FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI"

Transkript

1 DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta gün https://ubs.omu.edu.tr/ KESİN KAYIT Kesin kayıt hafta (asıl) gün (yedek) gün LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURULAR Eğitim için başvuruda bulunanlar Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin yayınlanan ilanda belirtilen süreler içersinde 4 Hafta https://ubs.omu.edu.tr/ HİZMETİN ORTALAMA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: ) Başvuruların alınması, değerlendirilmesi, İlanı EğitimÖğretim Madde 0,,.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Kararları. İnternet ortamında aday tarafından doldurulmuş, imzalanmış başvuru formu. Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin yayınlanan ilanda belirtilen diğer belgeler nde görevli Memur, Müdür Yardımcıları, Enstitü,. EABD dan Kontenjanların İstenmesi. EK'unda onaylanan kontenjanların Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere R.M. 3.EYK unca Doktora Giriş Sınavı Jüri Üyelerinin ve yüksek lisans Başvuru İnceleme Komisyon Üyelerinin oluşturulması ve üyelere çağrı yazışmaları 4.DGS Jürisi tarafından sınavların yapılması ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyelerince Yüksek Lisans Başvurularının İncelenmesi 5. Öğrencilik tasdikine ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması 6.Sonuçların ASIL ve YEDEK olarak Enstitü Web Sayfasında ve Enstitü İlan Panosunda İlanı EğitimÖğretim Madde 7.Enstitü Yönetim Kurulu Kararları Kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK olarak kayıt hakkı kazanan adaylar. Kesin kayıt için duyurulan belgeler nde görevli Memur,. Kesin kayıt tamamlanan öğrenci dosyalarının hazırlanması. Dosyaların Enstitü Sekreterine ve Yardımcısı, Enstitü Enstitü ne onaya sunulması. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek öğrencilerin askerlik tecil ne ilişkin yazışmalar. in istekleri doğrultusunda ilgili Makamalarla yazışmaları Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri EğitimÖğretim Madde 7 9.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Kararları. Enstitü Ders Kayıt Sisteminden alınan ders kayıt formu(danışman tarafından onaylanmış) Öğrenci, Danışman Öğretim Üyesi, Başkanı, Mazeretli olarak Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıt ni yaptıramayan öğrencilerin Ders Kayıt ve Ders EklemeBırakma EğitimÖğretim Madde 9.Öğrencinin mazeretini belirten belge ve dilekçesi.danışman Öğretim Üyesinin gerekçeli yazısı 3. nın görüş yazısı Danışman Öğretim Üyesi,

2 9 MAZERET VE İZİNLİ SAYILMA Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde Hafta 8 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ 3 ay Sevk tehir bitim tarihinden bir ay önce 7 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALINMASI hafta 6 ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ EğitimÖğretim Madde 4'de belirtilen sınırlar içersinde hafta DERS SAYDIRMA 5 hafta HİZMETİN ORTALAMA Özel öğrenci statüsünde alınan lisansüstü dersler dahil, son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin kredilerinin kayıtlı olduğu programa transfer EğitimÖğretim Madde 0. Öğrencinin dilekçesi ve not döküm belgesi,. Üyesinin görüş yazısı 3. nın teklif yazısı Danışman Öğretim Üyesi,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Müdür Yardımcısı, Enstitü Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlerin özel öğrenci olarak ders alma EğitimÖğretim Madde 4 Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar. Öğrencinin dilekçesi.anabilim dalının konu hakkında görüşünü içeren yazısı 3. Özel Öğrenci Katkı Payı Ücreti Banka Dekontu (EYK'unca ders alma teklifi kabul edildiğinde yatırılacaktır) 4. Ders kayıt formu (EYK'unca ders alma teklifi kabul edildiğinde düzenlenecektir). Öğrenci işleri bürosunca Özel Öğrenci Konumunda alınmak istenilen derslere kayıtlı öğrenci bulunup bulunmadığının kontrolü Müdür Yardımcısı,.Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili Enstitü anabilim dalına bildirilmesi öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü ders alma EğitimÖğretim Madde 9.Öğrencinin başvuru dilekçesi. Üyesinin görüş yazısı 3. nın teklif yazısı Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili Üniversite/ Enstitüye bildirilmesi öğrencilerin öğrenim sürelerince askerlik sevk tehir nin yapılması. Sayılı Askerlik Kanunu. 7 Ekim 009 tarih ve 7379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri. Öğrencinin dilekçesi. Askerlik Durum Belgesi 3. Bakaya durumundaki öğrenciler için kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı (Bu belge ile Askerlik Daire Bşk. Sevk tehiri yapmamaktadır. Kovuşturma sonrası Askerlik durum belgesi alınması gerekmektedir). Öğrenci işleri görevli memur, Enstitü. Öğrencinin bağlı bulunduğu Askerlik Daire Başkanlığına yazılmış sevk tehir belgesi öğrencilerin mazeret ve izinli sayılma EğitimÖğretim Madde 5 ve 53. Öğrencinin dilekçesi,. Danışman görüşü, 3. Öğrenci İzin Formu, 4. Gerekçe gösterilen mazerete ilişkin bilgi ve belge 5.nın teklif yazısı Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının gereği için ilgili anabilim dalına bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü

3 4 DOKTORA YETERLİK SINAVI Enstitü sunulmuyor 3 SEMİNERLER Yüksek Lisans için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, doktora için beşinci yarıyıl sonuna kadar, lisanstan doktoraya başlayanlar için yedinci yarıyılın 4 hafta https://ubs.omu.edu.tr/ TEZ KONUSU BELİRLENMESİ Yüksek Lisans için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora için Yeterlik sınavına girmeden önce Hafta DANIŞMAN ATAMA En geç birinci yarıyılın sonuna kadar Hafta 0 MAZERET VE İZİN DÖNÜŞ İŞLEMLERİ Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde Hafta sürekli HİZMETİN ORTALAMA öğrencilerin mazeret ve izin dönüş EğitimÖğretim Madde 5 ve 53. İzin süresi sonunda kayıt açtırma isteğine ilişkin öğrencinin dilekçesi,. teklif yazısı.ders Kayıt Sisteminden kayıt açma işleminin yapılması Müdür Yardımcısı, Enstitü Tez Danışmanı Atama EğitimÖğretim Madde 8. Kurul kararı. teklif yazısı 3. Danışman ve ABD Başkanlığınca imzalanan danışman atama formu Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalınana bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü Tez konusu belirlenmesi EğitimÖğretim Madde Yüksek Lisans için Kurul kararı. teklif yazısı 3. Öğrenci ve danışman tarafından düzenlenen tez konusu öneri formu Öğrenci, Danışman Öğretim Üyesi,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Müdür Yardımcısı, Enstitü Seminer programlarının istenmesi, sunum programlarının, seminer sunum metinlerinin teslimi EğitimÖğretim Madde 337. "Enstitü Ders Kayıt Sistemi"nden Seminer dersine kayıt yaptırılması. Seminer Bildirim Formu 3. yazısı 4. Seminer sunumu gerçekleştikten sonra seminer metinleriyle birlikte seminer değerlendirme formlarının enstitüye teslimi Danışman öğretim üyesi, Anabilim Dalı Başkanı,. Başkanlıklarından "Seminer Sunum Programlarının" istenmesi Yardımcısı, Enstitü Doktora Yeterlik Sınavı başvuru EğitimÖğretim Madde 40 EğitimÖğretim Akademik Takvimi Doktora i. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu.. EYK onayladıktan sonra; Doktora yeterlik konitesi üyeleri, Anabilim Dalı Başkanı. nce, Doktora Yeterlik Başvuru Formunun Kontrolü. Enstitü onayı 3. Üyesince Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru (Form eklenecek). Doktora Yeterlik Komitesince sınav jürisinin oluşturulması, sınav tarihinin belirlenmesi 3. Doktora yeterlik sınav sonuçlarının üç iş gün içinde enstitüye bildirilmesi. Doktora Yeterlik Komitesince oluşturulan sınav jürisinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi var ise öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu ilgili makama jüri üyeliğine ve sınav tarihine ilişkin bilgi yazısı

4 8 TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVI Hafta 7 EK SÜRELER Enstitü Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde hafta https://ubs.omu.edu.tr/ 6 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI Doktora Yeterlik Sınavından sonra 6 ay içersinde hafta sürekli 5 TEZ İZLEME KOMİTESİ Doktora Yeterlik Sınavından sonra ay içersinde hafta HİZMETİN ORTALAMA Tez İzleme Komitesi Oluşurma EğitimÖğretim Madde 4 Doktora i. Danışman öğretim üyesi tarafından EABD na verilmek üzere hazırlanmış Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasına ilişkin öneri dilekçesi.tez İzleme Komitesi Atama Formu 3. Kurul Kararı 4. teklif yazısı Dalı Başkanı, Enstitü, Enstitü Yönetim Kurulu. Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasına ilişkin kararın hazırlanması. Kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesi Tez İzleme Komitesinde Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi var ise kadrosunun bulunduğu ilgili makama bildirilmesi Doktora Tez Önerisi Sınavı başvuru EğitimÖğretim Madde 4 Doktora i. nın tez önerisi savunma tarihine ilişkin teklif yazısı. Tez Önerisi Taslağı 3. Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu Tez İzleme Komitesi Üyeleri,. Doktora tez önerisi sınav sonuçlarının üç iş gün içinde enstitüye bildirilmesi, Enstitü Yönetim Kurulu Doktora Tez Önerisi Savunma sınavınada Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi var ise kadrosunun bulunduğu ilgili makama bildirilmesi Ek süre isteklerinin değerlendirilmesi EğitimÖğretim Madde 338 öğrenciler. İlgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırmak Dalı Başkanı Tezlerin teslimi ve Jüri Üyesi atama EğitimÖğretim Madde Tez yazım kurallarına uygun hazırlanmış, yüksek lisans için altı, doktora için 8 adet ciltlenmemiş tez. Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 3. Kurul Kararı 4. teklif yazısı Dalı Başkanı, Yardımcısı, Enstitü. Tezlerin yazım kurallarına uygunluğunun Yardımcısı tarafından kontrolü versa düzeltmeler için bilgi verilmesi.enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına, jüri üyelerine bildirilmesi 3. Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi varsa görevlendirme için Rektör onayına sunulması Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu İlgili Makama bilgi verilmesi

5 EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ Özel KalemEvrak Kayıt En geç Takip eden (bir) iş günü içerisinde kayıt altına alınmalı TRANKRİPT gün ÖĞRENCİ BELGESİ saat 9 MEZUNİYET İŞLEMLERİ Tez Savunma Sınav tarihinden itibaren Ay Hafta HİZMETİN ORTALAMA Tez savunma sınavına girip başarılı olan lisansüstü öğrencilerin mezuniyet EğitimÖğretim Madde 5.Yüksek lisans, doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanakları. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyası, 3. Tez Veri Giriş Formu 4.Tezin onay sayfası 5. İçeriğinde 3 Adet pdf formatında dosya olan bir adet CD nin Birinci dosyada: Onaylanmış tezin tamamı; ad_soyad_tez.pdf İkinci dosyada : Türkçe özet; ad_soyad_ozet.pdf Üçüncü dosyada: İngilizce özet; ad_soyad_ozet_en.pdf 6. Tezin Üniversitemiz Kütüphanesinde yayınlanmasına izin veriliyor ise yukarıdaki CD den bir adet daha ve Enstitü WEB sayfasında formlar bölümünde yeralan izin formu 7.İçeriğinde iki ayrı Word dosyası halinde İngilizce ve Türkçe Tez özeti bulunan bir adet CD nin (Üniversitemiz Kütüphanesine gönderilecektir) 8. Diploma ücretinin ilgili banka şubesine yatırıldığına ilişkin banka dekontu 9. Enstitü WEB sayfasından temin edilebilecek İlişik Kesme Formu nde görevli Memur, Yardımcısı, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulu'nda Mezuniyetin onaylanması, kararın ilgili anabilim dalına, Geçici Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın hazırlanması.mezuniyeti onaylanan lisansüstü öğrenci Görevlisi ise ayrılış tarihinin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına. Mezuniyeti bildirilmesi 3. Kadroya ilişkin İlişik kesme formlarının 4. İlgili ayın maaşına ilişkin gerekiyor ise borçlanma evrağının hazırlanması 5. Mezuniyeti onaylanan lisansüstü öğrenci 547 sayılı kanunun 35. Maddesine göre görevlendirilmiş ise kadrosunun ilgili üniversiteye iadesi için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bilgi verilmesi 6. Tezlerin ve YÖK'e gereken belgelerin 3'er aylık dönemlerde Rektörlük Makamına onaylanan öğrencinin askerlik sevk tehir nin iptali için ilgili askerlik daire başkanlığına ay içersinde bilgi verilmesi İlgili makamlara verilmek üzere öğrenci belgesi. Öğrenci Kimlik Belgesi nde görevli Memur,. Enstitü Otomasyon Sisteminden Öğrenci Belgesinin çıktısının alınması İlgili makamlara verilmek üzere Transkript. Öğrencinin dilekçesi nde görevli Memur,. Enstitü Otomasyon Sisteminden Öğrenci Transkript Belgesinin çıktısının alınması Kurum içi ve kurum dışı kurumkuruluş ve şahıslar arasında yapılan her türlü yazışmalar sonucu gelengiden evrakların tasnifini, dağıtımını yapmak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak Kurum içi ve kurum dışı tüm kurum/kuruluş/bi rim/şahıs. Gelen evrakların birim içersinde ilgili bürolara ulaştırılması, istenilen bilgi ve belgelerin, onay ve evrak Yardımcısı, Enstitü kayıt nin yapılması, ilgili kurum yada kişilere ulaştırılması, bir suretinin Enstitüde muhafaza edilmesi

6 7 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ Enstitü MaaşTahakkuk Bürosu günü 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ATAMA Özel KalemEvrak Kayıt 5 YURT DIŞI BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI Etkinlik tarihinden 45gün önce hafta sürekli İLGİLİ MAKAMA I hafta Özel KalemEvrak Kayıt HİZMETİN ORTALAMA Çeşitli kurum ve kuruluşlara vermek üzere düzenlenen bilgi ve belgeler Öğrenci, Akademik ve İdari Personel. Bilgi ve belgenin düzenlenme gerekçesini belirten dilekçe İlgili birimde görevli memur, Enstitü. Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla istenilen bilgi ve belgeleri içeren İlgili Makama hitaben yazışmaların 9Yurt Dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılı Destekleme Programına katılım başvuru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programı İlkeleri doğrultusunda (OMUAGED) Görevlileri. 9Yurt Dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılı Destekleme Programı kapsamında PYÖ'ince istenilen bilgi ve belgeler. Anabilim dalı teklif yazısı. Başvuru isteğinin Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karar alınması. Alınan kararın ilgili anabilim dalı başkanlığına Müdür Yardımcısı, 3. Karar ve teklif dosyasının Rektörlük Enstitü Makamına sunulması öğrencilerin Görevliliği kadrosuna atanması. 547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri. Görevliliği Alımına ilişkin YÖK'unda yayınlanan ilanda istenilen belgeler. Enstitü Yönetim Kurulu'nca Görevlisi Alımı yapılacak anabilim dalları için sınav jürilerinin oluşturulması. Jüri çağrı yazılarının hazırlanması, dağıtımı. 3. Ön Değerlendirme Sonuç Listelerinin hazırlanması, web sayfasında ilan edilmesi 4. Görevlisi Giriş Sınavına Sekreteri, Giriş ilişkin sınav tutanaklarının hazırlanması, Sınavı Jüri Üyeleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarına resmi yazı ile Yardımcıları, 5. Giriş Sınavı Sonuçlarının web Enstitü sayfasında ilan edilmesi 6. Başarılı bulunanların Enstitü Yönetim Kurulu'nca atama teklif kararlarının alınması 7. Atamalara ilişkin karar ve teklif dosyalarının Rektörlük Makamına Görevliliği, göreve başlama. 547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Görevlisi Kadrosuna Ataması yapılan. Atama Onayı,. Naklen atama yapılmış ise Maaş Nakil İlmuhaberi, 3.Göreve Başlama Yazısı, 4. SGK İşe Giriş Bildirgesi, 5. Aile Durum Bildirimi, 6. Aile Yardım Bildirimi, 7. Etik Sözleşme, 8. Mal Bildirim Formu, 9. Tedavi Yardım Bildirimi, 0. Banka hesap numarası. ndan gelen göreve başlama yazısı doğrultusunda Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına göreve başlama tarihinin ve ilgili belgelerin

7 33 DOĞUM YARDIMI MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat 3 AİLE YARDIMINDAN YARARLANMA MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat 3 0 euygulamalar Enstitü Web sayfası gün 30 YILLIK İZİNMAZERET İZİNLERİ lüğü İzin başlangıç tarihinden 5 gün önce (ölüm,doğum,hastalık gibi nedenler hariç) gün 9 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER Söz konusu bilimsel etkinlik başlangıç tarihinden en az (bir) ay önce hafta 8 ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SÜRE UZATMALAR Görev süresinin bitim tarihinden ay önce HİZMETİN ORTALAMA Görevlilerinden bir yıllık çalışma süresini. 547 Sayılı Kanun un 50/d dolduranların süre uzatma Maddesi nin yapılması Görevlileri. Araş.Gör. tarafından hazırlanan bir yıllık çalışma raporu. Danışmanın görüş yazısı 3. teklif yazısı Müdür Yardımcıları, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulunda Görevlisi süre uzatma tekliflerinin görüşülmesi, kararların hazırlanması. Alınan kararın Rektör oluruna arz edilmesi 3. Yeniden Atanması onaylananların Terfi onaylarının Maaş Tahakkuk bürosunca işleme konulması 4. Yeniden atanması onaylanmayanların kadro boşaltma, ayrılış İşlemlerinin yapılması. 547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 39. Maddesi. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin n Görevlilerinin. ve 3. Maddeleri Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplentılara katılımlarında gerekli görevlendirme nin yapılması Görevlileri. Geçici Görevlendirme Formu (Bu forma Enstitümüz web sayfasının Formlar bölümünden ulaşılabilir). Bilimsel etkinliğe kabul belgesi, sözlü ya da yazılı sunum yapılacak bildirinin özeti, kongre duyurusu ve programı 3.Yurt içi herhangi bir kurum/kuruluşta tez çalışması kapsamında inceleme ve araştırma yapmak, bilgilerini artırmak üzere yolluksuz ve gündeliksiz görevlendirilmek isteyen Görevlileri için Danışmanın konu hakkında ayrıntılı gerekçe yazısı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi. Görevlisinin görevlendirme isteği yolluksuz ise bir haftaya kadar Enstitü tarafından Özel Kalem, Maaş görevlendirilebilir. Tahakkuk Bürosu,. Görevlisinin görevlendirme isteği yolluklu ve yevmiyeli ise EYK Kararı alınarak Rektör Oluruna sunulur. Yardımcıları, 3. Görevlendirme isteği yolluksuz ve bir Enstitü haftayı aşıyor ise Rektör Oluruna sunulur. 4. Görevlendirme isteği yolluksuz ve yevmiyesiz üç ayı aşıyor ise EYK Kararı alınarak Rektör Oluruna sunulur. Akademik ve İdari Personelin YıllıkMazeret İzinlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Akademik ve İdari Personel.Yıllık izin formu. Mazeret izni kullanılacak ise kişinin dilekçesi ekinde mazeretine ilişkin bilgi ve belge eklenecektir.. Onaylanan izin formunun Rektörlük Başkanlığı, Enstitü Personel Dairesi Başkanlığına, Rektör Enstitünün Web sayfasının, güncellenmesi, Enstitü Otomasyon Sistemine verilerin yüklenmesi öğrenciler, öğretim üyeleri ve ilgili birim, kişi ve kurumlar Web sayfası güncelleme işl. Görevli memur, Yardımcıları, Enstitü. Eğitimöğretim faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi, belge ve duyuruların web sayfasında yayınlanması. Öğrenci Bilgilerinin Enstitü Otomasyon sisteminden güncellenmesi 3.Akademik İdari personel ve öğrencilerle yoluyla iletişimin sağlanması Eş ve çocuklar için aile yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 0405 Akademik ve İdari Personel. Aile Yardımı Beyannamesi. İlgili kişilere ait bilgilerin Maaş sistemine girilmesi Doğum yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 06 Akademik ve İdari Personel. Doğum yardımından yararlanma isteğine ilişkin dilekçe. Doğum raporu. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin

8 37 TELEFON ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu Telekom:30 0 İşGünü 36 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOOLUĞU ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay 5 İş Günü Naklen atama yapılırsa 35 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay 5 İş Günü 34 YAŞAM SİGORTASI VERGİ İNDİRİMİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat HİZMETİN ORTALAMA Kendisi veya eş ve çocukları için yaşam sigortası primi yatıranların gelir vergisi indiriminden yararlanma isteklerinin değerlendirilmesi 56 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Görevlileri, İdari Personel. Yaşam Sigortası priminin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. İlgili kişilere ait bilgilerin Maaş sistemine girilmesi Yurtiçinde görevlendirilmeleri sonucu personele Yevmiye, Yolluk, Konaklama ve Katılım bedellerinin ödenmesi 645 Harcirah Kanunu 547 Yükseköğretim Kanunu 39. Madde Enstitü,Müdür Yardımcıları, İdari personeli ve Görevlileri Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi MYHBY Örnek No: 7 Konaklama giderleri için ödenen ücretlere ilişkin fatura. 3. Söz konusu etkinliğe katıldığını gösteren Katılım Belgesi Ucakla Yapılan Seyahatlerde; Yolcu bileti. Bilette kayıtlı gidişdönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belge.. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin Yurt içinde başka bir kurum ve kuruluşta görev yapmakta iken Enstitümüz bünyesinde bir İdari veya Görevlisi kadrosuna naklen atanan personelin yol masraflarına ait ödemeler 645 Harcirah Kanunu 547 Yükseköğretim Kanunu 39. Madde Enstitü İdari Personeli, Görevlileri. Göreve başlama yazısı. Atama onay sureti. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin Mevcut dış hat numarasına ait telefon gider bedellerinin ödemeleri. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri nin 43. Maddesinin (a) bendi Sosyal Bilimler. Fatura. Özel Görüşme yapılmış ise giderin ödendiğine ilişkin dekont. İlgili Fatıraya ait ödeme emrinin

9 40 DOĞRUDAN TEMİN 5 (İş günü) 39 EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Özel KalemEvrak Kayıt Her ayın ilk haftası 3 iş günü 4 38 MAAŞ ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu Her ayın 5'inde iş günü HİZMETİN ORTALAMA Kadrolu akademik ve İdari personelin maaş ödeme Her yıl Memur Maaş Ödemelerine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda Akademik ve İdari Personel. Maaş Ödemelerine ilişkin ödeme emrinin Ek ders ücreti ödemeleri YÖK Ek ders ücreti uygulamalarına ilişkin kararları doğrultusunda öğrencilere ders veren öğretim üyeleri. Ek ders ücreti beyannamesi. nın, öğretim üyelerinin izin durumlarının belirtildiği üst yazısı. Ek ders ücreti beyanlarının kontrolü, aylık puantaj çizelgesinin, Strateji Daire Başkanlığınca kontrolünün yapılmasının sağlanması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Öğretim Üyelerinin izin durumlarının bildirirlmesi 3. Ödeme Emri Belgesi Avans İşlemleri Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.maddesi a bendi Avans gerekçesinin ve miktarının belirtilldiği Onay Belgesi Onay Belgesi Fatura 3 Muhasebe İşlem fişi 4 Ödeme Emri Belgesi Posta pulu alımlarına ilişkin avans nde Posta İşletmesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar

10 Çıkışlar 44 3 gün 3 gün 5 43 Mal Giriş GÜN 5 (İş günü) 3 4 B30ODM DOĞRUDAN TEMİN 5 (İş günü) DOĞRUDAN TEMİN 4 5 (İş günü) 3 HİZMETİN ORTALAMA Mal ve Hizmet alımı Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. maddesi d bendi 3 3//005 tarih ve 6040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Harcama Onay Belgesi. Fatura 3 Ödeme Emri Belgesi 4 Muayene Kabul Komisyon Raporu 5 Piyasa Fiyat Tutanağı 6 3 Adet Teklif Firmalara yazılan teklif mektupları Sözleşmeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.maddesi d bendi Fatura Ödeme Emri Belgesi 3 Sözleşme Gerekli evrakları tamamlanan,ambara gelen mal sayılarak teslim alınır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Harcama Onay Belgesi. Fatura 3 Ödeme Emri Belgesi 4 Muayene Kabul Komisyon Raporu 5 Piyasa Fiyat Tutanağı 6 Taşınır İşlem Fişi MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Gerekli evraklar ödeme, yapılmak üzere düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir Onaylanmış Taşınır İstek Belgesi ile gelen talepler ambar stoklarına uygun şekilde karşılanır.mal ambarda imza karşılığı teslim edilir.dayanıklı Taşınırlar zimmetle verilir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Taşınır İstek Belgesi Taşınır İşlem Çıkış FişiZimmet RaporuDayanıklı Taşınırlar listesi MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Gerekli evraklar düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir

11 47 Sayımlar 46 Kayıttan Düşme Devir 45 5 GÜN 5 GÜN 5 HİZMETİN ORTALAMA Mal deviri iki şekilde yapılır Harcama birimleri arasında bakanlığın her mart ayında belirlediği 508 sayılı Kamu Mali limit kadar; Birimler arası Yönetimi ve Kontrol Kanunuyada kurum dışı eğitim Taşınır Mal kurumlarına verilen bedelsiz atıl malları içerir.gelen istekler ambar stokları doğrultusunda tespitler yapılarak verilir. Devir İşlemi yapılan ilgili birim, kuruluş, kişiler Devir İstek FormuTaşınır İşlem Fişi devir çıkışıkurum dışı çıkış protokolü formu.kurum İstek yazısı. MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Enstitü Gelen Hurda birimleri yıl içinde biriktirilir.ambara alınan tüm hurdaların Komisyon marşfeti ile düşme işlemi yapılır.imha edilecekler imha edilir.gerekirse bedelsiz hurda deviri yapılır.satılacaklar satılır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi Taşınır İşlem hurda çıkışıkomisyon oluşum Tutanağı MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Enstitü Rektör Gerekli evraklar düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir Her yılın sonunda sayım komisyonu oluşturulur.biten yılın sayımın yapılarak süresi içinde raporlar Muhasebeye iki nüsha gönderilir.yıl içinde gerektiği hallerde ambar sayımları ve devirleri yapılır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Komisyon Oluşum TutanağıSayım TutanağıTaşınır Sayım Döküm Cetveli Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli Ambar devir teslim Tutanağı. İlgili Memur, Şube, 3Daire Başkanı,4 Rektör Raporların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe birimine Raporların Sayıştaya

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

https://ubs.omu.edu.tr

https://ubs.omu.edu.tr 4 30.05.00.00 DERS SAYDIRMA hafta Başvuru oldukça 3 30.0.00.00 KAYIT YENİLEME - DERS KAYDI https://ubs.omu.edu.tr/ 1 gün https://ubs.omu.edu.tr/ 30.01.00.00 KESİN KAYIT Öğrenci İşleri Bürosu İlanda belirtilen

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi 2 Enstitü Kurulu Gündeminin Hazırlanması 3 Kontenjanların Kesinleşmesi ve İlanı Ana Bilim Dalı Kurul Kararı Enstitü Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

1 Ay. 10 Kesin Kayıt İşlemleri 1- Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi,

1 Ay. 10 Kesin Kayıt İşlemleri 1- Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Toplam Süre Tezli Yüksek

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI işlemin GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU SIRA NO 1 İhtiyaç Talep Başvurusu 2 3 ADI Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması ve cevaplandırılması Personel Özlük İşleri Başvurularını

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşullarının Belirlenmesi Lisansüstü ve - 2- Daire - 1 saat Yıl bazında

Detaylı

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması

Enstitü Kurul Toplantısı için gündemdeki konuları içeren bilgilerin hazırlanması HİZMETİN ADI HACETTEPE ÜNİVERS VERSİTES TESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU 801.99.00.00 801.01.00.00 801.99.00.00 801.99.00.00 903.05.00.00 Kayıt Kodu 934.99.00.00 KURUM ADI TANIMI BAŞVURUDA İSTENİLEN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTER TABLOSU 1 İhtiyaç Talep

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER İŞLEMİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Adı Başvuruda Istenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü programlara kayıt için kontenjanların belirlenmesi, ön koşullar ve duyurular 2- Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurul kararları, 3- Senatosu

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 1 Derse Yazılma (Mazeretli) 2 Ders Muafiyeti 1-Dilekçe 2-Mazeretini belirten belge 3-Derse Yazılma Formu 4-Dekont 1-Dilekçe 2-Not Durum Belgesi 3-Mezun/İlişiği kesilen okula

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI TAMAMLANMA 1 302.01 Yeni Kayıt Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri (Türk, yabancı uyruklu) Anadolu Üniv. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Kayıt yaptırmaya

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Öğrenci Belgesi BAŞVURU YAPILACAK BİRİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrencinin

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları.

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları. SIRA NO T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Resmi Yazışmalar

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi İLETİŞİM FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisans Programlarına Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Kesin Kayıt İşlemleri 1 Fakülte Yönetim

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Adaylar Sınavlara Girmeden 1- Anabilim

Detaylı

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 2 Enstitü Genel Kurulu Gündeminin Hazırlanması Mayıs ve Aralık aylarında yapılan Enstitü Genel Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Öğrenci Belgesi 2. Transkript Belgesi 3. Öğrenci Disiplin Belgesi 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Yatay Geçiş İşlemleri 6. Dikey Geçiş İşlemleri 7. 8. Ders alma /Kayıt Yenileme Mazeretli Ders

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT 1. Öğrenci

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2547 S.K.33.MAD.GÖRE YURTDIŞI GÖREVLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞI İş Akışı Adımları İlgili Dökümanlar Görevlendirme tekliflerinin Başkanlığımıza gönderilmesi Akademik Birimler DŞ-010-2547

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı Ana LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM Çift Anadal - Yandal Çift Anadal-Yandal Kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili Dekanlık Makamından gelen yazı Kurulunda görüşmek üzere Başkanına teslim

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe. Öğrenci Dosyasındaki Bilgilerden Faydalanılır.

1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe. Öğrenci Dosyasındaki Bilgilerden Faydalanılır. SIRA NO T.C. KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Kayıt Kabul Mezun olunan programla başvurulacak Anabilim Dalı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Lisansüstü Programlara Başvuru İşlemleri 2 İlk Kayıt İşlemleri 3 Kayıt Yenileme /Ders Seçimi/ Ders Ekle Bırak İşlemleri lisansüstü Programlara Başvuru tarihlerinde; Gerekli belgeler ile başvuru

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Öğrenci Belgesi 2. Transkript Belgesi 3. Öğrenci Disiplin Belgesi 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Yatay Geçiş İşlemleri 6. Dikey Geçiş İşlemleri 7. 8. Ders alma /Kayıt Yenileme Mazeretli Ders

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesinin hazırlanarak işe giriş tescil işleminin yapılması. MÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Açıktan Atama İşlemi TOPLAM SÜR 3 gün 4 dakika İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Rektörlük makamı tarafından ataması yapılan personelden, atama onayı ve işe başlama yazısı, gerekli bilgiler (aile durumu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ PERSONEL İŞLERİ 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı

SÜREÇ EL KİTABI. Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı Süreci. Başarılı bir şekilde lisansüstü programların açılması süreci sayısı Yayın i Sayfa 1 / 86 SÜREÇ ADI: SÜRECİN SORUMLULARI: ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI: SÜREÇ ADIMLARI: Lisansüstü Programlarının Açılması / Açılacak Lisansüstü Programlarının Kontenjanlarının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Öğrenci Belgesi Öğretim 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 7.000 2 Transkript Belgesi Öğretim Lisansüstü -Öğretim ve 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 5.000 3

Detaylı