YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ!"

Transkript

1 Yerel yönetimlerden taleplerimizi birlikte belirliyoruz. Yerel seçimleri geride bıraktık. Şimdi sıra verilen sözlerin takipçisi olmakta. İmzalanan taahhütnamenin takibini hep birlikte yapacak, ihtiyaçlarımızı beraber belirleyeceğiz. DEVAMI sayfa 16 DEVAMI sayfa 5-6 Yerleşimlerimizdeki hayatlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olması için... Uyuşturucu bağımlılığına, satışına ve dağıtımına karşı etkin önlemler alınmalıdır. Yerleşimlerimizdeki açık ve gizli baz istasyonları kaldırılmalıdır 5. SAYI 01 Eylül 2014 Ücretsizdir YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ! DERBENT 24 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Riskli Alan edilmesine karşı mahalle derneği ve mahalle kooperatifi tarafından açılan iptal davası Danıştay 14. Daire de görüldü. DEVAMI sayfa 02 FSM 20 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen FSM-Baltalimanı nda mahalle derneği tarafından açılan dava devam ediyor. DEVAMI sayfa 02 DERBENT Dönüşüm projesinin temel dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na karşı mahalle derneği ve mahalle kooperatifi tarafından açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi nde görüldü. Plana dayanarak hazırlanan ve seçimlerden önce kat irtifak tapusu dağıtılan projenin ruhsatı iptal edildi. DEVAMI sayfa 03 REŞİTPAŞA İstinye Park ile FSM köprüsü arasında planlanan ve 2009 da yapılan plan tadilatı dava yoluyla iptal edilen yol planını İBB tekrar gündemine aldı. Vatandaşlar ve mahalle derneği açtığı davayı kazandı. Ardından İBB temyiz etti. DEVAMI sayfa 04 K.KARABEKİR PAŞA Tapu tahsis belgesi iptal kararına karşı, hak sahibi vatandaş açtığı iptal davasını kazandı. DEVAMI sayfa 05 FERAHEVLER Üzerindeki yapı sahiplerinden gizlenerek müteahhit firmalar lehine gerçekleştiren 18 uygulamasına karşı hak sahipleri dava açtı. DEVAMI sayfa 05

2 02 DERBENT MAHALLESİ RİSKLİ ALAN DEĞİLDİR! Derbent (Çamlıtepe) mahallesinin 3 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmesine karşı Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi nin açmış olduğu iptal davası Danıştay 14. Daire de görüldü, karara bağlandı. Kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra İstanbul da Derbent ve FSM/Baltalimanı riskli alan ilan edilmişti. Kararı öğrendikten sonra mahallelerde yaşayan insanların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne yaptığı toplu itiraz sonucu dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, FSM ye gelerek mahallede yaşayanların rızası alınmadan hiçbir projenin gerçekleştirilemeyeceğini sözünü vermişti. Ancak bu sözün üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan Derbent için hazırlanan ve Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcıların ilgisine sunulmak üzere lüks konut projesi hazırlanmıştı. Sarıyerliler, Derbent ve FSM de yaşanacak her türlü uygulamanın diğer mahallelere de etkisi olacağı bilinci ve komşuluk hukukunun gerektirdiği dayanışmayı destek vererek gösterdiler. Danıştay 14. Daire de görülen davada mahkeme; Bakanlar Ku rulu kararıyla riskli alan olduğu kararlaştırılan İstanbul ili Sarıyer İlçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde yer alan alanın öngörülen şekilde zemin yapısı ve üzerinde bulunan yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulmadığı gerekçesiyle riskli alan kararını iptal etti. FSM davası devam ediyor tarihinde Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılarak 20 Ocak 2013 te resmi gazetede yayımlanmış olan FSm (Armutlu) ve Baltalimanı nın riskli alan ilan edilmesi kararına karşı Fatih Sultan mahallesi derneği Danıştay 14. Daire de dava açtı ve dava görülmeye devam ediyor.

3 03 DERBENT TE LÜKS KONUT YAPMAK İÇİN HAZIRLANAN PLAN İPTAL EDİLDİ. Derbent te yaşayanları mahallenin yüz ölçümünün yüzde 30 una sıkıştıran, mevcutta bulunan 2100 konut yerine 1650 kutu kutu konut yapmayı hedefleyen projenin dayanağı olan plan iptal edildi. Mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan yapılan, mahalle sakinlerinden önce Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcılara sunulan projeye dayanak olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştı. Mahalle Derneği, Mahalle Kooperatifi ve binlerce vatandaş mahalleyi mevcut yüzölçümünün yüzde 30 unu sıkıştıran plana karşı İPTAL davası açmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi 1/5000 ölçekli planın iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme iptal kararında; Boğaziçi alanında yapılacak yapılarda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği, anılan kanuna bağlı olarak da geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan davaya konu planlama bölgesinde plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na ait olmasına karşın, davalı Bakanlıkça yapılan planda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA DAYANARAK HAZIR- LANAN VE CANNES DA ALICIYA ÇIKARILAN PROJENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından İPTAL edilen 1/5000 ölçekli plana dayanarak hazırlanan ve mahalleliden saklanarak Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcıların ilgisine sunulmak üzere sergilenen lüks konut projesinin ruhsatı, Sarıyer Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi.

4 04 REŞİTPAŞA DA YİNE PLAN TADİLATI Mevzu İstinya Park olunca plan ilkeleri ve hukuk dinlemeden plan tadilatı üstüne plan tadilatı yapıyorlar. Reşitpaşa Plan Tadilatı Yapılan Alanın Fotoğrafı Plan Tadilatı Nedir? İlk Plan Plan değişikliği yapılan alanda plan onama tarihinde geçerli olan Plan Yapımına Ait Esaslarına Dair Yönetmelikte plan değişikliği (Değişik: RG 17/3/ ) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir biçiminde açıklanmaktadır. Plan değişikliği keyfi olarak yapılamaz. Değişiklik yapılan alanın İkinci Plan sosyal-ekonomik yapısına uygun olmak, mevcut yapılaşmanın ve yerleşimcilerin sosyal ve iktisadi gerekçelerini gözetmek zorundadır. Yapılan değişiklik, mevcut planların ana kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Bilindiği gibi 2009 yılında İstinye Park AVM ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Reşitpaşa Mahallesi nde 72 binanın yıkımını öngören plan tadilatı yapılmıştı. Bu tadilat sonrasında açılan davalarla plan iptal edilmişti. İBB bu iptal sonrasında İstinye Parkın çıkarlarını düşünmekten vazgeçmedi. Benzer içerikte bir plan tadilatını 2011 yılında tekrar onaylayıp mahallenin evleri üzerinde AVM nin çıkarlarının savunulmasına devam edildi. Bu amaçla İstinye Parka ulaşımı kolalaştırıp, evlerimizin yıkımını kolaylaştıran yeni proje yapıldı. Mahalle Derneği girişimiyle dernek ve evleri yıkılan mahalleliler projenin iptali istemiyle dava açtı. Açılan dava 2012 yılında İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararıyla mahallelinin lehine sonuçlandı. Mahallenin mahallede yaşayana ait olduğu, mahalleliye rağmen yapılan işlerin gayrı meşru olduğu bir kere de mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu.

5 05 TAPU BEKLERKEN TAPU TAHSİS BELGESİNİ İPTAL ETTİLER Kazımkarabekir de bir mahalle sakini tapu tahsis belgesinin iptal edildiğini ecrimisil tebligatıyla öğrendi. İdare nin, Kazımkarabekir mahallesinde bir vatandaşın konutuna ait tapu tahsis belgesini iptal ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgilendirilmeyen mahalle sakini kararı, evine gelen ecrimisil tebligatıyla öğrendi. Hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadan alınan bu karara dava açan mahalleli, davayı kazandı ve tapu tahsis belgesini geri aldı. MAĞDURİYET YARATAN PARSELASYONA YÜRÜTMEYİ DURDURMA Ferahevler de vatandaşı mağdur eden parselasyon uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 yılında yaptığı plan tadilatıyla, üzerinde vatandaşların oturduğu araziyi Yeni Beldemiz sitesine takas yoluyla vererek yeni bir parselasyon yapmıştı. Yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar haklarını aramak için avukata vekalet verip dava açmak istedi. Ancak başvurdukları avukat hukuki süreci başlatmadı yılında evlerine gelen tebligatla hukuki sürecin başlatılmadığı öğrenen mahalle sakinleri, mahalle derneğiyle iletişime geçerek çözüm yolları aramaya başladı.

6 06 YERLEŞİMLERİMİZDE DAHA SAĞLIKLI ve GÜVENLİ YAŞAMAK İSTİYORUZ Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Etmek İdari ve Toplumsaldır! Ne tek başına ailenin, ne tek başına mahallenin, ne de idari kurumların tek tek mücadelesiyle önlenemez. Hepsinin bir arada ve birlikte güç ve anlayış birliği içinde davranmalarıyla önlenebilir.biz Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatifleri olarak, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere uyuşturucu imali, satışı, dağıtımı, kullanımı ve bağımlılığıyla mücadelede açık tutumumuzu ilan ediyoruz. Ve biliyoruz ki; sadece polisiye tedbirlerle aşılamaz. Bağımlılığı yaratan nedenlerle mücadeleyi de asli görevlerimizden sayıyoruz. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu ile Türkiye nin bu alandaki mevcut durum verilerini, Devlet Denetleme Kurulunun Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi hakkında hazırlanan tarih ve 2014/2 sayılı araştırma ve inceleme raporunda tespit ettikleri eksiklikler ve öneriler ile bu alana ilişkin yapılan çalışma sonuçlarına göre; Ülkemizde yaşam boyu uyuşturucu madde kullanma oranının istatistiki verilerde %2,7 olduğu belirtilmektedir. Uzmanlar, bağımlılığa yakalanma oranlarının istatistiklere yansıyan oranlardan daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu ve bağımlılık sayısı artmaktadır. Tedavi gören hastaların; %70,6 sının ilk ve ortaöğretim mezunu, %5,2 sinin yüksekokul mezunu, %2,4 ünün hiç okula gitmemiş olduğu görülmektedir. Madde kullanım sorunu toplumun tüm kesimini etkilemekle birlikte işsiz/yoksul kesimini daha çok etkilediği görülmektedir. Tedavi gören kişiler iş durumlarına göre; %59 unun işsiz olduğu, %30,3 ünün düzenli işi olduğu, %2,5 inin öğrenci olduğu görülmektedir verilerine göre bağımlılık tedavisi yapan 25 tedavi merkezi bulunmaktadır ve toplam 678 hasta yatağı ayrılmıştır, bunun 457 adedi Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde, 221 adedi ise üniversite ve özel hastaneler bünyesinde bulunmaktadır. Tanımlanan bu kapasite alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için toplam sayıdır. (Kaynak; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2013.) Tedavi merkezlerinin mevcut kapasitesi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Tedavi başvurularına bazen aylar sonra cevap verilebilmektedir. Ayrıca, maddi, idari ve teknik kapasite yetersizlikleri nedeniyle bağımlı bireylerin tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyonu için ihtiyaç duyulan hizmetler gerektiği şekilde verilememekte, hastanın tedavi görmüş olsa bile yeniden bağımlı hale gelme riski yükselmektedir belirtilmektedir. (Devlet Denetleme Kurulunun Araştırma ve inceleme raporu 2014/2) Tedavinin başarısı açısından rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanması çok önemlidir. Tedavinin etkili ve başarılı olması isteniyorsa, uyuşturucu madde bağımlılarının tıbbi tedavisi sonrasında ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla, rehabilitasyon hizmetlerinin/programlarının uygulanması, işgücü hizmetlerinden yararlandırılması, sosyal uyum projelerine öncelik verilmesi gerekmektedir. (Kaynak: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, 2013) Ancak Türkiye de bağımlılık alanında sosyal destek sistemleri ve rehabilitasyon çalışmaları istenilen düzeyde değildir. Bireyler, bağımlılıktan kurtulmaları sonrasında hayata yeniden tutunma ve toplumsal yaşamla kuvvetli bağlar kurma konusunda yeterince desteklenememektedir. (Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve inceleme raporu, 2014/2) Madde bağımlılığı bir suç değil tedavi edilebilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur! Erken yaşta maddeye başlayanlarda çoklu madde bağımlılığı gelişme riski daha fazladır. Erken yaşta madde kullanımı, eğitimin yarım kalmasına neden olmaktadır ve buna bağlı olarak da meslek edinemeyip işsizliği kolaylaştırmakta, çocukların suçla ve suç bağlantılı çevreyle tanışmasına yol açmaktadır. Bu şekilde çocuğun maddeden uzaklaşması zorlaşmakta ve çoklu madde bağımlılığı gelişme riski artmakta, psikotik bozukluk gibi ciddi psikiyatrik hastalıklar için önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır.

7 07 Bizler mahalle dernekleri ve mahalle kooperatifleri olarak yaşadığımız yerleşimlerin hukuki güvence kavuşturulması çabalarını sürdürürken bizlerin ve çocuklarımızın hayatlarını sağlıklarını tehdit eden uyuşturucu ve baz istasyonları belalarına karşı da hepbirlikte mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Bunun için merkezi ve yerel idareleri etkin önlemler almaya davet ediyoruz. Mahallelerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı sağlımıza ve hayatımıza sahip çıkmanın bir gereği olarak duyarlı davranmaya çağırıyoruz. SONUÇ OLARAK TUBİM 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporundaki veriler, Devlet Denetleme Kurulunun Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi hakkında hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda belirtilen öneriler ile bu alana ilişkin yapılan tüm çalışmalarda; Her geçen yıl madde kullanımının yaygınlığının artarak devam ettiği, Madde kullanmaya başlama yaşının giderek düştüğü, İşsiz/yoksul kesimleri daha çok etkilediği, Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu olanların sayısının arttığı, Ölümlerin yıllar içinde artış gösterdiği yeni AMATEM lerin açılmasına ve yatak sayısının artırılmasına rağmen mevcut tedavi merkezleri sayı, yatak ve uzman sayısı bakımından yetersiz olduğu, (Bu duruma rağmen İzmir EGEBAM, Ankara Gazi Üni. AMATEM kapatılmıştır.) Uyuşturucu madde kullanıcılarının %10 unun 15 yaşından küçük olması ve %47 sinin yaşları arasında olmasına rağmen bağımlılık merkezlerinin çok az bir kısmının 18 yaşın altındakilere hizmet verdiği, Akademik personel sayısının sınırlı olduğu tedavi merkezlerinin tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyonu için ihtiyaç duyulan hizmetlerin gerektiği şekilde verilemediği, Rehabilitasyon ücretlerinin SGK tarafından karşılanmadığı, Madde bağımlıları, gerek tedavi için merkezlere erişimde zorluklar yaşadıklarından; gerekse, tedavi sonrası sosyal rehabilitasyon aşaması takip edilmediğinden tekrar kısa sürede madde kullanmaya başladıkları belirtilmektedir. Alkol-madde bağımlılığına özel üretilmiş ilaçlar çok fazla değildir, birçok maddeye özgü ilaç ise yoktur, maddeyi bırakmanın asıl yolu yaşam biçimini değiştirmektir. Madde kullanımına dair kalıcı devlet politikaları geliştirilmeli, özellikle çocuk ve ergen tedavi merkezlerine önem verilmeli, tedavi merkezlerinin yetersizlikleri giderilmeli, tedavi kurumlarında sentetik kannabinoidler (SK) tarama testleri hızla yaygınlaştırılmalı, SK kullanıcılarına yaklaşım multidisipliner bir tedavi planı oluşturma zorunluluğu getirilmelidir. Dr. Ergün Demir, Dr. Güray Kılıç ın 14 Eylül 2014 tarihinde Birgün gazetesinde yayımlanan makalesinden yararlanılmıştır. Anayasamızın bu konuda hükümleri açıktır: MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. MADDE 41- ( ) Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar ( ) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. MADDE 58- ( ) Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. ( )

8 08 SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN AÇIK VE GİZLİ BAZ İSTASYONLARI KALDIRILMALIDIR! 7 den 70 e her vatandaşın bu kadar yaygın cep telefonu kullanmasını ve iletişim hakkının etkin kullanılması gerekçesinin arkasına saklanarak, sağlığımızla oynanmasına itiraz ediyoruz. Memleketin her yerinde yaşanan bela, bizlerin de yanı başında. Kimisi açık görüyoruz. Kimisi ise halkın tepkisinden çekinildiği için gizli ve kamufle edilmiş vaziyette. Maliyetten kaçındıkları için göz göre göre bizlerin sağlığını tehlikeye atmakta bir beis görmüyorlar. Ve bizler sessiz kaldıkça da böyle sürmesindende, GSM operetörleri pek memnunlar. Biz, Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatifleri olarak memnun değiliz. Öncelikle Sarıyer Belediyesi ni..... tarihinde almış olduğu Belediye meclis kararını uygulamaya davet ediyoruz. Bugüne kadar açılmış davalarda verilen ve kesinleşen Yargıtay kararlarında Mahkemelerin ifade ettikleri açıktır.. Baz istasyonlarının konumu yerleşim yerlerine yakınlığı itibariyle yönetmelikte belirlenen limit değerlerin altında olsa da uzun sürede kişi ve çevreye zarar vereceği ve istasyonun bulunduğu kullanılmasının sakıncalı olduğu Baz istasyonunun yaydığı radrasyonu referans değerlerinin altında olsa bile meskun alanlarda yaratacağı uzun süreli maruziyet nedeniyle insanların sağlığı olumsuz yönde etkileneceği....hiçbir hizmetin, insan yaşamı kadar öncelikle ve hayati önem taşımayacağı. Yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanların sağlıklarını kaybetmesi ve ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemeyeceği. İnsan sağlığının önüne geçen bir hizmetin kişi yaşamından önce gelmesi düşünülemeyeceği.. Anayasaca teminat altına alınan Anayasa nın 17. Maddesinde teminat altına alınan yaşam hakkı ve yine Anayasanın 56. Maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ve yine İnsan Hakları Beyannamesi nin 25. Maddesi yeterince açık olduğu belirtilerek tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında Nükleer tıp uzmanı ve öğretim üyesi bilirkişilerin raporlarında belirttiği gibi baz istasyonları yaydığı elektro manyetik radrasyon ve dalgalar nedeniyle insan sağlığını etkiler nitelikte olduğu tespit edilmiş olup Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da baz istasyonlarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Her vatandaşın tespit ettiği açık ve gizli baz istasyonu bilgisini derneklerimize ve Kooperatiflerimize ulaştırmasını istiyoruz. Mahallemize de sağlığımıza da sahip çıkacağız.

9 09 Mahalleler Semt Evi İstiyor Emirgan; Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi temsilcileri belediyeyi ziyaret ederek, Sarıyer Belediye Başkanlığı na semtevi yapılmaya müsait alanı önerildi. Önerinin kabulü üzerine Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nden mühendisler, alanın uygunluğunu onayladı ve semtevinin prefabrik olarak yapılabileceğini belirtti. İnşaat aşamasına geldi. Emirgan halkı bekliyor! HER MAHALLEYE BİR SEMT EVİ Semt Evleri bugüne kadar Bahçeköy, Kazım Karabekir, Kireçburnu, İstinye, Rumelihisarı, Rumelikavağı ve PTT olmak üzere 7 mahallede kuruldu. Semt evi olmayan mahalleler bu hizmetin kendilerine ne zaman sunulacağını soruyorlar. Sarıyer Belediyesi, 2009 seçimlerinde her mahallede vatandaşların hizmetine semt evleri sunma sözü vermişti. Yetkililer, semt evlerinin amacını, hizmetlerin mahallelere hızlı ve etkili bir şekilde sunulması ve mahallelerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi olarak ifade ediyor. Belediye başkanı söz vermişti Semt evlerinin, ilçe belediyesinin mahallelilerin yaşamına dokunan en işlevsel çalışmalarından birisi olduğu belirtiliyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçedeki ilk semt evi olan Bahçeköy Semt Evi nin açılışında projeye ne kadar önem verdiğini söylemişti: Bahçeköy Semt Evimizle her fırsatta dile getirdiğimiz hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışını yaşama geçiren örnek hizmetlerimizden birine daha imza atıyoruz. Başkanın semt evlerinin sosyal belediyeciliğin bir parçası olduğu sözlerine katılıyoruz. Sosyal belediyeciliğin halkın kendi ihtiyaç ve sorunlarını belirlemesi, çözüm sürecinde söz sahibi olması ve çözüme yönelik uygulamalarda da bizzat katkı koyması üzerinden gerçekleşeceğine, semt evlerinin de bu bağlamda önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. O zaman her mahallede bir semt evi olması belediyenin öncelikli meselesi olmalıdır diyoruz. Reşitpaşa; Reşitpaşa Mahallesi Muhtarlığı ile Mahalle Dernek ve Mahalle Kooperatif yönetimleri, Sarıyer Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde taleplerini iletti ve yer önerisinde bulundu. Belediye ekiplerince yapılan tespit ve incelemeler sonrası, yer önerisi uygun bulundu ve yetkililer en kısa süre içinde semtevi yapımına başlanacağını belirtti. Reşitpaşa halkı, semtevi projesinin bir vaat olmaktan çıkıp, hayata geçirilmesini bekliyor! Ferahevler; Mahalle Derneği Sarıyer Belediyesi ile yaptığı görüşme sonucunda, yapılacak uygun yerin saptanması için yetkililerin Mahalleye gelmesini bekliyor! Derbent; 2011 yılında Sarıyer Belediyesi yle yapılan görüşmeler sonrasında arazi alternatifleri belirlendi, malzemeler getirildi ve çalışmalara başlandı. Sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından sorun çıkarıldığı tarafımıza söylendi. Bekliyorlar! Kocataş; Sarıyer Belediyesi nin mahalleliye verdiği semtevi sözü üzerine mahalle kooperatifi hem mahallenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kreş ihtiyacını karşılayacak proje fikir tasarımını gönüllü mimarlarla çalıştı. Fikir belediyeye iletildi. Görüşme zamanı bekleniyor. Pınar; Pınar Mahallesi derneği, Mahalle Kooperatifi ve Muhtarlık, ortak fikirle uygun yeri önererek taleplerini ilettiler. Yetkililerin harekete geçmesini bekliyorlar!

10 10 KOCATAŞ, SUYUNU GERİ KAZANDI! 23 Aralık 2013 tarihli haberimizde yer alan Kocataş suyunun, kurumaya terk edilmesiyle ilgili yapılan haber nihayet sonuç verdi. Çeşme çalışmalarında yedi buçuk tonluk su deposu ve çeşmeye rahat inilmesini sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Çeşmenin yanında gelen vatandaşların piknik yapıp dinlenebilecekleri küçük bir mesire alanına da yer verildi. Yapılan çeşmeden Kocataş sakinleri kadar çevre mahalleler de yararlanmaya başladı. KOCATAŞ TA YENİ TRAFO YERLEŞTİRİLDİ Mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleri sonucunda Kocataş mahallesi elektrik trafosuna kavuştu. Kocataş Mahallesi nin belli bir kısmana elektrik akımı voltaj olarak çok düşük gittiği için elektrikli ev aletlerinin çoğunun yanması ve bozulmasına yol açıyordu. Bunun üzerine tüm mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimiyle BEDAŞ Elektrik İdaresi ne müracaat edilerek inceleme yapılması sağlandı. Bu inceleme sonucunda, mahallede uygun olan bir yere trafo yerleştirilmesi için, Sarıyer Belediyesi Meclisi nden gerekli kararın alınması gerektiği söylendi. İlgili karar Belediye Meclis inden çıktı, mahalleye trafo yerleştirildi.

11 11 MAHALLEDE YOLLAR YARIŞ PİSTİNE VE ATIŞ POLİGONUNA DÖNDÜ Emirgan mahallesi sakinleri, havanın kararmasıyla birlikte yoldan gelen yarış sesleri sebebiyle tedirginlik yaşıyor. Behçet Kemal Çağlar Lisesi nden İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi ne kadar olan 3 km yol, çift taraflı olarak araba ve motor yarış pistine döndü. Lüks arabalarıyla ve motorsikletleriyle mahalle dışından gelenler yüksek hız yaparak yarışlar düzenliyor, çıkardıkları gürültüyle mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Yarış yapılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için belediye ve emniyet görevlilerine yapılan başvurular ise henüz bir karşılık bulabilmiş değil. Diğer yandan, yine aynı yol gece yarısından sonra ise silah poligonuna dönüyor. Nereden geldiği bilinmeyen şahıslar amaçsız ve hedefsizce havaya ateş açıyor, kör kurşunlar mahalleliyi tehdit ediyor. Bu konuda da gerekli başvurular yanıtlanmayı beklerken, mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. ÇAYIRBAŞIN DA SU BASKINI Çayırbaşı nda şiddetli yağan yağmur sonrasında evleri kanalizasyon suları bastı. Deniz seviyesiyle aynı seviyede bulunan Çayırbaşı nda yağmur suyu kanallarının olmaması nedeniyle yağmur sularının lağım kanallarına yaptığı aşırı baskı sonucunda mahalledeki birçok evi lağım suları bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalışırken, bazıları pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar sudan kurtarmak için eşyalarını evlerinin su basmayan odalarına taşıdı. Ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanan vatandaşlar duruma tepki gösterip, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Semt sakinleri özellikle Sarıyer Belediyesi nden beklentilerinin, Çayırbaşı nda lağım kanallarından ayrı olarak yağmur suyu kanalları inşa edilmesi olduğunu söylediler.

12 12 MAHALLEM ÇAYIRBAŞI DERNEĞİ KURULDU Mahallem Çayırbaşı Derneği, mahalle ve kentin sorunlarına mahallede yaşayanların katılımıyla çözüm üretmek amacıyla yola çıktı. Eğitim, sağlık, yol, su, doğalgaz gibi hizmetlerin eşdeğer biçimde tedariki ve gerekli alt yapı mekan ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunmayı hedefleyen Mahallem Çayırbaşı Derneği, mahalle aidiyeti ve güvenlik duygusunun pekiştirilmesi için de çalışmalar yürütecek. Derneğin diğer kuruluş amaçları ise şu şekilde sıralanıyor: Mahallede yaşayanların sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinin artırılması, çalışma hayatından kaynaklı sorunlara çözümler üretmek, eğitim ve öğretim hizmetlerini güçlendirilerek ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek, afetlere dair toplumsal duyarlılığı artırarak önlemler almak ve hazırlık çalışmaları yapmak, toplumda ekolojik bilinci geliştirerek gündelik hayat alışkanlıklarını kapsar nitelikte etkin kılmak. Yerleşim alanlarını etkileyebilecek, resmi ve özel kurumların her ölçekte planlama, yenileme, dönüşüm, rehabilitasyon, restorasyon, inşaat proje ve çalışmalarını takip ederek mahalle sakinlerinin bilgi sahibi olmasını sağlamak, üniversite, meslek odaları ve diğer uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden de yararlanmak suretiyle bu konularda girişimlerde bulunmak. Hizmetlerin yerindeliği ve yeterliliği hususunda vatandaşların şikayetlerini, dileklerini saptayarak ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak, belirtilen amaçlar doğrultusunda öneriler geliştirerek sunmak ve takip etmek. DERBENT HALK EĞİTİM MERKEZİ NE KAVUŞTU Uzun süredir bakımsız duran Halk Eğitim Merkezi; mahalle derneği, mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleriyle onarıldı. Mahallede yaşayan kadınlara biçki ve dikiş eğitiminin verildiği Halk Eğitim Merkezi, devam eden bakım ve onarımla mahallenin kullanımına yeniden kazandırıldı. Merkez, evine ekonomik katkı sağlamak isteyen kadınlar için zanaat eğitimi veriyor. Zanaat eğitimi yanında kadınlar için birlikte üretmenin, dayanışmanın mekanı olan Halk Eğitim Merkezi yenilenmiş çehresiyle mahallede yaşayan tüm kadınlarını birlikte öğrenmeye davet ediyor.

13 13 YERLERİNDEN ÇIKARILAN KURSİYERLERE REŞİTPAŞA MAHALLE DERNEĞİ KUCAK AÇTI Kursiyerler iki aşkın süredir faaliyetlerini Reşitpaşa Mahalle Derneği lokalinde sürdürüyor. Sarıyer Bedediyesi, Reşitpaşa Mahallesin de 5 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kurs merkezini kapattı. Kendilerine yeni bir yer gösterilmeyen kursiyerler; açıkta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Durumdan haberdar olan Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği, kursiyerleri kendi mekanlarını kullanmaya davet etti. Bu daveti kabul eden kursiyerler 2 ayı aşkın bir süredir faaliyetlerini dernek lokalinde sürdürmekteler. Kalıcı çözüm için, dernek yöneticileri, kursiyerler ve Reşitpaşa halkı, Sarıyer Belediyesi nin kendilerine verdiği sözü tutarak, bir an önce mahallelerinde bir semt evi açılmasını bekliyorlar. FERAHEVLER DE DAYANIŞMA YEMEĞİ VE KADINLAR İÇİN KAHVALTI DÜZENLENDİ RUMELİHİSARLILAR GELENEKSEL TEKNE GEZİSİ VE İFTARDA BULUŞTU Mevlana Parkı nda gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde Ferahevliler komşuluk ve birliktelik mesajı verdiler. Kadınlara özel düzenlenen kahvaltıda kadınlar kendi mahalle deneyimlerini paylaştılar. Mahalle sakinlerinin yüksek katılım gösterdiği yemek cemiyetinde, mahalle değerlerinin komşuluk hukuku üzerine kurulu olduğuna ve bu değerlerin kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Sarıyer in diğer mahallelerinde de misafirlerin katılım gösterdiği yemekte, dernekleşen ve kooperatifleşen mahalleler birlikteyiz, buradayız mesajı verdi. Kadınların katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde ise kadınlar, mahallede yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini paylaştılar. Rumelihisar mahallele sakinleri yaza geleneksel tekne gezisiyle merhaba dedi, yol haritasını konuştu. İftar cemiyetinde ise mahalle kooperatifinin çalışmaları paylaşıldı. Rumelihisarı mahallesinde, 12 Temmuz 2014 Cumartesi Akşamı Duatepe parkında 1000 i aşkın mahallelinin katılımı ile bir iftar yemeği gerçekleştirildi. İftarda sokak, mahallenin sorunlarını ve talepleri tartışıldı ve mahallesi yerleşimcileri dayanışma kooperatifinin çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu. Bu etkinlikten 1 hafta imece usülü ile Bahariye Sokak ta mahalle derneği ve kooperatifin öncülüğünde sokak iftarı geleneği başlatıldı. Sokak iftarı 8, 10 evin ortaklaşarak pişirdiği yemeklerin dernek tarafından dağıtımı ve ikramı şeklinde yapıldı.

14 14 PARTİMİZ, SEÇİMİMİZ MAHALLEMİZ DEDİK! 2014 yerel seçimlerini, kuruluş ve biraraya geliş gerekçelerimize bağlı kalarak geçirdik. Seçimleri hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin; mahallemize, konutlarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmanın vesilesi kıldık. Taleplerimizi de, taahhüdünü istediklerimizi de siyasi, etnik, mezhebi, cinsiyet, yaş, memleket ayrımı yapmadan hep birlikte kararlaştırdık. * 29 Kasım 2013 te düzenlediğimiz gecede Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz sloganıyla biraraya geldik. Daha umutlu günler için, birlik ve beraberliğimiz için tüm komşularımızı oyuna, evine, mahallesine sahip çıkmaya davet ettik. Derbent ve FSM için çözüm diye dayatılan her projenin, Sarıyer in tüm mahallelerini yakinen ilgilendirdiğini duyurduk. Kaygısı, kederi, tarihi ortak bütün Sarıyer mahalleleri için 12 Ocak ta toplandık ve yürüdük. * 23 Aralık 2013 te ilk sayısını çıkardığımız matbuatımız Mahalleden ile sorunlarımızı ve taleplerimizi ortaya koyduk. Bizi arka bahçe olarak görene de gösterene de bağımsızlığımızı duyurduk. Umudun sesi olacağız dedik, sorunlarımız ve taleplerimiz kadar kazanımlarımızı da yazdık. Matbuatımız yoluna bizimle birlikte, verilen sözlerin takibinde de devam ediyor. * Muhtar adaylarına yanımızda olun dedik. Mahallede yaşayanların kederini ve sevincini paylaşan, resmi kurumlar nezdinde mahallenin taleplerinin takipçisi olan, mahalle hayatında akla ve vicdana karşılık gelen, adalet hissinin temsilcisi bir muhtarlık için 9 ilke belirledik. Bu ilkeler doğrultusunda hazırladığımız taahhütnameyi imzalayan adaylar arasından muhtarlarımızı seçtik. * Derbent ve FSM için Ferahevler de oluşturulan rezerv alan a sesimizi hep birlikte yükselttik. Bugün * Her seçim döneminde farklı şekillerde söylenen Tapular bagajda vaatlerine artık yeter dedik. Yerleşimlerimize dönük hukuki çözümün arazilerin üzerinde yaşayanlara toplu devri olduğunu anlattık. Olmaz diyene hukuki yolları, Yetkim yok diyene yetkilerini hatırlattığımız toplantılar düzenledik. Toplantılar sonunda topladığımız binlerce imzayı Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne teslim ettik. * Söz uçar, yazı kalır şiarından yola çıkarak, siyasilerden tutumlarını yazılı olarak ortaya koymalarını istedik. Hiçbir partiye ve siyasi organizasyona bağlı olmadığımızı bir kez daha düzenlediğimiz taahhütnameyle ortaya koyduk. Açık hava etkinliğimize ayrımsız aday olan tüm siyasi partileri davet ettik. Taahhütnameyi imzalayan adaylar arasından seçimimizi yapacağız dedik. Şimdi ise seçim boyunca ortaya koyduğumuz taleplerin takipçisi olma zamanı. İŞTE TAAHHÜT ETTİKLERİ! sayılı kanun, 2981 sayılı kanun, lerin mahallede kalmasını esas alarak 4- İmar programları ve bütçe hazırlığı 4706 sayılı kanun ve Büyükşehir Belediye mahallenin çoğunluk olarak ilettiği ya- çalışmalarında, öncelikle mahallelerin Kanunu vd. yasal mevzuat hükümzılı taleplerini dikkate alarak bu yönde demokratik örgütlülükleri tarafından lerine dayanılarak mahallemiz yerleşik tadilat yapacağıma veya tadilatın yeterli sunulan yazılı önerileri belediye yetkililerince alanının tamamen bu alanlarda halen olmadığı durumlarda planların yeniden alındıktan sonra hazırlanacak yaşamakta olan hak sahiplerine topluca yapılmasını sağlayacağıma, imar programı taslağı ve bütçe taslağı- devredilerek yerleşimlerin hukuki 3- Bütün planlama çalışmalarını, uygunın her çalışma döneminde yeniden ma- güvenceye kavuşturulmaları konusunda lama etapları ve proje süreçlerine yerleşimcinin hallelerin bilgisine sunacağıma Başkan yetkilerimi kullanacağıma, mahallede kalması amaçlı, adayı olarak kendim ve partimin Meclis 2- Yetkim dahilinde yapılacak her ölçekte mahallenin tamamiyle tartışarak en az Üyesi adayları adına şerefim üzerine söz planlama çalışmalarında yerleşimci- %70 nin onayıyla hazırlayacağıma, veriyorum.

15 15 TALEPLERİMİZİN DE İMZALARIMIZIN DA ARKASINDAYIZ! Seçim dönemi sona erdi. Beklentilerimizi ortaya koyduk, sözlerimizi aldık. Şimdi sıra verilen sözlerin takibini hep birlikte yapmakta! Yoğun seçim dönemi boyunca beklentilerimizi ortaya koymak ve sözümüzü söylemek adına bizler de çok çalıştık. Seçim sonrasında yerel yönetimlerin 5 yıllık çalışma planı hazırlıklarını yaptıkları bir dönem önümüzde duruyor. Mahallelerde yaşayanlar olarak yaşam alanlarımıza ilişkin sorunlarla hergün bizler karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzdendir ki; mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bizler biliyoruz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin taleplerimizi birlikte belirleyip yetkililere ileteceğiz. Çünkü biliyoruz ki; ortaklaştığımız sorunlarımız olduğu kadar birebir tespit ettiğimiz sorunlarımız da mevcut. Birebir tespit ettiğimiz her sorun hepimizin sorunudur ve nasıl ki mahallelerimizi hep birlikte kurduysak bugün yaşadığımız sorunlara da birlikte çözüm üretebiliriz. Belediyeden çalıştay sözü aldık Tüm adaylara imzalatmak üzere çalışmasını yürüttüğümüz taahhütname ile bütün planlama ve hizmet çalışmalarının bizle paylaşılması ve fikrimizin alınması sözü almıştık. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belediye ile seçim sonrasında yaptığımız görüşmede gösterdik. Sonbaharda gerçekleştirilecek çalıştay ile hepbirlikte topladığımız taleplerimizi belediyeye ileteceğiz. Taleplerimizin takibini çalıştaydan sonra da sürdüreceğiz. İmzalarımızın arkasındayız Seçim döneminde her mahallede geniş katılımlı arazi devri toplantıları gerçekleştirdik. Bu çalışmaları her seçim dönemi Tapular bagajda tarzı vaatlerle gelenlere hukuki haklarımızı bildiğimizi ve kendi çözümümüzü ortaya koyduğumuzu göstermek adına gerçekleştirdik. Üzerinde yıllarca yaşadığımız arazilerin bizlere devredilmesi için imzalar topladık ve yetkilelere ilettik. İmza toplama çalışmaları halen devam etmektedir. Teslim ettiğimiz imzalarımızın takibini ise yine hep birlikte yapacağız. Taleplerimizi belirleyeceğimiz toplantılara ilişkin bilgiler mahalle mahalle matbuatımızın son sayfasında yer almaktadır.

16 16 YEREL YÖNETİMLERDEN İSTEDİKLERİMİZİ KAPI KAPI GEZEREK MAHALLEDE YAŞAYANLARLA BİRLİKTE BELİRLİYORUZ Sonbaharda belediyeler 4 yıllık stratejik plan yaparlar ve bütçelerini oluştururlar. Yaşam alanlarımızla ilgili alınacak kararlarda bizim de söyleyecek sözümüz var. Stratejik plan çalışmaları belediyeler tarafından genellikle halka sorulmadan müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirilir. Yerel seçimlerden önce dilekçelerimizle ve taahhütnamede yer alan hükmüyle, bu süreç tamamlanmadan, bizlerin kendi taleplerimizi ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Layık olduğumuz hizmetleri de en iyi bizler biliyorsak, tespit edip yetkililere ulaştırması gereken de takipçisi olması gereken de bizleriz. Bunun için hazırlıklarımıza başladık. Toplantılar yaparak, kapı kapı gezerek, mahallede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her vatandaşımızın öncelikli beklentilerini öğrenme çalışması yapacağız. Devamında da, mahalleliyi davet ettiğimiz açık hava toplantısı ile hazırladığımız dosyayı kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer Sarıyer mahalleleriyle birlikte belediyeye teslim edeceğiz. Sonrasında yapılmak üzere talep edeceğimiz toplantıda da cevaplarını isteyeceğiz. KÜNYE Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatiflerinin katkılarıyla mail: Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çıkarılan bilgi / tanıtım broşürüdür. Basıldığı Yer Akademi Basın Yayın Topkapı / İstanbul

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI. 1 Haziran-30 Ağustos 2013 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ MERKEZ TRAVMA BİRİMİ GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN ETKİLENENLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI 1 Haziran-30 Ağustos 2013 Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması.

A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. 10.BELEDİYE TABİPLİĞİ A1 : Alanya da yaşayan her bireyin daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşaması. A1.H1: Belediye tabipliği tarafından engelli bireyler için ücretsiz fizyoterapi hizmetinin verilmesi; böylece

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Tarih: 06.10.2008 Sayı: 2008 / 0770 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Konu: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Tepeüstü Mevkii, 2453, 2769, 2858, 2859, 2860, 2881,

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I

Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Şiddete Karşı Kadın Buluşması I Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 10-11 Aralık 2005, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 1 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Beşiktaş'taki. tedbir alındı. İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında. tarafından tedbir alındı.

Beşiktaş'taki. tedbir alındı. İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında. tarafından tedbir alındı. 11 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Tedbir alındı İSMAİL Tarman İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan B.T. hakkında öğrencilerine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 48 Tarih:25/3/2011

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2010 YILI FALİYET RAPORU. EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İçerik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Harita Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Numarataj Şefliği ve 2010 Faaliyetleri Emlak ve Kamulaştırma Şefliği ve 2010

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi. İstanbul 5.12.2013

Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi. İstanbul 5.12.2013 Türkiye İMSAD 5. Uluslararası İnşatta Kalite Zirvesi 1 İstanbul 5.12.2013 Türkiye Bina Stoku ve Riskli Binalar Bina Sayısı 19 Milyon 1998 Öncesi Üretilen Yapılar 14 Milyon Riskli Bina Sayısı 7 Milyon Dönüşüm

Detaylı