ESKI ESERLERIN ONARIMINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKI ESERLERIN ONARIMINDA"

Transkript

1

2 ESKI ESERLERIN ONARIMINDA KARŞilAŞilAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE COZUM O NERILERI 1 YAYlN NO: İstanbul, 2011

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınıanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINAHAZIRLIK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4

5

6 Sunuş... 7 YakupKÖÇ... 9 İbrahim ÖZEKİNCİ Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Şimşek DENİZ Dr. Mehmet... 41

7

8 Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya geçmişten bugüne birçok medeniyetin yaşadığı, dünyanın başka hiçbir yerinde kolay kolay rastlanılmayacak tarihi ve kültürel mirasa sahip bir coğrafyadır. Bu kadar zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizin, bu zenginliği koruması ve eserleri gelecek nesillere taşıyabilecek şekilde gerekli önlemleri alması da, bu bağlamda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımız, özellikle son dönemde çok başarılı çalışmalara imza atmaktadırlar. Odamız da, kültürel mirasın korunmasındaki bilinç le, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her tarafındaki tüm restorasyon çalışmalanna son derece önem vermekte ve yapılan çalışmalan desteklemektedir. Bizler, tarihi mirasımızı geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak görmekte, gençlere kültürel mirasın korunması bilincinin kazandırılmasıyla geleceğe daha sağlam adımlarla ilerieyebileceğimizi düşünmekteyiz. Odamızca, O döneminde sözkonusu restorasyon çalışmalarına katkıda bulunulmuştur yılları arasında, Yeni Camii Rünkar Kasn'nda gerçekleştirilmiş olan restorasyon çalışmasının, 20 ı OY ılı Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülleri- Europa Nostra'ya layık görülmesi bu emeklerimizin uluslararası alanda taçlandınlması olmuştur. Bu çerçevede, Odamız İnşaat Restorasyon Meslek Komitesi'nin, 2ı Ekim 2010 tarihinde Odamız Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği Zümre Toplantısında, en önemli değerlerimiz olan tarihi miras kapsamındaki eserleriınizin restorasyonu enine boyuna tartışılmıştır. Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Eruzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulama ve Denetim Müdürü Şimşek Şti. Yönetim Başkanı Dr. '"'~"'n.. ı...,.ı.ı ~v v......_h.._h.._... u. odak çalışmala-

9 "Eski Eserlerin Onarımında Karşılaşılan Zorluklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı yayınımızın, konuya alaka duyan tüm ilgililere faydalı olmasını dil er, başta ilgili Komitemiz olmak üzere, Zümre Toplantısı 'na iştirak eden tüm konuşmacılara teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERS UN Genel Sekreter

10 Kültürlere ev sahipliği yapmış coğrafyada yaşamaktayız. Anadolu'nun ne doğusunda ne de batısında bu denli zengin renklere sahip ve tarihi kökleri bulunan kültürlere rastlamak mümkün değildir. Medeniyet kelimesi bilim ve kültürde bir birikimi ifade eder. Bu birikimde büyük insanların katkıları bulunur. Bu büyük insanların emeğine saygı duymayan bir anlayışın, onların eserlerini de koruyamayacağı muhakkaktır. Çok yüksek bir m edeniyetin varisieri olan bizler, bu ruha sahibiz. Bugün Türkiye bir açık hava müzesi ise, tarihi mirası bugüne korunmuşsa tek izahı bu anlayıştır. İstanbul Ticaret Odası, ülke ekonomisinin geliştirilmesi gibi asli görevlerinin yanısıra sosyal sorumluluğunun bir gereği olarak başlıca iki alana ciddi derecede destek sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi eğitim alanlarındaki destek faaliyetleri, ikincisi ise tarihi taşınmaz eserlerin restorasyonu ve yaşatılması konusundaki destek faaliyetleridir. İTO, tarihi mirası geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir köprü olarak değerlendirmektedir. Ancak, bu mirasa sahip çıkılmasıyla daha güçlü bir temel e oturan bir geleceğin inşa edilebileceği düşünülmektedir ,..,..._... J~... Ticaret Odası ve toplam olarak yaklaşık ll

11 ı Ü İSTANBUL TİCARET O D ASI maları sürdürülecektir. Rünkar Kasrı'nın bitişiğindeki Yenicami Vasilius Burcu gündemdedir. Bunun camiye geçiş mahvili vardır. 20 ı ı yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve KUDEB (İBB, Koruma Uygulama ve Denetim Birimi Müdürlüğü) ile işbirliği içerisinde restorasyonuna başlanacaktır. Birinci konuşmacımız İstanbul Vakıflar ı. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci'ye söz vermek istiyorum.

12 Mirasyedi kavramının yabancı dillerde tam olarak karşılığı olmasa da mirasyedi kavramı sadece Türklere ait bir deyimdir. Eski dönemlerde vakıf eserleri anlatılırken; "vakıf eserleri bizlere, atalarımızdan bir mirastır" denmektey di. Günümüzde ise, kelimenin tüketilebilir, yok edilebilir, hoyratça kullanılabilir, kıymeti bilinmeyen bir kelime olması sebebiyle, artık "bu eserlerimiz bize atalarımızdan bir miras değil, aksine gelecek nesillere özenle koruyup aktaracağımız birer kutsal emanettir" demekteyiz. Böylece miras kavramından emanet kavramına geçilmiştir. Bugün bu kültürel mirasa bir emanet gözüyle bakılmaktadır. Bu anlayışın sonucu olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurdumuzda son 7 yılda, 3484 adet vakıf eserinin restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda İstanbul'da, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nce çok önemli restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar; kontrollüğü İdaremizce yürütülen Bilim Kurulları eşliğinde sürdürülmekte olan anıt eserlerin restorasyonlan, restore et, işlet, devret yöntemiyle yaptığımız restorasyonlar, kontrollüğü İdaremizce ve çeşitli kurumlarla ortak yürütülmekte olan sponsorlukla yaptığımız restorasyonlar şeklinde gerçekleşmektedir O yıllan arasında İstanbul' da 97 adet eserin restorasyonu tamamlanmıştır. 9 adet anıt eserin restorasyonu et- ll eser

13 12 İSTANBUL TİCARET O D ASI çalışmalardan İdaremizce ihale edilmiş ve restorasyonu yürütülen Süleymaniye Camii Restorasyonu, İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Yeni Cami Rünkar Kasrı Restorasyonları da başarılı örneklerden bir kaçı dır. 201 O Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İl Özel İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Başkanlıkları ortak proje yürütülen kurumlardan bir kaçıdır. Başka önemli bir örnek ise uzun bir süre metruk durumda olan Akaretler sıra evleridir. Bu evler artık yeni bir fonksiyon ile boğazın bir gerdanlığı gibi uzanmakta ve bulunduğu kentsel çevreye bir yaşam kalitesi sunmaktadır. Bu çerçevede başlanan projelerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, tamamlanması ve korunması da büyük önem taşımaktadır. İdaremizce çok özellikli bir çok eserin proje çalışmaları tamamlanmış, bir çoğunun ki sürmekte ve uygulaması yapılmaktadır. Bu kadar yoğun bir hizmet sürecinde elbet de maddi manevi bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar irdelendiğinde; deprem gibi doğal, yangın gibi insan kaynaklı riskler, göz önüne alındığında ilk olarak bir çok eserin mevcut durumunun belgelenmesi, uygulamaya yönelik restirusyon ve restorasyon projelerinin temini büyük önem taşımaktadır. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesi bu sayede sağlıklı yürütülebilmektedir. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olarak bu çalışmaların aşarnaları göz önüne alındığında; proje çalışmaları kadar restorasyon çalışmalannda da çok sayıda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunları belli başlıklar altında toplayacak olursak; bunun ilki eserin restorasyon kararının verilmesi ile başlamaktadır. Bu gerçekten çok ciddi ve önemli bir konudur. Bu eylem bir hastanın, önemli bir ameliyata girmesi gibidir. Böyle bir hasta ameliyata alınırken ne yapılır çok iyi irdelenrnelidir. Bir çok tetkik yapılması gerekir, cerrah ve en uyumlu ekip nerede araştırılır. Yapılan uygulama çalışmaları öncesinde de bir yapı böyle ele alınmaktadır. Proje ve uygulamanın başında çok sayıda statik ve malzerneye ilişkin analiz yapılarak raporlar hazırlanmaktadır. Yapının özelliğine göre hazırlanan projelerin onayından sonra uygun ihale yöntemiyle ihale yapılarak eser yükleniciye teslim edilmektedir. İşte en büyük sıkıntı bu ihale noktasında yaşanrnaktadır. İlıaleler ya

14 ESKİ ESERLERiN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 13 açık ihale usulü ya da davetiye usulü ile yapılmaktadır. Açık ihale usulü ile yapılan işlerde karşılaşılan en önemli problem, bir şekilde iş bitirmeyi elde eden firmaların ihalelere girmesi ve çok aşırı(% 40-50'lara varan) kırımlada işi almalandır. Böyle durumlarda İdareler herhangi bir ş ai benin olmaması için aşırı düşük teklif veren kişilere de bu eserleri teslim edebilmektedir. Bu durumda eserin riske atılması söz konusu olmaktadır. durum işin normal şartlarda ve kalitede tamamlanması konusunda sıkıntılara, kimi zaman işin tasfiye edilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında İdareler davetiye usulüyle yapılan işlerde, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihale türünde davet edilen firmalar belli olmaktadır. Süleymaniye Camii restorasyonu bu örneklerden biridir. Süleymaniye Camii ve bunun gibi anıt eserleriınizin restorasyonunda çok olunması gerekmektedir. Gerçekten, bu çok özellikli eserleriınizin davetiye usulüyle yapılması bir zorunluluktur. Seçici olmak eserin başarılı onarımı için gereklidir. Fakat bu ihalelerde, idareler çeşitli sıkıntılar yaşamaktadırlar. başka örnekte, bu durum çok açık görülmektedir. Açık ihale ile yapılan Nur-u Osmaniye Camii 'nin ihalesine teklifterin alınmasını takiben henüz teklifler açılmadan, zarflar incelenmeden, herhangi bir işleme girmeden, kurum hakkında dört adet şikayet mektubu gönderilmiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'ndan, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan ve İstanbul Grup Başkanlığı'ndan gelen bu mektuplarda ihaleyi alacak firmanın ismi dahil verilmektedir. Böyle bir süreçte, İdarelerin objektifkarar alma sürecine etki yapmak için firmalar ve müteahhitler arasında böyle bir baskı oluşturma gayretleri olduğu çok net görülmektedir. Bunun sonucunda süregelen soruşturma işlemi eserin onarımını geciktirirken, İdarelerde stresiere neden olmaktadır. Bu stresler, teknik elemanların ihale komisyonlarında yer almak istememeleri, kontrollük hizmetlerini yürütmek istememeleri, gibi sorunlara, iş performanslannın düşmesine neden olmaktadır. İdarelerin ise dün ve bugün olduğu gibi yarın da yeni stresleri bilerek eserin korunması adına işe devam '-'H'-'-'"''"'... gerekmektedir. Hukuki mevzuat bellidir ve işler bu doğrultuda

15 14 İSTANBUL TİCARET O D ASI kötü etkileyerek iş performansını aşağıya çekmekte, esere yapılması gereken müdahaleleri geciktirmektedir. Bu konuda bir çözüm, İdareterin bu çok özellikli eserleri davetiye usulü ile yapmaları noktasında özendirilmeleri, cesaretlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri gerektiği yönündedir. Yani, söz konusu davetiye usulüyle yapılan işlemler, öngörülen laiterler çerçevesinde başarısını ispatlamış fırmaların davet edilmesi ile yapılmaktadır. Burada, aralarından birisini seçme yoluyla değil, onların kendi aralarında yarışması yoluyla karar verilmekte, onun için bu konularda tüm kamuoyunun desteği beklenmektedir. Bir diğer konu restorasyon öncesi, projelerin bazılarının yetersiz hazırlanmasından kaynaklanmaktadır. Yetersizlik fırmaların veya personelin yetersizliği değil, proje sürecinde yeterli araştırma koşularının mevzuat gereği oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin iskele kurulup, raspa yapılmadan yeterli veri elde edebilmek mümkün değildir. Bu durumda araştırmalar, yapının görülebilen, ulaşılabilen yerleri ile belgelerden elde edilen verilerin ötesine geçememektedir. Bu da uygulama esnasında maliyetlerde, gerçekten çok yüksek artışlara yol açmaktadır. Bir çok İdarede keşif artışları söz konusudur, Örneğin İdaremizde bu artış % 5 O' dir. Kimi zaman öngörülmeyen ve uygulama esnasında ihtiyaç duyulan analizler, uygulamalar % 50'lik keşif artışıyla yapılamamaktadır. Anıt eserlerin onarımı esnasında onarım öncesi bilinmeyen, öngörülmeyen müdahalelerin gerektiği durumlar olabilmektedir.bu durumda tasfiye sürecine gidilmekte ve tasfiye süreci ve yeni bir ihale süreci ise uzun bir zaman almaktadır. Bu konuda da yeni durumlara göre idarelerin pozisyon alması açısından, ihale mevzuatında çalışmalar yapılması ve kolaylık sağlanması gerekmektedir. Eski eser onarımlarda karşılaşılan bir başka sorun ise çeşitli yollarla İdarelerin psikolojik olarak stres altında tutulmasıdır. Örneğin yakın zamanda karşılaştığımız bu tür bir sorunu irdelediğimizde; ki konu, Süleymaniye Caminin harem bölümünün restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılması ile ilgilidir. Ancak bu çalışmalarımız sırasında, çok önemli ve tirajı yüksek bir gazetede, ana sayfadan bir haber çıkmıştır. Konu, onarımları sırasında, F osatti kardeşlerin ana kubbede yapmış oldukları barok tarzı kalem işleri haldcında, "vakıflar. orijinal kalem

16 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 15 işleri dururken, barok tarzı kalem işlerini tercih etti" şeklinde yer almıştır. Haber, bu işlemin bir Bilim Kurulu üyesinin muhalefetine rağmen yapıldığı, şeklinde asılsız bir haber olarak yer almıştır. Halbuki, işin gerçeği şu ki, İdare yukanda da bahsedildiği gibi bilimsel verilere ve çalışmalara dayalı bir restorasyon yürütmektedir. En önemlisi, Süleymaniye Camii 'nin ana kubbesi bir dönem tamamen raspa edilmiş, ancak bunun, hangi zamanda, hangi dönemde yapıldığı bilinmemektedir. Burada çok ciddi bir şekilde, her bölümünde beş kat raspa çalışması yapılmış ve bu yapılan çalışmalar neticesinde, maalesef orijinal kalem işlerine ulaşılamamıştır. Eldeki belgeye dayalı tek bilimsel veri onarımlarında Fosatti kardeşlerin yapmış olduğu bu kalem işleridir. Bizim orijinal olarak bulduğumuz yerler olsa da zaten bunlar, hemen kamuoyu ile paylaşılmıştır ve orijinal kalem işi uygulanmıştır. Yapılan restorasyonlarda UNESCO, İCOMOS ilkeleri, Nara Özgünlük Belgesi, Yüksek Kurul Kararları, Venedik Tüzükleri dikkate alınmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararlar tesadüfi değil tamamen bilimseldir. Kamuoyu tarafından da gerçekten çok beğenilen ve çok ses getiren çalışmalarımızın paylaşılması büyük bir önem taşırken, asılsız iddialar da bir stres unsuru yaratmaktadır. Basında yanlış bilgiye dayalı haberler çıkması kamuoyunu olumsuz Sonuç olarak günümüzde kurumlan bağlayan birçok kriter, tüzük, bağlı olunan anlaşmalar vardır. Ondan dolayı, popülist yaklaşımlarla, bilimsel bir veriye dayanmayan bir uygulama konusunda ısrar ederek maceraya sürüklenmemek gereklidir. Bu tür olumsuz açıklamalann yapılması moral değeri olarak kurumları zan altında bırakmaktadır. Restorasyonlarla ilgili önemli bu tür konular zaten ilerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. K_amulaştırma problemleri karşılaştığımiz diğer bir sorundur. Buna en yakın örnek "Çininin Kıblesi" olarak bahsedilen hemen çok yakınımızdaki Rüstem Paşa Camii 'nin restorasyonuna başlanamaması dır. Kurul kararlarında, caminin altındaki dükkaniarda müdahaleler olduğu belirtilmektedir. dükkanıann 14 şekilde Vakıflar Genel çıkmış

17 16 İSTANBUL TİCARET O D ASI şekilde etkilemektedir. Ancak kamulaştırma maddi manevi kolay bir süreç olmadığından 3, 4 yıldır kamulaştırma ile ilgili işlemler devam etmektedir, Gelinen süreçte 14 adet taşınınazın sadece 7 tanesi kamulaştırılabilmiştir. Diğerleri ile ilgili çözülmesi gereken birçok sorun mevcuttur. Kamulaştırma Kanunu'nda; Marmaray' da olduğu gibi hızlı ve etkin bir kamulaştırma yapılması, kurumların da önünü açacak mevzuat değişikliği yapılması gerekmektedir. Diğer bir husus Kurumlar arası koordinasyon ve iletişimdir. Marmaray çalışma süreci örneğinde olduğu gibi, bir kültür varlığının restorasyonu sırasında tüm kurumları (İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başka~lığı, İl Özel İdaresi, 201 O AKB Ajansı, Üniversiteler, STK'lar, v.b.) ilgilendiren durumlar söz konusudur. Bu kurumlar sürece, kimi zaman mülk sahibi, kontrollük ve denetim, kimi zaman da sponsor olarak katılmaktadırlar. Elbet de böyle karmaşık bir ilişki ortamında, bu kadar çok aktörün rol aldığı bir süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Doğru iletişim kurulamaması, kimi zaman denetim ve kontrol açısından sorun yaratmaktadır. Örneğin, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde, alandaki bir çok eserin restorasyon çalışmalanna başlanması sırasında İdareınİzin haberi dahi olmamaktadır. Bu uygulamalar alanda yapılan kontroller sırasında ortaya çıkmakta ve kimi zaman eser açısından sıkıntılara neden olmaktadır. İşte uygulamada birliğin sağlanması, denetimin etkin ve verimli yürütülebilmesi için bu kurumların çok iyi bir işbirliği içinde olması gerekmektedir. Uygulamada birliğin sağlanması, telafısi güç konuların ortaya çıkmasının önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle çok etkin ve hızlı bir müdahale, koordinasyon yapmak gerekmektedir. Yakın süreçte Alan Yönetim Başkanlığı bu kurumları içine alan, etkin bir çözüm için "Yönetim Planı" çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bakımdan Alan Yönetimden ve sürece katılan tüm kurumlardan alanda sürdürülen bu çalışmalara katkı beklenmektedir. Bir diğer karşılaşılan sorun, özellikle eski eser restorasyonunda kullanılan malzemelerin temininde yaşanılan problemlerdir. Örneğin, lcüfeki taşı sadece, İstanbul Hadımköy ve Kırklareli, Pınarhisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bu kaynaklar oldukça kaliteli olsa da, zaman zaman kaliteli de çıkmayabilmektedir. Doğal

18 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 1 7 malzeme olduğundan, bazen her taş aynı nitelikte olmamaktadır. Oysa malzeme şantiyeye indirildiğinde ve çıkan malzeme kontrollükçe onaylanmadığında yüklenici - İdare arasında sorun yaşanmaktadır. Bu çatışmalar tamamen kaynakların yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özel sektörün bu kaynakların yaratılması, niteliğinin artırılması konusunda özendirilmesi, teşvik edilmesi gerekmektedir. Başka bir örnek de ahşap için verilebilir. İstanbul Ticaret Odası 'nın yapmış olduğu Yeni Camii Rünkar Kasrı restorasyonunda ahşap temininde büyük sıkıntı yaşanmıştır. 6 ay kuru m eşe ağacı bulmak için beklenmiştir. Bu olumsuz durumlar restorasyon süreçlerini gerçekten etkilemekte, süreci uzatmaleta ve maliyetleri artırmaktadır. Bunun yanında birim fiyatlardaki yetersizlikler uygulama sürecinde sorunlara neden olmaktadır. Bunun en basit örneği çimento ile ilgilidir. Birim fiyatlarda yer alan bazı pazlarda hala çimento ile ilgili imalatlar yer almaktadır. Bu nedenle restorasyon sırasında kurumumuz yeni pozlar yapmak ve yeni fiyat analizleri oluşturmak durumunda kalmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Yeni Cami Rünkar Kasn'nda, bazı imalatların birim fiyatlarda karşılığı olmadığından, yaklaşık 150 adet yeni analiz yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu süreçte, fatura onaylannın gecikmesi idareyi, taşeron firmaları ve imalat süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. İTO'nun bu konuda olumlu katkıları beklenmektedir. Koruma bölge kurullarıyla ilgili karşılaşılan problemlerde ise restorasyon sürecinde ortaya çıkan konulan belgeleyip, tekrar projelendirme sürecinde, Koruma Kuruluna gönderilen projeler kurumun yoğunluğu nedeniyle bazen aylarca sıra beklenmektedir. Tarihi yarımadanın büyük çoğunluğunun Vakıf mülkiyetinde olduğu düşünüldüğünde, kurulda beklenen sürelerin uygulamayı, eserin korunması sürecinde yapılacak kapsamlı müdahaleleri ne kadar çok geciktirdiği açıktır. Koruma Kurulların da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, ayrı bir kurul oluşturulması, ya da belli günlerin Vakıflara ayrılması gibi çözümler beklenmektedir. Aksi halde uygulaması devam işlerde sıkıntı yaşanmaktadır.

19 18 İSTANBUL TİCARET O D ASI taşınınaziarı kullanan kurumlar ile özellikle camilerde görev yapan yardım derneklerinde en çok bu durumla m uhatap kalınmaktadır. Maalesef İdare izni olmadan özgün ahşap malzeme yerine PVC kullanılabilmektedir. Minberler, mihraplar bilinçsizce verniklenmekte veya yeşil yağlı boyalar ile boyanmaktadır. Yapının projelendirilmesi ve idaremiz denetiminde olması şartıyla basit onarımların yapılabileceği ifade edildiğinde ise İdare camiye mesafeli olmakla suçlanmaktadır. Ya da hayır yapmak isteyen kişilerin önüne bürokratik engel çıkarıldığı öne sürülmektedir. Bu konuda İl Müftülüğünden, din görevlilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla seminerler düzenlenmesi beklenmektedir. Bu husus iyi niyetle yapılmaya çalışılan ancak geri dönüşü olmayan yanlış müdahalelerin önüne geçilmesini sağlayacak ve yapan kişilerin farkında olmadan suç işlemesine engel olacaktır. Teknik eleman yetersizliği, İdarelerin karşılaştığı bir başka konudur. Şu an İstanbul' da İdaremiz bünyesinde bütün çalışmalar 9 mimarla yürütülmektedir yılı itibariyle sadece 6900 adet evrak girişi yapılmıştır. Bu sayıda taşınınazla İstanbul kentinin yoğunluğu düşünüldüğünde bunların kapsamlı incelenmesi, cevaplanması, çözülmesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Personel günlük işlere ve yazışmalara bile zaman ayırmakta zorlanırken, kontrol görevleri ve yerinde tespitler konusunda zorlanmakta ve fazla mesai ile çalışmaktadır. İşin kalitesi ve personelin başarısı, motivasyonu için yetişmiş, yeterli sayıda uzman kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır. Son olarak da uygulamalarda çalışan kalifiye eleman eksikliği önemli bir sorundur. Yüklenici bünyesinde gerek proje çalışmalarında gerekse sahada, uygulamayı denetleyecek, işi üretecek kündekari ustası olsun, taş ustası olsun konusunda uzman yetişmiş eleman sayısında eksikler bulunmaktadır. Bu da nitelikli iş üretme sorununu doğurmaktadır. Yükleniciler birden fazla uygulama ve projeyi aldığında işin altından kalkamaclığında işi tamamlamakta zorlanmaktadır. İlk başlarda çok hızlı restorasyon yapma düşüncesine sahip olsak da tüm bu süreçte önemli olan çok hızlı ve fazla sayıda restorasyon değil, kaliteli restorasyon yapılmasıdır. Eski eser restorasyonunun en önemli adımı, bilimsel analizlere ve verilere dayalı

20 ESKi ESERLERiN ONARIMINDA KARŞlLAŞlLAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 19 kaliteli bir rölöve, restirusyon ve restorasyon projesi, sonraki adım ise işin ehliyle uygulamayı bilimsel çerçevede sürdürmektir. Bu konuda da Genel Müdürlüğümüz ile KOREFD arasında yapılan protokolle yürütülen eğitim çalışmaları, alanda yürütülen restorasyon çalışmalarına ciddi katkı sağlamaktadır. Tüm kurumlara alanda minimum müdahale, maksimum koruma ve bunları gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak, korumak, sürdürmek konusunda önemli soruroluk düşmektedir. Köç: Şimdi, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı olan ve uzun yıllar koruma kurullarında görev yapan Prof. Dr. Cengiz Eruzun' a söz verı yorum.

21

22 DR. HEDEFLER Kültür varlıklarımızın yaşatılmasında neyi, niçin, nasıl koruyacağımızın belirlenmesi ve ülkemizin bu konudaki birikiminin envanter çalışmasıyla tespit edilmesi gereklidir. Aynı zaınanda korumanın yapılabilirliği de, imkanların seferber edilmesiyle koruma, yaşatma ve geliştirme ilkelerine göre belirlenmelidir. Bu konuda çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Batılı ülkeler Türkiye ise Kültür ve kararlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü kavramını tercih etmişlerdir. Bakanlığı'nın yasa, yönetmelik ve ilke kavramını tercih etmiştir. kavramının çok daha anlamlı olduğunu vurgulamakta, atalarımızdan bize ulaşan bu kıymetlerin gelecek kuşaklara iletilmesi zorunluluğu nedeniyle bizlerin emaneten sahibi bulunduğumuzu ifade etmektedirler. TÜRKEV (Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği) ise ==~~~~ çok np.1',11'yicp.1i'y'ip.iftp rl1r

23 22 İSTANBUL TİCARET O D ASI lebilen, harcanabilen ya da hoyratça kullanılabilen maddi birikimleri daha çok amınsattı ğı tanımlamasına rağmen güçlü bir ifade değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yasalarda tercih edilen "varlık", tek başına maddi bir birikimi tanımlamaktadır. Başına "kültür" kavramı eklendiğinde varlığın değeri tanımlanmak isteniyorsa da, güçlü bir ifade olamamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "emanet" kavramı ise bugünün insanı tarafından zarar verilmeden saklanan ve asıl sahipleri olan gelecek kuşaklara iletme zorunluluğunu vurgulayan bir tanımdır ki, bu da çağdaşlarımıza haksızlık olur. Toplumumuz emanete öyle sahip çıkar ki, günümüz insanından dahi korumaya kalkışa bilir. Oysa, günümüz insanları da gelecek nesil kadar bu değerlerin sahibi dir. Bu nedenle bu kavram da asıl amacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. TÜRKEV'in "değer" kavramı ise maddi-manevi, somut ve somut olmayan tüm birikimleri tanımlamaktadır. Kültürel değerler, doğal değerler, maddi ve manevi değerler, arkeolajik değerler gibi korunacak tüm birikimleri tanımlayabilmektedir. Bu kavramın eşanlamlısı "kıymet"tir. Küresel bir kavram olabilir. Somut- somut olmayan, taşınır- taşınmaz, kültürel, doğal, arkeolojik, tarihsel, bilimsel, sanatsal değederimizi korumalıyız. 1 - Neyi Korumalıyız? Koruma ve restorasyon konularındaki görüşlerimiz, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği 'nin ilkeleri doğrultusunda olacaktır. Bu Demek, ı 976 yılında Perihan B alcı ve bir grup yakın arkadaşı tarafından kuruldu. ı 978 yılında, Avrupa kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulmuş olan Europa Nostra (Bizim Avrupa) sivil toplum kuruluşuna üye olmuş, ı979'da da Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına demek" sayıldığından isminin başına "Türkiye" ibaresi getirilmiştir. Bütün bunları gerçekleştiren o zamanın genç fotoğraf sanatçısı Perihan Balcı şimdi onursal başkanımızdır. Kısaltılmış adıyla TÜRKEV, kuruluşundan bu yana geleneksel evlerimizin korunup yaşatılabilmesine

24 ESKi ESERLER İN ONARIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERİ 23 yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır. En önemlisi, 1983 yılında başlatılan, ilk 3 'ü İstanbul olmak üzere her yıl Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarını konu alan 28 "Tarihi Türk Evleri Haftası"dır. Haftaların yanı sıra teknik geziler yapılmakta, paneller düzenlenmekte, sergiler açılmaktadır yılındaki Genel Kurulu'nda Derneğin Tüzüğü yenilenmiştir. Bu yenileme, kuruluşundan bu yana geçen 33 yılın zorunlu kıldığı bir gereklilikti. Ayrıca, Türkiye' de var olan ama pek bilinmeyen bazı unsurların da, artık koruma kapsamına alınması durumu vardır. Korumada gelinen son aşamada gerek somut kültür varlıkları ki, bunlar taşınabilir veya taşınmazlar diye iki başlıkta inceleniyor, gerekse somut olmayan kültür varlıklarının bir bütünlük içinde korunması zorunluluğundan Tüzük revizyonu zorunluluğu doğmuştur. Somut ve somut olmayan kültür varlıklan yerine, somut ve soyut tanımlarını kullanan korumacılar olsa bile, uluslararası deklarasyonlarda "SOMUT" ve "SOMUT OLMAYAN" tanımlaması geçerlidir. "Soyut", tam olarak somut olmayan kavramının karşılığı değildir. Ömeklenirse; somut olmayan kültür varlıkları örfve adetlerdir, imecelerdir, ağıtlardır, vecibelerdir, mevlit okuma v.b. gibi orta oyunlarından karagöz oyunlarına kadar, yarenierden sıra gecelerine kadar, nişan, düğün ve kına gecelerinden, karşılama türkülerine kadar, Türkiye' deki somut olmayan kültür varlıkları burada sayılamayacak kadar çoktur. 201 O yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle, TÜRKEV'in üyesi olduğu Europa Nostra (Bizim Avrupa), yıllık kongresini İstanbul' da yapmıştır. Kongre öncesi hazırlık toplantılarının ilkinde ülkemizden üye sivil toplum kuruluşlarının ilki olan TÜRKEV temsilcileri olarak bize bir soru yöneltildi yılında Paris 'te Unesco toplantısında kararlaştırılan ve Türkiye'nin de 2006 yılında imzalamasıyla taraf olduğu "Somut olmayan kültür varlıklarını koruma" konusunda çalışmalarımızın var olup olmadığı ~AA-A ~A~ Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın tanımı "kültür kavramı ile ifade edildiğinden, burada da

25 24 İSTANBUL TİCARET O D ASI neğimiz çalışma komitelerinin de bu konu ile görevlendirildiği bilgisini verdim. Üste lik bu çalışmaların hiçbir zaman tamamlanamayacağını, çünkü geleneksel kültürün yaşayarak, yaşatarak ve kendini aşarak sürekliliği sözkonusudur. Bir örnekle konuya daha da açıklık getirildi; Şu sıralarda ülkemizde 40 bin civarında derlenmiş halk türküsü bulunduğu, bundan çok daha fazla henüz ulaşılamayanların var olduğunun tahınin edildiği bilgisini verdiğimizde, kendilerinin de bunu tahmin ettiklerini, ancak bu denli zenginlikte olduğunu bilmediklerini ifade ettiler. Bizler tarafından devamla, somut olmayan kültür varlıklarımızin çeşitliliğinin de yüksek sayıda ve değerli olduğu bilgileri de aktarıldı. Bunların içinde tat (yemek) kültüründen, halk oyunları (eğlence), orta oyunu (meddah), Karagöz (görüntü), ağıt ve kına geceleri (sosyal), imece (dayanışma), çocuk oyunları ve benzeri somut olmayan zengin kültürler başlıklada ifade edilmeye çalışıldı. Somut (Maddi) kültür varlıklan : Maddi kültür varlıklarını taşınırlar ve taşınmazlar olmak üzere iki kategoride incelemek gerekir. Taşınır kültür varlıkları: Taşınabilir niteliği bir yere bağımlı olmaması ve hafif olması özelliklerinden gelmektedir. Taşınır kültür varlıkları örneklenirse; Takılar, küçük aksesuarlar, kadın ve erkek giysileri ve bunların aksesuarları, eşarp, şal, şapka, kadın başlıkları, ayakkabılar, çeşitli süs eşyaları, evlerdeki halı, kilim, duvar halısı, keçe ve benzeri yaygılar, mutfak araçları, resimler, seramik, ahşap, metal ve çini heykeller, ahşap oyma heykelcikler, ev eşyaları, etnografık maddi varlıklar ve benzeri her şey taşınır kültür varlığı kategorisindedir. Yakın zamana kadar taşınmaz bilinen sütun başlıkları, geleneksel ev içindeki tavan ve tavan göbekleri, dolap kapakları, pencere kepenkleri ve eski kafa pencereleri (tepe pencereleri) taşınınazından koparılarak taşınır hale getirilmektedir. Bu nedenle taşınmaz kültür varlıkları tanımı da yetersiz kalmaktadır. Bu durumu aslında yasal olmayan bir biçimde taşınmaz kültür varlıklarından koparılan mimari öğelerin yerinde korunması ilke

İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü

İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü İbrahim Özekinci Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürü Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2012 Sayı: 5 Sorunları ve Çözümleri Işığında Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Yalnızca uygulama esnasında

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU

GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU GAZİANTEP ÇALIŞTAY RAPORU Bu rapor, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından 13 Haziran 2015 tarihinde Gaziantep te düzenlenen Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor.

ÇIRAĞAN A DOKUNMA! Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Tarihi Fıstıklı Meydanı dev bir beton yığını altında kalıyor. Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Çırağan da tarih ve yeşil alan katliamına HAYIR! Beşiktaş, Yıldız Mahallesi, Yeşil Fıstık

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ

OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY - 2012 OKMEYDANI TARİHİ SİT ALANI DÖNEM ÖDEVİ CP 488 ŞEHİR MEKANLARININ KORUNMASI Emre CENGİZ - 130302029 8/5/2012 Contents Bölgenin Konumu... 2 Tarihsel Değişim Süreci...

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER) Yrd.Doç.Dr. Ethem TOKLU 1 Amaç Üniversite ile Sanayi ve İş Dünyası arasında köprü vazifesi olmak, Sanayi ve İş

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Etüt Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Tol (Yıkık) Kilise ve Jandarma arkasında bulunan Konakla ilgili çalışmalar devam etmiştir. Röleve

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Etüt Proje Müdürlüğü ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORUDUR. Etüt Proje Müdürlüğü 02.04.2007 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararıyla Norm Kadroda oluşturulmuştur.

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

İZMİR ÇATI UYGULAMA VE ÇATI AKTARMA. Çatı Nedir?

İZMİR ÇATI UYGULAMA VE ÇATI AKTARMA. Çatı Nedir? Çatı Nedir? Binaların üstünü tüm atmosferik etmenlere karşı korumak, yaşam alanlarını dış etmenlerden korumak, binanın zamanla deformasyonunu engellemek aynı zaman da koruma işlevini sağlayan sistemleri

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz

KURUMU YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİ DÜZENLEME VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA bildirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz Konu : Adana Sanayi Odası 21. Grup İnşaat Tarih: 08.04.2014 Müteahhitliği Meslek Komitesinin kararı hakkında. ADANA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADANA İLGİ: 03.04.2014 Tarih ve 407 Sayılı yazınız. İlgi yazınızda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015-128 Karar Tarihi ve No : 17.04.2015-2746 Toplantı Yeri: AKSARAY Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, I.,II.,III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Ihlara Vadisi sit sınırlarına

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı (14 Aralık 2013) 4) Yeniçubuk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Açılışı 5) Gemerek

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ

TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ tmmob makina mühendisleri odası TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ TÜRKİYE DE DEPREM GERÇEĞİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI NIN ÖNERİLERİ ODA RAPORU Mart 2010 Yayın No:... MMO/2010/523 tmmob makina mühendisleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ

GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ GELENEKSEL YAPILARIN RESTORASYONUNDA MALZEME, TEKNOLOJİ VE TEKNİKLERİN ARAŞTIRILMASI GELİŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞİN Ç.Ü.Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü, ADANA, myegin@mail.cu.edu.tr ÖZET Tarihi

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI 1- İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Bu yarışmaya öğrenciler katılamıyor

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 İstanbul Sahipsiz Değil! Tarih : 10.11.2011 İstanbul un silüeti böyle değişti Zeytinburnu nda yapımı devam eden 16/9 gökdelenlerin UNESCO İstanbul Dünya Kültür Mirası Alanı Etkilenme Bölgesi içinde olması

Detaylı