ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK ZOR BĠR DÖNEM. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle:"

Transkript

1 AYIN MAKALESĠ ÇOK ZOR BĠR DÖNEM Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Dünya küçüldü, haber alma kaynakları çok fazla ve çok hızlı. Alınan haberlerden pek azı yüz güldürüyor. Çok zor bir dönem yaģıyoruz. ÇıkıĢ yolu ve süresi hakkında da net bir kanı yok. Ama hayat devam ediyor. Karanlıklar içinde bulunabilen ıģık zerreleriyle doğru yolu bulmaya devam etmek gerekiyor. Bir tek gazetenin yılın ilk yedi günü içinde verdiği bazı baģlıklar Ģöyle: 2008 e kriz damgasını vurdu, 2009 kayıp yıl olarak görülüyor. Tüketici gıdadan da kıstı, sektörde hedef ĢaĢtı. Kriz borsayı vurdu: :55538, : AB den umudunu kesen tavukçu doğuya yöneldi. Kapitalizm 2009 da çökebilir dramatik düģüģle geçti. 2009Dünya da barıģın egemen kılınması bakından hayli sorunlu geçeceğe benzer. Krizin derinleģerek geldiği Türkiye de ne yazık ki sadece 2009 değil, ondan sonrası da zor geçecek. IMF ile yeni bir anlaģma için imza atılması bekleniyor. Bankaların yüklü miktarda sendikasyon ödemeleri var milyarderlere de umut vaadetmiyor. Eczacılar SGK ile protokolü feshetti. Gazprom Ukrayna nın gazını kesti, Türkiye nin de arz güvenliği riskte. Avrupa yeni yıla depresyonla girdi de enflasyon çift hanede kaldı, faizde indirim yolu açık. Moody s 2009 için karamsar tablo çizdi. Kriz ihracatımızda 4,5 milyon dolardan etti. Ġmalat sanayimizde 44 bin kiģi iģsiz kaldı. Merkez Bankamızın para basması kredi sorununu çözmez. Ege de iflas erteleme tıkanıklığı oluģtu. ĠĢsizler ĠĢsizlik Sigortası Fonuna akın etti. Krizden etkilenen iki milyon esnaf için paket çalıģması var. Konfeksiyoncu borç yüzünden intihar etti. Beyaz eģyacı teģvik ve vergi indirimi istiyor. ĠĢ hacminde %30 daralma var. 26 kiģilik kadro için üç bin baģvuru oldu. Sigortada yeni poliçe satıģı durdu. Ġngiltere de kabine il il dolaģıyor, Türkiye de hükümet krizi Ankara dan izliyor. Sanayi üretimi 2001 krizi seviyesine indi. Obama ya göre resesyon birkaç yıl sürebilir. Ġktidar ile muhalefet arasındaki çekiģmelere dair haberler, iktidar ile asker arasındaki gerilime iliģkin duyumlar, Ergenekon soruģturmasına iliģkin arama ve gözaltılara iliģkin geliģmeler, terördeki tırmanıģlar, seçmen kütüklerindeki anormallik haberleri, yaklaģan yerel seçimler nedeniyle kamu oyuna yansıyan suiistimal söylentileri, Filistin deki katliam haberleri ve benzerleri karamsarlığı artırıyor. Bildiğiniz gibi TÜRMOB organları son seçimli genel kurul ile yenilenmiģtir. TÜRMOB Mesleki Etik Kurulu ile Rekabet Kurulu na YMM olmayan baģkanların getirilmesi kırgınlık yaratmıģ, ilk toplantı çağrısına Ġstanbul ve Ġzmir YMMO temsilcileri olumsuz yanıt vermiģtir. TÜRMOB dan gelen bir yazı ile artık mali genel kurul yapılmasına gerek olmadığı bildirilmiģ, tarihi itibariyle Odalarımızın bütçesiz faaliyetlerini sürdürmesinin nasıl mümkün olacağı tarafımızdan sorulmuģtur. YMMO ları 2009 müģterek ücret tarifesi taslağı zamanında TÜRMOB a verilmiģ, Bakanlığın ücret zammı yapmama eğilimi 1

2 gerekçesiyle zamanında ücret tarifesinin resmi gazetede yayımlanması sağlanamamıģtır. Ġzmir Yeminli Mali MüĢavirler Odası nın üç haftalık yoğun ve yorucu bir gayretle 196 metrekarelik yeni çalıģma ofisini amaca uygun Ģekilde tadil ve tefriģ edip taģınması, bu karanlık tablo içinde bir ıģık zerresi olmuģtur. 200 metrekarelik eski çalıģma ofisimizin kalan demirbaģları hastane ve okula bağıģlanmıģ, boģaltılan eski ofis satıģa hazır hale getirilmiģtir. 2

3 AYLIK BÜLTEN DĠZĠNĠ Sayı: 87 KASIM-ARALIK 2008 Adres: Cumhuriyet Bulvarı NO:193 K:3 D:3 Tan Apartmanı Alsancak/ĠZMĠR Yazı DanıĢma ve Okuma Kurulu Ünal AYDIN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayan AyĢe AKAY (Yazı ĠĢleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI ZĠRAAT BANK.ALSANCAK ġb YAPI KREDĠ BANK.MUSTAFABEY ġb Ġġ BANKASI GÜNDOĞDU ġubesġ

4 ODAMIZDAN HABERLER + TAM TASDĠK SÖZLEġME ZAMANI: 1995 yılından bu yana devam eden tam tasdik sözleģmeleri mevsimi geldi. SözleĢmelerimiz Ocak-ġubat ayları içinde yapılarak elektronik ortamda Bakanlığa, ayrıca muhtemelen yine elektronik ortamda Odamıza verilecek, Dünyada ve ülkemizde görülen ekonomik krizin iģlerimizi etkilememesini diliyoruz. Ġçinde bulunduğumuz hassas dönemde meslektaģlarımızın etik ilkelere özenle uymasını bekliyoruz. SözleĢme ücretleri için TÜRMOB tarafından odaların katkısıyla düzenlenen ücret tarife teklifi Bakanlığa sunulmuģtur. Her zaman olduğu gibi tarifemiz kitapçık halinde sizlere ulaģtırılacaktır. + ARGE SEMĠNERĠ: Arge konusunda yasalarda ve ilgili tebliğlerde yer alan düzenlemeler ile arge raporlarının düzenlenmesi konusunda yapılan seminere çok sayıda üyemiz katıldı. Seminer Efes otelinde yapıldı. Sunum Hesap Uzmanı Ġsmail Karayiğit ve KPMG Ġzmir Ofisi Denetim müdürü Tahir Özırmak tarafından yapıldı. + EBSO DA VUK-UFRS KARġILAġTIRMA SEMĠNERĠ: EBSO tarafından düzenlenen VUK-UFRS karģılaģtırması konulu seminere Odamızı temsilen Hasan Zeki SÜZEN katıldı. (130) kiģinin izlediği seminerde Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanı Mustafa Bulut, Vergi Konseyi BaĢkanı Mustafa Uysal ve Yrd.Doçent Serdar Özkan da sunumda bulundular. + SOSYAL GÜVENLĠK SEMĠNERĠ: Ege Palas otelinde Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürü Celal Kapan ile MüfettiĢ Veysel Çetindağ ın sunduğu seminer yapıldı. Seminerde Ekim ayında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. + ODAMIZ HĠZMET OFĠSĠ TAġINDI: 2009 yılının baģından itibaren eski Vakko binasının yanında bulunan yeni asansörlü binamızda hizmet vermeye baģladık. Eski binamızın satılması düģünülmektedir. Bundan sonraki hedefimiz Ankara ve Ġstanbul Odaları gibi bağımsız bir binaya sahip olmaktır. Bu konudaki çalıģmalara önümüzdeki günlerde baģlanacaktır. + VEFAT VE BAġSAĞLIĞI: Denizli de faaliyet gösteren üyelerimizden M.Hulusi Büyükkalaycı vefat etmiģtir. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baģsağlığı diliyoruz. Üyelerimizden Selim Kirtil in babası vefat etmiģtir. rahmet yakınlarına ve sevenlerine baģsağlığı diliyoruz. Merhuma Allahtan 4

5 ODAMIZA GELEN YAZILAR TÜRKĠYE NĠN KATILIM MÜZAKERELERĠ SÜRECĠNDE ġġrketler HUKUKU FASLI I TAM ÜYELĠK SÜRECĠNDE KATILIM MÜZAKERELERĠ: Prof.Dr. Adnan GÜLERMAN Yeminli Mali MüĢavir Katılım Müzakeresi, her aday ülkenin AB Tam Üyeliğine hazır olup-olmadığının AB Temsilcileri ile aday ülke temsilcileri arasında yapılan bir dizi toplantılara denilmektedir. Bu süreç bir yönü ile a) Aday ülkenin açılan bir fasılda mevcut durumunun ne olduğunun aday ülke temsilcileri tarafından ortaya konulması, b) Aday ülkenin açılan fasıldaki mevcut durumu ile AB Normları arasındaki farkların belirlenmesi, c) Aradaki farkların giderilebilmesi sürecinin bir programa bağlanması, d) Bu programın gerçekleģtirilmesinde kaydedilen aģamaların gözden geçirilmesi, gibi bir dizi faaliyeti kapsamaktadır. Müzakereler her aday ülkenin mevcut durumu ve bu durumun Birlik Normlarına uygun hale getirilmesi yönünden farklı bir zaman aldığı gibi, görüģülen ve yerine getirilmesi gerekli hususlar da farklılık gösterebilmektedir.(farklılaģma Ġlkesi) Yukarıda ( a ) daki aģamanın teknik ismi Tarama Süreci dir. Bu süreç Hükümetlerarası Konferans ile baģlatılıp AB Müktesebatının analitik olarak incelenmesi anlamını taģır. Aday ülke müktesebat hakkında bilgilendirilir. Aday Ülke, ulusal mevzuatının AB Müktesebatı ile ne ölçüde uyumlu olduğunun tespitini yapar. AB ye aday ülkelerin katılım Müzakereleri sürecinde Topluluk Müktesebatına uyum açısından pozisyonlarını ortaya koydukları bir aģamaya geçilir. Burada aday ülkenin ulusal Mevzuatının ne Ģekilde uyumlu hale getireceği ve uygulayacağı, uygulama için nasıl bir kurumsal yapı oluģturacağı açıklanır. Sonraki çalıģmalarda aday ülke her müktesebat baģlığı için hazırladığı Pozisyon Belgesi ni AB Konseyi Dönem BaĢkanlığına sunar. Bu sunum belgesi AB üye ülkelerine ve AB üye Ülkelerine ve AB Komisyonuna iletilir. Bu iģlem müzakerelerin seyri açısından son derece önemlidir. Müzakere sürecindeki tüm konu baģlıklarında pozisyon belgelerinin hazırlanması ve üye ülke görüģlerinin alınması kapsamlı bir çalıģma gerektirmekte ve zaman almaktadır. 5

6 AB Konseyi tarafından oybirliği ile onaylanarak resmen AB Ortak Pozisyonu haline gelen belgenin aday ülkeye gönderilmesini takiben ilgili konu baģlığında müzakereler fiilen açılmaktadır. Aday ülkeler, AB Müktesebatının tümünü üstlenmek ve uygulamakla yükümlüdür. Müzakereler, ilgili baģlıkta sağlanan ilerleme ile bu baģlık özelindeki müktesebatın aktarılmasına ve uygulanmasına iliģkin somut ve kabul edilebilir bir plan olması halinde Hükümetlerarası Konferansta oybirliği ile alınan karar neticesinde geçici olarak kapatılmaktadır. Müzakerelerin en temel belirleyicisi olan her Ģey üzerinde anlaģma sağlanamadığı sürece hiçbir Ģey üzerinde anlaģma sağlanamaması ilkesidir. Bu durumda AB tarafından müzakereleri tekrar açma hakkı saklı tutulur. Müzakerelerin tamamlanmasını takiben ilgili aday ülkelerin AB ye katılım Ģartlarını ortaya koyan Katılım AnlaĢması hazırlanır. Bu ön açıklamayı yapmaktan amacımız her aday ülkenin bu yolu geçmek zorunda olduğunu belirtmektir. Ne var ki, her aday ülkenin mevcut durumunun AB müktesebatından farklılık derecesinin aynı olmaması müzakerelerin içeriğini ve alacağı süreyi de farklılaģtıracaktır. Türkiye nin müzakerelerinin bazı engellerle karģılaģtığı ve öteki adaylara göre daha uzun zaman aldığı doğrudur. Bazı üye ülkelerin siyasi amaçlı engellemeleri bir yana Türkiye nin 70 milyonluk bir ülke olmasının gecikmelerde etkisinin bulunduğunun gözden uzak tutulmaması gerekir. Her yeni aday AB ye ilave bir yük demektir nüfuslu Malta nın getireceği yük ile 200 kat kalabalık Türkiye nin getireceği yük herhalde oldukça farklı olmalıdır. Ayrıca Avrupa Parlamentosundaki Milletvekili sayısının ülkelerin nüfuslarına orantılı olması, Türkiye nin Tam Üye olduğu an Parlamento ya Almanya dan sonra Milletvekili ikinci çoklukta üye ülke olacağı da bazı direniģlere ve geciktirmelere sebep olmaktadır. II- MÜZAKERE SÜRELERĠ VE FARKLILIKLARIN SEBEPLERĠ: Konumuz olan ġirketler Hukuku nda öteki üye ülkelerin bu faslın müzakeresini ne kadar sürede tamamlayabildiğini incelememiz uygun olacaktır: a) ġirketler Hukuku Müzakere BaĢlığı; - Çek Cumhuriyeti ( 31 Ay) Açma : Aralık 1998 Kapama : Haziran Letonya ( 12 Ay) Açma : Temmuz 2000 Kapama : Haziran Polonya ( 32 Ay) Açma : Kasım 1999 Kapama : Haziran

7 b) Vergilendirme Müzakere BaĢlığı; - Çek Cumhuriyeti ( 26 Ay) Açma :Kasım 1999 Kapama: Aralık Letonya ( 14 Ay) Açma : Mayıs 2001 Kapama : Haziran Polonya ( 32 Ay) Açma : Kasım 1999 Kapama: Haziran 2002 Yukarıda 3 AB ülkesine ait olan Müzakere baģlıklarını açma ve kapama tarihleri incelendiğinde a) Bazılarının ötekilerden daha önce baģlıkları açabildiği, b) Bazılarının müzakere yani baģlıkları kapayabilme sürelerinin ötekilerden önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. Bu durumlar daha önce ön hazırlıkların yapılmıģ olması ve AB müktesebatı ile farklılığının az veya fazla olması ile yakından ilgilidir. Ayrıca, müzakere sürecinde aday ülkenin yasal düzenlemeleri ve uyum çalıģmalarını yapma sürelerinin de müzakerelerin kısaltılabilmesi ile çok yakından ilgili olduğu bilinmektedir. III ġġrketler HUKUKU NEDEN ÖNEMLĠDĠR? Fransa ile Almanya nın aralarında baģlayan savaģ ın, sonunda iki dünya savaģına dönüģmesinin bir daha yaģanmaması için bu ülkeleri birbirlerine yakınlaģtıracak en sağlıklı yolun ekonomik iģbirliği ile baģlatılması bu günkü Avrupa Birliğinin baģlangıcı olmuģtur. Demir- Çelik Birliği geliģerek bu günkü 27 üyeli Avrupa Birliği haline gelmiģtir. Ülkelerin üretimlerinin bütünü ile kendilerine yeterli olmaması sonucunda dıģ ticaret iliģkileri hızlı bir geliģme göstermektedir. Türkiye pazarlarında yer alan ürünlerin dünyanın dört bucağından gelmesine karģılık, Türkiye nin ihraç ettiği ürünlerini de pek çok ülkede bulmak, satın almak mümkündür. Bu iliģkileri sadece mal veya hizmetlerin baģka ülkelere satılması veya onlardan satın alınması biçiminde dar bir çerçeve içinde değerlendirmek isabetli değildir. Bu iliģkiler birliğinde bankacılık, kambiyo, senet, muhasebe, denetim ve benzerlerini de beraberinde getirmektedir. Yukarıda saydıklarımızın DıĢ Ticaret iliģkileri olan ülkelerde farklı yapılarda bulunması bir takım uyumsuzluklara ve sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle Birlik Üyesi Ülkeler bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacı ile uyum çalıģmaları listesine ġirketler Hukuku baģlığını da almıģ bulunmaktadırlar. 9 Temmuz 1956 da kabul edilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu muzda o günden bu yana birçok değiģiklik yapılmıģ olmasına rağmen yurtiçi ihtiyaçların karģılanmasında bile zaman zaman yeterli olmadığı gibi Birlik düzenlemelerinden de önemli farklılıklar göstermektedir. 7

8 Zaten her aday ülkenin ġirketler Hukuku mevzuatı ve uygulamalarının Birlik Normlarından farklı olabildiği varsayımı ile müzakere edilecek 35 baģlık arasında ġirketler Hukuku da yer almakta ve her aday ülke bu baģlık için de müzakere masasına oturmaktadır. Yukarıda örnek olarak vermiģ bulunduğumuz üç ülkenin de Ģirketler hukuku baģlığı için müzakere masasına oturdukları görüldüğü gibi uyum derecelerinin farklılığı sebebiyle müzakere sürelerinin de birbirlerinden önemli ölçüde farklılığı görülmektedir. ĠĢte, müzakereler sürecine girmiģ bulunan Türkiye de ġirketler Hukuku baģlığının müzakeresine baģlamıģ bulunmaktadır. Her aday ülke ve her baģlık için Ģu soruların sorulup, cevaplandırılması gerekmektedir; - Ġlgili baģlıktaki müktesebatı kabule hazır mıyız? - Ġlgili baģlıktaki müktesebata uygun konuları kabul ettik mi? Etmediysek bunun için nasıl bir takvim öneriyoruz? - Ġlgili baģlıktaki müktesebatı uygulamak için gerekli idari yapıları haiz miyiz? Eğer değilsek, bunları ne zaman kuracağız? - Ġlgili baģlıkta geçen tedbiri talep etmeyi öngörür müsünüz?(1) 17 Haziran 2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Bakanlar düzeyinde gerçekleģtirilmiģ olan 5 nci Hükümetler arası Konferansta ġirketler Hukuku baģlığının müzakereye açılması kararlaģtırılmıģ bulunmaktadır. Bir faslın müzakerelere açılması önemli bir baģlangıçtır. Bu durum bir anlamda aday ülkenin müzakereye baģlayabilmek için yeterli durumda görüldüğünün iģaretidir. Fakat aradaki farkların belirlenerek bunların giderilmesinin plan ve programa bağlanmasından sonra gerçekleģtirilmesi ve açılan baģlığın kapatılması çok daha önemlidir. KuĢkusuz, bu çalıģma sadece bir takım yasal düzenlemelerin yapılmıģ olması anlamını taģımaz. Aynı zamanda bu yasal düzenlemelerin uygulanabilmesini sağlayacak organizasyonların gerçekleģtirilmesini de gerekli kılar. Aday ülkelerin müktesebata uyum çalıģmaları sadece aday ülkelerinin kendi bilgi, tecrübe ve anlayıģlarına da terk edilmiģ değildir. Avrupa Birliğinde aday ülkelerin katılım öncesi uyum çalıģmalarında üzerinde öncelikle durmaları gereken konulardan birisi AB ye paralellik arzeden yapılanmanın tesisidir. Kurumsal yapının güçlendirilmesine iliģkin olarak AB Komisyonu tarafından sağlanan teknik yardımlar ise esas itibariyle genelde iki hafta ile sınırlı kalan kısa vadeli TAĠEX (Technical Assistance Ġnformation Exchange Unit Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisi ) tarafından sağlanmaktadır. ĠĢte Türkiye de uyum çalıģmalarında kendi baģının çaresine bakma durumunda bırakılmayıp AB Komisyonu tarafından sağlanacak olan teknik yardımdan faydalanabilme imkânına sahip bulunmaktadır. 8

9 IV- ġġrketler HUKUKUNUN ALMASI GEREKEN SON ġekġl: Daha önce belirttiğimiz gibi ġirketler Hukuku bir ana baģlık olup, bunun alt baģlıkları da bulunmaktadır. Bu sebeple 17 Haziran 2008 tarihinde açılmıģ olan bu baģlığın kapatılabilmesi için a) Türk Ticaret Kanunu nun kabul edilmesi, kanun yürürlüğe girmesine iliģkin olarak AB Müktesebatına uyumlu düzenlemelerin yapılması, b) Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgili müktesebata uygun olarak yenilenmesi, c) Ġkincil mevzuat dahil olmak üzere, muhasebe mali bildirim ve zorunlu denetleme düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlaģtırılması, d) Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim Ģirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olacak Türk Denetim Standard ları Kurulu nun oluģturulması, e) ġirketler hukuku müktesebatına uyum ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi,( 2 ) Bütün bu çalıģmalar Birlik dilinde Paper Work olarak isimlendirilen bir bakıma kağıt üzerindeki çalıģmalardır. Bunların uygulama alanına sokulması esas önem taģıyan son aģamadır. Yapılması gerekli bu değiģikliklerin uygulanabilmesi için Ģimdiye kadar kazanılmıģ alıģkanlıklardan kurtulması bir benimsemeyi ve eğitimi gerekli kılmaktadır. BaĢka kanunlarda da zaman zaman karģılaģtığımız Türkiye ye Özel ġartlar gibi bir yan çizmenin burada da söz konusu olmayacağının bilinmelidir. Bilindiği gibi, AB nin sıkça kullanılan bir ismi de Ortak Pazar dır. Ortak Pazar da birbirine uyum sağlayamayan kural, kurum ve uygulamaların olamayacağı da sistemin özünde bulunmaktadır. Aksi halde Birlik akortsuz bir orkestradan duyulan seslerin sonucunu ortaya koyar. Bu güne kadar Tam Üye olan 27 ülkenin sağladığı uyum birliği Türkiye nin de bu iradeye uymasının temel Ģartıdır. Yalnız, ġirketler Hukuku baģlığının dıģında ki 34 baģlıktan bazıları ġirketler Hukuku ile yakından iliģkili olduğundan bu baģlığın tam iģler haline gelebilmesi için öteki baģlıkların müzakerelerinin de tamamlanarak bir bütün haline gelmesi gerekli olmaktadır. ( 1 ) tr ( 2 ) ĠKV Bülteni Haziran

10 SAHTE BELGE KULLANANLARIN VERGĠ YASALARI KARġISINDAKĠ DURUMU Temel SAVAġ Yeminli Mali MüĢavir SAHTE BELGE KULLANANLARIN VERGĠ YASALARI KARġISINDAKĠ DURUMU: I-GĠRĠġ: Son yıllarda, sahte belge düzenleme olayı yoğunluk kazanmıģtır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanmanın nedenlerini çeģitlendirmek mümkündür. Ancak; bunun en önemli nedeni, sağlıklı bir vergi sisteminin oluģturulamamasıdır. GeliĢmiĢ ülkelerde uygulama alanı bulan, elde edilen servetin kavranmasına yönelik vergisel boyutlu incelemelerin ülkemizde de yapılabilmesi için, radikal düzeyde vergi yasalarının bir an önce çıkarılması Ģarttır. Böyle bir düzenleme; dolaysız vergilerin oransal olarak artmasına, kayıt dıģılığın azalmasına, vergi oranlarının düģmesine, Vergi Usul Kanununun, 4783 sayılı kanunun 9. maddesiyle tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan, uygulama alanı bulamamıģ 30/7. maddesinin yeniden gündeme gelmesine ve iģlerlik kazanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla; böyle bir oluģum, sahte belge düzeninin de önüne geçecektir. Bu Ģekilde mükelleflerin sahte belge düzenlemesi veya kullanması özendirici olmaktan çıkacaktır. II- KONUNUN VERGĠ YASALARI AÇISINDAN ĠRDELENMESĠ: A-VERGĠ SUÇU YÖNÜNDEN: Sahte belge düzenleme konusunda DanıĢtay 4. Daire nin tarih, E.2006/1742, K.2007/1408 no lu kararı önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre; sahte belge düzenlediğine karar verilen mükellefler ile ilgili komisyon geliri elde edilip, edilmediğinin belirlenmesi, sahte belge (fatura) düzenlendiği dönemlerde katma değer vergisi beyannamelerinin verilip verilmediği, idarece mükellefiyet kaydının silinip silinmediği, yargıya gidilip gidilmediği gibi konulara yer verilmesi önem arz etmektedir. Bir mükellefi sahte belge düzenleyicisi olarak yorumlamanın artık belirli kuralları oluģmuģ, yargı kararları ile de bu iyice pekiģtirilmiģtir. Sahte belgeleri kullanan mükellefler açısından da konu kısmen çözülmüģtür. Sahte belgeyi mükellefler bilerek kullandıkları gibi; farkında olmadan, bilmeden de kullanabilmektedirler. Genellikle aracı kullanılarak yapılan mal alımlarında mükellefler malın nereden alındığını tam olarak bilmedikleri için, daha sonra bu belgenin sahte olduğunun ortaya çıkması halinde mağduriyet yaģamaktadırlar. Maliye Bakanlığı vergi suçu yönünden bu tür iyi niyetli mükelleflerin mağduriyetlerini önlemek amacıyla tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 306 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yürürlüğe koymuģtur. Bu tebliğe göre; yapılan vergi incelemelerinde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek isteyerek kullanılıp 10

11 kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi yoluna gidilmekte, bilmeden kullanıldığı sonucuna varılan mükellefler hakkında vergi suçu raporları düzenlenmemekte, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçilmektedir. Burada iyi niyetli mükellefleri korumak amaçlanmaktadır. Bu tebliğ bu yönüyle konuyu çözmüģ olmaktadır. B- KATMA DEĞER VERGĠSĠ YÖNÜNDEN: Sahte belge kullanımı en büyük sıkıntıyı katma değer vergisi alanında yaģamaktadır. Ġyi niyetli mükellefler mal alımları sırasında katma değer vergisi ödemelerini finans kurumları aracılığıyla bile yapsalar, ödedikleri katma değer vergilerini indirim konusu yapamamaktadırlar. YapmıĢ olsalar dahi vergi incelemesi sırasında bu durum ortaya çıktığında Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi de dikkate alınarak olay yorumlanmaktadır. Katma değer vergisi kanununun 29. maddesine göre;.mükellefler yaptıkları vergiye tabi iģlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça,. kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini. Faaliyetlerine iliģkin olarak indirim konusu yapmaktadırlar. Ġncelemede, kullanıldığı saptanan belge (fatura) sahte olduğundan, söz konusu belge ile teslim veya hizmetin gerçekleģmediği, kendilerine bir teslim veya hizmet yapılmadığı, Katma Değer Vergisi Kanununun 29. madde hükmünün gerçekleģmediği sonucuna varılarak inceleme sonucu yapılan katma değer vergisi indirimi reddedilmekte, indirimi yapılan katma değer vergisi, sahte belge kullanıcısı mükellefin katma değer vergisi beyanından çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun Vergi Kesenlerin sorumluluğu baģlıklı 11. maddesine göre; Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar. (3239 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fıkra) Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, (4369 sayılı Kanunun 81/A-28 nci maddesiyle değiģtirilen ibare) alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak iliģkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar.. denilmektedir. Yine 2002 yılından bu yana yürürlükte olan 84 no lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde de müteselsil sorumluluk ile ilgili Vergi Usul Kanununun 11. maddesine atıf yapılmıģ, mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanların müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiģtir. Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini hazineye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, iģlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, hazineye intikal etmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen 11

12 sorumlu olacaklardır. Ancak mal veya hizmet alıcıları ödemelerini Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla yapmaları ve banka veya özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adısoyadı (tüzel kiģilerde unvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları, ödemenin çekle yapılmıģ olması halinde Türk Ticaret Kanununun 697 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak çek düzenlemeleri ve lehine çek keģide edilenin vergi kimlik numarasını yazmaları halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar. Ödemelerin kasadan yapılması hali müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz; Ģeklinde açıklanmıģtır. Alıcı veya satıcı arasında muvazaalı bir iģlem yapıldığının tespiti halinde ise, ödemeler yukarıda belirtilen bankalar kullanılarak bile yapılsa müteselsil sorumluluk ortadan kalkmayacaktır. Burada; Vergi Usul Kanununun 11. maddesi ile 84 no lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin müteselsil sorumluluk açısından birlikte yorumlanması, tabi ki; sahte belge düzenleyen veya kullanan mükellefler açısından değil, normalde alım satıma taraf olan mükellef iliģkileri açısından konu edilmektedir. III- DEĞERLENDĠRME: Yukarıda ifade etmeye çalıģtığımız kanun maddeleri ve 84 no lu Katma Değer Vergisi genel tebliği ile, konuyla ilgili DanıĢtay kararlarını da dikkate alarak konuyu katma değer vergisi yönünden irdelemeye çalıģalım. Sahte belge düzenleyen mükellefler hakkında vergi incelemesi sonucunda; DanıĢtay kararları da (Örneğin;DanıĢtay 4. Dairesi nin tarih 1988/5040 Esas 1989/4407 karar sayılı, DanıĢtay 3. Dairesi nin tarih 1993 / 883 Esas 1994/179 karar sayılı kararları gibi) dikkate alınarak sahte belgedeki KDV dahil fatura bedeli üzerinden %2 oranında komisyon geliri hesaplanmakta, hesaplanan bu tutar üzerinden de katma değer vergisi uygulanması yoluna gidilmektedir. Kullanıcılarda ise fatura bedeline uygulanan katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılmasından vazgeçilmektedir. %2 komisyon bedeli üzerinden katma değer vergisi alınmakla, fatura bedeli üzerinden katma değer vergisi alınması çok farklıdır. Bu durumda; sahte belge düzenleyen mükellefler sahte belge kullanıcılarına göre daha kârlı olmaktadırlar.. Sahte belgeyi bilmeden kullanan iyi niyetli mükellefler ödemelerini finans kurumları aracılığıyla bile yapsalar, belge (fatura) sahte olduğundan söz konusu belge ile teslim veya hizmetin gerçekleģmediği kabul edilerek, Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi hükümlerine göre katma değer vergisini indirim konusu yapamamaktadırlar. BaĢka bir ifade ile vergi incelemesi sonucunda sahte belge düzenlemeyi meslek haline getirmiģ mükellefler, sahte belge kullanıcılarından daha az zarar görmekte, dolayısıyla burada iyi niyetli mükellefler korunmamıģ olmaktadır. 12

13 Vergi Dava Dairelerinin tarih ve E:1996/133- K:1997/204; tarih ve E:1997/348-K:1997/468 sayılı kararlarında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliģkin iģlemlerin gerçek mahiyetinin esas olduğuna iliģkin kuralın bir gereği olarak yükümlü Ģirketin, 3065 sayılı Kanunun indirimle ilgili esaslara yer veren 29 uncu maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmesinin ön Ģartının, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, bir baģka anlatımla gerçekten katma değer vergisi ödenmiģ olması gerektiği, gerçekleģmemiģ teslim ve hizmetler dolayısıyla bir vergi ödemesi ve bunun sonucu olarak da bir vergi indirimi söz konusu edilemeyeceğinden, indirime dayanak teģkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanmasının uyuģmazlığın çözümü bakımından önem taģıdığı, belirtilmektedir. Bazı mükellefler daha az katma değer vergisi ödemek, gayri safi kârı azaltmak, dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisini daha az ödemek için sahte belge (fatura) kullanabilmektedirler. Bu tür mükelleflerin korunması söz konusu olamaz. Faturayı düzenleyen kiģi veya firmanın malı teslim etmediğine dair belirtiler görünmesi, satıcı tarafından defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi, alıcı firma tarafından ödemelerin kasadan nakit olarak yapılmıģ olması halinde sahte belge kullananların korunması söz konusu olmayacaktır. DanıĢtay ın bu konuda sahte belge kullanan mükellefleri korumayan kararları mevcuttur. Nitekim bu konuda DanıĢtay 7. Dairesinin tarih ve E:2000/8526-K:2001/2356 sayılı kararı bu tür kararlardandır. Yine DanıĢtay ın iyi niyetli, sahte belge kullanıcılarını koruyan kararları da mevcuttur. DanıĢtay Dava Dairelerinin tarih, ve E:2000/344-K:2001/185 ve Vergi Dava Dairelerinin tarih, ve E:2002/293-K:2003/16 sayılı kararlarında; Gerçek usulde, vergiye tabi ve mükellefiyet kaydı bulunan bir tacirin düzenlediği faturaların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla söz konusu faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaģılabilmesi için fatura muhteviyatı teslim veya hizmetin gerçekten yerine getirilmediğinin somut olarak saptanması gerekir Ģeklinde ifade kullanılmaktadır. Yukarıda detaylı olarak açıklanan 84 no lu katma değer vergisi genel tebliği ile, Vergi Usul Kanununun 11. maddesiyle ifade edilen vergi kesenlerin sorumluluğunun birlikte yorumlanarak; iyi niyetli mükelleflerin sahte belge kullanımlarının da bu kapsamda değerlendirmeye alınması, uygulamanın buna göre yapılmasının sağlanması yerinde olacaktır. Eğer sahte belgeyi bilmeden kullanan mükelleflerin ödemelerini banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla veya çekle yapmaları halinde, katma değer vergisinin sahte belgeyi (fatura) düzenleyenlerden istenmesi daha doğru olacaktır. Bu konuda banka ve finans kurumları aracılığıyla ödemenin yapılması halinde sahte faturayı alan Ģahıs ya da kurum adına, müteselsil sorumluluk hükümlerine göre; Katma değer vergisi istenemez Ģeklinde görüģü olanlar vardır. Müteselsil sorumluluk uygulaması ile ilgili 84 no lu tebliğdeki açıklamanın yalnızca sahte belge düzenleme ve kullanımları dıģında uygulanması çok gerçekçi olmamaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde sahte belge kullananlar katma değer vergilerini indirim konusu yapamazlar Ģeklinde bir açıklama yoktur. Yukarıda belirtilen yargı kararındaki gibi asıl olan, KDV Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen vergi indiriminden yararlanabilmesinin ön Ģartının, kendilerine yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği 13

14 yansıtması, gerçekten katma değer vergisinin ödenmiģ olması gerektiğidir. Yargı da bu konuda ki kararların da fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasını, katma değer vergisinin ödenmesine bağlamaktadır. Ödemelerin gerçek olup, olmadığını da Ģu Ģekilde saptamamız mümkün olacaktır. Mükellefe bir mal veya hizmet teslimi yapılmıģtır. Mal veya hizmet teslimi sonucunda düzenlenen belge (fatura) sahtedir. Ödemeler 84 no lu katma değer vergisi genel tebliğindeki hükümler çerçevesinde yapılmıģtır. Yani finans kurumları aracılığıyla yapılmıģ, ödeme sırasında düzenlenecek belgede satıcının adı, soyadı, unvanı, vergi kimlik numarası, lehine çek keģide edilenin vergi kimlik numarası yazılmıģtır. Burada yapılan ödemenin karģı tarafın hesabına geçtiğinin kesinlik kazanması önemlidir.. Bazı durumlarda ödeme yapılmakta, daha sonra ödemeyi yapan firmanın elemanı tarafından para geri çekilmektedir. Özellikle çekle yapılan ödemelerde bu olgu gözlenmektedir. Ödemenin karģı tarafa yapıldığı konusunda hiçbir Ģekilde tereddüt oluģmamalıdır. Bu durumda; gerçekten katma değer vergisinin karģı tarafa ödenmiģ olduğunun tespiti halinde, sahte belgeyi kullanan mükellefin katma değer vergisi indirimini reddetmek yerine, sahte belgeyi düzenleyen tarafından hazineye intikâl ettirilmeyen katma değer vergisinin, sahte belgeyi düzenleyenden istenmesi gündeme gelebilmelidir. IV-SONUÇ: Sahte belge düzenleme olayının yoğunluk kazandığı günümüzde vergi incelemelerinde vergi suçu ve katma değer vergisi açısından; iyi niyetli, bilmeden sahte belge kullanan mükelleflerin mağduriyet içinde oldukları açıktır. Salt, sahte belge kullandı diye Katma değer vergisi indiriminin kabul edilmemesi doğru değildir. Faturalarda yer alan katma değer vergisinin, indirim konusu yapılamayacağı sonucuna ulaģılabilmesi için, fatura muhteviyatı teslim veya hizmetin gerçekten yerine getirilmediğinin somut olarak saptanması gerekir. Bu da; bu konuda V.U.K.nun 11. maddesi, K.D.V.K.nun 29. maddesi ve 84 seri no lu Genel Tebliğinin ilgili bölümü ile yargı kararlarının birlikte yorumlanabilmesi halinde mümkün olacaktır. Bu konuda ki farklı görüģleri kaldırabilmek, uygulama birliğini sağlayabilmek açısından; 84 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğinin ilgili bölümünün, sahte belge kullanımı konusunda da geçerli olup, olmadığı konusuna Maliye Bakanlığının açıklık getirmesinde veya konuyu yeniden yorumlamasında yarar vardır. Bu konu netlik kazandığında; 306 no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek veya bilmeyerek, istemeden kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında da; vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılan incelemelerde, daha nesnel bir değerlendirme yapılabilecektir. Tabi ki burada esas olan; yazımızın baģında da kısaca ifade ettiğimiz gibi, radikal çözümlerle vergi sistemimizin iyileģtirilmesidir. Yararlanılan Kaynaklar: -213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. -Katma Değer Vergisi Kanunu. -Katma Değer Vergisi Kanunu 84 No lu Tebliğ. -ġükrü Kızılot tarihli Hürriyet Gazetesi KöĢe Yazısı. -DanıĢtay Kararları. 14

15 VERGĠ MÜKELLEFLERĠNĠN KENDĠLERĠNE TEBLĠĞ EDĠLEN CEZALARA KARġI DAVA AÇMALARI HALĠNDE HUKUKSAL MUHAFAZA VE BUNUN SONUÇLARI NEDĠR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Akın Gencer ġentürk Av.,SMMM Vergi ödevi Anayasamızın 73. maddesinde ifadesini bularak herkes, kamu giderlerini karģılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftirler. Bir mükellefin, mükellef olabilmesi veya bu kiģiden ve idare tarafından vergi talep edilebilmesi için bu kiģi tarafından gelirin elde edilmiģ olması veya vergiyi doğuran olayın gerçekleģmiģ olması veya hatta hukuksal durumun tamamlanmıģ olması zorunludur. Vergi hukukunda tebligat çok önemlidir. Hiçbir vesika tebliğ edilmeden hüküm ifade etmez. Tebligat yapılmadan da hiçbir Ģekilde icrai takip yapılamaz. Çok özel durumlarda bu tebligat ilan yoluyla da yapılabilecektir. Tebligat yapılmamıģsa mükellef yasal haklarını hiçbir yerde takip edemez ve idare de tebligat yapmadan mükellef nezdinde bir talepte bulunamaz. Vergi idaresinin her türlü eylem ve iģlemleri Anayasamızın 125. maddesine göre, yargı yolu açık olmak üzere denetime tabi tutulmuģtur. Vergi yargısı uzun ve sabır isteyen meģakkatli bir yoldur. Vergi idaresinin her türlü vergisel tebligatlarına karģı vergi mahkemelerinde veya idare mahkemelerinde dava yolu açıktır. Davanın açılması mükellefleri bu iģlemlerden tam manasıyla koruyup/korumadığı tartıģılabilir. Örneğin, bir Ģirket borcu dolayısıyla çok kısa bir süre Ģirkette ortak olan kiģinin sahip olduğu araçlarına önce haciz konulması daha sonra bu kiģi adına 5 ay sonra ödeme emri tebliğ edilmesi yasal ve isabetli değildir. Ancak idare, haciz koyduğu tarihte mükellefe henüz ödeme emri tebliği yapmamıģtır. Ġdare önce araca haciz koymakta ve 5-6 ay sonra da söz konusu ödeme emirlerini bireyselleģtirerek ilgili kiģiye tebliğ etme yolunu tercih etmektedir. Oysaki, iģlemlerin tam aksi yönünde yürütülmesi esastır. Yani, önce kiģinin ödeme emri tebliğ edilmeli ve bu ödeme emrinin kesinleģmesine göre de ayrıca kiģinin aracına haciz konulması aģamasına gelinmelidir. Özetle bu aģamada, ödeme emri kesinleģmeden hiçbir icrai iģlem tesis edilemeyecektir. Dava açıldığı andan itibaren baģlayıp, dava neticeleninceye kadar olan süreç bizi yargılama hukukunun içine dahil etmektedir. Vergi mükelleflerinin, vergi yargılaması süresi içinde adil yargılamayı talep etme hakları bulunmaktadır. Adil yargılama hakkı denilince aklımıza, Ġdari Yargılama Usul Kanunun 27, 28 ve Anayasamızın 36. maddesi gelmektedir. ĠYUK'nun 28/1 md. hükmü hukuka aykırı bir uygulamayı öngörmektedir. Oysaki, mahkeme kararlarının infaz süresi açık olmasına rağmen bu madde hükmüne göre haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleģmesinden sonra idarece iģlem tesis edileceği yöndeki hüküm mükellef haklarına aykırılık teģkil etmektedir. Maddeye göre, vergi mahkemesinde açtığı davayı kazanan mükellefin bu davası en son yargı mercii olan DanıĢtay'dan kesin karar alınmadığı sürece 15

16 mükellefin açtığı davayı kazanmasının hiçbir anlamı yoktur, yine diğer taraftan, adil yargılama hakkı ile ilgili olarak Anayasamızın 36. maddesinde hak arama hürriyeti konusu iģlenmiģtir. Bu hakla kiģilerin yargılamanın süresince ve bu sürece iliģkin konumları adil yargılama hakkı güvenceye alınmıģtır. Adil yargılanma hakkı denilince, mahkemeye eriģim hakkı, yargılama sürecinde makul süre hakkı, kamuya açık duruģma hakkı, susma hakkı, silahların eģitliği hakkı, adli yardım hakkı ve nihayet vergi cezalarının mirasçılara intikal etmemesi ve masumiyet karinesi de sayılabilir. Tekrar baģa dönersek, mükellefin dava açması idari iģlemi veya vergi dairesi tarafından önerilen tarhiyatı veya uygulana hacze her zaman mükellef lehine çözmeyebilecektir. Ġdare, 2577 sayılı yasanın 28. maddesinin 1. bendi hükmü uyarınca bazı davalarda kesinleģmiģ kararın gelmesini beklenilmektedir. Burada esasında mükellefin hakları ihlal edilmektedir. Vergi mükellefleri tarafından dava açılması her zaman tahakkuk eden tarhiyatlar için hukuki himayenin tam olduğu ve sağlanacağı güvencesini vermeyebilir. Halbuki, dava ve savunma hakkı bütün hakların koruyucusudur. Hukuksal koruma yok ise, o vakit o hakta fiilen yok sayılmaktadır. Dava hakkı olmayan borçlar eksik borç sayılmıģtır(l). Hatta hukukumuzun da temeli olan Roma Hukukunda hakların doğumunun hukuki himaye yani dava hakkı ile olduğu, yani bir iliģkiye hukuki himaye tanındığında hak haline geldiği ifade edilmektedir(2). Sonuç olarak, mükelleflerin kendilerine tebliğ edilen her türlü evrakları saklamaları, bu evrakların üzerinde yazılı belgeye göre dava açma hakkı, uzlaģma hakkı ve diğer yasal haklarının süresinde kullanmaları z orunludur. Süresinde gereği yapılmayan bir belge için mükellefin haklı olması halinde de süre aģımı dolayısıyla artık bu hak geriye dönüģtürülemeyecektir. Süre geçici dolayısıyla mükellefin haklı olması halinde de artık bu hakkını araması yolları sınırlandırılmıģ olacaktır. Mükelleflerin alacağı önlemler evraktaki müracaat ve hakların kullanılması ile ilgili sürelere sıkı sıkıya bağlıdır. Genellikle bu süreler 7 gün veya 30 gün Ģeklinde olabilmektedir. Hiçbir evrak geliģi güzel mükellefe tebliğ edilemez. Tebliğ edilmiģ ise, tebliğ edilen bu evrakın mutlak bir anlamı bulunmaktadır, tebliğ edilen evrak üzerine mükellef tarafından duyarsız kalınması durumunda ileride bu mükellefin baģı derde girebilir. Ve hatta sermayesini, servetini dahi kaybedebilir. Tebligatın da mükellefe veya yasada sayılan kimselere mutlaka tebliğ edilmesi zorunludur. Mükellefin iģyerindeki misafirine veya akrabasına tebligat yapılamaz. Tebliğin kimlere yapılacağı 213 sayılı VUK'nun 94. maddesinde belirtilmiģtir. Mükellefin iģçisine tebligat yapılabilir. Mükellefin 18 yaģından küçük çocuğuna tebligat yapılamaz. Tebligat ile ilgili hususlarda vergi dairesi personelinin de çok dikkat etmesi gereklidir. Mükellefin yokluğunda yapılacak tebligatlarda, tebligat yapılan kiģinin VUK 94. madde hükmüne uygun olmaması halinde yapılan tebligat geçersizdir. (1) BAYKARA Bekir, Vergi Yargısının Sağladığı Hukuki Himaye Yeterli mi?, Vergi Dünyası, Eylül 2008, Sayı:325, Yıl:28, s (2) UMUR Ziya, Roma Hukuku, Ġstanbul 1990, s

17 YAġAMDAN ÖZETLER Mehmet ġenel ġoher Yeminli Mali MüĢavir YaklaĢık beģ yıldan bu yana, görünürde hiçbir katılımım olmamasına rağmen belki de bu günü bekleyerek keyif ve övünçle tüm görüģlerinizi paylaģtım. Değerli meslektaģlarımın; yazı ve yayınlarından adeta tarihin tekerrürünü, olayların Ģablonunu kendi yaģamıma konsolide ettim. Değerli ve sevgili üstatlarımın önerisine uyarak ve sessizliğimi bozarak; kendi kabuğuma çekilmektense meslekte iyi niyetle ve özveriyle görev yapan tüm kamikazelere yandaģ ve destek olmak amacıyla yaģadıklarımı yansıtmak istedim. Öyle veya böyle, memur, katip, muhasebeci, genel koordinatör ve yönetici olarak 1971 yılından bu yana muhasebe mesleğine hizmet ettim. Bilgisayar sisteminin mesleğe uyarlanması konusunda ilk ciddi çalıģmalar yaptığıma inanıyorum. Kısaca masa baģından değil uygulama içinden geliyorum. Bu nedenle gerek Oda'mızın, gerekse bağlı olduğumuz ve varlığımız ile var olabilecek olan Birliğimizin dikkate alınabilecek ve bizlere sahip çıkabilecek ön görüģlerin oluģması gerektiğine inanıyorum. Bunun için yaģanmıģlıkların bilinmesini önemli görüyor ve nerelerden nerelere gelindiğini anlatmak istiyorum. Bunun yasal, sosyal ve psikolojik yönlerini bilgilerinize sunmak istiyorum. Biliyorum ki çok meslektaģım bunları yaģadı. YaklaĢık 1998 yılından bu yana (on yıl) Türmob ve Maliye Bakanlığı nezdinde sürdürdüğüm hukuk savaģının ilk etabı Ģahsım lehine; meslek adına günümüze kadar sürdürülen ve akim kalan tüm hukuk mücadelelerine emsal olacak Ģekilde (basında kara liste denilen iģlemde idarenin haksız iģlemlerine itiraz davaları); 2003 yılında sonuçlanmıģ ve kendimce sürdürülen onur mücadelesi sonucu tekrar aranıza katılmıģ bulunuyorum. Bilinmesini istiyorum ki! Bunu ispatlamadan mesleğe dönmeyi düģünmedim ve haksızlık giderilinceye kadar mesleği yapmadım.bu benim yaģamımda çok büyük değiģikliklere,ailemi kaybetmeme ve yaģamdan vazgeçmeyi düģünmeme neden oldu!! Sonunda denizin ve denizciliğin verdiği güç ve güzelliklerle hani sıfırdan baģlamak denir ya! aynen istenmediğim yerde durulmayacağı felsefesiyle 1999 yılı Mayıs ayında Ġstanbul'u ve her Ģeyi bırakarak Bodrum'a 7,5 mt. teknemi alarak, teknede yaģamak üzere denizden yedi gün olacaktı ama, fırtına nedeniyle dokuz günde Bodrum-Yalıkavak'a ulaģtım. Liman çıkıģım Antalya idi ama Yalıkavak'ta çok eski bir dostuma rastladım ve onun misafiri oldum. Kader bu ya! Mesleğe dönmeyi 2003 yılına kadar düģünmüyordum. Hatta 1999 Aralık ayında burada geçirdiğim bir trafik kazası sonucu bedava yaģıyordum. Bu kaza bana acı bir Ģekilde bir Ģey olduğunda beģ parasız bir Ģey olamayacağını, bir musibetin, bin nasihatten faydalı olacağını kafama vurdu. Kısaca yaģamdaki olası sorunlara karģı üç-beģ kuruģ kaynağın olmalıydı. Burada tüm yakın dostlarımın binlerce nasihatini dinlememek, yargı süreci içerisinde mesleğimi sürdürebileceğimi; onur ve Ģeref meselesi olarak yapmamı önerilerini (bu gün de olsa aynını yaparım) dinlemedim. 17

18 ġu anda asgari ticari ihtiyaçlarımı düģünerek, yılların birikimini, isteyen ve faydalanmayı düģünen kamu ve sosyal kuruluģlarla paylaģarak, keyif yaratarak çevreme hizmet etmeye çal iģiyorum. Aile kavramının küçük, asıl ailenin ihtiyaç sahibi insanların büyük kitlesinin olduğunu tecrübe sonucu öğrenmiģ ve uygulamaya koymuģ bulunuyorum. Sonuç olarak yaģadığım mesleki sorunların örnek olacak hukuki önüne dönelim: Hakkımdaki haksız suçlama Ġdare Mahkemesi, DanıĢtay ve ek olarak Sayın Türmob hukuk bürosunun (Maliye Bakanlığı değil) düzeltme talebine rağmen karar lehime onanmıģtır. Değerli MeslektaĢlarım; yapılan hukuka aykırı iģlem 1998 yılında sona ermesine rağmen onur ve hakkın teslimi adına yasal hakkın kesinleģmesine kadar yokluklar ve sıkıntılara rağmen, iģ hayatında olabilecek kayıplar yanında telafi edilemeyecek özel hayat yıkıntılarını da dahil yaģamayı hak ettim mi? Hala anlayabilmiģ değilim. Ama yasal hakkımın hukuk kararı gerçekleģinceye kadar onur ve Ģeref adına bekledim, mesleği yapmadım.bu da 2003 yılı Nisan ayında gerçekleģti ve ben Mayıs 2003 yılında yeni mührümü alarak mesleğimi Ģerefle icra etmeğe baģladım. Aslında gönlüm 619 sayılı Ģeref ve onurla taģıdığım mührümün bana iadesini görmekti. ġimdi o yem sayılı mührümü kullanır iken içim eziliyor. Tüm yasal haklarımı yasa ve yargı önünde meslek etiği ve birçok meslektaģın yaģadığı sorunlara örnek olacak Ģekilde kazanmıģ olmama rağmen sanki suçluymuģçasına farklı bir numaralı mühür kullanıyorum. Değerli BaĢkan, Sayın Ünal Aydın'a sakıncalı bir YMM olduğumu, Odanıza kabul edip etmeyeceğinizi sorduğumda (mahkeme,temyiz ve düzeltme kararından haberi yoktu ve hala da haberi olduğunu zannetmiyorum) derhal büroya kayıt için gerekli iģlemlere talimat vermesi de hayatımda unutamayacağım iz bırakan günlerden biridir. Buraya kadar bir hikaye okudunuz. YaĢanmıĢlıkların, sorunların ve hayatın akıģını Oldu bir kere'! ġimdi size yine dikkatinizi çekecek ve çok ciddi aģamalara geldiğini aktaracak son aģamayı yazmak istiyorum. Bu aģama halen yargı sürecini devam ettirmektedir. Yani 10 yıllık bir davadır ve bu saatten sonra da yararı-zararı ne olabilir, düģününüz!!! Bu dava tarafları; davacı tarafımla, davalı Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB dur. Dava konusu haksız uygulama sonucu tarafıma verilen manevi ve maddi zarardır. Ankara Ġdare Mahkemesi maddi zararımın olmadığını (mevcut sözleģmelerimi iptal etme zorunda kaldığımı göz ardı ederek) talebim olan YTL. manevi zararı YTL. olarak onamıģtır. Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB ve tarafım kararı temyiz ettik. Temyiz manevi tazminatı onadı,maddi tazminatımın ise hesaplanabilir olduğu gerekçesiyle bozdu. ġu anda TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı düzeltme talebinde bulundular ve halen düzeltme kararını bekliyoruz.(bir yılı geçti) Bu arada dikkatinize sunmak istediğim dört özellik; 1- Türmob'un sorumluluğu Disiplin Kurulu Kararımı itirazıma rağmen onayıp Maliye Bakan'lığına göndermesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması, YTL. maddi zararın Ġdare Mahkemesi reddi nedeniyle TÜRMOB HUKUK BÜROSU tarafından YTL.vekalet ücretinin icra yolu ile tahsil edeceği tehdidi ile tarafımdan rica edilerek 2 taksitte ödemeye mecbur edilmem. 18

19 3- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü tarafından düzenlenen eksik rapor. 4- Maddi tazminat talebim haksız kararın verildiği Ekim 1998 ile kararın sona erdiği 1999 yılı sonuna kadardır. Davanın sona erdiği 2003 yılı Nisan ayını düģünmedim ve onur meselesi yaparak kendi irademle çalıģmadığım için tenezzül etmedim.yani yasal hakkımı olarak kullanabilirdim. Ayrıca bu tartıģma konusu. Bu konuda hiçbir aģamada avukat ve hukuki bir temsilcim olmadı ve eksik düģünebilirim. ġöyle bir toparlar isek, sosyal yaģamımda bir Ģeylerim çizildi, yaģadım, bir Ģekilde de yaģıyorum. Ancak hukuki yaģamımda; A- TüRMOB : aa) Üyesi meslek mensuplarını korumak ve sorunlarını çözmek görevi tarafım için soru iģaretidir'? ab) Birimleri bu mantıktan (Hukuk Bürosu) tamamıyla yoksundur. Çünkü kesinleģmemiģ dava vekalet ücreti havuzda toplandığı gerekçesiyle Av. Hanımefendi (Ġsmini vermiyorum) tarafından ödenmesi ve lütfen 2 taksit yapılması önerilmiģtir. ac) Tüm bu hukuki haklılığıma rağmen tarafımdan mühür ve kayıt ücreti adı altında o kadar yıl yoksunluğuma rağmen benim için ciddi tutarlar ayrıca tahsil edilmiģtir. B) MALĠYE BAKANLIĞI: ba) Maliye Bakanlığı'ndan düzeltme aģamasında YTL. manevi tazminat alacağım doğmakla birlikte TÜRMOB hukuk bürosu gibi tahsil ve mahsup talebinde bulunmadım. bb) Maddi Tazminat vekâlet ücreti konusunda Maliye Bakanlığı TÜRMOB hukuk bürosundan daha dürüst davranmıģtır. bc) Değerli Üstad larım. MeslekdaĢlarım; Bir çok Ģeyleri kaybettim, ama çok Ģey kazandım. Dostlar kazandım! Ġnsanlar kazandım! Dürüstlüğü, onur ve Ģerefi önemseyen insanlar kazandım! Saygı duyulan ve duyulacak insanlar kazandım! Onur ve Ģerefin karın doyurduğu bilincini kazandım! Adaletin geç de olsa doğruyu bulacağı inancını kazandım! Sabretmeyi ve doğruya inancı kazandım! Ben KAZANDIM. ULU YARADANIN BUNU HER ĠNSANA KISMET ETMESĠNĠ DĠLERĠM! Bodrum.01,Ağustos,

20 SAYIN MESUT ÇIRAK Yeminli Mali MüĢavir ĠZMĠR ĠLGĠ: Tarih 184/579 Sayılı Yazınız. Ġlgi yazınız Yönetim Kurulumuzda görüģülmüģ aģağıdaki açıklamanın tüm üyelerimize yapılmasına karar verilmiģtir: 1) Grup Ģirketlerinde ki indirim oranı %35 mi yoksa %25 mi olacak; ġirketler grubu içinde ki bir Ģirketin ürettiği mamul yine grup içinden bir pazarlama Ģirketine satılıp dağıtılıyorsa veya grup içinden bir Ģirketin mamul üretimi sırasında grup içinden baģka Ģirketlerde katkıda bulunuyorsa yani grup Ģirketleri birbirine fayda sağlıyorsa indirim oranı %35 olmalıdır. Grup Ģirketlerinin faaliyet konulan türdeyse indirim oranı %25 dir. birbirlerine fayda sağlamayacak 2) KDV Ġadesi KDV beyannamesinde iadesi talep edilen miktar üzerinden hesaplanacaktır. Ġadenin bir kısmının mahsup suretiyle kullanılması YMM'nin alacağı ücreti etkilemeyecektir. Neticede mahsup da bir iade Ģeklidir. 3) YMM nin alacağı tam tasdik ücretinin hesaplanmasında menkul kıymet alım satımından (borsa iģlemlerinden) elde edilen kazanç Net SatıĢlar içinde yer almadığı için dikkate alınmaz. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 20

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİN DE MÜTESELSİL SORUMLULUK

KATMA DEĞER VERGİSİN DE MÜTESELSİL SORUMLULUK I -İSMMO Yayınları, Mali Çözüm Dergisi Sayı 55. KATMA DEĞER VERGİSİN DE MÜTESELSİL SORUMLULUK 01. GİRİŞ 213 Sayılı VUK nun 11.nci maddesi Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı maddenin 3.ncü fıkrasında

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

Sirküler No : Sirküler Tarihi :

Sirküler No : Sirküler Tarihi : Sirküler No :2015-11 Sirküler Tarihi : 28.01.2015 Konu : Kaybolan Mala İlişkin Düzenlenen Faturada KDV Satın alınan ticari malın satıcı firma tarafından kargo şirketi vasıtasıyla firmanıza gönderilirken

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-22

SİRKÜLER RAPOR 2006-22 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-22

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN

VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR. Dr. Mustafa ALPASLAN VARLIK BARIŞI TUTARININ ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI VE UYGULAMADA BİLİNMESİ GEREKLİ PÜF NOKTALAR Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Eda KAYA Denetçi 5811 sayılı yasa ile ilgili müracaat süresi 31.12.2009 tarihinde

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2015/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Mart 2015-Pazartesi 18:00 SORULAR Soru 1: Soru: 1- Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a) Kayıtlı Değer (492

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU. Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU. Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU Yeminli Mali Müşavirlerin İdari ve Mali Sorumluluğu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI - Tasdikten Doğan Sorumluluk, - Sosyal Sorumluluk, -

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 24 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28387 Resmi Gazete Tarihi 17/08/2012 Kapsam 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı