tarih ve sayılı Resmi Gazete

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 142 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aks Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan TORAMAN (Oda sicil no: 14344, Denetçi No: 1522), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakan UĞURLU (Oda sicil no: 16976, Denetçi No: 1921) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Rıza SALTIK ın (Oda Sicil No: 20986) ın denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bakanlık Makamının 7/12/2006 tarihli ve 3961 sayılı Olur u ile; 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek firmanın siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Yapı denetim sorumluluğunu üstlendikleri İzmir ili, Urla Belediyesi, 3 pafta, 1603 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve (h) fıkrasında Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek. Olarak belirtilen hükümlere göre denetlemedikleri anlaşılan, Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 66 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İzmir Mühendislik Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile birlikte adı geçen yapının denetim görevinde bulunan, Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet KÜÇÜK (Oda sicil no: 25067, Denetçi no: 1194), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Refika Ayşe ERKIZAN (Oda sicil no: 11100, Denetçi No: 811), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Müjde ÖZIŞIK (Oda sicil no: 14678, Denetçi No: 5147), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Süheyla Pelin ÖZKAYA (Oda Sicil No: 53927) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali ERGÜZER in (Oda Sicil No: 35645) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, Bakanlık Makamının 7/12/2006 tarihli ve 3961 sayılı Oluru ile; 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak

2 durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun firmanın siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 8/12/2006 tarih ve 3975 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 6/12/2004 tarihli ve 102 sayılı kararı ile 6/12/2004 düzenleme tarihli 7006 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi Önder ÇAKMAK ın 24/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 3/11/2006 tarih ve 3584 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 19/8/2004 tarihli ve 96 sayılı karar ile 19/8/2004 düzenleme tarihli 6852 no lu Proje ve Uygulama Denetçisi Belgesi alan Mimar Metin AKSOY un 21/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 9/11/2006 tarih ve 3637 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 21/10/2005 tarihli ve 128 sayılı karar ile 21/10/2005 düzenleme tarihli 9022 no lu Yapı Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Mehmet Mustafa ÇOPUR un 5/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 29/11/2006 tarih ve sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının; 21/11/ /4/2002 tarihli ve sayılı kararlar ile

3 5/12/2001 düzenleme tarihli 114 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi sahibi Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin tasfiye edilmesi nedeniyle Yapı Denetim izin Belgesinin iptali, Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 21/11/2006 tarih ve 3825 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 14/10/2004 tarihli ve 103 sayılı karar ile 14/10/2004 düzenleme tarihli 7055 no lu Proje ve Uygulama Denetçisi Belgesi alan Mimar Fahrettin ŞENGÖR ün 16/10/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 21/11/2006 tarih ve 3824 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 25/9/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararlar ile 25/9/2001 düzenleme tarihli 47 no lu Proje Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Önder TUNÇALP in 9/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 28/6/2006 tarih ve 2409 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 19/10/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararlar ile 19/10/2001 düzenleme tarihli 382 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi Güngör BAKKALOĞLU nun 28/4/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının 4/8/2006 tarih ve 2784 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 14/7/2004 tarihli ve 91 sayılı karar ile 14/7/2004 düzenleme tarihli 6705 no lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Elektrik Mühendisi

4 Kutmete ORHON un 9/6/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 10/11/2006 tarih ve 3696 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 28/9/2001 tarihli ve 3-4 sayılı kararları ile 28/9/2001 düzenleme tarihi 203 no lu Yapı Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi İsmail SARIARSLAN nın 18/7/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 7/11/2006 tarih ve 3608 sayılı Olur u ile, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından ; 24/7/2003 tarihli ve 47 sayılı karar ile 24/7/2003 düzenleme tarihli 5397 no lu Proje Denetçisi Belgesi alan İnşaat Mühendisi Süleyman Yılmaz HEPTUNALI nın 19/8/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 13/10/2006 tarih ve 3369 sayılı Olur'u ile, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 151 sayılı Kararın 1 nolu ara Kararı gereğince, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin "Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuarlarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri" başlıklı 9.maddesinde yer alan "... Yapı Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 yıl için geçerli olup, 5 yılın sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayılır..." amir hükmü gereğince, denetçi belgesi alanlardan 5 yılı dolduranların, almış oldukları belgelerini yenileyebilmeleri için denetçi belgeleri aslı ile yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil kayıt örneği, ilgili meslek odası kayıt belgesi ve basılı malzeme ve danışmanlık

5 hizmet bedeli karşılığı olan YTL' nin T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi Ankara Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün nolu hesabına yatırılarak alınan dekontla birlikte, Bakanlığımıza müracaat etmeleri halinde denetçi belgelerinin vize edilmesi hususu uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 3/11/2006 tarih ve 3585 sayılı Olur'u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığından; 3/5/2002 tarihli ve 11 sayılı karar ile 3/5/2002 düzenleme tarihli 3767 no'lu Proje ve Yapı Denetçisi Belgesi alan Makine Mühendisi Mehmet Vakıf CANBALOĞLU'nun 8/10/2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle denetçi belgesi iptal edilmiştir. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi Kutlubey Sokak 246 DY-IVa pafta, ada, 22nolu parsel, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 312 pafta, 1993 ada, 10 ve 11 nolu parsel, Fatih İlçesi, Nevbahar Mahallesi, Hatip Naci Sokak, 420 pafta,1797 ada, 25 nolu parsel, Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi Ayaz Bostanı Sokak 67 pafta, 1257 ada, 145 nolu parsel, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 205 pafta, 1382 ada 1 parsel, Beyoğlu İlçesi, Keçipiri Mahallesi, 25ald pafta, 3068 ada, 2 nolu parseller üzerindeki inşaatların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Anadolu Yapı Denetim A.Ş. nin 51 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Selami KIVILCIM (Denetçi no:588, Oda Sicil no:17011), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sedat Uğur RAKUNT (Denetçi no:605, oda sicil no:5105), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erol TERCAN (Oda sicil no:53540) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat DAĞARSLANI (Oda sicil no:58611) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim

6 faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 1106 ada, 10 nolu parsel, Bahçelievler İlçesi 427 ada, 12 parsel, Bakırköy İlçesi, 121 ada, 13 parsel, Küçükçekmece İlçesi Merkez Mahallesi 11 pafta, 4870 parsel, Avcılar İlçesi 46 pafta, 8513 parsel, Bağcılar İlçesi 245DS-2d pafta, 1750 ada, 5 parseller üzerindeki inşaatların denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Bayındır Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 12 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Cemal GÜNGÖR (Denetçi no:1037, oda Sicil no:37117), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Öznur KAROĞLU (Oda Sicil no:58007), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Erol Lütfi ODYAKMAZ (Denetçi no:4626, oda Sicil no: 9094), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ferit KAHRAMAN (Denetçi no:6278, oda sicil no:14908 ), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Seyfettin YÜKSEL (Oda sicil no:55931), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Uğur Ferhan KARAGÖZ (Denetçi no:687, oda sicil no: 17455) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet Cemil BUCAK (Oda sicil no:60956) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

7 Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, 12 pafta, 3764 nolu parsel, üzerindeki inşaatın denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti nin 409 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Yakup ŞAHİN (Denetçi no: 5960, oda Sicil no: 28707), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KALE (Denetçi no: 5827, Oda Sicil no: 9838), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ahmet KAŞOĞLU (Denetçi no:2875, oda sicil no:9882) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Süleyman Lemi AYŞIL (Oda sicil no:22135) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile Kocaeli Gebze Belediyesi Güzeller Mahallesi 19c2d pafta, 5113 ada, 17 parsel, 19c2c pafta, 3680 ada, 3 parsel, Hacı Halil Mahallesi, 3 pafta, 376 ada, 102 parsel ile Mustafa Paşa Mahallesi, 31M4a pafta, 3380 ada, 15 parsel, 31M4A pafta, 3386 ada, 4 parsel, Gebze/Darıca Belediyesi Osmangazi Mahallesi, 30KIIIb pafta, 1741 ada, 5 parsel ve Cami Mahallesi 21 pafta, 1414 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan 6190 Ticaret Sicil no lu, Gebze Ticaret Odasına kayıtlı Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. nin 42 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; ; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ÖZLEM (Denetçi no:1712, oda Sicil no:41467), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa EVDİREN (Denetçi no:3107, oda Sicil no:4684), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Polat DEMİRCİ (Denetçi no:1737, oda sicil no:11365), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeynel BULUT (Denetçi no:1711, oda sicil no:17435) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Türker BİROL (Oda sicil

8 no:51345) nin denetim faaliyetleri sırasında 4708 Sayılı Yasa ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerine göre anılan Yasa nın 2. maddesinde yer alan denetim görevleri ile 3. maddesinde belirtilen fenni mesuliyet görevlerinin yerine getirilmemiş olması nedenleriyle firma ile yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İzmir İli, Aliağa Belediyesi 19K4a pafta, 214 ada, 9 parsel ve Konak Belediyesi 240 pafta, 2572 ada, 13 nolu parsel üzerinde yapılan yapının denetiminde bulunan 688 Ticaret Sicil no lu, Bergama Ticaret Odasına kayıtlı Olgu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 226 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ERSEN (Denetçi no:2439, oda Sicil no: 13309), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sema GİRGİN (Denetçi no:4939, oda Sicil no: 14476) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Selda KARABULUT BEKTÖRE (Oda sicil no:50075) nin denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İzmir ili, Aliağa Belediyesi, Kazım Dirik Mahallesi 19K4a pafta, 285 ada, 13 nolu parsel üzerinde yapılan yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İzmir Ticaret Odasına kayıtlı Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin 173 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin SUNU (Denetçi no:4682, oda Sicil no: 9427), Proje Denetçisi İnşaat

9 Mühendisi Yusuf Ziya YÜCEBAŞ (Denetçi no:576, oda Sicil no: 7771), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Belül YÜCEBAŞ (Denetçi no:621, oda Sicil no:8037), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin BAŞARAN (Denetçi no:5489, oda Sicil no: 4349) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Barış MUSAL (Oda sicil no: 55800) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu mahallesinde 1900 pafta, 83 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin 170 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İrfan GÜRSAN (Denetçi no:2454, oda Sicil no:25530), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kazım AKTÜRK (Denetçi no:1816, oda Sicil no: 17221), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi M. Keramettin ÖZCAN(Denetçi no:2453, oda Sicil no: 6671), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Cengiz DÜNDAR (Denetçi no:957, oda Sicil no: 4414) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tufan YAKAR (Oda sicil no:49825) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1.fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile

10 bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy-Yeşilova Mahallesi, 243 DR3C pafta, 352 ada, 12 parsel, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy-İnönü Mahallesi, Birlik Sokak 244 DSIV pafta, 665 ada, 25 parsel, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli-Mehmet Akif Mahallesi, 246 DSIVd pafta, 214 ada, 20 parsel, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, Hardal Sokak 8 pafta, parsel, Büyükçekmece İlçesi, Esenyurt Belediyesi Yenikent Mahallesi F21D24B4B pafta, 1816 ada, 25 parsel, Halkalı-Merkez Mahallesi, 5 pafta, 5056 parsel, Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi, 3 pafta, parsel, İkitelli M.Akif Mahallesi Babil Sokak 246DSIVd pafta, 251 ada, 6 parsel, Gültepe Mahallesi, 243DRIIIb pafta, 167 ada, 4 parsel, Gültepe Mahallesi Sevgi Sokak, 243DRIIIc pafta, 322 ada, 13 parsel, Merkez Mahallesi, 4 pafta, 5035 parsel ve Merkez Mahallesi, 4 pafta, 4340 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Çağdaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 270 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Burhan DİNÇ (Denetçi no:3047, oda Sicil no:35120), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Hakan Ferruh SALMAN (Denetçi no:3473, oda sicil no: 31668), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar M. Süleyman DEMİRKAYA (Denetçi no:3368, oda Sicil no:4375), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Fahrettin DAMLA (Denetçi no:3358, oda sicil no:7421), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Rifat DAĞ (Denetçi no:3566, oda sicil no:5039 ), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Emre ÖZKAN (Oda sicil no:51054), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ramazan YAVUZ (Denetçi no:3391, oda Sicil no:18916), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi İbrahim ÖZÇELİK (Oda sicil no:54368 ), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Cahit KOMUT (Denetçi no:7478, oda sicil no:8646 ), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Atila KURTULMUŞ (Denetçi no:5755, oda sicil no: 14280), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Gürkan DÖKMECİ (Denetçi no:5145, oda sicil no:8285), Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Özcan MAŞEROĞLU (Oda sicil no: 59547) ve Yardımcı Kontrol İnşaat Mühendisi Levent KAPUCU (Oda sicil no: 55095) nun denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve

11 eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükmüne aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 7 pafta, eski 7856 yeni parsel, Kağıthane İlçesi G-119 pafta, 5604 ada, 12 parsel, Şişli İlçesi 246 pafta, 9911 ada, 11 parsel, Şişli İlçesi 246 DY2b pafta, 9246 ada, 15 parsel, Kağıthane İlçesi H-119 pafta, 8409 ada, 7 parseller üzerinde yapılan yapıların denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 330 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet Turhan DOĞAN (Denetçi no:4381, Oda Sicil no: 15066), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Jülide ZORER (Denetçi no:2782, Oda Sicil no: 7801), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa HACISALİHOĞLU (Oda sicil no: 60625), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Veysi ZORER (Denetçi no:2595, Oda Sicil no: 14591), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Barış Burçak TOPRAKÇI (Oda sicil no: 59224), Proje Denetçisi Abdullah TURANLI (Denetçi no: 2355, oda sicil no: 20281), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Nuri TEVRİZCİ (Denetçi no: 3042, oda sicil no: 15709), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi İsmail GÖĞER (Denetçi no: 6812, oda sicil no: 3910 ), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İbrahim Serim ERKMEN (Denetçi no:1662, oda sicil no: 4055), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet GENÇ (Denetçi no: 4454, oda sicil no:4667) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Altan TUTAK (Oda sicil no: 53537) un denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin

12 Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Bahçeköy Belediyesi, 11 pafta, 27 ada, 1 nolu parselde yapılan yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı A Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin 82 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Osman ALTINKUT (Denetçi no:1597, Oda Sicil no: 32079), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Vural KARAHAN (Denetçi no:617, Oda Sicil no: 12295) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa Kemal BOZKURT (Oda sicil no: 58300) un denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Bayrampaşa Belediyesi, Vatan mahallesinde 14 pafta, 26 ada, 3 nolu parsel ve Bayrampaşa Belediyesi Murat Mahallesi 6/2 pafta, nolu parseller üzerinde bulunan yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı A Yapı Denetim A.Ş. nin 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Halil Aydın ÇİMEN (Denetçi no:750, Oda Sicil no:5885), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ö.Yalçın TANSEL (Denetçi no:593, Oda Sicil no:13477), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat

13 Mühendisi Kevork Can NERGİS (Oda sicil no: 53586) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Özgür ÖZER (Oda sicil no: 51484) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul İli, Güngören Belediyesi; M. Çakmak Mahallesi, Vardar Sokak I/3. pafta, 7767 nolu parsel, Bağcılar Belediyesi Güneşli Mahallesi 245 Ds3a pafta, 2599 ada, 12 parsel, Bağcılar Belediyesi Bağlar Mahallesi 245 Ds2d pafta, 2801 ada, 14 parsel, Bağcılar Belediyesi Güneşli Mahallesi 245 Ds3c pafta, 2931 ada, 15 parsel, Bahçelievler Belediyesi Yeni Bosna Mahallesi 243Ds2b pafta, 300 ada, 3 parsel, Bahçelievler Belediyesi Yeni Bosna Mahallesi 6 pafta, 529 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cebeci Mahallesi, 3/14 pafta, 2159 ada, 8 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi, 9/15 pafta, 1163 ada, 2 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi, 2/14 pafta, 2029 ada, 1 parsel, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 2 pafta, 766 ada, 2 parsel ve Üsküdar Belediyesi, Örnek Mahallesi, 82/4 pafta, 1463 ada, 6 nolu parseller üzerindeki yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Doğuş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin 160 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet AKYOL (Denetçi no: 1691, oda sicil no: 16589), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hayri ŞENGÜL (Denetçi no:1693, oda sicil no: 15391), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali UZUNGİL (Denetçi no: 1688, oda sicil no: 5308), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemal KAROĞLU (oda sicil no: 33800), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali ÖZEN (Denetçi no: 1690, oda sicil no: 18732), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi

14 Neşe ER (oda sicil no: 59277), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülsen GÖKGÜR (Denetçi no: 1687, oda sicil no:16784), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet AYAR (Denetçi no:1689, oda sicil no: 11705), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Rüçhan ŞIPKA (Denetçi no:345, oda sicil no: 5675), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Engin EREN (oda sicil no: 59882) ve Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlhan KAHRAMAN (Denetçi no: 5502, oda sicil no: 25760) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Kanunun 6. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 7. maddesine aykırı olarak bünyelerinde yapı denetçisi olarak görev yapan Alim ERDAL ın vefatını süresi içerisinde ilgili mercilere bildirmediği anlaşılan Ticaret Sicil no lu, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 362 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim Müşavirlik Ltd. Şti. ve bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; şirket ortağı Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Gürsel KARSLI (Denetçi no: 5566, oda sicil no:38598) ın denetim faaliyetlerinin ve yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

15 Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; Bebek Yapı Denetim Kurumu Ltd. Şti. ve daha sonra Pro-Den Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Beşiktaş ilçesi 12/1 pafta, 659 ada, 99 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil no lu Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı, 234 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro-Den Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile Ticaret Sicil no lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 197 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bebek Yapı Denetim Kurumu Ltd. Şti. ile söz konusu bu firmaların denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muzaffer OZAN (Denetçi no:2675, Oda Sicil no: 45830), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Orhan SAKA (Denetçi no:3037, oda sicil no: 5768), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Rıza ERKİN (Oda sicil no:35877), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Berat Sena AYNACI (Denetçi no:2479,oda sicil no:35965), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan HOROZAL (Denetçi no:836, oda sicil no:2926), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim NURAL (Oda sicil no:11504), tarihinde Mimar Hasan HOROZAL ın yerine proje ve uygulama denetçiliği görevini devralan Mimar Özcan ALKAN (Denetçi no:4388, oda sicil no:9519) ve yine aynı tarihte İnşaat Mühendisi Berat Sena AYNACI dan yapı denetçiliği görevini devralan İnşaat Mühendisi Turhan BAKIR (Denetçi no: 3764, oda sicil no:11333) ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firmalar ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, her bir firmanın 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmaların Yapı Denetim İzin Belgelerinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun sicillerine işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının tarihli ve 3466 sayılı Olur u ile; İstanbul ili, Pendik ilçesi, Güzelyalı mahallesinde 23 pafta, 1861 nolu parsel, 24 pafta, 1391 nolu parsel, 25 pafta, 1554 nolu parsel, 25 pafta, 1590 nolu parsel, 25 pafta, 4162 nolu parsel, 27 pafta, 2215 nolu

16 parsel, 27 pafta, 2138 nolu parsel, Pendik ilçesi Fatih Mahallesi 237 EF 3B pafta, 5349 ada, 9 nolu parsel, Pendik ilçesi Yayalar mah. 9 pafta, 3942 nolu parsel ve Tuzla ilçesi Postane mah. 1 pafta, 6978 nolu parseller üzerindeki yapıların denetiminde bulunan / Ticaret Sicil no lu, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Erdem Yapı Denetim Ltd.Şti nin 182 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan BALTACI (Denetçi no:448, Oda Sicil no: 11425), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Mahir DÜNDAR(Denetçi no:1362, Oda Sicil no: 24359), Proje ve Yapı Denetçisi Mimar Fehmi İlker GİRİT (Denetçi no:3377, oda sicil no: 5002), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa BENKLİ (Denetçi no: 1673, oda sicil no: 50423) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halil UĞURLU (Denetçi no: 6341, oda sicil no: 3247) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Hakkı TEZCAN (Denetçi no:2322, oda sicil no: 5219), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih ÇAKMAK (Oda sicil no:46826), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ergün OSANMAZ (Oda sicil no:48396), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ersan GÜZEL (Oda sicil no:53811) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Engin KÖKLÜ (Oda sicil no:60626) nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 11/11/2004 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ahmet Selami AYDOĞAN (Oda sicil no:13657, Denetçi no: 1279)'nın vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun'daki

17 üç iş günü süresini geçirdikten sonra 29/7/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 28 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip BMM Birleşik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 7/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Ali KIVRAK (Oda sicil no:24172, Denetçi no:24)'nun vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 16/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun' da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan Ticaret Sicil No lu İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 146 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Başaran Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur' u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 4/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Süleyman GÜL (Oda sicil no: 12929, Denetçi no:6730)'ün vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 15/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 40 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

18 Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 30/7/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Proje Denetçisi inşaat Mühendisi Hakkı PEKER (Oda sicil no:18857, Denetçi no:5922)'in vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 19/8/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan Ticaret Sicil No'lu Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 54 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Eskişehir Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur' u ile 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun'un 6. maddesine aykırı olarak; bünyesinde Yapı Denetçisi olarak çalışan ve 3/8/2005 tarihindeki vefatı sırasında denetimi altında mevcut iş bulunan Yapı Denetçisi inşaat Mühendisi Ahmet ATAOĞLU (Oda sicil no:4644, Denetçi no:2521)'nun vefatını (denetimi altındaki yapıyla ilişkisinin kesilmesinin), anılan Kanun daki üç iş günü süresini geçirdikten sonra 3/10/2005 tarihinde Bakanlığa bildiren ve yine aynı Kanun'da belirtilen sürede ilgili idareye bildirimde bulunmayan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 273 no'lu Yapı Denetim izin Belgesine sahip Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulmasını, Yapı Denetim izin Belgesinin Bakanlıkça geçici olarak geri alınmasını, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile İstanbul ili, Fatih İlçesi, 383 pafta, 1567 ada, 143 parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Uyum Yapı Denetim Ltd. Ştİ.'nin 405 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet KURTULUŞ (Oda sicil no:14061, Denetçi No:6694), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aydın GÖBRİŞ (Oda sicil no:12367, Denetçi No:132), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Oktay URUN (Oda sicil no:9218, Denetçi no:4944), Proje ve Yapı Denetçisi

19 Elektrik Mühendisi Kemal DEMİRER (Oda sicil no:8947, Denetçi no:6461) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Serdar KOYUNCU (Oda Sicil No:43687)'nun denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin ( c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek" ve (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, l (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Bakanlık Makamının 20/10/2006 tarihli ve 3438 sayılı Olur'u ile; İstanbul ili, Sultançiftliği Mahallesi, 248DT a pafta, 260 ada, 11 parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan / Ticaret Sicil No'lu İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Etik Yapı Denetim A.Ş.'nin 293 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa Ersun BALAKAN (Oda sicil no:28669, Denetçi No:2723), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Rahmi ÇOBAN (Oda sicil no: 8923, Denetçi No:3908), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Cengiz TOKER (Oda sicil no: 11771, Denetçi no:1039), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Yalçın Kaya NECAN (Oda sicil no:1151, Denetçi no:2194) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemalettin YASSA (Oda Sicil No:9766)'nın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek" ve (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

20 tarih ve sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının tarihli ve 3278 sayılı Olur' u ile Ankara ili, Sincan ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 880 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapının denetiminde bulunan Ticaret Sicil No'lu Ankara Ticaret Odasına kayıtlı Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.'nin 264 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesi ile söz konusu firmanın denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ercan OĞUZ (Oda sicil no:11331, Denetçi no:2585), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖNCEL (Oda sicil no: 12428, Denetçi no:5146), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Afet BARAN (Oda sicil no:14914, Denetçi no:4475), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Osman KAYA (Oda sicil no:5080, Denetçi no:2897), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa ŞENEL (Oda sicil no:6730, Denetçi no:6650) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mahmut Deniz HOCAOĞLU (Oda sicil no:47770)'ın denetim faaliyetleri sırasında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen "yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek", (d) fıkrasında belirtilen "Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.", (e ) fıkrasında belirtilen "Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.", (g) fıkrasında belirtilen "ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek" ve (ı) fıkrasında belirtilen "Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak." hükümlerine aykırı hareket ettikleri anlaşıldığından; firma ve yukarıda isimleri geçen denetçilerin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması, durdurma kararının Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür.

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

SIRA NO ESKİ DENETÇİ GEÇMEK İSTEDİĞİ ÜNVANI EKSİK BELGELER ÜNVANI

SIRA NO ESKİ DENETÇİ GEÇMEK İSTEDİĞİ ÜNVANI EKSİK BELGELER ÜNVANI SIRA NO EK 2 - İKEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEPTE BULUNANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI İÇİN ÜZERLERİNDE SORUMLU OLDUKLARI Y.İ.B.F. LERDEN İSTİFA ETMELERİ VE AŞAĞIDAKİ LİSTEDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-384 08.12.2014 Özü: Encümen si Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.12.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 08.12.2014

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ 1 ADET OFİS BİNASI DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ 1 ADET OFİS BİNASI DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ 1 ADET OFİS BİNASI DEĞERLEME

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Nisan 2006 - Nisan 2008 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1954 EMO 40. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI" Yayıma Hazarlayan:

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı