HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü"

Transkript

1 ADI SOYADI: 13 Aralık A SINIFI TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI HECE BİLGİSİ Öğretmenler Günü Atatürk eğitime büyük önem verirdi. Herkesin okuma yazma öğrenmesini istiyordu. Bu amaçla yurdun her yerine yeni okullar açtırdı. Arap harflerinin yerine yeni Türk harflerini getirdi. Atatürk, yeni Türk harflerinin öğrenilmesine öncülük etti. Bu çalışmaları nedeniyle kendisine başöğretmen unvanı verildi. 24 Kasım, Atatürk'ün başöğretmen unvanını kabul ettiği gündür. Bu günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Öğretmenler Günü'nde okullarda törenler yapılır. Öğretmenlik mesleğinin önemi anlatılır. Şiirler okunur, öğretmene olan sevgi ve saygımız anlatılır. (İlk 3 soruyu metne göre yanıtlayınız.) 1. Atatürk'ün büyük önem verdiği şey nedir? A) yeni Türk harfleri B)eğitim C)öğretmenler 2. Atatürk, herkesin okuma yazma öğrenmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? A) Yurdun her yerinde okullar açtırdı. B)Arap harfleri yerine yeni Türk harflerini getirdi. C)24 Kasım'da başöğretmenlik unvanını kabul etti. 3. Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenler Günü törenlerinde yapılanlardan biri değildir? A) fener alayı düzenlemek B)öğretmenlik mesleğinin önemini anlatmak C)öğretmenlere olan sevgi ve saygıyı anlatmak 4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A) Tür-ki-ye B)cum-hur-iy-et C)Ka-ra-de-niz 5. "Eskişehir'e tren ile gideceğiz." cümlesinde kaç hece vardır? A)12 B) 13 C) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) oy-un-cak-çı B) ar-kad-aş-lar C) o-ku-ma-mış 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? A) dostluk B) aile C) kalpsiz 8. Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem de sözcüktür? A)o B) -ci C) lik 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir A) cumhuriyet B) dostlarım C) mandalina 10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde tek harften oluşan bir hece vardır? A) ilkbahar B)atmaca C)okumuştum 11. Aşağıda, satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisi doğru bölünmüştür? A)kah- verengi B)cumhur- iyet C)okul-umuz 12. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla heceden oluşmuştur? A) dört B) Türk C) oku 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) por-tak-al B)ti-yat-ro C)pen-cer-e 14. "Kertenkele" sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? A) ker-ten-ke-le B)kert-en-ke-le C)ker-ten-kel-e 15. Bir hecede en fazla kaç ünlü bulunur? A) üç B) iki C) bir

2 16 Kardeşimi çok özledim. tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor? A. 7 B. 8 C Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? A. ki B. taş C. Lem 18. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. te n ce- re B. gör dü ğü C. söy le me 19. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? A. çi lek ler B. han ım el i C. san da l ye 20. Hecesi en fazla olan tümce hangisidir? A. Bebek evin neşe kaynağıdır. B. Derslerime çok çalıştım. C. Temiz ol, sağlıklı kal. 21. Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir? A. bul B. iki C. emek 22. Türkçe sözcüğü kaç hecelidir? A. bir B. iki C. üç 23. kuşlarda sözcüğü kaç hecelidir? A. 1 B. 2 C Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır? A. defterler B. meyvelerden C. sertlik 25. İlkbahar mevsimi geldi. tümcesi kaç hecelidir? A. 8 B. 7 C Hangi seçenekte bir tümce vardır? A)Yemekten sonra bize. B)Yağmur yağmazsa buğdaylar kurur. C)Yeşil ışıkta 27."Bana yardım eder misin" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konur? A) (. ) B) (! ) C) (? ) 28."Bahar bize pasta yaptı." tümcesinde kim" sorusunun cevabı nedir? A) Bahar B) bize C) pasta 29.Hangi seçenekte zıt anlamlı sözcükler verilmiştir? A) çiğ - pişmiş B) kent - şehir C) sınıf - derslik 30."Sürüden ayrılanı kurt kapar." Atasözünde kaç hece vardır? A) 9 B) 10 C)11 31.Hangi tümcede sağ" sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? A)Çok sağlam bir koltuk. B)Çantasını sol omzunda taşıyor. C)Çürük dişini çektirdi. 32."Leylek gagalı bir kuştur."tümcesini hangi sözcük tamamlar? A) uzun B) kısa C) eğri 33. şoför ile araba arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. ayak ayakkabı B. kaptan gemi C. meyve elma 34. kitap ile kitaplık arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? A. ayakkabı ayakkabılık B.kömür kömürlük C. simit simitçi 35. el ile eldiven arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. ayak ayakkabı B. süt sütçü C. masa sandalye

3 36. simit ile simitçi arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? A. kömür kömürcü B. kitap kitapçı C. kalem kalemlik 37. tavuk ile civciv arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. at tay B. kedi köpek C. aslan ceylan 38. kalem ile yazı arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. soba kömür B. pasta fırın C. fırça resim 39. süt ile peynir arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde yoktur? A.un ekmek B. şeker pekmez C. pirinç pilav 40. güzel ile çirkin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yoktur? A. iyi kötü B. siyah beyaz C. sene yıl 41. büyük ile iri sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. uzun kısa B. al kırmızı C. esir özgür 42. ağaç ile orman arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde yoktur? A. öğrenci - okul B. milletvekili meclis C. köy kasaba 43. kar ile kış arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde vardır? A. yağmur - ilkbahar B. yaz güneş C. ilkbahar çiçek 44. öykü ile hikaye arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? A. sert - yumuşak B. dış iç C. öğrenci talebe Bir adamın bir atı ve bir eşeği varmış. Bir gün yolda giderlerken eşek pek yorulmuş. Ata dönüp Ne olur, şu benim yükümün birazını sen taşı, yoksa ben ölüvereceğim. demiş. At bu sözleri duymazlıktan gelmiş. Eşeğin dediği de olmuş. Zavallıcık dayanamayıp yolun ortasına düşüp ölüvermiş. Efendisi ne yapsın? Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. Eşeğin derisini de yüzmüş, yüke onu da katmış. At içini çekerek Gördün mü başıma gelenleri, ben azıcık bir yüke katlanmaz iken şimdi hepsini sırtıma vurup taşıtıyorlar demiş. (Aşağıdaki 5 soruyu yukarıdaki metine göre cevaplayınız.) 45-Metinde adamın hangi hayvanlarından bahsedilmektedir? A) at ve inek B) at ve eşek C) at ve deve 46-Metine göre eşek ata ne söylemiş? A) Yükünün birazını taşımasını B) Yiyeceğini paylaşmasını C) Yükünün hepsini taşımasını 47-At eşeğin teklifini nasıl karşılamış? A) Duymazlıktan gelmiş. B) Sevinçle karşılamış. C) Teklifini kabul etmiş. 48- Eşek ölünce, eşeğin sahibi ne yapmış? A) Eşeği için ağlamaya başlamış. B) Başka bir eşek bulup yükü ona yüklemiş. C) Eşeğin taşıdığı ne varsa ata yüklemiş. 49-Yukarıda okuduğumuz metine en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Değirmenci ile Eşek B) At ile Eşek C) Açgözlü Eşek

4 50- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? A) Bir yılda kaç mevsim var B) Bu çanta senin mi C) Yarın tiyatroya gideceğim 51-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? A) Öf, canım sıkıldı B) Aylin, annesine çiçek aldı C) Bugün beslenmemi unuttum 52- Sibel, bazı sözcükleri hiç cümlesinde noktalı yeri en uygun aşağıdakilerden hangisi tamamlar? A) okuyamıyordu B) karalıyordu C) gülüyordu 53- spor kral- tiren yanlış sözcüklerinden kaç tanesinin yazımı doğrudur? A) 3 B) 2 C) Bugün parkta Ali( ) Mehmet ve Oğuz( )la oyun oynadık( ) cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalı? A) (,) (,) (! ) B) (,) ( ) (. ) C) (,) (,) (.) 55- Sema sabahleyin erkenden kalktı. Kahvaltısını yaptı. Dişlerini fırçaladı.günlerdir okulun açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Anne ve babasının yanına yaklaştı. Anne ve babasına büyüdüğünü ve okula kendi başına gitmek istediğini söyledi. Yukarıda verilen paragraf kaç cümleden oluşmuştur? A) 5 B) 6 C) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ) kullanılmalıdır? A)Cemilin gömleği kirlidir. B) Gül, yardımsever bir çocuktur. C) Serap ile Mehtap bahçeye çıktılar. 57. Çok kar yağdığı için okullar tatil oldu. diyen bir çocuk, aşağıdaki hangi soruya cevap vermiştir? A) Okullar tatil oldu mu? B) Okullar niçin tatil oldu? C) Okullar ne zaman açılacak? 58. Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılamaz? A) sildi- tahtayı Emre B) annem -kelebekler baharda C) şiiri bu kim okuyacak 59. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir A) Elma topladık B) Anne ne zaman tatile gideceğiz C) Hayvanat bahçesindeki ağaçları 60. Dolu sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük, aşağıda verilen cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? A) Okulun kapısı açık kalmış. B) Elindeki çanta boş mu? C) Sınıfımız çok aydınlıktır. 61. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) hızlı yavaş B) kolay zor C) yaşlı - ihtiyar 62-Aşağıdaki altı çizili olan sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Babam İstanbul dan az önce geldi. B) Kedim tekir in tüyleri dökülüyor C) Öğretmenim Erkan a çok kızdı Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mi soru ekinin yazımı doğru olarak verilmiştir? A) Ödevlerini yaptınmı? B) Elimi yüzümü yıkadım. C) Söylediğimi yaptın mı? 64. akşam elif, zeynep ve ayşe ile ders çalıştık. Cümlesinde kaç tane yazım yanlışı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 65-Aşağıdaki harf gruplarından hangisi tamamıyla ince ünlülerden meydana gelmiştir? A. e, ı, i, ö B. e, i, ö, ü C. e, i, u, ü

5 "Eğer yakınınızda orman varsa ve bir gün ormanda bir gezi yaparsanız, önce güzel güzel çam kokuları içinizi doldurur. Renk renk çiçekler, cıvıl cıvıl kuşlar, sizi karşılar. Önünüzden tavşanlar ve çeşit çeşit hayvanlar kaçışır.o zaman o kadar rahatlarsınız ki; ormandan çıkmak istemezsiniz. Öyleyse köyünüzün, kasabanızın etrafında, şehrinizin parklarında gördüğünüz ağaçları seviniz. Onlara hiç zarar vermeyiniz. (İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.) 66-Sizce bu parçanın adı ne olmalıdır? A.Okulumuz B.Kitap C.Orman 67-Parçada hangi sevgiden söz ediliyor? A.orman sevgisi B.okul sevgisi C.hayvan sevgisi 68-Parçaya göre yazar, okuyucudan ne istiyor? A.ormanda piknik yapmasını B.hayvanları korumasını C.ağaçları sevmesini 69-Aşağıdaki sözcüklerin hangisi tek hecelidir? A. iki B. kurt C. soru 70-Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir tümce yapılabilir? A.masa - kalemi bırak B.aç - elma kes C.okula - Ali - gel 71-Öğretmen sözcüğünü yazarken satır sonuna sığmadığını fark ettik. Bu sözcüğü satır sonunda nasıl ayırmalıyız? A. ö- B. öğr- C.öğret- 72-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem hece hem de sözcüktür? A. yi B. di C. sil 73-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce gelir? A. saat B. salı C. sanat 74-Y harfinin başına veya sonuna hangi harf gelirse bir sözcük ya da hece olur? A. z B. a C. k 75-Zonguldak sözcüğünde kaç tane farklı ünlü harf vardır? A. 1 B. 2 C Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A.Sevinç ve coşku belirten tümcelerin sonuna soru işareti konulur. B.Tümce sonuna nokta konulur. C.Alfabemizde 8 ünlü harf vardır. 77-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A. kar - şı - lık B. ya - zı - cı C. bek - lent - i 78-Ada hecesinin sonuna aşağıdaki hecelerden hangisi getirilirse bir şehrimizin adı ortaya çıkar? A. ya B. na C. mı 79-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir? A. mert B. sarı C. kuru 80-Aşağıdakilerden hangisi tek başına tümce olabilir? A. bisiklet B. Koşuyorum C. sepeti 81-Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A. hasta B. Doktor C. ezzane 82-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A.Ödevlerini yaptın mı? B.Masanın hangi ayağı kırık? C.Eyvah! Defterimi evde unuttum? 83. "Yürüyüş yapmak çok yararlıdır." tümcesindeki yararlı" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A. kazançlı B. güzel C. faydalı

6 Tabağına beş baklava koysalar ikisini yesen kaç baklava kalır ( ) Hiç efendim () Nasıl hiç ( ) Baklava görünce dayanamam da( ) 84-Yukarıdaki fıkrada kaç yere soru işareti koymak gerekir? A. 2 B. 3 C.4 Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul! Neşe, bilgi yuvası. 85-Yukarıdaki dizelerde nereden söz edilmektedir? A. ormandan B. çevreden C. okuldan 86-Kalemi sözcüğünü aşağıdaki boşluklardan hangisine yazabiliriz? A.Ali nasıl? B bana verir misin? C.Ali çok İnek, koyun süt verir, Doyarız etleriyle. Koyunun yünü, keçinin tüyü, Bizi ısıtır böyle. 87-Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki hangi hayvanın adı geçmiyor? A. koyun B. İnek C. deve 88-Komşu komşunun... muhtaçtır, tümcesini hangi sözcük tamamlar? A. parasına B. Külüne C. ekmeğine 89-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? A) Çocuk korkudan ağlıyordu. B) Avcı tavşanı yakaladı. C) rüzgar iyice hızlandı. 90-Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A) Mustafa Kemal Atatürk B) Güneş gazetesi C) İç Anadolu 91- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde "mi" soru ekinin yazılışı yanlıştır? A) Dişlerini fırçaladın mı? B) Kalemini alabilir miyim? C) Bu parayı senmi yitirdin? 92- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? A) Tiren B) program C) Profesör 93- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? A) Babam bana iki bin lira verdi. B) Ağabeyim otuz beş yaşına bastı. C) Antalya'da onbeş gün kalacağız Aşağıdaki şiirin hangi mısrasında, büyük harfle başlaması gereken bir kelime, küçük harfle yazılmıştır? "Rüzgarlar ese ese, hayat verir herkese; Civ civ bile kapanmaz, İlkbaharda kümese." A) 1. mısrada B) 2. mısrada C) 3. Mısrada 95- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? A) Ayhan, sesini çıkarmadı. B) Atatürk anıtkabir'de yatıyor. C) Dayımlar Erzurum'a taşındı. 96- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? A) Fatih Sultan Mehmet B) Çanakkale boğazı C) Atatürk üniversitesi

7 97- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır? A) Osman'ın hastalığı iyileşti mi? B) Yozgat'a hiç gittin mi? C) Bana para verecek mi sin? 98. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır? A. İp çok kısa geldi B. Yürüdüğümüz yokuş çok dikti. C. Kazak çok dardı. 99. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır? A. doğru-değil B. ön-arka C. iri-büyük 100- "Tepeye doğru yürüdük. Tümcesinde aşağıda gösterilen sözcüklerden hangisi eş sesli (anlamdaş) sözcüktür? A. Tepeye B. doğru C. yürüdük 101. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "ince" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır? A. Çantası hafif mi? B. Etek dar mı geldi? C. Kalın kazağını mı giydi? 102. Aşağıdaki sözcükler karşıt anlamlılarıyla verilmiştir. Karşıt anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir? "tutsak yaramaz - tembel çalışkan - özgür tutsak " A. tembel B. özgür C. uslu 103. "Vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır." Tümcesindeki "ihtiyacı" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz? A. gereksinimi B. zorunluluğu C. Niyeti 104.Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlıdır? A. büyük- küçük B. Beyaz - ak C. dar - sıkı 105. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A. sıcak-soğuk B. uzun-kısa C. yoksul-fakir 106- Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi eş anlamlıdır? A. büyük- küçük B. Beyaz - ak C. dar - sıkı 107. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? A. sıcak-soğuk B. uzun-kısa C. yoksul-fakir 108- Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir? A) Bana da çay verir misin? B) Bütün gün ders çalıştım C) Biz, Ceyhan ın en iyi sınıfı olacağız. D) Birden patladı otobüsün lastiği Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öfke anlamıyoktur? A) Sen, nasıl benim sözümü dinlemezsin? B) Bir daha yaramazlık yaptığını görmeyeceğim. C) Bugün gözüm görmesin seni. D) Durmadan çalışırsan başarırsın Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamyoktur? A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. B) En yakın arkadaşım Ahmet tir. C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. D) Dost kara günde belli olur Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? A) Üzüm, çileğe göre daha tatlıdır. B) Okul gezisi için bütün hazırlıklar yapıldı. C) Ders çalışarak başarılı olabiliriz. D) Kitap okumak insanı dinlendirir

8 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kol sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır? A) Askerler üç kola ayrılarak yürüdü. B) İnsanlar kollar halinde meydana yürüyordu. C) Kolunda açılan yara bir türlü geçmedi. D) Birinci kol cepheye varmamıştı daha Aşağıdaki tümcelerin hangisinde acıma bildiren bir ifade kullanılmıştır? A) Zavallıcığı öyle görmek içimi sızlattı. B) Kıpırdamadan öylece oturuyordu. C) Komşuları onun sesine kulak vermedi. D)Yırtık eldiveninden parmakları gözüküyordu Aşağıdaki tümcelerin hangisinde tereddüt ifade eden bir anlam vardır? A) Pazardan elma, ayva ve nar alacağım. B) Bu ayakkabıyı alsam mı almasam mı? C) Akşam bu kitabı okuyup bitireceğim. D) Bu bilgiler her zaman doğrudur Aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlatım yoktur? A) Soğuktan su boruları patlamış. B) Kalkarken başımı duvara çarptım. C) Meyveler teker teker yere düştü. D) Bu ince davranış hepimizin gönlünü aldı Ben ve benim ablam kitap okumayı çok severiz. tümcesinde hangi sözcük gereksiz olarak kullanılmıştır? A) benim B) ablam C) ben D) çok 117. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A) Dünyaları da versen bir daha dönmem. B) Merdivenler dik olduğu için düştü. C) Kitap okumayan insan cahil kalır. D) Sandalye kırılınca yere oturdu Aşağıdaki tümcelerin hangisinde olasılık ( ihtimal) anlamı vardır? A) Bu sınavı kazanabilirim. B) Kalemimi vermezsen yazamam. C) Okuldan çıkınca eve gitti. D) Katıldığımız gezi güzel geçti Aşağıdaki tümcelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır? A) Arkadaşımın düğününe gitmedim. B) Kızı da babası gibi güzel resim yapıyor. C) Benden özür dilerse barışırım. D) Çocuklardan bile para istemiş "Gücünün yettiği, aklının erdiği her işi yapardı. Yapardı da kazancı bir somun taze ekmekle bir tabak sıcak yemeği ancak karşılardı. Yine de diriydi, dikti. Çalışmaktan kolları, yürümekten bacakları hep kastı. Yaşından boyluca, yaşıtlarından iriceydi Metne göre, aşağıdakilerden hangisi doğru bir anlatım değildir? A) Bacak kasları gelişmişti. B) Hemen hemen her işte çalışırdı. C) Kazancı giderlerinin tümünü karşılardı, 122. Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangileri karşıt anlamlı sözcüklerdir? A) giysi elbise B) iyi kötü C) armağan - hediye 123. Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, karışıklıkları ortadan kaldıran "noktalama işareti" hangisidir? A) Soru işareti B) Ünlem işareti C) Virgül

9 124. Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra gelirim. Ben kimim? A) Ünlem işareti B) Nokta C) Soru işareti 125. Aşağıdakilerden hangisi hem hece, hem de kelimedir? A) ke B) at C) se 126. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? A) bil-dik- ler- im B) al-dı-ğım-ız C) gü-neş-ten 12. Bir kelimedeki hece sayısını en çabuk nasıl buluruz? A) Ünlü harfleri sayarak. B) Ağzımızın hareketlerini sayarak Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? A) herkez B) geldim C) okudum 133. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde daha çok hece vardır? A) seçenekteki B) götürüyor C) arkadaş 134. Ali ile babası ormanda dolaşırken evden de uzaklaştılar. tümcesinde kaç tane sözcük (kelime) vardır? A) 7 B) 8 C) Çantama defter( ) kalem( ) silgi( ) kalemtraş koydun mu( ) cümlesinde sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A) (.), (,), (,) B) (,), (,), (?) C) (,), (.), (!) C) Parmaklarımızı sayarak Bu konuyla ilgili olarak seninle bir kere konuşmuştuk. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı değildir? A) an B) defa C) sefer 129. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir? A)tutum B)turşu C)tulum 130. Alfabemizdeki sesli harflerin alfabetik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir? A) a-e-ı-i-o-ö-u-ü B) a-i-ı-e-o-u-ü-ö C) e-a-ı-i-ö-o-ü-u 131. İki kalem ve bir kitaba ihtiyacım var. tümcesinde bir heceli kaç sözcük vardır? A) dört B) üç C) iki

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi.

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için. Nokta (. ) Annem bana meyve getirdi. Yazılanları daha kolay okuyabilmek için, yazılanların yanlış anlaşılmasını önlemek için kullandığımız işaretlere NOKTALAMA İŞARETLERİ deriz. Nokta (. ) 1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta koyarız. Annem

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C.

TÜRKÇE. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Kalem. A. k, l, ş B. u, k, ş. C. Ad :... TÜRKÇE Soyad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI Adı - Soyadı Sınıf ve No..... TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI ÇOCUK DEMEK YARIN DEMEK Atatürk otomobille şehre gidiyordu. Küçük bir çocuk yol ortasında oyun oynuyordu. Otomobilin şoförü hem korna çalıyor

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor?

1 Anne çocuğuna ne öğütlüyor? . Sınıfı Hatırlıyorum Türkçe Noktalama İşaretleri 1. Hafta Aşağıdaki şiiri iki defa okuyunuz. Verilen soruları cevaplandırınız. TEMİZ ÇOCUK Temiz çocuk hasta olmaz. Gönlü acı ile dolmaz. Hiçbir vakit benzi

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1

HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 1 HAYAT BİLGİSİ Değerlendirme 0 alanına işaretleme yapmayınız. Okul Heyecanım 0. Ben mavi gözlü ve sarışınım. Tarık Mesut Zeki Yukarıdaki konuşma balonlarındaki sözü hangi öğrenci söylemiştir? A. Tarık B.

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 38

Cümlede Anlam TEST 38 SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 38 1) Çocukların öğütten çok, iyi bir. ihtiyaçları vardır. Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? A. ilgiye sevgiye

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme engelli öğrencilerimizin okuma-yazma ve anlama becerilerine

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul

1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 1. Hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) iyi B) savaş C) ağaç D) yoksul 2. Hangi seçenekte deyim yoktur? A) Boyu uzun aklı kısa olmak B) Boy fukarası olma C) Boyu posu yerinde olma D) Boyu uzasın diye süt

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü.

A) Eş anlamlı B) Eş sesli C) Deyim anlamlı D) Mecaz anlamlı. A) Kapıcı,yağmurun dinmesini bekliyordu. B) Uyandığında karşısında babasını gördü. Niçin kondun a bülbül. Kapımdaki asmaya. en yarimden ayrılmam. Götürseler asmaya. 1) Yukarıdaki altı çizili sözcükler anlam yönünden hangi çeşide girer? A) Eş anlamlı ) Eş sesli C) eyim anlamlı ) Mecaz

Detaylı

KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni Kelimeleri Öğreniyorum işitme engelli öğrenciler ve hafif zihinsel engelli öğrencilere kelime öğretim çalışmalarında kullanılabilecek bir etkinlik

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir?

İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız. 1 Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin ana fikridir? İnsanın üstünlüğü, bilime dayanarak olaylara egemen olabilmesinde ve doğa güçlerini denetim altına alabilmesindedir. Bilim; doğada ve toplumda geçerli kuralları, yasalan bulup ortaya çıkartır. Sorunların

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır? 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? A) O kadar komik değildi B) Bir daha söylemem ha C) Amcanın yaptığını duydun mu D) Ne kadar da ağlamış 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum. C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi

Atabek Koleji Anaokulu Eylül - Ekim Ayı Aylık Takvimi Eylül - EYLÜL 5.Hafta EKİM 1.HAFTA GEL BİZE KATIL BİZE OYUN, SANAT OKUL RESMİ ALAN GEZİSİ, SANAT SABUN DENEYİ SANAT,OYUN,FEN SEBZELER KONUŞUYOR DRAMA, OYUN OKULVAKTİ TÜRKÇE, MÜZİK,OKUMA-YAZMA BAY MİKROP

Detaylı

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin.

çölde ormanda 3.Sınıf Deneme Sınavı Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. Bu bölümde TÜRKÇE dersinden 15 soru sorulmuştur. Bu soruları formda Türkçe bölümüne işaretlemelisin. ANNE Genç bir kirpi, dünya gezisine çıkmıştı. Büyük bir çölde kaybolmuştu.gece olunca korkmaya başladı.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI

23 NİSAN İLKOKULU 2/C SINIFI DENEME SINAVI Adı-Soyadı : HAYAT BİLGİSİ 1) Okul için hazırlık yapan bir öğrenci, çantasına aşağıdakilerden hangisini mutlaka koymalıdır? 2) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz

Detaylı

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:..

3-C SINIFI BİLGİLERİMİZİ HATIRLAYALIM AĞUSTOS AYI SINAVI ADI, SOYADI:.. ADI, SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ TESTİ NUMARASI: 1. 1881 yılı size neyi ifade eder? a) Atatürk ün vefat ettiği yıl b) Atatürk ün doğduğu yıl c) Kurtuluş Savaşının başladığı yıl 2. İnsan Hakları ile ilgili

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir.

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir. ÖDEV- 6 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ Niçin Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Besinler, büyüme ve güçlenmeyi sağlar, vücuda enerji verir. Yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için farklı önemi ve yararı vardır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUENLER GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI PENGUEN DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Penguenleri tanıdık. Penguenleri gözlemledik. Penguen türlerini isimlendirdik.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı

3) Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 35 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? 1. A. Seni bu başarından dolayı kutlarım. 2. B. Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ.

SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2 ADLI DÖKÜMANLARI OKURSAK HEM OKUMA HIZIMIZ ARTACAK HEM DE OKUDUKLARIMIZI ANLAYACAĞIZ. OKUMAYA YENİ GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KOLAYDAN AZ DA OLSA ZORA DOĞRU METİNLERİ ÇOK UZUN OLMAYAN BOL GÖRSELLİ AMA AZ SORULU BİR KİTAP HAZIRLADIM SİZLERE. SİTEMİZE EKLENEN METİN KİTABIM-1 VE METİN KİTABIM-2

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU 23 MART PAZARTESİ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 23-27 MART 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 19.03.2010 Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Burcu ve ailesi tatil planı yapıyorlarmış. Tatil için nereye gideceklerini konuşmuşlar. Burcu, "Antalya'ya gidelim."

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten

EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Eylül 2014 Bülten EYLÜL 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI: OKULUM BEN KİMİM? *Kendi isimlerimizi söyleyerek, arkadaşlarımızla tanışma. *Sınıfımızı ve öğretmenimizi öğrenme. *Arkadaşlarımızın isimlerini öğrenme. *Okula

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE. YAZAR Fatih KÜÇÜKAYDIN Ahmet KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE. BASKI Aydan Yayıncılık A.Ş.

2. SINIF TÜRKÇE. YAZAR Fatih KÜÇÜKAYDIN Ahmet KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE. BASKI Aydan Yayıncılık A.Ş. 2. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Fatih KÜÇÜKAYDIN Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz.

MEVSİM İLKBAHAR SAĞLIKLI YAŞAM. İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. MEVSİM İLKBAHAR İlkbahar mevsiminin özelliklerini öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde meydana gelen değişiklikleri öğreniyoruz. İlkbahar mevsiminde hayvanların yaşayışlarında meydana gelen değişiklikleri

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

İLKOKULU 3. SINIFLAR SEVİYE BELİRLEME SINAVI

İLKOKULU 3. SINIFLAR SEVİYE BELİRLEME SINAVI İLKOKULU 3. SINIFLAR SEVİYE BELİRLEME SINAVI Kitapçık Türü: Adı Soyadı : Numarası : Sınıfı / Şubesi : Okulu :.. Deneme Sınavı İle İlgili Açıklamalar İl / İlçe : 1.Bu kitapçıkta 15 Türkçe, 15 Matematik

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-NİSAN 2014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : HANDE BEKTAŞ BRANŞ

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

5. ) Yıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? A) Öğrenci dediğin çalışkan ve terbiyeli olur. B) Vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Armut

Detaylı

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU SİHİRLİ ELLER SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan: Zeynep TEKİN ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA;10.10.2016-14.10.2016 tarihleri arasında uygulanan etkinliklerin özetini sizlere sunmaktayım.

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Aile nedir? *Ailemizi tanıyalım. *Ailemizdeki büyüklerin isimlerini öğrenelim. *Akraba ne demek öğrenelim. *Arkadaşlık nedir?

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ

AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ TürkçeMino Artık Türkçe yi daha çok seviyorum. AKILLI TÜRKÇE DEFTERİ Artık Türkçe den korkmuyorum. Artık Türkçe dersinde eğleniyorum. 4 Artık az yazarak çok zaman kazanıyorum. Artık kelimeleri doğru yazıyorum.

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur?

Test 6 TÜRKÇE. İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? İSİMLER-İSİM TAMLAMALARI 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde topluluk adı yoktur? A) Misafirlerimizi bahçe kapısına kadar uğurladık. B) Bu kümenin elemanları sembollerden oluşuyor. C) Komutan, taburu toplayıp

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6

AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 AĢağıdaki sözcüklerle tümceler kurunuz! 6 geldi bayramım Benim geldi Bütün çocukların bayramı Bu gün, Günü`dür Dünya Çocuklar Atatürk etti bize armağan Bu günü, Bayramı geldi Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı