Ahi Evran Universitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı/Kırşehir 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahi Evran Universitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı/Kırşehir 2"

Transkript

1 Aydın Güçlü 1, Haydar Ali Erken 2, Gülten Erken 2, Yavuz Dodurga 3, Arzu Yay 4, Özge Özçoban 4, Hasan Şimşek 5, Aydın Akçılar 6, Fatma Emel Koçak 7 1 Ahi Evran Universitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı/Kırşehir 2 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı/Balıkesir 3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı/Denizli 4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı/Kayseri 5 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı/Kütahya 6 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Birimi/Kütahya 7 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı/Kütahya

2 Diyabetik nefropati SDBY nin en önemli sebeplerindendir Son zamanlarda diyabetik nefropatinin gelişiminde metabolik ve hemodinamik değişikliklerin ana faktör olduğu görüşünün yerine inflamasyon, hipoksi, ve apoptosisi de içine alan çok sayıda faktörün etkili olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

3 Apoptosis programlanmış hücre ölümü olarak tanımlanır. Apoptosis her ne kadar çok hücreli organizmalar için doğal bir olay olsa da artmış apoptosis diyabetik komplikasyonların gelişiminde hayati rol oynar. Hipergliseminin çeşitli dokularda apoptosisi indüklediği gösterilmiştir. Apoptosis diyebetik mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların gelişiminde hayati rol oynar. Su J, Zhou L, Kong X, Yang X, Xiang X, Zhang Y, Li X, Sun L: Endoplasmic reticulum is at the crossroads of autophagy, inflammation, and apoptosis signaling pathways and participates in the pathogenesis of diabetes mellitus. J Diabetes Res DOI: / Romeo G, Liu WL, Asnaghi V et al. Activation of nuclear factor-kappa B induced by diabetes and high glucose regulates a proapoptotic program in retinal pericytes. Diabetes 2002; 51:

4 Kaspas aracılı apoptosisin diyabetik nefropati patogenezinde önemli bir mekanizma olduğu gösterilmiştir. Apoptosis çeşitli regülatuvar genlerle düzenlenmektedir. TNFα ve HIF-1α apoptosisi regüle ettiği gösterilmiştir. Kumar ve arkadaşları HIF-1α düzeyinin diyabetik nefropatide interstisiyel fibrosisis ve serum kreatinin değeri ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Tang ve arkadaşları interstisiyel fibrosisle korele olarak HIF-1α düzeyinin arttığını göstermişlerdir. TNFα nın diyabetik nefropatinin patogenezinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir.

5 Ozon tedavisinin apoptosis üzerine etkisi bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Fuccio ve arkadaşları ozon tedavisinin orbitafrontal kortekste caspas-1 gen ekspresyonunu inhibe ettiğini göstermişlerdir. Haj ve arkadaşları ozon tedavisinin intestinal iskemi reperfüzyon modelinde apoptosisi inhibe ettiğini göstermişlerdir. Fuccio C, Luongo C, Capodanno P, Giordano C, Scafuro MA, Siniscalco D, Lettieri B, Rossi F, Maione S, Berrino L: A single subcutaneous injection of ozone prevents allodynia and decreases the over-expression of pro-inflammatory caspases in the orbito-frontal cortex of neuropathic mice. Eur J Pharmacol. 2009; 28; 603: Haj B, Sukhotnik I, Shaoul R, Pollak Y, Coran AG, Bitterman A, Matter I: Effect of ozone on intestinal recovery following intestinal ischemia-reperfusion injury in a rat. Pediatr Surg Int 2014; 30 :

6 Ozon tedavisinin diyabetik nefropatide oksidatif stres üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir, ancak etki mekanizması hakkında yeterli bilgi yoktur. Bizim amacımız ozon tedavisinin diyabetik nefropatide caspase 1, 3, 9, ve apoptosisle ilişkili genlerden TNFα and HIF-1α gen ekspresyonu üzerine etkisini araştırmaktı

7 Çalışma Dizaynı: 300 gr ağırlığında 42 erkek Sprague-Dawley cinsi rat kullanıldı. Ratlar randomize olarak 6 gruba ayrıldı. (n=7): Kontrol (C), Ozone (O), Diabetik (D), ozone ile tedavi edilmiş diabetik (DO), insulin ile tedavi edilmiş diabetik (DI), ve ozone ve insulin ile tedavi edilmiş diyabetik (DOI).

8 Diyabet tek doz STZ (Sigma-Aldrich Co., Taufkirchen, Germany) solution (60 mg/kg) ile indüklendi. STZ enjeksiyonundan 48 saat sonra kuyruk veninden glukometre aracılığıyla kan şekeri ölçüldü (Accu-Chek; Roche Diagnostics Co., Mannheim, Germany). Kan şekeri 300 üzerinde olanlar diyabetik olarak sınıflandırıldı

9 Ozon ozon jenaratörü ile elde edildi (Dr. J. Hänsler OZONOSAN GmbH, Iffezheim, Germany). 1.1 mg/kg i.p., 6 hafta boyunca günde 1 kez 1 dakika süresi içerisinde enjekte edildi( O, DO, ve DOI grouplarına) Bu dozaj ve daha önce yapılmış olan çalışmalardan alınmıştır. Morsy MD, Hassan WN, Zalat SI: Improvement of renal oxidative stress markers after ozone administration in diabetic nephropathy in rats Diabetology & Metabolic Syndrome DOI: / León OS 1, Menéndez S, Merino N, Castillo R, Sam S, Pérez L, Cruz E, Bocci V: Ozone oxidative preconditioning: a protection against cellular damage by free radicals. Mediators Inflamm 1998; 7:

10 Bu doz ozonun toksisite oluşturmadan antioksidan özelliği gösterdiği gösterilmiştir. Insulin (3 IU) (Novo Nordisk Co., Bagsvaerd, Denmark) injekte edildi (DI and DOI groups) (i.p. 1 ml sf içerisinde, 6 hafta boyunca her gün). Ek olarak 1 ml sf C,O,D,DO gruplarına injekte edildi.

11 Ratlar ketamine/xylazine (90 and 10 mg/kg, respectively, i.p.) İle anastetize edildi. Böbrek dokuları genetik ve histolojik analiz için çıkarıldı. RNA izolasyonu ve apoptosisle ilişkili genlerin analizi Böbrek trizol solusyonunda küçük parçalara ayrıldı.

12 Total RNA yı dokudan izole etmek için RNA isolation reagent (Tri reagent) prosedürü (Sigma, St. Louis, MO, USA) kullanıldı. Bütün genlerin RT-PCR analizi için StepOne Plus RT- PCR kullanıldı. Gen ekspresyon analizi için Rat primerleri kullanıldı (Tablo-1).

13 Tablo 1: one-step RT-PCR için kullanılan primerler

14 Histolojik Değerlendirme: Periodic acid- Schiff (PAS) ile epitheliyal hücreler, proksimal tubul, bazal lamina kalınlığı boyandı. Olympus BX51 microscope (Olympus BX-51, Japan) kullanılarak dokular incelendi.

15 Tablo-2: Apoptosisle ilişkili gen ekspresyonları: kontrol grubuna göre karşılaştırılması p< 0, 05 Group 1: Diabet+ ozone+ insulin Group 2: Diabet +insulin Group 3: diabet +ozone Group 4: diabet Group 5: ozone HIF-1α: hypoxia inducible factor alfa TNF-α: Tumor necrosis factor alpha

16 Tablo-3: diyabet + ozon tedavisi verilen grubun gen ekspresyonlaının diyabetik ratlarla karşılaştırılması p< 0, 05

17 Tablo-4: Diabet+insulin+ozone tedavisi grubunun diyabet+ozon tedavisi grubuna göre apoptosis gen ekspresyonlrının karşılaştırılması p< 0, 05

18 Fig 1 Control A Ozone RC PC PC DC RC PC Diabet B DC PC DC * Diabet+Ozone * DC RC RC * RC * * RC RC DC DC PC * PC DC PC RC PC C D

19 Fig 1 Diabet+Insulin * * RC PC DC Diabet+Insulin+O zone PC PC DC RC DC E PC F

20 Diyabetik rat böbreklerinde inflamatuvar hücreler, dejenere renal korpuskül, bazal membranda kalınlaşma, proksimal kıvrımlı tubulde hiperselülarite ve ödem görüldü. Ozon tedavisi verilen grupta böbrek yapısı normaldi. Ozon tedavisi verilen grupta açık bir şekilde histopatolojik yapıda düzelme görüldü. İnsülin ve diyabet grubunda hitopatolojik yapıda düzelme görüldü. STZ+ Insulin+ Ozone tedavisi grubunda böbrek dokusunda belirgin düzelme görüldü.

21 Sonuç: Biz caspase 1, 3, 9,TNFα ve HIF-1α gen ekspresyon düzeyinin diyebetik grupta arttğığını gösterdik. Biz çalışmamızda ilk defa ozon tedavisinin diyabetik nefropatide caspase 1, 3, 9, HIF-1α and TNF-α gen ekspresyon düzeylerini azalttığını ve ozon tedavsi ile diyebetik nefropatide histopatolojik düzeyde düzelme olduğunu gösterdik. Liadis N, Murakami K, Eweida M, Elford AR, Sheu L, Gaisano HY, Hakem R, Ohashi PS, Woo M: Caspase-3-Dependent β-cell Apoptosis in the Initiation of Autoimmune Diabetes Mellitus Mol Cell Bioe 2005 ; 25: Ho FM, Liu SH, Liau CS, Huang PJ, Lin-Shiau SY. High glucose-induced apoptosis in human endothelial cells is mediated by sequential activations of c-jun NH(2)-terminal kinase and caspase-3. Circulation 2000; 101: Koenen TB, Stienstra R, van Tits LJ, de Graaf J, Stalenhoef AF, Joosten LA, Tack CJ, Netea MG: Hyperglycemia activates caspase-1 and TXNIP-mediated IL-1b transcription in human adipose tissue. Diabetes 2011; 60: Güçlü A, Yonguç N, Dodurga Y, Gündoğdu G, Güçlü Z, Yonguç T, Adıgüzel E, Turkmen K: The effects of grape seed on apoptosis-related gene expression and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Ren Fail 2015; 37:

22 Biz diyabet + insülin tedavisi verilen grupta diyabetik gruba göre caspase 1, 9, ve TNFα gen ekspresyon düzeylerinde belirgin gerileme olduğunu gösterdik. Diabet+insulin+ozone tedavisi grubunun diyabet+ozon tedavisi grubuna göre apoptosis gen ekspresyonlrının karştırdığımızda caspase 1, 9,TNFα ve HIF-1α düzeylerinde belirgin gerileme olduğunu gösterdik

23

24 Bu çalışmanın diyabetik nefropatide ozon tedavisinin etkisi üzerine ilerde yapılacak olan çalışmalara ışık tutacağına inanıyoruz.

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Deneysel Çalışma www.firattipdergisi.com Benfotiamin ve C Vitamininin Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusundaki Değişiklikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması Emir DÖNDER 1, Mehmet ÜNAL 1, Dürrin Özlem

Detaylı

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Deniz KÖK İLHAN 1*, Yeter DEĞER 1, Sema USLU 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Van, Türkiye. 2

Detaylı

Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal Olarak Protein Ekspresyonu [1][2]

Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal Olarak Protein Ekspresyonu [1][2] Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (5): 825-834, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.1766 RESEARCH ARTICLE Sağlıklı ve Diabet Oluşturulmuş Farelerin Böbrek Dokusunda Katalaz Enziminin RT-PCR ile Gen ve İmmunohistokimyasal

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi JCEI / 2014; 5 (4): 583-588 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0463 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki

Detaylı

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri +

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):73-7. Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + Evren Köse*, Ali Beytur**, Nigar Vardı***,

Detaylı

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39(4):430 434 doi: 10.5505/tjb.2014.58077

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39(4):430 434 doi: 10.5505/tjb.2014.58077 Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39(4):430 434 doi: 10.5505/tjb.2014.58077 Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 5 Aralık 2014 TurkJBiochem.com

Detaylı

L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S

L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S TJTES TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY Ulus Travma Derg. 2003 Apr;9(2):90-95 L-TR PTOFAN VE PENTOKS F L N N STRES ÜLSER ÜZER NE ETK S THE EFFECTS OF L-TRYPTOPHAN AND PENTOXIPHYLLINE ON STRESS

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

SIÇAN TİROİD BEZİNDE KADMİYUM HASARINA KARŞI C VİTAMİNİ, E VİTAMİNİ VE SELENYUMUN KOMBİNE KULLANIMININ ETKİLERİ*

SIÇAN TİROİD BEZİNDE KADMİYUM HASARINA KARŞI C VİTAMİNİ, E VİTAMİNİ VE SELENYUMUN KOMBİNE KULLANIMININ ETKİLERİ* 174 SIÇAN TİROİD BEZİNDE KADMİYUM HASARINA KARŞI C VİTAMİNİ, E VİTAMİNİ VE SELENYUMUN KOMBİNE KULLANIMININ ETKİLERİ* Ömür KARABULUT-BULAN, Meral KOYUTÜRK, Şehnaz BOLKENT, Refiye YANARDAĞ, Ayşe TABAKOĞLU-OĞUZ

Detaylı

VİTAMİN E UYGULANAN HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA PANKREAS DOKUSUNUN İNCELENMESİ *

VİTAMİN E UYGULANAN HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA PANKREAS DOKUSUNUN İNCELENMESİ * 188 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayı) 34 (4) VİTAMİN E UYGULANAN HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA PANKREAS DOKUSUNUN İNCELENMESİ * Nuran DARIYERLİ, H. Oktay SEYMEN, Umut ÖZCAN, Selma YILMAZER, Matem TUNÇDEMİR,

Detaylı

Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği

Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği Deneysel kontrast madde nefropatisinin önlenmesinde pentoksifilinin etkinliği Süleyman ġahġn¹, Kadriye ALTOK REĠS², Eyüp KOdz, Hatice PAġAOĞLU 4, Suna ÖMEROĞLU 5, Canan DEMĠRTAġ 4, Fatma AYERDEN EBĠNDz,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 2 : 421-429 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE DİABETİK SIÇANLARDA L-KARNİTİN,

Detaylı

Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta Hücre Apoptosisinin Rolü

Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta Hücre Apoptosisinin Rolü Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:227-237/Temmuz/2015 DERLEME / REVIEW Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta

Detaylı

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri 382 Dicle Tıp Dergisi / İ. Zararsız ve ark. Omega-3 yağ asitleri ve sıçan testisi 2011; 38 (4): 382-386 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0054 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Tip 1 Diyabetli Hastalarda İnsülin Tedavisinde ve İnsülin Gen Terapisinde Güncel Gelişmeler

Tip 1 Diyabetli Hastalarda İnsülin Tedavisinde ve İnsülin Gen Terapisinde Güncel Gelişmeler Tip 1 Diyabetli Hastalarda İnsülin Tedavisinde ve İnsülin Gen Terapisinde Güncel Gelişmeler Ahter D. ŞANLIOĞLU, 1, 2 Hasan Ali ALTUNBAŞ, 1, 3 Mustafa Kemal BALCI, 1, 3 Salih ŞANLIOĞLU 1, 2, 1 Gen ve Hücre

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Ali Kudret Adilo lu, 1 Dr. Ahmet Koyu, 2 Dr. lker Pakba 3 Dr. Mehmet Fehmi Özgüner

Detaylı

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.10.11 Derleme Review Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Aycan Kundakcı, Arash Pirat Başkent

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi

Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi Gaziantep Tıp Derg 13;19(3): 180-184 Gaziantep Med J 13;19(3): 180-184 Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Çörek otu yağının sıçan karaciğer gelişimine etkisi

Detaylı

Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 103-109

Araştırma. Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 2, (AĞUSTOS) 2012, 103-109 Araştırma Glukoz Metaboliti Metilglioksalin Vasküler Gevşeme Yanıtlarına Etkisi IMPACT OF METHYLGLYOXAL, A METABOLITE OF GLUCOSE ON VASCULAR SMOOTH MUSCLE RELAXATIONS Saadet TÜRKSEVEN, Elif ERTUNA Ege

Detaylı

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması*

Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Alfa-amanitinle oluşturulmuş böbrek ve karaciğer toksisitesinde alfa-pinen ve silibininin etkisinin sıçanlar üzerinde araştırılması* Hanefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, İrfan Bayram 3, Hatice Öntürk 4 Yüzüncü

Detaylı

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*)

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) Matriks metalloproteinazlar (MMPs) kanser, ateroskleroz,

Detaylı

This document was created by Print2PDF http://www.software602.com

This document was created by Print2PDF http://www.software602.com Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Tip 2 Diyabetik Hastalarda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Oksidan ve Antioksidan Durum İhsan HALİFEOĞLU a,1, Fikret KARATAŞ 2, Ramis ÇOLAK 3, Halit CANATAN 4,

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Gültekin SUNAM Toplantısı 09-11 Mart 2011 Sarıkamış, Kars SEMİNER ÖZETLERİ F. İlkay ALP YILDIRIM

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı 4-6 Mart 2009 Ilgaz, Kastamonu SEMİNER ÖZETLERİ Murat OLUKMAN Ceren

Detaylı

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (2) ; 229 237 doi:

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

Prof. Dr. Kürşad YAPAR

Prof. Dr. Kürşad YAPAR T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI Bilim Alanı SAĞLIK BİLİMLERİ Proje No SAĞ-BAP-A-220413-55 ALBİNO FARELERDE DİNİKANAZOL FUNGUSİTİ TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN TOKSİSİTEYE

Detaylı