T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

2 İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer Hususlar 8. Servis ve Garanti

3 1. KAPSAM: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı veri merkezinde kullanılmak üzere 2 (iki) adet güvenlik duvarı alımı, kurulumu, konfıgürasyonu ve ilgili eğitimlerin verilmesi işidir. 2. TANIMLAR: İdare: İçişleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Firma: Güvenlik Duvarı Alımı ihalesine teklif vermiş olan firma 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1. Bu şartnameye verilen cevaplar açık, anlaşılır, şartname hükümlerini tam olarak kabul ve teyit eder nitelikte olmalıdır. Herhangi bir maddeye verilen cevabın bu nitelikleri taşımaması, eksik ve şartname hükümlerini sağlamaması durumunda teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Teklifler, Şartnamede aksi belirtilmedikçe alternatifli olarak verilmeyecektir Teklifler maliyet kalemleri dökümlü olarak verilecektir İhale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gerekli gördüğü durumlarda firmalardan yazılı veya sözlü açıklamalar ile bilgi veya belgeleri isteyebilir. Firma, tanınan süre içerisinde istenen bilgi, belge ve dokümanları sağlamak / vermek zorundadır İhale konusu hizmetlerin tamamı tek firmadan alınacaktır. Firma işe özel altyüklenici firmalar ile çalışabilecektir İdare'nin isteği durumunda firma işe ilişkin ara raporlar düzenleyecektir İşin sonunda aşamaları detaylı olarak anlatan bir "Sonuç ve Çıktılar Final Raporu" düzenlenecektir Teklif verecek firmanın kadrosunda üretici firmanın eğitimlerini almış ve eğitim katılım sertifikası bulunan en az iki personeli bulunmalı veyahut bu şartları sağlayan bir destek çözüm ortağı ile çalıştığını belgelemelidir. 4. TEKNİK KOŞULLAR 4.1. Güvenlik duvarı çözümleri bu iş için özel olarak üretilmiş bir donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir Güvenlik duvarı ürünlerinin yönetimi için merkezi bir yönetim modülü / sistemi teklif edilecektir.teklif edilecek yönetim modülü / sistemi bu iş için özel olarak üretilmiş Sayfa 3

4 donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilebileceği gibi sunucu üzerine kurulabilen yazılımsal ürün olarak da teklif edilebilir Teklif edilecek güvenlik duvarı çözümleri ve yönetim modülü /sistemi aynı ve tek marka olmalıdır Güvenlik duvarı ürünlerinin firewall performansı UDP paketleri ile yapılmış testlerde en az 40 Gbps veya bütün uygulama kontrol özellikleri (Layer 7 Katmanı), kullanıcı entegrasyonu v.b yeni nesil güvenlik duvarı özellikleri devrede iken minimum 10 Gbps olmalıdır Güvenlik duvarı ürünleri en az adet eş zamanlı oturumu (concurrent session) desteklemelidir Güvenlik duvarı ürünleri en az adet anlık bağlantı isteğini (connection per second) karşılayabilmelidir Güvenlik duvarı ürünlerinin üzerinde en az 8 adet 10/100/1000 Mbps veya 1000 Mbps hızlarında çalışabilen bakır ethernet, en az 4 adet gigabit SEP fiber ve en az 4 adet 10 gigabit SFP+ ağ arayüzleri bulunmalıdır. Gerektiğinde arayüz sayısının artırılabilmesi için uygun genişleme yuvaları bulunmalıdır Firewall (güvenlik duvarı) ürünleri, en az 1024 adet VLAN desteklemelidir Cihaza en az adet güvenlik kuralı tanımlanabilmelidir Cihazın Multicast Routing desteği bulunmalıdır Güvenlik duvarı ürünleri, mimari açıdan stateful inspection ve IP paket fîltreleme özelliklerini bünyesinde bulundurmalıdır Güvenlik duvarı platformu üretici firma tarafından geliştirilmiş ve güçlendirilmiş özel bir işletim sistemi üzerinde çalışacaktır MS Active Directory ve kullanıcı makinaları üzerine herhangi bir yazılım kurmadan active directory ile entegre olarak kişi ve / veya grup bazında firewall kuralı yazılmasına olanak tanımalı, tutulan kayıtlarda kullanıcı ismi ve / veya kullanıcı makinasının ismi yer alabilmelidir. Bu sayede trafiği yaratan kullanıcı ve / veya makinaların isim ile takibinin yapılabilmesine olanak sağlayabilmelidir. Entegrasyon için gereken tüm unsurlar bir arada teklif edilecektir Cihaz üzerinde uygulama kontrol özelliği bulunmalı veya bu özelliği barındıran aynı marka harici bir donanım ile teklif edilmelidir. Uygulama kontrol birimi en az 900 adet uygulamayı tanıyabilecek kapasitede olacaktır Uygulama kontrolü özelliği active directory ile entegre çalışabilecek bu sayede active directory'de tanımlı olan kullanıcı ve / veya gruplar bazında uygulama kontrolü kuralları tanımlanabilecektir Cihaz, OSI Layer-3 ile Layer-7 arasındaki ağ trafiğini izleyebilmelidir İnternette kullanılan her servisi; TCP, UDP, RPC ve ICMP tabanlı protokolleri desteklemelidir. Kullanıcı tanımlı servis hizmeti tanımlamaya izin vermelidir Saat, gün, tarih, periyot bazında erişim kontrolü yapabilmelidir. Sayfa 4 1 I

5 4.19. Yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP'yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilmeli ya da bire bir adres çevrim özelliği (NAT) olmalıdır Port adres çevrim (PAT) özelliğine sahip olmalıdır Önerilecek güvenlik duvarı aynı zamanda bantgenişliği kontrolü (QoS) yapabilmelidir. 3u özellik ile kaynak/hedef, kullanıcı, uygulama veya servis bazında bantgenişliği kullanımını limitleyebilmeli, garanti edebilmeli, veya ağırlık tanımlaması ile dinamik olarak denetleme yapabilmelidir. QoS özelliği açıldığında herhangi bir performans kaybına sebebiyet vermemelidir Sistem Aktif / Pasif ve Aktif / Aktif yedekliliğini desteklemelidir. Failover sırasında oturum bilgilerinin senkronizasyonu sağlanmalıdır Sistem konfigurasyon rollback seçeneklerine sahip olmalıdır Firewall Static Route, RIP, OSPF dinamik yönlendirme protokollerini desteklemeli ve bu özellikler ile teklif edilmelidir Cihazın IPv6 desteği olacaktır.cihaz, lpv6 özelliklerinin tamamen kullanılabileceği şekilde teklif edilmelidir Site to site ve client to site VPN desteği olmalıdır. VPN lisanslaması gerekiyorsa en az uç için gerekli lisans teklife dahil edilecektir Güvenlik duvarı, İPSec VPN standardını, IKE şifreleme şemalarını, 3DES, AES algoritmalarını, veri bütünlüğü için MD5 ve SHAİ algoritmalarını desteklemelidir Güvenlik duvarı ağ geçidinin saklanması (Stealth Mode) desteği olmalıdır Firewall yazılımının konfigürasyonu grafiksel bir arabirimle (GUI) veya web tabanlı yapılabilmelidir. Bu konfigurasyon yazılımına bağlantı yapabilecek kullanıcılar için farklı erişim ve güvenlik seviyeleri ile gruplar tanımlanabilmelidir Herhangi bir anda kurulmuş olan bağlantıları on-line olarak izleyebilme olanağı olmalıdır. Söz konusu bağlantılar kesilebilmelidir Üçüncü parti içerik kontrol yazılımları ile uyum içinde çalışabilecek şekilde açık bir mimariye sahip olmalı, istenildiğinde trafiği yönlendirebilmeli veya bu özelliği kendi üzerinde sağlayabilmelidir Yönetim modülü / sistemi güvenlik duvarı ürünlerinin tüm fonksiyonlarının yönetimini sağlamalıdır Cihaz üzerinden geçen tüm trafiğin günlüklerde tutulması, istenen kriterlere göre (En az IP, IP aralığı, ağ, protokol, zaman) filtrelenebilmesi ve aktif bağlantıların gerçek zamanlı izlenebilmesi sağlanacaktır Yönetim modülünün / sisteminin otomatik log arşivleme özelliği (gün, saat, hafta veya belli bir boyu aşan log dosyaları durumunda) olmalıdır. Disk doluluğu eşik değerleri tanımlanabilmelidir Yönetim modülü güvenlik duvarı ürünleri üzerinden geçen trafikle ilgili istatistiki ve ayrıntılı raporlar oluşturma kabiliyetine sahip olacaktır Yönetim modülü / sistemi grafik raporlama, atak kaynağı tespiti ve kayıt tutma özelliklerine sahip olacaktır.

6 4.37. Yönetim modülü / sistemi tarafından ağ güvenlik duvarlarına ait performans ve güvenlik duvarları üzerinden geçen trafik ile ilgili bilgiler gerçek zamanlı olarak gösterilebilecektir Güvenlik duvarı ürünlerine ait anlık ortalama CPU, oturum sayısı, toplam trafik gibi değerler görüntülenebilmelidir GUI veya web tabanlı kullanıcı arabirimi aracılığı ile sadece izin verilen İP adreslerinden yönetim işlemleri yapabilecektir Farklı yöneticilere farklı erişim hakları (tam yetki, yalnızca okuma, yalnızca izleme) verebilmelidir Yönetim modülü /sistemi üretilen loğları toplamalı, log izleme arabiriminde aynı anda birden fazla kriter için filtreleme yapılabilmelidir Yönetim modülü / sistemi loğlardan istatistiksel raporlar oluşturabilmeli, bu amaçla önceden tanımlanmış rapor formatları bulunmalıdır. Raporları manuel ve otomatik olarak üretebilmeli, e-posta ile gönderebilmelidir Güvenlik duvarı ürünlerinin atak önleme (İPS) özelliği bulunmalıdır. Bu özellik cihazla bütünleşik ek modüller ile sağlanabilecektir Güvenlik duvarı ürünlerinin atak önleme (IPS) performansı bütün koruma filtreleri devreye alındığında en az 5 Gbps olmalıdır IPS sisteminin saldırıları karşılama biçimi, sistem yöneticisi tarafından her bir imza için ayrı ayrı ayarlanabilmelidir Teklif edilen cihaz botnet aktivitesini tespit edip raporlayabilmelidir IPS özelliğinde saldırılara karşı kullanılan filtreler, güncelleme dosyasından ya da internet üzerinden güncellenebilmelidir. Ayrıca eğer istenirse, imza güncellemeleri kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak da yapılabilmelidir Önerilecek IPS fonksiyonunda saldırı imzalarına bağımlı kalmaksızın saldırıları engelleyen, bu sayede 0-gün saldırılarına engel olan Protokol Anormallik Tespiti (Protocol Anomaly Detection) teknolojisine sahip olacaktır. IPS fonksiyonu aşağıdaki saldırı tiplerine karşı koyabilmelidir; Backdoors Botnets Denial of Service (DoS) Distributed Denial of Service (DDoS) Anlık mesajlaşma (MSN, ICQ vb.) İşletim sistemlerine dönük saldırılar Peer-to-peer (Emule, Edonkey vb.) Protocol tunneling Traffic Anomaly Protocol Anomaly FCC Class A, EAL3 uyumluluğu olacak veya uyumlu hale gelecektir (evaluation sürecinde olmalıdır) Üretici, Gartner magic quadrant raporlarında yer almalıdır. Sayfa 6

7 5. İŞİN SÜRESİ Bu işin süresi firma ile imzalanacak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 75jaj ^jjû}, günüdür. 6. ÖDEMELER ö.l.alınacak ürün ve hizmete dair ödeme, işin tamamlanmasından itibaren 30 gün içinde tek kalemde yapılacaktır. 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1.Kurulumu yapılacak ürünleri çalışacağı konumlar gizlilik değeri taşıyor olmasından dolayı, işin başında bir "Gizlilik Sözleşmesi" imzalanacaktır. Bu gizlilik sözleşmesi kesin bağlayıcıdır ve ihlali durumunda ana sözleşme tek taraflı olarak derhal feshedilecek ve yasal süreç başlatılacaktır. 7.2.Sözleşmenin değiştirilmesi, aksi belirtilmedikçe, mutlaka taraf yetkililerinin karşılıklı imzalarını taşıyan ek sözleşme ile yapılır. Böyle bir ek sözleşme olmadan hiçbir faks metni, söz ve yazışma, sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz. 8. SERVİS VE GARANTİ 8.1. Ürünler, idarenin belirleyeceği koşullarda, çalışır vaziyette, talep edilen konfıgürasyonu tamamlanmış olarak teslim edilecektir Garanti süresince, üretici firmanın Teknik Yardım Merkezine 7x24 erişim hakkı sağlanmalıdır Ürünler en az 3 yıl garantili olmalıdır. Tüm lisanslamalar en az bu süreyi kapsayacak şekilde temin edilmelidir Üreticinin portalı üzerinde yer alan ağ teknolojileri bilgi bankasına ses, video veya data ayırmaksızın geniş erişim hakkı sağlanmalıdır Garanti süresince, ücretsiz İşletim Sistemi güncellemeleri ve yükseltmeleri olmalıdır Tedarik edilen ürünlerin, kurum adına üretici firma teknik destek servisine kayıt ettirildiğine dair yazılı belge, ürünlerin teslim edilmesiyle birlikte, üretici firmadan alınıp kuruma teslim edilmelidir Yüklenici garanti süresi içerisindeki bakım-onarım hizmetlerini ücretsiz olarak sürdürecektir Yüklenici, teknik destek hizmetinin kimin tarafından verileceğini sözleşme aşamasında yazılı olarak idareye bildirecektir. Sayfa 7 / r ı

8 8.9. Malzeme, işçilik ve Yüklenici'nin diğer kusurlarından kaynaklanan arıza veya yetersizliği giderme ile ilgili masraflar (nakliye, sigorta, mal bedeli, vb. dahil) Yükleniciye ait olacaktır Yüklenici Firma, garanti süresi boyunca kuruma en az ertesi iş günü (8x5 Next Business Day) parça temini koşullarında servis hizmeti sağlamalıdır Yüklenici firma alınacak cihazlarla ilgili olarak İdare'nin belirleyeceği 4 personele 40 saatlik eğitim sağlayacaktır. Eğitim, sözleşmenin imzalanması ile ürünün muayene ve kabulü arasında, firmanın anlaşmalı olduğu yetkili eğitim merkezlerince verilecektir. Eğitime katılacak tüm personele eğitime ait dokümanlar sağlanmalıdır. / Sefer Alper KOÇ Ağ Yönetim Uzmanı Yılmaz BERKTAŞ Mühendis Mühendis Sayfa 8

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Fatih Özavcı Security Analyst holden@siyahsapka.com http://www.siyahsapka.com http://www.dikey8.com Sunu İçeriği Bilgi Güvenliği Kavramı ve Kapsamı Risk ve Tehditler Hareket

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi

Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı Hizmet Sağlayıcılar İçin Öz Değerlendirme Anketi D ve Uygunluk Belgesi SAQ İçin Uygun Olan Hizmet Sağlayıcılar Sürüm 3.0 Şubat 2014 Belge Değişiklikleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama

Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Dell Compellent Copilot Optimize Servisi Açıklama Hizmete Genel Bakış Bu Servis Açıklaması ("Servis Açıklaması") siz ( siz veya Müşteri ) ile bu Servis'in satış faturasında tanımlanan Dell kuruluşu arasındadır.

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı