TÜRKÇE. A. Varlıklara B. Yoksullara C. Çocuklara D. Zenginlere. 6. misafir - düş - yaşlı sözcüklerinin eş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. A. Varlıklara B. Yoksullara C. Çocuklara D. Zenginlere. 6. misafir - düş - yaşlı sözcüklerinin eş"

Transkript

1 Değerlendirme 1 TÜRKÇE d :... Soyad :... Sınıf/No. :... /... Her hafta cumartesi günleri araştırma yapmak için kütüphaneye giderim. rkadaşım Halil de benimle gelir. Vaktimizin çoğunu kitapları incelemekle geçiririz. Bu kadar çok kitapla iç içe bize bana mutluluk veriyor. Onların dünyasında adeta kayboluyoruz. kşam olunca arkadaşımla eve dönmek için tekrar yola koyuluyoruz. İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız. 1. Yazar her hafta cumartesi günü nereye gitmektedir?. Kütüphaneye B. Okula C. Sinemaya D. Dedesine 5. Etrafımızdaki fakirlere yardım etmeliyiz. Cem Cem in cümlesindeki altı çizili sözcük yerine hangi sözcük yazılırsa cümlenin anlamında değişiklik olmaz?. Varlıklara B. Yoksullara C. Çocuklara D. Zenginlere 2. Yazarın yanında kim vardır?. Babası B. ğabeyi C. blası D. rkadaşı 3. Yazara mutluluk veren şey nedir?. Evde vakit geçirmek B. Hafta sonları dışarı çıkmak C. Kitaplarla iç içe olmak D. rkadaşıyla gezmek 4. şağıdakilerin hangisinde eş anlamlı iki sözcük birlikte kullanılmıştır?. Dünya - güneş B. Uzay - feza C. İnsan - çocuk D. Öğrenci - okul 6. misafir - düş - yaşlı sözcüklerinin eş anlamlıları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?. Konuk - rüya - ihtiyar B. Ev - hayal - adam C. Yolcu - ihtiyar - konuk D. Ev - fakir - zengin 7. bol yemek faydalıdır sebze Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle kurulursa sıralama nasıl olmalıdır?. B. C. D. 7

2 Doğru :... Yanlış :... Net : gül sözcüğü hangi cümlede çiçek anlamında kullanılmıştır?. Her zaman bana gülerdi. B. Bu fıkrasına çok güldük. C. Gülmek insan ömrünü uzatırmış. D. Bahçemizde güzel güller var. 9. şağıda görselleri verilen varlık adlarından hangisi sözlükte daha önce gelir?. B. 12. Öğretmen bütün öğrencilerin adını sordu. Minik kedisinin ismini Minnoş koymuştu. Yukarıdaki altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?. Eş sesli B. Eş anlamlı C. Zıt anlamlı D. Terim 13. şağıdaki sözcüklerin hangisinin eş seslisi yoktur?. El B. Kol C. D. C. Dudak D. Dal 10. ihtimal sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?. Sonuç B. Olasılık C. Duygu D. Neden 14. şağıdaki görsellerden hangisinin adı sesteş bir sözcüktür?. B. 11. şağıda eş anlamlıları ile birlikte verilen kelimelerden hangisi yanlıştır? C. D.. Z M N M N C. F Y R R Y D B. K S İ Y H R D. İ L G İ K 15. şağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?. Düş B. Ben C. Var D. His 8

3 Değerlendirme 2 TÜRKÇE d :... Soyad :... Sınıf/No. :... / zaman söylenmelidir gerçekler her Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle kurulursa en sonda hangi sözcük yer alır?. B. C. D durmaz akacak 3 4 kan damarda Bu sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? B C D Dışarıda dolu yağıyor. Kavanoz ağzına kadar dolu. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler arasında nasıl bir ilişki vardır?. Eş anlamlı B. Zıt anlamlı C. Eş sesli D. Terim 6. Bardağı kırınca yüzü kızardı. Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğün eş seslisi yoktur?. B. C. D. 3. bin yüz on yedi Hangi sayının eş seslisi yoktur?. Yedi B. On C. Bin D. Yüz Geçen sene ameliyat olmuş. 2. Yedi kişi maça gittik. 3. Talha öğretmenine gül aldı. 4. Yüzünde küçücük ben vardı. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin kaç tanesinde eş sesli sözcük vardır?. 4 B. 1 C. 2 D şağıdaki görsellerden hangisinin adı sesteş değildir? 4. şağıdakilerden hangisinde eş anlamlı iki sözcük birlikte kullanılmamıştır?. Misafir - konuk B. Mektep - bina C. Rüzgâr - yel D. Öykü - hikâye. B. C. D. 9

4 Doğru :... Yanlış :... Net : şağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlıdır?. zaman yıl B. his duygu C. fayda etki 12. yanlış bir davranıştır. cümlesinde boş bırakılan yere a- şağıdakilerden hangisi gelirse anlamlı bir ifade oluşur?. Dürüstlük B. Hoşgörü C. Kıskançlık D. dil olmak D. fikir akıl 13. şağıdaki ifadelerden hangisi bir cümle değildir?. Kim gelmiş B. Çok uyudum 10. şağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcüğü tek başına anlamında kullanılmıştır? C. Hemen buraya gel D. Zil çalınca. Okuldan eve yalnız gidiyorum. B. Size gelirim yalnız geri dönmem. C. Sınavı yalnız o kazandı. D. Yalnız o seviyor beni. 14. şağıdakilerden hangisi ihtiyaç sözcüğü ile eş anlamlıdır?. Eksik B. Fayda C. Para D. Gereksinim çok 2 görünüyor 3 neşeli 4 bugün Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istersek sıralama nasıl olmalıdır? B C D şağıda eş anlamlılarıyla verilen sözcüklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?. Çabuk - acele B. İstek - arzu C. İlave - fazla D. Hısım - akraba 10

5 Değerlendirme 3 TÜRKÇE d :... Soyad :... Sınıf/No. :... / şağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?. Zor - kolay B. Islak - kuru C. Yaşam - hayat D. Uzun - kısa 5. En sevdiğim mevsim yaz yaz sözcüğü hangi seçenekte yukarıdaki anlamına göre kullanılmıştır?. Sabaha kadar yazı yazdım. B. Söylediklerimi bir kâğıda yaz. C. Bu yaz çok sıcak geçecek. D. Yaz ki yazın güzelleşsin. 2. İnsanların problemlerini kolaylıkla çözerdi. Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez?. Güzellikleri B. Sorunlarını C. Derslerini D. Dertlerini 6. şağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?. Yüz B. Kaz 3. I. Kolay - basit II. Suçlu - suçsuz III. Cevap - yanıt IV. Soru - sual Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir?. I B. II C. III D. IV C. Dal D. Git 4. Karşılıklı konuşmalarda konuşmaları belirtmek için hangi noktalama işareti kullanılmalıdır?. ( ) uzun çizgi B. (:) iki nokta C. (.) nokta D. (?) soru işareti 7. şağıdaki kelime gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulamaz?. soğuktur - kışın - burası B. koşuyordu - eve - çocuk C. ağaç - uzun - elma D. bize - herkes - gelmişti 11

6 Doğru :... Yanlış :... Net : ulus esir kent B C şehir millet tutsak Yukarıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştirdiğimizde sıralama nasıl olmalıdır?. 1 C B. 1 B 2 2 C 3 B şağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur?. nnem ocağın altını kapatmayı unutmuş. B. Bu kolye yaklaşık bin lira eder. C. Ben bu işin üstesinden gelirim. D. Eskiden buralar çok güzeldi. C C B D B C 13. Uzun bir seyahata çıktı. cümlesinde altı çizilen sözcüğün eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? 9. hürriyet sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?. Özgürlüğüne düşkün bir insandı.. Kuşku B. Uçak C. Zaman C. Yolculuk B. ğacın kuruyan dalını kestik. C. Vatan toprağı kutsaldır. D. Bütün işlerini vaktinde bitirdi. 10. Yaşlı adam, küçük çocuğu yanına çağırarak sordu: ( ) Okula mı gidiyorsun ( ) Yukarıdaki cümlede ( ) ile belirtilen yere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?. (. ) (. ) B. ( ) (? ) 14. şağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur?. yağı takılarak yere düştü. B. Cebimde yüz lira kalmış. C. nahtarı evde unutmuş. D. Çamaşırlar makinede yaş kalmış. C. ( / ) (? ) D. (, ) ( ) 11. dolaba çamaşırları güzelce sonra yerleştirdim ütüledikten Yukarıdaki sözükler ile anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda en sona hangi sözcük gelmelidir? 15. Rüzgâr sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?. C. Yel Bulut B. D. Hava Yağmur. B. C. D. 12

7 Değerlendirme 4 TÜRKÇE d :... Soyad :... Sınıf/No. :... /... Yaz tatilini genellikle dedemin dağ evinde geçiririz. Dedemin yeşillikler arasında ahşaptan yapılmış güzel bir evi var. Gürültüden, kalabalıktan uzak; sessiz, huzur verici bir yer burası. Dedemle sık sık kırlarda yürüyüşe çıkarız. Bana bitki türlerini anlatır. Doğanın tüm güzelliklerini gösterir. Tatilin bittiği gün buradan ayrılmak bana oldukça zor gelir. İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız. 1. Yazar genellikle yaz tatilini nerede geçirmektedir?. Halasının yazlığında B. Dedesinin dağ evinde C. mcasının şehirdeki evinde D. Dayısının çiftliğinde 4. Küplere binmek Etekleri tutuşmak Etekleri zil çalmak El ayak çekmek Hangi yapboz parçasındaki deyimi telâşlanmak anlamındadır?. B. 2. Yazarın dedesinin evi hangi malzemeden yapılmıştır?. Beton B. hşap C. Taş D. Kerpiç C. D. 5. Hangi cümlede deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? 3. Yazarın tatilini geçirdiği yerin özelliği nedir?. Sessiz, huzur verici B. Gürültülü, rahatsız edici C. Kalabalık, gürültülü D. Sıkıcı, gürültülü. Ona laf anlatacağım diye dilimde tüy bitti. B. Eve geç gelince sinirden küplere bindi. C. Onu aniden görünce eli ayağına dolaştı. D. O kadar çok çalışır ki elini eteğini çekerdi. 13

8 Doğru :... Yanlış :... Net : şağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir?. Tüm yemekleri annem yaptı B. Yolda uzun kuyruklar oluşmuş C. Sen miydin beni arayan 11. şağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?. Gül B. Kaz C. Bağ D. Silgi D. Çiçeklere gözüm gibi bakıyorum 7. şağıdakilerden hangisi noktanın (. ) görevlerinden değildir?. Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasına konulur. B. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmada kullanılır. C. Kısaltmaların sonuna konulur. D. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur. 12. gülüyor kaçmış gelecek baktı Hangi sözcükte eylemin şimdi gerçekleştiği anlamı vardır?. B. C. D. 13. şağıdakilerden hangisi bir eylem olamaz? 8. t ölür ( ) meydan kalır ( ) yiğit ölür ( ) şan kalır ( ) cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?. (,) (;) (,) (.) B. (.) (.) (;) (.) C. (:) (,) (,) (.) D. (,) (!) (,) (.) 9. şağıdaki eylemlerden hangisi henüz gerçekleşmemiştir?. Okuyordu B. Gelecekler C. Küsmüş D. Yazmışsın 14.. Çalış B. Otur C. Hayat D. Uyu 3 Okul sözcüğünün eş anlamlısını yukarıdaki kutucuklara yazdığımızda 3 numaralı kutuya hangi harf gelmektedir?. K B. M C. E D. P 10. U - Y - K - U - S - U - Z - L - U - K Yukarıdaki harflerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz?. SULUK B. KUYU C. TUZLUK D. SUYU 15. şağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha sonra gelir?. Menekşe B. Sepet C. Nar D. Saat 14

9 Değerlendirme 5 TÜRKÇE d :... Soyad :... Sınıf/No. :... / şağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler vardır?. Damlaya damlaya göl olur. B. k akçe kara gün içindir. C. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. D. teş düştüğü yeri yakar. 5. şağıdaki varlıklardan hangisinin adı türemiş sözcüktür?. B. C. D. 2. Hangi cümlede yapılan eylemin sebebi belirtilmiştir?. Hasta olduğu için işe gidemedi. B. Ödevini erkenden bitirdi. C. İki saattir otobüs bekliyor. D. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. 3. şağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 6. şağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi henüz gerçekleşmemiştir?. Her gün dişlerimi fırçalarım. B. Yarın bize gelecekler. C. kşam erkenden uyumuş. D. Dışarıda top oynuyoruz.. Dal B. Bin C. Küp D. Yol 4. Başkasından doğrudan aktarılan cümlelerde hangi noktalama işareti kullanılır?. Kesme işareti ( ) B. Kısa çizgi ( ) C. Nokta (.) D. Tırnak işareti ( ) 7. şağıdaki deyimlerden hangisi yardımlaşma ile ilgilidir?. El ele vermek B. Eli kolu tutmamak C. Yüreği ağzına gelmek D. El sallamak 8. Zıt anlamlıları ile verilen kelimelerden hangileri yanlış eşleştirilmiştir?. Soğuk - sıcak B. Zor - yokuş C. İyi - kötü D. Uzak - yakın 15

10 Doğru :... Yanlış :... Net : Üşüdüğüm için sobayı yaktım. li li nin sobayı yakma sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir?. Hasta olduğu için B. Uykusu geldiği için C. Üşüdüğü için D. Kış olduğu için 12. şağıdaki altı çizili eylemlerden hangisinin yapılış zamanı diğerlerinden farklıdır?. Çiçekleri dün suladı. B. nnesini dün aradı. C. Her yaz tatile gideriz. D. Buna her şeyi anlattı. 13. şağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?. Duvarları yeni boyadık. B. Bazı insanlar aç gözlü oluyor. 10. Niçin beni aramadın İşlerimi zamanında bitirdim C. Bütün işler rap saçına döndü. D. Her zaman onu başından savardı. Yukarıdaki cümlelerde belirtilen yerlere hangi noktalama işareti gelmelidir?..! B.? : C.!. D.?. 14. Çok sevinmek anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir?. Başını dinlemek B. Etekleri zil çalmak C. Etekleri tutuşmak D. Eli boş dönmek 11. cı eki hangi sözcüğe eklenirse sözcüğün anlamı değişmez?. Su B. Yol C.Yazı D. Güneş 15. şağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir sözcük olmuştur?. Sehpa B. Sesi C. ğacın D. Yağmurluk 16

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık. 8.Sınıf. Türkçe. Soru Kitabı TEOG 3. ÜNİTE. Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK

Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık. 8.Sınıf. Türkçe. Soru Kitabı TEOG 3. ÜNİTE. Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK TEMEL E T MDEN ORTA Ö RET ME GEÇ S STEM Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık 8.Sınıf Türkçe Soru Kitabı TEOG Sınavına Hazırlık 3. ÜNİTE Cümlenin Ögeleri ALİ PEHLİVAN PALME YAYINCILIK CÜMLENİN ÖGELERİ

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4.sınıf ENEME SINAVI 4 Kitapçığı AÇIKLAMALAR 1. u kitapçıkta Türkçe (20 soru) - Matematik (20 soru) Fen ve Teknoloji (20 soru) - Sosyal ilgiler (20 soru) olmak üzere dört bölüm

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz?

EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz? TÜRKÇE EYLEMDE ÇATI (NESNESİNE GÖRE) A1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin yüklem olduğu cümlede nesne bulunmaz? A) Katmak B) Kırmak C) Koparmak D) Kaçırmak E) Kanmak A2. Yüklemi geçişli olduğu halde nesne

Detaylı

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ

2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 2009 2010 ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ 8. SINIF ON SÖZCÜK BİR ÖYKÜ TÜRKÇE PROJESİ 1 Değerli Okurlar, Türkiye deki okullar daha çok zihinsel gelişmeye önem veren, sosyal gelişmeyi ihmal eden, sosyal faaliyetleri

Detaylı

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA şağıdaki tabloya Şile nin bazı yerleşim yerlerinin isimleri gizlenmiş. Bakalım kaç tanesini bulabileceksin? Ğ L Y N K Y İ K Y B E Y V C Ğ G S Y U Z R E K I D E K M M Ğ D O Z İ L N Ş N B K V Y O M L M İ

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU TATİL 2.SINIF ÇALIŞMALARIM AD-SOYAD:. SINIF: 2 / NU: Sevgili çocuklar, yaz tatilinizi daha verimli geçirmeniz için birbirinden güzel ve keyifli etkinlikler hazırladık. Oyun

Detaylı