ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ ÇOK ZOR BĠR DÖNEM Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Dünya küçüldü, haber alma kaynakları çok fazla ve çok hızlı. Alınan haberlerden pek azı yüz güldürüyor. Çok zor bir dönem yaģıyoruz. ÇıkıĢ yolu ve süresi hakkında da net bir kanı yok. Ama hayat devam ediyor. Karanlıklar içinde bulunabilen ıģık zerreleriyle doğru yolu bulmaya devam etmek gerekiyor. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle: 2008 e kriz damgasını vurdu, 2009 kayıp yıl olarak görülüyor. Tüketici gıdadan da kıstı, sektörde hedef ĢaĢtı. Kriz borsayı vurdu: :55538, : AB den umudunu kesen tavukçu doğuya yöneldi. Kapitalizm 2009 da çökebilir dramatik düģüģle geçti. 2009Dünya da barıģın egemen kılınması bakından hayli sorunlu geçeceğe benzer. Krizin derinleģerek geldiği Türkiye de ne yazık ki sadece 2009 değil, ondan sonrası da zor geçecek. IMF ile yeni bir anlaģma için imza atılması bekleniyor. Bankaların yüklü miktarda sendikasyon ödemeleri var milyarderlere de umut vaadetmiyor. Eczacılar SGK ile protokolü feshetti. Gazprom Ukrayna nın gazını kesti, Türkiye nin de arz güvenliği riskte. Avrupa yeni yıla depresyonla girdi de enflasyon çift hanede kaldı, faizde indirim yolu açık. Moody s 2009 için karamsar tablo çizdi. Kriz ihracatımızda 4,5 milyon dolardan etti. Ġmalat sanayimizde 44 bin kiģi iģsiz kaldı. Merkez Bankamızın para basması kredi sorununu çözmez. Ege de iflas erteleme tıkanıklığı oluģtu. ĠĢsizler ĠĢsizlik Sigortası Fonuna akın etti. Krizden etkilenen iki milyon esnaf için paket çalıģması var. Konfeksiyoncu borç yüzünden intihar etti. Beyaz eģyacı teģvik ve vergi indirimi istiyor. ĠĢ hacminde %30 daralma var. 26 kiģilik kadro için üç bin baģvuru oldu. Sigortada yeni poliçe satıģı durdu. Ġngiltere de kabine il il dolaģıyor, Türkiye de hükümet krizi Ankara dan izliyor. Sanayi üretimi 2001 krizi seviyesine indi. Obama ya göre resesyon birkaç yıl sürebilir. Ġktidar ile muhalefet arasındaki çekiģmelere dair haberler, iktidar ile asker arasındaki gerilime iliģkin duyumlar, Ergenekon soruģturmasına iliģkin arama ve gözaltılara iliģkin geliģmeler, terördeki tırmanıģlar, seçmen kütüklerindeki anormallik haberleri, yaklaģan yerel seçimler nedeniyle kamu oyuna yansıyan suiistimal söylentileri, Filistin deki katliam haberleri ve benzerleri karamsarlığı artırıyor. Bildiğiniz gibi TÜRMOB organları son seçimli genel kurul ile yenilenmiģtir. TÜRMOB Mesleki Etik Kurulu ile Rekabet Kurulu na YMM olmayan baģkanların getirilmesi kırgınlık yaratmıģ, ilk toplantı çağrısına Ġstanbul ve Ġzmir YMMO temsilcileri olumsuz yanıt vermiģtir. TÜRMOB dan gelen bir yazı ile artık mali genel kurul yapılmasına gerek olmadığı bildirilmiģ, tarihi itibariyle Odalarımızın bütçesiz faaliyetlerini sürdürmesinin nasıl mümkün olacağı tarafımızdan sorulmuģtur. YMMO ları 2009 müģterek ücret tarifesi taslağı zamanında TÜRMOB a verilmiģ, Bakanlığın ücret zammı yapmama eğilimi 1

2 gerekçesiyle zamanında ücret tarifesinin resmi gazetede yayımlanması sağlanamamıģtır. Ġzmir Yeminli Mali MüĢavirler Odası nın üç haftalık yoğun ve yorucu bir gayretle 196 metrekarelik yeni çalıģma ofisini amaca uygun Ģekilde tadil ve tefriģ edip taģınması, bu karanlık tablo içinde bir ıģık zerresi olmuģtur. 200 metrekarelik eski çalıģma ofisimizin kalan demirbaģları hastane ve okula bağıģlanmıģ, boģaltılan eski ofis satıģa hazır hale getirilmiģtir. 2

3 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 87 KASIM-ARALIK 2008 Adres: Cumhuriyet Bulvarı NO:193 K:3 D:3 Tan Apartmanı Alsancak/ĠZMĠR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayan AyĢe AKAY (Yazı ĠĢleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI ZĠRAAT BANK.ALSANCAK ġb YAPI KREDĠ BANK.MUSTAFABEY ġb Ġġ BANKASI GÜNDOĞDU ġubesġ

4 ODAMIZDAN HABERLER + TAM TASDĠK SÖZLEġME ZAMANI: 1995 yılından bu yana devam eden tam tasdik sözleģmeleri mevsimi geldi. SözleĢmelerimiz Ocak-ġubat ayları içinde yapılarak elektronik ortamda Bakanlığa, ayrıca muhtemelen yine elektronik ortamda Odamıza verilecek, Dünyada ve ülkemizde görülen ekonomik krizin iģlerimizi etkilememesini diliyoruz. Ġçinde bulunduğumuz hassas dönemde meslektaģlarımızın etik ilkelere özenle uymasını bekliyoruz. SözleĢme ücretleri için TÜRMOB tarafından odaların katkısıyla düzenlenen ücret tarife teklifi Bakanlığa sunulmuģtur. Her zaman olduğu gibi tarifemiz kitapçık halinde sizlere ulaģtırılacaktır. + ARGE SEMĠNERĠ: Arge konusunda yasalarda ve ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemeler ile arge raporlarının düzenlenmesi konusunda yapılan seminere çok sayıda üyemiz katıldı. Seminer Efes otelinde yapıldı. Sunum Hesap Uzmanı Ġsmail Karayiğit ve KPMG Ġzmir Ofisi Denetim müdürü Tahir Özırmak tarafından yapıldı. + EBSO DA VUK-UFRS KARġILAġTIRMA SEMĠNERĠ: EBSO tarafından düzenlenen VUK-UFRS karģılaģtırması konulu seminere Odamızı temsilen Hasan Zeki SÜZEN katıldı. (130) kiģinin izlediği seminerde Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanı Mustafa Bulut, Vergi Konseyi BaĢkanı Mustafa Uysal ve Yrd.Doçent Serdar Özkan da sunumda bulundular. + SOSYAL GÜVENLĠK SEMĠNERĠ: Ege Palas otelinde Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürü Celal Kapan ile MüfettiĢ Veysel Çetindağ ın sunduğu seminer yapıldı. Seminerde Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. + ODAMIZ HĠZMET OFĠSĠ TAġINDI: 2009 yılının baģından itibaren eski Vakko binasının yanında bulunan yeni asansörlü binamızda hizmet vermeye baģladık. Eski binamızın satılması düģünülmektedir. Bundan sonraki hedefimiz Ankara ve Ġstanbul Odaları gibi bağımsız bir binaya sahip olmaktır. Bu konudaki çalıģmalara önümüzdeki günlerde baģlanacaktır. + VEFAT VE BAġSAĞLIĞI: Denizli de faaliyet gösteren üyelerimizden M.Hulusi Büyükkalaycı vefat etmiģtir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baģsağlığı diliyoruz. Üyelerimizden Selim Kirtil in babası vefat etmiģtir. rahmet yakınlarına ve sevenlerine baģsağlığı diliyoruz. Merhuma Allahtan 4

5 ODAMIZA GELEN YAZILAR TÜRKĠYE NĠN KATILIM MÜZAKERELERĠ SÜRECĠNDE ġġrketler HUKUKU FASLI I TAM ÜYELĠK SÜRECĠNDE KATILIM MÜZAKERELERĠ: Prof.Dr. Adnan GÜLERMAN Yeminli Mali MüĢavir Katılım Müzakeresi, her aday ülkenin AB Tam Üyeliğine hazır olup-olmadığının AB Temsilcileri ile aday ülke temsilcileri arasında yapılan bir dizi toplantılara denilmektedir. Bu süreç bir yönü ile a) Aday ülkenin açılan bir fasılda mevcut durumunun ne olduğunun aday ülke temsilcileri tarafından ortaya konulması, b) Aday ülkenin açılan fasıldaki mevcut durumu ile AB Normları arasındaki farkların belirlenmesi, c) Aradaki farkların giderilebilmesi sürecinin bir programa bağlanması, d) Bu programın gerçekleģtirilmesinde kaydedilen aģamaların gözden geçirilmesi, gibi bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Müzakereler her aday ülkenin mevcut durumu ve bu durumun Birlik Normlarına uygun hale getirilmesi yönünden farklı bir zaman aldığı gibi, görüģülen ve yerine getirilmesi gerekli hususlar da farklılık gösterebilmektedir.(farklılaģma Ġlkesi) Yukarıda ( a ) daki aģamanın teknik ismi Tarama Süreci dir. Bu süreç Hükümetlerarası Konferans ile baģlatılıp AB Müktesebatının analitik olarak incelenmesi anlamını taģır. Aday ülke müktesebat hakkında bilgilendirilir. Aday Ülke, ulusal mevzuatının AB Müktesebatı ile ne ölçüde uyumlu olduğunun tespitini yapar. AB ye aday ülkelerin katılım Müzakereleri sürecinde Topluluk Müktesebatına uyum açısından pozisyonlarını ortaya koydukları bir aģamaya geçilir. Burada aday ülkenin ulusal Mevzuatının ne Ģekilde uyumlu hale getireceği ve uygulayacağı, uygulama için nasıl bir kurumsal yapı oluģturacağı açıklanır. Sonraki çalıģmalarda aday ülke her müktesebat baģlığı için hazırladığı Pozisyon Belgesi ni AB Konseyi Dönem BaĢkanlığına sunar. Bu sunum belgesi AB üye ülkelerine ve AB üye Ülkelerine ve AB Komisyonuna iletilir. Bu iģlem müzakerelerin seyri açısından son derece önemlidir. Müzakere sürecindeki tüm konu baģlıklarında pozisyon belgelerinin hazırlanması ve üye ülke görüģlerinin alınması kapsamlı bir çalıģma gerektirmekte ve zaman almaktadır. 5

6 AB Konseyi tarafından oybirliği ile onaylanarak resmen AB Ortak Pozisyonu haline gelen belgenin aday ülkeye gönderilmesini takiben ilgili konu baģlığında müzakereler fiilen açılmaktadır. Aday ülkeler, AB Müktesebatının tümünü üstlenmek ve uygulamakla yükümlüdür. Müzakereler, ilgili baģlıkta sağlanan ilerleme ile bu baģlık özelindeki müktesebatın aktarılmasına ve uygulanmasına iliģkin somut ve kabul edilebilir bir plan olması halinde Hükümetlerarası Konferansta oybirliği ile alınan karar neticesinde geçici olarak kapatılmaktadır. Müzakerelerin en temel belirleyicisi olan her Ģey üzerinde anlaģma sağlanamadığı sürece hiçbir Ģey üzerinde anlaģma sağlanamaması ilkesidir. Bu durumda AB tarafından müzakereleri tekrar açma hakkı saklı tutulur. Müzakerelerin tamamlanmasını takiben ilgili aday ülkelerin AB ye katılım Ģartlarını ortaya koyan Katılım AnlaĢması hazırlanır. Bu ön açıklamayı yapmaktan amacımız her aday ülkenin bu yolu geçmek zorunda olduğunu belirtmektir. Ne var ki, her aday ülkenin mevcut durumunun AB müktesebatından farklılık derecesinin aynı olmaması müzakerelerin içeriğini ve alacağı süreyi de farklılaģtıracaktır. Türkiye nin müzakerelerinin bazı engellerle karģılaģtığı ve öteki adaylara göre daha uzun zaman aldığı doğrudur. Bazı üye ülkelerin siyasi amaçlı engellemeleri bir yana Türkiye nin 70 milyonluk bir ülke olmasının gecikmelerde etkisinin bulunduğunun gözden uzak tutulmaması gerekir. Her yeni aday AB ye ilave bir yük demektir nüfuslu Malta nın getireceği yük ile 200 kat kalabalık Türkiye nin getireceği yük herhalde oldukça farklı olmalıdır. Ayrıca Avrupa Parlamentosundaki Milletvekili sayısının ülkelerin nüfuslarına orantılı olması, Türkiye nin Tam Üye olduğu an Parlamento ya Almanya dan sonra Milletvekili ikinci çoklukta üye ülke olacağı da bazı direniģlere ve geciktirmelere sebep olmaktadır. II- MÜZAKERE SÜRELERĠ VE FARKLILIKLARIN SEBEPLERĠ: Konumuz olan ġirketler Hukuku nda öteki üye ülkelerin bu faslın müzakeresini ne kadar sürede tamamlayabildiğini incelememiz uygun olacaktır: a) ġirketler Hukuku Müzakere BaĢlığı; - Çek Cumhuriyeti ( 31 Ay) Açma : Aralık 1998 Kapama : Haziran Letonya ( 12 Ay) Açma : Temmuz 2000 Kapama : Haziran Polonya ( 32 Ay) Açma : Kasım 1999 Kapama : Haziran

7 b) Vergilendirme Müzakere BaĢlığı; - Çek Cumhuriyeti ( 26 Ay) Açma :Kasım 1999 Kapama: Aralık Letonya ( 14 Ay) Açma : Mayıs 2001 Kapama : Haziran Polonya ( 32 Ay) Açma : Kasım 1999 Kapama: Haziran 2002 Yukarıda 3 AB ülkesine ait olan Müzakere baģlıklarını açma ve kapama tarihleri incelendiğinde a) Bazılarının ötekilerden daha önce baģlıkları açabildiği, b) Bazılarının müzakere yani baģlıkları kapayabilme sürelerinin ötekilerden önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Bu durumlar daha önce ön hazırlıkların yapılmıģ olması ve AB müktesebatı ile farklılığının az veya fazla olması ile yakından ilgilidir. Ayrıca, müzakere sürecinde aday ülkenin yasal düzenlemeleri ve uyum çalıģmalarını yapma sürelerinin de müzakerelerin kısaltılabilmesi ile çok yakından ilgili olduğu bilinmektedir. III ġġrketler HUKUKU NEDEN ÖNEMLĠDĠR? Fransa ile Almanya nın aralarında baģlayan savaģ ın, sonunda iki dünya savaģına dönüģmesinin bir daha yaģanmaması için bu ülkeleri birbirlerine yakınlaģtıracak en sağlıklı yolun ekonomik iģbirliği ile baģlatılması bu günkü Avrupa Birliğinin baģlangıcı olmuģtur. Demir- Çelik Birliği geliģerek bu günkü 27 üyeli Avrupa Birliği haline gelmiģtir. Ülkelerin üretimlerinin bütünü ile kendilerine yeterli olmaması sonucunda dıģ ticaret iliģkileri hızlı bir geliģme göstermektedir. Türkiye pazarlarında yer alan ürünlerin dünyanın dört bucağından gelmesine karģılık, Türkiye nin ihraç ettiği ürünlerini de pek çok ülkede bulmak, satın almak mümkündür. Bu iliģkileri sadece mal veya hizmetlerin baģka ülkelere satılması veya onlardan satın alınması biçiminde dar bir çerçeve içinde değerlendirmek isabetli değildir. Bu iliģkiler birliğinde bankacılık, kambiyo, senet, muhasebe, denetim ve benzerlerini de beraberinde getirmektedir. Yukarıda saydıklarımızın DıĢ Ticaret iliģkileri olan ülkelerde farklı yapılarda bulunması bir takım uyumsuzluklara ve sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle Birlik Üyesi Ülkeler bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacı ile uyum çalıģmaları listesine ġirketler Hukuku baģlığını da almıģ bulunmaktadırlar. 9 Temmuz 1956 da kabul edilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu muzda o günden bu yana birçok değiģiklik yapılmıģ olmasına rağmen yurtiçi ihtiyaçların karģılanmasında bile zaman zaman yeterli olmadığı gibi Birlik düzenlemelerinden de önemli farklılıklar göstermektedir. 7

8 Zaten her aday ülkenin ġirketler Hukuku mevzuatı ve uygulamalarının Birlik Normlarından farklı olabildiği varsayımı ile müzakere edilecek 35 baģlık arasında ġirketler Hukuku da yer almakta ve her aday ülke bu baģlık için de müzakere masasına oturmaktadır. Yukarıda örnek olarak vermiģ bulunduğumuz üç ülkenin de Ģirketler hukuku baģlığı için müzakere masasına oturdukları görüldüğü gibi uyum derecelerinin farklılığı sebebiyle müzakere sürelerinin de birbirlerinden önemli ölçüde farklılığı görülmektedir. ĠĢte, müzakereler sürecine girmiģ bulunan Türkiye de ġirketler Hukuku baģlığının müzakeresine baģlamıģ bulunmaktadır. Her aday ülke ve her baģlık için Ģu soruların sorulup, cevaplandırılması gerekmektedir; - Ġlgili baģlıktaki müktesebatı kabule hazır mıyız? - Ġlgili baģlıktaki müktesebata uygun konuları kabul ettik mi? Etmediysek bunun için nasıl bir takvim öneriyoruz? - Ġlgili baģlıktaki müktesebatı uygulamak için gerekli idari yapıları haiz miyiz? Eğer değilsek, bunları ne zaman kuracağız? - Ġlgili baģlıkta geçen tedbiri talep etmeyi öngörür müsünüz?(1) 17 Haziran 2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Bakanlar düzeyinde gerçekleģtirilmiģ olan 5 nci Hükümetler arası Konferansta ġirketler Hukuku baģlığının müzakereye açılması kararlaģtırılmıģ bulunmaktadır. Bir faslın müzakerelere açılması önemli bir baģlangıçtır. Bu durum bir anlamda aday ülkenin müzakereye baģlayabilmek için yeterli durumda görüldüğünün iģaretidir. Fakat aradaki farkların belirlenerek bunların giderilmesinin plan ve programa bağlanmasından sonra gerçekleģtirilmesi ve açılan baģlığın kapatılması çok daha önemlidir. KuĢkusuz, bu çalıģma sadece bir takım yasal düzenlemelerin yapılmıģ olması anlamını taģımaz. Aynı zamanda bu yasal düzenlemelerin uygulanabilmesini sağlayacak organizasyonların gerçekleģtirilmesini de gerekli kılar. Aday ülkelerin müktesebata uyum çalıģmaları sadece aday ülkelerinin kendi bilgi, tecrübe ve anlayıģlarına da terk edilmiģ değildir. Avrupa Birliğinde aday ülkelerin katılım öncesi uyum çalıģmalarında üzerinde öncelikle durmaları gereken konulardan birisi AB ye paralellik arzeden yapılanmanın tesisidir. Kurumsal yapının güçlendirilmesine iliģkin olarak AB Komisyonu tarafından sağlanan teknik yardımlar ise esas itibariyle genelde iki hafta ile sınırlı kalan kısa vadeli TAĠEX (Technical Assistance Ġnformation Exchange Unit Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisi ) tarafından sağlanmaktadır. ĠĢte Türkiye de uyum çalıģmalarında kendi baģının çaresine bakma durumunda bırakılmayıp AB Komisyonu tarafından sağlanacak olan teknik yardımdan faydalanabilme imkânına sahip bulunmaktadır. 8

9 IV- ġġrketler HUKUKUNUN ALMASI GEREKEN SON ġekġl: Daha önce belirttiğimiz gibi ġirketler Hukuku bir ana baģlık olup, bunun alt baģlıkları da bulunmaktadır. Bu sebeple 17 Haziran 2008 tarihinde açılmıģ olan bu baģlığın kapatılabilmesi için a) Türk Ticaret Kanunu nun kabul edilmesi, kanun yürürlüğe girmesine iliģkin olarak AB Müktesebatına uyumlu düzenlemelerin yapılması, b) Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili müktesebata uygun olarak yenilenmesi, c) Ġkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe mali bildirim ve zorunlu denetleme düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaģtırılması, d) Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim Ģirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olacak Türk Denetim Standard ları Kurulu nun oluģturulması, e) ġirketler hukuku müktesebatına uyum ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi,( 2 ) Bütün bu çalıģmalar Birlik dilinde Paper Work olarak isimlendirilen bir bakıma kağıt üzerindeki çalıģmalardır. Bunların uygulama alanına sokulması esas önem taģıyan son aģamadır. Yapılması gerekli bu değiģikliklerin uygulanabilmesi için Ģimdiye kadar kazanılmıģ alıģkanlıklardan kurtulması bir benimsemeyi ve eğitimi gerekli kılmaktadır. BaĢka kanunlarda da zaman zaman karģılaģtığımız Türkiye ye Özel ġartlar gibi bir yan çizmenin burada da söz konusu olmayacağının bilinmelidir. Bilindiği gibi, AB nin sıkça kullanılan bir ismi de Ortak Pazar dır. Ortak Pazar da birbirine uyum sağlayamayan kural, kurum ve uygulamaların olamayacağı da sistemin özünde bulunmaktadır. Aksi halde Birlik akortsuz bir orkestradan duyulan seslerin sonucunu ortaya koyar. Bu güne kadar Tam Üye olan 27 ülkenin sağladığı uyum birliği Türkiye nin de bu iradeye uymasının temel Ģartıdır. Yalnız, ġirketler Hukuku baģlığının dıģında ki 34 baģlıktan bazıları ġirketler Hukuku ile yakından iliģkili olduğundan bu baģlığın tam iģler haline gelebilmesi için öteki baģlıkların müzakerelerinin de tamamlanarak bir bütün haline gelmesi gerekli olmaktadır. ( 1 ) tr ( 2 ) ĠKV Bülteni Haziran

10 SAHTE BELGE KULLANANLARIN VERGĠ YASALARI KARġISINDAKĠ DURUMU Temel SAVAġ Yeminli Mali MüĢavir SAHTE BELGE KULLANANLARIN VERGĠ YASALARI KARġISINDAKĠ DURUMU: I-GĠRĠġ: Son yıllarda, sahte belge düzenleme olayı yoğunluk kazanmıģtır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanmanın nedenlerini çeģitlendirmek mümkündür. Ancak; bunun en önemli nedeni, sağlıklı bir vergi sisteminin oluģturulamamasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde uygulama alanı bulan, elde edilen servetin kavranmasına yönelik vergisel boyutlu incelemelerin ülkemizde de yapılabilmesi için, radikal düzeyde vergi yasalarının bir an önce çıkarılması Ģarttır. Böyle bir düzenleme; dolaysız vergilerin oransal olarak artmasına, kayıt dıģılığın azalmasına, vergi oranlarının düģmesine, Vergi Usul Kanununun, 4783 sayılı kanunun 9. maddesiyle tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan, uygulama alanı bulamamıģ 30/7. maddesinin yeniden gündeme gelmesine ve iģlerlik kazanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla; böyle bir oluģum, sahte belge düzeninin de önüne geçecektir. Bu Ģekilde mükelleflerin sahte belge düzenlemesi veya kullanması özendirici olmaktan çıkacaktır. II- KONUNUN VERGĠ YASALARI AÇISINDAN ĠRDELENMESĠ: A-VERGĠ SUÇU YÖNÜNDEN: Sahte belge düzenleme konusunda DanıĢtay 4. Daire nin tarih, E.2006/1742, K.2007/1408 no lu kararı önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre; sahte belge düzenlediğine karar verilen mükellefler ile ilgili komisyon geliri elde edilip, edilmediğinin belirlenmesi, sahte belge (fatura) düzenlendiği dönemlerde katma değer vergisi beyannamelerinin verilip verilmediği, idarece mükellefiyet kaydının silinip silinmediği, yargıya gidilip gidilmediği gibi konulara yer verilmesi önem arz etmektedir. Bir mükellefi sahte belge düzenleyicisi olarak yorumlamanın artık belirli kuralları oluģmuģ, yargı kararları ile de bu iyice pekiģtirilmiģtir. Sahte belgeleri kullanan mükellefler açısından da konu kısmen çözülmüģtür. Sahte belgeyi mükellefler bilerek kullandıkları gibi; farkında olmadan, bilmeden de kullanabilmektedirler. Genellikle aracı kullanılarak yapılan mal alımlarında mükellefler malın nereden alındığını tam olarak bilmedikleri için, daha sonra bu belgenin sahte olduğunun ortaya çıkması halinde mağduriyet yaģamaktadırlar. Maliye Bakanlığı vergi suçu yönünden bu tür iyi niyetli mükelleflerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 306 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yürürlüğe koymuģtur. Bu tebliğe göre; yapılan vergi incelemelerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek isteyerek kullanılıp 10

11 kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi yoluna gidilmekte, bilmeden kullanıldığı sonucuna varılan mükellefler hakkında vergi suçu raporları düzenlenmemekte, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçilmektedir. Burada iyi niyetli mükellefleri korumak amaçlanmaktadır. Bu tebliğ bu yönüyle konuyu çözmüģ olmaktadır. B- KATMA DEĞER VERGĠSĠ YÖNÜNDEN: Sahte belge kullanımı en büyük sıkıntıyı katma değer vergisi alanında yaģamaktadır. Ġyi niyetli mükellefler mal alımları sırasında katma değer vergisi ödemelerini finans kurumları aracılığıyla bile yapsalar, ödedikleri katma değer vergilerini indirim konusu yapamamaktadırlar. YapmıĢ olsalar dahi vergi incelemesi sırasında bu durum ortaya çıktığında Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi de dikkate alınarak olay yorumlanmaktadır. Katma değer vergisi kanununun 29. maddesine göre;.mükellefler yaptıkları vergiye tabi iģlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça,. kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini. Faaliyetlerine iliģkin olarak indirim konusu yapmaktadırlar. Ġncelemede, kullanıldığı saptanan belge (fatura) sahte olduğundan, söz konusu belge ile teslim veya hizmetin gerçekleģmediği, kendilerine bir teslim veya hizmet yapılmadığı, Katma Değer Vergisi Kanununun 29. madde hükmünün gerçekleģmediği sonucuna varılarak inceleme sonucu yapılan katma değer vergisi indirimi reddedilmekte, indirimi yapılan katma değer vergisi, sahte belge kullanıcısı mükellefin katma değer vergisi beyanından çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun Vergi Kesenlerin sorumluluğu baģlıklı 11. maddesine göre; Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. (3239 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fıkra) Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, (4369 sayılı Kanunun 81/A-28 nci maddesiyle değiģtirilen ibare) alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak iliģkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.. denilmektedir. Yine 2002 yılından bu yana yürürlükte olan 84 no lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde de müteselsil sorumluluk ile ilgili Vergi Usul Kanununun 11. maddesine atıf yapılmıģ, mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanların müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiģtir. Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini hazineye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, iģlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, hazineye intikal etmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen 11

12 sorumlu olacaklardır. Ancak mal veya hizmet alıcıları ödemelerini Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla yapmaları ve banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adısoyadı (tüzel kiģilerde unvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, ödemenin çekle yapılmıģ olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keģide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Ödemelerin kasadan yapılması hali müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz; Ģeklinde açıklanmıģtır. Alıcı veya satıcı arasında muvazaalı bir iģlem yapıldığının tespiti halinde ise, ödemeler yukarıda belirtilen bankalar kullanılarak bile yapılsa müteselsil sorumluluk ortadan kalkmayacaktır. Burada; Vergi Usul Kanununun 11. maddesi ile 84 no lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin müteselsil sorumluluk açısından birlikte yorumlanması, tabi ki; sahte belge düzenleyen veya kullanan mükellefler açısından değil, normalde alım satıma taraf olan mükellef iliģkileri açısından konu edilmektedir. III- DEĞERLENDĠRME: Yukarıda ifade etmeye çalıģtığımız kanun maddeleri ve 84 no lu Katma Değer Vergisi genel tebliği ile, konuyla ilgili DanıĢtay kararlarını da dikkate alarak konuyu katma değer vergisi yönünden irdelemeye çalıģalım. Sahte belge düzenleyen mükellefler hakkında vergi incelemesi sonucunda; DanıĢtay kararları da (Örneğin;DanıĢtay 4. Dairesi nin tarih 1988/5040 Esas 1989/4407 karar sayılı, DanıĢtay 3. Dairesi nin tarih 1993 / 883 Esas 1994/179 karar sayılı kararları gibi) dikkate alınarak sahte belgedeki KDV dahil fatura bedeli üzerinden %2 oranında komisyon geliri hesaplanmakta, hesaplanan bu tutar üzerinden de katma değer vergisi uygulanması yoluna gidilmektedir. Kullanıcılarda ise fatura bedeline uygulanan katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılmasından vazgeçilmektedir. %2 komisyon bedeli üzerinden katma değer vergisi alınmakla, fatura bedeli üzerinden katma değer vergisi alınması çok farklıdır. Bu durumda; sahte belge düzenleyen mükellefler sahte belge kullanıcılarına göre daha kârlı olmaktadırlar.. Sahte belgeyi bilmeden kullanan iyi niyetli mükellefler ödemelerini finans kurumları aracılığıyla bile yapsalar, belge (fatura) sahte olduğundan söz konusu belge ile teslim veya hizmetin gerçekleģmediği kabul edilerek, Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi hükümlerine göre katma değer vergisini indirim konusu yapamamaktadırlar. BaĢka bir ifade ile vergi incelemesi sonucunda sahte belge düzenlemeyi meslek haline getirmiģ mükellefler, sahte belge kullanıcılarından daha az zarar görmekte, dolayısıyla burada iyi niyetli mükellefler korunmamıģ olmaktadır. 12

13 Vergi Dava Dairelerinin tarih ve E:1996/133- K:1997/204; tarih ve E:1997/348-K:1997/468 sayılı kararlarında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliģkin iģlemlerin gerçek mahiyetinin esas olduğuna iliģkin kuralın bir gereği olarak yükümlü Ģirketin, 3065 sayılı Kanunun indirimle ilgili esaslara yer veren 29 uncu maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmesinin ön Ģartının, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, bir baģka anlatımla gerçekten katma değer vergisi ödenmiģ olması gerektiği, gerçekleģmemiģ teslim ve hizmetler dolayısıyla bir vergi ödemesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi söz konusu edilemeyeceğinden, indirime dayanak teģkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanmasının uyuģmazlığın çözümü bakımından önem taģıdığı, belirtilmektedir. Bazı mükellefler daha az katma değer vergisi ödemek, gayri safi kârı azaltmak, dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisini daha az ödemek için sahte belge (fatura) kullanabilmektedirler. Bu tür mükelleflerin korunması söz konusu olamaz. Faturayı düzenleyen kiģi veya firmanın malı teslim etmediğine dair belirtiler görünmesi, satıcı tarafından defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi, alıcı firma tarafından ödemelerin kasadan nakit olarak yapılmıģ olması halinde sahte belge kullananların korunması söz konusu olmayacaktır. DanıĢtay ın bu konuda sahte belge kullanan mükellefleri korumayan kararları mevcuttur. Nitekim bu konuda DanıĢtay 7. Dairesinin tarih ve E:2000/8526-K:2001/2356 sayılı kararı bu tür kararlardandır. Yine DanıĢtay ın iyi niyetli, sahte belge kullanıcılarını koruyan kararları da mevcuttur. DanıĢtay Dava Dairelerinin tarih, ve E:2000/344-K:2001/185 ve Vergi Dava Dairelerinin tarih, ve E:2002/293-K:2003/16 sayılı kararlarında; Gerçek usulde, vergiye tabi ve mükellefiyet kaydı bulunan bir tacirin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaģılabilmesi için fatura muhteviyatı teslim veya hizmetin gerçekten yerine getirilmediğinin somut olarak saptanması gerekir Ģeklinde ifade kullanılmaktadır. Yukarıda detaylı olarak açıklanan 84 no lu katma değer vergisi genel tebliği ile, Vergi Usul Kanununun 11. maddesiyle ifade edilen vergi kesenlerin sorumluluğunun birlikte yorumlanarak; iyi niyetli mükelleflerin sahte belge kullanımlarının da bu kapsamda değerlendirmeye alınması, uygulamanın buna göre yapılmasının sağlanması yerinde olacaktır. Eğer sahte belgeyi bilmeden kullanan mükelleflerin ödemelerini banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla veya çekle yapmaları halinde, katma değer vergisinin sahte belgeyi (fatura) düzenleyenlerden istenmesi daha doğru olacaktır. Bu konuda banka ve finans kurumları aracılığıyla ödemenin yapılması halinde sahte faturayı alan Ģahıs ya da kurum adına, müteselsil sorumluluk hükümlerine göre; Katma değer vergisi istenemez Ģeklinde görüģü olanlar vardır. Müteselsil sorumluluk uygulaması ile ilgili 84 no lu tebliğdeki açıklamanın yalnızca sahte belge düzenleme ve kullanımları dıģında uygulanması çok gerçekçi olmamaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde sahte belge kullananlar katma değer vergilerini indirim konusu yapamazlar Ģeklinde bir açıklama yoktur. Yukarıda belirtilen yargı kararındaki gibi asıl olan, KDV Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmesinin ön Ģartının, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği 13

14 yansıtması, gerçekten katma değer vergisinin ödenmiģ olması gerektiğidir. Yargı da bu konuda ki kararların da fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasını, katma değer vergisinin ödenmesine bağlamaktadır. Ödemelerin gerçek olup, olmadığını da Ģu Ģekilde saptamamız mümkün olacaktır. Mükellefe bir mal veya hizmet teslimi yapılmıģtır. Mal veya hizmet teslimi sonucunda düzenlenen belge (fatura) sahtedir. Ödemeler 84 no lu katma değer vergisi genel tebliğindeki hükümler çerçevesinde yapılmıģtır. Yani finans kurumları aracılığıyla yapılmıģ, ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının adı, soyadı, unvanı, vergi kimlik numarası, lehine çek keģide edilenin vergi kimlik numarası yazılmıģtır. Burada yapılan ödemenin karģı tarafın hesabına geçtiğinin kesinlik kazanması önemlidir.. Bazı durumlarda ödeme yapılmakta, daha sonra ödemeyi yapan firmanın elemanı tarafından para geri çekilmektedir. Özellikle çekle yapılan ödemelerde bu olgu gözlenmektedir. Ödemenin karģı tarafa yapıldığı konusunda hiçbir Ģekilde tereddüt oluģmamalıdır. Bu durumda; gerçekten katma değer vergisinin karģı tarafa ödenmiģ olduğunun tespiti halinde, sahte belgeyi kullanan mükellefin katma değer vergisi indirimini reddetmek yerine, sahte belgeyi düzenleyen tarafından hazineye intikâl ettirilmeyen katma değer vergisinin, sahte belgeyi düzenleyenden istenmesi gündeme gelebilmelidir. IV-SONUÇ: Sahte belge düzenleme olayının yoğunluk kazandığı günümüzde vergi incelemelerinde vergi suçu ve katma değer vergisi açısından; iyi niyetli, bilmeden sahte belge kullanan mükelleflerin mağduriyet içinde oldukları açıktır. Salt, sahte belge kullandı diye Katma değer vergisi indiriminin kabul edilmemesi doğru değildir. Faturalarda yer alan katma değer vergisinin, indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaģılabilmesi için, fatura muhteviyatı teslim veya hizmetin gerçekten yerine getirilmediğinin somut olarak saptanması gerekir. Bu da; bu konuda V.U.K.nun 11. maddesi, K.D.V.K.nun 29. maddesi ve 84 seri no lu Genel Tebliğinin ilgili bölümü ile yargı kararlarının birlikte yorumlanabilmesi halinde mümkün olacaktır. Bu konuda ki farklı görüģleri kaldırabilmek, uygulama birliğini sağlayabilmek açısından; 84 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğinin ilgili bölümünün, sahte belge kullanımı konusunda da geçerli olup, olmadığı konusuna Maliye Bakanlığının açıklık getirmesinde veya konuyu yeniden yorumlamasında yarar vardır. Bu konu netlik kazandığında; 306 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek veya bilmeyerek, istemeden kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında da; vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılan incelemelerde, daha nesnel bir değerlendirme yapılabilecektir. Tabi ki burada esas olan; yazımızın baģında da kısaca ifade ettiğimiz gibi, radikal çözümlerle vergi sistemimizin iyileģtirilmesidir. Yararlanılan Kaynaklar: -213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. -Katma Değer Vergisi Kanunu. -Katma Değer Vergisi Kanunu 84 No lu Tebliğ. -ġükrü Kızılot tarihli Hürriyet Gazetesi KöĢe Yazısı. -DanıĢtay Kararları. 14

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ.

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. AYIN MAKALESĠ (ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. DAVETĠMĠZĠ KABUL EDEREK GELEN, BĠRAZ SONRA BĠZLERE

Detaylı

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır:

Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: AYIN MAKALESĠ Oda BaĢkanımızın 13.12.2006 Günü Atatürk Kültür Merkezinde Düzenlenen SMMMO-YMMO MüĢterek Semineri AçıĢ KonuĢmasıdır: DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ; ĠKĠ KARDEġ ODANIN MÜġTEREKEN

Detaylı

AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ. Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı

AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ. Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı AYIN MAKALESĠ KRĠZĠN NEDENLERĠ Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 11 Eylül 2001' den sonraki durgunluğun aģılması, güven ve refahın artırılması amacıyla ABD' de düģük faiz politikası izlenmiģtir. Ġlk iki yıl düģük,

Detaylı

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK AYIN MAKALESĠ YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Ġktisadi iģletmelerde yürütme, denetim ve danıģma fonksiyonlarına bir arada ihtiyaç vardır. Tabi ki yürütme yoksa denetim ve

Detaylı

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER AYIN MAKALESĠ MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 2010 yılı sonu itibariyle 4.248.922 adet faal vergi mükellefinin 3.426.633 ü gerçek kiģi, 822.289 u Ģirket statüsünde kayıtlı

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ C U M H U R Ġ Y E T Ġ M Ġ Z E 80. YIL ARMAĞANI Cilt : 11 Sayı : 3-4 Yıl : 2003 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Editör Dr. Ali ġafak BALI Yayın Komisyonu

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER MUHTASAR BEYANNAMESĠ NEDĠR MUHTASAR BEYANNAMESĠNĠ KĠM VERECEKTĠR MUHTASAR BEYANNAMENĠN VERĠLECEĞĠ VERGĠ DAĠRESĠ MUHTASAR BEYANNAMENĠN BEYAN ġeklġ VE VERĠLME

Detaylı

SUNUŞ. Yahya ARIKAN ĠSMMMO BaĢkanı

SUNUŞ. Yahya ARIKAN ĠSMMMO BaĢkanı 1 SUNUŞ 1956 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ülke ve dünya ticaretinde yaģanan geliģmelere paralel değiģtirilme ihtiyacı doğmuģtur. Bu süreçte büyük bir sorumlulukla görevi

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR

BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGĠ SORUMLUSU MADDE METNĠ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iģyerinin, kanunî merkezi ve iģ merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL www.calismarehberi.com iletisim@calismarehberi.com 0212 211 10 11 BaĢlarken Editörün Notu

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

YENİ YILDA YİNE UMUTLAR

YENİ YILDA YİNE UMUTLAR AYIN MAKALESĠ YENİ YILDA YİNE UMUTLAR Ünal AYDIN İZYMMO Başkanı 2008 yılında geliģmiģ ülkelerde baģlayan finansal kriz, reel ekonomilere de yansıyarak küresel bir nitelik kazandı. Bu kriz Ġkinci Dünya

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 2 Yıl: 2010 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 18 Sayı: 2 Yıl: 2010 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

Detaylı

VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER:

VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER: VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER: 1. YerleĢik Yargıtay Kararlarına göre dava dosyasını ilgilendiren (sahte fatura düzenleyen) Ģahısların savcılık soruģturmalarıyla mahkeme

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ÇALIġMA RAPORU HAZĠRAN 2011 1 RAPORUN AMACI Bu raporun amacı, ġirket ĠĢlemleri Teknik Komitesi Eylem Planının 1 numaralı eylemi olan Ģirket

Detaylı

ADİ ORTAKLIKTA VEKÂLET SORUNU

ADİ ORTAKLIKTA VEKÂLET SORUNU 1-ADĠ ORTAKLIK TANIMLAMASI Adi ortaklık iki veya daha fala gerçek ya da tüzel kiģinin bir araya gelerek tüzel kiģiliği haiz olmayan ortaklık Ģirketinin adıdır. Adi ġirketler, diğer ticaret ortaklıklarından

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/2

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/2 Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri GENELGE 2012/ 5 Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı