İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER 07.06.2007"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU SEMİNER YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright ÎTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) ÎTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetim Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT DUPLICATE Matbaa Çözümleri San. ve Dış Tic. Ştd. Lti. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : înternet :

4 ÖNSÖZ 1 Ocak 1957 tarihinde yürüriüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yapıldığı dönem itibariyle önemli yenilikler getirmiş ve ülkemiz ticaretine yön veren unsurlardan biri olmuştur. Ancak, 50 yıllık bir uygulamanın ardından günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanan Türk Ticaret Kanununun yenilenmesi artık bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler alışveriş kültürünü, dünya ticaretini, şirketlerin çalışma düzenini ve denetim mekanizmalarını etkilemiştir. Bu nedenle hazırlık çalışmalanna 1999 yılında başlanan Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı ile iş haatını çağın gereklerine uyduracak, günün gerektirdiği teknolojik ilerlemelere paralel, uluslararası muhasebe ve fınansal raporlama sistemlerine uygun, şirketlerin denetimini iyileştirecek yeni bir düzenleme hazırlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile getirilen değişiklikleri işadamlarına, hukukçulara tanıtmak ve ilgililerce incelenmesini sağlamak amacıyla 7 Haziran 2007 tarihinde Odamızda düzenlemiş olduğumuz "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Sermaye Şirketleri Reformu" konulu seminerde sunulan tebliğlerin derlendiği bu yayınımızın ilgiulere yararlı olmasını diler, seminere konuşmacı olarak katılan değerli uzmanlara ve seminerin organizasyonunda emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Enis Kayserilioğlu ve Araştırma Raportörü Sanem Onat'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI Sait Kılıç İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kumlu Üyesi 7 OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Hüseyin Ülgen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 9 Prof. Dr. Ünal Tekinalp Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu Başkanı 'Sermaye Şirketleri Reformu" 10 Prof. Dr. Lorenz Fastrich Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Tek Ortaklı Anonim Şirketler ve Alman Hisse Hukukunda Yem Gelişmeler" 20 SORU-CEVAP 40 İKİNCİ OTURUM Prof. Dr. Veliye Yanlı Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ''Kummsal Yönetim İlkeleri Açısından Türk Ticaret Kanunu Tasansı'mn Değerlendirilmesi" 45 Prof. Dr. Michael Kort Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Ticaret ve Şirketler Hukuku - Online Ticaret Sicili ve Online Genel Kurul Toplantıları" 67

7 BİRİNCİ OTURUM

8 AÇIŞ KONUŞMASI İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAİT KILIÇ Sayın Başkan, değerli konuşmacılar, kıymetli katılımcılar ve Odamızın çok kıymetli üyeleri, Türkiye'de ve Avrupa Birliğinde Sermaye Şirketleri Reformu konulu toplantımıza hoş geldiniz. Mevzuatımızdaki en önemli kanunlardan bm olan Ticaret Kanununun iş dünyası için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bunu hepimiz bilmekteyiz. Ülke ekonomisi, piyasalar, şirketler ve istihdam gibi kavramlar Ticaret Kanunu ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, sosyal hayatımızı en çok etkileyen unsurlardan birisinin, ticaret kanunu olduğunu söylemek sanmm ki hiç de yanlış olmaz. Hatta çok doğru olur. Çünkü, ticari hayatımızı düzenleyen en önemli kanunlardan bii' tanesidir. 350 bin üyesi bulunan ve ülkemizin en büyük Odası olan ve hatta Avrupa'nın 3 üncü büyük Odası hükmünde bulunan İstanbul Ticaret Odası açısından da Ticaret Kanunun önemi tabii ki çok daha büyüktür. Halen yürürlükte bulunan kanunumuza baktığımızda, 50 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Aradan geçen zaman içinde, bazı değişiklikler yapılarak, güncellemeye çalışılsa da bu çalışmaların artık yeterli olmadığı, mevcut durumu itibariyle ticaret kanununun günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediği hepimiz tarafından bilinmektedir. Yarım asırda yaşanan teknolojik gelişmeler, gündelik hayatımızı değiştirdiği gibi, ülke ve dünya ticaretini de etkilemiştir. Ulaşım ve haberleşme imkânlarının artması, internet üzerinden alışveriş ve bilgisayar kullanmaya yaygınlaşması, cep telefonlarının bile internet erişimi sağlaması, bundan böyle ticarete yepyeni boyutlar kazandırmıştır. Bugün ticaretin bazı kural ve teamülleri değiştiği gibi, yeni kurallar da eklenmiştir. Digital teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektronik imza ve internet bankacılığı gibi kavramlar, artık gündelik hayatımıza girmiş durumdadır. Doğal olarak aynı gelişmelerin ticaret kanunu ve özellikle şirketler hukukunda yaşanması da uzun sürmeyecektir. Ümit ediyoruz ki, internet üzerinden alışveriş yapmak veya bankadaki hesaplarınıza ulaşmak nasıl sıi'adan bir hale geldiyse, internet üzerinden, şirket Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması ve alman kararların tescil ettirilmesi de yakın gelecekte yaygınlaşacaktır. Biliyorsunuz ki. Odamız da bu konuyla ilgili 1 yıh aşkındır bir çalışma yapmakta ve e-ito projesi ile bu çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çalışmalarımızın gayesi, siz değerli üyelerimizin ve şirketlerimizin Odaya gelmeden internet üzerinden bu imkânlardan istifade etmenizi sağlayacağız. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde bunlardan istifade edeceksiniz. Ve buna başlamadan önce, tüm üyelerimize gerekli bildirimler ve bilgiler sağlanacakta*. Diğer bir dikkat çeken husus ise, son yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum

9 çalışmalarının hız kazanmasıdır. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması için, Ticaret Kanunu değişikliği önemli bir adım oluşturmaktadıi'. Bu sebeplerle yeni ticaret kanunu tasarısı hazırlık çahşmalanna 1999 yılında başlanmış ve 5 yıllık bir çahşmanın ardından, 2005 yıh Şubat ayı içinde kamuoyuna duyurulmuştur. Tasarının Adalet Bakanlığı tarafından'kamuoyuna duyurulması ile birlikte, leh ve aleyhinde görüşler ortaya çıkmıştır. Ancak böylesine hacimli bil* tasarının ilk etapta kusursuz ve her kesimi memnun edecek bir şekilde hazıi'lanması tabii ki mümkün değildir. Bu durumun bilincinde olan Odamız ilk andan itibaren, hem Tasarının tanıtımı, hem de eleştiri ve önerilerin dile getirilmesi çabası içinde olmuştur. Nitekim Odamızda ve tarihlerinde düzenlenen iki toplantıyla Tasarının tanıtılması tarihli seminerde ise, hem tanıtım ve hem de eleştiri ve önerilerin dile getirilmesi hedeflenmiştir. İstanbul Ticaret Odası olarak Tasarının bii' bütün olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor ve en kısa sürede hayata geçiıilmesini arzu ediyoruz. Bu seminerle Tasarının son hali ve şimdiye kadar alman yol hakkında bilgi verilecek, ayrıca digital teknolojinin ticaret hayatı üzerindeki yansıması hakkında Almanya'da yaşanan gelişmeler hakkında, yine Almanya'dan gelen çok değerli uzmanlar tarafından örneklerle sunulacaktır. Kendilerine de bu yurt dışından gelen arkadaşlarımıza, hakikaten ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu seminer gerçekten gelecekte tabii ki Ticaret Odası tüccarların odası olduğu için yakinen bizi ilgilendirmektedir. Bunun en güzel şekilde çıkması, eksiksiz çıkması hepimizin bii' arzusudur. Dolayısıyla seminerimizin tüm katılımcılara şirketlerimize, üyelerimize yararlar getirmesini ve de bu seminere katkıda bulunan başta sayın Başkana ve üyelere ve de siz değerli katılımcılara bu desteklerinizden ve katıhmmızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

10 OTURUM BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN ÜLGEN Teşekkür ederim. Yönetim Kurulumuzun değerli üyesi, sayın konuşmacılar, değerli misafiıierimiz, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Seminerimizin başarılı ve hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Ticaret hukukunda klasik kavram ve kurumlar, geçerhliklerini korurken, gerek evrensel düzeyde, gerek Avrupa Birliği çevresinde önemli yeni açılımlar olmuştur. Bunlar beliıii standartlara ulaşılması, kurumsal yönetim, şeffaflık, bilgi toplumu, merkezileşme, gibi unsurlardır. Bütün bunların Türk Ticaret Hukukuna da yansıması için Ticaret Kanunu Tasarısında bu unsurları yansıtan, bu unsurlara yer veren düzenlemelere yer verilmiştii'. Bu bakımdan şirketler hukuku da özel bir önem taşımaktadır. Bu nedenle bugünkü seminerimiz, şirketler hukuku ve daha da dar olarak sermaye şirketleriyle sınırlandırılmıştır. Konuşmacılarımız Sayın Hocamız Prof Dr. Ünal Tekinalp, Prof Dr. Veliye Yanh, Prof. Dr. Fastrich ve Prof. Dr. Kort'tur. İlk konuşma hocamız Prof. Dr. Ünal Tekinalp tarafından yapılacaktır. Prof Dr. Ünal Tekinalp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nm önceki Başkanıdır. Dolayısıyla sayın Tekinalp hocamızla benim aramda, halef selef ilişkisi vardıı\ Aynı zamanda Tekinalp, benim hocamdır. Ben 43 yıldan beri kendisinin yanında her gün bir şeyler öğrenen onun bii' öğrencisiyim. Öte yandan bu 43 yıllık beraberlik lütuf buyurur kabul ederlerse, bir ağabey, kardeş ilişkisine dönülmüştür. Sevgi ve saygı duygularıyla, dönülmüş 43 yıl. Tekinalp hocamız aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu Komisyonu'nun Başkanlığmı deruhte etmiştiı\ Böylesi bir kanunun 6.5 yıl içerisinde oluşturulmasında, kendisinin himmetleri büyüktür. Bu Tasarı sadece bilimsel mülahazalarla ve objektif olarak bir değerlendirmeye tabi tutulduğu takdirde gerçekten mükemmel bir eser olduğu görülecektir. Her zaman söylüyorum, tanrısal bir ürün değildir. Kul yapısıdır. Bu nedenle hatalar, eksikler, noksanlar olabilir. Fakat genelinde bakıldığı zaman, böyle bir eser gerçekten mükemmel olarak nitelendirilmelidir. Sayın Hocamızın huzurları bizim için onurdur. Kendisini dinlemek bir zevktir. Ben kendilerini kürsüye davet ediyorum.

11 PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP^ "SERMAYE ŞİRKETLERİ REFORMU" Sayın Başkan, İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yöneticileri, aziz dinleyiciler. Sözlerime başlarken yakın dostum ve öğrencim Sayın Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'in kişiliğimi aşan sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bugünkü konuşmamda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın CTasarı") içerdiği köklü yenilikleri ve Tasarı ile Türk sermaye şirketleri hukukunda gerçekleştirilen açılımları ana hatları ve zirve noktalarıyla size açıklamaya çalışacağım. 1. Yorumlarımı ve değerlendirmelerimi başlıca dört noktada toplayacağım. Birinci nokta, oldukça kısa olup Tasarının bugün bulunduğu aşamanın belirtilmesi ve kanunlaşması konusundaki beklentilerin gerçekleşmesi şansının ne olduğudur. İkincisi, sermaye şirketleri bakımından özel bir önem taşıyan ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümlerdeki yeniliklerin bilgilerinize sunulmasıdır. Üçüncüsü, anonim şirketler reformuna özgülenmiştir. Dördüncüsü ise, limited şirketlere ilişkin çağdaş yaklaşımların ve ilkelerin temel çizgilerle izahıdır. 2. Sermaye şirketleri arasında yer alan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi, konuşmama dahil etmiyorum. Bu konuda Tasarıyla herhangi bir yenilik getirilmemiştir. Zaten uygulamada bugüne kadar hemen hemen hiç kullanılmamış bir şirket türüdür paylı komandit. 3. Tasarı altı kitaptan oluşuyor. Bunlardan, sadece kıymetli evrak hukukuna ilişkin üçüncü kitapta herhangi bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık, birinci kitabı oluşturan ticari işletme, ikinci kitabın konusu olan ticaret şirketleri, dördüncü kitapta düzenlenen taşıma işleri, beşinci kitapta yer alan deniz ticareti hukuku ve altıncı kitaba konulmuş bulunan sigorta sözleşmesi hukukunda büyük değişiklikler yapılmıştır. Bunların çoğu reform niteliğindedii'. Tasarıyı meri kanunda yapılmış bazı değişiklikler, yenileştirmeler şeklinde nitelendirmemek gerekir. Tasarıyla Türk hukukuna, yeni kurumlar ve konseptler gelmiştir maddelik bu kanunun bin maddesi yeniden yazılmıştır. Yeniden yazılmıştır derken. 1 Prof Tekinalp konuşmasını düzeltirken yollama ve okuma kolaylığı sağlaması için açıklamalarını paragraflara ayırıp numaralandırmıştır.

12 yeniden kaleme alınmış manasına söylemiyorum. Tasarı yeni hükümler, sistemler ve yaklaşımlar içermektedir. 4. Tasarı 2007 yılmın Nisan ayında, TBMM, Adalet Komisyonunda bazı küçük değişikliklerle ve üç önemli ekle kabul edilmiştir. Tasarı kadük olmamıştır; doğrudan Meclis genel kuruluna sevk edilecektir. Çok yakın bir tarihte yani 3 Haziran'da TBMM iç tüzüğünde bir değişiklik yapılmış Türk hukukunda bugüne kadar geçerli olan kadük olma kavramı, değişikliğe uğramıştır. Değişiklikte büyük ölçüde Tasarı, Tasarının hedef kitlelerde kazandığı destek ve beğeni, nihayet Tasarının reformcu niteliği rol oynamıştır. Yeni değişikliğe göre, eğer Bakanlar Kurulu geri çekmeyecek olursa, bir tasarı kaldığı yerden kanunlaşma sürecine devam edecektir. Bildiğiniz gibi, eski düzenlemede kadük olan kanun tasarıları hükümsüz hale gelirdi. Tasarı bu yeni düzen dolayısıyla sadece Adalet Komisyonunda genel görüşmeye açılacak, yani madde temelinde görüşme yapılmayacaktır. Genel görüşmeyi takiben de genel kurula inecektir. İç tüzük değişikliği AKP ve CHP nin mutabakatı ile yapılmıştır. Onun için seçimlerden sonra yeni Meclis çalışmaya başlayınca, ilk aylarda Tasarmm TBMM Genel Kuruluna gelmesi ve kanunlaşması olasıhğı yüksektir. Altı aylık bir geçiş süresi konulmuştu; bu sürenin kısalması ihtimali de vardır; 2008'de yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girebilir. Kanunun 2008 yılında yürürlüğe girmesi, özellikle muhasebe standartlarına ve denetime ilişkin hükümler bakımından büyük önem taşımaktadır. 5. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Biraz evvel söylediğim gibi, bu kısım ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümleri içermektedir. Sözkonusu genel hükümlerin bii'çoğu doğrudan doğruya sermaye şii'ketlerini, yani anonim ve limited şirketleri ilgilendirmektedir. Sözkonusu hükümlerin önem taşıyanları üzerinde durmak ve size tam ve net resim vermek istiyorum. 6. Ticaret şirketlerinin genel hükümleri bölümünde yapılan temel değişiklik, ultra vires (esas sözleşmedeki işletme konusu dışındaki işlem hak ehliyeti dışındadır; yoktur) kuramının Tasarıda yer almamış olmasıdır. Sistemimizden çıkarılmış bulunan temel öğreti şudur: Bir ticaret şirketi şii'ket sözleşmesinde yer alan işletme konusunun dışında işlem yapamaz; yapmışsa, bu işlem hukuken yoktur. Geçersizdir demiyorum dikkatinizi çekerim. Yoktur. 7. Bu kural, 1957 TK ile Türkiye'ye gelmişti, 50 yıl süreyle uygulandı. Fakat Avrupa Topluluğunun şirketlere ilişkin birinci yönergesi, ultra vires

13 hükmünün üye devlet kanunlarından kaldırılmasını amirdir. Bu sebeple, Türk hukukunda 50 yıl süreyle uygulanmış olan bu hüküm bütün ticaret şirketleri bakımından kalkmaktadır. Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için şunu söyleyeyim. Öğretinin kalkmış olması demek, sadece yapılan işlemin yok olmasının hukukî sonucunun yokluk şeklinde tezahür etmesinin kanundan çıkarılmış olması demektir. Ancak, vurgu yapıyorum, işletme konusu dışında yapılan işlem dolayısıyla bunu yapan yöneticiler bakımından sorumluluk devam etmektedir; iyi niyetli olmayan üçüncü kişi de işlemin, işletme konusu dışında olduğunu ileri sürebilir. Yani ultra vires öğretisinin kalkmış olması, sorumluluğun da kalkması, ve savunmanın iyi niyetli olmayan kişiye ileri sürülememesi manasına gelmemektedir. İştigal konusu dışında işlem yapan ve bu yüzden şirketi zarara uğratan yöneticiler bundan sorumlu olmakta devam edeceklerdir. Fakat şirket iyi niyetli üçüncü kişiye karşı, işlemin kendisini bağlamadığı, yok olduğu şeklinde savunma yapamayacaktıi'. 8. Bir diğer değişiklik sermaye siluetlerine sermaye olarak konulabilecek mal varlığı unsurlarındaki anlamlı ve teknik gelişmelere koşut genişlemedir. Tasarı domain adlarmm, internet sitelerinin, elektronik ortamla ilgili değerlerin anonim ve limited şirketlere sermaye olarak konulmasına olanak tanımıştır. 9. Tasarı, genel hükümler bölümünde, ülkemizde bir yara halini almış bir soruna çözüm oluşturabilecek yeni bir hüküm getirmiştir. Sorunu şöyle ortaya koyabiliriz: Herhangi bir taşınmazın bir şirkete sermaye olarak konulması halinde, şirketin kurulmasından sonra bilhassa Anadolu'da çoğu kez bunların şirket adına tescili yapılmamaktadır. Bu ihmal bazen kasıtlı, bazen de tamamiyle irade dışı olarak cereyan etmektedir. Ancak, daha sonra problemler doğmaktadır. Meselâ, bu sermayeyi koymuş olan kimsenin bunu üçüncü kişilere devretmesi içinden çıkılmaz sorunların doğmasına yol açmaktadıı\ Aynı husus sermaye koyanın vefatı halinde de sözkonusudur. Tasarıda, böyle sorunlarla karşılaşılmaması için ticaret sicili müdürlüklerine, şirkete sermaye olarak konulan taşınmazların resen tapu siciline tescil ettirmek mükellefiyeti getirilmiştir. 10. Bu bölümde üçüncü önemli yenilik yapı değişiklikleridir. Ticaret şirketlerinde yapı değişiklikleri, yani şii'ketlerin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi reforme edilmiştir. Örnek verirsek, kolektif şirketin anonime, anonim şirketin limitede vs. ye dönüşmesi. Bugünkü kanunumuzda şirketlerin bölünmesi yoktur; şirketlerin tür değiştirmesine

14 bir madde tahsis edilmiştir; birleşme, dağınık hükümlerle düzenlenmiştir; alacakların hakları korunamamakta, hak sahiplerinin konumlarmı koruyan önlemlere yer verilmemiş bulunmaktadır. Yani, yapı değişiklikleri dolayısıyla, pay sahiplerinin veya diğer menfaat sahiplerinin, eskiden sahip oldukları hakların aynen yeni yapıda devam etmesini sağlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Gerçi doktrin bunları imkân nispetinde doldurmaya çalışmış, Yargıtay da çeşitli kararlarında bu yönde olumlu ve güzel kararlar vermiştir. Ancak sonuç, tatmin edici olmaktan uzaktır. 11. Tasan bu üç konuya, yaklaşık seksen madde ayırmıştır. Tasarı AT'nin birleşmelere ilişkin Üçüncü Yönergesi ile bölünmelere dair Altıncı Yönergesini aynen Türk hukukuna aktarmıştır. 12. Yapı değişiklikleri dışında, ticaret sicili tüzüğünde düzenlenmiş bulunan, Türkiye'deki bir şirketin merkezinin dış ülkelere nakli hakkındaki mevcut hüküm yanında, dış ülkeden Türkiye'ye merkez nakline ilişkin bir düzenleme sistemimize dahil olunmuştur. Bu yeni hüküm önemli bir eksikliğin giderilmesi niteliğindedir. Sözkonusu açılım, şirketler hukuku bakımından gereklidir ve şirketlerin sınır aşan hareketliliği kavramına dahildir. Bunun önemi şu noktadadır arkadaşlar: Bu düzenleme ile bir şirket, tasfiye edilmeden yurt dışına gidebilmekte veya yurt dışından bir şirket, tasfiye edilmeden Türkiye'ye gelebilmektedir. 13. Genel hükümlerde karşımıza çıkan köklü bir yenilik, Türkiye'de ilk defa Tasarı ile Alman hukukunda konzern diye adlandırılan, bizim şirketler topluluğu diye Türkçeleştirdiğimiz grupların/toplulukların düzenlenmiş olmasıdır. Bu realiteyi hepiniz biliyorsunuz. Yani Sabancı, Koç, Zorlu, Zeytinoğlu, Eczacıbaşı, Anadolu, Yaşar ve Borusan topluluğu gibi. Bu gruplar ticaret, sanayi, hizmet ve finans dünyamızın büyük aktörleridir. Onları hepimiz tanıyoruz. Ancak haklarında sorunları çözücü, koruyucu önlemler koyan bir düzenleme bugün hukukumuzda mevcut değildir. Bu konuya Alman kanununda yanılmıyorsam, 165, 170 madde tahsis edilmiştii'. Tasarı bir ilk adım olarak 20 madde ile esasları koymaya gayret etmiştir. 14. Şirketler topluluğuna ilişkin birçok Avrupa ülkesinde çeşitli hükümler bulunmaktadır. Ama sistematik olarak bunu ilk düzenleyen ülke Almanya'dır, son kanun İtalya'ya aittir. Bu arada Portekiz, Brezilya ve İsveç gibi ülkeler de sorunu bir kanun bağlamında ele almışlardır.

15 15. Bu hükümler neden önemli? Şu sebeple: ilk olarak topluluk dışında kalan pay sahipleri özel hükümlerle korunacaktır. Bildiğiniz gibi, bir anonim şirket ister halka açık olsun, ister kapalı, eğer küçük paysahibi iseniz, zaten özel bir şekilde korunmayı gerektiren bir konumda bulunuyorsunuz demektir. Küçük paysahibi oy gücünün etkisizliği dolayısıyla şirkette zaten yalnızdır ve dışlanmıştır. Herhangi bir kararın alınmasına karşı koyabilecek durumda değildir. Çoğunluğun aldığı kararlar onu çoğu kez olumsuz etkiler. Bu güçsüzlüğü veya daha fazla şirketli bir topluluk düzeyine götürün; yalnızlık, güçsüzlük daha büyüyecektir. Onun için topluluk dışında kalan, yani hakim ortaklar dışında bulunan paysahiplerinin korunması özel bir önem taşımaktadıı*. 16. ikincisi. Bu siluetlerde bağh yönetim kurulları dediğimiz, hareket kabiliyeti olmayan, topluluğun somut politikalarını ve talimatlarını uygulamak zorunda olan yönetim kurulları vardır. Ama TK, sanki bütün şirketler bağımsız, bütün yönetim kurulları tamamıyla kendi iradeleriyle hareket ediyormuş varsayımını kabul etmiş ve bağh şirketlerin yönetim kurullarının bağh şirketin menfaatlerini, diğer menfaatlerinin üstünde tutmasını istemiştir. Aksine hareketi cezalarla, hukuki sorumlulukla müeyyidelendirmiştir. 17. Halbuki gerçek bu değildir. Bu bağh yönetim kurullarının durumlarını dikkate almak icap eder; burada bağh şirket yönünden bir kayıp bir zarar doğarsa, bu zararı, bağh yönetim kurulundan değil, hakim şirketten veya hakim şirketin yönetim kurulundan istemek adil olur. Yeni teori ve anlayış bu yöndedir. Yeni öğreti açılımını nesnel adalet anlayışına dayandırmıştır. 18. Tasarının benim tespit edebildiğim, 5, 6 tane özelliği var. Bu özellikleri kısaca açıklayacağım. Almanya'da iki türlü topluluk kabul edilmiş. Bunlardan bir tanesi, hakimiyetin bazı araçlarla, yani iştii'ak ile yani oy hakkı ile yani yönetim kurulundaki sandalye sayısıyla kurulduğu hallere göre şekillendiği topluluktur. Buna Almanya'da "fiiu topluluk" deniliyor. Topluluk bir sözleşme ile değil fiilen oluşmuş. Diğeri sözleşme ile kurulur. Buna sözleşmesel topluluk denilir. Tasarı sözleşmesel topluluğu reddetmemiş, düzenlememiş ama geçerli saymıştır. Tasarının sözleşmesel topluluğu düzenlememesinin sebebi, Almanya'da olduğunun aksine bizde bu tipten işletme sözleşmelerinin mevcut olmamasıdır. Başka bir deyişle ülkemizde bir şirketin diğer bir şirket veya şirketler üzerinde kontrolü sağlayan hakimiyet sözleşmelerine ilişkin bir uygulama yoktur. Tasarı sözleşmesel topluluk kavramını tanımakla beraber bu konuda ayrıntıya

16 girilmeden bile olsa düzenleme yapmayı bugün için erken bulmuştur. Bu ikinci topluluk kategorisi topluluk hukuku geliştikçe olgunlaşacak ve Türk Ticaret Kanununda yerini de alacaktır. 19. Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu konzern kavramını tanımlamış ve bu tanıma işlevler yüklemiştir. Tasarı 'Topluluk"un hukukî sonuçlar doğuracak, belirleyici ve sınıılayıcı bir tanımını vermekten kaçınmış, 'Topluluk"u hukukî bir olgu olarak kabul edip bu olgu bağlamında düzenlemeler yapmıştır. 20. Üçüncü özellik. Tasarıda kontrol ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır. 21. Dördüncü özellik, Almanya'da ve birçok ülkede Topluluk işletme bağlamında düzenlenmiştir; şirketler de işletme gibi mütalâa olunmuştur. Tasarıda toplulukların sadece ticaret şirketlerinden ve bazı hallerde de sermaye şirketlerinden meydana gelmesi kabul edilmiştir. İşletmelere istisnaen hüküm bağlanmıştır. 22. Diğer bir önemli nokta da hakim şirketin hakimiyeti kötüye kullanması halinde, bunun sonuçlarmı yüklenmek zorunda olmasıdır. Hakimiyetin kötüye kullanılması da iki şekilde ortaya çıkabilir. Tasarıya göre, hakimiyetin kötüye kullanılması hâllerinden biri bir bağh şirketin, topluluk menfaati için yani diğer bir topluluk şirketinin veya ana şirketin menfaati uğruna belli bir işlemi yapmaya zorlanmasıdır. Meselâ hakimiyet kullanılarak bir bağh şirketin ihaleye girmemesi, kefalet veya garanti vermesi, borç yüklenmesi, elindeki fonu devretmesi, personelinin önemli kısmını devretmesi, bazı üretim kısımlarının kapatılması sağlanabilir. Bu işlemler topluluğa yarar getirebilii' ama sözkonusu bağh şirketi de zarara uğratabilir. Alman hukukunda olduğu gibi, bizde de, bu kaybın, bu dezavantajın telafi edilmesi yani denkleştirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. İkinci kötüye kullanma şekli ise, hiç haklı bir sebebi yokken, iki topluluk şirketinin birleştirilmesi, bir şirketin bölünmesi, birinin yüksek hacimli menkul değer çıkarıp diğerinin bunları almak zorunda olması gibi işlemlerdir. Düşününüz, benim şirketim kârlı, ben bir küçük hissedarım. Toplulukta zararh bir şirket var. Aynı topluluk içinde, ikisini birleştiriyorlar. Bu esasında grup politikası açısından doğru bir şey, ama bunun sonucu bana temettümü kaybetme şeklinde yansıyor. Çünkü, bu birleşmeyle bir şirketin kârı diğerinin zararı ile eşleştiriliyor, eşleştiıilmiş oluyor. Tasarı bu halde hakim ortaklar dışında kalan ortakların paylarmı hakim şirkete en iyi fiyatla satarak çıkmaları, zararı telafi ettirici davalar

17 açmaları, işleri iptal ettii'meleri, zararı tazmin ettirmeleri vs. gibi yeni çareler getiriyor. Bu yeni hükümler topluluklar karşısında hem çaresiz küçük paysahiplerini hem çaresiz bağh yönetim kurullarını hem de somut politikalar izlemek isteyen topluluğu koruyucu niteliktedir. 23. Anonim şirketlere ilişkin değişikliklere gelince: Anonim şirket, işleyebilirlik, şeffaflık, paysahipleri demokrasisi, kurumsal yönetim, sermayenin korunması, organların kolay karar alabilmeleri, hesap verilebilii"lik, etkin ve bağımsız denetleme, smır ötesi hareketlilik ve nihayet IFRS bağlamında modernleştirilmiş, köklü bir reforma tabi tutulmuştur. Şirketlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini artıran bu çağdaş açılımlar stratejiktir. İlk olarak tedrici kuruluş kaldmlmıştır. İkinci yenilik bugüne kadar hukukumuzda sadece halka açık şirketler için tanınan kayıtlı sermaye sistemi olanağının ülkemizde artık kapah şirketlere de açılmasıdır. Avrupa'daki birçok ülkede görülen payın (nominal) değerini kaldırma bunun yerine carî değere/borsa değerine özgülenme eğilimine itibar edilmemiştir. Türk hukukunda nominal değer kaldırılmamıştır. Çünkü komisyon, henüz bu konunun yeterli bir olgunluğa kavuşmadığı görüşündedir. 24. Bugüne kadar mevcut olan sermaye artırımı türlerine yeni bir tür eklenmiştiı\ Bu da şarta bağh sermaye artırımıdır. 25. Arkadaşlar Tasarının yönetim kuruluna ilişkin yenilikleri ''radikal" sözcüğüyle tanımlanabilir. Hepsi de aynı amaçlara yönelmiştir. Karar alabilirlik, hesap verebilirlik, modern tekniklere göre yönetme ve iç denetim. 26. Yönetim kurulunun tek kişiden bile oluşabilmesi imkânı sağlanmıştır. Tüzel kişilerin Yönetim Kurulu üyesi olabilecekleri kabul edilmiş, böylece sorumluluk sisteminde büyük bir değişiklik yapılmıştır. Üçüncüsü, yönetim kalitesiyle ilgilidir. Üyelerin üçte birinin yüksek tahsilli olmaları mecburiyeti getirilmiştir. Avrupa Birliği ve Rocks kısaltmasıyla tanınan ve bir ülkenin uluslararası standartlar ve ölçekler karşısındaki durumunu irdeleyen rapor ve OECD Tasarıyı çok müspet buldukları halde, AB, yönetim kurulunun kalitesine ilişkin düzenlemeleri yetersiz bulmuştur. Aranan yönetim kuruluna akan bilginin, raporlamanın değerlendirmesini, çözümlemesini yapacak, uzmanlarla tartışacak düzeyde yönetim kuruludur, Basel II de aynı düzeyi aramaktadır. Bu düzeyin borsa şirketleri için arandığı doğrudur. Ancak böyle bir cevap aldatıcıdıi'. Çünkü

18 Batıda borsa şirketleri onbinlerle ifade edilkken Türkiye'de bu şirketler 280 adettir. Düzey bu sayı ile sınırlı tutulamaz. Şirkete bilgi akışının sağlanmış olması yetmez. Akan bilgiyi değerlendirecek Yönetim Kurulu üyesine de ihtiyaç vardır. Tasarı yönetim Kurulunun kalitesi bakımından sadece öğrenim, profesyonelleşme önlemlerini getirmiştir. 27. Yeniliklerden biri ilgi çekicidir: yönetim kurulları elektronik ortamda yapılabilecektir. Ayrıca, güvenli elektronik imzayla Yönetim Kurulu karan da alınabilecektir. Bu yenilik karşısında şimdi söyleyeceğim değişiklik bii'az ehemmiyetini kaybetmiştir ama Türk hukuku bakımından önemlidii'. Biliyorsunuz bugünkü kanunumuzun 330 uncu maddesinde Yönetim Kurulunun toplantı nisabı ağırlaştırılmış nisaptır. Yani Yönetim Kurulunun toplanabilmesi, açılabilmesi için yarıdan bir fazla üyenin toplantıda hazır bulunması şarttır. Meselâ yönetim Kurulu 7 kişi ise, nisap beştir. Demek ki 7 kişilik bir yönetim kurulunun toplanabilmesi için 5 üyenin varlığına huzuruna ihtiyaç vardır. Bu Türk hukukunun en çok tenkit edilen noktalarından biriydi. Tasarı ağıı^ nisabı kaldırmıştır. Karar alma mekanizmalarmı güçlendirebilmek bakımından bir diğer yenilik daha yapılmıştır. Biraz teferruat gibi görünüyor ama, iş alemini çok yakından ilgilendirdiği için söylüyorum. Biliyorsunuz ki, bugünkü kanunumuzda yönetim kurulu kararları Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadan bir teklifin elden dolaştırılması suretiyle de alınabilir. Bir üye bir karar önerisi hazırlayıp imzaladıktan sonra diğer üyelere, onlar da müzakereye gerek görmeyip bu teklife iltihak etseler, hakim görüşe göre, çoğunluğu sağlayacak sayıda imza sağlanrrsa karar alınır. Ama üyelerden biri veya bazıları toplantı yapılmasmı isterse bu yöntemle karar alınamaz. Türk hukukunda bu düzenleme bağlamında bir tartışma vardı. Acaba imzalar aynı kağıtta mı olmah? Yoksa aynı teklif ayrı kağıtlara atılmış olup da çoğunluk oluşmuşsa karar alınmış olur mu? Yönetim Kurulunda bu halledilmiş durumdadır. Tasarı soruyu olumlu olarak cevaplamıştır. Dikkat ederseniz bütün gayret buralarda karar alabilmeyi, kolaylaştıi'abilmek, çalışabilmek imkânlarını yaratmaktır. 28. Yönetim kurulundaki önemli yeniliklerden bir tanesi, kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulaması olarak riskin erken teşhisi komitesinin kurulması mecburiyetinin getirilmiş olmasıdır. Bu halka açık şirketler için öngörülmüştür. Kapah şirketlerde riskin erken teşhisi komitesi yoktur. Ama denetçi şiı^ketin kötüye gittiği kanatindeyse, bu komitenin kurulmasmı yönetim kurulundan talep eder. Talep varsa. Yönetim Kurulu bunu bir ay içerisinde kurmaya mecburdur. Riskin teşhisi komitesine o

19 derece büyük ehemmiyet verdik ki, riskin teşhisi komitesi biı* risk olmasa bile, iki ayda bir muhakkak surette Yönetim Kuruluna ve denetçiye rapor verecektir. Bağımsız denetçi bu mekanizmanın mevcut olup olmadığım, raporunda, hatta ayrı bir rapor halinde bildirmek zorundadır. Tasarıda bir anonim şirketin kendi hisse senetlerini satın alabilmesine ilişkin yasak, bugünkü sisteme nazaran çok gevşetilmiştir. Bu konuda da Avrupa Topluluğunun İkinci Yönergesine hakim olan model benimsenmiştir. 29. Anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin hükümler de temelden yenilenmiştir. Denetim de radikal bir konsept değişikliğine uğramıştır. Denetim uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetçi tarafından yapılacak ve uluslararası standartlara uygun rapor ve görüş verilecektii'. TK'nın bir şirket organı olan, ancak meslekî kalite şartı aranmayan "murakıp"ları kaldırılmış, yerine bağımsız denetçinin yapacağı denetleme gelmiştir. Buradaki yenilikleri şöyle sıralayacağım. (1) büyük ölçekli şirketler bağımsız denetçi şirketlerini denetçi seçmek mecburiyetindedir. (2) Orta ve küçük ölçekli şirketler en az bir YMM'yi veya SMM'yi denetçi olarak seçeceklerdir. Demek ki çok önemli bir kalite şartı gelmiştir. Bildiğiniz gibi bu şahıslar 5368 sayıh kanuna göre özel öğretim görmüş, denetçi uzmanlığına sahip olup, bu konuda bir nevi lisans alan kimselerdir. Aitık uluslararası finansal raporlama standartlarının özdeşi olan Türk Muhasebe Standartları uygulanacağı için, bunları uygulayabilecek kalitede bu elemanların kendilerini yetiştirmeleri bakımından özel bir program dönemi başlatılmıştır. Şimdi bunu TÜRMOB yürütmektedir ama bir müddet sonra Dünya Bankası vasıtasıyla finanse edilerek özel denetim programları hazııianacaktır. 30. Adalet Komisyonunun son oturumunda kabul ettiği bir geçici madde uyarınca uluslararası denetleme standartlarını özel bir kanun çıkıncaya kadar denetleme standartları TÜRMOB içerisinde bir karma kurul tarafından konulacaktır. Bu karma kurulda hangi bakanlık temsilcilerinden bulunacağı. Bakanlar Kurulunun yürürlüğe sokacağı bir yönetmelikle hemen tespit edilecektii'. Bu çalışma halihazırda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde hemen başlatılacaktır. 31. Bil" son dakika değişikliği daha var arkadaşlar, Enron olayından sonra denetçinin denetlenmesi de birçok ülke tarafından kabul edilmiştir. Yani denetçi, denetlemeyi kanuna, standartlara ve amaca uygun olarak yapıyor mu? Sorun bu. Özel kanunla bu bir özel kuruluşa verilinceye kadar bir boşluk doğmaması için, sözkonusu denetleme de Sanayi ve Ticaret

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Sermaye Ortaklıklarındaki Yeni Yaklaşımlar TTK T.T.K. KomisyonBaşkanı İstanbul Üniversitesi Ticaret / Banka ve Fikri Mülkiyet E. Öğretim Üyesi 1 Giriş 2 1. Bilim Komisyonu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN FİNANS VE MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 24 MART 2011 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSMMMO Yayınları: 144 Grafik

Detaylı

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9 Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Paneli nin deşifre

Detaylı

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri

DOSYA. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOSYA Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkileri DOÇ. DR. KORKUT ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI 2012/209 YENİ TİCARET KANUNU DEĞİŞEN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMADAKİ YANSIMALARI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 17 Şubat 2012 Cuma günü, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. - Konferans

Detaylı

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO:

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO: YAY ı N NO: 2004-17 istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı SERMAYE PIYASASı TANıTıM VE BILGILENDIRME SEMINERI 20 Ocak 2004 YAYıN NO: 2004-17 istanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu. 2-3 Haziran 2011

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu. 2-3 Haziran 2011 A N K A R A B A R O S U 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu 2-3 Haziran 2011 ANKARA, 2011 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 120 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 120 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 I. BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLER...7

Detaylı