KARS GAZETESİ KARS gazetesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARS GAZETESİ KARS gazetesi"

Transkript

1 KARS GAZETESİ KARS gazetesi Sahip ve Mesul Md: Fuat ARASLI Gündelik Siyasi Halkçı Gazete Iğdır da DP Çöktü 2 Ocak Aralık 1952 Çarşamba günü muhitte en çok sevilen tüccarlardan eski belediye başkanı Rıza Yalçın ın CHP başkanlığına geçmesiyle Iğdır ilçesi, merkez bucak ve ocaklarda topluluk halinde DP den istifalar başlamıştır. Iğdır da çıkarılan DİL gazetesinin (Mecit Hun un yayınladığı tek sayfalık günlük gazete. Mücahit) yazdığı bir yazıda 600 kadar DP linin toplu bir şekilde istifalarını ihtiva eden bir mektubu DP Kars İl İdare Kuruluna gönderdiklerini bildirmektedir. İlçede DP Başkanı Nurettin Kirman da istifa etmiştir. DP den istifa edenlerin çoğu CHP ye olmak üzere diğerleri de Millet Partisi ne geçmişlerdir. Iğdır CHP Kongresi 2 Ocak 1953 CHP Milletvekili Rasim İlker in konuşmasından sonra yeni idare kurulu başkanının seçileceği bildirilmiş, bu söz üzerine bütün delegeler hatta dinleyiciler hep bir ağızdan Rıza Yalçın! Rıza Yalçın! diye haykırmaya başlamışlardır. O derece ki seçimin gizli oyla yapılmasına kimse taraftar olmamış, delegeler ayağa kalkmak suretiyle ittifakla ve tezahüratla Yalçın ı başkanlığa seçmişlerdir. Iğdırlının şahsına gösterdikleri teveccüh ve itimattan mütehayyiç (heyecanlı) olan Rıza Yalçın kürsüye gelerek kısa bir hitabette bulunarak Iğdırlılar için her zaman canını feda etmeye hazır olduğunu, parti başkanı sıfatıyla Iğdırlıların kölesi olarak hizmet edeceğini belirtmiş ve demiştir ki, CHP mevcudiyetine ve kudretine inanmak istemeyen gafiller, şu muhteşem manzarayı görüp sıkılsınlar! Halk Partisi yaşayacaktır! Çünkü

2 bunu kuran Atatürk, devam ettiren İnönü ve destekleyen asil Türk milletidir. El ele verip çalışarak bu büyük davada mutlaka muvaffak olacağız. Bana karşı gösterdiğiniz teveccühten (yakınlık) dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim Sürekli alkışlar arasında neticelenen bu konuşmadan sonra idare kurulu seçimi yapılmış ve Hacı Gulam Parlar, Hasan Tezel, Hasan Çetinel, Hüseyin Yaycı, İsa Yiğit, Kurban Akar, Ali Işık ve Abdullah Armağan İdare Kuruluna seçilmişlerdir. Bunu müteakip 9 kişilik danışma kurulu ile il kongresine gidecek olan delegelerinde seçimi yapıldıktan sonra kongre genel başkanı İsmet İnönü ye tazim telgrafı çekilmesini heyecanlı tezahürler içerisinde kararlaştırarak mesaine son vermiştir. P. T. S. K. Birliği BaĢkanlığını bir CHP li Kazandı 5 Ocak 1953 Bugün partiler arasında yapılan Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanlığını CHP li Talat Tufan büyük bir ekseriyetle kazanmıştır. Yargıtay ve Iğdır PTS Kooperatifi Suiistimal Davası 6 Ocak 1953 Ankara Özel: Doğan Araslı telefonla Arkadaşlarıyla beraber Iğdır PTS Kooperatifine ait suiistimalden başlıca mesul görülerek zimmet suçundan iki yıl hapse mahkum edilen kooperatifin sabık müdürü Rahim Yedigar ın davası, vekili Tevfik Araslı tarafından Ankara da Yargıtay da temyiz ve takip edilmiş, bu dava Yargıtay İkinci Ceza Dairesince esastan bozularak suçun zimmet olmadığı sonucuna varıldığı bildirilmiştir. (...) CHP nin Faaliyetleri 11 Ocak 1953 Iğdır da yayınlanan Mecit Hun un DİL gazetesinden Birkaç gün evvel seçilen yeni CHP İlçe İdare Kurulu dün toplanarak parti işlerini görüşmüş ve bir bina ile gerekli demirbaşı temin etmek üzere kendi aralarında 1500 liraya yakın bir para toplamışlardır. Yeni İdare Kurulu başta Genel Başkanları İsmet İnönü olmak üzere Kars Milletvekillerinden Hüsamettin Tugaç, Sırrı Atalay, Mehmet Bahadır, Hüseyin Cahit Yalçın ve Dr. Esat Oktay tarafından telgrafla tebrik edilmiştir. Iğdır Genel Meclis Üyelerinin Devamsızlık Sorunu 15 Ocak 1953 İl Genel Meclisinin toplantılarına iştirak etmediklerinden dolayı Iğdır üyelerinden Eşref Kaya ve Timur Toksöz hakkında, Genel Meclis

3 mahfillerinde bir infial mevcut idi. Iğdır da çıkan DİL gazetesinin bu münasebetle neşrettiği fıkrayı aşağıda okuyucularımıza sunuyoruz: Kars a geldiğim günden beri İl Genel Meclisi üyemiz Musa Doğan, arkadaşları Eşref Kaya ile Timur Toksöz den şikayet eder durur. Hakikaten, bizler kendilerine itimat ederek Eşref Kaya ile Timur Toksöz ü vilayet meclisine seçtik. Fakat bu efendiler bir gün olsun meclisin çalışmalarına iştirak etmediler. Evlerinde oturup her devrede bir gün Kars a gelerek liralarını alıyorlar. Mecliste Iğdır ın dertlerine temas edecek kimse yoktur. Bu bizim için acınacak bir haldir. Ne yardan doyarım, ne elden koyarım fikriyle hareket eden bu iki arkadaşa teessüf ederiz. ŞEFİ ÖCAL Iğdır da DP nin Durumu Bozuk 29 Ocak 1953 DP burada çok kötü bir duruma düşmüştür. Bu partiden istifa eden vatandaşlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu cümleden olarak bugün Iğdır ın ileri gelen tüccarlarından Hacı Ekber Çöllü, Ali Yardım, Timur Demirci ve henüz isimleri açıklanmayan birçok kimseler istifa etmişlerdir. DP Başkanlığına Mehmet Gülten getirilmiştir. Bu ilçede yapılmakta olan DP Kongresini takip etmek üzere Kars tan gelen bir heyet, partiyi bu durumda görünce ve umduklarını da bulamadıklarından ötürü geri dönmüşlerdir. Ġbrahim Kutlay Vefat Etti 4 Ģubat 1953 Adliye Ceza Başkâtibi Tevekkül Kutlay ile Iğdır da Davavekilliği yapmakta olan Mehmet Ali Kutlay ın babası İbrahim Kutlay, Iğdır dan şehrimize getirilerek yapılan bütün ihtimama rağmen müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 1 Şubat 1953 gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuş olduğunu teessürle haber aldık. DP liler Arasındaki Ġhtilâf Devam Ediyor 7 ġubat 1953 İl İdare Kurulu tarafından feshedilen DP eski İlçe İdare Kurulu bu güne kadar Geçici Kurula devir ve teslimde bulunmamıştır. Öğrendiğimize göre eski başkan Nurettin Kirman ile geçici başkan arasında bu mevzuu üzerinde bir münakaşa olmuş ve hadise yerinde hazır bulunanların müdahalesi sayesinde muhakkak bir kavga önlenmiştir.

4 Mecit Erdem Vefat Etti 7 ġubat 1953 Uzun zamandan beri Iğdır Askerlik Şube Başkanlığı görevini yürüten kıymetli subaylarımızdan Mecit Erdem 1 Şubat 1953 günü saat 13 sıralarında geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat etmiştir. Iğdır da PTT ĠĢleri Çok Aksak 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizde bulunan PTT İdaresi vatandaş işleriyle lâyıkıyla alakadar olmuyor. İlçemize haftada iki defa gelmekte olan postanın hiçbir zaman için vaktinde gelmesi temin edilemiyor. Iğdır da CHP nin Faaliyetleri 10 Nisan 1953 Iğdır Özel Muhabirimizden İlçemizin tanınmış tüccarlarından Bağır Aras şahsına ait olan binalardan birisini evvelce İş Bankasına vermişti. Bu defa aynı binanın bitişiğinde bulunan binayı da CHP emrine vermiştir. Güya Caka! 8 Mayıs 1953 CHP Kars Milletvekili Sırrı Atalay Meclisin toplantı salonuna girerken sol tarafta Bakanların masa ve sandalyeleri vardır. Bizim üç firariyi (Abbas Çetin, Veyis Koçulu ve Lâtif Aküzüm) bazı günler bu sıraların önünde görmek mümkün. Sıra ile gelip Bakanlara bir şeyler anlatırlar. Bakanlar nezaketten dinler gibi görünürler. Bizim firariler muttasıl dinleyicilerin locasına bakarlar! Sebebini bilmeyen yok. Dinleyicilerin arasında hangi gün bir Karslı hemşehrimiz varsa, üç firariler o gün Bakanlar sırası önündedirler. Bir gün Meclisi dinleyen bir hemşehrimiz aynı acayip sahneyi müşahede etmiş. Şu fıkra ile güle güle anlattı: Rüşvet almayı geçim yapmış birisi yeni bir hakimin dairesinin odasından başını uzatır. Hakim kızar. Rüşvetçi, Hakim Bey, istersen söv! Yalnız bir dakika sürecek. Dışarıdakiler bizi konuşuyormuş gibi görsünler, ben cebimi doldururum demiş DP Iğdır da Çökmektedir 11 Mayıs Mayıs 1953 Pazar günü Hakveyis köyünü ziyaret eden CHP İlçe İdare Kurulu Başkanı Rıza Yalçın, İdare Kurulu Üyelerinden Bağır Aras ile

5 Mehmet Ali Kutlay köy halkı tarafından sevgi ve muhabbet tezahürleri arasında karşılanmışlardır. (...) Bu köyde CHP Ocak Başkanlığına Mehmet Ali Büyükdağ, Asbaşkanlığa Halil Erol, İdare Kurulu üyeliklerine Ali Gürel, Nevruz Çarman, Hüseyin Alay, Zeynelabidin Gürcan, Haydar Güler ve Muharrem Turan seçilerek işe başlamışlardır. ġarkın Dili Gazetesi Çıktı 22 Mayıs 1953 Evvelce DİL ve Fırıldak gazetelerini çıkarmakta olan Iğdırlı gençlerimizden Mecit Hun bu gazetelerin yerine Şarkın Dili isimli gündelik, siyasi ve müstakil bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Mecit Hun u tebrik eder, Şarkın Dili ne neşir hayatının uzun olmasını dileriz. DP Iğdır Ġlçe BaĢkanı Mehmet Gülten e Cevap 23 Mayıs 1953 DP Iğdır İlçe Başkanı Sayın Mehmet Gülten: Gazetemizde Demokratik Parti Iğdır da çökmektedir başlığı altında çıkan yazı şahsen sizi ilgilendirmediğinden gönderdiğiniz cevabı neşretmek mecburiyetinde olmadığımızı bildiririz. Saygılar. Kars Gazetesi. Musa Doğan Tuğla Fabrikasını ĠĢletmeye BaĢladı 23 Temmuz yılında vilayet daimi encümen üyesi olarak gerek Iğdır da ve gerekse Kars ta müspet intiba bırakmış olan gençlerimizden Musa Doğan bu yıl kendisine ait olan Tuzluca mıntıkasındaki bir yerde eski tuğla fabrikasını işletmek için teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. Şarkın büyük bir ihtiyacına cevap verecek olan bu teşebbüsünden dolayı Musa Doğan ı tebrik eder başarılar dileriz. Behram Öcal Görevde 23 Temmuz 1953 Şehrimiz Ziraat Müdürlüğüne tayin edilen Karslı hemşehrilerimizden Yüksek Ziraat Mühendisi Behram Öcal dün şehrimize gelmiştir.

6 Iğdır Aras Gençlik Spor Kulübü 23 Temmuz 1953 Sarıkamış Gençlik Kulübü ile bir maç yapmak için Cumartesi günü Kars a gelmiş bulunan Iğdır Aras Spor Gençlik Kulübü oyuncuları başlarında kafile başkanları Aydın Balırag ve İdare Heyeti üyelerinden Lâtif Atlas, Ali Rıza Bagane olduğu halde dün Sarıkamış a gitmişlerdir. Iğdırlıları bu teşebbüslerinden dolayı tebrik ederiz. ġark ın Paris i Iğdır dan Notlar 6 Ağustos 1953 FuatAraslı Türkiye miz dahilinde sık sık seyahat yapan bir gazeteci olarak itiraf etmeliyim ki, hiçbir gezi Iğdır kadar tatmin etmemektedir beni. Üzerinde dünyaya gelmiş olduğum toprağın mis kokan ılık havası ve Kurtuluş Savaşından kalma kerpiç evlerin... mi; yoksa toprağının feyiz ve bereketi ile muvazi giden Iğdırlıların engin neşesi midir beni teshir eden? Bildiğimi odur ki Iğdır a severek gider, üzülerek ayrılırım. Geçen hafta yine Iğdır ı ziyaret gittim. (...) Saymadım ama bir sene evvelkine nazaran yüzde yüz fazlasıyla Iğdır da iki yüze yakın traktör olsa gerek. Bunların römork arabalarını, çeşitli pulluk, orak ve biçer döver makinelerini de hesaba katmak lazım. Geçen sene bir tane iken içinde bulunduğumuz hasat mevsiminde 6 tane patöz (harman makinesi) çalışmaktadır Iğdır da... Ve köylü sanki dededen kalma bir itiyat imiş gibi patöze e hücum etmektedir. Iğdır a patöz ü ilk getiren Rıza Yalçın dostumuz, bu sene ikincisini de getirdiği halde, geniş mikyasta olan talebi şüphesiz karşılayamamakta, eşi dostu gücendirmemek için şaşkına dönmüş durumdadır. Paris e, bisikleti en çok olan şehir derler. Halk evinden işyerine hep bisikletle gidip gelirmiş. Karakale bayırından Iğdır Ovası na inince, yol üzerinde genç ve yaşlı bir çok bisikletli insana rastlarsınız. Köylü atını satıp bisiklet almıştır. Köylerle kasaba arasındaki yollar düz. Üstelik arpa saman masrafı da yok. Bisiklet edinmek istemeyenler içinde başka kolaylıklar var: Kasabada yüze yakın kiralık ve 10 tane yepyeni motosiklet emrinizdedir. Iğdır Şark ın Parisi... Yalnız bisikletle mi? Hayır, vilâyet merkezimiz dahil, Kars vilâyetini teşkil eden 10 kaza içinde hayat standartları en yüksek olduğu bölge Iğdır dır. Gazoz imalathanesi Kars ta da iki, Iğdır da da iki tanedir. Üstelik Iğdır gazozu, Kars ınkinden daha nefis ve daha ucuzdur. (...) Ali Yılmaz ismindeki müteşebbis bir tüccâr yüz küsur bin lira sarf ederek Iğdır da modern bir buz fabrikası kurmuştur. Kasaba içi şöyle dursun, özel vasıtaları ile, tertemiz memba suyundan imâl edilmiş kalıp, kalıp buzları köylere kadar, köylünün ayağına gönderiyor. Gazozun nefasetini yükseltip, fiyatını düşüren de bu kıymetli işadamıdır.

7 Lokantalar, aşhaneler köylü ile tıklım tıklım... Köylü 5 kuruşluk çaya tenezzül etmiyor, illâh 10 kuruşu verip Feyzullah ın (Zengi) çayını içecektir. Kars vilâyetinde günde 2000 çay satan başka bir çayhane var mı? Zannetmem... Fakat Feyzullah ın çayı da çay haaa! Bir kere tabak, bardak ve kaşıklar son derece temiz, pırıl pırıl... Ve günün hangi saatinde gitseniz, masanıza gelen çay taze demlenmiştir; bir oturuşta 4-5 tane içenler oluyor. İstanbul ve Ankara nın birinci sınıf lokantalarından sonra nefis bir şiş kebabı ve köfteyi yemek isterseniz bunu ancak Iğdır da bulursunuz. (...) (...) Kasaba nüfusu olduğu halde gündüzleri bu miktar e kadar yükselmektedir. Ticaret, iktisadi, içtimai hayat, kültür seviyesi faraza komşu Ağrı ilinin merkezi olan Karaköse den üstündür. Elektriği var, tazyikli memba suyu var, kışlık ve yazlık sineması, hastanesi, hamamı var. Ve 1937 yılında inşa edilen Karakale kanalı vasıtasıyla Iğdır Ovasını sulayabildiğimiz gün bugünkü toprak verimi en az beş misline çıkacak; bu sınır bekçisi ilçemiz, vilâyet olmanın iktisadi şartlarını fazlasıyla elde etmiş olacaktır. Kasım Gülek Iğdır da 17 Ağustos 1953 (...) Çok kalabalık bir heyet başlarında Iğdır CHP İlçe Başkanı Rıza Yalçın olduğu halde Kiti köyünde CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek i karşılamışlar ve böylece 10 otomobillik bir kafile ile saat 18 de Iğdır a gidilmiş, yüzlerce Iğdırlının Hoş geldin! Yaşa varol! nidaları arasında şehir parkına gelinerek bir müddet istirahattan sonra Bağır Aras ın evinde 100 kişilik bir ziyafet verilmiş, DP lilerin de bulundukları bu ziyafet samimi bir hava içinde gece geç vakte kadar devam etmiş. Kars-Iğdır Yolunda Müessif bir Kamyon Kazası 24 Ağustos 1953 Kötek köprüsünden uçuruma yuvarlanan kamyon hurdahaģ halde 20 Ağustos günü Kötek köprüsü üzerinde vuku bulan kamyon kazası hakkında, kaza neticesinde kolundan yaralanmış olan ve halen Kars Memleket Hastanesinde yatan, Iğdır PTS Kooperatif Başkanı Eşref Kaya nın baldızı Türkan Aydın dan aldığımız malumata göre, kaza saat sıralarında kamyon Kötek köprüsünü geçmek üzereyken birdenbire karşılarına çıkan bir başka bir arabaya çarpmamak için şoförün derhal fren sıkması neticesi vuku bulmuştur. (...) Hadise gecesi Eşref Kaya Kars a gelmiş, çocuklarının ve baldızının sağlığıyla bizzat meşgul olmuştur.

8 Mazlum Aras Iğdır da 24 Eylül 1953 Iğdır ın maruf şahsiyeti Bağır Aras ın oğlu Mazlum Aras bir Amerikan heyetinin refakatinde olmak üzere şehrimize gelmiştir. Mazlum Aras Amerika da yüksek sanayi mühendisliği tahsil etmiş bulunmaktadır. Iğdır da EĢref Kaya ya Yapılan Haksız Muamele 5 Kasım 1953 Pamuk Tarım Satış Kooperatifi müdürü Eşref Kaya nın müfettiş tarafından işine son verilmesinden duyulan umumi teessür günden güne artmaktadır. Doğruluğu ve çalışkanlığı ile tanınmış olan bu hemşehrimiz bir müddet bulunduğu belediye başkan vekilliğinde de kendisini Iğdır a sevdirmiştir. DP İktidarı zamanında maruz kaldığı bu muameleden müteessir olan Eşref Kaya, geçenlerde Kars ta yapılan DP İl Kongresine gitmediği gibi, kendisinin DP den ve bu partinin adayı sıfatıyla bulunduğu İl Genel Meclisi azalığından istifa ederek CHP ne geçeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Meleklili bir CHP linin Jesti 29 Aralık 1953 Özel Muhabirimiz Mehmet Ali Kutlay Bildiriyor Iğdır ın Melekli köyünde, DP nin kurucularından olan Muharrem oğlu İsmail Yıldırım ın karısı, koyu CHP li bayan Aliye Yıldırım, 20 Aralık 1953 günü yapılan CHP kongresinde kongre başkanlığına DP den istifa ettiğine dair kocasının bir dilekçe verdiğini duyunca sevincini izhar için hemen iki tavuğu, Müjdeler olsun komşular, bizim adam nihayet gerçek yolu seçti diyerek kesmiş ve kendilerine hediye etmiştir. ġaka Yollu: Bu da Bizim Kentlilere 7 Ocak 1954 E.G.A (Muhtemelen Enver Araslı) Geç oldu ama oldu işte! Düşündüm ki, seyahatte bulunmaklığım hasebiyle yeni yılda Iğdırlı sevdiklerimizle bayramlaşamadık. Hiç olmasa şuracıkta bir iki satırla kendilerini yad edeyim de kusurumu bağışlasınlar. (Her dost bir şarkı mısrasıyla anılmış. Mücahit) Ali Ural (Belediye BaĢkanı) Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım Hakkı Albayrakoğlu (Kaymakam) Bana ver ben çekeyim derdini mümkünse eğer

9 Rıza Yalçın (CHP BaĢkanı) Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik! Kâzım Kuyucak (Avukat) Sen bile başladın görülmemeğe... Fuat Erbol (Iğdır Cumhuriyet Savcısı) Yalandır kaygısız olduğun yalan Hacı Nağdali Parlar (DP Yedinci BaĢkanı) Ak elleri (!) boğum boğum kınalı Dedim bayram mıdır? Dedi ki yok yok.. Avukat Muzaffer Oktar Sana dar gelmeyecek Ofis i kimler diksin Mehmet Gülten (Iğdır DP BaĢkanlarından) Eğil dağlar eğil üstünden aşam Yeni talim çıkmış, varam alışam Turgut Çeliker (Yargıç) Kâbeyse maksudun, rahman sendedir Nâm-ı diğer Kaymakçı Asker Bir şeker handeyle bezmi; şevka cem ettin beni Nim sun peymaneyi, saki; tamam ettin beni Hasan Ġçellioğlu (Yargıç) Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş... Hidayet Yalçın (Ziraat Bankası Veznedarı) Cehdeyle diri iken seni ölmüş demesinler Sessiz yaşayış varlığa bürhan olabilmez Ġzettin Okçu (Yargıç) Bize bol bol Ziya kucakla getir Musa Doğan (Genel Meclis üyesi) Ne bahar kaldı; ne gül, ne de bülbül sesi var Aliye Koçkaya (Eczane sahibi) Bir melek gibi masum, gözlerin sanki deniz Nam-ı diğer Ali ġık (IĢık) (Manifaturacı) Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel Orhan Aydın (Mal Müdürü) Dudağın dudağımda kemençede yay gibi Ali Yılmaz Kazancılı (Müteahhit) Bir vefasız yare düştüm, hiç beni yad etmiyor Hüseyin Yaycı (Tüccar) Bu gece sana bu son gelişim, son yalvarışım

10 DP YıkılıĢa Doğru 14 Nisan 1954 (...) Listenin ilanı Kars efkârı umumiyesini yeni bir sürpriz karşısında daha bırakmıştır. Bu da bütün muhitin sevdiği ve hürmet ettiği Abdürrezak Güneş in de refüze (red) edilmesidir. Abdürrezak Güneş gibi ağırbaşlı ve efendi bir adama reva görülen bu muameleden sonra artık kati surette anlaşılmıştır ki DP elim bir keşmekeş halindedir (...) CHP Milletvekili Adayları 22 Nisan 1954 Rıza Yalçın: 1321 doğumlu olup Iğdır da 11 yıl belediye başkanlığı yapmış, 1946 da CHP ye katılmış halen Iğdır da CHP ilçe idare kurulu başkanı olup ticaret ve çiftçilikle iştigal etmektedir. 4 yıl Halkevi reisliği ve 4 yılda il genel meclisi üyeliğinde bulunmuştur. Muhitinde sevilen, çalışkan ve olgunluğuyla tanınmış hemşehrimizdir. Mehmet Hazer: 1333 re Kars ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum da yapmıştır. Hukuk Fakültesinden mezundur. Birçok kazalarda kaymakamlık yapmış, vali vekâletlerinde bulunmuştur. Çok kıymetli çalışkan bir idarecidir. Akhisar gibi büyük bir kazanın kaymakamı bulunmaktadır. Sırrı Atalay: 1919 da Pasinler de doğmuştur. İlkokulu Göle de, lise tahsilini Kars ta yapmış, 1942 yılında Ankara da Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lice Savcılığında, Kığı hakimliğinde bulunmuştur seçimlerinde Kars Milletvekilliğine seçilmiştir. CHP nin TBMM indeki grubunun idare heyeti üyeliğinde ve ilk defa bir partinin en yüksek kademesi olan genel idare kuruluna Karslı olarak genç yaşında girmiştir. Turgut Göle: 1329 da Kars ın Göle kazasında doğmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Ankara maiyet memurluğunda, Cebeci nahiye müdürlüğünde, Bala, Hafik ve Çubuk kaymakamlıklarında bulunmuş ve Amerika da 3 yıl Master ihtisasını yapmış ve emniyet genel müdürlüğünde 9. ve 1. şube müdürlüğünde polis enstitüsü trafik hocalığında bulunmuş ve partizan DP lilerin şikayeti üzerine Bitlis emniyet müdürlüğüne tayini üzerine istifa ederek Ankara da serbest avukatlığa başlamıştır.

11 CHP Adayları Seçimi Kazandı 3 Mayıs Mayıs seçimleri yurdun her tarafında olduğu gibi ilimizde de halkın büyük alaka ve iştirakiyle nihayet dün sona ermiş, Kars, Malatya, Sinop ve Gaziantep te, Kırşehir de de CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) tam liste halinde seçimi kazanmışlardır. CHP listesi DP listesine göre ortalama oy fazlasıyla kazanmış bulunmaktadır. Dağı Dağ, Ovası Ova Olan Memleket: IĞDIR 17 Haziran 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır ın genç, kumrala kaçar renkte, vücutça olduğu kadar kafaca dolgun ve olgun, benden bir çeyrek parmak uzun bir kaymakamı var: Hakkı Albayrakoğlu. Iğdır a ilk geldiğim günlerde beni bir gün belediye başkanının odasına soktu, ciddiyet babında fakire (Enver Araslı) iki dakikalık kısa bir nutuk çektikten sonra, Sen eski bir gazetecisindir diye söze yeniden başladı ve bana bir sual soracağını söyledi. Sorma mı diyecektim yani, tabii yapıştırdık: Sor! O da sordu: Araslı bana Iğdır hakkındaki intibaını (izlenimlerini) bir cümle ile ifade edebilir misin? Öyle ya, bir Iğdırlı olarak benim de her halde birçok intibalarım, kendime mahsus görüş ve düşünüşlerim olacaktı, olacaktı ama, bir gün böyle bir sual karşısında kalabileceğimi hiçte hesaba katmadığımdan olacak, bir fikir daha doğrusu intiba komprimesi hazırlayamamıştım. Vaziyeti kurtarmış olmak için intiba babında bir hayli laf sıralamadık değil hani, ne çare ki Iğdır hakkındaki notlarını 100 küsur sayfalık bir hatırat yığını içerisine sıralayan Albayrakoğlu nu ikna edemedim. Bu bir sürü cümleyle, çünkü o yalnız bir tek cümleyle ifade edilmesini istiyordu. Tılısımlı cümleyi bulamadığımı ve hatta bulamayacağımı da görmüş, Nerede bulmalı bilmem ki babanı (Fuat Araslı)! Şimdi o olacaktı ki... diye üzüntü izhar eylemişti. Ben de, Size kim diyor ki bana ancak babamın cevaplandıracağı bir sual sorun diyerek işin içinden sıyrılıverdim. Dayanamadı ve bana bu tılısımlı cümleyi söyleyiverdi işte.onun kendisine mahsus bir Yavrum deyişi vardır. Şöyle öne doğru eğilir biraz ve fısıldar gibi konuşur. İşte öyle yaptı ve Yavrum Enver, sen avukat falan olmuşsun ama henüz çocuksun daha. Iğdır da en az benim kadar kalacak, Iğdır ı dağ dağ, ova ova gezecek ve sonra, seneler sonra, Iğdır ı bir tek cümle ile tanıtabilir misin? dediklerinde hiç çekinmeden, göğsünü gere gere: Dağı dağ, ovası ova olan memleket diyebilmek saadetine erersin.

12 Edebiyata ve güzel sanatlara karşı meraklı olan kaymakamın bu vecizesi cidden hoşuma gitmişti. O günden sonra çok düşündüm, acaba ikinci bir tarifi daha bulunabilir mi diye, bulamadım bundan güzelini. (...) Oldu, Oluyor ve Olacak... 3 Temmuz 1954 Avukat Enver Araslı Iğdır deyip te geçmemeli. Kars ımızın bu şirin ilçesinde bir yıla yakın bir zamandan beri çalışmakta olan ben, siyasi ahlak sahibi olduğunu her fırsatta ispat eden Iğdırlının aldatılmaktan hiçbir zaman hoşlanmadığını müşahede etme imkanlarını buldum. (...) Zavallı Iğdır bağlana bağlana bir hal oldu doğrusu. Bir gün bakıyorsun, Kars a bağlılığı devam etsin diyoruz. Bir başka gün, hayır en iyisi Tuzluca ya bağlansın. Ağrı nın ötesindekiler göre, N münasebet efendim. Karaköse ye bağlayan. Yok, yok yanlış oldu, evvela Doğubeyazıt a bağlayalım da ötesini sonra düşünürüz diyenler var. Bizim şu Iğdır ın nede çok taliplisi varmış meğer. Bu gidişle evde kalacağa benziyor. Hani insanın sabrı tükeniyor da bir ara, bağırası geliyor: Yahu bir an evvel ne yapacaksınız yapın, neye veya nereye bağlayacaksınız bağlayın da canımız kurtulsun elinizden! İyisi mi gelin Iğdır ı Iğdır a bağlayalım da dava kapanıversin canım. Iğdır da Yeni bir Gazete 20 Ağustos 1954 Genç gazeteci hemşehrilerimizden Mecit Hun, Iğdır da şimdilik haftada üç defa çıkmak üzere, Pamukova isimli bir gazete çıkarmaya başladı. Pamukova ya uzun ömürler diler, müteşebbislerini tebrik ederiz. Kerim Yaycılı Amerika ya Gitti 22 Ekim 1954 Iğdır ın Yaycı köyünden olup, uzun zamandan beri Ankara Konservatuarı idare müdürlüğü yapmakta olan Kerim Yaycılı nın tedavi için hükümetçe Amerika ya gönderildiği öğrenilmiştir. Değerli bir şair olan Kerim Yaycılı, çocukluğundan beri çekmekte olduğu çocuk felci yüzünden son zamanlarda adeta yürüyemez bir hal almış ve bundan çok ıstırap çekmekte idi.

13 DP Iğdır da KeĢmekeĢ Ġçinde 25 Aralık 1954 Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ın Erzurum a geleceğini duyarak Iğdır dan DP yi temsil eden bir heyet evvelsi gün şehrimize gelmiştir. İçlerinde Iğdır DP kurucularından Nurettin Kirman ve arkadaşları ile DP ye son zamanlarda yamanan eski ateşli CHP lilerden Eşref Başaran ın bulunduğu bu heyet, Kars a geldikten sonra, Cumhurbaşkanı sayın Celâl Bayar ı karşılamak üzere Erzurum a gitmek istemişlerse de, DP Kars il idare kurulu bu gelen heyetin arzusunu yerine getirmemiş ve Erzurum a gidecek olan DP kafilesine katmamıştır. Öğrendiğimize göre bu kafileye Iğdır dan hareket ederken Iğdır DP Başkanı Hacı Nağdali Parlar da katılmak istemiş, Iğdır DP liler tarafından refüze edilerek Iğdır da bırakılmıştır. Fazıl Baykal Iğdır Belediye BaĢkanı Oldu 9 Ocak 1954 Iğdır Özel Muhabiri Çok uzun süren itiraz, mukabil itiraz ve bunların tetkiki neticesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından Iğdır Belediye seçimleri müstakiller lehine karara bağlanmış ve kaymakam tarafından vekaletten idare edilmekte olan Iğdır belediyesi yeni müstakil listeyi teşkil eden meclise terkedilmiştir. Belediye idaresini devralan müstakiller, Fazıl Baykal ı belediye başkanlığına getirmişlerdir. Bu seçimde eski belediye başkanı Ali Ural ın, Fazıl Baykal lehine gösterdiği feragat, muhitimizde kendi lehine olan sempatiyi bir kat daha artırmıştır. CHP Ġlçe Kongreleri Neticelendi 23 Temmuz 1953 (...) Kağızman, Iğdır ve Tuzluca ilçelerinde CHP kongreleri neticelenmiş ve bu kongrelerde bulunan milletvekillerimiz şehrimize avdet etmiştir. CHP Mahalli Seçimlere Girmeme Kararı Verdi 8 Ağustos 1955 CHP Meclisi İstanbul İl merkezinde toplanmış, önümüzdeki mahalli seçimlere (13 Ekim 1955) girilmemesi yönünde karar almıştır. Iğdır da Seçimi Müstakillerin Kazanacağı Muhakkak 7 Kasım 1955 Iğdır Özel Muhabiri (Muhtemelen Mehmet Ali Kutlay) 13 Ekim de yapılacak olan belediye seçimleri için adayların propaganda konuşmalarının bugün saat 10:30 da müstakil aday Mehmet

14 Gülten in konuşmasıyla başlandı. Sıra ile müstakillerden Fazıl Baykal ve Mecit Hun ve DP adaylarından Nurettin Kirman konuştular. Müstakil propagandanın ana temasını, DP içinde son zamanlarda başlayan ve memleketi ifsat eden zümrecilik hareketine hücum teşkil ediyordu. Mehmet Gülten ve Fazıl Baykal Türklüğü ayırıcı olan bu hareketleri şiddetle telin ederek, Iğdırlıları memleket meselelerinde belediye idaresini seçmekte birlik ve beraberliğe davet ettiler. Bu hatiplerin sözlerinden anlaşıldığına göre DP kendi listesini kazandırmak için halk arasında Şayet DP listesi kazanmazsa hükümet Iğdır dan her şeyi çekecek, Iğdır ı vilayet yapmayacaktır şeklinde zehirli bir propagandaya tevessül etmiştir. Bu mevzuu üzerinde duran Mehmet Gülten, 1950 de de, 1954 de de genel seçimleri kazamızda CHP kazandı. Bütün bunlara rağmen size Devlet Üretme Çiftliği gibi büyük bir tesis kazamızda vücuda getirilmedi mi? Aras kıyısındaki seddeler, mahmuzlar yapılmadı mı? Ovanın geniş sulama tesislerine geçilmedi mi dedi. Abdürrezak Bey (GüneĢ) 28 Aralık 1955 Kars Milletvekili Sırrı Atalay Aralık ayının on altısı Cuma günü akşama doğru Erzurum mahreçli (kaynaklı) bir telgraf yaşaran gözlerimden uyuşan duygularımın üzerine kelime kelime, satır satır, Nasıl olur? Mümkün mü? İnanılır mı? diyebilmenin ihtimallerini siliyor, acı çok ağır bir hakikati sanki zorla kabule çalışıyordu. Demek artık o olgun, güvenilir, hürmeti derhal telkin eden insan artık ebediyete intikâl etmiş... Ondan mahrum kalacağız... Şu dünyada fakir yahut zengin; şöhret sahibi yahut bir kenarda kendi halinde kalmış; mesut yahut bedbaht; hayırlı yahut hayırsız geçen ömürler, er yahut geç behemehal (mutlaka) bir sonuca mahkumdurlar. Zira her şey geçicidir. Ebedi olan, şerefle süslenen, kötülüğün gölgelendiremediği bir ad, haysiyetin bekçilik edebileceği bir mazidir. Böyle bir ad ve maziyi miras bırakamayanların ömürleri şu veya bu vesile ile debdebe içinde, günlük imkânların fırat himayeleri arasında geçebilir... Asıl bahtiyar ve büyük insan odur ki peşinden kalan Hoş bir seda ola, bir hürmet ve hatıra vesilesi ola! Ötesi, maddi dünyanın talih, heves ve fırsatıdır, o kadar... Büyük ve köklü bir ailenin büyük rüknü (en önemli ismi) Abdürrezak Bey peşinden sadece hürmet dolu, olgunluk yüklü bir ad bırakmadı. Sadece biz vefakâr ve müşfik (şefkatli) bir büyük kaybetmedik. Yeri güç doldurulur, acısı zor unutulur, kâmil ve fazıl bir hami (koruyucu) bir mürşit (yol gösterici) kaybettik.

15 Kayıp yalnız Güneş Ailesinin değildir. Acı yalnız dost ve akrabasının değildir. Acı ve kayıp O nu tanıyan seven, insanlığının şahidi olan herkesindir. Hastalığını öğrendiğimiz zaman üzülmüş, iyileştiğini haber alınca sevinmiştik. Meğer bu sevinmenin arkasında kara bir haber varmış... Ağırbaşlı, basiretli, uzak görüşlü tam manası ile mümtaz (seçkin) bir insandan, vefakâr bir büyükten, kadirşinas bir mürşitten mahrum kaldığımız şu anda üzgünüm, muzdarip ve acılıyım... Fakat tesellilerimiz vardır. Yıllarca efsaneler gibi meziyetlerini sayacak, örnek alabileceğiz. Temiz huylarını unutmayacağız, onları edinmeye çalışacağız. Dün bir yol gösteren büyük, bugün yarın hatırası tazimle yad edilecek rehber olarak hafızamızda hayat hikâyesini taze ve uyanık tutacağız. Huzur ve gönül rahatlığı içinde hizmet ve vazifelerini ifaya uğraşmıştı. Ömrünün daha verimli ve olgun çağında kader ansızın O nu elimizden aldı götürdü... Temiz ve asil adı, aziz hatırası içinde şeref ve şan alevi olarak bir meşale gibi yanarak gönüllerde yaşayacaktır. Ona hürmet ve sevgi besleyenler büyük adını bir vedia (emanet) olarak hafıza ve vicdanlarında daima saklayacaklardır. Abdürrezak Güneş ismi Hürmetin İtimadın Olgunluğun Basiretin Vefanın bir remzi (simgesi) olarak kalacak ve yaşayacaktır. Fazıl Baykal Hürriyet Partisine mi geçiyor? 17 ġubat 1956 İnanılır kaynaklardan öğrendiğimize göre CHP ve belediye başkanı Fazıl Baykal, üç arkadaşı ile birlikte (Bunlardan birisi Mecit Hun dur. Mücahit) Hürriyet Partisi nin Kars İl Başkanına telgraf çekerek, Hürriyet Partisi ni kurmak istediklerini bildirmeleri üzerine parti başkanı Turgut Artaç Iğdır a gitmiş bulunmaktadır. Kendilerinden her türlü kanaat değiştirme beklenebilecek üç arkadaşına bir diyeceğimiz yok ama belediye başkanlığına getirilmesi için CHP lilerin büyük müzaheretine mazhar olmuş bulunan Fazıl Baykal dan böyle bir dönekliği beklemiyoruz. Haber inşallah yalan çıkar. Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin Kongresi Yapıldı 6 Mayıs 1958 Iğdır Kültür ve Okutma Derneğinin yıllık ikinci kongresi Türk ocağı salonunda yapılmıştır. Eski Kars Mebusu Rıza Yalçın ın başkanlığında yapılan kongrede, İdare Heyeti ve Murakıplar raporlarının okunmasından sonra söz alan hatipler, derneğin faaliyetinin takdire şayan olduğunu belirtmiş ve bazı temennilerde bulunmuşlardı.

16 (...) Neticede yeni idare heyetine Fahrettin Gülseven, Attila Özgür, Kahraman Okur, Kemal Karasu, Cahit Yaycılı, Hikmet Urlu ve Fahrettin Karadeniz; Haysiyet Divanına Ahmet Karasu, Zeki Kara ve Aykut Kutlay; Denetleme Kuruluna da Ataman Yalçın, İsmail Zorman ve Aykut Gürbüz getirilmişlerdir. İdare heyeti de kendi arasında vazife taksimi yaparak başkanlığa Fahrettin Gülseven i, başkan vekilliğine Cahit Yaycılı yı, Genel Sekreterliğe Attila Özgür ü ve Muhasip azalığa da Fahrettin Karadeniz i seçmiştir.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma

Iğdır Sevdası. İlk ve orta tahsilimi Iğdır da, liseyi Kars ta okudum. Yüksek tahsil hayatıma ALİ ASKER SAYAN Iğdır Sevdası 1905 den itibaren, siyasi nüfuzu ve örgütçü kişiliğiyle ön plana çıkan Hacı Ekber Tufan, Milli Mücadele yıllarında çaba ve enerjisini Iğdır ın kurtuluşu yolunda harcamış,

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236

Ali Aydın ALİ AYDIN Ali Aydın Hayatım 236 ALİ AYDIN Iğdır da 40 lı veya 50 li yıllarda resim çektirmişseniz fotoğraf büyük ihtimalle Musa ve kardeşlerin imzasını taşıyordur. Iğdır a stüdyo anlamında ilk fotoğrafçı dükkanını kuran Aydın kardeşler,

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI

ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE YAZDIKLARI ATATÜRK ÜN BAZI KURULUŞLARIN HATIRA DEFTERLERİNE Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYKAL Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren, Atatürk'ün ziyaret ettiği kuruluşlar için, O'nun görüşlerini almak, izlenimlerini belirlemek

Detaylı

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Haber: Kemal Akyer / Fotograflar: Ahmet Tuğ_Yurdakul Kayacan 21 Eylül Cuma günü saat 10:30 da Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

GÜMÜŞHANE YE 40 DAMLA Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında 23-30

GÜMÜŞHANE YE 40 DAMLA Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında 23-30 GÜMÜŞHANE YE 40 DAMLA Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Damla Projesi' kapsamında 23-30 Ekim tarihleri arasında, 16 farklı ülkeden 28 yabancı

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EYLÜL 2015 MALKARA BELEDİYESİ DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ Malkara Belediyesi tarafından Dünya Barış günü sebebiyle 1 Eylül 2015 Salı günü saat 10.00'da Şehitlik

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu.

1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. 1950 yılında enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere İstanbul da, İstanbul Su İşçileri Sendikası adı ile kuruldu. Sendikanın Kurucuları: Haşim Özmer, Cevdet Dikmen, Sebahattin Tükelman, Halit Çetin,

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

OSMAN YELTEKİN Kars Eski Milletvekili

OSMAN YELTEKİN Kars Eski Milletvekili OSMAN YELTEKİN Kars Eski Milletvekili Iğdır Sevdası Kars ta oluşan siyaset rüzgarları her zaman Ankara da yankı bulmuştur. Böylece siyasette Kars ekolü doğmuş; bölgenin özellikleri temelinde ortaya çıkan

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Bu vesile ile siz değerli üyelerimizi aşağıda ana başlıklar altında toplanan konularda bilgilendirmek isteriz.

Bu vesile ile siz değerli üyelerimizi aşağıda ana başlıklar altında toplanan konularda bilgilendirmek isteriz. SINIRLI SORUMLU Mevlana Bulvarı Ankamall İş Merkezi NO: 2 B/26 Akköprü / ANKARA Telefon (312) 541 17 77 Ankara Ticaret Sicil Memurluğu 216236 ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ Saygıdeğer Üyemiz; 2011 Yılı

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL 14 EYLÜL 2011 Oda başkanımız Ecz. Ahmet Han ALPMAN Edak Ecza Koop ı Ecz. Emre BACANAK ve Yönetim Kurulu leri ile birlikte yemekli toplantı yaptı. 24-25 EYLÜL 2011 24 Eylül Cumartesi günü Adana Seyhan Oteli

Detaylı

MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1

MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1 MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; a. Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazete msjı, sms ve anons metni hazırlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türk Kadınlar Birliği tarafından

Detaylı

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI YASAL DAYANAK : 5442 Sayılı Kanun KOORDĐNATÖR KURULUŞ : Đlçe Emniyet Amirliği lık : Her Gün SAAT : 11:00 : - Đlçe Jandarma Komutanı -Đlçe Emniyet Amiri ĐLÇE ĐDARE KURULU :

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da miniklere okul seti Karabağlar Belediyesi,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR.

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞININ 2014 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI ANTALYA DA 23/24 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILMIŞTIR. Açılış konuşması Sandık Müdür Vekili Günay ASLAN tarafından yapılan

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR!

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! 11.11.2014 Salı İzmir Basın Gündemi O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! Kazım Erkmen Daha dün gibi hatırlıyorum, İzmirlilerin Yeşilyurt Devlet Hastanesi diye bildikleri o Hatay daki hastanenin Başhekimliği ne

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ TOPLANTI TARİHİ : 08 NİSAN 2014 TOPLANTI NUMARASI : 2014/01 TOPLANTI ŞEKLİ : OLAĞAN T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 08/04/2014 Salı

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

KADİR BAYKAL. Kadir Baykal

KADİR BAYKAL. Kadir Baykal KADİR BAYKAL Kadir Baykal Baykallar, Iğdırmava nın köklü ve güçlü ailesi olarak 20 yy Iğdır ına damgasını vurmuş; kendi içinde değerli girişimci ve siyaset adamları çıkarmıştır. Bunlardan özellikle Fazıl

Detaylı

Panayır, önce büyük bir insan kalabalığı demektir Kasabanın sakin hayatı bir anda birkaç günlüğüne hareketlenir, nüfusu 5 e 10 a katlanır

Panayır, önce büyük bir insan kalabalığı demektir Kasabanın sakin hayatı bir anda birkaç günlüğüne hareketlenir, nüfusu 5 e 10 a katlanır Değerli Dostlar, PANAYIR deyince aklınıza ne gelir? Kaybolmaya yüz tutan bu geleneğimizin son kalelerinden birine çocukluğumdan 50 yıl sonra, 2009 eylül ayında şahit oldum Hiç panayır gördünüz mü? Peki,

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı