ESKI ESERLERIN ONARIMINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKI ESERLERIN ONARIMINDA"

Transkript

1

2 ESKI ESERLERIN ONARIMINDA KARŞilAŞilAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE COZUM O NERILERI 1 YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınıanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINAHAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4

5

6 Sunuş... 7 YakupKÖÇ... 9 İbrahim ÖZEKİNCİ Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Şimşek DENİZ Dr. Mehmet... 41

7

8 Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya geçmişten bugüne birçok medeniyetin yaşadığı, dünyanın başka hiçbir yerinde kolay kolay rastlanılmayacak tarihi ve kültürel mirasa sahip bir coğrafyadır. Bu kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizin, bu zenginliği koruması ve eserleri gelecek nesillere taşıyabilecek şekilde gerekli önlemleri alması da, bu bağlamda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımız, özellikle son dönemde çok başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Odamız da, kültürel mirasın korunmasındaki bilinç le, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her tarafındaki tüm restorasyon çalışmalanna son derece önem vermekte ve yapılan çalışmalan desteklemektedir. Bizler, tarihi mirasımızı geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak görmekte, gençlere kültürel mirasın korunması bilincinin kazandırılmasıyla geleceğe daha sağlam adımlarla ilerieyebileceğimizi düşünmekteyiz. Odamızca, O döneminde sözkonusu restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmuştur yılları arasında, Yeni Camii Rünkar Kasn'nda gerçekleştirilmiş olan restorasyon çalışmasının, 20 ı OY ılı Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri- Europa Nostra'ya layık görülmesi bu emeklerimizin uluslararası alanda taçlandınlması olmuştur. Bu çerçevede, Odamız İnşaat Restorasyon Meslek Komitesi'nin, 2ı Ekim 2010 tarihinde Odamız Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği Zümre Toplantısında, en önemli değerlerimiz olan tarihi miras kapsamındaki eserleriınizin restorasyonu enine boyuna tartışılmıştır. Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Eruzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulama ve Denetim Müdürü Şimşek Şti. Yönetim Başkanı Dr. '"'~"'n.. ı...,.ı.ı ~v v......_h.._h.._... u. odak çalışmala-

9 "Eski Eserlerin Onarımında Karşılaşılan Zorluklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı yayınımızın, konuya alaka duyan tüm ilgililere faydalı olmasını dil er, başta ilgili Komitemiz olmak üzere, Zümre Toplantısı 'na iştirak eden tüm konuşmacılara teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERS UN Genel Sekreter

10 Kültürlere ev sahipliği yapmış coğrafyada yaşamaktayız. Anadolu'nun ne doğusunda ne de batısında bu denli zengin renklere sahip ve tarihi kökleri bulunan kültürlere rastlamak mümkün değildir. Medeniyet kelimesi bilim ve kültürde bir birikimi ifade eder. Bu birikimde büyük insanların katkıları bulunur. Bu büyük insanların emeğine saygı duymayan bir anlayışın, onların eserlerini de koruyamayacağı muhakkaktır. Çok yüksek bir m edeniyetin varisieri olan bizler, bu ruha sahibiz. Bugün Türkiye bir açık hava müzesi ise, tarihi mirası bugüne korunmuşsa tek izahı bu anlayıştır. İstanbul Ticaret Odası, ülke ekonomisinin geliştirilmesi gibi asli görevlerinin yanısıra sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak başlıca iki alana ciddi derecede destek sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi eğitim alanlarındaki destek faaliyetleri, ikincisi ise tarihi taşınmaz eserlerin restorasyonu ve yaşatılması konusundaki destek faaliyetleridir. İTO, tarihi mirası geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak değerlendirmektedir. Ancak, bu mirasa sahip çıkılmasıyla daha güçlü bir temel e oturan bir geleceğin inşa edilebileceği düşünülmektedir ,..,..._... J~... Ticaret Odası ve toplam olarak yaklaşık ll

11 ı Ü İSTANBUL TİCARET O D ASI maları sürdürülecektir. Rünkar Kasrı'nın bitişiğindeki Yenicami Vasilius Burcu gündemdedir. Bunun camiye geçiş mahvili vardır. 20 ı ı yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve KUDEB (İBB, Koruma Uygulama ve Denetim Birimi Müdürlüğü) ile işbirliği içerisinde restorasyonuna başlanacaktır. Birinci konuşmacımız İstanbul Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci'ye söz vermek istiyorum.

12 Mirasyedi kavramının yabancı dillerde tam olarak karşılığı olmasa da mirasyedi kavramı sadece Türklere ait bir deyimdir. Eski dönemlerde vakıf eserleri anlatılırken; "vakıf eserleri bizlere, atalarımızdan bir mirastır" denmektey di. Günümüzde ise, kelimenin tüketilebilir, yok edilebilir, hoyratça kullanılabilir, kıymeti bilinmeyen bir kelime olması sebebiyle, artık "bu eserlerimiz bize atalarımızdan bir miras değil, aksine gelecek nesillere özenle koruyup aktaracağımız birer kutsal emanettir" demekteyiz. Böylece miras kavramından emanet kavramına geçilmiştir. Bugün bu kültürel mirasa bir emanet gözüyle bakılmaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurdumuzda son 7 yılda, 3484 adet vakıf eserinin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda İstanbul'da, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nce çok önemli restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar; kontrollüğü İdaremizce yürütülen Bilim Kurulları eşliğinde sürdürülmekte olan anıt eserlerin restorasyonlan, restore et, işlet, devret yöntemiyle yaptığımız restorasyonlar, kontrollüğü İdaremizce ve çeşitli kurumlarla ortak yürütülmekte olan sponsorlukla yaptığımız restorasyonlar şeklinde gerçekleşmektedir O yıllan arasında İstanbul' da 97 adet eserin restorasyonu tamamlanmıştır. 9 adet anıt eserin restorasyonu et- ll eser

13 12 İSTANBUL TİCARET O D ASI çalışmalardan İdaremizce ihale edilmiş ve restorasyonu yürütülen Süleymaniye Camii Restorasyonu, İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Yeni Cami Rünkar Kasrı Restorasyonları da başarılı örneklerden bir kaçı dır. 201 O Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlıkları ortak proje yürütülen kurumlardan bir kaçıdır. Başka önemli bir örnek ise uzun bir süre metruk durumda olan Akaretler sıra evleridir. Bu evler artık yeni bir fonksiyon ile boğazın bir gerdanlığı gibi uzanmakta ve bulunduğu kentsel çevreye bir yaşam kalitesi sunmaktadır. Bu çerçevede başlanan projelerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, tamamlanması ve korunması da büyük önem taşımaktadır. İdaremizce çok özellikli bir çok eserin proje çalışmaları tamamlanmış, bir çoğunun ki sürmekte ve uygulaması yapılmaktadır. Bu kadar yoğun bir hizmet sürecinde elbet de maddi manevi bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar irdelendiğinde; deprem gibi doğal, yangın gibi insan kaynaklı riskler, göz önüne alındığında ilk olarak bir çok eserin mevcut durumunun belgelenmesi, uygulamaya yönelik restirusyon ve restorasyon projelerinin temini büyük önem taşımaktadır. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi bu sayede sağlıklı yürütülebilmektedir. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olarak bu çalışmaların aşarnaları göz önüne alındığında; proje çalışmaları kadar restorasyon çalışmalannda da çok sayıda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunları belli başlıklar altında toplayacak olursak; bunun ilki eserin restorasyon kararının verilmesi ile başlamaktadır. Bu gerçekten çok ciddi ve önemli bir konudur. Bu eylem bir hastanın, önemli bir ameliyata girmesi gibidir. Böyle bir hasta ameliyata alınırken ne yapılır çok iyi irdelenrnelidir. Bir çok tetkik yapılması gerekir, cerrah ve en uyumlu ekip nerede araştırılır. Yapılan uygulama çalışmaları öncesinde de bir yapı böyle ele alınmaktadır. Proje ve uygulamanın başında çok sayıda statik ve malzerneye ilişkin analiz yapılarak raporlar hazırlanmaktadır. Yapının özelliğine göre hazırlanan projelerin onayından sonra uygun ihale yöntemiyle ihale yapılarak eser yükleniciye teslim edilmektedir. İşte en büyük sıkıntı bu ihale noktasında yaşanrnaktadır. İlıaleler ya

14 ESKİ ESERLERiN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 13 açık ihale usulü ya da davetiye usulü ile yapılmaktadır. Açık ihale usulü ile yapılan işlerde karşılaşılan en önemli problem, bir şekilde iş bitirmeyi elde eden firmaların ihalelere girmesi ve çok aşırı(% 40-50'lara varan) kırımlada işi almalandır. Böyle durumlarda İdareler herhangi bir ş ai benin olmaması için aşırı düşük teklif veren kişilere de bu eserleri teslim edebilmektedir. Bu durumda eserin riske atılması söz konusu olmaktadır. durum işin normal şartlarda ve kalitede tamamlanması konusunda sıkıntılara, kimi zaman işin tasfiye edilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında İdareler davetiye usulüyle yapılan işlerde, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihale türünde davet edilen firmalar belli olmaktadır. Süleymaniye Camii restorasyonu bu örneklerden biridir. Süleymaniye Camii ve bunun gibi anıt eserleriınizin restorasyonunda çok olunması gerekmektedir. Gerçekten, bu çok özellikli eserleriınizin davetiye usulüyle yapılması bir zorunluluktur. Seçici olmak eserin başarılı onarımı için gereklidir. Fakat bu ihalelerde, idareler çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. başka örnekte, bu durum çok açık görülmektedir. Açık ihale ile yapılan Nur-u Osmaniye Camii 'nin ihalesine teklifterin alınmasını takiben henüz teklifler açılmadan, zarflar incelenmeden, herhangi bir işleme girmeden, kurum hakkında dört adet şikayet mektubu gönderilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'ndan, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ve İstanbul Grup Başkanlığı'ndan gelen bu mektuplarda ihaleyi alacak firmanın ismi dahil verilmektedir. Böyle bir süreçte, İdarelerin objektifkarar alma sürecine etki yapmak için firmalar ve müteahhitler arasında böyle bir baskı oluşturma gayretleri olduğu çok net görülmektedir. Bunun sonucunda süregelen soruşturma işlemi eserin onarımını geciktirirken, İdarelerde stresiere neden olmaktadır. Bu stresler, teknik elemanların ihale komisyonlarında yer almak istememeleri, kontrollük hizmetlerini yürütmek istememeleri, gibi sorunlara, iş performanslannın düşmesine neden olmaktadır. İdarelerin ise dün ve bugün olduğu gibi yarın da yeni stresleri bilerek eserin korunması adına işe devam '-'H'-'-'"''"'... gerekmektedir. Hukuki mevzuat bellidir ve işler bu doğrultuda

15 14 İSTANBUL TİCARET O D ASI kötü etkileyerek iş performansını aşağıya çekmekte, esere yapılması gereken müdahaleleri geciktirmektedir. Bu konuda bir çözüm, İdareterin bu çok özellikli eserleri davetiye usulü ile yapmaları noktasında özendirilmeleri, cesaretlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerektiği yönündedir. Yani, söz konusu davetiye usulüyle yapılan işlemler, öngörülen laiterler çerçevesinde başarısını ispatlamış fırmaların davet edilmesi ile yapılmaktadır. Burada, aralarından birisini seçme yoluyla değil, onların kendi aralarında yarışması yoluyla karar verilmekte, onun için bu konularda tüm kamuoyunun desteği beklenmektedir. Bir diğer konu restorasyon öncesi, projelerin bazılarının yetersiz hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Yetersizlik fırmaların veya personelin yetersizliği değil, proje sürecinde yeterli araştırma koşularının mevzuat gereği oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin iskele kurulup, raspa yapılmadan yeterli veri elde edebilmek mümkün değildir. Bu durumda araştırmalar, yapının görülebilen, ulaşılabilen yerleri ile belgelerden elde edilen verilerin ötesine geçememektedir. Bu da uygulama esnasında maliyetlerde, gerçekten çok yüksek artışlara yol açmaktadır. Bir çok İdarede keşif artışları söz konusudur, Örneğin İdaremizde bu artış % 5 O' dir. Kimi zaman öngörülmeyen ve uygulama esnasında ihtiyaç duyulan analizler, uygulamalar % 50'lik keşif artışıyla yapılamamaktadır. Anıt eserlerin onarımı esnasında onarım öncesi bilinmeyen, öngörülmeyen müdahalelerin gerektiği durumlar olabilmektedir.bu durumda tasfiye sürecine gidilmekte ve tasfiye süreci ve yeni bir ihale süreci ise uzun bir zaman almaktadır. Bu konuda da yeni durumlara göre idarelerin pozisyon alması açısından, ihale mevzuatında çalışmalar yapılması ve kolaylık sağlanması gerekmektedir. Eski eser onarımlarda karşılaşılan bir başka sorun ise çeşitli yollarla İdarelerin psikolojik olarak stres altında tutulmasıdır. Örneğin yakın zamanda karşılaştığımız bu tür bir sorunu irdelediğimizde; ki konu, Süleymaniye Caminin harem bölümünün restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılması ile ilgilidir. Ancak bu çalışmalarımız sırasında, çok önemli ve tirajı yüksek bir gazetede, ana sayfadan bir haber çıkmıştır. Konu, onarımları sırasında, F osatti kardeşlerin ana kubbede yapmış oldukları barok tarzı kalem işleri haldcında, "vakıflar. orijinal kalem

16 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 15 işleri dururken, barok tarzı kalem işlerini tercih etti" şeklinde yer almıştır. Haber, bu işlemin bir Bilim Kurulu üyesinin muhalefetine rağmen yapıldığı, şeklinde asılsız bir haber olarak yer almıştır. Halbuki, işin gerçeği şu ki, İdare yukanda da bahsedildiği gibi bilimsel verilere ve çalışmalara dayalı bir restorasyon yürütmektedir. En önemlisi, Süleymaniye Camii 'nin ana kubbesi bir dönem tamamen raspa edilmiş, ancak bunun, hangi zamanda, hangi dönemde yapıldığı bilinmemektedir. Burada çok ciddi bir şekilde, her bölümünde beş kat raspa çalışması yapılmış ve bu yapılan çalışmalar neticesinde, maalesef orijinal kalem işlerine ulaşılamamıştır. Eldeki belgeye dayalı tek bilimsel veri onarımlarında Fosatti kardeşlerin yapmış olduğu bu kalem işleridir. Bizim orijinal olarak bulduğumuz yerler olsa da zaten bunlar, hemen kamuoyu ile paylaşılmıştır ve orijinal kalem işi uygulanmıştır. Yapılan restorasyonlarda UNESCO, İCOMOS ilkeleri, Nara Özgünlük Belgesi, Yüksek Kurul Kararları, Venedik Tüzükleri dikkate alınmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararlar tesadüfi değil tamamen bilimseldir. Kamuoyu tarafından da gerçekten çok beğenilen ve çok ses getiren çalışmalarımızın paylaşılması büyük bir önem taşırken, asılsız iddialar da bir stres unsuru yaratmaktadır. Basında yanlış bilgiye dayalı haberler çıkması kamuoyunu olumsuz Sonuç olarak günümüzde kurumlan bağlayan birçok kriter, tüzük, bağlı olunan anlaşmalar vardır. Ondan dolayı, popülist yaklaşımlarla, bilimsel bir veriye dayanmayan bir uygulama konusunda ısrar ederek maceraya sürüklenmemek gereklidir. Bu tür olumsuz açıklamalann yapılması moral değeri olarak kurumları zan altında bırakmaktadır. Restorasyonlarla ilgili önemli bu tür konular zaten ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. K_amulaştırma problemleri karşılaştığımiz diğer bir sorundur. Buna en yakın örnek "Çininin Kıblesi" olarak bahsedilen hemen çok yakınımızdaki Rüstem Paşa Camii 'nin restorasyonuna başlanamaması dır. Kurul kararlarında, caminin altındaki dükkaniarda müdahaleler olduğu belirtilmektedir. dükkanıann 14 şekilde Vakıflar Genel çıkmış

17 16 İSTANBUL TİCARET O D ASI şekilde etkilemektedir. Ancak kamulaştırma maddi manevi kolay bir süreç olmadığından 3, 4 yıldır kamulaştırma ile ilgili işlemler devam etmektedir, Gelinen süreçte 14 adet taşınınazın sadece 7 tanesi kamulaştırılabilmiştir. Diğerleri ile ilgili çözülmesi gereken birçok sorun mevcuttur. Kamulaştırma Kanunu'nda; Marmaray' da olduğu gibi hızlı ve etkin bir kamulaştırma yapılması, kurumların da önünü açacak mevzuat değişikliği yapılması gerekmektedir. Diğer bir husus Kurumlar arası koordinasyon ve iletişimdir. Marmaray çalışma süreci örneğinde olduğu gibi, bir kültür varlığının restorasyonu sırasında tüm kurumları (İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başka~lığı, İl Özel İdaresi, 201 O AKB Ajansı, Üniversiteler, STK'lar, v.b.) ilgilendiren durumlar söz konusudur. Bu kurumlar sürece, kimi zaman mülk sahibi, kontrollük ve denetim, kimi zaman da sponsor olarak katılmaktadırlar. Elbet de böyle karmaşık bir ilişki ortamında, bu kadar çok aktörün rol aldığı bir süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Doğru iletişim kurulamaması, kimi zaman denetim ve kontrol açısından sorun yaratmaktadır. Örneğin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde, alandaki bir çok eserin restorasyon çalışmalanna başlanması sırasında İdareınİzin haberi dahi olmamaktadır. Bu uygulamalar alanda yapılan kontroller sırasında ortaya çıkmakta ve kimi zaman eser açısından sıkıntılara neden olmaktadır. İşte uygulamada birliğin sağlanması, denetimin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu kurumların çok iyi bir işbirliği içinde olması gerekmektedir. Uygulamada birliğin sağlanması, telafısi güç konuların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle çok etkin ve hızlı bir müdahale, koordinasyon yapmak gerekmektedir. Yakın süreçte Alan Yönetim Başkanlığı bu kurumları içine alan, etkin bir çözüm için "Yönetim Planı" çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bakımdan Alan Yönetimden ve sürece katılan tüm kurumlardan alanda sürdürülen bu çalışmalara katkı beklenmektedir. Bir diğer karşılaşılan sorun, özellikle eski eser restorasyonunda kullanılan malzemelerin temininde yaşanılan problemlerdir. Örneğin, lcüfeki taşı sadece, İstanbul Hadımköy ve Kırklareli, Pınarhisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bu kaynaklar oldukça kaliteli olsa da, zaman zaman kaliteli de çıkmayabilmektedir. Doğal

18 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 1 7 malzeme olduğundan, bazen her taş aynı nitelikte olmamaktadır. Oysa malzeme şantiyeye indirildiğinde ve çıkan malzeme kontrollükçe onaylanmadığında yüklenici - İdare arasında sorun yaşanmaktadır. Bu çatışmalar tamamen kaynakların yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özel sektörün bu kaynakların yaratılması, niteliğinin artırılması konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi gerekmektedir. Başka bir örnek de ahşap için verilebilir. İstanbul Ticaret Odası 'nın yapmış olduğu Yeni Camii Rünkar Kasrı restorasyonunda ahşap temininde büyük sıkıntı yaşanmıştır. 6 ay kuru m eşe ağacı bulmak için beklenmiştir. Bu olumsuz durumlar restorasyon süreçlerini gerçekten etkilemekte, süreci uzatmaleta ve maliyetleri artırmaktadır. Bunun yanında birim fiyatlardaki yetersizlikler uygulama sürecinde sorunlara neden olmaktadır. Bunun en basit örneği çimento ile ilgilidir. Birim fiyatlarda yer alan bazı pazlarda hala çimento ile ilgili imalatlar yer almaktadır. Bu nedenle restorasyon sırasında kurumumuz yeni pozlar yapmak ve yeni fiyat analizleri oluşturmak durumunda kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yeni Cami Rünkar Kasn'nda, bazı imalatların birim fiyatlarda karşılığı olmadığından, yaklaşık 150 adet yeni analiz yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu süreçte, fatura onaylannın gecikmesi idareyi, taşeron firmaları ve imalat süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. İTO'nun bu konuda olumlu katkıları beklenmektedir. Koruma bölge kurullarıyla ilgili karşılaşılan problemlerde ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan konulan belgeleyip, tekrar projelendirme sürecinde, Koruma Kuruluna gönderilen projeler kurumun yoğunluğu nedeniyle bazen aylarca sıra beklenmektedir. Tarihi yarımadanın büyük çoğunluğunun Vakıf mülkiyetinde olduğu düşünüldüğünde, kurulda beklenen sürelerin uygulamayı, eserin korunması sürecinde yapılacak kapsamlı müdahaleleri ne kadar çok geciktirdiği açıktır. Koruma Kurulların da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, ayrı bir kurul oluşturulması, ya da belli günlerin Vakıflara ayrılması gibi çözümler beklenmektedir. Aksi halde uygulaması devam işlerde sıkıntı yaşanmaktadır.

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI taşınınaziarı kullanan kurumlar ile özellikle camilerde görev yapan yardım derneklerinde en çok bu durumla m uhatap kalınmaktadır. Maalesef İdare izni olmadan özgün ahşap malzeme yerine PVC kullanılabilmektedir. Minberler, mihraplar bilinçsizce verniklenmekte veya yeşil yağlı boyalar ile boyanmaktadır. Yapının projelendirilmesi ve idaremiz denetiminde olması şartıyla basit onarımların yapılabileceği ifade edildiğinde ise İdare camiye mesafeli olmakla suçlanmaktadır. Ya da hayır yapmak isteyen kişilerin önüne bürokratik engel çıkarıldığı öne sürülmektedir. Bu konuda İl Müftülüğünden, din görevlilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmesi beklenmektedir. Bu husus iyi niyetle yapılmaya çalışılan ancak geri dönüşü olmayan yanlış müdahalelerin önüne geçilmesini sağlayacak ve yapan kişilerin farkında olmadan suç işlemesine engel olacaktır. Teknik eleman yetersizliği, İdarelerin karşılaştığı bir başka konudur. Şu an İstanbul' da İdaremiz bünyesinde bütün çalışmalar 9 mimarla yürütülmektedir yılı itibariyle sadece 6900 adet evrak girişi yapılmıştır. Bu sayıda taşınınazla İstanbul kentinin yoğunluğu düşünüldüğünde bunların kapsamlı incelenmesi, cevaplanması, çözülmesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Personel günlük işlere ve yazışmalara bile zaman ayırmakta zorlanırken, kontrol görevleri ve yerinde tespitler konusunda zorlanmakta ve fazla mesai ile çalışmaktadır. İşin kalitesi ve personelin başarısı, motivasyonu için yetişmiş, yeterli sayıda uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Son olarak da uygulamalarda çalışan kalifiye eleman eksikliği önemli bir sorundur. Yüklenici bünyesinde gerek proje çalışmalarında gerekse sahada, uygulamayı denetleyecek, işi üretecek kündekari ustası olsun, taş ustası olsun konusunda uzman yetişmiş eleman sayısında eksikler bulunmaktadır. Bu da nitelikli iş üretme sorununu doğurmaktadır. Yükleniciler birden fazla uygulama ve projeyi aldığında işin altından kalkamaclığında işi tamamlamakta zorlanmaktadır. İlk başlarda çok hızlı restorasyon yapma düşüncesine sahip olsak da tüm bu süreçte önemli olan çok hızlı ve fazla sayıda restorasyon değil, kaliteli restorasyon yapılmasıdır. Eski eser restorasyonunun en önemli adımı, bilimsel analizlere ve verilere dayalı

20 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 19 kaliteli bir rölöve, restirusyon ve restorasyon projesi, sonraki adım ise işin ehliyle uygulamayı bilimsel çerçevede sürdürmektir. Bu konuda da Genel Müdürlüğümüz ile KOREFD arasında yapılan protokolle yürütülen eğitim çalışmaları, alanda yürütülen restorasyon çalışmalarına ciddi katkı sağlamaktadır. Tüm kurumlara alanda minimum müdahale, maksimum koruma ve bunları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak, korumak, sürdürmek konusunda önemli soruroluk düşmektedir. Köç: Şimdi, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı olan ve uzun yıllar koruma kurullarında görev yapan Prof. Dr. Cengiz Eruzun' a söz verı yorum.

21

22 DR. HEDEFLER Kültür varlıklarımızın yaşatılmasında neyi, niçin, nasıl koruyacağımızın belirlenmesi ve ülkemizin bu konudaki birikiminin envanter çalışmasıyla tespit edilmesi gereklidir. Aynı zaınanda korumanın yapılabilirliği de, imkanların seferber edilmesiyle koruma, yaşatma ve geliştirme ilkelerine göre belirlenmelidir. Bu konuda çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Batılı ülkeler Türkiye ise Kültür ve kararlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü kavramını tercih etmişlerdir. Bakanlığı'nın yasa, yönetmelik ve ilke kavramını tercih etmiştir. kavramının çok daha anlamlı olduğunu vurgulamakta, atalarımızdan bize ulaşan bu kıymetlerin gelecek kuşaklara iletilmesi zorunluluğu nedeniyle bizlerin emaneten sahibi bulunduğumuzu ifade etmektedirler. TÜRKEV (Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği) ise ==~~~~ çok np.1',11'yicp.1i'y'ip.iftp rl1r

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI lebilen, harcanabilen ya da hoyratça kullanılabilen maddi birikimleri daha çok amınsattı ğı tanımlamasına rağmen güçlü bir ifade değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yasalarda tercih edilen "varlık", tek başına maddi bir birikimi tanımlamaktadır. Başına "kültür" kavramı eklendiğinde varlığın değeri tanımlanmak isteniyorsa da, güçlü bir ifade olamamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "emanet" kavramı ise bugünün insanı tarafından zarar verilmeden saklanan ve asıl sahipleri olan gelecek kuşaklara iletme zorunluluğunu vurgulayan bir tanımdır ki, bu da çağdaşlarımıza haksızlık olur. Toplumumuz emanete öyle sahip çıkar ki, günümüz insanından dahi korumaya kalkışa bilir. Oysa, günümüz insanları da gelecek nesil kadar bu değerlerin sahibi dir. Bu nedenle bu kavram da asıl amacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. TÜRKEV'in "değer" kavramı ise maddi-manevi, somut ve somut olmayan tüm birikimleri tanımlamaktadır. Kültürel değerler, doğal değerler, maddi ve manevi değerler, arkeolajik değerler gibi korunacak tüm birikimleri tanımlayabilmektedir. Bu kavramın eşanlamlısı "kıymet"tir. Küresel bir kavram olabilir. Somut- somut olmayan, taşınır- taşınmaz, kültürel, doğal, arkeolojik, tarihsel, bilimsel, sanatsal değederimizi korumalıyız. 1 - Neyi Korumalıyız? Koruma ve restorasyon konularındaki görüşlerimiz, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 'nin ilkeleri doğrultusunda olacaktır. Bu Demek, ı 976 yılında Perihan B alcı ve bir grup yakın arkadaşı tarafından kuruldu. ı 978 yılında, Avrupa kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulmuş olan Europa Nostra (Bizim Avrupa) sivil toplum kuruluşuna üye olmuş, ı979'da da Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına demek" sayıldığından isminin başına "Türkiye" ibaresi getirilmiştir. Bütün bunları gerçekleştiren o zamanın genç fotoğraf sanatçısı Perihan Balcı şimdi onursal başkanımızdır. Kısaltılmış adıyla TÜRKEV, kuruluşundan bu yana geleneksel evlerimizin korunup yaşatılabilmesine

24 ESKi ESERLER İN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 23 yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır. En önemlisi, 1983 yılında başlatılan, ilk 3 'ü İstanbul olmak üzere her yıl Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarını konu alan 28 "Tarihi Türk Evleri Haftası"dır. Haftaların yanı sıra teknik geziler yapılmakta, paneller düzenlenmekte, sergiler açılmaktadır yılındaki Genel Kurulu'nda Derneğin Tüzüğü yenilenmiştir. Bu yenileme, kuruluşundan bu yana geçen 33 yılın zorunlu kıldığı bir gereklilikti. Ayrıca, Türkiye' de var olan ama pek bilinmeyen bazı unsurların da, artık koruma kapsamına alınması durumu vardır. Korumada gelinen son aşamada gerek somut kültür varlıkları ki, bunlar taşınabilir veya taşınmazlar diye iki başlıkta inceleniyor, gerekse somut olmayan kültür varlıklarının bir bütünlük içinde korunması zorunluluğundan Tüzük revizyonu zorunluluğu doğmuştur. Somut ve somut olmayan kültür varlıklan yerine, somut ve soyut tanımlarını kullanan korumacılar olsa bile, uluslararası deklarasyonlarda "SOMUT" ve "SOMUT OLMAYAN" tanımlaması geçerlidir. "Soyut", tam olarak somut olmayan kavramının karşılığı değildir. Ömeklenirse; somut olmayan kültür varlıkları örfve adetlerdir, imecelerdir, ağıtlardır, vecibelerdir, mevlit okuma v.b. gibi orta oyunlarından karagöz oyunlarına kadar, yarenierden sıra gecelerine kadar, nişan, düğün ve kına gecelerinden, karşılama türkülerine kadar, Türkiye' deki somut olmayan kültür varlıkları burada sayılamayacak kadar çoktur. 201 O yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle, TÜRKEV'in üyesi olduğu Europa Nostra (Bizim Avrupa), yıllık kongresini İstanbul' da yapmıştır. Kongre öncesi hazırlık toplantılarının ilkinde ülkemizden üye sivil toplum kuruluşlarının ilki olan TÜRKEV temsilcileri olarak bize bir soru yöneltildi yılında Paris 'te Unesco toplantısında kararlaştırılan ve Türkiye'nin de 2006 yılında imzalamasıyla taraf olduğu "Somut olmayan kültür varlıklarını koruma" konusunda çalışmalarımızın var olup olmadığı ~AA-A ~A~ Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın tanımı "kültür kavramı ile ifade edildiğinden, burada da

25 24 İSTANBUL TİCARET O D ASI neğimiz çalışma komitelerinin de bu konu ile görevlendirildiği bilgisini verdim. Üste lik bu çalışmaların hiçbir zaman tamamlanamayacağını, çünkü geleneksel kültürün yaşayarak, yaşatarak ve kendini aşarak sürekliliği sözkonusudur. Bir örnekle konuya daha da açıklık getirildi; Şu sıralarda ülkemizde 40 bin civarında derlenmiş halk türküsü bulunduğu, bundan çok daha fazla henüz ulaşılamayanların var olduğunun tahınin edildiği bilgisini verdiğimizde, kendilerinin de bunu tahmin ettiklerini, ancak bu denli zenginlikte olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. Bizler tarafından devamla, somut olmayan kültür varlıklarımızin çeşitliliğinin de yüksek sayıda ve değerli olduğu bilgileri de aktarıldı. Bunların içinde tat (yemek) kültüründen, halk oyunları (eğlence), orta oyunu (meddah), Karagöz (görüntü), ağıt ve kına geceleri (sosyal), imece (dayanışma), çocuk oyunları ve benzeri somut olmayan zengin kültürler başlıklada ifade edilmeye çalışıldı. Somut (Maddi) kültür varlıklan : Maddi kültür varlıklarını taşınırlar ve taşınmazlar olmak üzere iki kategoride incelemek gerekir. Taşınır kültür varlıkları: Taşınabilir niteliği bir yere bağımlı olmaması ve hafif olması özelliklerinden gelmektedir. Taşınır kültür varlıkları örneklenirse; Takılar, küçük aksesuarlar, kadın ve erkek giysileri ve bunların aksesuarları, eşarp, şal, şapka, kadın başlıkları, ayakkabılar, çeşitli süs eşyaları, evlerdeki halı, kilim, duvar halısı, keçe ve benzeri yaygılar, mutfak araçları, resimler, seramik, ahşap, metal ve çini heykeller, ahşap oyma heykelcikler, ev eşyaları, etnografık maddi varlıklar ve benzeri her şey taşınır kültür varlığı kategorisindedir. Yakın zamana kadar taşınmaz bilinen sütun başlıkları, geleneksel ev içindeki tavan ve tavan göbekleri, dolap kapakları, pencere kepenkleri ve eski kafa pencereleri (tepe pencereleri) taşınınazından koparılarak taşınır hale getirilmektedir. Bu nedenle taşınmaz kültür varlıkları tanımı da yetersiz kalmaktadır. Bu durumu aslında yasal olmayan bir biçimde taşınmaz kültür varlıklarından koparılan mimari öğelerin yerinde korunması ilke

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR

İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR YAYIN NO: 2007-42 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün

Dosya Koordinatörü Fatih Söyler. Yayına Hazırlayanlar Deniz Aygün. Grafik Tasarım Harman Şaner Çakmak. Grafik Uygulama Songül Düzgün KENTSEL KORUMADA FARKLI UYGULAMA VE YAKLAŞIMLAR Dosya Editörü: Pınar Aykaç, ODTÜ, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Yüksek Lisans Programı/Arş. Gör. Anayasa nın 63. maddesinde, Devlet, tarih, kültür ve tabiat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ. Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ. Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. : İdarenin Organizasyon Şeması GRAFİK LİSTESİ Grafik 1. : Personel Durum Grafiği Grafik 2. : İstihdam Grafiği Grafik 3. : Yıllara Göre Personel Durum Grafiği Grafik 4. : Personel

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

2013/216. SUNU ve SEMİNER

2013/216. SUNU ve SEMİNER 2013/216 SUNU ve SEMİNER IĞDIR, TEMMUZ 2013 1 ISBN: 978-605-61296-9-8 Sunu ve Seminer İktisadî Araştırmalar Vakfı Yayın No: 216 İstanbul, Temmuz 2013 Yayına Hazırlayan: Raife Y. EYİLER Kapak Tasarım ve

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ŞEKİL LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ TABLO LİSTESİ 1 2 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: İdarenin Organizasyon Şeması... 18 GRAFİK LİSTESİ Grafik 1: Personel Durum Grafiği... 24. Grafik 2: İstihdam Grafiği... 25. Grafik 3: Yıllara Göre Personel Durum Grafiği... 26.

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

37 Ağutos www.canakkale.bel.tr

37 Ağutos www.canakkale.bel.tr 37 Ağutos www.canakkale.bel.tr Ağustos 2012 Yıl:7 Sayı:37 Çanakkale Belediyesi Yayın Organı 3 Ayda bir yayınlanır Çanakkale Belediyesi Adına Sahibi Ülgür Gökhan Genel Koordinatör Adnan Albayrak S. Handan

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE)

ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) ESKİ TÜRK EVİ NİN BUTİK OTELE DÖNÜŞÜMÜNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER (SAFRANBOLU EVLERİ VE SOĞUKÇEŞME SOKAĞI KARŞILAŞTIRMALAR DAHİLİNDE) SANATTA YETERLİK TEZİ Y. Mimar İlknur YÜKSEL Anabilim Dalı: İç Mimarlık

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İçerik: 1. (421 Nolu İlke Kararı) Tarih Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları 2. (658 Nolu İlke Kararı) Arkeolojik Sitler, Koruma Ve Kullanma Koşulları 3. Tarihi Kentlerin Ve Kentsel Alanların Korunması

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ içindekiler HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ 6 da 6 10 21 23 25 28 30 HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ BURSA OTOYOL PLATFORMU BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YILDIRIM DAKİ

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 2. Konuk konuşmacıların

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP

Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GAZİANTEP KENT KONSEYİ SPOR ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Hazırlayan Doç.Dr.Kürşat KARACABEY GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2009-2011 GAZİANTEP GİRİŞ Spor, evrensel kültürün bir parçası,

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER - Başkan Sunuşu 1-1. BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞINA GEÇİŞ SÜRECİ 3-2. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4 2.1. Tarihçe 4 2.1.1. Kentin Kısa Tarihi 4 2.1.2. Belediyenin

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı