SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM:"

Transkript

1 SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM: Sözcük tek başına söylendiğinde akla gelen ilk anlam. Ör: Say bakalım kaç kitap göndermişler. Boğazımdaki ağrı giderek şiddetleniyor. Bir vuruşta adamın burnunu kırdı. YAN ANLAM : ( Yakıştırma ) Sözcük temel anlam ile mecaz anlam arasındadır. Genelde organ adlarının dış dünyadaki varlıkların adlandırılmasında kullanılır. Ör: Dağın başı. Kapının kolu. Uçağın kanadı. Petrol damarı. MECAZ ANLAM : Çok anlamlı bir sözcüğün, temel ve yan anlamlarından uzaklaşmış anlamıdır. Bir tür, bir söz söyleyip başka bir şeyi kastetmektir. Ör: Otobüse yetişemezsek biletlerimiz yanar. Bu tezi çürütmek kolay değil. Selim Bey çok ateşli bir konuşma yaptı. MECAZLARIN OLUŞUMU : 1) Mecaz-ı Mürsel : ( Düz Değişmece, Ad Aktarması ) Bir varlığı oluştururken bazen varlığın kendisini değil de özelliklerini ya da parçalarını kullanmaktır. Yani benzetme amacı olmadan bir sözü başka bir sözün yerine kullanmaktır. Ör: Bu sesle birlikte İstanbul ayağa kalktı. Salonda yeni yüzler görüyorum( kişiler ) Ünlü raket son maçını da set vermeden kazandı. 2) İstiare : ( bkz. Edebi Sanatlar.) Ör: Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi. ( kapalı ist) Gönlüm uçtu yuvadan. ( kapalı ist.) Selvi boylum geliyor bak. ( açık ist) Yuvayı dişi kuş yapar. ( açık ist) 3) Soyutlama- Somutlama : _Soyut bir sözcüğün somut anlam kazanmasına somutlama denir. Ör: Artık benim zihnim bir şey almaz oldu. ( zihin bir kaba benzetilmiş ) Bilgileri teker teker toplayın ; fakültelerin kapılarını onlarla açacaksınız. ( bilgi anahtara ) _ Somut anlamlı bir sözcüğün soyut anlamda kullanılmasına soyutlama denir. Ör: Bunu yapmaya yürek ister. ( cesaret) Bunu çözmek için başka bir yol bulacaksın. ( yöntem ) Dedesinin gölgesinde büyüdü.( himayesinde)

2 4) Anlam Aktarması : 1) İnsandan Doğaya ( Kişileştirme): Ör: Saatlerdir hırçın dalgalarla mücadele ediyoruz. 2) Doğadan İnsana : Ör: Gönlüm yine dalgalı. 3) Doğadan Doğaya : Ör : Akşam vakti gökyüzü kurşunla örtülü. 4) Duyu Aktarımı : Ör: Tatlı ses, soğuk bir yüz, sıcak bir gülümseme. TERİM ANLAM : Bilim, sanat, meslek dallarıyla ilgili, özel ve belirli bir anlamı olan sözcükler. Ör: Basit sözcükler, kök oldukları için bölünemezler. ARGO ANLAM : Küçük sosyal grupların kendi aralarında anlaşma amacıyla kullanılan, özel ve mecaz anlamlı sözcüklere dayanan bir tür şifreli anlatım. Ör: Posta koymak, abayı yakmak, çaylak, aynasız. ANLAM İLİŞKİLERİ : SESTEŞLİK : Yazılışları okunuşları aynı anlamları tamamen farklı sözcüklere denir. Sözcükler temel anlamlarında kullanılır. Bu yazım benzerliği tesadüftür. Hatta biri isim biri eylem de olabilir. Ör: Ben yarime gül verdim yarim bana gülmedi. _ Çok anlamlılık ve sesteşlik farklıdır. Ör: Senin en güzel yerin kalbimdeki yerindir. ( yan anlam ) _ Yazılışlarında küçük farklar taşıyanlar da vardır. Ör: kar, alem,.. _Kökteş sözcükler karışmasın. Bunlar sesteş sayılmaz çünkü aralarında anlam bağlantısı vardır. Ör. Boya- boyamak, güreş-güreşmek

3 EŞ ANLAMLILIK : Yazılışları farklı olan anlamları aynı olan sözcüklerdir. Ör: Bu senin görevin / vazifen _ Eş anlamlı sözcükler her zaman birbirinin yerine kullanılmaz. ( mecazlarda, kalıplaşmalarda, atasözlerinde ) Ör : Kalın başlı bir adam. Ak akçe siyah gün içindir. _ Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğudur. Ör: Sağlık ve sıhhatiniz iyidir inşallah. YAKIN ANLAM : Eş anlamlı olmayıp bazı durumlarda birbirinin yerine kullanılan sözcüklerdir. Ancak bunlar tam olarak aynı anlamı vermezler. Ör: Ayşe ye küstüm. ( esneklik, hoşgörü ) Ayşe ye darıldım. ( kesinlik, aşırılık) Sizden küçük bir isteğim olacak ( somut ) Sizden küçük bir dileğim olacak.( soyut ) KARŞIT ANLAM : Farklı köklerden gelip karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Genellikle göreli ve soyuttur. Genellikle sıfat, zarf, eylemdir. _ Olumsuzluk zıt anlam değildir. _ Karşıt anlamı olan bir sözcük mecaz anlamda kullanılır ise zıt anlamları değişir. Ör : Bana açık çay getirin. ( koyu ) Kara haber tez duyulur. ( iyi) GENEL-ÖZEL ANLAM : Sözcüklerin kapsamlarına göre değerlendirilmesidir. Bir sözcük anlamca, başka sözcükleri kapsıyorsa genel anlamlı ; başka bir sözcüğün kapsamı içine giriyorsa özel anlamlı sözcük denir. Ör: Öğrenci şiir okudu.(özel) Şiir, edebiyatın en zor dalıdır. ( genel ) Çocuklara ağaç sevgisi aşılayın. ( genel) Bahçedeki ağaçlar aşılandı.( özel ) NİTEL-NİCEL ANLAM : Bir varlığın sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen özellikleri nicel anlam ; onu diğer varlıklardan ayıran özellik nitel anlamdır. Ör: Büyük bir tepeye çıktık. ( nicel anlam) Büyük hedefleri vardı.( Nitel anlam) GÜZEL ADLANDIRMA : Üzüntü, korku verici bazı kavramların adını doğrudan söylememek için ; kendi adlarıyla değil de daha güzel sözcüklerle ifade etmektir. Burada sözcüğün anlamı değişmez. Ör: Rahmete kavuşmak. İnce hastalık. Gelincik ( baykuş )

4 DOLAYLAMA : Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı, varlığı birden çok sözcükle anlatmaktır. Mecaz anlam söz konusudur. Ör: Bacasız sanayi. Kaşık düşmanı. Vatani görev. DOLAYLI DOĞRUDAN ANLATIM: Başkasına ait bir sözü olduğu gibi aktarırsak doğrudan anlatım ; kendimize ait bir sözcük içinde kullanırsak dolaylı anlatım yapmış oluruz. Ör:Ahmet, yarın aynı yerde buluşalım, dedi, (doğrudan) Ahmet, yarın aynı yerde buluşmamızı, istedi. ( dolaylı) Ne kadar uzun sürdü ayrılığımız diyerek boynuma sarıldı. Yıllardır ondan ayrı olduğunu söyledi ve boynuna sarıldı. YANSIMALAR : Doğadaki seslerden türetilmiş sözcükler. İnsan ya da hayvan sesi olabilir. Anlamları yoktur. Genelde ( -ır, -ıl, -tı ) eklerini alırlar. Ancak bu ekleri alan her sözcük yansıma değildir. Ör:Fısıltı, tıkırtı Sarsıntı ( yansıma değil) _Yansımalar bazen bir sesi karşılamaktan uzaklaşarak yeni anlamlar kazanabilirler. Ör: Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye sonunda patladı.( öfkelendi) _ Bir sese dayanmayan sözcükler yansıma sayılmaz. Ör: Ötmek, kişnemek, kükremek. TARİZ : Bir sözü karşıt anlamıyla kullanılmıştır. Ör: Kendi kalesine attığı gollerle usta bir golcü olduğunu gösterdi. Bunlar, büyük ressamımızın çocukluk tabloları olsa gerek. KİNAYE: ( Değinmece ) Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanma, mecaz anlamı kastetme sanatı. Ör: Bu ağır yükü taşıyamaz o. Hamama giren terler. _ Kinaye bazen iğnelemeyi de içinde barındırır. Ör: Eh bu hızla gidersek belki yarın sabah varırız. ANLAM PEKİŞTİRMESİ : Sözcüğün anlamını güçlendirmektir. Ör: Sımsıcak, sapasağlam Geniş geniş caddeler. Güzel mi güzel bir kız. Güzeller güzeli kız.

5 İKİLEMELER : Anlamı daha etkili kılmak için sözcükleri biçimce ya da anlamca tekrarlama. _ Pekiştirmeli ikileme olur. Ör: Güzel mi güzel _İkilemeler cümleye çeşitli anlamlar katar. Ör: Gece gündüz çalışıyor. ( zaman) Bunda az çok onun da payı var.( miktar) Bata çıka yürüdük.( zorlukla) DEYİMLER : - En az iki sözcükten oluşurlar. - Kalıplaşmış söz gruplarıdır. - Anlatıma çekicilik kazandırmak için kullanılır. - Günübirlik, gelip geçici durumları yansıtırlar. Ör: Atı alan her zaman Üsküdar ı geçemez ama işleyen demir her zaman ışıldar.(atasözü) - Bir öğüt içermezler, yargı bildirmezler. - Söyleyenleri bilinmez. Ör: Etekleri zil çalmak. _ Kendi anlamları dışında kullanılır.gerçek anlamında kullanılan deyim azdır. Ör: Kimi kimsesi yok Alan razı veren razı. İyi gün dostu. _Genelde cümle halinde olmazlar.-mak,mek mastar ekiyle kurulurlar. Cümle halinde deyim azdır. Ör: Atı alan Üsküdar ı geçti. Nuh der peygamber demezdi. _ Deyimler genelde açıklayıcılarıyla birlikte kullanılır. Ör: Onu ikna edene kadar çok uğraştım, akla karayı seçtim. Sevincinden yerimde duramıyordu, etekleri zil çalıyordu. _ Deyimler her kişi ve zamana göre çekilebilir. Ör: Güvendiğim dağlara kar yağdı ( yağacak, yağmış, yağmasın.) ATASÖZLERİ : - Genelde deneyim ve gözlemlere dayanırlar. - Genel kural niteliği gösterirler. Her durumda geçerlidirler. Ör: İşleyen demir ışıldar. - Kalıplaşmışlardır. - Genelde gerçek anlamda kullanılan sözcüklerle kurulurlar. - Öğüt verme amacı taşırlar. - Genelde geniş zaman ve emir kipinde olurlar. Ör: Ayağını yorganına göre uzat.

6 - Söyleyeni belli değildir. - Atasözleri değişik kip ve kişi ekleriyle çekilmez. Ör: Ayağını yorganına göre uzatıyor. ÖZDEYİŞ : Bir öğüt verir. Söyleyeni bellidir. Kalıplaşma yoktur. Genel geçerliği yoktur. Ör: Umut uyanık olanın rüyasıdır. ( Aristo) Zaman en iyi ilaçtır. ( Bacon ) CÜMLEDE ANLAM : CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ: NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ: Cümlede yargılardan birinin neden diğerinin sonuç bildirdiği cümlelerdir. 1) Bu tür cümlelerde sonucun gerçekleşmiş olduğuna dikkat edilmeli. Ör: Çalışamadığından kazanamadı. Kuraklıktan dolayı bu yol ürün alınamadı. 2) Bu tür cümlelerde den dolayı, sebebiyle, nedeniyle. İfadeleri kullanılır. 3) Soruyu çözerken neden niçin soruları sorulur. Ör: Dinlemediğim için anlamadım. ( niçin? ) AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ : Henüz gerçekleşmemiş, ulaşılmak istenen bir hedeften bahseden cümledir. Yani gerçekleştirilen değil gerçekleştirilmek istenen bir şey var. Ör. Okula gitmek için hazırlanıyor. 1) Amaç ilgisi kuran sözcükler ve ekler genelde ( mek için, mek amacıyla, gayesiyle, diye.) Ör: Konuşmak üzere kürsüye yöneldi. 2) Cümlede amaç, bir işin yapılma gerekçesidir. Ör: Toplantıya zamanında yetişelim diye arabayla geleceğiz. 3) Cümlede için sözcüğünün yerine amacıyla sözcüğünü getirin, tutuyorsa amaç ilgisi tutmuyorsa neden-sonuç ilgisidir. Ör: Ev almak için para biriktiriyor. ( amaç) Hastalandığı için okula gelmedi.( neden-sonuç) KOŞUL İLGİSİ : Koşul, bir şeyin elde edilmesi, gerçekleşmesi için gerekli olan durum ve özelliklere denir. 1) Koşul ilgisi genelde ( eğer, takdirde, dikçe, fakat, lakin, ama..) ile kurulur.

7 Ör: Sıkı giyinirsen üşümezsin. Sanat hayal gücü olmadan gelişemez. Seni gördükçe ablamı hatırlıyorum. 2) Bazı zarf-fiiller zaman anlamı yanında koşul anlamı da taşır. Ör: Olanları öğretmene anlatınca rahatlarsın. O binayı gördüğünde çok şaşıracaksın. 3) Bazı cümleler koşul gerçekleşse de amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır. Ör: Ne kadar dinlese de anlamaz. 4) Belirli bir koşul gerçekleştiğinde istenilen amaca ulaşılır. Ör: Çocuk yenilgiyi tattı mı yenmeyi öğrenir. KARŞILAŞTIRMA İLGİSİ: Aralarında farklılık ya da benzerlik bulunan varlık, olay ve durumları karşılaştırmaktır. 1) Genelde ( daha, kadar, en, göre, den, aynı, ise, oysaki ) ile yapılır. Ör: Ayten, derslerinde benden daha başarılı. Çiçeklerin en güzeli güldür. KARŞITLIKTAN YARARLANMA: Cümlede anlamı belirginleştirmek için karşıt durumların bir arada verilmesidir. Bu aynı varlığın karşıt durumu da olabilir. Ör: Kuzu gibi adam bizi görünce aslan kesildi. Yolculardaki bezginlik yolun sonuna doğru acıya dönüştü. SIRALAMA: Düşüncenin aşama aşama değişmesidir. Kişi ya da duruma özgü dereceli bir artıştan ya da azalıştan bahseder. Ör: Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça yer, yedikçe şişmanlardı. NESNEL-ÖZNEL YARGI: 1) Nesnel yargı, kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir, yazarın duygularını içermeyen yargıdır. Ör: Merdiven Ahmet Haşim in şiiridir. 2) Öznel yargı ise yazarın yorumunu, duygularını taşıyan, kanıtlanamaz yargıdır. Ör: Merdiven, A. Haşim in en güzel şiiridir. 3) Bazı cümlelerde nesnellik-öznellik bir aradadır ya da çok belirgin değildir. Ör: Tokyo, nüfus olarak İstanbul dan büyüktür ; ama güzellikte İstanbul la boy ölçüşemez. Ayşe ela gözlü, kısa saçlı bir kızdır. ( nes-öz. belirgin değil) GENEL-ÖZEL ANLAM: 1) İçerdiği anlam yönüyle kapsamı geniş olan cümle genel anlamlı, kapsamı dar olan cümle ise özel anlamlı cümledir. Ör: Edebiyatta aşk konusunda yazılmış birçok şiir var.(genel) Sıcak ülkelerin insanları heyecanlı olur.( özelden genele gidiş) Edebiyatta aşk konusunda yazılmış en güzel şiir, Leyla ve Mecnun dur. ( özel)

8 AÇIKLAMA CÜMLESİ: Birden çok yargı içeren cümlelerde yargılardan biri diğerinin açıklaması ya da yorumu olabilir. Ör: TV seyretmek faydalıdır; görgümüz artar, düşünce ufkumuz genişler. Ali nin ateşi çıkmış, anlaşılan üşütmüş. TANIM CÜMLESİ: Bir varlığın ya da kavramın özelliklerini belirten ne olduğunu anlatan cümle. x nedir sorusuna cevap veren cümledir. Tanım cümlesi genelde -dır,dir ekini alır. Ör: Tiyatro, insan yaşamını sahnede canlandırma sanatıdır. KİNAYELİ ANLATIM: Bir söz söyleyip tersini kastetmek. Genelde sonunda ünlem işareti bulunur. Ör: Bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız. VARSAYIM CÜMLESİ: Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme ; henüz doğrulanmamış ama doğrulanması umulan teorik düşünce. 1) Gerçekleşmemiş bir olayın, durumun veya eylemin bir an için, gerçekleştiğini kabul etmektir. Ör: Tut ki sen bu şehre hiç gelmedin. Diyelim ki bu olay gerçek değil. TAHMİN CÜMLESİ : Bir olay, durum ya da eylemin nasıl gerçekleşeceği hakkında fikir yürütmektir. Bu tür cümlelerde kesinlik yoktur. Ör: Yarın yağmur yağabilir. ÜSLUP-İÇERİK CÜMLESİ: Üslup: Sanatçının konuyu anlatış tarzıdır. Dili kullanışı, sözcük seçimi, cümle kuruluşu,yalınlık, şiirsellik. Ör: Öykülerinde tarihi bir olayı masalsı bir şekilde işlemiş. İçerik: Bir eserde anlatılan konudur. Ör: Yaban da halk-aydın çatışması işlenmiştir. ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ CÜMLESİ: Bir eser, bir sanatçı, bir durumla ilgili belirtilen olumsuz düşüncelerdir. Ör: Ressamın son tablolarında hiçbir yenilik yoktu. DEĞERLENDİRME CÜMLESİ: Bir sanatçı durum ya da eser incelendikten sonra bunlarla ilgili ortaya konan düşüncelerdir. Burada somut bir şeyin değerlendirilmesi gerekir. Ör: Yazar yapıtında bir ailenin dramına yer veriyor. 1) Genel anlam taşıyan cümleler değerlendirilme cümlesi değildir ; çünkü somut bir şeyden bahsetmemektedir. Ör: T.Ed, ölüm konusunu işleyen pek çok şiir var.

9 ÖN YARGI: Bir olay ya da konu hakkında onların gelecekteki durumu bilinmeden, önceden olumsuz düşünce benimseme. Ör: Bu filmin ödül alması imkansız. ÖNERİ CÜMLESİ : Bir sorunu çözmek, bir eksikliği gidermek için öne sürülen görüş, teklif. Kişinin kendisiyle ilgili olmayan bir eksikliğin giderilmesi için yaptığı teklif. Ör: Çalışırken bir plan yapmanız yararlı olur. TASARI CÜMLESİ: Yapılması düşünülen şeylere ilişkin, geleceğe yönelik plan. Kişinin kendisiyle ilgili, geleceğe yönelik planıdır. Ör: Bu konuda bir eser yazmayı düşünüyorum. KAYGI: Bu değerli eşyalar bir gün kaybolacak diye çok korkuyorum. YAKINMA: Günlerdir kapımı kimse çalmıyor. ÖZLEM: Hasretim o çocukluk yıllarına. BEĞENME: Şehrin dışında çok güzel bir evde oturuyorlar. UYARI: Sakın gürültü yapmayın. CÜMLE VURGUSU: 1) Yükleme yaklaşan sözün anlam değeri artar. Ör: Zeynep Çukurova yı geçen yıl bitirmiş. Zeynep geçen yıl Çukurova yı bitirmiş. 2) Mi ile yapılan soru cümlelerinde vurgu mi ekinden öncedir. Ör: Beni mi aradınız? Beni aradınız mı? 3) İsim cümlelerinde yüklem vurgulanır. Ör: Bergama İzmir in ilçesidir. BAĞLAÇ VE EDATLAR: 1) Bu tür sözcüklerin cümledeki yeri cümlenin anlamını değiştirir. Ör:Sana bir soru sorayım. Sana da bir soru sorayım. Sana bir de soru sorayım. Bu soruyu sen çözersin. Bu soruyu ancak sen çözersin. Bu soruyu sen bile çözersin.

10 ANLAMCA YAKIN CÜMLELER. Anlamca yakın ya da aynı anlamı veren cümleleri belirleyebilmek için her cümleyi içerdiği kavramları ve bakış açısını dikkate alarak değerlendirmek ve öteki cümlelerde geçen kavramlarla ilişkilendirmek, karşılaştırmak gerekir. 1) Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla kalmaz ona istediği biçimi de verir Roman öykü gibi türler, yazıldıkları dönemi yansıtır ve onu yönlendirir ) Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine temellenir. 1 2 Halk şairi sözünü şiire dönüştürürken içinden geldiği gibi söyler ) İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil onları 1 belli bir biçimde söylemeyi tercih ettiği için yazardır. 2 Bir yazarın neyi söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir ) Gerçekler, edebiyata olduğu gibi değil belli bir süzgeçten geçerek gelir. 1 Gerçekler ancak yazarların elinde işlendikten sonra anlam kazanır. 1 5) Kendisini sevmeyenden, iyilik beklenemez. 1 2 Başkalarına kötülük yapanlar, kendileriyle de barışık değillerdir ) Yazar öykü türünde başarılı eserler vermiş ama öyküleri, romanlarının gölgesinde kalmıştır. İyi öyküler de yazan bu yazara asıl ününü kazandıran romanlarıdır.

11 ANLATIM TEKNİKLERİ: PARAGRAF BİLGİSİ: _Anlamamız gereken ilk şey paragraf bir olay yazısında mı bir düşünce yazısından mı alınmıştır. _Bunu ilk cümleden anlayabiliriz. _Olay yazılarında amaç, bir olay aracılığıyla yazarın düşüncelerini aktarmasıdır. Düşünce yazılarında ise amaç, okuyucuya bir bilgiyi aktarmaktır. _Olay yazılarında betimleyici ve öyküleyici Düşünce yazılarında ise açıklayıcı ve tartışmacı anlatım vardır. _Açıklayıcı anlatımda amaç öğretmek, Tartışmacı anlatımda kanıları değiştirmek, Betimleyici anlatımda izlenim kazandırmak, Öyküleyici anlatımda okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Ör: Köyden kasabaya yeni taşınmıştık. (olay) Tanzimatçılar, konularını tarihten ve günlük hayattan seçerler. ( düşünce ) 1) Olay Paragrafı. A) Betimleyici Anlatım. Betimleme bir yeri, bir kişiyi, kavramı ayırt edici özelliklerini vererek tanıtma ; okuyucunun gözünde canlandırmadır. 1) Gözleme yer verilir.yazarın gözünü bir kamera gibi düşünebiliriz. 2) Betimleme öznel ya da nesnel olabilir. Ör: Bahçeye girince insan bir renk cennetine girmiş gibi olur. ( öznel, izlenimci betimleme ) Toros dağları, bazı yerlerde denize paralel uzanır. ( nesnel, açıklayıcı betimleme ) 3) Betimlemede duyu organlarına dayalı bir anlatım yapılır. Ör: Dönemeçte, ansızın karşına araba büyüklüğünde bir su çıkıyor ; incecik bir şırıltı duyuluyor ara ara. B) Öyküleyici Anlatım: Bir olayın gelişimini sergilemedir. 1) Öyküleme paragrafında diyalog, yer, zaman ve olay söz konusudur. Kahramanlar genelde insandır, olaylar zaman sırasına göre verilir. _ Paragraf, Olan ne? sorusuna cevap verir. _ Genelde eylem cümleleri kullanılır ; paragraf, bir roman ya da öyküden alınmış gibidir. Ör: Nihal, kapı her açıldığında heyecanlanıyor ; belli ki beklediği biri var. Not: Olay paragraflarında öyküleme ve betimleme iç içedir. Ayırımı ise : Öykülemede bir olayın gelişimi anlatılırken betimlemede amaç tanıtmaktır. Betimlemede yazar anlatıcıdır, öykülemede ise kişiler olayın içindedir. Ör: İçeri girince şaşırdı ; yerde gazeteler, masanın üzerinde açık kitaplar vardı. ( betimleme) Dostum, dedi ; talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. ( öyküleme)

12 2) Düşünce Paragrafı: A) Tartışmacı Anlatım : Genelde makale, deneme, fıkra gibi türlerde görülür. 1) Daha önce öne sürülen bir görüşü çürütmek kendi görüşünü savunmak, okuyucuyu ikna etmek ister yazar. Ör: Sanatta Halk, böyle istiyor, ne yapalım. görüşü yanlıştır.. 2) Öznel bir yazı türüdür. Karşılıklı konuşma havası içindedir. 3) Halbuki, bence, oysaki, kanımca gibi ifadeler kullanılır. 4) Yazar, tanık göstermeye, örneklemeye başvurur ve sizi ikna edip düşüncenizi değiştirmeye çalışır. 5) Genelde soru ve ünlem cümlelerinden faydalanılır. B) Açıklayıcı Anlatım: Ders kitaplarında görülen anlatımdır, bilgi verir. 1) Kesinleşmiş, nesnel bilgiler aktarılır. 2) Yazar, ben bunları biliyorum, okuyucu bilmiyor, anlatayım da öğrensin havası içindedir. Ör: Yunus Emre 13. yy şairidir. 3) Tanımlamadan, örneklemeden, tanık göstermeden faydalanılır. Not: Yazar sizi ikna etmeye çalışıyorsa tartışmacı ; sadece bilgi veriyorsa açıklayıcı anlatımdır. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI: 1) Tanımlama: x nedir sorusuna cevap verir. Ör: Uyak, dize sonlarındaki ses benzerliğidir. 2) Örnekleme: Yazar düşüncesini inandırıcı kılmak için bir durumu, olayı örnek verir. 3) Tanık Gösterme : Yazar kendisiyle aynı fikre sahip ünlü birinin sözlerini tırnak içinde aktarır. Alıntı, ana düşünceyi barındırabilir. 4) Karşılaştırma: Nesne ya da kavramlar arasındaki benzerlik ya da farklılıkları ortaya koyma. Ne var ki, oysa, buna karşılık gibi sözler barındırır. 5) Benzetme: 6) Sayısal Verilerden Yararlanma: Düşünceyi bilimsel bir temele dayandırmak için sayılardan, istatistiklerden yararlanma.

13 Paragrafın Yorumu: 1) Belli bir konu çerçevesinde, belli bir amaçla yazılmış ve belli bir yöntemle oluşturulmuş cümleler topluluğuna paragraf denir. 2) Paragrafı oluşturan cümleler arasında biçimsel ve anlamsal bir bağ vardır. Ör: Bilim dili, biçimsel bir dildir çünkü terimlerle kurulur. Terimlerin de açık, anlaşılır, aydınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu terimlerin herkesçe bilinen sözcüklerle yapılmasıdır. Böyle olmazsa, bilim dili, anlaşılmaz, karmakarışık bir görünüm alır. 3) Biçimsel bağlayıcı kendisinden önceki cümleyle değil de daha önceki cümleyle bağlantı kuruyorsa ortadaki cümle akışı bozmaktadır. Ör: Sözcükler birtakım işaretlerdir. İnsan, bu işaretlerle düşünür. Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri yani sözcükleri koyar. **Bir insanın söz dağarcığının zenginliği ancak başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştığında ortaya çıkar. Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır. Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler. 4) Bir paragrafın giriş cümlesinde biçimsel bağlayıcı olmaz. Ör: Buna karşın öykülerinin dili daha yalındır.( ilk cümle olamaz) 5) Paragraf sonunda da sonraki cümleye bağlayıcı olmaz. 6) Paragrafta sizin ne düşündüğünüz değil yazarın ne söylediği önemlidir. 7) Ana düşünce, konu hakkında yazarın iddia ettiği, bizim de kabul etmemizi istediği düşüncedir. Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargıdır. Örnekler ana düşünce olmaz, öncesinde olabilir. Alıntılar, ana düşünceyi barındırabilir. Yrd düşünce, farklı olan her düşüncedir. Konu ise üzerinde durulan durum ya da düşüncedir. Konu, genelde başlığı da oluşturur. Kanımca, bana göre, bence, yani vb ifadeler ana düşünce habercisidir. Paragrafta Olması Gereken Özellikler: 1) Açıklık. Sözün tek ve net bir anlam vermesi. 2) Duruluk. Anlatımda gereksiz sözcüklerin olmaması. 3) Yalınlık. Süsten, gösterişten, gereksiz ayrıntıdan uzak olma. 4)Akıcılık. Kolay okunma, sözcükler arasında kopukluk olmaması. 5) Sürükleyicilik. Merak ve heyecan ögesinin öne çıkarılması. 6)Doğallık. Anlatımın yapaylıktan uzak, konuşma dilinin rahatlığında olması. 7)Yoğunluk. Yüzeysel olmaması, kat kat anlamlar içermesi. 8)Özlülük. Az sözle çok şey anlatma. 9) Özgünlük. Benzerlerinden kolayca ayrılan olması; alıntı veya kopya olmaması.

14

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar.

Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Konumuz CÜMLENİN ÖĞELERİ çocuklar. Mustafa Öğretmenim, cümlenin asıl öğeleri Yüklem ve Özne dir. Öğretmenim, Zarf Tümleci, Dolaylı Tümleç ve Nesne (Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne) de yardımcı öğeleridir.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez? A) Çocuk, oyuncaklarını topladı. B) Genç,kızın arkasından koştu. C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu. D) Hırsız,

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Türkçe konularını ilk başta iki gruba ayırabiliriz. Anlam soruları ve dil bilgisi diye. 2015 yılı

SÖZCÜKTE ANLAM. Türkçe konularını ilk başta iki gruba ayırabiliriz. Anlam soruları ve dil bilgisi diye. 2015 yılı SÖZCÜKTE ANLAM Türkçe konularını ilk başta iki gruba ayırabiliriz. Anlam soruları ve dil bilgisi diye. 2015 yılı itibariyle YGS de kırk soru çıkmaktadır. Ortalama konuşacak olursak otuz anlam sorusu on

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör.

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Ör. Büyük lokma ye: büyük konuşma. Ör. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve zarfların anlamlarını çeşitli yönden etkileyen sözcüklere zarf denir. Eylem ve eylemsilerin anlamalarını durum yönünden tamamlayan zarflardır. Eylem ya da eylemsiye

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRK DİLİ II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri

EDEBİYAT. Noktalama İşaretleri EDEBİYAT Noktalama İşaretleri EDEBİYAT -> Noktalama İşaretleri PRENSES_SERENITY #1/1 Tarih: 5 Ekim 2009, 17:52 Mesaj konusu: Noktalama İşaretleri NOKTALAMA İŞARETLERİ NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk

Detaylı

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları

ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Başlıkları ZAMBAK 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel Farklılıklar ÜNİTE 1 Duygular ve Düşünceler Duygu ve Düşüncelere Saygı Kronolojik Sıra Resmî Kimlik Belgeleri Sözlü Tarih Yöntemi Aile Tarihi Millî Kültür Ögeleri

Detaylı

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları

7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 7.sınıf kazanımlara göre çalışma kâğıtları 1.Aşağıdaki fiilleri anlamlarına göre tabloda uygun yerlere yazınız. Kızmak Almak Bilmek Silmek Kalmak Sulamak İş fiili Oluş fiili Durum fiili 2.Aşağıdaki eylemlerle

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER

İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER BÖLÜM A - 25 puan İNGİLİZ OKULU 2005-2006 ÖGRETİM YILI GİRİŞ SINAVI TÜRKÇE SORULARI ÖRNEGİ (Aşağıdaki parçayı dikkatle okuduktan sonra ilk altı soruyu cevaplayınız.) KİT AP AZ YAŞAMAYI ÖNLER Türk vatandaşlarının

Detaylı

CÜMLENİN ÖĞELERİ. Cümlenin öğeleri önemli bir YGS konusudur. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey kelime

CÜMLENİN ÖĞELERİ. Cümlenin öğeleri önemli bir YGS konusudur. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey kelime CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümlenin öğeleri önemli bir YGS konusudur. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey kelime gruplarının asla ayrılmamasıdır. Ösym de bu bilgi üzerinden düşürücü sorular sorabilmektedir. Nedir

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI

-DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI 2012 -DE, -DA VE -Kİ NİN YAZIMI AYDIN ARIDURU BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD. DOÇ. NURAY GEDİK 05.12.2012 İÇİNDEKİLER İçindekiler... 1 -de da ve ki nin yazımı konu anlatımı... 2-6 -de da ve

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Konunun Müfredattaki Yeri DERS PLANI

Konunun Müfredattaki Yeri DERS PLANI Konunun Müfredattaki Yeri İlköğretim 7.sınıf öğrencilerine sözcükte anlam ünitesinin anlam bakımından sözcükler konusu iki ders saatinde anlatılacaktır.bu konu öğrenilmeden cümlede anlam konusuna geçilmemelidir.

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL ve İMAM HATİP ORTAOKULU YAZARLIK ve YAZMA BECERİLERİ DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1. Giriş...2 2.

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti.

KAYBEDİLENLER. Birkaç sene sonra iki nokta üst üste işaretini kaybetti ve davranış sebeplerini başkalarına açıklamaktan vazgeçti. KAYBEDİLENLER Bir gün insan virgülü kaybetti; o zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince, düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise, ünlem işaretini

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

CÜMLEDE ANLAM. Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında

CÜMLEDE ANLAM. Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında CÜMLEDE ANLAM Cümlede anlam önemli bir konudur. Yalnızca YGS de değil liselere giriş sınavlarında KPSS de hatta ALES te de önemli derecede çıkan yani iyi puan getiren algılama, anlama ve yorumlamaya dayalı

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100. 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 11. Ders TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Anlatım Bozuklukları 1. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı 2. Gereksiz Sözcük Kullanımı 3. Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler 4. Yanlış Anlamda Kullanılan

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.

Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümle, bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir. Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da

Detaylı

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKĠM 0. SINIF DİL VE İ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI SUNUM / TARTIġMA ĠletiĢim ile teknolojik geliģme arasındaki iliģkiyi açıklar. Sunumun özelliklerini belirler.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan)

Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Net Ortaokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası Türkçe

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı