TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler"

Transkript

1 Temiz Üretim Uygulamaları Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) TEKSTİLDE ÇEVRE Enerji Verimliliği Ekolabel Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ

2 TEKSTİLDE ÇEVRE TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI PROJESİ TEKNOLOJİK DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ

3 ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ OCAK 2014 ISBN BUTEKOM Bursa Teks l & Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi Proje Yürütücüsü, Editör Şengül TEKE, Teks l Yüksek Mühendisi Proje Danışmanları Prof. Dr. Şule ALTUN Bursa Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KANIK Uludağ Üniversitesi Teks l Mühendisliği, Bölümü Öğre m Üyesi Proje Ekibi Ali RÜZGAR, Teks l Mühendisi Miray GÜNAY, Çevre Mühendisi A ke KÖKEN, Teks l Yüksek Mühendisi Seda GÜNEY, Çevre Yüksek Mühendisi Elif Gamze TAŞKIN, Çevre Yüksek Mühendisi Nejla DEĞİRMENCİ, Kimyager Kitabı Hazırlayanlar Elif Gamze TAŞKIN, Çevre Yüksek Mühendisi Seda GÜNEY, Çevre Yüksek Mühendisi Yayın Sahibi İle şim Adresi Uludağ İhracatçı Birlikleri Bursa Teks l ve Konfeksiyon, Teknoloji, Eği m, Araş rma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited Şirke Organize San. Bölg., Kahverengi Cad., No:11, Nilüfer/BURSA Tel: Faks: Editöryal Üre m ve Yapım Bu eserin telif hakkı Bursa Teks l ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi'ne ai r sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre Bursa Teks l ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi' nden izin alınmadan bu eserin herhangi bir bölümü veya tamamı ik bas edilemez, fotokopi veya diğer herhangi bir suretle çoğal lamaz, basılamaz ve dağı lamaz. Baskı Yeri Akmat Akınoğlu Matbaacılık A. Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı 2. Sokak No:1 PK Nilüfer / BURSA Tel : pbx Faks :

4 İçindekiler brahim B RKAY 3 Ahmet AKDA 5 engül TEKE 6 KISALTMALAR 8 TANIMLAMALAR 9 G R DÜ YA TEKST L SEKTÖRÜ DEK GELECEK EDEFLER TEKST L SEKTÖRÜ Ü ÇEVRESEL PROBLEMLER Katı Atıklar Sıvı Atıklar Gaz Atıkları Gürültü Kirliliği Koku Problemi 16. TEKST LDE E ERJ ve S TÜKET M ÜLKEM DE TEKST L SEKTÖRÜ E YG LA A ÇEVRESEL DÜ E LEMELER TEKST L SEKTÖRÜ E YG LA A ÇEVRESEL ÇAL MALAR Temiz Üretim Ekolojik Etiketler YDD (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi - Life Cycle Assesment) 28. TEKST L TERB YE SEKTÖRÜ DE TEM ÜRET M Ç ÖR EK MODELLER OL T R LMAS PROJES SO Ç RAPOR Pro e Kapsamında Ger ekleştirilen Temel Faaliyetler 34 1

5 6.2. Elde Edilen Genel Sonuçlar MODEL UYGULAMALARI MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL KAYNAKLAR

6 İbrahim BURKA UTİB önetim Kurulu Başkanı BUT K M önetim Kurulu Başkanı Değerli Dostlar, Bilindiği üzere, B TEKOM un hedefi Bursa da Tekstil, azır Giyim ve Konfeksiyon firmalarının yenilik i ve teknik tekstillere yönelik ürünlerin üretilmesinin sağlanması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, üretim verimliliğinin arttırılması, paydaşlar arasında gerekli eğitim, işbirliği, koordinasyon ve iletişimin zamanında ger ekleşmesini sağlamaktır. Ayrıca sektörde B TEKOM un görevi gündem konularda yaptığı AR-GE faaliyetleri er evesinde Bursa ve evresindeki tüm tekstil ve hazır giyim işletmelerini aydınlatmaktır. Bu er evede, B TEKOM hedeflerini ger ekleştirmek i in 201 yılı itibariyle Tekstil AR-GE ve yenilik ilik alışmalarına ciddi anlamda hız kazandırmıştır. B TEKOM 201 yılında T B ile birlikte ger ekleştirdiği, sektörel etkisi olduk a yüksek olan Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim in Örnek Modellerin Oluşturulması adlı KOSGEB pro esini tamamlamış bulunmaktadır. KOSGEB pro esinin ıkış noktasının en önemli sebepleri ülkemizde AB ye giriş öncesi uyum ve tekstil sektörünü önemli öl üde etkileyen uygulamalardan biri olan Çevre ve ehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve uygulama zorunluluğu olan, 14 Aralık 2011 tarihli Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği dir. Tebliğde ele alınan temel konular, terbiye işletmelerindeki üretimin evreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hammadde ve enerji 3

7 verimliliğinin arttırılması ve Temiz Üretim teknolo ilerinin kullanılmasıdır. Bu tebliğ ile işletmelerde MET (Mevcut En yi Teknikler) in belirlenmesi ve 2014 yılı sonuna kadar uygulanması esastır. Bu kapsamda ülke ıkarları a ısından hedeflenen noktaya ulaşmaya katkı sağlamak amacıyla Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim in Örnek Modellerin Oluşturulması adlı KOSGEB pro esini yürüten T B ve B TEKOM sektördeki farkındalığı oluşturmuştur. Yapılan pro e kapsamında gerek doğrudan faydalanan Model Firmalar gerekse diğer firmalara ciddi kazan lar sağlamıştır. Buna en güzel somut örneklerden birisi Tekstilde Çevre konulu kitap ıktır. Bu kitap ık pro e sonu larının firmalar tarafından faydalanmasına Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim in Örnek Modellerin Oluşturulması pro esi sektörün geleceğine yön verecek önemli bir pro e olarak B TEKOM sektöre sunulmuştur. Pro eler üreten, sektörü yönlendiren ulusal ve uluslararası alanda başarılı sektörel bir Ar-Ge Merkezi modeli olan B TEKOM, konusunda liderlik görevi üstlenmiş bir merkezdir. Bu başarıların artarak devamı i in de sizlerin değerli fikirlerinize ve katılımlarınıza her zaman ihtiyacımız var. Sizlere faydalı olacağına inandığım bu alışmaya katkı koyan herkese teşekkür eder, işlerinizde başarı ve kolaylıklar dilerim. 4 4

8 Ahmet AKDA KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürü ludağ Tekstil hracat ılar Birliği ( T B) tarafından KOSGEB Bursa izmet Merkez Müdürlüğü müze 2012 yılında Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim in Örnek Modellerin Oluşturulması başlıklı pro e i in destek başvurusu yapılmış ve yaklaşık 19 ay süren bu alışmanın büt esi kurumumuz tarafından da desteklenmiştir. Pro enin ana ıkış noktası Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Tebliği nin Terbiye şletmeleri tarafından doğru ve zamanında uygulanmasına yardımcı olmak ve tebliğin ülke ıkarları a ısından hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak olup bu ama doğrultusunda, pro e sürecinde ge en süre boyunca; tekstil sektöründe bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiş ve se ilen pilot firmalarda uygulama alışmaları yapılmış, tekstil sektörü i in örnek uygulama modelleri oluşturulmuştur. Tekstil sektörünün ülkemizde başkenti olan Bursa mızda sektörün önemli bir ihtiyacına hizmet ettiğine inanıyoruz. KOB lerimizin eksiklerini giderme ve onlara yeni ufuklar a mak, bölgesel ve sektörel ihtiya ların karşılanması amacıyla, Meslek Kuruluşları tarafından hazırlanacak bu gibi pro elere KOSGEB in destekleri artarak devam etmektedir. Yaklaşık 2 yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan bu pro eyi ger ekleştiren T B i tebrik eder alışmanın sonu larının tüm sektöre katkı sağlamasını temenni ederiz. 5

9 Değerli Sektör Temsilcileri, engül T K roje ürütücüsü Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar- e Merkezi Müdürü Bildiğiniz üzere Tekstil ve azır Giyim sektörleri, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir. Son yıllarda gelişen teknolo iyle birlikte pek ok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe meydana gelen gelişmeler de evresel problemlerin artışında büyük rol oynamaktadır. 200 yılında siz değerli sektör temsilcilerimizin ortak kararları doğrultusunda kurulan B TEKOM, 2010 yılında sektöre yönelik Verimlilik ve Çevre alışmalarına başlamıştır. T B ve BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma A ansı) destekli yapılan ilk alışmada firmalarda Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA) yapılmış ve ECOLABEL konusunda firmalara yol haritası ıkarılmıştır. Bu pro enin ıktıları üzerine KOSGEB destekli pro e başlamıştır. Tekstil Terbiye ektöründe Örnek Modellerin luşturulması pro esi öncü bir alışma olmayı hedeflemiştir. Yapılan alışmalar, Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe Temiz Üretim konusunda farkındalık oluşturma, bilin lendirme sağlama, model uygulamalar yapma ve bu örnek uygulamaları sektöre aktarma olarak ger ekleşmiştir. Pro e süresince hedeflenen faaliyetlerin tümü ger ekleştirilmiş, özellikle model firma uygulamalarında beklenen değerlerin de 6 6

10 üzerinde kazanımlar sağlanmıştır. Bu pro e gösterilmesi hedeflenen iki temel olgu ok a ık bir şekilde elde edilen sayısal verilerle sağlanmıştır. Tekstil sektöründe ger ekleştirilen üretim faaliyetlerinde yapılabilecek bir ok maliyet gerektirmeyen alışma ile ener i, su ve kimyasal verimliliği sağlanabilmektedir. Bunun i in ilk etapta sadece prosesleri uygun bir yöntem ile analiz etmek, prosesin girdi ve ıktılarını iyi tanımlamak ve hedeflenen ürünler doğrultusunda sadece prosesleri revize etmek gerekmektedir. Tüm dünyada güncel olan Sürdürülebilir Üretim kavramı aslında, firmalar i in bir tehdit değil aksine bir fırsattır. Pro e kapsamında yapılan evre temelli alışmalar ile elde edilen ener i, kimyasal ve su verimliliğine dair değerler doğrudan üretim maliyetlerini etkilemektedir. Ger ekleştirilen pro e sayesinde Tekstilde Çevre konulu bir kitap ık sektöre kazandırılmıştır. Bu kitap ık pro e sonu larının firmalar tarafından faydalanmasına olanak sağlayacaktır ve bu konuda tüm bilgilere ulaşmalarını sağlayacak bir referans olacaktır. Öte yandan bu konuda yetişmeleri desteklenen uzmanlar da ülkemiz i in kazan tır. BUTEKOM dinamik alt yapısı ile siz sektör paydaşlarına katkıda bulunacak pro eler üretmeye ve öncülük etmeye devam edecektir. Ortak başarılarımızın devamı i in siz sektör temsilcilerimizin desteklerinin her zaman yanımızda olacağından asla şüphemiz yoktur. Sektöre özel bir kaynak olacak, bu değerli alışmayı hazırlayan ekibimize ve hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür eder ve alışmanın sizlere faydalı olmasını dileriz. 7

11 KISALTMALAR VOC YDD CO SO 2 NO X TÜ K BO AO X KO MET UNEP KOSGEB T B BUTEKOM CFC AB ucu Organik Bileşik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Karbonmonoksit Kükürtdioksit Azot oksitler (Nitrojen oksitler) Türkiye statistik Kurumu Biyolo ik Oksi en htiyacı Adsorblanabilen Organik Halojenler Kimyasal Oksi en htiyacı Mevcut En yi Teknikler (Best Available Techni ues BAT) Birleşmiş Milletler Çevre Programı ( nited ations Environment Programme) Kü ük ve Orta Öl ekli şletmeleri Geliştirme ve Destekleme daresi Başkanlığı ludağ Tekstil hracat ıları Birliği Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi Kloroflorokarbon Avrupa Birliği 8 8

12 TANIMLAMALAR aşam Döngüsü Değerlendirmesi: Bir ürün, proses veya hizmetin üretilmesi ya da sunulması sırasında kullanılan ener i, hammadde, kimyasal, su vs. girdilerin tümüne bağlı olarak meydana gelen atıkların ve emisyonların hesaplanmasını, buna bağlı olarak iyileştirmelerin yapılması ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması konusunda fırsat yaratan bilimsel bir analiz metodudur. Envanter Analizi: Kütle ve ener i dengesinin kurulması esasına dayanır. Yaşam döngüsü sistem sınırları i erisindeki tüm aşamalara ait materyal tüketim ve oluşan atıkların eşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesini ifade eder. Fonksiyonel Birim: YDD alışması sırasında yapılacak hesaplamaların hangi birim değer üzerinden yapılacağını netleştirmek ve alışma sonu larını bu birim ile ilişkilendirmek üzere alışmanın ama ve kapsamının belirlenmesi aşamasında tanımlanan birimdir. (1 kg kumaş, 1 adet gömlek, 1 ton pamuk vs. gibi) Normalizasyon: Oluşan evresel etkileri kendi aralarında mukayese edebilme olanağı sağlamak ve bir sonraki aşama olan ağırlık öl me sistemine altyapı oluşturmaktır. Kümülatif nerji: Bir ürünün üretilmesi i in kullanılan giderlerin (doğalgaz, ambala malzemesi, kimyasallar vs.) üretimi i in gerekli ener iyi de dahil ederek, evresel etkileri öl ülen ürünün üretimi i in gereken toplam ener inin öl ümünü ifade eder. Ama ürünün bütünüyle ener i ihtiyacını öl mektir. Akarsu Ekotoksisitesi: Akarsularda eşitli nedenlerle ekosistemin bozulması olayıdır. Asidifikasyon: Başta fosil yakıtları yakmak suretiyle salınan karbondioksitin denizlerde özünmesiyle meydana gelen sürece denmektedir. Deniz Ekotoksisitesi: Denizlerde yaşayan canlılar üzerinde ani veya gecikmeli olarak zararlı etkiler gösteren veya ölümcül risk taşıyan maddelerin deniz ekosistemini bozması olayına denir. 9

13 Fotokimyasal Oksidasyon: Atmosferdeki tepkimeler sonucu hidrokarbonların, nitrooksitlerin ve benzeri kimyasal yapıların güneş ışığının etkisiyle durgun havada sis ve farklı zararlı bileşikler oluşturmasıdır. Karasal Ekotoksisite: Karada yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini etkileyen veya ölümlerine neden olabilecek öl ekteki faaliyetlerden kaynaklanan olaylara denir. Karbon Ayakizi: Bir ürün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı salınımını karbondioksit (CO 2 ) eşdeğeri olarak ifade eden yaklaşımdır. Küresel sınma tkisi: nsanların eşitli aktiviteleri (sanayinin artışı, ormansızlaşma vb.) ile atmosfere salınan ve sera etkisi yaratan gazların (karbondioksit, metan ve su buharı), yeryüzündeki ve atmosferin alt tabakalarındaki ortalama sıcaklıklarda artışa neden olması olayıdır. zon Tabakasının İncelmesi: Ozon, atmosferde en yoğun olarak, troposfer ve stratosfer tabakaları olmak üzere iki ayrı tabakada ve ayrı şekilde bulunmaktadır. Ozon tabakası dünyamız üzerinde koruyucu ve düzenleyici iki ayrı işleve sahip bir katmandır. Stratosfer tabakası i erisindeki kloroflorokarbon (CFC) gazları yüksek ener ili güneş ışınları ile karşılaştıklarında ozon moleküllerini par alaması nedeniyle ozonun yoğunluğu azalır ve güneş radyasyonunun zararlı etkilerinin yeryüzüne kadar ulaşmasına neden olur. Bu olay ozon tabakasının incelmesi olarak adlandırılmaktadır. Ötrofikasyon: Göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, eşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda oğalması sonucu alg ve sucul bitkilerin varlığının aşırı şekilde artmasıdır. Temiz Üretim: Bütünsel önleyici bir evre strate isinin ürün, hizmet ve üretim süre lerine sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve evre üzerindeki risklerin azaltılmasıdır. Mevcut n İyi Teknikler: Kirliliğin ve bütün olarak evre üzerindeki etkilerin önlenmesi, bunun mümkün olmadığı yerlerde de en aza indirilmesi amacıyla tasarlanmış emisyon deşar sınır değerlerine prensipte temel sağlamak üzere belirli tekniklerin uygulanabilirliğini gösteren, faaliyetlerin ve işletim yöntemlerinin geliştirilmesi sırasındaki en etkin ve ileri aşamadır

14 Uçucu rganik Bileşikler: Alifatik veya aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250 C'ye kadar olan ve atmosferik fotokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır. Sera Etkisi: Dünya; üzerine düşen güneş ışınlarından ok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. şınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. 11

15 GİRİ Tekstil ve hazır giyim sektörleri, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir. Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemiz ekonomisinin de lider sektörlerinden birisi olup, ihracat gelirlerinin 22, sına tekabül etmektedir. Sektörde yaklaşık 2 milyon kişi alışmakta olup, Türkiye nin en büyük istihdam grubunu temsil etmektedir [1]. Tekstil sektörünün ülkemiz sanayisindeki payı (endüstriyel üretimin 1, ü ve sanayi istihdamının ü te biri) dikkate alındığında, yapılacak alışmaların doğrudan ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacağı ok nettir. Son yıllarda gelişen teknolo iyle birlikte pek ok sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe meydana gelen gelişmeler de evresel problemlerin artışında büyük rol oynamaktadır. Tekstil endüstrisinde başlıca evresel etki, kimyasal yükleri yüksek miktarlarda olan suyun alıcı ortamlara deşar edilmesiyle kendini göstermektedir. Diğer önemli unsurlar, ener i tüketimi, hava kirliliği, katı atık ve koku oluşumudur. Tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilişkili evresel meseleler; doğal liflerin yetiştirilmesinde kullanılan ila lar ve sentetik liflerin üretimindeki emisyonlarla başlamaktadır. Bu andan itibaren, lifleri işleyerek nihai tekstil ürününe ulaşmak i in binlerce farklı kimyasal kullanılarak bir dizi işlem uygulanır. Tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilişkili evre sorunları tipik olarak arıtılmamış sıvı atıkların boşaltılmasından kaynaklanan su kirliliğiyle bağlantılı olanlardır. Yıkama işlemlerinden kaynaklanan sıvı atıklar, lifler ve gres gibi azımsanmayacak düzeyde organik ve askıda kirlilik yükü barındırmaktadır. Sıvı atıklar genellikle sıcak, alkali ve keskin kokuludur ve boyama işlemlerinde kullanılan kimyasallar ile boyanmıştır. Boşaltılan 12 12

16 kimyasalların bir kısmı zehirlidir ve sulardaki özünmüş oksi en miktarını azaltabilir, su yaşamını tehdit edebilir ve akıntı yönündeki genel su kalitesini düşürebilir. Tekstil ve hazır giyim sektörü i erisinde eşit derecede önemli ve ilgili diğer sorunlar arasında alışma alanı güvenliğinin yanı sıra emisyonlar, özellikle ucu Organik Bileşikler (VOC) ve aşırı gürültü veya koku bulunmaktadır [2]. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmanın devam ettirilmesi i in gerekli politika ve tedbirler, ülkemizde uzun süredir hassasiyetle uygulanmaktadır. Son yıllarda iklim değişikliğinin daha da hissedilir boyutlara ulaşması ile ener i, ekonomi ve evre konuları birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu istikamette Türkiye nin başlıca politika ve önlemleri ener i, sanayi, ulaştırma, tarım, atık, ormancılık, tekstil gibi sektörel alanlarda odaklanmaktadır. Ülkemizde, tekstil sektörüne yönelik yapılan bu alışmalardan biri de Çevre ve ehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, 14 Aralık 2011 tarihli Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği dir (Sayı: 2 142). Tebliğde ele alınan temel konular, terbiye işletmelerindeki üretimin evreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hammadde ve ener i verimliliğinin arttırılması ve Temiz Üretim teknolo ilerinin kullanılmasıdır. Bu tebliğ ile işletmelerde MET (Mevcut En yi Teknikler) in belirlenmesi ve 2014 yılı sonuna kadar uygulanması esastır 4. 13

17 1. DÜ A T K Tİ KTÖRÜ D Kİ GELECEK H D Rİ Sürekli gelişmekte olan tekstil endüstrisi ihtiya lar doğrultusunda gelişmektedir. Dünyada tekstildeki üretim artışı beklentisinin yanı sıra evreye duyarlı üretim teknolo isi de dikkatleri üzerine ekmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken en önemli adım tekstilde temiz üretim ya da diğer adıyla Eko-verimlilik alışmalarını geliştirmek ve öncelikli kılmaktır. Avrupa ülkeleri bu konuyu yasal bir yaptırım yerine kalite standardı olarak uygulamaktadır. Bu kapsamda tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği i in Avrupa Teknolo i Platformunun Avrupa da Tekstil Araştırmaları ve Yeniliğin Geleceğini Planlamak başlıklı uluslararası sempozyumda tekstilin geleceği hakkında bir takım öngörülere varılmıştır. AB ülkelerinin tekstil sektörünü geleceğe yönelik olarak araştırma ve yenilik alt yapısını gü lendirmek ve işbirliklerini artırmak suretiyle yeniden yapılandırma alışmaları devam etmektedir. Bu yeni yapılanmada yaşam kalitesini arttırmayı ve evresel sorunları özmeyi hedeflemektedir. Bu programda nanoteknolo i, gelişmiş materyaller, mikro ve nano elektronikler, biyoteknoloji gibi gelişmiş üretim yöntemlerine aynı zamanda üretilen ürünlerin tekrar kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur. Doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu ve bundan dolayı sürdürülebilir hammadde kullanımının ön plana ıkması gerekmektedir yılında yeryüzünde daha iyi bir yaşam i in tekstil materyalinin önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Gelecekteki tekstil sanayi a ısından hammaddeler, üretim işlemleri ve iş modelleri anlamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm öne ıkmaktadır [5]. 2. T K Tİ KTÖRÜ Ü R R B M Rİ Tekstil sektöründe oluşabilecek evresel problemlerin önemli öl üde kaynağı, tesiste kullanılan su, özücüler, boyalar ve tüketilen ener idir. Bu gruplamaya göre tekstil sektöründe üretim esnasında oluşan atıkları katı atıklar, sıvı atıklar ve gaz atıklar olmak üzere ü ana başlık altında inceleyebiliriz

18 2.1. Katı Atıklar Üretimde farklı işlemlere katkı sağlayan veya üretim artığı olarak ortaya ıkan katı atıklar oğunlukla geri dönüşümlüdür. Bunlar pamuklar, sentetik ve diğer elyaf ve kumaşlardır. Geri dönüşümlü olmayanlar ise; hurda ıskarta par a zımpara ve şardon elyaf, deneme amacı ile boyanmış bez par aları, kağıt ve diğer laboratuvar malzemeleridir ıvı Atıklar Başlıca sıvı atıklar, üretimde kullanılan boyama maddeleri sonucunda atık sulara verilen boya maddeleridir. Özellikle terbiye işletmelerinde yapağı ve ipliklerin yıkanması, ağartma, boyama ve son ürünlerin yıkanması gibi işlemlerin başından sonuna kadar yüksek hacimlerde su kullanılmaktadır. Ayrıca, tekstil fabrikalarında daha düşük maliyetli olan nehir, göl ve kuyu sularının da ek kaynak olarak kullanımı yaygındır. Bu nedenden dolayı oluşabilecek öncelikli evresel problemler deniz ve akarsu yaşamlarının tehdit edilmesi, doğal kaynakların tüketilmesi, ötrofikasyon, asidifikasyon, insan sağlığına etkileri şeklinde sınıflandırılabilir az Atıkları Tekstil sektöründe yakıt olarak oğunlukla LPG ve fuel-oil kullanılmaktadır. Tekstil sanayi baca gazı emisyonunda CO, SO2, NOX, aldehitler ve tozlar bulunmaktadır. Filtre sistemi baca gazında bulunan SO2 gazının gaz fazından alınarak sıvı fazına ge irilmesi prensibine dayanır. Burada yüksek islilik ortaya ıkar bunu önlemek i in bu gazlar kurum tutucudan ge irilip atmosfere verilir. Tekstil sanayinde baca gazlarına karşı mutlaka filtre sistemi bulunmalıdır. Ülkemizde tekstil endüstrisinde entegre olmayan tesislerin oğunda baca sisteminde fiziksel ve kimyasal arıtma yapabilecek özellikte filtre sistemi bulunmamaktadır [7]

19 2.4. ürültü Kirliliği Tekstil fabrikalarında gürültü etkisi genellikle tüm işlemlerin kapalı binalar i erisinde ger ekleştirilmesi nedeniyle evreye herhangi bir etkisi olmamakla birlikte, üretim esnasında alışan makine ve ekipmandan kaynaklanan i mek n gürültüsü oluşmakta ancak bu durum ok sıkıntı yaratan bir husus olmamakta, tesislerde modern teknolo iler kullanılmadığında istenmeyen etkilere neden olabilmektedir [8]. şletmelerde alışan kişilerde özellikle örme ve dokumanın yapıldığı yerlerde gürültü kirliliğine bağlı olarak işitme kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıp kimi zaman 0 ler civarına ulaşmaktadır Koku Problemi Önemli evresel problemlerden biri de kokudur. Koku problemin ana nedenlerini ü e ayırmak mümkündür. 1. Düzensiz veya vahşi öp depolama alanlarından kaynaklanan koku problemleri 2. Arıtılmamış atık suların yarattığı koku problemleri,. ava kirliliğine bağlı koku problemleri Koku probleminin üretimde başlıca kaynakları; tekstil ürünlerinin kasar, boyama ve baskı işlemlerinden oluşan ve atık su arıtma tesisinden kaynaklı olarak ortaya ıkabilmektedir. Klor ve kükürt gibi kimyasalların kullanımı kokunun artmasına neden olmaktadır [8]. Çevreyi tehdit eden bu konuların oluşturabileceği çevresel etkiler; Deniz Ekotoksisitesi, Akarsu Ekotoksisitesi, Doğal Kaynaların Tüketilmesi, Ötrofikasyon, Küresel sınma, Karasal Ekotoksisite, Asidifikasyon, nsan Sağlığına Etkileri, Fotokimyasal Oksidasyon, Ozon Tabakasının ncelmesi şeklinde değerlendirilebilir

20 3. T K Tİ D R İ ve U TÜK TİMİ Türkiye de birincil ener inin 40 ını, elektriğin 47 sini sanayi sektörü kullanmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ener i harcamalarına baktığımızda ise, tüm sanayi i erisindeki ener i kullanım oranının %19 olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan alışmalar göstermektedir ki, tekstil ve hazır giyim sektörü ortalama %20-25 oranında tasarruf potansiyeline sahip bir sektördür. Kolay bir yaklaşımla tekstil işletmelerinde ener i tüketen sistemlere yönelik ener i verimliliği uygulamaları sonucunda sağlanacak minimum 10 luk tasarruf ile yıllık 250 milyon dolar civarında kazan elde edilebileceği hesaplanabilmektedir [9]. Türkiye de birincil enerji ihtiyacının 20 den fazlasını ve apılan çalışmalar toplam elektrik tüketiminin göstermektedir ki, tekstil 45 ini sanayi sektörü ve hazır giyim sektörü kullanmaktadır. ortalama %20-25 Ener i yoğunluğunun yüksek oranında tasarruf olduğu Türkiye de sanayi potansiyeline sahip bir sektöründe de ener i yoğun sektördür. faaliyetler sürdürülmektedir. Türkiye elektrik istatistikleri net tüketiminde ilk ü sıra i erisinde tekstil yer almaktadır. Üretim maliyetleri i erisinde ener i maliyeti değerleri incelendiğinde tekstil sektöründe elektrikte 57 seviyelerinde ener i tasarrufu potansiyeli mevcuttur [10]. ekil 1. Sanayi sektörü ener i tüketiminin alt sektörlere dağılımı [11] 17 17

21 ekil 1 de 2010 yılı endüstriyel ener i tüketim oranlarının dökümü sunulmaktadır. Tablo 1 de ise hem elektrik ener isi hem de yakıt i in endüstriyel sektör türünde öngörülen ener i tasarrufu potansiyelini görülmektedir. Tablo 1. Endüstriyel sektör türüne göre öngörülen ener i tasarrufu potansiyelleri[12] Elektrik akıt Demir Çelik %21 %19 imento %25 %29 Tekstil %57 %30 Kimyasal %18 %64 ıda %18 %35 Tekstil boyama ve terbiye işlemlerinde enerji yoğun olarak kullanılmaktadır. plik, dokuma ve hazır giyim gibi proseslerde de ener i kullanımı azımsanmayacak derecededir. Elektrik ener isinin ve kömür, doğalgaz ve fuel-oil gibi ısı ener i kaynaklarının maliyetinin pahalı olması nedeniyle bu ener i kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir [13]. Tekstil sektöründe de ener inin verimli kullanımı ama lı bir ok potansiyel verimlilik alışması bulunmaktadır. Bunlar arasında atık ısının ve atık suyun ener isinin geri kazanılması, ka aklar ve yetersiz bakım yüzünden kaynaklanan ener i kayıplarının önlenmesi, makinelerde ve iletim sistemlerindeki yalıtım sorunlarının özülmesi, kazan yalıtımı ve yakma karışımının en verimli şekilde yapılması sayılabilir 14]. Tekstil sektöründeki genel girdiler Tablo 2 de gösterilmektedir. Bu genel girdilerin i inde ener inin oranı yaklaşık 14 oranındadır. Bu oran üretim maliyetleri dikkate alındığında ok önemli bir yer teşkil etmektedir [13]. Tablo 2. Tekstil Terbiyesi Maliyet Dağılımı [13] Girdiler % Ücretler 30 Boya ve Kimyasal Maddeler 22 Ener i ( sı ve Elektrik) 14 Su Atık 4 Diğer

22 Tekstil endüstrisinde ipliklerin yıkanması, ağartma, boyama ve son ürünlerin yıkanması gibi işlemlerin başından sonuna kadar yüksek hacimlerde su kullanılmaktadır. Tekstil sanayi metal sanayinden sonra, yıllık toplam m 3 atık su oluşturmakta, bu suların yaklaşık 57 si arıtılmadan deşar edilmektedir [15]. Tekstil yaş işlemlerinde oluşan atık sular prosese bağlı olarak, örneğin haşıl sökme ve kaynatma işlemlerinde yüksek BO (Biyolo ik Oksi en htiyacı), ağartmada AO (Adsorblanabilen Organik alo enler), boyama işlemlerinde BO, KO (Kimyasal Oksi en htiyacı) ve metal i ermektedir. Boya, baskı ve apre işlemlerinde ayrıca u ucu organik bileşik (VOC) değerleri de yüksek ıkmaktadır [16]. Ayrıca, tekstil fabrikalarında daha düşük maliyetli olan nehir, göl ve kuyu sularının da ek kaynak olarak kullanımı yaygındır. Başlangı ta kullanılan büyük miktarlardaki suyun az bir kısmı üründe yer almakta ve sonu ta üründe kullanılmayan kısım ıktı olarak büyük hacimde oluşmaktadır. Bu nedenden dolayı, doğal su kaynaklarının tüketimi her ge en gün artmaktadır. Aynı zamanda atık su oluşumunu tetikleyerek temiz su kaynaklarının kirlenmesine ve evrenin tahribatına neden olmaktadır. Tekstilde suyun verimli kullanımı ve atık suların arıtılması su tüketiminin evreye verdiği etkiyi azaltacaktır [6]. Çevre duyarlılığının her ge en gün arttığı şu dönemde dünyadaki gelişmişlik seviyesinin takibi, insan ve evre sağlığını korumak maksadıyla bir ok kanun ve yaptırımlar öngörmektedir. Bu yaptırımlar gereği suyu ve ener iyi daha akıllıca ve verimli kullanmak işletmeleri rakiplerine kıyasla bir adım önde kılmaktadır. Endüstriyel düzeyde su ve ener i verimliliğinin işletmelere faydaları şu şekilde özetlenebilir: Su ve atık su masraflarından tasarruf, Enerji masraflarından tasarruf, Kimyasal masraflarından tasarruf, Yasal Mevzuata uyumun kolaylaşması, Daha düşük evresel etki, Firma ima ının iyileşmesi [16]. 19

23 Bahsi ge en tasarruflar doğrudan işletmeleri pozitif etkilediği gibi evreyi de etkilemektedir. şletmeciye korkutucu gelen evre düzenlemeleri ve kanunlar iyi bir işletme yönetimiyle ticarette rekabette pozitif ayrımcılık yaratabilir. Sektörde yapılan anketleri karşılaştırdığımızda yeşil farkındalığın hızla arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısı ile yeşil pazar büyümekte ve gelişmektedir. Yeşil pazar artan rekabet şartlarında firmalar i in ticari olarak önemli fırsatlar sunmaktadır. Firmalar sürdürülebilir, ekolo ik etiketli ürünlerini pazara sunmakta, ok uluslu büyük şirketler sürdürülebilir üretim raporlarını yayınlamakta, ekolo iksürdürülebilir üretim i in tedarik zincirleri oluşturmaktadır. Türk Tekstil sektörünün de bu pastadan pay almasını sağlamak, yasa yapıcı kurumların yeşil düzenlemelerine uyum sağlamak ve hazırlıklı olmak i in Türk Tekstil sektöründe sürdürülebilir üretim alt yapısının oluşturulması gerekmektedir

24 4. Ü K Mİ D T K Tİ KTÖRÜ UYGULANAN R DÜ M R Ülkemizde, tekstil sektörüne yönelik yapılan alışmalardan biri Çevre ve ehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, 14 Aralık 2011 tarihli Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği dir. (Sayı: 2 142). Tebliğ de ifade edildiğine göre MET (Mevcut En yi Teknikler), kirliliğin ve bütün olarak evre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, bunun mümkün olmadığı yerlerde de en aza indirilmesi amacıyla tasarlanmış emisyon deşar sınır değerlerine prensipte temel sağlamak üzere belirli tekniklerin uygulanabilirliğini gösteren, faaliyetlerin ve işletim yöntemlerinin geliştirilmesi sırasındaki en etkin ve ileri aşamayı ifade eder [4]. Daha detaylı tanımlayacak olursak, Mevcut: Ekonomik ve teknik a ıdan uygun koşullar altında, maliyet ve avantajları göz önünde bulundurarak ilgili endüstriyel sektörde uygulamaya izin verecek düzeyde geliştirilmiş En iyi: Çevrenin bir bütün olarak yüksek seviyede korunmasında diğer tekniklere göre en etkin olan. Teknikler: em kullanılan teknolo i hem de tesisin tasarım, inşa, bakım, işletilme ve kapatılmasında kullanılan yöntem dir[17]. Tebliğ kapsamındaki yapılması istenen bazı MET örnekleri şöyledir 4 ; - Biyolo ik olarak kolay ayrışabilen yüzey aktif maddelerin kullanılması, - Farklı işlemleri tek adımda birleştirme olanaklarının araştırılması, - Su ve ener i israfını engellemek i in, üretim prosedürlerinin dokümante edilmiş halde bulundurulması ve alışanlar tarafından kullanılması, - Ekipmanların titreşimini azaltmaya yönelik önlemler alınması ve duvarlarda ses izolasyonunun yapılması gibi

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Mehmet KANIK Tekstil Müh. Ali RÜZGAR Avrupa Birliği Girişimcilik Teşvik Ödüllerinde National Winner 2014 NATIONAL WINNER

Detaylı

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ -YDD- BUTEKOM

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ -YDD- BUTEKOM YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ -YDD- BUTEKOM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma düzeyinin

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER

SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER SERKAN PEHLİVAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER Tekstil sektörü Tekstil sektöründeki ana çevresel konu kullanılan su, proses sonucunda oluşan atıksu ve atıksuyun içinde taşınan kimyasallardır.

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016 Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları 3 Mayıs 2016 Türkiye Kimya Sanayi Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ

BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ BUTEKOM BURSA TEKSTİL & KONFEKSİYON AR-GE MERKEZİ 1 BUTEKOM; ortak fayda sağlamak, firmalarda Ar-Ge ve yenilikçilik bilincini geliştirmek firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için kurulan

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BURCU UZUN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ SUNUM İÇERİĞİ 1-TEMİZ ÜRETİM NEDİR? 2-TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ 3-TEBLİĞ DEKİ MET LER 4- ÖRNEK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi B U T E K O M S E M I N E R L E R I, 2 9. 0 9. 2 0 1 4, B U R S A İklim değişikliği Küresel iklim değişikliği Küresel Isınma

Detaylı

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi İklim değişikliği Küresel iklim değişikliği Küresel Isınma Sera gazları 1. Karbon Dioksit (CO 2 ) 2. Metan (CH 4 ) 3. Diazot

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları 16 Aralık 2015/İZMİR Dilek EMİL Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Birleşmiş Milletler Çevre Programı na göre dünyada 1.400 milyon km 3 su bulunuyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Çevresel Ürün Beyanı Enviromental Product Declaration (EPD) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çevresel Ürün Beyanı Enviromental Product Declaration (EPD) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Enviromental Product Declaration (EPD) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevresel Ürün Beyanları, ISO 14025'e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını nicel olarak değerlendiren

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010

Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi. Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK YAEM, 2010 Yeşil Lojistiğin Tersine Lojistik ile İlişkisi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Önemi Araş.Gör. Güneş KÜÇÜKYAZICI Yrd.Doç.Dr. Murat BASKAK Sunum Plânı Tedârik Zinciri ve Tedârik Zinciri Yönetimi Lojistik

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

Temiz Teknoloji. Giriş

Temiz Teknoloji. Giriş Temiz Teknoloji Giriş Nisan 2009 Wim van Doorn Royal Haskoning Hollanda Temiz Teknoloji Sunuşu içeriği Giriş Kavramlar * Sürdürülebilirlik * Ekolojik mühendislik * Temiz Teknoloji IPPC - Best Available

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri

Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri MITIGATING CLIMATE CHANGE Industry Workshop Sanayi Sektöründe Düşük/Sıfır Maliyetli Sera Gazı Azaltım Önlemleri Dr. Theodor Goumas Managing Director, EXERGIA S.A. Ankara, 4-5 October Düşük/Sıfır Maliyetin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karbon Saydamlık Projesi Sektörel İklim Değişikliği Yaklaşımları Çalıştayı Tuğba ALTINIIŞIK DİNÇBAŞ 27 Şubat 2012 İstanbul İÇERİK Türkiye Sanayi Strateji Belgesi

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA

MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER. Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL /09 /2016 ANKARA MET KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI ANALİZ VE GRAFİKLER Prof. Dr. AYHAN ŞENGİL 28-29 /9 /16 ANKARA TÜRKİYE DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL MET LERE UYUM DURUMU 9 8 6 4 85 95 95 82 75 9 45 76 21.MET: Su tüketimi ve

Detaylı

( LIFE CYCLE ASSESSMENT FOR THREE TYPES OF GROCERY BAGS- RECYCLABLE PLASTİC; COMPOSTABLE, BIODEGRADABLE PLASTIC; AND RECYCLED, RECYCLABLE PAPER )

( LIFE CYCLE ASSESSMENT FOR THREE TYPES OF GROCERY BAGS- RECYCLABLE PLASTİC; COMPOSTABLE, BIODEGRADABLE PLASTIC; AND RECYCLED, RECYCLABLE PAPER ) GERİDÖNÜŞÜMLÜ POLİETİLENDEN ÜRETİLME MARKET POŞETLERİ, KOMPOSTIBIL BIYOÇÖZÜNÜR PLASTİKLER VE GERİDÖNÜŞÜMLÜ KAĞIT OLARAK MARKET POŞETLERİNİN ÜÇ TİPİ İÇİN YAPILAN YAŞAM DÖNGÜ ANALİZİ ( LCA ) DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı 27 Nisan 2011 KAYSERĠ OSB ġenol ATAMAN 7 Haziran 2011 NĠĞDE OSB 8 Haziran 2011 ADANA Ticaret Odası Kapsam İklim Değişikliği, Küresel Isınma Azaltım (Mitigasyon),

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ YAZARLAR SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Doç.Dr. Derya Yüksel İMER, Ar.Gör. Reyhan ŞENGÜR ve Ar.Gör. Serkan GÜÇLÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı 5 Mart 2009, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, KAYSERİ 6 Mart 2009, Nigde Ticaret ve Sanayi Odası, NİĞDE 12 Mart 2009, Adana Sanayi Odası, ADANA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİYET EDİLEN ULUSAL OLARAK BELİRLENMİŞ KATKI Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2.Maddesinde

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için...

Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... İyi uygulama örneği ile Sanayide Enerji Yönetimi... -mış gibi değil gerçekten yapmak için... Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü EVK 2015 04 Haziran 2015, Perşembe 1 Enerji Yönetimi İçin 3 Temel İtici

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları. Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014

Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları. Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014 Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014 GTE Carbon 2008 yılında kuruldu 80 den fazla emisyon azaltım projesi +40 müşteri (enerji, gıda ve tarım) Karbon Finansmanı

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013

Dünya Enerji Görünümü Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Dünya Enerji Görünümü 2013 Dr. Fatih Birol Baş Ekonomist, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İstanbul, 20 Aralık 2013 Günümüzde dünyanın enerji görünümü Enerji sektöründeki bazı ezberler bozuluyor. Ülkelerin

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler

Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti: Yeşil Ekonomi Tasarımına Önermeler Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Eylem Gevrek Konstanz Üniversitesi, Almanya

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ İNSİYATİFLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ İNSİYATİFLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ İNSİYATİFLERİ 1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR? Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir.. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılı tanımına

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ

SERA GAZI EMİSYONU HAKAN KARAGÖZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SERAGAZI EMİSYONU İklim değişikliği, nedeni olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler olarak

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri CAVİT VARDARLILAR MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş. 06.05.2013 MESS Istanbul Çevre ve İş Güvenliği Politikaları Benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

TEKSMER ETKİNLİK BÜLTENİ

TEKSMER ETKİNLİK BÜLTENİ TEKSMER ETKİNLİK BÜLTENİ 23.11.2016 HAZIRLAYANLAR Neslihan SAPMAZ Aytül TİMOÇİN Yaşam Döngüsü Analizi Eğitimi YDA yöntemi bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin eldesinden başlayarak,

Detaylı

Çimsa Özel Çimentolar Çevresel Ürün Beyan(EPD) Süreçleri & Yapı Kimyasalları Sektörü. Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimsa Özel Çimentolar Çevresel Ürün Beyan(EPD) Süreçleri & Yapı Kimyasalları Sektörü. Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Özel Çimentolar Çevresel Ürün Beyan(EPD) Süreçleri & Yapı Kimyasalları Sektörü Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi Ölçülmeyen Parametre Kontrol Edilemez!!! Çevresel Ürün Beyannamesi Önemi EPD belgeleri,

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKIMIZDA Kalara Çevre Danışmanlık Çalışma hayatına 06.02.2014 tarihinde Ankara merkezli olarak hizmet vermeye başlamıştır. Çözüm ortağımız 23.01.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan

Detaylı