PROJE GELİŞME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE GELİŞME RAPORU"

Transkript

1 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO PROJE ADI : 105G032 : Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B deki Değişim Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi MÜŞTERİ KURUM (LAR) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ (LAR): Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİCİSİ/YÜRÜTÜCÜLERİ : Bülent AKSOY RAPOR NO : 1 RAPOR DÖNEMİ : 1 Aralık Mayıs 2006 RAPOR TARİHİ : 1 Haziran 2006

2 1. GENEL BİLGİLER PROJE NO PROJE ADI MÜŞTERİ KURUM (LAR) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ (LAR) PROJE YÖNETİCİSİ/ YÜRÜTÜCÜ(LERİ) 105G032 Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B deki Değişim Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bülent AKSOY RAPOR DÖNEMİ 1 Aralık Mayıs 2006 RAPOR TARİHİ 1 Haziran 2006 RAPOR NO 1 PROJE SÜRESİ Başlama Tarihi Sözleşmedeki Bitiş Tarihi Sözleşmedeki Proje Süresi (Ay) Onaylanan Ek Süre (Ay) Ek Süre Dahil Bitiş Tarihi Fasıllar Sözleşmedeki Ödenek PROJE GENEL BÜTÇESİ Onaylanan Ek Ödenek Toplam Ödenek Toplam Gerçekleştirilen Harcama Kalan Ödenek Makina/Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Proje Personeli Kurum Hissesi TOPLAM (*) Bu ödemeler TÜBİTAK tarafından yapıldığı için kesin bilgiler TÜBİTAK dan alınabilir. RAPOR DÖNEMİNDEKİ BÜTÇE DURUMU Dönem Ödeneği Aktarılan Ödenek Onaylanan Ek Ödenek Toplam Dönem Ödeneği Toplam Harcama Kalan Ödenek ÖLÇÜTLER FAALİYETLER (Onaylanmış ek kapsam da dahil) TAKVİM/SÜRE (Onaylanmış ek süre de dahil) BÜTÇE/HARCAMALAR (Onaylanmış ek ödenek de dahil) ÖZET GELİŞİM RAPOR DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN (%) TAMAMLANAN (%) FARK MÜŞTERİ KURUM (LAR) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ÜNVANI ADI SOYADI İMZASI TARİH Adnan Ünal Genel Müdür Bülent AKSOY NOT: Raporun tüm sayfaları proje yürütücüsü tarafından paraflanacak, sadece bu sayfa imzalanacaktır. 1

3 2. TAKVİM VE KAPSAM (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Bu Dönem İçinde Tamamlanmış Olan İş Paketleri ve İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler Bu dönem için ( 1nci 6 ay) tamamlanmış olan paketlerimizden ilki Çalışma Komisyonlarının Oluşturulmasıdır. Bu eyleme göre, öncelikle bir iş akış diyagramı oluşturulmuştur. Bu diyagrama göre Proje Yürütme Grubunda yer alan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli öncelikle; a- Sağlıklı gözlem yapmak, b- Gözlem cihazlarını verimli şekilde işletimde tutmak ve bakımını yapmak, c- Gözlem veri tabanını oluşturmak, d- Veri paylaşımı için uygun iletişimi tesis etmek, e- İdari konularda yürütücüye destek olmak, f- Her türlü mal alımı için şartname hazırlamak ve/veya fiyat araştırması yapmak, g- Grup tarafından elde edilen modellemeleri uygulamak, h- Model sınamalarını grupta tartışmaya açmak ve i- Projenin yürütülmesinde koordinasyona yardımcı olmak ile görevlendirilmişlerdir. Proje Yürütme Grubunda yer alan akademisyenler ise: a- Kendilerine verilecek verilerin kalite kontrollerini ve analizlerini yapmak, b- Elde edilen verileri kullanarak ozon tahmini ve ultraviole indis tahmin modellemelerini kurgulamak ve uygulamak, c- Modellemelerin istatistiksel sınamalarını yapmak, d- Modellemeleri rutin kullanılır hale getirmek, e- Kamuoyunun bilgilenmesine taban teşkil edecek bilimsel altlığı hazırlamak ve sonuçları grup ile beraber paylaşımlı olarak bilimsel organizasyonlarda sunmakla görevlendirilmişlerdir. Tamamlanmış iş paketlerimizden diğeri ise alınacak Ozon Ölçer Spektrofotometrenin Teknik Şartnamesinin hazırlanmasıdır. Ozon ölçer spektrofotometre için öncellikle kurumun bilgisine bir teknik rapor hazırlanmış ve Brewer Spektrofotometre alımının gereği açıklanmıştır. Proje yürütme Grubu elemanları ve Kurum personelinden oluşturulan bir komisyon marifeti ile Teknik Şartname hazırlanmıştır. Şartnameye uygun olarak, tarihinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, 4734 Sayılı Kanunun 22/a maddesi gereği pazarlık usulüne göre ihaleye çıkılmıştır. Cihazın YTL (KDV Hariç) bedel ile Elite Elektronik İth.ve Tem Tiç A.Ş. firmasından alınması kararlaştırılmıştır. Alınacak cihaz sipariş üzerine yapılacağından, cihazın 7 aydan önce gelmesinin mümkün olmadığı firmanın beyanından anlaşılmıştır. Bu neden ile alınan cihaz Eylül-Ekim 2006 tarihlerinde ancak işletime alınacaktır. Oysa proje başvurumuzda bu cihazın ilk 6 ay içerisinde işletime alınması planlanmıştı. Bu ise proje süresindeki aksamanın diğer büyük nedenidir. Tamamlanan son iş paketimiz ise Cihaz Kurulumu için Yer Tespitidir. Alternatif 4 farklı yerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda alınacak cihazın, Genel Müdürlüğümüz ana binasının çatısına kurulmasına karar verilmiştir. Her türlü etkileşimden uzak bu gözlem yerinin fiziki hazırlık (zemin, bağlantılar, bilgisayar odası ve merdivenler gibi) çalışmaları devam etmektedir. Cihaz gelmeden çok önce tüm inşaat ve hazırlık çalışmaları bitmiş olacaktır. Bu hazırlıklar Genel Müdürlüğüz imkanları ile yapılmaktadır. 2. Bu Dönem İçinde Tamamlanması Planlanmış Fakat Henüz Tamamlanmamış İş Paketleri ve İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler Bu dönem içerisinde tamamlanması planlanmış ancak tamamlanmamış iş paketleri 3 kalemden oluşmaktadır. Bunlar : 1- Cihazın kullanımına ilişkin personel eğitimi, 2- Cihazın kurulumu ve çalıştırılması, 3- Alınan verilerin değerlendirilmesidir. Görüleceği gibi bu 3 iş paketleri alınacak cihaza bağlı olduğundan ve cihaz da alınamadığından, anılan iş paketleri bu dönem içerisinde tamamlanamamıştır. 2

4 3. Bu Dönemde Tamamlanmış Teslimat Kalemleri-Proje Çıktıları Proje çıktıları, temel olarak gözlem verilerine dayanacağından bu dönem içerisinde her hangi bir proje çıktısı yoktur. 4. Gecikmiş Teslimat Kalemleri-Proje Çıktıları, Gecikme Süreleri ve Gecikme Sebepleri Projenin ilk ara rapor dönemi olduğundan, geçmişten gelen gecikmiş teslimat kalemi bulunmamaktadır. 5. Proje Çalışma Takvimine Uygun Yürümüyorsa Gerekçeleri Projede yaklaşık bir ara dönem kaybı söz konusudur. Bu kayıp temel olarak iki konudan kaynaklanmaktadır. Bunlar: 1- Projenin yürütülmesinde karşılaşılan mali konulara dayalı güçlükler 2- Alınacak cihazın sipariş üzerine yapılıyor olması. Karşılaşılan mali konulara dayalı güçlükler başlığı ile Saymanlık görevindeki Maliye Bakanlığı personelinden kaynaklanan güçlükler ifade edilmiştir. Projemizin kabul edildiği ve Proje Hesabı Açılması istenen TÜBİTAK yazısını almamızı müteakip, Kurumumuzun mevcut Döner Sermaye Saymanından hesap açılması istenmiştir. Döner Sermaye Saymanımızın konuyu incelemesinden sonra, TÜBİTAK Kaynaklarından Genel ve Katma Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslarda geçen Kurumun Merkez Saymanı ifadesine göre; hesap açma işini Döner Sermaye Saymanı nın yapamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Konu TÜBİTAK a iletildiğinde beklememiz gerektiği ve anılan esaslarda değişiklikler yapılacağı belirtilmiştir. TÜBİTAK anılan değişikliği yaparak; tarih ve 50 sayılı yazısı ile Döner Sermaye Saymanlığınca hesap açılması istenmiştir. Ancak Kurumumuz Döner Sermaye Saymanının bu durumda da hesap açamayacağını belirtmesini müteakip, Bakanlık Merkez Saymanı ndan, tarih ve 3328 sayılı yazımız ile Proje Hesabı açması istendi. Saymanlık Proje Hesabının açıldığını, tarih ve 243 sayılı yazısı ile Kurumumuza bildirmiştir. Özetlenen bu süreçten görüleceği gibi; tarihinde başlayan projemizin hesabı, ancak 72 gün sonra açılabilmiştir. Geçen yaklaşık 2,5 aylık dönem yoğun olarak hesap açılabilmesi için Saymanlık ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden ilgili Maliye Personeli ile yapılan görüşmeler ile harcanmıştır. Proje takvimine uygun yürümemesinin diğer bir nedeni ise; projenin yürütülmesinde gerekli olan cihazın işletime alınamamasıdır. Hesap açılmasını müteakip, tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan cihazın, sipariş üzerine imal edildiği ve ancak 7 aylık bir sürede işletime alınabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Projede bu aşamanın 3 ay ile öngörüldüğü düşünülürse, sadece bu nedenle 4 aylık bir gecikme söz konusudur. 6. Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar Bir sonraki dönemin ortalarında, siparişi verilen cihazımız gelmiş ve işletime alınmış olacaktır. Buna bağlı olarak da bu dönemden kalan gecikmiş 3 iş paketleri tamamlanacaktır. Bir sonraki dönemde açılacak iş paketlerinden; a- Gözlem verilerinin verifikasyonu b- Alınan verilerin değerlendirilmesi Çalışmalarına başlanarak devam ettirilecektir. Açılması öngörülen Sempozyum ve Toplantılara Katılım paketi ise uygun veri seti ve analizlerinin tamamlanmasına bağlı olmakla beraber, daha çok konu ile ilgili sempozyum ve toplantıların varlığına bağlıdır. Ana teması ozon ve ultraviole olan bir aktivite mevcut olur ise bu iş paketi de kendiliğinden yürürlüğe girecektir. 3

5 7. Takvim Risklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Bir sonraki dönemde olası takvim riski sadece satın alınacak cihaza bağlıdır. Alınan cihazın belirlenen tarihten de geç gelmesi ve/veya işletime alındığında, olası herhangi bir eksik veya arıza vermesi durumunda gözleme başlayamama, bu projenin yürütülmesindeki en büyük risk faktörüdür. Çünkü, projenin işlerliği elde edilecek gözlem sonuçlarına dayanmaktadır. Bu güne kadar ki gecikme proje takvimi açısından olumsuz görünmekle beraber, bir yönü ile de yararlı olmuştur. Yaşanan gecikme dönemi, bilimsel donanım ve altyapı açısından iyi bir hazırlık dönemi yaşanmasına neden olmuştur. Ancak bundan sonra cihazdan kaynaklı olası bir gecikme, özellikle personelin motivasyonu açısından oldukça zararlı olacağı açıktır. İyi bir hazırlık dönemi ve oldukça yüksek bir motivasyon ile çalışmaya hazır proje personelinin şevkinde bir kırılma beklenebilir. Bunu önleyebilmek için; eğer olası bir riskin gerçekleşme ihtimali artarsa, bu dönemi verimli geçirebilmek adına, proje içeriğine bir takım yeni çalışmalar ve iş paketleri ilave edilebilir. Bu iş paketlerinin neler olabileceği üzerine bir takım çalışmalarda yürütülmektedir. Ancak tüm bunlar olası takvim riskine bağlıdır. Bu riskin gerçekleşme olasılığının da çok zayıf olduğunun belirtilmesinde yarar görülmektedir. 4

6 3. TEKNİK BÖLÜM (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Dönem İçinde Projeyle İlgili Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Gelişmeler Dönem içerisinde yapılan ilk çalışma, alınacak ozon ölçer spektrofotometrenin cinsinin belirlenmesine yönelik detaylı bir araştırma ve sonuçları karşılaştıran bir raporlama çalışmasıdır. Bu çalışma proje başvurusu esnasında yüzeysel olarak yapılmıştır. Ancak, herhangi bir yanlışlığa düşmemek adına çalışma detaylandırılarak tekrarlanmıştır. Bu çalışma ile de alınacak cihazın Brewer Spektrofotometre olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Alınacak cihaz için Teknik Şartname Komisyonu oluşturulması ve kurulan komisyonun alınacak cihazın teknik şartnamesini hazırlayıp sunması da diğer bir çalışmayı oluşturmuştur. Bununla beraber proje kapsamında kurgulanacak modellemeler için veri seti hazırlıkları yapılmıştır. Doğal olarak kurgulanacak modellemeler ve modellerle esas olabilecek analizlerin uygulanacağı veri setleri gereklidir. Bu veri setleri sırası ile şunlardır: a- Ankara için yüksek atmosfer gözlemleri: dönemi için Ankara ya ait radiosonde gözlemlerine ait veri setleri oluşturulmuştur. Bu veri setleri; 850, 700, 500, 400, 300, 200, 100 ve 50 mb sabit basınç seviyeleri ile tropopoz seviyesinin sıcaklık ve geopotansiyel yükseklik verilerini kapsamaktadır. Anılan veri setlerinin yanı sıra; , , , , , ve mb sabit seviye sıcaklık kalınlık veri setleri de oluşturulmuştur. Bu anlamda Ankara radiosonde gözlemlerinden 25 gözlem seti elde edilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. b- TOMS ozon verisi: Ozon ile yüksek atmosfer meteorolojik parametreleri arasında aranacak ilişkiler, kurgulanacak modellemeler için gerek şart oluşturduğundan; çalışmalarımızda geçmiş dönem ozon verisi ihtiyacı vardır. Bu gereksinim Earth Probe uydusundan alınan veriler ile sağlanmıştır. Anılan veri, TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) ozon verisi olarak bilinir dönemi için TOMS ozon verisi internet aracılığı ile sağlanarak ozon zaman dizisi elde edilmiştir. c- Ozonsonde verisi: Bir ozonsonde yardımı ile toplam ozon gözlemleri 1994 yılından beri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Düzenli bir gözlem periodu olmamakla beraber, elde edilmiş gözlemlere dayalı bir ozonsonde gözlem zaman dizisi oluşturulmuştur. Yukarıda anılan veri setleri, özellikle önümüzdeki dönem çalışmalarının temelini oluşturabilecek niteliktedir. Bir başka teknik çalışma ise EUMETSAT a (the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ait MSG (Meteosat Second Generation) uydularından alınan ozon verilerinin çözümlenmesidir. Bu çalışma son aşamasında bulunmaktadır. Brewer Spectrofotometresi ile başlayacağımız rutin ozon gözlem zamanlaması ile bu çalışmasının ürünlerini elde edebileceğimiz zaman hemen hemen örtüşecektir. Özellikle EUMETSAT uydu verilerinin doğrulanması açısından bu son derece önemli bir çalışma olacaktır. Eğer doğrulamada EUMETSAT verileri uygun sinyaller verirse, Ankara ile sınırlı projemizi tüm Türkiye için genişletmemiz mümkün olacaktır. Dönem içerisinde yapılan son teknik çalışma ise proje için bir web tasarım planlaması yapmak olmuştur. Bu web sayfasında olması gereken detaylar üzerinde çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmanın önümüzdeki ara dönem sonunda tamamlanıp, web sayfasının kullanıma açılmasına çalışılacaktır. 2. Dönem İçinde Gerçekleştirilmiş Olan Doğrulama Faaliyetleri (Test, Deneme, Analiz ve Gösterimler anlatılmalıdır. Tarih ve sonuçlar bu bölümde kısaca belirtilmelidir. Kritik doğrulama faaliyetleri ile ilgili raporlar Gelişme Raporunun ekine konulmalıdır.) Dönem içerisinde herhangi bir doğrulama eylemi gerçekleştirilmemiştir. Projenin gerçek bilimsel aktivitesi gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı olduğundan ve gözlem aşamasına gelinemediğinden; herhangi bir test, deneme ve analiz çalışması yapılamamıştır. Ancak zaman dizisi analizleri için kullanılabilir veri setleri oluşturulmuştur. 3. Dönem İçindeki İdari Gelişmeler İdari bir gelişme anlamında; proje grup üyelerinde herhangi bir değişim veya görev değişimi yaşanmamıştır. 5

7 4. Projeye Taraf Olan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Sorunlar Varsa Ayrıntıları ve Çözüm Önerileri Projenin Müşteri ve Yürütücü Kuruluşu Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dür. Projede yer alan personel ise Kurumun kendi personeli ve İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerdir. Projede farklı kuruluşların bulunmaması doğal olarak kurumlar arası bir sorunun da olmamasını gerektirmiştir. Yürütme esnasında, Saymanlık görevi gereği Maliye Bakanlığı personeli ile bir takım sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar Mali Bölüm Ek Sayfasında verilmiştir. Anılan sorunları aşmada ise Müşteri ve Yürütücü Kurumun aynı olmasının büyük avantajı yaşanmıştır. Bu atmosferde farklı kurumların müşteri, yürütücü ve farklı yürütücüler oldukları düşünülürse, yaşanan sıkıntıları aşmak çok daha zor olacaktı. Bilimsel anlamda farklı disiplinlerin bir araya gelerek proje tamamlamaları istenen ve beklenen bir olgudur. Ancak, projeler sadece bilimsel perspektiften bakılarak ele alınamıyor. Projelerin mali ve idari boyutları da oldukça belirgindir ve belki de öncelikli konumdadır. Bu nedenle çok disiplinli farklı kurumların katılımlarından oluşan projelerin, bugünkü mali koşullar çerçevesinde başarılı olmaları konusunda ciddi şüphelerimiz olduğunun bilinmesi gerekir. 5. Teknik Risk Çözümlemesi ve Düzeltici/Önleyici Eylem Önerileri Genel olarak 2 (iki) ana konuda risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar: 1- Doğrulama Çalışmaları: Elde edilecek model çıktıları, gözlem sonuçları ile doğrulanacaktır. Modellerin sağlıklı veri üretememe riski vardır. Bu tamamen model seçimi ve/veya model kurgulaması ile ilgili bir risktir. Kabul edilebilir hatalar dışında çalışan modellerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu risk model kurgulamasında kullanılacak veri setinin doğruluğu ile doğru orantılıdır. Olası riski önleyebilmek için model kurgulamasında kullanılacak veri setlerinin son derece sağlıklı olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca birden fazla model üzerinde durulması bu riski azaltacaktır. 2- Gözlem Riski: Alınacak cihazın geç gelmesi ve/veya arızalanması veya herhangi çalıştırılamama riski vardır. Bu risk, doğrulama çalışmalarının aksamasını beraberinde getireceği gibi özellikle ozon profil çalışmalarının durmasına neden olacaktır. Bu riskin olumsuzluklarını azaltmak için EUMETSAT datasının çözümlemesine hız verilmiştir. Dikine profil çalışmalarının bu nedenle durmaması içinde; önümüzdeki dönem başında, ozonsonde verilerinin dikine profil çalışmalarına başlanacaktır. Bu önlemler ile olası risklerin projeye etkileri azaltılmış olacaktır. 6. Alınan Derslerin Yorumlanması ve Tartışılması Projelere yapılacak başvurular da temel eksen bilimsel ve teknik altyapı hazırlığıdır. Yürütmekte olduğumuz projede de bu yönde iyi bir hazırlık yapılmıştır. Ancak, en az bilimsel ve teknik alt yapı olduğu kadar, projenin mali ve idari boyutunun da çok iyi analiz edilmesi gerekir. Örneğin bu proje için alınması düşünülen Brewer Spektrofometre cihazı için tüm teknik analizler yapılmıştır. Ancak alınacak cihazın mali boyutu için sadece bir proforma fatura alınarak fiyatlandırma yapılmıştır. Oysa, cihazın hangi sürede getirtilebileceği ve işletime alınabileceği gibi basit bir ayrıntı üzerinde durulmamıştır. Sonuç olarak 3 ayda işletime almayı planladığımız cihaz, ancak 7 ayda işletime alınabilecektir. Her yıl bu cihaz gibi onlarca alım yapan ve bunu azami birkaç ay içerisinde işletime alabilen bir kuruluşun, bu ayrıntıyı göz ardı etmesi doğal olabilir. Bu cihaz da bir istisna kabul edilebilir. Ancak bu istenmeyen durum, iyi bir mali ve idari analiz ile projede elimine edilebilirdi. Diğer taraftan, TÜBİTAK tarafından talep edildiği gibi ithal edilen cihazın kendi ülkesinden çıkış değeri (FOB değeri) ile mali analize tabi tutulmuştur. Bu ise ilave bir bütçe gereksinimini beraberinde getirmiştir. TÜBİTAK giydirilmiş fiyatlandırmayı talep etmesi halinde bu sıkıntılardan kurtulmak mümkündür. TÜBİTAK ın proje değerlendirme aşamasında idari ve mali konulara olan hassasiyetinin arttırılması, projelerin başarılı olması için gerekli bir koşul olarak görülmektedir. 6

8 4. MALİ BÖLÜM Tablo-1 HARCAMA KALEMİ DÖNEM İÇİN TRANSFER EDİLEN ÖDENEK DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN HARCAMA KALAN DÖNEM ÖDENEĞİ Makina Teçhizat Ozon Ölçer Spectrofoto. 2. Desktop PC 3. Laptop PC 4. Printer 5. Sarf Malzemesi Toner 2. Kağıt 3. Yazılım 4. Diğer 5. Hizmet Alımı Yurt içi H. A. (Bakım) 2. Yurt dışı H. A. (Kalibrasyon) Seyahat Yurt içi Top. ve Eğit. 2. Yurt dışı Top. ve Eğit. 3. Proje Personeli Kurum Hissesi GENEL TOPLAM

9 MALİ BÖLÜM EK SAYFASI (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Dönem İçinde Gerçekleşmiş Olan İş Yükünün Ayrıntı Bilgisi (Kişi, Ünvanı, Kurum/Kuruluş, Proje Görevi, Öngörülen İş Yükü, gerçekleşen İş Yükü) Kişi Ünvanı Kurum P. Görevi Ö. İş Yükü* G. İş Gücü 1- Bülent Aksoy Müh. DMİ P.Yürütücüsü % 45 % Yılmaz Acar Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Mustafa Özünlü Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Mithat Ekici Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Selahattin İncecik** Prof. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Sema Topçu** Prof. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Ceyhan Kahya** Araş. G. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Deniz Demirhan** Araş. G. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % 20 * Öngörülen iş yükü, proje grubu üyelerinin özel iş yükü dağılımlarına göre alınmıştır. ** PYG de görevli akademisyen araştırmacılar, dönem içerisinde işletime alınması beklenen Brewer Spektrofotometresinin işletime alınamaması nedeni ile öngörüldüğü ölçüde bir eylem gerçekleştirememişlerdir. Ancak önümüzdeki dönem iş yükleri, öngörülenden çok daha fazla olacaktır. Bu dönem içerisinde DMİ den projede yer alan personel ise önümüzdeki dönem akademisyenlere iş paketi sunabilmemiz için yoğun altyapı çalışmalarında bulunduklarından, öngörülenin üzerinde bir iş yükü gerçekleştirmişlerdir. Grup üyelerinin iş yükü dağılımları, önümüzdeki dönem öngörülen seviyelerde olup proje süresinin tamamında öngörülen oranları yakalamış olacaktır. 2. Dönem İçinde Gerçekleştirilmiş Ulusal ve Uluslararası Seyahat Harcamaları Ayrıntılı Bilgisi Dönem içerisinde herhangi bir seyahat harcaması yapılmamıştır. 3. Harcamalarla İlgili Zorluklar ve Nedenleri Harcamaları ödeme talebi ile yerine getirmesi gereken Saymanlık Personelinin TÜBİTAK Kaynaklarından Genel ve Katma Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslardan haberdar olmamaları ve kendilerine iletilen dökümanlara itibar etmemeleri harcamalarda bir takım sıkıntılara sebep olmaktadır. Esaslarda geçen tek düzen muhasebe sistemi ve bütçe kalemlerinin, kurumun bütçe kalemlerinden farklı olması adı geçen personelde bir takım tedirginliklere sebep olmaktadır. Maliye Bakanlığı ile imzalanan esasların, Maliye Bakanlığı nın bizzat kendisinin, kendi personeline resmi kanallardan iletmemiş olması bu sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Her bir eylem için Muhasebat Genel Müdürlüğünden görüş alınması ve bahsi geçen Genel Müdürlüğünde konudan haberdar olmaması, anılan esasların nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı konusunda belirsizlikler; yeni yorumlar yapılması için zamanın boşuna harcanmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar doğal olarak projenin yürütülmesinde sıkıntılara sebep olmaktadır. Örneğin, sadece bu sıkıntıları yaşamamak ve seyahat harcaması yapmamak adına; proje başladığından bu güne kadar Proje Yürütme Grubunda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesinden Akademisyenler ile bir araya gelinememiştir. Bu seyahat zorunluluğunun ikinci dönem başına ertelenmesindeki en önemli neden bu harcama sıkıntısıdır. Oysa bu güne kadar en az bir veya iki kez bir araya gelinmesi ve bazı teknik konuların tartışılması gerekirdi. Bu gerekliliğin yerine getirilememesi, grupta yer alan akademisyen personelin de motivasyonu açısından bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde oldukça yoğun bir performans beklediğimiz akademisyenler için bu tür olumsuzluklar, bu güne kadar olmasa da bundan sonra projenin işlerliği adına sorun olabilir. Mali sorunları tam olarak yansıtabilmek için verilebilecek bir örnekte şudur: Proje bütçesinden satın alınan sarf malzemesi karşılığının firmaya ödenmesi, Saymanlığın bütçeyi nasıl muhasebeleştireceğini bilememesi ve Muhasebat Genel Müdürlüğün den görüş alamaması nedeni ile tarihi itibarı ile gerçekleştirilememiştir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı vardır. Projelerde taraflar TÜBİTAK, Müşteri Kurum ve Yürütücü Kurum dur. Her türlü eylemde Saymanlıklar Yürütücü Kurumun bir unsuru olarak düşünülmektedir. Oysa Saymanlar ve bağlı personeli Maliye Bakanlığı nın personelidir ve sorumluluk almak istememektedirler. Bu ise projelendirmeler de bu noktaya özel önem verilmesini gerektirir. 8

10 Bu aşamada yürütülmekte olan projeler için harcamalar ile ilgili zorlukları aşmanın en kısa ve kesin yolu; Maliye Bakanlığı nın kendi personeline bu projelerin yürütülmesinin bir zorunluluk ve görev olduğunu, bu görevi yerine getirirken de harcama prensiplerinin neler olduğunu belirten bir genelge yayınlamasıdır. Bu yol ile ilgili personeldeki mevcut Bu benim asli görevim değil ama size de yardımcı olalım! düşüncesi kırılmalıdır. TÜBİTAK proje bütçelerinin harcamaları ile ilgili önerilerimiz şu şekilde özetlenebilir : TÜBİTAK proje bütçelerini kurumlara aktarmadan, kendi bünyesinde açtıracağı emanet hesaplarda izleyebilir. Proje harcamaları için gelen belgeler kendisine ulaştığında da bu emanet hesaplardan ödemeleri kendisi yapabilir. Bu şekilde Maliye Bakanlığına bağlı Saymanlıklar devre dışında kalacağından, harcamalar da bir sıkıntı yaşanmadığı gibi TÜBİTAK ın projelerin anlık mali denetimleri de mümkün olur. Aynı eksende bir başka önerimiz de şu şekilde verilebilir. Özellikle proje hesabı açılması aşamasında, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yaptığımız şifai görüşmelerde, talep geldiği taktirde kurumun kendisinin de proje hesabını açabileceği şeklinde görüş verebilecekleri belirtilmiştir. Bu görüş resmi olarak alınabilirse; her Kurum kendi Tahakkuk Amiri vasıtası ile proje hesabı açtırabilir ve bütçe harcamalarını da Tahakkuk Amiri aracılığı ile yapabilir. Bu durumda da Maliye Bakanlığı personeli devre dışı kalabilir. Her iki önerimizde de Mali denetim esastır ve bu denetim Maliye Bakanlığı tarafından istendiği zaman yapılabilir. Mali konularda aktarılan sıkıntılar, projelerin yürütülmesinde önemli takvim riskleri oluşturmaktadır. Teknik problemleri bir yana bırakarak, proje mesaisinin büyük bir kısmını mali sorunları aşmak ile geçirildiğinin bilinmesinde fayda vardır. Yürütücülüğünü yaptığımız proje için bu sıkıntılar var olmakla beraber aşılmaktadır. Kurum olarak bu sorunları aşmaktaki en büyük avantajımız, Merkez de olmamız ve herhangi bir sıkıntıda sorunları yerinde takip edebilme imkanına sahip olmamızdır. Merkezde olmamız Sempatik İkmal Kanallarını kullanmamızı da kolaylaştırmaktadır. Bununla beraber, Ankara dışında, böyle bir TÜBİTAK Kamu Projesini yürütmenin sıkıntılarını düşünmek dahi mümkün değildir. Bu nedenle Maliye Personeli ile olan Proje Bütçesinin Harcanması Sorununun bir an önce giderilmesi gerekir. 4. Bütçe Risklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Proje kapsamında alınacak Brewer Spektrofotometre cihazının bütçesinin yetersiz kalması sonucunda, TÜBİTAK a konu iletilmiş ve ek bütçe talep edilmiştir. TÜBİTAK ın tarih ve 1706 sayılı yazısı ile talep edilen ek bütçenin onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu gelişme ile Proje Bütçesinde herhangi bir bütçe riski olasılığı kalmamıştır. 9

11 EK. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİM RAPORU 1.. başlıklı ve.. numaralı projenin / / / /200.. tarihlerini kapsayan.. dönemine ait tarafından Gelişme Raporu eki Mali Raporda beyan edilen harcama ve gider belgeleri tam ve eksiksiz olarak görülmüş, tarafımca mühür ve imza ile onanmış, değerlendirilmiş ve görüş belirtilmiştir. GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER 1. Mali Raporda gerçekleştiği bildirilen harcamalara ilişkin gider belgelerinin sözleşmeye ve mali mevzuata uygun olup olmadığı belirtilmelidir. 2. Mali Raporda gerçekleştiği bildirilen harcamaların ilgili Kanunlara ve Yönemeliklere kayıtlarına uygun olup olmadığı belirtilmelidir. 3. Beyan edilen harcamalara konu giderlerin maliyetinin doğru olup olmadığı yönünde görüş bildirilmelidir. SONUÇ tarafından Gelişme Raporu eki Mali Raporda beyan edilen harcama ve gider belgeleri ile defter kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemelerimiz sonucunda.. başlıklı ve... numaralı projenin; A.... nin defter kayıt ve belgeleri ile hesaplarının mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, B. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili kişiler ve TÜBİTAK arasında imzalanmış / /200 tarihli sözleşmeye uygun olup olmadığı, C. Mali Raporda belirtilen fasıllar itibariyle beyan edilen harcamaların fasıllar bazında ne kadarının (A) ve (B) de belirtilen hükümler çerçevesinde uygun bulunduğunun tespit ve tasdik olunduğu, belirtilmelidir sayılı Kanun ile tarafımıza verilen yetki ve sorumluluklara ilaveten, işbu rapora konu harcamaların ve gider belgelerinin; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ile / /200 tarihli sözleşmeye ve mali mevzuata uygun olmaması ve/veya maliyetlerin doğru beyan edilmemiş olması sebepleriyle haksız ve/veya fazla ödeme yapılması durumunda, yapılan haksız ve/veya fazla ödemelerin geri alınması sürecinde TÜBİTAK tarafından doğrudan muhatap alınacağımı kabul ve beyan ederim. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Mühür - İmza Ek. İlgili Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınacak Faaliyet Belgesi. 1 Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Denetim Raporu aşağıdaki hususları içerecektir. Mali Rapora eklenecektir. 10

12 11

13 AÇIKLAMALAR: MALİ BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER: 1. Tüm veriler YTL /TL cinsinden yazılmalıdır. 2. Dönem içinde öngörülen ve gerçekleşen harcamaların fasıllar bazında miktarları Tablo.1 e göre gösterilmelidir. 3. Dönem içinde Kurum hissesi ile yapılan harcamaların dökümü Tablo.1 e göre verilmelidir. 4. Destek sağlayan diğer kuruluşların gerçekleşen harcamalarının miktarı ve ayrıntıları açıklanmalıdır. 5. Dönem içinde proje çalışanların ayrıntılı bilgisi -adları, statüsü, ücreti, süresiverilmelidir. 6. Ulusal ve uluslararası seyahat harcamalarının ayrıntılı bilgisi -amaç, kişi sayısı, tarih, süre, güzergah- verilmelidir. 7. Harcama akışında karşılaşılan zorluklar ve nedenleri açıklanmalıdır. 8. Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Denetim Raporu, Mali Gelişme Raporuna eklenecektir. 9. Birden fazla yürütücü kurum varsa kurum hissesi ayrı ayrı belirtilmelidir. 10. Bütçe tabloları yürütücü kurumlar bazında (birden fazla yürütücü olması durumunda) verilmelidir) BİLİMSEL BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER 1. Dönem içinde projeyle ilgili bilimsel ve teknik gelişmeler proje planı ile karşılaştırılarak verilmeli, elde edilen veriler ile varılan ara sonuçlar, varsa materyal, yöntem ve kapsam değişikleri belirtilmeli ve tartışılmalıdır. 2. Tüm gelişmeler her bir yürütücü kuruluş için (birden fazla olması durumunda) ayrı ayrı verilmeli. 3. Dönem içindeki idari gelişmeler -yardımcı araştırıcı ve personel değişikliği, ek süre, yürütücünün kurum değişikliği ve varsa diğer yürütücü kuruluşlarla sürdürülen işbirliği, vb. konularındaki bilgiler- verilmelidir. 4. Proje çalışmaları kabul edilen çalışma takvimine uygun yürümüyorsa gerekçeleri açıklanmalıdır. 5. Bir sonraki dönem içinde yapılması planlanan çalışmalar -öneri formundan farklı bir durum oluşmuş ise- belirtilmelidir. 6. Projede görev alan tüm yürütücü kuruluşlar ve Müşteri kuruluşla ilgili sorunlar var ise ayrıntıları ve çözüm önerileri sunulmalıdır. 7. Dönem içinde yayınlanan ve toplantılarda sunulan bildirilerin birer kopyası eklenmelidir. 12

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık

Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Sonuçların Raporlanması, Dokümantasyonu ve Bilimsel Etkinliklere Hazırlık Proje Gelişme (Ara) Raporu Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen tarihte proje başlamaktadır. Proje süresi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ ARGE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ PROJE ADI: Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (FreeRange) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin

Detaylı

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB PROJE ÖNERİSİ (İKİNCİ AŞAMA) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TUJJB ye verilen araştırma projesi önerileri, DDYK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı Proje Yürütücüsü Araştırmacı(lar) Proje Türü 1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER:

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

PROJENİN RAPORLANMASI. Ahmet CANSIZ İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Maslak İstanbul

PROJENİN RAPORLANMASI. Ahmet CANSIZ İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Maslak İstanbul PROJENİN RAPORLANMASI Ahmet CANSIZ İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Maslak İstanbul 1 Özet: 1. Bilimsel Yazı 2. Proje Sonunda Elde Edilmesi Muhtemel

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekin VARLIK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. San-Tez Proje Grubu SAN-TEZ 13 MART 2012 ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri San-Tez Programı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU

AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU TP/ Ar-Ge Proje Öneri Formu AR-GE PROJE ÖNERİ FORMU PROJE ADI : KUYU BAŞI MALZEMELERİ KURULUŞ ADI : BAŞVURU TARİHİ : İçindekiler 1. KURULUŞ BİLGİLERİ...3 2. PROJE ÖZETİ...4 2.1 Projenin Tanımı... 4 2.2

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU (AGY305) HAZIRLAMA KILAVUZU

AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU (AGY305) HAZIRLAMA KILAVUZU 1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI AR-GE YARDIMI İSTEK FORMU (AGY305) HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 00.01 TÜBİTAK ÖN BİLGİLER... 3 Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama ve Gönderme Süreci... 3 A.Teknik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 4006-TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olarak

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 05.03.2014 San Tez Programı Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Prof. Dr. İhsan Efeoğlu

Prof. Dr. İhsan Efeoğlu Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Erzurum 27.05.2014 01:00 1 1-Giriş 1. Doğru proje fikrinin oluşturulması ve uygun fon kaynağının tespit edilmesi, 2.

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ESASLAR VE YÖNERGELER X - 2

ESASLAR VE YÖNERGELER X - 2 TÜBİTAK TARAFINDAN ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN TRANSFERİ, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU

1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU 1000 2015-1 ÜNİVERSİTELERDE AR-GE STRATEJİ BELGESİ HAZIRLATILMASI VE UYGULATILMASI ÇAĞRISI BAŞVURU FORMU TÜBİTAK tarafından doldurulacaktır. Geçici Proje No Proje No BAŞVURU KAPAK SAYFASI Çağrı Kodu 1000-2015-1

Detaylı

Proje Yönetimi, Proje Ekibi ve Yaygın Etki

Proje Yönetimi, Proje Ekibi ve Yaygın Etki Proje Yönetimi, Proje Ekibi ve Yaygın Etki Dr. Ayten Nalbant Moleküler İmmunoloji ve Gen Regülasyon Laboratuarı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deneysel Proje Deneyimim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar TÜBİTAK TARAFINDAN ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN TRANSFERİ, HARCANMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR * BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı

F.Kemal ÖZTÜRK Daire Başkanı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Merkezleri San-Tez Programı Teknopazar Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Rekabet Öncesi İşbirliği F.Kemal ÖZTÜRK

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Akademik e-ders 5000 / e-ders 2014/1. : 12 ay

Akademik e-ders 5000 / e-ders 2014/1. : 12 ay 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI E-DERS ÇAĞRISI Çağrı Adı : Akademik e-ders Çağrı Numarası : 5000 / E-Ders 2014/1 Çağrı Programı Türü : Periyodik Çağrı Yayımlanma Tarihi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI DUYURUSU

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İÇ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BİLGİLERİ Proje Başlığı: Proje Süresi: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ* Adı ve Soyadı Birimi Tel Faks E-Posta Ünvanı Adresi Başvuru Tarihi İmza Bölüm/Program

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 31.01.2014 San-Tez Programı (Yürürlükte Olan Yönetmeliğe Göre) Program; 635 sayılı K.H.K ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri. Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Yük. Kim. Müh. Kadir Yılmaz TÜBİTAK DESTEKLERİ -Sanayiye Yönelik Ar-Ge Destekleri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) -Bilim İnsanı Destekleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN SONLANDIRILMASI

PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN SONLANDIRILMASI PROJE BAŞVURUSU PROJENİN HAVUZA KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISI SATIN ALMA İŞLEMLERİ PROTOKOL İMZALANMASI PROJENİN KABUL EDİLMESİ GÜNDEMİN KOMİSYONDA VE PROJEYE UYGUN ONAY BELGESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Dernekler Dairesi Başkanlığı T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 2012 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN DERNEKLERE YARDIM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE Yardım Yapılma Esasları Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU

TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU TÜRK TORAKS DERNEGİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU Formu 10 puntodan küçük olmayan harflerle doldurunuz. Ayrıntılı bilgi için ek kağıt kullanabilirsiniz. Proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi ve idari personelin özel sektör

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci Başvuru Koşulları: Başvurular 18 Kasım - 20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Özel okullara

Detaylı

ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI

ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE BAŞVURU DOKÜMANI 2013 YILI PROJELERİ İÇİN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER DİLEKÇE-1: Üniversite İçin Proje Başvuru Sayfası...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı