SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM:"

Transkript

1 SÖZCÜKTE ANLAM TEMEL ANLAM: Sözcük tek başına söylendiğinde akla gelen ilk anlam. Ör: Say bakalım kaç kitap göndermişler. Boğazımdaki ağrı giderek şiddetleniyor. Bir vuruşta adamın burnunu kırdı. YAN ANLAM : ( Yakıştırma ) Sözcük temel anlam ile mecaz anlam arasındadır. Genelde organ adlarının dış dünyadaki varlıkların adlandırılmasında kullanılır. Ör: Dağın başı. Kapının kolu. Uçağın kanadı. Petrol damarı. MECAZ ANLAM : Çok anlamlı bir sözcüğün, temel ve yan anlamlarından uzaklaşmış anlamıdır. Bir tür, bir söz söyleyip başka bir şeyi kastetmektir. Ör: Otobüse yetişemezsek biletlerimiz yanar. Bu tezi çürütmek kolay değil. Selim Bey çok ateşli bir konuşma yaptı. MECAZLARIN OLUŞUMU : 1) Mecaz-ı Mürsel : ( Düz Değişmece, Ad Aktarması ) Bir varlığı oluştururken bazen varlığın kendisini değil de özelliklerini ya da parçalarını kullanmaktır. Yani benzetme amacı olmadan bir sözü başka bir sözün yerine kullanmaktır. Ör: Bu sesle birlikte İstanbul ayağa kalktı. Salonda yeni yüzler görüyorum( kişiler ) Ünlü raket son maçını da set vermeden kazandı. 2) İstiare : ( bkz. Edebi Sanatlar.) Ör: Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi. ( kapalı ist) Gönlüm uçtu yuvadan. ( kapalı ist.) Selvi boylum geliyor bak. ( açık ist) Yuvayı dişi kuş yapar. ( açık ist) 3) Soyutlama- Somutlama : _Soyut bir sözcüğün somut anlam kazanmasına somutlama denir. Ör: Artık benim zihnim bir şey almaz oldu. ( zihin bir kaba benzetilmiş ) Bilgileri teker teker toplayın ; fakültelerin kapılarını onlarla açacaksınız. ( bilgi anahtara ) _ Somut anlamlı bir sözcüğün soyut anlamda kullanılmasına soyutlama denir. Ör: Bunu yapmaya yürek ister. ( cesaret) Bunu çözmek için başka bir yol bulacaksın. ( yöntem ) Dedesinin gölgesinde büyüdü.( himayesinde)

2 4) Anlam Aktarması : 1) İnsandan Doğaya ( Kişileştirme): Ör: Saatlerdir hırçın dalgalarla mücadele ediyoruz. 2) Doğadan İnsana : Ör: Gönlüm yine dalgalı. 3) Doğadan Doğaya : Ör : Akşam vakti gökyüzü kurşunla örtülü. 4) Duyu Aktarımı : Ör: Tatlı ses, soğuk bir yüz, sıcak bir gülümseme. TERİM ANLAM : Bilim, sanat, meslek dallarıyla ilgili, özel ve belirli bir anlamı olan sözcükler. Ör: Basit sözcükler, kök oldukları için bölünemezler. ARGO ANLAM : Küçük sosyal grupların kendi aralarında anlaşma amacıyla kullanılan, özel ve mecaz anlamlı sözcüklere dayanan bir tür şifreli anlatım. Ör: Posta koymak, abayı yakmak, çaylak, aynasız. ANLAM İLİŞKİLERİ : SESTEŞLİK : Yazılışları okunuşları aynı anlamları tamamen farklı sözcüklere denir. Sözcükler temel anlamlarında kullanılır. Bu yazım benzerliği tesadüftür. Hatta biri isim biri eylem de olabilir. Ör: Ben yarime gül verdim yarim bana gülmedi. _ Çok anlamlılık ve sesteşlik farklıdır. Ör: Senin en güzel yerin kalbimdeki yerindir. ( yan anlam ) _ Yazılışlarında küçük farklar taşıyanlar da vardır. Ör: kar, alem,.. _Kökteş sözcükler karışmasın. Bunlar sesteş sayılmaz çünkü aralarında anlam bağlantısı vardır. Ör. Boya- boyamak, güreş-güreşmek

3 EŞ ANLAMLILIK : Yazılışları farklı olan anlamları aynı olan sözcüklerdir. Ör: Bu senin görevin / vazifen _ Eş anlamlı sözcükler her zaman birbirinin yerine kullanılmaz. ( mecazlarda, kalıplaşmalarda, atasözlerinde ) Ör : Kalın başlı bir adam. Ak akçe siyah gün içindir. _ Eş anlamlı sözcüklerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğudur. Ör: Sağlık ve sıhhatiniz iyidir inşallah. YAKIN ANLAM : Eş anlamlı olmayıp bazı durumlarda birbirinin yerine kullanılan sözcüklerdir. Ancak bunlar tam olarak aynı anlamı vermezler. Ör: Ayşe ye küstüm. ( esneklik, hoşgörü ) Ayşe ye darıldım. ( kesinlik, aşırılık) Sizden küçük bir isteğim olacak ( somut ) Sizden küçük bir dileğim olacak.( soyut ) KARŞIT ANLAM : Farklı köklerden gelip karşıt kavramları karşılayan sözcüklerdir. Genellikle göreli ve soyuttur. Genellikle sıfat, zarf, eylemdir. _ Olumsuzluk zıt anlam değildir. _ Karşıt anlamı olan bir sözcük mecaz anlamda kullanılır ise zıt anlamları değişir. Ör : Bana açık çay getirin. ( koyu ) Kara haber tez duyulur. ( iyi) GENEL-ÖZEL ANLAM : Sözcüklerin kapsamlarına göre değerlendirilmesidir. Bir sözcük anlamca, başka sözcükleri kapsıyorsa genel anlamlı ; başka bir sözcüğün kapsamı içine giriyorsa özel anlamlı sözcük denir. Ör: Öğrenci şiir okudu.(özel) Şiir, edebiyatın en zor dalıdır. ( genel ) Çocuklara ağaç sevgisi aşılayın. ( genel) Bahçedeki ağaçlar aşılandı.( özel ) NİTEL-NİCEL ANLAM : Bir varlığın sayılabilen, ölçülebilen, artıp azalabilen özellikleri nicel anlam ; onu diğer varlıklardan ayıran özellik nitel anlamdır. Ör: Büyük bir tepeye çıktık. ( nicel anlam) Büyük hedefleri vardı.( Nitel anlam) GÜZEL ADLANDIRMA : Üzüntü, korku verici bazı kavramların adını doğrudan söylememek için ; kendi adlarıyla değil de daha güzel sözcüklerle ifade etmektir. Burada sözcüğün anlamı değişmez. Ör: Rahmete kavuşmak. İnce hastalık. Gelincik ( baykuş )

4 DOLAYLAMA : Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı, varlığı birden çok sözcükle anlatmaktır. Mecaz anlam söz konusudur. Ör: Bacasız sanayi. Kaşık düşmanı. Vatani görev. DOLAYLI DOĞRUDAN ANLATIM: Başkasına ait bir sözü olduğu gibi aktarırsak doğrudan anlatım ; kendimize ait bir sözcük içinde kullanırsak dolaylı anlatım yapmış oluruz. Ör:Ahmet, yarın aynı yerde buluşalım, dedi, (doğrudan) Ahmet, yarın aynı yerde buluşmamızı, istedi. ( dolaylı) Ne kadar uzun sürdü ayrılığımız diyerek boynuma sarıldı. Yıllardır ondan ayrı olduğunu söyledi ve boynuna sarıldı. YANSIMALAR : Doğadaki seslerden türetilmiş sözcükler. İnsan ya da hayvan sesi olabilir. Anlamları yoktur. Genelde ( -ır, -ıl, -tı ) eklerini alırlar. Ancak bu ekleri alan her sözcük yansıma değildir. Ör:Fısıltı, tıkırtı Sarsıntı ( yansıma değil) _Yansımalar bazen bir sesi karşılamaktan uzaklaşarak yeni anlamlar kazanabilirler. Ör: Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye sonunda patladı.( öfkelendi) _ Bir sese dayanmayan sözcükler yansıma sayılmaz. Ör: Ötmek, kişnemek, kükremek. TARİZ : Bir sözü karşıt anlamıyla kullanılmıştır. Ör: Kendi kalesine attığı gollerle usta bir golcü olduğunu gösterdi. Bunlar, büyük ressamımızın çocukluk tabloları olsa gerek. KİNAYE: ( Değinmece ) Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanma, mecaz anlamı kastetme sanatı. Ör: Bu ağır yükü taşıyamaz o. Hamama giren terler. _ Kinaye bazen iğnelemeyi de içinde barındırır. Ör: Eh bu hızla gidersek belki yarın sabah varırız. ANLAM PEKİŞTİRMESİ : Sözcüğün anlamını güçlendirmektir. Ör: Sımsıcak, sapasağlam Geniş geniş caddeler. Güzel mi güzel bir kız. Güzeller güzeli kız.

5 İKİLEMELER : Anlamı daha etkili kılmak için sözcükleri biçimce ya da anlamca tekrarlama. _ Pekiştirmeli ikileme olur. Ör: Güzel mi güzel _İkilemeler cümleye çeşitli anlamlar katar. Ör: Gece gündüz çalışıyor. ( zaman) Bunda az çok onun da payı var.( miktar) Bata çıka yürüdük.( zorlukla) DEYİMLER : - En az iki sözcükten oluşurlar. - Kalıplaşmış söz gruplarıdır. - Anlatıma çekicilik kazandırmak için kullanılır. - Günübirlik, gelip geçici durumları yansıtırlar. Ör: Atı alan her zaman Üsküdar ı geçemez ama işleyen demir her zaman ışıldar.(atasözü) - Bir öğüt içermezler, yargı bildirmezler. - Söyleyenleri bilinmez. Ör: Etekleri zil çalmak. _ Kendi anlamları dışında kullanılır.gerçek anlamında kullanılan deyim azdır. Ör: Kimi kimsesi yok Alan razı veren razı. İyi gün dostu. _Genelde cümle halinde olmazlar.-mak,mek mastar ekiyle kurulurlar. Cümle halinde deyim azdır. Ör: Atı alan Üsküdar ı geçti. Nuh der peygamber demezdi. _ Deyimler genelde açıklayıcılarıyla birlikte kullanılır. Ör: Onu ikna edene kadar çok uğraştım, akla karayı seçtim. Sevincinden yerimde duramıyordu, etekleri zil çalıyordu. _ Deyimler her kişi ve zamana göre çekilebilir. Ör: Güvendiğim dağlara kar yağdı ( yağacak, yağmış, yağmasın.) ATASÖZLERİ : - Genelde deneyim ve gözlemlere dayanırlar. - Genel kural niteliği gösterirler. Her durumda geçerlidirler. Ör: İşleyen demir ışıldar. - Kalıplaşmışlardır. - Genelde gerçek anlamda kullanılan sözcüklerle kurulurlar. - Öğüt verme amacı taşırlar. - Genelde geniş zaman ve emir kipinde olurlar. Ör: Ayağını yorganına göre uzat.

6 - Söyleyeni belli değildir. - Atasözleri değişik kip ve kişi ekleriyle çekilmez. Ör: Ayağını yorganına göre uzatıyor. ÖZDEYİŞ : Bir öğüt verir. Söyleyeni bellidir. Kalıplaşma yoktur. Genel geçerliği yoktur. Ör: Umut uyanık olanın rüyasıdır. ( Aristo) Zaman en iyi ilaçtır. ( Bacon ) CÜMLEDE ANLAM : CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ: NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ: Cümlede yargılardan birinin neden diğerinin sonuç bildirdiği cümlelerdir. 1) Bu tür cümlelerde sonucun gerçekleşmiş olduğuna dikkat edilmeli. Ör: Çalışamadığından kazanamadı. Kuraklıktan dolayı bu yol ürün alınamadı. 2) Bu tür cümlelerde den dolayı, sebebiyle, nedeniyle. İfadeleri kullanılır. 3) Soruyu çözerken neden niçin soruları sorulur. Ör: Dinlemediğim için anlamadım. ( niçin? ) AMAÇ-SONUÇ İLİŞKİSİ : Henüz gerçekleşmemiş, ulaşılmak istenen bir hedeften bahseden cümledir. Yani gerçekleştirilen değil gerçekleştirilmek istenen bir şey var. Ör. Okula gitmek için hazırlanıyor. 1) Amaç ilgisi kuran sözcükler ve ekler genelde ( mek için, mek amacıyla, gayesiyle, diye.) Ör: Konuşmak üzere kürsüye yöneldi. 2) Cümlede amaç, bir işin yapılma gerekçesidir. Ör: Toplantıya zamanında yetişelim diye arabayla geleceğiz. 3) Cümlede için sözcüğünün yerine amacıyla sözcüğünü getirin, tutuyorsa amaç ilgisi tutmuyorsa neden-sonuç ilgisidir. Ör: Ev almak için para biriktiriyor. ( amaç) Hastalandığı için okula gelmedi.( neden-sonuç) KOŞUL İLGİSİ : Koşul, bir şeyin elde edilmesi, gerçekleşmesi için gerekli olan durum ve özelliklere denir. 1) Koşul ilgisi genelde ( eğer, takdirde, dikçe, fakat, lakin, ama..) ile kurulur.

7 Ör: Sıkı giyinirsen üşümezsin. Sanat hayal gücü olmadan gelişemez. Seni gördükçe ablamı hatırlıyorum. 2) Bazı zarf-fiiller zaman anlamı yanında koşul anlamı da taşır. Ör: Olanları öğretmene anlatınca rahatlarsın. O binayı gördüğünde çok şaşıracaksın. 3) Bazı cümleler koşul gerçekleşse de amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır. Ör: Ne kadar dinlese de anlamaz. 4) Belirli bir koşul gerçekleştiğinde istenilen amaca ulaşılır. Ör: Çocuk yenilgiyi tattı mı yenmeyi öğrenir. KARŞILAŞTIRMA İLGİSİ: Aralarında farklılık ya da benzerlik bulunan varlık, olay ve durumları karşılaştırmaktır. 1) Genelde ( daha, kadar, en, göre, den, aynı, ise, oysaki ) ile yapılır. Ör: Ayten, derslerinde benden daha başarılı. Çiçeklerin en güzeli güldür. KARŞITLIKTAN YARARLANMA: Cümlede anlamı belirginleştirmek için karşıt durumların bir arada verilmesidir. Bu aynı varlığın karşıt durumu da olabilir. Ör: Kuzu gibi adam bizi görünce aslan kesildi. Yolculardaki bezginlik yolun sonuna doğru acıya dönüştü. SIRALAMA: Düşüncenin aşama aşama değişmesidir. Kişi ya da duruma özgü dereceli bir artıştan ya da azalıştan bahseder. Ör: Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça yer, yedikçe şişmanlardı. NESNEL-ÖZNEL YARGI: 1) Nesnel yargı, kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir, yazarın duygularını içermeyen yargıdır. Ör: Merdiven Ahmet Haşim in şiiridir. 2) Öznel yargı ise yazarın yorumunu, duygularını taşıyan, kanıtlanamaz yargıdır. Ör: Merdiven, A. Haşim in en güzel şiiridir. 3) Bazı cümlelerde nesnellik-öznellik bir aradadır ya da çok belirgin değildir. Ör: Tokyo, nüfus olarak İstanbul dan büyüktür ; ama güzellikte İstanbul la boy ölçüşemez. Ayşe ela gözlü, kısa saçlı bir kızdır. ( nes-öz. belirgin değil) GENEL-ÖZEL ANLAM: 1) İçerdiği anlam yönüyle kapsamı geniş olan cümle genel anlamlı, kapsamı dar olan cümle ise özel anlamlı cümledir. Ör: Edebiyatta aşk konusunda yazılmış birçok şiir var.(genel) Sıcak ülkelerin insanları heyecanlı olur.( özelden genele gidiş) Edebiyatta aşk konusunda yazılmış en güzel şiir, Leyla ve Mecnun dur. ( özel)

8 AÇIKLAMA CÜMLESİ: Birden çok yargı içeren cümlelerde yargılardan biri diğerinin açıklaması ya da yorumu olabilir. Ör: TV seyretmek faydalıdır; görgümüz artar, düşünce ufkumuz genişler. Ali nin ateşi çıkmış, anlaşılan üşütmüş. TANIM CÜMLESİ: Bir varlığın ya da kavramın özelliklerini belirten ne olduğunu anlatan cümle. x nedir sorusuna cevap veren cümledir. Tanım cümlesi genelde -dır,dir ekini alır. Ör: Tiyatro, insan yaşamını sahnede canlandırma sanatıdır. KİNAYELİ ANLATIM: Bir söz söyleyip tersini kastetmek. Genelde sonunda ünlem işareti bulunur. Ör: Bu hızla gidersek okula belki yarın sabah varırız. VARSAYIM CÜMLESİ: Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme ; henüz doğrulanmamış ama doğrulanması umulan teorik düşünce. 1) Gerçekleşmemiş bir olayın, durumun veya eylemin bir an için, gerçekleştiğini kabul etmektir. Ör: Tut ki sen bu şehre hiç gelmedin. Diyelim ki bu olay gerçek değil. TAHMİN CÜMLESİ : Bir olay, durum ya da eylemin nasıl gerçekleşeceği hakkında fikir yürütmektir. Bu tür cümlelerde kesinlik yoktur. Ör: Yarın yağmur yağabilir. ÜSLUP-İÇERİK CÜMLESİ: Üslup: Sanatçının konuyu anlatış tarzıdır. Dili kullanışı, sözcük seçimi, cümle kuruluşu,yalınlık, şiirsellik. Ör: Öykülerinde tarihi bir olayı masalsı bir şekilde işlemiş. İçerik: Bir eserde anlatılan konudur. Ör: Yaban da halk-aydın çatışması işlenmiştir. ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ CÜMLESİ: Bir eser, bir sanatçı, bir durumla ilgili belirtilen olumsuz düşüncelerdir. Ör: Ressamın son tablolarında hiçbir yenilik yoktu. DEĞERLENDİRME CÜMLESİ: Bir sanatçı durum ya da eser incelendikten sonra bunlarla ilgili ortaya konan düşüncelerdir. Burada somut bir şeyin değerlendirilmesi gerekir. Ör: Yazar yapıtında bir ailenin dramına yer veriyor. 1) Genel anlam taşıyan cümleler değerlendirilme cümlesi değildir ; çünkü somut bir şeyden bahsetmemektedir. Ör: T.Ed, ölüm konusunu işleyen pek çok şiir var.

9 ÖN YARGI: Bir olay ya da konu hakkında onların gelecekteki durumu bilinmeden, önceden olumsuz düşünce benimseme. Ör: Bu filmin ödül alması imkansız. ÖNERİ CÜMLESİ : Bir sorunu çözmek, bir eksikliği gidermek için öne sürülen görüş, teklif. Kişinin kendisiyle ilgili olmayan bir eksikliğin giderilmesi için yaptığı teklif. Ör: Çalışırken bir plan yapmanız yararlı olur. TASARI CÜMLESİ: Yapılması düşünülen şeylere ilişkin, geleceğe yönelik plan. Kişinin kendisiyle ilgili, geleceğe yönelik planıdır. Ör: Bu konuda bir eser yazmayı düşünüyorum. KAYGI: Bu değerli eşyalar bir gün kaybolacak diye çok korkuyorum. YAKINMA: Günlerdir kapımı kimse çalmıyor. ÖZLEM: Hasretim o çocukluk yıllarına. BEĞENME: Şehrin dışında çok güzel bir evde oturuyorlar. UYARI: Sakın gürültü yapmayın. CÜMLE VURGUSU: 1) Yükleme yaklaşan sözün anlam değeri artar. Ör: Zeynep Çukurova yı geçen yıl bitirmiş. Zeynep geçen yıl Çukurova yı bitirmiş. 2) Mi ile yapılan soru cümlelerinde vurgu mi ekinden öncedir. Ör: Beni mi aradınız? Beni aradınız mı? 3) İsim cümlelerinde yüklem vurgulanır. Ör: Bergama İzmir in ilçesidir. BAĞLAÇ VE EDATLAR: 1) Bu tür sözcüklerin cümledeki yeri cümlenin anlamını değiştirir. Ör:Sana bir soru sorayım. Sana da bir soru sorayım. Sana bir de soru sorayım. Bu soruyu sen çözersin. Bu soruyu ancak sen çözersin. Bu soruyu sen bile çözersin.

10 ANLAMCA YAKIN CÜMLELER. Anlamca yakın ya da aynı anlamı veren cümleleri belirleyebilmek için her cümleyi içerdiği kavramları ve bakış açısını dikkate alarak değerlendirmek ve öteki cümlelerde geçen kavramlarla ilişkilendirmek, karşılaştırmak gerekir. 1) Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla kalmaz ona istediği biçimi de verir Roman öykü gibi türler, yazıldıkları dönemi yansıtır ve onu yönlendirir ) Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine temellenir. 1 2 Halk şairi sözünü şiire dönüştürürken içinden geldiği gibi söyler ) İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil onları 1 belli bir biçimde söylemeyi tercih ettiği için yazardır. 2 Bir yazarın neyi söylediğinden çok nasıl söylediği önemlidir ) Gerçekler, edebiyata olduğu gibi değil belli bir süzgeçten geçerek gelir. 1 Gerçekler ancak yazarların elinde işlendikten sonra anlam kazanır. 1 5) Kendisini sevmeyenden, iyilik beklenemez. 1 2 Başkalarına kötülük yapanlar, kendileriyle de barışık değillerdir ) Yazar öykü türünde başarılı eserler vermiş ama öyküleri, romanlarının gölgesinde kalmıştır. İyi öyküler de yazan bu yazara asıl ününü kazandıran romanlarıdır.

11 ANLATIM TEKNİKLERİ: PARAGRAF BİLGİSİ: _Anlamamız gereken ilk şey paragraf bir olay yazısında mı bir düşünce yazısından mı alınmıştır. _Bunu ilk cümleden anlayabiliriz. _Olay yazılarında amaç, bir olay aracılığıyla yazarın düşüncelerini aktarmasıdır. Düşünce yazılarında ise amaç, okuyucuya bir bilgiyi aktarmaktır. _Olay yazılarında betimleyici ve öyküleyici Düşünce yazılarında ise açıklayıcı ve tartışmacı anlatım vardır. _Açıklayıcı anlatımda amaç öğretmek, Tartışmacı anlatımda kanıları değiştirmek, Betimleyici anlatımda izlenim kazandırmak, Öyküleyici anlatımda okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Ör: Köyden kasabaya yeni taşınmıştık. (olay) Tanzimatçılar, konularını tarihten ve günlük hayattan seçerler. ( düşünce ) 1) Olay Paragrafı. A) Betimleyici Anlatım. Betimleme bir yeri, bir kişiyi, kavramı ayırt edici özelliklerini vererek tanıtma ; okuyucunun gözünde canlandırmadır. 1) Gözleme yer verilir.yazarın gözünü bir kamera gibi düşünebiliriz. 2) Betimleme öznel ya da nesnel olabilir. Ör: Bahçeye girince insan bir renk cennetine girmiş gibi olur. ( öznel, izlenimci betimleme ) Toros dağları, bazı yerlerde denize paralel uzanır. ( nesnel, açıklayıcı betimleme ) 3) Betimlemede duyu organlarına dayalı bir anlatım yapılır. Ör: Dönemeçte, ansızın karşına araba büyüklüğünde bir su çıkıyor ; incecik bir şırıltı duyuluyor ara ara. B) Öyküleyici Anlatım: Bir olayın gelişimini sergilemedir. 1) Öyküleme paragrafında diyalog, yer, zaman ve olay söz konusudur. Kahramanlar genelde insandır, olaylar zaman sırasına göre verilir. _ Paragraf, Olan ne? sorusuna cevap verir. _ Genelde eylem cümleleri kullanılır ; paragraf, bir roman ya da öyküden alınmış gibidir. Ör: Nihal, kapı her açıldığında heyecanlanıyor ; belli ki beklediği biri var. Not: Olay paragraflarında öyküleme ve betimleme iç içedir. Ayırımı ise : Öykülemede bir olayın gelişimi anlatılırken betimlemede amaç tanıtmaktır. Betimlemede yazar anlatıcıdır, öykülemede ise kişiler olayın içindedir. Ör: İçeri girince şaşırdı ; yerde gazeteler, masanın üzerinde açık kitaplar vardı. ( betimleme) Dostum, dedi ; talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. ( öyküleme)

12 2) Düşünce Paragrafı: A) Tartışmacı Anlatım : Genelde makale, deneme, fıkra gibi türlerde görülür. 1) Daha önce öne sürülen bir görüşü çürütmek kendi görüşünü savunmak, okuyucuyu ikna etmek ister yazar. Ör: Sanatta Halk, böyle istiyor, ne yapalım. görüşü yanlıştır.. 2) Öznel bir yazı türüdür. Karşılıklı konuşma havası içindedir. 3) Halbuki, bence, oysaki, kanımca gibi ifadeler kullanılır. 4) Yazar, tanık göstermeye, örneklemeye başvurur ve sizi ikna edip düşüncenizi değiştirmeye çalışır. 5) Genelde soru ve ünlem cümlelerinden faydalanılır. B) Açıklayıcı Anlatım: Ders kitaplarında görülen anlatımdır, bilgi verir. 1) Kesinleşmiş, nesnel bilgiler aktarılır. 2) Yazar, ben bunları biliyorum, okuyucu bilmiyor, anlatayım da öğrensin havası içindedir. Ör: Yunus Emre 13. yy şairidir. 3) Tanımlamadan, örneklemeden, tanık göstermeden faydalanılır. Not: Yazar sizi ikna etmeye çalışıyorsa tartışmacı ; sadece bilgi veriyorsa açıklayıcı anlatımdır. DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI: 1) Tanımlama: x nedir sorusuna cevap verir. Ör: Uyak, dize sonlarındaki ses benzerliğidir. 2) Örnekleme: Yazar düşüncesini inandırıcı kılmak için bir durumu, olayı örnek verir. 3) Tanık Gösterme : Yazar kendisiyle aynı fikre sahip ünlü birinin sözlerini tırnak içinde aktarır. Alıntı, ana düşünceyi barındırabilir. 4) Karşılaştırma: Nesne ya da kavramlar arasındaki benzerlik ya da farklılıkları ortaya koyma. Ne var ki, oysa, buna karşılık gibi sözler barındırır. 5) Benzetme: 6) Sayısal Verilerden Yararlanma: Düşünceyi bilimsel bir temele dayandırmak için sayılardan, istatistiklerden yararlanma.

13 Paragrafın Yorumu: 1) Belli bir konu çerçevesinde, belli bir amaçla yazılmış ve belli bir yöntemle oluşturulmuş cümleler topluluğuna paragraf denir. 2) Paragrafı oluşturan cümleler arasında biçimsel ve anlamsal bir bağ vardır. Ör: Bilim dili, biçimsel bir dildir çünkü terimlerle kurulur. Terimlerin de açık, anlaşılır, aydınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu terimlerin herkesçe bilinen sözcüklerle yapılmasıdır. Böyle olmazsa, bilim dili, anlaşılmaz, karmakarışık bir görünüm alır. 3) Biçimsel bağlayıcı kendisinden önceki cümleyle değil de daha önceki cümleyle bağlantı kuruyorsa ortadaki cümle akışı bozmaktadır. Ör: Sözcükler birtakım işaretlerdir. İnsan, bu işaretlerle düşünür. Düşünürken nesnelerin yerine işaretleri yani sözcükleri koyar. **Bir insanın söz dağarcığının zenginliği ancak başkalarının söz dağarcığıyla karşılaştığında ortaya çıkar. Bu, zihnin işlemesini kolaylaştırır ve çabuklaştırır. Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa zihin o kadar iyi işler. 4) Bir paragrafın giriş cümlesinde biçimsel bağlayıcı olmaz. Ör: Buna karşın öykülerinin dili daha yalındır.( ilk cümle olamaz) 5) Paragraf sonunda da sonraki cümleye bağlayıcı olmaz. 6) Paragrafta sizin ne düşündüğünüz değil yazarın ne söylediği önemlidir. 7) Ana düşünce, konu hakkında yazarın iddia ettiği, bizim de kabul etmemizi istediği düşüncedir. Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargıdır. Örnekler ana düşünce olmaz, öncesinde olabilir. Alıntılar, ana düşünceyi barındırabilir. Yrd düşünce, farklı olan her düşüncedir. Konu ise üzerinde durulan durum ya da düşüncedir. Konu, genelde başlığı da oluşturur. Kanımca, bana göre, bence, yani vb ifadeler ana düşünce habercisidir. Paragrafta Olması Gereken Özellikler: 1) Açıklık. Sözün tek ve net bir anlam vermesi. 2) Duruluk. Anlatımda gereksiz sözcüklerin olmaması. 3) Yalınlık. Süsten, gösterişten, gereksiz ayrıntıdan uzak olma. 4)Akıcılık. Kolay okunma, sözcükler arasında kopukluk olmaması. 5) Sürükleyicilik. Merak ve heyecan ögesinin öne çıkarılması. 6)Doğallık. Anlatımın yapaylıktan uzak, konuşma dilinin rahatlığında olması. 7)Yoğunluk. Yüzeysel olmaması, kat kat anlamlar içermesi. 8)Özlülük. Az sözle çok şey anlatma. 9) Özgünlük. Benzerlerinden kolayca ayrılan olması; alıntı veya kopya olmaması.

14

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

Bugün hava çok güzeldi (Öznel) Bugün hava ısısı 32 dereceydi (nesnel)

Bugün hava çok güzeldi (Öznel) Bugün hava ısısı 32 dereceydi (nesnel) ANLATIM BĐÇĐMLERĐ YÖNTEMLERĐ Cümle; bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği, bir yargıyı, bir olayı anlatan söz ya da sözcük dizisidir. Doğru kurulmuş bir cümlenin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Mustafa Uzun Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Sözlü. ve Yazılı Anlatım. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Sözlü ve Yazılı Anlatım Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1073 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR HAZIRLAYAN Komisyon 2 EBİM EBİM KPSS KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. GENEL YAYIN YÖNETMENĠ-EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR HAZIRLAYAN

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI HUZUR ROMANININ ANLAM BİLGİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Hülya TUNA YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

ünite ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM

ünite ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM ünite ANLATIM TÜRLERİ ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM AD BETİMLEYİCİ ANLATIM SIFAT COŞKU VE HEYECANA BAĞLI ANLATIM ZAMİR DESTANSI ANLATIM EMREDİCİ ANLATIM EYLEM ÖĞRETİCİ ANLATIM AÇIKLAYICI ANLATIM KANITLAYICI ANLATIM

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1 TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-1 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçmek sözcüğü Bu sanat eserine paha biçilemez. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekinler zamanında biçilmezse

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

türkçe soru bankası çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü 94 soru yakaladık sözel akıl yürütme dil bilgisi yazım kuralları

türkçe soru bankası çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü 94 soru yakaladık sözel akıl yürütme dil bilgisi yazım kuralları çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü türkçe sözel akıl yürütme dil bilgisi yazım kuralları 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Savaş Doğan KPSS Türkçe Soru Bankası

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı