AILE KURULTAYı. "DEGİşİM SÜRECİNDE AİLE; TOPLUMSAL KATILIM VE DEMOKRATİK DEGERLER" BİRİNCi KASIM 1994 \,11: \KA [995

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AILE KURULTAYı. "DEGİşİM SÜRECİNDE AİLE; TOPLUMSAL KATILIM VE DEMOKRATİK DEGERLER" BİRİNCi 16-18 KASIM 1994 \,11: \KA [995"

Transkript

1 AILE KURULTAYı "DEGİşİM SÜRECİNDE AİLE; TOPLUMSAL KATILIM VE DEMOKRATİK DEGERLER" KASIM 1994 BİRİNCi \,11: \KA [995

2 T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIGI AILE KURULTAYı "DEGİşİM SÜREcİNDE AİLE; TOPLUMSAL KATILIM VE DEMOKRATİK DEGERLER" KASIM 1994 * AÇIŞ KONUŞMALARı * GENEL BİLDİRİLER * OTURUMLAR BİRİNCİ KİTAP

3 BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIGI Genel Yayın No 83 Seri Bilim ISBN (Tk No) ISBN (1. Cilt) Redaksiyon Komitesi: Başkan Dr. Reşide KABADAYı Üye Doç. Dr. Nilgün SARP Server Baker GİRİTLİOGLU Nihai İldeş AKDOGAN Rahime Beder ŞEN Nesrin AVŞAR Nükra ÇELEBİ Erdal BOZKURT Ahmet R. KALAYCI M. Nuri NURUAN Lütfıye KILIÇ Meşrutiyet Cad. No: 19 Tel: * Fax: Kızılay, ANKARA

4 İçİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 AÇIŞ KONUŞMALARı DEVLET BAKANı ÖNAY ALPAGO'NUN KONUŞMASı... 9 BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER'İN KONUŞMASı... MECLİs BAŞKANı HÜSAMETTİN CİNDORUK'UN AÇıKLAMASı CUMHURBAŞKANı SÜLEYMAN DEMİREL'İN KONUŞMASı... PLAKET TÖRENi... GENEL BiLDİRİLER PROF. DR. OLCAY İMAMOGLU.. PROF. DR. ÇiGDEM KAGITÇIBAŞI... DOGAN CÜCELOGLU.. OTURUMLAR AİLE VE DEMOKRASi DEGİşİM SÜREcİNDE AİLE i DEGİşİM SÜREcİNDE AİLE II... ı 79 DEGişİM SÜREcİNDE AİLE III AİLEDE ŞİDDET... AİLE VE PSiKOLOJİK DESTEK... EK: AİLE KURULTAYı PROGRAMI

5

6 ÖNSÖZ Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde "Aile toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımlanmakta, ailenin toplum ve devlet tarafından korunmasının gereği üzerinde durulmaktadır. Anayasamızın 41. maddesinde ise "Aile, toplumun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlaması ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır" ifadesi yer almaktadır. Ülkemizde, ailenin toplumun temel taşı olarak kabulü, bunun yasa ve normlarla desteklenmesi sonucu aileye özel bir önem verilmektedir. Aileyi toplumun temel birimi kabul eden ve aileye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi ile ilgili sözleşme hükümlerine uygun şekilde en büyük koruma ve desteğin sağlanmasının gereğini vurgulayan Birleşmiş Milletler, 8 Aralık 1989 tarihli kararlarıyla 1994 yılını Uluslararası Aile Yılı olarak ilan etmiştir. Aile Yılının ilanıyla ilgili kararda, yıl içerisinde yürütülecek etkinliklerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yoğunlaştırılmasının yararı belirtilirken Uluslararası Aile Yılının ilanına temel teşkil eden ilkelerden birisi de "Etkinlikler, bireylere Uluslararası Antlaşmalarla tanınan temel insan hakları ve özgürlüklerin desteklenmesi amacını taşıyacaktır." şeklinde söylem bulmuştur. Aile Yılının Türkiye genelinde koordinasyonundan sorumlu Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, ı 994 Uluslararası Aile Yılı içerisinde düzenlediği çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kasım ı 994 tarihlerinde "Değişim Sürecinde Aile; Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler" konulu Aile Kurultayı'nı düzenleme gereğini duymuştur. Aile Kurultayı'nda; konuyla ilgili uzmanlar ile kuruluş temsilcilerinin görüş, öneri ve yaklaşımlarının saptanması, tartışılması ve sonuçlandırılması amaçlanmış ve böylelikle, Toplumumuzun gerçekleri doğrultusunda, aile politikaları oluşturmaya temel olacak ilke ve programların belirlenmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür. Bu kitapta, Türk ailesinin sorıınlarının irdelendiği Aile Kurultayı'na katılanlarca sunulan çok değerli bildirilerin bir bölümü otururnlar halinde toplanmış olup, sözkonusu bildirilerdeki görüş, öneri ve yaklaşımların aileye hizmet götüren tüm kurum, kuruluş ve kişilere rehber olacağı ve aile politikalarının oluşumuna katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Kurultay'da sunulan diğer bildirilerin bu kitapta olduğu gibi oturumlar halinde ikinci bir kitapta yayınlanmasına devam edilecektir. Kurultayın hazırlık çalışmalarında emeği geçenlerle, katkı ve katılımlarıyla bizleri destekleyen tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürü bir borç bilirim. ÖnayALPAGO Devlet Bakam 5

7

8 Açış KONUŞMALARı

9

10 DEVLET BAKANı ÖNAY ALPAGO'NUN KONUŞMASı Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Başbakanım, Toplantımıza Katılan Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi Bakanlığımız, Kurumumuz adına saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Anayasamızın 41. maddesi "Aile Türk toplumunun temelidir" der. Bu madde "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için, gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmünü getirmektedir. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Aralık 1989'da, 1994 yılını Uluslararası Aile Yılı ilan etmiştir. Birleşmiş Milletlerin bu yılla ilgili aile tanımı "Aile, toplumdaki en küçük ölçekli demokrasi birimidir." şeklinde yapılmıştır. Bizim Toplumumuzda da aile yüzyıllardır ürettiğimiz en yüce kurum, en saygın kurumdur Uluslararası Aile Yılının teması, "Değişen Dünya Kaynakları ve Sorumlularıdır." Bu tema çerçevesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Sosyal Gelişme ve Kalkınma Deklerasyonu'nun hükümlerine ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesiyle ilgili anlaşmaya uygun olarak, ailelerin toplum içindeki sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmeleri için mümkün olan en büyük koruma ve desteğin verilmesini sağlamak, devlet olarak en önemli görevlerimizden biridir. Çünkü aile, sevginin, barışın, eşitliğin ve dayanışmanın öğrenildiği en önemli kurumdur. Ailede yerleşip filizlenen bu unsurlar, olumlusuyla, olumsuzuyla topluma yansır. Örneğin, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayları önce aile yapısında, sonra toplumda en büyük olumsuzlukları yaratır. Ailede demokrasi varsa, toplumda demokrasi var demektir. Kendi ailesinde eşitliği, dayanışmayı, paylaşmayı öğrenmeyen bireylerin toplumda bu özelliklerin gelişmesi için çalışması inandırıcı ve gerçekçi olamaz. Oysa ailenin tabiatında, yapısında bu güç vardır ve bizce bu güç ciddi olarak desteklenmelidir. Aile bireylerinin, konuşurken, karar alırken, bu süreçlere eşit katılımı, ailenin güçlü ve sağlıklı olmasını, ailenin katılımcılığını önemli bir demokratik değer olarak yerleştirecektir. 9

11 Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklarımız, Bu Kurultayı düzenleyen Bakanlığımız şu anda hukuki boşluk içinde çalışmalarına devam etmektedir. Kanun Hükmündeki Kararnamelerin iptalinden sonra, Kurumumuz şu anda kuruluş yasası olmadan çalışmaktadır. Buna rağmen i 994 yılının başından bu yana sürdürülen bütün çalışmalar devam etmekte ve yıl sonuna kadar değişik etkinlikler kamuoyunun bilgisine, izlenmesine takdim edilmektedir. Yasamızın bir an önce çıkması için bütün ilgililerden, gönüllülerden destek beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Eşit birey, saygılı aile, mutlu çocuk. Bu kutlamamızda bir güzel söylev olarak bu üçlüyü yanyana getirdik. Aile birliği, "Bir sevgiyle doğar, bin sevgi üretir" dedik. Gönlümüzden ve ülkemizden sevginin eksik olmaması dileğiyle teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla seliimlıyorum. 10

12 CEMİL ÇİÇEK'İN KONUŞMASı Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın T.B.M.M.'nin Sayın Başkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, Aile Kurultayı'nın çok değerli üyeleri, Değerli misafirler; Şahsım adına ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut YILMAZ adına hepinizi saygıyla sehimlıyorum. Bugün burada İkinci Aile Kurultayı'nı yapıyoruz. Birincisi bendeniz tarafından organize edilmişti. Bundan üç sene kadar evvel. O toplantıya, Sayın Başbakan ve bazı Sayın Bakanlar katılmıştı. Bugün o kompozisyona ilaveten, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmasıyla bence bu mutlu aile tablosu tamamlanmış oluyor. Bu husus şükranla ve şükürle ifade edilecek bir husustur. Aile konusuyla ilgili yapılan toplantılar her zaman önemlidir. Ama bugünkü mutlu tablo karşısında bu toplantı daha da önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Dolayısıyla bu toplantıyı tertip eden başta Sayın Bakan olmak üzere kurum yetkililerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Herhalde bu toplantı vesilesiyle üzerinde durulacak ve cevabı alınacak temel soru ya da konu şudur; Dünyada sayısız problemler varken neden aile konusu Birleşmiş Milletlerce bir yıl boyunca tartışılacak ve üzerinde durulacak bir konu olarak tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün hemen her vesileyle ve herkes tarafından Dünyanın yeni bir yüzyıla girerken hızlı bir değişim yaşadığı söylenmektedir. Gerçekten de 2000'e beş kala ülke olarak biz de bütün dünyayla beraber bu değişimi yaşıyor ve müşahade ediyoruz. Bu değişim tabii olmayan, insani olmayan, bilimsel olmayan ve yaratılışın esrarına uymayan ne varsa hepsini silip süpürmektedir. İnsanları ve toplumları özellikle sosyal alanda yeni arayışlara sevk etmektedir. Şüphesiz bu değişimi sağlayan, hızlandıran teknolojik gelişmedir. Bilgi çağının insanlığa sunduğu bilme, ölçme ve değerlendirme alanındaki sayısız imkanlardır. Bu gelişmelerden memnuniyet duyanlar övünenler olduğu gibi, insanın ihmal edildiği ikinci plana itildiği, dev şirketlerin değirmenine su taşıyan, şimdilerde Batıda kullanılan bir ifadeyle teknolojiye kaynak üreten memeliler olarak görülmesinden dolayı, rahatsız olanlar var. İnsanın ve insan için lüzumlu vazgeçilmez temerbir kurum olan ailenin öne çıkarılması, bu düşüncede olanların inanılmaz 11

13 bir gayreti sonucudur. Bugün bu toplantının yapılması ve içinde bulunduğumuz 1994 yılının Dünya'da Aile Yılı olarak kabul edilmesi bu düşünce ve gayretlerin ürünüdür. İnsanlığın ve özellikle gelişmiş batı toplumlarının bu noktaya gelmesi kolay olmamıştır. Aslında tekrar aileye ve aile kavramına dönüş, bir yanılgının ve yanlış ın itirafıdır. Çünkü 1800'lerden itibaren başlayan ve gelişen sanayi devrimi maddi ihtiyaçların karşılanması açısından çok büyük yararlar sağlamasına rağmen toplumların geleneksel değerlerinde ve kurumlarında tabi olarak da en başta aile kurumunda ciddi değişmelere yol açmıştır. Sanayileşmeye paralel olarak gelişen ateist, pozitivist ve onun türevi niteliğindeki bazı fikir akımları değişmeyi bir sosyal depreme ve hatta yozlaşmaya dönüştürmüştür. Bir yandaki fiili ve fikri gelişmeler ailenin bir Nazi toplama kampı olarak görülmesine, nikalıın bir esaret zinciri olarak kabulüne kadar işi vardırmıştır. Aile dışı ve nikahsız birliktelikler alternatif bir yaşam tarzı olarak savunulmaya ve yaşanılmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak evlilik dışı doğan çocuklar, çocuk yaşta hamilelikler, tek ebeveyinli çocuklar, aynı cinsten olan beraberlikler ve bu beraberliğin ortasında kalmış çocuklar, boşanmalardaki hızlı artış, alkol ve uyuşturucu müptelası, kadının ve yaşlının sayısız problemleri, ailenin ihmali halinde toplumun nasıl bir sosyal çözülme tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını ortaya koymuştur yılının Dünyada Aile Yılı olarak kabul edilmesi, bu neviden zaruretlerin hatta mecburiyetlerin sonucudur. Aile bütün marjinal iddia ve kabullere rağmen alternatifi olmayan tek kurumdur. Çünkü insanlık bir aileden gelmektedir. Hepimiz bir aileyiz. Anayasanın ifadesiyle "Aile toplumun temelidir. Toplumsal huzurun sigortasıdır." Neslin sağlıklı devamı bu şekilde mümkündür. Milli birlik ve bütünlüğümüz, kimlik ve kişiliğimiz, barış ve kardeşlik duygularımız, bu manevi atmosferde yeşerip, kök salacak. Çünkü insan en evvel bu kurumun çatısı altında sosyalleşir. Temel kavramları ve değerleri burada öğrenir. Uzlaşmayı, paylaşmayı, katılmayı aile içinde öğrenir ve yaşar. Bugün toplumda şikayet ettiğimiz pek çok sosyal yaranın temelinde ve çözümünde aile kurumu yatmaktadır. Aile eğitimindeki noksanlıklarımız yatmaktadır. Bu yalnız bizim için geçerli bir kural değildir. Aile evrenseldir. Ailenin önemi evrensel kabul görmüştür. Nitekim Aile Kurumunu savunan Cumhuriyetçilerin karşısında değişimi ve cinsel özgürlüğü savunarak iş başına gelen şimdiki Amerikan Cumhurbaşkanı Bill Clinton, seçildikten sonra Kongrede yaptığı "Birliğin Durumu" başlıklı ilk konuşmasında ülkenin üç büyük sorununun bulunduğunu, bunların da uyuşturucu, şiddet ve aile değerlerindeki aşınma olarak ifade etmiştir. "Sorunlarımızın kökeninde değerlerimizi 12

14 kaybetmek yatıyor, aileler dağılıyor, iş hayatımız bozuluyor. Yeni doğan çocukların yarıdan fazlası bir aile içinde değil de, evlilik kurumunun bulunmadığı bir ortamda dünyaya geliyor. Böyle bir ortamda, sorunun on yıl içinde çözümlenmesini bekleyerneyiz. Çünkü çocukları hükümetler değil aileler yetiştirir" demek durumunda kalmıştır. Aslında bu konularda bu hususlarda söylenecek çok söz, rakam, bilgi ve belge vardır. Biz kendi yönümüzden meseleyi değerlendirdiğimizde, bizim ailemiz, önündeki ve içindeki pek çok probleme rağmen halen en kuvvetli yanımızdır. Batı toplumlarının hiç birinde rastlanmayan güzellikler ve özellikler taşımaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yaptığı Türk Aile Yapısıyla ilgili araştırma bu iddiamızı teyit etmektedir. Şimdi hepimize düşen görev bu kuruma ve onun problemlerine iflas etmiş ideolojilerin kriterleriyle değil, bilimin ve Dünya gerçeklerinin ışığında kavgaya, ayırmaya, parçalamaya yönelmeden birleştirici, uzlaştırıcı ve demokrat bir yaklaşımla eğilrnek ve çözümlernektir. Unutmayalım ki nikah temeline dayalı aile hepimizin mutluluğunun tek ve vazgeçilmez şartıdır. Ziya Gökalp'ın söylediği gibi bu dünyada sevilecek iki şey var. Yurtla yuva! Biz yuvayı şenletirsek cennet olur bu gök ova. Teşekkürler, saygılar. 13

15 BAŞBAKAN TANSU ÇiLLER'İN KONUŞMASı Cumhurbaşkanım, Çok değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün, bu sabah Devletin meselelerinden bir an için sıyrılıp sevgiyi ve aileyi yaşamak beni çok mutlu etti. Bu konuda hep beraber olduğumuz bir gerçek. Aile bir sevgiyle doğar, bin sevgi üretir. Türk toplumunun bence temel taşı olan ve herşeyin bağlayıcı, bağlatan ve barış getiren konumunda olan ailede, Türk ailesinde, belki sevgiden sonra gelen en önemli şey de değişime açık bir Toplum olduğumuzu düşündüm biraz önce. Çünkü toplum; değişimi ve süratli bir kalkınmayı, gelişimi özlemiştir Türkiye'de. Buna baktığımız zaman demokraside ve değişimde ailenin ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Geleneksel bir toplumdan ve aile yapısından, bir kaç yıl içerisinde demesem bile bu kadar kısa sayılabilecek bir dönemde, çekirdek aileye dönüşen bir toplum. Bir anda kırsal kesimden kentlere giden, kentlerin etrafında kendilerine yaşam düzeyi kurmaya çalışan, yeni yaşam şekilleri yakalamaya çalışan aileler ve gelişmeye özlem, kalkınmaya özlem ve kendini yetiştirmeye ve çok yüksek seviyelere çıkarmaya özlem. İşte bence Türk toplumunun dinamizmi de bu değişim sürecinde olan ailenin sağlam yapısından geliyor. Çünkü böyle bir değişimi sağlam bir aile yapısı olmayan bir toplum başaramaz. Biz de birleştirici bağlayan, sevgi üreten bir birim, değişime açık bir biçimde götürebilir. Bence son derece önemli meseledir bu. Baktığımız zaman ailenin demokrasi içinde önemli bir temel taş olduğunu görüyoruz. Değişim ve demokrasi dediğimiz zaman ikili olarak yine eksik birimlerin ailenin içinde birimlerin konuşan birbirini anlayan, meselelerini ortaya koyabilen, birbirlerini koruyan ve korurken özveride bulunabilen bizim Toplumumuzun, diğer önemli ögesi, karakteristiği hiç kuşkusuz özverili olabilmesi. Geçenlerde, bir toplum içerisinde dediler ki "Siz nasıl yapıyorsunuz?" Yani, bu kadar çok fedakarlık isteyen programları uyguluyorsunuz? Bu çok süratli gelişmelere ve değişime açık tutabiliyorsunuz toplumunuzu; Fedakarlık istiyorsunuz ve yapıyorlar. Nasıl oluyor bu iş! Dedim ki olay baştaki insanlarda değil, başta bu işi çekenlerde değil, bizim farkımız, bizim toplumumuzun sağduyusu n da, fedakarlık yapabilme ögesinde, kişiliğinde. Bu nerden geliyor. Bu aileden geliyor. Çünkü bizim ailemizde sevgi çok fazla vardır. Çocuklarımızı koruyabilmek, okutmak için herşeyimizden kısarak onlara yönelme vardır. Bu, toplu- 14

16 mun çok sağduyulu olmasında, özverili olmasında, sevgi dolu olmasında, ufkunun geniş olmasında ve değişime açık olmasında ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Tabi bütün bunlara bakarken toplumdaki önemli gelişmelerde eğitim olsun, koruma olsun, destekleme olsun, büyüklerimizi - özürlülerimizi koruma olsun, bunları yaparken aile birimini dışlayarak yapamayacağımızı görüyoruz. Yani sosyal meselelere eğilirken, sosyal meselelerin eğitiminden özürlüleri korumaya, yaşlılarımızı korumaya kadar birçok sosyal meseleyi ele alırken bunu aileden bağımsız olarak da ele alamıyacağımızı görüyoruz. Onun için bizim yaklaşımlarımızda, hükümetlerin yaklaşımlarında sosyal yaklaşımlar, sosyal içerikli programları aileden başlayarak ele alma geleneği her zaman olmuş. Bir de Dünya'da globalleşme var. Bu globalleşme bizim ailelerimizi, toplumumuzu da etkiliyor. Bu nasıl böyle oluyor? Çok uzun zamandan beri, zaten aile, evrensel değerleri ile birlikte, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca i 948 yılında kabul edilmiş. Yani ailenin uluslararası boyutu var. Aile değerlerini ve bir takım şeyleri korumaya çalışmışlar. Batı toplumunda bana göre bu değişim süreci bir rüzgar gibi gelip geçti. Bu rüzgar ile toplumun belki de en temel taşı olan ve batı toplumlarında da yine temel taşı olan aileyi bir an için arka plana atan bir sosyal yaklaşım yaşandı. Yani acaba aile çocukları yetiştirmek için illa da gerekli değil mi? Veya birçok toplumsal meseleyi illa da aileden ele almak gerekli mi? Veyahutta aile kavramı ve tanımı değişiyor mu? gibi bir çok sual ortaya çıktı. Ama bence tekrar doğru yol, işin doğrusu yakalanmıştır. Ve ailenin değeri, kutsallığı sevgi için barış için uluslararası boyuttaki gereği bir kez daha ön plana çıkıyor. Nitekim i 994 Uluslararası Aile Yılı çerçevesinde; aileyi destekleyin; en önemli mesele yeniden aileyi desteklemek ve onun toplumun ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kabul etmekdir şekliyle bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Biz ise hiç kaybetmedik. Biz kendi toplumumuzda ailenin yerini hiç kaybetmedik. Bizim hükümetlerimiz aile konusuna çok önem vermiştir. Anayasamız "Aile Türk Toplumunun ana birimidir" der. Anayasamız ve hükümetler her zaman bu konulara eğilmek istemişlerdir. Bunun nedeni hükümetlerin kendi politikaları değildir. Çünkü vazgeçilmez olarak aile, Türk Toplumu için o kadar önemlidir ki ve o kadar kutsaldır ki hiç bir hükümet veya politik girişim onu zaten dışlayamaz. Ama bizim başka bir övünç kayağırnız var, o da şudur: Biz hükümetlerimizde, özellikle son iki hükümet sırasında bu konuyu daha ciddiyetle ele aldık ve kurumsaııaştırmaya çalıştık. Bu kurumsaııaşma özellikle yılları arasında kurulan hükemetlerden biraz daha farklı bir biçimde ele alındı. Kadın, Aile ve Çocuk Hakları Bakanlığı olarak ortaya çıktı. Bunu daha çok geliştirebilmek lazım. Çünkü açık bir biçimde ortaya çıkmıştır ki toplumun bütün meselelerini 15

17 aileden başlayarak ele almak lazım. Eğer ailede şiddet varsa toplumda şiddet oluyor. Ailede adalet yoksa toplumda adaletsizlik oluyor. Ailede birlik ve bütünlük varsa ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahiplik ortaya çıkıyor. Ailede kardeşlik beslenirse ülkenin her kesiminde kardeşlik duyguları üst düzeye çıkabiliyor. Bizim milliyetçiliğimiz, memleketimizin bölünmez bütünlüğü ve devletin bölünmez bütünlüğü, bütün bu hisler, bu heyecan hep ailede başlıyor. Okul öncesi eğitim birçok toplumun en fazla önem verdiği mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Okul öncesi eğitim bizde tümüyle ailede başlıyor ve yaygınlaşmayan okul öncesi eğitimin yerini alıyoruz. Allah'tan çok sevgi dolu bir aile yaklaşımıyla ele alıyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, bütün meselelerimizi demokrasiden katılımcılığa, adaletçiliğe, eşitliğe, kadın haklarına, insan haklarına, çocuk haklarına, özürlülerin birtakım imkanlara kavuşturulmasına, yaşlılarımızın meselesine eğilmemize kadar toplumu bütünleştiren, bizi bir ve bütün yapan bütün meselelere aile kanalıyla bakmak durumundayız ve bu anlayışa devam edeceğiz. Bu anlayış içerisinde Kurultayın ve bu toplantının ve bu çalışmaların hayırlı olmasını, nice mutlu, eşit, sağlıklı aile bireylerinin yetişmesine, yaşamasına katkıda bulunmasını diliyorum. Gelecek için nice sağlıklı mutlu evlatlar yetiştirınemize katkıda bulunmasını diliyorum. Sağolun. 16

18 HÜSAMETTİN CİNDORUK'UN AÇIKLAMASI* Meclis olarak görevimizi üstlendik. Çünkü Bakanın konuşmasında en çok alkışları toplayanı biliyorum. Bu görevi yerine getireceğiz. Şimdi bunu getireceğiz de ben Kurultay'ın bu "demokratik aile" kavramına biraz açıklık getirmesini diliyorum. Çünkü sanıyorum ki "demokratik aile" kavramından demokratik toplumun ipuçlarını çıkarabileceğiz. Hepinize saygılar sunarım. (*) Kurultay'ın açılışına katılan TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin CiNDORUK bir konuşma yapmamış, ancak bu açıklamada bulunmuştur. 17

19 CUMHURBAŞKANı SÜLEYMAN DEMİREL'İN KONUŞMASı Değerli Misafirler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu toplantıyı tertipleyen, Sayın Bakan Önay ALPAGO'ya ve arkadaşlarına tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum yılı Birleşmiş Milletlerce Aile Yılı olarak seçilmiştir. Türkiye'de de Aile Y ılı çeşitli vesilelerle, çeşitli platformlarda kutlandı, konuşmalar yapıldı. Bugün de bir Kurultay biçiminde bu toplantı sürdürülüyor. Konu çok derin, geniş ve neresinden baksanız, içine girildiği zaman çıkılması güç bir konu. Ailenin önemini anlatmaya gerek yok. Ailenin korunması, ailenin yüceltilmesi için her türlü gayretler sarfedilmelidir dediğimiz zaman da önemli bir söz söylemiş oluyoruz. Aile aslında insanoğlunun ilk kurumudur ve devlet yokken vardır. Toplumda daha hiçbir yönetim yokken vardır ve insanoğl u nun doğuşuyla beraber başlayan bir olaydır. Cenab-ı Aııah insanları erkek ve dişi yaratmıştır ve insanoğlunun içine o çeşit gayri iradi arzular koymuştur ki insanoğlu nevin devamını ve nesi in devamını sağlamakla kendisini zorunlu görmüştür. Gayri iradi olarak yiyecek, içecek, ayakta duracaktır, nesi in devamı gerçekleşecek ve çoğalacaktır. İhsan eşref-i bir mahluktur. Mahluk yani yaratılmış en şerefli yaratılandır. Bu kavramlar fevkalede anlaşılınası zor olmayan kavramlardır. Şerefli, onurlu dendiği zaman "Bu nedir?" diye her halde kimse kimseye sormayacaktır. Zaten bu kavramları, içine sindirememiş kişilerden müteşekkil toplumlar dejenere toplumlardır. Yani toplum aslında aileyle başlıyor, aileler biraraya geliyor toplumu meydana getiriyor. Bir toplumun gücünü anlatmak için, işte biz bir aileyiz geniş ve büyük bir aileyiz, dendiği zaman, bir toplumun gücü anlatılıyor. Öyleyse bu güç nerden geliyor? Bir ailenin içine yerleşmiş bulunan değerler eğer her ailenin içine yerleşmişse ve bu ailelerden müteşekkil bir toplum gayet tabii ki güçlü bir toplum olur. Bugün aranan şey mutlu bir toplumdur. Mutlu bir toplum mutlaka güçlü bir toplumdan geçecektir. Gene mutlu bir topluma geldiğiniz vakit mutlu ailelerden, mutlu bireylerden, mutlu kişilerden müteşekkil bir toplum olur. Yalnız, acaba toplumun başlangıç ünitesi olan, başlangıç kurumu olan aileler mutlu olursa mı toplum mutlu olur? Yoksa toplum mutlu olursa mı.aileler mutlu olur? Bu tartışılabilir. Nasıl tartışılabilir? Aslında birbirine bağlı çok taraflar var. Bir toplumun mutluluğu gayet tabii ki ailelerin mutluluğuyla başlayacaktır. Yalnız onların bir araya gelişiyle meydana gelecek olan bu ortamın yüce değerleri korunmuş, 18

20 benimsenmiş ve kişinin içine sindirilmiş olmalıdır. Bu yüce değerler aileden başlayacaktır. Ama teker teker her ailede mevcutta olsa, toplumun tümüne, korunması, yüceltilmesi gerekli bir sahiplik şuuru içinde işlemiş olması lazımdır. Binaenaleyh aile bilinci dediğimiz olayı fevkalede önemsiyorum. Aile bilinci dediğimiz olay bir aileyi yapan moral değerlerdir. Bu değerler evvela insani değerlerdir. Yani aileyi karı koca yapıyorsa, karı kocanın, yani, iki insanın birbirine olan insani saygıyı, insani duyguyu fevkalade önemsiyorum. Bu cinselliğin çok ötesinde bir olaydır. Binaenaleyh ailenin temelinde yatan şey, gayet tabii ki cinsellik olacaktır. Çünkü neslin bekası ona bağlıdır. Ama bunu çok aşan bir olaydır. Aile, aslında cinsellikle bir araya gelmiş olmak olayını aştığınız yerde başlıyor. Çünkü o olay başka yaratıklarda da var. Başka yaratıklarda olmayan ne? İşte ondan sonraki kısmı, ondan sonraki kısmı değerlerdir. Yani insanı insan yapan değerlerdir. Ahtiıki değerlerdir. Moral, manevi değerlerdir. Güzel ahlak ve inançtır. Diğer bir kısmı. Yani iyi insan, güzel, ahlaklı insan, manevi, kültürel değerlere moral değerlere sahip insan. İşte aile çatısının altında aranması lazım gelen hava budur. Bu havayı meydana getirebilmişse aile mutludur. Bu ailenin çocukları da mutludur. Böyle ailelerden müteşekkil toplum da mutludur. Mutlu ise güçlüdür. Bu bu kadar basit mi? Hayır. Bunun bir formülü falan var mı? İlacı falan var mı? Bunun bir ilacı var, bunun ilacı, böyle reçete ile satılan bir ilaç değil. Bunun ilacı, her kişinin kendisinin yüce bir varlık olduğunu anlaması. Sahip çıkmaya kendiliğinden talip olmasıyla başlıyor. Şimdi bizim Anayasamız diyor ki; "Aile toplumun temelidir. " ve "Devlet ailenin refah bakımından huzur bakımından yücelmesi için her türlü tedbiri alır." diyor. Şimdi ben tabii arasını söylemiyorum. Arada çocuklar, ana var oraya geleceğim. Her türlü tedbiri alır. Ne tedbirini alır? Alacağı hiçbir tedbir yok mudur? Hayır vardır. Devletin yapacağı şey: aşı yapılır gibi bir huzur refah ve mutluluk için herkese birşey şırınga edecektir değil; devletin yapacağı şey: bir atmosferi meydana getirmektir. Bu atmosfer hür olacaktır ve kişiye dayanan bir atmosfer olacaktır. Yani, kişinin hukukunu koruyan, bir atmosfer olacaktır. Güven dolu olacaktır ve zihinlerin, gönüllerin hür ve serbest olduğu bir atmosfer olacaktır ve nihayet işleyen bir devlet, nizam içinde yoluna devam eden bir toplumu sağlayan bir atmosfer olacaktır. Devletin yapacağı budur. Sonra devletin yapacağı başka şeyler de vardır. Aileyi, ve kişileri rahatsız eden olay zulümdür, haksızlıktır, yoksulluktur. Devletin nihayet kurum olarak zulmü, haksızlığı, yoksulluğu kaldıracak tedbir ve çareleri toplumuyla beraber bulmuş olması lazımdır. Yine bunun da tümünü devlet yapamaz. Eğer bir toplumun içinde zulüm varsa, o toplum zulüme itaat ediyorsa hak ettiği idareye kavuşmuştur. Esasen burada yine insanın başka özellikleri başlıyor. Eğer bir toplumun içerisinde haksızlık varsa bu haksızlığa karşı tepki yoksa, hak- 19

21 sızlığı ortadan kaldırmak mümkün değildir. Onun içindir ki hür ve serbest bir toplum için, ailenin korunması, gelişmesi, devletin halkıyla beraber meydana getirmesi lazım gelen önemli ortamdır. Demokratik toplum dediğimiz olayda kişi asıldır. Demokratik toplum dediğimiz olayda kişinin en küçük kurumu olan ve en büyük kurumu olan bir yerde aile asıldır. Aslında kişi ve aile toplumun yükünü taşıyanlar değildir. Aksine toplum onların tümünü beraberinde götüren bir olaydır. Nerede ki kişiyi ve aileyi toplumun yükünü taşır farzedersiniz ve nerede ki devleti kişiılin ailenin ve toplumun bütün yükünü sırtlamış sayarsınız orada mutlu aile hür ve serbest toplum bulmak imkanları yoktur. İnsanoğlu bunların hepsini denemiş gelmiş, demokratik topluma gelmiştir. Demokratik aile olursa mı demokratik toplum olur. Yoksa demokratik toplum olursa mı demokratik aile olur. Bence bunu tartışmaya gerek yok. Çünkü zaten bir aileye "demokratik ol" diyemezsiniz. Yani bir takım şartları ihya edip toplum demokratikdir sen de böyle ol diye sırtına geçiremezsiniz. İçinden başlayacaktır. Ailenin içinden, evin içinden değil. Evin içindekilerin gönlünden başlayacaktır ve böylece aile meydana gelecektir. Ailenin yüceltilmesi, korunması her toplumun işidir. Aile evrensel bir kurumdur. Esasen gerek semavi dinlerde gerekse ondan sonraki hukuk devletlerinde aile hukukunun özel bir yeri var. Semavi dinler karı ile koca arasındaki ve karı-koca ile çocuklar arasındaki ve ailelerin birbiri ile arasındaki hukuku tanzim ediyor ve nihayet hukuk da bunu yapıyor. Semavi dinlerin tanzim ettiği, bu dünyevi faaliyetleri nihayet medeni kanun tanzim ediyor. Yani uygar alemde semavi dinlere dayalı olmaktan kopmuş toplumlarda, yani dünyaya ait işlerde, bunu aynı zamanda kanunlar tanzim ediyor. Ama yine din kurallarının toplum üzerinde, yani, toplum hukuku üzerinde aile hukuku üzerinde önemli tesirleri devam ediyor. Ve kanunların tanzim edemeyeceği husus her insanın nasıl olması lazım geldiğidir. Bunu kanunla tanzim etmek mümkün değil. İşte bu o toplumun yüceliğinin bir işaretidir. Eğer bir toplum, fertlerinin hareketlerini bir takım kurallarla, yani yazılı olmayan kurallarla ve demokratik tepkilerle, yani insani tepkilerle kontrol altına almışsa, o yücelmiş bir toplumdur. Fert istediğini yapmakta serbesttir. İstediğini yapmakta serbesttir ama başkalarının bakışı altında eziliyorsa, istediğini yapmakta herkes o kadar serbest değildir. Yani toplum olayı, demokratik toplum olayı, demokratik aile olayı, tümüyle beraber bir yücelme, gelişme ve ilerleme ile beraberdir. Kalkınma ile beraberdir. Hepsi beraberdir. Zaten kalkınma dediğimizde söylediğimiz şey topyekün kalkınmadır. Sosyal kalkınma, kültürel kalkınma, ekonomik kalkınma, hepsini beraberce mütaale edeceksiniz. Bunların hepsi onun içine girer. Yalnız; "Fukaralığın, yoksulluğun altında ezilmiş olan toplumda aile bağları sağlam olur mu?" gibi sorular sorulabilir. Aile bağlarının fukaralıkla zenginlikle 20

22 alakası yoktur. Aslına bakarsanız zenginledikçe aile bağlarında çözülmeler olduğunu da Batı Toplumunda görüyoruz. Ve zaman zaman da zenginleştikçe ailenin manevi kimlikten çıkıp başka kimlikler aranması, ailede meydana gelen dejenerasyonu ortaya koyuyor. Bu da korkulara sebep oluyor. Toplumlarda büyük bir takım reaksiyonlara sebep oluyor. Ama, ben inanıyorum ki insanoğlu kurmakla mükellef olduğu, kurmaya mecbur olduğu aile kavramını, aile kurumunu hiç bir şekilde dejenere edemez ve dejenere edilmesine de müsaade edemez. Aranan nedir? Aranan yücelmedir, yüceltilmedir, güçlendirmedir. Bir iki kelimeyle bizim konumuzdaki diğer bir mükellefiyete dokunmak istiyorum. Kanun diyor ki; "Ana ve çocuğun korunmasıyla ilgili tedbirleri alır, teşkilatı da kurar" diyor. Bizim Anayasamızdaki olay, ana ve çocuk dediği yerde birisi ailenin direğidir ana, öbürü de ailenin en değerli varlığıdır, çocuk. Anayasa bunun korunmasına kayıt getirmiş. Nasıl korunacaktır? Ben burada iki olayı zikretmek istiyorum. Bir tanesi dünya tatbikatında bir sağlık hizmetidir. Bu tatbikat şöyle gelişmektedir. Beş yaşına kadar olan çocuk ölümü veya sıfır ile bir yaş arasındaki çocuk ölümü nisbetlerine baktığınız takdirde, eğer bu nisbetler çok yüksekse, orada çocuk korunmuyor demektir. Veya çocuğun korunmaya ihtiyacı var demektir. Ve genel baktığınız takdirde genç ana ölümlerine -bilhassa doğum esnasında genç ana ölümlerine- baktığımız zaman nisbetler çok yüksekse, yine orada ana korunmuyor demektir. Bizim Toplumumuzda da işte burada başlıyor mesele. Aileyi aşıp topluma intikal etmesi lazım gereken kısmı bizim toplumumuzun en önemli sorunlarından birisi. Çocuk ölümü ve genç ana ölümüdür. Üzüntüyle söyleyeyim ki bunca gayretlerimize rağmen bu nispetler halen uygar ülkelerdeki nispetlerin on mislidir. Sıfırla bir yaşı söyleyeyim. Bu nispetlerin Batıda bin çocuktan altısı ile binde dokuzu arasında olduğu halde, bizim ülkemizde bu binde elli (50) ile binde altmış (60) arasındadır. Binaenaleyh bu nispetleri çok bulduğumuzu, çocuğun korunması dendiği zaman, ailenin korunması dendiği zaman, bu nispetler üzerinde önemle durulması gerektiğini, herkesin bunu kendisine iş edinmesi gerektiğini, meclislerin bunu kendisine iş edinmesi gerektiğini, siyasetçilerin bunu iş edinmesi gerektiğini, hükümetlerin iş edinmesi gerektiğini, ilim müesseselerimizin iş edinmesi gerektiğini, basınımızın, Toplumumuzun, vakıflarımızın, hertürlü kuruluşlarımızın bunu iş edinmesi gerektiğini, söylemeliyim. Ana ölümü de yüz binde yüz otuz üç kadar, başka ülkelerde bu iki ile dört arasında değişiyor. Bu da müşhiş bir olay. Binaenaleyh işte orada ailenin nasıl dağıldığını, yani çocuk doğururken ölen genç kadın, arkada üç tane çocukla bir adam bırakıp gitti mi işte o aile perişan oluyor. Ailenin korunması olayı orada başlıyor. Sonra tabii ki bir üvey ana gelecektir. Altı tane çocuk, işte birçok huzursuzluklar böyle olabiliyor. 21

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Her birinize hoş geldiniz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

Sevgili Rotary Ailem merhaba,

Sevgili Rotary Ailem merhaba, Sevgili Rotary Ailem merhaba, Eylül ayında Toplum Liderleri Geliyor adlı projemize kaynak yaratabilmek için Spa Sağlık projemizi gerçekleştirdik.projemize katılan üyelerimiz ve yakınları aktiviteyi çok

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum,

5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması. Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, 5 Dk. Ülke Ile Ilgili Giriş Konuşması Değerli katılımcılar hepinizi ülkem adına saygıyla selamlıyorum, Beşinci yılını dolduran Suriye Krizi, küresel bir meseledir doğudan batıya; güneyden kuzeye hepimizi

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8

Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı. Sosyal Hizmete Giriş-8 Sosyal Hizmetin Yasal Çerçevesi ve Politika Bağlamı Sosyal Hizmete Giriş-8 Yasal çerçeve ve politika bağlamı Sosyal çalışmacıların sosyal hizmet uygulamalarındaki tüm yasal mevzuatı en ince detayına kadar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN  TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN SYMES IN " TÜRKİYE DE ENFLASYON DİNAMİKLERİ: FIRSATLAR VE RİSKLER KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 10 Nisan 2015 İstanbul, Martı Otel Sayın Misafirler, Değerli Katılımcılar

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

UGLA nın AÇILIŞI Türkiye den, İstanbul dan ve 14 ülkeden gençler

UGLA nın AÇILIŞI Türkiye den, İstanbul dan ve 14 ülkeden gençler UGLA nın AÇILIŞI UGLA nın yeni dönemine Türkiye den, İstanbul dan ve 14 ülkeden gençler ile başladık. Açılışa Türkiye den ve Hollanda dan ortaklarımız ve paydaşlarımız katıldı. Corio nun CEO su Gerard

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Evliliğin Yazısız Kuralları!..

Evliliğin Yazısız Kuralları!.. On5yirmi5.com Evliliğin Yazısız Kuralları!.. Evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktası. Peki iyi günde kötü günde evlilik nasıl olmalı? Aklınızdaki bütün sorulara bu röportaj cevap verecek!.. Yayın

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU

OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU OSNABRÜCK KARDEŞ KENT ELÇİMİZ VE ÇANAKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT BİRİMİ TEMSİLCİMİZ RESMİ TOPLANTIMIZDA KONUĞUMUZ OLDU Osnabrückte bulunan Rotary Kulüplerimiz ile iletişimimizi güçlendirme programı hazırlayan

Detaylı

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR

ÜLKEMİZDE HUZURU BOZMAK İSTİYORLAR Meslek odaları ve bazı sivil toplum kuruluşları, son günlerde yaşanan iç kargaşalarda meydana gelen ölümler, Türk Bayrağına ve Atatürk heykellerine yapılan saldırılar üzerine sağduyu çağrısında bulundu.

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ KAVRAMLAR Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması

www.astromedya.com Örnek Tarot Okuması Örnek Tarot Okuması Bir tarot okuması, bilinçaltına atılmış bir oltadır. Bizler yani tarot okuyucuları, sizin zihninize, bilinçaltınıza olta atarak, sebeplerini ve sonuçlarını zaten sizin biliyor olduğunuz

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin!

Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Böyle buyurdu ekonomi, iş adamına. Nasıl? Fark etmez! Ne kadar? Sonsuza kadar! Niçin? Çünkü böyle mutlu olabilirsin! Çok kazanacak, çok büyüyeceksin. Başkalarından geri kalmayacaksın. Bir eksiğin olmayacak.

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin

SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin SAMSUN BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ & SAM-DER Avusturyada yaşayan Samsunlular Derneğinin (kısa adı ile SAM-DER in) davetlisi olarak 2010 yılında kurulduğu dönemde Sam-der e geldim ve büyük

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İKV DTSO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan Açış Konuşması Diyarbakır, 26.05.2014

İKV DTSO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan Açış Konuşması Diyarbakır, 26.05.2014 İKV DTSO BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan Açış Konuşması Diyarbakır, 26.05.2014 Sayın Valim, Sayın Belediye Eş Başkanları, Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Protokol, Değerli Davetliler

Detaylı

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK ÇÇ Çocuklarınıza Nasıl Davranmalısınız? S. Mitra Çeviri: N. Şekercioğlu Copyright Bilim Teknik Yayınevi Orijinal adı: The Art of Successful Parenting, S. Mitra, 2003 Bu eserin

Detaylı

Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK

Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan BEDÜK Mülki İdare Amirliği Sistemi Kendisini Yenilemek Durumundadır 21. Asrın yükselen değeri insan; insanın huzuru, güvenliği ve refahı. Bizler de o

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi

Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi Eğitimin, Hava Kuvvetlerinin Geleceğindeki Artan Önemi H AVA H AR P O K U L U K O M U TAN L I Ğ I 12 Mayıs 2015 Yeşilyurt/İSTANBUL www.kartallarhaftasi.hho.edu.tr E-posta: icce2015@hho.edu.tr Telefon:+90

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK TURİZİMDE YÜZDE 40 KAYIP BEKLEMİYORUZ Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti Bodrum İlçe başkanı Çiğdem Demiralp, BODER ve TÜRSAB Başkanları ile bir

Detaylı

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012)

ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) ENDONEZYA MALEZYA TİCARET HEYETİ (27 Mayıs 1 Haziran 2012) Ülkemiz ile Endonezya ve Malezya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 27 Mayıs - Haziran 2012 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

'Yaşam, seçimler üzerine kurulu'

'Yaşam, seçimler üzerine kurulu' 'Yaşam, seçimler üzerine kurulu' Yeni yıl için yeni kararlar almak, yeni seçimler yapmak zorunda olanlar, Prof. Dr. Kemal Sayar'ın önerilerini okumadan adım atmasın. Psikiyatr olan Prof. Dr. Kemal Sayar

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı