ÝÇÝNDEKÝLER. Sayfa ÜRÜN GRUPLARI. Sayýcýlar. Takometreler. Analog ve Dijital Termostatlar 3-4. Profil Kontrol Cihazlarý. Universal Kontrol Cihazlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Sayfa ÜRÜN GRUPLARI. Sayýcýlar. Takometreler. Analog ve Dijital Termostatlar 3-4. Profil Kontrol Cihazlarý. Universal Kontrol Cihazlarý"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER ÜRÜN GRUPLARI Sayfa Sayýcýlar 1 Takometreler 2 Analog ve Dijital Termostatlar 3 4 Profil Kontrol Cihazlarý Universal Kontrol Cihazlarý 6 Analog ve Dijital Zaman Röleleri 7 8 Göstergeler 9 12 Potansiyometreler 13 Soðutma Grubu ve Mini Termostatlar PLC Hýz Kontrol Cihazlarý Servo Motorlar ve Sürücüler 21 Operatör Panelleri Solid State Röleler Termokupllar ve PT ler * Bu fiyat listesi ENDA ürünleri için tarihinden itibaren geçerli olan fiyatlarýmýzý içermektedir. * Firmamýz herhangi bir ihbara gerek kalmaksýzýn, fiyatlarda deðiþiklik yapma hakkýný kendinde saklý tutar. * Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlarý geçerlidir. * Fiyatlara KDV dahil deðildir.

2 Sayýcýlar Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) EC 442 * 48x48mm ebatlý * 2x4 hane göstergeli * 10kHz'e kadar seçilebilir giriþ frekansý * Seçilebilir PNP, NPN, Enkoder giriþ sinyal seçeneði * Tek setli ve tek kontaklý EC442 EC442 EC442 EC442 SM * Seçilebilir fonksiyonel reset * Seçilebilir parametre güvenliði * Çarpan deðeri ile arasýnda ayarlanabilir. EC 762 * mm ebatlý * 2x6 hane göstergeli * 10kHz'e kadar seçilebilir giriþ frekansý * Seçilebilir PNP, NPN, Enkoder giriþ sinyal seçeneði * Tek setli ve tek kontaklý EC762 EC762 EC762 EC762 SM * Seçilebilir fonksiyonel reset * Seçilebilir parametre güvenliði * Çarpan deðeri ile arasýnda ayarlanabilir. EC 762F * mm ebatlý * 2x6 hane göstergeli * 7,kHz'e kadar seçilebilir giriþ frekansý * 6 Haneli grup sayma fonksiyonu (Batch Counter) * 8 Haneli toplam sayma fonksiyonu (Total Counter) EC762F EC762F EC762F EC762F SM * Seçilebilir PNP, NPN, Enkoder giriþ sinyal seçeneði * Çift setli ve çift kontaklý * Seçilebilir fonksiyonel reset * Seçilebilir parametre güvenliði * Çarpan deðeri ile arasýnda ayarlanabilir. CR 7421PR * mm ebatlý * 2x4 hane göstergeli * 0Hz e kadar seçilebilir giriþ frekansli * Tek setli ve tek kontaklý * PNP sensör girisli CR7421PR CR7421PR CR7421PR CR7421PR SM * Kullanilabilir panel reset, otomatik reset ve harici reset 1

3 Takometreler Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) ETS 1410 * PNP sensör giriþ tipi * Ölçme frekansý 0,07Hz ile 3kHz arasýndadýr * Bölen deðeri 1 ile 999 arasýnda seçilebilir * Desimal nokta ayarlanabilir ETS1410 ETS1410 ETS1410 ETS1410 SM * Örnekleme zamaný giriþ frekansýna göre otomatik ayarlanýr Çýkýþ Tipi ETS 762 * Seçilebilir PNP veya NPN giriþ tipi * Ölçme frekansý 12,Hz ile 10kHz arasýndadýr * Çarpan deðeri 0,00001 ile 2 Röle ETS762 ETS762 ETS762 ETS762 SM ,999 arasýnda ayarlanabilir * Desimal nokta ayarlanabilir * Örnekleme zamaný 0,2sn ile 16,0sn arasýnda ayarlanabilir 2

4 Analog ve Dijital Termostatlar Giriþ Çýkýþ Skala Ebat Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) Tipi Tipi ( C) (mm) AT 411 * ON/OFF veya zaman oransal kontrol formu * Tek setli ve tek kontaklý * 8 pinli soket veya klemens baðlantýli J Röle x48 Klemens Baðlantýlý Tipler AT411FEK200 AT411FEK200 AT411FEK200 AT411FEK200 SM J Röle x48 AT411FEK300 8 AT411FEK300 8 AT411FEK300 8 AT411FEK300 SM 78 J Röle 0 48x48 AT411FEK0 8 AT411FEK0 8 AT411FEK0 8 AT411FEK0 SM 78 PT Röle 0 48x48 AT411RT0 8 AT411RT0 8 AT411RT0 8 AT411RT0 SM 78 THR 11G * ON/OFF veya zaman oransal kontrol formu * Tek setli ve tek kontaklý * 10 LED'li sapma göstergeli J Röle 0 THR11G THR11G THR11G THR11G SM 120 ATC 9311 * ON/OFF veya zaman oransal kontrol formu * Tek setli ve tek kontaklý * Dijital göstergeli J Röle 0 96x96 ATC9311 ATC9311 ATC9311 ATC9311 SM 110 Bu ürünlerin SSR çýkýþlý modelleri için siparis kodunun sonuna SSR uzantisi eklenmelidir. Örnek: AT411FE0 SSR SSR çýkýþlý cihaz için fiyat farký yoktur. AT 411 modeli soket (8 pin) baðlantýlý sipariþ edilmek istendiðinde, ürün kodu kýsmýnda K harfi yazýlan yer boþ býrakýlmalýdýr. Soket baðlantýlý ürün sipariþlerinde fiyat farký yoktur. 3

5 Analog ve Dijital Termostatlar ETC * Seçilebilir sensör tipi * Seçilebilir ON/OFF, P, PI, Giriþ Tipi J, K, T, S, R Haberleþme Ebat Besleme Gerilimi (mm) 48x48 PT PD, PID kontrol formu * Selftuning özelliði Ürün Kodu Fiyat (TL) ETC4420 ETC4420 ETC4420 ETC4420 SM 1 ETC4420 RS 1 ETC4420 RS 1 ETC4420 RS 1 ETC4420 SMRS 17 ETC ETC ETC ETC7420 SM 166 ETC7420 RS 171 ETC7420 RS 171 ETC7420 RS 171 ETC7420 SMRS 191 ETC ETC ETC ETC8420 SM 180 ETC8420 RS 18 ETC8420 RS 18 * RS48 haberleþme * Seçilebilir SSR yada röle RS48 48x48 kontrol çýkýþý ETC4420 * Soft Start özelliði * Seçilebilir ýsýtma/soðutma kontrolü * Fonksiyonel alarm kontagi * Ana kontak röle seçilmediginde 2 alarm kontagina sahip olabilme RS48 ETC7420 RS48 ETC x96 48x96 96x96 ETC8420 RS 18 ETC8420 SMRS 20 ETC ETC ETC ETC9420 SM 187 ETC9420 RS 192 ETC9420 RS 192 ETC9420 RS 192 ETC9420 SMRS 212 ETC9420 RS48 * ET 1121 için pano içi kutu * Seçilebilir 020mA ve 420mA girisi 96x96 * Seçilebilir 020mA ve 420mA analog kontrol çikisi * ModBus ile programlama * 7 adet slave baglanabilme özelligi * Giris için offset özelligi ET1121&ET1111 RS48,x91 24VDC ET RS48,x91 24VDC ET *Prob arizasi durumunda röle konumlarini seçebilme veya periyodik çalisma * PID kontrollü alarm rölesi * 16 adima kadar profil kontrol yapabilme 4

6 Profil Kontrol Cihazlarý Ebat Giriþ Tipi Haberleþme Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) (mm) EPC * Seçilebilir sensör tipi J, K, T, S, R * 8 adima kadar profil kontrolü yapabilme * Seçilebilir 020mA ve 420mA kontrol çikisi PT 48x48 EPC4420 EPC4420 EPC4420 EPC4420 SM EPC4420 * Seçilebilir ON/OFF, P, PI, PD, PID kontrol formu * Selftuning özelliði * RS48 haberleþme * Seçilebilir SSR ya da röle kontrol çýkýþý * Seçilebilir ýsýtma/soðutma kontrolü RS48 48x48 EPC4420 RS EPC4420 RS EPC4420 RS EPC4420 SMRS EPC7420 EPC7420 EPC * Her adýmda esnek olarak EPC7420 SM 196 ayarlanabilen alarm çýkýþlarý RS48 EPC7420 RS 201 EPC7420 RS 201 EPC7420 RS 201 EPC7420 SMRS 221 EPC x96 EPC EPC EPC EPC8420 SM 213 RS48 48x96 EPC8420 RS 218 EPC8420 RS 218 EPC8420 RS 218 EPC8420 SMRS 238 EPC x96 EPC9420 EPC9420 EPC EPC9420 SM 230 RS48 96x96 EPC9420 RS 23 EPC9420 RS 23 EPC9420 RS 23 EPC9420 SMRS EPC9420

7 Universal Kontrol Cihazlari EUC EUC442 EUC742 Giriþ Tipi Haberleþme Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) * Seçilebilir giris tipi J, K, T, S, R 48x48 2VAC EUC442 1 * Seçilebilir 020mA ve 420mA giris * Seçilebilir 020mA ve 420mA kontrol çikisi * Seçilebilir ON/OFF, P, PI, PD, PID kontrol formu * Selftuning özelliði * RS48 haberleþme * Seçilebilir analog, SSR ya da röle kontrol çýkýþý * Soft Start özelliði * Seçilebilir ýsýtma/soðutma kontrolü PT 020mA 420mA RS48 RS48 48x48 48x96 2VAC 2VAC 2VAC 2VAC EUC 442 SM EUC442 RS EUC442 SMRS EUC742 EUC742 SM EUC742 RS EUC742 SMRS EUC842 EUC842 SM * Fonksiyonel alarm kontaðý * Ana kontak röle RS48 48x96 2VAC EUC842 RS seçilmediðinde 2 alarm EUC842 SMRS kontaðýna sahip olabilme 96x96 2VAC EUC EUC942 SM 230 RS48 96x96 2VAC EUC942 RS EUC942 SMRS EUC842 EUC942 Yeni Ürün ET 4410 J, K, T, S, R * Motorlu vana kontrolü * PID çalýþabilen alarm rölesi * ReTransmisyon çýkýþý 48x48 ET ET ET4410 SM 1 RS48 48x48 ET4410 RS 21 ET4410 RS 21 ET 4410 ET4410 SMRS 21 6

8 Analog ve Dijital Zaman Röleleri Zaman Aralýðý Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) ATS 4 * Besleme voltajý ile start * Çekmede gecikmeli zamanlama fonksiyonu için kontak çýkýþý * 8 pinli soket veya klemens baðlantýli 1.2S : 0 1.2sn. 3S : 0 3sn. 12S : 0 12sn. 30S : 0 30sn. 60S : 0 60sn. 3M : 0 3dk. 48x48 /DC Klemens Baðlantýlý Tipler ATS4KXX ATS4KXX ATS4KXX 24 12M : 0 12dk. 30M : 0 30dk. 60M : 0 60dk. 3H : 0 3sa. AT 4 * Besleme voltajý ile tetikleme * Ani kontak çýkýþý (OUT1) * Çekmede gecikmeli zamanlama fonksiyonu için kontak çýkýþý (OUT2) * 8 pinli soket veya klemens baðlantýli 1.2S : 0 1.2sn. 3S : 0 3sn. 12S : 0 12sn. 30S : 0 30sn. 60S : 0 60sn. 3M : 0 3dk. 12M : 0 12dk. 48x48 24VDC Klemens Baðlantýlý Tipler AT4KXX AT4KXX AT4KXX AT4KXX 24VDC M : 0 30dk. 60M : 0 60dk. 3H : 0 3sa. ATM 9321 * Seçilebilir Mod A (çekmede gecikmeli ve Mod B (býrakmada gecikmeli) çýkýþ fonksiyonlarý * Start giriþi ile tetikleme * Reset giriþi ile reset Seçilebilir dk. veya dk. veya 96x96 ATM9321 ATM9321 ATM9321 ATM9321 SM dk. PTM 232 * Set deðerinde iki kontak çýkýþý * Aþaðý doðru sayma * Reset ve gate giriþi * 6 deðiþik çikis tipi 0 9.9sn. ile 0 99sa. 44x73 PTM232 PTM232 PTM232 PTM232 SM 110 AT 4 ve ATS 4 modellerinde, ürün kodu kýsmýnda XX yazýlan yere zaman aralýklarý yazýlmalý ve sipariþte belirtilmelidir. AT 4 ve ATS 4 modelleri soket baðlantýlý sipariþ edilmek istendiðinde, ürün kodu kýsmýnda K yazýlan yer boþ býrakýlmalýdýr. Soket baðlantýlý ürün sipariþlerinde fiyat farký yoktur. 7

9 Analog ve Dijital Zaman Röleleri Zaman Aralýðý Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) ETM 1411 * Zaman kontrolü için tek kontak çýkýþi * Harici start giriþi * Dakika ve saniye gösterimi seçimi * Ön panelden start ve stop 0:01 99:9dk. 0:01 99:9sa. /DC 12VAC/DC ETM1411 ETM1411 ETM ETM ETM1411 SM 120 imkaný * Dahili buzzer ile 16 deðiþik sesli uyarý ETM * 2x4 hane gösterge ile proses ve set deðerini ayný anda görebilme * Seçilebilir PNP, NPN sensör giriþ sinyal seçeneði 0.01sn 9999sa. 48x48 ETM442 ETM442 ETM442 ETM442 SM * Seçilebilir ileri/geri zaman sayma yönü * ton ve toff zamanlarý ayrý ayrý ayarlanabilir * Seçilebilir fonksiyonel reset ETM742 ETM742 ETM742 ETM742 SM ETM442 * Hafýzalý veya hafýzasýz çalýþabilme * 9 farklý çýkýþ tipi ETM742 78

10 Göstergeler Çýkýþ Özellikleri Ebat Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) (mm) Kontrol Sensör Besleme Çýkýþý EI * 4 farklý standart giriþ tipi (01V,010V,420mA,020mA) * Kullanýcýnin kendi belirleyebileceði giriþ tipine göre kalibre edilebilir EI141 EI141 EI141 EI141 SM EI 141 * Gösterge skalasý 1999 ila 00 arasýnda ayarlanabilir * Maximum ve minimum deðerlerini göstergede tutabilir 12VDC ma (regülesiz) EI741A EI741A EI741A EI741A SM EI741A AS EI741A AS EI741A AS EI741A SMAS VDC ma (regüleli) EI741A AS EI741A AS EI741A AS EI741A SMAS Röle EI EI 741A EI7412 EI EI7412 SM 18 2 Röle 24VDC ma (regüleli) EI7412 AS24 18 EI7412 AS24 18 EI7412 AS24 18 EI7412 SMAS Röle 12VDC ma (regüleli) EI7412 AS12 18 EI7412 AS12 18 EI7412 AS12 18 EI 7412 EI7412 SMAS Röle 8VDC ma (regüleli) EI7412 AS08 18 EI7412 AS08 18 EI7412 AS08 18 EI7412 SMAS ETI 741 * Seçilebilir sensör tipi (J,K,T,S,R,PT ) ETI741 * C ve F birimlerinde ölçüm ETI741 ETI741 ETI741 SM

11 Göstergeler & Ampermetreler Çikis Ebat Giris Tipi Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) Tipi (mm) EPA * 0A AC/DC akim trafosu veya 060mV AC/DC sönt ile kullanilabilir * Akim dönüsüm orani A ila 9999A arasi ayarlanabilir 60mV (Þönt ile kullanýlýr) Ampermetreler EPA241 EPA241 EPA241 EPA241 SM Yeni Ürün * Opsiyonel RS48 haberlesme * AC, DC veya TRUE RMS ölçülebilir * Alt ve üst sinirlar için çok 60mV (Þönt ile kullanýlýr) Röle EPA241R EPA241R EPA241R EPA241R SM 83 EPA241 fonksiyonlu alarm çikisi * 2ms ile 1sn arasinda ayarlanabilir display etme hizi A (Akým Trafosu ile kullanýlýr) EPA241S EPA241S EPA241S EPA241S SM A (Akým Trafosu ile kullanýlýr) Röle EPA241SR EPA241SR EPA241SR EPA241SR SM 83 60mV (Þönt ile kullanýlýr) EPA741 EPA741 EPA741 EPA741 SM 60mV (Þönt ile kullanýlýr) Röle EPA741R EPA741R EPA741R EPA741 EPA741R SM 83 A (Akým Trafosu ile kullanýlýr) EPA741S EPA741S EPA741S EPA741S SM A (Akým Trafosu ile kullanýlýr) Röle EPA741SR EPA741SR EPA741SR EPA741SR SM 83 EPA241 ve EPA241S Ampermetrelerimizin tamami Modbus RS48 haberlesebilir. Modbus RS48 haberlesme opsiyoneldir. Sipariþ edilmek istendiðinde, ürün kodunun sonuna RS uzantisi eklenmelidir. Örnek: EPA241S RS Modbus RS48 haberlesme opsiyonunun fiyat farki TL dir. 10

12 Göstergeler & Voltmetreler Çikis Tipi Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) Yeni Ürün EPV * Gösterge çözünürlügü cihaz tarafindan otomatik ayarlanir * AC, DC veya TRUE RMS ölçülebilir Voltmetreler EPV241 EPV241 EPV241 EPV241 SM EPV241 * Opsiyonel RS48 haberlesme * Alt ve üst sinirlar için fonksiyonel alarm çikisi * 0 0V AC giris tipi Röle EPV241R EPV241R EPV241R EPV241R SM 83 * 0 ± 0V DC giriþ tipi Yeni Ürün EPV241L * Gösterge çözünürlügü cihaz tarafindan otomatik ayarlanir * AC, DC veya TRUE RMS ölçülebilir * Opsiyonel RS48 haberlesme * Alt ve üst sinirlar için fonksiyonel alarm çikisi Röle EPV241L EPV241L EPV241L EPV241L SM EPV241LR EPV241LR EPV241LR EPV241LR SM 83 * 0 V AC giris tipi * 0 ± V DC giriþ tipi EPV741 * Gösterge çözünürlügü cihaz tarafindan otomatik ayarlanir EPV741 EPV741 EPV741 SM EPV741 * AC, DC veya TRUE RMS ölçülebilir * Alt ve üst sinirlar için fonksiyonel alarm çikisi * 0 0V AC giris tipi Röle EPV741R EPV741R EPV741R EPV741R SM 83 * 0 ± 0V DC giriþ tipi EPV241 Voltmetrelerimizin tamami Modbus RS48 haberlesebilir. Modbus RS48 haberlesme opsiyoneldir. Sipariþ edilmek istendiðinde, ürün kodunun sonuna RS uzantisi eklenmelidir. Örnek: EPV241 RS Modbus RS48 haberlesme opsiyonunun fiyat farki TL dir. 11

13 Göstergeler & Çeviriciler Sensör Besleme Çikisi Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) ECTC ECSC Çeviriciler * Konfigüre edilebilir J, K, S, x97 2VAC ECTCUV 18 R, Pt, NTC) giris * Konfigüre edilebilir 020mA 420mA akim, 010V, 1V çikis * Konfigüre edilebilir skala * Ortam sicaklik kompanzasyonu * Ray montajli ECTCLV 18 * Konfigüre edilebilir ma, mv ve V giriþ x97 2VAC ECSCUV 18 * Konfigüre edilebilir ma ve ECSCLV 18 V çýkýþ * Ýzole sensör beslemesi 24VDC ma (regülesiz) x97 2VAC ECSCUVAP24 20 * Giriþ, çýkýþ ve besleme ECSCLVAP24 20 arasý üç yollu izolasyon P011 * P011 için mvac, mvdc, maac, madc, Vac, Vdc, Aac, Adc, ohm,kohm,feconst termokupl,pt vb. girisler sipariste belirtilmeli 44x73 P011 P011 P011 P011 SM * 010Vdc, 020mAdc, 420mAdc çikislar sipariste belirtilmeli 12

14 Potansiyometreler Potansiyometreler Haberlesme Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) EDP * Minimum ve maksimum degerleri ayarlanabilir 010V çikis * Preset degeri harici buton girisleriyle ayarlanabilir EDP141 EDP141 EDP141 EDP141 SM 110 EDP141 * Gösterge skalasi 1999 ila 8000 arasinda ayarlanabilir * RS48 haberleþme ile iki veya daha fazla dijital potansiyometreyi senkronize RS48 EDP141 RS EDP141 RS EDP141 RS EDP141 SMRS çalistirma imkani * Soft on ve Soft off özelligi ayarlanabilir * Minimum ve maksimum deðerleri ayarlanabilir 010V çýkýþ * Gösterge skalasý 1999 ila 8000 arasýnda ayarlanabilir EDP741 EDP741 EDP741 EDP741 SM 110 * Soft on ve Soft off EDP741 özelliði ayarlanabilir * Minimum ve maksimum deðerleri ayarlanabilir 020mA çýkýþ * Gösterge skalasý 1999 ila 8000 arasýnda ayarlanabilir. EDP741C EDP741C EDP741C EDP741C SM 110 * Soft on ve Soft off EDP741C özelliði ayarlanabilir Akým Kontrol Cihazý * Alarm kontak çýkýþý * Oransal kontrollü çýkýþ * Çýkýþ set deðerinin alt ve üst sýnýrlarý ayarlanabilir * 0A AC çýkýþ akýmý ECC ECC

15 Soðutma Grubu ve Mini Termostatlar Açiklama Giriþ Tipi Çýkýþ Tipi Skala ( C) Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) EI 1410 * Ondalik veya tamsayi gösterme seçenegi * Sicakligi C veya F olarak gösterebilme seçeneði * Görsel alarm set deðerinin NTC 60,0...+1,0 /DC 12VAC/DC EI1410NTC 230 EI1410NTC 110 EI1410NTC 24 EI1410NTC alt ve üst sýnýrlarý ayarlanabilir * Maximum ve minimum ölçme deðerlerini saklar ETC 1311 * ON/OFF kontrol formu * Set degerinin alt ve üst sinirlari ayarlanabilir J 8A Röle ETC1311FE 230 ETC1311FE 110 ETC1311FE 24 ETC1311FE SM 120 J 16A Röle ETC1311FE 230P ETC1311FE 110P ETC1311FE 24P ETC1311FE SMP K 8A Röle ETC1311K 230 ETC1311K 110 ETC1311K 24 ETC1311K SM 120 Pt 8A Röle ETC1311RT 230 ETC1311RT 110 ETC1311RT 24 ETC1311RT SM 120 Yeni Ürün * FeConst giriþ J 2A Röle x48 ET40 * ON/OFF ve PID kontrol ET40 ET40 SM 120 ET 40 14

16 Soðutma Grubu ve Mini Termostatlar Giriþ Tipi Çýkýþ Özellikleri Modbus Kompresör Defrost Fan RS48 RTC Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) EDT * ON/OFF kontrol formu NTC 16 A EDT1411NTC 230P 8 * EDT 2411, 2412 ve 3411 /DC EDT1411NTC 24P 8 modelleri için isitma veya sogutma kontrolü seçilebilir * Kompresör koruma EDT1411 parametreleri girilebilir NTC 8 A Var Var EDT R * Defrost süresi ve araligi /DC EDT241124R ayarlanabilir 12VAC/DC EDT241112R * Sicakligi C veya F olarak gösterebilir * Set degerinin alt ve üst NTC 8 A Var 6x94 EDT R 62 sinirlari ayarlanabilir /DC EDT341124R 62 * Tüm modeller için, cihaza 12VAC/DC EDT341112R 62 EDT2411 enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme özelliði * EDT 3411 için raya monte NTC 8 A 8 A Var Var /DC EDT R EDT241224R edilebilme özelliði 12VAC/DC EDT241212R 2 NTC 8 A 8 A Var Var Var EDT R 80 /DC EDT242324R 80 12VAC/DC EDT242312R 80 EDT3411 Yeni Ürün * EDT2412 nin 2. rölesi aydýnlatma rölesi olarak EDT2412 kullanýlabilir. Yeni Ürün EDT2423 ENDAKEY 8 ENDAKEY Sogutma Grubu Ürünlerimizde Modbus RS48 haberlesme ve RTC (Gerçek Zaman Saati) opsiyoneldir. RS48 haberlesebilen ürün sipariþ edilmek istendiðinde, ürün kodunun sonuna RS uzantisi eklenmelidir. Örnek: EDT RRS Gerçek zaman saatli ürün siparis edilmek istendiginde ürün kodunun sonuna RTC eklenmelidir. Örnek: EDT RRTC. Modbus RS48 haberleþme opsiyonunun fiyat farký TL dir. RTC (Gerçek zaman saatli) opsiyonunun fiyat farký TL dir. 1

17 Soðutma Grubu ve Mini Termostatlar Giriþ Tipi Çikis Tipi Skala ( C) Ebat (mm) Besleme Gerilimi Ürün Kodu Fiyat (TL) ET * ON/OFF kontrol formu * Isitma veya sogutma kontrolü seçilebilir * NTC prob girisi için offset ayari yapilabilir NTC Röle 60,0...+1,0 /DC 12VAC/DC ET1411NTC 230 ET1411NTC 110 ET1411NTC 24 ET1411NTC ET1411 * Set degerinin alt ve üst sinirlari ayarlanabilir * Sicakligi C veya F olarak gösterebilme seçeneði NTC 2 Röle 60,0...+1,0 /DC 12VAC/DC ET1412NTC 230 ET1412NTC 110 ET1412NTC 24 ET1412NTC ET1412 NTCAPT NTCLPS NTCAPP NTCAPS TRAFO Ürün Kodu Fiyat (TL) PROBLAR Maksimum 1 C ye kadar ölçüm yapabilen, paslanmaz çelik kovanli, 1,m silikon kablolu NTCAPS1,S 19 Maksimum 1 C ye kadar ölçüm yapabilen, paslanmaz çelik kovanli, 1.m silikon kablolu, NTCLPS1,S 28 1/8 (gaz diþ) rekorlu Maksimum 80 C ye kadar ölçüm yapabilen, plastik kovanli, 1,m PVC kablolu NTCAPP1,P 14 Maksimum 10 C ye kadar ölçüm yapabilen, termoplastik kovanli, 1.m termoplastik kablolu NTCAPT1,T 9 TRAFO 220/12V 3W dökümlü trafo TRAFO 1 Ürün kodu NTCAPT1.T olan probun kablo boyu standart olup 1.m dir. Diger ürünlerde kablo boyu uzun talep edilebilir ve sipariste belirtilmelidir. 1m silikon kablo 4TL dir. 1m PVC kablo 3TL dir

18 Programlanabilir Lojik Kontrol Cihazları Açıklama Fiyat (TL) PLC ELC186 Serisi CPU modülü * 24VDC besleme * 8 Kanal 24VDC pnp giriş * Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlantı imkanı ile 2 noktaya kadar destek * 6 Kanal 220V 3A röle çıkışı * MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkanı * RS232 ve RS48 haberleşme portları * MODBUS RTU protokol desteği * Ondalıklı işlem desteği * DIN RAY montaj * 80ns. komut işlem hızı * Çift kanal khz hızlı puls girişi * ELC186R 6 kanal 220V 3A çıkış 200 ELC188T * 8 kanal 24VDC 300mA max. kısa devre korumalı transistör çıkış 210 ELC186RT * 2 kanal 220V 3A röle çıkışı * 2 kanal transistör çıkışı * 2 kanal hızlı puls çıkışı (2 kanal frekans toplamı max. khz) 210 ELC286 Serisi CPU modülü * 24VDC besleme * 8 kanal 24VDC pnp giriş * Modüler yapı, maksimum 16 genişleme modülü bağlantı imkanı ile 272 noktaya kadar destek * 6 kanal 230V 3A röle çıkışı * MB ethernet portu ile ağ üzerinden erişim imkanı * RS232 ve RS48 haberleşme portları * MODBUS RTU protokol desteği * Ondalıklı işlem desteği * DIN RAY montaj * 1Kanal 010VDC analog giriş. (10 bit çözünürlük) * 1Kanal 010VDC analog çıkış. (13, bit çözünürlük) * 80ns.komut işlem hızı * Çift kanal khz hızlı puls girişi * ELC286R 6 kanal 220V 3A çıkış 280 ELC288T * 8 kanal 24VDC 300mA max. kısa devre korumalı transistör çıkış 2 ELC286RT * 2 kanal 220V 3A röle çıkışı * 2 kanal transistör çıkışı * 2 kanal hızlı puls çıkışı (2 kanal frekans toplamı max. khz) 2 17

19 Programlanabilir Lojik Kontrol Cihazlari Fiyat (TL) PLC ELC386 Serisi CPU modülü * 24VDC besleme * 8 kanal 24VDC pnp dijital giriþ * Modüler yapý, maksimum 16 geniþleme modülü baðlantý imkaný ile 272 noktaya kadar destek * 6 kanal 230V 3A röle çýkýþý * MB ethernet portu ile að üzerinden eriþim imkaný * RS232 ve RS48 haberleþme portlarý * MODBUS RTU protokol desteði * Ondalýklý iþlem desteði * DIN RAY montaj * 1 Kanal 010VDC analog giriþ. (10 bit çözünürlük) * 1 Kanal 010VDC analog çýkýþ. (13, bit çözünürlük) * RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati * PLC internet baðlantý hizmeti * 80ns. komut iþlem hýzý * Çift kanal khz hýzlý puls giriþi ELC386R * 6 kanal 220V 3A çýkýþ 3 ELC388T * 8 kanal 24VDC 300mA max. kýsa devre korumalý transistör çýkýþ 380 ELC386RT Genisleme Modülü * 2 kanal 220V 3A röle çýkýþý * 2 kanal transistör çýkýþý * 2 kanal hýzlý puls çýkýþý (2 kanal frekans toplamý max. khz) 380 EXM88R EXM88T Dijital IO * 8 Kanal 24VDC PNP dijital giris * 8 Kanal 230V 3A röle çikisi * 8 Kanal 24VDC PNP dijital giris * 8 Kanal 24VDC transistor çikis Analog IO EXM42A * 4 kanal 010VDC, 020mA, 420mA analog giriþ (14 bit çözünürlük) 10 * 2 kanal 010VDC, 020mA, 420mA analog çýkýþ (14 bit çýkýþ çözünürlük) EXMA * 4 kanal 010VDC, 020mA, 420mA analog giriþ (14 bit çözünürlük) 280 Yeni Ürün EXM02A EXMT * 2 kanal 010VDC, 020mA, 420mA analog çýkýþ (14 bit çözünürlük) 310 * 4 kanal termokupl giriþi (T, J, K, E, N, S, R, B tipleri) (14 bit çözünürlük) 420 Yeni Ürün Yeni Ürün Yeni Ürün EXMP * 4 kanal PT/PT0 sensör giriþi (14 bit çözünürlük) 420 EXM20L * 2 kanal yük hücresi (Loadcell) giriþi (24 bit çözünürlük) 6 EXM10L * 1 kanal yük hücresi (Loadcell) giriþi (24 bit çözünürlük) 4 AKSESUARLAR ECON PLC * PLC programlama kablosu (cm, Ethernet) ECON HMI * HMI programlama kablosu (cm, USB) EIM01B EIM01C EIM01BC * PLC/HMI RS232 kablo (1cm) * PLC/HMI RS48 kablo (1cm) * PLC/HMI RS232/RS48 kablo (1cm) Yeni Ürün ECON48 * USB/RS 48RS 422 dönüþtürücü 80 USD 18

20 Hiz Kontrol Cihazlari E2 Serisi Hýz Kontrol Cihazlarý Güç (kw) Akim (A) Ürün Kodu Fiyat (USD) Yeni Ürün E2 Serisi * Tek faz 200 ~ 230V 0. * Yüksek baþlangýç torku 1 Hz de %1 0.7 * V/F veya sensörsüz vektör kontrol 1. * PID fonksiyonu 2.2 * Opsiyonel kart ile RS48 haberleþme E200004S E20007S E2001S E200220S * Kompakt dizayn * Seçilebilir tuþ takýmý * Üç faz 380 ~ 460V * Yüksek baþlangýç torku 1 Hz de %1 * V/F veya sensörsüz vektör kontrol * PID fonksiyonu * Opsiyonel kart ile RS48 haberleþme * Kompakt dizayn E20007H E2001H E200220H E2003H E200H E2007H Aksesuarlar E2. ve 7.kW için uzaða taþýma paneli DOP E2 E2 Serisi için uzaga tasima paneli yuvasi ROP H 3 E2 Serisi için Modbus RS48 haberlesme biti COMM 48 3 Referans Sürücü i Güç (W) Direnç (? ) E2 Tek Faz (S) BR00300/0 0.4 / 0.7 / Fren Dirençleri (S) BR00600/ (H) (H) Üç Faz BR00300/ / BR00600/ 2.2 /

21 Hiz Kontrol Cihazlari E300 Serisi Hýz Kontrol Cihazlarý Güç (kw) Akim (A) Ürün Kodu Fiyat (USD) E300 Serisi * Üç faz 380 ~ 480V * Yüksek baþlangýç torku, 0. Hz. de %200 den fazla * V/F, sensörsüz vektör veya sensörlü vektör kontrol * PID fonksiyonu * RS48/RS232 haberleþme * Deðiþik yük tiplerinde çalýþabilme * Konveyör, asansör,vinç, kablo sarma, pres, soðutma fanlarý, tekstil makinalarý, yýkama makinalarý E30000H E300007H E30001H E300010H E300018H E H E H E300030H E3000H E30000H E3000H E300000H E30010H E H 11.0 Aksesuarlar 30kW ve 37kW için frenleme modülü 4kW ve kw için frenleme modülü 7kW, kw, 110kW ve 132kW için frenleme modülü Enkoder Geribesleme Kartý BRDVZ33H BRDVZ3H BRDVZ37H FB Referans Sürücü i Güç (W) Direnç (? ) E2&E300 Fren Dirençleri BR01800/0. BR03300/0 7. / BR0/ BR0600/ BR06600/ BR000/ BR11200/ BR/ BR160/ BR220/006 7 / / 110 / kw a kadar (22kW dahil) olan ürünlerde frenleme modülü dahildir. Frenleme direnci ürüne direk olarak baðlanabilir. 30 kw ve üst güçlerde frenleme modülü kullanýlmalýdýr., 110 ve 132 kw için 2 adet frenleme modülü kullanýlmalýdýr. 20

22 Servo Motorlar ve Servo Sürücüler FDA 6000 FDA 00 FDA 6000 Güç (kw) Ürün Kodu Fiyat (USD) Servo Sürücü * W 4.kW güç aralýðý 0.4 FDA6004C 7 * Tork / hýz / pozisyon kontrolü ve kombinasyonlarý 0. FDA600C FDA FDA FDA FDA FDA FDA FDA FDA FDA4 1. * Analog ve 4 dijital tork komut giriþi * Analog ve 8 dijital hýz komut giriþi * Pulse direction yöntemi ile pozisyonlama * 9 dijital çýkýþ * Cihaz üzerindeki panel ve PC ile, programlama, parametreleri ayarlama, izleme ve auto tuning yapabilme * Dijital giriþlerle seçilebilir 4 elektronik diþli oraný * Puls giriþi ile hýz referansý * P, PI kontrol * Ayarlanabilir enkoder çýkýþý * 31 dahili pozisyonlama (FDA 6000 serisi için) * Orijin öðretme fonksiyonu Home function (FDA 6000 serisi için) * ModBus RS48 haberleþme (FDA 00 serisi için) FDA 00 21

23 Servo Motorlar ve Servo Sürücüler Flans Tork (Nm) Akim (A) Güç (kw) Ürün Kodu Fiyat (USD) FMA * Incremental enkoder li servo motor rpm, Frensiz FMACN01CB00 FMACN02CB FMACN04CB FMACN1CB FMACN22CB FMACN30CB rpm, Frenli FMACK04CB rpm, Frensiz FMAKN16CB FMAKN22CB FMAKN3CB FMAKNCB rpm, Frenli FMAKN11CB

24 Servo Motorlar ve Servo Sürücüler Flans Uzunluk (m) Güç (kw) Ürün Kodu Fiyat (USD) KABLOLAR Servo motorlar için güç kablolarý ~ 0. FCASL03N ~ 0. FCASL0N ~ 1.0 FCASJ03N ~ 1.0 FCASJ0N ~ 3.0 FCASC03N 0.3 ~ 3.0 FCASC0N ~ 3. FCASD03N ~ 3. FCASD0N ~. FCASE03N ~. FCASE0N Servolar için frenli güç kablolarý ~ 0. FCABL0N ~ 1.0 FCABJ0N ~ 3.0 FCABK0N ~ 3. FCABD0N 10 Flans Uzunluk (m) Servo motorlar için enkoder kablolarý FCAEA03N FCAEA0N FCAEA03N 80 FCAEA0N 80 3 FCAFC03N FCAFC0N FCAFC03N 180 FCAFC0N 10 AKSESUARLAR Pin I/O konnektör 20 RS232/RS48 haberlesme kablosu CN3 COM 30 23

25 Servo Sistemleri Açiklama Motor Sürücü Güç Kablosu Enkoder Kablosu Konnektör Set Fiyati (USD) W 0.32N.m 3.000rpm 60mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN01CB00 FDA01 FCASL03N FCAEA03N W 0.64N.m 3.000rpm 60mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN02CB00 FDA02 FCASL03N FCAEA03N W 1.27N.m 3.000rpm 60mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN04CB00 FDA04 FCASL03N FCAEA03N kW 4.77N.m 3.000rpm mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN1CB00 FDA1 FCASC03N FCAFC03N kW 7.00N.m 3.000rpm mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN22CB00 FDA20 FCASC03N FCAFC03N kW 9.4N.m 3.000rpm mm Flans 3mt Kablolu Set FMACN30CB00 FDA30 FCASC03N FCAFC03N Cn1 C kW 7.64N.m 2.000rpm mm Flans 3mt Kablolu Set FMAKN16CB00 FDA1 FCASC03N FCAFC03N kW 10.N.m 2.000rpm mm Flans 3mt Kablolu Set FMAKN22CB00 FDA20 FCASC03N FCAFC03N kW 16.67N.m 2.000rpm 180mm Flans 3mt Kablolu Set FMAKN3CB00 FDA30 FCASD03N FCAFC03N 2.98.kW 26.18N.m 2.000rpm 180mm Flans 3mt Kablolu Set FMAKNCB00 FDA4 FCASE03N FCAFC03N 3.33 Motorlarimizda 3000 puls enkoder kullanilmaktadir. Dahili pozisyonlama veya orijin ögretme fonksiyonu (Home function) gerektiren uygulamalariniz için FDA 00 i yerine ayni güçteki FDA 6000C i kullanilmalidir. 24

26 Servo Sistemleri Açiklama Motor Sürücü Güç Kablosu Enkoder Kablosu Konnektör Set Fiyati (USD) W 0.32N.m 3.000rpm 60mm Flans mt Kablolu Set FMACN01CB00 FDA01 FCASL0N FCAEA0N W 0.64N.m 3.000rpm 60mm Flans mt Kablolu Set FMACN02CB00 FDA02 FCASL0N FCAEA0N W 1.27N.m 3.000rpm 60mm Flans mt Kablolu Set FMACN04CB00 FDA04 FCASL0N FCAEA0N kW 4.77N.m 3.000rpm mm Flans mt Kablolu Set FMACN1CB00 FDA1 FCASC0N FCAFC0N kW 7.00N.m 3.000rpm mm Flans mt Kablolu Set FMACN22CB00 FDA20 FCASC0N FCAFC0N 2.2 3kW 9.4N.m 3.000rpm mm Flans mt Kablolu Set FMACN30CB00 FDA30 FCASC0N FCAFC0N Cn1 C kW 7.64N.m 2.000rpm mm Flans mt Kablolu Set FMAKN16CB00 FDA1 FCASC0N FCAFC0N kW 10.N.m 2.000rpm mm Flans mt Kablolu Set FMAKN22CB00 FDA20 FCASC0N FCAFC0N kW 16.67N.m 2.000rpm 180mm Flans mt Kablolu Set FMAKN3CB00 FDA30 FCASD0N FCAFC0N kW 26.18N.m 2.000rpm 180mm Flans mt Kablolu Set FMAKNCB00 FDA4 FCASE0N FCAFC0N kW 1.27N.m 3.000rpm 60mm Flanþ mt Kablolu Set FMACK04CB10 FDA04 FCABL0N FCAEA0N kW.N.m 2.000rpm mm Flanþ mt Kablolu Set FMAKN11CB20 FDA10 FCABK0N FCAFC0N 2.13 Motorlarimizda 3000 puls enkoder kullanilmaktadir. Dahili pozisyonlama veya orijin ögretme fonksiyonu (Home function) gerektiren uygulamalariniz için FDA 00 i yerine ayni güçteki FDA 6000C i kullanilmalidir.

27 Operatör Panelleri Ekran Boyutu Çözünürlük Parlaklýk cd/m2 Çalýþma Sýcaklýðý Ýlave Özellikler Fiyat (USD) EOP Serisi * 636 renk * TFT ekran * 32 bit 0MHz RISC CPU * 128MB Flash, 64MB SDRAM RTC (Gerçek Zaman Saati) * 1 adet USB portu * 1 adet RS232 ve 1 adet RS232/RS48/RS422 destekleyen haberleþme portu * Zengin PLC kütüphanesi EOP41043AT x EOP07AC.6 320x º C Printer Port 380 EOP7AT.7 320x º C EOP42043ATE x º C USB Disk, Ethernet 38 Portu, SD Card º C Printer Port 300 EOP410ET 7 800x º C 360 EOP41ETE 7 800x º C USB Disk, Ethernet 430 Portu 26

28 Operatör Panelleri Ekran Boyutu Çözünürlük Parlaklýk cd/m2 Çalýþma Sýcaklýðý Ýlave Özellikler Fiyat (USD) EOP42 Serisi * 636 renk * TFT ekran * 32 bit 624MHz RISC CPU * 128MB Flash, 64MB DDR RTC (Gerçek Zaman Saati) * 1 adet USB portu * 1 adet RS232 ve 2 adet RS232/RS48/RS422 destekleyen haberleþme portu * Zengin PLC kütüphanesi EOP420ET 7 800x º C USB, SD Card EOP42121ATE x º C USB Host, Ethernet Portu, SD Card 4 * 636 renk * TFT ekran * 32 bit 0MHz RISC CPU * 128MB Flash, 64MB SDRAM RTC (Gerçek Zaman Saati) * 1 adet USB portu * 1 adet RS232 ve 1 adet RS232/RS48/RS422 destekleyen haberleþme portu * Zengin PLC kütüphanesi EOP41101CT x º C 710 EOP41101CTE x º C USB, Ethernet Portu

Akım Kontrol Cihazı. Çeviriciler. Göstergeler. Ampermetreler. Voltmetreler. Koruma Röleleri. Nem ve Sıcaklık Cihazları. Özel Maksatlı Cihazlar

Akım Kontrol Cihazı. Çeviriciler. Göstergeler. Ampermetreler. Voltmetreler. Koruma Röleleri. Nem ve Sıcaklık Cihazları. Özel Maksatlı Cihazlar Akım Kontrol Cihazı 2 Çeviriciler 3 östergeler Ampermetreler 4 Proses ve Sıcaklık östergeleri 5 Voltmetreler 6 Koruma Röleleri 7 Nem ve Sıcaklık Cihazları 8 Özel Maksatlı Cihazlar 9 Potansiyometreler 10

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - - Haziran0_V3 Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Haziran 0 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

Hareketi Yönetir. Westinghouse PROGRAMMABLE HMI

Hareketi Yönetir. Westinghouse PROGRAMMABLE HMI P max. a a b l t 0 www. emcekare.com Hareketi Yönetir Westinghouse PROGRAMMABLE HMI S310 SERÝSÝ HIZ KONTROL CÝHAZI Fark Yaratan Özellikler; En Ucuz Ürün Garantisi, Küçük Boyutlar ve Þýk Tasarým, Yüksek

Detaylı

YÜKSEK KALİTEYİ UYGUN FİYATLARLA ALMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

YÜKSEK KALİTEYİ UYGUN FİYATLARLA ALMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? 2011 Kataloğu İNDEKS İÇİNDEKİLER YÜKSEK KALİTEYİ UYGUN FİYATLARLA ALMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? SG2 Serisi Akıllı Röle SERVO Motor ve Sürücüler A Serisi Frensiz Sayfa No: Ürün Grubu 1-2 JNTS310 -.. -.. S310 Serisi

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

TAIWAN. Shihlin Electric and Engineering Coorporation, 1955 Yılında Tayvan Endüstriyel ve Madencilik Şirketinin Özelleştirilmesi İle Kurulmuştur.

TAIWAN. Shihlin Electric and Engineering Coorporation, 1955 Yılında Tayvan Endüstriyel ve Madencilik Şirketinin Özelleştirilmesi İle Kurulmuştur. Digital Image Solution Automobile Parts System Engineering Business units Breaker And Switchgear System Factory Automation Heavy Electric System Shihlin Electric and Engineering Coorporation, 1955 Yılında

Detaylı

PLC SERİSİ KULLANIM KILAVUZU

PLC SERİSİ KULLANIM KILAVUZU PLC SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Bu kılavuz GMTCNT Marka PLC CPU ve genişleme modülleri ürünlerinin kullanım ve güvenlik bilgilerini içerir. Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz!

Detaylı

Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler

Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler OPERATÖR PANEL SOFT KONTROL Otomasyon ihtiyaçlarınız için daha akılcı çözümler PLC FİYAT LİSTESİ 2015 SÜRÜCÜ Zor koşullar için... Rugged panel Tropikal sıcaklıklardan kutup soğuklarına kadar tüm uygulamalarınızda;

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul )

İÇİNDEKİLER. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul ) İÇİNDEKİLER DİJİTAL PANEL METRELER.. 4 N24 - Programlanabilir Dijital Panel Metre, 4 LED dijitli, (dc voltaj ve akım, ac voltaj ve akım, Pt100, termokupul ) 5 N25 - Programlanabilir Dijital Panel Metre,

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER DİJİTAL PANEL METRELER BAR GRAFİKLİ DİJİTAL PANEL METRELER ENERJİ ANALİZÖRLERİ SENKRONİZASYON ÜNİTELERİ

2014 FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER DİJİTAL PANEL METRELER BAR GRAFİKLİ DİJİTAL PANEL METRELER ENERJİ ANALİZÖRLERİ SENKRONİZASYON ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER 2014 FİYAT LİSTESİ DİJİTAL PANEL METRELER 2 BAR GRAFİKLİ DİJİTAL PANEL METRELER 2 ENERJİ ANALİZÖRLERİ 3 SENKRONİZASYON ÜNİTELERİ 3 GÜÇ KONTROL CİHAZLARI 3 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER 4 PROSES, SICAKLIK

Detaylı

Kompanzasyon Çözümleri Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Çözümleri Kablo Bağlantı Çözümleri Pano Malzemeleri MART 2015. www.krk.com.tr

Kompanzasyon Çözümleri Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Çözümleri Kablo Bağlantı Çözümleri Pano Malzemeleri MART 2015. www.krk.com.tr Kompanzasyon Çözümleri Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Çözümleri Kablo Bağlantı Çözümleri Pano Malzemeleri MART www.krk.com.tr Kaim Aydınlatma Sanayi 96 yılında ilk polikarbonat armatürleri üreterek sektöre

Detaylı

Frekans İnvertörleri. Kompakt İnvertör. WJ 200 Serisi

Frekans İnvertörleri. Kompakt İnvertör. WJ 200 Serisi WJ 200 Serisi Performansta sektör lideri Sensörsüz vektör kontrol modunda %200 ün üzerinde yüksek başlangıç torku gerçekleştirilir. (Sürücünün değeri ağır şartlar için seçilmeli) Sensörsüz vektör kontrolü

Detaylı

3 Faz 400 V 0.4-630 kw

3 Faz 400 V 0.4-630 kw T 3 Faz 400 V 0.4-630 kw Yüksek Performans, Endüstriyel Tip Mühendislik Sürücüsü The performance reaching the peak in thstriyel e industry Maximum Engineering for Global Advantage FRENIC-MEGA; FUJI tarafından

Detaylı

yıl Çözüm ve Ürün Kataloğu 2014

yıl Çözüm ve Ürün Kataloğu 2014 yıl Çözüm ve Ürün Kataloğu 2014 Yüksek Performanslı AC Hız Kontrol Ürün Ailesi Fuji Electric, kuruluşundan bu yana geçen 90 yıl içerisinde, pek çok yeniliğe imza atmıştır. Fuji; elektronik devre, kontrol

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr Datakom Elektronik Mühendislik Biz Ne Yaparız? Datakom Elektronik Mühendislik,

Detaylı

FiYAT LiSTESi OCAK 2011

FiYAT LiSTESi OCAK 2011 FiYAT LiSTESi OCAK 2011 Kompanzasyonda 300 Mf lops Floating Point Dsp işlemci ile ultra Hızlı Kompanzasyon... EKC70, endüstrinin bu konudaki en hızlı DSP işlemcisi ile üretilmiştir. Genel Özellikler :

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012

Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012 Endüstriyel Otomasyon Ürün Kataloğu ve Fiyat Listesi Kasım 2012 DİNLE. DÜŞÜN. ÇÖZ. Allen Bradley PowerFlex Sürücü Ailesi Dünya lideri Rockwell Automation, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve teknolojisi

Detaylı

ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin

ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin 21 Ocak 2013 21 Ocak 2013 ABB Otomasyon ürünleri fiyat listesi Sürücü, PLC/HMI, AC motor, Kaplin Küçük bir adım atarak büyük tasarruf

Detaylı

AC Servo ve Hareket Kontrol ürünleri

AC Servo ve Hareket Kontrol ürünleri AC Servo ve Hareket Kontrol ürünleri RS OEMax Servo ve Hareket Kontrol Sistemleri PC Bazlı Hareket Kontrolör SERCOS Network Hareket Kontrolörü Tam-boy MMC Serisi Yarı-boy MMC Serisi MMC-II Serisi MMC Opsiyonu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Unitronics 2010. PLC + HMI Bir Gövdede

Unitronics 2010. PLC + HMI Bir Gövdede Unitronics 2010 PLC + HMI Bir Gövdede 2 PLC + HMI Tek Gövdede Unitronics küresel pazar için üstün kaliteli PLC ler tasarlar, üretir ve pazarlar. Kullanımı kolay, etkin ve uygun fiyatlı olan ürünlerimiz

Detaylı

G250 KULLANIM KILAVUZU

G250 KULLANIM KILAVUZU NO 081(09) G250 KULLANIM KILAVUZU A Güvenlik Mesajları Tanımlar ve Semboller G250 Serisi hız kontrol cihazından sürekli verim almak için, cihazı monte etmeden ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu

Detaylı

Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları elektropan

Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları elektropan FİYAT LİSTESİ Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları www. elektropan.com.tr Elektronik Mekanik Tasarım

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL Hemen Teklif İsteyin 08503044668 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL info@ankamuh.com ABB PLC ler ABB PLC ler eco seri CPU modülleri 2/6 AC 500 modüler

Detaylı