FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI"

Transkript

1 DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta gün https://ubs.omu.edu.tr/ KESİN KAYIT Kesin kayıt hafta (asıl) gün (yedek) gün LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURULAR Eğitim için başvuruda bulunanlar Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin yayınlanan ilanda belirtilen süreler içersinde 4 Hafta https://ubs.omu.edu.tr/ HİZMETİN ORTALAMA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: ) Başvuruların alınması, değerlendirilmesi, İlanı EğitimÖğretim Madde 0,,.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Kararları. İnternet ortamında aday tarafından doldurulmuş, imzalanmış başvuru formu. Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin yayınlanan ilanda belirtilen diğer belgeler nde görevli Memur, Müdür Yardımcıları, Enstitü,. EABD dan Kontenjanların İstenmesi. EK'unda onaylanan kontenjanların Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere R.M. 3.EYK unca Doktora Giriş Sınavı Jüri Üyelerinin ve yüksek lisans Başvuru İnceleme Komisyon Üyelerinin oluşturulması ve üyelere çağrı yazışmaları 4.DGS Jürisi tarafından sınavların yapılması ve Başvuru İnceleme Komisyon Üyelerince Yüksek Lisans Başvurularının İncelenmesi 5. Öğrencilik tasdikine ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması 6.Sonuçların ASIL ve YEDEK olarak Enstitü Web Sayfasında ve Enstitü İlan Panosunda İlanı EğitimÖğretim Madde 7.Enstitü Yönetim Kurulu Kararları Kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK olarak kayıt hakkı kazanan adaylar. Kesin kayıt için duyurulan belgeler nde görevli Memur,. Kesin kayıt tamamlanan öğrenci dosyalarının hazırlanması. Dosyaların Enstitü Sekreterine ve Yardımcısı, Enstitü Enstitü ne onaya sunulması. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek öğrencilerin askerlik tecil ne ilişkin yazışmalar. in istekleri doğrultusunda ilgili Makamalarla yazışmaları Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri EğitimÖğretim Madde 7 9.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu Kararları. Enstitü Ders Kayıt Sisteminden alınan ders kayıt formu(danışman tarafından onaylanmış) Öğrenci, Danışman Öğretim Üyesi, Başkanı, Mazeretli olarak Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıt ni yaptıramayan öğrencilerin Ders Kayıt ve Ders EklemeBırakma EğitimÖğretim Madde 9.Öğrencinin mazeretini belirten belge ve dilekçesi.danışman Öğretim Üyesinin gerekçeli yazısı 3. nın görüş yazısı Danışman Öğretim Üyesi,

2 9 MAZERET VE İZİNLİ SAYILMA Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde Hafta 8 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ 3 ay Sevk tehir bitim tarihinden bir ay önce 7 DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALINMASI hafta 6 ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ EğitimÖğretim Madde 4'de belirtilen sınırlar içersinde hafta DERS SAYDIRMA 5 hafta HİZMETİN ORTALAMA Özel öğrenci statüsünde alınan lisansüstü dersler dahil, son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin kredilerinin kayıtlı olduğu programa transfer EğitimÖğretim Madde 0. Öğrencinin dilekçesi ve not döküm belgesi,. Üyesinin görüş yazısı 3. nın teklif yazısı Danışman Öğretim Üyesi,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Müdür Yardımcısı, Enstitü Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlerin özel öğrenci olarak ders alma EğitimÖğretim Madde 4 Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar. Öğrencinin dilekçesi.anabilim dalının konu hakkında görüşünü içeren yazısı 3. Özel Öğrenci Katkı Payı Ücreti Banka Dekontu (EYK'unca ders alma teklifi kabul edildiğinde yatırılacaktır) 4. Ders kayıt formu (EYK'unca ders alma teklifi kabul edildiğinde düzenlenecektir). Öğrenci işleri bürosunca Özel Öğrenci Konumunda alınmak istenilen derslere kayıtlı öğrenci bulunup bulunmadığının kontrolü Müdür Yardımcısı,.Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili Enstitü anabilim dalına bildirilmesi öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü ders alma EğitimÖğretim Madde 9.Öğrencinin başvuru dilekçesi. Üyesinin görüş yazısı 3. nın teklif yazısı Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili Üniversite/ Enstitüye bildirilmesi öğrencilerin öğrenim sürelerince askerlik sevk tehir nin yapılması. Sayılı Askerlik Kanunu. 7 Ekim 009 tarih ve 7379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri. Öğrencinin dilekçesi. Askerlik Durum Belgesi 3. Bakaya durumundaki öğrenciler için kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı (Bu belge ile Askerlik Daire Bşk. Sevk tehiri yapmamaktadır. Kovuşturma sonrası Askerlik durum belgesi alınması gerekmektedir). Öğrenci işleri görevli memur, Enstitü. Öğrencinin bağlı bulunduğu Askerlik Daire Başkanlığına yazılmış sevk tehir belgesi öğrencilerin mazeret ve izinli sayılma EğitimÖğretim Madde 5 ve 53. Öğrencinin dilekçesi,. Danışman görüşü, 3. Öğrenci İzin Formu, 4. Gerekçe gösterilen mazerete ilişkin bilgi ve belge 5.nın teklif yazısı Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının gereği için ilgili anabilim dalına bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü

3 4 DOKTORA YETERLİK SINAVI Enstitü sunulmuyor 3 SEMİNERLER Yüksek Lisans için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, doktora için beşinci yarıyıl sonuna kadar, lisanstan doktoraya başlayanlar için yedinci yarıyılın 4 hafta https://ubs.omu.edu.tr/ TEZ KONUSU BELİRLENMESİ Yüksek Lisans için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, doktora için Yeterlik sınavına girmeden önce Hafta DANIŞMAN ATAMA En geç birinci yarıyılın sonuna kadar Hafta 0 MAZERET VE İZİN DÖNÜŞ İŞLEMLERİ Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde Hafta sürekli HİZMETİN ORTALAMA öğrencilerin mazeret ve izin dönüş EğitimÖğretim Madde 5 ve 53. İzin süresi sonunda kayıt açtırma isteğine ilişkin öğrencinin dilekçesi,. teklif yazısı.ders Kayıt Sisteminden kayıt açma işleminin yapılması Müdür Yardımcısı, Enstitü Tez Danışmanı Atama EğitimÖğretim Madde 8. Kurul kararı. teklif yazısı 3. Danışman ve ABD Başkanlığınca imzalanan danışman atama formu Dalı Başkanı,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalınana bildirilmesi Yardımcısı, Enstitü Tez konusu belirlenmesi EğitimÖğretim Madde Yüksek Lisans için Kurul kararı. teklif yazısı 3. Öğrenci ve danışman tarafından düzenlenen tez konusu öneri formu Öğrenci, Danışman Öğretim Üyesi,. Enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına bildirilmesi Müdür Yardımcısı, Enstitü Seminer programlarının istenmesi, sunum programlarının, seminer sunum metinlerinin teslimi EğitimÖğretim Madde 337. "Enstitü Ders Kayıt Sistemi"nden Seminer dersine kayıt yaptırılması. Seminer Bildirim Formu 3. yazısı 4. Seminer sunumu gerçekleştikten sonra seminer metinleriyle birlikte seminer değerlendirme formlarının enstitüye teslimi Danışman öğretim üyesi, Anabilim Dalı Başkanı,. Başkanlıklarından "Seminer Sunum Programlarının" istenmesi Yardımcısı, Enstitü Doktora Yeterlik Sınavı başvuru EğitimÖğretim Madde 40 EğitimÖğretim Akademik Takvimi Doktora i. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu.. EYK onayladıktan sonra; Doktora yeterlik konitesi üyeleri, Anabilim Dalı Başkanı. nce, Doktora Yeterlik Başvuru Formunun Kontrolü. Enstitü onayı 3. Üyesince Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru (Form eklenecek). Doktora Yeterlik Komitesince sınav jürisinin oluşturulması, sınav tarihinin belirlenmesi 3. Doktora yeterlik sınav sonuçlarının üç iş gün içinde enstitüye bildirilmesi. Doktora Yeterlik Komitesince oluşturulan sınav jürisinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi var ise öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu ilgili makama jüri üyeliğine ve sınav tarihine ilişkin bilgi yazısı

4 8 TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVI Hafta 7 EK SÜRELER Enstitü Akademik Takvimde belirtelen Ders Kayıt tarihleri içersinde hafta https://ubs.omu.edu.tr/ 6 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI Doktora Yeterlik Sınavından sonra 6 ay içersinde hafta sürekli 5 TEZ İZLEME KOMİTESİ Doktora Yeterlik Sınavından sonra ay içersinde hafta HİZMETİN ORTALAMA Tez İzleme Komitesi Oluşurma EğitimÖğretim Madde 4 Doktora i. Danışman öğretim üyesi tarafından EABD na verilmek üzere hazırlanmış Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasına ilişkin öneri dilekçesi.tez İzleme Komitesi Atama Formu 3. Kurul Kararı 4. teklif yazısı Dalı Başkanı, Enstitü, Enstitü Yönetim Kurulu. Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasına ilişkin kararın hazırlanması. Kararın anabilim dalı başkanlığına bildirilmesi Tez İzleme Komitesinde Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi var ise kadrosunun bulunduğu ilgili makama bildirilmesi Doktora Tez Önerisi Sınavı başvuru EğitimÖğretim Madde 4 Doktora i. nın tez önerisi savunma tarihine ilişkin teklif yazısı. Tez Önerisi Taslağı 3. Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu Tez İzleme Komitesi Üyeleri,. Doktora tez önerisi sınav sonuçlarının üç iş gün içinde enstitüye bildirilmesi, Enstitü Yönetim Kurulu Doktora Tez Önerisi Savunma sınavınada Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi var ise kadrosunun bulunduğu ilgili makama bildirilmesi Ek süre isteklerinin değerlendirilmesi EğitimÖğretim Madde 338 öğrenciler. İlgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırmak Dalı Başkanı Tezlerin teslimi ve Jüri Üyesi atama EğitimÖğretim Madde Tez yazım kurallarına uygun hazırlanmış, yüksek lisans için altı, doktora için 8 adet ciltlenmemiş tez. Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu 3. Kurul Kararı 4. teklif yazısı Dalı Başkanı, Yardımcısı, Enstitü. Tezlerin yazım kurallarına uygunluğunun Yardımcısı tarafından kontrolü versa düzeltmeler için bilgi verilmesi.enstitü Yönetim Kurulu kararının ilgili anabilim dalına, jüri üyelerine bildirilmesi 3. Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesi varsa görevlendirme için Rektör onayına sunulması Bir başka üniversiteden davet edilen öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu İlgili Makama bilgi verilmesi

5 EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ Özel KalemEvrak Kayıt En geç Takip eden (bir) iş günü içerisinde kayıt altına alınmalı TRANKRİPT gün ÖĞRENCİ BELGESİ saat 9 MEZUNİYET İŞLEMLERİ Tez Savunma Sınav tarihinden itibaren Ay Hafta HİZMETİN ORTALAMA Tez savunma sınavına girip başarılı olan lisansüstü öğrencilerin mezuniyet EğitimÖğretim Madde 5.Yüksek lisans, doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanakları. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyası, 3. Tez Veri Giriş Formu 4.Tezin onay sayfası 5. İçeriğinde 3 Adet pdf formatında dosya olan bir adet CD nin Birinci dosyada: Onaylanmış tezin tamamı; ad_soyad_tez.pdf İkinci dosyada : Türkçe özet; ad_soyad_ozet.pdf Üçüncü dosyada: İngilizce özet; ad_soyad_ozet_en.pdf 6. Tezin Üniversitemiz Kütüphanesinde yayınlanmasına izin veriliyor ise yukarıdaki CD den bir adet daha ve Enstitü WEB sayfasında formlar bölümünde yeralan izin formu 7.İçeriğinde iki ayrı Word dosyası halinde İngilizce ve Türkçe Tez özeti bulunan bir adet CD nin (Üniversitemiz Kütüphanesine gönderilecektir) 8. Diploma ücretinin ilgili banka şubesine yatırıldığına ilişkin banka dekontu 9. Enstitü WEB sayfasından temin edilebilecek İlişik Kesme Formu nde görevli Memur, Yardımcısı, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulu'nda Mezuniyetin onaylanması, kararın ilgili anabilim dalına, Geçici Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın hazırlanması.mezuniyeti onaylanan lisansüstü öğrenci Görevlisi ise ayrılış tarihinin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına. Mezuniyeti bildirilmesi 3. Kadroya ilişkin İlişik kesme formlarının 4. İlgili ayın maaşına ilişkin gerekiyor ise borçlanma evrağının hazırlanması 5. Mezuniyeti onaylanan lisansüstü öğrenci 547 sayılı kanunun 35. Maddesine göre görevlendirilmiş ise kadrosunun ilgili üniversiteye iadesi için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bilgi verilmesi 6. Tezlerin ve YÖK'e gereken belgelerin 3'er aylık dönemlerde Rektörlük Makamına onaylanan öğrencinin askerlik sevk tehir nin iptali için ilgili askerlik daire başkanlığına ay içersinde bilgi verilmesi İlgili makamlara verilmek üzere öğrenci belgesi. Öğrenci Kimlik Belgesi nde görevli Memur,. Enstitü Otomasyon Sisteminden Öğrenci Belgesinin çıktısının alınması İlgili makamlara verilmek üzere Transkript. Öğrencinin dilekçesi nde görevli Memur,. Enstitü Otomasyon Sisteminden Öğrenci Transkript Belgesinin çıktısının alınması Kurum içi ve kurum dışı kurumkuruluş ve şahıslar arasında yapılan her türlü yazışmalar sonucu gelengiden evrakların tasnifini, dağıtımını yapmak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak Kurum içi ve kurum dışı tüm kurum/kuruluş/bi rim/şahıs. Gelen evrakların birim içersinde ilgili bürolara ulaştırılması, istenilen bilgi ve belgelerin, onay ve evrak Yardımcısı, Enstitü kayıt nin yapılması, ilgili kurum yada kişilere ulaştırılması, bir suretinin Enstitüde muhafaza edilmesi

6 7 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ Enstitü MaaşTahakkuk Bürosu günü 6 ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ATAMA Özel KalemEvrak Kayıt 5 YURT DIŞI BİLİMSEL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME PROGRAMI Etkinlik tarihinden 45gün önce hafta sürekli İLGİLİ MAKAMA I hafta Özel KalemEvrak Kayıt HİZMETİN ORTALAMA Çeşitli kurum ve kuruluşlara vermek üzere düzenlenen bilgi ve belgeler Öğrenci, Akademik ve İdari Personel. Bilgi ve belgenin düzenlenme gerekçesini belirten dilekçe İlgili birimde görevli memur, Enstitü. Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla istenilen bilgi ve belgeleri içeren İlgili Makama hitaben yazışmaların 9Yurt Dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılı Destekleme Programına katılım başvuru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programı İlkeleri doğrultusunda (OMUAGED) Görevlileri. 9Yurt Dışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılı Destekleme Programı kapsamında PYÖ'ince istenilen bilgi ve belgeler. Anabilim dalı teklif yazısı. Başvuru isteğinin Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karar alınması. Alınan kararın ilgili anabilim dalı başkanlığına Müdür Yardımcısı, 3. Karar ve teklif dosyasının Rektörlük Enstitü Makamına sunulması öğrencilerin Görevliliği kadrosuna atanması. 547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri. Görevliliği Alımına ilişkin YÖK'unda yayınlanan ilanda istenilen belgeler. Enstitü Yönetim Kurulu'nca Görevlisi Alımı yapılacak anabilim dalları için sınav jürilerinin oluşturulması. Jüri çağrı yazılarının hazırlanması, dağıtımı. 3. Ön Değerlendirme Sonuç Listelerinin hazırlanması, web sayfasında ilan edilmesi 4. Görevlisi Giriş Sınavına Sekreteri, Giriş ilişkin sınav tutanaklarının hazırlanması, Sınavı Jüri Üyeleri, ilgili anabilim dalı başkanlıklarına resmi yazı ile Yardımcıları, 5. Giriş Sınavı Sonuçlarının web Enstitü sayfasında ilan edilmesi 6. Başarılı bulunanların Enstitü Yönetim Kurulu'nca atama teklif kararlarının alınması 7. Atamalara ilişkin karar ve teklif dosyalarının Rektörlük Makamına Görevliliği, göreve başlama. 547 Sayılı Kanun un 50/d Maddesi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Görevlisi Kadrosuna Ataması yapılan. Atama Onayı,. Naklen atama yapılmış ise Maaş Nakil İlmuhaberi, 3.Göreve Başlama Yazısı, 4. SGK İşe Giriş Bildirgesi, 5. Aile Durum Bildirimi, 6. Aile Yardım Bildirimi, 7. Etik Sözleşme, 8. Mal Bildirim Formu, 9. Tedavi Yardım Bildirimi, 0. Banka hesap numarası. ndan gelen göreve başlama yazısı doğrultusunda Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına göreve başlama tarihinin ve ilgili belgelerin

7 33 DOĞUM YARDIMI MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat 3 AİLE YARDIMINDAN YARARLANMA MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat 3 0 euygulamalar Enstitü Web sayfası gün 30 YILLIK İZİNMAZERET İZİNLERİ lüğü İzin başlangıç tarihinden 5 gün önce (ölüm,doğum,hastalık gibi nedenler hariç) gün 9 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER Söz konusu bilimsel etkinlik başlangıç tarihinden en az (bir) ay önce hafta 8 ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SÜRE UZATMALAR Görev süresinin bitim tarihinden ay önce HİZMETİN ORTALAMA Görevlilerinden bir yıllık çalışma süresini. 547 Sayılı Kanun un 50/d dolduranların süre uzatma Maddesi nin yapılması Görevlileri. Araş.Gör. tarafından hazırlanan bir yıllık çalışma raporu. Danışmanın görüş yazısı 3. teklif yazısı Müdür Yardımcıları, Enstitü. Enstitü Yönetim Kurulunda Görevlisi süre uzatma tekliflerinin görüşülmesi, kararların hazırlanması. Alınan kararın Rektör oluruna arz edilmesi 3. Yeniden Atanması onaylananların Terfi onaylarının Maaş Tahakkuk bürosunca işleme konulması 4. Yeniden atanması onaylanmayanların kadro boşaltma, ayrılış İşlemlerinin yapılması. 547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 39. Maddesi. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin n Görevlilerinin. ve 3. Maddeleri Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplentılara katılımlarında gerekli görevlendirme nin yapılması Görevlileri. Geçici Görevlendirme Formu (Bu forma Enstitümüz web sayfasının Formlar bölümünden ulaşılabilir). Bilimsel etkinliğe kabul belgesi, sözlü ya da yazılı sunum yapılacak bildirinin özeti, kongre duyurusu ve programı 3.Yurt içi herhangi bir kurum/kuruluşta tez çalışması kapsamında inceleme ve araştırma yapmak, bilgilerini artırmak üzere yolluksuz ve gündeliksiz görevlendirilmek isteyen Görevlileri için Danışmanın konu hakkında ayrıntılı gerekçe yazısı ve anabilim dalı başkanlığının teklifi. Görevlisinin görevlendirme isteği yolluksuz ise bir haftaya kadar Enstitü tarafından Özel Kalem, Maaş görevlendirilebilir. Tahakkuk Bürosu,. Görevlisinin görevlendirme isteği yolluklu ve yevmiyeli ise EYK Kararı alınarak Rektör Oluruna sunulur. Yardımcıları, 3. Görevlendirme isteği yolluksuz ve bir Enstitü haftayı aşıyor ise Rektör Oluruna sunulur. 4. Görevlendirme isteği yolluksuz ve yevmiyesiz üç ayı aşıyor ise EYK Kararı alınarak Rektör Oluruna sunulur. Akademik ve İdari Personelin YıllıkMazeret İzinlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Akademik ve İdari Personel.Yıllık izin formu. Mazeret izni kullanılacak ise kişinin dilekçesi ekinde mazeretine ilişkin bilgi ve belge eklenecektir.. Onaylanan izin formunun Rektörlük Başkanlığı, Enstitü Personel Dairesi Başkanlığına, Rektör Enstitünün Web sayfasının, güncellenmesi, Enstitü Otomasyon Sistemine verilerin yüklenmesi öğrenciler, öğretim üyeleri ve ilgili birim, kişi ve kurumlar Web sayfası güncelleme işl. Görevli memur, Yardımcıları, Enstitü. Eğitimöğretim faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi, belge ve duyuruların web sayfasında yayınlanması. Öğrenci Bilgilerinin Enstitü Otomasyon sisteminden güncellenmesi 3.Akademik İdari personel ve öğrencilerle yoluyla iletişimin sağlanması Eş ve çocuklar için aile yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 0405 Akademik ve İdari Personel. Aile Yardımı Beyannamesi. İlgili kişilere ait bilgilerin Maaş sistemine girilmesi Doğum yardımından yararlanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 06 Akademik ve İdari Personel. Doğum yardımından yararlanma isteğine ilişkin dilekçe. Doğum raporu. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin

8 37 TELEFON ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu Telekom:30 0 İşGünü 36 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOOLUĞU ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay 5 İş Günü Naklen atama yapılırsa 35 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay 5 İş Günü 34 YAŞAM SİGORTASI VERGİ İNDİRİMİ MaaşTahakkuk Bürosu ilgili işlemin gerçekleştiği ay saat HİZMETİN ORTALAMA Kendisi veya eş ve çocukları için yaşam sigortası primi yatıranların gelir vergisi indiriminden yararlanma isteklerinin değerlendirilmesi 56 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Görevlileri, İdari Personel. Yaşam Sigortası priminin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. İlgili kişilere ait bilgilerin Maaş sistemine girilmesi Yurtiçinde görevlendirilmeleri sonucu personele Yevmiye, Yolluk, Konaklama ve Katılım bedellerinin ödenmesi 645 Harcirah Kanunu 547 Yükseköğretim Kanunu 39. Madde Enstitü,Müdür Yardımcıları, İdari personeli ve Görevlileri Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi MYHBY Örnek No: 7 Konaklama giderleri için ödenen ücretlere ilişkin fatura. 3. Söz konusu etkinliğe katıldığını gösteren Katılım Belgesi Ucakla Yapılan Seyahatlerde; Yolcu bileti. Bilette kayıtlı gidişdönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belge.. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin Yurt içinde başka bir kurum ve kuruluşta görev yapmakta iken Enstitümüz bünyesinde bir İdari veya Görevlisi kadrosuna naklen atanan personelin yol masraflarına ait ödemeler 645 Harcirah Kanunu 547 Yükseköğretim Kanunu 39. Madde Enstitü İdari Personeli, Görevlileri. Göreve başlama yazısı. Atama onay sureti. İlgili kişilere ait ödeme emirlerinin Mevcut dış hat numarasına ait telefon gider bedellerinin ödemeleri. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri nin 43. Maddesinin (a) bendi Sosyal Bilimler. Fatura. Özel Görüşme yapılmış ise giderin ödendiğine ilişkin dekont. İlgili Fatıraya ait ödeme emrinin

9 40 DOĞRUDAN TEMİN 5 (İş günü) 39 EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Özel KalemEvrak Kayıt Her ayın ilk haftası 3 iş günü 4 38 MAAŞ ÖDEMELERİ MaaşTahakkuk Bürosu Her ayın 5'inde iş günü HİZMETİN ORTALAMA Kadrolu akademik ve İdari personelin maaş ödeme Her yıl Memur Maaş Ödemelerine ilişkin alınan Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda Akademik ve İdari Personel. Maaş Ödemelerine ilişkin ödeme emrinin Ek ders ücreti ödemeleri YÖK Ek ders ücreti uygulamalarına ilişkin kararları doğrultusunda öğrencilere ders veren öğretim üyeleri. Ek ders ücreti beyannamesi. nın, öğretim üyelerinin izin durumlarının belirtildiği üst yazısı. Ek ders ücreti beyanlarının kontrolü, aylık puantaj çizelgesinin, Strateji Daire Başkanlığınca kontrolünün yapılmasının sağlanması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Öğretim Üyelerinin izin durumlarının bildirirlmesi 3. Ödeme Emri Belgesi Avans İşlemleri Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.maddesi a bendi Avans gerekçesinin ve miktarının belirtilldiği Onay Belgesi Onay Belgesi Fatura 3 Muhasebe İşlem fişi 4 Ödeme Emri Belgesi Posta pulu alımlarına ilişkin avans nde Posta İşletmesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar

10 Çıkışlar 44 3 gün 3 gün 5 43 Mal Giriş GÜN 5 (İş günü) 3 4 B30ODM DOĞRUDAN TEMİN 5 (İş günü) DOĞRUDAN TEMİN 4 5 (İş günü) 3 HİZMETİN ORTALAMA Mal ve Hizmet alımı Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan "Devlet İhale Genelgesi" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. maddesi d bendi 3 3//005 tarih ve 6040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Harcama Onay Belgesi. Fatura 3 Ödeme Emri Belgesi 4 Muayene Kabul Komisyon Raporu 5 Piyasa Fiyat Tutanağı 6 3 Adet Teklif Firmalara yazılan teklif mektupları Sözleşmeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.maddesi d bendi Fatura Ödeme Emri Belgesi 3 Sözleşme Gerekli evrakları tamamlanan,ambara gelen mal sayılarak teslim alınır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Harcama Onay Belgesi. Fatura 3 Ödeme Emri Belgesi 4 Muayene Kabul Komisyon Raporu 5 Piyasa Fiyat Tutanağı 6 Taşınır İşlem Fişi MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Gerekli evraklar ödeme, yapılmak üzere düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir Onaylanmış Taşınır İstek Belgesi ile gelen talepler ambar stoklarına uygun şekilde karşılanır.mal ambarda imza karşılığı teslim edilir.dayanıklı Taşınırlar zimmetle verilir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Taşınır İstek Belgesi Taşınır İşlem Çıkış FişiZimmet RaporuDayanıklı Taşınırlar listesi MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Gerekli evraklar düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir

11 47 Sayımlar 46 Kayıttan Düşme Devir 45 5 GÜN 5 GÜN 5 HİZMETİN ORTALAMA Mal deviri iki şekilde yapılır Harcama birimleri arasında bakanlığın her mart ayında belirlediği 508 sayılı Kamu Mali limit kadar; Birimler arası Yönetimi ve Kontrol Kanunuyada kurum dışı eğitim Taşınır Mal kurumlarına verilen bedelsiz atıl malları içerir.gelen istekler ambar stokları doğrultusunda tespitler yapılarak verilir. Devir İşlemi yapılan ilgili birim, kuruluş, kişiler Devir İstek FormuTaşınır İşlem Fişi devir çıkışıkurum dışı çıkış protokolü formu.kurum İstek yazısı. MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Enstitü Gelen Hurda birimleri yıl içinde biriktirilir.ambara alınan tüm hurdaların Komisyon marşfeti ile düşme işlemi yapılır.imha edilecekler imha edilir.gerekirse bedelsiz hurda deviri yapılır.satılacaklar satılır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi Taşınır İşlem hurda çıkışıkomisyon oluşum Tutanağı MaaşTahakkuk Bürosu Enstitü Sekreteri Enstitü Rektör Gerekli evraklar düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir Her yılın sonunda sayım komisyonu oluşturulur.biten yılın sayımın yapılarak süresi içinde raporlar Muhasebeye iki nüsha gönderilir.yıl içinde gerektiği hallerde ambar sayımları ve devirleri yapılır. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Komisyon Oluşum TutanağıSayım TutanağıTaşınır Sayım Döküm Cetveli Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli Ambar devir teslim Tutanağı. İlgili Memur, Şube, 3Daire Başkanı,4 Rektör Raporların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe birimine Raporların Sayıştaya

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEMEL SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI OPERASYONEL SÜREÇLER 1-İç Kontrol Temel Süreci Kontrol Ortamı Alt Süreci Risk Değerlendirme Alt Süreci Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci Bilgi ve

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı