Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri *Y. Koçak 1, L. Alpaslan 2 1 Düzce Üniversitesi, Türkiye, 2 Düzce Üniversitesi, Türkiye, Potentials Use of Waste Tires in Cement and Concrete Industry Abstract Recycling of waste is of great importance for the preservation of the balance of the earth. Waste tires are one of these wastes. Waste tires increase over time are important issues for environmental and human health. In this research, the potentials use of waste tires in particularly cement and concrete industry was examined. At the end of this review, very good planning and keeping in the community's agenda of the recycling of waste tires is thought to be important. Keywords Concrete, cement, waste tire. I. GİRİŞ Son yıllarda ilerleyen teknoloji sayesinde doğaya bırakılan endüstriyel atıkların artmaya başlaması, çevreye ve insan sağlığına ciddi oranda zarar vermektedir [1-4]. Bu atıklar, zararlı etkilerinin azaltılması, enerji tasarrufunun sağlanması ve geri dönüşüm olarak kullanılması için günümüzde çeşitli sanayi tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [5]. Ulaşımda taşıt ihtiyacının artması ve taşımacılık sektörünün ilerlemesine bağlı olarak lastik üretimi de hızlanmıştır. Lastik üretiminin artması ile de atık lastiklerin artması birlikte süregelmiştir. Bu durumda atık lastiklerin kontrol altında tutulması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu atıkların değerlendirilerek geri dönüşümünün sağlanma işlemleri, kullanım sahalarına ve yapım zorluklarına göre farklılıklar göstermekte ve büyük çaba gerektirmektedir. Atık lastiklerin çeşitli endüstriyel işlemlerden geçirildikten sonraki geri dönüşümleri için doğrudan değerlendirme, malzeme olarak değerlendirme, termik değerlendirme ve hammaddesel değerlendirme olarak dört genel yöntemden yararlanılabilmektedir [6-8]. Bu çalışmada; genel anlamda atık lastiklerin özellikleri ile inşaat ve bazı diğer alanlarda kullanım olanaklarıyla ilgili bilgiler sunulduktan sonra, özellikle çimento ve beton sektöründe kullanım potansiyelleri irdelenmektedir. Bu sayede çevre açısından büyük zarar oluşturan atık lastiklerin, çimento ve beton sektöründeki kullanılabilirliğine dikkat çekilerek toplumun gündemine taşınması istenmektedir. II. ATIK LASTİKLER Lastiklerin temel bileşeni kauçuktur. Çapraz bağlı polimer özelliği olduğundan dış etken olmadığı sürece hiçbir şekilde şekil değiştiremezler [2]. Lastiklerin karmaşık kimyasal yapıları geri dönüşümünü zorlaştırmaktadır. Bu yüzden beton ve çimento teknolojisinde son yıllarda endüstriyel atık kullanım gereksinimleri ortaya çıkmıştır [9]. İlk kez uygulanan alternatif yakıt maddesi, tüm olarak veya küçük parçalar halinde ufalanarak kullanılan ve depolanması zor olan atık lastiklerdir [10]. Yüksek ısıl enerji değerine sahip otomobil lastiği gibi atıkların çöp toplama alanlarında emniyetli olarak muhafaza edilmesi zordur ve beraberinde birçok çevresel problemleri (tutuşma riski, koku problemi, sinekler için üreme ortamı, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi, yanarak hava kirliliğine sebep olma gibi) ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu ve bunun gibi atıklar, çimento fırınlarında yakılmak sureti ile değerlendirilebilmektedir [10]. Bu fırınlarda yakılmak suretiyle elde edilen çimento hammaddelerinin kimyasal reaksiyonların oluşabilmesi için, 1500 C ye kadar ısıtılması gerekmektedir. Bu sıcaklığa erişmek ve sürekliliğini sağlamak için yüksek miktarlarda yakıt tüketilmektedir. Kullanılan yakıt genelde kömürdür. Bu aşamada, kömürün ısıl enerjisi gibi ısıl enerji elde edilebilecek atık maddelerin kullanımı gündeme gelmektedir. Çimento üretimi için gerekli enerjinin yüksek olmasından dolayı farklı yakıt alternatifleri araştırılmış ve bu bağlamda kömürden daha fazla enerjiye sahip olan atık lastikler yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır [10]. Bir çimento fabrikasında atık lastiklerin depolanması Şekil 1 de, atık lastiklerin otomasyonla fırına gönderilme işlemi ise Şekil 2 de görülmektedir. Ancak atık lastiklerin çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasıyla atmosfere salınan dumanın, insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle bu atıkların bir geri dönüşüm olmadığı da düşünülmektedir. 118

2 Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri Şekil 1. Çimento fabrikalarında lastiklerin depolanışı [10] Şekil 2. Atık lastiklerin fırına otomasyon ile gönderilmesi [10] Günümüzde atık lastiklerin birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Atık lastikler, birim ağırlıklarının düşük olmasından dolayı hafif agrega olarak değerlendirilmekte ve zemin dolgusu olarak kullanılmaktadır [8,11,12]. Atık lastikler; birim ağırlığının düşük olması, yalıtım özelliği, yüksek tokluk gibi avantajları nedeniyle asfalt ve beton agregası olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca atık lastikler güvertelerde, dalga kıranlarda ve demiryollarında şok emici olarak değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra bu atıklar; erozyon kontrolü, anayollarda gürültü bariyeri, bataklık ıslahı, yol dolgularında kaplama alt malzemesi, sıcak karışım asfalt kaplamalarında modifiye malzeme, yürüyüş yollarında ve binalarda sismik izalatör gibi kullanım olanakları bulmaktadır [5, 13-18]. III. ATIK LASTİKLERİN BETON SEKTÖRÜNDE KULLANIMI Son yıllarda atık lastiklerin beton sektöründe kullanımı için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar özellikle farklı boyut ve şekillerde kırıntı ve toz haline getirilmiş atık lastiklerin kullanımına yöneliktir [6]. Hurda araba lastiklerinin parçalanmasıyla elde edilen ve agreganın bir kısmı yerine kullanılan lastik taneleriyle üretilen betonlar ile istinat duvarları ve çarpma bariyerleri inşa edilmektedir. Çarpma bariyerlerinde atık lastik katkılı betonların kullanımı sayesinde, çarpma sırasında ortaya çıkan enerjinin sömürmesiyle kazalarda ortaya çıkacak can kaybının azalacağı ifade edilmiştir [19]. Yapılan bazı araştırmalara göre referans beton ile atık oto lastiği katılarak üretilen taze betonların birim hacim ağrılığı bulunmuştur. Bulunan sonuçlara göre atık lastiğin birim hacim ağırlıklarının agregaya göre daha düşük olduğu için betonun birim ağırlığını da düştürdüğü gözlemlenmiştir [12, 20]. Bu özelliğe sahip lastik agrega kullanımıyla da hafif betonlar üretilebilmektedir. Hafif beton dayanım kriterlerine göre beton sınıfları; taşıyıcı hafif beton, orta dayanımlı hafif beton ve düşük dayanımlı hafif beton olarak 3 sınıfa ayrılmıştır. Bu betonların minimum dayanımları sırasıyla 17, 7-17 MPa ve tanımlanmamış olarak sıralanmaktadır [21]. Yapılan bir araştırmada %20 oranında lastik agrega kullanımı ile taşıyıcı hafif beton; yaklaşık %60 oranında lastik agrega kullanımı ile de orta dayanımlı hafif beton üretiminin yapılabileceği ifade edilmiştir [22]. Literatüre göre beton içerisindeki katkı maddeleri değiştikçe betonun özelliklerinin de değiştiği bilinmektedir. Bu bağlamda atık lastiklerin beton içerisinde agrega olarak kullanılmasıyla basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve elastisite modülü değerlerinin azaldığı bilinmektedir [9,12,23-25]. Sadioğlu nun yapmış olduğu çalışmada ince kırma taşlı betonlarda 29,48 MPa olan normal beton dayanımı, lastik ilavesi ile 13,24 MPa değerine; iri kırma taşlı betonlarda ise 31,25 MPa olan normal beton dayanımı, lastik ilavesi ile 11,15 MPa değerine düştüğü belirlenmiştir [9]. Topçu tarafından dayanım düşüklüğünü gidermek için yapılan bir çalışmada, atık oto lastiği ile uçucu kül ve hiperakışkanlaştırıcı katkı birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre atık lastik, uçucu kül ve hiperakışkanlaştırıcı katkısının bir arada kullanılmasının olumlu sonuç verdiğini tespit edilmiştir [26]. Pelisser ve Zavarise tarafından yapılan bir diğer araştırmada, referans, %0-6,5 arasındaki oranlarında doğal atık lastik ve sodyum hidroksit (1M NaOH) çözeltisinde yıkanarak iyileştirilmiş atık lastik ile %15 oranında silis dumanı katılarak hazırlanmış 3 farklı numune üzerinde 2, 7 ve 28 gün sonlarında basınç dayanımı deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; iyileştirilmiş ve silis dumanı katılmış betonların 28 gün sonundaki basınç dayanımlarında referans betona göre %14 oranında bir azalma görülürken, silis dumanı katılmamış ve iyileştirilmemiş atık lastikli betonlarda %67 oranında bir dayanım düşüklüğü olduğu tespit edilmiştir [27]. Silis dumanı ve iyileştirilmiş atık lastik katkılı betonun mikro yapısını belirlemek için çekilen SEM resimleri Şekil 3 de verilmiştir. 119

3 Y. Koçak, L. Alpaslan çimento pastalarının yüzey özellikleri Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) incelenmiştir [30]. Kırılma enerjisi ölçümlerine göre NaOH çözeltisi içerisinde bekletilmiş lastik tanelerinin, bekletilmeyen lastik tanelerine göre tokluk değerlerini arttırdığı ve boşluk oranını azalttığı tespit edilmiştir. Çekilen SEM görüntülerine göre NaOH çözeltili ortamda elde edilen lastik tanelerinin (Şekil 4) diğerine (Şekil 5) göre çimento ile daha iyi aderans özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Ancak buna rağmen basınç dayanımı değerlerinde azalma görülmüştür. Çalışmada; NaOH çözeltili ortamda bırakılan lastik tane yüzeylerinin iyileştiği ve bu sayede yüksek dayanım gerektirmeyen mühendislik yapılarında, özellikle yol veya kaldırım yapımlarında kullanımının umut verici olduğu ifade edilmiştir. [30]. Şekil 3. Silis dumanı ve iyileştirilmiş atık lastik katkılı pastanın SEM görüntüsü [27] Şekil 3 de izlenen hidratasyon gelişimine göre, yaklaşık %3,5 oranında atık lastik, silis dumanı ve akışkanlaştırıcı katkı sonucunda elde edilen basınç dayanımının, referans betona yakın olduğu ifade edilebilir. Baylavlı tarafından yapılan bir diğer araştırmada; kendiliğinden yerleşen betonlarda, lastik agregalı karışımlar ile kontrol karışımlarının; taze ve sertleşmiş beton özelikleri, donma-çözülme ve yüksek sıcaklık etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, kendiliğinden yerleşen beton karışımına eklenen, öğütülmüş atık otomobil lastikleri, betonun işlenebilirliğini arttırmıştır. Ancak 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımlarını, betonun yüksek sıcaklık etkisi sonundaki basınç dayanımlarını ve donma-çözülme etkisi sonundaki basınç dayanımlarını düşürmüştür [28]. Genel olarak değerlendirildiğinde betonda ince öğütülmüş atık lastik kullanımı ile betonun çekme ve basınç dayanımının düştüğü, ancak sıcaklıktan kaynaklanan büzülme çatlaklarının büyük ölçüde azaldığı, titreşim ve darbelere karşı dayanım kazandığı, daha düşük birim ağırlık ve yüksek tokluk kazandığı belirlenmiştir [21, 29]. Atık lastiklerin uygun olan diğer puzolanik malzemelerle ve kimyasal katkılarla birlikte uygun oranda kullanılması ile çekme ve basınç dayanımındaki bu dezavantajın da kabul edilebilir sınırlar içerisinde giderilebileceği düşünülmektedir. Şekil 4. NaOH çözeltisi içinde bekletilen lastik ve çimento pastası arasındaki ara yüzün SEM görüntüsü (A: Atık lastik tanesi, B: Çimento pastası) [30] IV. ATIK LASTİKLERİN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE KULLANIMI Daha önceki çalışmalarda, genellikle çeşitli tane boyutuna sahip atık lastik parçalarının beton içerisinde agrega olarak kullanımının mekanik özellikleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak Segre ve Joekes çimento pastasında toz lastik tanelerinin yüzey modifikasyonu ile çimento hamurunun yapışma özelliğini artırma olanağını araştırmışlardır. Atık lastik taneleri 20 dakika sodyum hidroksit (NaOH) ile hazırlanmış çözeltiler içinde bekletilmiştir. Bu atık lastik taneleri ile hazırlanan çimento harç numuneleri üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler yapılmış, ayrıca hazırlanan Şekil 5. NaOH çözeltisi içinde bekletilmeyen lastik ve çimento pastası arasındaki ara yüzün SEM görüntüsü (A: Atık lastik tanesi, B: Çimento pastası) [30] Yılmaz ve Değirmenci; 0-0,25, 0,25-0,50 ve 0,50-1,00 mm olarak 3 farklı boyutta atık lastik (Şekil 6), uçucu kül ve portland çimentosunun yapı malzemesi olarak bir arada kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmada; %10 PÇ, %70 uçucu kül ve %20 oranlarında atık lastik ile %10 PÇ, %60 uçucu kül ve %30 oranlarında atık lastik olmak üzere 2 grup örnek üzerinde deney yapılmıştır. 14, 28 ve 56 gün sonundaki 120

4 Atık Lastiklerin Çimento ve Beton Sektöründe Kullanım Potansiyelleri eğilme ve basınç dayanım verilerine göre atık lastik oranının artması ile eğilme ve basınç dayanımı değerlerinin azaldığını; tane boyutlarının artması ile doğru orantılı olarak eğilme ve basınç dayanımı değerlerinin arttığını belirlemişlerdir [31]. kaynaklanan büzülme çatlaklarının büyük ölçüde azalması, titreşim ve darbelere karşı dayanım kazanması, daha düşük birim ağırlık ve yüksek tokluk kazanması gibi avantajlara sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca atık lastiklerin uygun olan diğer puzolanik malzemelerle ve kimyasal katkılarla birlikte uygun oranda kullanılması ile çekme ve basınç dayanımındaki bu dezavantajın da giderileceği düşünülmektedir. Yapılan araştırma sonunda atık lastiğin geri kazanımına yönelik çok büyük bir potansiyele sahip olan çimento ve beton sektöründe yaygınlaştırılmasıyla; ekonomik verimlilik, sürdürülebilirlik ve çevre korunması gibi avantajların sağlandığı görülmektedir. Sonuç olarak atık lastiğin çevre ve ekonomi boyutu göz önüne alındığında; kullanım ve geri dönüşüm stratejilerinin çok iyi planlanması ve toplumun gündeminde tutulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. KAYNAKLAR Şekil 6. Deneylerde kullanılan 3 farklı boyuttaki atık lastikler [31] Benazzouk ve arkadaşları hafif inşaat malzemelerini geliştirmek için yapmış oldukları çalışmalarda; çimento matrisi içerisinde ince agrega olarak atık lastiklerin kullanım potansiyelini araştırmışlardır. 28 günlük hidratasyon gelişimlerini esas alarak fiziksel ve mekanik deneyler yapmışlardır. Hazırlanan numunelere hacimce %0, 10, 20, 30, 40 ve 50 oranlarında standart kum yerine atık lastik ilave etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre numunelerin taze birim ağırlıkları sırasıyla 2010, 1917, 1834, 1772, 1706 ve 1600 kg/m 3, sertleşmiş birim ağırlığı olarak ise 1910, 1740, 1620, 1473, 1300 ve 1150 kg/m 3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca basınç dayanımları yine sırasıyla 82, 49,7, 40,2, 23,3, 16 ve 10,5 MPa, eğilme dayanımları da 3,4, 3,8, 4,2, 4,0, 3,8 ve 3,2 MPa olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre birim ağırlıklarında ve basınç dayanımlarında katkı oranı arttıkça bir azalma görülmektedir. Eğilme dayanımlarında ise %50 ilaveli numunelerde bir azalma görülürken diğer oranlarda bir artma görülmektedir [23,24]. V. SONUÇLAR Gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesinin artmasıyla dünya genelinde karayollarında kullanılan araçların sayısı da artmaktadır. Bu taşıtlardan oluşan çok miktardaki ömrünü tamamlamış taşıt lastikleri, değersiz bir atık olarak çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Zamanla artan bu atık lastiklerin stok hallerinin yerel yönetimler tarafından kontrol edilmesinde zorlanılmaktadır. Çünkü atık lastikler bir arada bulunduklarında ciddi yangın tehlikesi bulunmakta ve hava koşullarının etkisiyle lastikler arasında böceklenmeler olmaktadır. Ayrıca lastikler karmaşık kimyasal yapıya sahip olduklarından, doğada geri dönüşümleri çok uzun zaman almaktadır. Bu sorunları önlemenin ve atık lastikleri değerlendirmenin en etkin yollarından biri de çimento ve beton sektöründe kullanım imkânlarıdır. Yapılan çalışmalara göre betonda ince öğütülmüş atık lastik kullanımı ile her ne kadar betonun çekme ve basınç dayanımı bakımından istenen sonuçlara ulaşılmasa da, sıcaklıktan [1]. B. Yeşilata, P. Turgut, F. Demir, Atık Taşıt Lastikleri ile Potansiyel Uygulamalar ve Beton İçerisinde Kullanımı, Çimento ve Beton Dünyası 71: 65-74, [2]. M. Emiroğlu, Atık Lastiğin Beton İçerisinde Kullanımı ve Betonun Karakteristiklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, [3]. M. Emiroğlu, S. Yıldız, M. Keleştemur, Katı Atıklarla Elde Edilmiş Betonlarda Dayanım Azalma Faktörünün Belirlenmesi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Karabük Üniversitesi, , [4]. M. Emiroğlu, S. Yıldız, E. Özgan, Lastik Agregalı Betonlarda Elastisite Modülünün Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 24 (3): , [5]. M. T. Gönüllü, Atık Lastiklerin Yönetimi, Katı Atık Geri Dönüşüm Teknolojileri Semineri, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, [6]. Ö. Doğan, Lastik Agregalı Betonların Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, [7]. A. Beycioğlu, C. Başyiğit, S. Subaşı, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanımı ile Geri Kazanılması ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması, Çevre ve Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, , [8]. T. Amari, J. T. Nicolas, and K. W. Iddo, Resource Recovery From RubberTires, Resources Policy, 25: , [9]. O. Sadioğlu, Lastik Agregalı Betonları Üç Fazlı Kompozit Malzeme Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, [10]. F. Tosun, Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Katı Atıkların Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitiüsü, İstanbul, [11]. D. N. Humphrey, Civil Engineering Application of Tire Shreds, The Tire Industry Conference, 1-16, [12]. M. A. Aiello, F. Leuzzi, Waste tyre rubberized concrete: Properties at fresh and hardened state, Waste Management 30: , [13]. P. Turgut, B. Yeşilata, Y. Işıker, Kompozit Yapı Malzemelerinde Isıl Özellik Ölçümü-2: Hurda Lastik Katkılı Betonlar İçin Ölçüm Sonuçları, 48 (565): 33-39, [14]. İ. B. Topçu, The Properties of Rubberized Concretes, Cement and Concrete Research, 34: , [15]. İ. B Topçu, N. Avcular, Collosion Behaviours of Rubberized Concretes, Cement and Concrete Research, 27: , [16]. İ. B. Topçu. N. Avcular, Analysis of Rubberized Concrete as a Composite Material, Cement and Concrete Research, 27: , [17]. İ. Sugözü, İ. Mutlu, Atık Taşıt Lastikleri Değerlendirme Yöntemleri, Teknolojik Araştırmalar Dergisi, 1 (1): 34-46, [18]. D. G. Snelson, J.M. Kinuthia, P.A. Davies, S. R. Chang, Sustainable Construction: Composite Use of Tyres and Ash in Concrete, Waste Management, 29: ,

5 Y. Koçak, L. Alpaslan [19]. A. O. Atahan, U. K. Sevim, Testing and Comparison of Concrete Barriers Containing Shredded Waste Tire Chips, Materials Letters, 62: , [20]. F. Kocataşkın, Beton Özelliklerinin Kompozit Malzeme Kuralları ile İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Seminerleri, İstanbul, [21]. A. M. Neville, Proporties of concrete, Pearson Education limited, England, [22]. M. Emiroğlu, S. Yıldız, Atık lastiklerin inşaat sektöründe kullanılması, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, Türkiye, , [23]. A. Benazzouk, O. Douzane, T. Langlet, K. Mezreb, J.M. Roucoult, M. Queneudec, Physico-Mechanical Properties and Water Absorption of Cement Composite Containing Shredded Rubber Wastes, Cement & Concrete Composites, 29: , [24]. A. Benazzouk, O. Douzane, T. Langlet, K. Mezreb, J.M. Roucoult, M. Queneudec, Thermal Conductivity of Cement Composites Containing Rubber Waste Particles: Experimental Study and Modelling, Construction and Building Materials, 22: , [25]. E. Ganjian, M. Khorami, A. A. Maghsoudi, Scrap-Tyre-Rubber Replacement for Aggregate and Filler in Concrete, Construction and Building Materials, 23: , [26]. İ. B. Topçu, Atık Lastik ve Uçucu Küllü Harçların Özellikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der. Cilt. 20 (2): , [27]. F. Pelisser, N. Zavarise, T. Longo, A. Bernardin, Concrete Made with Recycled Tire Rubber: Effect of Alkaline Activation and Silica Fume Addition, Journal of Cleaner Production, Basımda. [28]. H. Baylavlı, Lastik Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Taze Beton Özeliklerine Farklı Katkıların Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, [29]. A. R. Khaloo, M. Dehestani, P. Rahmatabad, Mechanical Properties Of Concrete Containing A High Volume Of Tire Rubber Particles, Waste Management, 28: , [30]. N. Segre, I. Joekes, Use of Tire Rubber Particles As Addition to Cement Paste Cement and Concrete Research, 30 (9): , [31]. A. Yılmaz, N. Değirmenci, Possibility of Using Waste Tire Rubber And Fly Ash With Portland Cement As Construction Materials, Waste Manegement, 29: ,

LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 4, No 3, 469-476, 009 Vol 4, No 3, 469-476, 009 LASTİK AGREGALI BETONLARDA ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Mehmet

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI 14-17 Mayıs 2008 Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI İLE GERİ KAZANILMASI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN AZALTILMASI Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Celalettin

Detaylı

FARKLI ORANLARDAKİ YAPAY PUZOLAN KATKILI BETONLARIN SU İŞLEME DERİNLİĞİNİN ULTRASES GEÇİŞ HIZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ORANLARDAKİ YAPAY PUZOLAN KATKILI BETONLARIN SU İŞLEME DERİNLİĞİNİN ULTRASES GEÇİŞ HIZI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1A0006 ENGINEERING SCIENCES Received: February 2008 Accepted: January 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

Sigma 30, 205-224, 2012

Sigma 30, 205-224, 2012 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi RECOVERY APPLICATIONS OF WASTE FOUNDRY SAND Sigma 30, 205-224, 2012 Hatice Merve BAŞAR *1,

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

SOMA TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜL VE POLİPROPİLEN ATIKLARININ YENİ BİR MALZEME ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 23 : 9 : 2 : 163-169 SOMA

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI

ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa 11-18, Haziran 2003 Vol.42, No. 2, pp. 11-18, June 2003 ATIK SU ARITMA FİLTRE KEKİNİN ÇİMENTODA KULLANIMI Utilization of Wastewater Sludge in Cement İlkay Bengü ÇELİK

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Türkiye de Yüksek Dayanımlı Beton un Kullanımı Standartlar, Tasarım Ve Yapım

Türkiye de Yüksek Dayanımlı Beton un Kullanımı Standartlar, Tasarım Ve Yapım Türkiye de Yüksek Dayanımlı Beton un Kullanımı Standartlar, Tasarım Ve Yapım Arş. Gör. Ferit Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan Mertol Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kızılcaşar Mahallesi,

Detaylı

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI

MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI MERMER TOZUNUN GAZBETON ÜRETİMİNDE GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLRİLĞİNİN ARAŞTIRILMASI İsmail DEMİR* 1, M. Serhat BAŞPINAR 2, Senem ABADAN 3, Erhan KAHRAMAN 1, Osman ÜNAL 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

FARKLI KOMPOZİSYONLARDAKİ ZARARLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BETONLAR İÇİN UYGUN ÇİMENTO TİPİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI KOMPOZİSYONLARDAKİ ZARARLI ORTAMLARA MARUZ KALAN BETONLAR İÇİN UYGUN ÇİMENTO TİPİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 76-82, 2012 22.01.2012 İlk Gönderim 19.03.2012 Kabul Edildi Farklı Kompozisyonlardaki Zararlı Ortamlara Maruz Kalan Betonlar İçin Uygun Çimento Tipinin

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 20.08.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 23.03.2010

Geliş Tarihi/Received : 20.08.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 23.03.2010 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 247-253 Farklı Tip ve Miktarda Puzolan İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonun Dayanımı ve Elastisite Modülü Arasındaki İlişki

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ

İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI. Dr. İbrahim SÖNMEZ İNŞAAT ATIKLARININ ASFALTTA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI Dr. İbrahim SÖNMEZ 1. GİRİŞ Atıkların hammadde gibi kullanılarak yeni bir maddeye dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Ekonomik zorluklarla

Detaylı

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE

Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY- MIXED CONCRETE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 517-528, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi INVESTIGATION OF USABILITY OF WASTE FOUNDRY SAND IN READY-

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları S. Şahin 1 S. Karaman 2 İ. Örüng 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES

ATIK LASTİK KATKISININ SICAK ASFALT ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF WASTE TIRE ADDITIVES ON HOT MIX ASPHALT PROPERTIES Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:2, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:2, 2009

Detaylı

Kimyasal ve Nano Katkılar: Betonda Kullanımı ve Beton Performansına Etkileri*

Kimyasal ve Nano Katkılar: Betonda Kullanımı ve Beton Performansına Etkileri* ARTICLE MAKALE Kimyasal ve Nano Katkılar: Betonda Kullanımı ve Beton Performansına Etkileri* Bekir Yılmaz Pekmezci 1, Hakan Nuri Atahan 2 Özet Betonun taze ve sertleşmiş durumdaki performansına önemli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN BETONARME ELEMANLARIN DAYANIKLILIĞINA ETKİLERİ. Metin ARSLAN *, Serkan SUBAŞI **

KALIP TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN BETONARME ELEMANLARIN DAYANIKLILIĞINA ETKİLERİ. Metin ARSLAN *, Serkan SUBAŞI ** 3. ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 18-20 AĞUSTOS 2003, ANKARA KALIP TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN BETONARME ELEMANLARIN DAYANIKLILIĞINA ETKİLERİ Metin ARSLAN *, Serkan SUBAŞI ** ÖZET Betonarme

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

Kâğıt Fabrikası Arıtma Suyu Çamuru ile Üretilen Çimentolu Yongalevhaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Kâğıt Fabrikası Arıtma Suyu Çamuru ile Üretilen Çimentolu Yongalevhaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 69 Kâğıt Fabrikası Arıtma Suyu Çamuru ile Üretilen Çimentolu Yongalevhaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR 1*, Hüsnü YEL 2, Hülya KALAYCIOĞLU 3, Uğur ARAS 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı