mmo bülteni mart 2005/sayý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005"

Transkript

1 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn Türkiye genelindeki LPG'li araçlara iliþkin Vatan Gazetesine yaptýðý açýklama, manþetten ve "1 milyon bomba" baþlýðýyla haber yapýldý Deðerlendirilmesi" Oda Raporu Global Enerji Dergisi'nin, 2005/2-6. sayýsýnda "MMO'dan doðalgaz raporu" baþlýðýyla haber yapýldý. Deðerlendirilmesi" Oda Raporu Enerji Dergisinin Yýl: /2. sayýsýnda "Doðalgaz tüketimi 2020'de yüzde 204 artacak" baþlýðýyla haber yapýldý. Deðerlendirilmesi" Oda Raporu Sektörel Tanýtým Dergisinin 86. sayýsýnda "Enerji kozumuzu kaybediyoruz" baþlýðýyla haber yapýldý. Deðerlendirilmesi" Oda Raporu Termodinamik Dergisinin 150. sayýsýnda "Türkiye'nin Doðalgaz Temin ve Tüketim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi ile Ýlgili Rapor Kamuoyuna Sunuldu" baþlýðýyla haber yapýldý TRT ana haber bülteninde, LPG'li araçlar konusunda Odamýzýn yardýmýyla yapýlan haberin içinde, Oda Baþkaný Emin KORAMAZ Gaz Sýzdýrmazlýk Raporuna iliþkin Oda görüþlerini dile getirdi Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn Türkiye genelindeki LPG'li araçlara iliþkin Hürriyet Gazetesine yaptýðý açýklama, Oto Yaþam Eki'nde, "LPG'de korkunç gerçek- Türkiye'deki LPG'li araçlarýn yüzde 75'inin sýzdýrmazlýk raporu yok" baþlýðýyla manþet haberi yapýldý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn Ankara'daki asansörlere iliþkin Cumhuriyet gazetesi Ankara Eki'ne verdiði demeç, "Asansördeki tehlike" baþlýðýyla yayýnlandý. Vatan Gazetesi baþyazarý Güngör MENGÝ, "Vatan Diyor ki" köþesinde, "Bilmek hakkýmýz" baþlýklý makalesinde, tarihli Vatan Gazetesine manþet olan haberden hareketle ve Odamýza atfen LPG'li araçlar konusunu iþledi Hürriyet Gazetesi yazarý Fatih ALTAYLI, "Teke Tek" köþesinde, "Dört yanýmýz saatsiz bomba dolu" baþlýklý makalesinde Odamýzýn açýkladýðý verilerden hareketle LPG'li araçlar konusunu iþledi Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn Türkiye genelindeki LPG'li araçlara iliþkin Anayurt Gazetesine yaptýðý açýklama, manþetten ve "LPG'li Bombalar!" baþlýðýyla yayýnlandý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn asansörlere iliþkin Vatan Gazetesine yaptýðý açýklama, "120 bin asansör var sadece 800'ü güvenli" baþlýðýyla yayýnlandý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn Hürriyet Gazetesine "LPG'li Araçlara iliþkin Uygulamalarda Dikkat edilmesi Gereken Hususlar"a iliþkin yaptýðý açýklama Oto Yaþam Eki'nde manþetten yayýnlandý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlara iliþkin görüþleri, Radyo Best FM haber kuþaðýnda yayýnlandý gönderdiði yazý, Radikal gazetesinde "Vekillere 'LPG mektubu'" baþlýðýyla haber yapýldý gönderdiði yazý, Vatan Gazetesinde "TMMOB: 26

2 Hazýrlanan LPG Kanunu Yollardaki 'Bomba'larý imha etmek için Bir Fýrsat/Sýzdýrmazlýk raporu olmayan araca LPG dolumunu yasaklayýn" baþlýðýyla haber yapýldý "LPG Gerçeði ve Çözüm Önerileri" Dosyasý, Oda Baþkaný Emin KORAMAZ tarafýndan bir basýn toplantýsý ile kamuoyuna açýklandý. Basýn toplantýsý, Birgün Gazetesinde "Trafikte LPG'li araç tehlikesi/lpg'lerin % 75'i denetimsiz", Radikal Gazetesinde "Kaçak LPG'ye 5 yýl daha izin", Evrensel Gazetesinde "1 milyon LPG'li araç denetimsiz", Milliyet Gazetesinde "LPG'li araçlarýn %33'ü ruhsatsýz", Ülkede özgür Gündem Gazetesinde "LPG'li araçlar mayýn gibi", Yeni Þafak Gazetesinde "LPG'li araçlar bomba gibi", Cumhuriyet Gazetesinde "MMO'dan LPG uyarýsý" baþlýklarýyla yer aldý. Türkiye Gazetesinde ise, "LPG'li araçlara 'dörtlü' denetim" baþlýklý haberin içinde yer aldý. 22/ Oda Baþkaný Emin KORAMAZ tarafýndan açýklanan "LPG Gerçeði ve Çözüm Önerileri"ne iliþkin basýn toplantýsý TRT, TGRT, Sky Türk, Star, Kanal A, Kanal B, Kanal D, Kanal 7 ve Ulusal Kanal haber bültenlerinde yer aldý. Ayrýca basýn toplantýsýnýn yapýldýðý gün, öðleden sonra saat 15.30'daki TGRT Haber programýnda Oda Baþkaný Emin KORAMAZ ile bir söyleþi yapýldý gönderdiði yazý ve "LPG Gerçeði ve Çözüm Önerileri" Dosyasýnýn açýklandýðý basýn toplantýsý, Referans Gazetesinde "Raporu olmayana LPG satýlmasýn/ Tanklarýn ömrü doluyor uyarýsý" baþlýðýyla haber yapýldý Oda Baþkaný Emin KORAMAZ tarafýndan açýklanan "LPG Gerçeði ve Çözüm Önerileri"ne iliþkin basýn toplantýsý, Anayurt Gazetesinde "LPG'li araçlar tartýþýldý" baþlýðýyla yer aldý gönderdiði yazý, Evrensel Gazetesinde "MMO'dan LPG Yasasý önerisi" baþlýðýyla haber yapýldý. 2 / Hürriyet Otayaþam 27

3 4 / Cumhuriyet 5 / Vatan 28

4 13 / Vatan 21 / Radikal 16 / Hürriyet Otayaþam 13 / Anayurt 29

5 21 / Vatan 23 / Cumhuriyet 23 / Birgün 23 / Evrensel 30

6 23 / Yeni Þafak mmo bülteni 23 / Gündem 23 / Türkiye 23 / Referans 31

7 23 / Milliyet 24 / Anayurt 24 / Evrensel 32

basında a odamız bülten 128 şubat 2009

basında a odamız bülten 128 şubat 2009 basında a odamız Ocak 2009 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından, Ankara da 7 gencin ölümüne yol açan doğalgaz kazasıyla ilgili yapılan açıklamaya Global Enerji Dergisince hazırlanan Doğalgazda

Detaylı

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 b a s ı n d a o d a m ı z Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi hazırlıkları, Makina Magazin Dergisinde Kaynak sektöründe yükseliş trendi sürüyor başlıklı haberin içinde yer aldı. Oda Enerji Çalışma

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA

Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet'te görev deðiþimi Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün görev yeri deðiþtirildi. * HABERÝ 9 DA Emniyet ten 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi Asker adaylarýna duyuru Þubat 2014 er celbi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Selda ÜNAL Burhan HARMANKAÞI BÝLÝM KURULU

Detaylı

2013 YILI Faaliyet. Raporu. Medyada Odamız. Medyada Odamız

2013 YILI Faaliyet. Raporu. Medyada Odamız. Medyada Odamız Faaliyet Raporu 2013 YILI Faaliyet 2013 R ayili poru 251 2013 YILI MEDYADA ODAMIZ 13.01.2013 AYDINLIK İthal enerjiden ekonomiye büyük darbe 13.01.2013 BARIŞ GAZETESİ Türkiye nin enerji ihtiyacı artacak

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten

Detaylı

12 Eylül ve sonuçlarý

12 Eylül ve sonuçlarý YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken,

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð

P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð Kürt Açýlýmý P R O F. D R. Ü M Ý T Ö Z D A Ð A V. D R. M E H M E T S A V A Þ Ö Z D A Ð Kýrmançça Televizyon Yayýnýnýn Siyasal Sonuçlarý Prof. Dr. Ümit Özdað (*) TRT Ocak 2009'ta TRT 6 adý ile 24 saat

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

ZMO TARIM GÖNÜLLÜLERÝNÝN YANINDA

ZMO TARIM GÖNÜLLÜLERÝNÝN YANINDA ODA'MIZ PROJE BAÞLADIÐINDAN BERÝ TÜM ÖRGÜTÜYLE TARIM GÖNÜLLÜLERÝNE DESTEK OLUYOR ODA m z projenin ba lat ld g nden bu yana t m rg t yle tar m g n ll lerine destek verdi. Bu ama la e itli seminer ve toplant

Detaylı

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Sanayi arsalarý esnafýn Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE Ankara da Bahar Konseri Toplu olarak satýlan 5 adet

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı