TİRE-BELEDİ DOKUMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİRE-BELEDİ DOKUMALARI"

Transkript

1 431 TİRE-BELEDİ DOKUMALARI DERMAN, Sevim * SÖYLEMEZOĞLU, Feryal TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip ve Anadolu ya özgü bir dokuma türü olan Beledi dokuması, bugün İzmir e bağlı Tire ilçesinde kalan tek Süleymaniye tipi Beledi tezgahında ve yaşayan tek bir dokumacı tarafından üretilmektedir. Geçmişte Anadolu nun birçok yöresinde dokunan bu dokumalar dokuma tekniğinin çok zor olması nedeniyle günümüzde öğrenilmesini ve sürdürülebilirliğini sınırlamıştır. Bu bildiride Beledi dokumacılığının geçmişi ve bugünkü durumu, dokuma tezgâhı ve diğer araçlar, dokuma üretim aşamaları, dokumaya ait ana desenler ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bildiri yörede çekilmiş fotoğraflarla ve powerpoint kullanılarak sunulacaktır. Ayrıca Beledi dokumalarının sürdürülebilirliği için yeni kullanım alanlarına ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Beledi dokuması, dokuma, dokuma tezgâhı. ABSTRACT Beledi weaving which has a very complicated loom, on the other hand which has the most variety of patterns and motifs,authentic only to Anatolia with about 500 years of history,is on the verge of extinction.there is only one type of operation beledi loom, the Süleymaniye loom,left in Tire town of İzmir city with only one weaver.because of the weavers tradesmen organizations restrictions of the date This study investigated in detail parts of the beledi loom the equipments and the tools used in beledi weaving have been documented with photograps. Key Words: Beledi weaving weaving Süleymaniye loom. * Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Dışkapı-ANKARA agri.ankara.edu.tr

2 Giriş Dokumacılık bütün el sanatlarında olduğu gibi Anadolu nun sosyal ve ekonomik yapısı içinde yüzyıllardan beri uğraşılan bir ata sanatıdır. Ancak günümüzde birçok sebeplerden dolayı bazı yörelerimizde kaybolmuş, bazı yörelerimizde üretim biçimlerini değiştirmiştir. Bazı merkezlerde ise giderek azalan biçimde üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. İzmir in Tire ilçesi de bu merkezlerden birisidir. İzmir in güneydoğusunda bulun Tire nin kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, güneyinde Aydın Dağları ve Aydın, doğusunda Ödemiş, batısında ise Selçuk yer almaktadır. Selçuk ile dolayı olarak İzmir-Aydın- Denizli karayoluna bağlanan Tire; Kuşadası limanına da yakındır. Tire halkının büyük bir kısmı geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tire ekonomisi son yıllarda büyük bir gelişme göstermektedir. İlçede geleneksel hale gelmiş olan el sanatlarından urgancılık, nalıncılık, yorgancılık, hasırcılık, keçecilik, semercilik, ahşap işleri ve beledi dokumaları faaliyet göstermektedir (http:/www.tire.metrosu.com/, 2006). El sanatları ilçenin turizm açısından da tanıtımında önemli rol oynamaktadır. Bu el sanatları içerisinde özellikle Beledi dokumaları dikkati çekmektedir. Beledi dokuması yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahiptir ve Anadolu ya özgü bir dokum türüdür. Beledi en eski pamuklu dokumalarımızdan biridir. Tarihî kayıtlara göre 16. yüzyılda Tire de daha sonraları da Bursa da dokunduğu bilinmektedir (Faroghi 2003). Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliği çift taraflı dokunmasıdır. Bundan dolayı çok sağlam kumaşlardır. Dokumanın alt tarafı beyaz olup diğer tarafı beyaz, sarı, kırmızı, mavi, lacivert renklerdedir. Bu çift taraflı kumaş dokumanın desenleri ile birleşmektedir. Dokuma tekniğinin çok zor olması Beledi dokumlarının günümüzde öğrenilmesi ve sürdürülebilirliği sınırlamıştır. Günümüzde sadece Tire ilçesinde 13 ayaklı Süleymaniye tipi tezgâhla bir usta ve çırak yardımı ile bu dokumacılık geliştirilmeye çalışılmaktadır. 2. Materyal ve Yöntem Bu araştırma İzmir iline bağlı Tire ilçe merkezinde belediyeye bağışlanan Gülcü konağında bulunan beledi tezgahını ve beledi tezgahında dokunan beledi dokumalarının (Süleymaniye nakışı) dokuma tekniğinin

3 433 incelenmesini ve belgelenmesini kapsamaktadır. Süleymaniye nakışı yaklaşık motiften oluşmaktadır. Bu motifleri goğuşlu, kol, sık yıldız, seyrek yıldız ve düz desenleri oluşturur. Desenler dokuma ustasına tek tek dokutularak ve araştırmacı tarafından öğrenilerek belgelenmiştir. Ayrıca Beledi dokumasında kullanılan araçlar, gereçler, dokuma tekniği ve beledi dokumalarının özellikleri karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak belirlenmiş, fotoğraflarla ve dokunan örneklerle kayıt altına alınmıştır. 3. Araştırma Sonuçları 3.1. Beledi Dokumasında Kullanılan Araçlar Beledi Tezgâhı ve Parçaları Beledi tezgahı 24 çerçeveye kumanda edebilen bir el tezgahıdır. 24 çerçeveye 16 veya 13 pedalla kumanda edilebilmektedir. Beledi tezgahı 3-3,5 m uzunluğunda, 2-2,5 m yüksekliğinde ve 140 cm enindedir. Çözgü leventi bulunmaz. Çözgü beledi tezgahında bir yumak şeklinde düzgün olarak sarılarak asılır. Dokunan kumaşlar çift katlıdır, iki katı birbirine desenler bağlar. İpliklerinin Büküm derecelerine göre de kalın1aşır. Çift kat olmaları yüzünden de hiç bir dokuma bunlar kadar dayanıklı değildir. Basit bir tezgah için her bir çerçeve için bir pedal gereklidir Bu ise yüksek sayıda çerçeve gerektiren dokumaların meydana gelişimini son derece zorlaştırır. Mesela altı çerçeve gerektiren örgüyü dokuyabilmek için her atkı üç ayrı pedalla basmak gereklidir, bu ise iki ayakla mümkün değildir. Bu engeli ortadan kaldırmak için karşıt hareketli tezgahlar geliştirilmiştir. Buna halen beledi dokuma tezgahları 24 çerçeveye kumanda ederek, armürlü dokuma tezgahından çok daha önce ondan daha ileri bir kapasiteye ulaşmıştır (Ertekin, 1992). Beledi tezgâhında bugün için kullanılan parçalar ile geçmişte kullanılan ancak bugün artık kullanılmayan parçalar1a birlikte diğer el tezgahlarından ortak olarak ku11anı1anlarına da yer verilmiştir. Üstelik armürlü dokuma tezgahında basit bir dik doğru üzerinde çerçeveler hareket etmelerine karşılık, Beledi dokumasında öne arkaya hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Bu ise dokuma işleminde çözgü gruplarında meydana gelen ve zararlı olan farklı gerilimlerde önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bunun sağladığı en büyük fayda ise çok sayıda çerçeve ile çalışmak kolaylığı vermektedir (Ertekin 1992).

4 434 Şekil 1. 1: Beledi Beledi tezgahı tezgâhı Şekil 1 de çukur sistemindeki beledi tezgâhına, dokumacının (Beledi Şekil 1 de çukur sistemindeki beledi tezgahına, dokumacının (Beledi Ustası Saim Ustası Saim Bayrı, 2006) oturuşu, görülmektedir. Bayrı, 2006) oturuşu, görülmektedir Çerçeve (Keşken) altta, Çerçeve 24 üstte (Keşken) gücü denilen pamuk ipliklerinin bağlanmasını sağlar. İki ağaç çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden meydana gelir. Modern dokuma tezgahlarında 24 altta, 24 çerçeve üstte yine gücü ahşaptan denilen yapılmasına pamuk karşılık ipliklerinin gücüler çeliktendir. bağlanmasını Hareket edebilir. sağlar. İki Bu ağaç ise Şekil taharlamada çubuktan 1. Beledi tezgahı büyük ve kolaylık bunların sağlar arasına ve çözgü gerilmiş ipleri düzenli gücü olarak tellerinden levente sarıldığı meydana için gelir. dokumada Modern da herhangi dokuma bir aksaklığa tezgâhlarında meydan vermez. çerçeve yine ahşaptan yapılmasına Gücü Şekil iplerinin 1 de çukur ortasından sistemindeki çözgü telleri beledi geçer, tezgahına, pedallara dokumacının basılarak (Beledi çerçeve Ustası hareket Saim karşılık gücüler çeliktendir. Hareket edebilir. Bu ise taharlamada büyük edince Bayrı, bazı 2006) çözgü oturuşu, ipleri görülmektedir. yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece çözgülerin arasından kolaylık mekik atılabilecek sağlar Çerçeve mesafe (Keşken) ve oluşur, çözgü buna ipleri ağızlık düzenli açılması denir. olarak levente sarıldığı için dokumada 24 da altta, herhangi 24 üstte bir gücü aksaklığa denilen pamuk meydan ipliklerinin vermez. bağlanmasını sağlar. İki ağaç çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden meydana gelir. Modern dokuma Gücü tezgahlarında iplerinin çerçeve ortasından yine ahşaptan yapılmasına çözgü karşılık telleri gücüler geçer, çeliktendir. pedallara Hareket edebilir. basılarak Bu ise taharlamada büyük kolaylık sağlar ve çözgü ipleri düzenli olarak levente sarıldığı için çerçeve dokumada hareket da herhangi edince bir aksaklığa bazı çözgü meydan ipleri vermez. yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece Gücü çözgülerin iplerinin ortasından arasından çözgü telleri mekik geçer, atılabilecek pedallara basılarak mesafe çerçeve oluşur, hareket buna edince bazı çözgü ipleri yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece çözgülerin arasından ağızlık açılması denir. mekik atılabilecek mesafe oluşur, buna ağızlık açılması denir. Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, sağdan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, sağdan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşkenlere Tependen bakış Pedallar Serbest konumda Keşkenlere Alttan bakış Pedallar Serbest konumda Keşkenlere Tependen bakış Pedallar Serbest konumda 3 Keşkenlere Alttan bakış Pedallar Serbest konumda Şekil 2: Keşkenler (Gücüler) genel görünümler 3

5 435 Gücü ipleri Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara serbest konumda Şekil Gücü 2. Keşkenler (Gücüler) genel görünümler ipleri Keşkenlere yandan bakış Pedallar basılı bir konumda Beledi Beledi dokumasında ise ise çerçevelerindeki, gücüler sabittir ve tahara göre hazırlanmıştır. Keşken ve Çözgü çözgü İpleri, daha soldan öncede öncede bakış belirtildiği gibi levent belirtildiği Keşkenlere halinde gibi levent yandan değil bakış yumak halinde halinde değil de hazırlandığında yumak halinde Pedallara hazırlandığında serbest ilk defa konumda gücülerde düzene girmektedir. ilk defa gücülerde Pedallar basılı Gücülerin bir düzene konumda sabit olması bir girmektedir. Şekil zorunluluktur. 2. Keşkenler Bu ise (Gücüler) beledi tezgahlarında genel görünümler tahar değişikliğini zorlaştırmaktadır. Gücülerin Şekil sabit 3.a da olması keşkenler bir zorunluluktur. ve gücü iplerinin Bu yakın ise görüntüsünde beledi tezgahlarında pedalların basılı tahar bir konumda değişikliğini Beledi olduğu zorlaştırmaktadır. dokumasında görülmektedir. ise Şekil çerçevelerindeki, 3.b de ise keşkenlere gücüler yandan sabittir görüntüsünde ve tahara pedalların göre serbest hazırlanmıştır. konumda çözgü olması daha nedeniyle öncede keşken belirtildiği çıta1arının gibi levent aynı seviyede halinde olduğu değil de görülmektedir. yumak halinde Şekil hazırlandığında 3.a da keşkenler ilk defa gücülerde ve gücü düzene iplerinin girmektedir. yakın görüntüsünde Gücülerin sabit pedalların olması bir basılı zorunluluktur. bir konumda Bu ise beledi olduğu tezgahlarında görülmektedir. tahar değişikliğini Şekil zorlaştırmaktadır. 3.b de ise keşkenlere Şekil 3.a da keşkenler ve gücü iplerinin yakın görüntüsünde pedalların basılı bir yandan konumda görüntüsünde olduğu görülmektedir. pedalların Şekil serbest 3.b de ise konumda keşkenlere yandan olması görüntüsünde nedeniyle pedalların keşken çıta1arının serbest konumda aynı seviyede olması nedeniyle olduğu keşken görülmektedir. çıta1arının aynı seviyede olduğu görülmektedir. Keşkenler, Tefe, Keşkenlere yandan bakış Pedallar serbest konumda (b) Keşkenler ve gücü iplerine yakın çekim Pedallar basılı bir konumda (a) Şekil 3. Keşkenler (Gücüler) Keşkenler, Tefe Selmin, Keşkenler Selmin ve gücü dokunan iplerine kumaşın yakın sarılmasına çekim yarayan Keşkenlere levende denir. yandan Ağaçtan, bakış dört köşelidir. Başlardan Pedallar birinde basılı dört bir yuvarlak konumda delik (a) vardır. Bu delikten Pedallar geçirilen serbest konumda bir çubuk (b) hem mandallık yaparak Şekil 3. Keşkenler selmini kilitler (Gücüler) hem de manivelalık yapıp selminin ekseninde kolayca döndürülmesini sağlar. Şekil 3. Keşkenler (Gücüler) Selmin Tarak / Dem Beledi Selmin dokuma dokunan tarağı kumaşın iki ahşap sarılmasına çubuk yarayan arasına levende düzgünce denir. kesilmiş, Ağaçtan, yakı1ıp dört ütü1enmiş köşelidir. kargı(saz)lardan Başlardan birinde hazırlanmıştır. dört yuvarlak delik Farklı vardır. sıklıklardaki Bu delikten sazlar, geçirilen ipliklerle bir çubuk örülerek hem mandallık farklı Selmin numaralarda yaparak dokunan selmini taraklar kilitler kumaşın elde hem edilir. de manivelalık sarılmasına Bunun tek yapıp dezavantajı selminin yarayan ekseninde bu, levende yolla kolayca ince denir. tarak döndürülmesini elde Ağaçtan, etmek oldukça imkansızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay dört köşelidir. sağlar. Başlardan birinde dört yuvarlak delik vardır. Bu delikten yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı geçirilen görülmektedir. bir Tarak çubuk / Dem Beledi tezgahında hem mandallık dem, 960 kapılıdır, yaparak her kapıda selmini 2 siyah 2 kilitler beyaz olmak hem üzere de Beledi dokuma tarağı iki ahşap çubuk arasına düzgünce kesilmiş, yakı1ıp ütü1enmiş manivelalık 4 tel geçer. yapıp Dem bu selminin ipliklerin birbirine ekseninde karışmasını kolayca önler. döndürülmesini sağlar. kargı(saz)lardan hazırlanmıştır. Farklı sıklıklardaki sazlar, ipliklerle örülerek farklı numaralarda taraklar elde edilir. Bunun tek dezavantajı bu, yolla ince tarak elde etmek oldukça Tarak/Dem imkansızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı Beledi dokuma tarağı iki ahşap çubuk 4 arasına düzgünce kesilmiş, görülmektedir. Beledi tezgahında dem, 960 kapılıdır, her kapıda 2 siyah 2 beyaz olmak üzere 4 tel geçer. Dem bu ipliklerin birbirine karışmasını önler.

6 436 yakı1ıp ütü1enmiş kargı(saz)lardan hazırlanmıştır. Farklı sıklıklardaki sazlar, ipliklerle örülerek farklı numaralarda taraklar elde edilir. Bunun tek dezavantajı bu, yolla ince tarak elde etmek oldukça imkânsızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı görülmektedir. Beledi tezgahında dem, 960 kapılıdır, her kapıda 2 siyah 2 beyaz olmak üzere 4 tel geçer. Dem bu ipliklerin birbirine karışmasını önler Tefe Tarağın/demin takıldığı ileri-geri hareketli, kayısı ağacından, ahşap çerçeve kısımdır. Mekikle atılan atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Tefenin bağlantı noktalan dişli yuvaları ile kolayca değiştirilebilmektedir. Bu da Tefe dokumacıyı Tarağın/demin sık sık takıldığı kumaş ileri-geri sarma hareketli, zorluğundan kayısı ağacından, ahşap kurtarmakta çerçeve kısımdır. Mekikle ve ağızlık açısı atılan atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Tefenin bağlantı noktalan dişli yuvaları ile kolayca izin verdiği değiştirilebilmektedir. sürece kumaş Bu da dokumacıyı dokundukça sık sık kumaş tefe sarma arkaya zorluğundan alınmaktadır. kurtarmakta ve ağızlık açısı izin verdiği sürece kumaş dokundukça tefe arkaya alınmaktadır. Tefe Tefe, ve içindeki demler cınbar, mekikler dokuma üzerinde, pedallar serbest konumda Tefe çekilirken, pedallar basılı, beyaz çözgüler üste ayrılmış Dem / Tarak Tefe dişlileri Tefe dişlileri Tefe Kolu ve mili Şekil 4. Tefe detayları Şekil 4: Tefe detayları 5

7 Çukur Demiri İki ucu yuvarlak demirdir, pedallar bu demir üzerine monte edilir Çukur Demiri Pedalların İki mafsalını ucu yuvarlak demirdir, oluşturur. pedallar Eskiden bu demir üzerine tezgahın monte edilir. çukurda Pedalların mafsalını durmasından oluşturur. Eskiden tezgahın çukurda durmasından dolayı bu adı almıştır. dolayı bu adı almıştır. Çukur Çukur 13 adet ayak/pedal ve üzerindeki deliklere bağlı çerçeve kumanda ipleri Pedalların monte edildiği kaide, çukur Şekil 5: Çukur demiri ve pedallar Şekil 5. Çukur demiri ve pedallar Pedah veya pedallar Ayak veya Pedanta olarak da isimlendirilir. 16 ve 13 ayaklıdır. 13 ayaklı olan tezgah Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı vardır. Üzerlerinde bulunan 6'şar adet Pedah veya Pedallar Ayak deliğe çerçeveleri veya Pedanta tutan ipler bağlanır. olarak çerçeve da isimlendirilir. bağlantı ipleri ayakların 16 ve uç 13 bölgesindeki ayaklıdır. 13 ayaklı olan tezgah Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı 6 vardır. Üzerlerinde bulunan 6 şar adet deliğe çerçeveleri tutan ipler bağlanır. çerçeve bağlantı ipleri ayakların uç bölgesindeki deliklerden çerçevelerin alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5 de ayakların keşkenlere bağlantıları net bir biçimde görülmektedir.

8 Ağızlık ölçeği Uçlarından ağzın açılması istenilen azami uzunluktaki iple birbirine bağlı ikiz ahşap çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı azami aralığı belirler. Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı hareketleri sırasında dem tellerinin gücü iplerine çarpıp yıpratmasını da engeller. deliklerden çerçevelerin alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5 de ayakların keşkenlere bağlantıları net bir biçimde görülmektedir. Dokumacı Ağızlık tefeyi ölçeği ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede açılan çözgü Uçlarından iplerinin ağzın açılması arasından istenilen (ağzın azami içinden) uzunluktaki mekiği iple birbirine hızlıca bağlı atarak ikiz ahşap atkı çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı azami aralığı belirler. ipinin, ayrılmış çözgü ipleri arasından geçmesini sağlar. Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı hareketleri sırasında dem tellerinin gücü iplerine çarpıp yıpratmasını da engeller Dokumacı Cımbar tefeyi ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede açılan çözgü iplerinin arasından (ağzın içinden) mekiği hızlıca atarak atkı ipinin, ayrılmış çözgü ipleri Kumaşın arasından geçmesini ağızlık sağlar. kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte Cımbar dokunup, daralmamasını sağlayan ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde Kumaşın ağızlık kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte dokunup, kayısı daralmamasını ağacından sağlayan yapılır. ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde kayısı ağacından yapılır. Tefe Dem Cımbar Şekil 6: Tefe,dem,cımbır, mekik Şekil 6. Tefe, dem, cımbar, mekik Cımbar Şekil 7. Cımbar Şekil 7: Cımbır Maber 3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri veya çözgü 7

9 Maber 3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri veya çözgü levendi de denir. Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü iplerinin sarılması ve yumağın yeri değiştirilmiştir Kuşlar levendi de denir. Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar hem yumağın de gerginlik-esneklik yeri değiştirilmiştir.. sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı Kuşlar verilen hareket kumandasına yardımcı olurlar. Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü iplerinin sarılması ve Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar hem de gerginlikesneklik sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı verilen hareket kumandasına yardımcı olurlar. Şekil 8: Kuşlar Şekil 8. Kuşlar Mekik Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği vardır. Bugün kullanılan mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit durur. İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahında Mekik Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin kullanılan sağılmasını masura takıldığı sağlayan tığ üzerinde kılavuz serbestçe deliği döner ve vardır. atkı ipliği Bugün bu şekilde kullanılan sarılır. mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit durur. İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahında kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır. Şekil 9. Mekikler

10 440 yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 198 Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği var Bugün kullanılan mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit du İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahı kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır. Şekil 9. 9: Mekikler Çıkrık Çıkrık Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar. Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar. 8 Şekil : Çıkrık Çıkrık ve küçük ve dolap küçük dolap Küçük Dolap Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki dikdörtgen Küçük Dolap çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak halinde bulunan iplikler dolabın üzerine takılır ve buradan sağına yapılarak, çıkrığın yardımıyla iplik makaralara Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki (masurlara) sarılır. dikdörtgen Masur\Masura çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak halinde bulunan Tahtadan yapılmış iplikler ortası dolabın delik konilerdir. üzerine takılır Atkı ipleri ve masuralara buradan sarılıp sağına mekiğe yapılarak, takılır. Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin çıkrığın da yardımıyla iplik makaralara (masurlara) sarılır. boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen iplerden seçilirler Çağ Masur\Masura Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin yatay olarak yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında bobinlerin dönmesine olanak verecek Tahtadan yapılmış ortası delik konilerdir. Atkı ipleri masuralara uzunlukta çubukların yerleştirildiği iskelete çağ denir (Eşberk 1939). sarılıp 3.2. Beledi mekiğe Dokuma takılır. Tekniği Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki Çözgünün hazırlanması Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi çözgü ipliklerinin hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan çözgü iplikleri önce haşıllanır. Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası dökülür ve iplikler bobinlere sarılır.

11 441 ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen iplerden seçilirler Çağ Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin yatay olarak yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında bobinlerin dönmesine olanak verecek uzunlukta çubukların yerleştirildiği iskelete çağ denir (Eşberk 1939) Beledi Dokuma Tekniği Çözgünün Hazırlanması Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi çözgü ipliklerinin hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan çözgü iplikleri önce haşıllanır. Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası dökülür ve iplikler bobinlere sarılır. Beledi dokumasında duvarda çözme yöntemi ile çözgü hazırlanmaktadır. Dokuma cm genişliğinde olup 10 nanştan oluşmaktadır. Nanş dokuma genişliğinde oluşturulan motif adedidir. Şekil 11: Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Şekil 11. Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda ise 27 aralıkta Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda 4 er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir. ise 27 aralıkta 4 er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir. Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi de düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı 2004). ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer çözgü ipi de derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı, 2004). Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta desenler keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin çerçevelere yerleşimine bağlı olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, en uzaktaki ilk dört Beledi keşkene tezgahı (24-21) üzerinde gücü ipleri 13 ikişerli ayak, gruplar 24 çerçeve halinde (keşken) takılmıştır. bulunur Tezgahta keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise desenler ara motifi oluşturmak keşkemerin için tekrar hareket altışarlı, etmesi ile keşkenlere üretilir. omu Desenler gruplar halinde gücü takılır. iplerinin Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. 24 keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt kamışlarının tam ortalarından ayaklara sabitlenir. Şekil 11 de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar

12 442 Şekil 11. Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda ise 27 aralıkta çerçevelere 4 er ip, 27x4=108 yerleşimine adet çözgü bağlı ipi geçmektedir. olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, çözgü ipi de düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı 2004). en uzaktaki ilk dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde takılmıştır keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise ara motifi oluşturmak için derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: tekrar altışarlı, keşkenlere omu gruplar halinde takılır. Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta desenler keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin çerçevelere yerleşimine bağlı olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, en uzaktaki ilk dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde takılmıştır keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. ara motifi 24 oluşturmak keşkenin için gücü tekrar altışarlı, bağlantıları keşkenlere tamamlanınca, omu gruplar çerçeveler halinde takılır. alt kamışlarının tam ortalarından ayaklara sabitlenir. Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. 24 keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt kamışlarının tam ortalarından Şekil ayaklara 11 de sabitlenir. keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar görülmektedir. Şekil 11 de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar görülmektedir. Şekil 12: Keşken kalıbı Şekil 12. Keşken kalıbı Beledi tezgahlarında pedal sayılan adet olabilmektedir. Bu sayı tezgahın Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını sağlar. Bu isimler tezgahta en çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi olduğundan 13 pedalına 24 çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan pedallara basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet deliğe geçirilmiş ipler birden fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken kalıbına göre değişebilir. Beledi tezgahlarında pedal sayılan adet olabilmektedir. Bu sayı tezgahın Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını sağlar. Bu isimler tezgahta en çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi olduğundan 13 pedalına 24 çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan pedallara basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet 10 deliğe geçirilmiş ipler birden fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken kalıbına göre değişebilir.

13 443 Çizelge 1: Beledi (Süleymaniye) dokuma tezgahının çerçevelerinin ayaklarla bağlantısı ÇERÇEVE AYAKLAR Süleymaniye tezgahındaki 13 pedal üzerinde altışar delik çerçevelerin bağlanması için açılmıştır. Çizelge 2 pedallardaki deliklere çerçevelerin bağlanma sıralarını göstermektedir. Çizelge 2: Süleymaniye tezgahı pedal deliklerine çerçeve iplerinin bağlanışı Pedal Numarası Pedallar Üzerindeki Delik Numarası , 4 22, , 3 21, , 8 10, 12 14, 16 18, , 11 21, , 4 6, 8 14, 16 18, , 15 21, , 4 6, 8 10, 12 18, , 19 21, , 4 6, 8 10, 12 14, 16 Pedal numaraları dokumacının oturuşuna göre sağdan sola, delik numaralarına göre pedalın takılı mafsal noktasından (çukur demirinden) öne doğru verilmiştir. Tezgâhta herhangi bir veya daha fazla pedala aynı anda basıldığında Çerçeve Numaraları

14 444 o pedallara bağlı olan çerçevelerin aşağı inmesi ve diğerlerinin yukarı çıkmasıyla mekik ile atlanın atılmasına olanak sağlayan ağızlık açılmış olur. Örneğin yukarıdaki çizelgeden de görüleceği üzere, 5 numaralı pedala basıldığında 2, 4, 22, 24 numaralı çerçeveler aşağı inecek ve kalan diğerleri yukarı kalkacaktır (Tıpırdık, 2006). Beledi dokumasını yapacak olan kişi tezgahın oturma bölümünün tam ortasına dik olarak oturur, kaygan1ık sağlaması için kemikten yapılmış mekiğin ortasında bulunan iğneye atkı masuralarında kullanılacak olan renk atkı masurası takılır. Dokumacı sol eliyle tefeyi ortasından, sağ eline de mekiği alır ve tefeyi bir karış kadar ortaya iter. Sağ ayağı ile ilk dört pedalı, sol ayağı ile de diğer dokuz pedalı kullanarak oluşturulacak motifte birinci atkı sırasında aşağıda olması gereken çerçeveleri pedallara basarak aşağı indirir. Bu şekilde çözgü ipliklerinin bir kısmı yukarıya kalkıp diğer kısmı aşağıya inerek ağızlık açılır. Açılan ağızlıktan soldan sağa doğru mekik hızla atılır. Atkıyı sıkıştırmak için, sol eliyle tuttuğu tefeyi kendine doğru hızla çekerken uygulanan armürün ikinci atkı sırasında aşağıda olacak çerçevelerin bağlı bulunduğu pedallara basar. Ağızlık değişir. Böylece atılmış olan atkı tefe ile sıkıştırılır. Tefe yine ileri itilir, ikinci ağızlık açılır ve mekik sağdan sola gönderilir. Pedallara basıldığında ağızlık, üsteki çözgü ipleri aynı hizada, alttaki çözgü ipleri aynı hizada olacak şekilde açılmalıdır bunu perkesi ayarlar cm dokunduktan sonra gerginlik biraz azaltılır ve dokuma selmine sarılır. Bundan sonra cımbar denilen, iki tarafı çivili ve uzayıp kısalabilen bir gergi tahtası, taraktaki çözgülerin enine göre ayarlanıp, dokumanın kenarına bağlanır, dokuma ilerledikçe her cm de bir çımbar öne alınır ve dokunan kısım selmine sarılır. Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde sarılır. Dokumaya bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta dokuma yapmak mümkündü (Hekimoğlu, 1982; Ertekin, 2002). Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile motifler oluşturulur: (Şekil 13)

15 Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde sarılır. Dokumaya bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta dokuma yapmak mümkündü 445 (Hekimoğlu 1982, Ertekin 2002). Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile motifler oluşturulur: (Şekil 13). Goğuşlu. Kol. Sık yıldız. Seyrek yıldız Şekil : Goğuşlu, Goguşlu, kol, sık kol, yıldız, sık seyrek yıldız, yıldız seyrek deseni yıldız deseni 3.3. Beledi Dokumasının Özellikleri Özellikleri Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de çift katlı bir dokuma olmasıdır. Siyah ve beyaz renkli çözgü 12 iplerinin farklı pedallara basılarak ayrılması sonucunda üst çözgüyü oluşturan siyah iplerden desen oluşturacak istenilen renkteki atkı geçirilir, altta kalan beyaz çözgülerden de astarı oluşturmak için beyaz atkı atılarak çift katlı dokuma elde edilir. Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de çift Genellikle çözgü ipliklerinde 28 numara siyah ve beyaz pamuk ipliği kullanılır. Atkı ipliğinde ise isteğe bağlı her renkte 12 numara pamuk ipliği veya 34 numara ipek iplik kullanılır. Toplam çözgü tel adedi : 1320 tel (yarısı siyah yarısı beyaz, m arası) Dokumanın eni : 62 cm. Atkı sıklığı : 220 tel /10 cm. Tarak eni : 70 cm. Tarak numarası : 47 diş /10 cm. Taraktan geçirme : 4 lü (2 siyah, 2 beyaz)

16 446 Desende birim kare ölçüsü kullanılır. Her kare iki üst ve iki astar olmak üzere 4 çözgü ve 4 atkıdan oluşur. Bu nedenle kumaşın iplik analizi iplik sökme yoluyla yapılmaksızın kumaşın da üst yüzünde görülen deseni oluşturulan beyaz renkli her birim karenin desen kağıdında da belirlenmesi ve belirlenen bu alan içinde astar çözgü ve atkıların üstte çalıştıkları göz önüne alınarak bağlantı işaretlenmesi yolu ile çözgüyü süratle çözmek mümkündür. Yaklaşık son 50 yıldan beri keşken kalıbı değiştirilmeksizin sadece ayaklarla desen değiştirilmesi yoluyla dokuma motifleri üretilmiştir. Bu nedenle eski motifler bu gün uygulanamamaktadır. Örneğin Bursa esnaf sancaklarındaki desenler, kufi yazılar vb Beledi Dokumasında Kullanılan Renk ve Motifler Beledi dokuması süs ve bezeme konusunda incelendikçe, dokuma tarzının elverişli olacak bir karakter içinde geliştirilmiş oldukları görülür. Süslemede genellikle bir geometrik tanzim ve tertip göze çarpar. Süsleme konusu olan motifler, bitki ve çiçek aslından yapılmış rozet, gülbezek, geçme ve örmeler ile kufi yazı ile tertipli metop-bordur ve çerçeveler şeklinde görülür. Bunlarla beraber bugün beledi esnafı arasında düzbastı altıparmak, evsat, sepet ve halüp isimli desenler ve ayrıca isimlendirilmemiş desenler mevcuttur. Bazı tertip dokumalarda ayrıca mihraplar tertibinde kutsal ifadeli cami, köşk ve servi tasvirleri vardır. Bunlar başlı başına maksatlı olarak yapılmış kompozisyonlardır. Bazılarında lale, karanfil motifleri diğer motifler arasına yerleştirilmiştir. Beledi kumaşlarında genel süsleme kompozisyonlar, yanlarına ve geometrik ulamalar tarzında olduğu gibi, bir kısmı da diğer motifler gibi letop ve rozetler şeklinde yer a1mıslardır. Beledi dokumalarında kullanılmış yazı ve motifler, satrançlı kufi denilen bir tarz yazıdır. Bunlarda kullanılmış yazı tarzı tüm karakterindedir. Bütün metop ve bordürlerde usul dışı bir yazı görülmüş. Kumaşın zemin renkleri, yeşil, kırmızı ve koyu mavi olarak görülmektedir. Düz ve sade ifadeli geometrik süslemelerde hazırlanmış olan kumaşların, uluorta döşemelik oldukları anlaşılmakla beraber üzeri yazılı, mihraplı ve kutsal anlamda tasvirli olan kumaşlarında, sancak, seccade ve sanduka örtüsü olarak kullanılmak üzere hazırlandıkları da anlaşılmaktadır (Gürçay, 1970).

17 447 Günümüzde beledi dokumalarında en çok seçilen motif Süleyman nakışında kullanılan yıldız motifidir. Beledi dokumasında kullanılan renkler Türk kumaşlarında görülen mavi, beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızıdır (Tahsin, 1951) Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri dokumalarının en ayırt edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle oluşan ön ve arka yüzdeki desenler şekilde belirgin olarak görünmektedir Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler Şekil 14: Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri Şekil 14. Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri dokumalarının en ayırt 4. Sonuç edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle oluşan ön ve arka yüzdeki desenler şekilde belirgin olarak görünmektedir. 4. Beledi SONUÇ dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık Beledi dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık bir tezgah olan; bir bununla tezgah birlikte olan; başka bununla tezgahlarda birlikte elde edilmeyen başka tezgahlarda özgün bir çok elde nakışı edilmeyen olması nedeniyle özgün bir talebi çok çok nakışı olan bir olması dokuma nedeniyle türü olmuştur. talebi O dönemlerde çok olan Osmanlı bir dokuma sarayına ve türü bir olmuştur. çok dış ülkeye çok nadide dokuma örneklerinin satışı yapılmıştır. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir in O tire dönemlerde ilçesinde yüzlerce Osmanlı tezgahta sarayına dokunurken ve birçok bugün beledi dış ülkeye dokuması çok kalan nadide tek tezgahta dokuma örneklerinin dokunarak var olma satışı mücadelesi yapılmıştır. vermektedir. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir in tire Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince bulunmamaktadır. ilçesinde Dileğimiz yüzlerce çok çeşitlilikteki tezgahta motif zenginliğine dokunurken sahip bugün olan beledi beledi dokumalarının dokuması özel sektör kalan ve tek tezgahta devlet aracılığı dokunarak ile üretimlerinin var olma arttırılması mücadelesi ve açılacak vermektedir. kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. REFERANSLAR Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince Bayrı, S Yazılı Görüşme. Beledi Dokuma Ustası, Tire. bulunmamaktadır. Dileğimiz çok çeşitlilikteki motif zenginliğine sahip olan beledi dokumalarının özel sektör 14 ve devlet aracılığı ile üretimlerinin

18 448 arttırılması ve açılacak kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. KAYNAKÇA Bayrı, S., 2006, Yazılı Görüşme. Beledi Dokuma Ustası, Tire. Ertekin A. L., 2002, Renk Cümbüşü, İplik Armonisi: Beledi Dokuması, Faik Tokoğlu Anısına Tire Sempozyumu. T.C. Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü, Tire. Eşberk, T., 1939, Türkiye de Köylü El Sanatlarının Mahiyeti ve Ehemmiyeti. Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayını No: 44. Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara. Faroqhi, S., 2003, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak (Çeviri: Çağalıgüven, G., Türesoy, Ö.) YKM. İstanbul. Gürçay, H Beledi Dokumaları, Türk Etnografya Dergisi, Cilt XII-196 dan ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 67 s. Hekimoğlu, L Beledi Tezgahlarında Yapılan Kumaşlarda Günümüz Armürlü Tezgâhlarında Yapılan Kumaşların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Bitirme Tezi (Basılmamış) Ege Üniversitesi., İzmir. 100 s. Tire den Merhaba Erişim Tarihi: Tahsin, Ö., 1951., Türk kumaş kadifeleri II. Resimli Ay Matbaası, İstanbul. Tıpırdık, E., 2006, Yazılı Görüşme, Beledi Dokuması, Tire.

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI DOKUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI DOKUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri.

MERZİFON DOKUMASI. Dokuma Tezgahları Merzifon Bez Dokuma Ürünleri Bağlama Çeşitleri. MERZİFON DOKUMASI www.merzifonhem.meb.k12.tr Adresi Taştan Sönmez Cad. No:13 MERZİFON Telefon: 0 (358) 513 14 03 Faks: 0 (358) 513 44 99 E-posta: merzifonhalkegitim@hotmail.com Dokuma Tezgahları Merzifon

Detaylı

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek

02.01.2012. Kullanım yerlerine göre vida Türleri. Vida Türleri. III. Hafta Đmal Usulleri. Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek III. Hafta Öğr.Grv. Kubilay ASLANTAŞ Vidalar ve Genel özellikleri Kılavuz çekmek Pafta çekmek Page 1-1 Page 1-2 Vida Türleri Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BEZAYAĞI KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Tekstil Mühendisliğine Giriş DOKUMA TEKNOLOJİSİ

Tekstil Mühendisliğine Giriş DOKUMA TEKNOLOJİSİ İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü TEK111 Tekstil Mühendisliğine Giriş DOKUMA TEKNOLOJİSİ Dokuma Teknolojileri Dersi Öğretim Üyeleri: Prof.Dr.Emel

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir.

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. BASİT MAKİNELER Bir işi yapmak için kas kuvveti kullanırız. Ancak çoğu zaman kas kuvveti bu işi yapmamıza yeterli olmaz. Bu durumda basit makinelerden yararlanırız. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, dişli

Detaylı

30/12/15 SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ

30/12/15 SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ İpek Baskı - Şablon Baskı - Elek Baskı diye de anılan serigrafi, teks?l sanayinde, grafik sanatlarda ve baskı resim çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir baskı tekniğidir.

Detaylı

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

Pamuk ekim makinaları. 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 Pamuk ekim makinaları 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1 18.10.2012 Prof.Dr.Rasim OKURSOY 2 Pamuk Ülkemizde pamuk çoğunlukla çırçır makinalarından çıktığı gibi ekilir. Bu tohumların üzeri hav denilen lifli

Detaylı

Bitlis te Geleneksel Gej Dokumacılığı 1

Bitlis te Geleneksel Gej Dokumacılığı 1 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 2, No. 4, November 2013 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

PİŞİNİK YASTIK HALISI

PİŞİNİK YASTIK HALISI 413 PİŞİNİK YASTIK HALISI DENGİZ, Makbule ERDOĞAN, Zeynep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yastık halılar, Anadolu insanının yaşam kültüründe yer alan bir öğedir. Pişinik yastık halıları, Adıyaman yöresinde yaşayan

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

1-) MANGAL GÖVDESİNİN YAPIMI:

1-) MANGAL GÖVDESİNİN YAPIMI: ÜRETİM SÜRECİ Bir mangal üç temel parçadan oluşur. Bunlar gövde, ızgara ve bacadır. Bugün piyasada çeşitli tipte mangallar bulunuyor. Ama genel olarak incelendiği zaman bu üç parçanın hepsinde bulunduğu

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

Jurte'lerin Tarihi. Çadır Elemanları. Siyah Çadırların Kökeni. Orta Asya'dan Almanya'ya. Üçgen Parçaları

Jurte'lerin Tarihi. Çadır Elemanları. Siyah Çadırların Kökeni. Orta Asya'dan Almanya'ya. Üçgen Parçaları Jurte'lerin Tarihi Siyah Çadırların Kökeni Jurte ler aslen Orta Asya da göçebe yaşayan Türkler in ve Moğollar ın kullandıkları yurt adı verilen çadırlardır. Bu çadırlar halklarca göçebe yaşam tarzına uygun

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR MEKATRONİĞİN TEMELLERİ BASİT MAKİNALAR Basit Makine Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. Ayrıca basit makineler, küçük bir kuvvetle büyük kuvvetleri yenmek ya da dengelemek

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI...4 1-1 Gövde...4 1-2 Genel olarak kullanılan düğmeler...6 2. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI...7 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇARPANA DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BABADAĞ DOKUMACILIĞI VE İLÇEDE ÜRETİLEN DÜZ DOKUMALARIN BAZI ÖZELLİKLERİ Ebru ATICI ATEŞOK EV EKONOMİSİ (EL SANATLARI) ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HEREKE HALISI DOKUMAYA HAZIRLIK 215ESB388 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEKSTİLDE UYGULAMA STAJ DOSYASI

TEKSTİLDE UYGULAMA STAJ DOSYASI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEKSTİLDE UYGULAMA STAJ DOSYASI DERSİN ADI : TM336 TEKSTİLDE UYGULAMA II UYGULAMA ALANI : DOKUMA UYGULAMA YERİ : TEKAS A.Ş. ÖĞRENCİNİN ADI : BEHZAT YILDIRIM ÖĞRENCİ

Detaylı

4. TAM KALIP SARGILAR

4. TAM KALIP SARGILAR 4. TAM KALIP SARGILAR Tam kalıp sargılarına Tam Amerikan veya Tam gabare sarım da denir. Genellikle 3 KW ve daha büyük motor statorlarına uygulanır. Tam kalıp sarımda bobin sayısı oluk sayısına eşit olup

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Emine UTKUN 1, Melek ARPACI GÜNDOĞAN 2 ÖZET Ülkemizde Denizli ilinin Buldan ilçesi, kendisine has el dokuması kumaşlarından

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BULDAN BEZİ ÜRETİLEBİLİR TASARIMLARI ve UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER Öğr. Gör. Semra ÖZBEK- Araş. Gör. Songül ARAL Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ÖZET Bu bildirinin konusunu; Buldan Bezi Üretilebilir

Detaylı

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU 2 0 1 4 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU Uşak 2-7 Şal 8-11 Kirman 12-13 Mirada 14-18 Eftelya 19-20 Sahra 21-23 Patara 24-27 Carmina 28-30 Florya 31-34 Klasik 35-37 Açelya 38-42 Bella 43-44 Efes 45-47 Cami Halıları

Detaylı

DÖŞEMELİK KUMAŞ ÜRETEN BİR İŞLETMEDE RANDIMAN ANALİZİ

DÖŞEMELİK KUMAŞ ÜRETEN BİR İŞLETMEDE RANDIMAN ANALİZİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 22 DÖŞEMELİK KUMAŞ ÜRETEN BİR İŞLETMEDE RANDIMAN ANALİZİ Binnaz MERİÇ * Ayşe ÖZKAL Özet: Dokuma makinelerinde randımanı ve ürün

Detaylı

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır.

Belirtilen taşıma kapasitelerine, ancak döner tekerin taban tablası tamamen bitişik olması halinde ulaşılır. Tabla (Üst tabla) Bağlantı deliği Çelik geçme pim Dişli pim (Ürün No. eklentisi: -GS...) Teker, cıvatalar ve somunlar aracılığıyla düz bir yüzeye monte edilir. Vida delikleri arasındaki mesafeler standartlar

Detaylı

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

RULMANLAR YUVARLANMALI YATAKLAR-I. Makine Elemanları 2. Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız. BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Makine Elemanları 2 YUVARLANMALI YATAKLAR-I RULMANLAR Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 Bu Bölümden Elde Edilecek Kazanımlar Yuvarlanmalı Yataklamalar Ve Türleri Bilyalı Rulmanlar Sabit Bilyalı Rulmanlar Eğik

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

HİDROLİK TAHRİKLİ KABLO KILAVUZU İTME-ÇEKME-SARMA MAKİNESİ

HİDROLİK TAHRİKLİ KABLO KILAVUZU İTME-ÇEKME-SARMA MAKİNESİ HİDROLİK TAHRİKLİ KABLO KILAVUZU İTME-ÇEKME-SARMA MAKİNESİ (Hidrolik Tahrikli Kablo Kılavuzu İtme -Çekme-Sarma Makinesi) 1 3 4 2 1)Kılavuz grubu 2)Hidrolik grubu 3)Palet Grubu 4)Hdp boru bağlantı grubu

Detaylı

Profesyonel Çözümler Professional Solutions

Profesyonel Çözümler Professional Solutions Profesyonel Çözümler Professional Solutions www.dcbmachine.com info@dcbmachine.com DCB MACHINE G Line Serisi 3 TOPLU SİLİNDİR BÜKME G Line 3100 x 260 mm. 3 valsli hidrolik silindir makinalarıdır. Genişliği

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU TEMEL DİKİŞ MAKİNELERİ Dikiş Makine veya el yardımı ile ipliğin dikilecek yüzeyin içinden veya arasından geçirilerek ilmek sırası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU.

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU. 2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU www.atlantikhali.com.tr PAZARLAMA atlantikhali.com.tr Bu ihtişamı hak ediyorsunuz. Nakış nakış, ilmek ilmek dokunan kıymetli halılar demektir Atlantik. Yüzyıllardır süregelen

Detaylı

Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK. Yapı iskelesi ve destekleme sistemi. v2014/01tr

Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK. Yapı iskelesi ve destekleme sistemi. v2014/01tr Broşür Yapı iskelesi ve destekleme sistemi DURALOK DURALOK Yapı iskelesi ve destekleme sistemi v2014/01tr Dayanıklı, pratik ve güvenli 02 Scafom-rux duralok, modüler yapı iskelesi ve kalıp sistemi Duralok,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAACILIK FLEKSO ÇIKIŞ AYARLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

bayrak direği Patent Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği

bayrak direği Patent Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği Bayrak ve Direği Direk Çeşitleri ve Aksesuarları Paslanmaz Bayrak Direği Galvaniz Bayrak Direği Büyük Bayrak Direği Bayrak Göndere Çekme Metodu Direk Ankrajı Sabitleme Direğe Göre Bayrak Ölçüleri Direkler

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

www.gulasmakina.com Ürün Kataloğu

www.gulasmakina.com Ürün Kataloğu www.gulasmakina.com Ürün Kataloğu 2015 Hoşgeldiniz Ürünlerimiz Kumaş üretim işinin safhaları arasındaki yerimiz bizce en önemli olan müşteri beğenisinin oluştuğu andır. Bizde üretimini yapmış olduğumuz

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ŞAL-ETOL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TAKIM TuTuCuLAR TAKIM TuTuCuLAR

TAKIM TuTuCuLAR TAKIM TuTuCuLAR takım t u t u c u lar Ayarlanabilir kılavuz kolları ve, üst başlığı altında toplanmıştır. Kılavuz kolları ile el kılavuzları kullanılabilmektedir. Kılavuzun dörtgen şaftı kılavuz kolunun ayarlanabilir

Detaylı

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise, Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. Basit

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç

ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç ArahWeave Dobby Hızlı Başlangıç I ÇI N D EKI LER NASIL YAPILACAĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ: ARAH WEAVE' D E KU M AŞ G Ö RÜ N Ü M Ü BİR ÖRGÜ ÇİZİN Çİ FT KATLI B İ R Ö RG Ü O LU ŞTU RU N İ PLİ KLERİ N REN G İ N

Detaylı

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KORKMAZ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER HAZIRLAYAN : ALİ İHSAN KORKMAZ MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN AKSESUARLAR VE GEREÇLER Yardımcı Gereçler A-Vida ve çiviler B-Dübeller ve takozlar C-Çektirmeler ve modül bağlantılar D-Raylar ve makaralar, E-Kilitler F-Düşer kapak makasları,

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

HB-7 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR BASKETBOL POTASI

HB-7 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR BASKETBOL POTASI HB-7 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR BASKETBOL POTASI 1 KISA AÇIKLAMALAR Basketbol tüm dünya insanları arasında popüler bir oyundur. Günden güne daha fazla okul, kurum, grup ve girişimler bu harika spora ilgi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR

YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Rulmanlı Yataklar YUVARLANMALI YATAKLAR I: RULMANLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Rulmanlı Yataklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Yuvarlanmalı

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler

ARAÇ GEREÇLER BÖLÜM Araç ve Gereçler BÖLÜM 1 ARAÇ GEREÇLER 1.2. Araç ve Gereçler Boncuk İğnesi Kristal örme işleminde misinaların ucuna takılarak boncukların arasından misinanın rahat geçmesini sağlar. Kargaburun Örme işlemi sırasında kristal

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Bilgisayar Destekli Yarı-Otomatik Tasarlanmış ve Geliştirilmiş Yerli Bir Numune Dokuma Makinesi A National Sampling Loom Designed and Improved

Detaylı

Robert Bosch GmbH. Gol!-Duvarı. Tam isabet! Gol!-Duvarı Kale duvarına gol atma artık sadece spor stüdyolarında değil, evinizin bahçesinde de mümkün.

Robert Bosch GmbH. Gol!-Duvarı. Tam isabet! Gol!-Duvarı Kale duvarına gol atma artık sadece spor stüdyolarında değil, evinizin bahçesinde de mümkün. Gol!-Duvarı Tam isabet! Gol!-Duvarı Kale duvarına gol atma artık sadece spor stüdyolarında değil, evinizin bahçesinde de mümkün. 1 Giriş Kale duvarı futbol meraklıları için bir klasiktir. Size; kayın ağacı

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR 14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR KONULAR 1. BASİT MAKİNALAR VE ÇEŞİTLERİ 2. Kaldıraçlar 3. Makaralar 4. Sabit Makara 5. Hareketli Makaralar 6. Palangalar 7. Kasnaklar 8. Dişliler 9. Dönme Eksenleri Farklı Olan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A. Deneyin Amacı: Deney 5: Sensörler Sensör kavramının anlaşılması, kullanım alanlarının ve kullanım yerine göre çeşitlerinin öğrenilmesi. Çeşitli sensör tipleri için çalışma mantığı anlaşılıp sağlamlık testi

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ

İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ KURULUM TALİMATI 1 İNDEKS 1.PARÇA LİSTESİ 2.GÜVENLİK VE KULLANIM BİLGİLERİ 3.PLANLAMA VE HAZIRLIK Toplama Bölgesinin Hazırlanması Montaj bölümünün seçimi Kat Yüksekliklerine göre ilk parçaların ayarı Ön

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ SUMAK DOKUMA Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL DUVAR MONTAJ KILAVUZU

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL DUVAR MONTAJ KILAVUZU ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL DUVAR MONTAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. PRATİK MONTAJ KILAVUZU... 3 1.1. Zenon Panel montajını kimler yapabilir... 5 1.2. Montaj için gerekli malzemeler... 5 1.3.

Detaylı