TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN TANIMLAR İLGİLİ DOKÜMANLAR BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞVURU AŞAMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ SÖZLEŞME AŞAMASI VE DESTEKLEME SÜRECİ PROJE TAKİP VE GERİ ÖDEME SÜRECİ EK 1: ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ KAPSAMI EK 2: HİZMET ALIMI YAPILACAK KİŞİ/ KURULUŞLARLA İMZALANACAK SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 1

3 1. BAŞLARKEN TTGV Çevre Prje Destekleri ile sanayi kuruluşları tarafından çevre teknljileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirilen uygulama prjelerine geri ödemeli finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu prjelerde yerli teknljilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknljilerin yerli lanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dlaylı larak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Söz knusu destekler ile ilgili esaslar Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları dsyasında yer almaktadır. Bu dkümanı dikkatle kumanızı tavsiye ederiz. TTGV Çevre Prje Destekleri esas larak, Başvuru, Değerlendirme, Sözleşme, Destekleme ve Geri Ödeme aşamalarından luşmaktadır. Bu kılavuz ile; planladığınız prjenin Çevre Prje Destekleri kapsamında lup lmadığına yönelik yapacağınız değerlendirmenin ve başvuru, değerlendirme ve destekleme süreçlerinizin klaylaştırılması amaçlanmıştır. Kılavuzda, TTGV Çevre Prje Destekleri ile ilgili tanımlar ve dkümanların tanıtımı Desteklerin kapsamı ve ilgili destek mekanizması, Başvuru ve değerlendirme takvimi Başvuru aşamasında yapılması ve dikkate alınması gerekenler, Değerlendirme sürecinin aşamaları, Destekleme sürecinde uyulması gereken esaslar ve Destek süreci snrasına ilişkin hususlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. TTGV larak amacımız, şeffaflık ilkesini benimseyerek desteklerimize başvuruda bulunacak sanayi kuruluşları için herşeyin klay anlaşılır lmasını sağlamaktır. Ayrıca, başvuruda bulunmadan önce prjenizi ve kuruluşunuzu değerlendirmenizi sağlayarak, eksikliklerinizi tamamlamanızı ve prjenizin desteklenme lasılığını yükseltmenizi de hedefledik. Bu kılavuzdaki bilgiler ve her türlü srularınızla ilgili larak Çevre Prjeleri Grubu ile bağlantıya geçebilirsiniz: Türkiye Teknlji Geliştirme Vakfı Çevre Prjeleri Grubu Tel: (312) E-psta: Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 2

4 2. TANIMLAR Alan Kmitesi (Üyeleri): Prje Öneri Dsyasını, kuruluşunuzu ziyaret ederek, Prje Önerisi Alan Kmitesi Değerlendirme Frmuna göre değerlendirmek üzere, TTGV tarafından kamu/ üniversite/ özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve prje knularında uzman kişilerden luşan kmitedir. Çevre Prje Destekleri Kılavuzu: Çevre Prje Destekleri için yapılacak başvuru, değerlendirme, destekleme ve geri ödeme süreçlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz dkümandır. Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları: Çevre Prje Destekleri için sağlanan kaynağın kullandırılması ile ilgili genel esasları içeren bilgilerdir. Gelişme Rapru: Prje süresince Prje Destekleme Sözleşmesi nde belirtilen tarihlerde Prje Yürütücüsü nün, TTGV tarafından belirlenen frmata göre hazırladığı ve prjenin çevresel, teknik ve mali açıdan ilerlemesinin açıklandığı raprdur. Geri Ödeme Sözleşmesi: Prjenizin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen tplam harcama tutarının TTGV ye geri ödenmesine ilişkin esasları belirleyen, TTGV ve Kuruluşunuz arasında imzalanan sözleşmedir. Harcama Dsyası: Prje Destekleme Sözleşmesi nin imzalanmasıyla yürürlüğe girmesinden snra kuruluşunuz tarafından yapılan harcamaların bildirildiği ve Mali Uygulama Esasları'na göre hazırlanan dsyadır. İzleyici Rapru: Prje İzleyicisinin prje başlangıç tarihinden itibaren iki üç ayda bir prje çalışmalarını yapıldığı mekanda ziyaret ederek, prjenin gelişimi ile ilgili gözlem ve izlenimlerini yansıttığı raprdur. Mali Uygulama Esasları: Kuruluşunuz tarafından prje kapsamındaki harcamalar yapılırken ve aylık harcama dsyası hazırlanırken dikkate alınması gereken mali esasları içeren dkümandır. Öneren Kuruluş: TTGV ye prje öneri dsyasını ileterek prje başvurusunda bulunan firmadır. Prje İzleyicisi: Desteklenmesine karar verilen prjelerin, TTGV adına idari, teknik ve mali açıdan izlenmesi amacıyla, genellikle Alan Kmitesi Üyeleri arasından atanan uzmandır. Prje Destekleme Sözleşmesi: Prje Öneri Dsyasının (Revizyn 2) tamamlanması ve TTGV ile Prje İzleyicisi tarafından kabul edilmesinden snra, TTGV ve kuruluşunuz arasında imzalanan sözleşmedir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 3

5 Prje Destekleme Süreci: Prje Destekleme Sözleşmesi'nin imzalanmasından, kuruluşunuz tarafından hazırlanan snuç raprunun TTGV'ce kabul edilerek geri ödemelerin başlamasına kadar geçen süreçtir. Prje Önerisi Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu: Prjeyi değerlendiren Alan Kmitesi Üyeleri tarafından prje önerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan frmdur. Bu frmda yer alan srular TTGV nin prje destekleme kriterlerini içermektedir. Prje Öneri Dsyası: Kuruluşların TTGV ye prje önerisinde bulunabilmeleri için dldurması gereken Prje Öneri Frmları ve gerekli diğer belgeleri içeren ve 1 asıl kpya larak TTGV ye iletilmesi gereken prje başvuru dsyasıdır. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 1): Kuruluşunuzun TTGV ye prje önerisinde bulunmasını takiben yapılan ön değerlendirmede belirlenen eksikliklerin, kuruluşunuzca tamamlanarak tekrar düzenlenen revize Prje Öneri Dsyasıdır. 1 Asıl 3 kpya lmak üzere 4 nüsha larak TTGV ye iletilir. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2): Yönetim Kurulu kararı snrası, Prje Önerisinde değişiklik yapılması öngörülmüş ise, değişikliklerin belirtlenen süre içinde tamamlanarak nihai hale getirilen revize Prje Öneri dsyasıdır. 1 asıl, 1 kpya lmak üzere 2 nüsha larak TTGV ye iletilir. Prje Öneri Frmları: Kuruluşların TTGV ye prje önerisinde bulunabilmeleri için dldurmaları gereken frmlardır. İlgili destek alanın başlığından (http://www.ttgv.rg.tr/tr/cevre-prje-destekleri) adresinden indirilebilir. Prje Süresi: Prje Öneri Frmunda yer alan, prje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimidir. Ay larak gösterilir. Prje Yürütücüsü: Prjenin yürütülmesinden ve prje ile ilgili her türlü teknik, idari ve mali knudan Yürütücü Ortak ile birlikte müştereken ve müteselsilen srumlu lan ve Öneren Kuruluş bünyesinde çalışan kişidir. Snuç Rapru: Prje snuçlandığında, Prje Yürütücüsü nün TTGV tarafından belirlenen frmata uygun lacak şekilde hazırladığı ve sna eren prjenin çevresel, teknik ve mali açıdan tüm yönlerinin değerlendirildiği raprdur. Yürütücü Ortak: TTGV tarafından yapılan değerlendirme snucunda prje önerisi desteklenmeye karar verilen Öneren Kuruluş, Çevre Prje Destekleri Prje Destekleme Sözleşmesi nin imzalanmasından snra Yürütücü Ortak larak anılır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 4

6 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR TTGV Çevre Prje Desteklerinde başvuru, değerlendirme, sözleşme ve destekleme aşamalarında incelemeniz ve dikkate almanız gereken dkümanlar şunlardır: Çevre Prje Destekleri Genel Kılavuz Dkümanları: Çevre Prje Destekleri Kılavuzu Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları Başvuru Dkümanları (Prje Öneri Frmları) Çevre Teknljileri Desteği Prje Öneri Frmları Enerji Verimliliği Desteği Prje Öneri Frmları Değerlendirme Sürecine İlişkin Dkümanlar Çevre Teknljileri Desteği Prje Önerisi - Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu Enerji Verimliliği Desteği Prje Önerisi - Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu Sözleşme ve Destekleme Sürecine İlişkin Dkümanlar Prje Destekleme Sözleşmesi Örneği Mali Uygulama Esasları Gelişme Rapru Frmatı Snuç Rapru Frmatı Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 5

7 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE Bu bölümde TTGV Çevre Prje Desteklerinin kapsamı, lası prje alanları ile destek mekanizması ve önceliklerimiz hakkında bilgi verilmektedir. Planladığınız prje(leri)nizi bu bilgiler çerçevesinde değerlendirdikten snra, TTGV Çevre Prjeleri Grubu yla telefn ya da e-psta aracılığıyla bağlantıya geçemenizi, prje fikirlerinizi paylaşarak önerilerimiz dğrultusunda başvuru hazırlıklarınıza başlamanızı tavsiye ederiz TTGV ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KAPSAMI Çevre Prje Destekleri, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalara yönelik lup, iki farklı destek alanından luşmaktadır: Çevre Teknljileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği Planlanan prjeler birden fazla destek alanı ile ilgili ise, prjede gerçekleştirilecek uygulamaların ve sağlanacak kazanımların dağı ve ağırlığı dikkate alınarak en uygun destek alanı tercih edilecektir. Başvuru öncesinde TTGV Çevre Prjeleri Grubu ndan alacağınız öneriler bu kapsamda da önem arz etmektedir. TTGV, yıllık ve dönemsel prgramları dğrultusunda destek kapsamındaki bazı knu başlıkları ve uygulamaları kapsam dışı tutabilir ya da önceliklendirebilir Çevre Teknljileri Desteği Çevre Teknljileri Desteği nin temel amacı, ek-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknljik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve eknmik değeri lan temiz üretim teknljilerinin uygulanmasına yönelik uygulama prjelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Sanayi kuruluşları, aşağıda belirtilen knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Çevre Teknljileri Desteği ne başvurabilirler. Her knu başlığı kapsamına girebilecek uygulamalar Ek 1 de ayrıntılı larak açıklanmış, örneklendirilmiştir. Prjelerde, yerli teknlji ve ekipman kullanımıile ileri teknlji (malzeme, elektrnik, yazılım, vb.) uygulamaları önceliklerimiz arasında yer almakta, yenilikçi byutu lan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 6

8 Çevre Teknljileri Desteği Knu Başlıkları (Olası Prje Knuları): Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi, değerlendirilmesi Su tüketiminin / atıksu luşumunun kaynağında azaltılması Emisynların kaynağında azaltılması Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi Enerji üretim ve kullanımında çevre dstu teknljiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi Endüstriyel eklji (simbiyz) Çevre dstu malzeme/ ürün üretimi Karbn tutma ve deplama sistemleri Çevre Teknljileri Desteği, genel larak halen mevcut bulunan üretim tesislerine yönelik lmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan ürün/ yakıt/ enerji üretimi ve endüstriyel eklji (simbiyz) uygulamaları bu kapsamda değerlendirilmiş lup, ayrıntılar Ek 1 de açıklanmaktadır. Ayrıca, yeni tesis ya da üretim hattı kurma aşamasında çevre ile uyumlu üretim yapacağını belirten kuruluşların, yatırımları kapsamında yaygın uygulamadan farklı yenilikçi ve temiz üretim (ekverimlilik) anlayışını destekleyen, sektör için yaygın uygulamaya örnek teşkil edecek yatırım kalemleri de prjelendirilerek desteklenebilir Enerji Verimliliği Desteği Enerji Verimliliği Desteği, Türkiye nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yğun sektörlerde rekabet gücünün kruması, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla luşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil lmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama prjelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sanayi kuruluşları, aşağıda belirtilen veya benzeri knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Enerji Verimliliği Desteği ne başvurabilirler. Prjelerde, yerli teknlji ve ekipman kullanımı ile ileri teknlji (malzeme, elektrnik, yazılım, vb.) uygulamaları öncelikler arasında yer almakta, yenilikçi byutu lan uygulamaların ve entegre (sistem ptimizasynunu esas alan) desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 7

9 Enerji Verimliliği Desteği Knu Başlıkları (Olası Prje Knuları): Kullanılan üretim teknljisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, byama, vb.) daha verimli hale getirilerek enerji tüketiminin azaltılması, Hammadde değişikliği, ürün tasarımındaki değişiklikler, vb. ile üretimde ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılması, Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, tmasyn, vb. prses ve işletme ptimizasynları, Atık ısının değerlendirilmesi Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.), ısıtma ve sğutma sistemlerinin iyileştirilmesi Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, bru hatları, kndensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi Fan, pmpa, kmpresör, vb. cihazların, sistem ptimizasynu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması, Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması DESTEK MEKANİZMASI TTGV Çevre Prje Desteklerinden yararlanacak prjeler için prje süresi en fazla 18 aydır. Prjelere en fazla ABD Dları destek sağlanabilmekte; TTGV tarafından sağlanan destek tutarı prje tplam bütçesinin en fazla %50 si labilmektedir. Enerji Verimliliği Desteği nde TTGV tarafından sağlanacak destek tutarı için ABD Dları tutarında bir alt sınır söz knusudur. Kuruluş tarafından prje süresince TTGV tarafından kullandırılan tutar, prjenin tamamlanmasından snra ilk bir yılı geri ödemesiz lmak üzere tplam 4 yıl içinde faizsiz larak ve 6 aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. Kuruluş tarafından TTGV ye ödenecek hizmet bedeli, TTGV destek tutarının en fazla %6 sıdır. TTGV desteğinin %3 üne karşılık gelen tutarı, Vakfın knu ile ilgili harcamalarını karşılamak üzere, Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV ye ödenecektir. Ayrıca, prje harcamalarına ilişkin yapacak her ödemeden de %3 kesinti yapılacaktır. Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan prjeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir. Çevre Prje Destekleri kapsamında kabul edilen giderler ve geri ödemeye ilişkin hususlar Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları nda ayrıntılı larak açıklanmaktadır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 8

10 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ TTGV Çevre Prje Desteklerine yapılan başvurular, 2 aylık dönemlerde yılda 6 kez değerlendirmeye alınmaktadır. Başvurunuzu, başvuru ve değerlendirme takvimini dikkate alarak yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirmeniz mümkündür. Aşağıda 2014 yılı için belirlenen takvim yer almaktadır. Dönem Sn Başvuru Tarihi Değerlendirme Süresi Destek Kararı 45. Dönem 27 Ocak Ocak 14 Nisan Nisan Dönem 24 Mart Mart 16 Haziran Haziran Dönem 26 Mayıs Mayıs 18 Ağusts Ağusts Dönem 21 Temmuz Temmuz 20 Ekim Ekim Dönem 22 Eylül Eylül 15 Aralık Aralık Dönem 24 Kasım Kasım Şubat Şubat 2015 Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 9

11 6. BAŞVURU AŞAMASI TTGV Çevre Prje Desteklerine başvuruda bulunabilmek için Prje Öneri Dsyasını hazırlayarak TTGV ye iletmeniz gerekmektedir. Prje Öneri Dsyası şunlardan luşmaktadır: Prje Öneri Frmları Prje Öneri Frmlarının ekleri Prje Öneri Frmlarının kaydedilmiş lduğu CD Başvuru ücreti dekntu Prje Öneri Dsyanızın hazırlığını aşağıdaki adımları takip ederek tamamlayabilirsiniz. Bu süreç içinde tereddüt ettiğiniz knularda TTGV Çevre Prjeleri Grubu ile bağlantı kurabilirsiniz. Prje Öneri Dsyasını hazırlarken Değerlendirme aşamalarında Alan Kmitesi tarafından kullanılacak lan Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu ndaki değerlendirme kriterlerini de dikkate almanızı öneririz. 1. TTGV Çevre Prje Grubu nun da önerilerini alarak, prje başvurunuzu aşağıdaki üç destekten hangisi kapsamında yapacağınızı belirleyiniz: Çevre Teknljileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği 2. TTGV web sayfasından (http://www.ttgv.rg.tr/tr/cevre-prje-destekleri-basvuru) belirlediğiniz destek alanı ile ilgili Prje Öneri Frmları dsyasını indiriniz. 3. Prje Öneri Frmlarının tamamını, her frmun altında verilen açıklama ntlarını dikkate alarak eksiksiz larak dldurunuz Prje Öneri Frmları arasında yer alan Teknik Sunuş içeriğini ayrı bir dsya larak ve mümkün lduğunca kapsamlı larak hazırlayınız. Teknik Sunuş, prjenizin ayrıntılı larak anlatıldığı ve teknik değerlendirmeye esas lacak bölümüdür Prje Öneri Frmları kapsamında belirtilen tüm ekleri hazırladığınızdan emin lunuz: Kuruluş Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri Sn 3 yıla ve içinde bulunulan yıla ait (3 ay, 6 ay veya 9 aylık) firmanız naylı Bilanç ve Gelir Tablları İmza Sirküleri Sanayi/Ticaret Sicil Belgesi Banka Referans Mektupları Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 10

12 İlgili kurumlardan alınmış SGK ve Vergi Brcu yktur yazıları Gerçek kişi rtakların kimlik ftkpileri Büyük rtakların özgeçmişleri Teçhizat ve malzeme giderleri ile ilgili teklif ve prfrma faturalar Hizmet alım sözleşmeleri Varsa yasal yükümlülükler ve yapılması gereken anlaşmalara (Çevresel Etki Değerlendirme, Elektrik Üretim Lisansı, tahsis anlaşmaları, vb.) ilişkin belgeler Prje yönetimine ilişkin rganizasyn şeması 3.3. Hizmet alım sözleşmelerinizde Ek 2 de verilen hususlara uyulduğundan emin lunuz Prje Öneri Frmları kapsamında Prje Yürütücüsü ve Kuruluş Yetkilisi tarafından atılması gereken imzaları yaş imza larak atınız. İmzasız dsyalar kabul edilememektedir. Ayrıca her sayfada firma kaşesi ve firma yetkilisinin parafının da bulunduğundan da emin lunuz. 4. Prje Öneri Frmlarını CD ye kaydediniz ABD Dları başvuru ücretini aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırınız: Vakıfbank Ankara Merkez Şube TL IBAN ABD Dları IBAN : TR veya : TR Başvuru ücretini yatırdığınıza dair dekntun kpyasını alınız. 7. Prje Öneri Frmları ve bilgisayar rtamında hazırladığınız tüm dsyaların çıktılarını alınız. 8. Prje Öneri Frmlarını, Prje Öneri Frmlarının eklerini, diğer ekleri, Prje Öneri Frmlarının kaydedilmiş lduğu CD yi ve başvuru ücreti dekntunun kpyasını, dsyaya (tercihen klasöre) yerleştiriniz. 9. Tüm dkümanların yer aldığı Prje Öneri Dsyanızı (klasörünüzü) 1 asıl kpya larak aşağıdaki adrese iletiniz: Türkiye Teknlji Geliştirme Vakfı Cyberpark Cyberplaza B Blk, Kat:5 Bilkent 06800/ Ankara Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 11

13 7. DEĞERLENDİRME SÜRECİ Prje Öneri Dsyasının TTGV ye iletilmesinin ardından, TTGV tarafından gerçekleştirilen Prje Öneri Dsyası değerlendirme süreci esas larak Ön Değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarından luşmaktadır ÖN DEĞERLENDİRME Ön değerlendirme sürecinin amacı, TTGV ye iletilen Prje Önerisinin TTGV Çevre Prje Destekleri genel kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi, Prje Öneri Dsyası ndaki eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli değişiklik ve ilavelerin yapılmasına yönelik larak Kuruluşunuzun yönlendirilmesidir. Bu amaçla, prje öneriniz ile ilgili larak TTGV yetkilileri kuruluşunuz ile bağlantıya geçecek, kuruluşunuzu yerinde ziyaret ederek ve/veya kuruluşunuz yetkililerini TTGV'ye davet ederek Prje Önerisi hakkında açıklama isteyebilecektir. Yapılan bu ön değerlendirme snucunda Prje Önerisinin TTGV Çevre Prje Destekleri kriterlerine ve/veya kapsamına uygun lmadığı belirlenirse Prje Öneri Dsyası kuruluşunuza iade edilecektir. Destek kriter ve kapsamına uygun lan prjeler için ise Prje Öneri Dsyasında yapılması gereken değişiklik ve ilaveler hakkında kuruluşunuz bilgilendirilecek, buna göre Prje Öneri Dsyasının TTGV yetkilileri tarafından belirtilecek tarihe kadar revize edilmesi ve TTGV ye tekrar iletilmesi talep edilecektir. 4. Bölüm de belirtilen hususlara uygun larak ve aynı içerikte hazırlanacak Prje Öneri Dsyası (Revizyn 1), 1 asıl 3 kpya lmak üzere 4 nüsha halinde TTGV ye iletilecektir. Asıl lan nüshada, Prje Yürütücüsü ve Kuruluş Yetkilisi tarafından atılması gereken imzaların yaş imza larak atılması gerekmektedir. İmzasız dsyalar kabul edilememektedir. Ayrıca her sayfada firma kaşesi ve firma yetkilisinin parafının da bulunduğundan da emin lunuz. TTGV tarafından prjenin AKÜ değerlendirmesine gönderilmesine karar verilmesi halinde, değerlendirme masrafları karşılığı ABD Dları Öneren Kuruluş tarafından TTGV ye ödenir. AKÜ değerlendirmesi snrası, TTGV tarafından prjenin desteklenmemesine karar verilmesi halinde bu tutar Öneren Kuruluşa iade edilir. Prjeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması snrası kullandırım yapılması halinde ise söz knusu tutar kullandırım sırasında, prje giderleri karşılığı tahsil edilen tutardan mahsup edilecektir. Değerlendirme masrafları karşılığı larak alınan tutar, aşağıdaki hallerde Öneren Kuruluşa iade edilmez: Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 12

14 a) Prjenin AKÜ değerlendirmesi snrası, TTGV Yönetim Kurulu Kararı öncesi, Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, b) TTGV tarafından desteklenmesine kararı verildiği halde Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, c) Öneren Kuruluşun destekleme sözleşmesi imzalamaması veya sözleşme imzalanmasına rağmen Öneren Kuruluştan kaynaklanan nedenlerle sözleşme kapsamında kullandırım yapılamaması DEĞERLENDİRME Prje Önerinizin değerlendirilmesi amacıyla; TTGV tarafından kamu, üniversite ya da özel sektörden prje knularında uzman kişilerden luşan Alan Kmitesi belirlenir. Prje Öneri Dsyaları (Revizyn 1) değerlendirilmek üzere Alan Kmitesi Üyelerine iletilir. Alan Kmitesi Üyeleri Prje Öneri Dsyalarını (Revizyn 1), prjenin yürütüleceği yerde yapacakları ziyaret ve kuruluşunuz yetkilileri ile yapacakları görüşmeleri de dikkate alarak inceler ve değerlendirir. Buna göre Alan Kmitesi Üyeleri tarafından dldurulan "Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu" TTGV ye iletilir. Alan Kmitesi Üyeleri kuruluşunuza yapacakları ziyaret sırasında ek bilgi ve belge talep edebilecek lup, yapacakları değerlendirmede söz knusu ek bilgi ve belgeleri de dikkate alabileceklerdir. Alan Kmitesi Üyelerine iletilen ek bilgi ve belgelerin aynı şekilde TTGV ye de iletilmesi kuruluşunuzun srumluluğundadır. Alan Kmitesi Değerlendirme Frmları da dikkate alınarak, Prje Önerinizin desteklenmesine/ desteklenmemesine ilişkin görüş ve destek şartları (değişiklik ve mali güvence) TTGV Genel Sekreterliği Önerisi larak TTGV Yönetim Kurulu na sunulur. Prje Önerinizin desteklenmesine ilişkin karar, TTGV Genel Sekreterliği Önerisi de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından verilir. Söz knusu Yönetim Kurulu kararı kuruluşunuza resmi yazı ile iletilecektir. Prje Önerinizin desteklenmemesine karar verilmesi halinde Prje Öneri Dsyaları kuruluşunuza iade edilecektir. Desteklenmesine karar verilen prjeler için ise sözleşme aşamasına gelinecektir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 13

15 8. SÖZLEŞME AŞAMASI VE DESTEKLEME SÜRECİ 8.1. SÖZLEŞME Prje Önerinizin desteklenmesi ve destek şartlarına (değişiklik ve mali güvence) ilişkin Yönetim Kurulu Kararının kuruluşunuza iletilmesini takiben, Prjeniz için TTGV tarafından bir Prje İzleyicisi atanacaktır. Prje İzleyicisi TTGV tarafından, kamu, üniversite ya da özel sektörden prje knularında uzman kişiler arasından (öncelikli larak Prje Önerinizi değerlendirmiş Alan Kmitesi Üyeleri arasından) belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Prje Önerisinde değişiklik yapılması öngörülmüş ise, TTGV tarafından belirtilen süre içinde söz knusu değişikliklerin Prje Öneri Dsyası na yansıtılması gerekmektedir. Bu şekilde sn haline getirilen Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2), 1 asıl, 1 kpya lmak üzere 2 nüsha larak TTGV ye iletilecektir. Asıl nüsha lan Prje Öneri Dsyasında (Revizyn 2), dsyanın tüm sayfaları firma kaşesi ve yetkili imza sahibinin parafını da taşımalıdır. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2) Prje İzleyicisi tarafından değerlendirilir ve öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmadığı kntrl edilir. Prje Öneri Dsyasının (Revizyn 2) TTGV ve Prje İzleyicisi tarafından kabul edilmesinden snra, TTGV ve kuruluşunuz arasında Prje Destekleme Sözleşmesi imzalanacaktır. Prje Destekleme Sözleşmesi örneğini incelemenizi öneririz. Prje Destekleme Sözleşmesi'nin imzalanmasından, kuruluşunuz tarafından hazırlanan snuç raprunun TTGV'ce kabul edilerek geri ödemelerin başlamasına kadar geçen süreç "Prje Destekleme Süreci" larak adlandırılır. Prje destekleme süreci ile ilgili hususlar aşağıda özetlenmektedir. Prjede gecikmenin lması ya da prje uygulamalarının hayata geçirilememesine ilişkin hususlar Prje Destekleme Sözleşmesi örneği ve Çevre Prje Destekleri Uygulama Esaslarında yer almaktadır HARCAMALAR Prje kapsamındaki harcamaları, Prje Öneri Dsyası'nda (Revizyn 2) belirtilen kapsama göre gerçekleştirmeniz esastır. Çevre Prje Destekleri Mali Uygulama Esasları na hazırlanan Harcama Dsyası, TTGV'ye ve Prje İzleyicisi ne iletilir. uygun larak Prje İzleyicisi, Harcama Dsyası hakkındaki görüşlerini TTGV'ye iletir. Harcama Dsyası TTGV tarafından teknik ve mali açıdan Prje İzleyicisi görüşleri dğrultusunda incelenir. Prje kapsamında lduğu tespit edilen harcama tutarlarının TTGV katkısı kuruluşunuza ödenir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 14

16 8.3. PROJENİN İZLENMESİ Prje İzleyicisi Raprları ve Ziyaretler Prje İzleyicisi, kendisiyle yapılan İzleme Sözleşmesi nde belirtilen zamanlarda (iki - üç ayda bir) prjenizi yerinde ziyaret edecektir. Bu ziyaretler snucunda prjenin gelişimi ve harcamaların gerçekleşmesi ile ilgili rapr hazırlayarak TTGV'ye iletecektir. İzleyici raprları TTGV tarafından incelenerek TTGV görüşleri ile birlikte kuruluşunuza iletilecektir. Gerekli görülmesi halinde, prjenin TTGV yetkilileri tarafından da yerinde ziyaret edilerek, prjenin teknik ve mali yönleri hakkında kuruluşunuzdan bilgi alınması söz knusu labilecektir Gelişme Raprları Kuruluşunuz tarafından Prje Destekleme Sözleşmesinde belirtilen sürelerde, verilen frmata uygun larak hazırlanan Gelişme Raprları TTGV'ye ve Prje İzleyicisi'ne iletilir. Prje İzleyicisi, Gelişme Raprları'nı inceleyerek TTGV'ye görüş bildirir. Gelişme Rapru ve İzleyici Görüşü TTGV tarafından incelenir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluşunuzdan Gelişme Rapru ile ilgili düzeltme istenebilir Prje Snuç Rapru Prje süresinin tamamlanmasının ardından, verilen frmata uygun larak kuruluşunuz tarafından hazırlanan Snuç Rapru Prje İzleyicisi'ne ve TTGV'ye iletilir. Prje İzleyicisi Snuç Raprunu inceleyerek, TTGV'ye görüş bildirir. Snuç Rapru TTGV tarafından İzleyici görüşleri dğrultusunda incelenir. Gerektiği takdirde kuruluşunuzdan Snuç Rapru ile ilgili düzeltme istenebilir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 15

17 9. PROJE TAKİP VE GERİ ÖDEME AŞAMASI TTGV Çevre Prje Destekleri ile, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Dlayısıyla, tamamlanan prjelerin kuruluşunuza sağlayacağı çevresel, eknmik ve diğer kazanımların takip edilmesi, öngörülen geri dönüş sürelerinin teyit edilmesi gerek kuruluşunuz gerekse TTGV açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, tamamlanan prjelerin snuçlarının TTGV tarafından önerilecek periytlarda ve frmatta TTGV ye iletilmesinin yararlı lacağı görüşündeyiz. Prjenizin etkilerinin bu şekilde takip edilebilmesi, kuruluşunuzun ve prjenizin TTGV Başarı Öyküleri başta lmak üzere çeşitli yayınlarda gündeme getirilmesini mümkün kılabilecektir. Öte yandan, prjenizin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen tplam harcama tutarı dikkate alınarak TTGV ve Kuruluşunuz arasında bir Geri Ödeme Sözleşmesi yapılacaktır. Buna göre, Prje Destekleme Sözleşmesi nde belirtilen geri ödeme başlangıcı esas alınarak, geri ödenecek tplam tutar kuruluşunuzca eşit taksitler halinde TTGV ye ödenecektir. Geri Ödeme sürecinin ayrıntıları Prje Destekleme Sözleşmesi Örneği ve Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları nda yer almaktadır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 16

18 EK 1 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ KAPSAMI (KONU BAŞLIKLARI VE UYGULAMA ALANLARI) Sanayi Kuruluşları aşağıda belirtilen knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Çevre Teknljileri Desteği ne başvurabilirler. Her knu başlığı kapsamına girebilecek uygulamalar ayrıntılı larak açıklanmış, örneklendirilmiştir. TTGV, yıllık ve dönemsel prgramları dğrultusunda destek kapsamındaki bazı knu başlıkları ve uygulamaları kapsam dışı tutabilir ya da önceliklendirebilir. Çevre Teknljileri Desteği, genel larak halen mevcut bulunan üretim tesislerine yönelik lmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan ürün/ yakıt/ enerji üretimi ve endüstriyel eklji (simbiyz) uygulamaları bu kapsamda değerlendirilmiş lup, ayrıntılar ilgili bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, yeni tesis ya da üretim hattı kurma aşamasında çevre ile uyumlu üretim yapacağını belirten sanayi kuruluşlarının, yatırımları kapsamındaki yaygın uygulamadan farklı yenilikçi ve temiz üretim (ek-verimlilik) anlayışını destekleyen, sektör için yaygın uygulamaya örnek teşkil edecek yatırım kalemleri de prjelendirilerek desteklenebilir. Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi, değerlendirilmesi Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirme ile azaltılması, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde, hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile daha klay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir, kullanılabilir ya da satılabilir hale getirilmesi, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tekrar üretime döndürülerek atığın azaltılması, hammadde vb. tasarrufu sağlanması, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tesis içinde farklı bir üretim sürecinde ya da yeni bir ürün, enerji, vb. üretimi için kullanılarak tesis genelinden kaynaklanan atığın azaltılmasının sağlanması, Halihazırda dışarıya satılmakta lan bir atığın (ya da yan ürünün) daha fazla katma değer yaratacak şekilde tesis bünyesinde değerlendirilmesi için yapılacak uygulamalar. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 17

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ DESTEĞĐ PROJE ÖNERĐSĐ ALAN KOMĐTESĐ DEĞERLENDĐRME FORMU Proje No Proje Adı Öneren Kuruluş/Yürütücü Ortak Proje Yürütücüsü Kuruluş Ziyaret Tarihi Ziyaret Açık Adresi Alan Komite Üyesi

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 18 Aralık 2012 Rev. 18.03.2013 TS/BTB/12-17 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Uygulamalar Hakkında Sorunlar ve Çözüm Önerileri 28 Şubat 2008 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı