*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester."

Transkript

1 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Environmental Engineering M.S. Program in is a jointly operated interdisciplinary program. The Curriculum is supported by the graduate courses available at the Departments of Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Chemistry, Molecular Biology and Genetics and other departments as well as ENV coded courses. Core Courses ENV 500 M.S. Thesis (0-1)NC ENV 598 Research Seminar* (0-2)NC *All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester. In addition, at least one course must be taken from the following 3 areas. 1. GROUP CHE 505 Transport Phenomena I (3-0)3 CHE 533 Mass Transport in Environmental Engineering (3-0)3 2. GROUP CHEM 515 Environmental Chemistry (3-0)3 CHEM 577 Interfacial Phenomena (3-0)3 3. GROUP CE 501 Advanced Analytical Methods in Engineering (3-0)3 CE 502 Advanced Numerical Methods in Engineering (3-0)3 CHEM 513 Chemometrics (3-0)3 FE534 Multivariate Statistical Analysis for Engineers (3-0)3 Elective Courses ENV 580 Special Topics in Environmental Engineering (3-0)3 ENV 590 Technical Report Writing (0-2)NC Total credit (min.) :21 Number of courses with credit (min.): 7 Students in interdisciplinary programs register for the 8XX and 9XX courses in the departments of their advisors. In addition to ENV coded courses, elective courses are selected from related courses in other departments and other interdisciplinary graduate programs to meet credit requirements. 1

2 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA AİT EĞİTİM PLANI Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, ortak olarak yürütülen disiplinlerarası bir programdır. Eğitim planı ENV kodlu dersler ile İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve diğer anabilim dallarının açtığı lisansüstü dersler tarafından desteklenmektedir. Zorunlu Dersler ENV 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1) Kredisiz ENV 598 Araştırma Semineri* (0-2) Kredisiz *Bütün Yüksek Lisans öğrencileri, Araştırma Semineri dersini ilk 4 yarıyıl içerisinde almak zorundadır. İlave olarak, aşağıdaki 3 alandan en az birer ders alınmak zorundadır. 1. GRUP CHE 505 Isı, Kütle ve Momentum Transferi (3-0)3 CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı (3-0)3 2. GRUP CHEM 515 Çevre Kimyası (3-0)3 CHEM 577 Ara Yüzeysel Olaylar (3-0)3 3. GRUP CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar (3-0)3 CE 502 Mühendislikte İleri Nümerik Metodlar (3-0)3 CHEM 513 Kemometri (3-0)3 FE 534 Mühendisler İçin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler (3-0)3 Seçmeli Dersler ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 ENV 590 Teknik Rapor Yazma (0-2) Kredisiz Toplam kredi (en az) : 21 Kredili alınacak derslerin sayısı (en az) : 7 Disiplinlerarası program öğrencileri, 8XX ve 9XX derslerini danışmanının bağlı olduğu anabilim dalından alacaklardır. Seçmeli dersler, ENV kodlu dersler yanında diğer anabilim dallarının açmış olduğu derslerden seçilerek kredi sayısı tamamlanır. 2

3 İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING COURSE DESCRIPTIONS ENV 580 Special Topics in Environmental Engineering (3-0)3 Directed group study of special topics in environmental engineering. ENV 598 Research Seminar (0-2)NC A seminar must be given by each student on his/her research area which is graded by academic member of staff. The topic of the seminar can be decided by the student and his/her supervisor. ENV 590 Technical Report Writing (0-2)NC Conducting and preparing journal papers, reports and thesis. Methods of research. Procedures for drafting, outlining and revision. Design of layouts. Extensive writing. Practice with journal papers and reports. ENV 500 M.S. Thesis (0-1)NC A research topic which can be experimental and/or theoretical has to be pursued. It should fulfill the requirements set by the İzmir Institute of Technology Graduate Program. CHE 505 Transport Phenomena I (3-0)3 Transport by molecular motion. A review of viscosity. Thermal conductivity. Diffusivity. Transport in laminar flow in one dimension. Momentum, energy and shell balances. Equations of change in isothermal, nonisothermal and multi component systems. Transport in laminar flow with two independent variables. CHE 533 Mass Transport in Environmental Engineering (3-0)3 Mass transport equations of environmental engineering processes. Equations of sorption kinetics in continuos flow reactors. Transport equations of fixed film exchange. Electrodialysis. Biological processes. Fixed culture processes and suspended culture processes. CHEM 515 Environmental Chemistry (3-0)3 Reaction thermodynamics, ionic and oxidation-reduction equilibria, and reaction kinetics as related to natural aquatic and pollution control processes. CHEM 577 Interfacial Phenomena (3-0)3 The course will start off with a concise mention of chemical thermodynamics to elucidate the basic terminology.a discussion on the thermodynamics of liquid system will be covered so as to include van der walls, electrostatic and steric forces.surfaces at solids will be examined as a prelude to more detailed analysis of various processes taking place at solid-liquid, liquidliquid, solid-gas and liquid-gas interfaces, wetting, flotation and detergency will be included to emphasize how the phenomena studied applies to practical systems. CE 501 Advanced Analytical Methods in Engineering (3-0)3 Heat flow. The method of separation of variables. Fourier series. Nonlinear partial differential equations. The method of characteristics. Fourier and Laplace transforms. 3

4 CE 502 Advanced Numerical Methods in Engineering (3-0)3 Numerical methods for solving non-linear equations. Finite difference method for solving elliptic, parabolic and hyperbolic equations in one and two dimensions. Irregular regions. Derivative boundary conditions. Rayleigh-Ritz method. Finite element method for solving elliptic, parabolic and hyperbolic equations in two dimensions. CHEM 513 Chemometrics (3-0)3 A survey of chemometrics, providing sufficient statistical background for chemist. The topics covered include probability, statistics, sampling estimation, multivariate regression analysis, optimization and experimental design, data analysis and signal processing. FE 534 Multivariate Statistical Analysis for Engineers (3-0)3 The course will cover the statistical tools for the analysis of process data. Basics of matrix algebra, statistics and graphical techniques to describe data, normal distribution, test of normality, hypothesis testing will be introduced first. The methods to compare several multivariate population means will be included. Techniques that are used for modeling and monitoring multivariate processes will be covered; linear regression, principal component analysis, factor analysis, discrimination and clustering analysis will be given to model and classify process data, and also to monitor and diagnose the process. Students who want to take this course should be familiar to a software to perform required matrix operations. 4

5 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA AİT EĞİTİM PLANI DERS İÇERİKLERİ ENV 580 Çevre Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3 Çevre Mühendisliğinde özel konular yönlendirilmiş grup çalışması ile yürütülür. ENV 598 Araştırma Semineri (0-2)Kredisiz Her öğrenci araştırma alanında bir seminer verecek ve dersin öğretim üyesince not verilecektir. Seminerin başlığı öğrenci ve danışmanı tarafından kararlaştırılacaktır. ENV 590 Teknik Rapor Yazma (0-2)Kredisiz Süreli yayın makalelerinin, raporların, tezin hazırlanması ve yürütülmesi. Araştırma metodları. Taslak ve düzeltme yöntemleri. Tez tasarımı. Dergi makaleleri ve raporların yazımı. ENV 500 Yüksek Lisans Tezi (0-1)Kredisiz Deneysel ve/veya teorik bir araştırma konusuyla ilgili olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yüksek lisans programınca istenen şartlar yerine getirilmelidir. CHE 505 Isı, Kütle ve Momentum Transferi I (3-0)3 Moleküler hareketle transport. Viskozite. Isısal kondüktivite. Diffüziviteye genel bir bakış. Tek bir yönde leminar akışta transport, momentum, enerji ve kütle denklikleri. İzotermal, non-izotermal ve çok ögeli sistemlerde değişim denklikleri. İki bağımsız değişkenli ile laminar akımdaki transport. CHE 533 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı (3-0)3 Çevre Mühendisliği olayların kütle taşınım denklemleri. Devamlı akım reaktörlerinde sorpsiyon kinetik denklemleri. Biyolojik işlemler. Değişmeyen kültür ve asılı kültür işlemler CHEM 515 Çevre Kimyası (3-0)3 Kirlilik kontrol işlemleri ve doğal su ile ilgili termodinamik reaksiyon, iyonik ve oksidasyon azalma denge ve reaksiyon kinetik. CHEM 577 Ara Yüzeysel Olaylar (3-0)3 Kimyasal termodinamik, van der walls elektrostatik ve sterik kuvvetleride içeren sıvı sistemlerin termodinamiği ve katı yüzeyleri incelenecek.bu bilgiyi kullanan sistemler olan ve katı/sıvı, sıvı/sıvı, katı/gaz ara yüzeylerinde gelişen olaylar (ıslanma, flotasyon ve deterjan özelliği) tartışılacaktır. CE 501 Mühendislikte İleri Analitik Metodlar (3-0)3 Isı akışı. Değişkenlerine ayırma metodu. Fourier serileri. Lineer olmayan kısmı diferansiyel denklemler. Karakteristik metodu. Fourier ve Laplace dönüşümleri. CE 502 Mühendislikte İleri Sayısal Metodlar (3-0)3 Sayısal metotlarla doğrusal olmayan sayıların çözümü.sonlu farklar metoduyla eliptik,parabolik ve hiperbolik denklemlerin bir veya ili istikamette çözümü.düzensiz bölgeler.türevli hudut şartları.rayleighe-ritz metodu.sonlu elemanlar metoduyla bir veya iki elemanlar istikamette eliptik,parabolik ve hiperbolik denklemlerin çözümü. 5

6 CHEM 513 Kemometri (3-0)3 Örnekleme teorisi ve analitik uygulamaları. Kimyacılar için gerekli temel istatistik. Deneysel tasarımın temel ilkeleri ve optimizasyon. Sinyal tespiti ve manipulasyonu. Çok değişkenli regresyon ve data analizi. Yeni regresyon metodları. Kalibrasyon ve kimyasal analiz. Kalibrasyon transferi. FE 534 Mühendisler İçin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler (3-0)3 Bu ders veri analizlerinde kullanılan istatiksel yöntemleri ele almaktadır. Temel matris işlemleri, veri tanımında kullanılan istatiksel ve grafiksel araçlar, gauss dağılımı, gaussluk testi, hipotez sınaması konuları, çok değişkenli evrenlerin ortalamalarının karşılaştırılması ele alınıcaktır. Çok değişkenli süreçlerin modellenmesi ve gözetiminde kullanılan doğrusal bağlanım (linear regression), ana bileşenler analizi (principal components analysis (PCA)), etmen çözümlemesi (factor analysis), ayrımsama ve kümeleme analizleri (discrimination and clustering) dersin ana konularını oluşturmaktadır. 6

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com

Journal of Computer and Education Research www.joucer.com. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi www.joucer.com Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramları Gidermek ve Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmek Mümkün müdür? Elektrokimyasal Piller Örneği Is it Possible to Eliminate Alternative Conceptions

Detaylı

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 61-73 [2014] Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ *

BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 201-212 [2010] BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ * A META-ANALYTIC

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 375-385 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ *

KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44: 15-26 [2013] KENDİ KENDİNE ÖĞRENMENİN LABORATUVARDA BAŞARI, HAZIRBULUNUŞLUK, LABORATUVAR BECERİLERİ TUTUMU VE ENDİŞEYE ETKİSİ

Detaylı

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri

Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri Celep & Bacanak / TUSED / 10(1) 2013 56 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 10, Sayı 1, Mart 2013 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 10, Issue 1, March 2013 http://www.tused.org Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin

Detaylı

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 43: 37-49 [2012] AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN KENDİ KENDİNE ÖĞRENME BECERİLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ DOI 0.7603/s40690-04-006-y Atmosferik Geçiş Yaan Araç Etrafında Naier-Stokes Denklemleri İle Üç Boyutlu Hiersonik Akış Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 204 CİLT 7 SAYI 2 (7-77) ATMOSFERİK

Detaylı

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2010, ss. 113-123 Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

TIRILMASI COMPARISON OF 8 TH AND 11 TH GRADE STUDENTS BEHAVIOURS AT MATHEMATICAL THINKING

TIRILMASI COMPARISON OF 8 TH AND 11 TH GRADE STUDENTS BEHAVIOURS AT MATHEMATICAL THINKING 8. VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME AŞAMALARINDAKİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF 8 TH AND 11 TH GRADE STUDENTS BEHAVIOURS AT MATHEMATICAL THINKING Murat KESKİN*, Serap

Detaylı

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET

GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET GÜNCEL UÇ DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ ÖZET Ekonometrik modeller çeşitli ekonomik, matematiksel ve istatistiksel sınırlamalar altındadırlar. Bu nedenle geçerli sonuçlara ulaşmak için bir çok testin yapılması

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı