Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun)"

Transkript

1 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı malzeme miktarı Yanıcılık oranı Yanma hızı Depolama şekli

2 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi 1) Düşük Tehlike(Light Hazard) Yanıcı malzeme miktarı ve malzeme yanıcılığı düşük 2) Orta Tehlike Grup 1( Ordinary Hazard group 1) Yığın şeklinde depolama yüksekliği max: 2,4 Metre (Düşük yanıcılık sınıfında malzemeler) Makul miktarda yanıcı malzeme 3) Orta Tehlike Grup 2( Ordinary Hazard group 2) Yığın şeklinde depolama yüksekliği max: 3,6 Metre (Düşük yanıcılık sınıfında malzemeler) Yığın şeklinde depolama yüksekliği max: 2,4 Metre (Yüksek yanıcılık sınıfında malzemeler)

3 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi 4) Yüksek Tehlike Grup 1(Extra Hazard Group 1) Yanıcı malzeme miktarı düşük ama yüksek ısı yayan çabuk yangına müsait ortam 5) Yüksek Tehlike Grup 2(Extra Hazard Group 2) Yanıcı malzeme miktarı hatırı sayılır oranda yüksek, yüksek ısı yayan çabuk yangına müsait ortam 6) Özel Tehlike sınıflandırılması Tek tek yerleşkede bulunan malzemeler incelenerek karar verilir Akredite olmuş kuruluşların test raporları kullanılabilir 6.1) Bir arada karışık bulunan yanıcılık sınıfı farklı malzemeler; 10 paletten az ise(3716m2 alanda) düşük yanıcılık sınıfı seçilir Dağınık depolanmış olmalı,çatı sprinklerinin tasarımı önemli

4 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi

5 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi 6.2) Palet tipleri Yanıcılık sınıfını arttırabilir Ürünün ambalajı dikkate alınmalı Malzeme yanıcılık sınıfları; Sınıf 1(Class I) Yanmaz malzeme, tahta palet üzerinde Tek tabaka karton kutu içinde (kağıt bölmeler olabilir) Kağıt ile sarılmış 2) Sınıf 2(Class II) Yanmaz malzeme tahta sandıkta İki katlı karton kutuda

6 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Malzeme yanıcılık sınıfları; 3) Sınıf 3(Class III) Tahta,kağıt veya doğal lifli malzeme,grup C plastik Sandık,palet,karton kutuda %5 (Ağırlık veya hacim) oranında Grup A plastik içerebilir 2) Sınıf 4(Class IV) Paletli veya paletsiz Tamamı veya bazı bölümleri Grup B plastik Serbest akan (Free flowing) Gruop A plastikleri %5-%15 ağıtlıkça %5-%25 hacimce gup A plastik içeren

7 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi

8 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Malzeme yanıcılık sınıfları-plastik,elostomer ve Kauçuk 1) Grup A (En tehlikeli olanlar) ABS,EPDM,PET(Termoplastikpoly ester) vs 2) Grup B Doğal kauçuk,naylon,silikon kauçuk,selülozikler..vs 3) Grup C PVC,Floroplastikler,melamin vs Not: Kimi yanıcılık tehlikeleri kendi içinde ayrıca sınıflandırılmıştır; Örnek: Kağıt balya depoları,yanıcı parlayıcı sıvılar

9 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi

10 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı parlayıcı sıvıların sınıflandırılması;(nfpa 30 da Tanımlanmaktadır) Parlayıcı sıvılar Sınıf IA Parlama sıcaklığı<22,8 C Kaynama sıcaklığı<37,8 C 2) Sınıf IB Parlama sıcaklığı<22,8 C Kaynama sıcaklığı 37,8 C 3) Sınıf IC 22,8 C Parlama sıcaklığı<37,8 C

11 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı parlayıcı sıvıların sınıflandırılması;(nfpa 30 da Tanımlanmaktadır) Yanıcı sıvılar Sınıf II 37,8 C Parlama sıcaklığı< 60 C 2) Sınıf III Parlama sıcaklığı 60 C Sınıf IIIA 60 C Parlama sıcaklığı<93 C Sınıf IIIB 93 C

12 Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı parlayıcı sıvıların sınıflandırılması;(nfpa 30 da Tanımlanmaktadır)

13 Dizayn yaklaşımları Tasarımı yapılan bölge daha düşük tehlike sınıfına haiz bölge ile komşu ise koruma 4,6 m kadar komşu mekana uzatılır. Su deposu hacmi birleşik sistemlerde hidrant ve dolap debisi sprinklere eklenerek min. süreklilik dikkate alınarak bulunur.(binadaki en yüksek tehlike dikkate alınır.) En yüksek tehlikeli bölge sadece 37,2m2 den küçük bir odada ise bir önceki tehlike dikkate alınır. Tek hortumlu sistemlerde 50gpm çok hortumlu sistemlerde 100gpm hortum debisi eklenir. İtfaiye su alma ağızlı tesisat sprinkler tesisatı ile akuple ise ikisi içinden en fazla olan ihtiyaç hesaba katılır. Bina tamamen sprinkler ile korunmuyor ise itfaiye su verme ağızı debisi sprinkler debisi ile toplanır.

14 Dizayn yaklaşımları-yerleşke yangın tehlikesi kontrolü Boru tablosu yöntemi Hidrolik hesap yöntemi 1) Boru tablosu yöntemi, Sadece Düşük ve orta tehlike olan bölgelerde min. su debisi dikkate alınarak tasarım yapılır. Sadece 465m2 den küçük yeni yapılarda ve mevcut tesisatı olan yapılarda ek tesisat boyutlandırılması için kullanılır.(akış anında 3.4 bar en yüksek sprinklerde sağlanabiliyorsa daha büyük binalarda kullanılabilir.)

15 Dizayn yaklaşımları-yerleşke yangın tehlikesi kontrolü Boru tablosu yöntemi Hidrolik hesap yöntemi 1) Boru tablosu yöntemi, Sadece K: 80 (metrik) sprinklerler için kullanılabilir.

16 Dizayn yaklaşımları-yerleşke yangın tehlikesi kontrolü Boru tablosu yöntemi Hidrolik hesap yöntemi 1) Boru tablosu yöntemi,düşük tehlike

17 Dizayn yaklaşımları-yerleşke yangın tehlikesi kontrolü Boru tablosu yöntemi Hidrolik hesap yöntemi 1) Boru tablosu yöntemi,orta tehlike

18 Dizayn yaklaşımları-yerleşke yangın tehlikesi kontrolü Boru tablosu yöntemi Hidrolik hesap yöntemi 2) Hidrolik hesap yöntemi; Tüm tehlike sınıflarının ve su püskürtme sistemlerinin boyutlandırılmasında kullanılır. Alan yoğunluk metodu Oda tasarım metodu (yangın bölümlendirilmesi yapılmış binalar) Özel alan metodu (kanal içi,bina servis boşluğu vs..),özel tehlikeler.

19 Dizayn yaklaşımları-alan yoğunluk metodu Min. operasyon alanından küçük bir oda için ise debi değeri revize edilmez. Sprinkler ile korunmayan kapalı mekanlar bulundurulan bölgeler min 279m2 alan için tasarlanır.

20 Dizayn yaklaşımları-alan yoğunluk metodu Hidrolik hesap kullanılmış sistemler için minimum su ihtiyacı Eğer sprinkler isteminde akış anahtarı ve vanalar merkezi alarm tesisatınca takip ediliyorsa su temin süresi düşük alınabilir.

21 Dizayn yaklaşımları-alan yoğunluk metodu Yüksek tehlikeli bölgelerde bu tasarım kriteri kullanılacak ise hızlı sprinkler(quick response) kullanılmaz. Genişletilmiş alan kapsayan (extended coverage) sprinkler tipi kullanıldığında en düşük tasarım alanı 5 sprinkler kapsama alanından az olamaz Çatı eğimi %16,7 den fazla olan bölgelerde tasarım alanı %30 arttırılır Pre-action veya kuru alarm vanası kullanılan bölgelerde tasarım alanı %30 arttırılır.

22 Dizayn yaklaşımları-alan yoğunluk metodu Hızlı tepkili sprinkler tesisatlarında tasarım alanı aşağıdaki şartların karşılanması durumunda düşürülebilir. 1) Islak borulu sistem 2) Düşük veya orta tehlike bölgesi 3) Maksimum 6.1 metre tavan yüksekliği 4) İzin verilen ölçüler dışında tavanda cep yok ise Eğer yüksek tehlikeli bölgelerde yüksek sıcaklıklı sprinkler kullanılırsa alan yoğunluğu revize etmeksizin %25 azaltılabilir. (186 m2 altında tasarım alanı seçilemez)

23 Dizayn yaklaşımları-oda tasarım metodu Bölmeler yangın yalıtımlı olmalı.(yalıtım değeri ilgili bölge için su temin süresine eşit olmalı) En fazla ihtiyaçı olan odaya göre tasarım yapılır. Bölmeler arası geçişler kendiliğinden kapanabilir tip olmalı(düşük tehlike için bu konuda esnek tasarım ihtimalleri var)

24 ESFR sprinkler sadece ıslak borulu sistemlerde kullanılabilir. Kuru borulu sistemlerde tasarım alanı %30 arttırılır.(557,4m2 den büyük tasarım alanı olmaz) Debisi 8,2mm/dak/m2 ve altı için K:80 standart tepkili sprinkler ve üstü kullanılabilir. Debisi 8,2mm/dak/m2 ile 13,9mm/dak/m2 arası tasarımlarda standart tepkili K:115 veya üstü sprinkler kullanılmalıdır. 13,9mm/dak/m2 üstü debi değerlerinde K:161 ve üstü depolar için uygun sprinkler kullanılmalıdır. Orta aktivasyon sıcaklığına sahip K:161 ve üstü sprinklerler depo için onaylı ise yüksek sıcaklık sprinklerleri için olan tasarım değerlerini kullanabilirler.

25

26

27

28 Tahta paletlerin depolanması 1) Dışarıda depolanabilir. 2) Müstakil bir yapıda depolanabilir. 3) Bina içerisinde depolanır-aşağıdaki korunum yöndentemlerinden biri kullanıldığında; 3a) Kontrol modunda alan yoğunluk sprinkler tasarımı ile 3b) ESFR sprinkler ile 3c) İri damları(large drop) sprinkler ile 3d) Kontrol modunda özel tip sprinkler ile 3e) Orta tehlike tasarım eğrisi kullanılarak ve bazı hortum debi eklentileri yapılarak Tahta benzeri malzemeden üretilen paletler için aynı kriterler geçerlidir.

29

30 Plastik paletlerin depolanması 1) Dışarıda depolanabilir. 2) Müstakil bir yapıda depolanabilir. 3) Bina içerisinde depolanır-aşağıdaki şartlar sağlandığında A) Bina içerisinde yangın 3 saat dayanımlı yangın duvarı ile ayrıldığında; A1) ESFR sprinkler kullanıldığına A2) Maksimum 3,7 meter yığma depolama yapıldığında. A3) Minimum 24,4mm/dak/m2 debide 186m2 kritik alanda tasarım yapılmalıdır. A4) K:16,8(US) veya daha büyük sprinkler kullanılmalıdır. Bina içerisinde diğer depolanan malzeme ile beraber ise 3e)1,2 metreden fazla yığın depolama yapılamaz 3f) yüksek sıcaklıklı sprinklerler ile korunmalıdır.

31 Plastik paletlerin depolanması B) Bina içerisinde diğer depolanan malzeme ile beraber ise B1) 1,2 metreden fazla yığın depolama yapılamaz B2) Yüksek sıcaklıklı sprinklerler ile korunmalıdır. B3) Palet yığınları(maksimum 2 sıra bir arada) arası minimum 2,4 metre diğer malzemelere min. 7,4 metre uzak olmalı

32 Muhtelif(karışık) malzemelerin depolanması 3,2 metre yüksekliğe kadar muhtelif malzeme depoları

33 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu; Depolama şekli: Paletli,yığma,sandıklı(kutulu) veya raflı(shelf) Enkapsüllenmemiş yığma,paletli ve kutuda ise 9,1 metreyi geçmeyenler Enkapsüllenmemiş malzemelerin raflı(shelf) depolanması 4,metreyi geçmeyen Enkapsüllenmiş malzemelerin yığma,paletli,kutulu,raflı(shelf) depolanması

34 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu; Depolama şekli: Paletli,yığma,sandıklı(kutulu) veya raflı(shelf) 3,7 metreden yüksek depolamalarda su yoğunluğu 6,1mm/dak/m2 den daha az olamaz Minimum kritik alan ıslak borulu sistemler için: 186 m2 Maksimum kritik alan kuru borulu sistemler için: 242m2

35 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu; Depolama şekli: Paletli,yığma,sandıklı(kutulu) veya raflı(shelf)

36 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu; Depolama şekli: Paletli,yığma,sandıklı(kutulu) veya raflı(shelf)

37 Plastik ve lastik malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu(kontrol moduna göre tasarım); Depolama şekli: Paletli,yığma,sandıklı(kutulu) veya raflı(shelf) Paletli,yığma ve kutulu depolama maksimum yüksekliğiğ 7,62 metre Raflı(shelf) depolama yüksekliği maksimum 4,6 metre Grup A malzemeler için özel karar şemaları kullanılır

38 Plastik ve lastik malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu(kontrol moduna göre tasarım);

39 Plastik ve lastik malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu(kontrol moduna göre tasarım);en düşük kritik alan 232m2 olabilir/dar koridorlar var ise 186m2 olabilir Yükleme yüksekliğine bağlı yoğunlukta enterpolasyon yapılabilir

40 Plastik ve lastik malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu(kontrol moduna göre tasarım);

41 Plastik ve lastik malzemelerin depolandığı yerlerin korunumu(esfr sprinklere göre tasarım); Yükleme yüksekliği 12,2 metreye kadar çıkabilmekte dir.

42 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raflar çatıyı taşıyorsa veya çatı taşıyıcısı çelik kolonlar çıplak halde raflar arasında kalıyor ise; 1)Orta sıcaklık veya yüksek sıcaklık sprinklerleri ile aşağıdaki tabloya göre 186m2 kritik alanda tasarım yapılmalı;

43 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raflar çatıyı taşıyorsa veya çatı taşıyıcısı çelik kolonlar çıplak halde raflar arasında kalıyor ise; 2) ESFR veya Large drop veya özel uygulama sprinkleri ile korunmalı. 3) Kolonlar 4,6 metrede 1 adet yan duvar tip sprinkler ile korunmalı. 4) Raf arası sprinkler kullanılıyorsa bu korunuma gerek yoktur.

44 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Su geçirimine müsait olmayan(solid) rafların kullanıldığı bölgelerde; 1) Solid raf 5,95m2 den az 1,86 m2 den çok ise çatıda ve orta seviyedeki raflarda raf arası sprinkler kullanılabilir(aralarındaki kot farkı 2 metreyi geçemez) 2) Solid raflar 5,95 m2 den fazla ise veya rafların yükseklikler 2 metreden fazla ise her rafa raf arası sprinkler konulmalı

45 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler 1) Sadece hidrolik hesap yapılarak borulaması boyutlandırılabilir. 2) Solid raflar 5,95 m2 den fazla ise veya rafların yükseklikler 2 metreden fazla ise her rafa raf arası sprinkler konulmalı

46 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler 1) Tek sıra raf arası sprinkler kullanılacak ise ilk sıra veya depo yarı yüksekliğinde konumlanmalı. 2) İki sıra ise ilk sıra ve yarı yükseklikte 3) Üç sıra ise ilk sırada, 1/3 yük yüksekliğinde ve 2/3 yüksekliğinde kullanılmalı 4) Sprinkler deflektörü ile yük arasında en az 15,3 cm mesafe kalmalıdır (atım karakteristiğinin raf elemanlarınca bozulmamasına dikkat edilmelidir.) 5) 7,6 metre yük yüksekliğinde Class I den Class IV e kadar malzemelerde kullanılan raf arası sprinkler 1 bar dan daha az basınçta tasarlanamaz 6) 50 adet raf arası sprinkler ve fazlası ayrı sprinkler postasından beslenmelidir.

47 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler

48 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler

49 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler

50 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler Yükleme yüksekliği maksimum 7,6 metre ise geçerlidir

51 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler Raf arası sprinkler su ihtiyacı; 1) Class I,II,III malzemelerin depolandığı raflarda bir sırada 6 sprinkler 2) Class IV malzemenin depolandığı bölgede tek sıra raf arası sprinkler varsa 8 sprinkler 3) Class I,II,III Malzeme deposunda 1 sıradan fazla raf arası sprinkler varsa 10 sprinkler(son üst sıradan 5 er adet) 4) Class IV Malzeme deposunda 1 sıradan fazla raf arası sprinkler varsa 14 sprinkler(son üst sıradan 5 er adet)

52 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

53 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

54 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; ESFR Sprinkler Solid raflı olan depolamada kullanılmaz Üstü açık konteynerlerde kutulanan malzemelerin bulunduğu raflarda kullanılmaz

55 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 7,6 metreden fazla yükleme yüksekliklerinde;

56 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 7,6 metreden fazla yükleme yüksekliklerinde;

57 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 7,6 metreden fazla yükleme yüksekliklerinde;

58 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 7,6 metreden fazla yükleme yüksekliklerinde;

59 ClassI den ClassIV e kadar malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 7,6 metreden fazla yükleme yüksekliklerinde;

60 Plastik ve lastik malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

61 Lastik teker malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; 1) Kolonlar yangın izolasyonsuz ise ve raf aralarında kalıyor ise; 4,6 m-6 metre arasındaki kolonlar için 1 adet yan duvar sprinkleri 4,6 metrede konulmalı 6,1 metre ve üstü için iki adet yan duvar tipi sprinkler 4,6 metrede ve en üst seviyede konulmalı 2) Su besleme süresi ve ek hortum debisi 750 gpm ek hortum debisi 3 saat su besleme süresi. Depolama yerde 1,5 metre veya daha az ise 250 gpm hortum debisi kabul edilebilir. ESFR sprinkler için su besleme debisi tasarım tablosundan edinilmelidir.

62 Lastik teker malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı; Raf arası sprinklerler Sprinkler tasarım basıncı min 2,1 bar Sprinkler arası mesafe maksimum 2,4 metre Hidrolik hesaba sokulacak sprinkler sayısı 12 adet(sadece tek sıra raf arası var ise)

63 Lastik teker malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

64 Lastik teker malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

65 Lastik teker malzemelerin raflarda(racks) bulunması durumunda sprinkler tesisatı tasarımı;

66 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap Hidrolik hesaplar hidrolik olarak en uzak bölge(tasarımcı tarafından seçilir) ve 2 farklı bölge için toplam 3 defa yapılır(izgara sistemler için); Eğimli çatılarda yataydaki alan geçerlidir Kanal bariyer vs engel altındaki sprinklerler hesaba katılmaz Wc-vestiyer gibi tek sprinkler ile korunan küçük mekanlar hesaba katılmaz(bu sprinklerin tek başına o bölgeye yeterli olduğu kontrol edilir. ESFR sprinkler kullanıldığında kanal veya engel altındaki 2 adet sprinkler hesaba katılır. Kanal ve bariyer altı sprinklerleri su ihtiyacı ana su ihiyacına eklenmez Hidrolik hesap formülü olarak Hazen Williams formülü kullanılmalıdır.

67 Hidrolik hesaplar; Sprinkler tesisatları hidrolik hesap Hazen Williams basınç kaybı hesabı: P: Bar cinsinden 1 metre borudaki basınç kaybı Q: Litre/dakika cinsinden debi C: Sürtünme katsayısı d: milimetre cinsinden boru iç çapı

68 Hidrolik hesaplar; Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

69 Hidrolik hesaplar; Sprinkler tesisatları hidrolik hesap Eğimli çatılarda kritik alan yataydaki eksenden hesaplanır. Sistemi dengelemek için orifis plakaları kullanılamaz Özel durumlar haricinde aynı branşman hattı üzerinde aşırı akışı önlemek maksadı ile değişik orifisli sprinkler kullanılamaz. En düşük sprinkler basıncı 0,5 bar dır En yüksek sprinkler basıncı 12,1 bar olabilir

70 Hidrolik hesaplar; Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

71 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

72 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

73 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

74 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

75 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

76 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

77 Sprinkler tesisatları hidrolik hesap

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Örnek hidrolik hesap; Depo tip: Raflı depo,yığma,kutulu depolama Depo yüksekliği: 6 metre Bina yüksekliği 9 metre Depolanan malzeme: Şişirilmemiş Grup A plastik karton kutularda Raf türü: Paletli depolama su geçirgen tip Bina türü: Betonarme Tasarlanacak sprinkler sistemi türü: Bina içi ıslak borulu,sundurma alanı kuru borulu Çatı tip: Mahyalı betonarme kirişli,eğimli çelik konstrüksiyon(sundurma alanı) kaplama malzemesi taşyünü sandöviç panel

92 Örnek hidrolik hesap;

93 Örnek hidrolik hesap

94 Örnek hidrolik hesap

95 Örnek hidrolik hesap Minimum çatı sprinkler su debisi: 186m2x12lt/dak/m2: lt/dak Minimum raf arası sprinkler su debisi: Q:Kx P Q:80x 1,05bar =81,97 sadece 1 adet raf arası sprinkler Raf arası minimum toplam sprinkler debisi: 14x81,97=1.147,58 lt/dak Minimum Toplam sprinkler debisi lt/dak

96 Örnek hidrolik hesap Minimum çatı sprinkler su debisi: 186m2x12lt/dak/m2: lt/dak Minimum raf arası sprinkler su debisi: Q:Kx P Q:80x 1,05bar =81,97 Lt/dak. sadece 1 adet raf arası sprinkler (K:80 sprinkler kullanılacağı öngörülmüştür) Toplam raf arası minimum sprinkler debisi=81,97x14=1.147,58 Lt/dak Toplam minimum sprinkler debisi= ,58=3.379,58 Lt/dak Toplam minimum yangın suyu debisi=3.379, =5279,58 Lt/dak

97 Örnek hidrolik hesap Toplam minimum yangın suyu debisi=3.379, =5.279,58 Lt/dak Toplam yangın suyu rezervi=5.279,58lt/dak x150 dak= Yaklaşık tonluk yangın suyu deposu olmalı. Not: Sprinkler sisteminde oluşacak fazla atımlar hesabakatılmalıdır kesin debi hesabı için hidrolik hesap programları kullanılmalıdır. K=115 lik sprinkler kullanıldığı durumda çatı sprinklerindeki basınç; İki sprinkler arası 3 metre branşmanlar arası 2,9 metre ise; 1 adet çatı sprinkleri debisi minimum; Q=3x2,9=8,7m2x12lt/dak/m2=104,4 lt/dak olmalıdır Q:Kx P 104,4:115x P bar P=0,83 bar Hidrolik hesap en uzak sprinkler başlığında bu basınç kullanılarak yapılır.

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ ÖZET Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimsayal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine sahiptirler.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖZET Günümüzde,havacılık endüstrisinin hedeflerinden biri de çok sayıda uçuş noktası ve yolcu kapasitesine ulaşmaktır.böylelikle, her geçen gün havayolu ile

Detaylı

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet 2007 yılında yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Türkiye de uyulması zorunlu olan sprinkler sistemi

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

BÖLÜM 3 Tehlike Sınıfı ve Depolama Sınıfının Belirlenmesi

BÖLÜM 3 Tehlike Sınıfı ve Depolama Sınıfının Belirlenmesi BÖLÜM 3 Tehlike Sınıfı ve Depolama Sınıfının Belirlenmesi 3.1 Tehlike Sınıfının Belirlenmesi Sprinkler tasarımına başlamadan önce, tasarım yapılacak mahalin tehlike sınıfı belirlenmelidir. Otomatik sprinkler

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI YPI MLZEMELERİNİN YNICILIK SINIFLRI 1 2 3 4 EK-1 Yanıcılık Sınıfı Yapı Malzemelerinin Tanımı Yangında Davranış Gözlenen 1 Yanmaz 2 1 Hiç Yanmaz lev almaz, yanmaz, kömürleşmez (Elektrikli tüp fırın deneyi

Detaylı

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK TÜRKĠYE BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı