Anahtar Kelimeler: Kütle Sönümlenmesi, Temas Sertliği, Etkisiz Elemanlar, Kayma Kilitlenmesi, Düzgün-Dörtylüzlü Elemanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Kütle Sönümlenmesi, Temas Sertliği, Etkisiz Elemanlar, Kayma Kilitlenmesi, Düzgün-Dörtylüzlü Elemanlar"

Transkript

1 LS-DYNA İLE JANT DARBE TESTİ SİMÜLASYONU Osman Koray DEMİR (1) Ercenk AKTAY (2) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi 2FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, jantları darbe yükü altında test etmek için kullanılan darbe testinin simülasyonu, LS-DYNA kullanılarak, janta geçirilmiş şişkin bir lastiği de içeren bir model ile yapılmıştır. Çalışmanın amacı, bu tip bir simülasyonu yapabilmek için gerekli metodolojiyi geliştirmek, LS-DYNA kodunun bu tip bir simülasyonu yapabilmek için uygun olup olmadığına karar vermek ve darbe yükü altında jant üzerinde oluşan gerilmeleri doğru olarak belirleyebilmektir. Çalışma sonucunda, şişik lastiğin ve darbe yükünün aynı anda çözülebilmesi için gerekli yöntem geliştirilmiş, LS-DYNA nın jant darbe testi simülasyonları için uygun bir kod olduğuna karar verilmiş, ve darbe altında jant üzerinde oluşan gerilmeler belirlenmiştir. Hesaplanan sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi için yapılabilecek duyarlılık analizleri ve gerçek hayatla karşılaştırmalara, bu çalışmanın içinde yer verilmemiştir. Anahtar Kelimeler: Kütle Sönümlenmesi, Temas Sertliği, Etkisiz Elemanlar, Kayma Kilitlenmesi, Düzgün-Dörtylüzlü Elemanlar IMPACT TEST SIMULATION OF A TIRE RIM WITH LS-DYNA ABSTRACT In this study, the simulation of the impact test that is used to test the tire rims under impact loading is performed by using LS-DYNA, with a model including an inflated tire attached to the rim. The aims of the study are, to develop the methodology required to make such a study, to decide whether LS-DYNA is a suitable code to make such a simulation and to determine the stresses emerging at the rim under impact loading. As a result of the study, the methodology is developed to solve the inflated tire and the impact together, it is decided that LS-DYNA is a suitable code to make such a simulation, and the stresses occurring at the rim under impact are determined. Sensitivity analyses that can be done to check the validity of the calculated results and comparisons with the real life are not in the scope of this study. Keywords: Mass Damping, Contact Stiffness, Null Elements, Shear Locking, Tetrahedral Elements 1. Giriş Birbirine yaylarla bağlı iki kütlenin şişkin durumda bir lastik ve janta yüksek hızda çarptığı jant darbe testi, jantların darbe yükü altındaki performanslarını ölçmek için kullanılır. Bu testin simülasyonunu doğru bir şekilde yapmak, jant geliştiricilerine büyük yararlar sağlayabilir. Aşağıda, LS-DYNA eksplisit çözücüsü ile dinamik olarak yapılan bir jant darbe testi simülasyonunun ayrıntıları verilmiştir. Sırasıyla önce modelin oluşturulmasından, lastiğin şişirilmesi için yapılan simülasyondan, kütlelerin çarpması simülasyonundan ve gerilme 1 FİGES A.Ş. ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar / Ankara-Türkiye 2 FİGES A.Ş. ODTÜ Teknokent Gümüş Bloklar / Ankara-Türkiye

2 sonuçlarından bahsedilmiş, daha sonra da sonuçların sağlanması için yapılabileceklere ve çıkarımlara yer verilmiştir. 2. Modelin Hazırlanması Şekil 1 de, tamamlanmış jant ve lastik modelinin katı ve kesit görünümleri verilmiştir. Şekil 1: Lastik ve jant modelinin katı ve kesit görünümleri Bu modelin oluşturulması için jantın CAD çizimi, lastiğin ise çözüm ağı, malzeme modelleri ve malzeme özellikleri ile tam bir sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Burada ortaya çıkan sorun, jant ve lastik modellerinin birbirleriyle uyumlu modeller olmamasıdır. Şekil 2 de, Şekil 1 deki kesit görünümün bir tarafının dış kaynaklardan elde edildiği hali görülmektedir. Şekil 2: Solda, tamamlanmış jant modeli, sağda, Jantın CAD çizimi ve üzerinde değişiklik yapılmamış lastik modeli

3 Bu durumu düzeltmek amacıyla lastik modeli belirli oranda küçültülmüştür. Ancak küçültme işlemi jantın CAD geometrisi baz alınarak yapılmamış, çözüm ağı CAD geometrisini tam olarak temsil edemeyeceği için, öncelikle jantın çözüm ağı örülmüştür. Jant sonlu elemanlar modeli Şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3: Jant sonlu elemanlar modeli Bu ağ ANSYS WORKBENCH kullanılarak örülmüştür ve düzgün dörtyüzlü eleman içerir. Jant sonlu elemanlar modelinin oluşturulması ve lastiğin küçültülmesinden sonra modelin kesit görüntüsü Şekil 4 deki hali almıştır. Şekil 4: Jant ve lastik kesit görüntüleri. Solda, Jant CAD modeli ve orjinal lastik modeli; sağda, jant sonlu elemanlar modeli ve küçültülmüş lastik modeli 3. Lastiği Şişirme Simülasyonu Lastiği şişirmek için LS-DYNA nın AIRBAG opsiyonu kullanılmıştır. Bu opsiyon kullanılarak, herhangi bir kapalı hacmin iç çeperindeki düğüm noktaları belirli bir basınç yükü ile yüklenebilir. Opsiyonun özelliği, hacmin değişimini hesaplayarak, düğüm noktalarına uyguladığı basınç kuvvetini değiştirebilmesidir.

4 Lastiğin bir kapalı alan oluşturabilmesi için, alt kısmı, Şekil 5 te gösterilmiş olan etkisiz kabuk elemanlarla örülmüş ve 260 kpa iç basınç uygulanmıştır. Etkisiz elemanların katılıkları yoktur. Böylece aslında jant ve lastik tarafından taşınması gereken yüklerin taşınmasına katkıda bulunmazlar. Şekil 5: Lastik modeli üzerinde kabuk, katı ve etkisiz elemanlar Şekil 5 te görüldüğü gibi, lastik modeli katı ve kabuk elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanlar, birbirlerine değdikleri noktalarda ortak düğüm noktalarını paylaşmakta, diğer bir deyişle konuşmaktadırlar. Böylece tüm lastik modeli uygulanan iç basınç kuvvetine karşı ortak bir katılık gösterecektir. Şişirme simülasyonu boyunca lastik ve jantın temas ettikleri tek bölge, lastiğin katı elamanları ile jant arasındadır. Lastiğin şişmesinden kaynaklanan ve jantın üzerinde gerilmeler oluşturan bütün kuvvet, bu temas yüzeyi aracılığı ile janta aktarılacaktır. Simülasyon boyunca lastik, Şekil 3 de görülebilen, ortasında bulunan 4 delikten sabitlenmiştir. Lastik şişirme simülasyonu sönümlenme katsayısı kullanılmadan çalıştırıldığında, modelin statik denge konumuna yaklaşması, eksplisit çözülen bir model için fazlasıyla uzun zaman almaktadır. Bu nedenle, yüksek kütle sönümlenmesi kullanılarak modelin kısa sürede statik denge durumuna gelmesi sağlanmıştır. Şekil 6 da, lastik şişirme simülasyonu boyunca modelin global enerji eğrileri verilmiştir.

5 Şekil 6: Lastik şişirme simülasyonunda modelin global enerji eğrileri Şekil 6 da da görüldüğü gibi, yüksek sönümlenmenin etkisiyle kinetik enerji kısa zamanda sıfırlanmakta ve genleme enerjisi sabitlenmektedir. Lastik şişirme simülasyonunun ilk ve son anlarında jant ve lastiğin kesit görüntüsü şekil 7 de verilmiştir. Şekil 7: Solda şişmeden önce, sağda şişip dengeye geldikten sonra lastik ve jant Lastik şişirme simülasyonunun sonucunda jantta azami 49 MPa gerilme görülmektedir. Oluşan gerilmeler Şekil 8 de verilmiştir.

6 Şekil 8: Lastiğin şişmesi sonucu jantta oluşan gerilmeler 4. Darbe Simülasyonu Darbe simülasyonu için modele iki adet rijit kütle ve aralarında bulunan, kütlelere bağlı iki adet yay dahil edilmiştir. Jant, şişirme simülasyonunda olduğu gibi ortasındaki dört delikten sabitlenmiş durumdadır. Darbe simülasyonu, lastik şişirme simülasyonu kesilmeden, kütlelerin ilk hızlarla harekete başlaması ve sönümlenme katsayısının sıfırlanması ile başlar. Kütleler, Şekil 9 da görülebilir. Şekil 9: Jant-lastik modeline çarpan kütleler

7 Şekil 9 da görülen kütlelerden büyük olanı 900 kg, küçük olanı 100 kg kütleye sahiptir. Kütlelerin ilk hızları 1727 m/s dir. Modele +z yönünde yerçekimi ivmesi uygulanmıştır. Kütlelerin arasında iki adet, 1140 N/mm yay sabitine sahip yay bulunmaktadır. Lastiğin şişirilmesi ve ardından gelen çarpışma sonucu, modelin global enerji grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır. (Şekil 10) Şekil 10: Şişirme ve Darbe fazları sonunda modelin global enerji eğrileri Şekil 10 un başındaki, kinetik enerjinin ani artışına kadar olan bölüm, lastik şişirme simülasyonuna aittir. Genleme ve sönümlenme enerjilerinin sabitlenmesi ve kinetik enerjinin sıfırlanması, yani sistemin statik denge durumuna gelmesinden sonra kütleler harekete başlamakta ve bu yüzden kinetik enerjide ani artış görülmektedir. Yerçekimi ivmesinden dolayı kütlelerin kinetik enerjisi önce artmakta, daha sonra kütlelerin lastiğin ve jantın etkisiyle yavaşlamasın sonucu azalmaktadır. Kütlelerin ilk kinetik enerjileri ve yerçekimi ivmesinden dolayı kazandıkları enerji, lastik ve jantın deformasyonu ile birlikke genleme enerjisine dönüşmektedir. Genleme enerjisinin tavan, kinetik enerjinin taban yaptığı 0.1 ms de, kütlelerin hızları sıfırlanmış ve jant en yüksek deformasyon ve gerilme değerlerine ulaşmıştır. Çarpışma öncesinde ve sonrasında modelin durumu, Şekil 11 ve 12 yardımıyla karşılaştırılabilir. Şekil 12 nin ortasından geçen iki çizgi, jantların deliklerinden geçecek şekilde, karşılaştırmayı kolaylaştırmaları için çizilmiştir.

8 Şekil 11: Çarpışmadan önce ve sonra jant-lastik modelinin görünümü Şekil 12: Çarpışmadan önce ve sonra jant-lastik modelinin kesit görünümü. Çizgiler, jantların deliklerinden geçecek şekilde, karşılaştırmayı kolaylaştırmaları için çizilmiştir. Bu deformasyonlar sonucunda, jantta Şekil 13 ve 14 de görülen gerilmeler oluşmaktadır.

9 Şekil 13: Çarpışma sonucu jantta görülen gerilmeler Şekil 14: Çarpışma sonucu jantta görülen gerilmeler 5. Sonuçların Sağlanması için Yapılabilecekler Bu çalışmanın kapsamına dahil olmasa da, elde edilen sonuçların çeşitli şekillerde kontrol edilmesi, simülasyonun incelikleri, zayıf ve güçlü noktaları hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlar. Öncelikle, jantın sonlu elemanlar modelinde kullanılan düzgün dörtyüzlü elemanların bükme yükü altında iyi performans göstermedikleri ve kilitlenerek normalden daha katı

10 davranabildikleri bilinmektedir. Bu gerçeğe ve simüasyon boyunca bükme yüklerinin etkin olduğu bilinmesine rağmen, jantın geometrisinin çok karmaşık olması nedeniyle altıyüzlü elemanlarla çözüm ağı örülmesi seçeneğinden kaçınılmıştır. Daha basitleştirilmiş bir jant modeli sayesinde hazırlanacak altıyüzlü elemanlardan oluşan bir çözüm ağı, sonuçların güvenilirliği açısından çok şey söyleyebilir. Simülasyonun sadece lastik şişirme kısmı, implisit bir kodla statik olarak çözülüp sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Hem lastik hem de jantım çözüm ağında yapılacak sıklaştırmalarla, sonuçların çözüm ağı sıklığına ne kadar bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Sonuçlar gerçek hayatta yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmalıdır. 7. Sonuç Bu çalışmada, LS-DYNA kullanılarak jant darbe testinin simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon, birbirine bağlı iki aşamadan oluşmaktadır. Simülasyonun başında, lastiğin iç yüzeyine uygulanan basınç altında model, yüksek sönümlenme katsayısı yardımıyla dengeye getirilmektedir. Sistem statik dengeye geldikten sonra sönümlenme katsayısı sıfırlanmakta ve bu aşamaya kadar hareketsiz bulunan iki kütle harekete geçmektedir. Lstiğin iç yüzeyine uygulanan basınç, özel bir yöntemle uygulanmıştır ve lastiğin hacim değişimlerini hesaplayarak basınç değerini günceller. Simülasyonların eksik noktası, sonuçların doğrulanması için herhangi bir çalışma yapılmamış olmasıdır. Bu amaçla, simülasyonun sadece lastik şişirme kısmı implisit olarak çüzülüp sonuçlar karşılaştırılabilir, jant SE modeli altıyüzlü elemanlarla oluşturularak sonuçlar karşılaştırılabilir, duyarlılık analizleri yapılabilir ve sonuçlar gerçek hayatla karşılaştırılabilir. Yapılan simülasyonlar sonucunda, LS-DYNA nın bu tür bir simülasyonu yapmak için uygun bir kod olduğu sonucuna varılmıştır.

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS

DETERMINATION OF PRODUCTION DEFECTS VIA SHEET METAL FORMING SIMULATIONS SAÇ METAL ŞEKİLLENDİRME SİMÜLASYONLARI İLE ÜRETİM HATALARININ TESPİTİ Osman Koray DEMİR (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bir üretim hatasının sonlu elemanlar yötemi kullanılarak simülasyonunun yapılması,

Detaylı

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ

KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ KAFES TİPİ YELKAPAN KULELERİNIN RÜZGAR YÜKÜ ALTINDA MUKAVEMET ANALİZLERİ Ercenk AKTAY (1) 1FİGES A.Ş, Makina Mühendisi ÖZET Bu çalışmada, 4 farklı kafes tipi yelkapan kulesi tasarımının, iki farklı yük

Detaylı

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi Kadir Elitok, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Dr.M.Ali Güler, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Fatih Han Avcı, Ürün

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMINDA KONVEYÖRLÜ TAŞIMA ALTERNATİFLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMINDA KONVEYÖRLÜ TAŞIMA ALTERNATİFLERİNİN SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 4 Sayı: 8 Güz 2005/2 s.49-73 ÜRTİM SİSTMİ TASARIMINDA KONVYÖRLÜ TAŞIMA ALTRNATİFLRİNİN SİMÜLASYON YÖNTMİYL DĞRLNDİRİLMSİ Ömer UNR *, Celal ÖZKAL

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme,

Anahtar Kelimeler: Detonasyonla şekillendirme, Sonlu elemanlar metodu, Yüksek hızda şekillendirme, TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4,15-25 TEKNOLOJİ GAZ DETONASYONUYLA ŞEKİLLENDİRİLEN (GDŞ) ALÜMİNYUM LEVHALARDA MEYDANA GELEN DEFORMASYON VE TEORİK MODELLENMESİ Mustafa YAŞAR H.İbrahim DEMİRCİ İbrahim

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ

BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ IV. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 12-14 Eylül 2012, Hava Harp Okulu, İstanbul BÜYÜK ORANDA ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLEN KANATLARIN ÖN TASARIM SÜRECİNDE AERODİNAMİK VE YAPISAL ANALİZLERİNİN EŞLENMESİ D. Sinan

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 1-7 Mayıs 2003 DÜŞÜK Re SAYISINDA VASKÜLER (DAMARSAL) TÜP DARALMALARINDA GÖZLEMLENEN AKIŞ DEĞİŞİMLERİNİN NÜMERİK ANALİZİ (NUMERICAL

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI Aydın Gültekin *, Gamze Saranlı *, Gürkan Güven *, Murat Balaban *,

Detaylı

ABS PERFORMANSININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEST METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ABS PERFORMANSININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEST METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ABS PERFORMANSININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEST METODOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ DEVELOPMENT OF TEST METHODOLOGY

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model

The Investigation of Prestraining on Springback Behavior of 5754-O Al-Mg Alloy Experimentally and Finite Element Model Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (1-9) TEKNOLOJİK AAŞTIMALA www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 87-93 ORTOGONAL

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi *

Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2012 5931-5950, Yazı 377 Cam Elyaf Takviyeli Plastik Profilli Pasif Kazık Grup Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi * Mehmet Rifat KAHYAOĞLU * Mutlu SEÇER ** Arif Ş. KAYALAR *** ÖZ

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı