Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı"

Transkript

1 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, eguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. eguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir : (1) eguiar's, Inc., bu bilgilere ulaşmanızı sağlar, eğer önceki anlaşma size ulaşmadıysa, tüm bilginin değişiklik olmadan kopya edilmesini sağlar ve (2) bunun üzerinden kazanç sağlamak amacı ile ne kopyası ne de orijinali satılmaz ya da dağıtılmaz. Belge Grup Versiyon Numarası: 1.00 Revizyon Tarihi: 03/12/2012 Önceki Versiyon Tarihi: İlk Konu Taşıma versiyon numarası: 1.00 (03/12/2012) Bu alzeme Güvenlik Bilgi Formu ( GBF) REACH Regulasyonu (1907/2006) ve onun bildirimlerine uyumlu olarak Tehlikeli addeler ve üstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik'e ( R.G; 27092, Tarih : ) göre hazırlanmıştır. BÖLÜ1:adde/üstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 1.1.Ürün tanımlayıcısı D163, Tire & Trim Detailer (24-47A): D addenin ya da karısımın ilgili tanımlanmıs kullanımları ve uyarı halindeki kullanımları tanımlanan kullanımlar Otomotiv 1.3. adde ya da karışımın tedarikçi detayları ADRES: TURK - Local eguiar's Adresi Telefon: TURK - Local eguiar's Telefonu E-posta TURK - Local eguair's Website: TURK - Local eguiar's Websitesi 1.4. Acil telefon numaraları TURK - Local eguiar's Acil Durum telefonu BÖLÜ 2 :Tehlikelerin Tanıtımı 2.1. adde veya karışımın sınıflandırılması Tehlikeli maddeler(67/548/eec)/ mühtahzarlar (1999/45/EC) direktifi 1999/45/EC. AB Direktifi'ne göre bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır Etiket elemanları Tehlikeli maddeler(67/548/eec)/ mühtahzarlar (1999/45/EC) direktifi Sembol(ler) Sayfa: 1 / 12

2 Yok. İçerik: Etikete bileşen yok. Risk ibareleri: Yok. Güvenlik ifadeleri: Yok. Etiketleme ile ilgili notlar Deterjanlar için (EC) No.648/2004 Yönetmeliği'ne göre güncellenmiştir. 648/2004'e göre sağlanan içeriği; 5-15%: Alifatik hidrokarbonlar; <5%: non-iyonik yüzeyaktifler. Parfüm,metilkloroizotiazolinon,metilizotiazolinon içerir Diğer zararlar Bilinen yok BÖLÜ 3 :Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Bileşen C.A.S. No. AB % Ağırlıkça Envanteri Su EINECS Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS EINECS Xn:R65 - Nota 4 (AB) R10; R66; R67 (Özel sınıflandırılan) KORUYUCULAR Ticari Sır < EINECS Trietanolamin EINECS 203-0, Lütfen bu bölümde geçen R ifadelerive H açıklamalarının içerikleri için bölüm 16'ya bakınız Lütfen Üstteki bileşenlere uygulanan herhangi bir Nota için bölüm 15 'e bakın. Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Alevlenir Sıvı 3, H226; STOT SE 3, H336; ABH066 (Özel sınıflandırılan) 0,1-1,0 Sudaki Akut 1, H400,=1; Sudaki Kronik 2, H411 (Özel sınıflandırılan) esleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vpvb statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız. BÖLÜ 4 :İlk Yardım Tedbirleri 4.1. İlk yardım önlemleri açıklaması Göz Teması: İlk yardım gerekmediği öngörülmektedir. Cilt ileteması: Su ve sabunla yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse, tıbbi yardım alın. Sayfa: 2 / 12

3 Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer kendinizi kötü hissederseniz tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde: Ağzı yıkayın. Eğer kötü hissederseniz, tıbbi yardım alın En önemli semptomlar ve etkiler,hem akut hem de gecikmiş toksikolojik etkilerine dair bilgi için Bölüm 11.1 'e bakınız Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi Uygulanamaz. BÖLÜ 5: Yangınla ücadele Tedbirleri 5.1. Yangın Söndürme Yangın halinde: Söndürme için karbon dioksit ya da kuru kimyasal söndürücü kullanın Karışım veya maddeden kaynaklanan özel tehlikeler Hiçbiri ürünün yapısından kaynaklanmaz. Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünleri adde Karbon monooksit Karbon dioksit Şart Yanma sırasında Yanma sırasında 5.3. İtfaiyeciler için tavsiyeler Olagandisi yangin ve infilak tehlikesi beklenmemektedir. BÖLÜ 6: Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Alani havalandiriniz. Talimatları diğer bölümlerden takip edin Çevresel önlemler Çevreye salıverilmesinden kaçının 6.3. Temizleme ve şartlandırma alzemeleri ve Yöntemleri Döküntü kaba toplanmalidir. Döküntü alaninin etrafinda calisirken; bentonit, vermikülit ya da uygun inorganik emici madde ile örtünüz. Kuruyana kadar etkili emici ile karisitriniz. Dökülen maddenin mümkün oldugu kadarini toplayiniz. Tasima icin uygun oldugu onaylanmis kapali kaba koyunuz. Kalinti deterjan ve su ile temizlenmelidir. Kabi kapatiniz. Toplanmis malzeme kisa zamanda imha edilmelidir Diğer bölümlere referans Daha fazla bilgi için Bölüm 8 ve Bölüğm 13 'e bakın. BÖLÜ 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Taşıma için güvenlik önlemleri Tozu/dumanı/gazı/sisi/buharları/spreyi solumasından sakının. Kapali mekanda veya hava akiminin az oldugu mekanda kullanmayiniz. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin ya da sigara içmeyin. Oksitleyici maddelerden sakının. (Örneğin:Klorin, kromik asit vb.) Kullanımdan hemen sonra yıkayın Uyumsuzlukları da dahil olarak güvenli saklama koşulları Isidan uzakta saklayiniz. Asitlerden uzakta saklayiniz. Oksidasyon araçlarindan uzakta tutunuz. Sayfa: 3 / 12

4 7.3. Özel nihai kullanımlar Elleçleme ve depolama bilgileri için Bölüm 7.1 ve 7.2 'ye bakın. aruziyet kontrolleri ve kişisel korunma bilgileri için Bölüm 8 'e bakın. BÖLÜ 8: aruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma 8.1 Kontrol parametreleri esleki maruziyet limitleri Bu GBF 'nin 3 nolu bölümünde listelenen bileşenlerin herhangi biri için mesleki malzeme maruziyet limit değeri mevcut değildir. 8.2.aruziyet kontrolleri ühendislik kontrolleri İlgili maruziyeti kontrol etmek ve/veya toz/duman/sis/buhar/sprey maruziyet limitlerini sınır değerinin altında tutmak için genel seyreltme havalandırması ve /veya ortam havalandırma çıkışını kullanın Kişisel koruyucu donanımlar (PPE) Göz/yüz koruma Belirtilen göz korumaları önerilmektedir: Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri Cilt/EL koruması Belirtilen malzemelerden yapılmış eldivenler tavsiye edilmektedir: Nitril Kauçuk Solunum koruma aske gerekliliğinde maruz kalma değerlendirmeleri karar vermek için gerekebilir. Eğer maske gerekiyorsa, tüm yüz maskeli olanları kullanın. aruz kalma değerlendirmelerine göre, solunumla maruz kalmayı azaltmak için aşağıdaki maske çeşitlerini kullanabilirsiniz: Organik buharlar ve partiküller için uygun hava temizleyici yarım yüz veya tam yüz maskesi. Spesifik uygulamalarla ilgili uygunluk soruaro için, maske üreticisine başvurun. BÖLÜ 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Fiziksel durum Sıvı Görünüş/Koku Kremsi beyaz likit.böğürtlen kokusu. Ph 8-8,5 Kaynama noktası/kaynama aralığı 100 ºC Erime noktası Alevlenirlik ( katı, gaz) Uygulanamaz Patlayıcı özellikleri: Sınıflandırılmamış Oksitleyici özellikleri: Sınıflandırılmamış Tutuşma noktası Yanma noktası > 93 C (200 F) Otoignisyon sıcaklığı Alevlenme Limitleri(LEL) Sayfa: 4 / 12

5 Alevlenme Limitleri( uel) Buhar basıncı Bağıl yoğunluk Su çözünürlüğü Partisyon katsayısı: n-oktanol/su Buharlaşma hızı Buhar Yoğunluğu Viskozite Yoğunluk 1 [Ref Std:Su=1] oderat 18 Pa-s 1 g/ml 9.2. Diğer bilgiler Uçucu Organik Bileşenler 0 % VOC Daha az H2O ve uaf Solventler 0 g/l BÖLÜ 10:Kararlılık ve Tepkime 10.1 Reaktivite Bu malzemenin, normal kullanım şartları altında reaktif etkisi bulunmamaktadır Kimyasal stabilite Stabil Zararlı reaksiyon oluşma olasılığı Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez Kacinilmasi gereken sartlar Isı 10.5 Uyumlu olmayan malzemeler Kuvvetli oksitleyici ajanlar Kuvvetli asitler 10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri adde Bilinmiyor. Şart BÖLÜ 11:Toksikolojik Bilgi Aşağıdaki bu bilgi,eğer spesifik malzeme ları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sı ile uyumlu olmayabilir. Buna ek olarak,malzemelerdeki toksikolojik verisi, maruziyet belirti ve semptomları ve /veya malzeme sında yansıtılmayabilir, çünkü bir malzeme, etiketleme için eşiğin altında bulunabilir ve maruziyete uygun olamyabilir ya da mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilinir Toksikolojik etkiler hakkında bilgi aruziyet Belirtileri ve Semptomlar komponentlerdeki ve/ veya test verisine dayali veri, bu malzemede belirtilen sağlık problemlerine neden olabilir: Sayfa: 5 / 12

6 Göz Teması: alzeme kullaniminda göz ile temas etmesi halinde belirgin bir tahrise sebebiyet vermez. Cilt ileteması: Deri ile temasta belirgin tahrise sebebiyet vermez. Soluma: Solunum yolu tahrisi: Semptomlar: öksürük, burun akintisi, hapsirma, ses kisilmasi, bas agrisi, burun ve bogaz agrisi. : Gastrointestinal Irritasyon: Semptomlar; mide bozulmasi, karin agrisi, kusma, mide bulantisi ve isal. Toksikolojik Veri Akut Toksisite İsim Rut Canlı türü Değer Genel ürün ATE > olarak hesaplanan herhangi bir test datası mevcut değildir mg/kg Siloksan ve Silikonlar, di-e Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg Siloksan ve Silikonlar, di-e Sıçan LD50 > mg/kg ISLE GÖRÜS Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg ISLE GÖRÜS Soluma-Toz/Buhar (4 Sıçan LC50 > 3,0 mg/l saatler) ISLE GÖRÜS Sıçan LD50 > mg/kg Trietanolamin Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg Trietanolamin Sıçan LD mg/kg KORUYUCULAR LD50 Thamin edilen > Cilt ile ilgili Tavşan LD mg/kg Sıçan LD mg/kg ATE = akut toksisite kestirimi Cilt Aşındırıcısı/Tahrişi İsim Canlı türü Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. ISLE GÖRÜS Hafif tahriş edici Trietanolamin Tavşan inimal tahriş KORUYUCULAR İnsan inimal tahriş Ciddi Göz Hasarı/ Tahriş İsim Canlı türü Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. ISLE GÖRÜS Hafif tahriş edici Trietanolamin Tavşan Hafif tahriş edici KORUYUCULAR Tavşan Hafif tahriş edici Cilt Hassasiyeti İsim Canlı türü Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Hassaslaştırıcı değil Trietanolamin İnsan fakat mevcut data Sayfa: 6 / 12

7 KORUYUCULAR İnsan fakat mevcut data Solunum Duyarlılığı İsim Canlı türü Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Trietanolamin KORUYUCULAR Jerm Hücre utajenite İsim Rut Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Vitroda utajenik değil Trietanolamin Vitroda utajenik değil Trietanolamin Canlı dokularda utajenik değil KORUYUCULAR Vitroda utajenik değil KORUYUCULAR Canlı dokularda utajenik değil Kanserojenlik İsim Rut Canlı türü Değer Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Cilt ile ilgili fakat mevcut data Trietanolamin Cilt ile ilgili Çeşitli hayvan türleri Kanserojen değil Trietanolamin Fare fakat mevcut data KORUYUCULAR Üreme Toksisite Üreme ve / veya Gelişimsel Etkileri İsim Rut Değer Canlı türü Test Sonucu aruziyet Süresi Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Soluma Üreme ve / veya gelişme için toksik etkisi bulunmamaktadır. NOAEL 364 ppm Trietanolamin KORUYUCULAR KORUYUCULAR BIS(2- ETILHEKZIL) ADIPAT Gelişme için toksik etkisi bulunmamaktadır. Kadın üremesi için toksik etkisi bulunmamaktadır. Erkek üremesi için toksik etkisi bulunmamaktadır. Fare Sıçan Sıçan NOAEL NOAEL NOAEL organogenez sırasında 13 hafta 13 hafta Sayfa: 7 / 12

8 Hedef Organ(lar) e ISLE GÖRÜS ISLE GÖRÜS Spesifik Hedef Organ Toksisite- tek maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Siloksan ve Silikonlar, di- Trietanolamin KORUYUCU LAR BIS(2- ETILHEKZIL ) ADIPAT Soluma erkezi sinir sistemi depresyonu Değer Canlı türü Test Sonucu aruziyet Süresi Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Soluma solunum tahrişi NOAEL Uygulanamaz Tahriş Edici Pozitif Spesifik Hedef Organ Toksisite- tekrarlanan maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Değer Canlı türü Test Sonucu aruziyet Süresi ISLE GÖRÜS Cilt ile ilgili kemik,dişler,tırn aklar,ve /veya saç NOEL Uygulanamaz ISLE GÖRÜS ISLE GÖRÜS ISLE Cilt ile ilgili karaciğer Soluma hematopoietik sistem karaciğer Bütün veriler negatiftir. NOEL NOAEL 0,1 mg/l NOEL 100 Sayfa: 8 / 12

9 GÖRÜS ISLE GÖRÜS Böbrek ve/veya mesane Trietanolamin Cilt ile ilgili Böbrek ve/veya mesane Trietanolamin Cilt ile ilgili karaciğer Trietanolamin Trietanolamin KORUYUCU LAR KORUYUCU LAR BIS(2- ETILHEKZIL ) ADIPAT Böbrek ve/veya mesane karaciğer kalp hematopoietik sistem karaciğer Böbrek ve/veya mesane Çeşitli hayvan türleri LOAEL 100 mg/kg NOAEL Fare NOAEL Sıçan LOAEL Kobay faresi NOAEL Sıçan NOAEL Fare NOAEL yıllar 13 hafta 2 yıllar 24 hafta 13 hafta 13 hafta Aspirasyon Tehlikesi İsim Siloksan ve Silikonlar, di-e ISLE GÖRÜS Trietanolamin KORUYUCULAR Değer Solunum tehlikesi yoktur. Aspirasyon tehlikesi Solunum tehlikesi yoktur. Solunum tehlikesi yoktur. Solunum tehlikesi yoktur. Sayfa: 9 / 12

10 Bu malzeme ve/veya bileşlenlerine ait daha fazla toksikolojik bilgi için lütfen GBF'nin ilk sayfasında listelenen telefon numaraları ve adresler ile irtibat kurun. BÖLÜ 12: Ekolojik bilgi Aşağıdaki bu bilgi,eğer spesifik malzeme ları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sı ile uyumlu olmayabilir. İstek üzerine malzeme ile ilgili ek bilgi, 2. bölümde mevcuttur.buna ek olarak, malzeme üzerinde çevresel kader ve etkileri verileri bu bölüme yansıtılmayabilir. Çünkü bir malzeme, etiketleme eşik değerinin altında kalmış olabilir ve maruziyete neden olması beklenmeyebilir. veya mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilinir Toksisite Akut sucul tehlike: GHS kriterlerine göre sulcul yaşam için akut toksik etkisi bulunmamaktadır. Kronik sucul tehlike: GHS kriterlerine göre sulcul yaşam için kronik toksik etkisi bulunmamaktadır. Ürün test verisi mevcut değildir. Bileşen test datası mevcut değil Dayanıklılık ve bozunabilirlik Test verisi mevcut değildir : Bioakümülatif potansiyel Test verisi mevcut değildir Topraktaki Hareketlilik Daha fazla detay için üretici ile iletişime geçin PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Şuan için bir bilgi mevcut değil, daha fazla detay için üreticiye başvurun Diğer yan etkileri evcut bilgi yok BÖLÜ 13 :Bertaraf Bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun olarak imha ediniz. Bu ürün {özel düzenlemeler} tehlikeli olmayan bir atık olarak sınıflandırılmıştır. İmha öncesinde, yürürlükteki tüm otoriteler ve yönetmeliklere uygun ya bakın. İzinli endüstriyel atık merkezinde su ürününü imha edin. Alternatif olarak izin verilen atık yakma tesisinde bertaraf etmeyin. Uygun yok etme yakma işlemi esnasında ek yakıt kullanımı gerektirebilir. Boş ve temiz ürün kapları tehlikesiz atık olark imha edilebilir. ümkün şart ve gereksinimleri tespit etmek için spesifik regülasyonlara ve servis sağlayıcısına başvurun. Bir atık kolunun kodlanması tüketicinin ürünü kullanmasıyla baz alınmıştır. Bu, üreticinin kontrolünde olmadığı için, kullanımdan sonra atık kodları temin edilmeyecektir. Lütfen atık kolunuza doğru kodu verebilmek için Avrupa Atık Kuralları (EWC /532/CE ve kanun değişikliklerine bakın. Ulusal ve/veya yerel regulasyonların uygunluğundan emin olun ve her zaman lisanslı bir kontraktör kullanınç Sayfa: 10 / 12

11 AB atık kodu ( satılan ürün gibi) 'da sözü geçenler dışındaki deterjanlar BÖLÜ 14 :Taşımacılık Bilgileri ADR/IDG/IATA: Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır. BÖLÜ 15: evzuat Bilgileri adde ve karışımı için güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/özel mevzuat Kanserojenlik Bileşen C.A.S. No. Yönetmelik Gr. 3: Sınıflandırılamayan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı Trietanolamin Gr. 3: Sınıflandırılamayan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı Küresel envanter durumu Daha fazla bilgi için üreticiyle irtibata geçin. Bu malzemenin bileşenleri Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bildirim ve Değerlendirme Programı (NICNAS) ve hükümlerle uyumludur. Bazı kısıtlamalar uygulanabilir. Ek bilgi için satış bölümüyle irtibata geçiniz. Bu materyalin bileşimleri Filipinler RA 6969 gereğince oluşur. Belirli kısıtlamalar uygulanabilir. Daha fazla bilgi için satış bölümüne başvurun. Bu ürünün bileşenleri CEPA 'nın yeni madde bildirim esasları ile uyum içindedir. Bu ürünün bileşenleri TSCA 'nın kimyasal bildirim esasları ile uyum içindedir. 648/2004/EC deterjan regülasyonu Ek VII D 'ye göre bileşenler listesi Su,Dimetiyosin, Hidrojene hafif petrol distilatı,trietanolamin,şartlandırıcılar,9-oktadekanoik asit(z)-,1,2,3-propantriol ile ester,parfümler,dietilhekzil Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Uygulanamaz BÖLÜ 16 :Diğer bilgiler H açıklamalarına ilişkin Liste EUH066 H226 H304 H336 H400 H411 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Alevlenir sıvı ve buhar. Yutulursa ve hava yoluna girerse ölümcül olabilir. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Sucul ortam için çok toksik Sucul ortam için uzun süreli etkileri toksik. R-ibarelerine ilişkin Liste R10 Alevlenir. R65 Zararlı: Yutulması halinde sağlığa akciğer hasar tehlikesi. R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Revizyon bilgisi Revizyon bilgisi mevcut değildir. TEKZİP: Güvenlik Bilgi Formlarınsa bulunan bilgiler deneyimlerimize dayalıdır ve yayım tarihine kadar sahip olduğumuz en doğru bilgidir, ama biz, herhangi bir kayıp, hasar veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma için herhangi bir sorumluluk Sayfa: 11 / 12

12 kabul etmiyoruz (yasa gereği hariç olarak).alzemenin diğer malzemelerle birlikte kombinasyonu halindeki kullanımlarında ya da Bilgi Formunda bulunan herhangi bir kullanım için bu bilgi geçerli olmayabilir. Bu nedenle, müşterilerin kendi amaçlanan uygulamaları için ürünün uygunluğunu görebilmek adına test yapmaları önemlidir. eguiar's, Inc. Turkey SDS'leri TURK - Local eguiar's Website'dan bulunabilir. Sayfa: 12 / 12

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

MADDE GÜVENLİK BELGESİ

MADDE GÜVENLİK BELGESİ MADDE GÜVENLİK BELGESİ (EC) No. 1907/2006 nolu Yönetmelik uyarınca Madde Güvenlik Bilgisi, BASF Tarih/Revize: 17.01.2014 Versiyon: 2.0 Ürün: HISTICK SOYA (ID No. 30602681/SDS_GEN_EU/EN) Basım Tarihi: 19.01.2014

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT06-2810 R93 Sayfa 1 / 13 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC810.5 0.5L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT06-2810 R93 53196671 Relevant identified uses of the substance or mixture

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A

CEM II/A-M (P-V) 42,5 R PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO. Hazırlama Tarihi : 17.05.2011 Revizyon Tarihi : 30.12.2014 Revizyon No : 3.0 MSDS No : GBF 1553/A 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI Sayfa No: 1/13 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı SDS No 1553/A 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Her türlü betonarme yapılar, kayar kalıp, tünel kalıp ön germeli beton uygulamaları,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı