YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ!"

Transkript

1 Yerel yönetimlerden taleplerimizi birlikte belirliyoruz. Yerel seçimleri geride bıraktık. Şimdi sıra verilen sözlerin takipçisi olmakta. İmzalanan taahhütnamenin takibini hep birlikte yapacak, ihtiyaçlarımızı beraber belirleyeceğiz. DEVAMI sayfa 16 DEVAMI sayfa 5-6 Yerleşimlerimizdeki hayatlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olması için... Uyuşturucu bağımlılığına, satışına ve dağıtımına karşı etkin önlemler alınmalıdır. Yerleşimlerimizdeki açık ve gizli baz istasyonları kaldırılmalıdır 5. SAYI 01 Eylül 2014 Ücretsizdir YERLEŞİMLERİMİZE VE HAKLARIMIZA BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ! DERBENT 24 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Riskli Alan edilmesine karşı mahalle derneği ve mahalle kooperatifi tarafından açılan iptal davası Danıştay 14. Daire de görüldü. DEVAMI sayfa 02 FSM 20 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen FSM-Baltalimanı nda mahalle derneği tarafından açılan dava devam ediyor. DEVAMI sayfa 02 DERBENT Dönüşüm projesinin temel dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na karşı mahalle derneği ve mahalle kooperatifi tarafından açılan dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi nde görüldü. Plana dayanarak hazırlanan ve seçimlerden önce kat irtifak tapusu dağıtılan projenin ruhsatı iptal edildi. DEVAMI sayfa 03 REŞİTPAŞA İstinye Park ile FSM köprüsü arasında planlanan ve 2009 da yapılan plan tadilatı dava yoluyla iptal edilen yol planını İBB tekrar gündemine aldı. Vatandaşlar ve mahalle derneği açtığı davayı kazandı. Ardından İBB temyiz etti. DEVAMI sayfa 04 K.KARABEKİR PAŞA Tapu tahsis belgesi iptal kararına karşı, hak sahibi vatandaş açtığı iptal davasını kazandı. DEVAMI sayfa 05 FERAHEVLER Üzerindeki yapı sahiplerinden gizlenerek müteahhit firmalar lehine gerçekleştiren 18 uygulamasına karşı hak sahipleri dava açtı. DEVAMI sayfa 05

2 02 DERBENT MAHALLESİ RİSKLİ ALAN DEĞİLDİR! Derbent (Çamlıtepe) mahallesinin 3 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmesine karşı Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi nin açmış olduğu iptal davası Danıştay 14. Daire de görüldü, karara bağlandı. Kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden kısa süre sonra İstanbul da Derbent ve FSM/Baltalimanı riskli alan ilan edilmişti. Kararı öğrendikten sonra mahallelerde yaşayan insanların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne yaptığı toplu itiraz sonucu dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, FSM ye gelerek mahallede yaşayanların rızası alınmadan hiçbir projenin gerçekleştirilemeyeceğini sözünü vermişti. Ancak bu sözün üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan Derbent için hazırlanan ve Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcıların ilgisine sunulmak üzere lüks konut projesi hazırlanmıştı. Sarıyerliler, Derbent ve FSM de yaşanacak her türlü uygulamanın diğer mahallelere de etkisi olacağı bilinci ve komşuluk hukukunun gerektirdiği dayanışmayı destek vererek gösterdiler. Danıştay 14. Daire de görülen davada mahkeme; Bakanlar Ku rulu kararıyla riskli alan olduğu kararlaştırılan İstanbul ili Sarıyer İlçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Sarıyer Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi sınırları içerisinde yer alan alanın öngörülen şekilde zemin yapısı ve üzerinde bulunan yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulmadığı gerekçesiyle riskli alan kararını iptal etti. FSM davası devam ediyor tarihinde Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılarak 20 Ocak 2013 te resmi gazetede yayımlanmış olan FSm (Armutlu) ve Baltalimanı nın riskli alan ilan edilmesi kararına karşı Fatih Sultan mahallesi derneği Danıştay 14. Daire de dava açtı ve dava görülmeye devam ediyor.

3 03 DERBENT TE LÜKS KONUT YAPMAK İÇİN HAZIRLANAN PLAN İPTAL EDİLDİ. Derbent te yaşayanları mahallenin yüz ölçümünün yüzde 30 una sıkıştıran, mevcutta bulunan 2100 konut yerine 1650 kutu kutu konut yapmayı hedefleyen projenin dayanağı olan plan iptal edildi. Mahallelinin hiçbir biçimde fikri alınmadan yapılan, mahalle sakinlerinden önce Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcılara sunulan projeye dayanak olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştı. Mahalle Derneği, Mahalle Kooperatifi ve binlerce vatandaş mahalleyi mevcut yüzölçümünün yüzde 30 unu sıkıştıran plana karşı İPTAL davası açmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi 1/5000 ölçekli planın iptal edilmesine karar verdi. Mahkeme iptal kararında; Boğaziçi alanında yapılacak yapılarda 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği, anılan kanuna bağlı olarak da geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan davaya konu planlama bölgesinde plan yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na ait olmasına karşın, davalı Bakanlıkça yapılan planda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti. 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANA DAYANARAK HAZIR- LANAN VE CANNES DA ALICIYA ÇIKARILAN PROJENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından İPTAL edilen 1/5000 ölçekli plana dayanarak hazırlanan ve mahalleliden saklanarak Fransa nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen MIPIM Gayrimenkul Fuarı nda yabancı yatırımcıların ilgisine sunulmak üzere sergilenen lüks konut projesinin ruhsatı, Sarıyer Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi.

4 04 REŞİTPAŞA DA YİNE PLAN TADİLATI Mevzu İstinya Park olunca plan ilkeleri ve hukuk dinlemeden plan tadilatı üstüne plan tadilatı yapıyorlar. Reşitpaşa Plan Tadilatı Yapılan Alanın Fotoğrafı Plan Tadilatı Nedir? İlk Plan Plan değişikliği yapılan alanda plan onama tarihinde geçerli olan Plan Yapımına Ait Esaslarına Dair Yönetmelikte plan değişikliği (Değişik: RG 17/3/ ) Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir biçiminde açıklanmaktadır. Plan değişikliği keyfi olarak yapılamaz. Değişiklik yapılan alanın İkinci Plan sosyal-ekonomik yapısına uygun olmak, mevcut yapılaşmanın ve yerleşimcilerin sosyal ve iktisadi gerekçelerini gözetmek zorundadır. Yapılan değişiklik, mevcut planların ana kararlarıyla uyumlu olmak zorundadır. Bilindiği gibi 2009 yılında İstinye Park AVM ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Reşitpaşa Mahallesi nde 72 binanın yıkımını öngören plan tadilatı yapılmıştı. Bu tadilat sonrasında açılan davalarla plan iptal edilmişti. İBB bu iptal sonrasında İstinye Parkın çıkarlarını düşünmekten vazgeçmedi. Benzer içerikte bir plan tadilatını 2011 yılında tekrar onaylayıp mahallenin evleri üzerinde AVM nin çıkarlarının savunulmasına devam edildi. Bu amaçla İstinye Parka ulaşımı kolalaştırıp, evlerimizin yıkımını kolaylaştıran yeni proje yapıldı. Mahalle Derneği girişimiyle dernek ve evleri yıkılan mahalleliler projenin iptali istemiyle dava açtı. Açılan dava 2012 yılında İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararıyla mahallelinin lehine sonuçlandı. Mahallenin mahallede yaşayana ait olduğu, mahalleliye rağmen yapılan işlerin gayrı meşru olduğu bir kere de mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu.

5 05 TAPU BEKLERKEN TAPU TAHSİS BELGESİNİ İPTAL ETTİLER Kazımkarabekir de bir mahalle sakini tapu tahsis belgesinin iptal edildiğini ecrimisil tebligatıyla öğrendi. İdare nin, Kazımkarabekir mahallesinde bir vatandaşın konutuna ait tapu tahsis belgesini iptal ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgilendirilmeyen mahalle sakini kararı, evine gelen ecrimisil tebligatıyla öğrendi. Hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadan alınan bu karara dava açan mahalleli, davayı kazandı ve tapu tahsis belgesini geri aldı. MAĞDURİYET YARATAN PARSELASYONA YÜRÜTMEYİ DURDURMA Ferahevler de vatandaşı mağdur eden parselasyon uygulamasında yürütmeyi durdurma kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 yılında yaptığı plan tadilatıyla, üzerinde vatandaşların oturduğu araziyi Yeni Beldemiz sitesine takas yoluyla vererek yeni bir parselasyon yapmıştı. Yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar haklarını aramak için avukata vekalet verip dava açmak istedi. Ancak başvurdukları avukat hukuki süreci başlatmadı yılında evlerine gelen tebligatla hukuki sürecin başlatılmadığı öğrenen mahalle sakinleri, mahalle derneğiyle iletişime geçerek çözüm yolları aramaya başladı.

6 06 YERLEŞİMLERİMİZDE DAHA SAĞLIKLI ve GÜVENLİ YAŞAMAK İSTİYORUZ Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Etmek İdari ve Toplumsaldır! Ne tek başına ailenin, ne tek başına mahallenin, ne de idari kurumların tek tek mücadelesiyle önlenemez. Hepsinin bir arada ve birlikte güç ve anlayış birliği içinde davranmalarıyla önlenebilir.biz Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatifleri olarak, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere uyuşturucu imali, satışı, dağıtımı, kullanımı ve bağımlılığıyla mücadelede açık tutumumuzu ilan ediyoruz. Ve biliyoruz ki; sadece polisiye tedbirlerle aşılamaz. Bağımlılığı yaratan nedenlerle mücadeleyi de asli görevlerimizden sayıyoruz. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporu ile Türkiye nin bu alandaki mevcut durum verilerini, Devlet Denetleme Kurulunun Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi hakkında hazırlanan tarih ve 2014/2 sayılı araştırma ve inceleme raporunda tespit ettikleri eksiklikler ve öneriler ile bu alana ilişkin yapılan çalışma sonuçlarına göre; Ülkemizde yaşam boyu uyuşturucu madde kullanma oranının istatistiki verilerde %2,7 olduğu belirtilmektedir. Uzmanlar, bağımlılığa yakalanma oranlarının istatistiklere yansıyan oranlardan daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu ve bağımlılık sayısı artmaktadır. Tedavi gören hastaların; %70,6 sının ilk ve ortaöğretim mezunu, %5,2 sinin yüksekokul mezunu, %2,4 ünün hiç okula gitmemiş olduğu görülmektedir. Madde kullanım sorunu toplumun tüm kesimini etkilemekle birlikte işsiz/yoksul kesimini daha çok etkilediği görülmektedir. Tedavi gören kişiler iş durumlarına göre; %59 unun işsiz olduğu, %30,3 ünün düzenli işi olduğu, %2,5 inin öğrenci olduğu görülmektedir verilerine göre bağımlılık tedavisi yapan 25 tedavi merkezi bulunmaktadır ve toplam 678 hasta yatağı ayrılmıştır, bunun 457 adedi Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde, 221 adedi ise üniversite ve özel hastaneler bünyesinde bulunmaktadır. Tanımlanan bu kapasite alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için toplam sayıdır. (Kaynak; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2013.) Tedavi merkezlerinin mevcut kapasitesi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Tedavi başvurularına bazen aylar sonra cevap verilebilmektedir. Ayrıca, maddi, idari ve teknik kapasite yetersizlikleri nedeniyle bağımlı bireylerin tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyonu için ihtiyaç duyulan hizmetler gerektiği şekilde verilememekte, hastanın tedavi görmüş olsa bile yeniden bağımlı hale gelme riski yükselmektedir belirtilmektedir. (Devlet Denetleme Kurulunun Araştırma ve inceleme raporu 2014/2) Tedavinin başarısı açısından rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanması çok önemlidir. Tedavinin etkili ve başarılı olması isteniyorsa, uyuşturucu madde bağımlılarının tıbbi tedavisi sonrasında ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla, rehabilitasyon hizmetlerinin/programlarının uygulanması, işgücü hizmetlerinden yararlandırılması, sosyal uyum projelerine öncelik verilmesi gerekmektedir. (Kaynak: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, 2013) Ancak Türkiye de bağımlılık alanında sosyal destek sistemleri ve rehabilitasyon çalışmaları istenilen düzeyde değildir. Bireyler, bağımlılıktan kurtulmaları sonrasında hayata yeniden tutunma ve toplumsal yaşamla kuvvetli bağlar kurma konusunda yeterince desteklenememektedir. (Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve inceleme raporu, 2014/2) Madde bağımlılığı bir suç değil tedavi edilebilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur! Erken yaşta maddeye başlayanlarda çoklu madde bağımlılığı gelişme riski daha fazladır. Erken yaşta madde kullanımı, eğitimin yarım kalmasına neden olmaktadır ve buna bağlı olarak da meslek edinemeyip işsizliği kolaylaştırmakta, çocukların suçla ve suç bağlantılı çevreyle tanışmasına yol açmaktadır. Bu şekilde çocuğun maddeden uzaklaşması zorlaşmakta ve çoklu madde bağımlılığı gelişme riski artmakta, psikotik bozukluk gibi ciddi psikiyatrik hastalıklar için önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır.

7 07 Bizler mahalle dernekleri ve mahalle kooperatifleri olarak yaşadığımız yerleşimlerin hukuki güvence kavuşturulması çabalarını sürdürürken bizlerin ve çocuklarımızın hayatlarını sağlıklarını tehdit eden uyuşturucu ve baz istasyonları belalarına karşı da hepbirlikte mücadele etmek gerektiğine inanıyoruz. Bunun için merkezi ve yerel idareleri etkin önlemler almaya davet ediyoruz. Mahallelerimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı sağlımıza ve hayatımıza sahip çıkmanın bir gereği olarak duyarlı davranmaya çağırıyoruz. SONUÇ OLARAK TUBİM 2013 Türkiye Uyuşturucu Raporundaki veriler, Devlet Denetleme Kurulunun Madde ve diğer bağımlılıklar ile mücadele kapasitesinin değerlendirilmesi hakkında hazırlanan araştırma ve inceleme raporunda belirtilen öneriler ile bu alana ilişkin yapılan tüm çalışmalarda; Her geçen yıl madde kullanımının yaygınlığının artarak devam ettiği, Madde kullanmaya başlama yaşının giderek düştüğü, İşsiz/yoksul kesimleri daha çok etkilediği, Eğitim ve öğretim düzeyi düştükçe madde kullanım sorunu olanların sayısının arttığı, Ölümlerin yıllar içinde artış gösterdiği yeni AMATEM lerin açılmasına ve yatak sayısının artırılmasına rağmen mevcut tedavi merkezleri sayı, yatak ve uzman sayısı bakımından yetersiz olduğu, (Bu duruma rağmen İzmir EGEBAM, Ankara Gazi Üni. AMATEM kapatılmıştır.) Uyuşturucu madde kullanıcılarının %10 unun 15 yaşından küçük olması ve %47 sinin yaşları arasında olmasına rağmen bağımlılık merkezlerinin çok az bir kısmının 18 yaşın altındakilere hizmet verdiği, Akademik personel sayısının sınırlı olduğu tedavi merkezlerinin tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyonu için ihtiyaç duyulan hizmetlerin gerektiği şekilde verilemediği, Rehabilitasyon ücretlerinin SGK tarafından karşılanmadığı, Madde bağımlıları, gerek tedavi için merkezlere erişimde zorluklar yaşadıklarından; gerekse, tedavi sonrası sosyal rehabilitasyon aşaması takip edilmediğinden tekrar kısa sürede madde kullanmaya başladıkları belirtilmektedir. Alkol-madde bağımlılığına özel üretilmiş ilaçlar çok fazla değildir, birçok maddeye özgü ilaç ise yoktur, maddeyi bırakmanın asıl yolu yaşam biçimini değiştirmektir. Madde kullanımına dair kalıcı devlet politikaları geliştirilmeli, özellikle çocuk ve ergen tedavi merkezlerine önem verilmeli, tedavi merkezlerinin yetersizlikleri giderilmeli, tedavi kurumlarında sentetik kannabinoidler (SK) tarama testleri hızla yaygınlaştırılmalı, SK kullanıcılarına yaklaşım multidisipliner bir tedavi planı oluşturma zorunluluğu getirilmelidir. Dr. Ergün Demir, Dr. Güray Kılıç ın 14 Eylül 2014 tarihinde Birgün gazetesinde yayımlanan makalesinden yararlanılmıştır. Anayasamızın bu konuda hükümleri açıktır: MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. MADDE 41- ( ) Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar ( ) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. MADDE 58- ( ) Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. MADDE 56- Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. ( )

8 08 SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDEN AÇIK VE GİZLİ BAZ İSTASYONLARI KALDIRILMALIDIR! 7 den 70 e her vatandaşın bu kadar yaygın cep telefonu kullanmasını ve iletişim hakkının etkin kullanılması gerekçesinin arkasına saklanarak, sağlığımızla oynanmasına itiraz ediyoruz. Memleketin her yerinde yaşanan bela, bizlerin de yanı başında. Kimisi açık görüyoruz. Kimisi ise halkın tepkisinden çekinildiği için gizli ve kamufle edilmiş vaziyette. Maliyetten kaçındıkları için göz göre göre bizlerin sağlığını tehlikeye atmakta bir beis görmüyorlar. Ve bizler sessiz kaldıkça da böyle sürmesindende, GSM operetörleri pek memnunlar. Biz, Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatifleri olarak memnun değiliz. Öncelikle Sarıyer Belediyesi ni..... tarihinde almış olduğu Belediye meclis kararını uygulamaya davet ediyoruz. Bugüne kadar açılmış davalarda verilen ve kesinleşen Yargıtay kararlarında Mahkemelerin ifade ettikleri açıktır.. Baz istasyonlarının konumu yerleşim yerlerine yakınlığı itibariyle yönetmelikte belirlenen limit değerlerin altında olsa da uzun sürede kişi ve çevreye zarar vereceği ve istasyonun bulunduğu kullanılmasının sakıncalı olduğu Baz istasyonunun yaydığı radrasyonu referans değerlerinin altında olsa bile meskun alanlarda yaratacağı uzun süreli maruziyet nedeniyle insanların sağlığı olumsuz yönde etkileneceği....hiçbir hizmetin, insan yaşamı kadar öncelikle ve hayati önem taşımayacağı. Yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insanların sağlıklarını kaybetmesi ve ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemeyeceği. İnsan sağlığının önüne geçen bir hizmetin kişi yaşamından önce gelmesi düşünülemeyeceği.. Anayasaca teminat altına alınan Anayasa nın 17. Maddesinde teminat altına alınan yaşam hakkı ve yine Anayasanın 56. Maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ve yine İnsan Hakları Beyannamesi nin 25. Maddesi yeterince açık olduğu belirtilerek tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında Nükleer tıp uzmanı ve öğretim üyesi bilirkişilerin raporlarında belirttiği gibi baz istasyonları yaydığı elektro manyetik radrasyon ve dalgalar nedeniyle insan sağlığını etkiler nitelikte olduğu tespit edilmiş olup Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da baz istasyonlarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Her vatandaşın tespit ettiği açık ve gizli baz istasyonu bilgisini derneklerimize ve Kooperatiflerimize ulaştırmasını istiyoruz. Mahallemize de sağlığımıza da sahip çıkacağız.

9 09 Mahalleler Semt Evi İstiyor Emirgan; Mahalle Derneği ve Mahalle Kooperatifi temsilcileri belediyeyi ziyaret ederek, Sarıyer Belediye Başkanlığı na semtevi yapılmaya müsait alanı önerildi. Önerinin kabulü üzerine Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nden mühendisler, alanın uygunluğunu onayladı ve semtevinin prefabrik olarak yapılabileceğini belirtti. İnşaat aşamasına geldi. Emirgan halkı bekliyor! HER MAHALLEYE BİR SEMT EVİ Semt Evleri bugüne kadar Bahçeköy, Kazım Karabekir, Kireçburnu, İstinye, Rumelihisarı, Rumelikavağı ve PTT olmak üzere 7 mahallede kuruldu. Semt evi olmayan mahalleler bu hizmetin kendilerine ne zaman sunulacağını soruyorlar. Sarıyer Belediyesi, 2009 seçimlerinde her mahallede vatandaşların hizmetine semt evleri sunma sözü vermişti. Yetkililer, semt evlerinin amacını, hizmetlerin mahallelere hızlı ve etkili bir şekilde sunulması ve mahallelerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi olarak ifade ediyor. Belediye başkanı söz vermişti Semt evlerinin, ilçe belediyesinin mahallelilerin yaşamına dokunan en işlevsel çalışmalarından birisi olduğu belirtiliyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçedeki ilk semt evi olan Bahçeköy Semt Evi nin açılışında projeye ne kadar önem verdiğini söylemişti: Bahçeköy Semt Evimizle her fırsatta dile getirdiğimiz hizmet odaklı sosyal belediyecilik anlayışını yaşama geçiren örnek hizmetlerimizden birine daha imza atıyoruz. Başkanın semt evlerinin sosyal belediyeciliğin bir parçası olduğu sözlerine katılıyoruz. Sosyal belediyeciliğin halkın kendi ihtiyaç ve sorunlarını belirlemesi, çözüm sürecinde söz sahibi olması ve çözüme yönelik uygulamalarda da bizzat katkı koyması üzerinden gerçekleşeceğine, semt evlerinin de bu bağlamda önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. O zaman her mahallede bir semt evi olması belediyenin öncelikli meselesi olmalıdır diyoruz. Reşitpaşa; Reşitpaşa Mahallesi Muhtarlığı ile Mahalle Dernek ve Mahalle Kooperatif yönetimleri, Sarıyer Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde taleplerini iletti ve yer önerisinde bulundu. Belediye ekiplerince yapılan tespit ve incelemeler sonrası, yer önerisi uygun bulundu ve yetkililer en kısa süre içinde semtevi yapımına başlanacağını belirtti. Reşitpaşa halkı, semtevi projesinin bir vaat olmaktan çıkıp, hayata geçirilmesini bekliyor! Ferahevler; Mahalle Derneği Sarıyer Belediyesi ile yaptığı görüşme sonucunda, yapılacak uygun yerin saptanması için yetkililerin Mahalleye gelmesini bekliyor! Derbent; 2011 yılında Sarıyer Belediyesi yle yapılan görüşmeler sonrasında arazi alternatifleri belirlendi, malzemeler getirildi ve çalışmalara başlandı. Sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından sorun çıkarıldığı tarafımıza söylendi. Bekliyorlar! Kocataş; Sarıyer Belediyesi nin mahalleliye verdiği semtevi sözü üzerine mahalle kooperatifi hem mahallenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kreş ihtiyacını karşılayacak proje fikir tasarımını gönüllü mimarlarla çalıştı. Fikir belediyeye iletildi. Görüşme zamanı bekleniyor. Pınar; Pınar Mahallesi derneği, Mahalle Kooperatifi ve Muhtarlık, ortak fikirle uygun yeri önererek taleplerini ilettiler. Yetkililerin harekete geçmesini bekliyorlar!

10 10 KOCATAŞ, SUYUNU GERİ KAZANDI! 23 Aralık 2013 tarihli haberimizde yer alan Kocataş suyunun, kurumaya terk edilmesiyle ilgili yapılan haber nihayet sonuç verdi. Çeşme çalışmalarında yedi buçuk tonluk su deposu ve çeşmeye rahat inilmesini sağlamak amacıyla merdiven yapıldı. Çeşmenin yanında gelen vatandaşların piknik yapıp dinlenebilecekleri küçük bir mesire alanına da yer verildi. Yapılan çeşmeden Kocataş sakinleri kadar çevre mahalleler de yararlanmaya başladı. KOCATAŞ TA YENİ TRAFO YERLEŞTİRİLDİ Mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleri sonucunda Kocataş mahallesi elektrik trafosuna kavuştu. Kocataş Mahallesi nin belli bir kısmana elektrik akımı voltaj olarak çok düşük gittiği için elektrikli ev aletlerinin çoğunun yanması ve bozulmasına yol açıyordu. Bunun üzerine tüm mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimiyle BEDAŞ Elektrik İdaresi ne müracaat edilerek inceleme yapılması sağlandı. Bu inceleme sonucunda, mahallede uygun olan bir yere trafo yerleştirilmesi için, Sarıyer Belediyesi Meclisi nden gerekli kararın alınması gerektiği söylendi. İlgili karar Belediye Meclis inden çıktı, mahalleye trafo yerleştirildi.

11 11 MAHALLEDE YOLLAR YARIŞ PİSTİNE VE ATIŞ POLİGONUNA DÖNDÜ Emirgan mahallesi sakinleri, havanın kararmasıyla birlikte yoldan gelen yarış sesleri sebebiyle tedirginlik yaşıyor. Behçet Kemal Çağlar Lisesi nden İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi ne kadar olan 3 km yol, çift taraflı olarak araba ve motor yarış pistine döndü. Lüks arabalarıyla ve motorsikletleriyle mahalle dışından gelenler yüksek hız yaparak yarışlar düzenliyor, çıkardıkları gürültüyle mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Yarış yapılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için belediye ve emniyet görevlilerine yapılan başvurular ise henüz bir karşılık bulabilmiş değil. Diğer yandan, yine aynı yol gece yarısından sonra ise silah poligonuna dönüyor. Nereden geldiği bilinmeyen şahıslar amaçsız ve hedefsizce havaya ateş açıyor, kör kurşunlar mahalleliyi tehdit ediyor. Bu konuda da gerekli başvurular yanıtlanmayı beklerken, mahalleli gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. ÇAYIRBAŞIN DA SU BASKINI Çayırbaşı nda şiddetli yağan yağmur sonrasında evleri kanalizasyon suları bastı. Deniz seviyesiyle aynı seviyede bulunan Çayırbaşı nda yağmur suyu kanallarının olmaması nedeniyle yağmur sularının lağım kanallarına yaptığı aşırı baskı sonucunda mahalledeki birçok evi lağım suları bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalışırken, bazıları pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar sudan kurtarmak için eşyalarını evlerinin su basmayan odalarına taşıdı. Ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanan vatandaşlar duruma tepki gösterip, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti. Semt sakinleri özellikle Sarıyer Belediyesi nden beklentilerinin, Çayırbaşı nda lağım kanallarından ayrı olarak yağmur suyu kanalları inşa edilmesi olduğunu söylediler.

12 12 MAHALLEM ÇAYIRBAŞI DERNEĞİ KURULDU Mahallem Çayırbaşı Derneği, mahalle ve kentin sorunlarına mahallede yaşayanların katılımıyla çözüm üretmek amacıyla yola çıktı. Eğitim, sağlık, yol, su, doğalgaz gibi hizmetlerin eşdeğer biçimde tedariki ve gerekli alt yapı mekan ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunmayı hedefleyen Mahallem Çayırbaşı Derneği, mahalle aidiyeti ve güvenlik duygusunun pekiştirilmesi için de çalışmalar yürütecek. Derneğin diğer kuruluş amaçları ise şu şekilde sıralanıyor: Mahallede yaşayanların sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerinin artırılması, çalışma hayatından kaynaklı sorunlara çözümler üretmek, eğitim ve öğretim hizmetlerini güçlendirilerek ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek, afetlere dair toplumsal duyarlılığı artırarak önlemler almak ve hazırlık çalışmaları yapmak, toplumda ekolojik bilinci geliştirerek gündelik hayat alışkanlıklarını kapsar nitelikte etkin kılmak. Yerleşim alanlarını etkileyebilecek, resmi ve özel kurumların her ölçekte planlama, yenileme, dönüşüm, rehabilitasyon, restorasyon, inşaat proje ve çalışmalarını takip ederek mahalle sakinlerinin bilgi sahibi olmasını sağlamak, üniversite, meslek odaları ve diğer uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden de yararlanmak suretiyle bu konularda girişimlerde bulunmak. Hizmetlerin yerindeliği ve yeterliliği hususunda vatandaşların şikayetlerini, dileklerini saptayarak ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak, belirtilen amaçlar doğrultusunda öneriler geliştirerek sunmak ve takip etmek. DERBENT HALK EĞİTİM MERKEZİ NE KAVUŞTU Uzun süredir bakımsız duran Halk Eğitim Merkezi; mahalle derneği, mahalle kooperatifi ve muhtarlığın girişimleriyle onarıldı. Mahallede yaşayan kadınlara biçki ve dikiş eğitiminin verildiği Halk Eğitim Merkezi, devam eden bakım ve onarımla mahallenin kullanımına yeniden kazandırıldı. Merkez, evine ekonomik katkı sağlamak isteyen kadınlar için zanaat eğitimi veriyor. Zanaat eğitimi yanında kadınlar için birlikte üretmenin, dayanışmanın mekanı olan Halk Eğitim Merkezi yenilenmiş çehresiyle mahallede yaşayan tüm kadınlarını birlikte öğrenmeye davet ediyor.

13 13 YERLERİNDEN ÇIKARILAN KURSİYERLERE REŞİTPAŞA MAHALLE DERNEĞİ KUCAK AÇTI Kursiyerler iki aşkın süredir faaliyetlerini Reşitpaşa Mahalle Derneği lokalinde sürdürüyor. Sarıyer Bedediyesi, Reşitpaşa Mahallesin de 5 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kurs merkezini kapattı. Kendilerine yeni bir yer gösterilmeyen kursiyerler; açıkta kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Durumdan haberdar olan Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği, kursiyerleri kendi mekanlarını kullanmaya davet etti. Bu daveti kabul eden kursiyerler 2 ayı aşkın bir süredir faaliyetlerini dernek lokalinde sürdürmekteler. Kalıcı çözüm için, dernek yöneticileri, kursiyerler ve Reşitpaşa halkı, Sarıyer Belediyesi nin kendilerine verdiği sözü tutarak, bir an önce mahallelerinde bir semt evi açılmasını bekliyorlar. FERAHEVLER DE DAYANIŞMA YEMEĞİ VE KADINLAR İÇİN KAHVALTI DÜZENLENDİ RUMELİHİSARLILAR GELENEKSEL TEKNE GEZİSİ VE İFTARDA BULUŞTU Mevlana Parkı nda gerçekleştirilen dayanışma yemeğinde Ferahevliler komşuluk ve birliktelik mesajı verdiler. Kadınlara özel düzenlenen kahvaltıda kadınlar kendi mahalle deneyimlerini paylaştılar. Mahalle sakinlerinin yüksek katılım gösterdiği yemek cemiyetinde, mahalle değerlerinin komşuluk hukuku üzerine kurulu olduğuna ve bu değerlerin kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Sarıyer in diğer mahallelerinde de misafirlerin katılım gösterdiği yemekte, dernekleşen ve kooperatifleşen mahalleler birlikteyiz, buradayız mesajı verdi. Kadınların katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde ise kadınlar, mahallede yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini paylaştılar. Rumelihisar mahallele sakinleri yaza geleneksel tekne gezisiyle merhaba dedi, yol haritasını konuştu. İftar cemiyetinde ise mahalle kooperatifinin çalışmaları paylaşıldı. Rumelihisarı mahallesinde, 12 Temmuz 2014 Cumartesi Akşamı Duatepe parkında 1000 i aşkın mahallelinin katılımı ile bir iftar yemeği gerçekleştirildi. İftarda sokak, mahallenin sorunlarını ve talepleri tartışıldı ve mahallesi yerleşimcileri dayanışma kooperatifinin çalışmalar hakkında bilgiler sunuldu. Bu etkinlikten 1 hafta imece usülü ile Bahariye Sokak ta mahalle derneği ve kooperatifin öncülüğünde sokak iftarı geleneği başlatıldı. Sokak iftarı 8, 10 evin ortaklaşarak pişirdiği yemeklerin dernek tarafından dağıtımı ve ikramı şeklinde yapıldı.

14 14 PARTİMİZ, SEÇİMİMİZ MAHALLEMİZ DEDİK! 2014 yerel seçimlerini, kuruluş ve biraraya geliş gerekçelerimize bağlı kalarak geçirdik. Seçimleri hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin; mahallemize, konutlarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmanın vesilesi kıldık. Taleplerimizi de, taahhüdünü istediklerimizi de siyasi, etnik, mezhebi, cinsiyet, yaş, memleket ayrımı yapmadan hep birlikte kararlaştırdık. * 29 Kasım 2013 te düzenlediğimiz gecede Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz sloganıyla biraraya geldik. Daha umutlu günler için, birlik ve beraberliğimiz için tüm komşularımızı oyuna, evine, mahallesine sahip çıkmaya davet ettik. Derbent ve FSM için çözüm diye dayatılan her projenin, Sarıyer in tüm mahallelerini yakinen ilgilendirdiğini duyurduk. Kaygısı, kederi, tarihi ortak bütün Sarıyer mahalleleri için 12 Ocak ta toplandık ve yürüdük. * 23 Aralık 2013 te ilk sayısını çıkardığımız matbuatımız Mahalleden ile sorunlarımızı ve taleplerimizi ortaya koyduk. Bizi arka bahçe olarak görene de gösterene de bağımsızlığımızı duyurduk. Umudun sesi olacağız dedik, sorunlarımız ve taleplerimiz kadar kazanımlarımızı da yazdık. Matbuatımız yoluna bizimle birlikte, verilen sözlerin takibinde de devam ediyor. * Muhtar adaylarına yanımızda olun dedik. Mahallede yaşayanların kederini ve sevincini paylaşan, resmi kurumlar nezdinde mahallenin taleplerinin takipçisi olan, mahalle hayatında akla ve vicdana karşılık gelen, adalet hissinin temsilcisi bir muhtarlık için 9 ilke belirledik. Bu ilkeler doğrultusunda hazırladığımız taahhütnameyi imzalayan adaylar arasından muhtarlarımızı seçtik. * Derbent ve FSM için Ferahevler de oluşturulan rezerv alan a sesimizi hep birlikte yükselttik. Bugün * Her seçim döneminde farklı şekillerde söylenen Tapular bagajda vaatlerine artık yeter dedik. Yerleşimlerimize dönük hukuki çözümün arazilerin üzerinde yaşayanlara toplu devri olduğunu anlattık. Olmaz diyene hukuki yolları, Yetkim yok diyene yetkilerini hatırlattığımız toplantılar düzenledik. Toplantılar sonunda topladığımız binlerce imzayı Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne teslim ettik. * Söz uçar, yazı kalır şiarından yola çıkarak, siyasilerden tutumlarını yazılı olarak ortaya koymalarını istedik. Hiçbir partiye ve siyasi organizasyona bağlı olmadığımızı bir kez daha düzenlediğimiz taahhütnameyle ortaya koyduk. Açık hava etkinliğimize ayrımsız aday olan tüm siyasi partileri davet ettik. Taahhütnameyi imzalayan adaylar arasından seçimimizi yapacağız dedik. Şimdi ise seçim boyunca ortaya koyduğumuz taleplerin takipçisi olma zamanı. İŞTE TAAHHÜT ETTİKLERİ! sayılı kanun, 2981 sayılı kanun, lerin mahallede kalmasını esas alarak 4- İmar programları ve bütçe hazırlığı 4706 sayılı kanun ve Büyükşehir Belediye mahallenin çoğunluk olarak ilettiği ya- çalışmalarında, öncelikle mahallelerin Kanunu vd. yasal mevzuat hükümzılı taleplerini dikkate alarak bu yönde demokratik örgütlülükleri tarafından lerine dayanılarak mahallemiz yerleşik tadilat yapacağıma veya tadilatın yeterli sunulan yazılı önerileri belediye yetkililerince alanının tamamen bu alanlarda halen olmadığı durumlarda planların yeniden alındıktan sonra hazırlanacak yaşamakta olan hak sahiplerine topluca yapılmasını sağlayacağıma, imar programı taslağı ve bütçe taslağı- devredilerek yerleşimlerin hukuki 3- Bütün planlama çalışmalarını, uygunın her çalışma döneminde yeniden ma- güvenceye kavuşturulmaları konusunda lama etapları ve proje süreçlerine yerleşimcinin hallelerin bilgisine sunacağıma Başkan yetkilerimi kullanacağıma, mahallede kalması amaçlı, adayı olarak kendim ve partimin Meclis 2- Yetkim dahilinde yapılacak her ölçekte mahallenin tamamiyle tartışarak en az Üyesi adayları adına şerefim üzerine söz planlama çalışmalarında yerleşimci- %70 nin onayıyla hazırlayacağıma, veriyorum.

15 15 TALEPLERİMİZİN DE İMZALARIMIZIN DA ARKASINDAYIZ! Seçim dönemi sona erdi. Beklentilerimizi ortaya koyduk, sözlerimizi aldık. Şimdi sıra verilen sözlerin takibini hep birlikte yapmakta! Yoğun seçim dönemi boyunca beklentilerimizi ortaya koymak ve sözümüzü söylemek adına bizler de çok çalıştık. Seçim sonrasında yerel yönetimlerin 5 yıllık çalışma planı hazırlıklarını yaptıkları bir dönem önümüzde duruyor. Mahallelerde yaşayanlar olarak yaşam alanlarımıza ilişkin sorunlarla hergün bizler karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzdendir ki; mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bizler biliyoruz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin taleplerimizi birlikte belirleyip yetkililere ileteceğiz. Çünkü biliyoruz ki; ortaklaştığımız sorunlarımız olduğu kadar birebir tespit ettiğimiz sorunlarımız da mevcut. Birebir tespit ettiğimiz her sorun hepimizin sorunudur ve nasıl ki mahallelerimizi hep birlikte kurduysak bugün yaşadığımız sorunlara da birlikte çözüm üretebiliriz. Belediyeden çalıştay sözü aldık Tüm adaylara imzalatmak üzere çalışmasını yürüttüğümüz taahhütname ile bütün planlama ve hizmet çalışmalarının bizle paylaşılması ve fikrimizin alınması sözü almıştık. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belediye ile seçim sonrasında yaptığımız görüşmede gösterdik. Sonbaharda gerçekleştirilecek çalıştay ile hepbirlikte topladığımız taleplerimizi belediyeye ileteceğiz. Taleplerimizin takibini çalıştaydan sonra da sürdüreceğiz. İmzalarımızın arkasındayız Seçim döneminde her mahallede geniş katılımlı arazi devri toplantıları gerçekleştirdik. Bu çalışmaları her seçim dönemi Tapular bagajda tarzı vaatlerle gelenlere hukuki haklarımızı bildiğimizi ve kendi çözümümüzü ortaya koyduğumuzu göstermek adına gerçekleştirdik. Üzerinde yıllarca yaşadığımız arazilerin bizlere devredilmesi için imzalar topladık ve yetkilelere ilettik. İmza toplama çalışmaları halen devam etmektedir. Teslim ettiğimiz imzalarımızın takibini ise yine hep birlikte yapacağız. Taleplerimizi belirleyeceğimiz toplantılara ilişkin bilgiler mahalle mahalle matbuatımızın son sayfasında yer almaktadır.

16 16 YEREL YÖNETİMLERDEN İSTEDİKLERİMİZİ KAPI KAPI GEZEREK MAHALLEDE YAŞAYANLARLA BİRLİKTE BELİRLİYORUZ Sonbaharda belediyeler 4 yıllık stratejik plan yaparlar ve bütçelerini oluştururlar. Yaşam alanlarımızla ilgili alınacak kararlarda bizim de söyleyecek sözümüz var. Stratejik plan çalışmaları belediyeler tarafından genellikle halka sorulmadan müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirilir. Yerel seçimlerden önce dilekçelerimizle ve taahhütnamede yer alan hükmüyle, bu süreç tamamlanmadan, bizlerin kendi taleplerimizi ortaya koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Layık olduğumuz hizmetleri de en iyi bizler biliyorsak, tespit edip yetkililere ulaştırması gereken de takipçisi olması gereken de bizleriz. Bunun için hazırlıklarımıza başladık. Toplantılar yaparak, kapı kapı gezerek, mahallede yaşayan kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her vatandaşımızın öncelikli beklentilerini öğrenme çalışması yapacağız. Devamında da, mahalleliyi davet ettiğimiz açık hava toplantısı ile hazırladığımız dosyayı kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer Sarıyer mahalleleriyle birlikte belediyeye teslim edeceğiz. Sonrasında yapılmak üzere talep edeceğimiz toplantıda da cevaplarını isteyeceğiz. KÜNYE Sarıyer Mahalle Dernekleri ve Mahalle Kooperatiflerinin katkılarıyla mail: Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çıkarılan bilgi / tanıtım broşürüdür. Basıldığı Yer Akademi Basın Yayın Topkapı / İstanbul

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1

Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Eşitsiz Vatandaşlık: Türkiye Çingenelerinin Karşılaştığı Hak İhlalleri 1 Türkiye deki Çingeneler 2, 1920 ler ve 1930 lardaki mübadeleler sırasında atalarına daha güvenli bir mekân sunan Cumhuriyet in vatandaşları

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor

Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor Halk Kentsel Dönüşümü Tartışıyor TMMOB Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 18 Kasım 2006 1. Oturum Son dönemde gündemde yer tutan Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı nı değerlendirmek ve hızla

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK: BĠGA BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Tülay UÇAKTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ucakturkt@yahoo.com Öğr. Gör. Ahmet UÇAKTÜRK,

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU TEMMUZ 2010 HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Mehmet Zubaroğlu Meltem Çavdar Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI

KÜRESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ RAPORUNU AÇIKLADI YIL:4 SAYI:7 HAZİRAN 2014 www.esider.org.tr ESENYURT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 AYDA BİR YAYINLANIR ESİDER DE BAYRAK DEĞİŞİMİ: ESİDER DE BAŞKAN MUAMMER ÖMEROĞLU GÖREVİNİ FEVZİ

Detaylı

Gastetime. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Toplum Destekli Polis, Hal, Gümrük ve Sanayi Sitesi. Kapı zilinize adınızı yazmayın

Gastetime. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Toplum Destekli Polis, Hal, Gümrük ve Sanayi Sitesi. Kapı zilinize adınızı yazmayın CHP nin yeni yönetimi göreve başladı Kongrede seçilerek görevi devir alan yeni İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, CHP nin kapılarını halkımıza açık tutacağız, onları sevgiyle kucaklayacağız ve sabırla dinleyeceğiz.

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7

BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ. Raporlar Açıklamalar Sunumlar. Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 BURSA TABİP ODASI KENT VE SAĞLIK GÜNDEMİ Raporlar Açıklamalar Sunumlar Ocak 2012 ISBN 978-605-5867-57-7 Önsöz Bursa Tabip Odası bir yandan iyi hekimlik ile ilgili değerleri savunurken, diğer yandan da

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayı: 59 Temmuz-Ağustos-Eylül TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

İÇİNDEKİLER. Sayı: 59 Temmuz-Ağustos-Eylül TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ Sayı: 59 Temmuz-Ağustos-Eylül İMO Bursa Şubesi Adına İmtiyaz Sahibi: Necati ŞAHİN Yazı İşleri Müdürü: Fatih CANBAZOĞLU Yayın Kurulu: Sezai ÖZOKUTANOĞLU

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

DAYANIŞMA. Aziz YILDIRIM Genel Müdür

DAYANIŞMA. Aziz YILDIRIM Genel Müdür yýl:1 sayý:2 ocak-mart 2009 üç ayda bir yayýmlanýr T.C. Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü Yayýn Organýdýr KASDEP SÝMAV'IN EKONOMÝSÝ DESTEKLERLE CANLANIYOR KASDEP Denizli'de Baþarýdan

Detaylı

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK!

Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr ÜCRETSİZDİR NİSAN/2010 YIL:1 SAYI:4 Başkan Fethi YAŞAR; ÇAYYOLU ANKARA YA AYRI BİR ÖZELLİK KATACAK! Tekin BİNGÖL: Çayyolu ilçe olmalı mı? Elbette olmalı. Çayyolu Ankara

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Kültür, Sanat ve Mimarlık

Kültür, Sanat ve Mimarlık Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ EYLÜL2013.SAYI13 Kültür, Sanat ve Mimarlık KÜLTÜR, SANAT VE MİMARLIK ÜSTÜNE Bozkurt GÜVENÇ SOSYAL HEYKEL OLARAK KENT Jale ERZEN GELENEKTEN

Detaylı