İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER 07.06.2007"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) ÎTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetim Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT DUPLICATE Matbaa Çözümleri San. ve Dış Tic. Ştd. Lti. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : înternet :

4 ÖNSÖZ 1 Ocak 1957 tarihinde yürüriüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yapıldığı dönem itibariyle önemli yenilikler getirmiş ve ülkemiz ticaretine yön veren unsurlardan biri olmuştur. Ancak, 50 yıllık bir uygulamanın ardından günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan Türk Ticaret Kanununun yenilenmesi artık bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler alışveriş kültürünü, dünya ticaretini, şirketlerin çalışma düzenini ve denetim mekanizmalarını etkilemiştir. Bu nedenle hazırlık çalışmalanna 1999 yılında başlanan Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı ile iş haatını çağın gereklerine uyduracak, günün gerektirdiği teknolojik ilerlemelere paralel, uluslararası muhasebe ve fınansal raporlama sistemlerine uygun, şirketlerin denetimini iyileştirecek yeni bir düzenleme hazırlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile getirilen değişiklikleri işadamlarına, hukukçulara tanıtmak ve ilgililerce incelenmesini sağlamak amacıyla 7 Haziran 2007 tarihinde Odamızda düzenlemiş olduğumuz "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Sermaye Şirketleri Reformu" konulu seminerde sunulan tebliğlerin derlendiği bu yayınımızın ilgiulere yararlı olmasını diler, seminere konuşmacı olarak katılan değerli uzmanlara ve seminerin organizasyonunda emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Enis Kayserilioğlu ve Araştırma Raportörü Sanem Onat'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI Sait Kılıç İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kumlu Üyesi 7 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Hüseyin Ülgen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9 Prof. Dr. Ünal Tekinalp Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu Başkanı 'Sermaye Şirketleri Reformu" 10 Prof. Dr. Lorenz Fastrich Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Tek Ortaklı Anonim Şirketler ve Alman Hisse Hukukunda Yem Gelişmeler" 20 SORU-CEVAP 40 İKİNCİ OTURUM Prof. Dr. Veliye Yanlı Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ''Kummsal Yönetim İlkeleri Açısından Türk Ticaret Kanunu Tasansı'mn Değerlendirilmesi" 45 Prof. Dr. Michael Kort Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Ticaret ve Şirketler Hukuku - Online Ticaret Sicili ve Online Genel Kurul Toplantıları" 67

7 BİRİNCİ OTURUM

8 AÇIŞ KONUŞMASI İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAİT KILIÇ Sayın Başkan, değerli konuşmacılar, kıymetli katılımcılar ve Odamızın çok kıymetli üyeleri, Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde Sermaye Şirketleri Reformu konulu toplantımıza hoş geldiniz. Mevzuatımızdaki en önemli kanunlardan bm olan Ticaret Kanununun iş dünyası için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bunu hepimiz bilmekteyiz. Ülke ekonomisi, piyasalar, şirketler ve istihdam gibi kavramlar Ticaret Kanunu ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, sosyal hayatımızı en çok etkileyen unsurlardan birisinin, ticaret kanunu olduğunu söylemek sanmm ki hiç de yanlış olmaz. Hatta çok doğru olur. Çünkü, ticari hayatımızı düzenleyen en önemli kanunlardan bii' tanesidir. 350 bin üyesi bulunan ve ülkemizin en büyük Odası olan ve hatta Avrupa'nın 3 üncü büyük Odası hükmünde bulunan İstanbul Ticaret Odası açısından da Ticaret Kanunun önemi tabii ki çok daha büyüktür. Halen yürürlükte bulunan kanunumuza baktığımızda, 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Aradan geçen zaman içinde, bazı değişiklikler yapılarak, güncellemeye çalışılsa da bu çalışmaların artık yeterli olmadığı, mevcut durumu itibariyle ticaret kanununun günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği hepimiz tarafından bilinmektedir. Yarım asırda yaşanan teknolojik gelişmeler, gündelik hayatımızı değiştirdiği gibi, ülke ve dünya ticaretini de etkilemiştir. Ulaşım ve haberleşme imkânlarının artması, internet üzerinden alışveriş ve bilgisayar kullanmaya yaygınlaşması, cep telefonlarının bile internet erişimi sağlaması, bundan böyle ticarete yepyeni boyutlar kazandırmıştır. Bugün ticaretin bazı kural ve teamülleri değiştiği gibi, yeni kurallar da eklenmiştir. Digital teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektronik imza ve internet bankacılığı gibi kavramlar, artık gündelik hayatımıza girmiş durumdadır. Doğal olarak aynı gelişmelerin ticaret kanunu ve özellikle şirketler hukukunda yaşanması da uzun sürmeyecektir. Ümit ediyoruz ki, internet üzerinden alışveriş yapmak veya bankadaki hesaplarınıza ulaşmak nasıl sıi'adan bir hale geldiyse, internet üzerinden, şirket Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması ve alman kararların tescil ettirilmesi de yakın gelecekte yaygınlaşacaktır. Biliyorsunuz ki. Odamız da bu konuyla ilgili 1 yıh aşkındır bir çalışma yapmakta ve e-ito projesi ile bu çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalarımızın gayesi, siz değerli üyelerimizin ve şirketlerimizin Odaya gelmeden internet üzerinden bu imkânlardan istifade etmenizi sağlayacağız. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde bunlardan istifade edeceksiniz. Ve buna başlamadan önce, tüm üyelerimize gerekli bildirimler ve bilgiler sağlanacakta*. Diğer bir dikkat çeken husus ise, son yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum

9 çalışmalarının hız kazanmasıdır. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için, Ticaret Kanunu değişikliği önemli bir adım oluşturmaktadıi'. Bu sebeplerle yeni ticaret kanunu tasarısı hazırlık çahşmalanna 1999 yılında başlanmış ve 5 yıllık bir çahşmanın ardından, 2005 yıh Şubat ayı içinde kamuoyuna duyurulmuştur. Tasarının Adalet Bakanlığı tarafından'kamuoyuna duyurulması ile birlikte, leh ve aleyhinde görüşler ortaya çıkmıştır. Ancak böylesine hacimli bil* tasarının ilk etapta kusursuz ve her kesimi memnun edecek bir şekilde hazıi'lanması tabii ki mümkün değildir. Bu durumun bilincinde olan Odamız ilk andan itibaren, hem Tasarının tanıtımı, hem de eleştiri ve önerilerin dile getirilmesi çabası içinde olmuştur. Nitekim Odamızda ve tarihlerinde düzenlenen iki toplantıyla Tasarının tanıtılması tarihli seminerde ise, hem tanıtım ve hem de eleştiri ve önerilerin dile getirilmesi hedeflenmiştir. İstanbul Ticaret Odası olarak Tasarının bii' bütün olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor ve en kısa sürede hayata geçiıilmesini arzu ediyoruz. Bu seminerle Tasarının son hali ve şimdiye kadar alman yol hakkında bilgi verilecek, ayrıca digital teknolojinin ticaret hayatı üzerindeki yansıması hakkında Almanya'da yaşanan gelişmeler hakkında, yine Almanya'dan gelen çok değerli uzmanlar tarafından örneklerle sunulacaktır. Kendilerine de bu yurt dışından gelen arkadaşlarımıza, hakikaten ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu seminer gerçekten gelecekte tabii ki Ticaret Odası tüccarların odası olduğu için yakinen bizi ilgilendirmektedir. Bunun en güzel şekilde çıkması, eksiksiz çıkması hepimizin bii' arzusudur. Dolayısıyla seminerimizin tüm katılımcılara şirketlerimize, üyelerimize yararlar getirmesini ve de bu seminere katkıda bulunan başta sayın Başkana ve üyelere ve de siz değerli katılımcılara bu desteklerinizden ve katıhmmızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

10 OTURUM BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN Teşekkür ederim. Yönetim Kurulumuzun değerli üyesi, sayın konuşmacılar, değerli misafiıierimiz, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Seminerimizin başarılı ve hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Ticaret hukukunda klasik kavram ve kurumlar, geçerhliklerini korurken, gerek evrensel düzeyde, gerek Avrupa Birliği çevresinde önemli yeni açılımlar olmuştur. Bunlar beliıii standartlara ulaşılması, kurumsal yönetim, şeffaflık, bilgi toplumu, merkezileşme, gibi unsurlardır. Bütün bunların Türk Ticaret Hukukuna da yansıması için Ticaret Kanunu Tasarısında bu unsurları yansıtan, bu unsurlara yer veren düzenlemelere yer verilmiştii'. Bu bakımdan şirketler hukuku da özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle bugünkü seminerimiz, şirketler hukuku ve daha da dar olarak sermaye şirketleriyle sınırlandırılmıştır. Konuşmacılarımız Sayın Hocamız Prof Dr. Ünal Tekinalp, Prof Dr. Veliye Yanh, Prof. Dr. Fastrich ve Prof. Dr. Kort'tur. İlk konuşma hocamız Prof. Dr. Ünal Tekinalp tarafından yapılacaktır. Prof Dr. Ünal Tekinalp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nm önceki Başkanıdır. Dolayısıyla sayın Tekinalp hocamızla benim aramda, halef selef ilişkisi vardıı\ Aynı zamanda Tekinalp, benim hocamdır. Ben 43 yıldan beri kendisinin yanında her gün bir şeyler öğrenen onun bii' öğrencisiyim. Öte yandan bu 43 yıllık beraberlik lütuf buyurur kabul ederlerse, bir ağabey, kardeş ilişkisine dönülmüştür. Sevgi ve saygı duygularıyla, dönülmüş 43 yıl. Tekinalp hocamız aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu Komisyonu'nun Başkanlığmı deruhte etmiştiı\ Böylesi bir kanunun 6.5 yıl içerisinde oluşturulmasında, kendisinin himmetleri büyüktür. Bu Tasarı sadece bilimsel mülahazalarla ve objektif olarak bir değerlendirmeye tabi tutulduğu takdirde gerçekten mükemmel bir eser olduğu görülecektir. Her zaman söylüyorum, tanrısal bir ürün değildir. Kul yapısıdır. Bu nedenle hatalar, eksikler, noksanlar olabilir. Fakat genelinde bakıldığı zaman, böyle bir eser gerçekten mükemmel olarak nitelendirilmelidir. Sayın Hocamızın huzurları bizim için onurdur. Kendisini dinlemek bir zevktir. Ben kendilerini kürsüye davet ediyorum.

11 PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP^ "SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU" Sayın Başkan, İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yöneticileri, aziz dinleyiciler. Sözlerime başlarken yakın dostum ve öğrencim Sayın Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'in kişiliğimi aşan sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bugünkü konuşmamda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın CTasarı") içerdiği köklü yenilikleri ve Tasarı ile Türk sermaye şirketleri hukukunda gerçekleştirilen açılımları ana hatları ve zirve noktalarıyla size açıklamaya çalışacağım. 1. Yorumlarımı ve değerlendirmelerimi başlıca dört noktada toplayacağım. Birinci nokta, oldukça kısa olup Tasarının bugün bulunduğu aşamanın belirtilmesi ve kanunlaşması konusundaki beklentilerin gerçekleşmesi şansının ne olduğudur. İkincisi, sermaye şirketleri bakımından özel bir önem taşıyan ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlerdeki yeniliklerin bilgilerinize sunulmasıdır. Üçüncüsü, anonim şirketler reformuna özgülenmiştir. Dördüncüsü ise, limited şirketlere ilişkin çağdaş yaklaşımların ve ilkelerin temel çizgilerle izahıdır. 2. Sermaye şirketleri arasında yer alan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi, konuşmama dahil etmiyorum. Bu konuda Tasarıyla herhangi bir yenilik getirilmemiştir. Zaten uygulamada bugüne kadar hemen hemen hiç kullanılmamış bir şirket türüdür paylı komandit. 3. Tasarı altı kitaptan oluşuyor. Bunlardan, sadece kıymetli evrak hukukuna ilişkin üçüncü kitapta herhangi bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık, birinci kitabı oluşturan ticari işletme, ikinci kitabın konusu olan ticaret şirketleri, dördüncü kitapta düzenlenen taşıma işleri, beşinci kitapta yer alan deniz ticareti hukuku ve altıncı kitaba konulmuş bulunan sigorta sözleşmesi hukukunda büyük değişiklikler yapılmıştır. Bunların çoğu reform niteliğindedii'. Tasarıyı meri kanunda yapılmış bazı değişiklikler, yenileştirmeler şeklinde nitelendirmemek gerekir. Tasarıyla Türk hukukuna, yeni kurumlar ve konseptler gelmiştir maddelik bu kanunun bin maddesi yeniden yazılmıştır. Yeniden yazılmıştır derken. 1 Prof Tekinalp konuşmasını düzeltirken yollama ve okuma kolaylığı sağlaması için açıklamalarını paragraflara ayırıp numaralandırmıştır.

12 yeniden kaleme alınmış manasına söylemiyorum. Tasarı yeni hükümler, sistemler ve yaklaşımlar içermektedir. 4. Tasarı 2007 yılmın Nisan ayında, TBMM, Adalet Komisyonunda bazı küçük değişikliklerle ve üç önemli ekle kabul edilmiştir. Tasarı kadük olmamıştır; doğrudan Meclis genel kuruluna sevk edilecektir. Çok yakın bir tarihte yani 3 Haziran'da TBMM iç tüzüğünde bir değişiklik yapılmış Türk hukukunda bugüne kadar geçerli olan kadük olma kavramı, değişikliğe uğramıştır. Değişiklikte büyük ölçüde Tasarı, Tasarının hedef kitlelerde kazandığı destek ve beğeni, nihayet Tasarının reformcu niteliği rol oynamıştır. Yeni değişikliğe göre, eğer Bakanlar Kurulu geri çekmeyecek olursa, bir tasarı kaldığı yerden kanunlaşma sürecine devam edecektir. Bildiğiniz gibi, eski düzenlemede kadük olan kanun tasarıları hükümsüz hale gelirdi. Tasarı bu yeni düzen dolayısıyla sadece Adalet Komisyonunda genel görüşmeye açılacak, yani madde temelinde görüşme yapılmayacaktır. Genel görüşmeyi takiben de genel kurula inecektir. İç tüzük değişikliği AKP ve CHP nin mutabakatı ile yapılmıştır. Onun için seçimlerden sonra yeni Meclis çalışmaya başlayınca, ilk aylarda Tasarmm TBMM Genel Kuruluna gelmesi ve kanunlaşması olasıhğı yüksektir. Altı aylık bir geçiş süresi konulmuştu; bu sürenin kısalması ihtimali de vardır; 2008'de yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girebilir. Kanunun 2008 yılında yürürlüğe girmesi, özellikle muhasebe standartlarına ve denetime ilişkin hükümler bakımından büyük önem taşımaktadır. 5. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Biraz evvel söylediğim gibi, bu kısım ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümleri içermektedir. Sözkonusu genel hükümlerin bii'çoğu doğrudan doğruya sermaye şii'ketlerini, yani anonim ve limited şirketleri ilgilendirmektedir. Sözkonusu hükümlerin önem taşıyanları üzerinde durmak ve size tam ve net resim vermek istiyorum. 6. Ticaret şirketlerinin genel hükümleri bölümünde yapılan temel değişiklik, ultra vires (esas sözleşmedeki işletme konusu dışındaki işlem hak ehliyeti dışındadır; yoktur) kuramının Tasarıda yer almamış olmasıdır. Sistemimizden çıkarılmış bulunan temel öğreti şudur: Bir ticaret şirketi şii'ket sözleşmesinde yer alan işletme konusunun dışında işlem yapamaz; yapmışsa, bu işlem hukuken yoktur. Geçersizdir demiyorum dikkatinizi çekerim. Yoktur. 7. Bu kural, 1957 TK ile Türkiye'ye gelmişti, 50 yıl süreyle uygulandı. Fakat Avrupa Topluluğunun şirketlere ilişkin birinci yönergesi, ultra vires

13 hükmünün üye devlet kanunlarından kaldırılmasını amirdir. Bu sebeple, Türk hukukunda 50 yıl süreyle uygulanmış olan bu hüküm bütün ticaret şirketleri bakımından kalkmaktadır. Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için şunu söyleyeyim. Öğretinin kalkmış olması demek, sadece yapılan işlemin yok olmasının hukukî sonucunun yokluk şeklinde tezahür etmesinin kanundan çıkarılmış olması demektir. Ancak, vurgu yapıyorum, işletme konusu dışında yapılan işlem dolayısıyla bunu yapan yöneticiler bakımından sorumluluk devam etmektedir; iyi niyetli olmayan üçüncü kişi de işlemin, işletme konusu dışında olduğunu ileri sürebilir. Yani ultra vires öğretisinin kalkmış olması, sorumluluğun da kalkması, ve savunmanın iyi niyetli olmayan kişiye ileri sürülememesi manasına gelmemektedir. İştigal konusu dışında işlem yapan ve bu yüzden şirketi zarara uğratan yöneticiler bundan sorumlu olmakta devam edeceklerdir. Fakat şirket iyi niyetli üçüncü kişiye karşı, işlemin kendisini bağlamadığı, yok olduğu şeklinde savunma yapamayacaktıi'. 8. Bir diğer değişiklik sermaye siluetlerine sermaye olarak konulabilecek mal varlığı unsurlarındaki anlamlı ve teknik gelişmelere koşut genişlemedir. Tasarı domain adlarmm, internet sitelerinin, elektronik ortamla ilgili değerlerin anonim ve limited şirketlere sermaye olarak konulmasına olanak tanımıştır. 9. Tasarı, genel hükümler bölümünde, ülkemizde bir yara halini almış bir soruna çözüm oluşturabilecek yeni bir hüküm getirmiştir. Sorunu şöyle ortaya koyabiliriz: Herhangi bir taşınmazın bir şirkete sermaye olarak konulması halinde, şirketin kurulmasından sonra bilhassa Anadolu'da çoğu kez bunların şirket adına tescili yapılmamaktadır. Bu ihmal bazen kasıtlı, bazen de tamamiyle irade dışı olarak cereyan etmektedir. Ancak, daha sonra problemler doğmaktadır. Meselâ, bu sermayeyi koymuş olan kimsenin bunu üçüncü kişilere devretmesi içinden çıkılmaz sorunların doğmasına yol açmaktadıı\ Aynı husus sermaye koyanın vefatı halinde de sözkonusudur. Tasarıda, böyle sorunlarla karşılaşılmaması için ticaret sicili müdürlüklerine, şirkete sermaye olarak konulan taşınmazların resen tapu siciline tescil ettirmek mükellefiyeti getirilmiştir. 10. Bu bölümde üçüncü önemli yenilik yapı değişiklikleridir. Ticaret şirketlerinde yapı değişiklikleri, yani şii'ketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi reforme edilmiştir. Örnek verirsek, kolektif şirketin anonime, anonim şirketin limitede vs. ye dönüşmesi. Bugünkü kanunumuzda şirketlerin bölünmesi yoktur; şirketlerin tür değiştirmesine

14 bir madde tahsis edilmiştir; birleşme, dağınık hükümlerle düzenlenmiştir; alacakların hakları korunamamakta, hak sahiplerinin konumlarmı koruyan önlemlere yer verilmemiş bulunmaktadır. Yani, yapı değişiklikleri dolayısıyla, pay sahiplerinin veya diğer menfaat sahiplerinin, eskiden sahip oldukları hakların aynen yeni yapıda devam etmesini sağlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Gerçi doktrin bunları imkân nispetinde doldurmaya çalışmış, Yargıtay da çeşitli kararlarında bu yönde olumlu ve güzel kararlar vermiştir. Ancak sonuç, tatmin edici olmaktan uzaktır. 11. Tasan bu üç konuya, yaklaşık seksen madde ayırmıştır. Tasarı AT'nin birleşmelere ilişkin Üçüncü Yönergesi ile bölünmelere dair Altıncı Yönergesini aynen Türk hukukuna aktarmıştır. 12. Yapı değişiklikleri dışında, ticaret sicili tüzüğünde düzenlenmiş bulunan, Türkiye'deki bir şirketin merkezinin dış ülkelere nakli hakkındaki mevcut hüküm yanında, dış ülkeden Türkiye'ye merkez nakline ilişkin bir düzenleme sistemimize dahil olunmuştur. Bu yeni hüküm önemli bir eksikliğin giderilmesi niteliğindedir. Sözkonusu açılım, şirketler hukuku bakımından gereklidir ve şirketlerin sınır aşan hareketliliği kavramına dahildir. Bunun önemi şu noktadadır arkadaşlar: Bu düzenleme ile bir şirket, tasfiye edilmeden yurt dışına gidebilmekte veya yurt dışından bir şirket, tasfiye edilmeden Türkiye'ye gelebilmektedir. 13. Genel hükümlerde karşımıza çıkan köklü bir yenilik, Türkiye'de ilk defa Tasarı ile Alman hukukunda konzern diye adlandırılan, bizim şirketler topluluğu diye Türkçeleştirdiğimiz grupların/toplulukların düzenlenmiş olmasıdır. Bu realiteyi hepiniz biliyorsunuz. Yani Sabancı, Koç, Zorlu, Zeytinoğlu, Eczacıbaşı, Anadolu, Yaşar ve Borusan topluluğu gibi. Bu gruplar ticaret, sanayi, hizmet ve finans dünyamızın büyük aktörleridir. Onları hepimiz tanıyoruz. Ancak haklarında sorunları çözücü, koruyucu önlemler koyan bir düzenleme bugün hukukumuzda mevcut değildir. Bu konuya Alman kanununda yanılmıyorsam, 165, 170 madde tahsis edilmiştii'. Tasarı bir ilk adım olarak 20 madde ile esasları koymaya gayret etmiştir. 14. Şirketler topluluğuna ilişkin birçok Avrupa ülkesinde çeşitli hükümler bulunmaktadır. Ama sistematik olarak bunu ilk düzenleyen ülke Almanya'dır, son kanun İtalya'ya aittir. Bu arada Portekiz, Brezilya ve İsveç gibi ülkeler de sorunu bir kanun bağlamında ele almışlardır.

15 15. Bu hükümler neden önemli? Şu sebeple: ilk olarak topluluk dışında kalan pay sahipleri özel hükümlerle korunacaktır. Bildiğiniz gibi, bir anonim şirket ister halka açık olsun, ister kapalı, eğer küçük paysahibi iseniz, zaten özel bir şekilde korunmayı gerektiren bir konumda bulunuyorsunuz demektir. Küçük paysahibi oy gücünün etkisizliği dolayısıyla şirkette zaten yalnızdır ve dışlanmıştır. Herhangi bir kararın alınmasına karşı koyabilecek durumda değildir. Çoğunluğun aldığı kararlar onu çoğu kez olumsuz etkiler. Bu güçsüzlüğü veya daha fazla şirketli bir topluluk düzeyine götürün; yalnızlık, güçsüzlük daha büyüyecektir. Onun için topluluk dışında kalan, yani hakim ortaklar dışında bulunan paysahiplerinin korunması özel bir önem taşımaktadıı*. 16. ikincisi. Bu siluetlerde bağh yönetim kurulları dediğimiz, hareket kabiliyeti olmayan, topluluğun somut politikalarını ve talimatlarını uygulamak zorunda olan yönetim kurulları vardır. Ama TK, sanki bütün şirketler bağımsız, bütün yönetim kurulları tamamıyla kendi iradeleriyle hareket ediyormuş varsayımını kabul etmiş ve bağh şirketlerin yönetim kurullarının bağh şirketin menfaatlerini, diğer menfaatlerinin üstünde tutmasını istemiştir. Aksine hareketi cezalarla, hukuki sorumlulukla müeyyidelendirmiştir. 17. Halbuki gerçek bu değildir. Bu bağh yönetim kurullarının durumlarını dikkate almak icap eder; burada bağh şirket yönünden bir kayıp bir zarar doğarsa, bu zararı, bağh yönetim kurulundan değil, hakim şirketten veya hakim şirketin yönetim kurulundan istemek adil olur. Yeni teori ve anlayış bu yöndedir. Yeni öğreti açılımını nesnel adalet anlayışına dayandırmıştır. 18. Tasarının benim tespit edebildiğim, 5, 6 tane özelliği var. Bu özellikleri kısaca açıklayacağım. Almanya'da iki türlü topluluk kabul edilmiş. Bunlardan bir tanesi, hakimiyetin bazı araçlarla, yani iştii'ak ile yani oy hakkı ile yani yönetim kurulundaki sandalye sayısıyla kurulduğu hallere göre şekillendiği topluluktur. Buna Almanya'da "fiiu topluluk" deniliyor. Topluluk bir sözleşme ile değil fiilen oluşmuş. Diğeri sözleşme ile kurulur. Buna sözleşmesel topluluk denilir. Tasarı sözleşmesel topluluğu reddetmemiş, düzenlememiş ama geçerli saymıştır. Tasarının sözleşmesel topluluğu düzenlememesinin sebebi, Almanya'da olduğunun aksine bizde bu tipten işletme sözleşmelerinin mevcut olmamasıdır. Başka bir deyişle ülkemizde bir şirketin diğer bir şirket veya şirketler üzerinde kontrolü sağlayan hakimiyet sözleşmelerine ilişkin bir uygulama yoktur. Tasarı sözleşmesel topluluk kavramını tanımakla beraber bu konuda ayrıntıya

16 girilmeden bile olsa düzenleme yapmayı bugün için erken bulmuştur. Bu ikinci topluluk kategorisi topluluk hukuku geliştikçe olgunlaşacak ve Türk Ticaret Kanununda yerini de alacaktır. 19. Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu konzern kavramını tanımlamış ve bu tanıma işlevler yüklemiştir. Tasarı 'Topluluk"un hukukî sonuçlar doğuracak, belirleyici ve sınıılayıcı bir tanımını vermekten kaçınmış, 'Topluluk"u hukukî bir olgu olarak kabul edip bu olgu bağlamında düzenlemeler yapmıştır. 20. Üçüncü özellik. Tasarıda kontrol ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır. 21. Dördüncü özellik, Almanya'da ve birçok ülkede Topluluk işletme bağlamında düzenlenmiştir; şirketler de işletme gibi mütalâa olunmuştur. Tasarıda toplulukların sadece ticaret şirketlerinden ve bazı hallerde de sermaye şirketlerinden meydana gelmesi kabul edilmiştir. İşletmelere istisnaen hüküm bağlanmıştır. 22. Diğer bir önemli nokta da hakim şirketin hakimiyeti kötüye kullanması halinde, bunun sonuçlarmı yüklenmek zorunda olmasıdır. Hakimiyetin kötüye kullanılması da iki şekilde ortaya çıkabilir. Tasarıya göre, hakimiyetin kötüye kullanılması hâllerinden biri bir bağh şirketin, topluluk menfaati için yani diğer bir topluluk şirketinin veya ana şirketin menfaati uğruna belli bir işlemi yapmaya zorlanmasıdır. Meselâ hakimiyet kullanılarak bir bağh şirketin ihaleye girmemesi, kefalet veya garanti vermesi, borç yüklenmesi, elindeki fonu devretmesi, personelinin önemli kısmını devretmesi, bazı üretim kısımlarının kapatılması sağlanabilir. Bu işlemler topluluğa yarar getirebilii' ama sözkonusu bağh şirketi de zarara uğratabilir. Alman hukukunda olduğu gibi, bizde de, bu kaybın, bu dezavantajın telafi edilmesi yani denkleştirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. İkinci kötüye kullanma şekli ise, hiç haklı bir sebebi yokken, iki topluluk şirketinin birleştirilmesi, bir şirketin bölünmesi, birinin yüksek hacimli menkul değer çıkarıp diğerinin bunları almak zorunda olması gibi işlemlerdir. Düşününüz, benim şirketim kârlı, ben bir küçük hissedarım. Toplulukta zararh bir şirket var. Aynı topluluk içinde, ikisini birleştiriyorlar. Bu esasında grup politikası açısından doğru bir şey, ama bunun sonucu bana temettümü kaybetme şeklinde yansıyor. Çünkü, bu birleşmeyle bir şirketin kârı diğerinin zararı ile eşleştiriliyor, eşleştiıilmiş oluyor. Tasarı bu halde hakim ortaklar dışında kalan ortakların paylarmı hakim şirkete en iyi fiyatla satarak çıkmaları, zararı telafi ettirici davalar

17 açmaları, işleri iptal ettii'meleri, zararı tazmin ettirmeleri vs. gibi yeni çareler getiriyor. Bu yeni hükümler topluluklar karşısında hem çaresiz küçük paysahiplerini hem çaresiz bağh yönetim kurullarını hem de somut politikalar izlemek isteyen topluluğu koruyucu niteliktedir. 23. Anonim şirketlere ilişkin değişikliklere gelince: Anonim şirket, işleyebilirlik, şeffaflık, paysahipleri demokrasisi, kurumsal yönetim, sermayenin korunması, organların kolay karar alabilmeleri, hesap verilebilii"lik, etkin ve bağımsız denetleme, smır ötesi hareketlilik ve nihayet IFRS bağlamında modernleştirilmiş, köklü bir reforma tabi tutulmuştur. Şirketlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini artıran bu çağdaş açılımlar stratejiktir. İlk olarak tedrici kuruluş kaldmlmıştır. İkinci yenilik bugüne kadar hukukumuzda sadece halka açık şirketler için tanınan kayıtlı sermaye sistemi olanağının ülkemizde artık kapah şirketlere de açılmasıdır. Avrupa'daki birçok ülkede görülen payın (nominal) değerini kaldırma bunun yerine carî değere/borsa değerine özgülenme eğilimine itibar edilmemiştir. Türk hukukunda nominal değer kaldırılmamıştır. Çünkü komisyon, henüz bu konunun yeterli bir olgunluğa kavuşmadığı görüşündedir. 24. Bugüne kadar mevcut olan sermaye artırımı türlerine yeni bir tür eklenmiştiı\ Bu da şarta bağh sermaye artırımıdır. 25. Arkadaşlar Tasarının yönetim kuruluna ilişkin yenilikleri ''radikal" sözcüğüyle tanımlanabilir. Hepsi de aynı amaçlara yönelmiştir. Karar alabilirlik, hesap verebilirlik, modern tekniklere göre yönetme ve iç denetim. 26. Yönetim kurulunun tek kişiden bile oluşabilmesi imkânı sağlanmıştır. Tüzel kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olabilecekleri kabul edilmiş, böylece sorumluluk sisteminde büyük bir değişiklik yapılmıştır. Üçüncüsü, yönetim kalitesiyle ilgilidir. Üyelerin üçte birinin yüksek tahsilli olmaları mecburiyeti getirilmiştir. Avrupa Birliği ve Rocks kısaltmasıyla tanınan ve bir ülkenin uluslararası standartlar ve ölçekler karşısındaki durumunu irdeleyen rapor ve OECD Tasarıyı çok müspet buldukları halde, AB, yönetim kurulunun kalitesine ilişkin düzenlemeleri yetersiz bulmuştur. Aranan yönetim kuruluna akan bilginin, raporlamanın değerlendirmesini, çözümlemesini yapacak, uzmanlarla tartışacak düzeyde yönetim kuruludur, Basel II de aynı düzeyi aramaktadır. Bu düzeyin borsa şirketleri için arandığı doğrudur. Ancak böyle bir cevap aldatıcıdıi'. Çünkü

18 Batıda borsa şirketleri onbinlerle ifade edilkken Türkiye'de bu şirketler 280 adettir. Düzey bu sayı ile sınırlı tutulamaz. Şirkete bilgi akışının sağlanmış olması yetmez. Akan bilgiyi değerlendirecek Yönetim Kurulu üyesine de ihtiyaç vardır. Tasarı yönetim Kurulunun kalitesi bakımından sadece öğrenim, profesyonelleşme önlemlerini getirmiştir. 27. Yeniliklerden biri ilgi çekicidir: yönetim kurulları elektronik ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, güvenli elektronik imzayla Yönetim Kurulu karan da alınabilecektir. Bu yenilik karşısında şimdi söyleyeceğim değişiklik bii'az ehemmiyetini kaybetmiştir ama Türk hukuku bakımından önemlidii'. Biliyorsunuz bugünkü kanunumuzun 330 uncu maddesinde Yönetim Kurulunun toplantı nisabı ağırlaştırılmış nisaptır. Yani Yönetim Kurulunun toplanabilmesi, açılabilmesi için yarıdan bir fazla üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Meselâ yönetim Kurulu 7 kişi ise, nisap beştir. Demek ki 7 kişilik bir yönetim kurulunun toplanabilmesi için 5 üyenin varlığına huzuruna ihtiyaç vardır. Bu Türk hukukunun en çok tenkit edilen noktalarından biriydi. Tasarı ağıı^ nisabı kaldırmıştır. Karar alma mekanizmalarmı güçlendirebilmek bakımından bir diğer yenilik daha yapılmıştır. Biraz teferruat gibi görünüyor ama, iş alemini çok yakından ilgilendirdiği için söylüyorum. Biliyorsunuz ki, bugünkü kanunumuzda yönetim kurulu kararları Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan bir teklifin elden dolaştırılması suretiyle de alınabilir. Bir üye bir karar önerisi hazırlayıp imzaladıktan sonra diğer üyelere, onlar da müzakereye gerek görmeyip bu teklife iltihak etseler, hakim görüşe göre, çoğunluğu sağlayacak sayıda imza sağlanrrsa karar alınır. Ama üyelerden biri veya bazıları toplantı yapılmasmı isterse bu yöntemle karar alınamaz. Türk hukukunda bu düzenleme bağlamında bir tartışma vardı. Acaba imzalar aynı kağıtta mı olmah? Yoksa aynı teklif ayrı kağıtlara atılmış olup da çoğunluk oluşmuşsa karar alınmış olur mu? Yönetim Kurulunda bu halledilmiş durumdadır. Tasarı soruyu olumlu olarak cevaplamıştır. Dikkat ederseniz bütün gayret buralarda karar alabilmeyi, kolaylaştıi'abilmek, çalışabilmek imkânlarını yaratmaktır. 28. Yönetim kurulundaki önemli yeniliklerden bir tanesi, kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulaması olarak riskin erken teşhisi komitesinin kurulması mecburiyetinin getirilmiş olmasıdır. Bu halka açık şirketler için öngörülmüştür. Kapah şirketlerde riskin erken teşhisi komitesi yoktur. Ama denetçi şiı^ketin kötüye gittiği kanatindeyse, bu komitenin kurulmasmı yönetim kurulundan talep eder. Talep varsa. Yönetim Kurulu bunu bir ay içerisinde kurmaya mecburdur. Riskin teşhisi komitesine o

19 derece büyük ehemmiyet verdik ki, riskin teşhisi komitesi biı* risk olmasa bile, iki ayda bir muhakkak surette Yönetim Kuruluna ve denetçiye rapor verecektir. Bağımsız denetçi bu mekanizmanın mevcut olup olmadığım, raporunda, hatta ayrı bir rapor halinde bildirmek zorundadır. Tasarıda bir anonim şirketin kendi hisse senetlerini satın alabilmesine ilişkin yasak, bugünkü sisteme nazaran çok gevşetilmiştir. Bu konuda da Avrupa Topluluğunun İkinci Yönergesine hakim olan model benimsenmiştir. 29. Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler de temelden yenilenmiştir. Denetim de radikal bir konsept değişikliğine uğramıştır. Denetim uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetçi tarafından yapılacak ve uluslararası standartlara uygun rapor ve görüş verilecektii'. TK'nın bir şirket organı olan, ancak meslekî kalite şartı aranmayan "murakıp"ları kaldırılmış, yerine bağımsız denetçinin yapacağı denetleme gelmiştir. Buradaki yenilikleri şöyle sıralayacağım. (1) büyük ölçekli şirketler bağımsız denetçi şirketlerini denetçi seçmek mecburiyetindedir. (2) Orta ve küçük ölçekli şirketler en az bir YMM'yi veya SMM'yi denetçi olarak seçeceklerdir. Demek ki çok önemli bir kalite şartı gelmiştir. Bildiğiniz gibi bu şahıslar 5368 sayıh kanuna göre özel öğretim görmüş, denetçi uzmanlığına sahip olup, bu konuda bir nevi lisans alan kimselerdir. Aitık uluslararası finansal raporlama standartlarının özdeşi olan Türk Muhasebe Standartları uygulanacağı için, bunları uygulayabilecek kalitede bu elemanların kendilerini yetiştirmeleri bakımından özel bir program dönemi başlatılmıştır. Şimdi bunu TÜRMOB yürütmektedir ama bir müddet sonra Dünya Bankası vasıtasıyla finanse edilerek özel denetim programları hazııianacaktır. 30. Adalet Komisyonunun son oturumunda kabul ettiği bir geçici madde uyarınca uluslararası denetleme standartlarını özel bir kanun çıkıncaya kadar denetleme standartları TÜRMOB içerisinde bir karma kurul tarafından konulacaktır. Bu karma kurulda hangi bakanlık temsilcilerinden bulunacağı. Bakanlar Kurulunun yürürlüğe sokacağı bir yönetmelikle hemen tespit edilecektii'. Bu çalışma halihazırda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde hemen başlatılacaktır. 31. Bil" son dakika değişikliği daha var arkadaşlar, Enron olayından sonra denetçinin denetlenmesi de birçok ülke tarafından kabul edilmiştir. Yani denetçi, denetlemeyi kanuna, standartlara ve amaca uygun olarak yapıyor mu? Sorun bu. Özel kanunla bu bir özel kuruluşa verilinceye kadar bir boşluk doğmaması için, sözkonusu denetleme de Sanayi ve Ticaret

20 Bakanlığı teftiş kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Teftiş kurulu, bii' yönetmelikle bu denetlemeyi yapacaktır. Bu denetleme aynen Avrupa topluluğunun Yedinci ve Sekizinci Yönergelerindeki denetleme esaslarını kendi denetlemesi yönünden bir nirengi noktası olarak ele alacaktıı*. Denetleme muhakkak surette internet ortamında da yapılacaktır. Şöyle ki, teftiş kurulu, her bir denetçinin sitesine erişim hakkına haizdir ve denetçiler denetlemelerini internete ay be ay aktarmak durumundadırlar. Bütün aşamalarında denetçinin denetlemeyi nasıl yaptığı behrlenecektir. 32. Genel kurul haklarıyla, işleyişiyle, bilgi alma hakkı ve özellikle temsil kurumuyla modernleştirilmiş, durağan, çoğunluğun emrinde çalışan yapısından kurtarılmıştır. 33. Genel kurullardaki köklü değişiklik, elektronik genel kurulların, gelmiş olmasıdır. Komisyon güç boşluğunu amaca uygun bir araçla aşmıştır. Daha sonra diğeri de teşvik edilecektir. 34. Limited şirketler, bugün kolektif şirkete yakın iken. Tasarıda küçük bir anonim şirket konumunda düzenlenmişlerdir. Limited Şirket de aynı denetime tabidir. Aynı uluslar arası muhasebe standartlarının özdeşi olan Türk muhasebe standartlarını uygulayacaklardır. Yalnız, küçük şirketler için özel muhasebe standartları gelecektir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 35. Konuşmamı bitirirken şu vurgulamayı yapmak istiyorum: Ülkemizin ticaret ve sanayide modernleşme yolunu, uluslararası piyasaların kural ve standartlarına uygun açılımlar ve yaklaşımlarla belirlemiştir. Esin kaynağı çağdaş düzenlemeler ve sistemlerdir. Amaç Türk işletmelerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücüne sahip olmasıdır. Ülkemizin ve ulusumuzun büyük devletlere özgü bir özgüven içinde ticaret hukuku reformunu yapıp yenileşme sürecini tamamlaması ve gelecek içinde yaşaması gerektiğinden kimsenin kuşkusu yoktur. BAŞKAN: Değerli Hocam, teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın katıhmcılar ikinci konuşmacımız Prof Dr. Lorenz Fastrich. Kendileri Münih Ludwig Maximilians Üniversitesinde medeni hukuk, ticaret hukuku, ekonomi hukuku ve iş hukuku profesörüdür. Bugün burada tek ortaklı anonim şirketler ve alman hisse hukukunda, yeni gelişmeler konusunda açıklama yapmayı lütfedip kabul buyurmuşlardır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Sermaye Ortaklıklarındaki Yeni Yaklaşımlar TTK T.T.K. KomisyonBaşkanı İstanbul Üniversitesi Ticaret / Banka ve Fikri Mülkiyet E. Öğretim Üyesi 1 Giriş 2 1. Bilim Komisyonu

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.

KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler (Şirketler Topluluğu) Raporları. SİRKÜLER Tarih : 05.04.2015 Sayı : 2015/4-1 KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)'nun 195. ila 209. maddelerinde "Şirketler topluluğu"

Detaylı

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ ŞİRKET TÜRLERİ Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve siyasi yakınlık birçok Türk şirketi için Almanya piyasasının çekici hale gelmesine neden olmuştur. Türk yatırımcılar Almanya da yeni bir şirket

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Şirket ve Yatırımcılar için. Borsa İstanbul Özel Pazarı. 02 Ekim 2014

Şirket ve Yatırımcılar için. Borsa İstanbul Özel Pazarı. 02 Ekim 2014 Şirket ve Yatırımcılar için Borsa İstanbul Özel Pazarı 02 Ekim 2014 İçerik Özel Pazar nedir? Kimler Üye Olabilir? Şirketlere sunulan avantaj ve hizmetler Yatırımcılara sunulan avantaj ve hizmetler Nitelikli

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. ICG YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ana Sözleşmenin Şirket Unvanı konusuna taalluk eden 2. madde sinin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Nisan 2014 Cuma günü saat

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Hollanda limited şirketi (Besloten Vennootschap)

Hollanda limited şirketi (Besloten Vennootschap) Hollanda limited şirketi (Besloten Vennootschap) Hollanda limited şirketi (BV) şimdi daha basit ve esnek bir hale geldi Hollanda uzun zamandır -aralarında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük sayıda

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği 30.04.2013 www.gsghukuk.com Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE MALİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin gündeminde bulunan ve öncelikle görüşülüp kabul edilmesini

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor?

Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Neler Getiriyor? 24/11/2014 Bakanlar Kurulu nca 13.10.2014 tarihinde kararlaştırılan Kanun Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu nda bir takım değişiklikler yapılması

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Vergi No: (b) Şirketin ve bağlı kuruluşların başlıca iş faaliyetini belirtiniz?

Vergi No: (b) Şirketin ve bağlı kuruluşların başlıca iş faaliyetini belirtiniz? Yönetici Sorumluluk Sigortası Soru Formu AIG Sigorta A.Ş. Broker / Acente Adı / Partaj No: Teklif Sahibinin Detayları 1. Şirket Adı: 2. Genel Merkez Adresi: Vergi No: 3. Tescil Ülkesi: 4. (a) Şirket ne

Detaylı