Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM"

Transkript

1

2 Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 20 Aralık 2010 ta rih ve 316 sa yı lı ka ra rıy la öğ re tim yı lın dan iti ba ren, beş yıl sü rey le ders ki ta bı ola rak ka bul edil miş tir. Sami TÜYSÜZ fienol YILDIRIM Bah çe ka pı Mah Sok. Nu.: Şaş maz/an KA RA tel.: (0-312) belgeç: (0-312)

3 Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan şirketin izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm hakları, TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. AŞ ye aittir. Haberleşme Adresi TUNA MATBAACILIK SAN. VE TİC. AŞ Bahçekapı Mah Sok. Nu.: Şaşmaz/ANKARA tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: SERTİFİKA NO: Editör Mehmet Fikri EHLİZ Dil Uzmanı Riyazi CANBOLAT Görsel Tasarım Uzmanı Burak Erhan TARLAKAZAN Program Geliştirme Uzmanı Türkan YILDIRIM Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Özgür Emir BAYDAN Rehberlik - Gelişim Uzmanı Emel TEKELİ Baskı ve Cilt tel.: (0-312) (pbx) belgeç: (0-312) e-posta: 2 Baskı Yeri ve Yılı Ankara, 2015

4 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

5 GENÇL E H TABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 4

6 Mustafa Kemal ATATÜRK 5

7 Ç NDEK LER ORGAN ZASYON fiemasi ÜNİTE: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ İLETİŞİM SANATI...12 İletişimin Gücü...12 İletişim Becerileri...13 KİTLE İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİM...18 İletişim Çağı...19 DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİTLE İLETİŞİMİ...20 Konuş, Dinlesinler...20 Doğru Bilgi Alma Hakkı...21 ÖZEL HAYATIN SINIRLARI...22 ATATÜRK VE İLETİŞİM...24 Atatürk ün Gazeteleri...24 Anadolu Ajansı Kuruluyor...25 BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: ÜLKEMİZDE NÜFUS NÜFUS DAĞILIMI...32 ÜLKEMİZDE NÜFUS...36 HAKLARIMIZ, ÖZGÜRLÜKLERİMİZ...40 Eğitim Hakkı...40 Çalışma Hakkı...42 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü...43 SILADAN GURBETE...44 BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU NASIL TÜRKLEŞTİ? Anadolu nun Türkleşmesi Anadolu da Türk Damgası Bizans ın Son Umudu: Haçlılar Selçuklular n Topraklar n Geniflletmesi BİR DEVLET DOĞUYOR Kayılar Anadolu da Adalet ve Hoşgörü Coğrafi Konum Türklerin Balkanlara Yerleşmesi Osmanlı Devleti nde Askerî Yapı Sosyal ve Ekonomik Hayat OSMANLININ YÜKSELİŞİ İstanbul un Fethi (1453) Diğer Fetihler Denizlerdeki Gelişmeler BİRLİKTE YAŞAMA SANATI Osmanlı Millet Sistemi Osmanlı Hoşgörüsünden Örnekler... 67

8 SINIRDA BİR ESKİ BAŞKENT: EDİRNE Mimar Sinan ın Ustalık Eseri: Selimiye...70 Edirne de Türk Mimarisi Er Meydanı: Kırkpınar Edirne de Giyim Kuşam ve El Sanatları KÜLTÜRLER TANIŞIYOR Kültürel Alanda İlk Osmanlı-Avrupa İlişkileri Türk Müziğinin Batı Müziğine Etkileri Lale Devri Batı Müziği ile Tanışma Sultan Abdülaziz Avrupa da SEYAHATNAMELERDEKİ KÜLTÜR İZLERİMİZ OSMANLI KURUMLARI BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM TEKNOLOJİNİN ÖNCÜLERİ...92 Tekerlek...92 Cam...93 Mürekkep...93 TARİHİ BAŞLATAN ÇİZGİ:YAZI...94 Çivi Yazısı...94 Hiyeroglif...96 Fenike Alfabesi...97 Yazı Anadolu da...97 BİLİMİN DOĞU DAN YÜKSELEN IŞIĞI...98 İbn-i Sina ( )...99 Harezmi ( ) İbn-i Haldun ( ) ORTA ÇAĞDAN YENİ ÇAĞA AVRUPA Skolastik Düşünceden Pozitif Bilime İslam Dünyasının Uzaya Bakan Gözleri: Rasathaneler Coğrafi Keşifler: Avrupalılar Dünya yı Tanıyor Rönesans Reform Aydınlanma Çağı Sanayi İnkılabı BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT TARİH BOYUNCA TOPRAK Üretimde Toprak Yönetimde Toprak Atatürk ve Tarım ÜLKELERİN ZENGİNLİKLERİ Ürünler Ticaret Yolları Kanallar ve Boğazlar ÜRETİMDE GELİŞMELER Yüzyılda Üretim VAKIF MEDENİYETİ Türklerde Vakıf Geleneği

9 TÜRKLERDE MESLEK EDİNME Kendine Sahip Olma Sanatı: Ahilik Çıraklıktan Ustalığa Medreseler Enderun Mektebi HANGİ MESLEK, HANGİ OKUL? BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: YAŞAYAN DEMOKRASİ TÜRKLERDE DEVLET YÖNETİMİ Kurultaydan TBMM ye Kut Anlayışından Millî Egemenliğe DEVLETİMİZİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI İnsan Haklarına Saygılı Hukuk Devleti Demokratik Devlet Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Laik devlet Sosyal Devlet GÜNDEMİ BELİRLEYENLER VE YÖNETİMİ ETKİLEYENLER SOSYAL KULÜPLERDE DEMOKRASİ BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM ÜNİTE: ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Yüzyıl Başlarında Avrupa I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı Sona Eriyor BAŞKA DÜNYA YOK! Küresel Isınma Küresel Isınma Nasıl Durdurulacak? Küresel Sorunlara Karşı Küresel Kuruluşlar GEÇMİŞİN MİRASI, GELECEĞİN EMANETİ Dünya Miras Listesi nde Türkiye Başka Listeler de Var Doğal ve Kültürel Mirası Koruyanlar Atatürk ve Sanat BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM SÖZLÜK KRONOLOJ KAYNAKÇA TÜRKİYE HARİTASI TÜRK DÜNYASI HARİTASI...200

10 ORGANİZASYON ŞEMASI 56 B R DEVLET DO UYOR 1243 Köseda Savafl Kay lar Anadolu da Osman Bey (temsilî resim) Ertu rul Gazi nin ölümü ve Kay boyunun bafl na Osman Gazi nin geçmesi 1281 Önce düflünelim! Osmanl Beyli i nin kuruldu u bölgenin co rafi konumu, bu beyli in h zla büyüyüp bir devlet hâline gelmesinde nas l bir rol oynam fl olabilir? 1299 Osmanl Devleti nin kurulmas O gün sosyal bilgiler dersinde Osmanl Devleti nin kuruluflu ve geliflmesi konusu ifllenecekti. Ö retmen, bir üniversitemizin tarih bölümünde ö retim görevlisi olan arkadafl Erhan Bey i bu konuyu anlatmas için s - n fa davet etmiflti. Erhan Bey kendisini tan tt ktan sonra yan nda getirdi- i bilgisayar ve projeksiyon cihaz yard m yla konuyu anlatmaya bafllad : Orta Asya dan gelen O uzlar, Malazgirt Savafl öncesinde ve sonras nda Anadolu ya girmifller ve buray yurt edinmifllerdi. flte o dönemde Anadolu ya göç eden boylardan biri de Kay boyu idi. Kay lar, ilk zamanlarda Do u Anadolu ya yerlefltiler. 13. yüzy l ortalar na do ru ise Ankara n n bat s ndaki Karacada yöresine geldiler. Daha sonra da Ertu rul Gazi liderli inde Bizans s n r ndaki Sö üt e yerlefltiler. Ertu rul Bey in 1281 de ölümü üzerine yerine o lu Osman Bey geçti. O y llarda Bizans n Anadolu topraklar üzerindeki hâkimiyeti zay flam flt. Bizans tekfurlar (valileri) bölgelerini ba ms z bir hükümdar gibi yönetiyor, halk a r vergilerle eziyor, kimi zaman da birbirleriyle savafl yorlard. Bizans taraf nda bunlar olurken Anadolu taraf nda ise Mo ollar bask lar n her geçen gün artt r - yorlard. Mo ol egemenli ine girmek istemeyen Türk boylar da Bat Anadolu daki uç bölgelerine km do ru göç ediyorlard. Konuyu anlat rken bir yandan da projeksiyon arac l yla duvara konuyu aç klay c resim, haritalar ve bir tarih fleridi yans tan Erhan Bey, anlat m na flöyle devam etti: Osman Bey, Kay boyunun bafl na geçtikten sonra topraklar n geniflletti. Eskiflehir yak nlar ndaki Karacahisar Kalesi ile Bilecik, negöl, Yarhisar ve Yeniflehir i topraklar na katt. Osman Bey, bu arada bölgenin en sayg de er kiflisi olan fieyh Edebali nin k z ile evlendi. Böylece siyasi otoritesini art rd ve çevredeki Türkmenlerin Orhan Bey taraf ndan bast r lan Osmanl kat l m yla beyli ini h zla büyüttü. akçeleri Osman Gazi nin Bizans ordusunu Koyunhisar da yenmesi 1302 Son Selçuklu Sultan II. Mesut un ölümü Osmanl lar n Bursa y fethi Osmanl lar n znik i fethi 1331 Osmanl lar n zmit i fethi 1337 Karesi Beyli i nin Osmanl lara kat lmas 1345 Küresel Is nma Alper, gelecekte dünyam z bekleyen tehlikelere karfl duyarl bir ö renciydi. Son günlerde özellikle küresel s nma ve iklim de iflikliklerinin etkilerini merak ediyordu. Bu nedenle belgeselde dinledikleri onu daha da merakland rd. Bunun üzerine üniversitede çevre mühendisli i bölümünde okuyan amcas ndan kendisini bilgilendirmesini istedi. Amcas, nternet ten de yararlanarak onun sorular n cevapland rmaya çal flt. Çevre mühendisli i mesle inin ilgi alan na giren konular neler olabilir? Alper, son zamanlarda televizyonlarda, gazete ve dergilerde küresel s nmayla ilgili olarak çok say da habere rastlad n söyledi. Ard ndan da amcas na küresel s nman n ne oldu unu sordu. Amcas, küresel s nmay bir flekil ile anlatmak istedi ve nternet te buldu u afla daki flekilden yararlanarak flunlar söyledi: Küresel s nma, atmosfere sal nan gazlar n sera etkisi yaratarak yeryüzündeki s cakl art rmas - d r. fiekilde de gördü ünüz gibi sera gaz tabakas, dünyam z bir battaniye gibi kuflatmaktad r. Asl nda bu gaz tabakas olmasayd günefl fl nlar yerde yans r ve hiçbir engelle karfl laflmadan uzaya dönerdi. Bu durumda Dünya so uk ve yaflanmaz bir yer, Mars gibi ç plak ve ss z bir gezegen olurdu. Ancak üzerimizdeki bu battaniye her geçen gün daha da kal nlaflmakta ve bizi gere inden fazla s tmaktad r. Küresel s nman n Dünya m z % 14 giderek daha çok et- % 49 % 13 Fosil yak t (petrol, kömür) tüketimi kiledi ini iddia eden biri bu görüflünü kan tlamak için Endüstri faaliyetleri neler söyleyebilir? % 24 Ormans zlaflma Amcas, Alper e Atmosfer gazlar ndaki Tar m faaliyetleri art fl n nedenleri neler ola- bilir? diye sorunca Alper hemen hava kirlili i cevab n verdi. Bunun üzerine amcas ondan yandaki grafi i Grafik adl nternet sitesindeki verilerden yararlan larak haz r- incelemesini istedi. lanm flt r. ÖÇK s Konuyu destekleyici görsel ögeler Konuyu destekleyici haritalar Ko nuy la il gi li tab lo, gra fik ve di yag ram lar Ko nuyu des tek le yici şe ma lar Ka za nım ile il gi li bil gilere ula şıl ma sı nı ve çı ka rım lar da bu lu nul ma sı nı sağ la ya ma ya yö ne lik me tin ler Metinlerle ilgili ko nu yu des tek le yi ci fo toğ raf lar HA ZIR LIK ÇA LIŞ MA LA RI Her üni te nin ka pa ğın da yer alan ve ko nu nun iş le ni şi nden önce ya pı la cak ha zır lık ça lış ma la rı Ön ce dü flü ne lim! Ko nuy la il gi li ön bil gi le rin or taya çı ka rıl ma sı ama cıy la ha zır lanmış so ru lar Met nin için de ya da so nun da ve rilen, bil gi ye ula şıl ma sı nı ve ya çı ka rım lar da bu lu nul ma sı nı sağ la ma ya yö ne lik so ru lar ÖÇK s. 33 Öğ ren ci ça lış ma ki ta bın da ko nuy la il gi li ya pı la cak ça lış mala ra yön len dir me Kazanımı destekleyici bilgilerin yer aldığı İnternet metinleri Ka za nı mı des tek le yi ci ni te lik te ki ga ze te ku pür le ri Tarihî olaylarla ilgili açıklamalar Her üni te nin so nun da yer alan ölç me ve de ğer len dir me so ru ları 9

11 LET fi M SANATI letiflimin Gücü letiflim Becerileri K T LE LE T fi M VE ET K LE fi M Kit le le ti fli mi ile De ği flen Ha yat lar le ti flim Ça ğ DÜ fiün CE Y AÇIK LA MA ÖZ GÜR LÜ Ü VE K T LE LE T fi M Ko nufl, Din le sin ler Doğ ru Bil gi Al ma Hak k ÖZEL HA YA TIN SI NIR LA RI ATA TÜRK VE LE T fi M Ata türk ün Ga ze te le ri Ana do lu Ajan s Ku ru lu yor HA ZIR LIK ÇA LIfi MA LA RI 1. Ta n ma d ğ n z bi riy le ta n fl mak ve ile ti flim kur mak için ne ler ya pa ca ğ n z an la tan bir me tin ya z n z. 2. Rad yo, te le viz yon, ga ze te ve n ter netin in san lar ara s ilifl ki le re olum lu et ki le ri ne ör nek ler ve ri niz. 3. Ana ya sa m z da yer alan doğ ru bil gi al ma hak k ile dü flün ce yi aç k la ma ve kit le ile ti flim öz gür lük le ri ni des tek le di ği ni dü flün dü ğü nüz mad de le ri bu lup def te ri ni ze ya z n z. 4. Basın mes lek il ke le ri nin ne ler ol du ğu nu araş tı rı nız. 5. Ana do lu Ajan s nın ku ru lu şu hak kın da bir araş tır ma ya pı nız. 10

12 Aşağıdaki performans görevini yapınız. PERFORMANS GÖREVİ Dersin adı : Sosyal Bilgiler Sınıf : 7 Ünitenin adı : İletişim ve İnsan İlişkileri Beklenen performans : Araştırma, eleştirel düşünme, karar verme Süre : 2 hafta Değerlendirme : Dereceli Puanlama Anahtarı Konu: Siz den in san lar ara sı et ki le şim de kit le ile ti şim araç la rı nın ro lü nü an la tan ör nek olay lar bulma nız ve bun la rı sı nıf ta sun ma nız is te ni yor. Per for mans gö re vi nin adı: Kit le İle ti şim Araç la rı ve Et ki le şim Bu ça lış ma yı ya par ken; a) Çe şit li ga ze te le ri ve İn ter net ad res le ri ni ta ra ya rak kit le ile ti şim araç la rı nın in san lar ara sın da ki et ki le şim de na sıl bir rol oy na dı ğı na iliş kin ör nek ha ber ler bu lu nuz. b) Bul du ğu nuz ga ze te ha ber le ri ni ke si niz. İn ter net ha ber le ri ni ise ya zı cı kul la na rak ya zı lı hâ le ge ti ri niz. c) Eli niz de ki ha ber le ri bir kar ton üze ri ne ya pış tı rı nız ve ha ber le rin ya nı na ta nı tı cı kı sa açık la ma lar ya zı nız. d) Bir sunum raporu hazırlayınız. e) Ra po ru nu zun su nu mu nu ya pı nız. f) Per for mans gö re vi ni zin öğ ret me ni niz ta ra fın dan aşa ğı da ki de re ce li pu an la ma anah ta rı na gö re de ğer len di ri le ce ği ni göz önün de bu lun du ru nuz. Öğrencinin adı ve soyadı: DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI Kategoriler Ölçütler ve Puanlama Alınan Puan Öde vin Ta mam lanma sı Doğru Bilgi Verme Öde vin tüm bö lüm le ri ta ma lan mış. Öde v bü tünüy le ya p lm ş. Öde vin an la ş la rak ya p l d ğ gö rü lü yor. Öde vin ço ğu bö lüm le ri ta mam lanmış. Öde vin ço ğu bö lü mü doğ ru ya pılmış. Öde vin bü yük bir kısmı an la şıl mış. Öde vin ya rı sı ya pıl mış. Öde vin ya rı sı doğ ru ya pılmış. Öde vin an cak bi ra zı an la şıl mış. Öde vin ya rısın dan azı ya pıl mış. Öde vin ya rısın dan azı doğ ru ya pılmış. Ödev hiç an la şılma mış. Ödev hiç an la şıl ma yacak bi çim de ya pıl mış. Ödev hiç an la şıl mamış. Yazı Güzelliği Ödev ta mamen oku nak lı bir ya zıy la ya zıl mış. Ödev de bir iki oku nak sız kı sım var. Öde vin ba zı bö lüm le ri oku nak sız ya zıl mış. Öde vin ta mamı na ya kı nı oku nak sız ya zıl mış. Ta ma mı okunak sız ya zılmış. Harcanan Zaman ve Emek Düzen, Temizlik ve Zamanlama Öde ve çok faz la emek ve za man ve ril miş. Öde vin ta mamı dü zen li ve te miz. Öde ve ye terin ce emek ve za man ve ril miş. Öde vin bir iki ye rin de dü zen siz lik ve ka ra la ma var. Ödeve bi raz za man ve emek ve rilmiş. Öde vin ba zı yer le rin de dü zen siz lik ve ka ra la ma var. Öde ve çok az za man ve emek ve rilmiş. Öde vin ço ğu ye rin de dü zen siz lik ve ka ra la ma var. Öde ve hiç emek ve rilme miş. Öde vin ta mamın da dü zensiz lik ve ka rala ma var. Toplam 11

13 İLE Tİ ŞİM SA NA TI İle ti şi min Gü cü Ön ce dü şü ne lim! Ar ka daş la r n z la iliş ki le ri ni zi olum lu ve olumsuz yön de et ki le yen dav ra nış larınıza ör nek ler ve ri niz. Mer ha ba, be nim adım Güray. Ai lem le bir lik te Amas ya da otu ru yo ruz. Siz le re, ya rı yıl ta ti li mi ge çirmek için An ka ra da otu ran tey zem le re git ti ğim sı ra da ya şa dı ğım bir ola yı an la ta ca ğım. Tey ze min kı zı Ay sun, buz pa te ni kur su na gi di yor du. An ka ra da kal dı ğım gün ler de onun la bir likte haf ta nın üç gü nü dü zen li ola rak bir alışveriş merkezindeki buz pa te ni pistine git tik. Ay sun, pa ten der si al dı ğı için çok gü zel ka yı yor du. Onu ve ar ka daş la rı nı ka yar ken sey ret mek çok ho şu ma git miş ti. Dü şe rim di ye kor kup bi raz çe kin me me rağ men bü tün ce sa re ti mi top la yıp pa ten öğ ret me ni ne ken di mi ta nıt tım ve Ben de ya pa bi lir mi yim? di ye sor dum. Öğ ret men, gü ven ve ri ci bir ses to nuy la Tabi ya pa bi lir sin, ne den ol ma sın? de di. Ön ce kü çük adım lar ata rak buz üs tün de na sıl yü rümem ge rek ti ği ni gös ter di. Son ra da elim den tu ta rak be nim le bir lik te yü rü dü. At tı ğım her adım da Evet... çok gü zel, afe rin! di ye rek be ni yü rek len di ri yor du. Bir sü re son ra tu tunma dan yü rü me ye baş la mış tım. Öğ ret men bu kez ya vaş ya vaş na sıl ka ya ca ğı mı gös ter di ve ay nı ha re ket le ri be nim de yap ma mı is te di. Baş lan gıç ta bi raz çe ki ni yor dum. Öğ ret men ya nım da du ru yor, tam dü şe ce ğim za man be ni tu tu yor du. Der ken kı sa adım lar ata rak kayma ya baş la dım. Bu ara da pa ten öğ ret me ni Afe rin Güray! Beş adım da bir sen de li yor dun, şim di se kiz adı ma çık tın. di yor du. O ka dar he ye can lıy dım ki gös ter di ğim bu ge liş me nin far kın da bi le de ğil dim. Bir sü re son ra On beş adım ol du, hâ lâ düş me den ka ya bi li yorsun. de di. Öğ ret men hiç bir olum suz uya rı da bu lun mu yor, sü rek li ola rak ça ba la rı mı övüyor du. Her adı mım da Evet... evet, çok gü zel, afe rin! di yor du. Ba şa ra bil di ği me çok şa şırmış tım. O gün 45 da ki ka bo yun ca kim se den yar dım al ma dan buz pa te ni yap tım. Buz da kay ma yı na sıl öğ ren di ği mi dü şün dük çe ak lı ma pa ten öğ ret me ni nin söz le ri ge li yor. Her şeyden ön ce da ha ilk an da Ta bi ya pa bi lir sin, ne den ol ma sın? di ye rek ba na olan gü ve ni ni be lirt miş ti. Bu nun ye ri ne Se nin gi bi ilk kez de ne ye cek bi ri için teh li ke li ola bi lir., Da ha er ken yaş ta baş la ma lıydın. vb. söz ler söy le sey di her hâl de kay ma ya ce sa ret ede mez dim. Ay rı ca ayak ta na sıl du ra ca ğı mı, adım la rı mı na sıl ata ca ğı mı hem gös ter miş hem açık la mış ve her olum lu ha re ke ti mi Evet, çok gü zel, afe rin! di ye rek des tek le miş ti. Aman dik kat et!, Dü şe cek sin., Ol mu yor. gi bi ce sa ret kı rı cı söz ler söy le me miş ti. Beş adım da bir sen de li yor dun, şim di se kiz adı ma çık tın. gi bi söz ler le de gös ter di ğim ge liş me yi vur gu la ma sı be ni teş vik et miş ti. (1) 12 (1) Bu kitap için yazılmıştır. Güray ın başarılı olmasında paten öğretmenin hangi hareketleri rol oynamıştır? Paten öğretmeninin yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

14 Güray ın ya şa dı ğı ola ya ben zer olay lar si zin de ba şı nız dan geç miş ola bi lir. Ör ne ğin; çok is te di ği niz hâl de ilk za man lar çal mak ta zor lan dı ğı nız bir mü zik ale ti ni, si ze an la yış ve sa bır la yak la şan bir bü yüğü nü zün yar dı mıy la çal ma ya baş la mış ola bi lir si niz. İş te, gös ter di ği niz bu ba şa rı o bü yü ğü nü zün si zin le kur du ğu ile ti şi min bir so nu cu dur. Pe ki, ile ti şim ne dir? İle ti şim; duy gu, dü şün ce ve ya bil gi le rin ak la ge le bi le cek her tür lü yol la baş ka la rı na ak ta rıl ma sıdır. İle ti şim, bü tün fa ali yet le ri mi zi kap sa yan ve ya şam bo yu sü ren bir ih ti yaç tır. Biz ler doğ du ğu muz an dan iti ba ren çev re miz le sü rek li ile ti şim ve et ki le şim için de bu lu nu ruz. Bi linç li ve ya bi linç siz ce çevre mi zi et ki le me ye ve de ğiş tir me ye ça lı şı rız. Ay nı şe kil de biz de çev re miz den et ki le niriz. Ya şa mı mız bo yun ca ze kâ mı zı, bil gi bi ri ki mi mi zi ve kül tü rü mü zü ile ti şim ku ra rak gös te ri riz. Duy gu ve dü şün ce le ri mi zi ile ti şim yo luy la pay la şı rız. An la mak, öğ ren mek ve an lat mak için de ile ti şim ku ra rız. İle ti şim Be ce ri le ri Tat lı dil yı la nı de ği lin den çı ka rır. ata sö zü nü duy muş su nuz dur. Bu söz in sa nın tat lı söz le ri ve olumlu dav ra nış la rı ile en teh li ke li bi li nen hay van lar la bi le dost luk ku ra bi le ce ği ni an la tır. Ger çek ten de in san baş ka in san lar la ya şa dı ğı pek çok so ru nu nu bu na ben zer şe kil de çe şit li ile ti şim be ce ri le ri ni kul la na rak çö ze bi lir. Aşa ğı da, bu ile ti şim be ce ri le rin den ba zı la rı nı gö re cek si niz. İle ti şim de Fark lı lık la ra Say gı İle ti şim kur ma da fark lı lık la ra say gı lı ol mak ge rek li mi dir? Ne den? İn san la rın bir bir le ri ile sağ lık lı bi çim de ile ti şim ku rabil me le ri için uy ma la rı ge re ken ku ral lar var dır. Bu ku rallar dan bi ri de fark lı lık la ra say gı lı ol mak tır. Fark lı lık la ra say gı lı ol ma nın öne mi ni da ha iyi an la ya bil mek için Ca ner in an ne si ne an lat tık la rı nın yer al dı ğı aşa ğı da ki met ni oku yu nuz: Oku lu mu zun bah çe sin de ar ka daş la rım la bir lik te ip at la ma oyu nu oy nu yor duk. Bu ara da bi zi gö ren Mel tem de oyu na ka tıl mak için ya nı mı za gel miş ti. An cak Mel tem bizler ka dar yük se ğe sıç ra ya ma dı ğı için ip at la ma yı bir tür lü ba şa ra mı yor du. Mel tem yi ne sı ra nın ken di si ne gel di ği bir an da tam ye ni bir de ne me ye ha zır la nı yor du ki Ber ke nin kü çüm se yi ci bir yüz ifa de siy le ken di si ne gü lüm se di ği ni fark et ti. Bu nun üze ri ne ip at la mak tan vaz geç ti ve üzün tü lü bir şe kil de ke na ra çe kil di. Ha ta sı nı an la yan Ber ke, he men Mel tem in ya nı na koş tu ve Far kın da ol ma dan se ni üz dü ğü mü bi liyo rum, çok özür di le rim. de di. Mel tem ise Se nin su çun yok? Ni çin özür di li yor sun? Siz ler gi bi sıç ra yama yan be nim. di ye kar şı lık ver di. Bu ara da ben de Üzül me Mel tem, sen de he pi miz den da ha gü zel re sim ya pı yor sun. de dim. Ay rı ca Sev gi mü zik ala nın da çok ba şa rı lı, Gam ze çok gü zel kom po zis yon ya zı yor, Ka an ise ma te ma tik der sin de sı nı fı mı zın en iyi si. di ye ek le ye rek ona her bi ri mi zin fark lı ki şi lik özel lik le ri ne sa hip ol du ğu nu an lat ma ya ça lış tım. Mel tem bir an dü şün dü ve gü lüm se ye rek Hak lı sı nız. de di. Bu sı ra da öğ ret me ni miz de ya nı mı za gel miş ti. Olan la rı an la tın ca öğ ret me ni miz şun la rı söy le di: Ço cuk lar, şu nu çok iyi bil me li yiz ki hiç kim se kim se ye tam ola rak ben ze mez. Her bi ri mi zin ken di ne öz gü fi zik sel özel lik le ri var dır. Ki mi mi zin bo yu uzun, ki mi mi zin kı sa dır. Ki mi miz hız lı, ki mi miz da ha ya vaş ko nu şu ruz. Ay nı şe kil de il gi alan la rı mız, ye te nek le ri miz, duy gu la rı mız ve dü şün ce le ri miz de fark lı fark lı dır. Ara mız da bu tür bi rey sel fark lı lık la rın bu lun ma sı son de re ce do ğal dır. Onun için he pi miz kar şı mız da ki nin fark lı lık la rı na say gı lı ol ma lı ve bu fark lı lık la rı ne de niy le kim se yi kü çük gör me me li yiz. Ber ke nin ye rin de siz oy say dı nız Mel tem e na sıl dav ra nır dı nız? Ber ke, Mel tem den özür di le me sey di bu nun so nuç la rı ne ler ola bi lir di? Bir top lum da ya şa yan in san lar bir bir le ri nin fark lı lık la rı na say gı gös ter mez ler se bu du ru mun so nuç la rı ne ler ola bi lir? 13

15 İle ti şim de Dil Aşa ğı da ki ka ri ka tür le ri in ce le yi niz ve han gi ka ri ka tür de ki söz le rin ba ba ile oğ lu ara sın da ki ile ti şi mi olum lu yön de et ki le ye ce ği ni ge rek çe siy le bir lik te açık la yı nız. Oğ lum, sa na şu nun se si ni kıs de me dim mi? Se si bu ka dar aç tı ğın da ga ze te mi oku yamı yo rum ve üzü lü yo rum. Ki şi le rin duy gu ve dü şün ce le ri ni ifa de eder ken seç tik le ri di lin ile ti şim de önem li ye ri var dır. İn san lar bir bir le ri ile ko nu şur ken ge nel lik le sen di li ve ya ben di li ni kul la nır lar. Aşa ğı da bu ko nuş ma şe kil le rine ör nek oluş tu ra bi le cek ba zı ifa de ler gö rü yor su nuz. Bun la rı oku yu nuz ve han gi ko nuş ma bi çi mi nin in sa nın ken di si ni da ha iyi his set me si ne yar dım cı ola ca ğı nı sı nı fı nız da tar tı şı nız. Bi ri si zin le ko nu şur ken; Ye te rin ce açık ko nuş mu yor sun. Be ni hiç an la mı yor sun. Doğ ru yu söy le mi yor sun. Çok tem bel sin. Be ni öf ke len di ri yor sun. Be nim yan lış ka rar ver me me ne den oluyor sun. Se nin le hiç bir ko nu da an laş mak mümkün de ğil. şek lin de ve bun la ra ben zer cüm leler ku ru yor sa sen di li ni kul la nı yor dur. Böy le du rum da sen di li ile ko nu şan ki şi ve onun söyle dik le ri hak kın da ki dü şün ce le ri niz ne ler olur? NE H S SE DER S N Z? Bi ri si zin le ko nu şur ken; Bi raz da ha açık ko nu şa bi lir mi sin? Se ni an lamak ta zor la nı yo rum. Se nin ta ra fın dan an la şıl ma dı ğı mı his se di yorum. Doğ ru yu söy le me di ği ni dü şü nü yo rum ve bu be ni in ci ti yor. Ba zen so rum lu luk la rı nı gör mez den gel di ği ni dü şü nü yo rum. Bu be ni üzü yor. Se nin le an la şa bil mek için çok ça ba sarf et mem ge re ki yor. Bu da be ni çok yo ru yor. şeklin de ve bun la ra ben zer cüm le ler ku ru yor sa ben di li ni kul la nı yor dur. Böy le bir du rum da ben di li ile ko nu şan ki şi ve onun söy le dik le ri hak kın da ki dü şün ce le ri niz ne ler olur? NE HİS SE DER Sİ NİZ? Arkadaşlarınızla konuşurken genellikle sen dili ni mi, yoksa ben dili ni mi kullanıyorsunuz? 14 Tablolar: Leylâ Navaro, Beni Duyuyor musun?, s ÖÇK s. 10

16 İle ti şim de Din le me Tu na, ga ze te oku mak ta olan ba ba sı na bir şey ler an la tı yor du. Bir ara ko nuş ma sı nı ke se rek Ba ba, be ni din le mi yor sun. de di. Ba ba sı, ba şı nı ga ze te den kal dı ra rak Ta bi ki din li yo rum, sen an lat. de di. Bak, is ter sen söy le dik leri ni tek rar ede yim. De din ki: Bu yıl ders ler çok ağır, öğ ret men ler de dur ma dan ödev ve ri yor de ğil mi? Gör dün mü bak, na sıl din li yor mu şum? Oğ lum, şi kâ yet et me yi bı rak. Biz de o sı ra lar dan geç tik, okul ha ya tı böy le dir. Ben se nin ya şın day ken... Tu na için den Yi ne baş la dık. di ye rek Ta mam ba ba ta mam, an la dım. de di. (1) Si ze bir yan dan Ta mam, sen an lat, ben din li yo rum. di yen, bir yan dan da ga ze te oku yan ve ya te le viz yon sey re den bi ri ne duy gu ve dü şün ce le ri ni zi an lat mak is ter mi si niz? Ne den? İle ti şim sı ra sın da din le yi ci nin dik kat et me si ge re ken bir baş ka ko nu da ses siz lik tir. Ne var ki ba zı an ne ve ba ba lar, ço cuk la rı nın di le ge tir di ği so ru nu tam ola rak din le mek ye ri ne on la rın söz le ri ni ke ser ler ve ken di çö züm öne ri le ri ni ka bul et tir me ye ça lı şır lar. Aşa ğı da bu tür ko nuş ma la ra bir ör nek gö rü yor su nuz: An ne, fen bil gi si ko nu la rı nı an la mak ta zor luk çe ki... Bak oğ lum, ders ça lı şır ken baş ka şey ler le il gi le ni yor sun. Ken di ni der si ne ver, ders ça lı şır ken te le viz yon iz le me yi bı rak. Ta mam an ne, te şek kür ede rim, ben ders ça lış ma ya gi di yo rum. (2) Yu ka rı da ki ko nuş ma da an ne, oğ lu na so ru nu nu tam ola rak an lat ma fır sa tı ver me miş tir. Böy le ce an ne ço cu ğu nun ken di siy le ile ti şim kur ma ça ba sı nı ya rı da kes miş tir. Oy sa sö zü nü kes mek ye ri ne onu din le sey di so ru nu nu an la tan ço cuk için ra hat la ya cak, bel ki de so ru nu nun çö zü mü ken di si bu la cak tı. Ses siz lik, din le yi ci nin hiç tep ki gös ter me den dur ma sı an la mı na da gel me me li dir. Din le yi ci ge rek li yer ler de baş işa ret le riy le, Hmmm!, Evet, an lı yo rum. gi bi kı sa söz ler le ko nu şa nı ta kip et ti ği ni göster me li dir. Ka tı lım lı din le me ola rak ad lan dı rı lan bu din le me şek li ile ti şi mi olum lu yön de et ki ler. Aşağı da bir ba ba ile kı zı ara sın da ge çen ka tı lım lı din le me ör ne ği gö rü yor su nuz: Ba ba cı ğım, bu gün okul bah çe sin de ko şar ken su bi ri kin ti si ne düş tüm. Her kes ba na gül dü. Ta bi bu da se ni utan dır dı de ğil mi? Evet, özel lik le Em re nin gül me si ne çok kız dım. En iyi ar ka da şın dan böy le bir dav ra nış bek lemi yor dun sa nı rım. Evet, hiç de ğil se onun be ni in ci te cek bu dav ranış tan ka çın ma sı ge re kir di. Oy sa sen Em re nin he men ya nı na ge lip sa na yar dım et me si ni bek le rdin. Evet, di ğer ço cuk lar la bir lik te o da gü lün ce ken di mi çok yal nız his set tim. Se ni an lı yo rum, ken di ni yal nız bı ra kıl mış hisset tin. Evet... Ama önem li de ğil. Em re be nim ar ka daşım. As lın da gül mek te hak lıy dı. Be nim du ru mum da çok ko mik ti. (3) Emre nin yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Yu ka rı da ki ko nuş ma da, dü şen ço cu ğu din le yen ki şi Sen de bir da ha ko şar ken dik kat li ol. ve ya Sen de bir da ha Em re ile ko nuş ma. gi bi öğüt ler de bu lun ma mış tır. Böy le ce din len di ği ni ve ka bul edildi ği ni an la yan ço cuk, ko nu şur ken or ta da bü yü tü le cek bir so run ol ma dı ğı nı keş fet miş ve çö zü mü ken di ken di ne bul muş tur. (1, 2, 3) Bu kitap için yazılmıştır. ÖÇK s

17 Ka tı lım lı din le me, açık ile ti şim bi çimi nin ön ko şu lu dur. Açık ile ti şim davra nı şı nı ka zan mış bi rey ler, kar şı ların da ki bi rey le ri yar gı la maz lar. On la rı ol duk la rı gi bi ka bul eder ler. Bu ki şi ler ile ti şim kur duk la rı ki şi le rin yal nız söyle dik le ri ni duy mak la kal maz; el, yüz, kol ve be den ha re ket le ri ni de al gı layıp an lam lan dır maya ça lı şır lar. Çünkü yüz ifa de le ri, el ve kol ha re ket le ri, be de nin du ruş bi çi mi, ses to nu gi bi söz süz ile ti le rin ile ti şi min bir par ça sı; hat ta ba zen tek ba şı na ile ti şi min kendi si ol du ğu nu bi lir ler. Yu ka rı da ki açık la ma la ra ba ka rak din le me be ce ri si ne sa hip bir bi rey ol du ğu nu zu söy le ye bi lir mi si niz? Ne den? Ba zı in san lar la ile ti şim kur mak ta zor la nı rız. Bu nun ne den le ri ki şi lik özel lik le ri mi zin ben ze me me si ve ya il gi alan la rı mı zın ve ho bi le ri mi zin fark lı ol ması dır. Kar şı lık lı ko nuş ma lar sı ra sın da söy le nen kı rı cı söz ler, ta kı nı lan yan lış ta vır lar da ile ti şim kur ma mı zı olum suz yön de et ki le ye bi lir. Aşa ğı da ki tab lo da ile ti şi mi yü zey sel du ru ma ge ti ren ve ger çek din le me yi en gel le yen ba zı dav ra nış la rı gö rü yor su nuz. Tab lo yu in ce le yi niz. KARŞILIKLI KONUŞMALAR Ço cuk: Ya rın sı na vım var ama ken di mi hiç ha zır his set mi yo rum. Üs telik ca nım ders ça lış mak is te mi yor. An ne: Ken di ni çok yo ru yor sun. Dı şa rı da faz la oy na ma. Ço cuk: Ya rın sı na vım var ama ken di mi hiç ha zır his set mi yo rum. Üs telik ca nım ders ça lış mak is te mi yor. An ne: Şi kâyet edip du ru yor sun. Hep böy le sin za ten. Tem bel bir ço cuk gi bi dav ra nı yor sun. Ço cuk: Ya rın sı na vım var ama ken di mi hiç ha zır his set mi yo rum. Üs telik ca nım ders ça lış mak is te mi yor. An ne: Kendini sınava neden hazır hissetmiyorsun? Derste öğretmeni dinlemiyor musun yoksa? DAVRANIŞLAR Öğüt ver mek, çö züm ge tir me mek, yön len dir mek Yargılamak, eleştirmek, lakap takmak Soru sormak, araştırmak, incelemek Ço cuk: Ya rın sı na vım var ama ken di mi hiç ha zır his set mi yo rum. Üs telik ca nım ders ça lış mak is te mi yor. An ne: Anlaşılan seni bu sınava da benim hazırlamam gerekecek. Teşhis koymak, tahlil etmek Ço cuk: Ya rın sı na vım var ama ken di mi hiç ha zır his set mi yo rum. Üs telik ca nım ders ça lış mak is te mi yor. An ne: Boş ver, al dır ma. Ha tır la dın mı? Ge çen sı nav da da öy le di yor dun ama yük sek not al mış tın. Evin önün de ki şu ara ba, da yı nın ara ba sı nın ay nı sı de ğil mi? Sakinleştirmek, konuyu değiştirmek Sorunlarını sizinle paylaşan ar ka daş la rı nı za ge nel lik le ne tür ce vap lar ve ri yor su nuz? An ne nin ye rin de siz ol say dı nız et ki li bir ile ti şim kur mak için ço cu ğu nu za ne ler söy ler di niz? 16 Tablolar: Bu kitap için hazırlanmıştır.

18 İle ti şim de Em pa ti Sen be nim ye rim de ol say d n ne ya par d n? Ken di ni bir de onun ye ri ne koy ba ka l m. Baş ka la r y la ko nuş ma la r m z s ra s n da her bi ri miz böy le cüm le ler kul lan mış ya da işit mi şiz dir. Bu tür söz ler le sağ l k l ile ti şim ku ra bil mek için in sa nın ken di ni kar ş s n da ki nin ye ri ne koy ma s ge rekti ği ni an lat mak is te riz. ş te, bir ki şi nin ken di si ni kar ş s n da ki nin ye ri ne ko ya rak o ki şi nin duy gu ve dü şün ce le ri ni an la ma s, his set me si ve bu du ru mu ona ilet me si ne em pa ti de nir. Em pa ti nin yu ka r da ki ta n m şu üç te mel öge den oluş mak ta d r: ÖÇK s. 12 a) Em pa ti ku ra cak ki şi, ken di si ni kar ş s n da ki nin ye ri ne koy ma l dır. b) Em pa ti ku ra cak ki şi, kar şı sın da ki nin duy gu la r n ve dü şün ce le ri ni an la ma lı dır. c) Em pa ti ku ra cak kişi, kar şı sın da ki ni an la dı ğı nı söz ve dav ra nış la rıy la gös ter me li dir. Aşa ğ da em pa ti ile il gi li k sa bir öy kü an la tı lı yor. Öy kü yü oku yu nuz. ÖÇK s. 13 Göğ sü kı na lı bir ser çe var mış. Gök gür le di ği za man tir tir tit re ye rek ye re ya tar, gök yı kıl ma sın di ye de ayak la rı nı ha va ya kal dı rır mış. Bir yan dan da Kor kum dan kırk kan tar ya ğım eri di. der miş. Bir gün bi ri si de miş ki Sen ken din beş dir hem gel mezsin; na sıl olu yor da kırk kan tar ya ğın eri yor? Bu nun üze ri ne ser çe şu ce va bı ver miş: Her ke sin ken di ne gö re dir he mi, kanta rı var; siz ne an lar sı nız? (1) Ser çe ile ko nu şan ki şi nin ye ri nde siz ol say dı nız serçe ye ne ler söy ler di niz? İle ti şim de Be den Di li İn san lar yal nız ko nu şa rak ile ti şim kurmaz lar. Ko nuş ma ve ya ya zı ol ma dan da bir bir le ri ne bir ta kım me saj lar ile tir ler. Sözsüz ile ti şim ve ya be den di li ola rak ad landı rı lan bu ile ti şim şek lin de in san la rın ne söy le dik le ri de ğil, ne yap tık la rı önem li dir. Yüz ifa de miz, el ve vü cut ha re ket leri miz, göz te ma sı mız, söz süz ile ti şim de önem li yer tu tar. Yan da ki resimlerde de gör dü ğü nüz gi bi yüz ifa de le ri miz le ne şe, hü zün, kır gın lık, öf ke, şaş kın lık, mut lu luk gi bi bir çok duy gu yu yan sı ta bi li riz. Söz süz ile ti şim yol la rın dan bi ri de be den sel te mas tır. Bu an lam da el ler, ki şinin ken di si ni an lat ma sın da en et ki li or ganlar dır. El ha re ket le ri, ko nuş ma ya vur gu ka ta rak an la tı lan la rın duy gu yö nü nü or ta ya ko yar. Ba zı me saj lar ise doğ ru dan el ler ara cı lı ğıy la ve ri lir. Ör ne ğin; to ka la şır ken kar şı sın da ki nin eli ni avuç la rı içi ne alan bi ri ona Se nin dost lu ğun be nim için çok önem ta şı yor. me sa jı nı ile tir. Bu na kar şı lık to kala şır ken kar şı da ki nin eli ni ha fif çe sık mak ona de ğer ver me mek ola rak an la şı la bi lir. İn san lar, me kâ nı kul la na rak da ile ti şim de bu lu nur lar. Baş ka in san la ra olan uzak lı ğı mı zı ayar la yarak, on la ra uzak ya da ya kın du ra rak bir ta kım me saj lar ile ti riz. Sev di ği miz in san la ra ya kın dur ma yı ter cih eder ken sevmediklerimizle ara mız da me sa fe bırakırız. Hiç ta nı ma dı ğı mız in san la ra ise da ha da uzak du ru ruz. le ti şim de be den di li ni han gi du rum lar da kul la n yor su nuz? 17 (1) adlı İnternet sitesinden sadeleştirilerek alınmıştır.

19 KİT LE İLE Tİ Şİ Mİ VE ET Kİ LE ŞİM Ön ce dü şü ne lim! Rad yo, te le viz yon, ga ze te ve İn ter net gi bi kit le ile ti şim araç la rı nı han gi amaçlar la kul la nı yor su nuz? Ga ze te, rad yo, te le viz yon, İn ter net gi bi kit le ile ti şim araç la rı nın in san lar da mey da na ge tir di ği de ğişim le re han gi ör nek le ri ve re bi lir si niz? İn san lar gün bo yun ca çe şit li kit le ile ti şim araç la rın dan ya rar la nır lar. Ga ze te ler de ki ha ber le ri okur, te le vizyon lar da ki çe şit li eğ len ce prog ram la rı nı iz ler, rad yo lar dan mü zik din ler, İn ter net üze rin den bir bir le riy le ileti şim ku rar lar. Bu fa ali yet le ri sı ra sın da da oku duk la rın dan, iz le dik le rin den ve ya din le dik le rin den et ki le nir ler. Sa kar ya İl köğ re tim Oku lu 7. sı nıf öğ ren ci si olan Şe nay da bu ko nuy la il gi li ola rak bir araş tır ma yap mış. Bu ko nuy la il gi li ola rak ne ler an la tı yor? Mer ha ba, be nim adım Şe nay. Siz le re in san la rın çe şit li kit le ile ti şim araç la rı nı kul la na rak baş ka in san lar la na sıl et ki le şim içi ne gi re bil dik le ri ni an lat ma ya ça lı şa ca ğım. Bu amaç la ko nuy la il gi li ola rak bul du ğum ör nekler den ba z la r n si zin le de pay la şa ca ğ m. Size ilk ola rak s tan bul da ya şa yan 78 ya ş n da ki ha y r se ver Mak bu le teyze den söz et mek is ti yo rum. Mak bu le tey ze te le viz yon da iz le di ği ha ber den çok et ki le ne rek Er zu rum un Tor tum il çe si fien yurt bel de si ne bir okul yap t r ma ya ka rar ver miş. Da ha son ra da Er zu rum a gi de rek ge rek li res mî iş lem le ri baş latm ş. Mak bu le tey ze ko nuy la il gi li ola rak Er zu rum va li li ğin de dü zen le nen im za tö re nin de ise ba s n men sup la r na şun la r söy le miş: Te le viz yon da ha ber le ri iz li yor dum. Kar k ya met, ço cuk lar oku la git mek için mi ni bü se do luş muşlar d. An cak mi nü büs bo zul muş ve ço cuk lar la bir lik te yo lun or ta s n da kal m ş t. Ar d n dan ço cuk lar mi nibü sü it me ye baş la d lar. Te le viz yon da iz le di ğim bu ha ber be ni çok et ki le di. O an ka rar ver dim. Ken di ken di me, bu ço cuk lar için ora ya bir okul yap t r ma l y m, de dim. Bu gün bu ka ra r m ha ya ta ge çi ri yo rum. Mak bu le tey ze bu ka ra r nı verdikten sonra kim ler le et ki le şim içi ne gir miş ola bi lir? Siz le re an la ta ca ğ m ikin ci ör nek bir n ter net si te siy le il gi li. Bu si te Ay d n n Ka ra ca su il çe sin de ya şa yan Türk çe Öğ ret me ni Hü se yin Ku ruü züm ta ra fın dan ku rul muş. Hü se yin Öğ ret men si te sin de Ka ra ca su yu ta nı tı cı ya zı ve re sim le rin ya nı sı ra ken di ya zı la rı na da yer ve ri yor. Ay r ca si te nin ha berler bö lü mün de il çe de ki gün lük ge liş me le ri ak ta r yor. Hü se yin Öğ ret men in si te si ni zi ya ret eden ler ge nel lik le il çe d ş n da ki Ka ra ca su lu lar dan olu şu yor. Bu ki şi ler ya z la r ve ha ber le ri oku mak la kal m - yor, si te nin zi ya ret çi def te ri ne ken di duy gu ve dü şün ce le ri ni de ya z yor lar. Böy le ce hem bir bir le ri ile hem de Hü se yin Öğ ret men ile et ki le şim içi ne gi ri yor lar. Bu zi ya ret çi ler den bi ri olan Ali Ay taç şun la rı söy lü yor: Ne za man bil gi sa ya rın ba şı na geç sem ön ce lik le si zin si te ni zi açı yo rum. Tah min edi yo rum ki Ka ra ca su da do ğup bü yü müş pek çok ki şi de ay nı şe yi ya pı yor. Si te ni zin her say fa sın da geç mi şi mi, anı la rı mı bu lu yo rum. Her fo toğ ra fa aca ba ai lem den, ak ra ba la rım dan, ta nı dık la rım dan bi ri var mı di ye ba kı yo rum. İn san la rın bir bi ri ni sı ca cık duy gu lar la sım sı kı ku cak la ya bi le cek le ri bir si te kur du ğu nuz için si ze te şek kür ede rim. Si bel Yıl dız ise Hü se yin Öğ ret me n e, Ha zır la dı ğı nız si te yi çok be ğen di ği mi di le ge tir mek is ti yorum. Ka ra ca su lu la rı bir ara ya ge tir di ği niz için si ze te şek kür edi yo rum. di ye ses le ni yor. Si te yi dü zen li ola rak zi ya ret eden ler den Oğuz Uy sal da duy gu la rı nı şu söz ler le ifa de edi yor: Ka ra ca su yu an lat tı ğı nız ya zı nı zı bü yük bir se vinç ve he ye can la oku dum. Hü zün len dim. Ka le mi ni ze ve yü re ği ni ze sağ lık. Say gı ve hür met le el le ri niz den öper, se lam lar su na rım. 18 Hü se yin Öğ ret me n in ça lış ma sı na ben zer bir ça lış ma yı baş ka han gi kit le ile ti şim araç la rıy la ve na sıl ya pa bi lir si niz?

20 İle ti şim Ça ğı Ya şa dı ğı mız za ma na ve ri len isim ler den bi ri de ile ti şim ça ğı dır. Siz ce için de bu lun du ğu muz ça ğın bu isim le an l ma s n n ne den le ri ne ler ola bi lir? le ti şim ça ğ na geç me miz de ba sı nın öne mi bü yük tür. Biz ler bu gün ba sın ara cı lı ğıy la yurt ta ve dünya da olup bi ten le ri za ma nın da öğ re ne bi li yo ruz. Ba sın de yin ce ak la ilk ola rak kit le ile ti şim araç la rı ge lir. Ha ber le ri, bil gi le ri, dü şün ce ve sa nat ürün le ri ni çok sa y da ki şi ye ulaş t ran te le viz yon, ga ze te, der gi, rad yo, n ter net gi bi araç la ra kit le ile ti şim araç la rı de nir. Bu araç lar la ya pı lan ile ti şi me ise kit le ile ti şi mi adı ve ri lir. Kit le ile ti şim araç la r n n en önem li iş le vi ka muo yu oluş tur mak t r. Ör ne ğin; bir fab ri ka n n at k la r nı de ni ze bo şalt t ğ ha be ri, va tan daşlar da tep ki uyan d r r. Ga ze te ve te leviz yon lar ta ra f n dan bu tür ha ber ler üze rin de du ru la rak halk, at k la r n çev re ye za rar la r ko nu sun da bil gilen di ri lir. Böy le ce ka mu oyun da o fab ri ka ya ve at k la r n bo şal t l mas na izin ve ren yö ne ti ci le re kar ş eleş ti ri ses le ri yük se lir. İn san lar, dü şün ce le ri ni mek tup, te le fon ve faks yo luy la rad yo, te le viz yon ve ga ze te gi bi kit le ile ti şim araç la r nın yö ne ti ci le ri ne ulaş t ra rak ka muo yu ile pay la şır lar. Bu nun üze ri ne at k lar n de ni ze bo şal tan fab ri ka ve bu na göz yu man lar, kit le ile ti şim araç lar n n oluş tur du ğu ka muo yu bas k s kar ş s n da ge ri ad m at mak zo run da ka l r lar. ÖÇK s. 14 Ba sı nın öne mi ni ve ka muo yu oluş tur ma da ki et ki si ni bi len ki şi ler den bi ri de Ata türk tür. Ata türk, Kur tuluş Sa va şı sı ra sın da Türk ve dün ya ka mu oyu nu ay dın lat mak için ça lış ma lar yap mış tır. Bu amaç la ön ce İra de-i Mil li ye, da ha son ra da Hâ ki mi yet-i Mil li ye ga ze te le ri ni çı kar mış ve Ana do lu Ajan sı adıy la bir ha ber ajan sı kur muş tur. Böy le ce ka mu oyu nun doğ ru bil gi len me si ni sağ la mış ve ya pa ca ğı iş ler de Türk mil le ti nin des te ği ni ka zan ma yı ba şar mış tır. Hal k n eleş ti ri hür ri ye ti ni ba s n ara c l ğ y la kul lan d ğ na dik kat çe ken Ata türk bir ko nuş ma s n da bu ko nuy la il gi li ola rak da şun la rı söy le miş tir: Ka mu oyu nun eleş ti ri hür ri yeti, baş lı ca çok sa yı da ki ya yın lar ile olur. Ya yın lar yol suz luk la ra en gel olur ve hü kû met or gan la rı nı gö rev le ri ni doğ ru yap ma ya mec bur eder. Ya yın en et kin kon trol araç la rın dan dır. (1) Hü kû met, ya yın yo luy la ka mu oyu nu an lar ve ge rek ti ğin de lü zum lu olan bel ge ler le onu ay dın la tır. (2) Kit le ile ti şim araç la rı, in san lar ara sın da ye ni ke li me ve kav ram la rın yay gın laş ma sı na da ara cı lık eder. Bu yö nüy le ba sın ay nı za man da bir eği tim ve öğ re tim ara cı dır. Aşa ğı da bu du ru ma iliş kin bir ör nek gö re cek si niz. Prof. Dr. Ay dın Kök sal, Tür ki ye de bi li şim sek tö rü nün ge liş me si ne önem li kat kı lar da bu lu nan bir bi lim insanı dır. Bu işe ya ban cı te rim le ri Türk çe leş ti re rek baş la yan Ay dın Kök sal bil gi sa yar ve bi li şim gi bi bu gün kul lan dı ğı mız 2500 ka dar te ri mi Türk çe ye ka zan dır mış tır. Bu bi lim insanı mız bir rö por taj sı ra sın da ken di si ne yöneltilen Bil gi sa yar ke li me si ni hal kın be nim seme si na sıl ol du? so ru su na ba kı nız ne ce vap ve ri yor? Bun da TRT nin et ki si çok bü yük ol du. Si yah be yaz ek ra nın en se vi len di zi le rin den bi ri Uzay Yo lu idi. Bu di zi de her yer de bil gi sa yar var dı. Uzay lı lar bil gi sa yar söz cü ğü nü sık sık kul la nı yor lar dı. Bil gi saya rın yay gın laş ma sıy la da bu söz cük tü müy le ka bul gör dü. Kit le ile ti şim araç la rı ol ma say dı bil gi sa yar söz cü ğü yi ne ay nı şe kil de be nim se nip yay gın laşa bi lir miy di? Ne den? (1) Atatürkçülük, C I, s (2) Atatürkçülük, C I, s ÖÇK s. 15, 16 19

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı