T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a) 1-Personel Giderleri b) -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 4 c) -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4 d) 5-Cari Transferler 5 e) 6-Sermaye Giderleri 6 B. Bütçe Gelirleri 7 a) -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8 b) 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 c) 5-Diğer Gelirler 9 C. Finansman 9 II. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1 III. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1 A. Bütçe Giderleri 1 B. Bütçe Gelirleri 1 C. Finansman 1 IV. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 14 EK- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 15

3 SUNUŞ Üniversitemiz, Mayıs 8 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuş ve ilk bütçemiz 9 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Çağdaş ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyümekte olan Üniversitemiz bilim, sanat ve spor alanlarında araştıran, sorgulayan, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla bütün eğitim etkinlikleri, gelişen teknoloji ve imkânlarına uygun makine ve teçhizatla donatılmış derslik ve laboratuarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak amaç ve hedeflerine ulaşmada hızla ilerleme kaydetmiştir. 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "1 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan KAPLAN Rektör

4 I. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemizin Ocak - Haziran 1 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde, Personel Giderleri harcamalarının tüm giderlere oranı % 67, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 1, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 14, Cari Transferlerin %, Sermaye Giderlerinin %7, olduğu görülmektedir. 11 Ocak-Haziran döneminde t harcama gerçekleşmiş iken 1 Ocak-Haziran döneminde % 4 oranında artış ile t harcama gerçekleşmiştir. % 1 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET P. GİDERLERİ MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 6 SERMAYE GİDERLERİ HARCAMALARIN DAĞILIMI 1 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

5 İlk altı aylık gerçekleşme oranları incelendiğinde Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderlerinde başlangıç ödeneğine göre harcamaların ilk altı ay için fazla olduğu görülmektedir. Üç yeni fakültenin açılmasına doğru orantılı olarak personel sayısındaki artış bu durumun nedenini oluşturmaktadır BÜTÇE RAKAMLARI KARŞILAŞTIRMA PERSONEL SGK DEVLET P. MAL VE 5 CARİ 6 SERMAYE GİDERLERİ GİDERLERİ HZM.ALIM TRANSFERLER GİDERLERİ GİDERLERİ 11-1 BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KARŞILAŞTIRMA 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

6 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GİDER KALEMİ 11 1 ARTIŞ ORANI 1 PERSONEL GİDERLERİ , SGK DEVLET P. GİDERLERİ , MAL VE HZM.ALIM GİDERLERİ ,6 5 CARİ TRANSFERLER ,9 6 SERMAYE GİDERLERİ ,8 TOPLAM , OCAK-HAZİRAN a) 1-Personel Giderleri: Üniversitemiz 1 yılı bütçesine Personel Giderleri için t ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama personel giderleri başlangıç ödeneğinin % 6'lık kısmını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8 oranında artış göstermiştir. 11 Personel Giderleri 1 Personel Giderleri OCAK ŞUBAT NISAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

7 b) -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için t.. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 6'ını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 4 oranında artış göstermiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM SGK DEVLET PRM. GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN c) -Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için t ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 5'ini oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % oranında artış göstermiştir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4

8 11 Mal ve Hzm. Alm. Gd. 1 Mal ve Hzm. Alm. Gd. OCAK MART NISAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN d) 5-Cari Transferler: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Cari Transferler için t 574. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 55'ini oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 119 oranında artış göstermiştir. 11 Cari Transferler 1 Cari Transferler ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5

9 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM CARİ TRANSFERLER OCAK-HAZİRAN e) 6-Sermaye Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 1 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için t 17.. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde t harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 6'sını oluşturmaktadır. 1 yılı ilk altı aylık harcamaları 11 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 8 oranında artış göstermiştir. 11 Sermaye Giderleri 1 Sermaye Giderleri OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6

10 B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Ocak - Haziran 1 dönemi ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tüm gelirlere oranı % 8, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 89, Diğer Gelirler % olduğu görülmektedir. 11 Ocak-Haziran döneminde t gelir gerçekleşirken 1 Ocak-Haziran döneminde ise % 69 oranında artış ile t gelir gerçekleşmiştir. % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 5 DİĞER GELİRLER OCAK - HAZİRAN 1 GELİR DAĞILIMI 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 7

11 OCAK-HAZİRAN 11 OCAK-HAZİRAN 1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 5 DİĞER GELİRLER GELİRLERİ ÖZEL GELİRLER a) -Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t gelirin % 8'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 45 artış ile t ulaşmıştır. -TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 11 1 Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri.595, 6.5, Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri 1.48,1 i n 79 /9, nn Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ikinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezli Yüksek Lisans Geliri ,6 54./6,// «AH 1(^ , ,18 71 /1/.4, AI 8Q 98.59,65 Doktora Gelirleri,.91, Sosyal Tesis işletme Geliri 9.86,5 Diğer Hizmet Gelirleri., ı ıır\ nn Lojman Kira Gelirleri.98, ,4 197, 7Û 6/9, on.9,18 / 18 6 TOPLAM , , 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 8

12 b) 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t ,61 gelirin % 9,8'i Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t , iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 7,75 artış ile t ,78 ulaşmıştır. 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER 11 1 Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar A un 41.8./ TOPLAM c) 5-Diğer Gelirler: Üniversitemiz 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen t ,61 gelirin %,84'ü Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 11 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam t 17.9,95 iken 1 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen rakam % 498,9 artış ile t 14.78,48 olmuştur. 5- DİĞER GELİRLER 11 1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1 99 Mevduat Faizleri Diğer Faizler.414 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Q1 Diğer idari Para Cezaları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler OÎ O'JS TOPLAM C. Finansman 1 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan t giderin; t 'i Öz Gelirler ile, t 5.77 'i Şartlı Bağış ve Yardımlar ile ve t 'i Hazine Yardımı ile karşılanmıştır. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 9

13 II. OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yatırım Projeleri 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 1H proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t 1. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. -Kampus Altyapısı: 9H44 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.5. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. -Derslik ve Merkezi Birimler: 9H45 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t ödenek tahsis edilmiştir. Toplam kapalı alan büyüklüğü m olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut idaresi (TOKi) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması amacıyla adı geçen Başkanlık ile protokol yapılmış ve yapım işlerinin tamamlanma sürecinde ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına yazı yazılmıştır. Projeye nisan ayında Kalkınma Bakanlığının onayı ile revizyon yapılmış ve proje tutarı t 1.. 'den t 51..'ye çıkarılmış ve. m 'lik prefabrik derslik binası yapım işi projeye eklenmiştir. Projeden ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi % 'dir. 4-Lojman ve Sosyal Tesis: 9H46 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile 1.5., ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. t 5-Muhtelif İşler: 1H proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.5. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle haziran ayı itibarıyla t.15. likit karşılığı ödenek eklenmiştir. ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %1'dur. 6-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 1H56 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t 1.. ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 7-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 1K159 proje numaralı bu projeye 1 yılı bütçesi ile t.. tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde t 6.7 harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %16'dır. Kamulaştırma Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kurulan ve Maliye Müsteşarı, D.P.T Müsteşarı, Milli Eğitim Müsteşarı, YÖK temsilcisi, KYK Genel Müdürü, Bartın Valisi, Bartın Belediye Başkanı, Bartın Üniversitesi Rektörü'nden oluşan komisyon tarafından Üniversite yeni kampüsü olarak belirlenen Merkez ilçe Kutlubeyyazıcılar Köyü ile Esenyurt Köyü sınırları içerisinde yer alan arazi ile ilgili kamulaştırma işlemine 9 tarihinde başlanmış ve 11 yılsonuna kadar toplam , m lik alan t ,7 maliyetle kamulaştırılmıştır. Kamulaştırılacak ,5 m alandan 459.8,7 m 'lik kısmın kamulaştırması tamamlanmıştır. 1 yılı bütçesi ile kamulaştırmaya t. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaç nedeniyle t 1. ödenek eklenmiştir. Bu ödenekten ilk altı aylık dönemde t harcanmıştır. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

14 İlk Altı Ayda Yapılan İhaleler Pazarlık Usulü Kalem Ses ve Işık Sistemi Alımı >.1.1 Pazarlık Usulü 4 Kişi İle Kaloriferci Hizmeti Alımı > Açık İhale Kalem Makine Teçhizat Alımı Pazarlık Usulü 18 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüs Alanı İçerisinde Ve MYO (Eski Cumhuriyet Lisesi) Binasında Yapılacak Olan Bakım Onarım Tadilat ve Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: * Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi:.8.1 Prefabrik Derslik ve Ofis Binası Yapım İşi (Açık İhale) İş bitim tarihi: Bartın Üniversitesi Betonarme Tip Atık Su Arıtma Tesisi Tadilat İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: Rektörlük Önü İstinat Duvarı Yapım İşi (Açık İhale). İş bitim tarihi: İlk Altı Ayda Gerçekleştirilen Faaliyetler ^ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Eğitim uygulaması başlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına müraacat edilmiş ve "Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans " programına öğrenci alınması uygun bulunmuştur. Öğrenci ve personele ait kimlik kartları yenilenerek manyetik kart sistemine geçilmiş, hem giriş çıkışlarda hem de yemekhanede kullanıcılara kolaylık sağlanmıştır. İnternet hızı 5 mb 'ye çıkartılarak kampüs içerisinde kablosuz internet erişim hizmeti tüm öğrenci ve personelin kullanımına sunuldu. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığı ile web üzerinden tüm kurum personeline Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) ve Harcama Yönetimi Sistemi (HYS) kullanımı hizmet içi eğitimi verilmiştir. Kurumumuza ulaşan 79 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandırılmış/cevaplandırılması sağlanmıştır. KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 11 1 ARTIŞ ORANI (%) Kitap Sayısı Süreli Yayın Veritabanı Diğer Materyal (CD,DVD,VCD,vb.) ,6 Kütüphane Hizmetlerindeki Gelişme 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 11

15 III. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz 1 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği t iken yılsonunda t gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Başlangıç ödeneğinin üzerinde gerçekleşen en belirgin gider kalemi t ile Personel Giderleri ve t 4.4 ile SGK Devlet Primi Giderleridir. Meydana gelen sapmanın nedeni üç yeni fakültenin açılmış olması dolayısıyla akademik ve idari personel sayısındaki hızlı artış ve yıl içinde memur maaşlarına yapılan zamlardır. Sermaye Giderlerinde de başlangıç ödeneğine göre yılsonunda t.8. daha fazla harcama yapılması tahmin edilmektedir. Bu gider kaleminde ki sapma nedeni ise yeni kampüs alanında yapılacak olan toplam m 'lik derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işlerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı aracılığıyla yaptırılması ve bu süreç zarfında ortaya çıkacak derslik ihtiyacının karşılanması için prefabrik derslik binası yapım işinin projeye dahil edilmesidir. Ayrıca MYO'nun kampüs dışında ek binada hizmet vermeye başlaması ve Ulus ile Kurucaşile ilçelerinde yeni programlar açması dolayısıyla Üniversitemize tahsis edilen binaların hizmete kazandırılması için yapılan harcamalar ile meydana gelen heyelan nedeniyle çöken Rektörlük önü istinat duvarının yapım işi için yapılan harcamalar yılsonu gerçekleşme tahmininin artmasına neden olmuştur. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz 1 yılı tahmini gelir gerçekleşmesi t iken yılsonunda t gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Üç yeni fakültenin açımlısıyla beraber artan öğrenci sayısı, kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar ile tarih ve 885 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği uyarınca mali kaynaklarımızın değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirleri gelir tahminimizin beklenenden yüksek gerçekleşmesine neden olmuştur. C. Finansman 1 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımı ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz - Aralık döneminde 11 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen t..77 kısmının büyük bir bölümü yeni kampüs alanında toplam kapalı alan büyüklüğü m olan derslik, idari bina ile merkezi birim yapım işi olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

16 IV. TEMMUZ-ARALIK 1 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İkinci Altı Ayda Yapılması Planlanan İhaleler Orman Fakültesi Binası Çatı Aktarımı İşi. Proje çizildi, yaklaşık maliyet hesaplamaları başladı, Temmuz-Ağustos gibi ihaleye çıkılacak. Resmi Araç Otoparkı, Turnike Üzeri ve Protokol Tribününe Sundurma İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı. Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Kazan Dairesi Önü Kilitli Parke ve Bina İçi Tadilatlar. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Su Deposu Bakım Onarımı İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Kütüphane Giriş Merdiveni Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Sağlık Meslek Yüksekokulu Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Yangın Hidratlarının Onarımı. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor, Temmuz ayı içerisinde ihaleye çıkılacak. Yeni Kampüs Alanının Tel Çit ile Çevrilmesi İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Prefabrik Derslik Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Fitness Salonu Soyunma Odaları ve Kafeterya Binası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. Basketbol Sahası Yapım İşi. Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. *.667 Kalem Türkçe ve Yabancı Dil Kitap Alımı İhalesi (.7.1 tarihinde yapıldı). Eylül-Aralık 1 dönemi için Malzeme Dahil Yemek Yağımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmeti Alımı ihalesi yapılacaktır. f Bartın Üniversitesi Mezunlar Derneği kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Diğer Faaliyetler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan teklifin onaylanması durumunda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Doktora Programına öğrenci alınacaktır. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aktif hale getirilerek Lisans ve Yüksek lisans programlarına kontenjanlar çerçevesinde öğrenci alınacaktır. İnşaat Mühendisliği bölümüne yüksek lisans ve doktora programı açılacaktır. Kampüs içerisindeki kullanımda olan mevcut internet hızı 8 mb 'ye çıkartılarak, IP tabanlı kamera kontrol sisteminin devreye alınması planlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Egzersiz Fizyolojisi ve Performans Laboratuvarı açılacaktır.. ' E ğ i t i m Fakültesi bünyesinde çocuk üniversitesi açılması hazırlıklarına başlanılacaktır. Üniversitemiz Rektör Adayı belirleme seçimi 14 Ağustos 1 tarihinde gerçekleştirilecektir. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

17 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı : 1 Kurum Kod : BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 1 OCAK KESİNTİLİ OCAK-HAZİRAN ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN ARTIŞ TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 1 YILSONU TAHMİNİ (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1 İŞÇİLER 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 1 5 DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ SOSYAL GÜVENLİK K U R U M L A R I N A D E V L E T PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ 9 İSTİHBARAT PERSONELİ M A L VE H İ Z M E T ALIM GİDERLERİ 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER ,, 5 1 GÖREV ZARARLARI 5 HAZİNE YARDIMLARI 5 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 6 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ,, 8 BORÇ V E R M E,, 9 YEDEK ÖDENEKLER,, * = ( 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-11 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/11 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 1 1 yılı için = 1 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/11 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 1 yılı için = 1 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/1 Yılı Başlangıç Ö d e n e ğ i * 1 formülüyle hesaplanacaktır. 14

18 EK- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ B ü t ç e Yılı: 1 K u r u m Kod: Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs v e Mülkiyet Gelirleri 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4 Kurumlar Hasılatı 5 Kurumlar Karları 6 Kıra Gelirleri 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4 5 Proje Yardımları 4 6 Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler 5 1 Faiz Gelirleri 5 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5 Para Cezaları 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN BÜTÇE TOPLAMI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI OCAK-HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN ARTIŞ G E R Ç E K. O R A N I ** 1 Y I L S O N U TOPLAMI ORANI * (%) 11 (%) TAHMİNİ P P Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 9 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 5 Diğer Gelirler 9 6 Sermaye Gelirleri * = ( 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e ) / 1 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e * 1 f o r m ü l ü y l e h e s a p l a n a c a k t ı r. ** 1 1 yılı i ç i n = 1 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e / 1 1 Y ı l ı G e r ç e k l e ş m e T o p l a m ı * 1 ; 1 yılı i ç i n = 1 Y ı l ı O c a k - H a z i r a n G e r ç e k l e ş m e / 1 Y ı l ı B a ş l a n g ı ç Ö d e n e ğ i * 1 f o r m ü l ü y l e h e s a p l a n a c a k t ı r. 15

19 Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARHN,741 m

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TC. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU NEVŞEHİR Temmuz-213 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe Gelirleri...11

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI-TEMMUZ - 215 İÇİNDEKİLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...4 BÜTÇE GELİRLERİNİN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Yalova Üniversitesi. I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yalova Üniversitesi I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2012 SUNUŞ 2008 yılında kurulan bir Üniversite olarak Yalova Üniversitesi, yönetişim

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz -Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetici Sunuşu 5 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri..

İÇİNDEKİLER. A- Bütçe Giderleri.. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB 1 KAMUOYUNA DUYURU 4 I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının yanı sıra, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan, akademik çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemiz,

Detaylı