaşımlarda bulunmalarını sağlar. Amaçlar; Çevre ile ilgili önemli hassas noktaların ve çevre etkilerinin belirlenmesi ve kontrolü, Önemli çevre fırsatlarının belirlenmesi, İlgili çevre yönetmelik şartlarının belirlenmesi, Tutarlı bir Çevre Politikası ve çevre yönetimi için temel oluşturmak, Önceliklerin oluşturulması amaçların belirlenmesi ve bunların başarılması için çalışılması, Sistemin gelişiminin sürekliliği ve değişen gereksinim ve koşulların adapte edilmesini içine alan sistemin etkinliğinin değerlendirilmesi ve performansın izlenmesi, Hukuki gereksinimlerin belirlenmesi, Etkilerin belirlenmesi, kontrolü, Politikanın, amaç ve hedeflerin konması, Performansın izlenmesi, Risk ve olanakların belirlenip kullanılmasıdır. GEPOSB Çevre Yönetim Planı; Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve faaliyette olan veya faaliyete geçecek olan katılımcı firmaların, yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak sisteme adaptasyonu ve kanuni yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında GEPOSB Müdürlüğü yetki alanı içinde kalan mevcut ve yeni kurulacak olan tüm tesislerin çevre yönünden oluşabilecek etkileri bu Yönetim Planı kapsamındadır. Tanımlar Madde 2: Ambalaj Atığı: Piyasaya sürülen ürünlerin tüketimi sonucu oluşan satış, dış ve nakliye ambalajlarının bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması gereken ekonomik değere sahip atıklarını, Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir. Birleşik denetim: Tesis veya faaliyetlerin, çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimleri, Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayinden çıkan soap-stock ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağları, Çevre: Bu terim hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları ve bunlar arasındaki ilişkileri de içine almak kaydıyla bir kuruluşun faaliyet gösterdiği alanı ve durumu belirtmektedir. Kuruluşun faaliyetini özelliklerine göre çevre kavramı kuruluşun yerleşim yerinden başlayarak bütün dünyayı içine alacak şekilde genişleyebilir. Çevre danışmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan kuruluşları, Çevre danışmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti konusunda yeterlilik almış firmalara verilecek belgeyi, Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde 4/88

5 toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini, Çevresel Etki: Bu terim kuruluşun faaliyetleri, ürünleri ve servisleri sonucu, dolaylı veya doğrudan olumlu veya olumsuz olarak çevreyle ilgili olan tüm ilişkilerini kapsamaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi : Kuruluşun mevcut ve planlanan faaliyet, ürün ve servislerinin çevre üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin önem durumunu belirleyen dökümante edilmiş değerlendirmedir. Çevre görevlisi: Denetime tâbi tesis veya faaliyetler ile çevre danışmanlık firmalarında çalışacak Bakanlık tarafından belgelendirilmiş kişileri, Çevre görevlisi belgesi (ÇGB):Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi, Çevre Fırsatları: Kirliliği azaltarak veya atıkları geri çevirerek enerji ve kaynak tüketiminin azaltılması ve böylelikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ya da ürünün çevreye duyarlı şartları öne süren pazarlara satışı çevresel bir fırsat olabilir. Çevre Hedefleri: Kuruluşun çevre ile ilgili amaçlarından kaynaklanan, kuruluşun tamamına veya bir bölümüne uygulanabilir performans gereklilikleridir. Hedefler mümkün olan durumlar için sayılarla ifade edilmelidir. Çevre ile ilgili Amaçlar: Kuruluşun çevre politikası ile ilgili olarak kendisi için saptadığı, mümkün olan hallerde sayı ile de ifade edilebilen genel maksatlarıdır. Çevre ile ilgili hassas noktalar: Kirletici özelliği bulunan ürün, halkın ve çalışanların hastalanması veya yaralanmasına veya bir kirlilik yaratmasından dolayı, dış pazarlarda kabul görmemesine ve kuruluşun ulusal ve uluslararası pazarlarda saygınlık kaybetmesine neden olmasıdır. Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni, Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişiklikler ile ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Çevre Politikası: Kuruluşun çevresel etkileri konusundaki icraatının, amaç ve prensipleri ile bu çevresel etkilerine uygun amaç ve hedeflerini açıklayan bir belgedir. Çevre Riski: Kirletici özelliği bulunan ürün, halkın ve çalışanların hastalanması veya yaralanmasına veya bir kirlilik yaratmasından dolayı, dış pazarlarda kabul görmemesine ve kuruluşun ulusal ve uluslar arası pazarlarda saygınlık kaybetmesine neden olmasıdır. Çevre Yönetimi: Kuruluşun planlamayı da içine alan genel yönetim işlevinin çevre politikasını geliştiren, gerçekleştiren, uygulayan ve sürdüren cephesidir. Çevre Yönetim Denetimleri: Kuruluşun çevre yönetim sisteminin ve çevresel performansının daha önceden planlanan amaç ve hedeflere, çevre politikasına uygun olup olmadığının, sistemin verimli olarak uygulanıp uygulanmadığının sistematik bir şekilde değerlendirilmesidir. Çevre Yönetim Programı: Kuruluşun çevre politikasıyla belirlediği hedeflere ulaşması için yapması gereken faaliyetleri anlatan programdır. Çevre Yönetim Sistemi: Kuruluşun çevre yönetiminin uygulanması için ve gerekli kuruluş yapısı, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemler ve kaynaklardır. Gayri Sıhhi Müessese: TFaaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasali fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebebp olabilecek müesseseleri, İç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini, İnert atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan atıkları, 5/88

6 İşletme Belgesi: tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerine, işveren veya işveren vekilinin başvuru ve beyanı üzerine verilen izin belgesini, Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelere(evsel katı atıklar, bitki artıkları, evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi katı atıkları) ve susuzlaştırılmış evsel arıtma çamuruna katı atık denilmektedir. Kuruluş: Kendine has bir yönetime, görev veya görevlere sahip kamuya ait veya özel yapıda olan şirket, teşebbüs ve birliklere verilen ad. Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini, Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltilerini, Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler Sürekli Gelişim: Faaliyet alanının bütün dallarında değilse bile çevre ile ilgili çalışmaların bütününde beyan edilen çevre politikaları gereğince sarf edilen sürekli gayretler sonucu sağlanan başarının yıldan yıla artırılması. Uygunsuzluk: Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesini Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi veya çevre danışmanlık yeterlik belgesinin (ÇDYB) alınıp Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 5 yıllık geçerlilik süresini, Yeterlik Belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi, İlkeler Madde 3: Çevre Yönetim Planı, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır: a) Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak, kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır. Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmelerini yapan yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeden çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler. Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının seçiminde çevre sorunlarının önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler tercih edilir ve uygulanır. Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır. GEPOSB ATIK HİYERARŞİSİ 6/88

7 b) GEPOSB da her katılımcı firma atıklarını kaynakta ayırmak ve yönetmeliklerde belirtilen hususlara göre bertarafını yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır. Her türlü atığın çevreye izinsiz boşaltılması yasaktır. c) GEPOSB a ait kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapı sistemleri tahrip edilemez, kullanım amaçları değiştirilemez. d) GEPOSB da her türlü atık kaynağı (katılımcı firma), OSB altyapı sisteminden ve atıkların bertarafı ile ilgili yapılacak olan harcamaların karşılanmasından sorumlu ve gerekli tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. e) GEPOSB da her türlü altyapı sisteminin kullanımı ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ İŞLETİLMESİ YÖNETİM PLANI nda belirtilen hususlar dâhilinde yapılmaktadır. Yükümlülük Madde 4: Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum ve Kanuni zorunlulukları yerine getirilmesi ihtiyacı, faaliyetle ilgili özel kirlilik veya güvenlik riskleri hakkında yol göstermenin sağlanması, proses verimliliğinin arttırılarak oluşan çevre kirliliğinin azaltılması ihtiyacı nedeniyle Madde 3 te belirlenen ilkeler doğrultusunda ve GEPOSB Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda, OSB Altyapı sisteminin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü önlemi almak ve bu Yönetim Planında belirlenen esaslar uyarınca gerekli tesisleri kurup işletmekle yükümlüdürler. 7/88

8 BÖLÜM II RUHSATLANDIRMA İlgili Yönetmelikler; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4562 sayılı OSB Kanunu, ÇED yeterlilik Belgesi Tebliği tarih ve sayılı resmi gazete, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazete, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazete, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, tarih ve sayılı resmi gazete, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Herhangi bir yatırım konusuna karar verilip, bu yatırım için GEPOSB da tesis kuracak olan katılımcılar, inşaata başlamadan önce proje aşamasında 3194 sayılı İmar Kanununa göre ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mer i mevzuat ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerekli izinleri almak zorundadır. II.1- PROJE AŞAMASINDA ALINACAK İZİNLER II.1.1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Madde 5: 17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK I ve EK II listelerinde bulunan, gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler için çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilen süreç ve izindir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-I listesinde yer alan projeler ile EK-II listesinde bulunup Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanması zorunludur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-I inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur. Yönetmeliğin Ek-II listesinde yer alan projeler ile yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı yönetmeliğin Ek-II sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler seçme eleme kriterlerine tabidir. Seçme eleme kriterlerine tabi faaliyetler yönetmelik Ek IV e göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlaması gerekmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren projeyi gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler EK-I de yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlayıp Çevre Bakanlığından proje hakkında olumlu görüş, EK-II ye tabi projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlayıp Çevre Bakanlığından proje hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi 8/88

9 Gerekli Değildir kararı alınmadıkça bu projeler için hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna tabi projeler hakkında, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı verme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak projeler hakkında, Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir ya da Gerekli Değildir, kararını verme yetkisi de Kocaeli Valiliği ne aittir. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu / Proje Tanıtım Dosyası için Başvuru Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında kurulacak tesisin faaliyet konusunun hangi kategoride değerlendirileceğinin belirlenmesi için, - Faaliyet sahibinin dilekçesi (FİRMA verecek-örneği Ek 1) - Planlanan faaliyetin proses akım şeması (FİRMA verecek) - Projenin özeti (FİRMA verecek) - Proje yerinin işaretli olduğu 1/25000 ölçekli onaylı harita (GEPOSB verecek) - 1/10000 ölçekli genel vaziyet planı (Firma verecek) - Tapu tahsis belgesi (Kiracı ise kira kontratı) - İmar durumu/yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi - Varsa projeyi tanıtıcı belgeler (FİRMA verecek) - Kapasite raporu (FİRMA verecek) ile proje sahibi GEPOSB Bölge Müdürlüğüne başvurur. GEPOSB Çevre Birimince OSB Uygulama Yönetmeliği madde 101 kapsamında yapılan değerlendirmenin uygun olması durumunda bir üst yazı ile birlikte dosya Kocaeli Valiliğine gönderilir. Kocaeli Valiliği tarafından faaliyet sahibine hangi kategoride yer aldığı bildirilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporuna tabi faaliyetlere Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu formatı Çevre ve Orman Bakanlığı, Ek II ye tabi projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası formatı Bakanlık Yetki devri sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından verilir. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu / Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Katılımcılar kuracakları tesis ile ilgili hazırlatacakları Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu ve Proje Tanıtım Dosyası için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından GEPOSB Çevre Biriminin de görüşü alınmak suretiyle yaptırırlar. Formata uygun hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu Çevre ve Orman Bakanlığına ve Proje Tanıtım Dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri Kocaeli Valiliğine sunulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun formata uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı, Proje Tanıtım Dosyasının formata uygunluğu Kocaeli Valiliği tarafından incelenir. Formata uygun olmayan raporlar katılımcıya iade edilir ve yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi istenir. Kocaeli Valiliği gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgli geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir. Gerekli düzenlemeleri yapan proje sahibi dosyayı Çevre ve Orman Bakanlığına sunar. Formata uygun olduğu anlaşılan raporlar Çevre ve Orman Bakanlığı/ Kocaeli Valiliği nce başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulur. Proje ile ilgili olarak başvuru yapıldığına dair Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru dosyasının bir nüshası Bakanlık tarafından ilgili Valiliğe gönderilir. Valilik, halka yörede proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerinin değerlendirilmek üzere Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi herhangi bir yöntemle duyurur. Ayrıca Bakanlık halka projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci ile ilgili bilgilerin alınabileceğini internet aracılığı ile de duyurur. Halk projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini yukarıda belirtilen mercilere ulaştırabilir. Ek II de yer alan projeler için halkın bilgilendirilmesi toplantıları yapılmamaktadır. 9/88

10 Bakanlık, proje sahibinden başvuru dosyasını komisyon üyelerinin sayısı kadar çoğaltmasını ister. Bu maddede öngörülen işlemler üç işgünü içerisinde tamamlanır. "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için, proje sahibi bir dilekçe ekinde bu karar ve proje tanıtım dosyası ile Bakanlığa başvurur. Bu dosya başvuru dosyası olarak işlem görür. Bakanlık bu dosyayı inceler ve belirlediği komisyon üyelerinin sayısı kadar çoğaltılmasını proje sahibinden ister. Bakanlık başvuru dosyasının bir kopyasını halkın katılımı toplantısı ve kapsam belirleme toplantısının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde komisyon üyelerine gönderir ve komisyonu ilk toplantıya çağırır. Komisyona Bakanlık temsilcisi başkanlık eder ve komisyonun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir. Komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları esastır. Komisyonun kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Halkın katılımı, bilgilenme, kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri, on iki işgünü içerisinde tamamlanır. Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu sunulmaz veya gerekçesi belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun bulunması halinde altı ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir. Proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde iki adet Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Bakanlığa sunulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Komisyon Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on işgünü içinde inceler ve değerlendirir. Katılımcı, inceleme değerlendirme toplantılarının sona ermesinden sonraki beş iş günü içerisinde; son şekli verilmiş olan 2 adet nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri Bakanlığa sunar. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı beş işgünü içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı ya da Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı verir. Proje Tanıtım Dosyası hakkında Kocaeli Valiliği on beş iş günü içinde inceleme ve değerlendirmeleri tamamlayarak proje hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararını beş işgünü içinde verir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı / Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereksizdir Kararı Geçerlilik Süresi Katılımcı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu görüşü verilen faaliyet için, diğer mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alarak yedi yıl içinde yatırıma başlamadığı takdirde Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı geçersiz sayılır. Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya tabi faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda, Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli değildir kararı geçersiz sayılır. 10/88

11 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Kapsamındaki Yatırımın İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen projelerle ilgili olarak, proje sahibi tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediği Çevre ve Orman Bakanlığı ve GEPOSB Müdürlüğü tarafından izlenir ve denetlenir. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür. Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması Yönetmelik kapsamındaki projelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise faaliyet durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Proje Sahibinin Değişmesi Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile Bakanlığa bildirir. II.1.2- YER SEÇİMİ TESİS KURMA İZNİ Madde 6: 4562 sayılı OSB Kanunu 4. maddesinin 6. fıkrası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği 18. maddesine göre, gayri sıhhi müesseseler inşaat çalışmalarına başlamadan önce yer seçimi ve tesis kurma izni almak zorundadır. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme heyeti, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer. Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Başvurusu GEPOSB da tesis kuracak olan katılımcılar, yer seçimi ve tesis kurma izni işlemlerini başlatmak için aşağıda belirtilen bilgi, belge ve projeleri hazırlayarak GEPOSB Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. a) Sınıflandırma ve Yer Seçimi Dilekçesi ile ekinde hazırlanacak olan beyanname (Örneği Ek 2 ve Ek 3), b) Proses Akım Şeması ve Açıklama Raporu, c) Mimari projeye uygun olacak şekilde alet ve cihazların konumu, motor güçlerini gösterir şekilde hazırlanmış 1/100 ile 1/1000 arası ölçekli tesis içi yerleşim planı ve ayrıntılı ekipman listesi (Motor Gücü Beyannamesi). Yerleşim Planını çizen mühendis ve şirket imza, kaşeli olacak (Örneği Ek 4), 11/88

12 d) Tesis raporu (Kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve üretilen mamullerin adları ve yıllık miktarlarını belirten firmaca hazırlanmış kapasite raporu) e) Çevre Kirlenmesi Taahhütnamesi (Örneği Ek 5), f) GEPOSB Müdürlüğü tarafından ön arıtma tesisi yapması gerektiği belirlenen firmanın, GEPOSB Müdürlüğü ön arıtma tesisi onay şartlarına uygun olarak hazırlanmış arıtma tesisi projeleri onay dosyası. Ön arıtma tesisi projeleri ilgili meslek odalarınca vize edilecektir. g) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı, ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsam dışı yazısı, h) Tapu Tahsis Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Yer Seçimi Tesis Kurma İzni Geçerliliği Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılabilir. II.2- DENEME ÜRETİMİ AŞAMASINDA ALINACAK BELGELER Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme heyetinin önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri yetkilisi tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme heyetinin kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir. İşletme Belgesi Madde 7: Kurulan tesisin, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ve tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik şartlarına uyması koşuluyla İşletme Belgesi alması zorunludur. İşletme Belgesi; tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar. 2- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz: a) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, b) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, c) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. İşletme Belgesi Başvurusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmeden önce İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alam tüm firmaların İşletme Belgesi alması zorunludur. İşletme Belgesi almak isteyen firmalar başvuru için bir dilekçe (Örneği Ek 6) ile Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder. Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içerisinde verilir veya gönderilir. İşletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir. Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz. Açıldığında İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamına girmeyen, fakat daha sonra yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Böyle bir durumda firma sahibi veya vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde Ek-6 da yer alan başvuru ve beyan formu ile Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder. 12/88

13 İşletme Belgesinin Kesinleşmesi İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan formunda belirtilen hususlar incelenir. Yapılan incelemede, asgari güvenlik önlemlerine ilişkin belirtilen hususların, ilgili oldukları mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir. İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir. İşletme Belgesinin Geçersizliği İşletme belgesi aşağıdaki hâllerde geçerliliğini kaybeder. a) İşyerinin taşınması, b) İşyerinin üretim ve faaliyet konusunun değişmesi. İşletme belgesinin geçerliliğini kaybetmesi durumunda işyerine, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre yeniden işletme belgesi alınması zorunludur. İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tespit edilmesi veya işveren veya işveren vekilince bölge müdürlüğüne değişikliğin bildirilmesi durumunda işyerinin mevcut dosyasında yer alan belge ve bilgiler esas alınarak işletme belgesindeki işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır. GEPOSB Kanalizasyon Sistemine Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Madde 8: Kuruluşlar atık su Kanal Bağlantı İzin Belgesi ve/veya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatını almak için firmalar, bir dilekçe (Örneği Ek-7 ve Ek-8) ve bilgi formu ile GEPOSB Müdürlüğü ne başvurulur. Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir. Bağlantı izin belgesi yönetim planında belirtilen hususlara göre verilecektir. Bağlantı izin belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı Madde 9: tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izin/çevre izin ve lisans uygulamasına geçilmiştir. Çevre İzin / çevre izin ve lisans uygulamasında başvurular Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılım programı ile tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. ÇKAGİLHY kapsamında çevre iznine tabi işletmeler; - Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) - Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni alması zorunludur. 13/88

14 Çevre İzin e-başvurusu Çevre izin başvuruları çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan yazılım programı, yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanabilmesine, istenilen belgelerin tamamlanmadan başvuru yapılamamasına vb. esaslara göre oluşturulmuştur. Çevre izin başvurularının yazılım programı ile yapılabilmesi için ıslak imza yerine geçen Elektronik İmza veya Mobil İmza kullanılmaktadır. Çevre izin yazılım programı aracılığıyla firmayla ilgili belgelerin yüklenmesi sırasında onaylama işleminin yapılabilmesi için firma adına imza yetkisine sahip olan personelin Elektronik veya Mobil imza alarak onaylama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çevre İzin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. 1- Geçici Faaliyet Belgesi Alınması, 2- Çevre izin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması, Geçici Faaliyet Belgesi Başvuruları; Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Çevre Bakanlığına, Ek-2 listesinde yer alan işletmelerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. İşletme adına aynı adreste yer alan Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde başvurular bir bütün olarak Çevre Bakanlığına yapılacaktır. Çevre izin dosyasının yetkili mercilere sunulmasında başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu mevzuat uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. Geçici Faaliyet Belgesi alınması; ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında Ek-3A ve Ek-3B de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar. Firma tarafından yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. - Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur, - Bir yıl sürelidir, - Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır, Çevre İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi ÇKAGİLHY EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir. e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren 14/88

15 eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre iznini alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre izin belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Geçici faaliyet belgesi verilmesi, çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi aşamalarında yetkili merci tarafından işletmenin kurumsal elektronik posta adresine yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir. Bildirimler işletmenin çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da hizmet satın alınması durumunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına da gönderilir. Çevre İzin Belgesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili mercie çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler. Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar. Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır: a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi, b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması. İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler ÇKAGİLHY EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister. 15/88

16 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3C SÜRECİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER o Emisyon Ölçüm Raporu o Akustik Rapor o Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi o Tehlikeli madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi o Teknik Uygunluk Raporu o Fizibilite Raporu o Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı o Geri Kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, o Çevre Yönetim Sistem Belgesi o Geri Dönüşüm Sonucunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi o Deneme Yakması Planı o Deneme Yakması Sonuç Raporu o Tesise kabul edilen atıkların analizi o Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler o Biyolojik indikatör analiz raporu o Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı o Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler o Faaliyet Raporu 16/88

17 o İzleme raporları Çevre İzin Süreçleri Açılma Ruhsatı Madde 10: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine göre deneme izni veya açılma ruhsatı olmayan birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyete geçemez. Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Tesisin özelliğine göre inceleme heyetinin kararıyla deneme izni süresi iki yıla kadar uzatılabilir. Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde GEPOSB inceleme heyeti tarafından yerinde incelenir. Kanal Bağlantı İzni ve/veya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatını ve diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Ek 11 deki açılma izni raporu düzenlenir ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunun başkanı veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda(örneği Ek 10) yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur. 17/88

18 İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için GEPOSB a yapılacak başvuru üzerine, inceleme heyeti en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi inceleme heyetinin raporunu değerlendirerek en geç üç gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir. İnceleme heyeti raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi durumunda, nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir. Ruhsatın verilmesinden sonra GEPOSB İnceleme Heyeti tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur. Açılma ruhsatı almış gayri sıhhi müessesede GEPOSB Müdürlüğünün bilgisi ve yazılı müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur. 18/88

19 BÖLÜM III ATIKSU YÖNETİM SİSTEMİ İlgili yönetmelikler, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, tarih ve sayılı resmi gazete, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Tehlikeli maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Madde 11: GEPOSB Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü nün bilgi, denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur. GEPOSB da yatırım yapan katılımcıların atık su altyapı tesislerine deşarj limitleri ve deşarj koşulları, Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir. 19/88

20 BÖLÜM IV KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ İlgili Yönetmelikler; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Atıkların Düzenli depolanmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazete, Atık Yönetimi genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik tarih ve sayılı resmi gazete, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, tarih ve sayılı resmi gazete, Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanım Tebliği, tarih ve sayılı resmi gazete, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı resmi gazete, Evsel Nitelikli Katı Atıklar Madde 12: Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) susuzlaştırılmış arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine göre, Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır. Katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut üretimdeki katı atık miktarını azaltmak, katı atık içinde zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Katılımcılar katı atıkları tesis içinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığını, çevrenin görünüşünü, sinek, haşarat, fare ve benzeri canlıların üremesine izin vermeyecek şekilde açıkta depolanması ve çöp konteynerlerini GEPOSB iç yollarına (küçük sanayi dükkânları hariç) ait kaldırım kenarlarında depolanması yasaktır. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar taşıma araçlarına uygun konteynerlerde çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde ağzı kapalı olarak biriktirmek zorundadır. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur. Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır. Katılımcıların evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklarının, katı atık deponi tesislerine taşınmasındaki sorumluluk atık üreticisine aittir. GEPOSB Bölge Müdürlüğü katılımcılarından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikteki atıkların bertaraf edilmesi konusunda OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak anlaşma ve protokoller yaparak koordinasyonu sağlar. Bu amaçla GEPOSB komşu OSB lerdede hizmet vermekte olan Kocaeli Valiliği kuruluşu olan ve köylere hizmet amaçlı olarak kurulmuş bulunan Çevre ve İmar Koruma Birliğinden evsel ve endüstriyel nitelikteki çöplerin toplanması amacıyla hizmet alınmaktadır. Gelecek dönemlerde GEPOSB katılımcısına çok daha iyi ve uygun maliyetli hizmet sunulmasını sağlamak üzere farklı firmalarla sözleşmeler yaparak hizmet alabilir. Katı atıkların uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet atığı üreten katılımcı tarafından ödenir. Bugün itibariyle hizmet alınmakta olan Kocaeli Valiliği Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından verilmekte olan hizmet bedelleri Birlik encümen toplantısı sonucunda alınan kararlarda tespit edilen fiyat tarifesine belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 20/88

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18.02.2013 1 NEDEN İZİN VE LİSANS?

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.01.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS UYGULAMALARI

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu.

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu. ÇEVRE İZİN KONULARI ÇEVRE İZİN BELGESİ alınması aşamasında ilk adım Geçici Faaliyet Belgesi nin alınmasıdır. GFB aşamasını tamamlayan işletmeler için 1 yıl geçerliliği olan GFB belgesi verilir. GFB alan

Detaylı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme TÜSİAD olarak bu yönetmelik taslağı vasıtası ile çevre izin ve lisans süreçlerinin iyileştirilmesi

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Hasan SEÇGİN Çevre Mühendisi 10 Şubat 2016 / İSTANBUL Çevre İzin ve Lisansları

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI

KANLIĞI ÇEVRE SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZİN N VEYA ÇEVRE İZİN N VE LİSANS L SÜRECİNİN N TAMAMLANMASI ÇEVRE İZNİ /

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ Şaziye SAVAŞ Kimya Y. Mühendisi Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ERZURUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK & TIBBİ ATIK STERİLİZASYON İZİN VE

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın n KARACA Şube MüdürüM V. ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Çevrimiçi ÇED Yönetimi Sistemi Kapsamında uygulanabilirliğinin sağlanması için değişiklik talebi. YÜRÜRLÜKTE

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23.12.2014 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ILE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Amaç: İSG hizmetleri İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Öğrenim

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer)

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) Çevre Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872-9.8.1983 / Khk/443 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

idoçevre ADR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANS YÖNETMELĠĞĠ SUNUMU

idoçevre ADR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANS YÖNETMELĠĞĠ SUNUMU idoçevre ADR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVRE ĠZĠN VE LĠSANS YÖNETMELĠĞĠ SUNUMU 1 ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10.09.2014 TARİHLİ VE 29115 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞ OLUP; 01.11.2014

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı