TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN TANIMLAR İLGİLİ DOKÜMANLAR BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAŞVURU AŞAMASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ SÖZLEŞME AŞAMASI VE DESTEKLEME SÜRECİ PROJE TAKİP VE GERİ ÖDEME SÜRECİ EK 1: ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ KAPSAMI EK 2: HİZMET ALIMI YAPILACAK KİŞİ/ KURULUŞLARLA İMZALANACAK SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 1

3 1. BAŞLARKEN TTGV Çevre Prje Destekleri ile sanayi kuruluşları tarafından çevre teknljileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirilen uygulama prjelerine geri ödemeli finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu prjelerde yerli teknljilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknljilerin yerli lanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dlaylı larak teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Söz knusu destekler ile ilgili esaslar Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları dsyasında yer almaktadır. Bu dkümanı dikkatle kumanızı tavsiye ederiz. TTGV Çevre Prje Destekleri esas larak, Başvuru, Değerlendirme, Sözleşme, Destekleme ve Geri Ödeme aşamalarından luşmaktadır. Bu kılavuz ile; planladığınız prjenin Çevre Prje Destekleri kapsamında lup lmadığına yönelik yapacağınız değerlendirmenin ve başvuru, değerlendirme ve destekleme süreçlerinizin klaylaştırılması amaçlanmıştır. Kılavuzda, TTGV Çevre Prje Destekleri ile ilgili tanımlar ve dkümanların tanıtımı Desteklerin kapsamı ve ilgili destek mekanizması, Başvuru ve değerlendirme takvimi Başvuru aşamasında yapılması ve dikkate alınması gerekenler, Değerlendirme sürecinin aşamaları, Destekleme sürecinde uyulması gereken esaslar ve Destek süreci snrasına ilişkin hususlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. TTGV larak amacımız, şeffaflık ilkesini benimseyerek desteklerimize başvuruda bulunacak sanayi kuruluşları için herşeyin klay anlaşılır lmasını sağlamaktır. Ayrıca, başvuruda bulunmadan önce prjenizi ve kuruluşunuzu değerlendirmenizi sağlayarak, eksikliklerinizi tamamlamanızı ve prjenizin desteklenme lasılığını yükseltmenizi de hedefledik. Bu kılavuzdaki bilgiler ve her türlü srularınızla ilgili larak Çevre Prjeleri Grubu ile bağlantıya geçebilirsiniz: Türkiye Teknlji Geliştirme Vakfı Çevre Prjeleri Grubu Tel: (312) E-psta: Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 2

4 2. TANIMLAR Alan Kmitesi (Üyeleri): Prje Öneri Dsyasını, kuruluşunuzu ziyaret ederek, Prje Önerisi Alan Kmitesi Değerlendirme Frmuna göre değerlendirmek üzere, TTGV tarafından kamu/ üniversite/ özel sektör temsilcileri arasından seçilen ve prje knularında uzman kişilerden luşan kmitedir. Çevre Prje Destekleri Kılavuzu: Çevre Prje Destekleri için yapılacak başvuru, değerlendirme, destekleme ve geri ödeme süreçlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz dkümandır. Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları: Çevre Prje Destekleri için sağlanan kaynağın kullandırılması ile ilgili genel esasları içeren bilgilerdir. Gelişme Rapru: Prje süresince Prje Destekleme Sözleşmesi nde belirtilen tarihlerde Prje Yürütücüsü nün, TTGV tarafından belirlenen frmata göre hazırladığı ve prjenin çevresel, teknik ve mali açıdan ilerlemesinin açıklandığı raprdur. Geri Ödeme Sözleşmesi: Prjenizin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen tplam harcama tutarının TTGV ye geri ödenmesine ilişkin esasları belirleyen, TTGV ve Kuruluşunuz arasında imzalanan sözleşmedir. Harcama Dsyası: Prje Destekleme Sözleşmesi nin imzalanmasıyla yürürlüğe girmesinden snra kuruluşunuz tarafından yapılan harcamaların bildirildiği ve Mali Uygulama Esasları'na göre hazırlanan dsyadır. İzleyici Rapru: Prje İzleyicisinin prje başlangıç tarihinden itibaren iki üç ayda bir prje çalışmalarını yapıldığı mekanda ziyaret ederek, prjenin gelişimi ile ilgili gözlem ve izlenimlerini yansıttığı raprdur. Mali Uygulama Esasları: Kuruluşunuz tarafından prje kapsamındaki harcamalar yapılırken ve aylık harcama dsyası hazırlanırken dikkate alınması gereken mali esasları içeren dkümandır. Öneren Kuruluş: TTGV ye prje öneri dsyasını ileterek prje başvurusunda bulunan firmadır. Prje İzleyicisi: Desteklenmesine karar verilen prjelerin, TTGV adına idari, teknik ve mali açıdan izlenmesi amacıyla, genellikle Alan Kmitesi Üyeleri arasından atanan uzmandır. Prje Destekleme Sözleşmesi: Prje Öneri Dsyasının (Revizyn 2) tamamlanması ve TTGV ile Prje İzleyicisi tarafından kabul edilmesinden snra, TTGV ve kuruluşunuz arasında imzalanan sözleşmedir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 3

5 Prje Destekleme Süreci: Prje Destekleme Sözleşmesi'nin imzalanmasından, kuruluşunuz tarafından hazırlanan snuç raprunun TTGV'ce kabul edilerek geri ödemelerin başlamasına kadar geçen süreçtir. Prje Önerisi Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu: Prjeyi değerlendiren Alan Kmitesi Üyeleri tarafından prje önerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan frmdur. Bu frmda yer alan srular TTGV nin prje destekleme kriterlerini içermektedir. Prje Öneri Dsyası: Kuruluşların TTGV ye prje önerisinde bulunabilmeleri için dldurması gereken Prje Öneri Frmları ve gerekli diğer belgeleri içeren ve 1 asıl kpya larak TTGV ye iletilmesi gereken prje başvuru dsyasıdır. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 1): Kuruluşunuzun TTGV ye prje önerisinde bulunmasını takiben yapılan ön değerlendirmede belirlenen eksikliklerin, kuruluşunuzca tamamlanarak tekrar düzenlenen revize Prje Öneri Dsyasıdır. 1 Asıl 3 kpya lmak üzere 4 nüsha larak TTGV ye iletilir. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2): Yönetim Kurulu kararı snrası, Prje Önerisinde değişiklik yapılması öngörülmüş ise, değişikliklerin belirtlenen süre içinde tamamlanarak nihai hale getirilen revize Prje Öneri dsyasıdır. 1 asıl, 1 kpya lmak üzere 2 nüsha larak TTGV ye iletilir. Prje Öneri Frmları: Kuruluşların TTGV ye prje önerisinde bulunabilmeleri için dldurmaları gereken frmlardır. İlgili destek alanın başlığından (http://www.ttgv.rg.tr/tr/cevre-prje-destekleri) adresinden indirilebilir. Prje Süresi: Prje Öneri Frmunda yer alan, prje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki zaman dilimidir. Ay larak gösterilir. Prje Yürütücüsü: Prjenin yürütülmesinden ve prje ile ilgili her türlü teknik, idari ve mali knudan Yürütücü Ortak ile birlikte müştereken ve müteselsilen srumlu lan ve Öneren Kuruluş bünyesinde çalışan kişidir. Snuç Rapru: Prje snuçlandığında, Prje Yürütücüsü nün TTGV tarafından belirlenen frmata uygun lacak şekilde hazırladığı ve sna eren prjenin çevresel, teknik ve mali açıdan tüm yönlerinin değerlendirildiği raprdur. Yürütücü Ortak: TTGV tarafından yapılan değerlendirme snucunda prje önerisi desteklenmeye karar verilen Öneren Kuruluş, Çevre Prje Destekleri Prje Destekleme Sözleşmesi nin imzalanmasından snra Yürütücü Ortak larak anılır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 4

6 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR TTGV Çevre Prje Desteklerinde başvuru, değerlendirme, sözleşme ve destekleme aşamalarında incelemeniz ve dikkate almanız gereken dkümanlar şunlardır: Çevre Prje Destekleri Genel Kılavuz Dkümanları: Çevre Prje Destekleri Kılavuzu Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları Başvuru Dkümanları (Prje Öneri Frmları) Çevre Teknljileri Desteği Prje Öneri Frmları Enerji Verimliliği Desteği Prje Öneri Frmları Değerlendirme Sürecine İlişkin Dkümanlar Çevre Teknljileri Desteği Prje Önerisi - Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu Enerji Verimliliği Desteği Prje Önerisi - Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu Sözleşme ve Destekleme Sürecine İlişkin Dkümanlar Prje Destekleme Sözleşmesi Örneği Mali Uygulama Esasları Gelişme Rapru Frmatı Snuç Rapru Frmatı Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 5

7 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE Bu bölümde TTGV Çevre Prje Desteklerinin kapsamı, lası prje alanları ile destek mekanizması ve önceliklerimiz hakkında bilgi verilmektedir. Planladığınız prje(leri)nizi bu bilgiler çerçevesinde değerlendirdikten snra, TTGV Çevre Prjeleri Grubu yla telefn ya da e-psta aracılığıyla bağlantıya geçemenizi, prje fikirlerinizi paylaşarak önerilerimiz dğrultusunda başvuru hazırlıklarınıza başlamanızı tavsiye ederiz TTGV ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KAPSAMI Çevre Prje Destekleri, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalara yönelik lup, iki farklı destek alanından luşmaktadır: Çevre Teknljileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği Planlanan prjeler birden fazla destek alanı ile ilgili ise, prjede gerçekleştirilecek uygulamaların ve sağlanacak kazanımların dağı ve ağırlığı dikkate alınarak en uygun destek alanı tercih edilecektir. Başvuru öncesinde TTGV Çevre Prjeleri Grubu ndan alacağınız öneriler bu kapsamda da önem arz etmektedir. TTGV, yıllık ve dönemsel prgramları dğrultusunda destek kapsamındaki bazı knu başlıkları ve uygulamaları kapsam dışı tutabilir ya da önceliklendirebilir Çevre Teknljileri Desteği Çevre Teknljileri Desteği nin temel amacı, ek-verimlilik (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için teknljik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve eknmik değeri lan temiz üretim teknljilerinin uygulanmasına yönelik uygulama prjelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesidir. Sanayi kuruluşları, aşağıda belirtilen knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Çevre Teknljileri Desteği ne başvurabilirler. Her knu başlığı kapsamına girebilecek uygulamalar Ek 1 de ayrıntılı larak açıklanmış, örneklendirilmiştir. Prjelerde, yerli teknlji ve ekipman kullanımıile ileri teknlji (malzeme, elektrnik, yazılım, vb.) uygulamaları önceliklerimiz arasında yer almakta, yenilikçi byutu lan uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 6

8 Çevre Teknljileri Desteği Knu Başlıkları (Olası Prje Knuları): Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi, değerlendirilmesi Su tüketiminin / atıksu luşumunun kaynağında azaltılması Emisynların kaynağında azaltılması Hammadde tüketiminin azaltılması Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi Enerji üretim ve kullanımında çevre dstu teknljiler Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi Endüstriyel eklji (simbiyz) Çevre dstu malzeme/ ürün üretimi Karbn tutma ve deplama sistemleri Çevre Teknljileri Desteği, genel larak halen mevcut bulunan üretim tesislerine yönelik lmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan ürün/ yakıt/ enerji üretimi ve endüstriyel eklji (simbiyz) uygulamaları bu kapsamda değerlendirilmiş lup, ayrıntılar Ek 1 de açıklanmaktadır. Ayrıca, yeni tesis ya da üretim hattı kurma aşamasında çevre ile uyumlu üretim yapacağını belirten kuruluşların, yatırımları kapsamında yaygın uygulamadan farklı yenilikçi ve temiz üretim (ekverimlilik) anlayışını destekleyen, sektör için yaygın uygulamaya örnek teşkil edecek yatırım kalemleri de prjelendirilerek desteklenebilir Enerji Verimliliği Desteği Enerji Verimliliği Desteği, Türkiye nin dünyada artan enerji fiyatları karşısında, özellikle enerji yğun sektörlerde rekabet gücünün kruması, dışa bağımlılığın ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla luşturulmuştur. Destek kapsamında enerji verimliliği etütleri de dahil lmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama prjelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sanayi kuruluşları, aşağıda belirtilen veya benzeri knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Enerji Verimliliği Desteği ne başvurabilirler. Prjelerde, yerli teknlji ve ekipman kullanımı ile ileri teknlji (malzeme, elektrnik, yazılım, vb.) uygulamaları öncelikler arasında yer almakta, yenilikçi byutu lan uygulamaların ve entegre (sistem ptimizasynunu esas alan) desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 7

9 Enerji Verimliliği Desteği Knu Başlıkları (Olası Prje Knuları): Kullanılan üretim teknljisinin (eritme, ergitme, tavlama, kurutma, presleme, kalıplama, byama, vb.) daha verimli hale getirilerek enerji tüketiminin azaltılması, Hammadde değişikliği, ürün tasarımındaki değişiklikler, vb. ile üretimde ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılması, Üretim süresinin kısaltılması, sıcaklık veya basınç seviyelerinin düşürülmesi, tmasyn, vb. prses ve işletme ptimizasynları, Atık ısının değerlendirilmesi Yakma (kazanlar, fırınlar, brülörler vs.), ısıtma ve sğutma sistemlerinin iyileştirilmesi Buhar üretim ve dağıtım sistemlerinin (buhar kapanları, bru hatları, kndensat ve blöf sistemleri, vb.) iyileştirilmesi Fan, pmpa, kmpresör, vb. cihazların, sistem ptimizasynu yaklaşımı ile gözden geçirilerek elektrik tasarrufu sağlanması, Elektrik üretim verimliliklerinin artırılması DESTEK MEKANİZMASI TTGV Çevre Prje Desteklerinden yararlanacak prjeler için prje süresi en fazla 18 aydır. Prjelere en fazla ABD Dları destek sağlanabilmekte; TTGV tarafından sağlanan destek tutarı prje tplam bütçesinin en fazla %50 si labilmektedir. Enerji Verimliliği Desteği nde TTGV tarafından sağlanacak destek tutarı için ABD Dları tutarında bir alt sınır söz knusudur. Kuruluş tarafından prje süresince TTGV tarafından kullandırılan tutar, prjenin tamamlanmasından snra ilk bir yılı geri ödemesiz lmak üzere tplam 4 yıl içinde faizsiz larak ve 6 aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. Kuruluş tarafından TTGV ye ödenecek hizmet bedeli, TTGV destek tutarının en fazla %6 sıdır. TTGV desteğinin %3 üne karşılık gelen tutarı, Vakfın knu ile ilgili harcamalarını karşılamak üzere, Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV ye ödenecektir. Ayrıca, prje harcamalarına ilişkin yapacak her ödemeden de %3 kesinti yapılacaktır. Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan prjeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir. Çevre Prje Destekleri kapsamında kabul edilen giderler ve geri ödemeye ilişkin hususlar Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları nda ayrıntılı larak açıklanmaktadır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 8

10 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ TTGV Çevre Prje Desteklerine yapılan başvurular, 2 aylık dönemlerde yılda 6 kez değerlendirmeye alınmaktadır. Başvurunuzu, başvuru ve değerlendirme takvimini dikkate alarak yılın herhangi bir döneminde gerçekleştirmeniz mümkündür. Aşağıda 2014 yılı için belirlenen takvim yer almaktadır. Dönem Sn Başvuru Tarihi Değerlendirme Süresi Destek Kararı 45. Dönem 27 Ocak Ocak 14 Nisan Nisan Dönem 24 Mart Mart 16 Haziran Haziran Dönem 26 Mayıs Mayıs 18 Ağusts Ağusts Dönem 21 Temmuz Temmuz 20 Ekim Ekim Dönem 22 Eylül Eylül 15 Aralık Aralık Dönem 24 Kasım Kasım Şubat Şubat 2015 Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 9

11 6. BAŞVURU AŞAMASI TTGV Çevre Prje Desteklerine başvuruda bulunabilmek için Prje Öneri Dsyasını hazırlayarak TTGV ye iletmeniz gerekmektedir. Prje Öneri Dsyası şunlardan luşmaktadır: Prje Öneri Frmları Prje Öneri Frmlarının ekleri Prje Öneri Frmlarının kaydedilmiş lduğu CD Başvuru ücreti dekntu Prje Öneri Dsyanızın hazırlığını aşağıdaki adımları takip ederek tamamlayabilirsiniz. Bu süreç içinde tereddüt ettiğiniz knularda TTGV Çevre Prjeleri Grubu ile bağlantı kurabilirsiniz. Prje Öneri Dsyasını hazırlarken Değerlendirme aşamalarında Alan Kmitesi tarafından kullanılacak lan Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu ndaki değerlendirme kriterlerini de dikkate almanızı öneririz. 1. TTGV Çevre Prje Grubu nun da önerilerini alarak, prje başvurunuzu aşağıdaki üç destekten hangisi kapsamında yapacağınızı belirleyiniz: Çevre Teknljileri Desteği Enerji Verimliliği Desteği 2. TTGV web sayfasından (http://www.ttgv.rg.tr/tr/cevre-prje-destekleri-basvuru) belirlediğiniz destek alanı ile ilgili Prje Öneri Frmları dsyasını indiriniz. 3. Prje Öneri Frmlarının tamamını, her frmun altında verilen açıklama ntlarını dikkate alarak eksiksiz larak dldurunuz Prje Öneri Frmları arasında yer alan Teknik Sunuş içeriğini ayrı bir dsya larak ve mümkün lduğunca kapsamlı larak hazırlayınız. Teknik Sunuş, prjenizin ayrıntılı larak anlatıldığı ve teknik değerlendirmeye esas lacak bölümüdür Prje Öneri Frmları kapsamında belirtilen tüm ekleri hazırladığınızdan emin lunuz: Kuruluş Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri Sn 3 yıla ve içinde bulunulan yıla ait (3 ay, 6 ay veya 9 aylık) firmanız naylı Bilanç ve Gelir Tablları İmza Sirküleri Sanayi/Ticaret Sicil Belgesi Banka Referans Mektupları Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 10

12 İlgili kurumlardan alınmış SGK ve Vergi Brcu yktur yazıları Gerçek kişi rtakların kimlik ftkpileri Büyük rtakların özgeçmişleri Teçhizat ve malzeme giderleri ile ilgili teklif ve prfrma faturalar Hizmet alım sözleşmeleri Varsa yasal yükümlülükler ve yapılması gereken anlaşmalara (Çevresel Etki Değerlendirme, Elektrik Üretim Lisansı, tahsis anlaşmaları, vb.) ilişkin belgeler Prje yönetimine ilişkin rganizasyn şeması 3.3. Hizmet alım sözleşmelerinizde Ek 2 de verilen hususlara uyulduğundan emin lunuz Prje Öneri Frmları kapsamında Prje Yürütücüsü ve Kuruluş Yetkilisi tarafından atılması gereken imzaları yaş imza larak atınız. İmzasız dsyalar kabul edilememektedir. Ayrıca her sayfada firma kaşesi ve firma yetkilisinin parafının da bulunduğundan da emin lunuz. 4. Prje Öneri Frmlarını CD ye kaydediniz ABD Dları başvuru ücretini aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırınız: Vakıfbank Ankara Merkez Şube TL IBAN ABD Dları IBAN : TR veya : TR Başvuru ücretini yatırdığınıza dair dekntun kpyasını alınız. 7. Prje Öneri Frmları ve bilgisayar rtamında hazırladığınız tüm dsyaların çıktılarını alınız. 8. Prje Öneri Frmlarını, Prje Öneri Frmlarının eklerini, diğer ekleri, Prje Öneri Frmlarının kaydedilmiş lduğu CD yi ve başvuru ücreti dekntunun kpyasını, dsyaya (tercihen klasöre) yerleştiriniz. 9. Tüm dkümanların yer aldığı Prje Öneri Dsyanızı (klasörünüzü) 1 asıl kpya larak aşağıdaki adrese iletiniz: Türkiye Teknlji Geliştirme Vakfı Cyberpark Cyberplaza B Blk, Kat:5 Bilkent 06800/ Ankara Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 11

13 7. DEĞERLENDİRME SÜRECİ Prje Öneri Dsyasının TTGV ye iletilmesinin ardından, TTGV tarafından gerçekleştirilen Prje Öneri Dsyası değerlendirme süreci esas larak Ön Değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarından luşmaktadır ÖN DEĞERLENDİRME Ön değerlendirme sürecinin amacı, TTGV ye iletilen Prje Önerisinin TTGV Çevre Prje Destekleri genel kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi, Prje Öneri Dsyası ndaki eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli değişiklik ve ilavelerin yapılmasına yönelik larak Kuruluşunuzun yönlendirilmesidir. Bu amaçla, prje öneriniz ile ilgili larak TTGV yetkilileri kuruluşunuz ile bağlantıya geçecek, kuruluşunuzu yerinde ziyaret ederek ve/veya kuruluşunuz yetkililerini TTGV'ye davet ederek Prje Önerisi hakkında açıklama isteyebilecektir. Yapılan bu ön değerlendirme snucunda Prje Önerisinin TTGV Çevre Prje Destekleri kriterlerine ve/veya kapsamına uygun lmadığı belirlenirse Prje Öneri Dsyası kuruluşunuza iade edilecektir. Destek kriter ve kapsamına uygun lan prjeler için ise Prje Öneri Dsyasında yapılması gereken değişiklik ve ilaveler hakkında kuruluşunuz bilgilendirilecek, buna göre Prje Öneri Dsyasının TTGV yetkilileri tarafından belirtilecek tarihe kadar revize edilmesi ve TTGV ye tekrar iletilmesi talep edilecektir. 4. Bölüm de belirtilen hususlara uygun larak ve aynı içerikte hazırlanacak Prje Öneri Dsyası (Revizyn 1), 1 asıl 3 kpya lmak üzere 4 nüsha halinde TTGV ye iletilecektir. Asıl lan nüshada, Prje Yürütücüsü ve Kuruluş Yetkilisi tarafından atılması gereken imzaların yaş imza larak atılması gerekmektedir. İmzasız dsyalar kabul edilememektedir. Ayrıca her sayfada firma kaşesi ve firma yetkilisinin parafının da bulunduğundan da emin lunuz. TTGV tarafından prjenin AKÜ değerlendirmesine gönderilmesine karar verilmesi halinde, değerlendirme masrafları karşılığı ABD Dları Öneren Kuruluş tarafından TTGV ye ödenir. AKÜ değerlendirmesi snrası, TTGV tarafından prjenin desteklenmemesine karar verilmesi halinde bu tutar Öneren Kuruluşa iade edilir. Prjeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması snrası kullandırım yapılması halinde ise söz knusu tutar kullandırım sırasında, prje giderleri karşılığı tahsil edilen tutardan mahsup edilecektir. Değerlendirme masrafları karşılığı larak alınan tutar, aşağıdaki hallerde Öneren Kuruluşa iade edilmez: Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 12

14 a) Prjenin AKÜ değerlendirmesi snrası, TTGV Yönetim Kurulu Kararı öncesi, Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, b) TTGV tarafından desteklenmesine kararı verildiği halde Öneren Kuruluş tarafından geri çekilmesi, c) Öneren Kuruluşun destekleme sözleşmesi imzalamaması veya sözleşme imzalanmasına rağmen Öneren Kuruluştan kaynaklanan nedenlerle sözleşme kapsamında kullandırım yapılamaması DEĞERLENDİRME Prje Önerinizin değerlendirilmesi amacıyla; TTGV tarafından kamu, üniversite ya da özel sektörden prje knularında uzman kişilerden luşan Alan Kmitesi belirlenir. Prje Öneri Dsyaları (Revizyn 1) değerlendirilmek üzere Alan Kmitesi Üyelerine iletilir. Alan Kmitesi Üyeleri Prje Öneri Dsyalarını (Revizyn 1), prjenin yürütüleceği yerde yapacakları ziyaret ve kuruluşunuz yetkilileri ile yapacakları görüşmeleri de dikkate alarak inceler ve değerlendirir. Buna göre Alan Kmitesi Üyeleri tarafından dldurulan "Alan Kmitesi Değerlendirme Frmu" TTGV ye iletilir. Alan Kmitesi Üyeleri kuruluşunuza yapacakları ziyaret sırasında ek bilgi ve belge talep edebilecek lup, yapacakları değerlendirmede söz knusu ek bilgi ve belgeleri de dikkate alabileceklerdir. Alan Kmitesi Üyelerine iletilen ek bilgi ve belgelerin aynı şekilde TTGV ye de iletilmesi kuruluşunuzun srumluluğundadır. Alan Kmitesi Değerlendirme Frmları da dikkate alınarak, Prje Önerinizin desteklenmesine/ desteklenmemesine ilişkin görüş ve destek şartları (değişiklik ve mali güvence) TTGV Genel Sekreterliği Önerisi larak TTGV Yönetim Kurulu na sunulur. Prje Önerinizin desteklenmesine ilişkin karar, TTGV Genel Sekreterliği Önerisi de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından verilir. Söz knusu Yönetim Kurulu kararı kuruluşunuza resmi yazı ile iletilecektir. Prje Önerinizin desteklenmemesine karar verilmesi halinde Prje Öneri Dsyaları kuruluşunuza iade edilecektir. Desteklenmesine karar verilen prjeler için ise sözleşme aşamasına gelinecektir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 13

15 8. SÖZLEŞME AŞAMASI VE DESTEKLEME SÜRECİ 8.1. SÖZLEŞME Prje Önerinizin desteklenmesi ve destek şartlarına (değişiklik ve mali güvence) ilişkin Yönetim Kurulu Kararının kuruluşunuza iletilmesini takiben, Prjeniz için TTGV tarafından bir Prje İzleyicisi atanacaktır. Prje İzleyicisi TTGV tarafından, kamu, üniversite ya da özel sektörden prje knularında uzman kişiler arasından (öncelikli larak Prje Önerinizi değerlendirmiş Alan Kmitesi Üyeleri arasından) belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Prje Önerisinde değişiklik yapılması öngörülmüş ise, TTGV tarafından belirtilen süre içinde söz knusu değişikliklerin Prje Öneri Dsyası na yansıtılması gerekmektedir. Bu şekilde sn haline getirilen Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2), 1 asıl, 1 kpya lmak üzere 2 nüsha larak TTGV ye iletilecektir. Asıl nüsha lan Prje Öneri Dsyasında (Revizyn 2), dsyanın tüm sayfaları firma kaşesi ve yetkili imza sahibinin parafını da taşımalıdır. Prje Öneri Dsyası (Revizyn 2) Prje İzleyicisi tarafından değerlendirilir ve öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmadığı kntrl edilir. Prje Öneri Dsyasının (Revizyn 2) TTGV ve Prje İzleyicisi tarafından kabul edilmesinden snra, TTGV ve kuruluşunuz arasında Prje Destekleme Sözleşmesi imzalanacaktır. Prje Destekleme Sözleşmesi örneğini incelemenizi öneririz. Prje Destekleme Sözleşmesi'nin imzalanmasından, kuruluşunuz tarafından hazırlanan snuç raprunun TTGV'ce kabul edilerek geri ödemelerin başlamasına kadar geçen süreç "Prje Destekleme Süreci" larak adlandırılır. Prje destekleme süreci ile ilgili hususlar aşağıda özetlenmektedir. Prjede gecikmenin lması ya da prje uygulamalarının hayata geçirilememesine ilişkin hususlar Prje Destekleme Sözleşmesi örneği ve Çevre Prje Destekleri Uygulama Esaslarında yer almaktadır HARCAMALAR Prje kapsamındaki harcamaları, Prje Öneri Dsyası'nda (Revizyn 2) belirtilen kapsama göre gerçekleştirmeniz esastır. Çevre Prje Destekleri Mali Uygulama Esasları na hazırlanan Harcama Dsyası, TTGV'ye ve Prje İzleyicisi ne iletilir. uygun larak Prje İzleyicisi, Harcama Dsyası hakkındaki görüşlerini TTGV'ye iletir. Harcama Dsyası TTGV tarafından teknik ve mali açıdan Prje İzleyicisi görüşleri dğrultusunda incelenir. Prje kapsamında lduğu tespit edilen harcama tutarlarının TTGV katkısı kuruluşunuza ödenir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 14

16 8.3. PROJENİN İZLENMESİ Prje İzleyicisi Raprları ve Ziyaretler Prje İzleyicisi, kendisiyle yapılan İzleme Sözleşmesi nde belirtilen zamanlarda (iki - üç ayda bir) prjenizi yerinde ziyaret edecektir. Bu ziyaretler snucunda prjenin gelişimi ve harcamaların gerçekleşmesi ile ilgili rapr hazırlayarak TTGV'ye iletecektir. İzleyici raprları TTGV tarafından incelenerek TTGV görüşleri ile birlikte kuruluşunuza iletilecektir. Gerekli görülmesi halinde, prjenin TTGV yetkilileri tarafından da yerinde ziyaret edilerek, prjenin teknik ve mali yönleri hakkında kuruluşunuzdan bilgi alınması söz knusu labilecektir Gelişme Raprları Kuruluşunuz tarafından Prje Destekleme Sözleşmesinde belirtilen sürelerde, verilen frmata uygun larak hazırlanan Gelişme Raprları TTGV'ye ve Prje İzleyicisi'ne iletilir. Prje İzleyicisi, Gelişme Raprları'nı inceleyerek TTGV'ye görüş bildirir. Gelişme Rapru ve İzleyici Görüşü TTGV tarafından incelenir. Gerekli görülmesi durumunda kuruluşunuzdan Gelişme Rapru ile ilgili düzeltme istenebilir Prje Snuç Rapru Prje süresinin tamamlanmasının ardından, verilen frmata uygun larak kuruluşunuz tarafından hazırlanan Snuç Rapru Prje İzleyicisi'ne ve TTGV'ye iletilir. Prje İzleyicisi Snuç Raprunu inceleyerek, TTGV'ye görüş bildirir. Snuç Rapru TTGV tarafından İzleyici görüşleri dğrultusunda incelenir. Gerektiği takdirde kuruluşunuzdan Snuç Rapru ile ilgili düzeltme istenebilir. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 15

17 9. PROJE TAKİP VE GERİ ÖDEME AŞAMASI TTGV Çevre Prje Destekleri ile, sanayicimizin çevre perfrmansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dlayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Dlayısıyla, tamamlanan prjelerin kuruluşunuza sağlayacağı çevresel, eknmik ve diğer kazanımların takip edilmesi, öngörülen geri dönüş sürelerinin teyit edilmesi gerek kuruluşunuz gerekse TTGV açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, tamamlanan prjelerin snuçlarının TTGV tarafından önerilecek periytlarda ve frmatta TTGV ye iletilmesinin yararlı lacağı görüşündeyiz. Prjenizin etkilerinin bu şekilde takip edilebilmesi, kuruluşunuzun ve prjenizin TTGV Başarı Öyküleri başta lmak üzere çeşitli yayınlarda gündeme getirilmesini mümkün kılabilecektir. Öte yandan, prjenizin tamamlanmasının ardından, gerçekleşen tplam harcama tutarı dikkate alınarak TTGV ve Kuruluşunuz arasında bir Geri Ödeme Sözleşmesi yapılacaktır. Buna göre, Prje Destekleme Sözleşmesi nde belirtilen geri ödeme başlangıcı esas alınarak, geri ödenecek tplam tutar kuruluşunuzca eşit taksitler halinde TTGV ye ödenecektir. Geri Ödeme sürecinin ayrıntıları Prje Destekleme Sözleşmesi Örneği ve Çevre Prje Destekleri Uygulama Esasları nda yer almaktadır. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 16

18 EK 1 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ KAPSAMI (KONU BAŞLIKLARI VE UYGULAMA ALANLARI) Sanayi Kuruluşları aşağıda belirtilen knu başlıklarından bir ya da daha fazlasını içeren prjeleri için Çevre Teknljileri Desteği ne başvurabilirler. Her knu başlığı kapsamına girebilecek uygulamalar ayrıntılı larak açıklanmış, örneklendirilmiştir. TTGV, yıllık ve dönemsel prgramları dğrultusunda destek kapsamındaki bazı knu başlıkları ve uygulamaları kapsam dışı tutabilir ya da önceliklendirebilir. Çevre Teknljileri Desteği, genel larak halen mevcut bulunan üretim tesislerine yönelik lmakla birlikte, bazı uygulamalarda yeni tesis yatırımı kapsamındaki ilgili kalemler de destek kapsamında değerlendirilebilir. Atıktan ürün/ yakıt/ enerji üretimi ve endüstriyel eklji (simbiyz) uygulamaları bu kapsamda değerlendirilmiş lup, ayrıntılar ilgili bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, yeni tesis ya da üretim hattı kurma aşamasında çevre ile uyumlu üretim yapacağını belirten sanayi kuruluşlarının, yatırımları kapsamındaki yaygın uygulamadan farklı yenilikçi ve temiz üretim (ek-verimlilik) anlayışını destekleyen, sektör için yaygın uygulamaya örnek teşkil edecek yatırım kalemleri de prjelendirilerek desteklenebilir. Atıkların kaynağında azaltılması / üretime döndürülmesi, değerlendirilmesi Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirme ile azaltılması, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın üretim süreçlerinde, hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile daha klay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir, kullanılabilir ya da satılabilir hale getirilmesi, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tekrar üretime döndürülerek atığın azaltılması, hammadde vb. tasarrufu sağlanması, Üretim sürecinden kaynaklanan atığın tesis içinde farklı bir üretim sürecinde ya da yeni bir ürün, enerji, vb. üretimi için kullanılarak tesis genelinden kaynaklanan atığın azaltılmasının sağlanması, Halihazırda dışarıya satılmakta lan bir atığın (ya da yan ürünün) daha fazla katma değer yaratacak şekilde tesis bünyesinde değerlendirilmesi için yapılacak uygulamalar. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 17

19 Nt: Tesisin üretim süreçlerinden kaynaklanan her türlü endüstriyel atık (atık yağlar gibi tehlikeli kapsamına giren atıklar da dahil) ile ilgili uygulamalar bu kapsama girebilir. Su tüketiminin / atıksu luşumunun kaynağında azaltılması Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde, Üretim sürecinden kaynaklanan atıksuyun geri kazanılarak üretimde tekrar kullanılması ile atıksu miktarının ve su tüketiminin (ve ilgili diğer kaynak tüketiminin) azaltılması, Üretim sürecinde kullanılan suyun süreçlerde yapılacak değişiklik ile azaltılması ile su tüketimi (ve ilgili diğer kaynak tüketimlerinin) ve atıksu miktarının azaltılması, Üretim süreçlerinde hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile üretim sürecinden kaynaklanan atıksuyun daha klay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir ya da kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak uygulamalar. Emisynların kaynağında azaltılması Halen mevcut bulunan bir üretim tesisinde, Üretim sürecinden (yakma ve diğer prseslerden) kaynaklanan baca gazı ve diğer gaz atıkların yakma, ergitme, vb. süreçlerde yapılacak iyileştirmeler, hammadde değişiklikleri gibi uygulamalar ile azaltılması, kirletici içeriğinin azaltılması, Üretim sürecinden kaynaklanan emisynun tesis içinde farklı bir üretim sürecinde veya enerji, vb. üretimi için kullanılarak tesis genelinden kaynaklanan emisynun azaltılması, Üretim sürecinden kaynaklanan emisynun üretim süreçlerinde, hammadde ve kimyasal madde girdilerinde yapılacak iyileştirme ve değişiklikler ile daha klay ve/ veya düşük maliyetle arıtılabilir, bertaraf edilebilir ya da kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak uygulamalar. Hammadde tüketiminin azaltılması Halen mevcut bir üretim tesisinde, üretim sürecinde, ürün girdilerinde ya da ürün tasarımında yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler ile hammadde tasarrufu sağlanmasına yönelik uygulamalar. Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 18

20 Tehlikesiz ya da tehlikelilik düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına geçilmesi Halen mevcut bir üretim tesisinde, üretim sürecinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin üretim sürecinden çıkarılması, daha az tehlikeli ya da tamamen tehlikesiz lan kimyasallar ya da farklı yöntemler ile ikame edilmesine yönelik uygulamalar. Atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi Sanayi, tarım, rmancılık, vb. faaliyetlerinden kaynaklanan atıklardan yeni ürün, hammadde, yakıt ya da enerji üretilmesine ya da atıkların bir üretim girdisi larak kullanılmasına yönelik yeni tesis ya da mevcut tesiste yeni üretim hattı kurulması veya mevcut tesisin/ sistemin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Nt 1: Prje knusu lan atık yenilenebilir larak tanımlanan dğal nitelikli bir atık ise (ör: hayvan gübresi), bu atıktan elektrik enerjisi üretimi bu kapsama dahil değildir. Nt 2: Çevre mevzuatı kapsamında geri kazanılması yönetmelikler ile zrunlu tutulmuş atıklar için kurulacak geri kazanım tesisleri de öncelikli lmamakla birlikte, ulusal düzeyde yaygın lmayan, yenilikçi, teknljisi ülkemiz için geliştirme sürecinde lan ve yaygın yerli uygulamalara örnek teşkil edecek, yaşam döngüsü anlayışına uygun yatırımlar ya da yatırım kalemleri de destekten yararlanabilir. Endüstriyel eklji (simbiyz) İki ya da daha fazla endüstriyel tesis (tüzel kişilik) arasında simbiytik bir ilişki kurularak tplamda daha az atık üretilmesi, hammadde, enerji, vb. tasarrufu sağlanması, atık, atıksu ve enerji geri kazanımı, vb. uygulamaları, Mevcut üretim tesisinin atıklarından yeni bir ürün üretilmesini sağlamak üzere, tercihen mevcut tesisin yakınında, farklı bir tüzel kişilik tarafından yeni bir tesis ya da üretim hattı kurulması için yapılacak çalışmalar. Çevre dstu malzeme/ ürün üretimi Halen mevcut lan bir üretim tesisinde, Yenilenemez hammaddeler (petrl ve türevleri, metaller, mineraller vb.) ile üretilen mevcut ürün/ malzemeye alternatif labilecek, yenilenebilir (bitkisel ve hayvansal kaynaklar, tarım Bu belgenin tüm yayın ve telif hakları TTGV ye aittir. TTGV nin yazılı izni lmadan tamamen ya da kısmen elektrnik, 19

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ ÇEVRE PROJE DESTEKLERĐ UYGULAMA ESASLARI Madde 1 Çevre Proje Desteklerinin Amacı ve Kapsamı 1.1. Çevre Proje Destekleri ile, sanayi kuruluşlarının çevre performansını artırırken aynı zamanda üretim maliyetlerini

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İkraz Anlaşması ve TTGV Proje Sözleşmesi nin 1 Ekim 1999 tarih ve 23833 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TTGV ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ Hakkında Bilgi (MART 2009)

TTGV ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ Hakkında Bilgi (MART 2009) TTGV ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ Hakkında Bilgi (MART 2009) 1 İçindekiler 1. Tanımlar...3 2. Sıkça Sorulan Sorular...4 3. Proje Başvuru Ve Değerlendirme Süreci...6 4. Proje Destekleme Süreci...7

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TEKNOTREND: ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE TÜRK SANAYĠSĠ ĠSO Odakule Meclis Toplantı Salonu 22 Haziran 2010 Ġstanbul KAPSAM

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ PANELĐ 27 Ekim 2010 Rize Ticaret Borsası KAPSAM TTGV Genel Tanıtımı TTGV Teknoloji Geliştirme

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERE

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5746 SAYILI KANUN MART 2009 UYGULAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ MART 2009 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

TOPLANTISI. PROJE DESTEKLERİNE ve ERLENDİRME RME VE DESTEKLEME SÜRES. EKEN Koordinatör Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu

TOPLANTISI. PROJE DESTEKLERİNE ve ERLENDİRME RME VE DESTEKLEME SÜRES. EKEN Koordinatör Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu YENİLİKÇİNİN N GÜNÜG TOPLANTISI PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN N SAYISAL BİLGB LGİLERLER PROJE BAŞVURU, DEĞERLEND ve ERLENDİRME RME VE DESTEKLEME SÜRES REÇLERİ Yücel TELÇEKEN EKEN Koordinatör Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TÜBİTAK TEYDEB... Firma düzeyinde katma değer oluşturanların, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik etmekte, bu çalışmalarla ortaya çıkan mali riskleri paylaşmakta, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilik düzeyinin

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI

KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI Nedir? Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. Amacı Özel sektör ve kamunun özel sektörün uluslararası

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012

ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ KASIM 2012 1 Amaç Elektronik haberleşme ve havacılık ve uzay sektöründe; Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, Yerli tasarım ve üretimin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Enerji Verimliliği Destekleri II. Enerji Verimliliği Kongresi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Gebze-Kocaeli, 9 Nisan 2009 KAPSAM TTGV Genel bilgilendirme TTGV ve Çevre/ Enerji Verimliliği

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI :... PROJE ADI :... PROJE NO : TTGV... YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO : 1/9 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ / ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı.

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı. / AltKARA TICARET BORSASı TOBB GENEL 5EXRETERL!(llBE ANAFAR'I7U.AR CAD.ŞAlI 50K.00:9 ULUS AltKARA 312-3240857 arih eayı Knu TÜRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi 041 II Cumhurbaşkanımızın ÇHC Ziyareti. \

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 31.01.2014 San-Tez Programı (Yürürlükte Olan Yönetmeliğe Göre) Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi...

BAŞVURU DOSYASI FORMATI SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel İşletme İsmi... EK-1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI 1. Sayfa: KAPAK Başvuru dosyası kapağı aşağıdaki formata göre hazırlanır. SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJELERİ (SEVAP) Endüstriyel İşletme Logosu... Endüstriyel

Detaylı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri Tasarımı PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Uutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJİ FİNANSMANI PANELİ MARKA TURSEFF - SATSO 24 Ocak 2012 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM TTGV Genel

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 05.03.2014 San Tez Programı Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri Başvuru Türü: Yeni Başvuru Sertifikada Değişiklik 1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler: Unvanı: Firmanın kuruluş tarihi: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler

Detaylı

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefn Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama Müşteri Adı Müşteri Numarası IRS Frm W-8'i dldurarak, Birleşik Devletler vatandaşı veya ABD'de mukim ya da ABD vergi hukuku amaçlarına

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM)

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU KILAVUZU İçindekiler GİRİŞ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 YATIRIMCI

Detaylı

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/02/2017 Sayı:2017/13

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26405 Başbakanlıktan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ FİRMA ADI : PROJE ADI : PROJE NO : YÖNETİM KURULU KARAR TARİH VE NO : TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJESİ DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR TÜRKİYE TEKNOLOJİ

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı