HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü"

Transkript

1 ADI SOYADI: 13 Aralık A SINIFI TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü Atatürk eğitime büyük önem verirdi. Herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyordu. Bu amaçla yurdun her yerine yeni okullar açtırdı. Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerini getirdi. Atatürk, yeni Türk harflerinin öğrenilmesine öncülük etti. Bu çalışmaları nedeniyle kendisine başöğretmen unvanı verildi. 24 Kasım, Atatürk'ün başöğretmen unvanını kabul ettiği gündür. Bu günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Öğretmenler Günü'nde okullarda törenler yapılır. Öğretmenlik mesleğinin önemi anlatılır. Şiirler okunur, öğretmene olan sevgi ve saygımız anlatılır. (İlk 3 soruyu metne göre yanıtlayınız.) 1. Atatürk'ün büyük önem verdiği şey nedir? A) yeni Türk harfleri B)eğitim C)öğretmenler 2. Atatürk, herkesin okuma yazma öğrenmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? A) Yurdun her yerinde okullar açtırdı. B)Arap harfleri yerine yeni Türk harflerini getirdi. C)24 Kasım'da başöğretmenlik unvanını kabul etti. 3. Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenler Günü törenlerinde yapılanlardan biri değildir? A) fener alayı düzenlemek B)öğretmenlik mesleğinin önemini anlatmak C)öğretmenlere olan sevgi ve saygıyı anlatmak 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A) Tür-ki-ye B)cum-hur-iy-et C)Ka-ra-de-niz 5. "Eskişehir'e tren ile gideceğiz." cümlesinde kaç hece vardır? A)12 B) 13 C) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) oy-un-cak-çı B) ar-kad-aş-lar C) o-ku-ma-mış 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? A) dostluk B) aile C) kalpsiz 8. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür? A)o B) -ci C) lik 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir A) cumhuriyet B) dostlarım C) mandalina 10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tek harften oluşan bir hece vardır? A) ilkbahar B)atmaca C)okumuştum 11. Aşağıda, satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisi doğru bölünmüştür? A)kah- verengi B)cumhur- iyet C)okul-umuz 12. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla heceden oluşmuştur? A) dört B) Türk C) oku 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) por-tak-al B)ti-yat-ro C)pen-cer-e 14. "Kertenkele" sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? A) ker-ten-ke-le B)kert-en-ke-le C)ker-ten-kel-e 15. Bir hecede en fazla kaç ünlü bulunur? A) üç B) iki C) bir

2 16 Kardeşimi çok özledim. tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor? A. 7 B. 8 C Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? A. ki B. taş C. Lem 18. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. te n ce- re B. gör dü ğü C. söy le me 19. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? A. çi lek ler B. han ım el i C. san da l ye 20. Hecesi en fazla olan tümce hangisidir? A. Bebek evin neşe kaynağıdır. B. Derslerime çok çalıştım. C. Temiz ol, sağlıklı kal. 21. Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir? A. bul B. iki C. emek 22. Türkçe sözcüğü kaç hecelidir? A. bir B. iki C. üç 23. kuşlarda sözcüğü kaç hecelidir? A. 1 B. 2 C Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır? A. defterler B. meyvelerden C. sertlik 25. İlkbahar mevsimi geldi. tümcesi kaç hecelidir? A. 8 B. 7 C Hangi seçenekte bir tümce vardır? A)Yemekten sonra bize. B)Yağmur yağmazsa buğdaylar kurur. C)Yeşil ışıkta 27."Bana yardım eder misin" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konur? A) (. ) B) (! ) C) (? ) 28."Bahar bize pasta yaptı." tümcesinde kim" sorusunun cevabı nedir? A) Bahar B) bize C) pasta 29.Hangi seçenekte zıt anlamlı sözcükler verilmiştir? A) çiğ - pişmiş B) kent - şehir C) sınıf - derslik 30."Sürüden ayrılanı kurt kapar." Atasözünde kaç hece vardır? A) 9 B) 10 C)11 31.Hangi tümcede sağ" sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? A)Çok sağlam bir koltuk. B)Çantasını sol omzunda taşıyor. C)Çürük dişini çektirdi. 32."Leylek gagalı bir kuştur."tümcesini hangi sözcük tamamlar? A) uzun B) kısa C) eğri 33. şoför ile araba arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. ayak ayakkabı B. kaptan gemi C. meyve elma 34. kitap ile kitaplık arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? A. ayakkabı ayakkabılık B.kömür kömürlük C. simit simitçi 35. el ile eldiven arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. ayak ayakkabı B. süt sütçü C. masa sandalye

3 36. simit ile simitçi arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A. kömür kömürcü B. kitap kitapçı C. kalem kalemlik 37. tavuk ile civciv arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. at tay B. kedi köpek C. aslan ceylan 38. kalem ile yazı arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. soba kömür B. pasta fırın C. fırça resim 39. süt ile peynir arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde yoktur? A.un ekmek B. şeker pekmez C. pirinç pilav 40. güzel ile çirkin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yoktur? A. iyi kötü B. siyah beyaz C. sene yıl 41. büyük ile iri sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. uzun kısa B. al kırmızı C. esir özgür 42. ağaç ile orman arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde yoktur? A. öğrenci - okul B. milletvekili meclis C. köy kasaba 43. kar ile kış arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. yağmur - ilkbahar B. yaz güneş C. ilkbahar çiçek 44. öykü ile hikaye arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. sert - yumuşak B. dış iç C. öğrenci talebe Bir adamın bir atı ve bir eşeği varmış. Bir gün yolda giderlerken eşek pek yorulmuş. Ata dönüp Ne olur, şu benim yükümün birazını sen taşı, yoksa ben ölüvereceğim. demiş. At bu sözleri duymazlıktan gelmiş. Eşeğin dediği de olmuş. Zavallıcık dayanamayıp yolun ortasına düşüp ölüvermiş. Efendisi ne yapsın? Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. Eşeğin derisini de yüzmüş, yüke onu da katmış. At içini çekerek Gördün mü başıma gelenleri, ben azıcık bir yüke katlanmaz iken şimdi hepsini sırtıma vurup taşıtıyorlar demiş. (Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metine göre cevaplayınız.) 45-Metinde adamın hangi hayvanlarından bahsedilmektedir? A) at ve inek B) at ve eşek C) at ve deve 46-Metine göre eşek ata ne söylemiş? A) Yükünün birazını taşımasını B) Yiyeceğini paylaşmasını C) Yükünün hepsini taşımasını 47-At eşeğin teklifini nasıl karşılamış? A) Duymazlıktan gelmiş. B) Sevinçle karşılamış. C) Teklifini kabul etmiş. 48- Eşek ölünce, eşeğin sahibi ne yapmış? A) Eşeği için ağlamaya başlamış. B) Başka bir eşek bulup yükü ona yüklemiş. C) Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. 49-Yukarıda okuduğumuz metine en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Değirmenci ile Eşek B) At ile Eşek C) Açgözlü Eşek

4 50- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? A) Bir yılda kaç mevsim var B) Bu çanta senin mi C) Yarın tiyatroya gideceğim 51-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A) Öf, canım sıkıldı B) Aylin, annesine çiçek aldı C) Bugün beslenmemi unuttum 52- Sibel, bazı sözcükleri hiç cümlesinde noktalı yeri en uygun aşağıdakilerden hangisi tamamlar? A) okuyamıyordu B) karalıyordu C) gülüyordu 53- spor kral- tiren yanlış sözcüklerinden kaç tanesinin yazımı doğrudur? A) 3 B) 2 C) Bugün parkta Ali( ) Mehmet ve Oğuz( )la oyun oynadık( ) cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalı? A) (,) (,) (! ) B) (,) ( ) (. ) C) (,) (,) (.) 55- Sema sabahleyin erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Dişlerini fırçaladı.günlerdir okulun açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Anne ve babasının yanına yaklaştı. Anne ve babasına büyüdüğünü ve okula kendi başına gitmek istediğini söyledi. Yukarıda verilen paragraf kaç cümleden oluşmuştur? A) 5 B) 6 C) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ) kullanılmalıdır? A)Cemilin gömleği kirlidir. B) Gül, yardımsever bir çocuktur. C) Serap ile Mehtap bahçeye çıktılar. 57. Çok kar yağdığı için okullar tatil oldu. diyen bir çocuk, aşağıdaki hangi soruya cevap vermiştir? A) Okullar tatil oldu mu? B) Okullar niçin tatil oldu? C) Okullar ne zaman açılacak? 58. Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılamaz? A) sildi- tahtayı Emre B) annem -kelebekler baharda C) şiiri bu kim okuyacak 59. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir A) Elma topladık B) Anne ne zaman tatile gideceğiz C) Hayvanat bahçesindeki ağaçları 60. Dolu sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A) Okulun kapısı açık kalmış. B) Elindeki çanta boş mu? C) Sınıfımız çok aydınlıktır. 61. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) hızlı yavaş B) kolay zor C) yaşlı - ihtiyar 62-Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Babam İstanbul dan az önce geldi. B) Kedim tekir in tüyleri dökülüyor C) Öğretmenim Erkan a çok kızdı Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mi soru ekinin yazımı doğru olarak verilmiştir? A) Ödevlerini yaptınmı? B) Elimi yüzümü yıkadım. C) Söylediğimi yaptın mı? 64. akşam elif, zeynep ve ayşe ile ders çalıştık. Cümlesinde kaç tane yazım yanlışı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 65-Aşağıdaki harf gruplarından hangisi tamamıyla ince ünlülerden meydana gelmiştir? A. e, ı, i, ö B. e, i, ö, ü C. e, i, u, ü

5 "Eğer yakınınızda orman varsa ve bir gün ormanda bir gezi yaparsanız, önce güzel güzel çam kokuları içinizi doldurur. Renk renk çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar, sizi karşılar. Önünüzden tavşanlar ve çeşit çeşit hayvanlar kaçışır.o zaman o kadar rahatlarsınız ki; ormandan çıkmak istemezsiniz. Öyleyse köyünüzün, kasabanızın etrafında, şehrinizin parklarında gördüğünüz ağaçları seviniz. Onlara hiç zarar vermeyiniz. (İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.) 66-Sizce bu parçanın adı ne olmalıdır? A.Okulumuz B.Kitap C.Orman 67-Parçada hangi sevgiden söz ediliyor? A.orman sevgisi B.okul sevgisi C.hayvan sevgisi 68-Parçaya göre yazar, okuyucudan ne istiyor? A.ormanda piknik yapmasını B.hayvanları korumasını C.ağaçları sevmesini 69-Aşağıdaki sözcüklerin hangisi tek hecelidir? A. iki B. kurt C. soru 70-Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir tümce yapılabilir? A.masa - kalemi bırak B.aç - elma kes C.okula - Ali - gel 71-Öğretmen sözcüğünü yazarken satır sonuna sığmadığını fark ettik. Bu sözcüğü satır sonunda nasıl ayırmalıyız? A. ö- B. öğr- C.öğret- 72-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem hece hem de sözcüktür? A. yi B. di C. sil 73-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce gelir? A. saat B. salı C. sanat 74-Y harfinin başına veya sonuna hangi harf gelirse bir sözcük ya da hece olur? A. z B. a C. k 75-Zonguldak sözcüğünde kaç tane farklı ünlü harf vardır? A. 1 B. 2 C Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Sevinç ve coşku belirten tümcelerin sonuna soru işareti konulur. B.Tümce sonuna nokta konulur. C.Alfabemizde 8 ünlü harf vardır. 77-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. kar - şı - lık B. ya - zı - cı C. bek - lent - i 78-Ada hecesinin sonuna aşağıdaki hecelerden hangisi getirilirse bir şehrimizin adı ortaya çıkar? A. ya B. na C. mı 79-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir? A. mert B. sarı C. kuru 80-Aşağıdakilerden hangisi tek başına tümce olabilir? A. bisiklet B. Koşuyorum C. sepeti 81-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A. hasta B. Doktor C. ezzane 82-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A.Ödevlerini yaptın mı? B.Masanın hangi ayağı kırık? C.Eyvah! Defterimi evde unuttum? 83. "Yürüyüş yapmak çok yararlıdır." tümcesindeki yararlı" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A. kazançlı B. güzel C. faydalı

6 Tabağına beş baklava koysalar ikisini yesen kaç baklava kalır ( ) Hiç efendim () Nasıl hiç ( ) Baklava görünce dayanamam da( ) 84-Yukarıdaki fıkrada kaç yere soru işareti koymak gerekir? A. 2 B. 3 C.4 Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul! Neşe, bilgi yuvası. 85-Yukarıdaki dizelerde nereden söz edilmektedir? A. ormandan B. çevreden C. okuldan 86-Kalemi sözcüğünü aşağıdaki boşluklardan hangisine yazabiliriz? A.Ali nasıl? B bana verir misin? C.Ali çok İnek, koyun süt verir, Doyarız etleriyle. Koyunun yünü, keçinin tüyü, Bizi ısıtır böyle. 87-Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki hangi hayvanın adı geçmiyor? A. koyun B. İnek C. deve 88-Komşu komşunun... muhtaçtır, tümcesini hangi sözcük tamamlar? A. parasına B. Külüne C. ekmeğine 89-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? A) Çocuk korkudan ağlıyordu. B) Avcı tavşanı yakaladı. C) rüzgar iyice hızlandı. 90-Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A) Mustafa Kemal Atatürk B) Güneş gazetesi C) İç Anadolu 91- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde "mi" soru ekinin yazılışı yanlıştır? A) Dişlerini fırçaladın mı? B) Kalemini alabilir miyim? C) Bu parayı senmi yitirdin? 92- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A) Tiren B) program C) Profesör 93- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? A) Babam bana iki bin lira verdi. B) Ağabeyim otuz beş yaşına bastı. C) Antalya'da onbeş gün kalacağız Aşağıdaki şiirin hangi mısrasında, büyük harfle başlaması gereken bir kelime, küçük harfle yazılmıştır? "Rüzgarlar ese ese, hayat verir herkese; Civ civ bile kapanmaz, İlkbaharda kümese." A) 1. mısrada B) 2. mısrada C) 3. Mısrada 95- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? A) Ayhan, sesini çıkarmadı. B) Atatürk anıtkabir'de yatıyor. C) Dayımlar Erzurum'a taşındı. 96- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? A) Fatih Sultan Mehmet B) Çanakkale boğazı C) Atatürk üniversitesi

7 97- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır? A) Osman'ın hastalığı iyileşti mi? B) Yozgat'a hiç gittin mi? C) Bana para verecek mi sin? 98. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır? A. İp çok kısa geldi B. Yürüdüğümüz yokuş çok dikti. C. Kazak çok dardı. 99. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır? A. doğru-değil B. ön-arka C. iri-büyük 100- "Tepeye doğru yürüdük. Tümcesinde aşağıda gösterilen sözcüklerden hangisi eş sesli (anlamdaş) sözcüktür? A. Tepeye B. doğru C. yürüdük 101. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "ince" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır? A. Çantası hafif mi? B. Etek dar mı geldi? C. Kalın kazağını mı giydi? 102. Aşağıdaki sözcükler karşıt anlamlılarıyla verilmiştir. Karşıt anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir? "tutsak yaramaz - tembel çalışkan - özgür tutsak " A. tembel B. özgür C. uslu 103. "Vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır." Tümcesindeki "ihtiyacı" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz? A. gereksinimi B. zorunluluğu C. Niyeti 104.Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlıdır? A. büyük- küçük B. Beyaz - ak C. dar - sıkı 105. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A. sıcak-soğuk B. uzun-kısa C. yoksul-fakir 106- Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlıdır? A. büyük- küçük B. Beyaz - ak C. dar - sıkı 107. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A. sıcak-soğuk B. uzun-kısa C. yoksul-fakir 108- Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir? A) Bana da çay verir misin? B) Bütün gün ders çalıştım C) Biz, Ceyhan ın en iyi sınıfı olacağız. D) Birden patladı otobüsün lastiği Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öfke anlamıyoktur? A) Sen, nasıl benim sözümü dinlemezsin? B) Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeceğim. C) Bugün gözüm görmesin seni. D) Durmadan çalışırsan başarırsın Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamyoktur? A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. B) En yakın arkadaşım Ahmet tir. C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. D) Dost kara günde belli olur Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? A) Üzüm, çileğe göre daha tatlıdır. B) Okul gezisi için bütün hazırlıklar yapıldı. C) Ders çalışarak başarılı olabiliriz. D) Kitap okumak insanı dinlendirir

8 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kol sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Askerler üç kola ayrılarak yürüdü. B) İnsanlar kollar halinde meydana yürüyordu. C) Kolunda açılan yara bir türlü geçmedi. D) Birinci kol cepheye varmamıştı daha Aşağıdaki tümcelerin hangisinde acıma bildiren bir ifade kullanılmıştır? A) Zavallıcığı öyle görmek içimi sızlattı. B) Kıpırdamadan öylece oturuyordu. C) Komşuları onun sesine kulak vermedi. D)Yırtık eldiveninden parmakları gözüküyordu Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tereddüt ifade eden bir anlam vardır? A) Pazardan elma, ayva ve nar alacağım. B) Bu ayakkabıyı alsam mı almasam mı? C) Akşam bu kitabı okuyup bitireceğim. D) Bu bilgiler her zaman doğrudur Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlatım yoktur? A) Soğuktan su boruları patlamış. B) Kalkarken başımı duvara çarptım. C) Meyveler teker teker yere düştü. D) Bu ince davranış hepimizin gönlünü aldı Ben ve benim ablam kitap okumayı çok severiz. tümcesinde hangi sözcük gereksiz olarak kullanılmıştır? A) benim B) ablam C) ben D) çok 117. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A) Dünyaları da versen bir daha dönmem. B) Merdivenler dik olduğu için düştü. C) Kitap okumayan insan cahil kalır. D) Sandalye kırılınca yere oturdu Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olasılık ( ihtimal) anlamı vardır? A) Bu sınavı kazanabilirim. B) Kalemimi vermezsen yazamam. C) Okuldan çıkınca eve gitti. D) Katıldığımız gezi güzel geçti Aşağıdaki tümcelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır? A) Arkadaşımın düğününe gitmedim. B) Kızı da babası gibi güzel resim yapıyor. C) Benden özür dilerse barışırım. D) Çocuklardan bile para istemiş "Gücünün yettiği, aklının erdiği her işi yapardı. Yapardı da kazancı bir somun taze ekmekle bir tabak sıcak yemeği ancak karşılardı. Yine de diriydi, dikti. Çalışmaktan kolları, yürümekten bacakları hep kastı. Yaşından boyluca, yaşıtlarından iriceydi Metne göre, aşağıdakilerden hangisi doğru bir anlatım değildir? A) Bacak kasları gelişmişti. B) Hemen hemen her işte çalışırdı. C) Kazancı giderlerinin tümünü karşılardı, 122. Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangileri karşıt anlamlı sözcüklerdir? A) giysi elbise B) iyi kötü C) armağan - hediye 123. Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, karışıklıkları ortadan kaldıran "noktalama işareti" hangisidir? A) Soru işareti B) Ünlem işareti C) Virgül

9 124. Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra gelirim. Ben kimim? A) Ünlem işareti B) Nokta C) Soru işareti 125. Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de kelimedir? A) ke B) at C) se 126. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) bil-dik- ler- im B) al-dı-ğım-ız C) gü-neş-ten 12. Bir kelimedeki hece sayısını en çabuk nasıl buluruz? A) Ünlü harfleri sayarak. B) Ağzımızın hareketlerini sayarak Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? A) herkez B) geldim C) okudum 133. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde daha çok hece vardır? A) seçenekteki B) götürüyor C) arkadaş 134. Ali ile babası ormanda dolaşırken evden de uzaklaştılar. tümcesinde kaç tane sözcük (kelime) vardır? A) 7 B) 8 C) Çantama defter( ) kalem( ) silgi( ) kalemtraş koydun mu( ) cümlesinde sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A) (.), (,), (,) B) (,), (,), (?) C) (,), (.), (!) C) Parmaklarımızı sayarak Bu konuyla ilgili olarak seninle bir kere konuşmuştuk. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı değildir? A) an B) defa C) sefer 129. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? A)tutum B)turşu C)tulum 130. Alfabemizdeki sesli harflerin alfabetik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? A) a-e-ı-i-o-ö-u-ü B) a-i-ı-e-o-u-ü-ö C) e-a-ı-i-ö-o-ü-u 131. İki kalem ve bir kitaba ihtiyacım var. tümcesinde bir heceli kaç sözcük vardır? A) dört B) üç C) iki

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU TATİL 2.SINIF ÇALIŞMALARIM AD-SOYAD:. SINIF: 2 / NU: Sevgili çocuklar, yaz tatilinizi daha verimli geçirmeniz için birbirinden güzel ve keyifli etkinlikler hazırladık. Oyun

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı

Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Sevinci Eksik Şiirler Çocuk Hakları Şiir Kitabı Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Çocuk Vakfı Yayınları: 79 I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi: 4 Yayın yönetmeni : Mustafa Ruhi Şirin Kapak ve iç

Detaylı

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA

OVACIK KABAKOZ İMRENLI AYAZMA AĞLAYAN KAYA AĞVA KURFALLI KUMBABA şağıdaki tabloya Şile nin bazı yerleşim yerlerinin isimleri gizlenmiş. Bakalım kaç tanesini bulabileceksin? Ğ L Y N K Y İ K Y B E Y V C Ğ G S Y U Z R E K I D E K M M Ğ D O Z İ L N Ş N B K V Y O M L M İ

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca

İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP. Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca İLKÖĞRETİM MATEMATİK 2 DERS KİTABI 1. KİTAP Türkan Öçalan Doç. Dr. Mehmet Karaca Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20.12.2010 ta rih ve 317 sa yı lı

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 19.03.2010 Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Burcu ve ailesi tatil planı yapıyorlarmış. Tatil için nereye gideceklerini konuşmuşlar. Burcu, "Antalya'ya gidelim."

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Baykuşun Gözleri; Etem Çalışkan

Baykuşun Gözleri; Etem Çalışkan Karanlığın içine doğanlar ile karanlık içinde doğanlar arasındaki fark: Birisi zoraki, birisi illa ki Karanlığın üzerine git, aydınlatabilirsen onları yaşam gizini gösterecek sana Erhan Yelekçi ETEM ÇALIŞKAN

Detaylı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EM N Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Yayımlayan: Makedonya Cumhuriyeti E itim ve Bilim

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı