Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75"

Transkript

1 I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 Genel Bilgiler Suç Hukuku Suçun Objektif ve Sübjektif Yapısı Hukuka Aykırılık Kusurluluk Suçun Özel Beliriş Şekilleri Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları Yaptırım Hukuku Uluslararası Ceza Hukuku Beta

2 II Yayın No : 2993 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy / Sincan / Ankara (Sertifika No ) (0312) : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III Dördüncü Basıya Önsöz Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 kitabımızın dördüncü basısını hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutluyum. Meslektaşlarımıza ve müstakbel hukukçular olan öğrencilerimize kitaba gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederim. Çalışmamızın Dördüncü Basısı da önceki basılar gibi mevzuattaki tüm değişiklikler ışığında tekrar gözden geçirilmiş, yeni yayınlar ve içtihatlar olabildiğince dikkate alınmış ve yazım hataları düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmamızı da her zamanki gibi özenli bir biçimde yayına hazırlayan sevgili Gülgonca Çarpık a en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, kitaplarımızın daima en kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta çalışanlarına da çok teşekkür ederim. Atalar/Kartal - İstanbul, 10 Şubat 2015 Prof.Dr. Hamide Zafer

4

5 Ü ç ü n c ü B a s ı y a Ö n s ö z Bu çalışmanın başlangıçta bir el kitabı olması öngörülmüştü. Kitabın amacı, ceza hukukunun genel hükümlerine ilişkin temel bilgileri çok fazla teorik tartışmalara girmeden ortaya koymaktı. Ancak baskı aşamasına geldiğimizde çalışmanın el kitabı formatından çıktığını gördük ve ders kitabı olarak yayınladık. Bu basıda da kitabın bu özelliğini korumaya çalıştık. Kitabın bu özelliğine halel getirmemek, yeni çalışmaları da atlamamak adına mümkün olduğunca yeni eserleri değerlendirmeye ve ilgili yerlere işlemeye çalıştık. Teorik konuların örneklerle renklendirilmesi öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle bu basıda mümkün olduğunca yeni Yargıtay kararlarını da kitaba yansıtmaya çalıştık. Bundan sonraki basılarda da Yargıtay kararlarına ağırlık verilerek teorik konuların somutlaştırılmasına çalışılacağını belirtmek isterim. Kitabı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. de her zamanki gibi özenle baskıya hazırlayan sevgili Gülgonca Çarpık a ve tüm Beta çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim. Kartal-İstanbul, 31 Ekim 2013 Prof.Dr. Hamide Zafer İ k i n c i B a s ı y a Ö n s ö z Haziran 2010 da ilk basısını yaptığımız Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabımızın ilk basısı kısa sürede tükendi. Kitaba gösterdikleri ilgiden dolayı okuyuculara çok teşekkür ederim. Kitabın bu ikinci basısında, tüm konular dil bakımından gözden geçirilmiş ve anlaşılmayı kolaylaştıracak şekilde genişletilmiştir. Öğrencilerimizin olay üzerinden öğrenme isteklerini karşılamak ve soyut konuların somutlaşmasını sağlamak amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde verilen Yargıtay kararları olabildiğince değerlendirilmiş ve ilgili konularda dipnotlara işlenmiştir. Bu basıda da çalışmanın öğrenme kitabı niteliğine sadık kalınmış ve teorik tartışmalar genişletilmemiştir. Yasal değişikliklerin takip edilebilmesi için her önsözde iki bası arasındaki değişiklikleri kısaca belirtmeyi bir yöntem olarak benimsedik. Bu bağlamda, başta çocuk ceza hukukunda önemli değişiklikler öngören ve basında Taş Atan Çocuklar Yasası olarak yer alan tarih ve 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG No.27652) olmak üzere yürürlüğe giren değişiklik

6 VI Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) kanunlarının suç ve yaptırım genel teorisini ilgilendiren hükümleri, ilgili konulara işlenerek çalışma güncel hale getirilmiştir sayılı Değişiklik Kanunu ile yaş aralığında olan çocukların terör suçu sayılan eylemlerinden dolayı hükmedilen kısa süreli hapis cezalarının adli para cezasına ve tedbirlere çevrilemeyeceğine, terör suçu sayılan eylemlerinden dolayı hükmedilen hapis cezalarının ertelenemeyeceğine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun haklarında uygulanamayacağına dair yasak kaldırılmış ve çocukların yetişkinlerden farklı olarak suç işlemek için örgüt kurmaktan veya yönetmekten ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlemekten mahkûm olmaları halinde, haklarında hükmedilen cezanın koşullu salıverilme sürelerinin uzamaması hükme bağlanmıştır (CGİK m.107/4). Yine aynı Kanun ile çocukların terör suçu sayılan eylemlerinden dolayı hükmedilen cezalarının, Terörle Mücadele Kanunu m.5 hükmü gereğince arttırılamaması diğer bir söyleyişle Terörle Mücadele Kanunu m.5 hükmünün çocuklara uygulanamaması ve çocukların CMK m.250 hükmüne göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmayıp kendi mahkemelerinde yani çocuk mahkemelerinde yargılanması ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerine özgü soruşturma ve kovuşturma hükümlerinin çocuklara uygulanmaması kabul edilmiştir. Yine 6008 sayılı Kanunla TCK m.79 a fıkra eklenerek göçmen kaçakçılığı suçu, teşebbüs suçuna dönüştürülmüştür. Bir kitabın Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş de baskı yapması, benim için daima zevkli bir süreç olmuştur. Basım aşamasını zevkli hale getiren ve çoğu zaman mesaisi bitmesine rağmen özveriyle çalışmaya devam eden sevgili Gülgonca Çarpık a çok teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim. Kartal-İstanbul, 1 Ekim 2011 Prof.Dr. Hamide Zafer

7 VII Ö n s ö z Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli bu kitap ceza hukukuna giriş yapmak isteyen veya kısa sürede ceza hukukuna ilişkin bilgilerini tekrarlamak isteyen okuyucular için hazırlanmıştır. Bu çalışma, bir öğrenme kitabı olarak kaleme alınmıştır. Bu nedenle kitapta, üzerinde tartışma olmayan konularda dipnot vermekten kaçınılmış ve kural olarak temel ders kitapları ile monografilere yollama yapılmaya çalışılmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun genel hükümleri ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun özellikle hüküm çeşitlerini düzenleyen 223. maddesi, Türk öğretisinde ve uygulamasında kabul gören bazı klasik yaklaşımların ve kavramların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada, klasik öğreti ile yeni yaklaşımlar birlikte değerlendirilerek bir senteze ulaşılmaya çalışılmış; teorik tartışmalara pozitif kuralların anlamını ve amacını kavramaya yetecek ölçüde ve derinlikte yer verilmiştir. Öğretide birçok konuda kavram birliği bulunmamaktadır. Öğreti bakımından bu husus bir zenginliktir. Ancak kavram farklılıkları, farklı kitaplardan farklı konuları takip etmek isteyen okuyucular bakımından öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Bu husus üst düzeyde yapılan tartışmaların dahi zaman zaman gereksiz yere uzamasına ve tartışmaların esasa girilemeden sonlandırılmasına neden olabilmektedir. Ayrıca farklı üniversitelerden mezun olanların merkezi bir sınava girmeleri halinde öğretide zenginlik olarak değerlendirilebilecek olan bu durum adayların aleyhine sonuç verebilecek niteliktedir. Bu nedenle kavramların farklı kullanımlarına dikkat çekmek amacıyla zaman zaman parantez içinde, zaman zaman bu hususa özel olarak dikkat çekmek suretiyle bu konunun dezavantaşa dönüşmesini en aza indirgemeyi amaçladık. Ceza Hukuku Genel Hükümler isimli bu çalışmanın birinci bölümünde, Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, ikinci bölümünde Suç Hukuku, üçüncü bölümünde Yaptırım Hukuku ve nihayet dördüncü bölümünde ise Uluslararası Ceza Hukuku incelenmiştir. Kitabın amaçlarından birisi de sınavlara hazırlığa yardımcı olmak olduğundan, Pratik Çalışma ve Sınav Sorusu örneklerine yer vermenin gerekli ve yararlı olacağını düşündük ve kitaba Sınavlara Hazırlık başlığıyla beşinci bir bölüm ekledik. Bir kitabın yazılması kadar o kitabın okuyucuya ulaşmadan önce üçüncü bir göz tarafından değerlendirilmesi de son derece önemlidir. Kanımca bu değerlendirme aşaması bir çalışmanın en zevkli aşamalarındandır. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, sevgili hocam Prof. Dr. Nur Centel ile yaptığım çalışmalarda daima bunun hazzını ve yarattığı güven duygusunu yaşadım. Bu çalışmaya da önsöz yazarak beni onurlandırdığı için hocama çok teşekkür ederim.

8 VIII Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) Çalışmayı başından sonuna kadar okuyarak, getirdiği olumlu eleştirilerle ve görüşlerle destekleyen, çok sevgili arkadaşım, meslektaşım Doç. Dr. Handan Yokuş Sevük e teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca kitaba tashih yaparak katkı sağlayan genç asistan arkadaşlarım Gülfem Pamuk a ve özenli ve özverili çalışmasından dolayı Aysun Altunkaş a çok teşekkür ediyorum. Burada adını zikretmediğim ancak kitaba emeği geçmiş olan tüm arkadaşlarıma da teşekkürü zevkli bir borç biliyorum. Bu vesileyle kitabı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. de baskıya hazırlayan sevgili Gülgonca Çarpık a ve çok kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan Satar ile tüm Beta çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim. İstanbul, 4 Haziran 2010 Hamide Zafer

9 Ö n s ö z 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 de yürürlüğe girdi. Aradan geçen beş yıllık süreçte bir çok eserde ceza hukukunun genel ve özel hükümleri akademisyenler ve uygulamacılar tarafından yeni mevzuat temelinde incelendi. Elinizdeki bu kitap, bu eserlerin en yenilerinden biri olmaktadır. Ceza hukuku kurumlarının farklı bakış açılarıyla irdelenmesi, yeni sentezler yapılması ceza hukukumuzun gelişmesini sağlayacaktır. Profesörlüğe hazırlık aşamasında takdim tezi ile diğer yayınlarının yanı sıra Ceza Hukuku Genel Hükümler i ele alan değerli meslekdaşım Doç.Dr. Hamide Zafer i bu çalışmasından dolayı candan tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Eser beş bölümden oluşmaktadır: Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Suç Hukuku, Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım, Uluslararası Ceza Hukuku ve Sınavlara Hazırlık. Kitapta alt başlıklar ise 28 paragrafta toplanmıştır. Eserin dili sade ve akıcıdır; konular yeteri kadar ayrıştırılmış, bilimsel çalışma kurallarına uyulmuştur. Ceza hukuku ile ilgilenenlerin bu kitaptan çok yararlanacakları kuşkusuzdur. Ceza hukuku sistemi insanı ve onun haklarını ön plana alan ilkeleri içermelidir. Devlete kişilik vererek onun çıkarlarını koruma kaygısıyla bireyi ikinci plana iten ceza hukuku anlayışı günümüzde aşılmıştır. Uluslararası sözleşmeler ve demokratik anayasal kurallar yasakoyucunun suç ve ceza yaratma konusundaki takdir hakkını sınırlandırmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin demokratik düzende yaşama hakkının gerçekleştirilmesinde en etkili işleve ceza hukuku kuralları sahiptir. Bu kuralların oluşmasında evrensel temel ilkeler, karşılaştırmalı hukuk, Yargıtay içtihatları ve ceza hukukçularının eserlerindeki yorumlar etkili olmaktadır. Ülkemizde ceza hukukunun teorik ve pratik yönüyle hedeflenen çağdaş düzeye ulaşması, temel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiyi özümsemiş ceza hukukçularının yayınlarının katkısıyla gerçekleşecektir. Bu açıdan, olan hukukun yanı sıra olması gereken hukukun açıklanması da büyük önem taşımaktadır. Sadece olan hukuku açıklamak yeterli değildir. Ceza hukukuna ilişkin hükümlere eleştirel bakış açısı, olması gereken hukuka giden uzun ve zahmetli yolun temel taşlarını oluşturmaya yarayacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk batılı yasalarına dayanan seksen yıllık ceza hukuku birikimi de bu çalışmalarda hiç bir zaman gözardı edilmemelidir. Eseri hukukçu çevrelerine takdim ederken, çalışma arkadaşım, değerli meslektaşım Doç.Dr. Hamide Zafer i özverili ve kapsamlı çalışmasından ötürü bir kez daha kutlar, başarılarının ve ceza hukuku literatürümüzün zenginleşmesine katkılarının devam etmesini dilerim. 3 Haziran 2010 Prof.Dr. Nur Centel

10

11 İçindekiler Önsöz...VII Kısaltmalar... XXIX. Birinci Bölüm Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler 1. Ceza Hukukuna Giriş I. Kavram... 1 II. Ceza Normunun Özellikleri... 2 III. Ceza Hukukunun İşlevi... 5 IV. Ceza Hukukunun Bölümleri... 6 V. Ceza Hukukunda Genel Hükümler - Özel Hükümler İlişkisi... 8 VI. Ceza Hukukunun Özellikleri... 9 VII. Ceza Bilimleri VIII. Ceza Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki Ceza Hukuku ve Anayasa Hukuku Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku Ceza Hukuku ve Devletler Hukuku Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi I. Genel Olarak II. Eski Ceza Hukuku Dönemi III. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi İslamiyet in Kabulünden Önceki Dönem İslamiyet in Kabulünden Sonraki Dönem Cumhuriyet Dönemi a. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu dönemi b sayılı Türk Ceza Kanunu dönemi IV. Kıta Avrupası Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi Genel Olarak Roma Ceza Hukuku Cermen Hukuku Ortaçağ (Kanonik-Kilise) Ceza Hukuku Müşterek Ceza Hukuku Aydınlanma Çağı Ceza Hukuku... 35

12 XII Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 3. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri I. Suç Siyaseti II. Hukuk Devleti İlkesi III. Eşitlik İlkesi IV. Orantılılık İlkesi V. İnsancıllık (Hümanizm) İlkesi VI. Kusur İlkesi VII. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi Herkesin Kendi Fiilinden Sorumlu Olması Tüzel Kişilerin Sorumluluğunun Esası a. Genel olarak b. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu dönemi c sayılı Türk Ceza Kanunu dönemi VIII. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Tanım İlkenin Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler Uluslararası Belgelerde Kanunilik İlkesi Türk Anayasalarında ve Ceza Kanunlarında Kanunilik İlkesi Kanunilik İlkesini Tamamlayan İlkeler a. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yaratılamaması aa. Genel olarak bb Anayasası dönemi cc Anayasası dönemi dd Anayasası dönemi ee sayılı Türk Ceza Kanunu dönemi b. Kanunun belirli olması: Geniş yorum ve kıyas yasağı c. Suçun işlendiği zamanın kanununa tâbi olması: Geçmişe uygulanma yasağı Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum I. Genel Olarak II. Ceza Hukukunun Doğrudan Kaynakları Anayasa Uluslararası Sözleşmeler Kanunlar a. Genel olarak b. Ceza kanunlarının yürürlük süreleri c. Türk Ceza Kanunu ile özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlar arasındaki ilişki d. Ceza normunun yorumu aa. Genel olarak bb. Yorumda amaç... 75

13 İçindekiler XIII cc. Yorum çeşitleri dd. Yorum araçları e. Ceza kanunlarında bırakılan boşlukları kıyas yoluyla doldurma yasağı (Analoji benzetme yasağı) III. Ceza Hukukunun Dolaylı Kaynakları Genel Olarak Örf ve Âdet (Gelenek) Kuralları Mahkeme İçtihatları Öğreti Hukukun Genel İlkeleri Yabancı Kanunlar Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması I. Genel Olarak II. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Çıkması III. Ceza Kanunlarının Yürürlüğü Açısından İlkeler Genel Olarak Suçun, İşlendiği Zamanın Ceza Kanununa Tâbi Olması a. Genel olarak b. Neticeli suçlarda suçun işlendiği zaman c. Şekli suçlarda suçun işlendiği zaman d. Kesintisiz (mütemadi) suçlarda suçun işlendiği zaman e. Zincirleme (müteselsil) suçlarda suçun işlendiği zaman f. İhmali suçlarda suçun işlendiği zaman g. İtiyadi suçlarda suçun işlendiği zaman Lehe Olan Süresiz Ceza Kanunlarının Geriye Yürümesi a. Genel olarak b. Lehe kanunun tespiti c. Lehe kanunun uygulanması Süreli ve Geçici Ceza Kanunlarının İleri Yürümesi IV. İnfaz Kanunlarının Yürürlüğü V. Ceza Muhakemesi Kanunlarının Yürürlüğü VI. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki Değişikliklerin Etkisi VII. Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararlarının Etkisi Türk Ceza Kanunu nun Kişi Bakımından Uygulanması I. Genel Olarak II. Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu III. Yasama Dokunulmazlığı (Yasama Bağışıklığı) Mutlak Yasama Dokunulmazlığı (Yasama Sorumsuzluğu) Geçici Yasama Dokunulmazlığı

14 XIV Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) a. Genel olarak b. Dokunulmazlığın istisnaları c. Dokunulmazlığın sona ermesi Mutlak ve Geçici Dokunulmazlık Arasındaki Farklar IV. Diplomasi Dokunulmazlığı (Diplomasi Bağışıklığı) V. Kuzey Atlantik Anlaşması ndan Doğan Dokunulmazlık İkinci Bölüm Suç Hukuku Birinci Alt Bölüm Suçun Yapısı 7. Suça İlişkin Ön Açıklamalar I. Genel Olarak II. Suç ile Diğer Haksızlıklar Arasındaki Farklar Suç ve Disiplin Suçu Arasındaki Farklar Suç ve Muhakeme Düzenine Aykırı Fiiller Arasındaki Farklar Suç ve Haksız Fiil Arasındaki Farklar Suç ve Kabahat Arasındaki Farklar a. Genel olarak b. Kabahatler hukukunun kaynakları c. Kabahatler hukukunun anayasal prensipleri aa. Kanunilik ilkesi bb. Geriye etkili olma yasağı cc. Kıyas yasağı dd. Kusursuz idari yaptırım olmaz ee. Kabahatlerde şahsilik d. Kabahatin yapısı (kabahatler genel teorisi) aa. Kabahatin maddi unsuru bb. Kabahatin manevi unsuru cc. Kabahatin hukuka aykırılık unsuru dd. Kabahat dolayısıyla kusur e. Kabahatin özel beliriş şekilleri aa. Kabahate teşebbüs bb. Kabahate iştirak cc. Kabahatlerin içtimaı f. Suç ve kabahat arasındaki farklılıklar III. Suçun Hukuki Konusu: Suçla Korunan Hukuki Değer IV. Suç Kalıbına Dahil Olan Ancak Fiillin Özellikleri Dışında Kalan Yapısal Unsurlar Suçun Faili a. Genel Olarak b. Çok Failli Suç

15 İçindekiler XV c. Özgü suç Suçun Mağduru Suçun Maddi Konusu Suçun Ön şartı Suçun Yapısı Suç Genel Teorisine Giriş I. Genel Olarak II. Alman Hukukunda Suçun Unsurlarının Sınıflandırılması ve Kusurun Yeri III. Suçun Kurucu (Temel) ve Tamamlayıcı (Tâli) Unsurları IV. Türk Hukukunda Suçun Kurucu (Temel) Unsurlarının Sınıflandırılması Suçun Kanunilik Unsuru (Tipiklik) I. Genel Olarak II. Kanunilik Unsurunun Kapsamı III. Kanuniliğin Unsur Niteliği IV. Kanunilik Unsurunun Fonksiyonu V. Suçun Kanunilik Unsurunda Hata - Hukuki Hata Suç Kalıbında Yer Alan Maddi (Objektif) Yapısal Unsurlar I. Genel Olarak II. Hareket (Fiil) Unsuru Genel Olarak Hareketin Sayısı ile Suç Sayısı Arasındaki İlişki Hareketin Özelliği Bakımından Suçlar a. Serbest hareketli suç - Bağlı hareketli suç b. Seçimlik hareketli suç c. Tek hareketli - Çok hareketli suç III. Netice (Sonuç) Genel Olarak Neticesinin Özelliği Bakımından Suçlar a. Zarar suçu - Tehlike suçu (Neticesi hareketten ayrılabilen suç - Neticesi harekete bitişik suç) b. Tek neticeli suç - Çok neticeli suç - Seçimlik neticeli suç c. Ani suç - Kesintisiz (mütemadi) suç IV. Nedensellik İlişkisi (İlliyet Bağı) Genel Olarak Nedensellik Bağının Tespitine İlişkin Görüşler a. Doğal nedensellik (şartların eşitliği) teorisi ve sınırlandırılması (objektif isnadiyet) b. Kuralcı teori (uygun nedensellik teorisi)

16 XVI Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 3. Türk Ceza Kanunu ve Nedensellik İlişkisi V. Hareketsizlik - İhmal Genel Olarak İhmali Suç Şekilleri a. Gerçek ihmali suçlar b. Gerçek olmayan ihmali suçlar (ihmal benzeri icrai suçlar) İhmali Suçlarda Nedensellik (İlliyet) Bağı İhmali Suçlarda Manevi (Sübjektif) Unsur İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık Unsuru İhmali Suçlarda Kusurluluk Suçun Manevi (Sübjektif) Yapısal Unsuru I. Genel Olarak II. Türk Ceza Kanunu nda Manevi (Sübjektif) Unsurla İlgili Hükümler III. Suçun Manevi (sübjektif) Unsuru: Kast Genel Olarak Kastın Unsurları Kastın Kapsamı Kast Çeşitleri a. Doğrudan kast b. Dolaylı (olası) kast c. Ani kast (tehevvür kastı) d. Düşünce kastı (tasarlama, taammüt) e. Başlangıçtaki kast - Hem zaman kastı Sonradan ortaya çıkan (eklenen) kast f. Genel kast g. Özel kast h. Zarar kastı - Tehlike kastı Kastın Tespiti Kastı Engelleyen Hata: Maddi Unsurlarda (Fiili) Hata a. Genel olarak b. Fiilde hata aa. Araçta hata bb. Suçun maddi konusunda hata cc. Mağdurun kimliğinde hata c. Neticede hata d. Nedensellik ilişkisinde hata e. Hukuka aykırılık unsurunda hata f. Suçu nitelikli hale getiren unsurlarda hata (TCK m.30/2) g. Hata ve sapma ayrımı IV. Suça Özgü Özel Nitelikteki Sübjektif Unsurlar Genel Olarak

17 İçindekiler XVII 2. Taksir a. Genel olarak b. (Bilinçsiz) Taksir aa. (Bilinçsiz) Taksirin unsurları bb. Dikkat ve özen yükümlülüğünün kaynağı cc. Taksirin belirlenmesi dd. Taksirin kapsamı ee. Bileşik taksir ff. Taksirli suçlarda kusurluluk gg. Taksirli suçlarda hata c. Bilinçli taksir d. Taksirle işlenen suçlara özgü şahsi cezasızlık nedeni e. Taksir ve teşebbüs Saik, Maksat ve Amaç (Gaye) V. Kast - Taksir Kombinasyonu (Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar) Genel Olarak Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru I. Genel Olarak II. Şekli ve Maddi Hukuka Aykırılık III. Objektif ve Sübjektif Hukuka Aykırılık IV. Hukuka Özel Aykırılık V. Hukuka Uygunluk Nedenleri Kanunun Hükmünü Yerine Getirme (Görevin ifası) Amirin Hukuka Uygun Emrini Yerine Getirme a. Genel olarak b. Koşulları aa. Amir-memur veya üst-ast ilişkisinin bulunması bb. Bir emrin bulunması cc. Emrin hukuka uygun olması Meşru (Yasal) Savunma a. Genel olarak b. Meşru savunmanın koşulları aa. Saldırıya ilişkin koşullar aaa. Saldırının varlığı bbb. Saldırının haksız olması ccc. Saldırının bir hakka yönelik olması bb. Savunmaya ilişkin koşullar aaa. Savunmada zorunluluk olması bbb. Savunmanın saldırı ile eşzamanlı olması

18 XVIII Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) ccc. Savunmanın saldırana karşı olması ddd. Savunmanın saldırıyla orantılı olması c. Üçüncü şahıs lehine meşru savunma Zorunluluk Hali a. Genel olarak b. Genel ve özel zorunluluk hali c. Zorunluluk halinin koşulları aa. Tehlikeye ilişkin koşullar aaa. Bir tehlike bulunması bbb. Tehlikenin ağır ve muhakkak olması ccc. Tehlikenin kişiye ait bir hakka yönelmiş olması ddd. Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmemiş olması bb. Tehlikeden korunmaya ilişkin koşullar aaa. Tehlikeye karşı korunmada zorunluluk bulunması bbb. Tehlikeye karşı koyma yükümlülüğünün bulunmaması ccc. Korunma ile tehlike arasında orantı bulunması d. Üçüncü şahıs lehine zorunluluk hali e. Zorunluluk hali ve meşru savunma f. Zorunluluk haline benzeyen ve kanunda yer almayan diğer hukuka uygunluk nedenleri Hakkın Kullanılması a. Genel olarak b. Hakkın kullanılmasının koşulları c. Belirli bazı haklar İlgilinin Rızası a. Genel olarak b. Fiili hukuka uygun kılan rızanın koşulları aa. Rızanın konusunun kişinin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hak olması bb. Rıza gösterenin rıza gösterme yeteneğinin bulunması cc. Rızanın açıklanması c. Genel ve özel hukuka uygunluk nedeni olarak rıza VI. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenlerde Sınırın Aşılması VII. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenlerin Maddi Koşullarında Kaçınılmaz Hata Kusurluluk: Cezanın Yüklenebilirliği I. Genel Olarak II. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Aranacağı Zaman Kusurluluğu Kaldıran Genel Nedenler a. Yaş küçüklüğü aa. Genel olarak

19 İçindekiler XIX bb yaş dönemi b. Tam akıl hastalığı c. Sağır ve dilsizlik d. İrade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisi e. Geçici nedenler f. Hukuka aykırı bağlayıcı emrin yerine getirilmesi g. Mücbir neden olan zorunluluk hali h. Kaza ve tesadüf ı. Cebir ve şiddet (maddi zorlama) i. Korkutma ve tehdit (manevi zorlama) j. Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması Kusurluluğu Azaltan Genel Nedenler a. Yaş küçüklüğü aa. Genel Olarak bb yaş dönemi cc yaş dönemi dd yaş döneminde olan çocuklara ilişkin özel hükümler b. Kısmi akıl hastalığı c. Sağır ve dilsizlik d. Haksız tahrik aa. Genel olarak bb. Haksız tahrikin koşulları cc. Haksız tahrik ve meşru savunma dd. Haksız tahrik ve tasarlama ee. Haksız tahrike ilişkin bazı özel sorunlar e. Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması f. Hata (Yanılma) aa. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi koşullarında kaçınılabilir hata bb. Kusurluluğu etkileyen nedenlerde hata aaa. Kusurluluğu kaldıran veya azaltan nedenlerin maddi unsurlarında hata bbb. Fiilin haksızlık içeriğine ilişkin hata a. Doğrudan haksızlık yanılgısı (Hukuki hata) b. Dolaylı haksızlık yanılgısı Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları: Suçun Yapısal Unsurları Dışında Kalan Hususlar I. Genel Olarak II. Cezalandırmaya Etki Eden Nedenler Cezalandırmayı Etkileyen Şahsi Nedenler a. Suçun işlendiği anda var olan şahsi nedenler (Şahsi cezasızlık nedenleri) b. Suçun işlenmesinden sonra ortaya çıkan şahsi nedenler: Etkin pişmanlık hali

20 XX Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 2. Cezalandırmayı Etkileyen Objektif Nedenler (Objektif Cezalandırılabilme Şartları) Takdiri İndirim Nedenleri III. Ceza Muhakemesi Şartları Genel Olarak Şikâyet a. Genel olarak b. Şikâyet hakkına sahip olanlar c. Şikâyet süresi d. Şikâyetin bölünmezliği e. Şikâyet makamları ve usulü f. Şikâyetten vazgeçme ve feragat İzin Talep ve karar İkinci Alt Bölüm Suçun Özel Beliriş Şekilleri 15. Suçun Özel Beliriş Şekillerine Giriş 16. Suça Teşebbüs (TCK m.35-36) I. Genel Olarak II. Teşebbüsün Cezalandırılma Nedeni III. Teşebbüsün Koşulları Failin Suç İşleme Kastının Bulunması Failin Elverişli Hareketin İcrasına Başlaması a. Genel olarak b. Hazırlık hareketi - Elverişli hareket (icra hareketi) ayrımı c. Elverişli icra hareketi -Yetersizlik- İşlenemez suç aa. Genel olarak bb. Aracın elverişliliğinin belirlenmesi Engel Nedenle Suçun Tamamlanamaması IV. Teşebbüs Halinde Uygulanacak Ceza İndirimleri V. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suç Çeşitleri VI. Gönüllü Vazgeçme Genel Olarak Vazgeçmenin Gönüllü Olması Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Sonucu Gönüllü Vazgeçmede Ceza Verilmemesinin Hukuki Esası Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

21 İçindekiler XXI 17. Suça İştirak (Suç Ortaklığı) (TCK m.37-41) I. Genel Olarak II. Suça İştirakin Hukuki Niteliği III. Suça İştirak ve Çok Failli Suçlar: Geçici iştirak ve Zorunlu İştirak Ayrımı IV. Suça Katılanların Ceza Sorumluluğuna İlişkin Sistemler V. Suça İştirakin Koşulları Failin Suçun İcrasına Başlamış Olması Failin Fiilinin Kasti ve Hukuka Aykırı Olması (Bağlılık Kuralı) Birden Çok Kişinin Birden Çok Fiilinin Bulunması Suça İştirak İradesi VI. Suça İştirak Şekilleri Faillik a. Müstakil faillik b. Müşterek faillik c. Dolaylı faillik d. Yan yana faillik Azmettirme Yardım Etme a. Manevi yardımda bulunma şekilleri aa. Suç işlemeye teşvik etme bb. Suç işleme kararını kuvvetlendirme cc. Fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaat etme dd. Suçun nasıl işleneceği konusunda yol gösterme b. Maddi yardımda bulunma şekilleri aa. Suçun işlenmesinde kullanılan araçları sağlama bb. Yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırma VII. Suç Ortaklarının Cezalandırılması Failin Cezası Azmettirenin Cezası Yardım Edenin Cezası VIII. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme IX. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suça ve Dolayısıyla Cezaya Etki Eden Nedenlerin Suça Katılanlara Geçmesi X. Taksirli Suça İştirak XI. Özgü Suça İştirak XII. Tahrikçi Ajanın Sorumluluğu

22 XXII Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 18. Suçların İçtimaı (Suçların Toplanması) (TCK m.42-44) I. Görünüşte Normlar Çatışması (Görünüşte İçtima) II. Suçların İçtimaı Genel Olarak Bileşik (Mürekkep) Suç a. Genel olarak b. Bileşik suç kapsamında görülmeyen haller Zincirleme (Müteselsil) Suç a. Genel olarak b. Zincirleme suçun hukuki esası c. Zincirleme suçun koşulları aa. Birden fazla suçun işlenmesi bb. Birden fazla suçun aynı suç olması cc. Suçların farklı zamanlarda işlenmesi dd. Suçların bir kişiye karşı işlenmiş olması (Mağdurun aynı olması) ee. Suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi d. Zincirleme suçun hukuki sonucu: Arttırılmış tek ceza e. Zincirleme suçta zamanaşımı f. Zincirleme suça ilişkin muhakeme hukuku kuralları Fikri İçtima (Düşünsel Birleşme) a. Genel olarak b. Fikri içtimaın koşulları aa. Tek fiilin bulunması bb. Birden fazla farklı suçun oluşması c. Fikri içtimaın hukuki sonucu Suça Etki Eden Nedenler (Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlar) I. Genel Olarak II. Suça Etki Eden Nedenler (Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlar) III. Suça Etki Eden Nedenlerde (Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlarda) Hata (TCK m.30/2) Üçüncü Bölüm Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım ve Suçlu 20. Yaptırım Hukukuna Giriş I. Türk Ceza Kanunu nun Yaptırımlar Sistemi: Üç İzlilik II. Yaptırım Çeşitleri

23 XXIII 21. Cezalar Cezanın Amacı, Nitelikleri, Türleri, Belirlenmesi ve İnfazı I. Cezanın Amacı II. Cezanın Özellikleri III. Ceza Hukuku Anlamında Ceza ve Diğer Kamusal Cezalar IV. Cezanın Soyut Olarak Belirlenmesi V. Türk Ceza Kanunu nda Kabul Edilen Cezaların Nevileri ve Süreleri Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza: Hapis Cezası a. Genel olarak b. Hapis cezasının türleri c. Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi Malvarlığına Yönelik Ceza: Adli Para Cezası a. Genel olarak b. Para cezalarının türleri c. Adli para cezasının özellikleri VI. Somut Sonuç Cezanın Belirlenmesi Temel Cezanın Belirlenmesi Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar Cezanın Belirlenmesine Hakim Olan İlkeler VII. Özgürlüğün Kısıtlandığı Sürenin Mahkûmiyetten (Somut Cezadan) Düşülmesi (Mahsup) Genel Olarak Mahkûmiyetten Mahsubun Koşulları VIII. Mahkûmiyet Kaydının Adli Sicil e İşlenmesi, Adli Arşiv e Aktarılması ve Kayıtların Silinmesi Genel Olarak Adli Sicil e Kaydedilecek Bilgiler Adli Sicil e Kaydedilen Bilgilerin Adli Sicil den Silinerek Arşiv Kaydına Alınma Nedenleri Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Tamamen Silinme Nedenleri Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Kullanılması IX. Cezaların İnfazı Hapis Cezasının İnfazı a. Genel olarak b. Hapis cezasının infaz edileceği kurumlar ve infaz rejimleri c. Mahkûmiyet ilâmının icraya konulması d. Hükümlülerin cezalarını hangi infaz kurumunda çekeceğinin belirlenmesi: Gözlem ve sınıflandırma e. Hapis cezasında özel infaz yöntemleri f. Hapis cezasının infazının denetlenmesi g. Hükümlünün hakları Adli Para Cezasının İnfazı

24 XXIV Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 22. Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi I. Genel Olarak II. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi Cezanın İnfazının Ertelenmesinin Koşulları a. Önceki mahkûmiyete ilişkin koşul b. Ertelemeye konu olan mahkûmiyete ilişkin koşul c. Sübjektif koşul: Failin yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması Erteleme Kararının Verilmesi Ertelemenin Koşula Bağlanması Ertelemenin Sonucu: Denetim Süresi Belirleme Denetim Süresinin İyi Halli Geçirilmesinin Sonucu Denetim Süresinin İyi Halli Geçirilmemesi: Ertelemenin Düşmesi Erteleme İle İlgili Bilgilerin Adli Sicil e Kaydedilmesi III. Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi IV. Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Geri Bırakılması V. Hapis Cezasının İnfazının Gebelik Nedeniyle Geri Bırakılması VI. Diğer Haller VIII.Koşullu Salıverilme (Meşruten Tahliye) Genel Olarak Koşullu Salıverilmenin Şartları a. Cezanın belirli bir kısmının infaz edilmiş olması b. İnfaz süresince iyi halli olunması Koşullu Salıverilmeden Yararlanamayacak Olanlar Kararın Verilmesi Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanan Rejim Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması Koşullu Salıverilmenin Denetimli Serbestlik Tedbiri ile Bir Yıl Erkene Çekilmesi: Koşullu Salıverilme Sürelerinin Kısalması (CGİK m.105/a) a. Denetimli serbestlik tedbiri altında erken tahliye kararı verilmesi b. Erken tahliye kararının geri alınması Cezalandırma İmkânının Ortadan Kalkması Dava ve Cezanın Düşürülmesi (TCK m.64-75) I. Genel Olarak II. Şüpheli, Sanık veya Hükümlü Failin Ölmesi III. Af IV. Dava ve Ceza Zamanaşımı Genel Olarak Dava ve Ceza Zamanaşımına Uğramayan Suçlar Dava Zamanaşımı

25 İçindekiler XXV a. Genel olarak b. Dava zamanaşımı süreleri c. Dava zamanaşımı süresinin durması d. Dava zamanaşımı süresinin kesilmesi Ceza Zamanaşımı a. Genel olarak b. Ceza zamanaşımı süreleri c. Ceza zamanaşımının durması d. Ceza zamanaşımının kesilmesi V. Şikâyetten Vazgeçme VI. Önödeme VII. Uzlaşma VIII. Kamu Davasının Açılmasının (İddianamenin Düzenlenmesinin) Ertelenmesi IX. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Güvenlik Tedbirleri I. Güvenlik Tedbirlerinin Amacı ve Nitelikleri II. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanma Şartları III. Güvenlik Tedbirlerinin Türleri Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma a. Hakları kullanmaktan yoksun bırakılma aa. Ceza mahkûmiyetinin kanuni sonucu olan hak yoksunluğu bb. Cezaya ek olarak hükmedilen hak yoksunlukları cc. Hak yoksunluğunun kaldırılması: Yasaklanan hakların iadesi b. Meslek ve sanatın icrasının yasaklanması c. Sürücü belgesinin geri alınması Müsadere a. Genel olarak b. Müsadere çeşitleri ve müsaderenin konusu c. Müsaderenin koşulları d. Müsadere usulü Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbiri: Tedavi Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarınca Madde Bağımlılarına Özgü Güvenlik Tedbiri: Tedavi Denetimli Serbestlik Sınır Dışı Etme Özel Hukuk Tüzel Kişisi Hakkında Uygulanan Güvenlik Tedbirleri

26 XXVI Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) 25. Suçlu Özel Tehlikeli Suçlular (İtiyadi Suçlular-Suçu Meslek Edinenler-Mükerrirler) I. Kavram II. Suçluların Sınıflandırılması İtiyadi Suçlu Suçu Meslek Edinen Suçlu Örgüt Mensubu Suçlu Mükerrir Suçlu: Tekerrür Hali a. Genel olarak b. Tekerrür sistemleri c. Tekerrürün koşulları d. Tekerrürün sonuçları aa. Seçenek cezalardan ağır olanın uygulanması bb. Özel bir infaz rejiminin uygulanması cc. Cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması dd. Koşullu salıverme sürelerinin uzaması e. Tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı haller Dördüncü Bölüm Uluslararası Ceza Hukuku 26. Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş I. Geniş ve Dar Anlamda Uluslararası Ceza Hukuku II. Avrupa İnsan Hakları Hukuku Türk Ceza Kanunu nun Yer Yönünden Uygulanma Alanı (TCK m.8-17,19) I. Genel Olarak II. Suçun İşlendiği Yer Mesafe Suçlarında Suçun İşlendiği Yer Şekli Suçlarda Suçun İşlendiği Yer Tehlike Suçlarında Suçun İşlendiği yer Kesintisiz (Mütemadi) Suçlarda Suçun İşlendiği Yer Zincirleme (Müteselsil) Suçlarda Suçun İşlendiği Yer İtiyadi Suçlarda Suçun İşlendiği Yer Görsel veya İşitsel Yayınlarla İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Yer Transit Suçlarda Suçun İşlendiği Yer Teşebbüs Halinde Kalan Suçlarda Suçun İşlendiği Yer İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suçun İşlendiği Yer

27 İçindekiler XXVII III. Türk Ceza Kanunu nun Yer Yönünden Uygulanma Alanına İlişkin İlkeler Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi Şahsilik (Kişisellik) İlkesi a. Faile göre şahsilik ilkesi aa. Türkiye adına görevli olanların yabancı ülkede işledikleri suçlar bb. Türk vatandaşlarının yabancı ülkede işledikleri suçlar b. Mağdura göre şahsilik ilkesi Koruma (Gerçeklik) İlkesi İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi Evrensellik İlkesi Suç Faillerinin İadesi (Geri Verme) (TCK m.18) I. Genel Olarak II. İade Kaynakları III. İadenin Koşulları İade Konusu Suçun veya Cezanın Belirli Ağırlıkta Olması İadeye Engel Nedenlerin Bulunmaması a. İade engeli oluşturan suçlar aa. İade talebine konu olan suçun düşünce (ifade) suçu olması bb. İade talebine konu olan suçun siyasi suç olması cc. İade talebine konu olan suçun askeri suç olması dd. İade talebine konu olan suçun mâli suç olması IV. İade Usulü V. İadede Hususilik (Özellik) Kuralı Yararlanılan Kaynaklar

28

29 İçindekiler XXIX K ı s a l t m a l a r ABD AD Adli Teşkilat K. AdliSK AMKD AÜHFD Ay AyM AyMK Bak. BK CGİK CİK CMK CMK Yürürlük K. CYMDKAS çev. ÇKK ÇMK DÜHFD EÜHFD geç. HFD HUMK İBD İHAM İHAS İHK İKK İÜHFD : Ankara Barosu Dergisi : Adalet Dergisi : Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun : Adli Sicil Kanunu : Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Anayasa : Anayasa Mahkemesi : Anayasa Mahkemesi Kararı : Bakınız : Borçlar Kanunu : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun : Ceza İnfaz Kanunu : Ceza Muhakemesi Kanunu : Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun : Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi : Çeviren : Çocuk Koruma Kanunu : Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : geçici : Hukuk Fakültesi Dergisi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu : İstanbul Barosu Dergisi : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi : İnfaz Hakimliği Kanunu : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

30 XXX Hamide Zafer / Ceza Hukuku Genel Hükümler (TCK m.1-75) K. : Kanun k.no. : kenar numarası KHK : Kanun Hükmünde Kararname m. : madde M.Ö. : Milattan önce M.S. : Milattan sonra MHAD : Milletlerarası Hukuk Araştırmaları Dergisi MHB : Milletlerarası Hukuk Bülteni MK : Medeni Kanun N.A.T.O. : Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü No. : Numara RG : Resmi Gazete s. : Sayfa SBFD : Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK : Türk Ceza Kanunu TCK Yürürlük K. : Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun TMK : Terörle Mücadele Kanunu TPKKK : Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu TTK : Türk Ticaret Kanunu vd. : ve devamı YCD : Yargıtay Ceza Dairesi YCGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu YD : Yargıtay Dergisi YİBK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı YKD : Yargıtay Kararları Dergisi

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 Genel Bilgiler Suç Hukuku Suçun Objektif ve

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları İçindekiler I Prof. Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Olaylar ve Kararlar Çözümlü Örnekler

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11

IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI. f) Cezanın İnsan Onuruyla Bağdaşır Nitelikte Olması 4. da) Birim Gün Sayısının Belirlenmesi 11 IÇINDEKILER I. BÖLÜM HÜKÜM KURMA ESASLARI Cezalar - 3 1. Cezanın Özellikleri 3 a) Cezaların Şahsiliği İlkesi 3 b) Cezanın Kanuniliği İlkesi 3 c) Cezanın Oranhlılığı İlkesi 4 d) Cezanın Bireyselleştirilebilmesi

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER

İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KİTAP GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Türk Ceza Hukukuna Giriş Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMALARI

CEZA HUKUKU UYGULAMALARI I Prof.Dr.Nur CENTEL/Doç.Dr.Hamide ZAFER/Doç.Dr.Özlem Yenerer ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri CEZA HUKUKU UYGULAMALARI Kurgu Olaylar

Detaylı

Ceza Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler) Ceza Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler) Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. M. Nihat KANBUR Arş. Gör. Dr. Koray DOĞAN Arş. Gör. Pınar BACAKSIZ Arş. Gör. İlker TEPE CEZA HUKUKU BİLGİSİ (GENEL HÜKÜMLER)

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Türk Ceza Hukukuna Giriş

Türk Ceza Hukukuna Giriş Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 2010-2011 II. Dönem Bitirme Sınavı (23.04.2011, Saat:10:00) Açıklamalar: 1- Sınav süresi 120 dakikadır. 2- Gerekçesiz mevzuat kullanılabilir.

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

HER YÖNÜYLE BASKETBOL

HER YÖNÜYLE BASKETBOL HER YÖNÜYLE BASKETBOL Dr. Aytekin Alpullu Yayın No : 3228 Eğitim Dizisi : 150 1. Baskı - Mayıs 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-322 - 7 Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı CEZA HUKUKU

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ

TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ TAYFUN ERCAN TÜRK HUKUKUNDA GÜMRÜK KABAHATLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Genel Açıklamalar...5 1.1. Gümrük Kanunu nun Özellikleri Ve Gümrük

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU

TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı TÜRK CEZA İNFAZ HUKUKU İstanbul - 2014 Beta Yayın No : 3034 Hukuk Dizisi : 1489

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832

ADLİ SİCİL KANUNU. Kanun Numarası : Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005. Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005. Resmi Gazete Sayısı : 25832 ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası : 5352 Kanun Kabul Tarihi : 25/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 01/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25832 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı