UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ"

Transkript

1 UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. M. Canan ÖZTÜRK (Açıköğretim Fakültesi) Özet: öğretim yılında hizmet vermeye başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Akademik Danışmanlık (BDAD) Merkezleri, uzaktan öğretim gören öğrencilerin akademik danışmalık ihtiyaçlarına bilgisayar desteği sağlamayı amaçlamaktadır bilgisayarlık laboratuvarlar biçiminde tasarlanan BDAD Merkezlerinin sayısı 1997 yılında 15'e yükselmiştir. BDAD Merkezleri için üretilen ve halen öğrencilerin izleyebildikleri ders yazılımlarının sayısı 13'e ulaşmıştır. Bu çalışmada, internet üzerinden yayınlanması amaçlanan uzaktan öğretim ders yazılımlarının tasarımı ve üretimi için bir çerçeve oluşturulması amaçlamaktadır. Çağdaş üretim modellerinden yararlanılarak BDAD Merkezleri için üretilen ders yazılımlarının bir bölümü, internet üzerinde yayımlanabilir ders yazılımları haline getirilerek, internete özgü iletişim yetenekleriyle donatılmıştır. Çalışma boyunca internetin geleneksel BDE ders yazılımlarına göre sağladığı fazladan olanakların yanı sıra, bir dizi kısıtlılığa da sahip olduğu görülmüştür. GİRİŞ Anadolu Üniversitesi BDE Birimi'nde 1992 yılında AÖF için yüksek öğretim ders yazılımları üretiminin tasarımına bağlanmıştır. Prototip olarak üretilen ilk dersler 1993 ve 1994 yıllarında BDE Birimi laboratuvarlarında AÖF öğrencileri üzerinde denenmiştir yılında bir model önerisi olarak sunulan projeye ödenek ayrılmasıyla, öğretim yılında birinci BDAD Merkezi olarak Eskişehir Laboratuvarı açılarak hizmete girmiştir. Laboratuvarlarda 18 ile 32 arasında öğrenci bilgisayarı bulunmakta ve bu bilgisayarlar bir yerel ağ ile laboratuvardaki ana bilgisayara bağlanmaktadır. Ders yazılımları ana bilgisayarda bulunmakta, öğrenci bilgisayarları, ana bilgisayardaki bu ders yazılımlarını çalıştırmaktadır. Güvenlik gerekçeleriyle öğrenci bilgisayarlarının başka amaçlarla kullanımı kısıtlanarak, sadece ders yazılımlarına erişim izni verilmiştir. Derslerin uzunluğu 14 üniteden 30 üniteye kadar değişebilmektedir. Bir dersin üretimi yaklaşık 5 6 kişinin katkısıyla 8 ay sürmektedir. Her ders, bünyesinde 500 ile 600 arası çözümlü ve çözümsüz soru barındırmakta ve TV programları ya da ders kitaplarından daha fazla bilgi içermektedir. Dersler bu nedenle bilgisayar diskinde hacim olarak önemli ölçüde yer kaplamaktadır. Özellikle İngilizce ders yazılımının tümü, barındırdığı ses dosyaları nedeniyle MB büyüklüğündedir. Bu durum ders yazılımlarının disketlere kopyalanarak kolayca dağıtılabilmesini engellemektedir. Ders yazılımlarının CD-ROM üzerine kaydedilerek maliyeti karşılığı öğrencilere iletilebilmesi için çalışmalar ayrıca yapılmaktadır. BDAD projesinde elde edilen deneyimler, bir BDE ders yazılımının tasarımının, ders yazılımının eğitsel özellikleriyle ilgili olduğu kadar üretim süreci tasarımıyla da ilgili olduğunu ve bu özelliklerin birbirinden ayrı olarak bağımsızca ele alınamayacağını göstermiştir. Ders yazılımlarının üretime yönelik olarak tasarımı için bir modele gereksinim vardır ve izleyen bölümlerde bu model arayışı ele alınmıştır. UZAKTAN ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN BİR BİLGİ ÜRÜNÜ OLARAK TASARIMI VE ÜRETİMİ Meyer ve Zack (1996), bilgi ürünlerini genel olarak, pazara satılmak üzere hazırlanan basılı veya elektronik ortamdaki bilgiler olarak tanımlamaktadırlar. Kitap, dergi, gazete, sinema - TV filmi, ses ve müzik kayıtları, bilgisayar programları vb. birer bilgi ürünüdürler. Bir eğitim programına ait eğitsel materyal ve bu materyali kullanmayı sağlayan yönlendirici yazılımlar da birer bilgi ürünü olmaktadır.

2 Eğitim hizmetlerinin insan-işlemli hizmet olmaktan çıkarılarak bilgi-tabanlı bir hizmet olarak tasarlanması için eğitim hizmetinin bir bilgi ürününe dönüştürülmesini gerektirmektedir. Eğitim hizmetlerinin bir bilgi ürünü olarak tasarımı, üretimi ve tüketiciye ulaştırılması için yararlanılabilecek bir üretim modeli bulunmaktadır. Meyer ve Zack (1996) bilgi ürünlerinin tasarımı ve geliştirilmesi için Tasarım Platformu ile Üretim Platformu'ndan oluşan bir model önermişlerdir: Fiziksel ürünlerin üretim süreçlerinin benzetimi ile elde edilen bu modelde bilgi sağlayıcılardan bilgi tüketicilerine yönelik bilgi akışı üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bilgi sağlayıcılarından elde edilen bilgi, tüketicilere ulaşıncaya değin üretim sürecini oluşturan çeşitli aşamalardan geçmektedir. Üretim platformunun süreçlerini oluşturan bu aşamalar Meyer ve Zack'a göre; bilginin toplanması bilginin arıtılması bilginin saklanması - bilgiye erişilmesi bilginin dağıtımı bilginin sunumu olarak beş ana bölümde ele alınmaktadır. Bilgi üretimi için bu süreçlerin sırasıyla işletilmesi gerekmemekte, kendi aralarında döngülerin oluşması mümkün olabilmektedir. Modelde önerilen tasarım platformu ön süreçlere ve arka süreçlere ilişkin olmak üzere iki bölüme ayrılabilmektedir. Ön süreçlere ait tasarımda, bilgi kaynaklarının belirlenmesi, ürün yapısının tasarımı, ürün içeriğinin tasarımı ve süreç platformunun bilgi toplama, bilgi arıtma ve bilgi saklama aşamalarıyla olan bağlantılarının tasarlanması faaliyetlerine ağırlık verilir. Arka süreçlere ait tasarımda ise bilgi kullanıcılarının belirlenmesi (pazar oluşturma), ürün türevleri tasarımı ve üretim süreci platformunun bilgiye erişme, bilgiyi dağıtma ve bilgiyi sunma aşamalarıyla olan bağlantıları tasarlama işlemleri yerine getirilmektedir. MEYER ve ZACK MODELİNİN BDE YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN YAYINLANMASI PROBLEMİNE UYGULANMASI Üzerinde ilk araştırmalara 1969 yılında başlanan internetin kamuoyu ve medyada keşfedilmesi 1995 yılında gerçekleşmiştir. İnternetin üzerine kurulduğu protokol kümesi olan TCP/IP mimarisi açık bir sistem olarak tüm üreticiler tarafından kabul görmekte ve bu nedenle internete bağlı olan tüm bilgisayarlar birbiriyle iletişim kurabilmektedirler. İnternet, diğer taraftan kullanım arayüzlerinin basitliği, maliyet tasarrufu sağlaması (çoğu durumda internetle ilgi yazılımlar yasal olarak ücretsiz temin edilebilmektedir) ve bağlı bilgisayar sayısı açısından hızla büyümesiyle dikkatleri çekmektedir. Başlangıçta kullanılan yazılım araçları ve altyapı hızı olarak zayıf kalmasına rağmen 1990'larda HTTP ve HTML gibi yeni araçların ortaya çıkması ve iletim hızının sürekli artmasıyla, internet üzerinde karmaşık eğitim materyallerinin tasarlanabilmesi ve iletilebilmesi olanaklı duruma gelmiştir. İşletmecilik eğitiminin internet üzerinden yapılmasının sağlayacağı olanaklar göz önüne alınarak, Anadolu Üniversitesi BDE Biriminde üretilmiş bulunan ve hedef kitlesi uzaktan öğretim yapan fakültelerin öğrencileri olan BDE yazılımlarının internet üzerinden yayınlanabilmesi için araştırmalara başlanmış ve yöntem olarak Meyer ve Zack üretim modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. İnternet teknolojisi üzerinde yapılan incelemeler ve varolan örneklerin incelenmesiyle, BDE Birimi elinde bulunan ve yerel ortamlarda çalıştırılabilen derslerin teknik olarak internet üzerinde yayınlanabilmesinin olanaklı olmadığı, ders materyalini oluşturan bileşenlerin önemli bir bölümünün (grafik, etkileşim, ders yazılımının yönetimi vb.) yeniden üretilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. İzleyen bölümde bu amaçla gerçekleştirilen tasarım ve üretim çalışmaları Meyer ve Zack'ın modeli doğrultusunda ele alınmıştır. TASARIM SÜRECİ Bilgisayar destekli eğitim yazılımları, belirli bir birikimle oluşturulan ürünlerdir. Bu programlar, kendine özgü bir tasarım ve üretim sürecinden geçer, belirli bir kontrol aşamasını yaşar, sonuçta hedef kitlenin yani

3 öğrencilerin karşısına çıkar. Bir bilgi ürünü olarak BDE ders yazılımlarının tasarımı uğraşını eğitsel tasarım, standartların tasarımı ve üretim tasarımı alt başlıklarına bölebiliriz. Eğitsel Tasarım Geleneksel olarak BDE ders yazılımları, bilgisayar desteğiyle etkin öğrenmeyi sağlamak için şu eğitsel nitelikleri taşımaktadır; bilgi verme alıştırma yaptırma soru-cevap etkileşimi sağlama görsel unsurlar ile öğrenme deney yapabilme istenen sayıda tekrar yapabilme işleyiş hakkında yardımcı olma işleyiş sürecinde öğrenci kontrolüne imkan tanıma çeşitli yardımcı gereçlerin kullanımı sınama ve değerlendirme Standartların Tasarımı Yazılım geliştirme konusunda doğru ve uygulanabilir standartlar araştırılmalıdır. Saptanması gerekli görülen standartlarla ilgili olarak, ilk akla gelen konular şöylece sıralanabilir : Kullanım (Fare, Klavye, Ses) Anlatım (Hitap, dil) Yaklaşım (Bilgi aktarma, Soru-Cevap, Deney) Müfredatın Kapsanan Kısmı Bireysel Öğretme Yaklaşımları Senaryo Geliştirme Estetik Motivasyon Unsurları Etkileşim Biçimleri Eğitsel Yaklaşım Sürenin Saptanması Ölçme-Değerlendirme AÖF öğrencilerine kayıt oldukları derslerin kitapları gönderilmekte, öğrenciler dersleri TV'den izleyebilmekte ve kendilerine en yakın Akademik Danışmanlık Merkezine giderek belirli derslerde yüz yüze öğrenim görebilmektedirler. Bunlara ek olarak tasarlanan BDE yazılımları konuyu pekiştirici, her konunun önemli problemlerini etkileşimli olarak öğrencinin adım adım çözmesini sağlayıcı, çok sayıda alıştırma yaparak sınava hazırlayıcı ve testler vasıtasıyla öğrencinin kendi düzeyini ölçebileceği araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar ve yukarıda verilen tasarım özellikleri göz önüne alınarak AÖF için BDAD Merkezleri için hazırlanan BDE derslerinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır : Konu Etkileşimli Örnek Alıştırma Test Yardımcı Araçlar BDAD Merkezleri için gerçekleştirilen eğitsel tasarımın ve standartların, eğitsel amaçların ve hedef kitlenin yapısı aynı olduğu için olabildiğince değiştirilmeden internet üzerinde gerçekleştirilecek olan projede de kullanılmasına karar verilmiştir. Üretim Tasarımı

4 BDE ders yazılımlarının üretimi süreci yönetilebilir (planlanabilir ve denetlenebilir) olmak zorundadır. Bu nedenle eğitsel tasarım ve standartların tasarımı aynı zamanda üretim tasarımıyla da ilişkilendirilmelidir. Diğer bir deyişle üretilemeyecek eğitsel tasarımlar, içerik sunumunu son derece monoton kılan standartlar, derse erişimi ve ders içindeki hareketleri son derece yavaşlatan ortam tasarımlarının çok fazla anlamı bulunmamaktadır. Sistemin içerikten bağımsız tüm özelliklerinin programlanması tasarım sürecine ait bir uğraştır ve üretim tasarımıyla içicedir. İçerikten bağımsız bu bileşenler ders yazılımlarına ilişkin, saklama ve depolamaya ilişkin ve internete ilişkin olmak üzere üçe ayrılabilir. BDE Yazılımlarına ait standartlar ön süreç tarafından kullanılmaktadır. Saklama ve depolamaya ilişkin standartlar* ön ve arka süreç tarafından kullanılmakta; internete ilişkin belirlenen standartlar da** arka süreçler tarafından kullanılmaktadır. Ön üretim süreci ve arka üretim sürecinin tasarımı oluşturulduktan sonra üretim sürecinin yapısı ele alınabilir. Üretim sürecinde gerçekleştirilen işlemler önemli ölçüde tasarım sürecinde belirlenmiştir ve tasarlanan bu yapıya uygun olarak üretim başlatılır ve sürdürülür. ÜRETİM SÜRECİ Meyer ve Zack modeline uygun olarak BDE Biriminde üretilmiş bulunan AÖF BDADM ders yazılımlarının internet üzerinden yayınlanabilmesi için bilgi toplama, bilgiyi arıtma, bilgiyi depolama, bilgiyi iletme ve bilgiyi sunma süreçlerine yönelik tasarımlar uygulamaya konulmuştur. Bilgi Toplama Tasarım sürecinde belirlenen yapıya uyularak BDE ders yazılımlarının içeriğe özgü bileşenleri (bu bileşenler üniteden üniteye değişiklik gösteren konu ve konuya bağlı alıştırma, test, vb. bileşenlerdir) gerçekleştirmede kullanılacak araçların üretimi, bilgi toplama aşaması olarak adlandırılacaktır. Bu amaçla öncelikle eğitim senaryosu ve yapım senaryosu oluşturulur. Eğitim Senaryosu Yazımı: Ders tasarımına uygun olarak konunun uzmanı, her üniteye ait senaryoları, konu, alıştırma, soru-çözüm, etkileşimli örnek, test vb bölümlerin metinlerini standartlarına uygun olarak yazar. Yapım Senaryosu Yazımı: Ders üretim sorumluları, ders senaryolarından yola çıkarak, kullanılan yazar sisteme uygun olarak, yapım senaryosunu oluşturur. Yapım senaryosunda; gerçekleştirilecek metin, grafik, canlandırma ve ses ihtiyaçları saptanmış durumdadır. Gerekli metnin büyük bir bölümü eğitim senaryosunda konu uzmanı tarafından belirlendiğinden dolayı, yardım, sözlük vb. gibi yardımcı metinler bu aşamada üretilir. Yapım senaryosunda belirlenmiş olan görüntü ve program gereksinimleri ise ders üretim sorumlusunun gözetimi altında, grafiker ve programcılar tarafından üretilir. Bilgiyi Arıtma (Gerçekleştirme) Bilgi toplama aşamasında üretilen bileşenler arıtma sürecinde yazarlık sistemiyle biraraya getirilerek bir ders yazılımı oluşturulur. Bu amaçla arıtma sürecinde bilgi üzerinde birleştirme, tümleştirme, dönüştürme, görsel düzenleme vb. işlemler gerçekleştirilir. Bu aşamada gerçekleştirilen en önemli dönüştürme işlemi, metin ve sayfa düzenlerinin HTML* diline aktarılmasıdır yılında CERN'de Tim-Bernards Lee tarafından geliştirilen HTML dili ile üst metin sayfaları oluşturulabilmekte, bu sayfalara görüntü, ses, hareketli görüntü başka HTML sayfalarına erişebilmeyi sağlayan bağlantı satırları yerleştirilebilmektedir. Bir HTML sayfasına yerleştirilen bağlantı satırının belirttiği diğer HTML sayfası, aynı bilgisayarda olabileceği gibi internete bağlı her hangi bir bilgisayarda da bulunabilir. Böylece bir bilgisayardaki sayfadan bir başka bilgisayardaki sayfaya kolayca geçilebilmektedir. internet bilgisayarları birbirine bağlanmasını sağlarken, HTML dili ile bu bilgisayarlardaki bilgiler birbirine bağlanabilmektedir. Bu nedenle bu projeye, World Wide Web (Dünyayı Saran Ağ) adı verilmektedir. Bir bilgisayardaki HTML sayfalarına erişebilmek için bu sayfaların o bilgisayardaki bir hizmet birimi tarafından yayınlanabilmesi gerekmektedir. Web Server (Ağ Hizmet Birimi) adı verilen bu yazılımlar HTML sayfalarına kendilerine erişen yetkili kullanıcıların bilgisayarlarına iletirler. Erişilen HTML sayfalarının okunarak

5 yorumlanması için tarayıcılar kullanılır. Yaygın olarak kullanılan tarayıcıların başında Netscape Navigator ve MS Internet Explorer gelmektedir. İnternet üzerinden yayınlanacak BDE yazılımları, yorumlayıcı bir dil olan HTML ile kod yazarak oluşturulabileceği gibi, görsel etkinlik sağlamak amacıyla HTML düzenleyicileri daha çok tercih edilir. HTML düzenleyicileri ile metin, resim, ses, hareketli görüntü gibi nesneler bir araya getirilerek, çok ortamlı ders yazılımları oluşturulabilir. HTML ile ekran tasarımlarının sayfalar halinde bağımsızca düzenlemesi ve saklanması dışında ayrıca HTML koduna tarayıcılarının yorumlayabildiği JAVA scriptleri eklenebilmektedir. SUN firması tarafından platformdan bağımsız olarak çalıştırılabilir bir programlama dili olan JAVA dili, Netscape firması tarafından JavaScript adı verilen bir yorumlama dili biçiminde genişletilmiştir. Popüler tarayıcıların çoğu tarafından yorumlanabilen JavaScript dili ile ekranlar arasındaki geçişler, basit hareketli görüntü kullanımı etkileşim mekanizmaları gerçekleştirilebilmektedir. Ders yazılımlarının bilgi toplama aşamasında derlenen metin, grafik ve etkileşim sağlayıcı kod gibi bileşenleri HTML düzenleyicileri kullanılarak yeniden biraraya getirilmiştir. Ön süreç tasarımı esnasında belirlenen ve içerik barındırmayan çerçeveler bu aşamada derse ait içerikle doldurularak, ders yazılımlarının kullanılabilir son biçimine erişmesi sağlanmaktadır. Kullanıcının, hizmet birimi bilgisayarındaki bilgilere erişebilmesi için hizmet birimi tarafından çalışan programlama dillerine sahip olması gereklidir. Bu amaçla CGI (Common Gateway Interface) programlama tekniğinden yararlanılır. Böylece ana bilgisayardaki öğrenciler veritabanı üzerinde sorgular yapılabilir, gerekli kullanıcı adı ve şifre denetimleri yerine getirilebilir. Bunların dışında öğrencilerin iki yönlü iletişim gereksinimleri için IRC (Internet Relay Chat), ve NEWS hizmetlerinin sunulması ve bunlara olan erişimlerin sağlanması gerekmektedir. Bu türden internet hizmetlerinden yararlanmak için ayrı özel yazılımlara gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin kullandığı ortalama bir tarayıcı bu hizmetlerden yararlanmaya izin vermektedir. Bilgiyi Saklama ve Geri Getirme Üretimi tamamlanan ürünlerin denenmesi gerekmektedir. Söz konusu deneme faaliyetleri; yazılımın teknik yeterliliği maddi hata bağlantı hataları entegrasyon sorunları güvenlik kullanım psikolojisi açısından gerçekleştirilen testlerden oluşmaktadır. Testlerin yapılabilmesi için gerçek tüketim ortamındaki özelliklere sahip bir erişim düzeneğinin kurulmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan testler gerçek yayın ortamında yapılmamalıdır. Gerçek yayın ortamı öğrencilerin serbest erişim ortamı olduğundan dolayı yapılan testlerin denetlenmesi mümkün olmaz. Bu nedenle üretilen ürünlerin test amacıyla sahnelendiği hizmet birimlerine gereksinim duyulmaktadır. Üretimi tamamlanan ve gerekli testlerden geçmiş ürünlerin ana kopyalarının güvenli bir ortamda saklanması gerekmektedir. Söz konusu kayıtların saklandığı deponun yayına hazır son kopya için tek kaynak oluşturması amacıyla giriş ve çıkış aynı yönde olmak zorundadır. Diğer bir deyişle depoya girişler sadece arıtma aşamasından yapılmalı, ürünlerin dağıtım aşamasına iletilmesi ise sadece depodan gerçekleştirilmelidir. Böylece herhangi bir anda ürünün son versiyonu ile çalışıldığından emin olunabilir.

6 Bilgiyi Dağıtma Bilgiyi dağıtma aşaması farklı kişilerin sorumluluğunda işletilir. Bu yüksek kalite için gerekli olan uzmanlaşmayı sağlayacaktır. Diğer taraftan sorumlulukların paylaşılmasıyla dağıtıcıların üretim sorunlarından uzak tutulması sağlanacaktır. Bilgiyi dağıtma aşamasının bağımsız yapısı aynı zamanda yaratıcılık için gereklidir. Günümüzde yaratıcı çalışma sadece ürünlerin tasarımında değil aynı zamanda eldeki ürünlerin çeşitlendirilmesi ve türevlerinin elde edilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Depoda bulunan temel ürünlerden ürün türevlerinin elde edilmesi aşağıdaki biçimlerde gerçekleştirilebilir: İçeriğe göre ürün çeşitlendirme Paket ve formata göre ürün çeşitlendirme Dağıtım biçimine göre ürün çeşitlendirme Erişim türüne göre ürün çeşitlendirme Son biçimi verilmiş bulunan ürünlerin internet üzerinden dağıtımı (iletimi) için Ağ Hizmet Birimleri kullanılır. İnternet hizmet birimleri içeriği yayınlamaktan sorumludurlar. Tasarımda yer alan iletişim olanaklarının sunulması için iletişim hizmet birimleri ile güvenlik hizmet birimlerine gereksinim duyulmaktadır. Projede kullanılan hizmet birimleri aşağıda listelenmiştir: Ağ hizmet birimi Posta hizmet birimi Sohbet hizmet birimi Haber hizmet birimi Veritabanı hizmet birimi Güvenlik hizmet birimi Bilgiyi Sunma İletilen bilginin öğrenci tarafından tüketildiği an olan sunma aşaması yayınlanan içeriğin en etkin biçimde taranması, parçalarına erişilmesi, parçalar arasında hareket edilebilmesi, geribesleme sağlanabilmesi, yardım alınabilmesi ve iletişim sağlanabilmesi gibi özellikleri kapsar. Erişim: İnternet üzerinden bilgi kaynaklarına erişmek için gerekenler sadece uygun bir bilgisayar, modem ve telefon hattı gibi günümüzde birçok bireyin edinme ihtiyacı hissettiği ya da edinmiş olduğu donanımlardır. İnternet hizmetlerinden yararlanabilmek için gereken, tarayıcı gibi yazılımlar ise yine internet aracılığıyla oldukça kolay edinilebilmektedir. Bu donanım ve yazılımlara sahip bulunan AÖF öğrencileri evlerinde internet üzerinden ders çalışabilmeleri mümkündür. Bu imkanları olmayan öğrenciler de, bilgisayar laboratuvarları internete bağlanarak bu hizmeti (internet üzerinden akademik danışmanlık hizmetlerini almak) kolaylıkla alabileceklerdir. Güvenlik: Uygulamada öğrencilerin kendilerini sisteme tanıtmaları ve şifre almaları gerekmektedir. Öğrencilerin sistemi kullanımlarının izlenebilmesi, sistemin denetimi ve değerlendirilmesi için zorunludur. Şifreli erişimin bir diğer nedeni de güvenliktir. Böylece kullanıcının gerçekten kendini tanıtan öğrenci olduğu anlaşılır. Bu amaçla sisteme ilk girildiğinde öğrencinin kendini kayıt ettirmesi istenir. Bu kayıt esnasında öğrenci bir şifre alacaktır. Daha sonda bu şifre öğrenci tarafından değiştirilebilir. Öğrenci, sisteme her girişinde bu şifreyi kullanacaktır. Ders Kayıtları: Sisteme kendini tanıtan öğrenciler bir sonraki aşamaya geçerek derslere ve iletişim seçeneklerine erişebilirler. Bu aşamada derslere kayıt yaptırmak, derslerden kayıt sildirmek, fakülte-bölüm sorumlularına elektronik mektup atmak, sohbet kanallarına erişmek, haber gruplarına erişmek gibi olanaklara sahiptir. Hareket: Öğrenci Derse Giriş seçeneğini işaretlediğinde, kayıt yaptırmış olduğu ders seçeneklerine erişerek, arzuladığı derse giriş yapar. Bir ders yazılımında üç farklı düzeyde hareket olanağı bulunur. Bunlar, üniteler arası hareket, ders bileşenleri arasında hareket ve sayfalar arası harekettir.

7 Şekil 1- Üniteler, Bileşenler ve Sayfalar Arası Hareket Geribesleme: Öğrencilerin sistemle ilgili sorunlarını iletebilmeleri için sorumlulara(fakülte-bölüm yöneticileri, konu uzmanları, BDE Birimi elemanları) e-posta yoluyla erişim olanağı sağlanmaktadır. Uygulamanın her ekranında buna yönelik bir bağlantı satırı bulunmaktadır. İletişim: Projeden yararlanan öğrenciler e-posta, sohbet kanalları ve haber grupları ile iletişim olanağı sağlanmaktadır. Bu olanaklarla yapılan iletişim üç grupta toplanabilir. Öğrenci - Fakülte, Öğrenci - Konu Uzmanı ve Öğrenci - Öğrenci iletişimi. SONUÇ ve ÖNERİLER Bu çalışma deneysel nitelikte olup, BDE yazılımlarının internet üzerinden yayınlanmasına yönelik teknik ve yöntemlerin, ders yazılımlarının tasarımı ve üretimine nasıl yansıyacağının araştırılmasını içermektedir. Çalışma boyunca bir üretim modelinden yararlanılarak, tüm bileşenleriyle bir ders yazılımının tasarımı, üretimi ve yayınlanması gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen üretim süreci çok sayıda eğitim yazılımının paralel olarak üretimine ve yayınlanmasına izin vermektedir. İnternet üzerinde eğitsel yayıncılık için üç ana yatırıma gereksinim bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eğitsel tasarım ekibinin oluşturulması yatırımıdır. İkincisi eğitim yazılımı üretim ekibini ve donanım altyapısının oluşturulması yatırımı;, üçüncüsü ise eğitim yazılımlarının internet üzerinden dağıtımı için güçlü hizmet birimlerine yapılacak olan yatırımdır. Bu çalışma yukarıda belirtilen üç yatırım grubunun ilk ikisinin BDE Birimi'nde şu anda mevcut olduğu kanıtlamaktadır. Türkiye isnternet omurgasının bant genişliğinin gelecek dönemlerde daha büyük olması durumunda, bu çalışmada geliştirilen yazılımlara ülkenin her bölgesinde aynı güvenilirlikle erişilmesi mümkün olacaktır. KAYNAKÇA Şeniş, B. Fethi, Açıköğretimde Eğitsel İletişim Ortamı Olarak Bilgisayar -Akademik Danışmanlık Sistemi İçin Bir Bilgisayar Destekli Eğitim Modeli-, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:684, Eskişehir, 1993.

8 Mutlu, M. Emin. "BDE Ders Tasarımı, İstatistik Dersi Örneği", Anadolu Üniversitesi BDE Birimi Çalışma Raporları, No: EB02, Eskişehir, Şubat Marc H. Meyer, Michael H. Zack, The Design and Development of Information Products, Sloan Management Review, Spring 1996, ss Çağıltay, Kürşat, Özden Yaşar. "Preparing Courseware by WWW - A case study in METU Distance Learning via Internet ", Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, MEB FRTEB 12 Kasım 1996, s Blake Ives, Sirkka L. Jarvenpaa, Will the Internet Revolutionize Business Education and Research?, Sloan Management Review, Spring 1996, ss Şeniş, B. Fethi. "Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Standart Sorunu", Anadolu Üniversitesi BDE Birimi Çalışma Raporları, No:DB02, Eskişehir, Ağustos Taşçı, Cemalettin N., F. Gürol, M. Ataizi. "Bilgisayar Destekli Eğitim Ders Yazılımlarının Gerçekleştirme Süreci", Anadolu Üniversitesi BDE Birimi Çalışma Raporları, No:EB01, Eskişehir, Aralık, Doğan, Özlem, C. Öztürk ve Ö. Özöğüt, "AÖF BDE Programlarının Tasarımı ve Üretimi", Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, MEB FRTEB 12 Kasım 1996, s Smith, Richard J., Marc Gibbs. Navigating the Internet. Sams Publishing. Indianapolise, Murphy, K.L. "Enhancing Interaction in Turkish Distance Education". Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, MEB FRTEB 12 Kasım 1996, s. 418.

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ-

AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ- AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI -GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU* Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT** Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ*** Özet Açıköğretim Fakültesinde bilgisayar destekli

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenme

Açıköğretimde e-öğrenme Açıköğretimde e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMİ 2. ULUSAL SEMPOZYUMU 25-26-27 MAYIS 2005 SAMSUN

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği-

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT Öğr. Gör. Nermin ÇETİNÖZ Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ Özet Açıköğretim

Detaylı

IETC - May 28-30 2003 Famagusta, T.R.N.C.

IETC - May 28-30 2003 Famagusta, T.R.N.C. AÇIKÖĞRETİMDE İNTERNETE DAYALI ALIŞTIRMA YAZILIMLARI TASARIMI -GENEL MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT Öğr. Gör. Nermin ÇETİNÖZ Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ Özet Açıköğretim

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi

AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi AÇIKÖĞRETİMİN 30 YILI: E-ÖĞRENMENİN YÜKSELİŞİ İnternet Destekli Öğrenme ve İnternete Dayalı Eğitim Dönemi Hazırlayan Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA Akademik Bilişim 2014, 5-7 Şubat 2014, Mersin Açıköğretimin

Detaylı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modeli: İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Türkiye de e- Öğrenme

Türkiye de e- Öğrenme Türkiye de e- Öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin MUTLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Osmangazi Üniversitesi İnternet Haftası 2004 Etkinlikleri Nisan 2004 Türkiye

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ (LMS-LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) KULLANIM KILAVUZU 2013 İÇERİK Uzaktan Eğitim Merkezi Hakkında Genel Bilgi...3 Uzaktan Eğitim Merkezi

Detaylı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İnternet Destekli Açıköğretim Modelinin Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi memutlu@anadolu.edu.tr, ncetinoz@anadolu.edu.tr, snaydin@anadolu.edu.tr Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati)

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) GİRİŞ Sekizinci sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (cisimlerin

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama Cengiz GÖK 1 Planlama Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlığın bilgi ve iletişim

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-J İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Türkiye de Uzaktan Eğitim*

Türkiye de Uzaktan Eğitim* Türkiye de Uzaktan Eğitim* Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorumlusu *Bu sunum Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları Bir Önceki Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 10 Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan İçerik Grafik Kullanıcı Arayüzü Uygulamaları AWT, Swing Arayüz Yerleşim Düzeni Temel GKA Bileşenleri Olay Yönetimi Olay Dinleyiciler Olay

Detaylı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı 1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı Metodolojisi üzerinde durduğumuz çalışman Eğitim altyapısını gerçekleştirmek: Proje iki ana parçadan oluşacaktır. Merkezi Altyapı Kullanıcı Arabirimi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI Amaç Madde 1- (1) Bu politika, Kocaeli Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, Kocaeli Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde arşivlenerek

Detaylı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI YÖNERGESİ (Senato Toplantı Tarihi: 08.12.2016 Toplantı Sayısı: 2016/3) Amaç Madde 1 (1) Bu politika, Beykoz Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans

Bilgiyi Keşfedin! Özelleştirme, Eklenti ve Veri Entegrasyonu Kurumsal Seviyede Yönetim ve Performans Bilgiyi Keşfedin! LOGO MIND INSIGHT (powered by Qlik) İŞ ANALİTİĞİ ÜRÜNÜ, HERKESİN SEZGİLERİ İLE ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPMASINI SAĞLAYAN ÇOK ÇEŞİTLİ ESNEK VE İNTERAKTİF GÖRSELLER OLUŞTURABİLECEĞİ YENİ NESİL

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Yönergesi Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi

Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri 21-23 Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi Ondokuz

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Yeniden Tasarımı

İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Yeniden Tasarımı İnternete Dayalı Açıköğretim Sisteminde Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin Yeniden Tasarımı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu* Öğr. Grv. Salih GÜMÜŞ* Öğr. Gör. G. Deniz Dincer* memutlu@bilgi.aof.edu.tr sgumus@bilgi.aof.edu.tr

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci

Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci Açıköğretim Öğretim Sistemindeki Derslerin e-öğrenme Malzemesi Olarak Hazırlanma Süreci e-öğrenme malzemeleri geliştirme, yayınlama, kontrol ve güncelleme süreçlerini tasarlar, yönetir. Hazırlanacak olan

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya

Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama. Yılmaz Çankaya Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Güçlü Kimlik Doğrulama Yılmaz Çankaya Mart, 2010 Kimlik Yönetimi Kaynak (Resource) Uygulamaları oluşturan ve kullanılması hedeflenen bütün yetki seviyelerinin kontrolünü sağlayabilecek

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. TEKSTİL ve MODA TASARIMI I Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 214054200000501 2 2 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Türkiye de e-öğrenme

Türkiye de e-öğrenme Türkiye de e-öğrenme Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR KULÜBÜ 3 Ocak 2006 Salı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi

Detaylı

İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları

İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama (COMPE 505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama COMPE 505 Güz 3 0 0 3 7.5

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ

Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ Hazırlayan: Cihan Aygül BT Rehber ÖĞRETMENİ 1 Düşünelim? * Bilişim teknolojisi günlük hayatta hangi alanlarda kullanılabilir? * Günlük hayatta gözlemlediğiniz bilgisayar çeşitlerini söyleyiniz. 2 Bilgisayar

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

TBİL UYGULAMA I DERSİ. Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU

TBİL UYGULAMA I DERSİ. Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU TBİL 503-18 UYGULAMA I DERSİ Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi PROJESİ TASARIM RAPORU KASIM 2015 TEKİRDAĞ Sayfa 1 / 10 Belgenin Adı Hazırlayanlar Mobil Barkotlu Depo Programı Projesi Tasarım Raporu

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Learning Management System (LMS) KULLANIM KLAVUZU OCAK-2017 TOKAT i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GENEL BİLGİLER... 1 2. EĞİTİMCİ

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, SANKO Üniversitesi mensupları tarafından üretilen akademik ve bilimsel çalışmaların,

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yayın Grafiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi. Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi. Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi Gereksinim No Gereksinimi Açıklayan Bir Metin Gereksinimin Dahil Edilme Gerekçesi Sahibi Kaynağı Öncelik Anki Durum 1 OÖYS sistem veri tabanının oluşturulması 2 Rüzgar

Detaylı

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır)

(Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet ve WWW İnternet Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı, (Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanarak büyük bir ağ oluşturmasıdır) İnternet teki web site sayısının yüksek bir hızla artması ve beraberinde

Detaylı

Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ANADOLU ÜNVİERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKADEMİK DANIŞMANLIK MERKEZLERİ PROJESİ'NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. B. Fethi Şeniş Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr.Gr. M. Emin

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 KASIM 7. 4-8 Kasım 203 6. 28Ekim - Kasım 203 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : :

Detaylı

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü

TCMB Deneyim Raporu. Kurumsal Java Uygulama Platformu. Sacit Uluırmak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü TCMB Deneyim Raporu Kurumsal Java Uygulama Platformu Sacit Uluırmak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistem Araştırma ve Planlama Müdürlüğü 2007 TCMB made available under the EPL v1.0 30.04.2007 Gündem

Detaylı