PROJE GELİŞME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE GELİŞME RAPORU"

Transkript

1 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO PROJE ADI : 105G032 : Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B deki Değişim Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi MÜŞTERİ KURUM (LAR) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ (LAR): Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİCİSİ/YÜRÜTÜCÜLERİ : Bülent AKSOY RAPOR NO : 1 RAPOR DÖNEMİ : 1 Aralık Mayıs 2006 RAPOR TARİHİ : 1 Haziran 2006

2 1. GENEL BİLGİLER PROJE NO PROJE ADI MÜŞTERİ KURUM (LAR) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ (LAR) PROJE YÖNETİCİSİ/ YÜRÜTÜCÜ(LERİ) 105G032 Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B deki Değişim Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bülent AKSOY RAPOR DÖNEMİ 1 Aralık Mayıs 2006 RAPOR TARİHİ 1 Haziran 2006 RAPOR NO 1 PROJE SÜRESİ Başlama Tarihi Sözleşmedeki Bitiş Tarihi Sözleşmedeki Proje Süresi (Ay) Onaylanan Ek Süre (Ay) Ek Süre Dahil Bitiş Tarihi Fasıllar Sözleşmedeki Ödenek PROJE GENEL BÜTÇESİ Onaylanan Ek Ödenek Toplam Ödenek Toplam Gerçekleştirilen Harcama Kalan Ödenek Makina/Teçhizat Sarf Malzemesi Hizmet Alımı Seyahat Proje Personeli Kurum Hissesi TOPLAM (*) Bu ödemeler TÜBİTAK tarafından yapıldığı için kesin bilgiler TÜBİTAK dan alınabilir. RAPOR DÖNEMİNDEKİ BÜTÇE DURUMU Dönem Ödeneği Aktarılan Ödenek Onaylanan Ek Ödenek Toplam Dönem Ödeneği Toplam Harcama Kalan Ödenek ÖLÇÜTLER FAALİYETLER (Onaylanmış ek kapsam da dahil) TAKVİM/SÜRE (Onaylanmış ek süre de dahil) BÜTÇE/HARCAMALAR (Onaylanmış ek ödenek de dahil) ÖZET GELİŞİM RAPOR DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN (%) TAMAMLANAN (%) FARK MÜŞTERİ KURUM (LAR) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ÜNVANI ADI SOYADI İMZASI TARİH Adnan Ünal Genel Müdür Bülent AKSOY NOT: Raporun tüm sayfaları proje yürütücüsü tarafından paraflanacak, sadece bu sayfa imzalanacaktır. 1

3 2. TAKVİM VE KAPSAM (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Bu Dönem İçinde Tamamlanmış Olan İş Paketleri ve İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler Bu dönem için ( 1nci 6 ay) tamamlanmış olan paketlerimizden ilki Çalışma Komisyonlarının Oluşturulmasıdır. Bu eyleme göre, öncelikle bir iş akış diyagramı oluşturulmuştur. Bu diyagrama göre Proje Yürütme Grubunda yer alan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli öncelikle; a- Sağlıklı gözlem yapmak, b- Gözlem cihazlarını verimli şekilde işletimde tutmak ve bakımını yapmak, c- Gözlem veri tabanını oluşturmak, d- Veri paylaşımı için uygun iletişimi tesis etmek, e- İdari konularda yürütücüye destek olmak, f- Her türlü mal alımı için şartname hazırlamak ve/veya fiyat araştırması yapmak, g- Grup tarafından elde edilen modellemeleri uygulamak, h- Model sınamalarını grupta tartışmaya açmak ve i- Projenin yürütülmesinde koordinasyona yardımcı olmak ile görevlendirilmişlerdir. Proje Yürütme Grubunda yer alan akademisyenler ise: a- Kendilerine verilecek verilerin kalite kontrollerini ve analizlerini yapmak, b- Elde edilen verileri kullanarak ozon tahmini ve ultraviole indis tahmin modellemelerini kurgulamak ve uygulamak, c- Modellemelerin istatistiksel sınamalarını yapmak, d- Modellemeleri rutin kullanılır hale getirmek, e- Kamuoyunun bilgilenmesine taban teşkil edecek bilimsel altlığı hazırlamak ve sonuçları grup ile beraber paylaşımlı olarak bilimsel organizasyonlarda sunmakla görevlendirilmişlerdir. Tamamlanmış iş paketlerimizden diğeri ise alınacak Ozon Ölçer Spektrofotometrenin Teknik Şartnamesinin hazırlanmasıdır. Ozon ölçer spektrofotometre için öncellikle kurumun bilgisine bir teknik rapor hazırlanmış ve Brewer Spektrofotometre alımının gereği açıklanmıştır. Proje yürütme Grubu elemanları ve Kurum personelinden oluşturulan bir komisyon marifeti ile Teknik Şartname hazırlanmıştır. Şartnameye uygun olarak, tarihinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda, 4734 Sayılı Kanunun 22/a maddesi gereği pazarlık usulüne göre ihaleye çıkılmıştır. Cihazın YTL (KDV Hariç) bedel ile Elite Elektronik İth.ve Tem Tiç A.Ş. firmasından alınması kararlaştırılmıştır. Alınacak cihaz sipariş üzerine yapılacağından, cihazın 7 aydan önce gelmesinin mümkün olmadığı firmanın beyanından anlaşılmıştır. Bu neden ile alınan cihaz Eylül-Ekim 2006 tarihlerinde ancak işletime alınacaktır. Oysa proje başvurumuzda bu cihazın ilk 6 ay içerisinde işletime alınması planlanmıştı. Bu ise proje süresindeki aksamanın diğer büyük nedenidir. Tamamlanan son iş paketimiz ise Cihaz Kurulumu için Yer Tespitidir. Alternatif 4 farklı yerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda alınacak cihazın, Genel Müdürlüğümüz ana binasının çatısına kurulmasına karar verilmiştir. Her türlü etkileşimden uzak bu gözlem yerinin fiziki hazırlık (zemin, bağlantılar, bilgisayar odası ve merdivenler gibi) çalışmaları devam etmektedir. Cihaz gelmeden çok önce tüm inşaat ve hazırlık çalışmaları bitmiş olacaktır. Bu hazırlıklar Genel Müdürlüğüz imkanları ile yapılmaktadır. 2. Bu Dönem İçinde Tamamlanması Planlanmış Fakat Henüz Tamamlanmamış İş Paketleri ve İş Paketleri Kapsamındaki Faaliyetler Bu dönem içerisinde tamamlanması planlanmış ancak tamamlanmamış iş paketleri 3 kalemden oluşmaktadır. Bunlar : 1- Cihazın kullanımına ilişkin personel eğitimi, 2- Cihazın kurulumu ve çalıştırılması, 3- Alınan verilerin değerlendirilmesidir. Görüleceği gibi bu 3 iş paketleri alınacak cihaza bağlı olduğundan ve cihaz da alınamadığından, anılan iş paketleri bu dönem içerisinde tamamlanamamıştır. 2

4 3. Bu Dönemde Tamamlanmış Teslimat Kalemleri-Proje Çıktıları Proje çıktıları, temel olarak gözlem verilerine dayanacağından bu dönem içerisinde her hangi bir proje çıktısı yoktur. 4. Gecikmiş Teslimat Kalemleri-Proje Çıktıları, Gecikme Süreleri ve Gecikme Sebepleri Projenin ilk ara rapor dönemi olduğundan, geçmişten gelen gecikmiş teslimat kalemi bulunmamaktadır. 5. Proje Çalışma Takvimine Uygun Yürümüyorsa Gerekçeleri Projede yaklaşık bir ara dönem kaybı söz konusudur. Bu kayıp temel olarak iki konudan kaynaklanmaktadır. Bunlar: 1- Projenin yürütülmesinde karşılaşılan mali konulara dayalı güçlükler 2- Alınacak cihazın sipariş üzerine yapılıyor olması. Karşılaşılan mali konulara dayalı güçlükler başlığı ile Saymanlık görevindeki Maliye Bakanlığı personelinden kaynaklanan güçlükler ifade edilmiştir. Projemizin kabul edildiği ve Proje Hesabı Açılması istenen TÜBİTAK yazısını almamızı müteakip, Kurumumuzun mevcut Döner Sermaye Saymanından hesap açılması istenmiştir. Döner Sermaye Saymanımızın konuyu incelemesinden sonra, TÜBİTAK Kaynaklarından Genel ve Katma Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslarda geçen Kurumun Merkez Saymanı ifadesine göre; hesap açma işini Döner Sermaye Saymanı nın yapamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Konu TÜBİTAK a iletildiğinde beklememiz gerektiği ve anılan esaslarda değişiklikler yapılacağı belirtilmiştir. TÜBİTAK anılan değişikliği yaparak; tarih ve 50 sayılı yazısı ile Döner Sermaye Saymanlığınca hesap açılması istenmiştir. Ancak Kurumumuz Döner Sermaye Saymanının bu durumda da hesap açamayacağını belirtmesini müteakip, Bakanlık Merkez Saymanı ndan, tarih ve 3328 sayılı yazımız ile Proje Hesabı açması istendi. Saymanlık Proje Hesabının açıldığını, tarih ve 243 sayılı yazısı ile Kurumumuza bildirmiştir. Özetlenen bu süreçten görüleceği gibi; tarihinde başlayan projemizin hesabı, ancak 72 gün sonra açılabilmiştir. Geçen yaklaşık 2,5 aylık dönem yoğun olarak hesap açılabilmesi için Saymanlık ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden ilgili Maliye Personeli ile yapılan görüşmeler ile harcanmıştır. Proje takvimine uygun yürümemesinin diğer bir nedeni ise; projenin yürütülmesinde gerekli olan cihazın işletime alınamamasıdır. Hesap açılmasını müteakip, tarihinde ihalesi yapılan ve tarihinde sözleşmesi imzalanan cihazın, sipariş üzerine imal edildiği ve ancak 7 aylık bir sürede işletime alınabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Projede bu aşamanın 3 ay ile öngörüldüğü düşünülürse, sadece bu nedenle 4 aylık bir gecikme söz konusudur. 6. Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar Bir sonraki dönemin ortalarında, siparişi verilen cihazımız gelmiş ve işletime alınmış olacaktır. Buna bağlı olarak da bu dönemden kalan gecikmiş 3 iş paketleri tamamlanacaktır. Bir sonraki dönemde açılacak iş paketlerinden; a- Gözlem verilerinin verifikasyonu b- Alınan verilerin değerlendirilmesi Çalışmalarına başlanarak devam ettirilecektir. Açılması öngörülen Sempozyum ve Toplantılara Katılım paketi ise uygun veri seti ve analizlerinin tamamlanmasına bağlı olmakla beraber, daha çok konu ile ilgili sempozyum ve toplantıların varlığına bağlıdır. Ana teması ozon ve ultraviole olan bir aktivite mevcut olur ise bu iş paketi de kendiliğinden yürürlüğe girecektir. 3

5 7. Takvim Risklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Bir sonraki dönemde olası takvim riski sadece satın alınacak cihaza bağlıdır. Alınan cihazın belirlenen tarihten de geç gelmesi ve/veya işletime alındığında, olası herhangi bir eksik veya arıza vermesi durumunda gözleme başlayamama, bu projenin yürütülmesindeki en büyük risk faktörüdür. Çünkü, projenin işlerliği elde edilecek gözlem sonuçlarına dayanmaktadır. Bu güne kadar ki gecikme proje takvimi açısından olumsuz görünmekle beraber, bir yönü ile de yararlı olmuştur. Yaşanan gecikme dönemi, bilimsel donanım ve altyapı açısından iyi bir hazırlık dönemi yaşanmasına neden olmuştur. Ancak bundan sonra cihazdan kaynaklı olası bir gecikme, özellikle personelin motivasyonu açısından oldukça zararlı olacağı açıktır. İyi bir hazırlık dönemi ve oldukça yüksek bir motivasyon ile çalışmaya hazır proje personelinin şevkinde bir kırılma beklenebilir. Bunu önleyebilmek için; eğer olası bir riskin gerçekleşme ihtimali artarsa, bu dönemi verimli geçirebilmek adına, proje içeriğine bir takım yeni çalışmalar ve iş paketleri ilave edilebilir. Bu iş paketlerinin neler olabileceği üzerine bir takım çalışmalarda yürütülmektedir. Ancak tüm bunlar olası takvim riskine bağlıdır. Bu riskin gerçekleşme olasılığının da çok zayıf olduğunun belirtilmesinde yarar görülmektedir. 4

6 3. TEKNİK BÖLÜM (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Dönem İçinde Projeyle İlgili Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Gelişmeler Dönem içerisinde yapılan ilk çalışma, alınacak ozon ölçer spektrofotometrenin cinsinin belirlenmesine yönelik detaylı bir araştırma ve sonuçları karşılaştıran bir raporlama çalışmasıdır. Bu çalışma proje başvurusu esnasında yüzeysel olarak yapılmıştır. Ancak, herhangi bir yanlışlığa düşmemek adına çalışma detaylandırılarak tekrarlanmıştır. Bu çalışma ile de alınacak cihazın Brewer Spektrofotometre olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Alınacak cihaz için Teknik Şartname Komisyonu oluşturulması ve kurulan komisyonun alınacak cihazın teknik şartnamesini hazırlayıp sunması da diğer bir çalışmayı oluşturmuştur. Bununla beraber proje kapsamında kurgulanacak modellemeler için veri seti hazırlıkları yapılmıştır. Doğal olarak kurgulanacak modellemeler ve modellerle esas olabilecek analizlerin uygulanacağı veri setleri gereklidir. Bu veri setleri sırası ile şunlardır: a- Ankara için yüksek atmosfer gözlemleri: dönemi için Ankara ya ait radiosonde gözlemlerine ait veri setleri oluşturulmuştur. Bu veri setleri; 850, 700, 500, 400, 300, 200, 100 ve 50 mb sabit basınç seviyeleri ile tropopoz seviyesinin sıcaklık ve geopotansiyel yükseklik verilerini kapsamaktadır. Anılan veri setlerinin yanı sıra; , , , , , ve mb sabit seviye sıcaklık kalınlık veri setleri de oluşturulmuştur. Bu anlamda Ankara radiosonde gözlemlerinden 25 gözlem seti elde edilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. b- TOMS ozon verisi: Ozon ile yüksek atmosfer meteorolojik parametreleri arasında aranacak ilişkiler, kurgulanacak modellemeler için gerek şart oluşturduğundan; çalışmalarımızda geçmiş dönem ozon verisi ihtiyacı vardır. Bu gereksinim Earth Probe uydusundan alınan veriler ile sağlanmıştır. Anılan veri, TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) ozon verisi olarak bilinir dönemi için TOMS ozon verisi internet aracılığı ile sağlanarak ozon zaman dizisi elde edilmiştir. c- Ozonsonde verisi: Bir ozonsonde yardımı ile toplam ozon gözlemleri 1994 yılından beri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Düzenli bir gözlem periodu olmamakla beraber, elde edilmiş gözlemlere dayalı bir ozonsonde gözlem zaman dizisi oluşturulmuştur. Yukarıda anılan veri setleri, özellikle önümüzdeki dönem çalışmalarının temelini oluşturabilecek niteliktedir. Bir başka teknik çalışma ise EUMETSAT a (the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ait MSG (Meteosat Second Generation) uydularından alınan ozon verilerinin çözümlenmesidir. Bu çalışma son aşamasında bulunmaktadır. Brewer Spectrofotometresi ile başlayacağımız rutin ozon gözlem zamanlaması ile bu çalışmasının ürünlerini elde edebileceğimiz zaman hemen hemen örtüşecektir. Özellikle EUMETSAT uydu verilerinin doğrulanması açısından bu son derece önemli bir çalışma olacaktır. Eğer doğrulamada EUMETSAT verileri uygun sinyaller verirse, Ankara ile sınırlı projemizi tüm Türkiye için genişletmemiz mümkün olacaktır. Dönem içerisinde yapılan son teknik çalışma ise proje için bir web tasarım planlaması yapmak olmuştur. Bu web sayfasında olması gereken detaylar üzerinde çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmanın önümüzdeki ara dönem sonunda tamamlanıp, web sayfasının kullanıma açılmasına çalışılacaktır. 2. Dönem İçinde Gerçekleştirilmiş Olan Doğrulama Faaliyetleri (Test, Deneme, Analiz ve Gösterimler anlatılmalıdır. Tarih ve sonuçlar bu bölümde kısaca belirtilmelidir. Kritik doğrulama faaliyetleri ile ilgili raporlar Gelişme Raporunun ekine konulmalıdır.) Dönem içerisinde herhangi bir doğrulama eylemi gerçekleştirilmemiştir. Projenin gerçek bilimsel aktivitesi gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı olduğundan ve gözlem aşamasına gelinemediğinden; herhangi bir test, deneme ve analiz çalışması yapılamamıştır. Ancak zaman dizisi analizleri için kullanılabilir veri setleri oluşturulmuştur. 3. Dönem İçindeki İdari Gelişmeler İdari bir gelişme anlamında; proje grup üyelerinde herhangi bir değişim veya görev değişimi yaşanmamıştır. 5

7 4. Projeye Taraf Olan Kurum/Kuruluşlarla İlgili Sorunlar Varsa Ayrıntıları ve Çözüm Önerileri Projenin Müşteri ve Yürütücü Kuruluşu Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dür. Projede yer alan personel ise Kurumun kendi personeli ve İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerdir. Projede farklı kuruluşların bulunmaması doğal olarak kurumlar arası bir sorunun da olmamasını gerektirmiştir. Yürütme esnasında, Saymanlık görevi gereği Maliye Bakanlığı personeli ile bir takım sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar Mali Bölüm Ek Sayfasında verilmiştir. Anılan sorunları aşmada ise Müşteri ve Yürütücü Kurumun aynı olmasının büyük avantajı yaşanmıştır. Bu atmosferde farklı kurumların müşteri, yürütücü ve farklı yürütücüler oldukları düşünülürse, yaşanan sıkıntıları aşmak çok daha zor olacaktı. Bilimsel anlamda farklı disiplinlerin bir araya gelerek proje tamamlamaları istenen ve beklenen bir olgudur. Ancak, projeler sadece bilimsel perspektiften bakılarak ele alınamıyor. Projelerin mali ve idari boyutları da oldukça belirgindir ve belki de öncelikli konumdadır. Bu nedenle çok disiplinli farklı kurumların katılımlarından oluşan projelerin, bugünkü mali koşullar çerçevesinde başarılı olmaları konusunda ciddi şüphelerimiz olduğunun bilinmesi gerekir. 5. Teknik Risk Çözümlemesi ve Düzeltici/Önleyici Eylem Önerileri Genel olarak 2 (iki) ana konuda risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar: 1- Doğrulama Çalışmaları: Elde edilecek model çıktıları, gözlem sonuçları ile doğrulanacaktır. Modellerin sağlıklı veri üretememe riski vardır. Bu tamamen model seçimi ve/veya model kurgulaması ile ilgili bir risktir. Kabul edilebilir hatalar dışında çalışan modellerin tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu risk model kurgulamasında kullanılacak veri setinin doğruluğu ile doğru orantılıdır. Olası riski önleyebilmek için model kurgulamasında kullanılacak veri setlerinin son derece sağlıklı olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca birden fazla model üzerinde durulması bu riski azaltacaktır. 2- Gözlem Riski: Alınacak cihazın geç gelmesi ve/veya arızalanması veya herhangi çalıştırılamama riski vardır. Bu risk, doğrulama çalışmalarının aksamasını beraberinde getireceği gibi özellikle ozon profil çalışmalarının durmasına neden olacaktır. Bu riskin olumsuzluklarını azaltmak için EUMETSAT datasının çözümlemesine hız verilmiştir. Dikine profil çalışmalarının bu nedenle durmaması içinde; önümüzdeki dönem başında, ozonsonde verilerinin dikine profil çalışmalarına başlanacaktır. Bu önlemler ile olası risklerin projeye etkileri azaltılmış olacaktır. 6. Alınan Derslerin Yorumlanması ve Tartışılması Projelere yapılacak başvurular da temel eksen bilimsel ve teknik altyapı hazırlığıdır. Yürütmekte olduğumuz projede de bu yönde iyi bir hazırlık yapılmıştır. Ancak, en az bilimsel ve teknik alt yapı olduğu kadar, projenin mali ve idari boyutunun da çok iyi analiz edilmesi gerekir. Örneğin bu proje için alınması düşünülen Brewer Spektrofometre cihazı için tüm teknik analizler yapılmıştır. Ancak alınacak cihazın mali boyutu için sadece bir proforma fatura alınarak fiyatlandırma yapılmıştır. Oysa, cihazın hangi sürede getirtilebileceği ve işletime alınabileceği gibi basit bir ayrıntı üzerinde durulmamıştır. Sonuç olarak 3 ayda işletime almayı planladığımız cihaz, ancak 7 ayda işletime alınabilecektir. Her yıl bu cihaz gibi onlarca alım yapan ve bunu azami birkaç ay içerisinde işletime alabilen bir kuruluşun, bu ayrıntıyı göz ardı etmesi doğal olabilir. Bu cihaz da bir istisna kabul edilebilir. Ancak bu istenmeyen durum, iyi bir mali ve idari analiz ile projede elimine edilebilirdi. Diğer taraftan, TÜBİTAK tarafından talep edildiği gibi ithal edilen cihazın kendi ülkesinden çıkış değeri (FOB değeri) ile mali analize tabi tutulmuştur. Bu ise ilave bir bütçe gereksinimini beraberinde getirmiştir. TÜBİTAK giydirilmiş fiyatlandırmayı talep etmesi halinde bu sıkıntılardan kurtulmak mümkündür. TÜBİTAK ın proje değerlendirme aşamasında idari ve mali konulara olan hassasiyetinin arttırılması, projelerin başarılı olması için gerekli bir koşul olarak görülmektedir. 6

8 4. MALİ BÖLÜM Tablo-1 HARCAMA KALEMİ DÖNEM İÇİN TRANSFER EDİLEN ÖDENEK DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN HARCAMA KALAN DÖNEM ÖDENEĞİ Makina Teçhizat Ozon Ölçer Spectrofoto. 2. Desktop PC 3. Laptop PC 4. Printer 5. Sarf Malzemesi Toner 2. Kağıt 3. Yazılım 4. Diğer 5. Hizmet Alımı Yurt içi H. A. (Bakım) 2. Yurt dışı H. A. (Kalibrasyon) Seyahat Yurt içi Top. ve Eğit. 2. Yurt dışı Top. ve Eğit. 3. Proje Personeli Kurum Hissesi GENEL TOPLAM

9 MALİ BÖLÜM EK SAYFASI (Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz) 1. Dönem İçinde Gerçekleşmiş Olan İş Yükünün Ayrıntı Bilgisi (Kişi, Ünvanı, Kurum/Kuruluş, Proje Görevi, Öngörülen İş Yükü, gerçekleşen İş Yükü) Kişi Ünvanı Kurum P. Görevi Ö. İş Yükü* G. İş Gücü 1- Bülent Aksoy Müh. DMİ P.Yürütücüsü % 45 % Yılmaz Acar Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Mustafa Özünlü Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Mithat Ekici Müh. DMİ K.Araştırmacı % 30 % Selahattin İncecik** Prof. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Sema Topçu** Prof. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Ceyhan Kahya** Araş. G. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % Deniz Demirhan** Araş. G. İTÜ K.Araştırmacı % 30 % 20 * Öngörülen iş yükü, proje grubu üyelerinin özel iş yükü dağılımlarına göre alınmıştır. ** PYG de görevli akademisyen araştırmacılar, dönem içerisinde işletime alınması beklenen Brewer Spektrofotometresinin işletime alınamaması nedeni ile öngörüldüğü ölçüde bir eylem gerçekleştirememişlerdir. Ancak önümüzdeki dönem iş yükleri, öngörülenden çok daha fazla olacaktır. Bu dönem içerisinde DMİ den projede yer alan personel ise önümüzdeki dönem akademisyenlere iş paketi sunabilmemiz için yoğun altyapı çalışmalarında bulunduklarından, öngörülenin üzerinde bir iş yükü gerçekleştirmişlerdir. Grup üyelerinin iş yükü dağılımları, önümüzdeki dönem öngörülen seviyelerde olup proje süresinin tamamında öngörülen oranları yakalamış olacaktır. 2. Dönem İçinde Gerçekleştirilmiş Ulusal ve Uluslararası Seyahat Harcamaları Ayrıntılı Bilgisi Dönem içerisinde herhangi bir seyahat harcaması yapılmamıştır. 3. Harcamalarla İlgili Zorluklar ve Nedenleri Harcamaları ödeme talebi ile yerine getirmesi gereken Saymanlık Personelinin TÜBİTAK Kaynaklarından Genel ve Katma Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslardan haberdar olmamaları ve kendilerine iletilen dökümanlara itibar etmemeleri harcamalarda bir takım sıkıntılara sebep olmaktadır. Esaslarda geçen tek düzen muhasebe sistemi ve bütçe kalemlerinin, kurumun bütçe kalemlerinden farklı olması adı geçen personelde bir takım tedirginliklere sebep olmaktadır. Maliye Bakanlığı ile imzalanan esasların, Maliye Bakanlığı nın bizzat kendisinin, kendi personeline resmi kanallardan iletmemiş olması bu sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Her bir eylem için Muhasebat Genel Müdürlüğünden görüş alınması ve bahsi geçen Genel Müdürlüğünde konudan haberdar olmaması, anılan esasların nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı konusunda belirsizlikler; yeni yorumlar yapılması için zamanın boşuna harcanmasına neden olmaktadır. Tüm bunlar doğal olarak projenin yürütülmesinde sıkıntılara sebep olmaktadır. Örneğin, sadece bu sıkıntıları yaşamamak ve seyahat harcaması yapmamak adına; proje başladığından bu güne kadar Proje Yürütme Grubunda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesinden Akademisyenler ile bir araya gelinememiştir. Bu seyahat zorunluluğunun ikinci dönem başına ertelenmesindeki en önemli neden bu harcama sıkıntısıdır. Oysa bu güne kadar en az bir veya iki kez bir araya gelinmesi ve bazı teknik konuların tartışılması gerekirdi. Bu gerekliliğin yerine getirilememesi, grupta yer alan akademisyen personelin de motivasyonu açısından bir takım olumsuzluklara neden olmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde oldukça yoğun bir performans beklediğimiz akademisyenler için bu tür olumsuzluklar, bu güne kadar olmasa da bundan sonra projenin işlerliği adına sorun olabilir. Mali sorunları tam olarak yansıtabilmek için verilebilecek bir örnekte şudur: Proje bütçesinden satın alınan sarf malzemesi karşılığının firmaya ödenmesi, Saymanlığın bütçeyi nasıl muhasebeleştireceğini bilememesi ve Muhasebat Genel Müdürlüğün den görüş alamaması nedeni ile tarihi itibarı ile gerçekleştirilememiştir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı vardır. Projelerde taraflar TÜBİTAK, Müşteri Kurum ve Yürütücü Kurum dur. Her türlü eylemde Saymanlıklar Yürütücü Kurumun bir unsuru olarak düşünülmektedir. Oysa Saymanlar ve bağlı personeli Maliye Bakanlığı nın personelidir ve sorumluluk almak istememektedirler. Bu ise projelendirmeler de bu noktaya özel önem verilmesini gerektirir. 8

10 Bu aşamada yürütülmekte olan projeler için harcamalar ile ilgili zorlukları aşmanın en kısa ve kesin yolu; Maliye Bakanlığı nın kendi personeline bu projelerin yürütülmesinin bir zorunluluk ve görev olduğunu, bu görevi yerine getirirken de harcama prensiplerinin neler olduğunu belirten bir genelge yayınlamasıdır. Bu yol ile ilgili personeldeki mevcut Bu benim asli görevim değil ama size de yardımcı olalım! düşüncesi kırılmalıdır. TÜBİTAK proje bütçelerinin harcamaları ile ilgili önerilerimiz şu şekilde özetlenebilir : TÜBİTAK proje bütçelerini kurumlara aktarmadan, kendi bünyesinde açtıracağı emanet hesaplarda izleyebilir. Proje harcamaları için gelen belgeler kendisine ulaştığında da bu emanet hesaplardan ödemeleri kendisi yapabilir. Bu şekilde Maliye Bakanlığına bağlı Saymanlıklar devre dışında kalacağından, harcamalar da bir sıkıntı yaşanmadığı gibi TÜBİTAK ın projelerin anlık mali denetimleri de mümkün olur. Aynı eksende bir başka önerimiz de şu şekilde verilebilir. Özellikle proje hesabı açılması aşamasında, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile yaptığımız şifai görüşmelerde, talep geldiği taktirde kurumun kendisinin de proje hesabını açabileceği şeklinde görüş verebilecekleri belirtilmiştir. Bu görüş resmi olarak alınabilirse; her Kurum kendi Tahakkuk Amiri vasıtası ile proje hesabı açtırabilir ve bütçe harcamalarını da Tahakkuk Amiri aracılığı ile yapabilir. Bu durumda da Maliye Bakanlığı personeli devre dışı kalabilir. Her iki önerimizde de Mali denetim esastır ve bu denetim Maliye Bakanlığı tarafından istendiği zaman yapılabilir. Mali konularda aktarılan sıkıntılar, projelerin yürütülmesinde önemli takvim riskleri oluşturmaktadır. Teknik problemleri bir yana bırakarak, proje mesaisinin büyük bir kısmını mali sorunları aşmak ile geçirildiğinin bilinmesinde fayda vardır. Yürütücülüğünü yaptığımız proje için bu sıkıntılar var olmakla beraber aşılmaktadır. Kurum olarak bu sorunları aşmaktaki en büyük avantajımız, Merkez de olmamız ve herhangi bir sıkıntıda sorunları yerinde takip edebilme imkanına sahip olmamızdır. Merkezde olmamız Sempatik İkmal Kanallarını kullanmamızı da kolaylaştırmaktadır. Bununla beraber, Ankara dışında, böyle bir TÜBİTAK Kamu Projesini yürütmenin sıkıntılarını düşünmek dahi mümkün değildir. Bu nedenle Maliye Personeli ile olan Proje Bütçesinin Harcanması Sorununun bir an önce giderilmesi gerekir. 4. Bütçe Risklerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Proje kapsamında alınacak Brewer Spektrofotometre cihazının bütçesinin yetersiz kalması sonucunda, TÜBİTAK a konu iletilmiş ve ek bütçe talep edilmiştir. TÜBİTAK ın tarih ve 1706 sayılı yazısı ile talep edilen ek bütçenin onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu gelişme ile Proje Bütçesinde herhangi bir bütçe riski olasılığı kalmamıştır. 9

11 EK. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİM RAPORU 1.. başlıklı ve.. numaralı projenin / / / /200.. tarihlerini kapsayan.. dönemine ait tarafından Gelişme Raporu eki Mali Raporda beyan edilen harcama ve gider belgeleri tam ve eksiksiz olarak görülmüş, tarafımca mühür ve imza ile onanmış, değerlendirilmiş ve görüş belirtilmiştir. GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER 1. Mali Raporda gerçekleştiği bildirilen harcamalara ilişkin gider belgelerinin sözleşmeye ve mali mevzuata uygun olup olmadığı belirtilmelidir. 2. Mali Raporda gerçekleştiği bildirilen harcamaların ilgili Kanunlara ve Yönemeliklere kayıtlarına uygun olup olmadığı belirtilmelidir. 3. Beyan edilen harcamalara konu giderlerin maliyetinin doğru olup olmadığı yönünde görüş bildirilmelidir. SONUÇ tarafından Gelişme Raporu eki Mali Raporda beyan edilen harcama ve gider belgeleri ile defter kayıt ve belgeleri üzerinde yapılan incelemelerimiz sonucunda.. başlıklı ve... numaralı projenin; A.... nin defter kayıt ve belgeleri ile hesaplarının mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı, B. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili kişiler ve TÜBİTAK arasında imzalanmış / /200 tarihli sözleşmeye uygun olup olmadığı, C. Mali Raporda belirtilen fasıllar itibariyle beyan edilen harcamaların fasıllar bazında ne kadarının (A) ve (B) de belirtilen hükümler çerçevesinde uygun bulunduğunun tespit ve tasdik olunduğu, belirtilmelidir sayılı Kanun ile tarafımıza verilen yetki ve sorumluluklara ilaveten, işbu rapora konu harcamaların ve gider belgelerinin; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ile / /200 tarihli sözleşmeye ve mali mevzuata uygun olmaması ve/veya maliyetlerin doğru beyan edilmemiş olması sebepleriyle haksız ve/veya fazla ödeme yapılması durumunda, yapılan haksız ve/veya fazla ödemelerin geri alınması sürecinde TÜBİTAK tarafından doğrudan muhatap alınacağımı kabul ve beyan ederim. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Mühür - İmza Ek. İlgili Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınacak Faaliyet Belgesi. 1 Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Denetim Raporu aşağıdaki hususları içerecektir. Mali Rapora eklenecektir. 10

12 11

13 AÇIKLAMALAR: MALİ BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER: 1. Tüm veriler YTL /TL cinsinden yazılmalıdır. 2. Dönem içinde öngörülen ve gerçekleşen harcamaların fasıllar bazında miktarları Tablo.1 e göre gösterilmelidir. 3. Dönem içinde Kurum hissesi ile yapılan harcamaların dökümü Tablo.1 e göre verilmelidir. 4. Destek sağlayan diğer kuruluşların gerçekleşen harcamalarının miktarı ve ayrıntıları açıklanmalıdır. 5. Dönem içinde proje çalışanların ayrıntılı bilgisi -adları, statüsü, ücreti, süresiverilmelidir. 6. Ulusal ve uluslararası seyahat harcamalarının ayrıntılı bilgisi -amaç, kişi sayısı, tarih, süre, güzergah- verilmelidir. 7. Harcama akışında karşılaşılan zorluklar ve nedenleri açıklanmalıdır. 8. Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenecek Denetim Raporu, Mali Gelişme Raporuna eklenecektir. 9. Birden fazla yürütücü kurum varsa kurum hissesi ayrı ayrı belirtilmelidir. 10. Bütçe tabloları yürütücü kurumlar bazında (birden fazla yürütücü olması durumunda) verilmelidir) BİLİMSEL BÖLÜMDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER 1. Dönem içinde projeyle ilgili bilimsel ve teknik gelişmeler proje planı ile karşılaştırılarak verilmeli, elde edilen veriler ile varılan ara sonuçlar, varsa materyal, yöntem ve kapsam değişikleri belirtilmeli ve tartışılmalıdır. 2. Tüm gelişmeler her bir yürütücü kuruluş için (birden fazla olması durumunda) ayrı ayrı verilmeli. 3. Dönem içindeki idari gelişmeler -yardımcı araştırıcı ve personel değişikliği, ek süre, yürütücünün kurum değişikliği ve varsa diğer yürütücü kuruluşlarla sürdürülen işbirliği, vb. konularındaki bilgiler- verilmelidir. 4. Proje çalışmaları kabul edilen çalışma takvimine uygun yürümüyorsa gerekçeleri açıklanmalıdır. 5. Bir sonraki dönem içinde yapılması planlanan çalışmalar -öneri formundan farklı bir durum oluşmuş ise- belirtilmelidir. 6. Projede görev alan tüm yürütücü kuruluşlar ve Müşteri kuruluşla ilgili sorunlar var ise ayrıntıları ve çözüm önerileri sunulmalıdır. 7. Dönem içinde yayınlanan ve toplantılarda sunulan bildirilerin birer kopyası eklenmelidir. 12

PROJE GELİŞME RAPORU

PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO PROJE ADI MÜŞTERİ KURUM (LAR) PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM/KURULUŞ (LAR) : 105G032 : Türkiye Üzerinde Troposferik

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU 105G032

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU 105G032 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU 105G032 PROJE ADI : Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik Ozon/UV-B deki Değişim Gözlenmesi

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GIIDA,, TARIIM VE HAYVANCIILIIK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAPSAMINDAKİ PROJELERE İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR BİRİNCİ

Detaylı

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BAŞVURU REHBERİ İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 1. Giriş 1.1. İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve bu

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) Referans No: TRC1/15/KTA İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 3 1. KÜLTÜR-TURİZM ALTYAPISI

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mersin 2007 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı