31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL"

Transkript

1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner ilaçlarının ve kişisel sağlık bakım ürünlerinin üretimini ve satışını gerçekleştirmektir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: Şirket in 31 Mart 2004 ara hesap dönemi itibariyle, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmamış kayıtlarına göre sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 31 Mart 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL Eczacıbaşı Holding A.Ş ,022,123 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,156,616 Diğer (Halka açık kısım) ,557,261 Çıkarılmış Sermaye ,736,000 Sermaye düzeltmesi hesabı (*) 83,090,607 Sermaye 265,826,607 (*) Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Döneminde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği nin ( Enflasyon Tebliği ) 14. maddesi uyarınca yapılan enflasyona göre düzeltme işlemi sonucunda ortaya çıkan tutarlardır. 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: Şirket in kayıtlı sermaye tavanı 31 Mart 2004 tarihi itibariyle 200 trilyon TL'dir. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: 31 Mart 2004 tarihinde sona eren ara hesap döneminde sermaye artırımı yapılmamıştır. 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: 1

2 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri: 31 Mart 2004 a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti (*) 8,260,565 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti (*) 3,343,734 c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları(**) - - Varlık maliyetlerinde (+) - - Birikmiş amortismanlarda (-) - (*) Cari dönemde duran varlık hareketleri Enflasyon Tebliğ i hükümlerine göre düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. (**) Enflasyon Tebliğ i uygulaması gereğince öz sermaye hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar maddi duran varlıkların kayıtlı değerinden ve öz sermayeden indirilmektedir. d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi: Toplam Tutarı (**) Toplam Tutarı (Döviz) Döviz Cinsi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Sonu İtibariyle Yapılan Harcama Tamamlanma Derecesi (**) Yatırımın Türü İstanbul Kanyon Projesi (*) - - Ekim ,815,714 - Cephalasporin Ünite Ek İnşaatı 309, ,000 USD Ocak 1999 Aralık , % Cephalasporin Ünite Ek İnşaat 10,544,880 6,000,000 EUR Ocak 2004 Aralık , % Ek Depo İnşaatı 7,070,562 4,500,000 EUR Haziran 2003 Aralık , % Yönetim binası rölevesi metraj keşif çıkartılması 240, Temmuz 2003 Nisan ,936 78% Depo Projesi 1,101, ,976 USD Haziran 2003 Mayıs ,157,961 83% Ambalaj Kutu Makinası 242, ,594 USD Aralık 2003 Aralık , % Barkod Projesi 292, ,912 USD Haziran 1999 Ekim ,431 62% (*) Yatırımın kesin toplam tutarı hesaplanmamış olup proje bitiş tarihi henüz tespit edilmemiştir. (**) Yatırımların toplam tutarı enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış olup, tamamlanma dereceleri tarihi maliyetleri ve tarihi toplam tutarları üzerinden hesaplanmıştır. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 31 Mart 2004 Cari dönemde yararlanılacak yatırım indirimi 353,694 Gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi yoktur. 2

3 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, ilişkili şirketleri ile olan alacak borç ilişkisi: ALACAKLAR BORÇLAR Ticari Ticari 31 Mart 2004 Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ortaklar Eczacıbaşı Holding A.Ş. 8,979 3, ,063 6,624,288 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş ,042 - Bağlı Ortaklıklar 8,979 3, ,105 6,624,288 Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (**) - 5, İştirakler Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş 8,099,649-79,899 (*)77,253,732 Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş ,141 19,471 İlişkili Şirketler 8,099, ,040 77,273,203 İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş ,922,740 - Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş ,039,853 1,125,393 Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş ,317 1,751 29,404 Ren Tıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 61, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2,951 4, Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 5, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş ,319 Cennet Koyu Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş ,575 - Eczacıbaşı Kaynak Tekniği A.Ş Eczacıbaşı Spor Kulübü Eczacıbaşı Karo Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,839 25,965,942 1,159,253 8,176, ,875 26,410,087 85,056,744 (*) 31 Mart 2004 tarihi itibariyle ticari olmayan borçlar Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. üzerinden kullanılan ihracat kredisi tutarları ile söz konusu kredilerin ilgili döneme isabet eden faiz tahakkuklarını içermektedir. (**) Bağlı Ortaklık olan Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. A.Ş. önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. 3

4 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri XI, No:1 sayılı tebliğ ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan diğer tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarını belirlemiştir. Bununla beraber, SPK nın Seri XI, No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Enflasyon Tebliği ) ve Seri XI, No:21 sayılı Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Konsolidasyon Tebliği ) 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. SPK nın Seri XI, No:21 sayılı Tebliğ inin 18. maddesinde Kurulca yayımlanmış olan düzenlemelerde yer alan esaslar çerçevesinde ilk kez hazırlanacak ve yayımlanacak konsolide mali tabloların bir hesap dönemine mahsus olmak üzere karşılaştırmalı olarak hazırlanmayabileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Şirket in ara dönem mali tabloları karşılaştırmalı olarak hazırlanmamıştır. a) Enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Türk Lirası nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik tarihi maliyetler esas alınarak düzenlenmiş mali tablolara yapılacak düzeltmeler, Enflasyon Tebliği ne dayandırılmıştır. Bu ilkeler yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. İlişikteki konsolide ara dönem mali tabloların yeniden düzenlenmelerinde kullanılan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağıda açıklanmıştır: Tarihler Endeks Düzeltme Katsayısı 31 Mart , Aralık , Aralık , Yukarıda belirtilen konsolide ara dönem mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesine ilişkin ana kurallar aşağıdaki gibidir: - Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimiyle hazırlanan mali tablolar, bilanço günündeki cari satın alma gücünü esas alarak düzenlenmiştir. - Mevcut parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş olduğu için ayrıca düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. 4

5 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): - Parasal olmayan varlık ve borçlar ile öz sermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden oluşmadıkları için, uygun düzeltme katsayısı kullanılarak çevrilmektedirler. Sabit kıymet alımları, satın alma senesine ait, uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmektedirler. - Gelir tablosundaki tüm kalemler bilanço günündeki paranın satın alma gücü cinsinden ifade edilmek amacıyla, gelir ve giderin tahakkuk ettiği tarihler esas alınarak bulunan uygun düzeltme katsayısı (aylık, yıllık ortalama) kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulur. - Grup un net parasal pozisyonu üzerindeki enflasyon etkisi, konsolide gelir tablosunda net parasal pozisyon karı / (zararı) olarak gösterilmektedir. b) Konsolide mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar Konsolide mali tablolar, ana ortaklık EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, Bağlı Ortaklıklar ının ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ının (tümü Grup olarak ifade edilmiştir) hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin mali tablolarının hazırlanması sırasında, Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, mali tabloların Türk Lirası nın bilanço tarihindeki cari satın alma gücüne getirilmesi de dahil olmak üzere, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin üzerinde oy haklarına sahip olduğu (bundan ekonomik bir faydası olmadığı halde) hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu, ya da (b) oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder. Ana ortaklık, EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki öz sermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolide bilançonun ödenmiş / çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermayesi yer almamıştır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun öz sermaye hesap grubundan önce Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye hesap grubu adıyla gösterilmiştir. Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplardan karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem karı öncesi Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar hesap grubu adıyla indirim olarak gösterilmiştir. Yakın bir gelecekte elden çıkarılmak amacıyla geçici olarak elde tutulması ve gerek ilgili işletmenin küçük olması gerekse faaliyet hacminin düşük olması nedenleriyle bir takım bağlı ortaklıklar konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu şekilde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan paylar, SPK nın muhasebe standartları ile ilgili diğer düzenlemeleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmaktadır. 5

6 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): Şirket in bağlı ortaklıklarının ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı Bağlı ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 7,750, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 122,000, Girişim Pazarlama A.Ş. 2,900, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 50, Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9,044, Eczacıbaşı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 85, Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (*) 54, Eczacıbaşı Healthcare Products (*) 1,894, (*) Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Healthcare Products önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmemiştir. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, Grup un bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulmuştur. EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden sağlamaktadır. Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Müşterek yönetim konsolidasyonu yönteminde, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar a ait mali tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, öz sermaye, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu toplam oy hakları ile konsolidasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Şirket in Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları nın ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları kontrol payları aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan kontrol dolaylı kontrol dışı Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30,319, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. 2,500, Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 800,

7 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): İştirakler Grup un toplam oy haklarının %20 veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olduğu veya konsolide mali tablolar açısından önemlilik teşkil eden iştiraklerin, maliyet bedelleri 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Türk Lirası nın cari alım gücüne göre düzeltilmiş olarak öz sermaye yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Öz sermaye yönteminde iştiraklerin kar veya zararının ana ortaklığın payına düşen kısma isabet eden tutar kadar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. İştirakin net varlıklarında ana ortaklığın payına düşen kısıma isabet eden tutar kadar konsolide mali tablolarda gösterilir. Şirket in iştiraklerinin ünvanları, sermayeleri ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip oldukları paylar aşağıdaki gibidir: Ana ortaklığın Ana ortaklığın Ana Ortaklık Nominal doğrudan dolaylı dışı İştirakler Sermaye payı (%) payı (%) pay (%) Eczacıbaşı Holding A.Ş.(*) 190,100, Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 3,481, Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,135, (*) Şirket in Eczacıbaşı Holding A.Ş. nin yönetimi ve işletme politikaları üzerinde önemli bir kontrol etkisi bulunmadığından konsolide mali tablolarında Eczacıbaşı Holding A.Ş. öz kaynak metodu ile muhasebeleştirilmemiş, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedeliyle gösterilmiştir. c) Bağlı menkul kıymetler Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğleri ne göre düzeltilmiş bu konsolide ara dönem mali tablolarda, bağlı menkul kıymetler ve önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyon kapsamı dışında tutulan bağlı ortaklık ve iştirakler enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarına izin verilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate alınarak enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tutulmuştur. Bağlı menkul kıymet olarak nitelendirilen şirketlerin yeniden değerleme değer artış fonu haricindeki nakit benzeri içsel kaynaklardan yapılan sermaye artışları nedeniyle elde edilen bedelsiz hisseler konsolide gelir tablosunda Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar kaleminde muhasebeleştirilmektedir. d) İlişkili şirketler Bu konsolide ara dönem mali tablolarda ortaklar ile önemlilik ilkesi çerçevesinde konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıkların, iştiraklerin ve bağlı menkul kıymetlerin ilişkili şirketleri, ilişkili şirketler olarak tanımlanmaktadır. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili şirketlerle yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. e) Stoklar Stoklar, paranın 31 Mart 2004 tarihindeki satın alma gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerleme prensibine uygun olarak değerlendirilmektedir. Stoklar, şarj maliyeti sistemi ve aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenmektedir. Grup ayrıca işletme stokları için SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde ve yönetimce belirlenen oranlar ölçüsünde değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır. 7

8 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar Amortismana tabi maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar, ilgili varlıkların elde etme maliyetinin Enflasyon Tebliği nin 11. maddesinde açıklandığı şekliyle satın alma senesine ait uygun düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle düzeltilmiş değerleri üzerinden gösterilmektedir. İlgili amortisman, tükenme ve itfa payları enflasyona göre düzeltilmiş yeni değerleri üzerinden olacak şekilde doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanır. Amortisman, aşağıda belirtilen ekonomik ömürler ve yöntemler esas alınarak ayrılmaktadır. Amortisman Süreleri (Yıl) Yöntemler Yerüstü ve yeraltı düzenleri 5-50 Doğrusal amortisman Binalar Doğrusal amortisman Makine, tesis ve cihazlar 2-20 Doğrusal amortisman Taşıt araç ve gereçleri 4-5 Doğrusal amortisman Döşeme ve demirbaşlar 4-20 Doğrusal amortisman Haklar 1-12 Doğrusal amortisman Diğer maddi olmayan duran varlıklar 5-12 Doğrusal amortisman g) Menkul kıymetler Bankalarla yapılmış repo işlemlerinden oluşan menkul kıymetler portföyü, SPK'nın Seri XI, No:1 sayılı tebliği doğrultusunda elde etme maliyetine ilaveten hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk eden gelirleriyle birlikte gösterilmektedir. Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar konsolide cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. h) Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Dönem içinde yabancı para cinsinden işlemler, işlem gününde geçerli kurlar esas alınarak Türk Lirası değerlerine çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar (parasal olmayan varlıklar dışında) bilanço tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanan döviz alış kuruyla, borçlar döviz satış kuruyla Türk Lirası'na çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden işlemlerin ve bilanço kalemlerinin Türk Lirası değerine çevrilmesinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, dönem karının belirlenmesinde göz önüne alınmıştır. i) Kıdem tazminatı karşılığı Yürürlükteki kanunlara göre kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönem giderlerine intikal ettirilmektedir. 8

9 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): j) Alacak ve borçların değerlenmesi Alacaklar ve borçlar bilançoda etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Alacak ve borçların içerdiği finansman maliyeti, ilgili borç veya alacağın vadesine uygun vadelerde devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak hesaplanmış ve bulunan tutarlar ilgili gelir tablosu kalemleriyle ilişkilendirilmiştir. k) Şüpheli alacak karşılığı Şüpheli alacaklar, ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya yazı ile birden daha fazla sayıda talep edilmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları ve şirket yönetimlerinin öngördüğü genel karşılıkları içermektedir. l) Gelir ve giderler Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmetin/malın bitirildiği veya teslim edildiği anda hesaba alınmaktadır. m) Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedekler ticari karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine varana dek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise sermayenin %5'ini aşan temettüler üzerinden %10 oranında ayrılır. Enflasyon Tebliğ i gereklerince öz sermayenin düzeltme işlemine tabi tutulmasında ortaya çıkan artışlar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. Enflasyon ve Konsolidasyon Tebliğleri ne göre düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dönem karının, SPK nın Muhasebe Standartları ile ilgili diğer düzeltmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde (SPK nın Seri XI, No:20 ve 21 tebliğleri hariç olarak) hazırlanan mali tablolarındaki net dönem karından daha az olması durumunda kar dağıtımı için daha az olan tutar esas alınacaktır. n) Vergi karşılığı Türk vergi mevzuatı, ana şirketin ve bağlı ortaklıkları nın, konsolide vergi beyannamesinde bulunmasına izin vermemektedir. Bu nedenle, bu konsolide ara dönem mali tablolarda gösterilen vergi karşılıkları, her bir şirket için ayrıca hesaplanmıştır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı %33 tür. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %33 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir. 9

10 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayrimenkullerin satışından doğan karlar, satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır. Kurumların 1 Ocak 2004 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 6 milyar TL nin üzerindeki yatırım harcamalarının %40 ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur.yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 30 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5024 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi uygulamasını esas alan vergi mevzuatı yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun a göre fiyat endekslerindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son 3 hesap döneminde (son 36 ayda) %100 den ve içinde bulunulan hesap döneminde (son 12 ayda) %10 dan fazla olması halinde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarak kurumlar vergisini hesaplayacaktır. Bu oranların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuna üçer aylık geçici vergi dönemleri sonlarında bakılacak ve yıl içerisinde herhangi bir geçici vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmasının gerekli olması halinde, bu düzeltme tüm yıl için ve geriye yönelik olarak önceki geçici vergi dönemleri dahil uygulanacaktır. Dolayısıyla, 31 Mart 2004 tarihinde sona eren gecici döneme ait konsolide mali tablolarında kurumlar vergisi hesaplaması 5024 sayılı kanun çerçevesinde yapılmamıştır. Bu esaslar altında, 31 Mart 2004 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait konsolide gelir tablosunda 10,976,568 TL dönem vergi karşılığı olup, konsolide bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında yer almıştır. o) Korunma amaçlı vadeli işlem sözleşmeleri Korunma amaçlı olarak alımı satımı yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin değerinde meydana gelen değişiklikler SPK nın Seri XI, No:19 sayılı tebliği uyarınca makul değerlerinden hesaplanarak cari dönemin konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Grup un bilanço tarihi itibariyle kur değişimlerine karşı korunma amaçlı yaptığı vadeli işlem sözleşmesi yoktur. p) Öz sermaye enflasyon düzeltmesi Şirket, SPK nın Seri XI, No:20 tebliğinin 14. maddesine değişiklik yapan Seri XI, No:26 tebliğine uygun olarak Enflasyon Tebliğ ine göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedekler kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer alır (Bilanço dipnotu 33). 10

11 12. Tebliğin 1 no lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: a) Kıdem tazminatı ödemelerinin tavanı 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,575 TL ye yükseltilmiştir. Grup kıdem tazminatı karşılığını 31 Mart 2004 tarihi itibariyle geçerli tavan olan 1,485 TL üzerinden hesaplamıştır. b) Şirket in 18 Mayıs 2004 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle maliyete göre düzenlenen kar dağıtım tablosundaki dönem karından vergi - yasal yükümlülükler ve geçmiş yıla ilişkin zarar mahsup edildikten sonra kalan kardan ortaklarına 10 ve 11inci tertip hisse senetlerinin 2003 yılı kar payı kuponları karşılığı 1,000.-TL nominal değerli hisse başına 150.-TL (%15) brüt temettü ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedeğe aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 13. Tebliğin 2 no lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: a) Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Grup un davacı olduğu ve devam etmekte olan davalarının cari dönem itibariyle tutarı 625,259 TL dir. b) Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Grup un davalı olduğu ve devam etmekte olan davalarının cari dönem itibariyle tutarı 85,269 TL'dir. c) İşletmenin satıcılarına ciro ettiği senetler: d) Grup un lehinde olan tazminat talepleri: e) Grup un aleyhinde olan tazminat talepleri: Grup un aleyhine olan tazminat taleplerine ilişkin tutarlar için karşılık ayrılarak gelir tablosuna yansıtılmıştır. f) Verilen teminat mektupları ve kefaletler : Verilen Kefaletler Konusu Tutar Açıklama Genel Kredi Sözleşmeleri 44,866,925 Verilen kredi kefaleti Verilen Teminat Mektupları Konusu Tutar Açıklama Gümrükler 942,998 Teşvikli mal, KDV, aktarma,fiktif depo, mal bedeli teminatı SSK 409,135 İhale Vergi Dairesi 336,210 Vergi itirazı, vergi mahsup teminatı Ak Enerji 311,677 Elektrik alım teminatı Türk Petrol 87,144 Doğalgaz alım teminatı Probil Bilgi İşlem A.Ş. 68,996 Bilgisayar alımı, borca karşılık DMO Genel Müdürlüğü 62,852 İhale İcra ve Mahkemeler 38,477 Davalarla ilgili olarak Türk Hava Yolları 23,520 İhale İGDAŞ 23,282 Doğalgaz kullanımı Diğer 10,257 İhale ve Çeşitli Toplam 2,314,548 11

12 13. Tebliğin 2 no lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (Devamı): g) Varlıkların kamulaştırılmasına yönelik niyet ve hazırlıkların görülmesi : Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Lüleburgaz tesislerinin üzerinde bulunduğu arsanının 7,465.83m 2 si Karayolları Genel Müdürlüğü lehine yola terk edilmiştir. h) Benzeri olaylar : 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 31 Mart 2004 Sigortalanan Aktifin Cinsi Sigortalayan Şirket Sigortaya Esas Alınan Tutar Aktifte Kayıtlı Tutarı Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bitiş Tarihi Taşınan para-kasa Anadolu - Başak - Koç Allianz Sigorta A.Ş. 34,326,057 56,203 1 Ocak Mart Aralık Mart 2005 Binalar Anadolu - Başak - Güneş - Axa Oyak- Finans - Ak - Koç Allianz Sigorta A.Ş. 67,011, ,247,985 1 Ocak Mart Kas ım Mart 2005 Makine, tesisat ve demirbaşlar Anadolu Sigorta A.Ş. 277,573, ,641,233 1 Ocak Mart Kasım Mart 2005 Emtia Anadolu - Başak - Axa Oyak - Ak - Koç Allianz Sigorta A.Ş. 238,886,993 76,445,084 1 Ocak Mart Aralık Mart 2005 Kar kaybı ve kar riski Anadolu - Axa Oyak Sigorta A.Ş. 71,375,286-1 Ocak Mart Ocak Mart 2005 Emniyeti suistimal Anadolu - Başak - Axa Oyak Sigorta A.Ş. 442,832-1 Ocak Mart Ocak Mart 2005 Taşıtlar İşveren sorumluluk Yangın mali sorumluluk İstanbul kanyon projesi Anadolu - Başak - Axa Oyak - Finans - Ak - Garanti Sigorta A.Ş. Anadolu - Koç Allianz - Axa Oyak Sigorta A.Ş. Anadolu - Başak Sigorta A.Ş. 15,018,468 16,582,995 4 Nisan Mart ,761,183-1 Mart Mart ,000,000-1 Ocak Aralık 2004 Anadolu Sigorta A.Ş. 181,363,813 36,815, Aralık Nisan 2007 TOPLAM 924,758, ,789,214 12

13 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Alınan Teminat Mektupları Açıklama TL USD EUR Toplam TL Dış Ticaret - 25,000-32,940 Hizmet 33, ,000 Yatırım 2,994,349 1,421,100 10,359 4,883,458 Müşteri 8,922, ,922,747 Toplam 11,950,096 1,446,100 10,359 13,872,145 Alınan Teminat Senetleri Açıklama TL USD EUR Toplam TL Hizmet 237, ,000 Yatırım 24,670 46,460-85,886 Müşteri 98, ,933 Toplam 360,603 46, ,819 Alınan Teminat Çekleri Açıklama TL USD EUR Toplam TL Hizmet Yatırım 134, ,336 Müşteri 15,598, ,598,221 Toplam 15,732, ,732, Mart 2004 USD kuru : 1,317,611 EUR kuru : 1,607, Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Grup un toplam 2,140,728 TL tutarında Temmuz 2003 tarihinden önce gerçekleşmiş finansal kiralamalarına ilişkin borcu bulunmaktadır. 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 13

14 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: Konsolide bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçleri aşağıda verilmektedir: Menkul Kıymetler Nominal Maliyet Borsa İşlem Finansal Duran Varlıklar Tutarı (TL) Bedeli (TL) Rayici (TL) Gördüğü Borsa Ak Enerji ,048 İ.M.K.B. T. İş Bankası 297, ,704 2,330,135 İ.M.K.B. İntema 76, , ,726 İ.M.K.B. Finansal duran varlıkların maliyet bedelleri, enflasyona göre düzeltme işlemine tabi tutulmuş değerlerdir. 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya konsolide bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: Diğer dönen varlıklar 31 Mart 2004 Peşin ödenen vergiler 23,973,244 Devreden KDV 4,244,225 Peşin ödenen giderler 2,664,583 Tecil edilecek KDV 1,400,495 Diğer 518,266 32,800,813 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 31 Mart 2004 Özel maliyetler 4,584,878 Bilgisayar paket programları 3,158,968 Diğer maddi olmayan duran varlıklar 1,544,453 9,288,299 Faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar 1 Ocak-31 Mart 2004 Kambiyo karları 11,184,546 Reeskont faiz gelirleri 6,259,062 Pazarlama katılım payı 4,326,260 Ciro primi 975,667 Danışmanlık geliri 800,160 Kira geliri 591,043 Komisyon geliri 39,621 Diğer gelirler 758, ,934,462

15 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya konsolide bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı): Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar 1 Ocak-31 Mart 2004 Kambiyo zararları 3,707,303 Reeskont faiz giderleri 2,807,121 Karşılık giderleri 1,698,645 Diğer 243,330 8,456,399 Diğer olağanüstü gelirler ve karlar 1 Ocak-31 Mart 2004 Araştırma hizmeti 1,498,266 Maddi duran varlık satış karı 239,611 Erken ruhsat devri 180,925 Sigorta gelirleri 78,422 Diğer 137,858 2,135,082 Diğer olağanüstü giderler ve zararlar 1 Ocak-31 Mart 2004 Bağış ve yardımlar 532,307 Ödenen tazminatlar 37,971 Akreditif zararları 34,437 Para ve vergi cezaları 11,419 Maddi duran varlık satış zararı 4,862 Gecikme zamları ve tecil faizleri 1,554 Diğer 138, , "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçları: Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. aracılığı ile 31 Aralık 2003 tarihine kadar yapılan dışsatımdan doğan 563,292 TL tutarındaki alacağın tamamı için ve 2004 yılı içinde yapılan 3,166,032 TL tutarındaki dış satımdan doğan alacağın %5'i oranında 158,301 TL karşılık ayrılmıştır. 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.): 31 Mart 2004 Vadesi gelmiş bulunan alacaklar 1,532,736 Henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar 182,708 15

16 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: İştirak En Son Net Ticaret Döviz Oranı İştirak Mali Tablo Dönem Dönem Unvanı Sermayesi Cinsi (%) Tutarı Tarihi Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) Bağlı ortaklıklar Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. (**) 54, , Aralık 2003 (***) 21,528 (***) 15,399 D GD - Eczacıbaşı Healthcare Products (***) 1,894,830 USD 100,00 14,671, Aralık , ,359 D GD - İştirakler Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 3,481, ,807, Mart 2004 (13,960) (13,960) U GD - Eczacıbaşı Bilgi İletim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,135, , Mart 2004 (297,022) (297,022) U GD - Eczacıbaşı Holding A.Ş. (**) 190,100, ,514, Aralık 2003 (*)18,449,634 (*)14,089,143 D GD - NOTLAR: 01 Mali tabloların SPK standartlarına uygunluğu U=Uygun D=Uygun değil 02 Mali tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediği GT=Geçti GD=Geçmedi 03 Bağımsız denetim raporu görüş türü OL=Olumlu OZ=Olumsuz Ş=Şartlı (*) Eczacıbaşı Holding A.Ş. nin mali tabloları T.C. Maliye Bakanlığı nın 1 sıra no lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre Tek Düzen Hesap Planı standardında olup, SPK standartlarına göre hazırlanmamaktadır. (**) Bilanço dipnotu 11 (b) de açıklandığı üzere, Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. (***) Eczacıbaşı İlaç Cyprus Ticaret Ltd. Şti. ve Eczacıbaşı Healthcare Products ın mali tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: Cari dönemde iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz hisse senedi elde edilmemiştir. 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: 16

17 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları: Bu konsolide mali tablolarda Enflasyon Tebliği uygulaması gereğince öz sermaye hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon nedeniyle oluşan fonlar öz sermayeden indirilmiştir. Bununla beraber, tarihi mali tablolarda maddi duran varlıklar 31 Mart 2004 tarihi itibariyle %3.4 oranında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları: 31 Mart 2004 Varlıklar Miktarı Döviz Cinsi Değerleme Kuru TL Karşılığı Kasa 3,663 USD 1,310,368 4,800 1,175 EUR 1,598,649 1, GBP 2,388, Banka 10,780,561 USD 1,311,286 14,136,398 5,797,894 EUR 1,599,769 9,275, ,648 GBP 2,390,300 1,342,507 İhracat Alacakları 6,368,506 USD 1,311,286 8,350,932 1,456,805 EUR 1,599,769 2,330,551 Diğer Alacaklar 231,706 EUR 1,599, ,675 1,499 GBP 2,390,300 3,583 TOPLAM 35,816,700 Borçlar Miktarı Döviz Cinsi Değerleme Kuru TL Karşılığı İthalat Borçları Kredi Borçları 17,440,653 USD 1,317,611 22,979,996 7,466,849 EUR 1,607,485 12,002, ,146 CHF 1,030, , ,148,000 YEN 12,443 1,519,888 3,931 GBP 2,402,795 9,445 3,504,439 SEK 173, ,139 14,411,625 USD 1,317,611 18,988,916 5,000,000 EUR 1,607,485 8,037,425 Diğer Mali Borçlar 430,809 USD 1,317, ,639 Dolaylı Kredi 26,603,528 USD 1,317,611 35,053,101 Borçları (*) 25,300,000 EUR 1,607,485 40,669,371 TOPLAM 140,661,552 (*) Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 17

18 31. Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı: Ticaret Unvanı Yükümlülük Türü Tutar (TL) Döviz Cinsi EKOM Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. Kefalet 22,662,909 USD Kefalet 18,164,581 EUR Kefalet 4,000,000 - Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kefalet 39,435 - TOPLAM 44,866, Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin sayısı: 31 Mart 2004 Dönem başı toplam personel 2,811 İdari personel (sendikasız) 1,394 İdari personel (sendikalı) - Diğer personel (sendikalı) 487 Diğer personel (sendikasız) 930 Dönem sonu toplam personel 2,844 İdari personel (sendikasız) 1,412 İdari personel (sendikalı) - Diğer personel (sendikalı) 487 Diğer personel (sendikasız) Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 31 Mart 2004 tarihi itibariyle Öz sermaye düzeltme farkları hesabının kaynakları aşağıda belirtilmiştir: Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarihi Değerler Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Endekslenmiş Değerler Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konsolide olan Grup Şirketleri Toplam Sermaye 182,736, ,736, ,826, ,826,607 83,090,607-83,090,607 Emisyon Primi Yasal Yedekler 794,877 3,346,790 4,141,667 24,188,731 11,951,656 36,140,387 23,393,854 8,604,866 31,998,720 Özel Yedekler - 2,474,328 2,474,328-2,695,175 2,695, , ,847 Olağanüstü Yedekler 11,233,852 2,474,430 13,708,282 58,024,479 7,463,653 65,488,132 46,790,627 4,989,222 51,779,849 TOPLAM 194,764,729 8,295, ,060, ,039,817 22,110, ,150, ,275,088 13,814, ,090,023 18

19 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: Kanuni mali tablolarda maddi duran varlıklar için hesaplanmakta olan yeniden değerleme artışlarından kaynaklanan amortisman gideri Enflasyon Tebliği gereğince konsolide öz sermaye içerisinden indirildiği için yer almamaktadır. 1 Ocak - 31 Mart 2004 a) Amortisman giderleri 5,655,169 b) İtfa ve tükenme payları 747, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri: 1 Ocak - 31 Mart 2004 Reeskont giderleri 2,807,121 Kıdem tazminatı karşılığı gideri 1,995,674 Stok değer düşüklüğü karşılığı gideri 385,158 Şüpheli alacak karşılığı gideri 63, Dönemin tüm finansman giderleri : 1 Ocak - 31 Mart 2004 Kur Farkı Finansman Gideri A) Üretim maliyetine verilenler - - Aa) Satılan malın maliyetine verilen - - Ab) Stoklarda kalan - - B) Duran varlıkların maliyetine verilenler - - C) Doğrudan gider yazılanlar 187,203 3,196,893 19

20 1 OCAK - 31 MART 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer ilişkili şirketleri ile ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Faiz Uygulanan Toplam Tutar Ticaret Kullanım Tutar Döviz Uygulama Faiz İçindeki Unvanı İlişkisi Şekli (TL) Cinsi Dönemi Oranı (%) Pay (%) Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 116,196 EUR 6 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 73,311 EUR 6 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 71,225 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 48,781 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 47,721 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 41,354 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 28,797 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 27,995 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 25,029 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 22,649 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 18,261 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 17,846 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 15,549 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 14,559 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 10,314 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 9,891 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 9,720 USD 3 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 6,374 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 4,830 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 4,627 USD 3 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 2,817 EUR 6 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 2,773 USD 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 2,511 EUR 12 ay Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş. İştirak Dolaylı 716 USD 12 ay TOPLAM 623, Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ile ilişkili şirketleri ile yapılan satış ve alışlar (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): ALIŞ Toplam Tutar Ticaret Unvanı İlişkisi Tutar İçindeki Pay (%) Tutar SATIŞ Toplam Tutar İçindeki Pay (%) Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. İştirak - - 6,078, İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İştirak 35,755, TOPLAM 35,755,592 6,078, Ortaklar, bağlı ortaklık,iştirakler ile ilişkili şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir).: Alınan Kira ve Benzerleri Toplam Tutar Ticaret Unvanı İlişkisi Türü Tutar İçindeki Pay (%) İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İştirak Komisyon geliri 6,881, Ödenen Faiz, Kira ve Benzerleri Toplam Tutar Ticaret Unvanı İlişkisi Türü Tutar İçindeki Pay (%) Eczacıbaşı Holding A.Ş. Ortak/İştirak Danışmanlık gideri 3,748, Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş. İlişkili Şirket Sigorta gideri 1,113, Eczacıbaşı Holding A.Ş. Ortak/İştirak Kira gideri 775, Ekom Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş İştirak Hizmet gideri 891, TOPLAM 6,529,015 20

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 'NİN 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Şirket in 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL

Şirket in 30 Eylül 2004 ara hesap dönemi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2004 Ticaret Unvanı Pay Oranı Pay Tutarı (%) TL 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmuştur. Şirket in fiili faaliyet konusu insan sağlığıyla ilgili ilaçların, veteriner

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI AŞ. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE (Seri: XI No:21) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası olarak Türk Lirası nın tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI Sayfa No: 1. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri: XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI:(MİLYON TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 15 Haziran 1998 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu,

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37

Detaylı

Eczacıbaşı Holding A.Ş. 56.56 11,199,430 Halka arz 43.44 8,600,570

Eczacıbaşı Holding A.Ş. 56.56 11,199,430 Halka arz 43.44 8,600,570 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 17.02.2014-13:13:24

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 132 GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 21 1. Dönem Onay Zamanı : 13.5.21-11:21:9

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 GAZİOSMANPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yılı 2009 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 1. Dönem Onay Zamanı : 13.05.2009-11:23:41

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 2. Dönem Onay Zamanı : 14.08.2017-18:41:38

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2017 1. Dönem Onay Zamanı : 15.05.2017-12:42:07

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları 15 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı her türlü sigorta

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 3. Dönem Onay Zamanı : 20.10.2014-10:08:16

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2010 GELİR TABLOSU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.12.2010 GELİR TABLOSU 31.12.2010 GELİR TABLOSU " Aşağıdaki tablo vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir." Şirket 31.12.2010 tarihinde Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 2. Dönem Onay Zamanı : 19.08.2013-14:03:43

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 3. Dönem Onay Zamanı : 14.11.2016-14:39:03

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 1. Dönem Onay Zamanı : 16.05.2016-09:42:01

Detaylı

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM

1 OCAK 30 EYLÜL 2004 HESAP DÖNEM (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) nın tarihindeki alım ve satım gücü cinsinden olarak gösterilmiştir) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayii A.Ş. ("Şirket")

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2016 2. Dönem Onay Zamanı : 15.08.2016-13:08:33

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-22:37:51 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ( Şirket veya Holding ) 29 Aralık 1973 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu kar etme

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. 2. Sermayenin % 10 ve daha

Detaylı