TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık PROGRAM

2 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Yüksel Akkaya Yrd. Doç. Dr. Attila Aytekin Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu Dr. Ömür Birler Prof. Dr. Korkut Boratav Prof. Dr. Simten Coşar Prof. Dr. Fuat Ercan Yrd. Doç. Dr. Asuman Göksel Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse Prof. Dr. Hakan Mıhçı Prof. Dr. Oğuz Oyan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Prof. Dr. Ali Murat Özdemir Prof. Dr. Oktar Türel Prof. Dr. İşaya Üşür Doç. Dr. Galip Yalman Doç. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Doç. Dr. Filiz Zabcı Kongre Sekretaryası Ergün Altuntaş Oturum Görevlileri ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu ve ODTÜ Ekonomi Topluluğu Öğrencileri

3 Türk Sosyal Bilimler Derneği, kuruluş yılı olan 1967 den bugüne, yaptığı araştırmalar ve yayınlarla, düzenlediği bilimsel toplantılarla, Türkiye de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edinen, kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip bir kuruluştur. Derneğin öncelik verdiği etkinliklerin biri de, sosyal bilimler alanında çalışanlar için araştırma bulguları ve düşüncelerini paylaşmak, dünya da ve Türkiye de gelişmeleri birlikte değerlendirmek için bir tartışma ve buluşma ortamı işlevi gören ulusal kongreler düzenlemektir. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmektedir. Kongre nin gerçekleşmesi için her zaman olduğu gibi desteğini esirgemeyen ODTÜ Rektörlüğüne ve bu kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI, TÜRKİYE İŞ BANKASI, TÜBİTAK ve MICROSOFT a teşekkür ederiz. Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

4

5 4 ÇARŞAMBA AÇILIŞ ve KAYIT KKM (Kültür ve Kongre Merkezi) AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Ahmet ACAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Galip YALMAN KKM KEMAL KURDAŞ SALONU Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı AÇILIŞ BİLDİRİSİ Prof. Dr. Huricihan İSLAMOĞLU Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek? GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER ÖDÜL TÖRENİ ARALIK

6 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 1 Pars Esin Anısına TÜRKİYE EMEK TARİHİNDEN KESİTLER Oturum Başkanı: Ömer Zühtü Altan A SALONU Ahmet Makal Aziz Çelik M. Hakan Koçak Türkiye de Akademide Sosyal Politika Geleneğinin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Tarihsel Bir Yeniden Değerlendirme Sendika-Siyaset İlişkileri Bağlamında Özgün Bir Deneyim:1950 lerin Unutulan Demokrat İşçi Partisi İşçi Hareketinin Mekânsal ve Ölçeksel Stratejileri Bağlamında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Örneği ARA TÜRK YE DE EME N GÜNCEL SORUNLARI Oturum Başkanı: Gülay Toksöz Kuvvet Lordoğlu Nilay Etiler Aslı Güleç Murat Özveri Seyhan Erdoğdu Denizcan Kutlu Işıl Erdinç Batı Karadeniz Bölgesi nde Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çalışan Çocuklar Üzerine Sınırlı Bir Araştırma Avrupa Refah Devlet / Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Sosyal Tarafların Rolü: Türkiye Örneği Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Dünyada ve Türkiye de Ücretli Çalışan Yoksulluğu: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme AKP Döneminde Sendikal Alanın Yeniden Yapılanması: Hak-İş ve Ötekiler ARALIK 2013

7 4 ÇARŞAMBA Oturum 2 TÜRKİYE DE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Oturum Başkanı: Korkut Boratav B SALONU Metih Çulhaoğlu E. Attila Aytekin Ahmet Alpay Dikmen AKP İktidarı Hangi Sınıfsal ve Uluslararası İhtiyaçlara Yanıt Verdi? 28 Şubat tan Haziran Direnişi ne AKP, Hegemonya ve Rejim Değişikliği Dönüşen Cumhuriyet in Karakteri Nasıl Tanımlanabilir? ARA SOSYALİST BİR CUMHURİYET MÜMKÜN MÜ? Oturum Başkanı: Ali Rıza Aydın Aydemir Güler Ender Helvacıoğlu Mesut Odman AKP nin Rejimi Neden Bu Kadar Hızlı Çürüyor? Haziran Direnişi Nasıl Yorumlanmalı? Sosyalist Cumhuriyet Neden Gerekli? Oturum 3 SİYASET KURAMI: SOYKIRIM, KOZMOPOLİTANİZM VE NEFRET SÖYLEMİ Oturum Başkanı: Mehmet Okyayuz C SALONU Devrim Sezer Ünsan Doğan Başkır Burcu Nur Binbuğa Soykırım, Yüzleşme, Sorumluluk: Arendt, Lemkin, Jaspers Liberallik ile Radikallik Arasında: Arendtçi Bir Kozmopolitanizm Türkiye de Nefret Söylemi: İfade Özgürlüğü, Hukuki Düzenlemeler ve Hrant Dink Örneği Üzerine ARALIK

8 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 4 D SALONU PRAKSİS GEZİ Yİ TARTIŞIYOR Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Bayırbağ Emre Arslan Aylin Topal Çağlar Dölek Yasemin Özgün Toplumsal Protestolar ve Sınıf İlişkileri: Gezi Parkı ve Stutgart 21 Eylemleri nin Karşılaştırmalı Analizi Karşı-Hegemonya Stratejileri: Tekel Eyleminden Gezi Direnişine AKP nin Polisi ne Sınıf Cephesinden Bakmak: Gezi Direnişi Üzerine Bir Tartışma Gezi nin Kadınları, Kadınların Direnişi Oturum 5 E SALONU BÖLÜŞÜM DİNAMİKLERİ Oturum Başkanı: Tuba Ongun Zafer Barış Gül Nihat Dağıstan Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002 ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri (SHM) Çerçevesinde Bir Analiz Satın Alma Gücü Paritesinden Sapmaların Eşitsiz Mübadele Etkisi: Döviz Kuru Mekanizmaları ile Karşılıksız Kaynak Transferine Farklı Bir Bakış ARALIK 2013

9 4 ÇARŞAMBA Oturum 6 F SALONU KENTLEŞME: MEKAN VE SİYASET Oturum Başkanı: Tarık Şengül E. Zeynep Güler Aysu Kes - Erkul Osman Savaşkan Ali Ekber Doğan İstanbul da Yaşamak, Yürümek, Dinlenme... Kamusal Mekânlar ve Gündelik Yaşam Yazılı Basında Kentsel Dönüşüm: Yüksek Tirajlı Gazetelerde Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir İnceleme Neoliberalizm, Kentsel Siyaset ve Sermaye Birikim Süreçlerinin Yeni Dinamikleri Egemenliği: Koç Holding Örneği Mersin XVII. Akdeniz Oyunları Örneğinde Neoliberalizm Koşullarında Büyük Çaplı Sportif Etkinliklerin Sosyo-Mekansal Etkileri Oturum 7 G SALONU FARKLI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Oturum Başkanı: Başak Alpan Fuat Güllüpınar Anıl Çağlar Erkan Beken Saatçioğlu Özgür Çalışkan Halit Harput Neoliberalizmin Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarının Kurumsallaştırılması : Avrupa Birliği ve Yaşam Boyu Öğrenme Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Avrupa Birliği nin Rusya Federasyonu Doğal Gazına Bağımlılığı ve Türkiye nin Rolü Gezi Protestoları Sonrası Türkiye nin AB Üyelik Süreci Türkiye İçin Yeni Bir Çıpa mı? ABD-AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması Müzakereleri ve Türkiye ye Yansımaları ARALIK

10 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 8 NAMUS VE NAMUS KÜLTÜRÜ H SALONU Oturum Başkanı: Veysel Mehmet Elgin Ahmet Çoymak Ruşen Işık Veysel Mehmet Elgin Bana Namusumu Ver Töre Sende Kalsın: Doğu-Batı Ekseninde Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesinin Farklı Görüntüleri Namus Algısı ve Namus Cinayetlerine Yönelik Tutumlara Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım ve Feminist Eleştirisi Türkiye de Namus Algısı ve Namus Kültürü: Üniversite Örneklemi Odak Grubu Çalışması Oturum 9 SERGİ SALONU DİN VE SİYASET Oturum Başkanı: Besim Can Zırh Kurtuluş Cengiz Murat Borovalı Cemil Boyraz Erkan Karabay Elçin Aktoprak CHP Seçmenlerinin Din Algıları ve Pratikleri Türkiye de İslam ve Sekülarizm: AKP nin Alevi Açılımı Kürt Politik Hareketinin Din ile Kurduğu İlişkinin Tarihsel Toplumsal Dönüşümü Üzerine Bir Deneme Çatışmaların Çözümünde Din: Uzlaştırıcı mı? Kurucu mu? ARALIK 2013

11 4 ÇARŞAMBA Oturum 10 KÜRESEL GÜNEYDE SOSYAL BİLİMLERİN YÜKSELİŞİ VE TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLERİ İÇİN OLANAKLAR Oturum Başkanı: Metin Özuğurlu C SALONU Wiebke Keim Ebru Yetişkin Mehmet Ecevit Ercüment Çelik Sosyal Bilimlerde Karşı-Hegemonik Akımların Oluşumu ve Küreselleşmesi Postkolonyal Düşünce ve Madun Çalışmaları ndan Neler Öğrenebiliriz? Küçük Meta Üreticiliği ve Ev İçi Emeğine Güney den Bir Bakış Güney Sosyolojisi nin Türkiye Sosyolojisi İçin İfade Edebileceği Anlamlar Yüzyıl Deneyimine Yeniden Bakmak Oturum 11 TÜRKİYE NİN SİYASAL İKTİSADI I DEVLET Oturum Başkanı: Mehmet Türkay D SALONU Meltem Kayıran Şebnem Oğuz İsmail Doğa Karatepe Özgün Akduran Sezai Temelli B. Elif Yılmaz İnci User M. Mustafa Erdoğdu Kalkınma Paradigmasındaki Dönüşüm ve Devletin Değişen Rolü: Türkiye Örneği AKP ve Rejim Tartışmalarını Sermaye Birikim Süreci Üzerinden Okumak: 6223 Sayılı Yetki Kanunu nun Getirdikleri Türkiye de Devlet, Burjuvazi ve Yatırım Teşvikleri Politik İktisadın Yeni Gözdesi: Teşvik Politikaları: Son 10 Yıl Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Karşısında Vergi Mahremiyeti Zırhı ARALIK

12 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 12 TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK: MİLLİYETÇİLİK VE İSLAM Oturum Başkanı: Murat Borovalı E SALONU Bayram Koca Bülent Özçelik Celal Oral Özdemir Özlem Avcı Türkiye de Sol-İslam ın Gelişimi AKP nin Milleti Muhafazakâr Demokrasi ve Ahlak Kavramı İslami Söylemde Çoğulluk Ne Kadar Mümkündür?: Son Dönem İslami Gençlik Hareketleri Oturum F SALONU TÜRK DIŞ POLİTİKASININ SİYASAL İKTİSADI Oturum Başkanı: Meliha Altunışık Özgür Özdamar Ebru Kunt Akın İnan Rüma Sait Akşit Can Cemgil Köprü den Lider e: Türk Dış Politikası nın Değişen Rolleri Türk Dış Politikası Yapım Süreçlerinde Aktör Değişimi: Türkiye - Rusya Federasyonu İlişkileri Örneğinde Bir İnceleme Türk Dış Politikasının Siyasi İktisadı ve Balkanlar Türkiye nin Ortadoğu Politikalarının Sosyal Kaynakları: Ortadoğu da Sorunsuz Sıfır Komşu Oturum 14 HUKUK VE BİREY G SALONU Oturum Başkanı: Tuğrul Katoğlu Engin Topuzkanamış Pınar Bacaksız Yıldırım Taylar Modern Toplumda Hukuka Uyma Ceza ve Topluma Yeniden Kazandırma Vergi Borcunun Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme Yetkisinin Bireyin Hak ve Özgürlüklerine Etkisi Şafak Evran Topuzkanamış Anayasalar Yoluyla Vatandaşın ve Toplumun İnşası ARALIK 2013

13 4 ÇARŞAMBA Oturum 15 TOPLUMSAL CİNSİYET VE AİLE Oturum Başkanı: Umut Beşpınar H SALONU Esra Gedik Ece Öztan Aslıhan Burcu Öztürk Bayram Ünal Türkiye de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri Türkiye de Ailecilik, Neoliberalizm ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bebekten Katile, Erk ten Erkeğe Şiddet Olgusunda Görünüşün Aşılması Olarak Ailevi Şiddet Oturum 16 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ Oturum Başkanı: Devrim Sezer SERGİ SALONU Hatice Çoban Keneş Leyla Şimşek - Rathke Melek Göregenli Gamze İrem Umuroğlu Sevilay Çelenk Ülkü Doğanay Zeynep Özarslan Medya Okurlarının Zihinsel Haritalarında Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Oluşum ve Eklemlenme Stratejilerine İlişkin Bir Analiz Televizyon, Popüler Kültürel Temsiller, Mizah Anlayışı ve Ayrımcılık Gazete Haberlerinde Ermenilere Yönelik Nefret Söylemi Derslikte ve Kampüste Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Irkçılığın İzini Satır Aralarında Sürmek: Popüler Kültür Ürünlerinde Irkçı Söylemlerin Yaygınlaşma Stratejileri Ayrımcı Dil ve Nefret Söyleminin Formüle Edildiği Bir Ortam: Popüler Sinemada Türk Filmleri ARALIK

14 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 17 ÇEVRE, KENTLEŞME VE KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ Oturum Başkanı: Serdar Sayan A SALONU Ömer Faruk Çolak Ayça Tekin - Koru Sacit Hadi Akdede Kayıtdışı Ekonominin Siyasal Yapılanma Üzerindeki Etkisi Tüketimin Ayak İzleri Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi Oturum 18 KÜRESEL İKTİSADİ KRİZ: KURAMSAL TARTIŞMALAR B SALONU Oturum Başkanı: Aziz Konukman Mahir Yılmaz Borçlanan Ev, Finansallaşan Konut: Ekonomik Krizleri ve Sermaye Çevrimi Yaklaşımını Yeniden Düşünmek Senem Oğuz Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişme: Uzun Dalgalar Teorileri Yiğit Karahanoğulları Mali Yerelleşme Kuramlarını 2008 Krizi Sonrasında Yeniden Düşünmek Oturum 19 KALKINMA SÜRECİNDE KADIN Oturum Başkanı: Özlem Sert C SALONU Bahar Araz Takay Derya Güler Aydın Hatice Karaçay Çakmak Osman Küçükşen Yabancılaşmış Kadınlar Uluslararası Platformlarda Kalkınmada Kadın ve Güçlenme Nasıl Bir Perspektif Altında İncelenmelidir? Kadın Emeği ve Kalkınma Tartışmaları: Alternatif Kalkınma Tartışmaları Çerçevesinde Kadın Emeği Çalışmalarına Yönelik Bir Değerlendirme ARALIK 2013

15 5 PERŞEMBE Oturum D SALONU ANADOLU DAN EMEK ÖRÜNTÜLERİ Oturum Başkanı: Görkem Akgöz Mustafa Kemal Coşkun İbrahim Gündoğdu Sebiha Kablay Zülküf Aydın Toplumsal İlişkiler Bağlamında Türkiye de İşçi Sınıf Kültürü ve Sınıf Bilinci: Zonguldak Maden İşçileri Burjuva Paradigma nın Ötesine Geçmek: Kayseri de (Yerel) Emek Rejimi Fındıkta Çocuk İşçiliği Yeni Köylülük, Üçüncü Gıda Rejimi ve Yoksulluk Oturum 21 EĞİTİM ÖZNELERİ E SALONU Oturum Başkanı: Serap Emil Mehmet Sağlam Ceyda Maden Eyiusta Bengi Yanık İlhan Nurettin Beltekin 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Deneyimleri. Okuldaki Resmi Törenleri Hatırlama ve Dönem Algısı Yüksek Lisans Eğitiminin Çalışanların İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Beşeri Sermaye Teorisi Yaklaşımı Okul, Aile ve Aşiret Karşısında Öğrenci Stratejileri -Poşa Öğrenciler Örneği- Oturum 22 SOSYALİST ÜLKELERDE SOSYAL ADALET DENEYİMLERİ Oturum Başkanı: Muammer Kaymak F SALONU Cem Somel Dilara Peker Sovyetler Birliğinde Sınıflaşma ve Sosyal Adalet Chavez li Yıllar Boyunca Venezuela Ekonomisi ARALIK

16 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum G SALONU KAMU EMEK SÜREÇLERİ Oturum Başkanı: Yılmaz Üstüner Orkun Saip Durmaz Feyza Kalav-İdrisoğlu Hasan Engin Şener İsmail Çağrı Doğan 1980 den Günümüze Öğretmenler Arasındaki Kadro ve Statü Farklılaşmalarının Sınıf Oluşumu Üzerindeki Yansımaları Kamu Yönetiminde Norm Kadro Çalışmaları: Beklentiler ve Sonuçlar Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme Sağlık Bakanlığı nda Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Oturum H SALONU Oturum Başkanı: Başak Şahin ÇOCUKLUK HALLERİ Saadet Sevinç Doğan Hülya Mete Sedat Yağcıoğlu Çavdar Tarlasında Çocuklar Kitabına Cinsiyetçilik Bağlamında Bakış Tarlabaşı Çocuklarının Tiyatrosu: Büyük Şehirde Çocuk Olmak Akil Çocuklar: Kürt Çocukların Siyaseti ve Toplumsal Gösterilerden Barışa Uzanan Yol ARALIK 2013

17 5 PERŞEMBE Oturum SERGİ SALONU KIBRIS TA TOPLUMSAL KİMLİK VE DÖNÜŞÜM Oturum Başkanı: Hakan Arslan Rafet Uçkan Elif Şimşek Yakup Şahin Nilgün Öner Oturum 26 Türk Milliyetçiliğinde Yeşil Ada ya da Yeşilada Mecmuası nda Kıbrıs Tarihsel Süreçte Kültürel Kimliğin Algısal Referanslarının Dönüşümü: Kıbrıs ta Dinin Etnik, Etnisitenin Toprak Esaslı (Teritoryal) Kimliğe Dönüşümü Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu nun Devlet Olma ve Değişim Mücadelesi; Diren Kıbrıs! KEMAL KURDAŞ SALONU Onbirinci Tez in İzinde Nail Satlıgan a Saygı KAPİTALİST ÜRETİM TARZI VE ÖTESİ Oturum Başkanı: Korkut Boratav E. Ahmet Tonak Melda Yaman Öztürk Özgür Narin Özgür Öztürk Oktar Türel Komünist Manifesto dan Kapital e Sınıflar Serbest Zaman: Grundrisse de Gelecek Toplum Tahayyülü Kapital de Gelecek Tasarımı Üzerine Bütün Yemişler Dallarınızdadır! Grundrisse de Diyalektik ve Tarih Kapital / II yi Okurken ARA TÜRKİYE SOLU NUN TARİHİNDEN MOMENTLER Oturum Başkanı: Gökhan Atılgan Emel Akal Türk Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist Fırkası nın Paralel İmhası Mustafa Şener Türkiye Solu ve Kürt Sorunu ( ) Sungur Savran Stalinizm ile Devrimci Marksizm Arasında Nâzım Hikmet ARALIK

18 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 27 FEMİNİST DÜŞÜNCEDE MODERNİTENİN SON DURAĞI: FEMİNİST DURUŞ KURAMI Oturum Başkanı: Mehmet Ecevit A SALONU Nadide Karkıner Demet Tufan Cemile Gizem Dinçer Merve Akbıyık Ayşın Koçak Turhanoğlu Feminist Bakış Kuramı: Maddi Yaşam Deneyimi Olarak Feminist Araştırma Feminist Duruş Kuramının Postmodern ve Postyapısalcı Ögelerini Tartışmak Feminist Duruş Kuramından Yola Çıkarak Göçmen Ev İçi Emeğinin Hikâyesini Birlikte Yazmak Sanat ve Feminizmin Çağdaş Sorgusu: Feminist Duruş Kuramının Olanakları Feminist Duruş Kuramı Temelinde Kadınların Deneyimleri ve Mekân İlişkisi Oturum B SALONU AKP TÜRKİYE SİNDE DÖNÜŞÜMÜN ANATOMİSİ Oturum Başkanı: Ayşe Ayata Demet Parlak Poyraz Açalya Temel Kaymak Soner Torlak Melek Zorlu Deniz Parlak Her Şey Devlet İçin : Türkiye deki Dönüşümün Temel İzleği Sermayeye Risksiz Yatırım Alanları Açmak: Kamu-Özel Ortaklığı ve Eğitimde Uygulanması Kürt Hareketi ve AKP Kolektif Hak Kavramı Bağlamında Sağlıkta Dönüşüm Yeni Köyün Yeni Âdeti : Son On Yılda Türkiye de Dinsel Dönüşüm Pratikleri ARALIK 2013

19 5 PERŞEMBE Oturum C SALONU KAPİTALİZMDE BİR GÖSTERİ OLARAK BİLGİ ÜRETİMİ Oturum Başkanı: Mustafa Şen Barış Mücen Çağrı Topal Erdoğan Yıldırım Eren Karaca Akbaş Çağatay Topal Sermaye-Merkezli Sosyolojik Bilgi Üretimi Risk Toplumunda Meşruiyet Krizi ve Bilgi Üretimi Sermayenin Ontolojisi, Dünyanın Yeniden Büyülenmesi ve Bilgi: Hatta Üniversite Meta ve Gösteri Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Marxist Bir Eleştiri Oturum D SALONU OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE SİYASAL DÜŞÜNCE Oturum Başkanı: Sina Akşin Kurtuluş Kayalı Gökhan Kaya Ender Akyol Melek Halifeoğlu Bu Coğrafyada Düşünsel Gelenek Yokluğu Demokratlıktan Militarizme ve Turancılığa Evrilen Osmanlı Demokratı Bir Aydının Yeni Cumhuriyete Bakışı ve Önerileri Madun (Subaltern) Çalışmaları ve Osmanlı- Türkiye Siyasal Yaşamının Açıklanması Kadro Dergisi: İdeoloji ve Aydın Sorunsalı Oturum 31 NEOLİBERAL EĞİTİM, YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK E SALONU Oturum Başkanı: Işıl Ünal Fuat Güllüpınar Celal İnce Ejder Yelken Tufan Büyükcan Nejla Kurul Yerel Kültürel Yapı ve Sosyal İlişki Ağlarının Eğitimsel Eşitsizliklerin Yeniden Üretimine Etkileri: Şanlıurfa Örneği Türkiye de Dersanelerin Okula Dönüşmesi/ Dünyada Sözleşmeli Okullar Kent Yoksullarının Eğitimi ve Gündelik Yaşamında Kapitalist İlişkiler ve Kentsel Çelişkilerin İzleri ARALIK

20 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum F SALONU YENİ MEDYA, SOSYAL MEDYA VE TÜRKİYE DE SİYASAL İLETİŞİM DÖNÜŞ-MÜ-YOR MU? Oturum Başkanı: Burak Özçetin Günseli Bayraktutan Adalet ve Kalkınma Partisi nin Web 1.0 Gözde İslamoğlu Performansı Mutlu Binark 2011 Genel Seçimlerinde AKP nin Twitter Tuğrul Çomu Hesaplarında Muhafazakâr Demokrasi nin İnşaası Aslı Telli Aydemir Web 1.0 dan Sosyal Medyaya Barış ve Demokrasi Partisi nin İnternet Ortamlarında Temsili: 2011 Genel Seçimleri Örneği Serdar Paktin 2011 Genel Seçimlerinde CHP nin Sosyal Medya Yolculuğu Burak Özçetin Katılım ve Temsil Arasında: Twitter ve Siyasal İletişim Oturum G SALONU MAO SONRASI DÖNEMDE ÇİN DE DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ Oturum Başkanı: Cem Somel Ceren Ergenç Veysel Tekdal Sırma Altun Nergis Ataçay Mao-Sonrası Çin de Kentsel Politikalar ve Yerel Siyasete Katılım Mekanizmaları Mao-Sonrası Çin de Entellektüellerin Politika Yapımındaki Rolü: İş Sözleşmesi Yasası Örneği Mao-Sonrası Dönemde Çin de Emek Süreçleri ve Dönüşen Sınıf Yapısı Mao-Sonrası Dönemde Çin de Devlet- Ekonomi İlişkileri: Neoliberalizm Tartışması ARALIK 2013

21 5 PERŞEMBE Oturum H SALONU KENTSEL ÇEVRE VE RUH SAĞLIĞI Oturum Başkanı: Yıldırım Doğan Fatma Yıldırım İnci Özgür İlhan Nilay Çabuk Kaya Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Araştırmanın İlk Nicel Bulguları Araştırmanın İlk Nitel Bulguları Oturum SERGİ SALONU TÜRKİYE DE GÖÇ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMSEL TARTIŞMALAR Oturum Başkanı: Helga Rittesberger Tılıç Besim Can Zırh Cansu Akbaş Cavidan Soykan Lülüfer Körükmez Yasemin Akis Göç Çalışmalarında Sahayı Düşünmek: Yöntemsel Milliyetçiliğe Karşı Çok-Alanlı Etnografi Göç Çalışmalarında Bilginin Üretimi ve Paylaşılması Göç Araştırmalarında Disiplinlerarası Çalışma Yürütmek: Hukuk ve Sosyoloji İlişkisi Saha Çalışmalarında Araştırmacının Konumu: Göç Çalışmalarında Öz-Düşünümselliği Tartışma Denemesi Göç Araştırmalarında Feminist Yöntembilim FORUM KÜÇÜK FUAYE EĞİTİM, BİLİM, TOPLUM DERGİSİ OTURUMU EĞİTİM NEREYE? (Eğitim-Sen tarafından desteklenmektedir.) Forum Başkanı: Pınar Bedirhanoğlu ARALIK

22 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 36 Alpaslan Işıklı Anısına 90. YILINDA LOZAN A SALONU Oturum Başkanı: Bilsay Kuruç M. Murat Baskıcı Çağrı Erhan Bilal N. Şimşir Oturum 37 TÜRKİYE NİN SİYASAL İKTİSADI II FİNANSALLAŞMA Oturum Başkanı: Ebru Voyvoda B SALONU Ceyhun Gürkan Finansal Birikim ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm: Kuramsal Bir Yaklaşım A. Celil Koç Türkiye de Finansallaşma Süreci ( ) Elif Karaçimen Türkiye de Finansallaşma ve Hanehalkı Borçlanması Serap Sarıtaş Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansallaşma ve Emek Gücünün Değeri Bağlamında İncelenmesi Oturum 38 Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Başlıca İktisadi Meseleleri ve Hükümleri Lozan Antlaşmasının Temel Özellikleri 90. Yılında Lozan C SALONU NEOLİBERALİZME FEMİNİST OKUMALAR Oturum Başkanı: Cemil Oktay Aylin Özman İnci Özkan Kerestecioğlu Aksu Bora Simten Coşar Funda Gençoğlu-Onbaşı Gülden Özcan Neoliberal Zamanlarda Akademide Feminizm Üzerine Karşılaştırmalı Notlar Devlet Baba Devlet Koca Arasında Sosyal Politikalar: Feminist Gözle Toplumsalın Lağvına Bakmak Zorunlu-Gönüllü Milliyetçilikler ve Toplumsal Cinsiyet: Erilliğin Bedeli Pasivizasyon Projesi Olarak Güvenlik: Kürtaj, Alkol, Sigara ve Öpüşme Üzerinden Militerleşmek ARALIK 2013

23 5 PERŞEMBE Oturum 39 ÇALIŞMA HAYATI I D SALONU Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse Zeynep Başak Erol Taymaz Polat S. Alpman Ayşe Arslan Sidar Çınar Yıldırım Şentürk Enformelleşme Dinamiklerini İş Tarihi Üzerinden Okumak: Yeni Bir Veri Seti (Türkiye Örneği) Metropol Etnikliğinin Sınıfsal İçeriği: İstanbul, Beyoğlu nda Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik Değeri Tuzla Tersane İşçileri Örneğinde İşçi Sınıfı Örgütlenmesinin Önündeki Temel Engeller: Güvencesizlik ve Milliyetçilik Taşeron Çalışma İlişkilerinde Sınıfsal Konumlar: İnşaat İşçileri Üzerine Bir Araştırma Ticaret, Akışlar ve Dolaşım Mekânları İçinde İstanbul da Çalışma Hayatı Oturum 40 SAVAŞ, VİCDAN, YAS E SALONU Oturum Başkanı: Barış Mücen Serhat Celal Birdal Nurseli Yeşim Sünbüloğlu Gülden Sayılan YAS Karşıtlığından Karşı-YAS a: Bir Siyasal Eylem Biçimi Olarak YAS Çalışması Toplumsal Bellekte Savaş: Güneydoğu Gazilerinin Rehabilitasyonu Üzerinden Savaşın Tahayyül Edilme Biçimlerine Bakmak Türk Basınında Vicdani Ret: Bir Sosyal Temsil Çalışması ARALIK

24 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 41 Kurthan Fişek Anısına F SALONU TÜRKİYE DE SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI Oturum Başkanı: Ebru Deniz Ozan Mehmet Arı Halil Güner Burçak Bal Ahmet Arif Eren Ahmet Serdar Ekmen Oturum ARALIK 2013 Yeni Anayasa Tartışmaları ve Hükümet Sistemi Arayışları Bir Tanım Denemesi - Hükümet Meclisi Sistemi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Işığında Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Değerlendirilmesi Özyönetim Sanrısı: Tarihsel - Ekonomi Politik Bir İnceleme GÖÇ VE MEKANSAL DÖNÜŞÜM Oturum Başkanı: Sibel Kalaycıoğlu Gazanfer Kaya Asiye Kamber Çağla Ünlütürk Sinan Çağlar Gülnur Güler Oturum 43 G SALONU Taşrada Kentsel Mekânın Üretimi ve Çelişkileri: Adıyaman Altınşehir Mahallesi Örneği Denizli de İç Göç ve Mekânsal Dışlanma Sınıfsal Ayrışmanın Mekânsal İzdüşümü: Çukurambar Örneği H SALONU TOPLUMSAL TARİH I: OSMANLI DÖNEMİ Oturum Başkanı: Birten Çelik Yahşıhanım Nesirova Mustafa Eren Çiğdem Oğuz Oya Gözel Durmaz Osmanlı Belgelerine Göre Nüfusun Sosyal Özellikleri (1728 Tarihli Halhal Defteri Örneğinde) Osmanlı dan Günümüze Türkiye Hapishaneleri Üzerine Bir Dönemlendirme ve Anlamlandırma Denemesi Merhamet ve Politika: II. Abdülhamid Dönemi Aflar ve Af Talepleri Birinci Dünya Savaşı Tarihine Başka Bir Çerçeveden Bakmak: Kayseri de İhtida Eden Ermeniler

25 5 PERŞEMBE Oturum 44 SERGİ SALONU GENÇ DİNOZORLAR I: TÜRKİYE Yİ SINIFLARLA ANLAMAK Oturum Başkanı: Gamze Yücesan Özdemir Dilara İlbuğa Pelin Teymur Selen Yamak Erdem Çolak Feray Artar Gökçe Baydar Türkiye de İşçi Sınıfının Görünümleri, Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler ve İttifaklar Meselesi Türkiye de İşçi Sınıfı Oluşumu Süreçleri: Tekel Direnişi ne E.P. Thompson la Bakmak İşçi Sınıfı ve Karşı-Hegemonya: Türkiye İçin Alternatif Pedagoji ve İletişim Olanakları ARA GENÇ DİNOZORLAR II: TÜRKİYE DE SINIFLARI İLETİŞİM ALANINDA GÖRMEK Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya Zuhal Kırmızıoğlu Yasin Durak Ezgi Kaya Gökhan Bulut Çağrı Kaderoğlu Bulut Şafak Etike Türkiye de Sermaye Sınıfında Değişenler ve Dönüşenler: Medya Sektörü Ajitatif Çığırtkanlıktan Din Endüstrisine: İletişim Faaliyetlerinin İslamileşmesinde Emek Nişangahı İletişim Alanında Emek Rejimini Gazetecilerin Deneyimleri Üzerinden Okumak Gazetecilik Örgütlenmesinde Olanaklar, Sınırlılıklar: Yeni Sendikalar Kanunu Üzerine Notlar İletişim, Teknoloji ve Sınıf: Kızıl Hackerları Bir Sınıf Mücadelesi Pratiği Olarak Okumak ARALIK

26 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 45 GEZİ DİRENİŞİ ÜZERİNE A SALONU Oturum Başkanı: Fuat Ercan Mehmet Atilla Güler Adem Açar Ergin Yıldızoğlu Oturum 46 Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler: İşgal Et Örneği Sermayenin Mekân Temsillerinden Direnişin Temsil Mekânlarına: Gezi Parkı Örneği Gezi Olayı nın Özgünlüğü, Gezi Direnişinin Evrenselliği Ata Soyer Anısına B SALONU TÜRKİYE DE SAĞLIĞIN PİYASALAŞMASI Oturum Başkanı: Eriş Bilaloğlu Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Türkiye de Sağlık Güvencesi: Neredeyiz? Osman Elbek Sağlığın ve He-Kimliğin Dönüşümü Selçuk Atalay Sağlık Sektörünün Piyasalaşması ve Kamu Özel Ortaklığı Modeli İpek Eren Vural Neoliberalizm, Fikri Mülkiyet Hakları ve 2000 li yıllarda Türk İlaç Sanayii Oturum 47 TÜRKİYE ENTELLEKTÜEL ALANINI TARTIŞMAYA AÇMAK Oturum Başkanı: Simten Coşar C SALONU Nazlı Ökten Gülsoy Emrah Göker Eylem Akdeniz Güney Çeğin Toplumsal Hakikât ve Entelektüel: Foucault ve Bourdieu Sartre a Neden Karşı? Stratejikdüşüncecigiller : Düşünce Kuruluşlarının Tahakkümünde Türkiye Entelektüel Alanı Liberal Demokrat Kanaat Üretiticisi nin Portresi: Âlimlikten Uzmanlığa Medya Alanının Kutsal Üçlüsü: Çağdaş Büyücü Olarak Kanaat Teknisyenleri, Yayıncılar ve İzleyiciler ARALIK 2013

27 5 PERŞEMBE Oturum 48 Tevfik Çavdar Anısına D SALONU TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Oturum Başkanı: İşaya Üşür N. İlter Ertuğrul 90. Yılında İzmir İktisat Kongresi ne Yeniden Bakmak Serdar Şahinkaya Sanayi Sayımı 1927 Nuray Ertürk Keskin Reji den Günümüze Samsun da Tütünün Melda Yaman Öztürk Sosyo-Ekonomik Etkileri Yelda Kaya 1945 ten 27 Mayıs Dönemine Türkiye de Toprak Reformu Söylemi Oturum E SALONU İLETİŞİM ÇALIŞMALARI: TELEVİZYON Oturum Başkanı: Gülsüm Depeli Halise Karaaslan Şanlı Onur Dursun Dilek Evirgen Mustafa Volkan Kavas Oturum 50 Seçim Kampanyalarının Parlayan Yıldızı Televizyon Reklamları: 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Yayınlanan Parti Televizyon Reklamlarının Analizi Bilgi Yanılsaması: Televizyonlardaki Bilgi Yarışmalarının Bilgi Kavramını Sorunsallaştırması Sağlıkla İlgili Kamu Spotları: İktidarın Meşruiyet Arayışı Hangi Değer Dünyasını İşaret Ediyor? ÇEVRENİN EKONOMİ POLİTİĞİ Oturum Başkanı: Zülküf Aydın Fikret Adaman Bengi Akbulut Murat Arsel Sibel Kalaycıoğlu Kezban Çelik Ferda Dönmez Atbaşı Erkin Başer F SALONU Türkiye de Çevre Siyasasının Ekonomi-Politiğine Dair Gözlemler Elektrik Bir Gereksinim Ya Da Mal mıdır?: Elektrik Özelleştirmesinin Yoksul Haneler Üzerine Etkileri Su Akar Türk Bakar mı? Yoksa Su Uyur Düşman Uyumaz mı? ARALIK

28 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum G SALONU TÜRKİYE DE SİYASİ LİDERLER VE SİYASETÇİLER Oturum Başkanı: Cenk Saraçoğlu Armağan Öztürk Yaşar Suveren Özhan Demirkol Atilla Atış Nuri Bilgin Türk Siyasetinde Kurucu-Kurtarıcı Lider İmgesi: Atatürk ve Erdoğan Türkiye de Sağ ve Muhafazakâr Siyasetçilerin Devleti Algılama ve Anlamlandırma Yordamları Üzerine Bir Değerlendirme Merkez Partilerde Bölünmeler ve Bölünerek Oluşan Partiler: Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinde 1960 Sonlarında Yaşanan Gelişmeler Siyasal Parti Liderlerinin Algılanan Uzaklığı ile Siyasal Tercihler Arası İlişkilerin İncelenmesi Oturum H SALONU NİTEL ARAŞTIRMALARDA İMKAN VE SINIRLILIKLAR BAĞLAMINDA FARKLI ALAN DENEYİMLERİ Oturum Başkanı: Süavi Aydın Çağla Karabağ Sarı Hatice Şule Oğuz Göze Orhon K. Berfin Emre Çetin Sinema Filmlerinin Alımlanması: 12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması Örneği Deneyimi Anlayabilmek 12 Eylül ü Hatırlarken: Sussam Olmuyor, Susmasam Olmaz Alan Araştırmasında Mesafeler ve Gerilimler ARALIK 2013

29 6C U M A Oturum A SALONU TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Oturum Başkanı: Gülay Günlük Şenesen Yelda Yücel Ayşegül Yakar Önal Nuray Ergüneş Yapabilirlikler Açısından Toplumsal Cinsiyet Dirliği ve Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bağlamında Kadın Dostu Kentlere Bakmak: Kars Örneği Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Uygulama Alanı Olarak Diyarbakır Oturum 54 Taner Yelkenci Anısına B SALONU SOSYAL GERÇEKLİĞİ AÇIKLAMAK: SİYASET BİLİMİ VE İKTİSAT TARTIŞMALARI Oturum Başkanı: Hüseyin Özel Erden Eren Erdem Mehmet Yetiş Tijen Demir Metin Sarfati İlke Civelekoğlu İnsanın Toplumsal Dönüşümlerde Özne Olarak Konumu Çoğunluk, Tahakküm ve Hegemonya: Tocqueville ve Gramsci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme İktisadın Gizemi, İktisadın Geleceği Ekonomik Gelişme-Demokrasi İlişkisinde Orta Sınıfın Çelişkili Rolü: Türkiye Ekseninde Barrington Moore`u Yeniden Düşünmek ARALIK

30 6C U M A Oturum C SALONU KÜRESEL DÜZENSİZLİK VE TÜRKİYE DE GEZİ DİRENİŞİ Oturum Başkanı: Rahmi Aşkın Türeli Cem Dişbudak Birol Ertan M. Ersin Kuşdil Emir Üzümçeker Merve Çavuşoğlu Funda Turhan Ramazan Günlü Sistem Karşıtı Hareketlerin İktisadi Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği Gezi Parkı Direnişi ve Yeni Türkiye Muktedirlerin Söylemi ve Ana Akım Sosyal Psikolojik Açıklamalar Arasındaki Benzerlikler: Gezi Parkı Protestosu Örneği Siyaset-Devlet İlişkisinde Katılaşma- Sıvılaşma Diyalektiği ve Gezi Direnişi ARALIK 2013

31 6C U M A Oturum D SALONU KOLLEKTİF EMPERYALİZM I MAĞRİPTEN MAŞRIK A YAKIN COĞRAFYA NOTLARI Oturum Başkanı: Raşit Kaya Ali Murat Özdemir Serhat Erkmen Ayşe Cebeci Ebubekir Aykut Kolektif Emperyalizm I: Orta Doğu nun Dünü ve Bugünü Devlet, Sermaye Birikimi ve Kolektif Emperyalizm Kolektif Emperyalizm Çerçevesinde Irak Yeni Değerlenme Alanı Olarak Cezayir ve Kolektif Emperyalizm Khaleeji Sermayesi, Arap Baharı ve Amerikan Hegemonyası ARA KOLLEKTİF EMPERYALİZM II Oturum Başkanı: Ali Murat Özdemir Kansu Yıldırım Göksu Uğurlu Engin Sune M. Kürşad Özekin Kolektif Emperyalizm II: Arap Baharı Postkolonyal Dönemden Neoliberalizme: Tunus Tahrir Meydanı ndan Piyasa nın Ellerine: Mısır da Neo-Liberal Dönüşüm ve Kolektif Emperyalizm Kolektif Emperyalizm: Libya Kolektif Emperyal Düzende Türkiye ARALIK

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı

SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi

SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi SUAVİ AYDIN - YÜKSEL TAŞKIN 1960 tan Günümüze Türkiye Tarihi İletişim Yayınları 1989 Tarih Dizisi 86 ISBN-13: 978-975-05-1462-3 2014 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2014, İstanbul EDİTÖR Kerem Ünüvar

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YAPI YOL SEN GENEL KURULU OLAĞAN ÇALIŞMA 5.RAPORU (17.04.2011-30.04.2014) YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI (17.04.2011-30.04.2014) OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA 5.RAPORU 10-11 MAYIS 2014 YAPI YOL SEN (17.04.2011-30.04.2014)

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

DON KİŞOT LAR AKKUYU'YA KARŞI; anti-nükleer hikayeler

DON KİŞOT LAR AKKUYU'YA KARŞI; anti-nükleer hikayeler DON KİŞOT LAR AKKUYU'YA KARŞI; anti-nükleer hikayeler Yazan ve Derleyen: Arif Künar DON KİŞOT LAR, AKKUYU'YA KARŞI; anti-nükleer hikayeler yıl Nisan 2002 ISBN 975-395-521-9 yazışma adresi Elektrik Mühendisleri

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. ANKARA BAROSU

Detaylı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI Önsöz Vatandaşlar olarak bizlerin taleplerini, isteklerini yansıtacak, daha özgür, demokratik bir ülkede

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÜKSELİŞİ TÜRKİYE DE DIŞ POLİTİKA VE

Detaylı

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ

TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 265-278, ELAZIĞ-2009 TÜRK SİYASİ HAYATINDA MERKEZ SAĞ ÇİZGİNİN TARİHİ The History of the

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler

17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler 17. Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Diğer Şubelerle İlişkiler Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu dönemde de geçmiş dönemlerde olduğu gibi Genel Merkez çalışmalarına katkıda bulunmayı sürdürmüş,

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı