SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/ /04/2007 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu Toplam Bu hafta Toplam hafta Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil TOPLAM NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 20 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 15 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Hisse Senedi Çum-Paş Çumra Patates ve Zirai Ürünleri Değerlendirme Sanayi A.Ş. Hisse Senedi Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Akbank T.A.Ş. Hisse Senedi

2 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Likit Fonu Tablo: 3 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (YTL) Artırılan Tutar Yatırım Fonu Katılma Payı Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 4 (YTL) Hisse Senetleri Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Başvuru Menkul (Nakit İç Halka Menkul Tarihi Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Donatkent İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş Hisse Senedi C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan 1. Bosch Fren Sistemleri A.Ş Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.(Bkz. Özel Durum md. 1) Halka Açılan Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1- Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bkz. Özel Durum md. 11) Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Mevcut Hisselerin Satışı (YTL) Sermaye Artırımı (YTL) Tablo: 6 Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (YTL) Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar ,0-1,1 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2

3 D. DUYURU Kurul Karar Organı nın tarih ve 12/369 sayılı Kararı: YATIRIM FONLARINDA KURUL KAYIT ÜCRETİNİN HESAPLANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu nun 28. maddesine eklenen bir hüküm ile yatırım fonlarından alınacak kayda alma ücretinin hesaplama yöntemi değiştirilmiştir. Ayrıca 5582 sayılı Kanunun 33. maddesi ile Kurulumuza yatırılan kayda alma ücretleri üzerinden alınan finansal faaliyet harcı uygulamasına son verilmiştir Sayılı Kanun ile Kanun un 28. maddesinin (b) fıkrasına ikinci paragraftan sonra gelmek üzere İpotek teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, varlık teminatlı menkul kıymetler teminat havuzunun, konut finansmanı fonunun, varlık finansmanı fonunun ve yatırım fonunun üçer aylık dönemlerin son işgününde, net varlık değerlerinin yüzbinde beşini aşmamak üzere hesaplanacak kayda alma ücreti, izleyen on işgünü içerisinde Özel Hesaba yatırılır. Bu paragrafta belirtilen oranı aşmamak kaydıyla kayda alma ücretinin oranı Bakanlar Kurulunca belirlenir. hükmü eklenmiş olup, anılan oran tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11943 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yüzbinde beş olarak belirlenmiştir. Kanun değişikliği çerçevesinde, yatırım fonları ve yabancı yatırım fonlarından alınacak kayda alma ücretleri hesaplanırken SPKn nun 28. maddesinin (b) fıkrasının ikinci paragrafında belirlenen yöntemin kullanılması yerine, üçüncü paragraftaki pay sayısına bağlı olmaksızın net varlık değeri üzerinden kayda alma ücreti alınması yönteminin kullanılması söz konusu olacaktır. Bu kapsamda yeni uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır: 1. Yatırım fonlarından başvuru bazında (ilk kayda alma, tutar artırımı, birleşme, dönüşüm, kurucu değişikliği v.b.) herhangi bir kayda alma ücreti ve finansal faaliyet harcı alınmayacaktır. Katılma paylarını halka arz etmiş tüm fonlar fon toplam değerleri üzerinden takvim yılı esas alınarak üç ayda bir kayda alma ücreti ödeyeceklerdir tarihinden itibaren fondan yeni pay alan yatırımcılardan ek kayda alma ücreti ve finansal faaliyet harcının fiyat farkı uygulanarak tahsil edilmesi uygulamasına son verilmesi, tarihinden sonra yatırımcılardan tahsil edilen ek kayda alma ücreti ve finansal faaliyet harcının geriye yönelik olarak kurucu tarafından yatırımcılara iade edilmesi gerekmektedir. 3. Kurul Özel hesabına yatırılacak ücretin hesaplanmasında ve muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması esastır: a. Kurul kayıt ücreti yatırım fonu portföyünden karşılanacaktır. Yabancı yatırım fonlarında kayıt ücretinin kimin tarafından ödeneceğine ilişkin esaslar temsilci ile yabancı fon arasında belirlenir. Yabancı yatırım fonları için kayıt ücretine ilişkin sorumluluk temsilciye aittir. b. Kurul kayıt ücreti ilgili dönemin son iş gününde fon toplam değerinin (5/ ) oranında Ek de yer alan örneğe göre hesaplanır ve fon kayıtlarında giderleştirilir. Fonun ilgili hesaplama dönemi içerisinde katılma paylarını halka arz etmesi veya tasfiye olması durumunda, fon katılma paylarının satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı dikkate alınarak kayda alma ücreti hesaplanır. 4. Payları Kurulca kayda alınmış olan yabancı yatırım fonları için kayda alma ücreti, takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fonun toplam değerinin Türkiye de satılan kısmına denk gelen büyüklük üzerinden yüzbinde beş oranında hesaplanacaktır. 5. Yukarıdaki şekilde hesaplanan kayda alma ücreti izleyen on iş günü içerisinde Kurul Özel Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletilir. EK: ÖRNEK Değerleme Tarihi: I.Fon Portföy Değeri YTL II.Nakit 50 YTL III.Alacaklar YTL IV.Borçlar YTL V.Kayıt Ücreti Öncesi Fon Toplam Değeri (I+II+III-IV) YTL VI. Kurul Kayıt Ücreti (VII*(5/ )) 50 YTL VII. Fon Toplam Değeri (V-VI) YTL E. YENİ FAALİYET İZNİ milyon YTL başlangıç tutarlı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi TEB Grubu Özel Değişken Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 3

4 F. ÖZEL DURUMLAR 1. Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin tamamı emisyon primlerinden karşılanmak üzere YTL den YTL ye artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi ve artırılan sermayeyi temsil eden YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması talebi ile ilgili olarak; A) Sermaye artırımının tamamen iç kaynaklardan yapılacağı ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadığı dikkate alınarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınması ve madde tadilinin genel kurulda Kurulumuzca onaylı şekliyle aynen kabul edilmesi suretiyle, ihraç edilecek YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına, B) Kayda alma belgesinin; genel kurul toplantı tutanağı ve emisyon primlerinin sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu Kurulumuza iletildikten sonra Şirket e verilmesine, karar verilmiştir. 2. Factoturk Faktoring Hizmetleri A.Ş.(Şirket) nin; esas sözleşmesinin Unvan başlıklı 2 nci, Maksat ve Mevzuu başlıklı 3 üncü, Merkez ve Şubeler başlıklı 4 üncü, Sermaye başlıklı 6 ncı, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması başlıklı 8 inci ve Genel Müdür ve Müdürler başlıklı 13 üncü maddelerinin tadiline ve esas sözleşmesinin Hisse Senetleri başlıklı 7 nci maddesinin iptaline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 3. Yavu İplik Sanayi A.Ş. nin ortak sayısının 200 ün altında olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:9 Tebliği nin 5 inci maddesi uyarınca Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karşılanmıştır. 4. Baksan Bakkallar San. ve Tic. A.Ş. nin ortak sayısının 200 ün altında olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:9 Tebliği nin 5 inci maddesi uyarınca Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karşılanmıştır. 5. Haşim KAR hakkında tarihinde, Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senedi işlemleri nedeniyle getirilen işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir. 6. Ömer YALÇIN hakkında tarihinde, Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. hisse senedi işlemleri nedeniyle getirilen işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir. 7. Sebahattin KÖROĞLU hakkında tarihinde, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. hisse senedi işlemleri nedeniyle getirilen işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir. 8. Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. unvanlı şirketlerin işlem ve hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda alınan, tarihli Kurulumuz Kararlarının gerekliliklerini yerine getirmeyen ve tarihli savunma isteme yazılarımıza cevap vermediklerinden savunma hakkından feragat ettikleri kabul edilen, Sabah Yayıncılık A.Ş. ve Sabah Pazarlama A.Ş. hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca ayrı ayrı olmak üzere YTL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 9. Ege Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Ege Plastik), Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (M. Zorlu Holding) ve Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VARYO) hisse senetlerinde gözlemlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A 2 maddesi çerçevesinde yapılan incelemelerde; tarihinden itibaren 3 ay boyunca, İMKB de işlem gören Ege Plastik, M. Zorlu Holding ve VARYO hisse senetleri ile ilgili olarak, A) Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ inin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında uygulanan net varlık bulunması zorunluluğunun, Ege Plastik, M. Zorlu Holding ve VARYO hisse senetlerinde gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonunun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurulması şeklinde uygulanmasına, B) Ege Plastik, M. Zorlu Holding ve VARYO hisse senetlerinin satışlarından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmamasına, C) Tebliğ in 9 uncu ve 12 inci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında Ege Plastik, M. Zorlu Holding ve VARYO hisse senetlerinin özkaynak olarak kabul edilmemesine, D) Ege Plastik, M. Zorlu Holding ve VARYO hisse senedinin kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması için İMKB ye bildirimde bulunulmasına, karar verilmiştir. 10. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. nin yatırım danışmanlığı yetki belgesi alma başvurusu olumlu karşılanmıştır. 11. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Şirket) nin mevcut hissedarlarından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye ait ve halka arz yoluyla satılacak olan YTL nominal değerde B grubu paylar ile halka arzedilmeyecek olan mevcut 54 YTL nominal değerli A ve B grubu payların Kurul kaydına alınmasına ve Şirket e portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. 4

5 12. Kurulumuzun tarih ve 24/705 sayılı kararının (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. c) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin halka arzı için Seri: VI, No: 11 sayılı Tebliğ in 10. maddesinde çıkarılmış sermayeye bağlı olarak belirlenen sürelerde, bu karar çerçevesinde yapılacak sermaye artırımlarının, halka arz öncesinde kar dağıtımı yapılmaması ve süre başlangıcının şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak tescil tarihi olması şartıyla dikkate alınmasına karar verilmiştir. 13. Eczacıbaşı-UBP Portföy Yönetimi A.Ş. nin, YTL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakit olmak üzere %100 artırılarak YTL ye yükseltilmesi amacıyla Şirketin Sermayesi başlıklı esas sözleşmesinin 10. maddesinin tadil edilmesine izin verilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Kraft Torba Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5

6 6

7 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine rastlayan Cuma günü saat de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt. No:26/2 Muğla daki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. 7

8 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 8

9 9

10 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Yimpaş Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 7. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 8. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Kraft Torba San. A.Ş. nin %96.23 oranındaki hissesine sahip olan Yibitaş İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ile ilgili olarak Bilal ŞAHİN, Seyhan C. TURHAN ve Hayri YILDIZ ın tarihli özel durum açıklamaları ile, Yibitaş Kraft Torba San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin özel durum açıklaması aşağıdadır: 10

11 Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden; Sn. Bilal ŞAHİN ve Sn. Seyhan Cengiz TURHAN ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifası ile boşalan, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yapılacak ilk Genel Kurul un tasvibine sunuluncaya kadar, Sn. Levent YILDIZ ve Sn. Tolgahan YILDIZ ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir. 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Trakya İplik Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 11

12 10. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 12

13 13

14 11. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 12. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Antalya Beldibi Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14

15 13. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen İttifak Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: İttifak Holding A.Ş. nin Muhasebe Müdürü unvanı ile Hasan ÖZÜLKÜ nün atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ek te gönderilmiştir. 15

16 14. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Kraft Torba San. A.Ş. nin ve söz konusu şirketin %96.23 oranındaki hissesine sahip olan Yibitaş İnşaat Tic. ve San. A.Ş. nin %60 oranındaki hissesinin Hayri YILDIZ tarafından satın alınıp, Bilal ŞAHİn ve Seyhan C. TURHAN tarafından satılmasına ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin olarak Bilal ŞAHİn, Seyhan C. TURHAN ve Hayri YILDIZ ın Kurulumuza iletmiş oldukları tarihli özel durum açıklamaları ile, Yibitaş Kraft Torba San. ve Tic. A.Ş. nin tarihli yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin özel durum açıklaması aşağıdadır: 16

17 17

18 MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/30 HAFTALIK BÜLTEN 19/07/2010 23/07/2010 A. 04.01.2010 23.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/47 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2011 25/11/2011 A. 03.01.2011 25.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/30 30/10/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/3 HAFTALIK BÜLTEN 14/01/2008 18/01/2008 A. 02.01.2008 18.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/4 HAFTALIK BÜLTEN 22/1/2001-26/1/2001 A. 1.1.2001-26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı