Sekonder Hemofagositik Lenfohistiyositoz li çocukların plazma mikrorna profillemesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sekonder Hemofagositik Lenfohistiyositoz li çocukların plazma mikrorna profillemesi"

Transkript

1 Sekonder Hemofagositik Lenfohistiyositoz li çocukların plazma mikrorna profillemesi Ali Bay, Enes Coşkun, Serdar Öztuzcu, Fatih Yilmaz, Sercan Ergün, Elif Aktekin Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniği

2 Amaç Bu çalışmada sekonder HLH li hastaların ve sağlıklı kontrollerin plazmalarında 379 mirna nın ekspresyonu araştırıldı. Hasta grubu ile sağlıklı çocukların plazma mirna ekspresyon seviyelerini kıyaslarak çocukluk çağı sekonder HHL si için yeni bir biyomarker belirlemeyi amaçladık. Bu çalışma literatürde bu konuda yapılan ilk araştırmadır.

3 Giriş Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), NK hücreleri ve sitotoksik T hücrelerinin aşırı aktivasyonu sonucunda oluşan, nadir ancak ciddi oranda ölümcül olabilen hiperinflamatuar bir hastalıktır. HLH kontrolsüz ve disfonksiyonel immun yanıtın yol açtığı bir hastalıktır. 1. Bode SF, Lehmberg K, Maul-Pavicic A, et al. Recent advances in the diagnosis and treatment of hemophagocytic lymphohistiocytosis. Arthritis Res Ther. 2012;14:213.

4 Bilinen genetik mutasyonu bulunmayan ve genetik yatkınlık düşündürmeyen HLH tanılı hastalar sekonder HLH olarak sınıflandırılırlar.

5 SEKONDER HLH İnfeksiyonlarla ilişkili (İAHS) virüsler (VAHS) bakteriler parazitler Malign hastalıklarla ilişkili (MAHS) Metabolik hastalıklarla İlaçlarla ilişkili Romatolojik hastalıklarla ilişkili (MAS) 5

6 (1) HLH ile uyumlu moleküler tanı (2) Aşağıdaki 8 tanı kriterinden en az 5 inin gösterilmesi Ateş Splenomegali Sitopeni (periferik kanda 3 seriden en az 2 sinde görülen) - Hemoglobin (< 90 g/l) - Trombosit (< /L) - Nötrofil (< /L) Hipertrigliseridemi ve/veya hipofibrinojenemi - Açlık trigliseridi 3.0 mmol/l ( 265 mg/dl) - Fibrinojen 1.5 g/l Kemik iliği, dalak ya da lenf nodlarında malignite kanıtı olmadan hemofagositozun gösterilmesi Ferritin 500µg/L Düşük NK hücre aktivitesi Tanı 2004 Kriterleri Çözünebilir CD U/mL 6

7 Mikro RNA Endojen olarak sentezlenen, kodlama yapmayan sekansa özgül biçimde hedef gen expresyonunda regülasyon yapan, nukleotid uzunluğunda tek sarmallı RNA lardır. mirna lar DNA dan uzun premirna olarak transkripte edildikten sonra Drosha RNAaz III enzimiyle daha küçük parçalara ayrılıp nukleusun dışına taşınırlar. pre- mirna ribonukleaz Dicer tarafından kesilip olgun çift sarmallı mirna elde edilir. Bu olgun mirna dan oluşan tek sarmallı mirna, RNA-induced silencing complex (RISC) e katılır.

8 mirna lar intron genlerinden kodlanırlar. RISC hedef mrna nın tranlasyon yapılmamış 3 veya 5 komplementer bölgesine bağlanıp okunma çerçeveleri ve promoter bölgeleri açar. mrna kesilmesi veya translasyonel represyon aracılığıyla mirna lar gen ekspresyonun negatif regülasyonunu veya upregülasyonunu gerçekleştirirler. Bir gen birçok mirna tarafından regüle edilebilir. 93. Bartel, D. P. (2004). MicroRNAs: Genomics, biogenesis, mechanism, and function. Cell, 116, Hammond, S. M. (2005). Dicing and slicing: The core machinery of the RNA interference pathway. FEBS Letters, 579, Okamura, K., Hagen, J. W., Duan, H., Tyler, D. M., & Lai, E. C. (2007). The mirtron pathway generates microrna-class regulatory RNAs in Drosophila. Cell, 130, Ruby, J. G., Jan, C. H., & Bartel, D. P. (2007). Intronic microrna precursors that bypass Drosha processing. Nature, 448, Gregory, R. I., Chendrimada, T. P. & Shiekhattar, R. MicroRNA biogenesis: isolation and characterization of the microprocessor complex. Methods Mol. Biol. 342, (2006). 98. Kloosterman, W. P., Wienholds, E., Ketting, R. F. & Plasterk, R. H. Substrate requirements for let 7 function in the developing zebrafish embryo. Nucleic Acids Res. 32, (2004). 99. Lytle, J. R., Yario, T. A. & Steitz, J. A. Target mrnas are repressed as efficiently by microrna binding sites in the 5' UTR as in the 3' UTR. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104, (2007) Lee, I. et al. New class of microrna targets containing simultaneous 5'-UTR and 3'-UTR interaction sites. Genome Res. 19, (2009) He, L. & Hannon, G. J. MicroRNAs: small RNAs with a big role in gene regulation. Nat. Rev. Genet. 5, (2004) Bohnsack, M. T., Czaplinski, K. & Gorlich, D. Exportin 5 is a RanGTP-dependent dsrna-binding protein that mediates nuclear export of pre-mirnas. RNA 10, (2004) Vasudevan, S., Tong, Y. & Steitz, J. A. Switching from repression to activation: micrornas can up-regulate translation. Science 318, (2007).

9 Cortez, M. A. et al. MicroRNAs in body fluids the mix of hormones and biomarkers Nat. Rev. Clin. Oncol. 8, (2011); published online 7 June 2011; doi: /nrclinonc

10 A.Etheridge,et al.,extracellularmicrorna:anewsourceofbiomarkers,mutat.res.:fundam.mol.mech. Mutagen. (2011),doi: /j.mrfmmm

11 İnsan genomunda çok yaygın olarak bulunurlar; transkripsiyon hücre siklus regülasyonu sinyal transdüksiyonu hücre çoğalması hücre büyümesi apoptozis yağ metaboliması nörogenezis mirna regulasyonundaki bir bozukluk otoimmun, kardiyovasküler, enfeksiyöz, metabolik, nörolojik ve onkolojik hastalıklara yol açabilir.

12 Hastalar ve Metod Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk hematoloji kliniğininde sekonder HLH tanısı konulan 11 hasta ve yaş ve cins dağılımı benzer olan 11 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. HLH Tanısı HLH 2004 tanı kriterlerine göre kondu. Çalışmaya alınan hastalar HLH nin ana kriterlerinden en az beş tanesini sağlıyordu

13 MiRNA için kan örnekleri tanı anında tedavi başlanmadan önce alındı. Sekonder HLH li hastaların ve sağlıklı kontrollerin plazmalarında 379 mirna nın ekspresyonu araştırıldı.

14 mirna izolasyonu HLH hastalarından ve kontrollerden tam kan örnekleri EDTA lı tüplere alındı rpm de santrifüj edildi. Sonra mirna ları da içeren total RNA plazmadan mirneasy Mini Kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany, Cat. No.:217004) kullanılarak ekstrakte edildi.

15 cdna konversiyonu İzole edilen RNA örnekleri TaqManmiRNA Reverse Transcription Kit kullanılarak komplementer DNA (cdna) ya çevrildi. PreAmplifikasyon cdna örnekleri qrt-pcr reaksyonuna sokulmadan önce TaqManPreAmp Master Mix. kullanılarak preamplfiye edildi. Preamplifiye edilmiş cdna örnekleri sonraki işlemler için -20 C saklandı. Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction (qrt-pcr) QRT-PCR reaksyonları (BioMark; Fluidigm, San Francisco, CA) isimli enstruman ile gerçekleştirildi.

16

17 İstatistik metodu mir-34a-5p normalizasyon için kullanıldı. SPSS 14 programı için dağılımların homojenitesine göre Man Whitney U testi ve student t testi kullanıldı. p<0.05 olan değerler anlamlı olarak kabul edildi.

18 Sonuçlar Bu çalışma 11 HLH li ve 11 sağlıklı çocuk üzerinde yapıldı. HLH grubunda 5 erkek 6 kız hasta HLH grubunda ortalama yaş 103±17 ay Kontrol grubunda ortalama yaş 98±37 ay

19 Hastaların karakteristikleri Table 1 Patientcharacteristics Patient no Gender M F M F F F F M F M M Age (month) Concurrent disease Hepatitis A idiopatic Chronicgra Brain CRF MDS Brucellosis Thyphoid CRF İdiopatic Hepatitis A nulamatous abcess due fever disease to TOFF Detected agent stafilococuc Stafilococu c Brucella S.tyhphi EBV IgM Hgb 7 6 7,4 8,3 8,1 9 9,6 9,8 5,4 7,6 9,2 WBC Plt Triglyceride Fibrinogen Ferritin Alt Ast Hemophagocytosis Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Prolonged fever Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Hepatosplenomegaly Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Outcome live live live Live live live Live live Live Live live

20 Hastaların karakteristikleri Patient no Gender M F M F F F F M F M M Age (month) Concurrent Hepatiti idiopati Chronic Brain Chronic Myelod Brucello Thyphoi Chronic İnfectio Hepatiti disease s A c granula abcess renal ysplasti sis d fever renal us s A matousd due to failure c failure Mononu isease TOFF syndrom cleosis e Detected Staphyl Staphyl Brucella S.tyhphi Ebstein agent ococcus ococcus Barr Virus

21 Hastaların karakteristikleri Patient no Hemoglobin (g/dl) 7 6 7,4 8,3 8,1 9 9,6 9,8 5,4 7,6 9,2 WBC (/mm 3 ) Platelet (/mm 3 ) Triglyceride (mg/dl)

22 Hastaların karakteristikleri Patient no Fibrinogen (mg/dl) Ferritin (ng/ml) ALT (IU/L) AST (IU/L)

23 Hastaların karakteristikleri Patient no Hemophagocytosis in bone marrow Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Prolonged fever Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Hepatosplenomegal y Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Outcome live live live Live live live Live live Live Live live

24 Table 2 List of completelyexpressedmirnas Number of patients Mean Std. Deviation mir-34a-5p 22 12,7378 1,76340 Housekeeping gene mir-205-5p 22 13,8944 2,05745 mir-302c-3p 22 12,6458 2,82873 mir-483-5p 22 13,6035 5,99616

25 Anlamlı kat değişimi tespit edilen mirna lar Table 3: List of mirnas that have significant fold change MiRNA HLH Control Expression % Fold change P mir-205-5p ,00 6,21 0,01 mir-194-5p ,82 163,36 0,009 mir-30c-5p ,27 0,10 0,03 mir-192-5p ,91 926,02 0,043 mir , ,62 0,055

26 MiRNA ekspresyon seviyeleri ile yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık ve laboratuvar değerleri arasındaki korelasyon saptanamadı.

27 Tartışma

28 Tartışma HLH de anlamlı ekspresyon değişimi gösteren mirna ların hedef aldığı imflamasyonla ilişkili genler (TargetScan ve MiRanda veri tabanlarına göre) Targeted gene mir-205-5p mir-194-5p E2F1 P300 mir-30c-5p MUC17

29 mir-205-5p mir-205-5p 6,21 kat artmış olarak bulundu. Transkripsyon faktör E2F1, protein sentezinin G1/S fazında önemli role sahiptir; böylelikle hücre ömründe ve çoğalmasında kritik role sahiptir. (20) Hücre siklusuyla ilişkili protein E2F5 kronik inflamasyonda upregüle olmaktadır. (22) Bu bağlamda E2F1 ve E2F5 genlerini hedef alan mir 205-5p nin artmış ekspresyon seviyesi HLH gelişimi ve progresyonunu etkileyen immun yanıtın yeni keşfedilen regülatörleri olarak düşünülebilir. mir-205-5p nin hedef proteinleri de E2F1 ve E2F5 dir. 20. Vara D, Bicknell KA, Coxon CH, et al. Inhibition of E2F abrogates the development of cardiac myocyte hypertrophy. J Biol Chem. 2003;278: Wu J, Pajoohesh-Ganji A, Stoica BA, et al. Delayed expression of cell cycle proteins contributes to astroglialscar formation and chronic inflammation after rat spinalcord contusion. J Neuroinflammation. 2012;9:169.

30 mir-194-5p mir-194-5p 163,36 kat artmış olarak bulundu. Nükleer faktör kappa B(NF-KB) imflamasyonda ve hücre ömründe rol alan genlerin transkripsyonunun regülasyonunda önemli rol oynar. PARP-1 and p300 sinerjistik şekilde TNF alfa ve LPS e yanıt olarak NF-KB genin ekspresyonunu arttırırlar((24). mir-194-5p hedef geni de p300 dür. 24 Hassa PO, Buerki C, Lombardi C, et al. Transcriptional coactivation of nuclear factor-kappab-dependent gene expression by p300 is regulated by poly (ADP)- ribose polymerase-1. J Biol Chem. 2003;278:

31 mir-30c-5p mir-30c-5p 9 kat azalmış olarak bulundu. MUC17 kolon epitel hücrelerinde eksprese olur. İmflamatuar ve neoplastik durumlarda ekspresyonu azalır. (25) Bizim bulgularımızda MUC17 yi hedef olan mir-30c-5p nin HLH li hastalarda ekspresyonunun azaldığını tespit ettik. 25 Senapati S, Ho SB, Sharma P, et al. Expression of intestinal MUC17 membrane-bound mucin in inflammatory and neoplastic diseases of the colon. J Clin Pathol 2010;63:

32 Son söz Biz bu çalışmayla mir-205-5p, mir-194-5p ve mir-30c- 5p nin HLH için yararlı markerlar olabileceğini gösterdik. Yeni keşfedilmiş bu biyomarkerlarla diğer tanı yöntemlerinin kombine kullanımı, HLH li hastalarda, hastalığın progresyonunun daha iyi anlaşılmasında yarar sağlayabilir. İmflamasyonla ilişkili HLH patogenezinde rolü olan mirna ların spesifik rolünün belirlenmesi için daha büyük ve homojen gruplarda çalışmalara ihtiyaç vardır.

33

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları ARŞİV 2009; 18: 1 Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları Doktora Öğrencisi G.Şeyda SEYDEL Prof.Dr. Kıymet AKSOY 1. Kodlanmayan RNA lar Kodlanmayan RNA lar, RNA

Detaylı

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I

T E Sï ÜNï. 9.6MVTaM 1FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ. .BZðT Van. #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I YÜZÜNC ÜY T E Sï,ÜL FA VERSïTESï T ÜNï I IL 9.6MVTaM FEJaUSJL )FNaUPMPKJ,PnHSFTJ.BZðT Van #ïl%ïrï ZETï,ïTA#I BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Mesut Garipardıç Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik

Detaylı

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması

Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun araştırılması JCEI / 2015; 6 (2): 165-169 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0510 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Otistik spektrum bozukluklarında SLC6A4 geni ekspresyonunun

Detaylı

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 7 -, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Hatice YILDIRIM 1 *, Feray KÖÇKAR

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014 Değerli Meslektaşlarım, Deneysel Hematoloji Derneği olarak; Ülkemizde desteklenmesi ve bir disiplin altında yürütülmesinde yarar gördüğümüz, Deneysel ve Klinik araştırmalar, Faz ve Gözlem çalışmalarının

Detaylı

Araştırma. Ayşe Pınar ERÇETİN 1, Safiye AKTAŞ 1, Özden PİŞKİN 2, Mehmet Ali ÖZCAN 2

Araştırma. Ayşe Pınar ERÇETİN 1, Safiye AKTAŞ 1, Özden PİŞKİN 2, Mehmet Ali ÖZCAN 2 137 Araştırma Multipl Miyelomda Galektin-1 Ekspresyonunun Düzenleyici T Hücreler ve Otolog Kemik İliği Transplantasyonu ile İlişkisi GALECTIN-1 EXPRESSION IN MULTIPLE MYELOMA IN RELATION WITH T REGULATORY

Detaylı

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI KRONİK HEPATİT B Lİ HASTALAR İLE HEPATİT B YE KARŞI SPONTAN BAĞIŞIKLIK KAZANAN KİŞİLER ARASINDA PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜM GENİ POLİMORFİZİMLERİNİN

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu

Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Akciğer infeksiyonuna bağlı gelişen hemofagositik sendrom: Olgu sunumu Pervin KORKMAZ EKREN 1, Erhan ERGİN 2, Tuncay GÖKSEL 1, Nazan ÖZSAN 3, Mine HEKİMGİL 3 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Yaygın değişken immünyetmezliklerde bilinen genetik defektler

Yaygın değişken immünyetmezliklerde bilinen genetik defektler DERLEME REVIEW Yaygın değişken immünyetmezliklerde bilinen genetik defektler The known genetic defects in common variable immunodeficiency Reyhan KARA 1, Bahar GÖKTÜRK 2, Aynur ACAR 3 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.111 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Dermatoloji Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Mukaddes KAVALA (*), Yasin BAYRAKTAROĞLU

Detaylı

RNA İNTERFERANS (RNAi) RNA INTERFERENCE (RNAi)

RNA İNTERFERANS (RNAi) RNA INTERFERENCE (RNAi) Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 34 47 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 RNA İNTERFERANS (RNAi) Ramazan GÜNDOĞDU 1, Venhar ÇELİK 1,* 1 Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Meme Kanserlerinde HtrA2 Gen İfadesinin Analizi

Meme Kanserlerinde HtrA2 Gen İfadesinin Analizi Araştırma Makelesi Özet Amaç: Bu çalışmada meme kanserli hastaların tümörlü dokularında ve çevresindeki normal dokularında, High temprature requirement factor A2 (HtrA2) geninin hem mrna hem de protein

Detaylı

Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* Adhesion Molecules

Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* Adhesion Molecules Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* * Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA Endotelyal hücrelerle lökositler arasında adeziv etkileşimi sağlayan bir grup hücre yüzey

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*)

ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) ÖZET YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU VE RETİNAL VEN OKLÜZYONU OLAN HASTALARDA MMP-2, MMP-9, MMP-2, TIMP-2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI(*) Matriks metalloproteinazlar (MMPs) kanser, ateroskleroz,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Bildiri: Sözel: ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ SON- RASI KRONİK KARACİĞER GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞINDA SAFRA YOLU EPİTEL HÜCRELERİN- DE INTESTİNAL TREFOİL FAKTÖR EKSPRESYONU: Ender

Detaylı

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA sına Olan Genotoksik Etkisi Proje Yürütücüsünün

Detaylı

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential

Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential Makalenin Orjinal Adı: Identification of a novel gene set in human cumulus cells predictive of an oocyte's pregnancy potential Yazarlar/Enstitü: Amy E. Iager, M.Sc.,a Arif M. Kocabas, Ph.D., b Hasan H.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 17-21, 2005 17 Özbilge, ARAŞTIRMALAR Zeyrek, Uzala (Research Mızraklı, Reports) Tümkaya HEPATİT B VİRUS DNA POZİTİFLİĞİ VE SEROLOJİK TESTLER* DNA positivity of Hepatitis B virus and serological tests Hatice ÖZBİLGE 1,

Detaylı

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Araştırma Makalesi / Research Paper Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi The effect of rapamycin in prostate cancer cell lines Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2013;52(1):7-14

Detaylı