ESKI ESERLERIN ONARIMINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKI ESERLERIN ONARIMINDA"

Transkript

1

2 ESKI ESERLERIN ONARIMINDA KARŞilAŞilAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE COZUM O NERILERI 1 YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınıanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINAHAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4

5

6 Sunuş... 7 YakupKÖÇ... 9 İbrahim ÖZEKİNCİ Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Şimşek DENİZ Dr. Mehmet... 41

7

8 Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya geçmişten bugüne birçok medeniyetin yaşadığı, dünyanın başka hiçbir yerinde kolay kolay rastlanılmayacak tarihi ve kültürel mirasa sahip bir coğrafyadır. Bu kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizin, bu zenginliği koruması ve eserleri gelecek nesillere taşıyabilecek şekilde gerekli önlemleri alması da, bu bağlamda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımız, özellikle son dönemde çok başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Odamız da, kültürel mirasın korunmasındaki bilinç le, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her tarafındaki tüm restorasyon çalışmalanna son derece önem vermekte ve yapılan çalışmalan desteklemektedir. Bizler, tarihi mirasımızı geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak görmekte, gençlere kültürel mirasın korunması bilincinin kazandırılmasıyla geleceğe daha sağlam adımlarla ilerieyebileceğimizi düşünmekteyiz. Odamızca, O döneminde sözkonusu restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmuştur yılları arasında, Yeni Camii Rünkar Kasn'nda gerçekleştirilmiş olan restorasyon çalışmasının, 20 ı OY ılı Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri- Europa Nostra'ya layık görülmesi bu emeklerimizin uluslararası alanda taçlandınlması olmuştur. Bu çerçevede, Odamız İnşaat Restorasyon Meslek Komitesi'nin, 2ı Ekim 2010 tarihinde Odamız Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği Zümre Toplantısında, en önemli değerlerimiz olan tarihi miras kapsamındaki eserleriınizin restorasyonu enine boyuna tartışılmıştır. Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Eruzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulama ve Denetim Müdürü Şimşek Şti. Yönetim Başkanı Dr. '"'~"'n.. ı...,.ı.ı ~v v......_h.._h.._... u. odak çalışmala-

9 "Eski Eserlerin Onarımında Karşılaşılan Zorluklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı yayınımızın, konuya alaka duyan tüm ilgililere faydalı olmasını dil er, başta ilgili Komitemiz olmak üzere, Zümre Toplantısı 'na iştirak eden tüm konuşmacılara teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERS UN Genel Sekreter

10 Kültürlere ev sahipliği yapmış coğrafyada yaşamaktayız. Anadolu'nun ne doğusunda ne de batısında bu denli zengin renklere sahip ve tarihi kökleri bulunan kültürlere rastlamak mümkün değildir. Medeniyet kelimesi bilim ve kültürde bir birikimi ifade eder. Bu birikimde büyük insanların katkıları bulunur. Bu büyük insanların emeğine saygı duymayan bir anlayışın, onların eserlerini de koruyamayacağı muhakkaktır. Çok yüksek bir m edeniyetin varisieri olan bizler, bu ruha sahibiz. Bugün Türkiye bir açık hava müzesi ise, tarihi mirası bugüne korunmuşsa tek izahı bu anlayıştır. İstanbul Ticaret Odası, ülke ekonomisinin geliştirilmesi gibi asli görevlerinin yanısıra sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak başlıca iki alana ciddi derecede destek sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi eğitim alanlarındaki destek faaliyetleri, ikincisi ise tarihi taşınmaz eserlerin restorasyonu ve yaşatılması konusundaki destek faaliyetleridir. İTO, tarihi mirası geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak değerlendirmektedir. Ancak, bu mirasa sahip çıkılmasıyla daha güçlü bir temel e oturan bir geleceğin inşa edilebileceği düşünülmektedir ,..,..._... J~... Ticaret Odası ve toplam olarak yaklaşık ll

11 ı Ü İSTANBUL TİCARET O D ASI maları sürdürülecektir. Rünkar Kasrı'nın bitişiğindeki Yenicami Vasilius Burcu gündemdedir. Bunun camiye geçiş mahvili vardır. 20 ı ı yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve KUDEB (İBB, Koruma Uygulama ve Denetim Birimi Müdürlüğü) ile işbirliği içerisinde restorasyonuna başlanacaktır. Birinci konuşmacımız İstanbul Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci'ye söz vermek istiyorum.

12 Mirasyedi kavramının yabancı dillerde tam olarak karşılığı olmasa da mirasyedi kavramı sadece Türklere ait bir deyimdir. Eski dönemlerde vakıf eserleri anlatılırken; "vakıf eserleri bizlere, atalarımızdan bir mirastır" denmektey di. Günümüzde ise, kelimenin tüketilebilir, yok edilebilir, hoyratça kullanılabilir, kıymeti bilinmeyen bir kelime olması sebebiyle, artık "bu eserlerimiz bize atalarımızdan bir miras değil, aksine gelecek nesillere özenle koruyup aktaracağımız birer kutsal emanettir" demekteyiz. Böylece miras kavramından emanet kavramına geçilmiştir. Bugün bu kültürel mirasa bir emanet gözüyle bakılmaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurdumuzda son 7 yılda, 3484 adet vakıf eserinin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda İstanbul'da, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nce çok önemli restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar; kontrollüğü İdaremizce yürütülen Bilim Kurulları eşliğinde sürdürülmekte olan anıt eserlerin restorasyonlan, restore et, işlet, devret yöntemiyle yaptığımız restorasyonlar, kontrollüğü İdaremizce ve çeşitli kurumlarla ortak yürütülmekte olan sponsorlukla yaptığımız restorasyonlar şeklinde gerçekleşmektedir O yıllan arasında İstanbul' da 97 adet eserin restorasyonu tamamlanmıştır. 9 adet anıt eserin restorasyonu et- ll eser

13 12 İSTANBUL TİCARET O D ASI çalışmalardan İdaremizce ihale edilmiş ve restorasyonu yürütülen Süleymaniye Camii Restorasyonu, İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Yeni Cami Rünkar Kasrı Restorasyonları da başarılı örneklerden bir kaçı dır. 201 O Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlıkları ortak proje yürütülen kurumlardan bir kaçıdır. Başka önemli bir örnek ise uzun bir süre metruk durumda olan Akaretler sıra evleridir. Bu evler artık yeni bir fonksiyon ile boğazın bir gerdanlığı gibi uzanmakta ve bulunduğu kentsel çevreye bir yaşam kalitesi sunmaktadır. Bu çerçevede başlanan projelerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, tamamlanması ve korunması da büyük önem taşımaktadır. İdaremizce çok özellikli bir çok eserin proje çalışmaları tamamlanmış, bir çoğunun ki sürmekte ve uygulaması yapılmaktadır. Bu kadar yoğun bir hizmet sürecinde elbet de maddi manevi bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar irdelendiğinde; deprem gibi doğal, yangın gibi insan kaynaklı riskler, göz önüne alındığında ilk olarak bir çok eserin mevcut durumunun belgelenmesi, uygulamaya yönelik restirusyon ve restorasyon projelerinin temini büyük önem taşımaktadır. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi bu sayede sağlıklı yürütülebilmektedir. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olarak bu çalışmaların aşarnaları göz önüne alındığında; proje çalışmaları kadar restorasyon çalışmalannda da çok sayıda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunları belli başlıklar altında toplayacak olursak; bunun ilki eserin restorasyon kararının verilmesi ile başlamaktadır. Bu gerçekten çok ciddi ve önemli bir konudur. Bu eylem bir hastanın, önemli bir ameliyata girmesi gibidir. Böyle bir hasta ameliyata alınırken ne yapılır çok iyi irdelenrnelidir. Bir çok tetkik yapılması gerekir, cerrah ve en uyumlu ekip nerede araştırılır. Yapılan uygulama çalışmaları öncesinde de bir yapı böyle ele alınmaktadır. Proje ve uygulamanın başında çok sayıda statik ve malzerneye ilişkin analiz yapılarak raporlar hazırlanmaktadır. Yapının özelliğine göre hazırlanan projelerin onayından sonra uygun ihale yöntemiyle ihale yapılarak eser yükleniciye teslim edilmektedir. İşte en büyük sıkıntı bu ihale noktasında yaşanrnaktadır. İlıaleler ya

14 ESKİ ESERLERiN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 13 açık ihale usulü ya da davetiye usulü ile yapılmaktadır. Açık ihale usulü ile yapılan işlerde karşılaşılan en önemli problem, bir şekilde iş bitirmeyi elde eden firmaların ihalelere girmesi ve çok aşırı(% 40-50'lara varan) kırımlada işi almalandır. Böyle durumlarda İdareler herhangi bir ş ai benin olmaması için aşırı düşük teklif veren kişilere de bu eserleri teslim edebilmektedir. Bu durumda eserin riske atılması söz konusu olmaktadır. durum işin normal şartlarda ve kalitede tamamlanması konusunda sıkıntılara, kimi zaman işin tasfiye edilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında İdareler davetiye usulüyle yapılan işlerde, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihale türünde davet edilen firmalar belli olmaktadır. Süleymaniye Camii restorasyonu bu örneklerden biridir. Süleymaniye Camii ve bunun gibi anıt eserleriınizin restorasyonunda çok olunması gerekmektedir. Gerçekten, bu çok özellikli eserleriınizin davetiye usulüyle yapılması bir zorunluluktur. Seçici olmak eserin başarılı onarımı için gereklidir. Fakat bu ihalelerde, idareler çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. başka örnekte, bu durum çok açık görülmektedir. Açık ihale ile yapılan Nur-u Osmaniye Camii 'nin ihalesine teklifterin alınmasını takiben henüz teklifler açılmadan, zarflar incelenmeden, herhangi bir işleme girmeden, kurum hakkında dört adet şikayet mektubu gönderilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'ndan, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ve İstanbul Grup Başkanlığı'ndan gelen bu mektuplarda ihaleyi alacak firmanın ismi dahil verilmektedir. Böyle bir süreçte, İdarelerin objektifkarar alma sürecine etki yapmak için firmalar ve müteahhitler arasında böyle bir baskı oluşturma gayretleri olduğu çok net görülmektedir. Bunun sonucunda süregelen soruşturma işlemi eserin onarımını geciktirirken, İdarelerde stresiere neden olmaktadır. Bu stresler, teknik elemanların ihale komisyonlarında yer almak istememeleri, kontrollük hizmetlerini yürütmek istememeleri, gibi sorunlara, iş performanslannın düşmesine neden olmaktadır. İdarelerin ise dün ve bugün olduğu gibi yarın da yeni stresleri bilerek eserin korunması adına işe devam '-'H'-'-'"''"'... gerekmektedir. Hukuki mevzuat bellidir ve işler bu doğrultuda

15 14 İSTANBUL TİCARET O D ASI kötü etkileyerek iş performansını aşağıya çekmekte, esere yapılması gereken müdahaleleri geciktirmektedir. Bu konuda bir çözüm, İdareterin bu çok özellikli eserleri davetiye usulü ile yapmaları noktasında özendirilmeleri, cesaretlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerektiği yönündedir. Yani, söz konusu davetiye usulüyle yapılan işlemler, öngörülen laiterler çerçevesinde başarısını ispatlamış fırmaların davet edilmesi ile yapılmaktadır. Burada, aralarından birisini seçme yoluyla değil, onların kendi aralarında yarışması yoluyla karar verilmekte, onun için bu konularda tüm kamuoyunun desteği beklenmektedir. Bir diğer konu restorasyon öncesi, projelerin bazılarının yetersiz hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Yetersizlik fırmaların veya personelin yetersizliği değil, proje sürecinde yeterli araştırma koşularının mevzuat gereği oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin iskele kurulup, raspa yapılmadan yeterli veri elde edebilmek mümkün değildir. Bu durumda araştırmalar, yapının görülebilen, ulaşılabilen yerleri ile belgelerden elde edilen verilerin ötesine geçememektedir. Bu da uygulama esnasında maliyetlerde, gerçekten çok yüksek artışlara yol açmaktadır. Bir çok İdarede keşif artışları söz konusudur, Örneğin İdaremizde bu artış % 5 O' dir. Kimi zaman öngörülmeyen ve uygulama esnasında ihtiyaç duyulan analizler, uygulamalar % 50'lik keşif artışıyla yapılamamaktadır. Anıt eserlerin onarımı esnasında onarım öncesi bilinmeyen, öngörülmeyen müdahalelerin gerektiği durumlar olabilmektedir.bu durumda tasfiye sürecine gidilmekte ve tasfiye süreci ve yeni bir ihale süreci ise uzun bir zaman almaktadır. Bu konuda da yeni durumlara göre idarelerin pozisyon alması açısından, ihale mevzuatında çalışmalar yapılması ve kolaylık sağlanması gerekmektedir. Eski eser onarımlarda karşılaşılan bir başka sorun ise çeşitli yollarla İdarelerin psikolojik olarak stres altında tutulmasıdır. Örneğin yakın zamanda karşılaştığımız bu tür bir sorunu irdelediğimizde; ki konu, Süleymaniye Caminin harem bölümünün restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılması ile ilgilidir. Ancak bu çalışmalarımız sırasında, çok önemli ve tirajı yüksek bir gazetede, ana sayfadan bir haber çıkmıştır. Konu, onarımları sırasında, F osatti kardeşlerin ana kubbede yapmış oldukları barok tarzı kalem işleri haldcında, "vakıflar. orijinal kalem

16 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 15 işleri dururken, barok tarzı kalem işlerini tercih etti" şeklinde yer almıştır. Haber, bu işlemin bir Bilim Kurulu üyesinin muhalefetine rağmen yapıldığı, şeklinde asılsız bir haber olarak yer almıştır. Halbuki, işin gerçeği şu ki, İdare yukanda da bahsedildiği gibi bilimsel verilere ve çalışmalara dayalı bir restorasyon yürütmektedir. En önemlisi, Süleymaniye Camii 'nin ana kubbesi bir dönem tamamen raspa edilmiş, ancak bunun, hangi zamanda, hangi dönemde yapıldığı bilinmemektedir. Burada çok ciddi bir şekilde, her bölümünde beş kat raspa çalışması yapılmış ve bu yapılan çalışmalar neticesinde, maalesef orijinal kalem işlerine ulaşılamamıştır. Eldeki belgeye dayalı tek bilimsel veri onarımlarında Fosatti kardeşlerin yapmış olduğu bu kalem işleridir. Bizim orijinal olarak bulduğumuz yerler olsa da zaten bunlar, hemen kamuoyu ile paylaşılmıştır ve orijinal kalem işi uygulanmıştır. Yapılan restorasyonlarda UNESCO, İCOMOS ilkeleri, Nara Özgünlük Belgesi, Yüksek Kurul Kararları, Venedik Tüzükleri dikkate alınmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararlar tesadüfi değil tamamen bilimseldir. Kamuoyu tarafından da gerçekten çok beğenilen ve çok ses getiren çalışmalarımızın paylaşılması büyük bir önem taşırken, asılsız iddialar da bir stres unsuru yaratmaktadır. Basında yanlış bilgiye dayalı haberler çıkması kamuoyunu olumsuz Sonuç olarak günümüzde kurumlan bağlayan birçok kriter, tüzük, bağlı olunan anlaşmalar vardır. Ondan dolayı, popülist yaklaşımlarla, bilimsel bir veriye dayanmayan bir uygulama konusunda ısrar ederek maceraya sürüklenmemek gereklidir. Bu tür olumsuz açıklamalann yapılması moral değeri olarak kurumları zan altında bırakmaktadır. Restorasyonlarla ilgili önemli bu tür konular zaten ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. K_amulaştırma problemleri karşılaştığımiz diğer bir sorundur. Buna en yakın örnek "Çininin Kıblesi" olarak bahsedilen hemen çok yakınımızdaki Rüstem Paşa Camii 'nin restorasyonuna başlanamaması dır. Kurul kararlarında, caminin altındaki dükkaniarda müdahaleler olduğu belirtilmektedir. dükkanıann 14 şekilde Vakıflar Genel çıkmış

17 16 İSTANBUL TİCARET O D ASI şekilde etkilemektedir. Ancak kamulaştırma maddi manevi kolay bir süreç olmadığından 3, 4 yıldır kamulaştırma ile ilgili işlemler devam etmektedir, Gelinen süreçte 14 adet taşınınazın sadece 7 tanesi kamulaştırılabilmiştir. Diğerleri ile ilgili çözülmesi gereken birçok sorun mevcuttur. Kamulaştırma Kanunu'nda; Marmaray' da olduğu gibi hızlı ve etkin bir kamulaştırma yapılması, kurumların da önünü açacak mevzuat değişikliği yapılması gerekmektedir. Diğer bir husus Kurumlar arası koordinasyon ve iletişimdir. Marmaray çalışma süreci örneğinde olduğu gibi, bir kültür varlığının restorasyonu sırasında tüm kurumları (İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başka~lığı, İl Özel İdaresi, 201 O AKB Ajansı, Üniversiteler, STK'lar, v.b.) ilgilendiren durumlar söz konusudur. Bu kurumlar sürece, kimi zaman mülk sahibi, kontrollük ve denetim, kimi zaman da sponsor olarak katılmaktadırlar. Elbet de böyle karmaşık bir ilişki ortamında, bu kadar çok aktörün rol aldığı bir süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Doğru iletişim kurulamaması, kimi zaman denetim ve kontrol açısından sorun yaratmaktadır. Örneğin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde, alandaki bir çok eserin restorasyon çalışmalanna başlanması sırasında İdareınİzin haberi dahi olmamaktadır. Bu uygulamalar alanda yapılan kontroller sırasında ortaya çıkmakta ve kimi zaman eser açısından sıkıntılara neden olmaktadır. İşte uygulamada birliğin sağlanması, denetimin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu kurumların çok iyi bir işbirliği içinde olması gerekmektedir. Uygulamada birliğin sağlanması, telafısi güç konuların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle çok etkin ve hızlı bir müdahale, koordinasyon yapmak gerekmektedir. Yakın süreçte Alan Yönetim Başkanlığı bu kurumları içine alan, etkin bir çözüm için "Yönetim Planı" çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bakımdan Alan Yönetimden ve sürece katılan tüm kurumlardan alanda sürdürülen bu çalışmalara katkı beklenmektedir. Bir diğer karşılaşılan sorun, özellikle eski eser restorasyonunda kullanılan malzemelerin temininde yaşanılan problemlerdir. Örneğin, lcüfeki taşı sadece, İstanbul Hadımköy ve Kırklareli, Pınarhisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bu kaynaklar oldukça kaliteli olsa da, zaman zaman kaliteli de çıkmayabilmektedir. Doğal

18 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 1 7 malzeme olduğundan, bazen her taş aynı nitelikte olmamaktadır. Oysa malzeme şantiyeye indirildiğinde ve çıkan malzeme kontrollükçe onaylanmadığında yüklenici - İdare arasında sorun yaşanmaktadır. Bu çatışmalar tamamen kaynakların yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özel sektörün bu kaynakların yaratılması, niteliğinin artırılması konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi gerekmektedir. Başka bir örnek de ahşap için verilebilir. İstanbul Ticaret Odası 'nın yapmış olduğu Yeni Camii Rünkar Kasrı restorasyonunda ahşap temininde büyük sıkıntı yaşanmıştır. 6 ay kuru m eşe ağacı bulmak için beklenmiştir. Bu olumsuz durumlar restorasyon süreçlerini gerçekten etkilemekte, süreci uzatmaleta ve maliyetleri artırmaktadır. Bunun yanında birim fiyatlardaki yetersizlikler uygulama sürecinde sorunlara neden olmaktadır. Bunun en basit örneği çimento ile ilgilidir. Birim fiyatlarda yer alan bazı pazlarda hala çimento ile ilgili imalatlar yer almaktadır. Bu nedenle restorasyon sırasında kurumumuz yeni pozlar yapmak ve yeni fiyat analizleri oluşturmak durumunda kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yeni Cami Rünkar Kasn'nda, bazı imalatların birim fiyatlarda karşılığı olmadığından, yaklaşık 150 adet yeni analiz yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu süreçte, fatura onaylannın gecikmesi idareyi, taşeron firmaları ve imalat süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. İTO'nun bu konuda olumlu katkıları beklenmektedir. Koruma bölge kurullarıyla ilgili karşılaşılan problemlerde ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan konulan belgeleyip, tekrar projelendirme sürecinde, Koruma Kuruluna gönderilen projeler kurumun yoğunluğu nedeniyle bazen aylarca sıra beklenmektedir. Tarihi yarımadanın büyük çoğunluğunun Vakıf mülkiyetinde olduğu düşünüldüğünde, kurulda beklenen sürelerin uygulamayı, eserin korunması sürecinde yapılacak kapsamlı müdahaleleri ne kadar çok geciktirdiği açıktır. Koruma Kurulların da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, ayrı bir kurul oluşturulması, ya da belli günlerin Vakıflara ayrılması gibi çözümler beklenmektedir. Aksi halde uygulaması devam işlerde sıkıntı yaşanmaktadır.

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI taşınınaziarı kullanan kurumlar ile özellikle camilerde görev yapan yardım derneklerinde en çok bu durumla m uhatap kalınmaktadır. Maalesef İdare izni olmadan özgün ahşap malzeme yerine PVC kullanılabilmektedir. Minberler, mihraplar bilinçsizce verniklenmekte veya yeşil yağlı boyalar ile boyanmaktadır. Yapının projelendirilmesi ve idaremiz denetiminde olması şartıyla basit onarımların yapılabileceği ifade edildiğinde ise İdare camiye mesafeli olmakla suçlanmaktadır. Ya da hayır yapmak isteyen kişilerin önüne bürokratik engel çıkarıldığı öne sürülmektedir. Bu konuda İl Müftülüğünden, din görevlilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmesi beklenmektedir. Bu husus iyi niyetle yapılmaya çalışılan ancak geri dönüşü olmayan yanlış müdahalelerin önüne geçilmesini sağlayacak ve yapan kişilerin farkında olmadan suç işlemesine engel olacaktır. Teknik eleman yetersizliği, İdarelerin karşılaştığı bir başka konudur. Şu an İstanbul' da İdaremiz bünyesinde bütün çalışmalar 9 mimarla yürütülmektedir yılı itibariyle sadece 6900 adet evrak girişi yapılmıştır. Bu sayıda taşınınazla İstanbul kentinin yoğunluğu düşünüldüğünde bunların kapsamlı incelenmesi, cevaplanması, çözülmesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Personel günlük işlere ve yazışmalara bile zaman ayırmakta zorlanırken, kontrol görevleri ve yerinde tespitler konusunda zorlanmakta ve fazla mesai ile çalışmaktadır. İşin kalitesi ve personelin başarısı, motivasyonu için yetişmiş, yeterli sayıda uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Son olarak da uygulamalarda çalışan kalifiye eleman eksikliği önemli bir sorundur. Yüklenici bünyesinde gerek proje çalışmalarında gerekse sahada, uygulamayı denetleyecek, işi üretecek kündekari ustası olsun, taş ustası olsun konusunda uzman yetişmiş eleman sayısında eksikler bulunmaktadır. Bu da nitelikli iş üretme sorununu doğurmaktadır. Yükleniciler birden fazla uygulama ve projeyi aldığında işin altından kalkamaclığında işi tamamlamakta zorlanmaktadır. İlk başlarda çok hızlı restorasyon yapma düşüncesine sahip olsak da tüm bu süreçte önemli olan çok hızlı ve fazla sayıda restorasyon değil, kaliteli restorasyon yapılmasıdır. Eski eser restorasyonunun en önemli adımı, bilimsel analizlere ve verilere dayalı

20 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 19 kaliteli bir rölöve, restirusyon ve restorasyon projesi, sonraki adım ise işin ehliyle uygulamayı bilimsel çerçevede sürdürmektir. Bu konuda da Genel Müdürlüğümüz ile KOREFD arasında yapılan protokolle yürütülen eğitim çalışmaları, alanda yürütülen restorasyon çalışmalarına ciddi katkı sağlamaktadır. Tüm kurumlara alanda minimum müdahale, maksimum koruma ve bunları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak, korumak, sürdürmek konusunda önemli soruroluk düşmektedir. Köç: Şimdi, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı olan ve uzun yıllar koruma kurullarında görev yapan Prof. Dr. Cengiz Eruzun' a söz verı yorum.

21

22 DR. HEDEFLER Kültür varlıklarımızın yaşatılmasında neyi, niçin, nasıl koruyacağımızın belirlenmesi ve ülkemizin bu konudaki birikiminin envanter çalışmasıyla tespit edilmesi gereklidir. Aynı zaınanda korumanın yapılabilirliği de, imkanların seferber edilmesiyle koruma, yaşatma ve geliştirme ilkelerine göre belirlenmelidir. Bu konuda çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Batılı ülkeler Türkiye ise Kültür ve kararlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü kavramını tercih etmişlerdir. Bakanlığı'nın yasa, yönetmelik ve ilke kavramını tercih etmiştir. kavramının çok daha anlamlı olduğunu vurgulamakta, atalarımızdan bize ulaşan bu kıymetlerin gelecek kuşaklara iletilmesi zorunluluğu nedeniyle bizlerin emaneten sahibi bulunduğumuzu ifade etmektedirler. TÜRKEV (Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği) ise ==~~~~ çok np.1',11'yicp.1i'y'ip.iftp rl1r

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI lebilen, harcanabilen ya da hoyratça kullanılabilen maddi birikimleri daha çok amınsattı ğı tanımlamasına rağmen güçlü bir ifade değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yasalarda tercih edilen "varlık", tek başına maddi bir birikimi tanımlamaktadır. Başına "kültür" kavramı eklendiğinde varlığın değeri tanımlanmak isteniyorsa da, güçlü bir ifade olamamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "emanet" kavramı ise bugünün insanı tarafından zarar verilmeden saklanan ve asıl sahipleri olan gelecek kuşaklara iletme zorunluluğunu vurgulayan bir tanımdır ki, bu da çağdaşlarımıza haksızlık olur. Toplumumuz emanete öyle sahip çıkar ki, günümüz insanından dahi korumaya kalkışa bilir. Oysa, günümüz insanları da gelecek nesil kadar bu değerlerin sahibi dir. Bu nedenle bu kavram da asıl amacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. TÜRKEV'in "değer" kavramı ise maddi-manevi, somut ve somut olmayan tüm birikimleri tanımlamaktadır. Kültürel değerler, doğal değerler, maddi ve manevi değerler, arkeolajik değerler gibi korunacak tüm birikimleri tanımlayabilmektedir. Bu kavramın eşanlamlısı "kıymet"tir. Küresel bir kavram olabilir. Somut- somut olmayan, taşınır- taşınmaz, kültürel, doğal, arkeolojik, tarihsel, bilimsel, sanatsal değederimizi korumalıyız. 1 - Neyi Korumalıyız? Koruma ve restorasyon konularındaki görüşlerimiz, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 'nin ilkeleri doğrultusunda olacaktır. Bu Demek, ı 976 yılında Perihan B alcı ve bir grup yakın arkadaşı tarafından kuruldu. ı 978 yılında, Avrupa kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulmuş olan Europa Nostra (Bizim Avrupa) sivil toplum kuruluşuna üye olmuş, ı979'da da Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına demek" sayıldığından isminin başına "Türkiye" ibaresi getirilmiştir. Bütün bunları gerçekleştiren o zamanın genç fotoğraf sanatçısı Perihan Balcı şimdi onursal başkanımızdır. Kısaltılmış adıyla TÜRKEV, kuruluşundan bu yana geleneksel evlerimizin korunup yaşatılabilmesine

24 ESKi ESERLER İN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 23 yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır. En önemlisi, 1983 yılında başlatılan, ilk 3 'ü İstanbul olmak üzere her yıl Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarını konu alan 28 "Tarihi Türk Evleri Haftası"dır. Haftaların yanı sıra teknik geziler yapılmakta, paneller düzenlenmekte, sergiler açılmaktadır yılındaki Genel Kurulu'nda Derneğin Tüzüğü yenilenmiştir. Bu yenileme, kuruluşundan bu yana geçen 33 yılın zorunlu kıldığı bir gereklilikti. Ayrıca, Türkiye' de var olan ama pek bilinmeyen bazı unsurların da, artık koruma kapsamına alınması durumu vardır. Korumada gelinen son aşamada gerek somut kültür varlıkları ki, bunlar taşınabilir veya taşınmazlar diye iki başlıkta inceleniyor, gerekse somut olmayan kültür varlıklarının bir bütünlük içinde korunması zorunluluğundan Tüzük revizyonu zorunluluğu doğmuştur. Somut ve somut olmayan kültür varlıklan yerine, somut ve soyut tanımlarını kullanan korumacılar olsa bile, uluslararası deklarasyonlarda "SOMUT" ve "SOMUT OLMAYAN" tanımlaması geçerlidir. "Soyut", tam olarak somut olmayan kavramının karşılığı değildir. Ömeklenirse; somut olmayan kültür varlıkları örfve adetlerdir, imecelerdir, ağıtlardır, vecibelerdir, mevlit okuma v.b. gibi orta oyunlarından karagöz oyunlarına kadar, yarenierden sıra gecelerine kadar, nişan, düğün ve kına gecelerinden, karşılama türkülerine kadar, Türkiye' deki somut olmayan kültür varlıkları burada sayılamayacak kadar çoktur. 201 O yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle, TÜRKEV'in üyesi olduğu Europa Nostra (Bizim Avrupa), yıllık kongresini İstanbul' da yapmıştır. Kongre öncesi hazırlık toplantılarının ilkinde ülkemizden üye sivil toplum kuruluşlarının ilki olan TÜRKEV temsilcileri olarak bize bir soru yöneltildi yılında Paris 'te Unesco toplantısında kararlaştırılan ve Türkiye'nin de 2006 yılında imzalamasıyla taraf olduğu "Somut olmayan kültür varlıklarını koruma" konusunda çalışmalarımızın var olup olmadığı ~AA-A ~A~ Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın tanımı "kültür kavramı ile ifade edildiğinden, burada da

25 24 İSTANBUL TİCARET O D ASI neğimiz çalışma komitelerinin de bu konu ile görevlendirildiği bilgisini verdim. Üste lik bu çalışmaların hiçbir zaman tamamlanamayacağını, çünkü geleneksel kültürün yaşayarak, yaşatarak ve kendini aşarak sürekliliği sözkonusudur. Bir örnekle konuya daha da açıklık getirildi; Şu sıralarda ülkemizde 40 bin civarında derlenmiş halk türküsü bulunduğu, bundan çok daha fazla henüz ulaşılamayanların var olduğunun tahınin edildiği bilgisini verdiğimizde, kendilerinin de bunu tahmin ettiklerini, ancak bu denli zenginlikte olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. Bizler tarafından devamla, somut olmayan kültür varlıklarımızin çeşitliliğinin de yüksek sayıda ve değerli olduğu bilgileri de aktarıldı. Bunların içinde tat (yemek) kültüründen, halk oyunları (eğlence), orta oyunu (meddah), Karagöz (görüntü), ağıt ve kına geceleri (sosyal), imece (dayanışma), çocuk oyunları ve benzeri somut olmayan zengin kültürler başlıklada ifade edilmeye çalışıldı. Somut (Maddi) kültür varlıklan : Maddi kültür varlıklarını taşınırlar ve taşınmazlar olmak üzere iki kategoride incelemek gerekir. Taşınır kültür varlıkları: Taşınabilir niteliği bir yere bağımlı olmaması ve hafif olması özelliklerinden gelmektedir. Taşınır kültür varlıkları örneklenirse; Takılar, küçük aksesuarlar, kadın ve erkek giysileri ve bunların aksesuarları, eşarp, şal, şapka, kadın başlıkları, ayakkabılar, çeşitli süs eşyaları, evlerdeki halı, kilim, duvar halısı, keçe ve benzeri yaygılar, mutfak araçları, resimler, seramik, ahşap, metal ve çini heykeller, ahşap oyma heykelcikler, ev eşyaları, etnografık maddi varlıklar ve benzeri her şey taşınır kültür varlığı kategorisindedir. Yakın zamana kadar taşınmaz bilinen sütun başlıkları, geleneksel ev içindeki tavan ve tavan göbekleri, dolap kapakları, pencere kepenkleri ve eski kafa pencereleri (tepe pencereleri) taşınınazından koparılarak taşınır hale getirilmektedir. Bu nedenle taşınmaz kültür varlıkları tanımı da yetersiz kalmaktadır. Bu durumu aslında yasal olmayan bir biçimde taşınmaz kültür varlıklarından koparılan mimari öğelerin yerinde korunması ilke

İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü

İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Sorunları ve Çözümleri Işığında Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Yalnızca uygulama esnasında

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor.

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Beşiktaş, Yıldız Mahallesi, Yeşil Fıstık

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Tol (Yıkık) Kilise ve Jandarma arkasında bulunan Konakla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Röleve

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı (14 Aralık 2013) 4) Yeniçubuk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Açılışı 5) Gemerek

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN Ç.Ü.Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, ADANA, myegin@mail.cu.edu.tr ÖZET Tarihi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU 1 Amaç Üniversite ile Sanayi ve İş Dünyası arasında köprü vazifesi olmak, Sanayi ve İş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN HİZMET SEKTÖRÜ KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA ANADOLU NUN ORTASINDA BİR YILDIZ OLARAK PARLAYACAK KONYA İLİ HİZMET SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 06/06/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 27 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 30/05/2011 tarihli gündemi

Detaylı

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor.

Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. MAYIS 2011 - XXI 72 yapı - konut - İstanbul YENİ NİŞANTAŞI İÇİN Adnan Kazmaoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan Terrace Fulya projesi, odağına Nişantaşı'nı ve ona uygun mimari kaliteyi koyuyor. Adnan Kazmaoğlu

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı