YAYıN NO: İSTANBUL o TICARET. ODASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAYıN NO: İSTANBUL. 2007-41 o TICARET. ODASı"

Transkript

1 YAYıN NO: İSTANBUL o TICARET ODASı

2 ISTANBUL TİCARET ODASI YENİ MÜŞTERİ HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Ömer TORLAK Doç. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Yrd. Doç. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 2007, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Tüm yayın hakları anlaşmalı olarak Hayat Yaymları'na aittir. İstanbul Ticaret Odası (İTO) için 500 adet özel olarak üretilmiştir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT BİLGE YAYINCILIK, MATBAACILIK A.Ş. Yılanlı Ayazma Sokak No: 8 Örme İş Merkezi Kat: 1 (Kale İş Merkezi Karşısı) Davutpaşa, Zeytinburnu-İstanbul Tel: Fax:

4 ÖNSÖZ Günümüzde, alışverişin yada genel anlamda "tüketim"in tüm bireylerin yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğu malumdur. Diğer taraftan, her gün değişen hayat şartlarına bağlı olarak yön değiştiren, sosyal, kültürel ve coğrafi değerlere göre şekillenen yeni bir tüketim anlayışının ortaya çıktığı da bir başka gerçektir. Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş, yeni ihtiyaç ve istekleri de beraberinde getirmiş ve bu olgu alışverişlerin şeklini de doğal olarak değiştirmiştir. Bugünün alışveriş mekanizmasına bakıldığında, alışverişin sadece satıcılar açısından değil, özellikle müşteriler veya daha geniş bir tanımla tüketiciler açısından bir hayat tarzına dönüştüğü açıktır. Günümüz tüketicisi, sürekli bir bilinçlenme ve ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bir öğrenme çabası içindedir. Ayrıca, iletişim teknolojilerindeki gelişme sayesinde çok kısa sürede çok fazla kaynak ve veriye ulaşabilmekte ve ürünlerle ilgili değerlendirmeyi daha sağlıklı yapabilmektedir. Tüketicinin her türlü bilgiye sahip donanımlı bir alışverişçi haline gelmesi ve alışverişlerde söz hakkı edinmesi, işletmeleri, onların beklenti ve tercihlerine uygun çözümler üretmeye mecbur kılmakta, müşteri tatmini, üretim politikalarının en önemli unsuru haline gelmektedir. Ortaya çıkan bu yeni müşteri yada tüketici profili bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki işletmeleri de etkilemekte ve yakından ilgilendirmektedir. Özellikle, esnek yapıları ve pazara uyum hızları ile dikkati çeken KOBİ'lerin bu konuya gereken önemi vermeleri ve sahip oldukları avantajı kaybetmemek için önce yeterli bilgi, beceri ve donanımı edinmeleri, daha sonra da bu kazanımlarını tüketicinin yeni tercihleri doğrultusunda kullanmaları şarttır. Bu bağlamda, yeni tüketici tipinin özelliklerini anlatan, onun tüketim eğilimlerini, pazarlama sürecine katılımını ve bu süreçteki tutum ve davranışlarını inceleyen, özetle postmodern dünyadaki tüketiciyi yeniden tanımlayan bu kitabın önemli bir kaynak olacağını düşünüyor, hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 YAZARLARIN ÖNSÖZÜ Tüketim ve tüketici davranışları, pek çok bilim dalının ilgi alanı olmaya devam etmektedir. Yaklaşık yüz yıllık bir akademik birikime sahip pazarlama disiplini de tüketici davranışları ve tüketim eylemlerine olan ilgisinde geçmişten günümüze tüm disiplinlerin birikimini dikkate almaktadır. Özellikle 1980 sonrası çalışmalarda bu durum daha açık olarak görülmektedir. Tüketim eylemini gerçekleştiren birey aynı zamanda toplum içinde görünür durumdadır ve tüketici olarak elde etmek istediği fayda yanında, statü beklentileri de söz konusudur. Geleneksel toplumdan postmodern eğilimlerin yoğun olarak yaşandığı günümüz toplumlarına tüketim eylemlerinin temel amacı değişmemekle beraber; beklentiler, tüketim tarzları ve araçlarda ciddi değişiklikler yaşandığı bir gerçektir. Daha genel ifadeyle, tüketicilerin hayat tarzları büyük ölçüde değişmiş ve global etkileşim artmıştır. Bu hızlı değişim, yeni tüketici kavramının irdelenmesini gerektirmektedir. Çünkü pazarlamanın başarısı yeni tüketicinin anlaşılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. Geleneksel anlamda varolanla yetinmek durumunda kalan ve israftan kaçman tüketicinin, ürünlere yüklediği anlamların daha yerel ve kısıtlı olduğunu söylemek mümkündür. Modernizm tüketiciye daha fazla refah, daha yüksek standartlar vaat etmiş ve kapitalist tüketim kültürü, toplumun farklı kesimlerinde derecesi değişmekle birlikte, bu vaatleri önemli ölçüde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Modern toplumda yaşayan tüketiciler zamanla sahip olduklarıyla tatmin olmamaya başlamışlardır. Modern dünyanın tüketicisi, bir taraftan sıradanlıktan kurtulma diğer taraftan kapitalist tüketim kültürünün ortaya çıkardığı eşitsizliklere karşı gelme eğilimlerine paralel olarak postmodern tavırlar ortaya koymaya başlamıştır. Tutum ve davranışları hızla değişen ve bazı yerlerde gelenekten bazı yerlerde ise modernden postmoderne geçiş yapan yeni tüketicileri anlamaya ilişkin çalışmaların son yıllarda pazarlama literatüründe artan oranda yer aldığı gözlenmektedir. Çünkü yeni tüketicinin davranışları, beklentileri, istek ve ihtiyaçlarındaki değişim, alışverişe ilişkin tutumları ve ürünlere bakış açıları, pazarlama stratejilerini etkilemektedir.

7 Bu kitapta, yeni tüketicideki değişimi ve nedenlerini temel bazı yönleriyle anlama amacını taşıyan çalışmalar yer almaktadır. Kitapta yer alan yazılarda, konunun kuramsal boyutu yanında uygulamaya ilişkin örneklere sıkça vurgu yapılmasına özen gösterilmiştir. Bu bağlamda kitabın pazarlama uygulayıcılarına, akademisyenlere ve öğrencilere fayda sağlayacağı umulmaktadır. Bu tür çalışmaların eleştirilerle zenginleşeceği ve gelişeceğinin bilincinde olarak, uygulayıcılar, akademisyenler ve öğrencilerden gelecek her türlü eleştirilere açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Her türlü çalışma bir birikimin sonucudur ve her birikimde hocalarımızın önemli katkıları vardır. Pazarlama alanında yönelişimizi ve gelişmemizi sağlayan ve katkıda bulunan tüm hocalarımızın bu yazıların doğrularında payları vardır. Eksik ve kusurlar ise bizlerindir. Bir teşekkür borcumuz ise, çalışmalarımızda zaman zaman ihmal ettiğimiz eş ve çocuklarımızadır. Hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. 17 Ekim 2006 Doç. Dr. Ömer TORLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İşletme Bölümü Doç. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Şuayıp ÖZDEMÎR Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü

8 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Yazarların Önsözü 5 Yeni Tüketici 9 Ömer Torlak - Remzi Altunışık - Şuayıp Özdemir Modernizmden Postmodernizme Değişen Tüketici 15 Şuayıp ÖZDEMİR Deneyimsel Pazarlama ve Tüketici Deneyimi 37 Ömer TORLAK - Remzi ALTUNIŞIK Tüketim Sürecindeki Pasiflikten Katılımcı Müşteriye 57 Cevahir UZKURT Kültürel Etkileşim ve Yeni Tüketici 79 Ömer TORLAK - Cevahir UZKURT Yeni Tüketicilerin Tüketime Yansıyan Farklılıkları 95 Remzi ALTUNIŞIK Tüketicilerin Değişen Hayat Tarzları 113 Ömer TORLAK Yeni Tüketicilere Yeni Alışveriş Mekanları 139 Şuayıp ÖZDEMİR Yeni Tüketicinin Hediye Verme Davranışı 155 Müjdat ÖZMEN Yeni Tüketicinin On-Line Alışveriş Alışkanlıkları 169 Reha SAYDAM Özel Bir Tüketici Grubu Olarak Kadınlar 181 Nilgün SARIKAYA

9

10 YENİ TÜKETİCİ Ömer TORLAK* Remzi ALTUNIŞIK** Şuayıp ÖZDEMİR*** İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olarak tüketim, aynı zamanda insanı toplum içinde konumlandırma, onun hayat tarzını belirleme ve gerek bireylerarası, gerekse kültürlerarası etkileşim sağlamada önemli bir anlam transfer etme aracıdır. Hayatı boyunca çocuk, aile üyesi, eş, arkadaş, işadamı, çalışan vb. rolleri oynayan insanların vazgeçemeyecekleri tek rol tüketici rolüdür. Geçmişten günümüze tüketici olarak insanın temel olarak iki amacı, ihtiyaçların karşılanması ve toplum içinde kabul görme olarak sınıflandırılabilir. Tüketici birey, bir yandan hayatın sürdürülebilmesi için fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak bir yandan ise tüketici olarak tutum ve davranışlarıyla sembolik mesajlar vermek ister. Geleneksel toplumdan modern topluma ve modern toplumdan postmodern topluma geçiş, tüketici olarak bireyin bu iki temel amacını değiştirmemiş, ancak amaçlara ulaşma biçimlerini farklılaştırmıştır. Geleneksel toplumda tüketici birey, daha dar sınırlar içinde tüketici olma rolünü gerçekleştirirken, var olan ve ancak farkında olduğu mal ve hizmetlerle yetinmek durumundaydı. Üstelik geleneksel toplumda bireyin toplumsal dışlanma korkusunun bugüne oranla çok daha fazla olduğu rahatlıkla söylenebilir. Geleneksel toplumda psikolojik tatmin bakımından bazı tüketicilerin sıkıntı çektikleri, ancak sosyal ve kültürel faktörlerin baskısının bu konunun üzerini örttüğü ifade edilebilir. Modem toplumda, kitle üretimine geçişle, daha rasyonel, konformist bir anlayışın ortaya çıktığı söylenebilir. Modernizmin insana vaadi daha standart, daha fazla şeyler tüketmek ve bunları tüketmek için daha fazla kazanç peşinde koş- * Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İşletme Bölümü ** Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü *** Yrd. Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü 9

11 maktır. Modern toplumda yaşayan birey, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve kitlesel üretimin mümkün hale gelmesiyle, daha kısa sürede farkında olduğu mal ve hizmetlerden tüketebilmenin hayat standardını yükseltmek anlamına geleceği kanısındadır. Bunu yapabilmenin yolu ise, daha fazla kazanmaktan geçmektedir. Modern birey ayrıca, bu kazancı daha az çalışarak elde etmenin yollarını da aramaktadır. Bu durumda, modern toplumlarda ilkesizlik, kültürel değerlerin göz ardı edilmesi daha fazla mümkün hale gelebilmektedir. Modernizmin insana vaat ettikleri belli bir süre gerçekleşmiş, ancak bu sürede tatmin kendi içinde duyumsuzlukları da getirmiştir. Özellikle modern dünyanın önerdiği rasyonalite ve kalıplaşmış standartlardan sıkılan pek çok tüketici, bugün daha sıra dışı davranmak istemektedir. Mimari yapılaşma, resim, müzik, eğlenme biçimi vb. pek çok uğraşta olduğu gibi tüketme eylemlerinde de bugünün tüketicisi sunulan kalıpların dışına çıkmak istemekte ve daha serbestçe, kendince daha özgürce bir tüketici profili çizmek istemektedir. Standart ürünler yerine kişiselleştirilmiş ürünlere ilgi artarken, tek tip mağazalar yerine alternatif alışveriş yerlerine gitme eğilimi belirginleşmekte, alışverişe gitmek bazılarınca eğlence, bazılarınca ise eziyet olarak algılanabilmektedir. Postmodern durum olarak da ifade edilen bu durum, yeni tüketici olarak adlandırabileceğimiz farklı bir tüketici profilini ortaya çıkarmıştır. Yeni tüketici; zaman zaman konfora düşkün zaman zaman basitlik ararken, standart ürünleri tüketirken bile farklı deneyimler yaşamak istemektedir. Üretileni satın almak yeni tüketiciyi tatmin etmemekte, çoğu kez kendine uygun bir ürün alabilmek için özellikle hizmetlerin üretim sürecine katılmak istemektedir. Yeni tüketici küresel ve yerel kültürlerin etkileşimi altında çok farklı anlam transferine girişmekte ve bu süreçte tüketim eylemlerindeki amaçlan da farklılaşabilmektedir. Bu anlamda, günlük hayata yönelik tüketim eylemlerinde bile gösterişçi olma, haz alma ve hesapsız alışveriş davranışları ortaya çıkabilmektedir. Bütün bunlar yeni tüketicinin geçmişe göre farklı bir hayat tarzına işaret etmektedir. Yeni tüketicinin hayat tarzının değişmesinde medyanın rolü elbette inkar edilemez. Alışverişi eğlenceye dönüştüren önemli bir gelişme, tüketim eylemlerinin gerçekleştirildikleri mekanlar olarak alışveriş yerlerindeki dönüşümdür. Yeni alışveriş mekanları ye- 10

12 ni tüketicinin kutsadığı mekanlara benzemektedir. Geçmişten günümüze insanlar birbirlerine farklı gerekçelerle hediye alıp verme konusuna önem vermişlerdir. Yeni tüketicinin hediye verme davranışları da bu anlamda incelemeye değer gözükmektedir. Yeni tüketicinin alışverişlerini daha özgürce gerçekleştirebilecekleri farklı alternatifler arasında internet çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle, on-line alışveriş yeni tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmektedir. Kadının toplumsal hayata daha fazla katılımı ve tüketici olarak daha fazla görünür hale gelmesi, onların yeni tüketiciler içinde özel olarak incelenmesini gerekli hale getirmektedir. Bu çalışmada, yeni tüketici yukarıda bahsedilen özel alanları çerçevesinde on bölüm halinde incelenmektedir. Birinci bölümde, geleneksel ve modern tüketicilerin özelliklerine değinilmekte, daha sonra modern ve postmodera tüketicilerin özelliklerinin karşılaştırılması yapılmaktadır. Modern tüketimin konformist, fonksiyonlara önem veren ve şekilci davranış kalıplarına vurgu yapılmakta, modernlikten postmodernliğe geçişte tüketici kimliğinde ve tüketim bağlamında önceliklerde meydana gelen değişimler anlatılmaktadır. Ayrıca, kalıplara girmek istemeyen, sembollere önem veren ve asla tatmin olmak bilmeyen postmodern tüketiciyi güdüleyen faktörler üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde yeni tüketicinin davranışlarını yönlendirmede deneyimlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Yeni tüketicinin öğrenme süreci, tüketim deneyiminin oluşumu, tüketim deneyiminin oluşumunda değer ve fayda vurgulanarak tüketim deneyiminin algılaması üzerinde durulmaktadır. Yaşam içerisinde sıradan faaliyetlerin ve ürünlerin farklılaştırılarak markalaştırıldığı, sembolik anlamlarının tüketici için arttırıldığı ortaya konmaya çalışılmaktadır. Ayrıca müşteri deneyiminin etkileşimli, göreceli ve tercihli olduğuna vurgu yapılmakta; medyanın ve tüketici beklentilerinin tüketici deneyimine etkisi üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde tüketicinin pazarlama sürecine katılımı üzerinde durulmaktadır. Tüketicinin pasif katılımdan aktif katılıma geçişte içinden geçtiği süreç 11

13 anlatılmaktadır. Ayrıca tüketicinin aktif katılımını belirleyen bireysel ve kültürel farklılıklar vurgulanmaktadır. Bu bölümde tüketicinin üretim, pazarlama ve tüketim üçgeninde yaşanan süreçler ve etkili olan aktörlerle etkileşimi açıklanmaktadır. Yazıda tüketicinin aktif katılım sürecini açıklayan bir model geliştirilmektedir. Bu modelde müşterinin katılım istekliliğini belirleyen ve katılımını kolaylaştıran faktörler üzerinde durulmakta; enformasyonel, davranışsal ve etkileşimsel katılım biçimleri ile katılımın sonuçları açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, yeni tüketiciyi etkileyen kültürel faktörler üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde globalleşme ve kültürel etkileşimin, yeni tüketici üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Tüketicilerin etnosentrik eğilimlerinin davranışlarına yansımalarına dikkat çekilmektedir. Ayrıca popüler kültür ve yeni tüketici arasındaki etkileşiminin bireysel değil kollektif olduğu vurgulanmaktadır. Beşinci bölümde, postmodern dünyada yeni tüketicinin farklı tüketim eğilimleri üzerinde durulmaktadır. Aşırı tüketim, hedonizm ve gösterişçilik ekseninde yeni tüketicinin davranışları belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu bölümde ayrıca, hesapsız ve plansız satın alma davranışının dinamikleri üzerinde de durulmaktadır. Altıncı bölümde, yeni tüketicilerin tüketim eğilimleri ve hayat tarzları yaşanan değişimler ekseninde anlatılmaktadır. Yeni hayat tarzında sembollerin tüketici için önemi anlatılmaktadır. Bu bölümde gösterişçi, teşhirci ve hedonik tüketici davranışları, yeni tarzlar olarak sunulmaktadır. Ayrıca, yeni hayat tarzında tüketicilerin tükenen mi yoksa tüketen mi olduğuna ilişkin bir tartışmaya yer verilmektedir. Yedinci bölümde, geleneksellikten modernliğe, modernlikten postmodernliğe geçişte tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları mekanlar özellikle alışveriş merkezleri üzerinde durulmaktadır. Alışveriş merkezlerinin çekim gücünün dinamikleri ve tüketicilere sağladığı faydalar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca tüketici-mekan ilişkileri tartışılmakta; alışveriş mekanlarının mimari yapıları üzerinde yaşanan değişimlere dikkat çekilirken, bu me- 12

14 kanlar içinde yaşayan yeni tüketicilere sunulan yeni hayat tarzı ve yeni ilişki biçimlerine değinilmektedir. Sekizinci bölümde, yeni tüketicinin hediye verme davranışına analitik bir yaklaşımla yakından bakılmaktadır. Yaşadığımız dünyada karşılıklı olarak verilen hediyelerden beklenen ekonomik, işlevsel ve sosyal değerlere dikkat çekilmektedir. Hediye vermenin nedenleri ve hediye verme nedenine bağlı olarak ortaya çıkan roller ve biçimler üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda muhatabı hoşnut etmek için, tazmin etmek için, fayda sağlamak için verilen hediyeler üzerinde durulurken; hediye vermekten kaçınanların davranışı da açıklanmaya çalışılmaktadır. Dokuzuncu bölümde, ülkemizden ve dünyadan rakamlarla internet üzerinden satın almalar analiz edilmekte ve on-line tüketici olmanın nedenleri açıklanmaktadır. On-line tüketici tipleri ve alışveriş davranışlarına analitik bir bakış sergilenmekte; on-line alışverişin tüketicilere sağladığı faydalar ve yeni tüketicinin internet ile olan etkileşimi üzerinde durulmaktadır. Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yaparken algıladıkları avantajlar ve riskler açıklanmakta ve bazı on-line satın almalar örnek olarak anlatılmaktadır. Onuncu ve son bölümde ise, daha önce yapılmış çalışmalardan hareketle, tüketim sürecindeki tutum ve davranışlarda erkek ve kadın olarak tüketicilerin gösterdikleri farklılıklar tespit edilmektedir. Reklam objesi olarak kadınlar üzerinde kısa bir tartışmaya girilmektedir. Ayrıca, tutumlarda ve davranışlarda gözlenen cinsiyete dayanan farklılıklar vurgulandıktan sonra yeni tüketiciler olarak kadınların tüketim biçimleri üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma, bu bağlamda geçmişten bugüne değişen yeni tüketiciyi daha iyi anlama çabasının bir ürünüdür. Hiç şüphesiz, yaşanan hayat bugünden yarına değişmektedir ve her değişim tüketicinin davranış ve alışkanlıklarını etkilemektedir. Tüketiciyi tanıma ve anlamaya ilişkin uğraşıları ifade eden bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 13

15

16 MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME DEĞİŞEN TÜKETİCİ Şuayıp ÖZDEMİR* GİRİŞ Modernizm, insanı belirli kalıplarla tanımlamaya çalışır ve onların davranışları için belirli standartlar ortaya koyar. Bu amaç doğrultusunda, üretim süreçleri, tüketim kalıpları ve düşünme biçimleri, birbirine benzeyen ve daha rahat bir hayat yaşamayı hedefleyen bir anlayıştan bahsedilebilir. Dolayısıyla, modern insan, modernizmin öngördüğü daha rahat, daha rasyonel ve daha fonksiyonel bir hayat tarzına ulaşabilmek için daha çok gelir elde etmeyi hedefleyen birey olarak düşünülebilir. Postmodernizm ise, toplumun kültürel yapısını ve toplumda yaşayan bireylerin değerlerini değiştirmek suretiyle, modernizmin öngördüğü hayat tarzına karşı görüşler öne sürer. Bu çerçevede postmodernizm, modernizmin bir eleştirisi olma yanında, kalıplara girmek istemeyen ve sembollere daha fazla önem veren bireyi ön plana çıkaran bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir. İnsanoğlunun yüzyıllar boyu birçok düşünür ve olaylarla ortaya koyduğu ve tüketicilerin insani değerlerini zora sokan modernizmi eleştirme fırsatı veren postmodern anlayış, iletişim teknolojileri, popüler kültür ve küreselleşme ile birlikte tüketiciler arasında hızla yayılmaktadır. Ancak önemli birkaç sorunun cevabı henüz bulunmuş değildir. Postmodern anlamda toplumsal değerlerin değişmesini sağlayarak bireysel değerlerin de değişmesini sağlayan güçler nelerdir? Bu güçleri kimler, nasıl kullanmaktadırlar? Acaba postmodernizm tüketici için kendisiyle ve içinde yaşadığı çevre ile barışık olarak yaşamasını getirecek bir düşünme ve yaşama biçimi midir? Yoksa tüketicinin bireysel değerlerinin aleyhine kurulacak yeni denge için kullanılacak bir araç mıdır? * Yrd. Doç. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü 15

17 Postmodernizm, modernizmi olgunlaştıran bir eleştirel akım olarak tüketicinin aleyhine olan dengenin pekiştirilmesini mi sağlamaktadır? Postmodernizm gerçek zamanlı bir süreç olduğundan, modernizmin tüketici tanımlamasındaki kesinlik kadar postmodern tüketicinin açıkça tanımlanmasına fırsat vermemektedir. Bu tanımlamayı yapmak için tarihin ilerleyen dönemlerini beklemek gerekecektir. Buna rağmen, bugünü yaşayan ve tanımlamaya çalışan bireyler olarak postmodern tüketim ve postmodern tüketici çalışmalarından uzak kalamayacağımız da bir gerçektir. Başka bir ifadeyle yeni tüketici tanımlanmayı ve incelenmeyi bekleyen önemli bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Toplum içinde yaşayan bireylerin iç dünyasına yönelmeyi amaçlayan sosyalpsikolojiden yararlanarak genelde insan davranışları ve özelde tüketici davranışlarmdaki değişimi açıklamaya çalışan bilim adamları, doğal olarak küreselleşme, modernité ve postmodernite kavramları ve yansımaları hakkında çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışma ile literatürde yer alan farklı disiplinlerdeki çalışmalardan yararlanarak, postmodern çağda yeni tüketicinin davranışı açıklanmaya çalışılmaktadır. BİLDİĞİMİZ TÜKETİCİ Otomobiller hareketlerini sürdürebilmek için yakıta ihtiyaç duyarlar. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi de ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirir. Aradaki önemli fark, insanın mekanik sayılabilecek özellikleri ile birlikte aynı zamanda zihinsel ve duygusal özelliklere sahip olmasıdır. Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, fizyolojik ihtiyaçların tanımlanması ve tatmininde ciddi sıkıntılar söz konusu olmadığı halde, asıl zorluğun düşünsel ve duygusal ihtiyaçları tanımlama ve tatmin konuları olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, modernist bakış açısıyla gerçekleştirilen çalışmaların zor alan olarak tanımlanan düşünsel ve duygusal ihtiyaçların belirlenmesi ve tatmininden kaçındıkları, postmodernist bakış açısıyla ortaya konan son dönemdeki çalışmalarda konunun bu yönüne daha fazla ağırlık verilmesi, yeni tüketicinin tanımlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır. 16

18 Bireyi, bir davranışa iten içsel dinamikler vardır. İnsanın açlık, susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlarının yanında sevilme, takdir edilme ve ait olma gibi duygusal ihtiyaçlarını da gidermesi gerekmektedir. Bu tür içsel dinamiklerin (güdü) bilinmesi, tüketicinin davranışını analiz etmede oldukça kullanışlı bilgiler sunmaktadır. Acıkanm göstereceği tepkilerle susayanın göstereceği tepkilerin bilinmesi bu tepkilerle karşılaşan diğer bireylerin buna tedbirli olmalarını getirmekte ve hayattaki sürprizlerin sayısını azaltmaktadır. İnsanlar acıktıklarında genellikle benzer davranışlar sergilemektedir. Açlık hisseden insanı açlık duygusu güdülemektedir. Acıkan birisi ne kadar yediğinde yeterince yemiş olacaktır? Bu bilgiyi içgüdüsel olarak kazanan insanoğlu zaman zaman kendisine yetenden fazla yeme eğiliminde olabilmektedir. Bunun sonucu olarak toplumumuzda sindirim bozuklukları arttığı gibi şişman olan insanların oranı da artmaktadır. Sindirim bozukluğu ve şişmanlık birer sonuçtur. Bu sonuçlar insanları rahatsız edebilmektedir. Bu rahatsızlığı gidermek için de yine insanoğlu bir dizi yaklaşım geliştirmeye gayret etmektedir. Ama asıl problem, "insanın kendisine yeterli olandan biraz daha fazlasını yemek istemesini ifade eden düşünce biçimidir. Tüketiciler, bilinçli olarak isteyebilirler ya da ihtiyaç duydukları halde farkında olmayabilirler. Her iki halde de tüketicinin dikkati gittikçe daha yoğun olmak üzere istek ya da ihtiyaç duyulan nesneye odaklanmaktadır. Bundan sonra gerçekleşen olaylar ihtiyaç duyulan nesne etrafında dönmeye başlamaktadır. İnsanın bu hali bir dengesizlik durumudur. Dengesizlik ortadan kaldırılmadığı sürece bu hal devam etmektedir. İstek ya da ihtiyaç ne zaman karşılanırsa o zaman bir insan olarak tüketici başka konularla ilgilenebilmektedir. İnsanın diğer varlıklardan önemli bir farkı her boyutta sınırları zorlama isteğidir. Yenilik ve heyecan arayışları insanoğlunu kalıplarının dışına çıkaran nedenlerdir. Statükoya aykırı davranmak tüketiciler arasında bir erdem olarak kabul edilmekte, muhafazakarlık gibi değerleri ya da mevcut durumu korumayı çağrıştıran durumları savunan tüketiciler baskı altına alınmaktadır. Sonuçta tüketici yenilik adı altında sahip olduğu değerleri de değiştirerek, toplumsal ve içsel barışı yakalamaya çalışmaktadır. 17

19 Bunun gibi sevdiğine daha uzun süre sahip olma, hoşlandığı yiyecekten daha fazla yeme arzusu insanoğlunun sınırları zorlamasının göstergeleri olarak kabul edilebilir. Bu istek bazen ölçüyü kaçırmaya neden olmaktadır. Tüketici sıfatıyla insanoğlu, ihtiyaçlarını karşıladığı zaman doyuma (satisfaction) ulaşmış olmaktadır. Bilinen bir gerçek vardır ki, tüketiciler fiziki anlamda doyuma ulaştıktan sonra da tüketmeye devam etmektedirler. İktisat teorisinin üzerine kurulduğu bu varsayımdan pazarlama disiplini de aynı ölçüde, belki de daha fazla yararlanmaktadır. İş dünyasındaki yöneticiler, insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını bilerek bunu kazanca dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ihtiyaçları, yapay ve gerçek ihtiyaçlar olmak üzere sınıflandırmak mümkün görülmektedir. Yapay ya da diğer adıyla sahte ihtiyaçlar, toplum ve işletmeler tarafından yaratılmaktadır. (Odabaşı, 1999; 8) Tüketicilerin korunması fikrinin ortaya çıkma tarihinin uzun bir geçmişe sahip olmaması, modern tüketim anlayışının yapay ihtiyaçları doğurduğu fikrini çağrıştırmaktadır. (Karaalioğlu, 1995:85) İhtiyaç, bazı zamanlar tüketicinin içsel dinamiklerinin harekete geçmesi nedeniyle bazen de dışarıdan bir uyarıcının etkisiyle hissedilir. Tüketicinin açlık, susuzluk ve barınma gibi ihtiyaçları tüketicinin içsel dürtülerinin birer sonucudur. Halbuki mektubu postaya verebilmek için gerekli olan pul ihtiyacının tüketicinin iç dünyasıyla bir ilişkisi yoktur. Öğrenci, seyirci ya da şoförü harekete geçiren dinamikleri, iki temel grupta toplamak mümkündür. Bu dinamikleri ateşleyen ilk grup bireyin değerlerinden oluşmaktadır. İkinci grup faktör ise bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürel sistemidir. Bireysel değerler; güdüler öğrenme, fırsat yakalama, fiziki aktivite, spor, eğlenme, uyarıcı bekleme, ürüne dokunma, koklama, ürünleri görme, can sıkıntısından kaçma, kendini ödüllendirme, ideallere ulaşma gibi değerlerdir. Sosyal değerlere ise sosyal deneyim, iletişim, hobiler hakkında konuşma, hizmet 18

20 alma, emir verme isteği gibi örnekler verilebilir. (Antonides ve Raaij, 1998: ) İnsan davranışları arasında en çok ilgi çekenlerden birisi alışveriş yapma davranışıdır. Alışveriş yaparken tüketici sıfatı kazanan insan farklı bir davranış düzleminde hareket etmektedir. İçgüdüsel davranışların ve toplumun etkisinde olan tüketiciler, belirli tüketme kalıplarını kabullenmektedirler. (Freedman vd., 1989:63) Küreselleşme ile beraber tüketim tarzlarının türdeşleşmesi tartışılırken, mikro ölçekte tüketicilerin birer birey olarak önemli olduğu vurgulanmaktadır. (Ritzer, 1996:220) Müşterilerin, o anda yer aldıkları davranış düzlemi ve üstlendikleri roller bu kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Tüketicilerin davranışlarını etkileyen birçok faktörden bahsetmek mümkündür. Bu faktörlerin önemli olanlarından bazıları; sosyal sınıfın etkisi, kültürün etkisi, alt kültür gruplarının etkisi, referans gruplarının etkisi, pazarlamanın etkisidir. Tüketici davranışları üzerinde en somut ve doğrudan etkiyi referans gruplarının yaptığı söylenebilir. Çünkü satın alma davranışından hemen önce satın alma davranışı sırasında ve hemen sonra bu gruptan tepkiler alınmaktadır. (Avery, 1996; Meyer ve Anderson 2000). Bunun sonucu olarak referans grupları içinde yer alan kişiler, tüketicileri daha belirgin bir şekilde etkilemektedirler. Bu etki, grup üyelerinin güvenilir bilgi sağlaması, bilgi aktarımı, grup tarafından kullanılma sırasındaki onaylama ve yardım, ürün ya da mağazaya referans grubunda yer alanların verdikleri değer şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (Howard, 1989:249) MODERNİZM VE TÜKETİM Fransız İhtilali ya da Sanayi Devrimiyle başladığı kabul edilen modernizm akımı, disiplinli ve uzun soluklu çalışmalarla insan davranışlarını açıklamaya çalışmıştır. Darwin'in evrim teorisinden, evrenin oluşumunu açıklayan Big 19

21 Bang (Büyük Patlama) teorisine kadar uzanan çok genel teorilerden Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve belirli ürünleri satın alma ve kullanma davranışlarının ayrıntılarına inilerek yapılan uygulamalı araştırmalara kadar pek çok farklı düzeyde ve perspektifte çalışma bulunmaktadır. Jeaniere göre modernizm bilimsel, kültürel, endüstriyel ve siyasal alan olmak üzere dört alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Modernizm din hukuk, ahlak ve ekonomi gibi alanların birbirinden ayrışmasını getirmiştir. (Atiker, 1998:67) Modernizm kültürel olarak ölçütlerin rasyonelleşmesi ve dine karşı geliştirilmiş bir eleştiri olarak sekülarizmi geliştirmiştir. Modernlik, ilahi kaynaklı düşüncelerin aksine; kainatın Tanrı tarafından insan için yaratılmış olduğunu değil, insanın doğanın bir parçası olarak yaşadığını düşünmektedir. (Küçük, 2000: 101) Modernizm batı toplumu aydınlarının Hristiyanlığın topluma müdahalesinden kurtulmak üzere başlattıkları bir tür başkaldırı olarak değerlendirilmektedir. AGB Anadolu ve British Market Research Bureau ile yaptığı ortak çalışmada, Türk insanının %78'inin tüketimle ilgili kararları verirken bir şekilde dini referans aldığını tespit etmişlerdir. (Baysal, 2005:16) Bu anlamda Türk toplumu batılı anlamda modern değildir. Bu durum iki ihtimali akla getirmektedir. İlk ihtimal, Türk insanı ve toplumu henüz modernleşememiştir. İkinci ihtimal, batı dünyasında yaşanan Hristiyanlık ile medeniyet arasında yaşanan çatışma İslam ile medeniyet arasında yaşanmamaktadır. Modern tüketici tüketen insandır (homo-consumer), bencildir ve bireysel olarak tüketmektedir. (Orçan, 2004:245) Modern çağda tüketici, parası yoksa, ne kraldır ne de velinimettir. Tüketicinin talebi de çok önemli değildir. Çünkü talep, arz eden işletmecilerin arzların bir fonksiyonu olarak ortaya çıkarılır. (Zijderveld, 2001:255) Geleneksellikten modernliğe geçişte tüketicinin amacı, sadece ihtiyaçları karşılama amacından, düzenli, standart ve kaliteli tüketime geçmiştir. Bu geçiş tüketicinin ihtiyaçların doğal olarak karşılanmasının yeterli olmadığı ve ihtiyacı karşılayan ürünün içeriğinin ve karşılama biçiminin de önemli olduğu 20

22 bir yapıya kavuşmuştur. Başka bir açıdan bakıldığında; "dış dünya", tüketim de daha fazla önem kazanmıştır. Görünüşü düzgün ürünleri üretmek ve tüketicilerin standartlarına ve tüketim hızına yeterli ürünler sunabilmek için hormonlu ürünler kullanılmış ve bu çağa özgü hastalıkların (kanser, depresyon gibi) oluşmasına neden olmuştur. Yine modernizm, endüstriyel alanda otomasyonu getirmekte ve insan unsurunu üretim sürecinin dışına itmektedir. Bilgisayarlar ve otomatize edilmiş üretim bantları modern üretim makinelerinin tipik örnekleridir. (Küçük, 2000:102) Bunların sonucu olarak modern tüketiciler, standart ürünleri talep eden, ürünün kullanım amacına uygunluğunu öncelik olarak alan tüketicilerden oluşmaktadır. Modern tüketicilerde, tüketilecek ürünlerde imajla ilgili boyut ön plana çıkmamakta, rasyonel kararlar gündeme gelmektedir. Modernizm ve postmodernizm düşünce biçimlerinden etkilenen insanoğlunun düşünüş tarzları değişiklik göstermektedir. Modernizmde tüketici, kontrollü bir hayatı ve düzeni benimsemektedir. Postmodern tüketici ise düzensizliği ve kaosu benimsemektedir. İçerik yerine stili, yarını düşünmek yerine bugünü düşünmeyi, konsensüs oluşturma yerine çoğulculuğu, gerçekliğin yerine taklitleri, tasarlama yerine katılımı ve şansı tercih etmektedirler. 21

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 1 Tüketici Davranışları Ders Notları / Faydalanılan Kaynaklar Metin Arslan 2 ÖNSÖZ Tüketici davranışları

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA GİRİŞ

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA GİRİŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA GİRİŞ Tüketici nasıl davranmalıdır? Hangi mallardan ne miktarda tüketilmelidir? Maksimum fayda kuramına göre tüketici, belirli bir zaman dönemi içinde herhangi bir malın TL değeri

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Derya GERLEVİK Tez Danışmanı

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M. Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş A LE YAfiAM DÖNGÜSÜ VE TÜKET M Prof. Dr. Şuayıp Özdemir Prof. Dr. Ömer Torlak Prof. Dr. Celalettin Vatandaş STANBUL, N SAN 2013 Ç NDEK LER AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TÜKETİM PROF. DR. ŞUAYIP ÖZDEMİR - PROF.

Detaylı

POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N *

POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N * 1 2 POSTMODERN KÜLTÜRÜN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN POSTMODERN PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: GREENPEACE ÖRNEĞİ KARABIYIK, N * ÖZGÖREN, F 1960 lı yıllarda öncelikle sanatta ve

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2604 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1572 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Elif EROĞLU (Ünite 1) Doç.Dr. Meltem Nurtanış VELİOĞLU (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Gülfidan

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI Araş. Gör. Cansu GÜLEÇ * Öz Thorstein Veblen (1857-1928), Amerika nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri olarak kabul

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TÜKETICI KARAR SÜRECI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐLAHĐYAT ANABĐLĐM DALI DĐN SOSYOLOJĐSĐ BĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE KÜRESELLEŞMEYE KARŞI EKONOMĐK TEPKĐLER VE DĐN Yüksek Lisans Tezi Đsmail EKĐNCĐ ĐSTANBUL

Detaylı

ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ

ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ ISTANBUL TICARET ODASı YAYıN NO: 2000-4 ŞİRKET KÜLTÜRÜ VE İŞ PRENSİPLERİ Prof.Dr.Ülkü UZUNÇARŞILI Meral TOPRAK Oğuz ERSUN ISTANBUL Bu eserin tüm teklif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız

ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ÇOCUK İHTİYAÇLARI -Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla- Doç. Dr. Dolunay Şenol Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ANKARA-2013 I Bu araştırma Mutlu Çocuklar Derneği tarafından finanse edilmiş olup, 2846 Sayılı Kanuna

Detaylı

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Araş. Gör. Dr. Mine YENİÇERİ ALEMDAR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADINLARIN EVDE DOĞUM DENEYİMLERİNİN BETİMLENMESİ: OLGUBİLİM ÇALIŞMASI HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Gülşen ÇALIŞ İZMİR

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı