KAZAN DERGİSİ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZAN DERGİSİ (1970-1980)"

Transkript

1 KAZAN DERGİSİ ( ) B. Tümen SOMUNCUOĞLU* Özet: Türkiye de yaşayan Kazan Tatarları nın neşrettiği süreli yayınlardan olan Kazan Dergisi 1970 ile 1980 yılları arasında yayınlanmıştır. Dönemin siyasi olaylarına pek eğilmeyen bu dergi Tatar kültürünü yeni nesillere aktarmak amacını gütmüştür. Tatar tarihi, edebiyatı, halk oyunları, şarkıları ve ileri gelenleri hakkında pek çok makalenin neşredildiği bu dergi Türkiye deki Kazan Tatarlarının kültür hayatında önemli bir rol oynamıştır. Anahtar Kelimeler: Kazan Tatarları, Kazan Tatar Kültürü, Matbuat, Nadir Devlet, Ahmet Temir, Journal of Kazan ( ) Abstract: The Journal of Kazan, one of the periodicals of Kazan Tatars living in Turkey, was published between 1970 and It did not deal with the contemporary politics much, and pursued the goal of transferring the Tatar culture to younger generations. This journal, in which numerous articles about Tatar history, literature, folk songs, dances, and the notables were published, had an important role in cultural life of Kazan Tatars in Turkey Keywords: Kazan Tatars, Kazan Tatar Culture, Press, Nadir Devlet, Ahmet Temir 1970 li yıllarda Kazan Tatarları 1 Türkiye nin Eskişehir, Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde ve küçük guruplar halinde diğer şehirlerinde yaşamakta idiler. İdil Ural bölgesinden Türkiye ye topluca göçler 1861 yılında Rusya da köylülerin toprağa bağlılıklarının kaldırılması neticesinde köylülerin yer değiştirmesine genel olarak izin verilmesinin de etkisiyle başlamıştır. Rusya nın orta mevkiinde bulunmaları hasebiyle Kazan Tatarlarının kaçak olarak Türkiye ye hicret etmeleri zordu. Rus idaresi 1861 yılından sonra da zaman zaman göç etmek isteyen guruplara güçlük çıkarmış ve göç etmek isteyen herkese izin vermemiştir. Göçlerin üç ana sebebi vardır. Dini ve siyasi baskılar, ekonomik sebepler ve savaş- * Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1 İdilboyu Tatarları literatürde Kazanlılar, Tatarlar, İdil-Ural Türkleri, İdilboyu Türkleri, Kuzey Türkleri, Türk-Tatarlar ve Kazan Tatarları gibi isimlerle ifade edilmektedirler (Devlet 1970:3). Bizde bu yazımızda Kazan dergisinin ismine atfen genel olarak Kazan Tatarları ibaresini kullanacağız.

2 B. Tümen SOMUNCUOĞLU lar yılında Rusya da yaşanan kıtlık Türkiye ye yönelik bir Kazan Tatar göçüne sebep olmuştur Rusya da yapılan genel nüfus sayımı ve bunun Müslüman ahalide yarattığı endişeler ayrıca Kazan Tatarları arasında Cedit hareketinin güçlenmeye başlaması ile mektep ve medreseler üzerinde baskıların artması hatta Kuran-ı Kerim in Rus idaresi tarafından sansürlenmesi de halk arasındaki memnuniyetsizliği artırmış ve Rusya esareti altında İslamın doğru olarak yaşanamayacağını düşünen bir gurup Türkiye ye göç etmiştir. Türkiye ye gelen Kazan Tatarları Anadolu da Hüdavendigar (bu vilayete gelenler Bursa Merkez Sancağı, Karahisar ve Kütahya Sancakları na yerleştirildiler. Bu gün Eskişehir de yaşanlar o dönemde Kütahya Sancağı na bağlı olan Eskişehir e yerleştirilenlerin ahfadıdır), Ankara, Trabzon, Sivas ve Aydın vilayetlerine yerleştirilmişlerdir.(ocaklı 2005: ) Yine Osmanlı-Rus Savaşı ndan sonra Türkiye ye bir gurup Kazan Tatarı gelmiştir. Bundan sonra aralıklarla küçük gurupların Türkiye ye göç hareketleri devam etmiştir. 20. asrın başında Mançurya, Çin, Kore ve Japonya ya gidenlerin bir kısmı da daha sonradan Türkiye ve ABD ye göç etmişlerdir. Bu kitlesel göçlerin dışında özellikle Rusya da 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi sonrası Türkiye ye yönelik bir Kazan Tatar aydın göçü olmuştur ki yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti nin inşasında bu aydınların büyük faydası olmuştur li yıllarda Türkiye de bulunan Kazan Tatarlarının İstanbul da Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İdil-Ural Türkleri Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ve Ankara da da Kazan Kültür ve Yardımlaşma Derneği ni kurduklarını görmekteyiz. Kazan dergisi yayın hayatına girmeden önce yılları arasında İstanbul daki Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tukay Bülteni ismiyle 37 nüshalık bir bülten yayınlanmış fakat bu proje devam ettirilemiyerek akim kalmıştır (Devlet 1970: 3-5). Kazan Dergisi Nadir Devlet 2 in 2 Nadir DEVLET tarihinde Mukden de (Mançurya) doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü nü bitirdi yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü nde Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi adlı teziyle doktorasını tamamladı yılları arasında MEB İslam Ansiklopedisi nde tashih memuru, yıllarında ise TAE de sözlük tarama memuru olarak calıştı yılları arasında Hürriyet Radyosu Tatar-Başkurt Servisi nde Radyo Programcılığı yaptı yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu yıllarında 72 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

3 Kazan Dergisi ( ) başkanlığında aynı derneğin yayın organı olarak 1970 ile 1980 yılları arasında toplam 23 sayı neşredilmiştir. Üç ayda bir yayınlanması planlanan dergi sadece 1972 yılında dört sayı çıkabilmiştir. Bazı yıllar bir, iki, üç nüsha çıkan dergi 1979 yılında yayınlanamıştır x 24 ebadında yayınlanan derginin kapağında beyaz zemin üzerinde Kazan şehrinde bulunan Süyümbike Kulesi nin resmi bulunmaktadır. Rusların Kazan ı işgali esnasında sabık Kazan Hanının eşi olan Süyümbike Tatar Türkleri için bağımsızlık sembolü olmuştur. Derginin beşinci sayısına kadar imtiyaz sahibi Rifat Muhtesip, yazı işleri müdürü ise Nadir Devlet tir. Altıncı sayıdan itibaren ise imtiyaz sahibi Dr. Mahmut Alukay, yazı işleri müdürü ise Reşit Agi olmuştur. Derginin yayın hayatı boyunca sekreterlik görevini Saide Arslanbek Hanımefendi yürütmüştür. Derginin 11. sayısına kadar Redaksiyon Kurulunda Prof. Dr. Ahmet Temir 4, Mahmut Tahir 5,Rifat Muhtesip, Nadir Columbia Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları nda misafir-araştırmacı öğretim üyeliği yaptı yılından itibaren Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nde ögretim üyesi ve 1991 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü nde Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı na getirildi. Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü dür. Bildiği yabancı diller; Almanca, İngilizce ve Rusça dır. Kitapları: Çağdaş Türkiler, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ekcilt, İstanbul, Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul: MÜ Fen-Edebiyat Fak. Yay., İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988.Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi , Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., N.Devlet (haz.), Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, İstanbul, 1992.Turkic Studies in the World and Turkey, İstanbul: Fatih Yayınevi, 1987.Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul: Fatih Yayınevi, 1987.Kazak ve Tatar Türkleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, net/kisiayrinti.asp?kisiid= iki sayı-1971 üç sayı-1972 dört sayı-1973 bir sayı-1974 üç sayı-1975 iki sayı iki sayı iki sayı-1978 bir sayı-1979 yayın yok-1980 bir sayı. Toplam 23 sayı yayınlanmamıştır. 4 Prof. Dr. Ahmet Temir, bir Tatar şehri olan Elmet te 14 Kasım 1912 de dünyaya gelmiştir. Henüz beş yaşında iken 1917 Ekim İhtilali patlak vermiş, iç savaş çıkmış ve dokuz-on yaşında iken bölgede hüküm süren yıllarındaki dehşetli açlığı görmüştür. İlk eğitimini o zamanlar bir kasaba olan Elmet te bir medresede alır de babası Bügülme ye imam tayin edildiği için oraya giderler. Orada Rus okuluna devam eder. Bu arada akrabası olan tanınmış Tatar tarihçisi Hadi Atlasi nin teşviki ile Almanca da öğrenmeye başlar. Ancak 1926 yılında Ahmed i molla çocuğu olduğu için okuldan kovarlar. On dört yaşındaki bir çocuk için bu çok kötü bir tecrübedir. Bu durum onu ülkeden kaçma gibi zor bir karara yöneltmiştir. Neticede henüz 17 yaşında iken 17 Haziran 1929 da dört arkadaşı ile bin bir meşakkatle Batum a ulaşır, ancak üçü güvenlik güçlerine yakalanır. Ahmet ile sonra Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olacak Ahat-Ural TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

4 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Devlet yer almışlardır. Bu sayıdan itibaren bu heyete Naile Binark katılmış ve beş kişilik heyet derginin yayın hayatı boyunca değişmemiştir. Derginin idare yeri İstanbul basım yeri ise Ankara olmuştur. 6 Derginin amacı birinci sayısında Türk dünyasında Kazanlıları tanıtmak ve Rusya dışındaki Tatarlar arasındaki bağları güçlendirmek şeklinde ifade edilmiştir. Türkiye de Kazan Tatarları ile alakalı neşriyatın eksikliği eliştirilerek bu alanda hizmet vermek istendiği vurgulanmıştır (Devlet 1970: 5). Dergide hem akademisyenlerin hem de bağımsız araştırmacıların yazılarına yer verilmiştir. Dergi akademik bir amaç hedeflemekten ziyade halk için özellikle de dünyanın değişik bölge- Bikkul, bin bir tehlikeler atlatarak gizlice 8 Temmuz 1929 da, Türkiye ye iltica ederler. Prof. Dr. Yusuf Akçura nın kefil olması ile başta Trabzon Muallim Mektebi ne oradan da İstanbul Haydarpaşa Lisesi ne devam eden Ahmet Temir 1935 te bu liseden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ne kaydolmuştur yılında kazandığı bursla Almanya ya yollanmış ve burada gösterdiği başarı ile 2 Haziran 1943 yılında Felsefe Doktoru unvanını almıştır. Almanya da tahsilde iken babası Carullah ve akrabaları tarihçi Hadi Atlasi ile başka şahısların tutuklanıp 15 Şubat 1938 yılında kurşuna dizilme haberini alır. Bu onun için korkunç bir haber olur, uzun yıllar bunun etkisinden kurtulamaz. Doktora öğrenciliği esnasında yılları arasında Tatarca lektörü olarak çalışmış, bir müddet Almanlara esir düşen İdil-Urallı Tatar, Başkurt ve Çuvaş askerleri ile de ilgilenmiştir. Doktorasını tamamlayan Temir, Türkiye ye döner, askerlik görevini yapar yıllarında Müzeler Genel Müdürlüğü nde çalışır. Daha sonra iki yıl Hamburg Üniversitesi nde Türkçe lektörü olarak çalışır ve aynı zamanda doçentlik tezini hazırlar. 1 Ağustos 1953 te doçent unvanını alır yılında ise DTCF Türkoloji Bölümü nde göreve başlar, 1962 yılında profesörlüğe yükseltilir, 1982 yılında 70 yaşında iken bu üniversiteden emekli olur. Türkoloji ve Mongolistik üzerine uzman olan Temir in telif ve tercüme kitapları bulunmaktadır. Bunun dışında değişik ansiklopedilerde, derlemelerde, hatıra kitaplarında ve dergilerde iki yüzün üstünde makalesi bulunmaktadır. Üniversite hocalığı esnasında bir hayli öğrenci yetiştirmiş, Türkçe ye değerli eserler kazandırmıştır ile 1975 yılları arasında Ankara da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü nün kurucu müdürü olarak görev yapmıştır. Ahmet Temir 19 Nisan 2003 Cumartesi günü Ankara da 91 yaşında vefat etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakz. 5 Mahmut Tahir tarihinde Çin in Harbin şehrinde tüccar bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk mektebi Tatar okulunda okumuş ve 1945 yılında Harbin Teknoloji Üniversitesi ne girmiş 1951 yılında Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. 12 yıl Çin de mühendis olarak çalıştıktan sonra 1963 yılında göçmen olarak Türkiye ye gelmiş ve 1965 yılında Devlet Şu işlerinde çalışmaya başlamıştır. İngilizce, Rusça ve bir miktarda Çince ve Japonca bilmektedir. Yayınlanmış onlarca makalesi ve birkaç kitabı bulunmaktadır. Mahmut Tahir tarihinde vefat etmiştir (Arslanbek 1992: 40-44). 6 İdare Yeri: Şair Nigar Sokak 59, Kızılay Apartmanı Osmanbey İstanbul. Basıldığı Yer: Ayyıldız matbaası Ankara. Derginin idare yeri İstanbul olmasına rağmen hazırlanması ile alakalı faaliyetlerin büyük bir kısmı Ankara da Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü nde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ahmet Temir, Mahmut Tahir ve Saide Arslanbek hazırlık çalışmaları ve yazıların toplanma işi ile ilgilenmişlerdir. 74 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

5 Kazan Dergisi ( ) lerinde yaşayan Kazan Tatar halkına seslenmek, yeni Tatar nesillerine Tatar kültürünü daha iyi tanıtmak amacı ile neşredilmiştir. Dergide yer alan Kazan Tatarlarının tarihi, kültürü, dili, edebiyatı vb. konularla ilgili makaleler hem araştırmacılar hem de kendi geçmişini öğrenmek isteyen Tatarlar için çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. SSCB nin mevcut oluduğu ve Türkiye de Türk Dünyası ile alakalı yayınların çok az olduğu bir dönemde Kazan dergisi Tatar kültürürünün yaşatılması ve tanıtılması bakımından çok önemli bir misyon gerçekleştirmiştir. Döneminin Tataristan ı ve Rusyası ile ilgilenmeyip doğrudan Tatarların geçmişine özelliklede yakın geçmişine odaklanan dergi tek kelime ile ifade edildiğinde Tatar ruhunu ifade etmek amacını güden bir süreli yayın olmuştur diyebiliriz. Günlük siyaset ve politik gelişmelerden kendini soyutlayan dergi tam bir kültür misyonu gütmüştür. Hem dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Tatarlar için hem de Türkiye Türkleri için Tatar Türklerinin kültürel ve tarihi mirasını gözler önüne sermeye çalışan dergi Tatar kültürünün korunmasını hedef alan bir yayın politikası takip etmiştir. Dergiyi okuyan kişinin edindiği ilk izlenim samimiyettir. Türk dünyası ve Kazan Tatarları ile ilgilenen herkesin heyecanla okuyacağı dergi dönemin Tatar diasporasından tutunda, yeni çıkan yayınlara ve yemek tariflerine kadar verdiği bilgilerle okuyucuları kolayca etkisi altına almakta ve Tatar kültürünü daha çok öğrenme arzusu doğurmaktadır. Bugün Tatar Türkleri üzerinde araştırma yapmaya başlayacak olan kişilerin sağlıklı bir psikolojik zemin edinmek için çalışmalarına bu dergi ile başlamaları çok faydalı olacaktır. Elbetteki 23 sayı çıkmış bu dergi ile Tatar kültürüne ve tarihine tamamen vakıf olmak mümkün değildir. Fakat bu dergi Tatar kültürüne giriş açısından çok faydalı bir neşriyattır. Ayrıca dergi 1970 ile 1980 li yıllar arasındaki Tatar diasporasının durumu hakkında da çok önemil bilgiler vermektedir. Dergide Mahmut Tahir M.T. ve Ankaralı kısaltmasını, Naile Binark N.B. kısaltmasını, Ahmet Temir A.T. kısaltmasını, Hamit Zübeyr Koşay da İdilboylu kısaltmalarını veya müstear isimlerini bazı yazılarında kullanmışlardır. Dergi, Kazan Tatarlarının zenginlerinden Ahmet Veli Menger in 7 7 Ahmet Veli Menger 8 Aralık 1891 tarihinde bugünkü Kazakistan topraklarında bulunan Kızılcar (Petropavlovsk ) şehrinde 13 çocuklu bir Kazan Tatar ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası ticaretle uğraşıyordu yılında eski usul mektepte okumaya başladı yılında babasını kaybeden Ahmet Veli işleri devralan abisinin yanında ticari konularda bilgi sahibi oldu. Ayrıca kendi imkanları ile Rusça öğrenmeye TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

6 B. Tümen SOMUNCUOĞLU maddi desteği ile çıkmıştır. Menger, bu dergiye ve derneğe verdiği maddi destek ile asrın başında Tatar Türkleri arasında örneğini gördüğümüz milli neşriyat, okul, tiyatro vb. sosyal yenilik hareketlerini destekleyen milli zengin tüccar geleneğini devam ettirmiştir. Ahmet Veli Menger in vefatı derginin de kapanmasına yol açmıştır. Onun sağladığı maddi imkanların kaybı derginin devamını engellemiştir. KAZAN DERGİSİ FİHRİSTİ Yıl:1 Sayı: 1 Eylül 1970 Nadir Devlet Başlarken 3 Rifat Muhtesip Derneğimiz 7 M. T. Tarih-Hatıra: Kazan Türklerinde Tahsil-Bilim 10 Mahmut Tahir Rusya Dışında Kazan Türkleri 14 Ahmet Veli Menger Abdullah Kari 15 Mahmut Tahir Biyografya: Abdullah Kari 17 Nadir Devlet Şahveli(Riyanoğlu Klevli) İlder 19 Şahveli İlder Edebiyat: Milli Kaygıdan 22 Hüseyin Gabdüş Premeç Maşinası 26 Zahide Tahir Dahige 32 Abdullah Tukay Sak-Suk Beyiti 34 Halk Edebiyatı(Şiir) Yemli Agidil Buyları 42 Destan Alp nıng Turmışı Hem Bulgar Şeherining Salınuvı 44 Masal Zirek Kart 50 Rifat Muhtesip Haberler(Çağrı) 56 Dernek Haberleri 57 Muhtelif Haberler 60 Açılış Konuşması 61 Basından 63 başladı yılında Kazak yazarlarından Mirjakup Dulatoğlu ile tanışan Ahmet Veli bulunduğu bölgedeki Kazaklarla ilişki kuruyor aynı zamanda etrafındaki siyasi ve sosyal gelişmeleri de yakından takip etmeye çalışıyordu. Bu dönemde Kazakistan a Rus göçmenler getiriliyor ve Kazaklar kendi topraklarından çıkmaya zorlanıyorlardı yılında Kızılcar şehrinde ayrılan Ahmet Veli ticari faaliyetleri sebebiyle Doğu Kazakistan ve Moğolistan bölgesine gider yılında Birinci Dünya Savaşı nın başlamasından sonra Çin in Haylar bölgesine giden Ahmet Veli burada ticari faaliyetlerini devam ettirir. Zaten Penza, Haylar vb. Rus sınırındaki Çin şehirlerinde küçük de olsa bir Kazan Tatar diasporası oluşmuştur yılında Harbin şehrinde Ayşe Hanımla evlenir. Daha sonra Türkiye ye gelen Ahmet Veli burada ticari faaliyetlerine devam eder. Boch ve Mersedes firmalarının temsilciliklerini alır. Aynı zamanda Türkiye deki ve diğer bölgelerdeki Kazan Tatarlarının kültürel faaliyetlerine elinden geldiğince maddi destek sağlar. 10 Kasım 1978 yılında İstanbul da vefat etmiştir. Emrullah Agi, Ahmet Veli Menger, Kazan İstanbul, 1980, 23, Daha geniş bilgi için bkz. Safiye İmre, İlbaris Nadriov, Ahmetveli Menger Hatıralar, Kazan TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

7 Kazan Dergisi ( ) Yıl:1 Sayı: 2 Aralık 1970 Nadir Devlet Türkiye de Kazan Türklerini Tanıtma Meselesi 1 Ne Durumdadır? Rifat Muhtesip Kazan Tatarlarında Gece Toplantıları 9 Naile Binark Çağımızın Büyük Türk Bilgini Ord. Prof. Dr. 11 Reşid Rahmeti Arat Kazanlı(Reşid Rahmeti Nindi Nur 15 Arat) Kazanlı (Reşid Rahmeti Batır Cigit 17 Arat) Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi - 19 Togan Emrullah Agi Zahidullah Agiş 20 Ankaralı Zahide Tahir 22 Zahide Tahir Uylarım 24 Nadir Devlet Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal 26 Mecit Gafuri 29 Mecit Gafuri Han Mescidi 31 Muhammed Zahir Bigi - 33 Fatih Kerimi - 35 Mahmut Tahir Rusya Dışındaki Kazan Türkleri 37 M. T. Kazan Türklerinde Tahsil-Bilim 41 Şahveli(Riyanoğlu Klevli) Millet Süzi 44 İlder Hüseyin Gabdüş Ortak Vicdan 46 Halk Cırları(Şiir) İ, Anam Bik Sağınam 53 Tatar Halk Yemekleri 55 İlan 57 Açık Teşekkür 57 Rifat Muhtesip Çağrı 58 Dernek Haberleri 59 Muhtelif Haberler 62 Yıl:1 Sayı: 3 Mart 1971 İstiklal Marşı 1 Naile Binark Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı 3 Nadir Devlet Kazan Türkleri ve Abdullah Tukay 6 Gabdulla Tukay Vasiyetim 12 Ahmet Temir Tukay Devri Kazan Şairleri 13 Gabdulla Tukay Tugan Til 18 Gabdulla Tukay Şüreli 19 Sultan(Ahmed Virgaz) Şagirge 27 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

8 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Şahveli Klevli İlder Tukay İzinden 29 Şahveli Klevli İlder İl Yulduzı 31 Ahmet Veli Menger Bubi Medresesi ve Bubi Kardeşler 33 Ahmet Temir Tatar Sözünün Menşei Hakkında 41 Doğumunun 120. yılı Dolayısıyla Gaspıralı İsmail 45 Bey ( ) Vefatının 50. yılı Dolayısıyla Alimcan Barudi 47 ( ) Misbah Mittahoğlu ( ) 50 A. T. Ölümünün 100. yıldönümü Dolayısıyla Şeyh Şamil 51 (1875? ) M. T. Kazan Türklerinde Tahsil-Bilim 53 Mahmut Tahir Rusya Dışındaki Kazan Türkleri 55 Tatar Halk Yemekleri 57 Dernek Haberleri 59 Kazan Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Milli Gecesi 61 Yıl:1 Sayı: 4 Haziran 1971 Naile Binark Şanlı Türk Zaferi Malazgirt Meydan Muharebesinin yıl dönümü 26 Ağustos 1071 Ahmet Veli Menger İmtiyazlı Buharalılar 3 M. T. Rusya Dışında Kazan Türkleri 7 Ahmet Temir Kazan ve Şimal Türk Edebiyatının Eski Kaynakları 10 (XlX. Yüzyıla kadar) Minhaç Kazan 16 Naile Binark Büyüklerimizi Tanıyalım: Profesör Abdülkadir İnan 20 (1889- ) Osman Ali Veli Ahmet Hakim ( ) 26 Doğumunun 80. Yılı Dolayısıyla Mir Haydar Feyzi 28 ( ) Nadir Devlet Ölümünün 50. Yılı Dolayısıyla Zakir Remi 32 (Derdimend) ( ) Ölümünün 35. Yılı Dolayısıyla Rizaeddin Fahreddin 36 ( ) Ahmet Temir Abdünnasır Kursavi (1771/ ) 44 Seniye Işıkay Kazan lı Kardeşler 46 Tatar Halk Yemekleri 47 Bibliyografya: Dergimiz Hakkında Basında Çıkan 53 Yazılar Dernek Haberleri TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

9 Kazan Dergisi ( ) Kazan Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Küçük 60 Kardeşlerinden Suzan Devletşah ın 23 Nisan Bayramı İntibaları Muhtelif Haberler 62 Yıl:ll Sayı: 5 Eylül-Ekim 1971 Abdülkadir İnan Atatürk ve Dış Türkler 3 Ahmet Veli Menger Kazan Türklerinin Milli, Medeni Faaliyetlerinde 6 İmam ve Tüccarların Rolü Ahmet Temir Kazan ve Şimal Türk Edebiyatının Eski Kaynakları 12 ll M. T. Maddi Kültürümüzden 21 Kazan Profesör Dr. Akdes Nimet Kurat ( ) Nadir Devlet Kazanlı Tarihçi ve Islahatçı Din Adamı Şihabeddin 33 Mercani Hal Tercümesi Ölümünün 25. Yıldönümü Dolayısıyla Fethi Burnaş 42 ( ) Fethi Burnaş Tınlık Avazı 43 Nadir Devlet Doğumunun 115. Yılı Dolayısıyla Gabdurrahman İlyasi ( ) Mahmut Tahir Uzak Doğu Neşriyat Faaliyetlerimiz (Harbin deki 47 Türk-Tatar Dini ve Milli Cemiyeti) Hüseyin Gabduş Hikaye: Yırak Şark 49 Şahveli Klevli İlder Baykal Buyında 53 Tatar Halk Yemekleri 57 Dernek Haberleri 59 Muhtelif Haberler 60 Plaklarda Milli Cırlar 62 İlan 63 Düzeltme (Geçen Sayıdan) 64 Yıl:ll Sayı: 6 Eylül-Aralık 1971/Şubat 1972 Doğumunun 80. Yılı Dolayısıyla Ahmet Veli Menger 1 Mahmut Tahir-Nadir Türkiye de Yaşayan Kazan lıların Sosyal 4 Devlet Vaziyetlerine İstatistik Bir Bakış Nadir Devlet Kazanlı Tarihçi ve Islahatçı Din Adamı Şihabeddin 8 Mercani Talebeleri, Eserleri ve Tarihi Hizmetleri Ölümünün 50. Yılı Dolayısıyla Abdullah Bubi (1867?-1922) 20 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

10 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Ölümünün 15. Yıldönümü Dolayısıyla Profesör Sadri 23 Maksudi Arsal ( ) Yazılışının 900 Yıldönümü Dolayısıyla ( ) 25 Divanü Lügüt-it Türk ve Kaşgarlı Mahmud Kilisli Rifat Bilge Divanü Lügüti-t Türk ve Emiri Efendi 27 Minhaç Türk Dünyası 36 Mahmut Tahir Bin Yıl Camii (Harbin deki Türk-Tatarların Dini ve 38 Milli Cemiyeti) İ. Çinbay Yulçı Ürnek (Şiirler) 42 M. Karateev Tatarlar Hakkında Bazı Gerçekler 44 Naile Binark Finlandiya Türkleri Tarafından Şeker Bayramı 55 Münasebetiyle Tarihinde Helsinki de Tertiplenen Çocuklar Günü San-Fransisko Tatar Sanatkarlarının Moskovadaki Gösterisi 58 Chronicle Prof. Dr. Akdes Nimte Kitaplar Arasında 59 Kurat Tatar Halk Yemekleri 61 Rahile Agi Muhtelif Haberler 64 Yıl:ll Sayı: 7-8 Mart-Ağustos 1972 Prof. Dr. Akdes Malazgirt Zaferi Sıralarında İdil Boyu ve 1 Nimet Kurat Karadeniz in Kuzeyindeki Türk Kavimleri Büyük Bulgar Şeheri ve Onun Tarihi Hakkında 4 Prof. Dr. Ahmet Türk-Moğol İmparatorluğu Devrinde Sosyal ve 7 Temir Askeri Teşkilat Cemender Türk Havacılık Tarihinde Türkler 25 Arslanoğlu Şah Veli İlder-Kevli Güzel İstanbul 30 Ş. Şişman İstanbul Karayları 32 Fevziye Tansel Kırım Hanı lv. Mehmed Giray ın Elimize Geçen 38 Yeni Bir Koşması Reşit Latif Kazan Türklerinde Kuyumculuk Sanatı 41 Minhaç Vatanı Sagınu 47 Mahmut Tahir-Nadir Kazan Türklerinde Musiki 49 Devlet Teftileü 56 Bişik Cırı-Beşik nağmesi 57 Umızaya-Akçiğdem 58 Seniye Işıkay Nisan Yağmuru 60 Prof. Dr. Ahmet Temir Hüseyinoğulları TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

11 Kazan Dergisi ( ) Nadir Devlet Şihabeddin Mercani 64 Gabdulla Tukay Şihab Hazret 80 Hüseyin Feyzıhani 84 Mechul Şagir Tabınır İdim 86 Ş. Niğmeti Bilgisiz Kabir 89 Mahmut Tahir Harbin deki Türk-Tatarların Dini ve Milli Cemiyeti 91 İnayetullah Akçora Mukden Şeherindeki Tatarların Dini ve Milli 98 Cemiyeti Akıllı Kilin 100 Ekiyet-Hikaye Akıllı Kilin 101 Ekiyet-Hikaye Agay Kaznı Niçik Bülgen? 103 Masal Han Kızının Falic(Torgınlık)Avıruından Tirilüi 105 Tatar Halk Yemekleri 109 Ahmet Gizzetullah 111 Ayşe Cemil 113 Dernek Faaliyetleri 114 Muhtelif Haberler 115 Kitaplar Arasında 118 İlan 120 Yıl:lll Sayı: 9 Eylül-Kasım 1972 Prof. Dr. Saadet Ölümünün 70. Yıldönümü Dolayısıyla Abd-ül 3 Çağatay Kayyum Nasıri ve Eserleri Prof. Dr. Ahmet Temir Abdülkayyum Nasiri nin Hayatından 18 Kayyum Nasıri Fevakih el Cülasa dan 24 Salavat Yulay 25 Salavat Beyiti 28 Başkurt Sözünün Menşei Hakkında Efsaneler 32 İ. İşgay Balta Sapı 34 M. T. İdil Boyunda İslam Dini 35 Galiyebanu 39 Epipe 41 Mahmut Tahir Kazan Türklerinde Tahsil-Bilim 43 Mahmut Tahir Pagranicnideki Türk-Tatarların Dini ve Milli 48 Cemiyeti Kazan Muhammed Abdulhay Kurbanali 50 A. Battal Taymas Kazan ın Müdafaası 52 Tatar Halk Yemekleri 57 Saide Arslanbek Bibliyografya 58 Muhtelif Haberler 59 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

12 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Yıl:lll Sayı: 10 Aralık 1973 Kazan Cumhuriyetin Ellinci Yılı ve Atatürk ün Büyük İdeali 3 Onuncu Yıl Marşı 5 Ellinci Yıl Marşı 6 Saide Arslanbek Cumhuriyetimizin 50. Yıldönümü Münasebetiyle 8 Tertiplenen Mühim Konferanslar Ord. Prof. Dr. Sadri Farabi nin Hukuk Felsefesi 11 Maksudi Arsal Nadir Devlet Sovyetler Birliği İçinde Tatar-Başkurdlar 17 Mişerler 22 Minhaç Türk Tarihinden 25 Sibgat Hakim Kazan Artı 28 Şakir Muhammed 29 Mahmut Tahir Doğu Çin Demiryolu Boyunca Yaşayan 30 Tatarlar(Kazanlılar) Naile Binark Ömer Yusuf Akçura 32 Prof. Dr. Ahmet Abdulla Tukay 37 Temir Hüseyin Gabduş Neden Ben Küçük Apuş Değil, Kos-Kocaman 41 Tukay Oldum? Nadir Devlet Abdullah Tukay ın Şiirlerinde Çocuk Teması 48 Emrullah Agi Milli Şarkılarımızın Unutulmayan Bir Gecesi 54 Saide Akay Finlandiya daki Türk Kardeşlere 57 Finlandiya dan Kısa Haberler 58 Kazan Milli Yemekleri 60 Amerika Haberleri 61 Kırım Folklor Gösterisi 62 Türkiye den Muhtelif Haberler 63 Yıl:lV Sayı: Mahmut Tahir Hüseyin Gabdüş 1 Medine Seli-Ahmet Hüseyin Gabdüş ke 5 Sultan Hüseyin Gabdüş ke 7 Hüseyin Gabdüş Milli Tüs-Milli Renk 9 Hüseyin Gabdüş Üzibiz Üçin-Kendimiz İçin 13 Milletçi Rabia Egirci 22 Mahmut Tahir Rabia Abla ile Tanışmamız 25 Naile Binark Tarihin Meşhur Türk Kadınlarından Kazan Melikesi 27 Süyüm-Bike Şah-Veli Kilevli-İlder Yeş Buvınga 31 Mahmut Tahir Haylar daki Türk Tatarların Dini ve Milli Cemiyeti 33 Ahmet Veli Menger in Hatıraları TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

13 Kazan Dergisi ( ) A. Tukay Taz-Kel 51 A. Tukay Tilençi-Dilenci 55 A. Tukay Nesihat-Nasihat 57 Kitaplar Arasında 58 Amerika Haberleri 60 Türkiyeden Muhtelif Haberler 62 Yıl:lV Sayı: Naile Binark Yavruvatan Kıbrıs 1 N. Binark Ayaz İshaki İdilli 8 Saadet Çağatay Babam Ayaz İshaki nin Son Günleri 18 Prof. Dr. Saadet Ayaz İshaki den Hatıralar 24 Çağatay Ayaz İshaki Tövbekar Kadın 29 Ayaz İshaki nin Her Zaman Söylediği Sözlerden 45 G. Tukay Muharrirge 46 A. Tukay Muharrire 47 Ahmet Veli Menger Tatar Tiyatrosu Hakkında 48 Ahnef Harisov Kazansı Kazan 52 Abdulhak Safiulla Finlandiya da Jarvenpaa Şehrindeki Kültür Bayramı 57 Emrullah Agi San-Fransisko ve Burlingame den Haberler 59 Ankara Haberleri 63 Açık Teşekkür 64 Sayın Okuyucuların Dikkatine 64 Yıl:lV Sayı: Şah-Veli Kilevli-İlder Kurban Beyreminde 1 Naile Binark Bin Yıl Önce Orta Asya da Yaşayan Alim Ebü 3 Reyhan Muhammed İbn Ahmet El Birüni Ahmet Veli Menger Mir Yakup Dulatoğlu 6 Nadir Devlet S.S.C.B. nde Nüfus Hareketi ve Tatarlarda Durum 12 M. T. Mahkeme-i Şerriye ve Müftülerimiz 18 Prof. Dr. Ahmet Temir Tipterler 24 İ. İşgay Masumlar Sesi 25 Hüseyin Gabdüş Eylenmelik Igı-zıgısında Dönüş Karışıklığı 26 Sait Remi-Ilgaz Tan Vakti 34 Nouruzhan İsfendiyar Çınbay Şu Görünen Köyümüz 36 Reşide Aslan Dr. Rabia Arat ın Kısaca Tercüme-i Hali 41 E. Agi Fedakar Bir Ananın Sonu 43 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

14 B. Tümen SOMUNCUOĞLU E. Agi Dr. İsmail Ziya Tiregul 46 Saide Arslanbek Alime Topbaş 48 V. Monasiyp(ov) Salavat Küpiri-Salavat Köprüsü 49 Mehmet Gaziz(ov) Barmaklar-Parmaklar 52 Vahit Muhasiyp(ov) Kim Bilen Kim-Kim ile Kim 54 Kazan Milli Yemekleri 59 San-Fransisko ve Burlingame den Haberler 62 Muhtelif Haberler 64 Yıl:V Sayı: Prof. Dr. Akdes Nimet 1917 Şubat İhtilali ve Rusya Türkleri 1 Kurat Naile Binark Kazan Atasözleri 13 Mahmut Tahir Kazan Tiyatrosu Hakkında 25 Gabdullah Tukay Tiatır 31 Abdullah Tukay Tiyatro 32 N. Binark (Çeviren) Kazan Halk Oyunlarında Kız ve Kadınların 33 Giyimleri Murat Bardakçı Kazan Türkleri Musikiye Büyük Değer Verirlerdi 39 Mahmut Tahir Uzak Şark ta Dini-Milli Cemiyetlerimiz 41 Abdulhak Safiulla Jarvenpaa Cemiyeti (Finlandiya) 42 V. Monasıyp(ov) Tüp Tügel Segat-Tam Tamına Saat 44 Zeki Nuri Yal Küni-Tatil Günü 46 Şevket Gali Hezine-Hazine 49 Zekiye Tufayl(ova) Eni Süzi-Anne Sözü 50 Kazan Milli Yemekleri 51 Reşit Mansur Avusturalya Haberleri 53 İstanbul Haberleri 55 Ankara Haberleri 58 Ahmet Veli Menger Kazan Utları Dergisi Redaksiyonuna Açık Mektup 60 Düzeltme 64 Yıl:V Sayı: Naile Binark Finlandiya da Kurulmuş Olan Cemiyetler 1 Mahmut Tahir Kazan Tiyatrosu Hakkında 9 Ahmet Gerey Mısır Piramidlerine, (Kır Yabani)Kızlarına İmrenmek 16 Naile Binark Kazan Atasözleri(ll) 18 Nadir Devlet Türkiye de Kazanlılar 29 Ahmet Veli Menger Aziz Bulat Hakkında Hatırımda Kalanlar 37 İsfendiyar Çınbay Gerçeği Söylediler TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

15 Kazan Dergisi ( ) Düzeltme 45 N. Binark (Çeviren) Kazan Oyunlarında Erkek Giyimleri 46 A. M. Sakmar Kazan Tarihinden Yapraklar 50 İ. İşgay Genç Nesil 52 Naile Binark Musa Akyeğitzade 54 Üç Kız (Tatar Halk Masalı) 54 İkinci Türk Yayın Kongresi nin Altıncı Komisyonu 59 (Halk, Kültür ve Devlet Yayıları) nda Verilen Teklifler (Kabul Edilmiştir San-Fransisko ve Burlingame den Haberler 61 Ankara Haberleri 63 İstanbul Haberleri 64 Yıl:V Sayı: Prof. Dr. Akdes Nimet Kazan Türklerinin Tanınmış Tarihçi ve 1 Kurat Milliyetçilerinden Hadi Atlas Ord.Prof.Dr. Reşit Kazan Türklerinde Periodik Matbuat 7 Rahmeti Arat Mahmut Tahir Tokyo da Matbaa-i İslamiye 15 Naile Binark Türk Kadını ve Anası 21 Mahmut Tahir Mançurya Şehrindeki Türk-Tatar Cemiyeti 25 Naile Binark Musa Carullah Bigi 27 Minhaç Fatimaga Hat (Fatma ya Mektup) 33 Ahmet Veli Menger Niğmetullah Hacı Karamşak Hakkında Hatıralar 35 Kazan Oyunlarında Kolların Duruşu El Vuruş 36 Oyunu Prof. Dr. Saadet Dr. Sahip Cemal Sultan 42 Çağatay Prof. Dr. Saadet Prof. Dr. Med. İbrahim Veli Odar 43 Çağatay Yalçın Özeke 51 M. T. Ankara Kazan Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 52 Yeni Binası Gami Afzal Kitaplar Yazmışı-Kitapların Alınyazısı 54 Günaydın Gazetesi Başbakan Demirel Helsinki de 58 Cevher Tuganay Finlandiya Haberleri 58 Hürriyet Gazetesi Kazan Türkleri İle Bir Tarih Yaşadım 59 San-Fransisko dan Haberler 60 Emrullah Agi İstanbul Haberleri 63 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

16 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Yıl:Vl Sayı: Nadir Devlet Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti ndeki 1 Türkler Öyezibek Kişi 17 Ahmet Veli Menger 1922 Yılında Tataristan da Vukua Gelen Açlık 18 Sefaleti Hakkında Bildiklerim Mecit Gafuri Açlık Peygamberi 22 Naile Binark Fatih Emirhan 25 Fatih Emirhan Şark Uyuyor (Şark Yoklıy) 29 Kazan Abdullah Tukay 33 Seniye Işıkay Abdullah Tuka ın 90ncı Yıl Dönümü 35 A. Tukay Su Anası 36 A. Tukay Kadir Gecesi (Kadir Kiç) 40 Şemsyie Apakay Ben Kazan da 41 Ahmet Veli Menger Mekerce Yerminkesinden (Fuar) Hatıralarım 44 Azerbaycan da Petrol ve Zeynel Abidin Tagi(yev) 46 Bibliyografya Eski Kitapçılık Sanatlarımız (Kazan) Sovyet 51 Tatarstanı (Emrullah Agi) Finlandiya Haberleri 53 Basından 53 Amerika Birleşik Devletleri Haberleri 54 Ankara ve İstanbul dan Haberler 55 İçindekiler 56 Yıl:Vl Sayı: Phil.Dr. Hamit Zübeyr Yusuf Akçura Yüzüncü Doğum Yılında Törenle 1 Koşay Anıldı Prof. Dr. Saadet İdil Ural Üzerine Yeni Bir Eser 8 Çağatay İsmet Binark Kontenjan Senatörü Adile Ayda Kazan Türkleri nde 13 Matbaacılık Sahasındaki Çalışmalar Mahmud Tahir Milli Bayrak Matbaası 21 Emrullah Agi Ahun (Baş İmam) İnayetullah Seli-Ahmed 23 Acı Bir Kayıp 28 Naile Binark Kazan Oyunlarında Kolların Duruşu ll 29 (Çeviren) Nerkiz Deuş-Gieling Tukay ga Hörmetler Bilen (Tukay a Hürmetlerle) 37 A. Mecit Şakmar Kazan? Kazansız Olmaz 39 İbrahim Baday 43 İbrahim Baday ın Harbin Hatıraları 44 Ahmet Veli Menger in Hatıralarından TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

17 Kazan Dergisi ( ) Mahmud Tahir Çan-Çun (Sin-Zin)Türk-Tatar Cemiyeti 49 Naile Binark Petrol Yüksek Mühendisi Kemal Lokman 51 Naile Binark Bibliyografya: 1-Garep harfleri bilen basılgan Tatar 57 Neşriyatının Bibliyografyası, 2-A.H. Halik(ov), Tatar Halkının Kilip Çıgışı Amerika Birleşik Devletleri Haberleri 60 Cevher Tuganay Finlandiya Haberleri 60 Emrullah Agi İstanbul Haberleri 61 Ankara Haberleri 63 Yıl:Vl Sayı: Naile Binark Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal Ölümünün 1 Yirminci Yılında Törenle Anıldı Adile Ayda Sadri Maksudi nin Hayat Hikayesi 3 Uluğ Kızılkeçili Sadri Maksudi Arsal ın Aziz Ruhuna 14 Phil. Dr. Hamid Z. Sadri Maksudi Arsal ın Hizmetleri ve Millet Anlayışı 15 Koşay Ord. Prof. Dr. Sadri Bir Rus Parti Kongresinde Boğazları Müdafaa 23 Maksudi Arsal Ord. Prof. Dr. Sadri Son Ders Öğütleri 24 Maksudi Arsal Naile Binark Prof. Abdülkadir İnan Hoca ile İlgili Hatıralar 28 Saide Binark Prof. Abdülkadir İnan dan Birkaç Hatıra 38 Seniye Işıkay Abdülkadir İnan 41 Ahmet Veli Menger Ali Ake Umarof 42 Prof. Dr. Alfred Kazan Ne Zaman ve Nerede Meydana 44 Halikov Gelmiş?(Çeviren: Şamil Alukay) N. B. Abdulvahap Yurtsever 55 Ali Akış Vahap Yurtsever in Ardından 57 M. T. Atasözleri 58 Saide Arslanbek Sanat Haberleri 60 Emrullah Agi İstanbul Haberleri 62 Muhtelif Haberler 64 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

18 B. Tümen SOMUNCUOĞLU Yıl:Vll Sayı: Phil Dr. Hamit Z. Koşay İdil-Ural Bölgesindeki Türklerin Menşei 1 Hakkında Naile Binark Finlandiya ve Fin-Türk Münasebetleri 11 Şamil Alukay(Derleyen) Çarlık Rusyası nın ve Sovyet Rejiminin 19 Ruslaştırma Politikası Naile Binark Saniye İffet Ugan (Ölümünün 20. Yılı 24 Dolayısıyla) Ahmet Veli Menger Agafuroflar ve Veliyefler Hakkında Hatıralarım 30 Ahmet Veli Menger in Hatıralarından 32 Kayumeddin Yuldaş(of) Milli Dile (Milli Tilge) 33 Çeviren: Nadir Devlet İdil-Dim Dr. Ahmet Lebib Karan (Doğumunun 90ıncı 34 Yıldönümü Münasebetiyle) M.T Neden Öyle Diyorlar 40 N. Binark(Çeviren) Medresede Olan Bir Olay Oyunu 42 Reşit Mansur Avustralya daki Kazan Türkleri 57 Finlandiya Haberleri 58 Emrullah Agi İstanbul Haberleri 59 Ankara Haberleri 61 Kazan Dergisinin Sayıları İçin Fihrist 62 Yıl:Vlll Sayı: Naile Binark Abdullah Battal-Taymas 1 A. Battal Taymas Yeni Kazan Türk Edebiyatına Kuşbakışı 7 A. İdilboyu Kazan Türkleri nde Bayramlar ve Bir Aile Kitaplığı 27 Doğan Avcıoğlu Turancılık,Görüşünü Rusya Türkleri Getirir 31 Adile Ayda Türklerin Tarihi Yazısı İçin Bir Açıklama 35 Mahmut Tahir Rusya Dışında Kazanlıların Tiyatro Faaliyetleri 38 Dile Velieva Çev: Şamil Alukay Bulgar Sanatı Sayfalarından 45 Bibliyografya 55 S. Arslanbek Sanat Haberleri 57 Emrullah Agi Kayıplar: Hatip Halidi, Fatima Agiş 58 Devlet Geray Mansur, Feyzullah Yanmirza, 61 Hamidullah Demirbay E. Agi İstanbul Haberleri 63 Ankara Haberleri TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

19 Kazan Dergisi ( ) Yıl:Vlll Sayı: Başsağlığı 1 Muhtar Kazan Türk Devletinin Anayasası 2 İsfendiyar İşgay Seyf Sarayı nın Yeni Bulunan Eserleri 6 N. B. Kazan Türkleri nin Dünü ve Bugünü 11 Mahmut Tahir Hun Hul Di de Türk-Tatar Cemiyeti 22 Hasan Agay Ayaz İshaki nin Kısa Tercüme-i Hali 26 Emrullah Agi Muhammed Ayaz İshaki yi Anma Töreni 28 Phil. Dr. Hamit Zübeyr Marttı Rasannen 30 Koşay Minhac Dahi Tukay nı İske Alu-Dahi Tukay ı Hatırlama 44 Prof. Dr. Saadet Meryem Bayçın 47 Çağatay Mahmut Tahir Hüseyin Feyizhani 49 Azize Bayçura 51 N. Binark Bir Tez Çalışması 52 Hayrettin Güleçyüz Kazan Türklerinin Dağılması ve Göçler 53 Emrullah Agi Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 61 Yeni Binasının Açılış Merasimi E. Agi İstanbul Haberleri 62 Kayıplar 64 Yıl:lX Sayı: Ahmet Veli Menger 1 Ahmet Veli Menger in Ardından 3 Adile Ayda Tanıdığım En Büyük Centilmen Ahmet Veli Menger 5 Emrullah Agi Ahmet Veli Menger 10 (Derleyen) Prof. Dr. Ahmet Temir Tatar Ediplerinden Zarif Beşiri 16 Muhtar Kazan Türk Devletinin Anayasası ll 18 Altın Ordu (Altınorda) Kağanlığı ll 27 N. Binark Kazan Hanlığı lll 34 E. Agi İmam ve Öğrtemn Münir Hasbullah 53 Tercüman Reşit Rahmeti Arat 55 Nadir Devlet Bibliyografya: Alan Fisher, Kırım Tatarları 56 Muhammed Ayaz İshaki Hayatı ve Faaliyeti 59 İsmet Binark Harry Halen: Handbook of Oriental Collections In 60 Finland Kayıplarımız 65 TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan

20 B. Tümen SOMUNCUOĞLU SONUÇ Yukarıda tanıtmaya çalıştığımız on yıl boyunca 23 sayı çıkmış Kazan Dergisine kolaylıkla erişilememesi ve sadece mahdut kütüphanelerde bulunması sebebiyle yukarıda fihristi verilmiştir. Bu fihristin dergi ve Kazan Tatarları üzerine yapılacak araştırmalarda faydalı olacağını inanıyoruz. KAYNAKLAR Agi, E.(1980). Ahmet Veli Menger. Kazan. Nu. 23, Arslanbek, S.(1992). Mahmut Tahir Bey ( ). Kardeş Edebiyatlar. Nu. 22, Devlet, N. (1970). Başlarken. Kazan.Nu. 1, 3-7. Ocaklı Arzu Kılınç.(2002). XlX. Yüzyılda İdil-Ural Bölgesinden Anadolu ya Göçler, Türkler 13. cilt, TSA / Yıl: 13, S: 1, Nisan 2009

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır.

ŞÜKRÜ ELÇİN 1. 1 Bilgilerin tamamı bizzat kendisinden alınmıştır. ŞÜKRÜ ELÇİN 1 Halk edebiyatı bilim adamı, öğretim üyesi, 23.9.1912 tarihinde Florina da doğdu. Babası Mehmed oğlu Murad, annesi Ayşe Elçin dir. Baba soyu, Germiyan-Kütahya dan Rumeli ye geçen Çelenklioğlu

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı.

Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı. Bodrum, aydınlanma savaşçısı Bahriye Üçok u unutmadı. Bodrum Kent Konseyi Cumhuriyet Atölyesi Çalışma Grubu tarafından Bodrum Belediyesi Turgutreis Hayırlı Sabancı Mavi Salon da düzenlenen toplantıda 26

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün İ B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S BARTIN ÜNİVERSİTESİ İstiklal Marşı nın 90 Kabulünün Yılında Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı na Genc Bakıslar Ulusal Öğrenci Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 /

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN EYLÜL GÜN EKİM P 1 Pts 2 S 3 1 Çrş 4 2 Prş 5 3 C 6 4 Cts 7 5 Ortaokul-Lise Tanışma Veli Çayları P 8 6 İstanbul un Kurtuluşu Pts 9 7 S 10 8 Ahilik Kültür

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulkadir Soyad: AKSÖZ TC Kimlik No: 48079752710 Uyruk: T.C. Cinsiyet : Erkek Doğum Yeri: İstanbul/Kadıköy Doğum Tarihi: 25/09/1995 Telefon: 05549916572 Eposta

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ Hacettepe Üniversitesi TÜRKİYE TÜRK DÜNYASI TÜRK MÜNEVVERLERİNİN ORTAK SEVDASI Divanü Lugati t-türk (1077) Kâşgarlı

Detaylı

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ

KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ KADIKÖY İNTAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TAKVİMİ AY HAFTA SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK ADI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞE

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ ALİ KEMAL YİĞİTOĞLU KÜTÜPHANESİ Ali Kemal YİĞİTOĞLU Kimdir? Ali Kemal YİĞİTOĞLU 1901 yılında Amasya da dünyaya geldi. 1923 yılında Yüksek Orman Mektebi nden Orman Yüksek Mühendisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 92.YIL KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖREVLER HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar

Detaylı

03 Kasım Kasım 2014

03 Kasım Kasım 2014 03 Kasım 2014-09 Kasım 2014 Kasım 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 03 Kasım Pazartesi 10:00 - BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YIL AÇILIŞ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ve İBB Kültür A.Ş. nin katkılarıyla düzenlenen Bu yıl Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yapılacak olan Beyazıt Ramazan Sohbetleri, kültür tarihçisi Dursun Gürlek sohbetiyle Ramazan'ı karşılıyor. Program 28 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir AKADEMİKHABERLER \ FAKÜLTEMİz Prof. Dr. Hüseyin DEKANI Saim Kendir Fakültemizde 4 kasım 1977 günü yapılan seçimle Prof. Dr. H. Saim Kendir Dekanlığa getirilmiştir. 1933 yılında Mersin'de doğan Prof. Kendir

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

UZAK DOĞU'DA İDİL-URAL TÜRKLERİNİN YAYIN FAALİYETLERİ VE TOKYO MAHÂLLE-İ İSLÂMİYE MATBAASI

UZAK DOĞU'DA İDİL-URAL TÜRKLERİNİN YAYIN FAALİYETLERİ VE TOKYO MAHÂLLE-İ İSLÂMİYE MATBAASI UZAK DOĞU'DA İDİL-URAL TÜRKLERİNİN YAYIN FAALİYETLERİ VE TOKYO MAHÂLLE-İ İSLÂMİYE MATBAASI A. MERTHAN DÜNDAR* Özet: Rus Devriminin ardından bazı İdil Ural Türk Tatar toplulukları Uzak Doğu 'ya göç etmişlerdir.

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 78. YIL DÖNÜMÜNDE TÖRENLERLE ANILDI Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, ebediyete intikalinin 78.nci yıl dönümünde, İskenderun Teknik Üniversitesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE

DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE POLATCAN, F. (2017). Dr. Nurşat Biçer in Türkçe Öğretimi Tarihi Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2890-2894. DR. NURŞAT BİÇER İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞİM. Yüzüncı Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği / VAN ( )

ÖZ GEÇMİŞİM. Yüzüncı Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği / VAN ( ) ÖZ GEÇMİŞİM A- KİŞİSEL BİLGİLER Adı: Oğuzhan Soyadı: Aydın Doğum Yeri ve Tarihi: Erzincan / 26.05.1983 Medeni Durumu: Evli ve 2 çocuk babası Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 1. Adı Soyadı :Ahmet Güngör ÖZGEÇMİŞ Adres Telefon E-posta : Gedikkaya Mah., Naci Bey Cad., Atakent Sitesi, B-Blok, No:82/14 Giresun : 05422401118 :gungorelda@hotmail.com 2. Doğum Tarihi :05.06.1967 3.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Tel: 04543101000 GENEL BİLGİLER. Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği, 1990 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ E-mail: gungorelda@hotmail.com RESİM ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güngör Tel: 04543101000 Dahili: 1585 Kişisel web sayfası linki:gungorname.com GENEL BİLGİLER Doğum Yeri Alaca/

Detaylı