tarih ve sayılı Resmi Gazete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 142 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aks Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan TORAMAN (Oda sicil no: 14344, Denetçi No: 1522), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakan UĞURLU (Oda sicil no: 16976, Denetçi No: 1921) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Rıza SALTIK ın (Oda Sicil No: 20986) ın denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bakanlık Makamının 7/12/2006 tarihli ve 3961 sayılı Olur u ile; 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek firmanın siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Yapı denetim sorumluluğunu üstlendikleri İzmir ili, Urla Belediyesi, 3 pafta, 1603 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve (h) fıkrasında Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. Olarak belirtilen hükümlere göre denetlemedikleri anlaşılan, Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 66 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmir Mühendislik Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile birlikte adı geçen yapının denetim görevinde bulunan, Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet KÜÇÜK (Oda sicil no: 25067, Denetçi no: 1194), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Refika Ayşe ERKIZAN (Oda sicil no: 11100, Denetçi No: 811), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Müjde ÖZIŞIK (Oda sicil no: 14678, Denetçi No: 5147), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Süheyla Pelin ÖZKAYA (Oda Sicil No: 53927) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali ERGÜZER in (Oda Sicil No: 35645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bakanlık Makamının 7/12/2006 tarihli ve 3961 sayılı Oluru ile; 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak

2 durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun firmanın siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 8/12/2006 tarih ve 3975 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 6/12/2004 tarihli ve 102 sayılı kararı ile 6/12/2004 düzenleme tarihli 7006 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi Önder ÇAKMAK ın 24/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 3/11/2006 tarih ve 3584 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 19/8/2004 tarihli ve 96 sayılı karar ile 19/8/2004 düzenleme tarihli 6852 no lu Proje ve Uygulama Denetçisi Belgesi alan Mimar Metin AKSOY un 21/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 9/11/2006 tarih ve 3637 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 21/10/2005 tarihli ve 128 sayılı karar ile 21/10/2005 düzenleme tarihli 9022 no lu Yapı Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Mehmet Mustafa ÇOPUR un 5/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 29/11/2006 tarih ve sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının; 21/11/ /4/2002 tarihli ve sayılı kararlar ile

3 5/12/2001 düzenleme tarihli 114 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi sahibi Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin tasfiye edilmesi nedeniyle Yapı Denetim izin Belgesinin iptali, Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 21/11/2006 tarih ve 3825 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 14/10/2004 tarihli ve 103 sayılı karar ile 14/10/2004 düzenleme tarihli 7055 no lu Proje ve Uygulama Denetçisi Belgesi alan Mimar Fahrettin ŞENGÖR ün 16/10/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 21/11/2006 tarih ve 3824 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 25/9/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararlar ile 25/9/2001 düzenleme tarihli 47 no lu Proje Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Önder TUNÇALP in 9/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 28/6/2006 tarih ve 2409 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 19/10/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararlar ile 19/10/2001 düzenleme tarihli 382 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi Güngör BAKKALOĞLU nun 28/4/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 4/8/2006 tarih ve 2784 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 14/7/2004 tarihli ve 91 sayılı karar ile 14/7/2004 düzenleme tarihli 6705 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi

4 Kutmete ORHON un 9/6/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 10/11/2006 tarih ve 3696 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 28/9/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararları ile 28/9/2001 düzenleme tarihi 203 no lu Yapı Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi İsmail SARIARSLAN nın 18/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 7/11/2006 tarih ve 3608 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından ; 24/7/2003 tarihli ve 47 sayılı karar ile 24/7/2003 düzenleme tarihli 5397 no lu Proje Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Süleyman Yılmaz HEPTUNALI nın 19/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 13/10/2006 tarih ve 3369 sayılı Olur'u ile, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 151 sayılı Kararın 1 nolu ara Kararı gereğince, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin "Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuarlarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri" başlıklı 9.maddesinde yer alan "... Yapı Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 yıl için geçerli olup, 5 yılın sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayılır..." amir hükmü gereğince, denetçi belgesi alanlardan 5 yılı dolduranların, almış oldukları belgelerini yenileyebilmeleri için denetçi belgeleri aslı ile yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil kayıt örneği, ilgili meslek odası kayıt belgesi ve basılı malzeme ve danışmanlık

5 hizmet bedeli karşılığı olan YTL' nin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi Ankara Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün nolu hesabına yatırılarak alınan dekontla birlikte, Bakanlığımıza müracaat etmeleri halinde denetçi belgelerinin vize edilmesi hususu uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 3/11/2006 tarih ve 3585 sayılı Olur'u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 3/5/2002 tarihli ve 11 sayılı karar ile 3/5/2002 düzenleme tarihli 3767 no'lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Makine Mühendisi Mehmet Vakıf CANBALOĞLU'nun 8/10/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi Kutlubey Sokak 246 DY-IVa pafta, ada, 22nolu parsel, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 312 pafta, 1993 ada, 10 ve 11 nolu parsel, Fatih İlçesi, Nevbahar Mahallesi, Hatip Naci Sokak, 420 pafta,1797 ada, 25 nolu parsel, Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi Ayaz Bostanı Sokak 67 pafta, 1257 ada, 145 nolu parsel, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 205 pafta, 1382 ada 1 parsel, Beyoğlu İlçesi, Keçipiri Mahallesi, 25ald pafta, 3068 ada, 2 nolu parseller üzerindeki inşaatların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Anadolu Yapı Denetim A.Ş. nin 51 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Selami KIVILCIM (Denetçi no:588, Oda Sicil no:17011), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sedat Uğur RAKUNT (Denetçi no:605, oda sicil no:5105), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol TERCAN (Oda sicil no:53540) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat DAĞARSLANI (Oda sicil no:58611) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim

6 faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 1106 ada, 10 nolu parsel, Bahçelievler İlçesi 427 ada, 12 parsel, Bakırköy İlçesi, 121 ada, 13 parsel, Küçükçekmece İlçesi Merkez Mahallesi 11 pafta, 4870 parsel, Avcılar İlçesi 46 pafta, 8513 parsel, Bağcılar İlçesi 245DS-2d pafta, 1750 ada, 5 parseller üzerindeki inşaatların denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Bayındır Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 12 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Cemal GÜNGÖR (Denetçi no:1037, oda Sicil no:37117), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Öznur KAROĞLU (Oda Sicil no:58007), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Erol Lütfi ODYAKMAZ (Denetçi no:4626, oda Sicil no: 9094), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ferit KAHRAMAN (Denetçi no:6278, oda sicil no:14908 ), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Seyfettin YÜKSEL (Oda sicil no:55931), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Uğur Ferhan KARAGÖZ (Denetçi no:687, oda sicil no: 17455) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet Cemil BUCAK (Oda sicil no:60956) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

7 Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, 12 pafta, 3764 nolu parsel, üzerindeki inşaatın denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti nin 409 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Yakup ŞAHİN (Denetçi no: 5960, oda Sicil no: 28707), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KALE (Denetçi no: 5827, Oda Sicil no: 9838), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ahmet KAŞOĞLU (Denetçi no:2875, oda sicil no:9882) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Süleyman Lemi AYŞIL (Oda sicil no:22135) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile Kocaeli Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi 19c2d pafta, 5113 ada, 17 parsel, 19c2c pafta, 3680 ada, 3 parsel, Hacı Halil Mahallesi, 3 pafta, 376 ada, 102 parsel ile Mustafa Paşa Mahallesi, 31M4a pafta, 3380 ada, 15 parsel, 31M4A pafta, 3386 ada, 4 parsel, Gebze/Darıca Belediyesi Osmangazi Mahallesi, 30KIIIb pafta, 1741 ada, 5 parsel ve Cami Mahallesi 21 pafta, 1414 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan 6190 Ticaret Sicil no lu, Gebze Ticaret Odasına kayıtlı Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. nin 42 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; ; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ÖZLEM (Denetçi no:1712, oda Sicil no:41467), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa EVDİREN (Denetçi no:3107, oda Sicil no:4684), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Polat DEMİRCİ (Denetçi no:1737, oda sicil no:11365), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeynel BULUT (Denetçi no:1711, oda sicil no:17435) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Türker BİROL (Oda sicil

8 no:51345) nin denetim faaliyetleri sırasında 4708 Sayılı Yasa ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerine göre anılan Yasa nın 2. maddesinde yer alan denetim görevleri ile 3. maddesinde belirtilen fenni mesuliyet görevlerinin yerine getirilmemiş olması nedenleriyle firma ile yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İzmir İli, Aliağa Belediyesi 19K4a pafta, 214 ada, 9 parsel ve Konak Belediyesi 240 pafta, 2572 ada, 13 nolu parsel üzerinde yapılan yapının denetiminde bulunan 688 Ticaret Sicil no lu, Bergama Ticaret Odasına kayıtlı Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 226 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ERSEN (Denetçi no:2439, oda Sicil no: 13309), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sema GİRGİN (Denetçi no:4939, oda Sicil no: 14476) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Selda KARABULUT BEKTÖRE (Oda sicil no:50075) nin denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İzmir ili, Aliağa Belediyesi, Kazım Dirik Mahallesi 19K4a pafta, 285 ada, 13 nolu parsel üzerinde yapılan yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İzmir Ticaret Odasına kayıtlı Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin 173 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin SUNU (Denetçi no:4682, oda Sicil no: 9427), Proje Denetçisi İnşaat

9 Mühendisi Yusuf Ziya YÜCEBAŞ (Denetçi no:576, oda Sicil no: 7771), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Belül YÜCEBAŞ (Denetçi no:621, oda Sicil no:8037), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin BAŞARAN (Denetçi no:5489, oda Sicil no: 4349) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Barış MUSAL (Oda sicil no: 55800) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu mahallesinde 1900 pafta, 83 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin 170 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İrfan GÜRSAN (Denetçi no:2454, oda Sicil no:25530), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kazım AKTÜRK (Denetçi no:1816, oda Sicil no: 17221), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi M. Keramettin ÖZCAN(Denetçi no:2453, oda Sicil no: 6671), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Cengiz DÜNDAR (Denetçi no:957, oda Sicil no: 4414) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tufan YAKAR (Oda sicil no:49825) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1.fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile

10 bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy-Yeşilova Mahallesi, 243 DR3C pafta, 352 ada, 12 parsel, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy-İnönü Mahallesi, Birlik Sokak 244 DSIV pafta, 665 ada, 25 parsel, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli-Mehmet Akif Mahallesi, 246 DSIVd pafta, 214 ada, 20 parsel, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Hardal Sokak 8 pafta, parsel, Büyükçekmece İlçesi, Esenyurt Belediyesi Yenikent Mahallesi F21D24B4B pafta, 1816 ada, 25 parsel, Halkalı-Merkez Mahallesi, 5 pafta, 5056 parsel, Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi, 3 pafta, parsel, İkitelli M.Akif Mahallesi Babil Sokak 246DSIVd pafta, 251 ada, 6 parsel, Gültepe Mahallesi, 243DRIIIb pafta, 167 ada, 4 parsel, Gültepe Mahallesi Sevgi Sokak, 243DRIIIc pafta, 322 ada, 13 parsel, Merkez Mahallesi, 4 pafta, 5035 parsel ve Merkez Mahallesi, 4 pafta, 4340 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Çağdaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 270 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan DİNÇ (Denetçi no:3047, oda Sicil no:35120), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Hakan Ferruh SALMAN (Denetçi no:3473, oda sicil no: 31668), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M. Süleyman DEMİRKAYA (Denetçi no:3368, oda Sicil no:4375), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Fahrettin DAMLA (Denetçi no:3358, oda sicil no:7421), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Rifat DAĞ (Denetçi no:3566, oda sicil no:5039 ), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Emre ÖZKAN (Oda sicil no:51054), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ramazan YAVUZ (Denetçi no:3391, oda Sicil no:18916), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi İbrahim ÖZÇELİK (Oda sicil no:54368 ), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Cahit KOMUT (Denetçi no:7478, oda sicil no:8646 ), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Atila KURTULMUŞ (Denetçi no:5755, oda sicil no: 14280), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Gürkan DÖKMECİ (Denetçi no:5145, oda sicil no:8285), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Özcan MAŞEROĞLU (Oda sicil no: 59547) ve Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Levent KAPUCU (Oda sicil no: 55095) nun denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve

11 eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 7 pafta, eski 7856 yeni parsel, Kağıthane İlçesi G-119 pafta, 5604 ada, 12 parsel, Şişli İlçesi 246 pafta, 9911 ada, 11 parsel, Şişli İlçesi 246 DY2b pafta, 9246 ada, 15 parsel, Kağıthane İlçesi H-119 pafta, 8409 ada, 7 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 330 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet Turhan DOĞAN (Denetçi no:4381, Oda Sicil no: 15066), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Jülide ZORER (Denetçi no:2782, Oda Sicil no: 7801), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa HACISALİHOĞLU (Oda sicil no: 60625), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Veysi ZORER (Denetçi no:2595, Oda Sicil no: 14591), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Barış Burçak TOPRAKÇI (Oda sicil no: 59224), Proje Denetçisi Abdullah TURANLI (Denetçi no: 2355, oda sicil no: 20281), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Nuri TEVRİZCİ (Denetçi no: 3042, oda sicil no: 15709), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi İsmail GÖĞER (Denetçi no: 6812, oda sicil no: 3910 ), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İbrahim Serim ERKMEN (Denetçi no:1662, oda sicil no: 4055), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet GENÇ (Denetçi no: 4454, oda sicil no:4667) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Altan TUTAK (Oda sicil no: 53537) un denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin

12 Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Belediyesi, 11 pafta, 27 ada, 1 nolu parselde yapılan yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı A Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin 82 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Osman ALTINKUT (Denetçi no:1597, Oda Sicil no: 32079), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Vural KARAHAN (Denetçi no:617, Oda Sicil no: 12295) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa Kemal BOZKURT (Oda sicil no: 58300) un denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Bayrampaşa Belediyesi, Vatan mahallesinde 14 pafta, 26 ada, 3 nolu parsel ve Bayrampaşa Belediyesi Murat Mahallesi 6/2 pafta, nolu parseller üzerinde bulunan yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı A Yapı Denetim A.Ş. nin 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Halil Aydın ÇİMEN (Denetçi no:750, Oda Sicil no:5885), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ö.Yalçın TANSEL (Denetçi no:593, Oda Sicil no:13477), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat

13 Mühendisi Kevork Can NERGİS (Oda sicil no: 53586) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Özgür ÖZER (Oda sicil no: 51484) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Güngören Belediyesi; M. Çakmak Mahallesi, Vardar Sokak I/3. pafta, 7767 nolu parsel, Bağcılar Belediyesi Güneşli Mahallesi 245 Ds3a pafta, 2599 ada, 12 parsel, Bağcılar Belediyesi Bağlar Mahallesi 245 Ds2d pafta, 2801 ada, 14 parsel, Bağcılar Belediyesi Güneşli Mahallesi 245 Ds3c pafta, 2931 ada, 15 parsel, Bahçelievler Belediyesi Yeni Bosna Mahallesi 243Ds2b pafta, 300 ada, 3 parsel, Bahçelievler Belediyesi Yeni Bosna Mahallesi 6 pafta, 529 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cebeci Mahallesi, 3/14 pafta, 2159 ada, 8 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, 9/15 pafta, 1163 ada, 2 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi, 2/14 pafta, 2029 ada, 1 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 2 pafta, 766 ada, 2 parsel ve Üsküdar Belediyesi, Örnek Mahallesi, 82/4 pafta, 1463 ada, 6 nolu parseller üzerindeki yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Doğuş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 160 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet AKYOL (Denetçi no: 1691, oda sicil no: 16589), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayri ŞENGÜL (Denetçi no:1693, oda sicil no: 15391), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali UZUNGİL (Denetçi no: 1688, oda sicil no: 5308), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemal KAROĞLU (oda sicil no: 33800), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali ÖZEN (Denetçi no: 1690, oda sicil no: 18732), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi

14 Neşe ER (oda sicil no: 59277), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülsen GÖKGÜR (Denetçi no: 1687, oda sicil no:16784), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet AYAR (Denetçi no:1689, oda sicil no: 11705), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Rüçhan ŞIPKA (Denetçi no:345, oda sicil no: 5675), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Engin EREN (oda sicil no: 59882) ve Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlhan KAHRAMAN (Denetçi no: 5502, oda sicil no: 25760) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Kanunun 6. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 7. maddesine aykırı olarak bünyelerinde yapı denetçisi olarak görev yapan Alim ERDAL ın vefatını süresi içerisinde ilgili mercilere bildirmediği anlaşılan Ticaret Sicil no lu, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 362 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim Müşavirlik Ltd. Şti. ve bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; şirket ortağı Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Gürsel KARSLI (Denetçi no: 5566, oda sicil no:38598) ın denetim faaliyetlerinin ve yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

15 Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; Bebek Yapı Denetim Kurumu Ltd. Şti. ve daha sonra Pro-Den Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi 12/1 pafta, 659 ada, 99 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı, 234 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro-Den Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile Ticaret Sicil no lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 197 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bebek Yapı Denetim Kurumu Ltd. Şti. ile söz konusu bu firmaların denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muzaffer OZAN (Denetçi no:2675, Oda Sicil no: 45830), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Orhan SAKA (Denetçi no:3037, oda sicil no: 5768), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Rıza ERKİN (Oda sicil no:35877), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Berat Sena AYNACI (Denetçi no:2479,oda sicil no:35965), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan HOROZAL (Denetçi no:836, oda sicil no:2926), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim NURAL (Oda sicil no:11504), tarihinde Mimar Hasan HOROZAL ın yerine proje ve uygulama denetçiliği görevini devralan Mimar Özcan ALKAN (Denetçi no:4388, oda sicil no:9519) ve yine aynı tarihte İnşaat Mühendisi Berat Sena AYNACI dan yapı denetçiliği görevini devralan İnşaat Mühendisi Turhan BAKIR (Denetçi no: 3764, oda sicil no:11333) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firmalar ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, her bir firmanın 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmaların Yapı Denetim İzin Belgelerinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun sicillerine işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Pendik ilçesi, Güzelyalı mahallesinde 23 pafta, 1861 nolu parsel, 24 pafta, 1391 nolu parsel, 25 pafta, 1554 nolu parsel, 25 pafta, 1590 nolu parsel, 25 pafta, 4162 nolu parsel, 27 pafta, 2215 nolu

16 parsel, 27 pafta, 2138 nolu parsel, Pendik ilçesi Fatih Mahallesi 237 EF 3B pafta, 5349 ada, 9 nolu parsel, Pendik ilçesi Yayalar mah. 9 pafta, 3942 nolu parsel ve Tuzla ilçesi Postane mah. 1 pafta, 6978 nolu parseller üzerindeki yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Erdem Yapı Denetim Ltd.Şti nin 182 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan BALTACI (Denetçi no:448, Oda Sicil no: 11425), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Mahir DÜNDAR(Denetçi no:1362, Oda Sicil no: 24359), Proje ve Yapı Denetçisi Mimar Fehmi İlker GİRİT (Denetçi no:3377, oda sicil no: 5002), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa BENKLİ (Denetçi no: 1673, oda sicil no: 50423) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halil UĞURLU (Denetçi no: 6341, oda sicil no: 3247) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Hakkı TEZCAN (Denetçi no:2322, oda sicil no: 5219), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÇAKMAK (Oda sicil no:46826), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ergün OSANMAZ (Oda sicil no:48396), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ersan GÜZEL (Oda sicil no:53811) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Engin KÖKLÜ (Oda sicil no:60626) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 11/11/2004 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet Selami AYDOĞAN (Oda sicil no:13657, Denetçi no: 1279)'nın vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun'daki

17 üç iş günü süresini geçirdikten sonra 29/7/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 28 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 7/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Ali KIVRAK (Oda sicil no:24172, Denetçi no:24)'nun vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 16/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun' da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan Ticaret Sicil No lu İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 146 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur' u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 4/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Süleyman GÜL (Oda sicil no: 12929, Denetçi no:6730)'ün vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 15/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 40 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

18 Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 30/7/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Proje Denetçisi inşaat Mühendisi Hakkı PEKER (Oda sicil no:18857, Denetçi no:5922)'in vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 19/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan Ticaret Sicil No'lu Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 54 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur' u ile 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun'un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 3/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Ahmet ATAOĞLU (Oda sicil no:4644, Denetçi no:2521)'nun vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 3/10/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 273 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile İstanbul ili, Fatih İlçesi, 383 pafta, 1567 ada, 143 parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Uyum Yapı Denetim Ltd. Ştİ.'nin 405 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet KURTULUŞ (Oda sicil no:14061, Denetçi No:6694), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aydın GÖBRİŞ (Oda sicil no:12367, Denetçi No:132), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Oktay URUN (Oda sicil no:9218, Denetçi no:4944), Proje ve Yapı Denetçisi

19 Elektrik Mühendisi Kemal DEMİRER (Oda sicil no:8947, Denetçi no:6461) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Serdar KOYUNCU (Oda Sicil No:43687)'nun denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin ( c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek" ve (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, l (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; İstanbul ili, Sultançiftliği Mahallesi, 248DT a pafta, 260 ada, 11 parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Etik Yapı Denetim A.Ş.'nin 293 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa Ersun BALAKAN (Oda sicil no:28669, Denetçi No:2723), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Rahmi ÇOBAN (Oda sicil no: 8923, Denetçi No:3908), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Cengiz TOKER (Oda sicil no: 11771, Denetçi no:1039), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Yalçın Kaya NECAN (Oda sicil no:1151, Denetçi no:2194) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemalettin YASSA (Oda Sicil No:9766)'nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek" ve (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

20 tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının tarihli ve 3278 sayılı Olur' u ile Ankara ili, Sincan ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 880 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil No'lu Ankara Ticaret Odasına kayıtlı Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.'nin 264 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ercan OĞUZ (Oda sicil no:11331, Denetçi no:2585), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖNCEL (Oda sicil no: 12428, Denetçi no:5146), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Afet BARAN (Oda sicil no:14914, Denetçi no:4475), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Osman KAYA (Oda sicil no:5080, Denetçi no:2897), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa ŞENEL (Oda sicil no:6730, Denetçi no:6650) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mahmut Deniz HOCAOĞLU (Oda sicil no:47770)'ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek", (d) fıkrasında belirtilen "Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.", (e ) fıkrasında belirtilen "Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.", (g) fıkrasında belirtilen "ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek" ve (ı) fıkrasında belirtilen "Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ Ocak 2016 SAAT:13.00

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ Ocak 2016 SAAT:13.00 SIRA KAYIT ZABIT 1 4245 121 2 4989 122 3 4811 123 4 4799 124 5 5024 125 6 4279 126 7 5148 127 8 4497 128 9 5030 129 10 5051 130 MÜDÜRLÜK Emlak Emlak TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 372.500,00 11.175,00 387.000,00

Detaylı

T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ Mayıs 2016 SAAT:13.00

T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ Mayıs 2016 SAAT:13.00 SIR A NO KAYI T NO ZABIT NO 1 1243 594 2 921 595 3 1539 596 4 945 597 5 1518 598 6 870 599 7 920 600 8 1294 601 9 1487 602 10 1424 603 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 6.290.350,00 188.710,50 262.500,00

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30 GENÇ ERKEKLER (B). TUR. GRUP YER ATAŞEHİR : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ // SAAT:: ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi //

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri

Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri On5yirmi5.com Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri İşte Bağcılar'daki kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri... Yayın Tarihi : 10 Eylül 2015 Perşembe (oluşturma : 1/14/2017)

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2301 ada, 38 parsel sayılı 38,28 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 23/24 hissesinin satışı

Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 2301 ada, 38 parsel sayılı 38,28 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 23/24 hissesinin satışı SIRA KAYIT ZABIT 1 50 248 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL 174.253,75 5.227,61 T.C. ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI ENCÜMEN MÜDÜRLÜGÜ İHALE GÜNDEMİ 08 02 Mart 2016 SAAT:13.00 GEÇİCİ MEVZUAT KONU İHALE BEDELİ

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ADI-SOYADI İLAN NO ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Dil Notu SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. Aybüke Erol SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. ADI-SOYADI İLAN NO MEZUN OLDUĞU ÜNV. LİSANS MEZUNİYET ORTALAMA SI YÖK 4'LÜK SİSTEMDEKİ NOTLARIN 100'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIKLARI ALES TOEFL IELTS ÜDS YDS + Eşdeğer e-yds YÖKDİL KPDS Yabancı Dil Notu Öndeğerlendirme

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Adı ve Soyadı

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

Eston Kirazlı Evler. Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı. Bahçelievler Airport Hill

Eston Kirazlı Evler. Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı. Bahçelievler Airport Hill BAĞCILAR Eston Kirazlı Evler Kirazlı Park Evleri Kirazlı Park Evleri Eston Kirazlı Evler BAHÇELİEVLER Bahçelievler Airport Hill Bahçelievler Koza 26 Bahçelievler Yayla Apartmanı Merter Emre Apartmanı Bahçelievler

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?

Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK. filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE? Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Okan M??E OZCAN YAPI URETIM SAN.TIC.AS. ULA?TIRMA?ANT?YE KONYA ERMENEK filiz tatlilioglu HURYASAR MUHENDISLIK YAPI?ANT?YE?STANBUL

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ EYLÜL 2015 SAAT:13.00

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ EYLÜL 2015 SAAT:13.00 SIRA KAYIT ZABIT 1 2876 983 2 3672 984 3 3330 985 4 3331 986 5 3285 987 6 3284 988 7 3288 989 8 3375 990 9 3140 991 10 3039 992 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL 54.000,00 + KDV/YIL 180.000,00 + KDV/YIL GEÇİCİ TEMİNAT

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe

Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe Sıra Adı Soyadı Firma Adı Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapılacak İl Staj Yapılacak İlçe 1 Okan MİŞE ÖZCAN YAPI ÜRT. SAN.TİC.A.Ş. ULAŞTIRMA ŞANTİYE KONYA ERMENEK 2 Filiz TATLILIOĞLU HÜRYAŞAR MÜHENDİSLİK YAPI

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri.

c) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri. Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Amaç, kapsam ve Tanımlar ; MADDE 1 Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL 1.GRUP ABDULSAMED ENGİN GÜL YALÇIN AHU BERİKA EMRAHOĞLU GÜL YALÇIN ALEV ANDİÇ GÜL YALÇIN AYŞE AYDOĞMUŞ GÜL YALÇIN AYŞE KOÇAK GÜL YALÇIN BAHAR NOHUT GÜL YALÇIN BARIŞ CAN

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İstanbul hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede. Yayın

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (A) 1. TUR 1. GRUP. 28/12/2015 SAAT:13:00 Celal Aras Anadolu Lisesi. 6 1 KADIKÖY İstanbul Kadıköy Lisesi B2 28/12/2015 SAAT:10:00

GENÇ ERKEKLER (A) 1. TUR 1. GRUP. 28/12/2015 SAAT:13:00 Celal Aras Anadolu Lisesi. 6 1 KADIKÖY İstanbul Kadıköy Lisesi B2 28/12/2015 SAAT:10:00 GENÇ ERKEKLER (A) 1. TUR 1. GRUP YER ATAŞEHİR ÜSKÜDAR BEYKOZ ÇEKMEKÖY : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ 1 14/12/215 SAAT:1: 2 Üsküdar Zeynep Kamil

Detaylı

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44

MÜS. YERİ MÜS. TARİHİ. 7.2.2015 İzmir. 8.2.2015 Ankara. 21.3.2015 Eskişehir 2 Nisan 2015/44 ÜNİVERSİTESİ GÖREVİ ADI 1 Engin ÖZTEL Dokuz Eylül 2 Melih Metin PEKKAPTAN Orta Doğu Tenik 3 DORUK KAMIŞ Kocaeli 4 AHMET KARAMAN Atatürk Ligi Ligi ÜNİLİG Buz Hokeyi ÜNİLİG Buz Hokeyi TÜRKİYE 7.2.2015 İzmir

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

KESİN KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Doktora Öğrencileri İçin T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Takvimi Programlara

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1.BÖLGE (MARMARA BÖLGESİ) ATLETİZM ŞAMPİYONASI 08-10 MART 2015 / ANTALYA ERKEKLER TÜRKİYE SPORCULAR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1 MERT URUK KOCAELİ İZMİT ZİHİNSEL ENGELLİLER BECERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ MARMARA ERKEK 12 12 YAŞ ALTI DOWN 19.98 1 1 MEHMET CAN TOPAL KOCAELİ YAŞAMA SEVİNCİ ZİH.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ YAPI DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI 1 SELİM AÇIKGÖZ Gerede/1986 2 NAZİF IŞIK Sarayköy/1990 3 FUAT KAZIM ŞENEL Altındağ/1990

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH HASTANE İŞLETMECİLİĞİ VE SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ FİNAL SINAVI KATILIM LİSTELERİ TC KİMLİK AD SOYAD KURS NO KATILIM DURUM 1304***1896 SALİH KILIÇ HY2011 278 Sınava Girdi 1919***0790 MUSTAFA SEÇKİN

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı