KARS GAZETESİ KARS gazetesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS GAZETESİ KARS gazetesi"

Transkript

1 KARS GAZETESİ KARS gazetesi Sahip ve Mesul Md: Fuat ARASLI Gündelik Siyasi Halkçı Gazete Iğdır da DP Çöktü 2 Ocak Aralık 1952 Çarşamba günü muhitte en çok sevilen tüccarlardan eski belediye başkanı Rıza Yalçın ın CHP başkanlığına geçmesiyle Iğdır ilçesi, merkez bucak ve ocaklarda topluluk halinde DP den istifalar başlamıştır. Iğdır da çıkarılan DİL gazetesinin (Mecit Hun un yayınladığı tek sayfalık günlük gazete. Mücahit) yazdığı bir yazıda 600 kadar DP linin toplu bir şekilde istifalarını ihtiva eden bir mektubu DP Kars İl İdare Kuruluna gönderdiklerini bildirmektedir. İlçede DP Başkanı Nurettin Kirman da istifa etmiştir. DP den istifa edenlerin çoğu CHP ye olmak üzere diğerleri de Millet Partisi ne geçmişlerdir. Iğdır CHP Kongresi 2 Ocak 1953 CHP Milletvekili Rasim İlker in konuşmasından sonra yeni idare kurulu başkanının seçileceği bildirilmiş, bu söz üzerine bütün delegeler hatta dinleyiciler hep bir ağızdan Rıza Yalçın! Rıza Yalçın! diye haykırmaya başlamışlardır. O derece ki seçimin gizli oyla yapılmasına kimse taraftar olmamış, delegeler ayağa kalkmak suretiyle ittifakla ve tezahüratla Yalçın ı başkanlığa seçmişlerdir. Iğdırlının şahsına gösterdikleri teveccüh ve itimattan mütehayyiç (heyecanlı) olan Rıza Yalçın kürsüye gelerek kısa bir hitabette bulunarak Iğdırlılar için her zaman canını feda etmeye hazır olduğunu, parti başkanı sıfatıyla Iğdırlıların kölesi olarak hizmet edeceğini belirtmiş ve demiştir ki, CHP mevcudiyetine ve kudretine inanmak istemeyen gafiller, şu muhteşem manzarayı görüp sıkılsınlar! Halk Partisi yaşayacaktır! Çünkü

2 bunu kuran Atatürk, devam ettiren İnönü ve destekleyen asil Türk milletidir. El ele verip çalışarak bu büyük davada mutlaka muvaffak olacağız. Bana karşı gösterdiğiniz teveccühten (yakınlık) dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim Sürekli alkışlar arasında neticelenen bu konuşmadan sonra idare kurulu seçimi yapılmış ve Hacı Gulam Parlar, Hasan Tezel, Hasan Çetinel, Hüseyin Yaycı, İsa Yiğit, Kurban Akar, Ali Işık ve Abdullah Armağan İdare Kuruluna seçilmişlerdir. Bunu müteakip 9 kişilik danışma kurulu ile il kongresine gidecek olan delegelerinde seçimi yapıldıktan sonra kongre genel başkanı İsmet İnönü ye tazim telgrafı çekilmesini heyecanlı tezahürler içerisinde kararlaştırarak mesaine son vermiştir. P. T. S. K. Birliği BaĢkanlığını bir CHP li Kazandı 5 Ocak 1953 Bugün partiler arasında yapılan Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanlığını CHP li Talat Tufan büyük bir ekseriyetle kazanmıştır. Yargıtay ve Iğdır PTS Kooperatifi Suiistimal Davası 6 Ocak 1953 Ankara Özel: Doğan Araslı telefonla Arkadaşlarıyla beraber Iğdır PTS Kooperatifine ait suiistimalden başlıca mesul görülerek zimmet suçundan iki yıl hapse mahkum edilen kooperatifin sabık müdürü Rahim Yedigar ın davası, vekili Tevfik Araslı tarafından Ankara da Yargıtay da temyiz ve takip edilmiş, bu dava Yargıtay İkinci Ceza Dairesince esastan bozularak suçun zimmet olmadığı sonucuna varıldığı bildirilmiştir. (...) CHP nin Faaliyetleri 11 Ocak 1953 Iğdır da yayınlanan Mecit Hun un DİL gazetesinden Birkaç gün evvel seçilen yeni CHP İlçe İdare Kurulu dün toplanarak parti işlerini görüşmüş ve bir bina ile gerekli demirbaşı temin etmek üzere kendi aralarında 1500 liraya yakın bir para toplamışlardır. Yeni İdare Kurulu başta Genel Başkanları İsmet İnönü olmak üzere Kars Milletvekillerinden Hüsamettin Tugaç, Sırrı Atalay, Mehmet Bahadır, Hüseyin Cahit Yalçın ve Dr. Esat Oktay tarafından telgrafla tebrik edilmiştir. Iğdır Genel Meclis Üyelerinin Devamsızlık Sorunu 15 Ocak 1953 İl Genel Meclisinin toplantılarına iştirak etmediklerinden dolayı Iğdır üyelerinden Eşref Kaya ve Timur Toksöz hakkında, Genel Meclis

3 mahfillerinde bir infial mevcut idi. Iğdır da çıkan DİL gazetesinin bu münasebetle neşrettiği fıkrayı aşağıda okuyucularımıza sunuyoruz: Kars a geldiğim günden beri İl Genel Meclisi üyemiz Musa Doğan, arkadaşları Eşref Kaya ile Timur Toksöz den şikayet eder durur. Hakikaten, bizler kendilerine itimat ederek Eşref Kaya ile Timur Toksöz ü vilayet meclisine seçtik. Fakat bu efendiler bir gün olsun meclisin çalışmalarına iştirak etmediler. Evlerinde oturup her devrede bir gün Kars a gelerek liralarını alıyorlar. Mecliste Iğdır ın dertlerine temas edecek kimse yoktur. Bu bizim için acınacak bir haldir. Ne yardan doyarım, ne elden koyarım fikriyle hareket eden bu iki arkadaşa teessüf ederiz. ŞEFİ ÖCAL Iğdır da DP nin Durumu Bozuk 29 Ocak 1953 DP burada çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu partiden istifa eden vatandaşlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu cümleden olarak bugün Iğdır ın ileri gelen tüccarlarından Hacı Ekber Çöllü, Ali Yardım, Timur Demirci ve henüz isimleri açıklanmayan birçok kimseler istifa etmişlerdir. DP Başkanlığına Mehmet Gülten getirilmiştir. Bu ilçede yapılmakta olan DP Kongresini takip etmek üzere Kars tan gelen bir heyet, partiyi bu durumda görünce ve umduklarını da bulamadıklarından ötürü geri dönmüşlerdir. Ġbrahim Kutlay Vefat Etti 4 Ģubat 1953 Adliye Ceza Başkâtibi Tevekkül Kutlay ile Iğdır da Davavekilliği yapmakta olan Mehmet Ali Kutlay ın babası İbrahim Kutlay, Iğdır dan şehrimize getirilerek yapılan bütün ihtimama rağmen müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 1 Şubat 1953 gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu teessürle haber aldık. DP liler Arasındaki Ġhtilâf Devam Ediyor 7 ġubat 1953 İl İdare Kurulu tarafından feshedilen DP eski İlçe İdare Kurulu bu güne kadar Geçici Kurula devir ve teslimde bulunmamıştır. Öğrendiğimize göre eski başkan Nurettin Kirman ile geçici başkan arasında bu mevzuu üzerinde bir münakaşa olmuş ve hadise yerinde hazır bulunanların müdahalesi sayesinde muhakkak bir kavga önlenmiştir.

4 Mecit Erdem Vefat Etti 7 ġubat 1953 Uzun zamandan beri Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı görevini yürüten kıymetli subaylarımızdan Mecit Erdem 1 Şubat 1953 günü saat 13 sıralarında geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etmiştir. Iğdır da PTT ĠĢleri Çok Aksak 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizde bulunan PTT İdaresi vatandaş işleriyle lâyıkıyla alakadar olmuyor. İlçemize haftada iki defa gelmekte olan postanın hiçbir zaman için vaktinde gelmesi temin edilemiyor. Iğdır da CHP nin Faaliyetleri 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizin tanınmış tüccarlarından Bağır Aras şahsına ait olan binalardan birisini evvelce İş Bankasına vermişti. Bu defa aynı binanın bitişiğinde bulunan binayı da CHP emrine vermiştir. Güya Caka! 8 Mayıs 1953 CHP Kars Milletvekili Sırrı Atalay Meclisin toplantı salonuna girerken sol tarafta Bakanların masa ve sandalyeleri vardır. Bizim üç firariyi (Abbas Çetin, Veyis Koçulu ve Lâtif Aküzüm) bazı günler bu sıraların önünde görmek mümkün. Sıra ile gelip Bakanlara bir şeyler anlatırlar. Bakanlar nezaketten dinler gibi görünürler. Bizim firariler muttasıl dinleyicilerin locasına bakarlar! Sebebini bilmeyen yok. Dinleyicilerin arasında hangi gün bir Karslı hemşehrimiz varsa, üç firariler o gün Bakanlar sırası önündedirler. Bir gün Meclisi dinleyen bir hemşehrimiz aynı acayip sahneyi müşahede etmiş. Şu fıkra ile güle güle anlattı: Rüşvet almayı geçim yapmış birisi yeni bir hakimin dairesinin odasından başını uzatır. Hakim kızar. Rüşvetçi, Hakim Bey, istersen söv! Yalnız bir dakika sürecek. Dışarıdakiler bizi konuşuyormuş gibi görsünler, ben cebimi doldururum demiş DP Iğdır da Çökmektedir 11 Mayıs Mayıs 1953 Pazar günü Hakveyis köyünü ziyaret eden CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı Rıza Yalçın, İdare Kurulu Üyelerinden Bağır Aras ile

5 Mehmet Ali Kutlay köy halkı tarafından sevgi ve muhabbet tezahürleri arasında karşılanmışlardır. (...) Bu köyde CHP Ocak Başkanlığına Mehmet Ali Büyükdağ, Asbaşkanlığa Halil Erol, İdare Kurulu üyeliklerine Ali Gürel, Nevruz Çarman, Hüseyin Alay, Zeynelabidin Gürcan, Haydar Güler ve Muharrem Turan seçilerek işe başlamışlardır. ġarkın Dili Gazetesi Çıktı 22 Mayıs 1953 Evvelce DİL ve Fırıldak gazetelerini çıkarmakta olan Iğdırlı gençlerimizden Mecit Hun bu gazetelerin yerine Şarkın Dili isimli gündelik, siyasi ve müstakil bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Mecit Hun u tebrik eder, Şarkın Dili ne neşir hayatının uzun olmasını dileriz. DP Iğdır Ġlçe BaĢkanı Mehmet Gülten e Cevap 23 Mayıs 1953 DP Iğdır İlçe Başkanı Sayın Mehmet Gülten: Gazetemizde Demokratik Parti Iğdır da çökmektedir başlığı altında çıkan yazı şahsen sizi ilgilendirmediğinden gönderdiğiniz cevabı neşretmek mecburiyetinde olmadığımızı bildiririz. Saygılar. Kars Gazetesi. Musa Doğan Tuğla Fabrikasını ĠĢletmeye BaĢladı 23 Temmuz yılında vilayet daimi encümen üyesi olarak gerek Iğdır da ve gerekse Kars ta müspet intiba bırakmış olan gençlerimizden Musa Doğan bu yıl kendisine ait olan Tuzluca mıntıkasındaki bir yerde eski tuğla fabrikasını işletmek için teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. Şarkın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu teşebbüsünden dolayı Musa Doğan ı tebrik eder başarılar dileriz. Behram Öcal Görevde 23 Temmuz 1953 Şehrimiz Ziraat Müdürlüğüne tayin edilen Karslı hemşehrilerimizden Yüksek Ziraat Mühendisi Behram Öcal dün şehrimize gelmiştir.

6 Iğdır Aras Gençlik Spor Kulübü 23 Temmuz 1953 Sarıkamış Gençlik Kulübü ile bir maç yapmak için Cumartesi günü Kars a gelmiş bulunan Iğdır Aras Spor Gençlik Kulübü oyuncuları başlarında kafile başkanları Aydın Balırag ve İdare Heyeti üyelerinden Lâtif Atlas, Ali Rıza Bagane olduğu halde dün Sarıkamış a gitmişlerdir. Iğdırlıları bu teşebbüslerinden dolayı tebrik ederiz. ġark ın Paris i Iğdır dan Notlar 6 Ağustos 1953 FuatAraslı Türkiye miz dahilinde sık sık seyahat yapan bir gazeteci olarak itiraf etmeliyim ki, hiçbir gezi Iğdır kadar tatmin etmemektedir beni. Üzerinde dünyaya gelmiş olduğum toprağın mis kokan ılık havası ve Kurtuluş Savaşından kalma kerpiç evlerin... mi; yoksa toprağının feyiz ve bereketi ile muvazi giden Iğdırlıların engin neşesi midir beni teshir eden? Bildiğimi odur ki Iğdır a severek gider, üzülerek ayrılırım. Geçen hafta yine Iğdır ı ziyaret gittim. (...) Saymadım ama bir sene evvelkine nazaran yüzde yüz fazlasıyla Iğdır da iki yüze yakın traktör olsa gerek. Bunların römork arabalarını, çeşitli pulluk, orak ve biçer döver makinelerini de hesaba katmak lazım. Geçen sene bir tane iken içinde bulunduğumuz hasat mevsiminde 6 tane patöz (harman makinesi) çalışmaktadır Iğdır da... Ve köylü sanki dededen kalma bir itiyat imiş gibi patöze e hücum etmektedir. Iğdır a patöz ü ilk getiren Rıza Yalçın dostumuz, bu sene ikincisini de getirdiği halde, geniş mikyasta olan talebi şüphesiz karşılayamamakta, eşi dostu gücendirmemek için şaşkına dönmüş durumdadır. Paris e, bisikleti en çok olan şehir derler. Halk evinden işyerine hep bisikletle gidip gelirmiş. Karakale bayırından Iğdır Ovası na inince, yol üzerinde genç ve yaşlı bir çok bisikletli insana rastlarsınız. Köylü atını satıp bisiklet almıştır. Köylerle kasaba arasındaki yollar düz. Üstelik arpa saman masrafı da yok. Bisiklet edinmek istemeyenler içinde başka kolaylıklar var: Kasabada yüze yakın kiralık ve 10 tane yepyeni motosiklet emrinizdedir. Iğdır Şark ın Parisi... Yalnız bisikletle mi? Hayır, vilâyet merkezimiz dahil, Kars vilâyetini teşkil eden 10 kaza içinde hayat standartları en yüksek olduğu bölge Iğdır dır. Gazoz imalathanesi Kars ta da iki, Iğdır da da iki tanedir. Üstelik Iğdır gazozu, Kars ınkinden daha nefis ve daha ucuzdur. (...) Ali Yılmaz ismindeki müteşebbis bir tüccâr yüz küsur bin lira sarf ederek Iğdır da modern bir buz fabrikası kurmuştur. Kasaba içi şöyle dursun, özel vasıtaları ile, tertemiz memba suyundan imâl edilmiş kalıp, kalıp buzları köylere kadar, köylünün ayağına gönderiyor. Gazozun nefasetini yükseltip, fiyatını düşüren de bu kıymetli işadamıdır.

7 Lokantalar, aşhaneler köylü ile tıklım tıklım... Köylü 5 kuruşluk çaya tenezzül etmiyor, illâh 10 kuruşu verip Feyzullah ın (Zengi) çayını içecektir. Kars vilâyetinde günde 2000 çay satan başka bir çayhane var mı? Zannetmem... Fakat Feyzullah ın çayı da çay haaa! Bir kere tabak, bardak ve kaşıklar son derece temiz, pırıl pırıl... Ve günün hangi saatinde gitseniz, masanıza gelen çay taze demlenmiştir; bir oturuşta 4-5 tane içenler oluyor. İstanbul ve Ankara nın birinci sınıf lokantalarından sonra nefis bir şiş kebabı ve köfteyi yemek isterseniz bunu ancak Iğdır da bulursunuz. (...) (...) Kasaba nüfusu olduğu halde gündüzleri bu miktar e kadar yükselmektedir. Ticaret, iktisadi, içtimai hayat, kültür seviyesi faraza komşu Ağrı ilinin merkezi olan Karaköse den üstündür. Elektriği var, tazyikli memba suyu var, kışlık ve yazlık sineması, hastanesi, hamamı var. Ve 1937 yılında inşa edilen Karakale kanalı vasıtasıyla Iğdır Ovasını sulayabildiğimiz gün bugünkü toprak verimi en az beş misline çıkacak; bu sınır bekçisi ilçemiz, vilâyet olmanın iktisadi şartlarını fazlasıyla elde etmiş olacaktır. Kasım Gülek Iğdır da 17 Ağustos 1953 (...) Çok kalabalık bir heyet başlarında Iğdır CHP İlçe Başkanı Rıza Yalçın olduğu halde Kiti köyünde CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek i karşılamışlar ve böylece 10 otomobillik bir kafile ile saat 18 de Iğdır a gidilmiş, yüzlerce Iğdırlının Hoş geldin! Yaşa varol! nidaları arasında şehir parkına gelinerek bir müddet istirahattan sonra Bağır Aras ın evinde 100 kişilik bir ziyafet verilmiş, DP lilerin de bulundukları bu ziyafet samimi bir hava içinde gece geç vakte kadar devam etmiş. Kars-Iğdır Yolunda Müessif bir Kamyon Kazası 24 Ağustos 1953 Kötek köprüsünden uçuruma yuvarlanan kamyon hurdahaģ halde 20 Ağustos günü Kötek köprüsü üzerinde vuku bulan kamyon kazası hakkında, kaza neticesinde kolundan yaralanmış olan ve halen Kars Memleket Hastanesinde yatan, Iğdır PTS Kooperatif Başkanı Eşref Kaya nın baldızı Türkan Aydın dan aldığımız malumata göre, kaza saat sıralarında kamyon Kötek köprüsünü geçmek üzereyken birdenbire karşılarına çıkan bir başka bir arabaya çarpmamak için şoförün derhal fren sıkması neticesi vuku bulmuştur. (...) Hadise gecesi Eşref Kaya Kars a gelmiş, çocuklarının ve baldızının sağlığıyla bizzat meşgul olmuştur.

8 Mazlum Aras Iğdır da 24 Eylül 1953 Iğdır ın maruf şahsiyeti Bağır Aras ın oğlu Mazlum Aras bir Amerikan heyetinin refakatinde olmak üzere şehrimize gelmiştir. Mazlum Aras Amerika da yüksek sanayi mühendisliği tahsil etmiş bulunmaktadır. Iğdır da EĢref Kaya ya Yapılan Haksız Muamele 5 Kasım 1953 Pamuk Tarım Satış Kooperatifi müdürü Eşref Kaya nın müfettiş tarafından işine son verilmesinden duyulan umumi teessür günden güne artmaktadır. Doğruluğu ve çalışkanlığı ile tanınmış olan bu hemşehrimiz bir müddet bulunduğu belediye başkan vekilliğinde de kendisini Iğdır a sevdirmiştir. DP İktidarı zamanında maruz kaldığı bu muameleden müteessir olan Eşref Kaya, geçenlerde Kars ta yapılan DP İl Kongresine gitmediği gibi, kendisinin DP den ve bu partinin adayı sıfatıyla bulunduğu İl Genel Meclisi azalığından istifa ederek CHP ne geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Meleklili bir CHP linin Jesti 29 Aralık 1953 Özel Muhabirimiz Mehmet Ali Kutlay Bildiriyor Iğdır ın Melekli köyünde, DP nin kurucularından olan Muharrem oğlu İsmail Yıldırım ın karısı, koyu CHP li bayan Aliye Yıldırım, 20 Aralık 1953 günü yapılan CHP kongresinde kongre başkanlığına DP den istifa ettiğine dair kocasının bir dilekçe verdiğini duyunca sevincini izhar için hemen iki tavuğu, Müjdeler olsun komşular, bizim adam nihayet gerçek yolu seçti diyerek kesmiş ve kendilerine hediye etmiştir. ġaka Yollu: Bu da Bizim Kentlilere 7 Ocak 1954 E.G.A (Muhtemelen Enver Araslı) Geç oldu ama oldu işte! Düşündüm ki, seyahatte bulunmaklığım hasebiyle yeni yılda Iğdırlı sevdiklerimizle bayramlaşamadık. Hiç olmasa şuracıkta bir iki satırla kendilerini yad edeyim de kusurumu bağışlasınlar. (Her dost bir şarkı mısrasıyla anılmış. Mücahit) Ali Ural (Belediye BaĢkanı) Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım Hakkı Albayrakoğlu (Kaymakam) Bana ver ben çekeyim derdini mümkünse eğer

9 Rıza Yalçın (CHP BaĢkanı) Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik! Kâzım Kuyucak (Avukat) Sen bile başladın görülmemeğe... Fuat Erbol (Iğdır Cumhuriyet Savcısı) Yalandır kaygısız olduğun yalan Hacı Nağdali Parlar (DP Yedinci BaĢkanı) Ak elleri (!) boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok.. Avukat Muzaffer Oktar Sana dar gelmeyecek Ofis i kimler diksin Mehmet Gülten (Iğdır DP BaĢkanlarından) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim çıkmış, varam alışam Turgut Çeliker (Yargıç) Kâbeyse maksudun, rahman sendedir Nâm-ı diğer Kaymakçı Asker Bir şeker handeyle bezmi; şevka cem ettin beni Nim sun peymaneyi, saki; tamam ettin beni Hasan Ġçellioğlu (Yargıç) Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş... Hidayet Yalçın (Ziraat Bankası Veznedarı) Cehdeyle diri iken seni ölmüş demesinler Sessiz yaşayış varlığa bürhan olabilmez Ġzettin Okçu (Yargıç) Bize bol bol Ziya kucakla getir Musa Doğan (Genel Meclis üyesi) Ne bahar kaldı; ne gül, ne de bülbül sesi var Aliye Koçkaya (Eczane sahibi) Bir melek gibi masum, gözlerin sanki deniz Nam-ı diğer Ali ġık (IĢık) (Manifaturacı) Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel Orhan Aydın (Mal Müdürü) Dudağın dudağımda kemençede yay gibi Ali Yılmaz Kazancılı (Müteahhit) Bir vefasız yare düştüm, hiç beni yad etmiyor Hüseyin Yaycı (Tüccar) Bu gece sana bu son gelişim, son yalvarışım

10 DP YıkılıĢa Doğru 14 Nisan 1954 (...) Listenin ilanı Kars efkârı umumiyesini yeni bir sürpriz karşısında daha bırakmıştır. Bu da bütün muhitin sevdiği ve hürmet ettiği Abdürrezak Güneş in de refüze (red) edilmesidir. Abdürrezak Güneş gibi ağırbaşlı ve efendi bir adama reva görülen bu muameleden sonra artık kati surette anlaşılmıştır ki DP elim bir keşmekeş halindedir (...) CHP Milletvekili Adayları 22 Nisan 1954 Rıza Yalçın: 1321 doğumlu olup Iğdır da 11 yıl belediye başkanlığı yapmış, 1946 da CHP ye katılmış halen Iğdır da CHP ilçe idare kurulu başkanı olup ticaret ve çiftçilikle iştigal etmektedir. 4 yıl Halkevi reisliği ve 4 yılda il genel meclisi üyeliğinde bulunmuştur. Muhitinde sevilen, çalışkan ve olgunluğuyla tanınmış hemşehrimizdir. Mehmet Hazer: 1333 re Kars ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum da yapmıştır. Hukuk Fakültesinden mezundur. Birçok kazalarda kaymakamlık yapmış, vali vekâletlerinde bulunmuştur. Çok kıymetli çalışkan bir idarecidir. Akhisar gibi büyük bir kazanın kaymakamı bulunmaktadır. Sırrı Atalay: 1919 da Pasinler de doğmuştur. İlkokulu Göle de, lise tahsilini Kars ta yapmış, 1942 yılında Ankara da Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lice Savcılığında, Kığı hakimliğinde bulunmuştur seçimlerinde Kars Milletvekilliğine seçilmiştir. CHP nin TBMM indeki grubunun idare heyeti üyeliğinde ve ilk defa bir partinin en yüksek kademesi olan genel idare kuruluna Karslı olarak genç yaşında girmiştir. Turgut Göle: 1329 da Kars ın Göle kazasında doğmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Ankara maiyet memurluğunda, Cebeci nahiye müdürlüğünde, Bala, Hafik ve Çubuk kaymakamlıklarında bulunmuş ve Amerika da 3 yıl Master ihtisasını yapmış ve emniyet genel müdürlüğünde 9. ve 1. şube müdürlüğünde polis enstitüsü trafik hocalığında bulunmuş ve partizan DP lilerin şikayeti üzerine Bitlis emniyet müdürlüğüne tayini üzerine istifa ederek Ankara da serbest avukatlığa başlamıştır.

11 CHP Adayları Seçimi Kazandı 3 Mayıs Mayıs seçimleri yurdun her tarafında olduğu gibi ilimizde de halkın büyük alaka ve iştirakiyle nihayet dün sona ermiş, Kars, Malatya, Sinop ve Gaziantep te, Kırşehir de de CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) tam liste halinde seçimi kazanmışlardır. CHP listesi DP listesine göre ortalama oy fazlasıyla kazanmış bulunmaktadır. Dağı Dağ, Ovası Ova Olan Memleket: IĞDIR 17 Haziran 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır ın genç, kumrala kaçar renkte, vücutça olduğu kadar kafaca dolgun ve olgun, benden bir çeyrek parmak uzun bir kaymakamı var: Hakkı Albayrakoğlu. Iğdır a ilk geldiğim günlerde beni bir gün belediye başkanının odasına soktu, ciddiyet babında fakire (Enver Araslı) iki dakikalık kısa bir nutuk çektikten sonra, Sen eski bir gazetecisindir diye söze yeniden başladı ve bana bir sual soracağını söyledi. Sorma mı diyecektim yani, tabii yapıştırdık: Sor! O da sordu: Araslı bana Iğdır hakkındaki intibaını (izlenimlerini) bir cümle ile ifade edebilir misin? Öyle ya, bir Iğdırlı olarak benim de her halde birçok intibalarım, kendime mahsus görüş ve düşünüşlerim olacaktı, olacaktı ama, bir gün böyle bir sual karşısında kalabileceğimi hiçte hesaba katmadığımdan olacak, bir fikir daha doğrusu intiba komprimesi hazırlayamamıştım. Vaziyeti kurtarmış olmak için intiba babında bir hayli laf sıralamadık değil hani, ne çare ki Iğdır hakkındaki notlarını 100 küsur sayfalık bir hatırat yığını içerisine sıralayan Albayrakoğlu nu ikna edemedim. Bu bir sürü cümleyle, çünkü o yalnız bir tek cümleyle ifade edilmesini istiyordu. Tılısımlı cümleyi bulamadığımı ve hatta bulamayacağımı da görmüş, Nerede bulmalı bilmem ki babanı (Fuat Araslı)! Şimdi o olacaktı ki... diye üzüntü izhar eylemişti. Ben de, Size kim diyor ki bana ancak babamın cevaplandıracağı bir sual sorun diyerek işin içinden sıyrılıverdim. Dayanamadı ve bana bu tılısımlı cümleyi söyleyiverdi işte.onun kendisine mahsus bir Yavrum deyişi vardır. Şöyle öne doğru eğilir biraz ve fısıldar gibi konuşur. İşte öyle yaptı ve Yavrum Enver, sen avukat falan olmuşsun ama henüz çocuksun daha. Iğdır da en az benim kadar kalacak, Iğdır ı dağ dağ, ova ova gezecek ve sonra, seneler sonra, Iğdır ı bir tek cümle ile tanıtabilir misin? dediklerinde hiç çekinmeden, göğsünü gere gere: Dağı dağ, ovası ova olan memleket diyebilmek saadetine erersin.

12 Edebiyata ve güzel sanatlara karşı meraklı olan kaymakamın bu vecizesi cidden hoşuma gitmişti. O günden sonra çok düşündüm, acaba ikinci bir tarifi daha bulunabilir mi diye, bulamadım bundan güzelini. (...) Oldu, Oluyor ve Olacak... 3 Temmuz 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır deyip te geçmemeli. Kars ımızın bu şirin ilçesinde bir yıla yakın bir zamandan beri çalışmakta olan ben, siyasi ahlak sahibi olduğunu her fırsatta ispat eden Iğdırlının aldatılmaktan hiçbir zaman hoşlanmadığını müşahede etme imkanlarını buldum. (...) Zavallı Iğdır bağlana bağlana bir hal oldu doğrusu. Bir gün bakıyorsun, Kars a bağlılığı devam etsin diyoruz. Bir başka gün, hayır en iyisi Tuzluca ya bağlansın. Ağrı nın ötesindekiler göre, N münasebet efendim. Karaköse ye bağlayan. Yok, yok yanlış oldu, evvela Doğubeyazıt a bağlayalım da ötesini sonra düşünürüz diyenler var. Bizim şu Iğdır ın nede çok taliplisi varmış meğer. Bu gidişle evde kalacağa benziyor. Hani insanın sabrı tükeniyor da bir ara, bağırası geliyor: Yahu bir an evvel ne yapacaksınız yapın, neye veya nereye bağlayacaksınız bağlayın da canımız kurtulsun elinizden! İyisi mi gelin Iğdır ı Iğdır a bağlayalım da dava kapanıversin canım. Iğdır da Yeni bir Gazete 20 Ağustos 1954 Genç gazeteci hemşehrilerimizden Mecit Hun, Iğdır da şimdilik haftada üç defa çıkmak üzere, Pamukova isimli bir gazete çıkarmaya başladı. Pamukova ya uzun ömürler diler, müteşebbislerini tebrik ederiz. Kerim Yaycılı Amerika ya Gitti 22 Ekim 1954 Iğdır ın Yaycı köyünden olup, uzun zamandan beri Ankara Konservatuarı idare müdürlüğü yapmakta olan Kerim Yaycılı nın tedavi için hükümetçe Amerika ya gönderildiği öğrenilmiştir. Değerli bir şair olan Kerim Yaycılı, çocukluğundan beri çekmekte olduğu çocuk felci yüzünden son zamanlarda adeta yürüyemez bir hal almış ve bundan çok ıstırap çekmekte idi.

13 DP Iğdır da KeĢmekeĢ Ġçinde 25 Aralık 1954 Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ın Erzurum a geleceğini duyarak Iğdır dan DP yi temsil eden bir heyet evvelsi gün şehrimize gelmiştir. İçlerinde Iğdır DP kurucularından Nurettin Kirman ve arkadaşları ile DP ye son zamanlarda yamanan eski ateşli CHP lilerden Eşref Başaran ın bulunduğu bu heyet, Kars a geldikten sonra, Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ı karşılamak üzere Erzurum a gitmek istemişlerse de, DP Kars il idare kurulu bu gelen heyetin arzusunu yerine getirmemiş ve Erzurum a gidecek olan DP kafilesine katmamıştır. Öğrendiğimize göre bu kafileye Iğdır dan hareket ederken Iğdır DP Başkanı Hacı Nağdali Parlar da katılmak istemiş, Iğdır DP liler tarafından refüze edilerek Iğdır da bırakılmıştır. Fazıl Baykal Iğdır Belediye BaĢkanı Oldu 9 Ocak 1954 Iğdır Özel Muhabiri Çok uzun süren itiraz, mukabil itiraz ve bunların tetkiki neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından Iğdır Belediye seçimleri müstakiller lehine karara bağlanmış ve kaymakam tarafından vekaletten idare edilmekte olan Iğdır belediyesi yeni müstakil listeyi teşkil eden meclise terkedilmiştir. Belediye idaresini devralan müstakiller, Fazıl Baykal ı belediye başkanlığına getirmişlerdir. Bu seçimde eski belediye başkanı Ali Ural ın, Fazıl Baykal lehine gösterdiği feragat, muhitimizde kendi lehine olan sempatiyi bir kat daha artırmıştır. CHP Ġlçe Kongreleri Neticelendi 23 Temmuz 1953 (...) Kağızman, Iğdır ve Tuzluca ilçelerinde CHP kongreleri neticelenmiş ve bu kongrelerde bulunan milletvekillerimiz şehrimize avdet etmiştir. CHP Mahalli Seçimlere Girmeme Kararı Verdi 8 Ağustos 1955 CHP Meclisi İstanbul İl merkezinde toplanmış, önümüzdeki mahalli seçimlere (13 Ekim 1955) girilmemesi yönünde karar almıştır. Iğdır da Seçimi Müstakillerin Kazanacağı Muhakkak 7 Kasım 1955 Iğdır Özel Muhabiri (Muhtemelen Mehmet Ali Kutlay) 13 Ekim de yapılacak olan belediye seçimleri için adayların propaganda konuşmalarının bugün saat 10:30 da müstakil aday Mehmet

14 Gülten in konuşmasıyla başlandı. Sıra ile müstakillerden Fazıl Baykal ve Mecit Hun ve DP adaylarından Nurettin Kirman konuştular. Müstakil propagandanın ana temasını, DP içinde son zamanlarda başlayan ve memleketi ifsat eden zümrecilik hareketine hücum teşkil ediyordu. Mehmet Gülten ve Fazıl Baykal Türklüğü ayırıcı olan bu hareketleri şiddetle telin ederek, Iğdırlıları memleket meselelerinde belediye idaresini seçmekte birlik ve beraberliğe davet ettiler. Bu hatiplerin sözlerinden anlaşıldığına göre DP kendi listesini kazandırmak için halk arasında Şayet DP listesi kazanmazsa hükümet Iğdır dan her şeyi çekecek, Iğdır ı vilayet yapmayacaktır şeklinde zehirli bir propagandaya tevessül etmiştir. Bu mevzuu üzerinde duran Mehmet Gülten, 1950 de de, 1954 de de genel seçimleri kazamızda CHP kazandı. Bütün bunlara rağmen size Devlet Üretme Çiftliği gibi büyük bir tesis kazamızda vücuda getirilmedi mi? Aras kıyısındaki seddeler, mahmuzlar yapılmadı mı? Ovanın geniş sulama tesislerine geçilmedi mi dedi. Abdürrezak Bey (GüneĢ) 28 Aralık 1955 Kars Milletvekili Sırrı Atalay Aralık ayının on altısı Cuma günü akşama doğru Erzurum mahreçli (kaynaklı) bir telgraf yaşaran gözlerimden uyuşan duygularımın üzerine kelime kelime, satır satır, Nasıl olur? Mümkün mü? İnanılır mı? diyebilmenin ihtimallerini siliyor, acı çok ağır bir hakikati sanki zorla kabule çalışıyordu. Demek artık o olgun, güvenilir, hürmeti derhal telkin eden insan artık ebediyete intikâl etmiş... Ondan mahrum kalacağız... Şu dünyada fakir yahut zengin; şöhret sahibi yahut bir kenarda kendi halinde kalmış; mesut yahut bedbaht; hayırlı yahut hayırsız geçen ömürler, er yahut geç behemehal (mutlaka) bir sonuca mahkumdurlar. Zira her şey geçicidir. Ebedi olan, şerefle süslenen, kötülüğün gölgelendiremediği bir ad, haysiyetin bekçilik edebileceği bir mazidir. Böyle bir ad ve maziyi miras bırakamayanların ömürleri şu veya bu vesile ile debdebe içinde, günlük imkânların fırat himayeleri arasında geçebilir... Asıl bahtiyar ve büyük insan odur ki peşinden kalan Hoş bir seda ola, bir hürmet ve hatıra vesilesi ola! Ötesi, maddi dünyanın talih, heves ve fırsatıdır, o kadar... Büyük ve köklü bir ailenin büyük rüknü (en önemli ismi) Abdürrezak Bey peşinden sadece hürmet dolu, olgunluk yüklü bir ad bırakmadı. Sadece biz vefakâr ve müşfik (şefkatli) bir büyük kaybetmedik. Yeri güç doldurulur, acısı zor unutulur, kâmil ve fazıl bir hami (koruyucu) bir mürşit (yol gösterici) kaybettik.

15 Kayıp yalnız Güneş Ailesinin değildir. Acı yalnız dost ve akrabasının değildir. Acı ve kayıp O nu tanıyan seven, insanlığının şahidi olan herkesindir. Hastalığını öğrendiğimiz zaman üzülmüş, iyileştiğini haber alınca sevinmiştik. Meğer bu sevinmenin arkasında kara bir haber varmış... Ağırbaşlı, basiretli, uzak görüşlü tam manası ile mümtaz (seçkin) bir insandan, vefakâr bir büyükten, kadirşinas bir mürşitten mahrum kaldığımız şu anda üzgünüm, muzdarip ve acılıyım... Fakat tesellilerimiz vardır. Yıllarca efsaneler gibi meziyetlerini sayacak, örnek alabileceğiz. Temiz huylarını unutmayacağız, onları edinmeye çalışacağız. Dün bir yol gösteren büyük, bugün yarın hatırası tazimle yad edilecek rehber olarak hafızamızda hayat hikâyesini taze ve uyanık tutacağız. Huzur ve gönül rahatlığı içinde hizmet ve vazifelerini ifaya uğraşmıştı. Ömrünün daha verimli ve olgun çağında kader ansızın O nu elimizden aldı götürdü... Temiz ve asil adı, aziz hatırası içinde şeref ve şan alevi olarak bir meşale gibi yanarak gönüllerde yaşayacaktır. Ona hürmet ve sevgi besleyenler büyük adını bir vedia (emanet) olarak hafıza ve vicdanlarında daima saklayacaklardır. Abdürrezak Güneş ismi Hürmetin İtimadın Olgunluğun Basiretin Vefanın bir remzi (simgesi) olarak kalacak ve yaşayacaktır. Fazıl Baykal Hürriyet Partisine mi geçiyor? 17 ġubat 1956 İnanılır kaynaklardan öğrendiğimize göre CHP ve belediye başkanı Fazıl Baykal, üç arkadaşı ile birlikte (Bunlardan birisi Mecit Hun dur. Mücahit) Hürriyet Partisi nin Kars İl Başkanına telgraf çekerek, Hürriyet Partisi ni kurmak istediklerini bildirmeleri üzerine parti başkanı Turgut Artaç Iğdır a gitmiş bulunmaktadır. Kendilerinden her türlü kanaat değiştirme beklenebilecek üç arkadaşına bir diyeceğimiz yok ama belediye başkanlığına getirilmesi için CHP lilerin büyük müzaheretine mazhar olmuş bulunan Fazıl Baykal dan böyle bir dönekliği beklemiyoruz. Haber inşallah yalan çıkar. Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin Kongresi Yapıldı 6 Mayıs 1958 Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin yıllık ikinci kongresi Türk ocağı salonunda yapılmıştır. Eski Kars Mebusu Rıza Yalçın ın başkanlığında yapılan kongrede, İdare Heyeti ve Murakıplar raporlarının okunmasından sonra söz alan hatipler, derneğin faaliyetinin takdire şayan olduğunu belirtmiş ve bazı temennilerde bulunmuşlardı.

16 (...) Neticede yeni idare heyetine Fahrettin Gülseven, Attila Özgür, Kahraman Okur, Kemal Karasu, Cahit Yaycılı, Hikmet Urlu ve Fahrettin Karadeniz; Haysiyet Divanına Ahmet Karasu, Zeki Kara ve Aykut Kutlay; Denetleme Kuruluna da Ataman Yalçın, İsmail Zorman ve Aykut Gürbüz getirilmişlerdir. İdare heyeti de kendi arasında vazife taksimi yaparak başkanlığa Fahrettin Gülseven i, başkan vekilliğine Cahit Yaycılı yı, Genel Sekreterliğe Attila Özgür ü ve Muhasip azalığa da Fahrettin Karadeniz i seçmiştir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim 1923, saat 20.30 Tarih : 28.10.2011 29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biriydi. TBMM de saat 20.30 u gösterirken Anayasa da gerekli değişiklikler yapıldı,

Detaylı

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma ALİ ASKER SAYAN Iğdır Sevdası 1905 den itibaren, siyasi nüfuzu ve örgütçü kişiliğiyle ön plana çıkan Hacı Ekber Tufan, Milli Mücadele yıllarında çaba ve enerjisini Iğdır ın kurtuluşu yolunda harcamış,

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN

BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN BODRUM MHP YENİ İLÇE BAŞKANI MEHMET TOSUN Milliyetçi Hareket Partisi 8.Olağan Bodrum İlçe Kongresi Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde yapılan seçimleri Mehmet Tosun açık farkla kazandı. İlçe Başkanlığı

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236 ALİ AYDIN Iğdır da 40 lı veya 50 li yıllarda resim çektirmişseniz fotoğraf büyük ihtimalle Musa ve kardeşlerin imzasını taşıyordur. Iğdır a stüdyo anlamında ilk fotoğrafçı dükkanını kuran Aydın kardeşler,

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

KARAR TARİHİ : 05/04/2014 KARAR NUMARASI : 1

KARAR TARİHİ : 05/04/2014 KARAR NUMARASI : 1 TARİHİ : 05/04/2014 NUMARASI : 1 : Belediye Organlarının Seçimi. Çukurkuyu Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği Belediye Başkanı Adnan DELİKANLIOĞLU Başkanlığında üye Adem

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı

Meclis Başkanı Katip Katip Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Tevfik AYYARKIN Belediye Başkanı Karar Tarihi : 06/04/2009 Karar No : 08 Belediye Meclisi; nın 01/04/2009 tarihli yazılı daveti üzerine Belediye Başkan üyelerin tamamının mevcut olduğunu açıklayarak, 2009 yılı döneminin 4.toplantısının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYKAL Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren, Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşlar için, O'nun görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Haber: Kemal Akyer / Fotograflar: Ahmet Tuğ_Yurdakul Kayacan 21 Eylül Cuma günü saat 10:30 da Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ

Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI MİLLETVEK EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORLARI Doç. Dr. Selçuk ÖZDAĞ TBMM 24. 25. ve 26. Dönem Manisa Milletvekili AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali

Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Karnaval Havasında Uçurtma Festivali Bodrum da bu yıl 6 ıncısı gerçekleştirilen Ver elini Bodrum, Çocuklar Ölmesin Uçurtma Uçursun festivali renkli görüntülere sahne oldu. Sabah erken saatlerden akşama

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. ÇALIŞMA KONULARI Mesleki Eğitim Çalışmaları ve Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı(Örgün ve Yaygın Eğitim

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ OKUL MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ GENEL MERKEZ İMAM HATİPLER KOMİSYONU Meclis Başkanlığı seçimleri takvimi açıklanır

Detaylı

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ

MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ MİLLİ İTTİFAK BASIN'LA BİR ARAYA GELDİ Milli İttifak milletvekili adayları basınla bir araya geldi. 7 haziran 2015 yılında yapılacak olan 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ortak giren Saadet Partisi

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI

KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI KURTULUŞ SAVAŞINDA BİR VATANDAŞIMIZIN UÇAK BAĞIŞI Süreyya Hami ŞEHİDOĞLU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 24, Cilt: VIII, Temmuz 1992 Nafiz KOTAN İsmail Habip, Kurtuluş Savaşı nı anlatırken:...

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

İlk olarak Şebinkarahisar ilçesi Uğurca Köyü ne giden Vali Şahin, burada vatandaşlar tarafından coşku ve alkışla karşılandı.

İlk olarak Şebinkarahisar ilçesi Uğurca Köyü ne giden Vali Şahin, burada vatandaşlar tarafından coşku ve alkışla karşılandı. VALİ ŞAHİN DEN 3 KÖYE ZİYARET Bir dizi ziyaret ve inceleme için Şebinkarahisar ilçesine giden Vali Dursun Ali Şahin, 12 Eylül Çarşamba günü ilçeye bağlı üç köyü ziyaret ederek, köylülerin sorunları yerinde

Detaylı

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ

BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ BODRUM YENİ MUHTARLARINI SEÇTİ ROCK SANATÇISI ÖZLEM TEKİN SEÇİLDİĞİ SANDIK TA OY KULLANMAYA GELMEDİ Bodrum Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2015 tarihinde aldığı ve Kaymakamlık Makamınca onaylanan yeni mahallelerde

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AK PARTİ BODRUM İLÇE DANIŞMA KURULU YAPILDI

AK PARTİ BODRUM İLÇE DANIŞMA KURULU YAPILDI AK PARTİ BODRUM İLÇE DANIŞMA KURULU YAPILDI MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK, TÜM İLÇE BAŞKANLARINDAN MAKRO PLANLAR İSTEDİ Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, partisinin Bodrum ilçe danışma kurulu toplantısına

Detaylı