4.3. Tan t m 5. Sonuç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.3. Tan t m 5. Sonuç"

Transkript

1 Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu korunckt r. Dh sonrki m hritn bğ ms z, nitelik olrk ln r ln bilgiler yr bir osyy tek tek ky t eilmiştir. Bu veriler ekrn üzerinen hrit görerek ve ilgili res nokts n t klnrk ky t eilmiştir. Ekrn koorintlr her işretlemee progrm trf nn otomtik olrk ky t eilir. Bunlr okul, eczne, sğl k birimleri, oteller, kültür merkezleri, tüm resmi kurumlr, ulş m merkezleri ve güzergh istsyon bilgileri gibi yüzlerce bilgien oluşur. Dosy tipi (.b) uznt l r. Bu bilgilerin eine ve ilgili ety bilgilerinin girilmesine bir s n rlm yoktur. Dh önceen yp ln sunumlr klsik kğ t ortm nn, rt k ijitl ortm ktr lrk, internet, CD, ekrn vb. ortmlr bilgi l ş-verişi e bşlt lm şt r. Tblolr n rpor hline iğer görüntülerle ilişkilenirilip birbiriyle bğlnt l olrk sunulms, bşt ticret, emlkç l k, turizm ve isttistik olmk üzere, birçok tn t m mçl uygulmlr kulln lrk konumsl bilgilere görsel nitelik kzn r lm şt r (YOMRALIOĞLU 2002). Kulln ml ilgili iğer birçok bilgi progrm kyeilmiş ve kulln m hz r hle getirilmiştir. İlgili sorgulm s rs n h önce otomtik olrk ky t eilen ekrn koorintlr kulln lckt r. Şekil 3 e iğer ky t birimleri görülmekteir Sorgulm Şekil 3: Ky t moülü 3. Ayn sokkt hngi niteliklerin bulunuğun göre belirlenebilmekteir. Tüm sorgulm sonuçlr yine görsel olrk ekrn işretlenebilmekteir. Altl k olrk kulln ln hritn n ölçeği girilerek istenilen noktlr rs n uzkl k hesb yp lbilmekteir. Ülke vey GPS koorintlr n n en z iki nokt krş l klr n n girilmesi ile tüm piksel koorintlr önüştürülebilmekte ve koorint göre sorgulm yp lbilmekteir. Tn t m moülü yr m ile belli bşl noktlr, görüntülü tn t m olnğ sğlnmkt r Tn t m Bir kent rehberinin çevresel tn t m n n görsel efektlerle esteklenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu mç için tn - t m moülüne şehrin özellikle tn t lms istenen merkezi noktlr nn görüntüler eklenmiştir. Şekil 5 e bz yersel fotogrmetrik esslr çerçevesine r ş k çekilmiş binirmeli şehir görüntüleri stereo görüntüler olrk sunulmuştur. Bu görüntüler hreketli ve ekrn büyütülüp küçültülebir özelliklereir. Binirmeli olrk çekilmiş resimler tek şeritvri bir görüntüye çevrilmiş, Pixroun progrm ile üretilen iki et osy rc l ğ ile internet ortm n sunmy hz r hle getirilmiştir. Ele eilen osylr (.jr) uznt l html syfs n yerleştirilebilir jv pplet osylr r. Sonuç ürün Şekil 6 görülmekteir. Progrm n kulln lms ile, sorgulm şms n yine Şekil 4 e görülüğü gibi frkl objeler sorgulnbilir. İstenilen sokklr n sorgulnms ile ekrn hrit üzerine konumsl bilgiler görsel olrk işretlenebilmekteir. Üç tür sorgulm ile rn ln objeler; 1. Niteliğin n göre 2. Niteliğin çeşiine göre 5. Sonuç Böyle bir çl şm için temel gereksinimler belirlenirken çok yönlü bir rşt rm gerekir. Bu gereksinimler rşt r l rken bir çok kent rehberi ifesinin geçtiği internet sitesi incelenmiştir y l itibriyle gerekliliklerin belirlenmesi mc yl resi ile rnn -22-

2 hkm 2004/90 Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms Şekil 4: Sorgulm penceresi Şekil 5: Görüntülenecek objenin sunum hz r hle getirilmesi 56 et, güncel yurt ş kent rehberi siteleri rşt rms yp lm şt r. Anck mevcut siteler h çok turizm ve tn tm mçl olup çok kpsml eğillerir. Yukr ç klnnlr ile mevcut çl şmlrn frkl ve ilve yöntemler gösterilmiştir. Yp ln bu çl şm ile; İstenilen rese h zl ve görsel ulş m, İstenilen nitelik bilgilerinin sorgulnms ve yerlerinin bir hrit üzerine işretlenmesi, Nitelik özelliklerine it bilgiler ile sorgulm, El tipi bir GPS leti ile o n için neree bulunuluğu ve koorint belli iken istenilen yere göre urumunun belirlenmesi, Belli noktlr rs mesfe bilgilerini kulln c n n sorgulybilmesi, Bölge hkk n görsel bilgilerle insnlr yr mc olunms mçlnm şt r. Dosylm sistemi olrk, kulln lck veri yp s, verilerin çokluğu neeniyle h zl ulş lbilecek veri yp lr olml r. Foxpro, bse, msccess, mssql, informix, interbse ve orcle veri tbnlr n n kulln lbilirliğinin yn n bu çl şm Prox 7 türü tercih eilmiştir. (GÜN- DOĞDU 2001). Sonuç olrk bu progrm yr m ile, zmn zmn güncellenecek bilgilerle, kişisel bilgisyrlr kişisel bz vey şehire tesis eilecek enformsyon noktlr ile (bnklr n ATM leri gibi) toplumsl bz insnlr n şehir içi bilgi ve hreket kolyl klr sğlnm ş olckt r. Ayr c toplnn veriler ilerie yp lck geniş kpsml frkl bilgi sistemi uygulmlr n bir ltl k oluşturbilecektir. Böyle bir sistemin yeterli verimlilikte oluşturulbilmesi için en z Pentium III işlemci, 256 MB Rm, 50 MB isk ky t ortm, yüksek çözünürlükte ekrn krt n ve en z 17 ekrn gereksinim vr r. Eğer böyle bir çl şm internet üzerinen pylş m ç lcks, kulln c lr ç s nn herhngi bir minimum sistem gereksinimi yoktur. Böyle bir çl şm internet ortm nn pylş m sunu- -23-

3 Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 Şekil 6: Tn t m ryüzü lcks, herkesin kulln m n ç k hle gelmiş olckt r. Bu urum özellikle cil ulş m gerektiren, yng n, sğl k gibi hizmetlerle insnlr n her türlü ulş m hreketlerini plnlmlr n yr mc olckt r. İnternet tbnl çl şmlr, bu tür bir servis, nlşml oluklr firmlrl, bz bilgileri sürekli, güncel olrk yenilemeli ve çekici bir form sunml r. Bunlr, yerel hberlerin yn n seyht, spor, eğlence gibi çeşitlilik gösterebilir. Bu hizmet kulln c y ne kr h zl bir şekile sunulurs o kr çok tn t m ve getiri sğlnckt r (SAY- LAN v. 1999). Diğer trftn herkese ç k olmms gereken bilgiler y klnrk bu k s mlr sece yetkili olnlr için e bir şifreleme ile giriş yp lms h oğru olckt r. İnternet üzerinen pylş m ç k olrk kulln m sözkonusu ise, veri tblolr, sece okunbilir yp oluşturulml, şr n eğiştirilmesine izin vermeyecek yp tsrlnml r. Kynklr GÜNDOĞDU, İ. B.: Bilgi Sistemlerinin Temtik Anlt mlr İçin Uygulmlr, Coğrfi Bilgi Sistemleri Bilişim günleri, Ftih Üniversitesi yy nlr, s.89-94, İstnbul, Ks m IMMIGRATION: (Immigrtion Tiv. Net. inc. ), Şubt METACRAWLER: (Serch to serch engines min pge), city guies, Ekim SAYLAN, A., PATANWALA, S., ISHIDA, Y.: Online City Guies, (www.ehrlichorg.com/s99ibm/b oc), TRAVELworm: (Trvelworm inc.), Şubt UYSAL, M.: SQL Veri Tbn Sorgulm Dili, Bet Yy nevi, ISBN: , İstnbul, YOMRALIOĞLU, T.: Coğrfi Bilgi Sistemleri, ISBN: x, Trbzon,

4 hkm Jeoezi, Jeoinformsyon ve Arzi Yönetimi Dergisi 2004/90 Uyu Görüntülerinen Göllerin Etkileşimli Ç kr m Ali Cn DEMİRKESEN 1 Özet Günümüze uyu görüntülerinen göl s n rlr n n belirlenmesi ve hrits n n yp m n büyük önem verilmekteir. Bunun bşl c neenleri, çevre plnlms n n yp m n, tr m lnlr n n sulnms projelerine, brj yp m rşt rmlr n, oğl su kynklr n n ekonomik olrk kulln lms gibi uygulmlr göl hritlr n n ltl k olrk kuln lms r. Bu yüzen, büyük rzilereki göl lnlr n n en z hrcm ile belirlenmesi için uyu görüntülerinen rzi kulln m s n fln r lms yp lmkt r. Bunun için, çok bntl uyu görüntülerinen göl s n rlr n n ç kr m gerekir. Göl s n rlr n n etkileşimli belirlenmesini içeren bu çl şm, göller bölgesi oln ABD e Coloro Eyleti, Bouler bölgesinin Lnst TM çok bntl uyu görüntüleri eneysel olrk kulln lm ş ve göllerin hrits yp lm şt r. Görüntü işleme ve nliz için İDRİSİ yz l m progrm kulln lm şt r. Sonuçlr, bu mklee yorumln p trt ş lmkt r. Anhtr Sözcükler Uzktn lg lm, çok bntl görüntü s n fln rms, göllerin etkileşimli ç kr m Abstrct Interctive Feture Extrction of Lkes from Stellite Imges Bounry etermintion of lkes from stellite imges hs been given gret importnce. Min resons of this, mps of lkes hve been use s bse mps in reserch of environmentl plnning, in irrigtion of griculturl fiels, in reserch of m construction, in reserch of economiclly use of nturl wter resources, n the like. Therefore, mps of lkes hve been me from stellite imges with minimum expenses by etermining wter res in lrge lns. One of fiels in etermintion of lke res is recognize s feture extrction of wter boies from multi-spectrl imges. In this stuy, Lnst TM multi-spectrl imges of Bouler region in Coloro Stte, USA hve been experimentlly use n mp of this lke region hs been me. For imge processing n nlysis IDRISI softwre system ws employe n results hve been presente n iscusse in this pper. Key Wors Remote sensing, multi-spectrl imge clssifiction, interctive feture extrction of lkes 1. Giriş Göllerle ilgili yp ln çeşitli proje çl şmlr n, göl hritlr n n ltl k oluşturms için uyu görüntülerinen yrrln lrk s n rlr n n belirlenmesi yp lmkt r. Lnst TM çok bntl uyu görüntülerinen göl s n rlr n n etkileşimli belirlenmesini içeren bu çl şm, göller bölgesi oln ABD e Coloro Eyleti, Bouler bölgesinin Lnst TM çok bntl uyu görüntüleri eneysel olrk kulln lm ş ve göllerin hrits yp lm şt r. DEMİRKESEN (2003) e Lnst multi-spektrl uyu görüntülerinen su nesnelerinin ç krt m n rmklr ess l nm şken bu mklee yn yönteme göller ç s nn frkl l klr ve benzerlikler orty ç kr lm şt r. Diğer bir eyişle, yp ln rşt rmlr göre her iki nesnenin uyu görüntülerinen ç kr lms nki çl şm şmlr, strtejiler, metotlr ve rçlr benzerlik tş ms n krş n, s n fln rm şmlr n Şekil 1 eki FUZZY küme fonksiyonunun ve prmetrelerinin seçimine, ve sonuçlr n nlizlerine önemli frkl l klr vr r. Bunlr, göllerin ve rmklr n oğki konumlr nn, geometrisinen ve iğer nesnelerle oln ilişkilerineki frkl l klr nn kynkln r. Doly s yl, görüntüeki rmklr ve göllerin, renk ve şekil bk m nn yns ms n frkl l klr oluşur. Bu frkl l klr ve bunlr n neenleri yr c yorumln p trt ş lckt r. Yz l m olrk, bir uzktn lg lm ve coğrfi bilgi sistemi yz l m progrm oln İDRİSİ kulln lm şt r. Bu yz - l ml tüm uyu görüntüleri işlenebilmekteir. Ayr c kenine özgü özel opertörler ile etkileşimli nesne ç kr m kolylşmkt r (IDRISI MANUAL 1997). Bu çl şm, rmklr ess ln DEMİRKESEN (2003) eki verileren frkl veri kümesi oln ABD e Coloro Eyleti, Bouler göller bölgesine it, 30 m lik y r m gücüne ship, 6 bnttn oluşn Lnst TM çok bntl görüntü kulln lm şt r. Görüntü boyutu 816x615 bytes ve BSQ formt n r. 2. Göllerin Yorumlnms İçin Görsel Anhtrlr (DEMİRKESEN 2003) e genel su nesneleri için verilen nhtrlr, göllerin yorumlnms için görsel nhtrlr olrk bu çl şm ynen kulln lm şt r. 1 Yr. Doç. Dr., Niğe Üniversitesi, Mühenislik Mimrl k Fkültesi -25-

5 Demirkesen A.C., Uyu Görüntülerinen Göllerin Etkileşimli Ç kr m hkm 2004/90 3. İrisi Progrm n Kulln ln Opertörler Göllerin yorumlnms için İDRİSİ progrm n DEMİRKESEN (2003) e kulln ln opertörler bu çl şm ynen kulln lm şt r. Fkt, Fuzzy, Histo, ve oğrusl kontrst zenginleştirme opertörlerine bu çl şm h yr nt l olrk yer verilmiştir. Fuzzy (buln k): Bir izi fuzzy küme üyelik fonksiyonunu eğerlenirerek her bir pikselin belirsizlik fonksiyonun it oluğu ols l ğ n eğerlenirir, hesplr ve bulur. Şekil 1 eki Fuzzy fonksiyon çeşitleri, sigmoil (S-şekilli), J-şekilli, ve oğrusl fonksiyonlr r ve ört kontrol nokts (, b, c, ) ile küçük ölçekten büyük ölçeğe oğru kontrol eilir. =0 n üzerine üyelik orty ç kr; b e üyelik 1 olur; c=1 in lt n üyelik üşer; e üyelik 0 olur (IDRISI MANUAL 1997). Histo (histogrm): Histogrm, görüntüeki piksel eğerlerinin s kl k ğ l m n n grfik olrk gösterimiir. İDRİSİ sistemine Histo bir görüntüe y signtür osys nki piksel eğerlerinin bir s kl k histogrm n üretir. Histo, kulln c trf nn belirlenen genişlik s n flr n n içine t rl klr n bölerek histogrm üretir. Her bir s n ftki s kl klr tblolşt r l r. Hem grfik ve sy sl ç kt l nms, hem e görüntülenmesi seçenekleri İDRİSİ sistemine olnkl r. Histo yr c temel isttistiği e verir. Örneğin, görüntüeki sy sl eğerlerin ortlm eğerini ve stnrt spms n verir. Görüntüeki histogrm eğerleri ile oynnrk, bşk bir eyişle histogrm grfiği rltm ve genişletme yp lrk göllerin h net görüntülenmesi için kontrst zenginleştirmesi yp l r. Bun görüntü zenginleştirmesi için ilişkisiz germe e enilebilir (IDRISI MA- NUAL 1997). Doğrusl kontrst zenginleştirme: Yorum ypbilmek için h iyi bir görüntü ürünü ele etmek istenir. Bunu ele etmek için e histogrm n siyh ve beyz sonlr n yüzelik stursyon erecesi verilerek oğrusl kontrst zenginleştirmesi yp l r (RICHARD 1993). (Örneğin, bkz. Ekler k sm nki stüre eilmiş görüntüler). Bur, eşik eğerin ş n kln pikseller ilgi ş n t l r. Özellikle, görüntüeki ilgi ln, s n rlnm ş bir eşik eğer rl ğ içine kl r. Eşik eğer menzil rl ğ, progrmki inmik görüntüleme rc ile etkileşimli olrk belirlenir. Şekil 2, örnek olrk, bir oğrusl kontrst zenginleştirme stursyon fonksiyonunu göstermekteir. Doğrusl trnsfer fonksiyonu y=f(x) şekline verilmiştir. Bu grfikteki B mx ve B min eşik eğer rl ğ kulln c trf nn belirlenmiş mksimum ve minimum gri eğereleriir ki en yüksek ve en üşük gri renk tonu seviyelerine yy l r. Bu gösterim ekrn bir rç trf nn etkileşimli olrk yp l r (IDRISI MANUAL 1997). y= f(x),,,, 255 b c b c Sigmoil fonksiyon J-Şekilli fonksiyon 0 B min B mx X, b Doğrusl fonksiyon Şekil 1: Fuzzy kümesi üyelik fonksiyonlr. c Kontrol nokts Kulln c tn ml fonksiyon Şekil 2: Doğrusl kontrst stursyon trnsform fonksiyonu. 4. Göllerin Ryometrik ve Geometrik Krkteristikleri Göllerin çok bntl görüntüleren ç kr lms çl şmlr n şğ ki göl krkteristikleri, göllerin tn nms ve nlş lms n krr verme şms n kulln lm ş ve bu krkteristikler bşr l sonuçlr n l nms n yrrl olmuştur (DEMİRKESEN 2001). Göller, yk n k z l ötesi Bnt t h net koyu renkte ve ton, iğer nesneler h ç k renkte ve ton görünürler. Örneğin, Lnst TM Bnt 4, gölleri en net gösterir. Bu yüzen, göl s n rlr n n belirlenmesi için, ypy renk kompozit görüntü, örüncü bnt kesinlikle içermek zorun r. Göller yr c Bnt 5 te e net görünürler. Bu yüzen, bu çl şm Bnt 4 ve Bnt 5 ten Fuzzy kümeleri bulunmuş ve kulln lm şt r. Göl s n rlr n n yumuşk önüşleri vr r. Keskin önüş ypn s n rlr yoktur. Göller üz bir yüzeye ve göl yüzeyi sbit bir yüksekliğe shiptir. Göller birbirini kesmezler, birbirleri ile birleşirler. Göl yüzeyleri iğer rzi okulr nn frkl görünüme shiptirler. Örneğin, göller üzgün bir okuy shiptir. Göl lnlr n n s n rlr rzinin topoğrfik yp s n bğl olrk yuvrlk, kl n, ince, eğri vb eğişik şekile bulunurlr. -26-

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-8510DN

Buradan Başlayın MFC-8510DN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

hkm 2004/90 5. Göllerin Çok Bantl Uydu Görüntülerinden Ç kar m 6. Sonuç ve Öneriler

hkm 2004/90 5. Göllerin Çok Bantl Uydu Görüntülerinden Ç kar m 6. Sonuç ve Öneriler Çöl arazide, yeşil bitki örtüsü su kenarlar nda bulunur. Bu ilişki göllerin ya da rmaklar n etraf nda yeşil bitki örtüsünün olabileceğini gösterir ve su nesnesinin tan nmas nda ve anlaş lmas nda yard mc

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE GÖREVLİSİ VE EĞİTİCİSİ SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 13 ARALIK

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu Belge Kmersı Kullnım Kılvuzu Önemli Güvenlik Tlimtlrı Bu Kullnım Kılvuzu'nu okuyun ve belge kmernızl ilgili tüm güvenlik tlimtlrını uygulyın. Gelecekte bşvurmk üzere bu kılvuzu koly erişebileceğiniz bir

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428 Ölçme ilgisi Ders Notlr KOELĐ ÜNĐVERĐTEĐ Yyın No: 48 ÖNÖZ Jeodezi ve Fotogrmetri Mühendisliği uzmnlık lnının nbilim Dllrındn birisi oln Ölçme Tekniği; temel ölçü letleri, bu letler ile gerçekleştirilen

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı