KARS GAZETESİ KARS gazetesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS GAZETESİ KARS gazetesi"

Transkript

1 KARS GAZETESİ KARS gazetesi Sahip ve Mesul Md: Fuat ARASLI Gündelik Siyasi Halkçı Gazete Iğdır da DP Çöktü 2 Ocak Aralık 1952 Çarşamba günü muhitte en çok sevilen tüccarlardan eski belediye başkanı Rıza Yalçın ın CHP başkanlığına geçmesiyle Iğdır ilçesi, merkez bucak ve ocaklarda topluluk halinde DP den istifalar başlamıştır. Iğdır da çıkarılan DİL gazetesinin (Mecit Hun un yayınladığı tek sayfalık günlük gazete. Mücahit) yazdığı bir yazıda 600 kadar DP linin toplu bir şekilde istifalarını ihtiva eden bir mektubu DP Kars İl İdare Kuruluna gönderdiklerini bildirmektedir. İlçede DP Başkanı Nurettin Kirman da istifa etmiştir. DP den istifa edenlerin çoğu CHP ye olmak üzere diğerleri de Millet Partisi ne geçmişlerdir. Iğdır CHP Kongresi 2 Ocak 1953 CHP Milletvekili Rasim İlker in konuşmasından sonra yeni idare kurulu başkanının seçileceği bildirilmiş, bu söz üzerine bütün delegeler hatta dinleyiciler hep bir ağızdan Rıza Yalçın! Rıza Yalçın! diye haykırmaya başlamışlardır. O derece ki seçimin gizli oyla yapılmasına kimse taraftar olmamış, delegeler ayağa kalkmak suretiyle ittifakla ve tezahüratla Yalçın ı başkanlığa seçmişlerdir. Iğdırlının şahsına gösterdikleri teveccüh ve itimattan mütehayyiç (heyecanlı) olan Rıza Yalçın kürsüye gelerek kısa bir hitabette bulunarak Iğdırlılar için her zaman canını feda etmeye hazır olduğunu, parti başkanı sıfatıyla Iğdırlıların kölesi olarak hizmet edeceğini belirtmiş ve demiştir ki, CHP mevcudiyetine ve kudretine inanmak istemeyen gafiller, şu muhteşem manzarayı görüp sıkılsınlar! Halk Partisi yaşayacaktır! Çünkü

2 bunu kuran Atatürk, devam ettiren İnönü ve destekleyen asil Türk milletidir. El ele verip çalışarak bu büyük davada mutlaka muvaffak olacağız. Bana karşı gösterdiğiniz teveccühten (yakınlık) dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim Sürekli alkışlar arasında neticelenen bu konuşmadan sonra idare kurulu seçimi yapılmış ve Hacı Gulam Parlar, Hasan Tezel, Hasan Çetinel, Hüseyin Yaycı, İsa Yiğit, Kurban Akar, Ali Işık ve Abdullah Armağan İdare Kuruluna seçilmişlerdir. Bunu müteakip 9 kişilik danışma kurulu ile il kongresine gidecek olan delegelerinde seçimi yapıldıktan sonra kongre genel başkanı İsmet İnönü ye tazim telgrafı çekilmesini heyecanlı tezahürler içerisinde kararlaştırarak mesaine son vermiştir. P. T. S. K. Birliği BaĢkanlığını bir CHP li Kazandı 5 Ocak 1953 Bugün partiler arasında yapılan Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanlığını CHP li Talat Tufan büyük bir ekseriyetle kazanmıştır. Yargıtay ve Iğdır PTS Kooperatifi Suiistimal Davası 6 Ocak 1953 Ankara Özel: Doğan Araslı telefonla Arkadaşlarıyla beraber Iğdır PTS Kooperatifine ait suiistimalden başlıca mesul görülerek zimmet suçundan iki yıl hapse mahkum edilen kooperatifin sabık müdürü Rahim Yedigar ın davası, vekili Tevfik Araslı tarafından Ankara da Yargıtay da temyiz ve takip edilmiş, bu dava Yargıtay İkinci Ceza Dairesince esastan bozularak suçun zimmet olmadığı sonucuna varıldığı bildirilmiştir. (...) CHP nin Faaliyetleri 11 Ocak 1953 Iğdır da yayınlanan Mecit Hun un DİL gazetesinden Birkaç gün evvel seçilen yeni CHP İlçe İdare Kurulu dün toplanarak parti işlerini görüşmüş ve bir bina ile gerekli demirbaşı temin etmek üzere kendi aralarında 1500 liraya yakın bir para toplamışlardır. Yeni İdare Kurulu başta Genel Başkanları İsmet İnönü olmak üzere Kars Milletvekillerinden Hüsamettin Tugaç, Sırrı Atalay, Mehmet Bahadır, Hüseyin Cahit Yalçın ve Dr. Esat Oktay tarafından telgrafla tebrik edilmiştir. Iğdır Genel Meclis Üyelerinin Devamsızlık Sorunu 15 Ocak 1953 İl Genel Meclisinin toplantılarına iştirak etmediklerinden dolayı Iğdır üyelerinden Eşref Kaya ve Timur Toksöz hakkında, Genel Meclis

3 mahfillerinde bir infial mevcut idi. Iğdır da çıkan DİL gazetesinin bu münasebetle neşrettiği fıkrayı aşağıda okuyucularımıza sunuyoruz: Kars a geldiğim günden beri İl Genel Meclisi üyemiz Musa Doğan, arkadaşları Eşref Kaya ile Timur Toksöz den şikayet eder durur. Hakikaten, bizler kendilerine itimat ederek Eşref Kaya ile Timur Toksöz ü vilayet meclisine seçtik. Fakat bu efendiler bir gün olsun meclisin çalışmalarına iştirak etmediler. Evlerinde oturup her devrede bir gün Kars a gelerek liralarını alıyorlar. Mecliste Iğdır ın dertlerine temas edecek kimse yoktur. Bu bizim için acınacak bir haldir. Ne yardan doyarım, ne elden koyarım fikriyle hareket eden bu iki arkadaşa teessüf ederiz. ŞEFİ ÖCAL Iğdır da DP nin Durumu Bozuk 29 Ocak 1953 DP burada çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu partiden istifa eden vatandaşlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu cümleden olarak bugün Iğdır ın ileri gelen tüccarlarından Hacı Ekber Çöllü, Ali Yardım, Timur Demirci ve henüz isimleri açıklanmayan birçok kimseler istifa etmişlerdir. DP Başkanlığına Mehmet Gülten getirilmiştir. Bu ilçede yapılmakta olan DP Kongresini takip etmek üzere Kars tan gelen bir heyet, partiyi bu durumda görünce ve umduklarını da bulamadıklarından ötürü geri dönmüşlerdir. Ġbrahim Kutlay Vefat Etti 4 Ģubat 1953 Adliye Ceza Başkâtibi Tevekkül Kutlay ile Iğdır da Davavekilliği yapmakta olan Mehmet Ali Kutlay ın babası İbrahim Kutlay, Iğdır dan şehrimize getirilerek yapılan bütün ihtimama rağmen müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 1 Şubat 1953 gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu teessürle haber aldık. DP liler Arasındaki Ġhtilâf Devam Ediyor 7 ġubat 1953 İl İdare Kurulu tarafından feshedilen DP eski İlçe İdare Kurulu bu güne kadar Geçici Kurula devir ve teslimde bulunmamıştır. Öğrendiğimize göre eski başkan Nurettin Kirman ile geçici başkan arasında bu mevzuu üzerinde bir münakaşa olmuş ve hadise yerinde hazır bulunanların müdahalesi sayesinde muhakkak bir kavga önlenmiştir.

4 Mecit Erdem Vefat Etti 7 ġubat 1953 Uzun zamandan beri Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı görevini yürüten kıymetli subaylarımızdan Mecit Erdem 1 Şubat 1953 günü saat 13 sıralarında geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etmiştir. Iğdır da PTT ĠĢleri Çok Aksak 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizde bulunan PTT İdaresi vatandaş işleriyle lâyıkıyla alakadar olmuyor. İlçemize haftada iki defa gelmekte olan postanın hiçbir zaman için vaktinde gelmesi temin edilemiyor. Iğdır da CHP nin Faaliyetleri 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizin tanınmış tüccarlarından Bağır Aras şahsına ait olan binalardan birisini evvelce İş Bankasına vermişti. Bu defa aynı binanın bitişiğinde bulunan binayı da CHP emrine vermiştir. Güya Caka! 8 Mayıs 1953 CHP Kars Milletvekili Sırrı Atalay Meclisin toplantı salonuna girerken sol tarafta Bakanların masa ve sandalyeleri vardır. Bizim üç firariyi (Abbas Çetin, Veyis Koçulu ve Lâtif Aküzüm) bazı günler bu sıraların önünde görmek mümkün. Sıra ile gelip Bakanlara bir şeyler anlatırlar. Bakanlar nezaketten dinler gibi görünürler. Bizim firariler muttasıl dinleyicilerin locasına bakarlar! Sebebini bilmeyen yok. Dinleyicilerin arasında hangi gün bir Karslı hemşehrimiz varsa, üç firariler o gün Bakanlar sırası önündedirler. Bir gün Meclisi dinleyen bir hemşehrimiz aynı acayip sahneyi müşahede etmiş. Şu fıkra ile güle güle anlattı: Rüşvet almayı geçim yapmış birisi yeni bir hakimin dairesinin odasından başını uzatır. Hakim kızar. Rüşvetçi, Hakim Bey, istersen söv! Yalnız bir dakika sürecek. Dışarıdakiler bizi konuşuyormuş gibi görsünler, ben cebimi doldururum demiş DP Iğdır da Çökmektedir 11 Mayıs Mayıs 1953 Pazar günü Hakveyis köyünü ziyaret eden CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı Rıza Yalçın, İdare Kurulu Üyelerinden Bağır Aras ile

5 Mehmet Ali Kutlay köy halkı tarafından sevgi ve muhabbet tezahürleri arasında karşılanmışlardır. (...) Bu köyde CHP Ocak Başkanlığına Mehmet Ali Büyükdağ, Asbaşkanlığa Halil Erol, İdare Kurulu üyeliklerine Ali Gürel, Nevruz Çarman, Hüseyin Alay, Zeynelabidin Gürcan, Haydar Güler ve Muharrem Turan seçilerek işe başlamışlardır. ġarkın Dili Gazetesi Çıktı 22 Mayıs 1953 Evvelce DİL ve Fırıldak gazetelerini çıkarmakta olan Iğdırlı gençlerimizden Mecit Hun bu gazetelerin yerine Şarkın Dili isimli gündelik, siyasi ve müstakil bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Mecit Hun u tebrik eder, Şarkın Dili ne neşir hayatının uzun olmasını dileriz. DP Iğdır Ġlçe BaĢkanı Mehmet Gülten e Cevap 23 Mayıs 1953 DP Iğdır İlçe Başkanı Sayın Mehmet Gülten: Gazetemizde Demokratik Parti Iğdır da çökmektedir başlığı altında çıkan yazı şahsen sizi ilgilendirmediğinden gönderdiğiniz cevabı neşretmek mecburiyetinde olmadığımızı bildiririz. Saygılar. Kars Gazetesi. Musa Doğan Tuğla Fabrikasını ĠĢletmeye BaĢladı 23 Temmuz yılında vilayet daimi encümen üyesi olarak gerek Iğdır da ve gerekse Kars ta müspet intiba bırakmış olan gençlerimizden Musa Doğan bu yıl kendisine ait olan Tuzluca mıntıkasındaki bir yerde eski tuğla fabrikasını işletmek için teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. Şarkın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu teşebbüsünden dolayı Musa Doğan ı tebrik eder başarılar dileriz. Behram Öcal Görevde 23 Temmuz 1953 Şehrimiz Ziraat Müdürlüğüne tayin edilen Karslı hemşehrilerimizden Yüksek Ziraat Mühendisi Behram Öcal dün şehrimize gelmiştir.

6 Iğdır Aras Gençlik Spor Kulübü 23 Temmuz 1953 Sarıkamış Gençlik Kulübü ile bir maç yapmak için Cumartesi günü Kars a gelmiş bulunan Iğdır Aras Spor Gençlik Kulübü oyuncuları başlarında kafile başkanları Aydın Balırag ve İdare Heyeti üyelerinden Lâtif Atlas, Ali Rıza Bagane olduğu halde dün Sarıkamış a gitmişlerdir. Iğdırlıları bu teşebbüslerinden dolayı tebrik ederiz. ġark ın Paris i Iğdır dan Notlar 6 Ağustos 1953 FuatAraslı Türkiye miz dahilinde sık sık seyahat yapan bir gazeteci olarak itiraf etmeliyim ki, hiçbir gezi Iğdır kadar tatmin etmemektedir beni. Üzerinde dünyaya gelmiş olduğum toprağın mis kokan ılık havası ve Kurtuluş Savaşından kalma kerpiç evlerin... mi; yoksa toprağının feyiz ve bereketi ile muvazi giden Iğdırlıların engin neşesi midir beni teshir eden? Bildiğimi odur ki Iğdır a severek gider, üzülerek ayrılırım. Geçen hafta yine Iğdır ı ziyaret gittim. (...) Saymadım ama bir sene evvelkine nazaran yüzde yüz fazlasıyla Iğdır da iki yüze yakın traktör olsa gerek. Bunların römork arabalarını, çeşitli pulluk, orak ve biçer döver makinelerini de hesaba katmak lazım. Geçen sene bir tane iken içinde bulunduğumuz hasat mevsiminde 6 tane patöz (harman makinesi) çalışmaktadır Iğdır da... Ve köylü sanki dededen kalma bir itiyat imiş gibi patöze e hücum etmektedir. Iğdır a patöz ü ilk getiren Rıza Yalçın dostumuz, bu sene ikincisini de getirdiği halde, geniş mikyasta olan talebi şüphesiz karşılayamamakta, eşi dostu gücendirmemek için şaşkına dönmüş durumdadır. Paris e, bisikleti en çok olan şehir derler. Halk evinden işyerine hep bisikletle gidip gelirmiş. Karakale bayırından Iğdır Ovası na inince, yol üzerinde genç ve yaşlı bir çok bisikletli insana rastlarsınız. Köylü atını satıp bisiklet almıştır. Köylerle kasaba arasındaki yollar düz. Üstelik arpa saman masrafı da yok. Bisiklet edinmek istemeyenler içinde başka kolaylıklar var: Kasabada yüze yakın kiralık ve 10 tane yepyeni motosiklet emrinizdedir. Iğdır Şark ın Parisi... Yalnız bisikletle mi? Hayır, vilâyet merkezimiz dahil, Kars vilâyetini teşkil eden 10 kaza içinde hayat standartları en yüksek olduğu bölge Iğdır dır. Gazoz imalathanesi Kars ta da iki, Iğdır da da iki tanedir. Üstelik Iğdır gazozu, Kars ınkinden daha nefis ve daha ucuzdur. (...) Ali Yılmaz ismindeki müteşebbis bir tüccâr yüz küsur bin lira sarf ederek Iğdır da modern bir buz fabrikası kurmuştur. Kasaba içi şöyle dursun, özel vasıtaları ile, tertemiz memba suyundan imâl edilmiş kalıp, kalıp buzları köylere kadar, köylünün ayağına gönderiyor. Gazozun nefasetini yükseltip, fiyatını düşüren de bu kıymetli işadamıdır.

7 Lokantalar, aşhaneler köylü ile tıklım tıklım... Köylü 5 kuruşluk çaya tenezzül etmiyor, illâh 10 kuruşu verip Feyzullah ın (Zengi) çayını içecektir. Kars vilâyetinde günde 2000 çay satan başka bir çayhane var mı? Zannetmem... Fakat Feyzullah ın çayı da çay haaa! Bir kere tabak, bardak ve kaşıklar son derece temiz, pırıl pırıl... Ve günün hangi saatinde gitseniz, masanıza gelen çay taze demlenmiştir; bir oturuşta 4-5 tane içenler oluyor. İstanbul ve Ankara nın birinci sınıf lokantalarından sonra nefis bir şiş kebabı ve köfteyi yemek isterseniz bunu ancak Iğdır da bulursunuz. (...) (...) Kasaba nüfusu olduğu halde gündüzleri bu miktar e kadar yükselmektedir. Ticaret, iktisadi, içtimai hayat, kültür seviyesi faraza komşu Ağrı ilinin merkezi olan Karaköse den üstündür. Elektriği var, tazyikli memba suyu var, kışlık ve yazlık sineması, hastanesi, hamamı var. Ve 1937 yılında inşa edilen Karakale kanalı vasıtasıyla Iğdır Ovasını sulayabildiğimiz gün bugünkü toprak verimi en az beş misline çıkacak; bu sınır bekçisi ilçemiz, vilâyet olmanın iktisadi şartlarını fazlasıyla elde etmiş olacaktır. Kasım Gülek Iğdır da 17 Ağustos 1953 (...) Çok kalabalık bir heyet başlarında Iğdır CHP İlçe Başkanı Rıza Yalçın olduğu halde Kiti köyünde CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek i karşılamışlar ve böylece 10 otomobillik bir kafile ile saat 18 de Iğdır a gidilmiş, yüzlerce Iğdırlının Hoş geldin! Yaşa varol! nidaları arasında şehir parkına gelinerek bir müddet istirahattan sonra Bağır Aras ın evinde 100 kişilik bir ziyafet verilmiş, DP lilerin de bulundukları bu ziyafet samimi bir hava içinde gece geç vakte kadar devam etmiş. Kars-Iğdır Yolunda Müessif bir Kamyon Kazası 24 Ağustos 1953 Kötek köprüsünden uçuruma yuvarlanan kamyon hurdahaģ halde 20 Ağustos günü Kötek köprüsü üzerinde vuku bulan kamyon kazası hakkında, kaza neticesinde kolundan yaralanmış olan ve halen Kars Memleket Hastanesinde yatan, Iğdır PTS Kooperatif Başkanı Eşref Kaya nın baldızı Türkan Aydın dan aldığımız malumata göre, kaza saat sıralarında kamyon Kötek köprüsünü geçmek üzereyken birdenbire karşılarına çıkan bir başka bir arabaya çarpmamak için şoförün derhal fren sıkması neticesi vuku bulmuştur. (...) Hadise gecesi Eşref Kaya Kars a gelmiş, çocuklarının ve baldızının sağlığıyla bizzat meşgul olmuştur.

8 Mazlum Aras Iğdır da 24 Eylül 1953 Iğdır ın maruf şahsiyeti Bağır Aras ın oğlu Mazlum Aras bir Amerikan heyetinin refakatinde olmak üzere şehrimize gelmiştir. Mazlum Aras Amerika da yüksek sanayi mühendisliği tahsil etmiş bulunmaktadır. Iğdır da EĢref Kaya ya Yapılan Haksız Muamele 5 Kasım 1953 Pamuk Tarım Satış Kooperatifi müdürü Eşref Kaya nın müfettiş tarafından işine son verilmesinden duyulan umumi teessür günden güne artmaktadır. Doğruluğu ve çalışkanlığı ile tanınmış olan bu hemşehrimiz bir müddet bulunduğu belediye başkan vekilliğinde de kendisini Iğdır a sevdirmiştir. DP İktidarı zamanında maruz kaldığı bu muameleden müteessir olan Eşref Kaya, geçenlerde Kars ta yapılan DP İl Kongresine gitmediği gibi, kendisinin DP den ve bu partinin adayı sıfatıyla bulunduğu İl Genel Meclisi azalığından istifa ederek CHP ne geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Meleklili bir CHP linin Jesti 29 Aralık 1953 Özel Muhabirimiz Mehmet Ali Kutlay Bildiriyor Iğdır ın Melekli köyünde, DP nin kurucularından olan Muharrem oğlu İsmail Yıldırım ın karısı, koyu CHP li bayan Aliye Yıldırım, 20 Aralık 1953 günü yapılan CHP kongresinde kongre başkanlığına DP den istifa ettiğine dair kocasının bir dilekçe verdiğini duyunca sevincini izhar için hemen iki tavuğu, Müjdeler olsun komşular, bizim adam nihayet gerçek yolu seçti diyerek kesmiş ve kendilerine hediye etmiştir. ġaka Yollu: Bu da Bizim Kentlilere 7 Ocak 1954 E.G.A (Muhtemelen Enver Araslı) Geç oldu ama oldu işte! Düşündüm ki, seyahatte bulunmaklığım hasebiyle yeni yılda Iğdırlı sevdiklerimizle bayramlaşamadık. Hiç olmasa şuracıkta bir iki satırla kendilerini yad edeyim de kusurumu bağışlasınlar. (Her dost bir şarkı mısrasıyla anılmış. Mücahit) Ali Ural (Belediye BaĢkanı) Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım Hakkı Albayrakoğlu (Kaymakam) Bana ver ben çekeyim derdini mümkünse eğer

9 Rıza Yalçın (CHP BaĢkanı) Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik! Kâzım Kuyucak (Avukat) Sen bile başladın görülmemeğe... Fuat Erbol (Iğdır Cumhuriyet Savcısı) Yalandır kaygısız olduğun yalan Hacı Nağdali Parlar (DP Yedinci BaĢkanı) Ak elleri (!) boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok.. Avukat Muzaffer Oktar Sana dar gelmeyecek Ofis i kimler diksin Mehmet Gülten (Iğdır DP BaĢkanlarından) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim çıkmış, varam alışam Turgut Çeliker (Yargıç) Kâbeyse maksudun, rahman sendedir Nâm-ı diğer Kaymakçı Asker Bir şeker handeyle bezmi; şevka cem ettin beni Nim sun peymaneyi, saki; tamam ettin beni Hasan Ġçellioğlu (Yargıç) Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş... Hidayet Yalçın (Ziraat Bankası Veznedarı) Cehdeyle diri iken seni ölmüş demesinler Sessiz yaşayış varlığa bürhan olabilmez Ġzettin Okçu (Yargıç) Bize bol bol Ziya kucakla getir Musa Doğan (Genel Meclis üyesi) Ne bahar kaldı; ne gül, ne de bülbül sesi var Aliye Koçkaya (Eczane sahibi) Bir melek gibi masum, gözlerin sanki deniz Nam-ı diğer Ali ġık (IĢık) (Manifaturacı) Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel Orhan Aydın (Mal Müdürü) Dudağın dudağımda kemençede yay gibi Ali Yılmaz Kazancılı (Müteahhit) Bir vefasız yare düştüm, hiç beni yad etmiyor Hüseyin Yaycı (Tüccar) Bu gece sana bu son gelişim, son yalvarışım

10 DP YıkılıĢa Doğru 14 Nisan 1954 (...) Listenin ilanı Kars efkârı umumiyesini yeni bir sürpriz karşısında daha bırakmıştır. Bu da bütün muhitin sevdiği ve hürmet ettiği Abdürrezak Güneş in de refüze (red) edilmesidir. Abdürrezak Güneş gibi ağırbaşlı ve efendi bir adama reva görülen bu muameleden sonra artık kati surette anlaşılmıştır ki DP elim bir keşmekeş halindedir (...) CHP Milletvekili Adayları 22 Nisan 1954 Rıza Yalçın: 1321 doğumlu olup Iğdır da 11 yıl belediye başkanlığı yapmış, 1946 da CHP ye katılmış halen Iğdır da CHP ilçe idare kurulu başkanı olup ticaret ve çiftçilikle iştigal etmektedir. 4 yıl Halkevi reisliği ve 4 yılda il genel meclisi üyeliğinde bulunmuştur. Muhitinde sevilen, çalışkan ve olgunluğuyla tanınmış hemşehrimizdir. Mehmet Hazer: 1333 re Kars ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum da yapmıştır. Hukuk Fakültesinden mezundur. Birçok kazalarda kaymakamlık yapmış, vali vekâletlerinde bulunmuştur. Çok kıymetli çalışkan bir idarecidir. Akhisar gibi büyük bir kazanın kaymakamı bulunmaktadır. Sırrı Atalay: 1919 da Pasinler de doğmuştur. İlkokulu Göle de, lise tahsilini Kars ta yapmış, 1942 yılında Ankara da Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lice Savcılığında, Kığı hakimliğinde bulunmuştur seçimlerinde Kars Milletvekilliğine seçilmiştir. CHP nin TBMM indeki grubunun idare heyeti üyeliğinde ve ilk defa bir partinin en yüksek kademesi olan genel idare kuruluna Karslı olarak genç yaşında girmiştir. Turgut Göle: 1329 da Kars ın Göle kazasında doğmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Ankara maiyet memurluğunda, Cebeci nahiye müdürlüğünde, Bala, Hafik ve Çubuk kaymakamlıklarında bulunmuş ve Amerika da 3 yıl Master ihtisasını yapmış ve emniyet genel müdürlüğünde 9. ve 1. şube müdürlüğünde polis enstitüsü trafik hocalığında bulunmuş ve partizan DP lilerin şikayeti üzerine Bitlis emniyet müdürlüğüne tayini üzerine istifa ederek Ankara da serbest avukatlığa başlamıştır.

11 CHP Adayları Seçimi Kazandı 3 Mayıs Mayıs seçimleri yurdun her tarafında olduğu gibi ilimizde de halkın büyük alaka ve iştirakiyle nihayet dün sona ermiş, Kars, Malatya, Sinop ve Gaziantep te, Kırşehir de de CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) tam liste halinde seçimi kazanmışlardır. CHP listesi DP listesine göre ortalama oy fazlasıyla kazanmış bulunmaktadır. Dağı Dağ, Ovası Ova Olan Memleket: IĞDIR 17 Haziran 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır ın genç, kumrala kaçar renkte, vücutça olduğu kadar kafaca dolgun ve olgun, benden bir çeyrek parmak uzun bir kaymakamı var: Hakkı Albayrakoğlu. Iğdır a ilk geldiğim günlerde beni bir gün belediye başkanının odasına soktu, ciddiyet babında fakire (Enver Araslı) iki dakikalık kısa bir nutuk çektikten sonra, Sen eski bir gazetecisindir diye söze yeniden başladı ve bana bir sual soracağını söyledi. Sorma mı diyecektim yani, tabii yapıştırdık: Sor! O da sordu: Araslı bana Iğdır hakkındaki intibaını (izlenimlerini) bir cümle ile ifade edebilir misin? Öyle ya, bir Iğdırlı olarak benim de her halde birçok intibalarım, kendime mahsus görüş ve düşünüşlerim olacaktı, olacaktı ama, bir gün böyle bir sual karşısında kalabileceğimi hiçte hesaba katmadığımdan olacak, bir fikir daha doğrusu intiba komprimesi hazırlayamamıştım. Vaziyeti kurtarmış olmak için intiba babında bir hayli laf sıralamadık değil hani, ne çare ki Iğdır hakkındaki notlarını 100 küsur sayfalık bir hatırat yığını içerisine sıralayan Albayrakoğlu nu ikna edemedim. Bu bir sürü cümleyle, çünkü o yalnız bir tek cümleyle ifade edilmesini istiyordu. Tılısımlı cümleyi bulamadığımı ve hatta bulamayacağımı da görmüş, Nerede bulmalı bilmem ki babanı (Fuat Araslı)! Şimdi o olacaktı ki... diye üzüntü izhar eylemişti. Ben de, Size kim diyor ki bana ancak babamın cevaplandıracağı bir sual sorun diyerek işin içinden sıyrılıverdim. Dayanamadı ve bana bu tılısımlı cümleyi söyleyiverdi işte.onun kendisine mahsus bir Yavrum deyişi vardır. Şöyle öne doğru eğilir biraz ve fısıldar gibi konuşur. İşte öyle yaptı ve Yavrum Enver, sen avukat falan olmuşsun ama henüz çocuksun daha. Iğdır da en az benim kadar kalacak, Iğdır ı dağ dağ, ova ova gezecek ve sonra, seneler sonra, Iğdır ı bir tek cümle ile tanıtabilir misin? dediklerinde hiç çekinmeden, göğsünü gere gere: Dağı dağ, ovası ova olan memleket diyebilmek saadetine erersin.

12 Edebiyata ve güzel sanatlara karşı meraklı olan kaymakamın bu vecizesi cidden hoşuma gitmişti. O günden sonra çok düşündüm, acaba ikinci bir tarifi daha bulunabilir mi diye, bulamadım bundan güzelini. (...) Oldu, Oluyor ve Olacak... 3 Temmuz 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır deyip te geçmemeli. Kars ımızın bu şirin ilçesinde bir yıla yakın bir zamandan beri çalışmakta olan ben, siyasi ahlak sahibi olduğunu her fırsatta ispat eden Iğdırlının aldatılmaktan hiçbir zaman hoşlanmadığını müşahede etme imkanlarını buldum. (...) Zavallı Iğdır bağlana bağlana bir hal oldu doğrusu. Bir gün bakıyorsun, Kars a bağlılığı devam etsin diyoruz. Bir başka gün, hayır en iyisi Tuzluca ya bağlansın. Ağrı nın ötesindekiler göre, N münasebet efendim. Karaköse ye bağlayan. Yok, yok yanlış oldu, evvela Doğubeyazıt a bağlayalım da ötesini sonra düşünürüz diyenler var. Bizim şu Iğdır ın nede çok taliplisi varmış meğer. Bu gidişle evde kalacağa benziyor. Hani insanın sabrı tükeniyor da bir ara, bağırası geliyor: Yahu bir an evvel ne yapacaksınız yapın, neye veya nereye bağlayacaksınız bağlayın da canımız kurtulsun elinizden! İyisi mi gelin Iğdır ı Iğdır a bağlayalım da dava kapanıversin canım. Iğdır da Yeni bir Gazete 20 Ağustos 1954 Genç gazeteci hemşehrilerimizden Mecit Hun, Iğdır da şimdilik haftada üç defa çıkmak üzere, Pamukova isimli bir gazete çıkarmaya başladı. Pamukova ya uzun ömürler diler, müteşebbislerini tebrik ederiz. Kerim Yaycılı Amerika ya Gitti 22 Ekim 1954 Iğdır ın Yaycı köyünden olup, uzun zamandan beri Ankara Konservatuarı idare müdürlüğü yapmakta olan Kerim Yaycılı nın tedavi için hükümetçe Amerika ya gönderildiği öğrenilmiştir. Değerli bir şair olan Kerim Yaycılı, çocukluğundan beri çekmekte olduğu çocuk felci yüzünden son zamanlarda adeta yürüyemez bir hal almış ve bundan çok ıstırap çekmekte idi.

13 DP Iğdır da KeĢmekeĢ Ġçinde 25 Aralık 1954 Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ın Erzurum a geleceğini duyarak Iğdır dan DP yi temsil eden bir heyet evvelsi gün şehrimize gelmiştir. İçlerinde Iğdır DP kurucularından Nurettin Kirman ve arkadaşları ile DP ye son zamanlarda yamanan eski ateşli CHP lilerden Eşref Başaran ın bulunduğu bu heyet, Kars a geldikten sonra, Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ı karşılamak üzere Erzurum a gitmek istemişlerse de, DP Kars il idare kurulu bu gelen heyetin arzusunu yerine getirmemiş ve Erzurum a gidecek olan DP kafilesine katmamıştır. Öğrendiğimize göre bu kafileye Iğdır dan hareket ederken Iğdır DP Başkanı Hacı Nağdali Parlar da katılmak istemiş, Iğdır DP liler tarafından refüze edilerek Iğdır da bırakılmıştır. Fazıl Baykal Iğdır Belediye BaĢkanı Oldu 9 Ocak 1954 Iğdır Özel Muhabiri Çok uzun süren itiraz, mukabil itiraz ve bunların tetkiki neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından Iğdır Belediye seçimleri müstakiller lehine karara bağlanmış ve kaymakam tarafından vekaletten idare edilmekte olan Iğdır belediyesi yeni müstakil listeyi teşkil eden meclise terkedilmiştir. Belediye idaresini devralan müstakiller, Fazıl Baykal ı belediye başkanlığına getirmişlerdir. Bu seçimde eski belediye başkanı Ali Ural ın, Fazıl Baykal lehine gösterdiği feragat, muhitimizde kendi lehine olan sempatiyi bir kat daha artırmıştır. CHP Ġlçe Kongreleri Neticelendi 23 Temmuz 1953 (...) Kağızman, Iğdır ve Tuzluca ilçelerinde CHP kongreleri neticelenmiş ve bu kongrelerde bulunan milletvekillerimiz şehrimize avdet etmiştir. CHP Mahalli Seçimlere Girmeme Kararı Verdi 8 Ağustos 1955 CHP Meclisi İstanbul İl merkezinde toplanmış, önümüzdeki mahalli seçimlere (13 Ekim 1955) girilmemesi yönünde karar almıştır. Iğdır da Seçimi Müstakillerin Kazanacağı Muhakkak 7 Kasım 1955 Iğdır Özel Muhabiri (Muhtemelen Mehmet Ali Kutlay) 13 Ekim de yapılacak olan belediye seçimleri için adayların propaganda konuşmalarının bugün saat 10:30 da müstakil aday Mehmet

14 Gülten in konuşmasıyla başlandı. Sıra ile müstakillerden Fazıl Baykal ve Mecit Hun ve DP adaylarından Nurettin Kirman konuştular. Müstakil propagandanın ana temasını, DP içinde son zamanlarda başlayan ve memleketi ifsat eden zümrecilik hareketine hücum teşkil ediyordu. Mehmet Gülten ve Fazıl Baykal Türklüğü ayırıcı olan bu hareketleri şiddetle telin ederek, Iğdırlıları memleket meselelerinde belediye idaresini seçmekte birlik ve beraberliğe davet ettiler. Bu hatiplerin sözlerinden anlaşıldığına göre DP kendi listesini kazandırmak için halk arasında Şayet DP listesi kazanmazsa hükümet Iğdır dan her şeyi çekecek, Iğdır ı vilayet yapmayacaktır şeklinde zehirli bir propagandaya tevessül etmiştir. Bu mevzuu üzerinde duran Mehmet Gülten, 1950 de de, 1954 de de genel seçimleri kazamızda CHP kazandı. Bütün bunlara rağmen size Devlet Üretme Çiftliği gibi büyük bir tesis kazamızda vücuda getirilmedi mi? Aras kıyısındaki seddeler, mahmuzlar yapılmadı mı? Ovanın geniş sulama tesislerine geçilmedi mi dedi. Abdürrezak Bey (GüneĢ) 28 Aralık 1955 Kars Milletvekili Sırrı Atalay Aralık ayının on altısı Cuma günü akşama doğru Erzurum mahreçli (kaynaklı) bir telgraf yaşaran gözlerimden uyuşan duygularımın üzerine kelime kelime, satır satır, Nasıl olur? Mümkün mü? İnanılır mı? diyebilmenin ihtimallerini siliyor, acı çok ağır bir hakikati sanki zorla kabule çalışıyordu. Demek artık o olgun, güvenilir, hürmeti derhal telkin eden insan artık ebediyete intikâl etmiş... Ondan mahrum kalacağız... Şu dünyada fakir yahut zengin; şöhret sahibi yahut bir kenarda kendi halinde kalmış; mesut yahut bedbaht; hayırlı yahut hayırsız geçen ömürler, er yahut geç behemehal (mutlaka) bir sonuca mahkumdurlar. Zira her şey geçicidir. Ebedi olan, şerefle süslenen, kötülüğün gölgelendiremediği bir ad, haysiyetin bekçilik edebileceği bir mazidir. Böyle bir ad ve maziyi miras bırakamayanların ömürleri şu veya bu vesile ile debdebe içinde, günlük imkânların fırat himayeleri arasında geçebilir... Asıl bahtiyar ve büyük insan odur ki peşinden kalan Hoş bir seda ola, bir hürmet ve hatıra vesilesi ola! Ötesi, maddi dünyanın talih, heves ve fırsatıdır, o kadar... Büyük ve köklü bir ailenin büyük rüknü (en önemli ismi) Abdürrezak Bey peşinden sadece hürmet dolu, olgunluk yüklü bir ad bırakmadı. Sadece biz vefakâr ve müşfik (şefkatli) bir büyük kaybetmedik. Yeri güç doldurulur, acısı zor unutulur, kâmil ve fazıl bir hami (koruyucu) bir mürşit (yol gösterici) kaybettik.

15 Kayıp yalnız Güneş Ailesinin değildir. Acı yalnız dost ve akrabasının değildir. Acı ve kayıp O nu tanıyan seven, insanlığının şahidi olan herkesindir. Hastalığını öğrendiğimiz zaman üzülmüş, iyileştiğini haber alınca sevinmiştik. Meğer bu sevinmenin arkasında kara bir haber varmış... Ağırbaşlı, basiretli, uzak görüşlü tam manası ile mümtaz (seçkin) bir insandan, vefakâr bir büyükten, kadirşinas bir mürşitten mahrum kaldığımız şu anda üzgünüm, muzdarip ve acılıyım... Fakat tesellilerimiz vardır. Yıllarca efsaneler gibi meziyetlerini sayacak, örnek alabileceğiz. Temiz huylarını unutmayacağız, onları edinmeye çalışacağız. Dün bir yol gösteren büyük, bugün yarın hatırası tazimle yad edilecek rehber olarak hafızamızda hayat hikâyesini taze ve uyanık tutacağız. Huzur ve gönül rahatlığı içinde hizmet ve vazifelerini ifaya uğraşmıştı. Ömrünün daha verimli ve olgun çağında kader ansızın O nu elimizden aldı götürdü... Temiz ve asil adı, aziz hatırası içinde şeref ve şan alevi olarak bir meşale gibi yanarak gönüllerde yaşayacaktır. Ona hürmet ve sevgi besleyenler büyük adını bir vedia (emanet) olarak hafıza ve vicdanlarında daima saklayacaklardır. Abdürrezak Güneş ismi Hürmetin İtimadın Olgunluğun Basiretin Vefanın bir remzi (simgesi) olarak kalacak ve yaşayacaktır. Fazıl Baykal Hürriyet Partisine mi geçiyor? 17 ġubat 1956 İnanılır kaynaklardan öğrendiğimize göre CHP ve belediye başkanı Fazıl Baykal, üç arkadaşı ile birlikte (Bunlardan birisi Mecit Hun dur. Mücahit) Hürriyet Partisi nin Kars İl Başkanına telgraf çekerek, Hürriyet Partisi ni kurmak istediklerini bildirmeleri üzerine parti başkanı Turgut Artaç Iğdır a gitmiş bulunmaktadır. Kendilerinden her türlü kanaat değiştirme beklenebilecek üç arkadaşına bir diyeceğimiz yok ama belediye başkanlığına getirilmesi için CHP lilerin büyük müzaheretine mazhar olmuş bulunan Fazıl Baykal dan böyle bir dönekliği beklemiyoruz. Haber inşallah yalan çıkar. Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin Kongresi Yapıldı 6 Mayıs 1958 Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin yıllık ikinci kongresi Türk ocağı salonunda yapılmıştır. Eski Kars Mebusu Rıza Yalçın ın başkanlığında yapılan kongrede, İdare Heyeti ve Murakıplar raporlarının okunmasından sonra söz alan hatipler, derneğin faaliyetinin takdire şayan olduğunu belirtmiş ve bazı temennilerde bulunmuşlardı.

16 (...) Neticede yeni idare heyetine Fahrettin Gülseven, Attila Özgür, Kahraman Okur, Kemal Karasu, Cahit Yaycılı, Hikmet Urlu ve Fahrettin Karadeniz; Haysiyet Divanına Ahmet Karasu, Zeki Kara ve Aykut Kutlay; Denetleme Kuruluna da Ataman Yalçın, İsmail Zorman ve Aykut Gürbüz getirilmişlerdir. İdare heyeti de kendi arasında vazife taksimi yaparak başkanlığa Fahrettin Gülseven i, başkan vekilliğine Cahit Yaycılı yı, Genel Sekreterliğe Attila Özgür ü ve Muhasip azalığa da Fahrettin Karadeniz i seçmiştir.

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Kemal Satır Sevgili AKİS okuyucuları, A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIV, Sayı: 240 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Turgut Sungar TURGUT SUNGAR

Turgut Sungar TURGUT SUNGAR TURGUT SUNGAR Turgut Sungar Bir zamanlar, Ağrı Dağı nın gölgesinde, Aras nehrinin sevdalı seyrinde Turgut Sungar isminde bir genç yaşardı... Şiirler, piyesler yazar, karikatürler çizer; ARAS diye bir dergiye

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz

pecya Kendi Aramızda Caryl Chessman Sevgili AKİS okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası Halûlu ziyaretçisi Dr. Yurdoğlu ile Kapak resmimiz AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 292 Yazı işleri : Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Metin TOKER Adnan Menderes Adama evet, sisteme asla!

pecya Kendi Aramızda Metin TOKER Adnan Menderes Adama evet, sisteme asla! AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 4 Cilt XI, Sayı: 183 Yazı İşleri: Riizgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P.K. 582. Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

AYDIN URAL. Aydın Ural

AYDIN URAL. Aydın Ural AYDIN URAL Iğdır Sevdası Mir Ali Ural (Mireli) Iğdır tarihinde tolerans, hoşgörü ve hümanizm sembolü olarak saygın yerini almıştır. İşler gaydasına göre gider sözü onundur. Mevlâna gibi gönlü zengin ve

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 449 Cilt: XXVII Yıl:9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Metin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları,

pecya Kendi Aramızda AKİS Kapak resmimiz Abdullah Caner T. Halulu ve eşi İnönünün evinde Esnaf babası Sevgili AKİS okuyucuları, AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt: XVII, Sayı: 296 Yazı işleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel : 18992 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel : 15221

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası P. K. 582 Ankara Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden: Metin TOKER *** Bu nüshaya yazı yazanlar: Samed AĞAOĞLU Fazil

Detaylı

Kendi Aramızda Sevgili AKİS Okuyucuları,

Kendi Aramızda Sevgili AKİS Okuyucuları, AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIV, Sayı: 234 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 682 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiyatı

Detaylı

Cemiyetimizin güzide dostları

Cemiyetimizin güzide dostları İLİM YAYMA CEMİYETİ BÜLTENİ / YAZ 2009 1 Cemiyetimizin güzide dostları Yine dopdolu bir bültenle, 20. sayımızla karşınıza çıkmanın verdiği heyecanı taşıyoruz. Bu sayımızda ilim ve hizmet yolcularının geçtiğimiz

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Üzeyr Avunduk Malî yardımcı

pecya Kendi Aramızda Üzeyr Avunduk Malî yardımcı AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XV, Sayı: 251 Yazı İşleri: Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582 - Ankara İdare : Denizciler Caddesi 2S/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15291 Fiyatı

Detaylı

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu. Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 3, Cilt: XV, Sayı: 253 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 532 - Ankara İdare : Denizeller Caddesi :23/B Rüzgârlı Matbaa Tel:15221 Fiyatı

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İşlerini fiilen idare edeni Cüneyt ARCAYÜREK Ressam: İzzet ÇETİN

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: IV, Sayı: 67 Denizciler Caddesi Teni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN *

pecya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Kendi Aramızda Sevgili AKİS okuyucuları Yusuf Ziya ADEMHAN * AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 5, Cilt: XIII, Sayı: 214 Yazı İşleri: Rüzgârh Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K 582 - Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15221 Fiatı

Detaylı

Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı

Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı Kuşadası nda açılan ilk Marangoz Kursu öğrencilerinin 1963 yılındaki bir fotoğrafı Charles W.Cushman'ın objektifinden 1965 yılında Kuşadası - Barbaros Bulvarı kuyeta@kuyeta.org Yerel Tarih Dergisi 2008-2009

Detaylı

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi AKİS Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker. Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva oğ1u, Egemen Bostancı ve Kenan

Detaylı

4 Baromuza Ziyaretler

4 Baromuza Ziyaretler Bu Sayıda Başlarken Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı 3 Baromuzun Ziyaretleri Çanakkale Barosunda Yeni Dönem 4 Baromuza Ziyaretler 8 12 Baromuz Seminerleri 17 Temsiller 22 Basın Açıklamaları 20

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU)

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Iğdır Sevdası SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Mert olacaksın mert! derdi dedem Bitlisli Mehmet. Bu onun yaşam felsefesiydi. Korku bilmez, otorite tanımazdı. Gözü pek, eli açık, gönlü genişti. Sınır ticareti umuduyla

Detaylı

pecya İçindekiler Kendi Aramızda

pecya İçindekiler Kendi Aramızda AKİS Sayı: 455 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı işleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurallı İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva

Detaylı

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN

Ekim ve Aralık'ta. 280.000 Lira 1 BAHÇELİ VİLLÂ. pecya 1 ÇAMLI APARTMAN Ekim ve Aralık'ta 280.000 Lira Maltepe Esenyurt'ta 1 BAHÇELİ VİLLÂ Küçük Yalı'da 1 ÇAMLI APARTMAN * Ayrıca muhtelif para ikramiyesi * Ekim ayı çekilişi 31.10.955 de ANKARA şubemizde muhterem halkımızın

Detaylı

THE BATTLE FOR FREEDOM IN WESTERN ANATOLIA: THE 1946 1950 ELECTIONS IN MANISA Murat TURAN

THE BATTLE FOR FREEDOM IN WESTERN ANATOLIA: THE 1946 1950 ELECTIONS IN MANISA Murat TURAN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BATI ANADOLU DA HÜRRİYET MEYDAN SAVAŞI

Detaylı