2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2015

2 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak 2014 yılını çok verimli bir şekilde geride bıraktık. Gerek fiziki, sosyal ve akademik anlamda, gerekse de gelişim ve büyüme anlamında önemli mesafeler aldık. Bu gelişim Kilis imizin de çehresini değiştirmiştir. Üniversitenin öncülük ettiği değişimi ve üniversite bilincinin toplumda nasıl yerleştiğini artık somut bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Üniversite-toplum kaynaşmasını sağlamak için, sivil toplumun temsilcileri olan derneklerimiz, vakıflarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, iş adamlarımız, esnafımız kısaca toplum katmanlarını temsil eden bütün kuruluşlarla ve kişilerle temas halindeyiz. Düzenlediğimiz program ve etkinliklere, akademik açılış ve mezuniyet törenlerimize toplum temsilcilerini de davet ediyoruz, onların da fikirlerini alıyoruz. Bir kentteki üniversitenin gelişiminde üniversite-toplum kaynaşmasının ve dayanışmasının önemli bir nokta olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca Kilis teki yerel basın kuruluşlarına ve ulusal medya temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite Olarak İyi Bir Konumdayız Kilis 7 Aralık Üniversitesi, evrensel ölçekte bilgi üreten ve 2007 yılından bu yana değişim ve gelişim çalışmalarına hız kazandıran bir üniversite olarak Türkiye nin hızla 2

3 gelişmekte olan yeni üniversitelerinden biridir. Üniversitemizde 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 5 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bu birimlerde 18 Önlisans, 47 Lisans programı yer almakta, Enstitülerimize bağlı olarak toplam 13 Lisansüstü program bulunmaktadır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde üç kademede derece ve diploma verilmektedir. Bunlar ön lisans, lisans ve yüksek lisans dereceleridir. Söz konusu derecelerin süreleri; ön lisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl, yüksek lisansta 2 yıldır. Bir öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Üniversitenin öğretim dili Türkçe dir. Fakültelerin bazı bölümlerinde, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulun tüm bölümlerinde zorunlu olarak staj yapılmaktadır. Staj süreleri 20 ile 30 iş günü arasında değişmektedir. Akademik birimlerimizde birinci ve ikinci öğretim programları mevcuttur. Avrupa Birliği değişim programları kapsamında tüm birimlerimizde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda müfredat ve program geliştirme çalışmaları Bologna sürecine uygun olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmalarını da etkileyen bir çıktı göstergesi olan mezuniyet not ortalamalarının önlisans ve lisans için 4 lük not sistemine göre en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla üniversite genelinde desteklenen 47 öğrenci topluluğu mevcuttur. Öğretim süreçleri, öğrenci otomasyon sistemi ile desteklenmekte ve bu süreçlerde öğrenci memnuniyeti yüksek bir düzeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerin kayıt yenileme, harç işlemleri, notları ve diğer tüm kişisel bilgileri bu sistem ile izlenmekte ve denetlenmektedir. Eğitim-Öğretim süreçlerinin önemli bir ayağı olan bilgi ve teknoloji kaynakları açısından güçlü bir alt yapıya sahip olan Üniversitemiz Kütüphanesinde 5 adet çevrimiçi veritabanı mevcuttur. Kütüphanemizde 550 adet görsel yayın materyali ve adet kitap bulunmaktadır. Kütüphanemiz üniversite dışındaki araştırmacılara da açıktır. Akademik ve idari personelimiz ile öğrenciler kampüs dışından da veri tabanlarına ulaşabilmektedir. Aynı zamanda kütüphanemizde yer alan yayına açık erişim imkanı da bulunmaktadır. Üniversitemizin internet bağlantısı, Metro Ethernet bağlantısı ile 50 Mb tır. Bilgi İşlem Merkezine güvenlik sistemi (firewall) kurularak dışarıdan gelebilecek tehditlere (virüs vb.) karşı sistem koruma altına alınmıştır. Üniversitemizin sistem altyapısında kullanılmak üzere gerekli donanım (server,switch vb.) alımları gerçekleştirilmiştir Kütüphanede katalog taramasında kullanılmak üzere bir adet sunucu bilgisayar kurularak Kütüphaneye teslim edilmiştir. Üniversitemizin Ana Kampüsünde 2 adet, Karataş Kampüsünde 1 adet olmak üzere 3

4 toplam 3 adet yemekhane mevcuttur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, öğrencilerine burs konularında yardım etmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde sağlık hizmetleri kampüs içerisinde bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte, öğrencilere sağlık hizmeti verilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2014 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının yer aldığı 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Prof.Dr.Đsmail GÜVENÇ Rektör 4

5 2. GENEL DEĞERLENDĐRME Dünyada özellikle yüzyılımızın son çeyreğinde ciddi değişiklikler söz konusu olmuştur. Küreselleşme, kalite olgusu, dışa açıklık, kaynakların etkin kullanımı ve artan rekabet şartları gibi gelişmeler hemen tüm ülkeleri ve bu ülkelerin kurumlarını etkilemiştir. Bu anlamda, kamu kurumlarının daha etkin ve daha rekabetçi bir politika izlemeleri, bu politikaya uygun olarak da yeniden yapılanmaları söz konusudur. Bu politikanın bir sonucu olarak birtakım yeni yapılanmalar ve organizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Türk üniversiteleri de daha çağdaş, dünya ile uyumlu ve daha etkin bir yapıya kavuşmayı hedefleyerek yeniden yapılanma sürecinde yerlerini almak için çalışmaktadırlar Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon, bir organizasyonun var olma nedenidir. Vizyon ise, bir organizasyonun ne olabileceğine ilişkin heyecan oluşturan ileri görüşlülük veya organizasyonun potansiyel geleceğini ifade eden bir fotoğraf olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında vizyon ve misyon kavramlarının genellikle birbirinin yerine kullanılmakta olduğu görülmektedir. Oysa bu iki kavram birbirinden farklılık arz etmektedir. Misyon, bir organizasyonun var olma nedenini ifade ederken, vizyon hayal edilen geleceği ifade etmektedir. Değer kavramı ise, bir organizasyonun sahip olduğu etik kuralları, diğer bir ifadeyle organizasyonun üstün yönlerini göstermede kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, Misyonumuz Đnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak. 5

6 2.1.2.Vizyonumuz Eğitim-öğretim ve araştırmada kaliteyi hedefleyen, paydaşlarının gereksinimlerine hızlı çözüm üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen bir üniversite olmak Temel Değerlerimiz Yenilikçilik Şeffaflık Katılımcılık Sosyal Sorumluluk Bilimsel Özgürlük Hesap verilebilirlik Adillik Dürüstlük Đnsan Odaklılık Üretkenlik Öncüllük 3. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĐ Akademik personelin niceliğini ve niteliğini arttırmak. Fiziksel ve teknolojik alt yapıyı güçlendirmek. Nitelikli bireyler yetiştirmek. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın ve projeler üretmek. Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmek. Sunulan hizmetlerde nicelik ve niteliği arttırmak. Üniversitede örgüt kültürü oluşturmak. Üniversitemizin yabancı öğrenciler tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak. 6

7 4. KURULUŞ YATIRIMLARININ FĐNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemizin 2014 yılı Yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı TL dir ve tamamına yakını merkezi yönetim bütçesinden finanse edilmiştir. Yıl içinde TL eklenen ve TL düşülen ödenekle birlikte TL olan ödeneğin tamamı serbest bırakılmıştır. 1.üç ayda TL, 2.üç ayda TL, 3.üç ayda TL, 4.üç ayda TL serbest bırakılmıştır. Yıl içinde ödeneğin TL si harcanmıştır. 5. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ 5.1. Akademik Birimler ve Bölümler Üniversitede fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki gelişim durumu Tablo.1-2 de verilmiştir. Böylece kanunla kurulan fakülte ve meslek yüksekokulları aktif hale getirilmiş, var olan bölümlere de yenileri eklenmiştir. Tablo.1 Akademik Birim Sayılarının Yıllara Göre Gelişim Durumu Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü

8 Tablo.2 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kuruluş Tarihlerine Göre Dağılımı Fakülteler Kuruluş Tarihleri Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (MREF) 2008 Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) 2008 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2009 Mühendislik Mimarlık Fakültesi (MMF) 2010 İlahiyat Fakültesi 2012 Ziraat Fakültesi 2013 Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2012 Yüksekokullar Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu (YŞSYO) 2008 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2011 Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu (MYO) 2008 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 2009 Üniversitemizde 2014 yılı itibariyle toplam 65 bölüm mevcuttur (Tablo.3). 42 bölümümüz aktif olup öğrencisi bulunmaktadır (Tablo.4). Aktif olan bu bölümlerden 28 inin Đkinci Öğretimi bulunmaktadır (Tablo.5). 8

9 Tablo.3 Toplam Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Fen Edebiyat Fakültesi M.R. Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Đlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu SYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Toplam Tablo.4 Aktif Bölüm Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Fen Edebiyat Fakültesi M.R. Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu SYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Toplam Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde mevcut kaynakların daha etken ve etkin kullanımını sağlamak için II.öğretime öğrenci alımına önem verilmiştir. Mevcut bölümlerimizde imkanları yeterli olanların tamamına II. Öğretim öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. 9

10 Tablo.5 Bölümlerin Yıllar Đtibariyle I. ve II. Öğretim Programlarına Dağılımı Fakülteler FEF I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. Fizik Kimya Biyoloji Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Coğrafya Doğu Dilleri ve Edb. Matematik Felsefe Mol. Biyoloji ve Genetik MREF Sınıf Öğrt. Sosyal Bilgiler Öğrt. Türkçe Öğrt. Okul Öncesi Öğrt. Fen Bilgisi Öğrt. İİBF İşletme İktisat MMF İnşaat Müh. Gıda Mühendisliği İlahiyat Fak. Din Kült.ve Ahlak Bilg. Öğrt. İlahiyat Bölümü 10

11 Yüksekokullar I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. I.öğr. II.öğr. YŞSYO Hemşirelik MYO İnşaat Teknolojisi Makine ve Metal Tekn. Elektrik Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İşletme Yönetimi Gümrük İşletme Dış Ticaret Gaz Tesisatı ve Tekn Bilgisayar Programcılığı Tekstil Teknolojisi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bahçe Tarımı Turizm ve Otel İşletmeciliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı Yapı Denetimi İş Sağlığı ve Güvenliği SHMYO İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dok. ve Sekr. Yaşlı Bakımı Optisyenlik Çocuk Gelişimi 11

12 Üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezleri ile bilimsel çalışmalar için altyapının oluşmasını sağlamak; araştırma, eğitim, danışmanlık hizmeti vererek ihtiyaç duyulan uygulamaları geliştirmek; bununla birlikte üniversite öğrencilerine mesleki uygulama imkanı sunmak amaçlanmıştır. Bu merkezler şunlardır: Kilis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 5.3. Akademik ve Đdari Personel Akademik Personel Tablo.6 Öğretim Elemanı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Kilis 7 Aralık Üniversitesi ne 2013 yılında öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında 52 adet araştırma görevlisi alınmıştır. Bunlar farklı üniversitelerde üniversitemiz adına lisans üstü çalışmalarını devam ettirmektedir. Üniversitemiz adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı ülkelere gönderilen personel sayısı 2008 yılında yok iken, 2014 yılında 53 adede ulaşmıştır. Bu ve ÖYP kapsamındaki öğrencilerin üniversitenin gelecekteki insan kaynağı olması beklenilmektedir. 12

13 Tablo.7 MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenlerin Yıllara Göre Dağılımı MEB Bursuyla Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görenler Đdari Personel Tablo.8 Kadrolu Memur Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Kadrolu Memur Sayıları Tablo.9 Güvenlik ve Diğer Hizmet Alım Personel Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Güvenlik Görevlisi Sayıları Hizmet Alımı ile Çalışan Sayıları Toplam Öğrenciler Üniversitemizde eğitim-öğretim yılı itibariyle 7417 öğrenci öğrenim görmektedir. Ön lisans düzeyinde 2021, lisans düzeyinde 5197 ve yüksek lisans düzeyinde 199 adet öğrenci bulunmaktadır (Tablo.10). 13

14 Tablo.10 Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Toplamı Fakülteler ve Yüksekokullar Fen Edebiyat Fakültesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Đlahiyat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Lisans Toplamı Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Toplamı Kütüphane Üniversite Kütüphanesi Merkez Kampüstedir m² lik kapalı alan üzerine kurulu, 2 katlı bir binada hizmet veren kütüphanenin birinci katında yaklaşık 250 m² lik, 116 kişi kapasiteli bir okuyucu salonu, internet erişim merkezi ve çalışma salonları ile idari birim ofisleri bulunmaktadır. Burada Belgelerin Diliyle Kilis Kitaplığı köşesi oluşturulmuştur. Đkinci katın tamamı kitap salonu olarak düzenlenmiş olup bu salondaki kitap rafları yenilerek modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Öğrenci ve personelimizin saatleri arasında kütüphaneden yararlanmaları mümkündür. Kütüphaneye ait bazı bilgiler Tablo.11 de sunulmuştur. 14

15 Tablo.11 Kütüphane Kaynaklarının Yıllara Göre Dağılımı Kitap Sayısı Nadir Eser Sayısı Süreli Yayın Elektronik Kitap Görsel-Đşitsel Materyal Sayısı Veri Tabanı Sayısı Kayıt Yaptıran Okuyucu Sayısı Ödünç Verilen Kitap Sayısı (Kişi) Kullanılan Kütüphane Otomasyon Programı YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM YORDAM Okuyuculara Tahsis Edilmiş Bilgisayar Sayısı (Adet) Görme Engelliler Đçin Kitap Okuma Sistemi Okuma Salonu (Kişi) Toplam Raf Uzunluğu (Metre) Kitap Salonu (m 2 ) Okuma Salonu (m 2 )

16 5.6. Bütçe Đmkanları Tablo.12 Bütçe Đmkanlarının Yıllara Göre Dağılımı Toplam Bütçe Yatırım Bütçesi Diğer Bütçe Harcama Oranı %75, %87, %93, %78, %87, %97, %73, Fiziki Gelişme periyodunda kampus (yerleşke) kurulması, mevcut binalarda bakımonarım çalışmaları ve yeni binaların ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılması temel çalışma alanları olmuştur. Üniversitemizde toplam kapalı alan miktarları Tablo.13 te sunulmuştur. Tablo.13 Toplam Kapalı Alan Miktarları Toplam Kapalı Alan m² , , , , , , , Kampüsler Kilis 7 Aralık Üniversitesi, halihazırda iki kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar: Merkez Kampüs ve Karataş Kampüsüdür. Merkez Kampüs alan miktarı: ,52 m², Karataş Kampüsü alan miktarı: ,95 m² dir. Her iki kampus de şehir merkezindedir. Üçüncü kampüsümüz olan Mercidabık Kampüsü arazisinin tahsisi yapılmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir. Merkez Kampüste imar faaliyetleri, Yerleşke Yapı Planına (Đmar Planı) göre yapılmaktadır. Bu Yerleşke Yapı Planı Şekil.1 de sunulmuştur. Karataş Kampüsümüzde Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uluslararası öğrenci yurdu yer almaktadır. Diğer tüm akademik ve idari birimler, sosyal tesisler ile eğitim-uygulama-araştırma merkezleri ise Merkez Kampüste bulunmaktadır. 16

17 Şekil.1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yerleşke Planı 17

18 Tamamlanan Yapılar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde periyodunda tamamlanıp mensupların hizmetine sunulan yapılar Tablo.14 te verilmiştir. Tablo Periyodunda Hizmete Açılan Yapılar Sıra No Yapı Hizmete Açılış Kapalı Alanı (m²) 1 Đlahiyat Fakültesi Yerleşke Telçit Yapımı Mühendislik Mimarlık Fakülte Binası Doğalgaz Dönüşümü Yapılması Çevre Duvarı Yapımı Rektörlük Hizmet Binası Konferans Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Çevre Düzenlemesi ve Spor Alanları Lojman 2. Etap Lojman 1. Etap Lojman TOKĐ Halı Sahalar ve Dinlenme Salonları ,21 Peyzaj Düzenlemeleri Öğrenci Yurdu Karataş Kampüsü Giriş Kapısı (güvenlik alanı) Merkezi Derslik ,81 17 Sosyal ve Kültürel Merkez ,36 18 Altyapı(galeri) m(uzunluk) 19 Merkez Kampüs Giriş Kapısı (güvenlik alanı) 20 Kilis Evi 312, Kilis Evi Bahçesi ve Çevresi Kapalı Spor Salonu

19 Đlahiyat Fakültesi Đlahiyat Fakültesi 2014 yılında hizmete açılmıştır m 2 kapalı alana sahip olan fakülte binasının derslik alanı m 2 olup öğrenci kapasitelidir Telçit Yapımı 3. yerleşkeye telçit yapımı işi 2013 yılında başlamış olup 2014 yılında tamamlanmıştır Devam Eden Yapılar Tablo Yılında Tamamlanan ve Devam Eden Yapılar Sıra Yapı Gerçekleşme Oranı (%) Sözleşme Bedeli No (1.000 TL) 1 Ziraat Fakültesi Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi İstinat Duvarı Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım İşi 6 Merkezi Derslik Binası Merkezi Araştırma Laboratuvarı

20 Ziraat Fakültesi Amfi Tiyatro ve Yaya Yolu Düzenlemesi Đstinat Duvarı 20

21 Su Deposu ve Çevre Düzenlemesi Sosyal Kültürel Merkez Binası Bakım Onarım Đşi Merkez Binası Derslik Binası Planlanan Projeler Üniversitemizde 2015 yılında yapmayı planladığımız yapılar şu şekildedir: 1. Araç Parkı ve Depo Yapımı 2. Çevre Yolu ve Đhata Duvarı 3. Bakım Onarım Đşi 21

22 5.8. Bilgi Đşlem Alt Yapısı Her iki kampüste de tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde bilgi işlem alt yapısı oluşturulmuştur. Tüm akademik birimlerimizde bilgisayar laboratuarları kurulmuştur. Tablo.16 Bilgi Đşlem Alt Yapısındaki Değişiklikler Malzeme İsmi Masaüstü Bilgisayar sayısı Dizüstü Bilgisayarlar Terminal Bilgisayarlar İnternet Bağlantı Hızı (Msps) Sunucu Bilgisayar Kenar Switch(24 lü) Kenar Switch(48 li) Merkez Switch Data Storage Yedekleme Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağı(10KVA) İnternet Kullanıcı Sayısı Yaygın wireless sistemi sayısı

23 Tablo.17 Üniversitemizdeki Mevcut Yazılımlar Programın Adı Kullanılan Birim Kullanım Amacı Alım Tarihi EBYS Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Takip ve Arşivleme 2013 Sanal Tur Genel Sekreterlik Üniversite Tanıtımı 2013 Erasmus Dış İlişkiler Erasmus İşlemleri 2013 Avira Antivirüs Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güvenlik FileMaker Pro 11 VLA Edu Server+5 Kullanıcı Kütüphane ve Dok. DB Yordam Programı için 2011 Optikos Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Sınav Kâğıtlarını Optik Okuma 2011 Yabancı Diller, Türk Dili ve Enformatik Bölümü Oracle Veritabanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversite Otomasyonu 2011 AntiKor Güvenlik Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Bilgisayar Ağı Güvenliği 2011 Sanallaştırma Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Sistem Odası 2011 AntiKor Web Filtreleme Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Web Filtreleme ve Kayıt Tutma 2010 Personel Otomasyonu Personel Daire Bşk.lığı Personel İşlemleri 2010 SGB Net Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ayniyat ve diğer SGB İşlemleri 2010 KBS SAY2000i SGB Net Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Ödeme İşlemleri 2009 Ayniyat ve diğer SGB işlemleri 2010 Üniversite Otomasyonu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci ve Personel İşlemleri 2009 Yordam Kütüphane ve Dok. DB Katalog Taraması 2009 Bütçe ve Muhasebe Otm. Egemen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe ve Muhasebe 2009 Bilgisayar STA4-CAD V13.0 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgisayar Destekli Statik Analiz 2009 SİNERJİ HUKUK Hukuk Müşavirliği Hukuk Yazılımı 2013 VECAMBACKUP Bilgi İşlem D. Bşk.lığı Yedekleme Dış Đlişkiler Ofisi Dış Đlişkiler Ofisi, akademik ve idari birimler ile işbirliği içerisinde, proje, Erasmus ve Farabi değişimi, diğer üniversiteler ile işbirliğinin yürütülmesinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti vermektedir Erasmus Programı Üniversitemiz, AB ülkeleri ile değişim programı olan Erasmus Programına 2010 yılında kabul edilmiştir (Bkz. Erasmus Extended University Charter). Erasmus Programı 23

24 kapsamında 17 ülkeden 55 farklı üniversite ile üniversitemiz arasında ikili anlaşma yapılmıştır. Erasmus Programı dahilinde öğrenci ve personel değişimi Tablo.18 de sunulmuştur. Kültürel ve Bilimsel Đşbirliği Kapsamında Yapılan Anlaşmalar 1- Uluslararası Burç Üniversitesi- Bosna Hersek 2- Al-Manar University of Tripoli-Lübnan 3- Trakia University- Bulgaria 4- Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (Genetik ve Sitoloji Enstitüsü) 5- Belarus Devlet Tarım Akademisi Tablo.18 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Hareketliliği, Anlaşma Sayıları ve Erasmus Bütçesi Öğretim Yılı Öğrenci Personel Anlaşma Sayıları Erasmus Bütçesi Gelen Giden Gelen Giden Farabi Programı Program çerçevesinde üniversitemizin yurtiçinde 65 üniversite ile iş birliği bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretim üyesi değişimi ders alma ve ders verme hareketliliği karşılıklı olarak gerçekleştirilmiştir. 24

25 Tablo.19 Farabi Öğrenci Değişim Hareketliliği Yıl Gelen Giden Toplam Mevlana Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Üniversitemiz bu programa dahil olup Arnavutluk, Bosna Hersek ve Gürcistan ile ikili anlaşmalara imza atmıştır Yayın, Proje ve Laboratuvarlar Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde bilimsel yayınların gelişmesi için gerek altyapı gerekse kültürel gelişime yönelik önemli adımlar atılmıştır. 25

26 Bilimsel Yayınlar Tablo.20 Yıllara Göre Bilimsel Yayınlar Akademik Birim Yıllar Uluslararası (A) Ulusal (B) Faaliyet A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Toplamı Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

27 Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu A1: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A2: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınlar, A3: Basılmış uluslararası kitap veya kitap bölümü, A4: Uluslararası Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler B1: Ulusal hakemli dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B2: Ulusal hakemsiz dergilerde basılmış bilimsel yayınlar, B3: Ulusal kitap veya kitap bölümü, B4: Ulusal Kongre, sempozyum ve konferansta sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi Üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek için BAP birimi 2009 yılında kurulmuştur. Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına katkı sağlama amacıyla proje ödenekleri tahsis edilmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle proje ödenekleri yer almaktadır. Tablo.21 Yıllara Göre Bilimsel Araştırma Projeleri Yıllar Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi TÜBİTAK Destekli Proje Sayısı Proje Toplam Bütçesi Toplam

28 Laboratuarlar ve Atölyeler Kilis 7 Aralık Üniversitesi ndeki laboratuarlar, üniversitemizin araştırmacılarına bilimsel çalışmalarında yardımcı olmakla birlikte bölgede ihtiyaç duyulan test ve ölçüm isteklerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bunlar; interaktif, yabancı dil (multimedya), fizik, kimya, biyoloji, elektrik, bilgisayar ve toprak analiz laboratuarı ile makine, inşaat, tekstil ve doğalgaz atölyesidir. Laboratuar ve atölyelerin yer aldığı birimler Tablo.22 de sunulmuştur. Tablo.22 Laboratuarlar ve Atölyelerin Yer Aldığı Birimler Laboratuar Adı Yer Aldığı Birim Laboratuar Sayısı İnteraktif Laboratuar Merkezi Derslik Binası 1 Yabancı Dil Laboratuarı(Multimedya Sınıfı) Merkezi Derslik Binası 2 İnternet Erişim Merkezi Sosyal ve Kültürel Merkez 1 Toprak Analiz Laboratuarı Merkezi Derslik 1 Bilgisayar Laboratuarları Tüm Akademik Birimler 19 Öğrenci Laboratuarları ve Atölyeler Tüm Akademik Birimler 32 Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarları Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 Toplam 58 28

29 5.11.Ulaşım ve Taşıtlar Ring Uygulaması Üniversitemiz Merkez ve Karataş Kampüsleri arasındaki ulaşımın daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ring uygulaması başlatılmıştır Personel Servisi Üniversitemizin il genelinde farklı güzergahlara personelin tamamının yararlanabildiği personel servisi bulunmaktadır Taşıtlar Araç parkımız yeni araçlarla zenginleştirilmiştir. Üniversitemize ait araçların yıllara göre dağılımı tablo.23 te verilmiştir. Tablo.23 Üniversitemize Alınan Taşıtlar 2008 Aracın Adı Modeli Binek (Doğan) 1995 Binek (Kartal) 2000 Binek (Kartal) 1990 Binek (Megan) 2005 Yarım Otobüs Binek (Toyota Verso) 2009 Binek (Linea) Binek (Avensis) 2010 Pick UP Binek (Fluence) 2011 Binek (Fluence) 2011 Otobüs 2011 Otobüs Binek (Fluence) Binek (Fluence) Kamyon (Temsa) Otobüs (Temsa) Otobüs (Temsa) Otobüs Golf Arabası Toyota rav

30 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI Üniversitemiz 2012 yılında toplam kapalı alan miktarı m2 iken, 2013 ve 2014 yılında ,89 m2 ye ulaşmıştır. Toplam kapalı alan miktarında %76 oranında artış gerçekleşmiştir yılında sermaye giderleri toplam ödeneğimiz TL olup, bunun TL si harcanmıştır. Đlgili projeler kapsamında ödeneklerin etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI 7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu KĐLĐS 7 ARALIK ÜNĐVERSĐTESĐ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim * Spor Teknolojik Araştırma TOPLAM *2 TL kamulaştırma dahil 30

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2014 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak 2013 yılını çok verimli bir şekilde geride bıraktık. Gerek fiziki, sosyal ve akademik

Detaylı

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU f 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2017 İçindekiler TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 1-GENEL BİLGİLER... 4 1.1-Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 4 2-KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2013 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulduğu 2008 den bu yana hem fizikî alt yapı ve imkânlar hem de öğretim elemanı kalitesi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin eğitilmesi olacaktır M. Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.kilis.edu.tr KÝLÝS 7 ARALIK ÜNÝVERSÝTESÝ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý www.kilis.edu.tr Cumhuriyetimize

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2014 SUNUŞ Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 15-Mar-2013 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1.Genel Değerlendirme

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 FAALİYET PLANLAMASI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 FAALİYET PLANLAMASI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler.... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler...... 4 ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Mart 2014 Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE İçindekiler 1.Genel Değerlendirme... 4 2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları... 7 Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

Bu Protokol,..U./..V?*/20l!İf. tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, 20f9... yılına kadar geçerlidir.

Bu Protokol,..U./..V?*/20l!İf. tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, 20f9... yılına kadar geçerlidir. Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 216 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 217 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR

T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015 İZMİR 1 1-YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 4 2.1.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2014 16 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. Genel Değerlendirme 3 1.1 Üniversitemiz

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2013 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 1 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 1 1.3-2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YL YATRM PROGRAM PROJE AD YER (İL ve İLÇESİ) BAŞLAMA BİTİŞ YL PROJE TUTAR DŞ TOPLAM 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATRM DŞ DŞ TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK KREDİ ÖZKAYNAK

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 4 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 4 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 4 2.3. Üniversitemizin

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 29 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 21, ÇANKIRI İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 1 2. Genel Değerlendirme 2 2.1.Üniversitemizin Vizyonu 2 2.2.Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ...3

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

KTÜ 2015 Yılı Yatırın Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ... 2- GENEL DEĞERLENDİRME... A- Misyon ve Vizyon..... B- Stratejik Amaç ve Hedefler 3-2015 YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI. 4-2015 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU.. 5-2015

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOÇ. DR. MURAT BARUT Müdür V. BAŞLIKLAR MİSYON VİZYON İDARİ YAPI TARİHÇE ANABİLİM DALLARI PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 1. Genel Değerlendirme İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ), Temmuz 2010 da Türkiye Cumhuriyeti nin 98. devlet üniversitesi olarak kuruldu.

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Detayı Yapılacak Ödenek ı 2016H032680 11.500 11.500 2016 2016H032680 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane (11.500m2) Merkezi Yemekhane (5.000m2) Mimarlık Fakültesi (16.985m2) 2016-2018 42.207

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM

MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM MİSYON VİZYON ORGANİZASYON ŞEMASI AKADEMİK/ İDARİ YAPI YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMLARI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI HAREKETLİLİK SAYILARI AKREDİTASYON FİZİKİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 40.738 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI (İCMAL) PROJE PROJE ADI YER BAŞLAMA/ BİTİŞ YILI 205 YILI (.000 TL) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TOPLAM 25.548 4.225 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAM 22.998 37.707

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ FARABİ DEĞ İŞİM PROGRAM I PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanınız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2012 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu 1 Toplantı Dönemi 2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2-Yatırımcı Kuruluşun Adı Artvin Çoruh Üniversitesi 3-Toplam Proje Sayısı Toplam 6 Proje mevcuttur.

Detaylı