T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a) 1-Personel Giderleri b) -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 4 c) -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 d) 5-Cari Transferler 5 e) 6-Sermaye Giderleri 6 B. Bütçe Gelirleri 7 a) -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8 b) 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 c) 5-Diğer Gelirler 9 C. Finansman 9 II. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1 III. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1 A. Bütçe Giderleri 1 B. Bütçe Gelirleri 1 C. Finansman 1 IV. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 14 EK- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 15

3 SUNUŞ Üniversitemiz, Mayıs 8 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuş ve ilk bütçemiz 9 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Çağdaş ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyümekte olan Üniversitemiz bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran, sorgulayan, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla bütün eğitim etkinlikleri, gelişen teknoloji ve imkânlarına uygun makine ve teçhizatla donatılmış derslik ve laboratuarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak amaç ve hedeflerine ulaşmada hızla ilerleme kaydetmiştir. 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "1 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör

4 I. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemizin Ocak - Haziran 1 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 67, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 1, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 14, Cari Transferlerin %, Sermaye Giderlerinin %7, olduğu görülmektedir. 11 Ocak-Haziran döneminde t harcama gerçekleşmiş iken 1 Ocak-Haziran döneminde % 4 oranında artış ile t harcama gerçekleşmiştir. % 1 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET P. GİDERLERİ MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 6 SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARIN DAĞILIMI 1 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

5 İlk altı aylık gerçekleşme oranları incelendiğinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinde başlangıç ödeneğine göre harcamaların ilk altı ay için fazla olduğu görülmektedir. Üç yeni fakültenin açılmasına doğru orantılı olarak personel sayısındaki artış bu durumun nedenini oluşturmaktadır BÜTÇE RAKAMLARI KARŞILAŞTIRMA PERSONEL SGK DEVLET P. MAL VE 5 CARİ 6 SERMAYE GİDERLERİ GİDERLERİ HZM.ALIM TRANSFERLER GİDERLERİ GİDERLERİ 11-1 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GİDER KALEMİ 11 1 ARTIŞ ORANI 1 PERSONEL GİDERLERİ , SGK DEVLET P. GİDERLERİ , MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ ,6 5 CARİ TRANSFERLER ,9 6 SERMAYE GİDERLERİ ,8 TOPLAM , OCAK-HAZİRAN a) 1-Personel Giderleri: Üniversitemiz 1 yılı bütçesine Personel Giderleri için t ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 6'lık kısmını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8 oranında artış göstermiştir. 11 Personel Giderleri 1 Personel Giderleri OCAK ŞUBAT NISAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7 b) -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için t.. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 6'ını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 4 oranında artış göstermiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM SGK DEVLET PRM. GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN c) -Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için t ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 5'ini oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % oranında artış göstermiştir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4

8 11 Mal ve Hzm. Alm. Gd. 1 Mal ve Hzm. Alm. Gd. OCAK MART NISAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN d) 5-Cari Transferler: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Cari Transferler için t 574. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 55'ini oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 119 oranında artış göstermiştir. 11 Cari Transferler 1 Cari Transferler ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5

9 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN e) 6-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için t 17.. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 6'sını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8 oranında artış göstermiştir. 11 Sermaye Giderleri 1 Sermaye Giderleri OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6

10 B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Ocak - Haziran 1 dönemi ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tüm gelirlere oranı % 8, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 89, Diğer Gelirler % olduğu görülmektedir. 11 Ocak-Haziran döneminde t gelir gerçekleşirken 1 Ocak-Haziran döneminde ise % 69 oranında artış ile t gelir gerçekleşmiştir. % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5 DİĞER GELİRLER OCAK - HAZİRAN 1 GELİR DAĞILIMI 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7

11 OCAK-HAZİRAN 11 OCAK-HAZİRAN 1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 5 DİĞER GELİRLER GELİRLERİ ÖZEL GELİRLER a) -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t gelirin % 8'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 45 artış ile t ulaşmıştır. -TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 11 1 Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri.595, 6.5, Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri 1.48,1 i n 79 /9, nn Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ikinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezli Yüksek Lisans Geliri ,6 54./6,// «AH 1(^ , ,18 71 /1/.4, AI 8Q 98.59,65 Doktora Gelirleri,.91, Sosyal Tesis işletme Geliri 9.86,5 Diğer Hizmet Gelirleri., ı ıır\ nn Lojman Kira Gelirleri.98, ,4 197, 7Û 6/9, on.9,18 / 18 6 TOPLAM , , 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 8

12 b) 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t ,61 gelirin % 9,8'i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t , iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 7,75 artış ile t ,78 ulaşmıştır. 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER 11 1 Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar A un 41.8./ TOPLAM c) 5-Diğer Gelirler: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t ,61 gelirin %,84'ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 17.9,95 iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 498,9 artış ile t 14.78,48 olmuştur. 5- DİĞER GELİRLER 11 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1 99 Mevduat Faizleri Diğer Faizler.414 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Q1 Diğer idari Para Cezaları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler OÎ O'JS TOPLAM C. Finansman 1 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan t giderin; t 'i Öz Gelirler ile, t 5.77 'i Şartlı Bağış ve Yardımlar ile ve t 'i Hazine Yardımı ile karşılanmıştır. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 9

13 II. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yatırım Projeleri 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 1H proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t 1. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. -Kampus Altyapısı: 9H44 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.5. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. -Derslik ve Merkezi Birimler: 9H45 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t ödenek tahsis edilmiştir. Toplam kapalı alan büyüklüğü m olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut idaresi (TOKi) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması amacıyla adı geçen Başkanlık ile protokol yapılmış ve yapım işlerinin tamamlanma sürecinde ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına yazı yazılmıştır. Projeye nisan ayında Kalkınma Bakanlığının onayı ile revizyon yapılmış ve proje tutarı t 1.. 'den t 51..'ye çıkarılmış ve. m 'lik prefabrik derslik binası yapım işi projeye eklenmiştir. Projeden ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi % 'dir. 4-Lojman ve Sosyal Tesis: 9H46 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile 1.5., ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. t 5-Muhtelif İşler: 1H proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.5. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle haziran ayı itibarıyla t.15. likit karşılığı ödenek eklenmiştir. ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %1'dur. 6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 1H56 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t 1.. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 7-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 1K159 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.. tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde t 6.7 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %16'dır. Kamulaştırma Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kurulan ve Maliye Müsteşarı, D.P.T Müsteşarı, Milli Eğitim Müsteşarı, YÖK temsilcisi, KYK Genel Müdürü, Bartın Valisi, Bartın Belediye Başkanı, Bartın Üniversitesi Rektörü'nden oluşan komisyon tarafından Üniversite yeni kampüsü olarak belirlenen Merkez ilçe Kutlubeyyazıcılar Köyü ile Esenyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan arazi ile ilgili kamulaştırma işlemine 9 tarihinde başlanmış ve 11 yılsonuna kadar toplam , m lik alan t ,7 maliyetle kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılacak ,5 m alandan 459.8,7 m 'lik kısmın kamulaştırması tamamlanmıştır. 1 yılı bütçesi ile kamulaştırmaya t. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle t 1. ödenek eklenmiştir. Bu ödenekten ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

14 İlk Altı Ayda Yapılan İhaleler Pazarlık Usulü Kalem Ses ve Işık Sistemi Alımı >.1.1 Pazarlık Usulü 4 Kişi İle Kaloriferci Hizmeti Alımı > Açık İhale Kalem Makine Teçhizat Alımı Pazarlık Usulü 18 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüs Alanı İçerisinde Ve MYO (Eski Cumhuriyet Lisesi) Binasında Yapılacak Olan Bakım Onarım Tadilat ve Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: * Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi:.8.1 Prefabrik Derslik ve Ofis Binası Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi: Bartın Üniversitesi Betonarme Tip Atık Su Arıtma Tesisi Tadilat İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: Rektörlük Önü İstinat Duvarı Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen Faaliyetler ^ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Eğitim uygulaması başlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müraacat edilmiş ve "Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans " programına öğrenci alınması uygun bulunmuştur. Öğrenci ve personele ait kimlik kartları yenilenerek manyetik kart sistemine geçilmiş, hem giriş çıkışlarda hem de yemekhanede kullanıcılara kolaylık sağlanmıştır. İnternet hızı 5 mb 'ye çıkartılarak kampüs içerisinde kablosuz internet erişim hizmeti tüm öğrenci ve personelin kullanımına sunuldu. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile web üzerinden tüm kurum personeline Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) kullanımı hizmet içi eğitimi verilmiştir. Kurumumuza ulaşan 79 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandırılmış/cevaplandırılması sağlanmıştır. KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 11 1 ARTIŞ ORANI (%) Kitap Sayısı Süreli Yayın Veritabanı Diğer Materyal (CD,DVD,VCD,vb.) ,6 Kütüphane Hizmetlerindeki Gelişme 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 11

15 III. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz 1 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği t iken yılsonunda t gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşen en belirgin gider kalemi t ile Personel Giderleri ve t 4.4 ile SGK Devlet Primi Giderleridir. Meydana gelen sapmanın nedeni üç yeni fakültenin açılmış olması dolayısıyla akademik ve idari personel sayısındaki hızlı artış ve yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamlardır. Sermaye Giderlerinde de başlangıç ödeneğine göre yılsonunda t.8. daha fazla harcama yapılması tahmin edilmektedir. Bu gider kaleminde ki sapma nedeni ise yeni kampüs alanında yapılacak olan toplam m 'lik derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması ve bu süreç zarfında ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesidir. Ayrıca MYO'nun kampüs dışında ek binada hizmet vermeye başlaması ve Ulus ile Kurucaşile ilçelerinde yeni programlar açması dolayısıyla Üniversitemize tahsis edilen binaların hizmete kazandırılması için yapılan harcamalar ile meydana gelen heyelan nedeniyle çöken Rektörlük önü istinat duvarının yapım işi için yapılan harcamalar yılsonu gerçekleşme tahmininin artmasına neden olmuştur. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz 1 yılı tahmini gelir gerçekleşmesi t iken yılsonunda t gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Üç yeni fakültenin açımlısıyla beraber artan öğrenci sayısı, kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar ile tarih ve 885 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca mali kaynaklarımızın değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirleri gelir tahminimizin beklenenden yüksek gerçekleşmesine neden olmuştur. C. Finansman 1 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz - Aralık döneminde 11 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen t..77 kısmının büyük bir bölümü yeni kampüs alanında toplam kapalı alan büyüklüğü m olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işi olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

16 IV. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İkinci Altı Ayda Yapılması Planlanan İhaleler Orman Fakültesi Binası Çatı Aktarımı İşi. Proje çizildi, yaklaşık maliyet hesaplamaları başladı, Temmuz-Ağustos gibi ihaleye çıkılacak. Resmi Araç Otoparkı, Turnike Üzeri ve Protokol Tribününe Sundurma İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Kazan Dairesi Önü Kilitli Parke ve Bina İçi Tadilatlar. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Su Deposu Bakım Onarımı İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Kütüphane Giriş Merdiveni Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Sağlık Meslek Yüksekokulu Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Yangın Hidratlarının Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Yeni Kampüs Alanının Tel Çit ile Çevrilmesi İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Fitness Salonu Soyunma Odaları ve Kafeterya Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Basketbol Sahası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. *.667 Kalem Türkçe ve Yabancı Dil Kitap Alımı İhalesi (.7.1 tarihinde yapıldı). Eylül-Aralık 1 dönemi için Malzeme Dahil Yemek Yağımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi yapılacaktır. f Bartın Üniversitesi Mezunlar Derneği kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Diğer Faaliyetler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklifin onaylanması durumunda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Doktora Programına öğrenci alınacaktır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aktif hale getirilerek Lisans ve Yüksek lisans programlarına kontenjanlar çerçevesinde öğrenci alınacaktır. İnşaat Mühendisliği bölümüne yüksek lisans ve doktora programı açılacaktır. Kampüs içerisindeki kullanımda olan mevcut internet hızı 8 mb 'ye çıkartılarak, IP tabanlı kamera kontrol sisteminin devreye alınması planlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Egzersiz Fizyolojisi ve Performans Laboratuvarı açılacaktır.. ' E ğ i t i m Fakültesi bünyesinde çocuk üniversitesi açılması hazırlıklarına başlanılacaktır. Üniversitemiz Rektör Adayı belirleme seçimi 14 Ağustos 1 tarihinde gerçekleştirilecektir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

17 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı : 1 Kurum Kod : BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1 OCAK KESİNTİLİ OCAK-HAZİRAN ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 1 YILSONU TAHMİNİ (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1 İŞÇİLER 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 1 5 DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK K U R U M L A R I N A D E V L E T PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ M A L VE H İ Z M E T ALIM GİDERLERİ 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER ,, 5 1 GÖREV ZARARLARI 5 HAZİNE YARDIMLARI 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 6 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ,, 8 BORÇ V E R M E,, 9 YEDEK ÖDENEKLER,, * = ( 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-11 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/11 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 1 1 yılı için = 1 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/11 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 1 yılı için = 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/1 Yılı Başlangıç Ö d e n e ğ i * 1 formülüyle hesaplanacaktır. 14

18 EK- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ B ü t ç e Yılı: 1 K u r u m Kod: Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs v e Mülkiyet Gelirleri 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4 Kurumlar Hasılatı 5 Kurumlar Karları 6 Kıra Gelirleri 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4 5 Proje Yardımları 4 6 Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 5 1 Faiz Gelirleri 5 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5 Para Cezaları 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN BÜTÇE TOPLAMI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN ARTIŞ G E R Ç E K. O R A N I ** 1 Y I L S O N U TOPLAMI ORANI * (%) 11 (%) TAHMİNİ P P Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 9 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 5 Diğer Gelirler 9 6 Sermaye Gelirleri * = ( 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e ) / 1 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e * 1 f o r m ü l ü y l e h e s a p l a n a c a k t ı r. ** 1 1 yılı i ç i n = 1 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e / 1 1 Y ı l ı G e r ç e k l e ş m e T o p l a m ı * 1 ; 1 yılı i ç i n = 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e / 1 Y ı l ı B a ş l a n g ı ç Ö d e n e ğ i * 1 f o r m ü l ü y l e h e s a p l a n a c a k t ı r. 15

19 Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARHN,741 m

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 30.07.2015 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2013 Temmuz,2009 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz 2010 yılında da, eğitim-öğretim hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2014 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Temmuz 2014 2 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşlarından biridir.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı