İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma"

Transkript

1 İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The Effets of Apelin on Humn Brest Cner Cell Lines (MCF-7): An In Vitro Stuy Fer KOYUNOĞLU 1, Sut TEKİN 2, Vhit KONAR 1, Süleymn SANDAL 2 1 Fırt Üniversitesi Fen Fkültesi Biyoloji Bölümü, Elzığ 2 İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji AD, Mlty Özet Apelin, G protein kenetli orfn pelin reseptörünün (A PJ) enojen ligntıır. Apelinin hipotlmust özellikle rkut, suproptik ve prventriküler nükleus gii hipotlmik lnlr ğılım göstermesi testis, prostt ve meme okusun APJ nin ulunmsı, üreme sistemi üzerine pelinin önemli fizyolojik etkilerinin olileeğini kl getirmekteir. Apelinin ypısınki 13 mino sit izilimi tüm formlrın eğişmez oluğunn, temel pelin ypısı pelin-13 olrk kul eilmekteir. Bu çlışm ilk olrk, östrojen uyrlı insn meme knseri hüre httın (MCF 7), pelin 13 ün.1, 1 ve 1 nm'lık konsntrsyonlrı, östrojen hormonunun 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı uygulnı. Dh sonr pelinin, 1 ve 1 nm oln ozlrı ile östrojen hormonunun 1, 1, 1 nm lik ozlrı eş zmnlı olrk kültüre uygulnı ve 24 st inküe eili. Bu melerin MCF-7 hüre nlılığı üzerine etkileri, 3-(4,5-imethylthizol-2-yl)-2,5- iphenyltetrzolium romie (MTT) ssy ile elirleni. Sonuçlr, % hüre nlılık eğeri olrk elirleni. MCF 7 hüre httın uygulnn pelin-13 ün hüre nlılığını zlttığı (p<.5), östrojenin ise hüre nlılığını rttırığı tespit eili (p>.5). Apelin -13 ün, MCF-7 hüre serilerine nlılığı zltmsı (östrojen inüklemeli gruplr hil) polifertif etkinin östrojen reseptör kynklı oluğunu ve pelin-13 ün nti-knserojenik ir jn olrk kullnılileeğini kl getirmekteir. Anhtr Kelimeler: MTT ssy, pelin, APJ, MCF-7, hüre kültürü Astrt Apelin is the enogenous lign for the G-protein-ouple APJ reeptor. Apelin hs een foun in hypothlmi fiels suh s the prventriulr nuleus n supropti nuleus of the hypothlmus n it is seen in testile, prostte n mmmry tissues. Therefore pelin my e influentil on proutive system. Apelin show the istriution the hypothlmus, espeilly the rute, supropti nuleus n suh s prventriulr hypothlmi res. Presene of APJ in the testiles, the prostte tissue, rest tissue, suggests tht pelin my e importnt physiologil effets on the reproutive system. As the sequene of 13 mino is in pelin n not e hnge, the si pelin struture is epte s pelin-13. In the stuy, firstly,.1, 1 n 1 μm onentrtions of pelin 13 n 1, 1, 1 μm onentrtions of estrogen were pplie into the line of estrogen sensitive rest ner ell ( MCF 7). Apelin.1, 1 n 1 μm n estrogen hormone 1, 1, 1 μm were simultneously ulture n inute for 24 hours n their effetiveness were etete y mens of 3-(4,5-imethylthizol 2-yl)-2,5-iphenyltetrzolium romie (MTT). It hs een etete tht pelin 13 pplie into MCF 7 line ereses the ell liveliness, n estrogen inreses ell liveliness (p<.5). These results suggest tht the prolifertive effet on MCF 7 is estrogen reeptor oriente euse estrogen hormone is estrogen reeptor positive. Apelin-13 to reue the viility of MCF-7 ell lines (inluing estrogen-inue groups) suggests tht polifertif effet is inue estrogen reeptor n pelin-13 n e use s n ntirinogeni gent. Key wors: MTT ssy, pelin, APJ, MCF-7, ell ulture Giriş Meme knseri, kınlr rsın yygın görülmekte ve knser neenli ölümlerin şın yer lmktır. Düny Sğlık Örgütü trfınn, kınlr görülen knser türleri içine en yygın olnının meme knseri oluğu rpor eilmiştir (1). Hstlığın yygın olrk görülmesi ve ölümle sonuçlnmsı neeniyle u hstlığın tevisine yönelik rştırmlr hlen günelliğini korumkt ve gierek rtmktır. Meme knserlerinin orty çıkmsı ve gelişmesine şt östrojen (E 2 ) olmk üzere zı hormonlrın rol oynığı ve hormonlrın etkisi olmn, meme knseri olmyğı ilirilmekteir (2, 3). Bunn olyı kınlr meme knseri erkeklere ornl 1 kt h sık görülmekteir (4). Oezitenin meme knserine ir risk fktörü oluğu ve iyete ğlı yğ lımının knser gelişimine önemli rol oynığı ileri sürülmekteir (5) yılın Ttemto ve rk. trfınn keşfeilen pelin, ipoz oku ilesinin yeni ir üyesiir (6) ve etkilerini APJ reseptörlerine ğlnrk orty koyr (6-8). İlk olrk sığır mie okusunn izole eilmiş oln pelin (6, 7), 77 minositlik iziye ship ir prepropelin prekürsörünen türemiştir ve frklı okulr eğişik pelin formlrı ulunmktır (pelin -1, 13, 16 ve 36 gii) (9, 1). Ypıln in vitro çlışmlr tüm pelin türevleri içerisine iyolojik olrk en ktif oln formun pelin-13 oluğu orty konulmuştur (6, 9). Ht ve rk. sıçn meme okusun geelik ve lktsyon önemine pelin ekspresyonun elirgin ir rtış oluğunu elirlemişlerir (11). Ypıln çlışmlrl, pelinin see sığır ve sıçn süt örneklerine eğil, insn sütüne e ol miktr ulunuğu gösterilmiştir (9, 1, 12). Apelin mrna sının, Hs 578T insn meme knseri hüre kültürlerine yüksek seviyelere eksprese eiliği orty konulmuştur (13). Ayrı mlin uktl ve loüler tümör hürelerine e pelin mrna ekspresyonunun evm ettiği gösterilmiştir (14). Tüm u F. Koyunoğlu ve rk. 23

2 ulgulr, meme knseri gelişimine pelinin önemli etkilere ship olileeğini üşünürmekteir. Fkt u sürein yınltılmsın yönelik ypıln çlışmlrın syısı olukç zır. Bu çlışm, pelin-13 ve E 2 hormonlrının in vitro olrk, MCF-7 hüre httı üzerine oln etkilerini elirlemek mıyl ypılı. Gereç ve Yöntem Kimysllr Apelin-13 (Cymn), β-östroiol (Alf esr), Neworn lf serum (FCS) ve pensilin -streptomisin (Biologil Inustries, İsril), NCl, NOH, imetil sülfoksit (DMSO) ve HCl (Merk, Almny) stın lını. Kullnıln iğer kimysllr ve meyumlr, Sigm Alrih ten (St. Louis, MO, ABD) sğlnı. Deneylerin tüm sfhlrın i-istile su kullnılı. Test eileek pelin-13, meyum çözülerek.1, 1 ve 1 nm lik konsntrsyonlrı, β-östroiol ise etil lkole () çözülerek 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı eneye kullnılmk üzere hzırlnı. Stok çözeltiler eney süresine +4 C e muhfz eili. Hüre kültürü MCF 7 hüreleri Ort Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü nen (Ankr) temin eil i. Çlışm, İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji Anilim Dlı Moleküler Arştırmlr Lortuvrın ypılı. Tüm hüreler 25 m 2 kültür flsklrın, RPMI-164 meyum (içerisine %1 FCS, 1U/ml penisilin ve.1mg/ml streptomisin ilve eilerek hzırlnn) ile esleniler. Kronioksitli inkütöre (%5 CO 2 +%95 O 2 ; Nuire Co, Plymouth,MN, ABD), 37 C e ve nemli ortm tutuln hürelerin meyumlrı hft iki ef eğiştirili. Hüreler konfluent oluğun, tripsin-edta solüsyonu kullnılrk flsklrn sökülü ve 96 kuyuuklu plklr ktrılrk 3-(4,5-imetiltizol 2-il)- ifenil tetrzolium romi (MTT) ssy nlizlerine kullnılı. Test jnlrı ile mumele Test jnlrı ile mumele eilmeen öne hürelerin nlılık ornlrı (tryphn lue exlusion yöntemi ile) elirleni. Cnlılık ornının %9 ın ltın oluğu urumlr eneylere şlnmı. Test eileek pelin- 13 hormonun.1, 1 ve 1 nm lik, E 2 hormonunun 1, 1, 1 nm ozlrı ve ynı miktrlr çözüü () hürelerin içine ulunuğu kuyuuklr ilve eili ve kronioksit inkütörüne 24 st süreyle 37 C e inküsyon ırkılı. MTT Assy Sitotoksik etkiler, sitotoksisitenin eğerlenirilmesine yygın olrk kullnıln enzimtik test yöntemlerinen iri oln MTT ssy ile elirleni. Bu yöntem, MTT oysının tetrzolium hlksını prçlyilmesi ilkesine ynmktır. Bu yönteme, MTT nlı hürelere ktif olrk sore olur ve reksiyon mitokonriyl süksint ehirogenz trfınn ktlize eilerek mvi-mor renkli, su çözünmeyen formzn inirgenir. Formzn oluşumu, ylnız ktif mitokonrinin ulunuğu nlı hürelere görülmekteir. Bu hüre nlılığının ir elirtei olrk kul eilir ve spektrofotometrik olrk elirlenen eğer, yşyn hüre syısı ile ilişkilenirilir (, 16). Steril PBS içerisine hzırlnn stok MTT solüsyonunn,,5 mg/ml MTT çlışm solüsyonu hzırlnı ve 96 kuyuuklu plklr ilve eili. İnkütöre 3 st ekletilikten sonr plklrki hürelerin optik nsiteleri, ELISA plte okuyuu (Synergy HT ABD) 55 nm lg oyun okutulu (17). Kontrol kuyuuklrı okutulrk, ele eilen sorns eğerlerinin ortlmsı lını ve u eğer %1 nlı hüre olrk kul eili. Çözüü ve jn uygulnn kuyuuklrn ele eilen sorns eğerleri, kontrol sorns eğerine ornlnı ve yüze nlılık olrk kul eili. MTT enemeleri frklı günlere en z on kez tekrr eili. İsttistiksel Anliz Gruplrın norml ğılım uygunluğu, Kolmogorov Smirnov testi ile eğerlenirili. Gruplrın krşılştırılmsın tek yönlü vryns nlizi kullnılı. Vrynslrın homojenliği, Levene testi ile nliz eili. Tek yönlü vryns nlizi sonrsı vrynslrın homojen olmığı gözleni ve çoklu krşılştırmlr için TAMHANE T2 testi kullnılı. p<.5 isttistiksel olrk nlmlı kul eili. Veriler ortlm ± stnrt ht olrk ife eili. Bulgulr MCF-7 hüreleri, 24 st süreyle pelin-13 ün frklı konsntrsyonlrı ile (.1, 1 ve 1 nm) inküe eilikten sonr hürelerin nlılık ornlrın meyn gelen % eğişimler elirlenip sonuçlr Şekil 1 e gösterilmiştir. Hüre Cnlılığı (%) Kontrol Apelin (.1 nm) Şekil 1. Apelin 13 uygulnmsınn sonr hüre nlılığın meyn gelen (Ort ± SH) eğişiklikler ( p<.1; TAMHANE Post Ho Turkey HSD). Uygulnn pelin-13 ün, tüm konsntrsyonlrı hüre nlılığın önemli zlmlr seep olu (p<.1). E 2 hormonunun tüm ozlrı, (1, 1, 1 nm) 24 st süreyle hüre httın uygulnı ve u süre sonun, E 2 ye ek olrk pelin-13 ün iki frklı ozu (1 1 nm) ilve eili. Hürelerin % nlılık ornlrı Şekil 2A, B, C e gösterilmiştir. E 2 nin tüm ozlrının (1, 1, 1 nm) tek şın uygulnığı hürelerin % nlılık miktrın rtış oluğu nk u rtışın isttistiksel olrk nlmlı olmığı gözleni (p>.5). E 2 ile inküe eilen hürelere inküsyon sonrsı uygulnn pelin-13 ün, her iki ozunun hüre nlılığın nlmlı zlmlr meyn getiriği tespit eili ( p<.1, p<.5, p<.1, p<.5). Apelin (1 nm) Apelin (1 nm) F. Koyunoğlu ve rk. 24

3 12 15 A B Hüre Cnlılığı (%) 9 Hüre Cnlılığı (%) 9 E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) C E2 (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) E2 (1 nm)+apelin (1 nm) Hüre Cnlılığı(%) 9 Şekil 2. 1 nm (A) 1 nm (B) ve 1 nm ( C) E 2 uygulmsınn 24 st sonr uygulnn pelin- 13 ün (1 ve 1 nm) hüre nlılığın meyn getiriği (Ort± SH) eğişiklikler ( p<.1; p<.5; p<.1; p<.5; TAMHANE Post Ho Turkey HSD) Hüre httın 1, 1 ve 1 nm E 2 ile eş zmnlı.1, 1 ve 1 nm pelin-13 ilve eilerek ypıln enemelere hüre % nlılık miktrlrı Şekil 3A, B, C e gösterilmiştir. Apelin-13 ve E 2 nin eş zmnlı uygulnm sonrsın hüre nlılığın meyn gelen zlmnın, 24 st E 2 uygulmsı sonrsın ele eilen sonuçlrl enzerlik gösteriği tespit eili. Trtışm Knser, son yıllr en üyük sğlık sorunlrn iri hline gelmiş ve kınlr en sık görülen knser kynklı ölüm neenlerinin meme knseri oluğu rpor eilmiştir (18). Meme knserlerinin orty çıkmsı ve gelişmesine şt E 2 olmk üzere zı hormonlrın rolü oluğu ve hormonlrın etkisi olmn meme knseri olmyğı ilirilmekteir (2, 3). 17β-östriolün östrojen reseptör (ER) pozitif meme tümör hürelerine çoğlmyı uyrığı ve poptozu engelleiği ilinmekteir (19). Meme krsinomunki ilerlemenin, E 2 ğımlı oluğu şk çlışmlr gösterilmiştir (2, 21). ER pozitif meme knseri hürelerine, östrojen ER yi ktive eerek hüre siklusunki G1 fzı kısltıp hürenin h sık şekile ölünmesine neen oluğu yrı rpor eilmiştir (22). Bizim çlışmmız E 2 hormonunun 1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrı, MCF-7 hüre httın uygulnı ve % hüre nlılığını mevut çlışmlr enzer şekile kısmen rttığı tespit eili. Bu ulgu, hstlığın ptofizyolojisine E 2 hormonu ve reseptörü için sunuln olsı rollerini h güçlü kılmktır. Yğ okunun, ktif enokrin orgn gii, irçok hormon ve sitokin slgılığı ilinmekteir (23-25). Yğ oku kitlesineki rtışın, meme knserine ir risk fktörü oluğu (5) ve yüksek klorili iyetlerin knser etiyolojisine rol oynığı ilinmekteir (26). Oezitenin zı knser formlrıyl oln ilişkisi uzun zmnır iliniğinen (27), ipositokinlerin knserojen olrk oezite ile knser rsın ir ğlntısının olup olmığını tespit eilmeye çlışılmkt ve rştırmlr u yöne ğırlık kznmktır (28). Mevut litertüre, yğ oku F. Koyunoğlu ve rk. 25

4 kynklı zı hormonlrın insn meme knseri ile ilişkisini çıklyn çlışmlr ulunmktır. Özellikle iponektin ve leptinin meme knseri ile ğlntısı rpor eilmiştir (29-31). Kim ve rk. trfınn ypıln ir çlışm, yğ oku kynklı ir hormon oln visftinin, MCF-7 hüre httı üzerine ypıln enemelere oz ğımlı olrk hüre nlılığını rttığı gösterilmiştir (32). Somsunr ve rk. trfınn ypıln çlışmyl leptin hormonun MCF-7 hüre serilerine nlılığı etkilemeiği rpor eilmiştir (33). Ctlno ve rk. nın yptığı çlışm, MCF- 7 meme knseri hüre serilerine leptinin romtz ktivitesini inükleiği, E 2 sentezini rttırığı ve E 2 ğımlı meme knseri progresyonun neen oluğu gösterilmiştir (34). Bir şk çlışm ise, iposit ilişkili komplemn protein (Arp ) un oz ğımlı olrk MCF -7 hüre nlılığını zlttığı gösterilmiştir (35). Bu ulgulr, yğ oku ile meme knseri rsınki sinylleri gierek güçlü kılmkt ve yğ okunun ir şk hormonu oln pelinin, meme knserineki olsı rollerine ikktleri çekmekteir. Apelin hormonu ve knser rsınki ilişkiyi gösteren çlışmlrın syısı olukç zır. Bert ve rk. insn kiğer knser hüresi (NSCLC) üzerine pelin uygulmsının etkilerini, hem in vitro heme in vivo olrk rştırmışlrır. Sonuç olrk in vitro pelin uygulmsının hüre nlılığını etkilemeiği, in vivo çlışm ise pelinin njiyogenezi uyrrk tümör hüresinin gelişimini rttırığı gösterilmiştir (36). Heo ve rk. insn il knseri hüreleri üzerine ypmış oluklrı ir şk çlışm, pelinin hüre nlılığını rttırığını rpor etmişlerir (37). Bizim çlışmmız pelin-13 ün,.1, 1, 1 nm lik konsntrsyonlrının MCF-7 hüre nlılığı üzerine olsı etkileri rştırılı. 12 A 12 B Hüre Cnlılığı (%) 9 Hüre Cnlılığı (%) 9 E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) 12 C 15 E2 (1 nm) Apelin (.1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Apelin (1 nm)+e2 (1 nm) Hüre Cnlılığı (%) 9 Şekil 3. 1 nm ( A), 1 nm (B) ve 1 nm ( C) E 2 ile pelin 13 ün (.1, 1 ve 1 nm) eş zmnlı uygulnmsının hüre nlılığın meyn getiriği (Ort±SH) eğişiklikler ( p<.1; p<.5; p<.1; p<.5; TAMHANE Post Ho Turkey HSD) Çlışm kullnıln pelin-13 ün, tüm konsntrsyonlrının % hüre nlılığını zlttığı tespit eili. Mevut litertüreki in vitro çlışmlrın sonuçlrı ile çlışmmızın ulgulrı çelişmekteir. Bu frklılığın, çlışmlr kullnıln knser hüreleri ve F. Koyunoğlu ve rk. ship oluklrı reseptör çeşitlerinin frklı olmsının ynı sır, kullnıln pelin formlrının ynı iyolojik ktiviteye ship olmmsınn kynklnığını üşünürmekteir. Ayrı in vivo çlışmlr pelinin oğrun eğil, vsküler njiyogenezi rttırrk olylı 26

5 ir meknizmyl tümör gelişimini rttırığı ilirilmiştir. Bu urum peptiin in vivo ve in vitro ortmlr ypıln enemelere frklı etkiler orty koyileeğini göstermekteir. Bizim çlışmmız sitotoksik etkinin ER uyrlı MCF-7 hürelerine orty çıkmış olmsı, etkinin ER rılı ir meknizm ile oluğunu üşünürmekteir. Ayrı, pelin-13 ün E 2 inüklemeli gruplr hil olmk üzere, MCF-7 hüre serilerine nlılığı zltmsı peptiin nti-knserojenik ir jn olrk kullnılileeğini kl getirmekteir. Apelin-13 ile meme knseri rsınki ilişkiyi çıklyn herhngi ir litertür ilgisi mevut olmyıp, çlışmmız u ln ypılmış ilk rştırm olm özelliğineir. Çlışm kullnıln knser hürelerinin insn özgü olmsı, çlışmmızn ele ettiğimiz sonuçlrın önemini rttırmktır. Bu melerin, in vivo enemelere nsıl sonuçlr vereeğinin, sğlıklı okulr üzerine etkilerinin neler olğının rştırılmsı olukç önemliir. Meknizmnın h iyi nlşılilmesi için, hem in vitro hem e in vivo frklı kpsmlı çlışmlr ihtiyç uyulmktır. Teşekkür Bu proje Fırt Üniversitesi Bilimsel Arştırm Projeleri Birimi (FÜBAP Proje No: FF11.36) trfınn esteklenmiştir. MCF-7 hürelerinin temini konusun yrımlrını esirgemeyen Ortoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ e teşekkür eeriz. Kynklr 1. WHO, Düny Knser Rporu 28, e. P. Boyle, B. Levin28, Lyon. 2. Meites J. Reltion of proltin n estrogen to mmmry tumorigenesis in the rt. J Ntl Cner Inst 1972; 48(4): Cuzik J, Wng DY, Bulrook RD. The prevention of rest ner. Lnet 1986; 1(8472): Snten RJ, Boy NF, Chleowski RT, Cummings S, Cuzik J, Dowsett M, Eston D, Fores JF, Key T, Hnkinson SE, Howell A, Ingle J. Critil ssessment of new risk ftors for rest ner: onsiertions for evelopment of n improve risk preition moel. Enor Relt Cner 27; 14(2): Dieuonne MN, Bussiere M, Dos Sntos E, Leneveu MC, Giuielli Y, Pequery R. Aiponetin meites ntiprolifertive n poptoti responses in humn MCF7 rest ner ells. Biohem Biophys Res Commun 26; 3(1): Ttemoto K, Hosoy M, Ht Y, Fujii R, Kkegw T, Zou MX, Kwmt Y, Fukusumi S, Hinum S, Kit C, Kurokw T, On H, Fujino M. Isoltion n hrteriztion of novel enogenous peptie lign for the humn APJ reeptor. Biohemil n Biophysil Reserh Communitions 1998; 251(2): Hinum S, On H, Fujino M. The quest for novel iotive pepties utilizing orphn seventrnsmemrne-omin reeptors. J Mol Me (Berl) 1999; 77(6): Toiso A, Cmpell V, Dikinson CJ, DelVlle J, Ym T. Moleulr sis for somtosttin tion: inhiition of -fos expression n AP-1 ining. Am J Physiol 1994; 267(2 Pt 1): G Hosoy M, Kwmt Y, Fukusumi S, Fujii R, Ht Y, Hinum S, Kit C, Hon S, Kurokw T, On H, Nishimur O, Fujino M. Moleulr n funtionl hrteristis of APJ. Tissue istriution of mrna n intertion with the enogenous lign pelin. J Biol Chem 2; 2(28): Kwmt Y, Ht Y, Fukusumi S, Hosoy M, Fujii R, Hinum S, Nishizw N, Kit C, On H, Nishimur O, Fujino M. Moleulr properties of pelin: tissue istriution n reeptor ining. Biohim Biophys At 21; 38(2-3): Ht Y, Fujii R, Hosoy M, Fukusumi S, Kwmt Y, Hinum S, Kit C, Nishizw N, Muroski S, Kurokw T, On H, Ttemoto K, Fujino M. Apelin, the nturl lign of the orphn reeptor APJ, is unntly serete in the olostrum. Biohimi et Biophysi At (BBA) - Moleulr Cell Reserh 1999; 12(1): Wng G, Anini Y, Wei W, Qi X, O Crroll A-M, Mohizuki T, Wng H-Q, Hellmih MR, Englner EW, Greeley GH. Apelin, New Enteri Peptie: Loliztion in the Gstrointestinl Trt, Ontogeny, n Stimultion of Gstri Cell Prolifertion n of Choleystokinin Seretion. Enorinology 24; 1(3): Wng G, Qi X, Wei W, Englner EW, Greeley GH, Jr. Chrteriztion of the 5'-regultory regions of the rt n humn pelin genes n regultion of rest pelin y USF. FASEB J 26; 2(14): Wng Z, Greeley GH, Jr., Qiu S. Immunohistohemil loliztion of pelin in humn norml rest n rest rinom. J Mol Histol 28; 39(1): Denizot F, Lng R. Rpi olorimetri ssy for ell growth n survivl: Moifitions to the tetrzolium ye proeure giving improve sensitivity n reliility. Journl of Immunologil Methos 1986; 89(2): Horkov K, Sovikov A, Seemnnov Z, Syrov D, Busnyov K, Dron Z, Ferenik M. Detetion of rug-inue, superoxie-meite ell mge n its prevention y ntioxints. Free Ri Biol Me 21; (6): Mosmnn T. Rpi olorimetri ssy for ellulr growth n survivl: pplition to prolifertion n ytotoxiity ssys. J Immunol Methos 1983; 65(1-2): Ry A. Aipokine leptin in oesity-relte pthology of rest ner. J Biosi 212; 37(2): Yşrtürk Ü, Altıntş A. Meme Tümörlü Köpeklere Serum 17β-estriol Kolesterol ve Trigliseri Düzeylerinin Klinik Önemi. F.Ü.Sğ.Bil.Vet.Derg. 21; 24(3): Henerson BE, Ross R, Bernstein L. Estrogens s Cuse of Humn Cner: The Rihr n Hin Rosenthl Fountion Awr Leture. Cner Reserh 1988; 48(2): F. Koyunoğlu ve rk. 27

6 21. Crlstrom K. Influene of intrtumorl estriol iosynthesis on estrogen reeptors. Reent Results Cner Res 1984; 91: Osorne CK. Tmoxifen in the tretment of rest ner. N Engl J Me 1998; 339(22): Gimle JM. Aipose tissue-erive therpeutis. Expert Opin Biol Ther 23; 3(5): Woznik SE, Gee LL, Whtel MS, Frezz EE. Aipose tissue: the new enorine orgn? A review rtile. Dig Dis Si 29; 54(9): Liu Y, Song CY, Wu SS, Ling QH, Yun LQ, Lio EY. Novel ipokines n one metolism. Int J Enorinol 213; 213: Popkin BM. Unerstning glol nutrition ynmis s step towrs ontrolling ner iniene. Nt Rev Cner 27; 7(1): Zhng Y, Proen R, Mffei M, Brone M, Leopol L, Friemn JM. Positionl loning of the mouse oese gene n its humn homologue. Nture 1994; 372(655): Groflo C, Surmz E. Leptin n ner. J Cell Physiol 26; 27(1): Mntzoros C, Petriou E, Dessypris N, Chvels C, Dlmg M, Alexe DM, Ppimntis Y, Mrkopoulos C, Spnos E, Chrousos G, Trihopoulos D. Aiponetin n rest ner risk. J Clin Enorinol Met 24; 89(3): Miyoshi Y, Funhshi T, Kihr S, Tguhi T, Tmki Y, Mtsuzw Y, Noguhi S. Assoition of serum iponetin levels with rest ner risk. Clin Cner Res 23; 9(): Mtsur M, Mruok S, Ktyose S. Inverse reltionship etween plsm iponetin n leptin onentrtions in norml-weight n oese women. Europen Journl of Enorinology 22; 147(2): Kim JG, Kim EO, Jeong BR, Min YJ, Prk JW, Kim ES, Nmgoong IS, Kim YI, Lee BJ. Visftin stimultes prolifertion of MCF-7 humn rest ner ells. Mol Cells 21; (4): Somsunr P, Yu AK, Von-Dvis L, MFen DW. Differentil effets of leptin on ner in vitro. J Surg Res 23; 113(1): Ctlno S, Muro L, Mrsio S, Giorno C, Rizz P, Rgo V, Montnro D, Mggiolini M, Pnno ML, Ano S. Leptin inues, vi ERK1/ERK2 signl, funtionl tivtion of estrogen reeptor lph in MCF-7 ells. J Biol Chem 24; 279(19): Grossmnn ME, Nkht KJ, Mizuno NK, Ry A, Clery MP. Effets of iponetin on rest ner ell growth n signling. Br J Cner 28; 98(2): Bert J, Kenessey I, Doos J, Tovri J, Klepetko W, Jn Ankersmit H, Hegeus B, Renyi-Vmos F, Vrg J, Lorinz Z, Pku S, Ostoros G, Rozss A, Timr J, Dome B. Apelin expression in humn nonsmll ell lung ner: role in ngiogenesis n prognosis. J Thor Onol 21; 5(8): Heo K, Kim YH, Sung HJ, Li HY, Yoo CW, Kim JY, Prk JY, Lee UL, Nm BH, Kim EO, Kim SY, Lee SH, Prk JB, Choi SW. Hypoxi-inue upregultion of pelin is ssoite with poor prognosis in orl squmous ell rinom ptients. Orl Onology 212; 48(6): İletişim Sut TEKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fkültesi Fizyoloji AD, Mlty F. Koyunoğlu ve rk. 28

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi Afyon Kotepe Üniversitesi Fen ve Mühenislik Bilimleri Dergisi Afyon Kotepe University Journl of Siene n Engineering Km Mili Üretimine Kullnıln AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlere Mngn Fosft Kplnmnın

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 30-45 Tuz Stresi Uygulnmış Yerli Kvun Aksesyonlrın Ait Fielere İyon Dğılımının İnelenmesi Serkn DEMIR 1, Şenem ELLIALTIOĞLU 1, Fikret YAŞAR 2, Şenem

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Internet Trafiğinin Video Yayın Kanalından İletimi: DVB üzerinden IP

Internet Trafiğinin Video Yayın Kanalından İletimi: DVB üzerinden IP Internet Trfiğinin Vieo Yyın Knlınn İletimi: DVB üzerinen IP Hkn YILMAZ 1, hy@te.mm.gov.tr Bülent SANKUR snkur@oun.eu.tr 1 TÜBİTAK, Mrmr Arştırm Merkezi, Bilişim Teknolojileri Arştırm Enstitüsü, 4147,

Detaylı

MONTAJ BAĞLANTI ÇİZGESİNİN TEMAS MATRİSLERİ İLE TANIMLANMASI VE TEMSİLİ

MONTAJ BAĞLANTI ÇİZGESİNİN TEMAS MATRİSLERİ İLE TANIMLANMASI VE TEMSİLİ Niğe Üniversitesi Mühenislik ilimleri Dergisi, Cilt 4 Syı 2, (2), 43-56 MONTJ ĞLNTI ÇİZGESİNİN TEMS MTRİSLERİ İLE TNIMLNMSI VE TEMSİLİ Cem SİNNOĞLU, H. Rız ÖRKLÜ Eriyes Üniversitesi, Mühenislik Fkültesi,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

Koryoid Nevüsüne Eşlik Eden Seröz Dekolman

Koryoid Nevüsüne Eşlik Eden Seröz Dekolman OLGU SUNUMU/CASE REPORT Koryoi Nevüsüne Eşlik Een Seröz Dekolmn Choroil Nevus Assoite with Serous Dethment Melih PARLAK 1, Özlem SELVER BARUT 2, Aylin YAMAN 3, Hyym KIRATLI 4, Kn GÜNDÜZ 5, Ali Osmn SAATCİ

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING

ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL COMPOSITION TO THE PROPERTIES OF FERROBORON LAYER IN BORONIZING 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye BORLAMA İŞLEMİNDE MALZEMENİN BİLEŞİMİNİN BORÜR TABAKASI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF EFFECT OF MATERIAL

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI (*)

EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 1 Syı: 1 (Yz 2013) 97 EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME YETERLİKLERİ BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI (*) Ceml AKÜZÜM (**) Ftm ÖZMEN (***) Öz Bu rştırmnın mı, Türkiye e

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1)

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1) r. Doç. Dr. Mus Glip ÖZK DÜZLEMLERİN İZDÜŞÜMLERİ ir üzlemin üzerine çeşitli noktlmlr ypmk ve üzlem üzerine oğrulr çizmek mümkünür. u neenle üzlemler: ) ynı oğrultu olmyn üç nokt ile, ) ir oğru ve u oğru

Detaylı

ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ. solmus@atauni.edu.tr

ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ. solmus@atauni.edu.tr Isı Bilimi ve Tekniği Derisi, 34,, -, 04 J. of Terml Science n Tecnoloy 04 TIBTD Printe in Turkey ISSN 300-365 ÇİFT GEÇİŞLİ HAVA AKIŞKANLI GÜNEŞ TOPLACI KANAL YÜKSEKLİĞİNİN TERMOHİDROLİK VERİME ETKİSİNİN

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok RBLQ05+07CAV RDLQ05+07CAV RKCB07CAV RKCB07CAV RKMBUHCAV RKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2001) 15:47-58 Müşküle Üzüm Çeşidinde Frklı Ançlrın Aşıd Bşrı ve Fidn Rndımnı Üzerine Etkileri Nury SİVRİTEPE * Ciht TÜRKBEN * ÖZET Arştırmd Müşküle üzüm çeşidi, omeg şı yöntemi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

İSTANBUL DEPREM ERKEN UYARI VE ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ İSTASYON KAYITLARININ İNCELENMESİ

İSTANBUL DEPREM ERKEN UYARI VE ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ İSTASYON KAYITLARININ İNCELENMESİ Altını Ulusl Deprem Mühenisliği Konfernsı, 6-0 Ekim 007, İstnbul Sixth Ntionl Conferene on Erthquke Engineering, 6-0 Otober 007, Istnbul, Turkey İSTANBUL DEPREM ERKEN UYARI VE ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ İSTASYON

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr

MBK/PBK/ECSS EMTM. OG/AG Dağıtım ve Transformatör Merkezleri. www.elkoelektrik.com.tr MBK/PBK/CSS MTM OG/AG ğıtım ve Trnsformtör Merkezleri OG/AG ğıtım ve Trnsformtör Merkezleri Beton Mhfzlı Kompkt Tip OG/AG ğıtım Trnsformtör Merkezleri MBK MBK beton köşkler, 36 kv kr ğıtım Merkezi (M)

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 18 22 Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1,

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BEYAZ ÇÜRÜKLÜK MANTARI (Ceriporiopsis subvermispora) İLE MUAMELE EDİLEN Pinus nigra Arnold. DAN NaBH 4 İLAVELİ BİYOLOJİK-KRAFT KAĞIT HAMURU ÜRETİMİ

BEYAZ ÇÜRÜKLÜK MANTARI (Ceriporiopsis subvermispora) İLE MUAMELE EDİLEN Pinus nigra Arnold. DAN NaBH 4 İLAVELİ BİYOLOJİK-KRAFT KAĞIT HAMURU ÜRETİMİ BEYAZ ÇÜRÜKLÜK MANTARI (Ceriporiopsis suvermispor) İLE MUAMELE EDİLEN Pinus nigr Arnol. DAN NBH 4 İLAVELİ BİYOLOJİK-KRAFT KAĞIT HAMURU ÜRETİMİ Sezgin Kory GÜLSOY Brtın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ

TOPRAKLAMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ TOPRAKAMA BAĞANTI SİSTEMERİ EARTHING FIXING SYSTEMS Ürün Ktloğu Prout Ctlogu www.m tl.om.tr MITE TEME TOPRAKAMASI SİSTEMİ Tml toprklmsı sistmi, tml tonu içrisin inşt mirlrin ğlntılr ypılrk öşnn iltknlrn

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı ÇOMÜ Zirt Fkültesi Dergisi (COMU Journl of Agriulture Fulty Tze Fsulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Terml Görüntülerin ve Spektrl Verilerin Kullnımı Gökhn Çmoğlu 1* Levent Genç 1 1 ÇOMÜ Zirt Fkültesi

Detaylı

Marjinal Fayda Yaklaşımı

Marjinal Fayda Yaklaşımı Ele Eilen Fy Ele Eilen Fy 3.. Fy neir? Fy: Tüketiinin ir ml vey hizmeti stın lıp tüketmesi sonuu ele eeeği hz vey mutluluğ ekonomie fy enir. Tüketii Dvrnışlrı Teorisi Doç. Dr. Erl Gümüş Eskişehir smngzi

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ Nisn 2009 Htırltm SRTİFİKLR Ktlogki onylr ürünlerin zı çplrı için geçerliir.ğer ilgiler sizin için net eğil ise,lütfen Ürün nışmn servisimiz ile tems geçiniz. YNGINN KORUNM ÜRÜNLRİ ölüm 1 - Hortum,Sprinkler

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı ve Analizi

Elektronik Güç Transformatörünün Tasarımı ve Analizi Elektronik Güç Trnsformtörünün Tsrımı e nlizi 1. Giriş * 1 Hkn çıköz, Ö.Ftih Keçeioğlu, Mustf Şekkeli * 1 Kilis 7 rlık Üniersitesi, Kilis Meslek Yüksekokulu Elektrik Prormı ölümü, K.Mrş Sütçü İmm Üniersitesi,

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Çan Biberinde (Capsicum baccatum var. pendulum) Meyve Olgunluk Dönemleri ile Tohum Gelişimi ve Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Çan Biberinde (Capsicum baccatum var. pendulum) Meyve Olgunluk Dönemleri ile Tohum Gelişimi ve Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Trım Bilimleri Dergisi Tr. Bil. Der. Dergi we syfsı: www.gri.nkr.eu.tr/ergi Journl of Agriulturl Sienes Journl homepge: www.gri.nkr.eu.tr/journl Çn Bierine (Cpsium tum vr. penulum) Meyve Olgunluk Dönemleri

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9 Dersin Adı Kodu Sınıf Teori Uygulm Hücre ve Doku Sistemleri TIP 2.SINIF/. Y / Güz 2 54 9 Önkoşullr Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anltım, Trtışm, Soru-Ynıt, İnterktif Sum,

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 16. GRUP: EV EKONOMİSTİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.. Kimlik No) : TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı