TİRE-BELEDİ DOKUMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİRE-BELEDİ DOKUMALARI"

Transkript

1 431 TİRE-BELEDİ DOKUMALARI DERMAN, Sevim * SÖYLEMEZOĞLU, Feryal TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip ve Anadolu ya özgü bir dokuma türü olan Beledi dokuması, bugün İzmir e bağlı Tire ilçesinde kalan tek Süleymaniye tipi Beledi tezgahında ve yaşayan tek bir dokumacı tarafından üretilmektedir. Geçmişte Anadolu nun birçok yöresinde dokunan bu dokumalar dokuma tekniğinin çok zor olması nedeniyle günümüzde öğrenilmesini ve sürdürülebilirliğini sınırlamıştır. Bu bildiride Beledi dokumacılığının geçmişi ve bugünkü durumu, dokuma tezgâhı ve diğer araçlar, dokuma üretim aşamaları, dokumaya ait ana desenler ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Bildiri yörede çekilmiş fotoğraflarla ve powerpoint kullanılarak sunulacaktır. Ayrıca Beledi dokumalarının sürdürülebilirliği için yeni kullanım alanlarına ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Beledi dokuması, dokuma, dokuma tezgâhı. ABSTRACT Beledi weaving which has a very complicated loom, on the other hand which has the most variety of patterns and motifs,authentic only to Anatolia with about 500 years of history,is on the verge of extinction.there is only one type of operation beledi loom, the Süleymaniye loom,left in Tire town of İzmir city with only one weaver.because of the weavers tradesmen organizations restrictions of the date This study investigated in detail parts of the beledi loom the equipments and the tools used in beledi weaving have been documented with photograps. Key Words: Beledi weaving weaving Süleymaniye loom. * Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Dışkapı-ANKARA agri.ankara.edu.tr

2 Giriş Dokumacılık bütün el sanatlarında olduğu gibi Anadolu nun sosyal ve ekonomik yapısı içinde yüzyıllardan beri uğraşılan bir ata sanatıdır. Ancak günümüzde birçok sebeplerden dolayı bazı yörelerimizde kaybolmuş, bazı yörelerimizde üretim biçimlerini değiştirmiştir. Bazı merkezlerde ise giderek azalan biçimde üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. İzmir in Tire ilçesi de bu merkezlerden birisidir. İzmir in güneydoğusunda bulun Tire nin kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, güneyinde Aydın Dağları ve Aydın, doğusunda Ödemiş, batısında ise Selçuk yer almaktadır. Selçuk ile dolayı olarak İzmir-Aydın- Denizli karayoluna bağlanan Tire; Kuşadası limanına da yakındır. Tire halkının büyük bir kısmı geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tire ekonomisi son yıllarda büyük bir gelişme göstermektedir. İlçede geleneksel hale gelmiş olan el sanatlarından urgancılık, nalıncılık, yorgancılık, hasırcılık, keçecilik, semercilik, ahşap işleri ve beledi dokumaları faaliyet göstermektedir (http:/www.tire.metrosu.com/, 2006). El sanatları ilçenin turizm açısından da tanıtımında önemli rol oynamaktadır. Bu el sanatları içerisinde özellikle Beledi dokumaları dikkati çekmektedir. Beledi dokuması yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahiptir ve Anadolu ya özgü bir dokum türüdür. Beledi en eski pamuklu dokumalarımızdan biridir. Tarihî kayıtlara göre 16. yüzyılda Tire de daha sonraları da Bursa da dokunduğu bilinmektedir (Faroghi 2003). Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliği çift taraflı dokunmasıdır. Bundan dolayı çok sağlam kumaşlardır. Dokumanın alt tarafı beyaz olup diğer tarafı beyaz, sarı, kırmızı, mavi, lacivert renklerdedir. Bu çift taraflı kumaş dokumanın desenleri ile birleşmektedir. Dokuma tekniğinin çok zor olması Beledi dokumlarının günümüzde öğrenilmesi ve sürdürülebilirliği sınırlamıştır. Günümüzde sadece Tire ilçesinde 13 ayaklı Süleymaniye tipi tezgâhla bir usta ve çırak yardımı ile bu dokumacılık geliştirilmeye çalışılmaktadır. 2. Materyal ve Yöntem Bu araştırma İzmir iline bağlı Tire ilçe merkezinde belediyeye bağışlanan Gülcü konağında bulunan beledi tezgahını ve beledi tezgahında dokunan beledi dokumalarının (Süleymaniye nakışı) dokuma tekniğinin

3 433 incelenmesini ve belgelenmesini kapsamaktadır. Süleymaniye nakışı yaklaşık motiften oluşmaktadır. Bu motifleri goğuşlu, kol, sık yıldız, seyrek yıldız ve düz desenleri oluşturur. Desenler dokuma ustasına tek tek dokutularak ve araştırmacı tarafından öğrenilerek belgelenmiştir. Ayrıca Beledi dokumasında kullanılan araçlar, gereçler, dokuma tekniği ve beledi dokumalarının özellikleri karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak belirlenmiş, fotoğraflarla ve dokunan örneklerle kayıt altına alınmıştır. 3. Araştırma Sonuçları 3.1. Beledi Dokumasında Kullanılan Araçlar Beledi Tezgâhı ve Parçaları Beledi tezgahı 24 çerçeveye kumanda edebilen bir el tezgahıdır. 24 çerçeveye 16 veya 13 pedalla kumanda edilebilmektedir. Beledi tezgahı 3-3,5 m uzunluğunda, 2-2,5 m yüksekliğinde ve 140 cm enindedir. Çözgü leventi bulunmaz. Çözgü beledi tezgahında bir yumak şeklinde düzgün olarak sarılarak asılır. Dokunan kumaşlar çift katlıdır, iki katı birbirine desenler bağlar. İpliklerinin Büküm derecelerine göre de kalın1aşır. Çift kat olmaları yüzünden de hiç bir dokuma bunlar kadar dayanıklı değildir. Basit bir tezgah için her bir çerçeve için bir pedal gereklidir Bu ise yüksek sayıda çerçeve gerektiren dokumaların meydana gelişimini son derece zorlaştırır. Mesela altı çerçeve gerektiren örgüyü dokuyabilmek için her atkı üç ayrı pedalla basmak gereklidir, bu ise iki ayakla mümkün değildir. Bu engeli ortadan kaldırmak için karşıt hareketli tezgahlar geliştirilmiştir. Buna halen beledi dokuma tezgahları 24 çerçeveye kumanda ederek, armürlü dokuma tezgahından çok daha önce ondan daha ileri bir kapasiteye ulaşmıştır (Ertekin, 1992). Beledi tezgâhında bugün için kullanılan parçalar ile geçmişte kullanılan ancak bugün artık kullanılmayan parçalar1a birlikte diğer el tezgahlarından ortak olarak ku11anı1anlarına da yer verilmiştir. Üstelik armürlü dokuma tezgahında basit bir dik doğru üzerinde çerçeveler hareket etmelerine karşılık, Beledi dokumasında öne arkaya hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Bu ise dokuma işleminde çözgü gruplarında meydana gelen ve zararlı olan farklı gerilimlerde önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bunun sağladığı en büyük fayda ise çok sayıda çerçeve ile çalışmak kolaylığı vermektedir (Ertekin 1992).

4 434 Şekil 1. 1: Beledi Beledi tezgahı tezgâhı Şekil 1 de çukur sistemindeki beledi tezgâhına, dokumacının (Beledi Şekil 1 de çukur sistemindeki beledi tezgahına, dokumacının (Beledi Ustası Saim Ustası Saim Bayrı, 2006) oturuşu, görülmektedir. Bayrı, 2006) oturuşu, görülmektedir Çerçeve (Keşken) altta, Çerçeve 24 üstte (Keşken) gücü denilen pamuk ipliklerinin bağlanmasını sağlar. İki ağaç çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden meydana gelir. Modern dokuma tezgahlarında 24 altta, 24 çerçeve üstte yine gücü ahşaptan denilen yapılmasına pamuk karşılık ipliklerinin gücüler çeliktendir. bağlanmasını Hareket edebilir. sağlar. İki Bu ağaç ise Şekil taharlamada çubuktan 1. Beledi tezgahı büyük ve kolaylık bunların sağlar arasına ve çözgü gerilmiş ipleri düzenli gücü olarak tellerinden levente sarıldığı meydana için gelir. dokumada Modern da herhangi dokuma bir aksaklığa tezgâhlarında meydan vermez. çerçeve yine ahşaptan yapılmasına Gücü Şekil iplerinin 1 de çukur ortasından sistemindeki çözgü telleri beledi geçer, tezgahına, pedallara dokumacının basılarak (Beledi çerçeve Ustası hareket Saim karşılık gücüler çeliktendir. Hareket edebilir. Bu ise taharlamada büyük edince Bayrı, bazı 2006) çözgü oturuşu, ipleri görülmektedir. yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece çözgülerin arasından kolaylık mekik atılabilecek sağlar Çerçeve mesafe (Keşken) ve oluşur, çözgü buna ipleri ağızlık düzenli açılması denir. olarak levente sarıldığı için dokumada 24 da altta, herhangi 24 üstte bir gücü aksaklığa denilen pamuk meydan ipliklerinin vermez. bağlanmasını sağlar. İki ağaç çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden meydana gelir. Modern dokuma Gücü tezgahlarında iplerinin çerçeve ortasından yine ahşaptan yapılmasına çözgü karşılık telleri gücüler geçer, çeliktendir. pedallara Hareket edebilir. basılarak Bu ise taharlamada büyük kolaylık sağlar ve çözgü ipleri düzenli olarak levente sarıldığı için çerçeve dokumada hareket da herhangi edince bir aksaklığa bazı çözgü meydan ipleri vermez. yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece Gücü çözgülerin iplerinin ortasından arasından çözgü telleri mekik geçer, atılabilecek pedallara basılarak mesafe çerçeve oluşur, hareket buna edince bazı çözgü ipleri yukarıya çıkar bazıları aşağıya iner, böylece çözgülerin arasından ağızlık açılması denir. mekik atılabilecek mesafe oluşur, buna ağızlık açılması denir. Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, sağdan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşken ve Çözgü İpleri, sağdan bakış Pedallara basılı bir konumda Keşkenlere Tependen bakış Pedallar Serbest konumda Keşkenlere Alttan bakış Pedallar Serbest konumda Keşkenlere Tependen bakış Pedallar Serbest konumda 3 Keşkenlere Alttan bakış Pedallar Serbest konumda Şekil 2: Keşkenler (Gücüler) genel görünümler 3

5 435 Gücü ipleri Keşken ve Çözgü İpleri, soldan bakış Pedallara serbest konumda Şekil Gücü 2. Keşkenler (Gücüler) genel görünümler ipleri Keşkenlere yandan bakış Pedallar basılı bir konumda Beledi Beledi dokumasında ise ise çerçevelerindeki, gücüler sabittir ve tahara göre hazırlanmıştır. Keşken ve Çözgü çözgü İpleri, daha soldan öncede öncede bakış belirtildiği gibi levent belirtildiği Keşkenlere halinde gibi levent yandan değil bakış yumak halinde halinde değil de hazırlandığında yumak halinde Pedallara hazırlandığında serbest ilk defa konumda gücülerde düzene girmektedir. ilk defa gücülerde Pedallar basılı Gücülerin bir düzene konumda sabit olması bir girmektedir. Şekil zorunluluktur. 2. Keşkenler Bu ise (Gücüler) beledi tezgahlarında genel görünümler tahar değişikliğini zorlaştırmaktadır. Gücülerin Şekil sabit 3.a da olması keşkenler bir zorunluluktur. ve gücü iplerinin Bu yakın ise görüntüsünde beledi tezgahlarında pedalların basılı tahar bir konumda değişikliğini Beledi olduğu zorlaştırmaktadır. dokumasında görülmektedir. ise Şekil çerçevelerindeki, 3.b de ise keşkenlere gücüler yandan sabittir görüntüsünde ve tahara pedalların göre serbest hazırlanmıştır. konumda çözgü olması daha nedeniyle öncede keşken belirtildiği çıta1arının gibi levent aynı seviyede halinde olduğu değil de görülmektedir. yumak halinde Şekil hazırlandığında 3.a da keşkenler ilk defa gücülerde ve gücü düzene iplerinin girmektedir. yakın görüntüsünde Gücülerin sabit pedalların olması bir basılı zorunluluktur. bir konumda Bu ise beledi olduğu tezgahlarında görülmektedir. tahar değişikliğini Şekil zorlaştırmaktadır. 3.b de ise keşkenlere Şekil 3.a da keşkenler ve gücü iplerinin yakın görüntüsünde pedalların basılı bir yandan konumda görüntüsünde olduğu görülmektedir. pedalların Şekil serbest 3.b de ise konumda keşkenlere yandan olması görüntüsünde nedeniyle pedalların keşken çıta1arının serbest konumda aynı seviyede olması nedeniyle olduğu keşken görülmektedir. çıta1arının aynı seviyede olduğu görülmektedir. Keşkenler, Tefe, Keşkenlere yandan bakış Pedallar serbest konumda (b) Keşkenler ve gücü iplerine yakın çekim Pedallar basılı bir konumda (a) Şekil 3. Keşkenler (Gücüler) Keşkenler, Tefe Selmin, Keşkenler Selmin ve gücü dokunan iplerine kumaşın yakın sarılmasına çekim yarayan Keşkenlere levende denir. yandan Ağaçtan, bakış dört köşelidir. Başlardan Pedallar birinde basılı dört bir yuvarlak konumda delik (a) vardır. Bu delikten Pedallar geçirilen serbest konumda bir çubuk (b) hem mandallık yaparak Şekil 3. Keşkenler selmini kilitler (Gücüler) hem de manivelalık yapıp selminin ekseninde kolayca döndürülmesini sağlar. Şekil 3. Keşkenler (Gücüler) Selmin Tarak / Dem Beledi Selmin dokuma dokunan tarağı kumaşın iki ahşap sarılmasına çubuk yarayan arasına levende düzgünce denir. kesilmiş, Ağaçtan, yakı1ıp dört ütü1enmiş köşelidir. kargı(saz)lardan Başlardan birinde hazırlanmıştır. dört yuvarlak delik Farklı vardır. sıklıklardaki Bu delikten sazlar, geçirilen ipliklerle bir çubuk örülerek hem mandallık farklı Selmin numaralarda yaparak dokunan selmini taraklar kilitler kumaşın elde hem edilir. de manivelalık sarılmasına Bunun tek yapıp dezavantajı selminin yarayan ekseninde bu, levende yolla kolayca ince denir. tarak döndürülmesini elde Ağaçtan, etmek oldukça imkansızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay dört köşelidir. sağlar. Başlardan birinde dört yuvarlak delik vardır. Bu delikten yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı geçirilen görülmektedir. bir Tarak çubuk / Dem Beledi tezgahında hem mandallık dem, 960 kapılıdır, yaparak her kapıda selmini 2 siyah 2 kilitler beyaz olmak hem üzere de Beledi dokuma tarağı iki ahşap çubuk arasına düzgünce kesilmiş, yakı1ıp ütü1enmiş manivelalık 4 tel geçer. yapıp Dem bu selminin ipliklerin birbirine ekseninde karışmasını kolayca önler. döndürülmesini sağlar. kargı(saz)lardan hazırlanmıştır. Farklı sıklıklardaki sazlar, ipliklerle örülerek farklı numaralarda taraklar elde edilir. Bunun tek dezavantajı bu, yolla ince tarak elde etmek oldukça Tarak/Dem imkansızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı Beledi dokuma tarağı iki ahşap çubuk 4 arasına düzgünce kesilmiş, görülmektedir. Beledi tezgahında dem, 960 kapılıdır, her kapıda 2 siyah 2 beyaz olmak üzere 4 tel geçer. Dem bu ipliklerin birbirine karışmasını önler.

6 436 yakı1ıp ütü1enmiş kargı(saz)lardan hazırlanmıştır. Farklı sıklıklardaki sazlar, ipliklerle örülerek farklı numaralarda taraklar elde edilir. Bunun tek dezavantajı bu, yolla ince tarak elde etmek oldukça imkânsızdır. Ayrıca bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay yıpranır. Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı görülmektedir. Beledi tezgahında dem, 960 kapılıdır, her kapıda 2 siyah 2 beyaz olmak üzere 4 tel geçer. Dem bu ipliklerin birbirine karışmasını önler Tefe Tarağın/demin takıldığı ileri-geri hareketli, kayısı ağacından, ahşap çerçeve kısımdır. Mekikle atılan atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Tefenin bağlantı noktalan dişli yuvaları ile kolayca değiştirilebilmektedir. Bu da Tefe dokumacıyı Tarağın/demin sık sık takıldığı kumaş ileri-geri sarma hareketli, zorluğundan kayısı ağacından, ahşap kurtarmakta çerçeve kısımdır. Mekikle ve ağızlık açısı atılan atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Tefenin bağlantı noktalan dişli yuvaları ile kolayca izin verdiği değiştirilebilmektedir. sürece kumaş Bu da dokumacıyı dokundukça sık sık kumaş tefe sarma arkaya zorluğundan alınmaktadır. kurtarmakta ve ağızlık açısı izin verdiği sürece kumaş dokundukça tefe arkaya alınmaktadır. Tefe Tefe, ve içindeki demler cınbar, mekikler dokuma üzerinde, pedallar serbest konumda Tefe çekilirken, pedallar basılı, beyaz çözgüler üste ayrılmış Dem / Tarak Tefe dişlileri Tefe dişlileri Tefe Kolu ve mili Şekil 4. Tefe detayları Şekil 4: Tefe detayları 5

7 Çukur Demiri İki ucu yuvarlak demirdir, pedallar bu demir üzerine monte edilir Çukur Demiri Pedalların İki mafsalını ucu yuvarlak demirdir, oluşturur. pedallar Eskiden bu demir üzerine tezgahın monte edilir. çukurda Pedalların mafsalını durmasından oluşturur. Eskiden tezgahın çukurda durmasından dolayı bu adı almıştır. dolayı bu adı almıştır. Çukur Çukur 13 adet ayak/pedal ve üzerindeki deliklere bağlı çerçeve kumanda ipleri Pedalların monte edildiği kaide, çukur Şekil 5: Çukur demiri ve pedallar Şekil 5. Çukur demiri ve pedallar Pedah veya pedallar Ayak veya Pedanta olarak da isimlendirilir. 16 ve 13 ayaklıdır. 13 ayaklı olan tezgah Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı vardır. Üzerlerinde bulunan 6'şar adet Pedah veya Pedallar Ayak deliğe çerçeveleri veya Pedanta tutan ipler bağlanır. olarak çerçeve da isimlendirilir. bağlantı ipleri ayakların 16 ve uç 13 bölgesindeki ayaklıdır. 13 ayaklı olan tezgah Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı 6 vardır. Üzerlerinde bulunan 6 şar adet deliğe çerçeveleri tutan ipler bağlanır. çerçeve bağlantı ipleri ayakların uç bölgesindeki deliklerden çerçevelerin alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5 de ayakların keşkenlere bağlantıları net bir biçimde görülmektedir.

8 Ağızlık ölçeği Uçlarından ağzın açılması istenilen azami uzunluktaki iple birbirine bağlı ikiz ahşap çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı azami aralığı belirler. Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı hareketleri sırasında dem tellerinin gücü iplerine çarpıp yıpratmasını da engeller. deliklerden çerçevelerin alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5 de ayakların keşkenlere bağlantıları net bir biçimde görülmektedir. Dokumacı Ağızlık tefeyi ölçeği ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede açılan çözgü Uçlarından iplerinin ağzın açılması arasından istenilen (ağzın azami içinden) uzunluktaki mekiği iple birbirine hızlıca bağlı atarak ikiz ahşap atkı çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı azami aralığı belirler. ipinin, ayrılmış çözgü ipleri arasından geçmesini sağlar. Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı hareketleri sırasında dem tellerinin gücü iplerine çarpıp yıpratmasını da engeller Dokumacı Cımbar tefeyi ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede açılan çözgü iplerinin arasından (ağzın içinden) mekiği hızlıca atarak atkı ipinin, ayrılmış çözgü ipleri Kumaşın arasından geçmesini ağızlık sağlar. kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte Cımbar dokunup, daralmamasını sağlayan ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde Kumaşın ağızlık kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte dokunup, kayısı daralmamasını ağacından sağlayan yapılır. ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde kayısı ağacından yapılır. Tefe Dem Cımbar Şekil 6: Tefe,dem,cımbır, mekik Şekil 6. Tefe, dem, cımbar, mekik Cımbar Şekil 7. Cımbar Şekil 7: Cımbır Maber 3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri veya çözgü 7

9 Maber 3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri veya çözgü levendi de denir. Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü iplerinin sarılması ve yumağın yeri değiştirilmiştir Kuşlar levendi de denir. Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar hem yumağın de gerginlik-esneklik yeri değiştirilmiştir.. sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı Kuşlar verilen hareket kumandasına yardımcı olurlar. Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü iplerinin sarılması ve Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar hem de gerginlikesneklik sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı verilen hareket kumandasına yardımcı olurlar. Şekil 8: Kuşlar Şekil 8. Kuşlar Mekik Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği vardır. Bugün kullanılan mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit durur. İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahında Mekik Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin kullanılan sağılmasını masura takıldığı sağlayan tığ üzerinde kılavuz serbestçe deliği döner ve vardır. atkı ipliği Bugün bu şekilde kullanılan sarılır. mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit durur. İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahında kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır. Şekil 9. Mekikler

10 440 yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 198 Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği var Bugün kullanılan mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit du İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahı kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır. Şekil 9. 9: Mekikler Çıkrık Çıkrık Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar. Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar. 8 Şekil : Çıkrık Çıkrık ve küçük ve dolap küçük dolap Küçük Dolap Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki dikdörtgen Küçük Dolap çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak halinde bulunan iplikler dolabın üzerine takılır ve buradan sağına yapılarak, çıkrığın yardımıyla iplik makaralara Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki (masurlara) sarılır. dikdörtgen Masur\Masura çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak halinde bulunan Tahtadan yapılmış iplikler ortası dolabın delik konilerdir. üzerine takılır Atkı ipleri ve masuralara buradan sarılıp sağına mekiğe yapılarak, takılır. Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin çıkrığın da yardımıyla iplik makaralara (masurlara) sarılır. boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen iplerden seçilirler Çağ Masur\Masura Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin yatay olarak yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında bobinlerin dönmesine olanak verecek Tahtadan yapılmış ortası delik konilerdir. Atkı ipleri masuralara uzunlukta çubukların yerleştirildiği iskelete çağ denir (Eşberk 1939). sarılıp 3.2. Beledi mekiğe Dokuma takılır. Tekniği Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki Çözgünün hazırlanması Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi çözgü ipliklerinin hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan çözgü iplikleri önce haşıllanır. Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası dökülür ve iplikler bobinlere sarılır.

11 441 ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen iplerden seçilirler Çağ Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin yatay olarak yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında bobinlerin dönmesine olanak verecek uzunlukta çubukların yerleştirildiği iskelete çağ denir (Eşberk 1939) Beledi Dokuma Tekniği Çözgünün Hazırlanması Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi çözgü ipliklerinin hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan çözgü iplikleri önce haşıllanır. Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası dökülür ve iplikler bobinlere sarılır. Beledi dokumasında duvarda çözme yöntemi ile çözgü hazırlanmaktadır. Dokuma cm genişliğinde olup 10 nanştan oluşmaktadır. Nanş dokuma genişliğinde oluşturulan motif adedidir. Şekil 11: Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Şekil 11. Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda ise 27 aralıkta Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda 4 er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir. ise 27 aralıkta 4 er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir. Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi de düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı 2004). ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer çözgü ipi de derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı, 2004). Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta desenler keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin çerçevelere yerleşimine bağlı olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, en uzaktaki ilk dört Beledi keşkene tezgahı (24-21) üzerinde gücü ipleri 13 ikişerli ayak, gruplar 24 çerçeve halinde (keşken) takılmıştır. bulunur Tezgahta keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise desenler ara motifi oluşturmak keşkemerin için tekrar hareket altışarlı, etmesi ile keşkenlere üretilir. omu Desenler gruplar halinde gücü takılır. iplerinin Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. 24 keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt kamışlarının tam ortalarından ayaklara sabitlenir. Şekil 11 de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar

12 442 Şekil 11. Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı Ara düz desenden 6 aralıkta 4 er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda ise 27 aralıkta çerçevelere 4 er ip, 27x4=108 yerleşimine adet çözgü bağlı ipi geçmektedir. olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi, toplamda =1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani =34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2 şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, çözgü ipi de düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı 2004). en uzaktaki ilk dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde takılmıştır keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise ara motifi oluşturmak için derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: tekrar altışarlı, keşkenlere omu gruplar halinde takılır. Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta desenler keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin çerçevelere yerleşimine bağlı olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, en uzaktaki ilk dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde takılmıştır keşkenlere gücüler dörderli, keşkenlere beşerli, keşkenlere altılı, keşkenlere ise Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. ara motifi 24 oluşturmak keşkenin için gücü tekrar altışarlı, bağlantıları keşkenlere tamamlanınca, omu gruplar çerçeveler halinde takılır. alt kamışlarının tam ortalarından ayaklara sabitlenir. Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. 24 keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt kamışlarının tam ortalarından Şekil ayaklara 11 de sabitlenir. keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar görülmektedir. Şekil 11 de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar görülmektedir. Şekil 12: Keşken kalıbı Şekil 12. Keşken kalıbı Beledi tezgahlarında pedal sayılan adet olabilmektedir. Bu sayı tezgahın Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını sağlar. Bu isimler tezgahta en çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi olduğundan 13 pedalına 24 çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan pedallara basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet deliğe geçirilmiş ipler birden fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken kalıbına göre değişebilir. Beledi tezgahlarında pedal sayılan adet olabilmektedir. Bu sayı tezgahın Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını sağlar. Bu isimler tezgahta en çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi olduğundan 13 pedalına 24 çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan pedallara basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet 10 deliğe geçirilmiş ipler birden fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken kalıbına göre değişebilir.

13 443 Çizelge 1: Beledi (Süleymaniye) dokuma tezgahının çerçevelerinin ayaklarla bağlantısı ÇERÇEVE AYAKLAR Süleymaniye tezgahındaki 13 pedal üzerinde altışar delik çerçevelerin bağlanması için açılmıştır. Çizelge 2 pedallardaki deliklere çerçevelerin bağlanma sıralarını göstermektedir. Çizelge 2: Süleymaniye tezgahı pedal deliklerine çerçeve iplerinin bağlanışı Pedal Numarası Pedallar Üzerindeki Delik Numarası , 4 22, , 3 21, , 8 10, 12 14, 16 18, , 11 21, , 4 6, 8 14, 16 18, , 15 21, , 4 6, 8 10, 12 18, , 19 21, , 4 6, 8 10, 12 14, 16 Pedal numaraları dokumacının oturuşuna göre sağdan sola, delik numaralarına göre pedalın takılı mafsal noktasından (çukur demirinden) öne doğru verilmiştir. Tezgâhta herhangi bir veya daha fazla pedala aynı anda basıldığında Çerçeve Numaraları

14 444 o pedallara bağlı olan çerçevelerin aşağı inmesi ve diğerlerinin yukarı çıkmasıyla mekik ile atlanın atılmasına olanak sağlayan ağızlık açılmış olur. Örneğin yukarıdaki çizelgeden de görüleceği üzere, 5 numaralı pedala basıldığında 2, 4, 22, 24 numaralı çerçeveler aşağı inecek ve kalan diğerleri yukarı kalkacaktır (Tıpırdık, 2006). Beledi dokumasını yapacak olan kişi tezgahın oturma bölümünün tam ortasına dik olarak oturur, kaygan1ık sağlaması için kemikten yapılmış mekiğin ortasında bulunan iğneye atkı masuralarında kullanılacak olan renk atkı masurası takılır. Dokumacı sol eliyle tefeyi ortasından, sağ eline de mekiği alır ve tefeyi bir karış kadar ortaya iter. Sağ ayağı ile ilk dört pedalı, sol ayağı ile de diğer dokuz pedalı kullanarak oluşturulacak motifte birinci atkı sırasında aşağıda olması gereken çerçeveleri pedallara basarak aşağı indirir. Bu şekilde çözgü ipliklerinin bir kısmı yukarıya kalkıp diğer kısmı aşağıya inerek ağızlık açılır. Açılan ağızlıktan soldan sağa doğru mekik hızla atılır. Atkıyı sıkıştırmak için, sol eliyle tuttuğu tefeyi kendine doğru hızla çekerken uygulanan armürün ikinci atkı sırasında aşağıda olacak çerçevelerin bağlı bulunduğu pedallara basar. Ağızlık değişir. Böylece atılmış olan atkı tefe ile sıkıştırılır. Tefe yine ileri itilir, ikinci ağızlık açılır ve mekik sağdan sola gönderilir. Pedallara basıldığında ağızlık, üsteki çözgü ipleri aynı hizada, alttaki çözgü ipleri aynı hizada olacak şekilde açılmalıdır bunu perkesi ayarlar cm dokunduktan sonra gerginlik biraz azaltılır ve dokuma selmine sarılır. Bundan sonra cımbar denilen, iki tarafı çivili ve uzayıp kısalabilen bir gergi tahtası, taraktaki çözgülerin enine göre ayarlanıp, dokumanın kenarına bağlanır, dokuma ilerledikçe her cm de bir çımbar öne alınır ve dokunan kısım selmine sarılır. Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde sarılır. Dokumaya bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta dokuma yapmak mümkündü (Hekimoğlu, 1982; Ertekin, 2002). Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile motifler oluşturulur: (Şekil 13)

15 Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde sarılır. Dokumaya bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta dokuma yapmak mümkündü 445 (Hekimoğlu 1982, Ertekin 2002). Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile motifler oluşturulur: (Şekil 13). Goğuşlu. Kol. Sık yıldız. Seyrek yıldız Şekil : Goğuşlu, Goguşlu, kol, sık kol, yıldız, sık seyrek yıldız, yıldız seyrek deseni yıldız deseni 3.3. Beledi Dokumasının Özellikleri Özellikleri Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de çift katlı bir dokuma olmasıdır. Siyah ve beyaz renkli çözgü 12 iplerinin farklı pedallara basılarak ayrılması sonucunda üst çözgüyü oluşturan siyah iplerden desen oluşturacak istenilen renkteki atkı geçirilir, altta kalan beyaz çözgülerden de astarı oluşturmak için beyaz atkı atılarak çift katlı dokuma elde edilir. Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de çift Genellikle çözgü ipliklerinde 28 numara siyah ve beyaz pamuk ipliği kullanılır. Atkı ipliğinde ise isteğe bağlı her renkte 12 numara pamuk ipliği veya 34 numara ipek iplik kullanılır. Toplam çözgü tel adedi : 1320 tel (yarısı siyah yarısı beyaz, m arası) Dokumanın eni : 62 cm. Atkı sıklığı : 220 tel /10 cm. Tarak eni : 70 cm. Tarak numarası : 47 diş /10 cm. Taraktan geçirme : 4 lü (2 siyah, 2 beyaz)

16 446 Desende birim kare ölçüsü kullanılır. Her kare iki üst ve iki astar olmak üzere 4 çözgü ve 4 atkıdan oluşur. Bu nedenle kumaşın iplik analizi iplik sökme yoluyla yapılmaksızın kumaşın da üst yüzünde görülen deseni oluşturulan beyaz renkli her birim karenin desen kağıdında da belirlenmesi ve belirlenen bu alan içinde astar çözgü ve atkıların üstte çalıştıkları göz önüne alınarak bağlantı işaretlenmesi yolu ile çözgüyü süratle çözmek mümkündür. Yaklaşık son 50 yıldan beri keşken kalıbı değiştirilmeksizin sadece ayaklarla desen değiştirilmesi yoluyla dokuma motifleri üretilmiştir. Bu nedenle eski motifler bu gün uygulanamamaktadır. Örneğin Bursa esnaf sancaklarındaki desenler, kufi yazılar vb Beledi Dokumasında Kullanılan Renk ve Motifler Beledi dokuması süs ve bezeme konusunda incelendikçe, dokuma tarzının elverişli olacak bir karakter içinde geliştirilmiş oldukları görülür. Süslemede genellikle bir geometrik tanzim ve tertip göze çarpar. Süsleme konusu olan motifler, bitki ve çiçek aslından yapılmış rozet, gülbezek, geçme ve örmeler ile kufi yazı ile tertipli metop-bordur ve çerçeveler şeklinde görülür. Bunlarla beraber bugün beledi esnafı arasında düzbastı altıparmak, evsat, sepet ve halüp isimli desenler ve ayrıca isimlendirilmemiş desenler mevcuttur. Bazı tertip dokumalarda ayrıca mihraplar tertibinde kutsal ifadeli cami, köşk ve servi tasvirleri vardır. Bunlar başlı başına maksatlı olarak yapılmış kompozisyonlardır. Bazılarında lale, karanfil motifleri diğer motifler arasına yerleştirilmiştir. Beledi kumaşlarında genel süsleme kompozisyonlar, yanlarına ve geometrik ulamalar tarzında olduğu gibi, bir kısmı da diğer motifler gibi letop ve rozetler şeklinde yer a1mıslardır. Beledi dokumalarında kullanılmış yazı ve motifler, satrançlı kufi denilen bir tarz yazıdır. Bunlarda kullanılmış yazı tarzı tüm karakterindedir. Bütün metop ve bordürlerde usul dışı bir yazı görülmüş. Kumaşın zemin renkleri, yeşil, kırmızı ve koyu mavi olarak görülmektedir. Düz ve sade ifadeli geometrik süslemelerde hazırlanmış olan kumaşların, uluorta döşemelik oldukları anlaşılmakla beraber üzeri yazılı, mihraplı ve kutsal anlamda tasvirli olan kumaşlarında, sancak, seccade ve sanduka örtüsü olarak kullanılmak üzere hazırlandıkları da anlaşılmaktadır (Gürçay, 1970).

17 447 Günümüzde beledi dokumalarında en çok seçilen motif Süleyman nakışında kullanılan yıldız motifidir. Beledi dokumasında kullanılan renkler Türk kumaşlarında görülen mavi, beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızıdır (Tahsin, 1951) Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri dokumalarının en ayırt edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle oluşan ön ve arka yüzdeki desenler şekilde belirgin olarak görünmektedir Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler Şekil 14: Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri Şekil 14. Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri dokumalarının en ayırt 4. Sonuç edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle oluşan ön ve arka yüzdeki desenler şekilde belirgin olarak görünmektedir. 4. Beledi SONUÇ dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık Beledi dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık bir tezgah olan; bir bununla tezgah birlikte olan; başka bununla tezgahlarda birlikte elde edilmeyen başka tezgahlarda özgün bir çok elde nakışı edilmeyen olması nedeniyle özgün bir talebi çok çok nakışı olan bir olması dokuma nedeniyle türü olmuştur. talebi O dönemlerde çok olan Osmanlı bir dokuma sarayına ve türü bir olmuştur. çok dış ülkeye çok nadide dokuma örneklerinin satışı yapılmıştır. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir in O tire dönemlerde ilçesinde yüzlerce Osmanlı tezgahta sarayına dokunurken ve birçok bugün beledi dış ülkeye dokuması çok kalan nadide tek tezgahta dokuma örneklerinin dokunarak var olma satışı mücadelesi yapılmıştır. vermektedir. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir in tire Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince bulunmamaktadır. ilçesinde Dileğimiz yüzlerce çok çeşitlilikteki tezgahta motif zenginliğine dokunurken sahip bugün olan beledi beledi dokumalarının dokuması özel sektör kalan ve tek tezgahta devlet aracılığı dokunarak ile üretimlerinin var olma arttırılması mücadelesi ve açılacak vermektedir. kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. REFERANSLAR Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince Bayrı, S Yazılı Görüşme. Beledi Dokuma Ustası, Tire. bulunmamaktadır. Dileğimiz çok çeşitlilikteki motif zenginliğine sahip olan beledi dokumalarının özel sektör 14 ve devlet aracılığı ile üretimlerinin

18 448 arttırılması ve açılacak kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. KAYNAKÇA Bayrı, S., 2006, Yazılı Görüşme. Beledi Dokuma Ustası, Tire. Ertekin A. L., 2002, Renk Cümbüşü, İplik Armonisi: Beledi Dokuması, Faik Tokoğlu Anısına Tire Sempozyumu. T.C. Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü, Tire. Eşberk, T., 1939, Türkiye de Köylü El Sanatlarının Mahiyeti ve Ehemmiyeti. Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayını No: 44. Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara. Faroqhi, S., 2003, Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak (Çeviri: Çağalıgüven, G., Türesoy, Ö.) YKM. İstanbul. Gürçay, H Beledi Dokumaları, Türk Etnografya Dergisi, Cilt XII-196 dan ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 67 s. Hekimoğlu, L Beledi Tezgahlarında Yapılan Kumaşlarda Günümüz Armürlü Tezgâhlarında Yapılan Kumaşların Karşılaştırmalı Bir İncelemesi. Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Bitirme Tezi (Basılmamış) Ege Üniversitesi., İzmir. 100 s. Tire den Merhaba Erişim Tarihi: Tahsin, Ö., 1951., Türk kumaş kadifeleri II. Resimli Ay Matbaası, İstanbul. Tıpırdık, E., 2006, Yazılı Görüşme, Beledi Dokuması, Tire.

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İSTANBUL GÜMRÜK LABORATUVAR MÜDÜRÜ TEKSTİL LABORATUVARININ SORUMLU OLDUĞU FASILLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR Fasıl No 41 Fasıl Başlığı 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA 1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI

YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI 903 YURTPINAR (ANTALYA) DOKUMALARI * ÖLMEZ, Filiz Nurhan ** AYDOĞAN, Emel TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Antalya Merkez İlçeye bağlı olan Yurtpınar Beldesi, yerleşik hayata geçmiş Yörüklerin bulunduğu, kilim, cicim,

Detaylı

SÜMEYYA DALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜMEYYA DALCI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MAKİNE HALISI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN HALI PERFORMANSINA OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALIDA KALİTE HESAPLAMA 215ESB417 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ METAL ÇİÇEK YAPMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ METAL ÇİÇEK YAPMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ METAL ÇİÇEK YAPMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2012, Sayı:25, ss.139-162. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences May 2012, No:25, pp.139-162. Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KESİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

GÖRECE DE NAZAR BONCUĞU* Özet

GÖRECE DE NAZAR BONCUĞU* Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 11 GÖRECE DE NAZAR BONCUĞU* Özet Elçin AKÇORA 1 Geleneksel nazar boncuğunun hammaddesi camdır. Camın tarihi çok eski devirlere uzanır. Sümer yerleşimlerinde ele

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DEKORATĐF ÜRÜNLER EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DEKORATĐF ÜRÜNLER EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DEKORATĐF ÜRÜNLER EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI ANKARA ĐL MERKEZĐNDE PAZARLANAN GELENEKSEL KEÇE VE KUMAŞ TAKILARIN DEKORATĐF SANATLAR AÇISINDAN ĐNCELENMESĐ YÜKSEK

Detaylı

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2012 YAZ STAJI RAPORU Ad Soyadı : Okul Numarası : Dersin Adı : TM340 Yaz Stajı 2 Staj Yapılan Yer : Me-AS

Detaylı

TÜRKÇE AE-200A KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AE-200A KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE AE-00A KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE ALINACAK ÖNLEMLER... Kullanımla ilgili önlemler... @. MAKÝNENÝN KURULUMU... #. GENEL BAKIŞ...3. Özellikler... 3. Spesifikasyonlar... 3 $.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME

Detaylı

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi *

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Suzan Bayraktaroğlu ** Özet Yerel ve yabancı ressamlar tarafından ilgi gören ve eserlerinde kullanılan Türk

Detaylı

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 02 KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 Bekir KABAKCI Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

ÇORUM İLİ İSKİLİP İLÇESİNDE KEKLİK KAFESİ YAPIMI

ÇORUM İLİ İSKİLİP İLÇESİNDE KEKLİK KAFESİ YAPIMI ÇORUM İLİ İSKİLİP İLÇESİNDE KEKLİK KAFESİ YAPIMI Hilal BOZKURT * Atıf/ : Bozkurt, Hilal, (2014). Çorum İli İskilip İlçesinde Keklik Kafesi Yapımı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR SELİM HAKAN AKINCI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.GÜLGÜN YILMAZ

Detaylı

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ

TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TALAġLI ĠMALAT ĠġLEMLERĠ VE MAKĠNELERĠ TESVĠYECĠLĠK Metaller üzerinde aletler (eğe, matkap ucu, kılavuz, rayba vb.) ve makineler (torna, freze, vargel, taşlama vb.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ DEKORASYON ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU

AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU AHŞAP TEKNE KONSTRÜKSİYONU Bülent KAYGIN, Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Ahşap tekneler, deniz içinde kullanıldıklarından ötürü açık hava koşullarına dolayısıyla, güneş, yağmur,

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum.

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum. BERNINA 710 Giriş Sayın BERNINA Müşterisi, Tebrikler! BERNINA üzerinde karar kıldınız ve böylece yıllarca keyifle kullanacağınız bir ürüne sahip oldunuz. 100 yılı aşkın bir süredir, aile şirketimiz müşteri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Levha-767: Süheyla Açıkalın Evi nin (Katalog 43) cephesindeki madalyon. Levha-768: Toru Mehmet Güncan Evi nin (Katalog 5) cephesindeki madalyon.

Levha-767: Süheyla Açıkalın Evi nin (Katalog 43) cephesindeki madalyon. Levha-768: Toru Mehmet Güncan Evi nin (Katalog 5) cephesindeki madalyon. Dr. Doğan DEMİRCİ kısmında fazladan küresel bir başlık daha bulunmaktadır. Toru Mehmet Güncan Evi nin (Katalog 5) cephesindeki madalyon diğerlerine göre daha itinayla yapılmış olup, daha süslü görünmektedir

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı