ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Kayseri /Develi, OCAK 2015

2 İÇİNDEKİLER I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...3 A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE KALİTE POLİTİKASI MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER KALİTE POLİTİKASI...6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...7 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Taşınmazlar Taşınır Malzeme Listesi Eğitim Alanları, Derslikler Sosyal Alanlar ve Kafeteryalar Hizmet Alanlar Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Örgüt Yapısı ( Teşkilat Şeması ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar D. İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı Öğretim elemanı başına düşen haftalık teorik ders saati Üniversitemizde Ders Saati Ücretli Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Hizmet Süreleri İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sözleşmeli İdari Personel Dağılımı İşçiler Personel Atanmasına/Ayrılmasını İlişkin Bilgiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri İdari Hizmetler Diğer Hizmetler E. DİĞER HUSUSLAR AMAÇ VE HEDEFLER A. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Yüksekokulumuz Öğretim elemanları Tarafından Düzenlenen Ulusal Toplantı Sayısı Sporcu Bilgileri Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri... 33

3 1.5 Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR B. DEĞERLENDİRME IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 37

4 I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretime başladığı 2006 yılından bugüne kadar, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunabilecek bireylerin yetiştiği mezunlarıyla ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Okulumuz, Ülkemizin kalkınmasında ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde emin adımlarla ilerlemektedir. Okulumuzun vizyonu, "mezunlarını önce insan anlayışı ile kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler haline getiren önder kurumlardan biri olmak" tır. Bizler bu vizyonu gerçekleştirebilmek ve ülkemiz meslek yüksekokulları arasında bir farkındalık yaratabilmek için, öncelikle öğrencilerimizin Erciyes Üniversitesi ne yakışır, modern sınıf ve laboratuarlarda eğitim - öğretim yapmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzda bu farklılığı görmekte ve yaşamaktadır. Okulumuz bir meslek yüksekokulunda olması gerekenden kalite ve düzeyde alt yapı ve laboratuar olanaklarına sahiptir. Bugün Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı ve Çocuk Gelişimi programlarının laboratuar ve uygulama alanları mezunlarımızı belirlenen hedeflere ulaştırmada önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin birçoğu dikey geçişle üniversitelerin dört yıllık programlarına geçiş yaparak öğrenim hayatlarına devam etmektedir. Bu durum, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin gayretleriyle olmaktadır. Develi ilçemizde Yüksekokulumuz öğrenci sayısı yapılan planlı çalışmalarla hızla artarak 800 e yaklaşmış olup önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacaktır. Ancak, bu gelişmeyle birlikte sosyal tesis yetersizliği ve yetersiz çevre düzenlemesi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Gençlerimiz, daha düzenli ve yeşil bir çevre ile sportif alanları olan bir kampüste öğrenim hayatını sürdürmek istemektedirler. Bu durum Develi ile birlikte Seyrani Kampüsümüz için olumsuz bir imaj oluşturmaktadır yılının sınırlı imkanları ile gerçekleştirilen çalışma ve sonuçlar, ilişikteki raporda görülecektir. Yüksekokulumuzun mali ve insan kaynakları artırıldığında, ülkemize üretken teknikerler yetiştiren bir kurum olma yolunda daha emin adımlar atılabilecektir. Saygılarımla. Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU Develi Hüseyin Şahin M. Y.O Müdürü 3

5 I. GENEL BİLGİLER Erciyes Üniversitesi Senatosunun tarihli toplantısı ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde Develi Meslek Yüksekokulu açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir 'te MYO Kurucu Müdürü olarak Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT atanmıştır. Develi Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü içerisinde hayırsever iş adamı Hüseyin ŞAHİN tarafından yaptırılmıştır. Okulumuzun temeli 7 Ağustos 2004 tarihinde atılmıştır eğitim-öğretim yılında, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile Lojistik Programlarına öğrenci alınarak Kayseri Merkez Kampüste Mühendislik Fakültesi binasında öğretime başlanmıştır. Yüksekokulumuz, binasının tamamlanmasını müteakip öğretim döneminde Develi Seyrani kampüsünde öğrenim hayatına devam etmiştir. Bununla beraber, okulumuzun adı tarihli 14 sayılı Senato kararı ile binayı yaptıran hayırsever Hüseyin ŞAHİN in adına izafeten Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir eğitim öğretim yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı ile Çocuk Gelişimi Programı açılarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu program planlamasında Teknik (3), İktisadi ve İdari (2) ve Sağlık (1) Programları olmak üzere toplam 6 program açılması planlanmıştır. 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında eğitim öğretim yılında, Bilgisayar Teknolojileri Programı açılmış ve ek kontenjan ile öğrenci alımı sağlanmıştır. 05/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanunu un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun un 4. Maddesi uyarınca eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) programı açılmıştır. 28/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanunu un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun un 4. Maddesi uyarınca eğitim-öğretim yılında a) Çocuk Gelişim Programcılığı (İ.Ö) b) İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) programları açılmıştır. Böylece aktif program sayısı 8 olmuştur. 17/04/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanunu un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliği I. ve II. Öğretim Programları, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu na aktarılmıştır. 4

6 17/04/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanunu un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeralan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı I. ve II. Öğretim Programları Yüksekokulumuz a devredilmiştir. Açılan Programlarda 2014 yılı itibariyle toplam 793 öğrenci öğrenim görmektedir. Programlarımıza ÖSYM sınavları ile kontenjana bağlı olarak 30 ile 60 arasında öğrenci alınmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulunun tarihli kararı ile Meslek Yüksekokulumuzun yeni Bölüm ve Program adları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. A BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ - Bilgisayar Programcılığı Programı, - Bilgisayar Programcılığı Programı (İ.Ö), - Bilgisayar Teknolojisi Programı, B YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - Lojistik Programı, C ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - Çocuk Gelişimi Programı, - Çocuk Gelişimi programı (İ.Ö), D BÜRO HİZMETLERİ ve SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (İ.Ö). Yüksekokulumuzda ve 13/01/2014 tarihlerinde ataması yapılan Yrd.Doç.Dr. Şükrü SU, Müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca Hayırsever Dr.Sami Tutum tarafından Babası M.Hidayet Tutum adına Erciyes Üniversitesi Seyrani kampüsüne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın katılımları ile açılışı yapılan M. Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi Seyrani Kampüsünde hizmete sunulmuştur. Rektörlük Makamı tarafından 2011 yılında Yüksekokulumuz uhdesine verilen Kongre ve Kültür Merkezindeki Kütüphanemizde sisteme kayıtlı adet kitap, 4 adet tarama bilgisayarı, 3 adet Sistem Bilgisayarı, 14 adet bilgisayar bulunan 1 adet internete açık Bilgisayar Salonu, 1 adet Kütüphane güvenlik otomasyon sistemi bulunmaktadır. Ayrıca bu merkezde 250 kişilik Konferans Salonu, 5 odalı misafirhane, 1 adet fuaye salonu, 1 adet yemekhane bulunmaktadır yılında, Yüksekokulumuz ve bağlı Kongre Merkezinin altyapı ve donanımları bakımından geliştirilmesi sağlanarak hizmet kalitesi artırılmıştır. 5

7 A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Kalite Politikası 1. Misyon Kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunabilecek bilgi ve beceri düzeyi yüksek, çağdaş seviyede eğitim almış, piyasa koşullarında kamu ve özel sektörlerince aranan, kendine verilen görev ve sorumlulukları istenilen kalite ve zamanda yerine getirebilecek teknikerler yetiştirmektir. 2.Vizyon Mezunlarını önce insan anlayışı ile kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler haline getiren önder kurumlardan biri olmaktır. 3. Temel Değerler Şeffaf yönetim, Hukukun üstünlüğü, İnsan hakları, Toplumsal değerler, Bilimsel etik kuralları, Yaratıcı düşünce, Sürekli gelişme, Üretilen bilgi ve hizmette kalite, Katılımcı yönetim anlayışı, Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti, Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi, Akademik özgürlük, Sosyal sorumluluk, Çevreye duyarlılık. 4. Kalite Politikası Çağdaş eğitim almış, nitelikli teknikerler yetiştirmek, yüksekokulumuzun kalite politikasını oluşturmaktadır. Bu kapsamda eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan yüksekokul hedefimizdir. 6

8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Müdür: 1. Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul ve buna bağlı birimlerin yöneticisi ve Yüksekokulun temsilcisidir. 2. Yüksekokulun akademik itibarını, imajını ve prestijini, Yüksekokulun üstlenmiş olduğu misyon, vizyon ve kalite hedefleri doğrultusunda korumak ve yükseltmek, 3. Yüksekokul Kuruluna başkanlık etmek ve Yüksekokulun bölümleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 4. Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokulun genel durum ve işleyişi hakkında Rektöre rapor sunmak, 5. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 6. Üniversite Senatosunun toplantılarına katılmak, 7. Üniversite Kuruluş Yasası ve Yüksekokul ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca görev yapmak, 8. Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin gerçekçi bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, 9. Öğrencilerin kaliteli, bilimsel, çağdaş ve huzurlu bir yüksekokul ortamında özgür, bağımsız yaratıcılığı ve bilimsel öğretimi özendirici dinamik ve kaliteli bir eğitim görmelerinin ve bunların devamlılığının sağlanmasından ve korunmasından, 10. Bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumludur. Müdür Yardımcısı: 1. Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde müdüre yardımcı olur. 2. Müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlük makamına vekâlet eder. 3. Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişlerinden müdüre karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Bölüm Başkanları: 1. Yüksekokulda okutulan dersler ile ilgili ders programlarını hazırlar 2. Dersleri verecek olan öğretim elemanlarının görevlendirilmesini müdürün de onayını alarak sağlar. 3. Öğrencilerin, eğitmenlerin ve eğitimin başarısını ölçmek için anketler hazırlamak. Yüksekokul Sekreteri: 1. Yüksekokulun idari işlerinden sorumlu yöneticisidir. 2. Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yüksekokula bağlı birimlere iletmek. 7

9 3. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Müdüre öneride bulunmak. 4. Müdürlüğün yazışmalarını yürütmek. 5. Müdürlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. 6. Yüksekokul idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasından sorumludur. Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU (Başkan) Öğr. Gör. Dr. Ömer KAYAALTI Öğr. Gör. Dr. Yılmaz DELİCE Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN Doç. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Mete ÇELİK Metin AKGÖBEK (Raportör) Sekreter: 1. Sekreterlik yaptığı yere gelen evrakı teslim almak, gereği için ilgilisine sunmak. 2. Havale olunan evrakın ilgili birimlerine intikalini sağlamak. 3. Sekreterliğin çalışmaları hakkında gizlilik esaslarına uymak 4. Sekreterlik yaptığı yerin telefon görüşmelerini temin etmek, alınan notları ilgiliye sunmak. 5. Gelen ziyaretçilerin görüşmesini sağlamak. 6. Sekreterlik yaptığı yer tarafından verilen görevlerle ilgili notları zamanında hatırlatmak. 7. Amirince verilen diğer görevleri yapmak. Öğrenci İşleri Memuru: 1. Öğrencilerin kayıt işlerini yapmak, eğitimleri ve dersleri ile ilgili bilgilerin kaydını tutmak, 2. Mezuniyet, kimlik, burs, diploma, sertifika, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek ve ilgili kayıtları tutmak, 3. Erkek öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek, 4. Öğrenci işleri ile ilgili yıllık rapor hazırlamak, Yazı İşleri Memuru: 1. Yıllık faaliyet raporu (duyurulması, toplanması) hazırlanması ve zamanında Rektörlüğe iletilmesini sağlamak. 2. Müfredat Proğramlarının (duyurulması, toplanması) düzenlenmesi ve zamanında Dekanlığa teslim edilmesini sağlamak. 3. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Kurul kararları ile ilgili her türlü yazışmaların, duyuruların yapılması. 4. Personelin izin işlerinin takibi, işlenmesi ve kontrolünün yapılması. 8

10 5. Personelin özlük işlerini ilgilendiren tüm yazışmaları yapmak ve takip etmek. 6. İlan duyuru vb. yazışmaları yapmak.(öğrenci İşleri ile ilgili olanlar hariç) 7. Dekan Sekreteri veya Bölüm Sekreteri izinli olduğu (rapor, yıllık izin veya Fakülte dışında bulunduğu) zamanlarda dönüşümlü olarak sekreterlik veya evrak işlerini yürütmek. 8. İdari soruşturma yazışmalarını yapmak. 9. İdari işlerin fotokopi işlerinin yapılması 10. Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. Hizmetli: 1. Hizmet binasının günlük temizliğini yapmak. 2. Göreviyle ilgili sarf malzemelerini ekonomik şekilde kullanır, demirbaş malzemelerin günlük bakımını yapar ve her an kullanıma hazır konumda bulundurur. 3. Birimler arasında evrak getirmek ve götürmek. 4. Üst yöneticiler ile diğer personel tarafından verilen görevleri yerine getirir. Kaloriferci: 1. Kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Yüksekokulumuza ait toplam m² alan üzerine kurulmuş bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan toplamda 4 katlı ve 4200 m² kapalı alana sahiptir. Okulumuzun 3 adet telefon hattı ve 1 adet belgegeçer, öğrenci kullanımına açık 4 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet donanım laboratuvarı, 1 adet elektronik laboratuvarı ve 1 adet drama salonu mevcuttur. Ayrıca Rektörlük Makamı tarafından 2011 yılında uhdemize verilen M.Hidayet TUTUM Kongre ve Kültür Merkezinde; Kütüphanemizde Sisteme kayıtlı adet kitap, 4 adet tarama bilgisayarı, 3 adet Sistem Bilgisayarı, 14 adet internete açık bilgisayarın bulunduğu 1 adet Bilgisayar Salonu, 1 adet Kütüphane giriş-çıkış kontrollü güvenlik (otomasyon) sistemi, ayrıca 250 kişilik Konferans Salonu, 10 kişilik misafirhane, 1 adet fuaye salonu, 1 adet öğrenci yemekhanesi, 1 adet personel yemekhanesi bulunmaktadır. 9

11 Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulumuz un Ön Cepheden Görünümü SEYRANİ KAMPÜSÜ M.HİDAYET TUTUM KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ M. Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi Hayırsever Dr.Sami Tutum tarafından Babası Hidayet Tutum adına Erciyes Üniversitesi Seyrani kampüsüne yaptırılarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ın katılımları ile açılışı yapılan M. Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi Seyrani kampüsün de öğrenciler, öğretim elemanları, personel ve faydalanmak isteyen kişilerin hizmetine sunulmuştur. Rektörlük Makamı tarafından 2011 yılında uhdemize verilen Kongre ve Kültür Merkezinin kapasite ve durum bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İç tefrişatı tamamlanan Kongre Merkezindeki Kütüphanemizde adet sisteme kayıtlı kitap, 4 adet tarama bilgisayarı, 3 adet Sistem Bilgisayarı, 14 adet internete açık bilgisayarın bulunduğu 1 adet Bilgisayar Salonu, 1 adet Kütüphane güvenlik sistemi, ayrıca 250 kişilik Konferans Salonu, 10 kişilik misafirhane, 1 adet fuaye salonu, 1 adet öğrenci yemekhanesi, 1 adet personel yemekhanesi bulunmaktadır. 10

12 M. Hidayet TUTUM Kongre ve Kültür Merkezinin Görünümü Taşınmazlar Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar YERLEŞKE ADI Seyrani Kampüsü Üniversite Erciyes Üniversitesi Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı(m²) Maliye Hazine (Tahsisli) Diğer TOPLAM (m²) AÇIKLAMA TOPLAM Kapalı Alanlarının Dağılımı YERLEŞKE ADI Develi Hüseyin Şahin MYO Kullanımdaki Kapalı Alan(m²) İnşaat Halindeki Kapalı Alan(m²) TOPLAM TOPLAM

13 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Toplam Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı YERLEŞKE ADI Eğitim İdari Bina Alanlar ı Laborat uar HİZMET ALANLARI Beslen me Kültür ve Kantin Spor Diğer(De po, Tesis, İdari) Develi Hüseyin Şahin MYO TOPLAM Taşınır Malzeme Listesi 1.2. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Su ve Deniz Taşıtları Grubu Tankerler Hava Taşıtları Grubu Motorlu Hava Taşıtları Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 41 12

14 Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş 04 Niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Adet 13

15 1.3- Eğitim Alanları, Derslikler EĞİTİM ALANI Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Anfi 3 Kapasite Kapasite Kapasite 251-Üzeri Sınıf 10 Bilgisayar Lab. 4 Drama Atölye 1 Diğer Lab. 2 TOPLAM Sosyal Alanlar ve Kafeteryalar Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar BÖLÜMLER Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin ve Kafeterya 1 240,00(Kapalı)+287,00(Açık) 100 TOPLAM Misafirhaneler Kapalı Kapasite (Kişi) Adet Alanı (m²) Kız Erkek Toplam Misafirhaneler(oda) TOPLAM Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Eğitim Salonu (Adet) TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri 14

16 Diğer Sosyal Alanlar Sinema Salonu Öğrenci Rehabilitasyon ve Spor Eğitim Merkezi Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Restorant Kültür Sanat Evi Yüzme Havuzu TOPLAM Hizmet Alanlar HİZMET ALANLARI Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler Adet Alan (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları 1 40 Atölyeler 15

17 2. Örgüt Yapısı ( Teşkilat Şeması ) Yüksekokul Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanlıkları Yüksekokul Sekreteri Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiszmetleri Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yazı İşleri Bilgisayar Teknolojileri Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Çocuk Gelişimi Programı Lojistik Programı Öğrenci İşleri Blgisayar Programcılığı Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı II. Öğretim Çocuk Gelişimi Programı II. Öğretim Tahakkuk İşleri Bilgisayar Programcılığı Programı II. Öğretim TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi) 16

18 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Okulumuz hizmet alanı içerisinde öğrenci ve personelimizin sürekli erişim sağlayabileceği kablosuz internet ağı hizmete sunulmuştur. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz için laboratuarlarda, idari personelimiz ve akademik personelimiz için de çalışma odalarında kablolu internet erişimi bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun internet bağlantı hızı aşağıdaki gibi özetlenebilir: Türk Telekom TTNET bağlantısı 50 MB. tir. Rektörlük üzerinden fiber bağlantı ile Ulaknet e çıkılmaktadır. Seyrani Kampüsünde bulunan binalara tahsis edilen hız da 50 MB. tir Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar Sunucular --- Yazılımlar --- Adet Masa üstü bilgisayar sayısı 197 Taşınabilir bilgisayar sayısı 8 TOPLAM Kütüphane Kaynakları Kütüphane Kaynakları (M.HİDAYET TUTUM KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ) Adet Kitap sayısı Basılı periyodik yayın sayısı -- Elektronik yayın sayısı -- Diğerleri -- TOPLAM

19 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Kaynaklar (adet) (adet) Projeksiyon 26 Slâyt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod okuyucu 3 Yazıcı 26 Çok Fonksiyonlu Yazı/Tarayıcı 4 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 5 Faks 1 Fotoğraf Makinesi --- Kameralar 58 Televizyonlar 1 2 Tarayıcılar 4 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM Araştırma Amaçlı (adet) D. İnsan Kaynakları Yüksekokulumuz 2013 yılı içerisinde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, Kurum içi 13, kurum dışı 21 Öğretim Görevlisi ve 1 Okutman ile eğitim öğretime devam etmiştir yılı için de en az 4 Öğretim Görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Profesör ÜNVAN Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Kadroların İstihdam Şekline Göre (Diğer Birimlerde) Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Doçent 1 18

20 Yard. Doçent 4 Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Akademik Personelin Bölümlere Göre Dağılımı Anabilim Dalları Prof. Doç. Bilgisayar Teknolojileri Böl. Yönetim ve Organizasyon Böl. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Böl. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl. Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Topl Öğretim elemanı başına düşen haftalık teorik ders saati Haftalık Toplam Teorik Ders Saati Haftalık Teorik Ders / Öğretim Elemanı Sayısı Unvan Profesör Doçent 3 3 3/1 3/1 Yrd. Doçent /5 38/4 Öğretim Görevlisi /24 323/16 Okutman /4 46/6 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 19

21 4.3- Üniversitemizde Ders Saati Ücretli Görevlendirilen Akademik Personel Profesör ÜNVAN Ders Saati Ücretli Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Çalıştığı Bölüm Doçent 1 Mühendislik Fak. Yard. Doçent 4 Mühendislik Fak. Sosyal Bilimler Y.O. Sağlık Bilimler Fak. Öğretim Görevlisi 3 Mühendislik Fak. Sosyal Bilimler Y.O. Halil Bayraktar M.Y.O. Araştırma Görevlisi Uzman Okutman 6 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Kurum içi- Kurum Dışı Öğr.Elem. 4 Özel TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 0 23,08 23,08 30,77 15,38 7, Akademik Personelin Hizmet Süreleri AKADEMİK PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21- Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 23,08 15,38 15,38 30,77 15, İdari Personel İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler

22 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 3 3 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 1 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 45,45 18,19 36, İdari Personelin Hizmet Süreleri İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21- Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 18,18 18,18 9,09 9,09 9,09 36, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) 18,18 27,27 18,18 36,

23 4.10- Sözleşmeli İdari Personel Dağılımı BİRİMLER Develi Hüseyin Şahin MYO Çalışan PERSONEL SAYISI 657/4-B 4.11 İşçiler İŞÇİLER (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 5/12 5 Vizesiz İşçiler (3 aylık) TOPLAM 5/ Personel Atanmasına/Ayrılmasını İlişkin Bilgiler 2014 ve Önceki 2014 Yılında Ayrılan Personel Sayısı Yılda Ataması Yapılan Personel Emekli Diğer Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Sunulan Hizmetler 5.1 Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları BİRİMİN ADI I.Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Top. Erkek Kız Top. Erkek Kız Develi Meslek Yüksekokulu TOPLAM

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Kayseri /Develi, MART 2014 İÇİNDEKİLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU -ii- İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Erciyes Üniversite Senatosu 01.01.2003 tarihindeki almış olduğu

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı