TÜRKÇE. Dinleme Kuralları. Zeka Küpü Yayınları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. Dinleme Kuralları. Zeka Küpü Yayınları"

Transkript

1 5. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdaki yöntem ve tekniklere uyulmalıdır. 1. Katılımlı dinlemek 2. Not alarak dinlemek 3. Seçici dinlemek 4. Bilgi edinmek için dinlemek Aşağıdakilerden hangisi bu yöntem ve tekniklere uymamıştır? A) Ayşe, konuşmacıdan söz isteyerek kendi görüşlerini belirtir. B) Uğur, dinlerken önemli gördüğü ayrıntıları bir kâğıda yazar. C) Emre, bütün konuşulanları olduğu gibi kabul eder. D) Semra, yeni bilgiler kazanmak amacıyla dinler. 3. Öğretmen bir metni okuduktan sonra öğrencilerin soru sorma etkinliğine katılmalarını ister. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir öykü okunduktan sonra sorulursa dinleme amaçlarına ters düşülür? A) Yazar acaba bu öyküde, kendi yaşadıklarını mı anlatıyor? B) Yarınki Türkçe dersinde hangi konuyu işleyeceğiz? C) Öyküde geçen olaylar hangi yöremizde geçiyor? D) Öyküde kullanılan yöresel sözcüklerin anlamlarını hangi kaynaktan araştırabilirim? 2. Özge, dinleme etkinliğinde önemli bulduğu ifadeleri ve soracağı soruları defterine yazmaktadır. 4. Bir metin okunurken öğretmen metnin herhangi bir yerinde durarak öğrencilerden metnin sonrasını tahmin etmelerini ister. Buna göre, hangi öğrencinin söylediği doğrudur? A) Katılımlı dinleme yapıyoruz. Buna göre Özge, dinleme tekniklerinden hangisine başvurmaktadır? A) Metin okumak B) Amaç belirlemek C) Not tutmak D) Görgü kurallarına uymak B) C) D) Seçici dinleme yapıyoruz. Sorgulayıcı dinleme yapıyoruz. Not alarak dinleme yapıyoruz.

2 TEST Öğrenci, dinlemeye hazır olmak için şu kuralları benimser: 7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dinleme kurallarına uymamaktadır? * Görgü kurallarına uygun olarak dinlemeliyim. * Dikkatimi dinlediklerime yoğunlaştırmalıyım. * Dinleme amacımı belirlemeliyim. * Dinlemek için hazırlık yapmalıyım. Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi verimsizleştirir? A) B) C) D) Dinlemek için hazırlık yaparım. Dinleme sırasında yemek yerim. Dinleme amacımı belirlerim. A) Sıra arkadaşıyla konuşmak, fısıldaşmak B) Zihnini okunan metin üzerinde yoğunlaştırmak C) Ne için dinlediğini öğretmenden öğrenmek D) Sıramda dik ve düzgün oturmak 8. Öğretmenin okuduğu metnin ardından Yavuz, metinle ilgili bazı ayrıntıları öğretmeninden öğrenmek istiyor. Buna göre Yavuz, hangi etkinliği gerçekleştirmelidir? 6. DİNLEME... A) Soru sorma B) Hazırlık yapma C) Not tutma D) Dikkatini yoğunlaştırma SORU SORMA ANLAMA... ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Tekrarlama B) Not alma C) Amaç belirleme D) Hazırlık yapma 9. Katılımlı dinleme etkinliği içinde olan öğrenciler, aşağıdakilerden hangilerini gerçekleştirir? 1. Soru sorma 2. Tahminde bulunma 3. Hazırlık yapma A) Yalnız 1 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3

3 5. SINIF Terim Anlamlı Kelimeler TEST-6 1. Bilgi Peteği Bir bilim dalında veya meslek alanında kullanılan kelimelere terim denir. 3. açı? kenar Sonuç: 40 Aşağıdakilerden hangisinde bir terimin 50 köşe anlamı verilmiştir? Yukarıdaki işlemde hangi kelime terim A) sabır: Dayanma gücü olarak kullanılmamıştır? B) su: Başlıca içeceğimiz A) açı B) kenar C) hala: Babamızın kız kardeşi C) sonuç D) köşe D) sedef: Bir deri hastalığı için kaleye yöneldi. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle başlatılırsa bir futbol terimi kullanılmış olur? A) Topu getirmek B) Seyircileri selamlamak 2. Ayakkabıcı çırağı olarak işe başladığımda ustam, astar, saya gibi kelimeler C) Penaltı vuruşu D) Düşen arkadaşını kaldırmak kullanırdı. Bunların anlamlarını ayakkabı yapmaya başlayınca öğrenebildim. Bu metinde geçen astar ve saya kelimelerinin birer terim olduğunun kanıtı, aşağıdakilerden hangisidir? 5. fotosentez? kemik protein A) Anlamları herkesçe bilinmektedir. B) Sadece ayakkabıcılık mesleğinde kullanılmaktadır. C) Yetişkinlerin kullandıkları kelimelerden ikisidir. D) Uzun bir deneyim sonunda öğrenilebilmektedir.? ile gösterilen yere verilen terimlerin hangi alana ait olduğu yazılacaktır. Buna göre? ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır? A) Türkçe B) fen C) teknoloji D) spor

4 TEST silgim Bu örnekte sil köktür, -gi ve -m ise ektir. 9. Aşağıda verilen birbiriyle bağlantılı cümleler arasındaki D Doğru, Y Yanlış anlamındadır. Terim anlamlı kelimeler hakkında yeterli bilgiye sahip olan bir öğrenci, kaçıncı çıkışa ulaşır? Plato sosyal bilgiler ile ilgili bir terimdir. Okan, cümlesinde hangi kelimeleri terim anlamıyla kullanmıştır? A) kök - ek B) örnek - el C) örnek - sil D) gi - m D Nota bir tıp terimidir. Y ev,masa, kalem terim değildir. 7. Aşağıdaki yazı kelimelerinden hangisi alfabe anlamında kullanıldığı için terim anlamını vermektedir? A) Dokuzuncu yüzyıla kadar Göktürk yazısını kullandık. B) Yazının bulunuşu, insanlık için bir dönüm noktasıdır. C) Herkesin birbirinden farklı bir yazı karakteri vardır. D) Ben düşüncelerimi yazı ile anlatmayı seviyorum. 8. Temiz hava ihtiyacımızı gidermek için yeşil alanlara yönelmeliyiz. Bu cümlede bir terim kullanmak için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? A) Temiz hava yerine oksijen kullanılmalı. B) Yeşil yerine ormanlık kelimesine yer verilmeli. C) Gidermek yerine karşılamak kelimesi yazılmalı. D) Temiz kelimesi atılmalı. D Y 1. çıkış 2. çıkış 3. çıkış 4. çıkış A) 1 B) 2 C) 3 D) A D A Y D Soldan Sağa 1. Bir görev için hazır olan kişi. 2. Bir denizcilik terimi. Yukarıdan Aşağıya 1. Bağışlama. 2. Müzikte bir nota. 3. Utanma duygusu. 4. Bir hayret bildirme ünlemi. Yukarıdaki bulmaca çözüldüğünde soldan sağa 2 de sorulan soru ortaya çıkacaktır. Bu kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) DORA B) FORA C) FARE D) PARA Y

5 5. SINIF TEST-10 Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Kendisine söz hakkı verilmeyince kızdı. eteği B ilgi P Söylenişleri ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. Kızdı kelimesinin eş seslisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızdı ama sesini yükseltmedi. B) Bana kızdı, acaba özür diler mi? C) Öğretmen gürültü çıkaranlara kızdı. Bu tanıma uygun örnek aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? D) Her söze karışan bir kızdı. A) Yarın kır gezisine çıkıyoruz. Kır saçlı, uzun boylu bir adamdı. B) Kıvrımlı sarp bir yoldu. 4. Arabamız yolda mola verdi. Kaynak suyu, mineralce zengindir. D) Sorular, son konulardan çıktı. Bu konu hakkında bilgim yok. 2. Takı m çoğu zaman aynanın önünde durur Yeni bir takım kurduk. Zeka Küpü Yayınları C) Su, temel içeceğimizdir. 2 3 İkinci cümlede tırnak işaretinin( )kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 4 A) Birinci cümledeki kelimeyle anlamca farklı olduğunu göstermek Yukarıdaki görsellerden hangileri eş sesli kelimelere örnek verilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 B) Birinci cümledeki kelimeyle eş anlamlı olduğunu belirtmek C) Kelimenin değerine dikkati çekmek D) Eşyanın kendisine ait olduğunu kanıtlamak

6 5. SINIF Eş Anlamlı-Zıt Anlamlı- Eş Sesli Kelimeler TEST Son yıllarda dilimize yeni bir kelime girdi: Şov. Türkçemizde bu kelimenin yerine kullandığımız bir kelime var:... Ben Türkçe olanı yeğliyorum. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Gösteri B) Eğlence C) Program D) Yarışma 2. Sahne ve beyaz perde yeni bir starla tanıştı. Cüneyt Birden yükselip ün kazanan kişiler için star kelimesi kullanılıyor. Bu kelimenin dilimizdeki karşılığı... Cüneyt in konuşmasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) oyuncudur B) yıldızdır C) şarkıcıdır D) sanatçıdır 3. Gözlük takmazsam dağları, ağaçları, evleri bulanık görüyorum. 5. İsmi:... Soyadı: Sevim Sevim in değerlendirilmesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Soyadı yerine soyismi yazılmamışken ismi yerine neden... yazılmamış, anlayamadım. A) Cisim B) Adı C) İsim D) Sınıfı 6. Yazar, araştırmasında olayları parça-... ilişkisi içinde ele alıyor. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse zıt anlamlı kelimeler elde edilir? A) ayrıntı B) bölüm C) bütün D) sonuç Altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) karıncalı B) dağınık C) puslu D) biraz lira fatura borcum vardı. 80 lirasını yatırdım. Sonra ekranda Bakiye: 20 TL yazısı belirdi. Metinde geçen bakiye kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) borç B) alacak C) para D) kalan 7. Dilimizdeki bazı ikilemeler zıt anlamlı kelimelerle kurulur: aşağı yukarı yaşlı başlı içli dışlı allı pullu Açıklamaya uygun kurulmuş ikilemelerin sembolleri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

7 5. SINIF Karşılaştırma Bildiren İfadeler TEST Bilgi Peteği İki varlığı yan yana getirerek farklı ve benzer özelliklerini ifade etmeye "karşılaştırma" denir. Buna göre, aşağıdaki "ev" ile "apartman" karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu olayı senden duydum. 2. Ben senden büyüğüm. 3. Senden farklı düşünüyorum. 4. Senden olayı özetlemeni istiyorum. Bu cümlelerin hangilerinde karşılaştırma vardır? A) 1 ve 3 B) 2 ve 3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4 A) Ev, apartmanın çok uzağındadır. B) Evin penceresi apartmana bakıyor. C) Apartman, evden büyüktür. D) Ev ile apartman arasından yol geçiyor. 4. Öğretmen, öğrencilerinden "sis" ile "bulut"u karşılaştırmalarını istiyor. 2. Geziye giderken yanından geçtiğimiz göl.... Bu cümlenin karşılaştırma bildiren bir ifade olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? A) Sapanca Gölü'nden küçüktü. B) gökyüzünden daha maviydi. C) denize göre daha az dalgalıydı. D) balıkçılar için bir geçim kaynağıydı. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sisle bulutun farkını belirten bir karşılaştırma ifadesi kuramamıştır? A) Tülin: Bulut yağmur bırakır, sis bırakmaz. B) Ender: Bulut yüksekte durur, sis alçağa iner. C) İlker: Bulut her zaman oluşabilir, sis sabahleyin çöker. D) Sevil: Bulut ve sis birer doğa olayıdır.

8 TEST Ayla Hanım, markette satılan ürünleri karşılaştırma yaparak seçiyor. Aşağıdakilerden hangisi Ayla Hanım'ın ürün seçme yöntemine uymaz? A) Bu deterjan, ötekinden ucuz. B) Bu sütün son kullanma tarihi şundan farklı Kuş sesleri güneşin doğmaya yakın olduğunun habercisiydi. 2. Dal uçları aydınlandı ilkin. 3. Bir kuş kesik kesik öttü. 4. Bu, öncekilerden daha güçlü bir sesti. Bu metnin kaçıncı cümlesinde karşılaştırma ifadesi vardır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. C) Bu ekmek bol tahıllı, şu ise sadece kepekli. D) Her zaman taze meyve ve sebze alırım. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma bildiren ifade yoktur? A) Candan da Engin kadar cömerttir. B) Azra, Asude'ye göre daha uzundur. 6. radyo televizyon C) Geciktiğiniz için sizi içeri alamam. D) Elif, Sena'dan farklı olarak kıvırcık saçlıdır. işitsel görsel gazete dergi günlük haftalık Yukarıdaki görseller, seçeneklerde verilen araştırma konularından hangisine yönelik olarak sunulmuş olabilir? A) Basın yayın izleyicilerini karşılaştırınız. B) Basın yayın organlarını karşılaştırınız. C) Basın yayın tarihimizi araştırınız. D) Basın yayın araçlarını izleme oranlarını araştırınız. 9. Adnan, dünya yıkılsa kılını kıpırdatmaz. Yağız ise buluttan nem kapar, kılı kırk yarar. Bu karşılaştırmalarda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A) gamsız B) şüpheci C) çalışkan D) titiz

9 5. SINIF Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler TEST Dağcılığın bir doğa sporu olduğu görüşüne... katılıyorum. Bu cümlede boş bırakılan yere hangi kelime getirilirse, ileri sürülen görüş desteklenmiş olur? A) bazen B) yine de C) sonunda D) kesinlikle 4. Hepimiz temiz bir çevre istemiyor muyuz? Öyleyse... Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) çöpleri, ayrılan yerlere bırakalım. B) çevre dostu yakıtları tüketelim. C) molozları sokak ortasında bırakmayalım. D) çevremizdeki insanlarla iyi geçinelim. 2. Köpek sürüsünün liderine "alfa" denir. Bunu şöyle açıklayabilirim:... Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin sonunda kullanılması gereken bir açıklama ifadesidir? A) Vahşi köpek sürüleri Afrika'da yaşarlar. B) Alfa, sürüyü yönetir. C) Köpek sürüsü avlanarak beslenir. D) "Alfa" kelimesini bir belgeselde duymuştum. 5. Şair, bu şiirinde çocukluğunu anlatmış. Onu "hayal dünyası zayıf" diye kınayanları anlayamıyorum. Şair... yaşadıklarını yazacaktır. Bu metinde sözü edilen şairi desteklemek için boş bırakılan yere, hangi kelime getirilmelidir? A) elbette B) burada C) şiirlerinde D) çocukken 3. Deniz kaplumbağaları, yumurtalarını kumsala gömerler.... yumurtaların sıcakta gelişeceğini biliyorlar. Yukarıda boş bırakılan yere hangi ifade getirilebilir? A) Veya B) Fakat C) Demek ki D) Ama 6. Irmaklar denize akarlar; yani... Bu cümleyi, açıklayıcı bir ifadeyle bitirmek için, cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) denizi beslerler. B) dereler ırmaklarla birleşirler. C) denizden uzaktadırlar. D) tatlı su kaynaklarıdır.

10 TEST Sağlıklı kalmak için sofrada doyana kadar yemek gerekmez. Yediklerimizde denge gözetmek, vitamin çeşitliliğine yönelmek, yeterince yemek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi, bu metni destekleyen bir ifadedir? A) Herkesin bir beslenme alışkanlığı vardır. B) Bu, iyi beslenme demektir. C) Yemeklerin çoğunu yemek kitaplarından öğreniriz. 10. Açıkçası benden korkmanıza gerek yok. Altı çizili ifade için hangisi söylenebilir? A) Destekleyici ve açıklayıcı ifadedir. B) Farklı düşünmeye yönlendiren ifadedir. C) Özel durum bildiren ifadedir. D) Duygusal ifadedir. D) Her yemeğin lezzeti farklıdır. 8. Tatilde en az bir tane hikâye kitabı okumalıyız. Aşağıdakilerden hangisi bu öneriyi desteklemektedir? A) Bence denemeye değer. C) Şiir kitabımı bitiremedim. D) Birçok öykü yazarımız var. E) Tatil denince akla deniz gelir. 11. Yeşil yandı yani karşıya geçebiliriz. Begüm, Berkay gibi uzundur. Sütü hatta sütlü tatlıları sevmem. Doğrusu kendimi yalnız hissediyorum. Sembollerle gösterilmiş cümlelerin hangisinde açıklayıcı veya destekleyici ifade yoktur? A) B) C) D) 9. Pazar günü el sanatları sergisine gidelim, ne dersin? Aşağıdakilerden hangisinde bu öneri desteklenmiştir? A) Bu pazar mı? B) Düşünmeliyim. C) Kiminle? D) Katılıyorum. 12. Şeyma: Bugün derste destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri öğrendik. İlkay: Peki, bana bu ifadelere örnek verir misin? Şeyma:... Şeyma'nın İlkay'a vereceği yanıt, hangisi olamaz? A) örneğin B) üstelik C) ama D) yani

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2. Aşağıdaki

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 2. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI

ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Ergenieri Biigiiendirrne ve Farkındaiık Kazandırma Eğitim Programı ERGENLERİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALİK KAZANDIRMA EĞİTİM PROGRAMI Bu eğitim programının amacı; Gençlere ergenlik döneminde yaşadıkları

Detaylı

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI.

Farkını Yaşayın VERDİĞİMİZ KURSLAR KPSS DENEME SINAVLARIMIZ. Genel Yetenek Genel Kültür DENEME SINAVI. Alan Bilgisi DENEME SINAVI. Yakaladığımız Benzer Sorular Genel Yetenek - Genel Kültür Farkını Yaşayın Çağdaş eğitim yöntemleriyle yüz yüze eğitim Tüm bölümlerdeki derslere yönelik haftanın her gününe ve saatine uygun ders alma imkanı

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2

ÖĞRENME ALANI: DİLBİLGİSİ KAZANIM: Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama / Uygulama 2 ÖĞRENME ALANI: DLBLGS AZANIM: elime Türleriyle lgili Bilgi ve uralları avrama / Uygulama 2 ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? A) Bakkal Hasan, mahallede

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM

TÜRKÇE DİLİ I SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU DOKUZYILLIK İLKÖĞRETİM MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRKÇE DİLİ ÜSKÜP, Mayıs 2007 1 MAKEDONYA EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU MAKEDONZA E?ITIM VE BILIM BAKANLW?W I SINIF ÖĞRETİM

Detaylı