ELSA Türkiye Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 13. Kurgusal Duruşma Yarışması. Kurallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELSA Türkiye Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 13. Kurgusal Duruşma Yarışması. Kurallar"

Transkript

1 ELSA Türkiye Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurallar A. Kısaltmalar ve Açıklamalar 1. ELSA Türkiye: ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulunu ifade eder. 2. A.A. Başkan Yardımcısı: ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu Akademik Aktivelerden Sorumlu Başkan Yardımcısını ifade eder. 3. KDY: 13. Kurgusal Duruşma Yarışması. 4. KDY Direktörleri: ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan, yarışmanın onuncu yılı organizasyonundan sorumlu kişileri. 5. KDY Komitesi: ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanan, yarışmanın onuncu yılının organize edilmesinde ELSA Türkiye'ye ve KDY Direktörlerine yardımcı olan komite üyelerini ifade eder. 6. Genel Sekreterlik: ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğidir. 7. Puanlama Yönergesi: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 13. Kurgusal Duruşma Yarışması Puanlama Yönergesidir. Yarışmanın Sözlü Aşaması sırasındaki puanlama, bu yönergede belirtilen esaslara göre yapılır. 8. Ceza Yönergesi: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 1/7

2 Ceza Yönergesidir. Yarışmanın her aşamasında ortaya çıkabilecek kural ihlâllerine karşı belirlenmiş ceza puanlarını içermekte olup, yarışma kurallarının ekinde sunulmuştur. Bu yönerge, kuralların ayrılmaz bir parçasıdır. 9. İdareciler: ELSA Türkiye tarafından Ceza Yönergesini uygulamak amacıyla yeterli sayıda atanan kişilerdir. B. Genel Kurallar 1. Yarışmacı olmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde, dosya teslim tarihine kadar öğretim faaliyetlerini sürdüren Hukuk Fakültelerinden herhangi birinin lisans düzeyinde öğrencisi olmak yeterlidir. Fakat bu Hukuk Fakültelerinin hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri ile ELSA Türkiye Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri, direktörleri ve komite üyeleri yarışmacı olamazlar. 2. Yarışmaya her hukuk fakültesini temsilen sadece bir takım katılabilir. Her takımın başında bir adet "Takım Çalıştırıcısı" bulunur. Hukuk fakültesi adına yarışmaya katılacak takımın üyelerini ve takımı yönlendirecek Takım Çalıştırıcısını her hukuk fakültesi dekanlığı kendisi belirler. 3. Her takım en az 2, en çok 5 üyeden oluşur. Takımın iki üyeden oluşması durumunda ayrıca bir yedek üye belirlemek zorunludur. 2 kişilik takımdaki üyelerden biri yarışmadan çekilmek zorunda kalırsa veya ihraç edilirse yerine yedek üye geçer. Takım isterse, yedek üye sözlü aşamaya aktif olarak katılabilir. İkiden fazla üyeden oluşan takımlarda yedek üye belirlenemez. 4. Yarışma dili olarak tüm aşamalarda Türkçe kullanılır. 5. Her takıma KDY Direktörleri tarafından bir numara verilir ve bu husus söz konusu KDY Direktörleri tarafından belgelendirilip Genel Sekreterliğe teslim edilir. KDY Direktörleri tarafından takımların göndermiş olduğu yazılı dosya ve belgelere bu numaralar verilir ve yazılı dosyalar hakem heyetine yarışmacı takımların isimleriyle değil, kendilerine verilen numaralarla teslim edilir. Hangi hukuk fakültesinin hangi numarayla yarıştığı sözlü aşama günü açıklanır ve sözlü aşamada takımlar Hukuk Fakültelerinin isimleri ile yarışırlar. Hukuk Fakültelerinin adları açıklanana kadar takımların kimliklerini ortaya çıkartacak eylemlerde bulunmaları yasaktır. Aksi halde takımın puanı, idareciler tarafından Ceza Yönergesi'nde belirtilen esaslara göre düşürülür. 6. Yarışma kurallarının ihlâli halinde İdareciler tarafından Ceza Yönergesi uygulanır. İdareciler, ELSA Türkiye tarafından Ceza Yönergesi'nin uygulanması amacıyla yeterli sayıda atanır. C. Yarışmanın Aşamaları Genel Açıklamalar: 1. Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Sözlü aşama; eleme aşaması, yarı final aşaması ve final karşılaşmasından oluşmaktadır. 2/7

3 Başvuru: 2. Katılmak isteyen her takım, internet sitesinde ilan edilen form, fakültenin dekanlığından alınmış halen öğrenci ve temsile yetkili olduklarına dair yazıyı göndereceklerdir. Form tüm takım üyeleri tarafından imzalanmış olmalıdır. Alınan her takım başvurusu için KDY Direktörleri tarafından onay cevabı gönderilecektir. Yazılı Aşama: 3. Hukuk Fakültesi dekanlıkları tarafından seçilen ve yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, belirlenen tarihe kadar davacı ve davalı dosyalarını basılı halde, internet sitesinde ilan edilen KDY Direktörü adresine ulaştırılır. Bu dosyalar kendilerine verilen gizli numaralarla KDY Direktörleri tarafından hakemlere sunulur. Hakemler tarafından dosyalara puanları verilir. Bu puanların KDY Direktörlerine teslim edilmesi ile yazılı aşama sona erer. 4. Her takım davalı ve davacı tarafı temsilen 2 dosya hazırlar. Dosyalar md. 4 ve 5'teki esaslara göre hazırlanır. 5. Hazırlanacak dosyalar A4 kâğıda, Türkçe karakterlerle 12 punto 'Times New Roman' yazı karakteri ile yazılacaktır. Dipnotlarda ise 9 punto kullanılmalıdır. Satırlar arasında 1,5 satır aralığı kullanılacaktır. İki dosyanın (davalı ve davacı taraf adına hazırlanan) toplam kelime sayısı dipnotlar da dâhil olmak üzere 7500 kelimeyi geçemez. Bir dosya (davacı ya da davalı) (dipnotlar dâhil) en fazla 5000 kelimeden oluşabilir. Hazırlanan dosyaların kapağına numara verilmeyecektir. Dosyanın sayfa numaralandırılması sağ alt köşeden 9 punto karakter ile yapılmalıdır. 10 (on) adet davacı dosyası kopyası, 10 (on) adet davalı dosyası kopyası ve bir adet CD kopyası, internet sitesinde belirtilen KDY Direktörüne teslim edilecektir. Çoğaltılan dava dosyaları spiral, cilt vb. işlemler yapılmadan, zımbalanmadan, delinmeden, ataşlanmadan ve kâğıt üzerinde iz bırakabilecek herhangi bir işleme maruz kalmadan naylon dosya (föy) içerisinde teslim edilecektir. CD'ye kaydedilecek dosyalar MICROSOFT OFFICE WORD formatında olmalıdır. Dosya kaydedilirken sadece "XX Hukuk Fakültesi Davacı dosyası " ya da "XX Hukuk Fakültesi Davalı dosyası " isimleri ile kaydedilmelidir. Hazırlanan dosyaların tüm basım ve çoğaltım hakları ELSA Türkiye'ye aittir. 3/7

4 6. Takımlar dosyalarını bildirilen tarihe kadar belirlenen KDY Direktörüne ulaştırmakla yükümlüdürler. Dosyalar teslim edildikten sonra hiçbir takım dosyada değişiklik yapma talebinde bulunamaz. KDY Komitesi tarafından şekli şartlara uymadığı belirlenen dosyalarda yapılması gereken değişiklikleri takımlar, süresi içerisinde KDY Komitesine düzeltmeleri yapılmış halde teslim etmekle yükümlüdürler. 7. Yazılı aşama sonunda en yüksek puanı alan 8 takım sözlü eleme aşamasına katılmaya hak kazanır. Sözlü aşamaya katılamayan takımların yazılı aşama puanları kendilerine bildirilir. Sözlü Aşama: a) Sözlü Aşama Genel Kuralları 8. Sözlü aşamaya katılan erkek üye/takım çalıştırıcıları kravatlı ve takım elbiseli, kadın üye/takım çalıştırıcıları ise başları açık bir olarak, yarışmanın ciddiyetine uygun kıyafetler giyeceklerdir. 9. Takımlar sözlü aşamada istedikleri bir takım üyesini sözcü olarak seçebilirler. Sözcü, yarışmanın her aşamasında ve karşılaşma sırasında değişebilir. Sözlü savunma sözcü tarafından yapılır. Ancak takıma yöneltilen sorulara tüm takım üyeleri cevap verebilirler. 10. Her takımın iddialarını savunmak için 20'şer dakika süresi vardır. Hakemler bu süre içerisinde istedikleri zaman takımlara soru yöneltebilir. İki taraf da savunmasını bitirdikten sonra davacı tarafın 3 dakikalık soru sorma süresi vardır. Davacı taraf soru sorma hakkını bu süre içerisinde bir defada kullanır. Ardından davalı taraf sorulan sorulara 7 dakikada cevap verir. Daha sonra davalı taraf, davacı tarafa 3 dakika içerisinde sorularını yöneltir; davacı taraf da bu sorulara 7 dakika içerisinde cevap verir. Soru - cevap bölümünde cevap hakkı kullanan takımın karşı tarafa soru yöneltme hakkı yoktur. Soru - cevap bölümüne geçildikten sonra hakemler soru soramazlar. Süreler arasında aktarma yapılamaz. 11. Sözlü aşamada takımlar iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağıyla bağlıdırlar. Ancak takımlar sözlü aşama boyunca konuyla ilgili hukuk bilgisinden sorumlu olduklarından, hakemlerin ve karşı tarafın sorularını yanıtlarken bu yasakla bağlı değildirler. 12. Bir takım karşı takıma ancak Hakem Heyeti aracılığıyla soru yöneltebilir. 13. Sözlü aşamada takımlar her türlü kaynaktan ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak bu, bir metni okuma şekline dönüşmemelidir. 14. Sözlü aşamada ses ve görüntü alınması ELSA Türkiye Yönetim Kurulu tarafından yasaklanabilir. 4/7

5 b) Eleme Aşaması 15. Eleme aşaması sözlü aşamanın ilk aşamasıdır. Bu aşamada yazılı aşama puanlarına göre takımlar eşleştirilirler. Buna göre, sözlü aşamaya katılan sekiz takımdan, birinci takım sekizinci takımla, ikinci takım yedinci takımla, üçüncü takım altıncı takımla ve dördüncü takım beşinci takımla eşleşir. Takım sayısının tek sayı olması durumunda ise, birinci takım direkt olarak yarı - finale kalır. Eşleşme, diğer takımlar arasında yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yazılı aşama puanları kural olarak yarışma sonuna kadar açıklanmaz. Ancak eleme aşamasının sonunda, elenen takımlara yazılı aşama puanları da açıklanır. Puanların gizliliğinin sağlanması için, eşleşen takımların hangi sıra ile karşılaşacakları KDY Direktörleri tarafından karışık olarak belirlenir. Yarışmacı takım sayısı altıdan az olması halinde, yarı - final karşılaşmalarına katılacak 4. (dördüncü) takım, eleme aşamasında en yüksek puanla elenen takım olacaktır. Elenen takımlarının puanlarında eşitlik olması halinde 19. md hükümlerine göre yarı - finale katılacak takım belirlenir. Yarışmaya katılan takım sayısı dörtten az ise eleme aşaması yapılmaz. 16. Karşılaşan takımlardan hangisinin davacı, hangisinin davalı taraf olarak yarışacağı kura ile belirlenir. 17. Bu aşama sonunda "Puanlama Yönergesi"ndeki esaslara göre, karşılaşan takımlara puanları verilir. Eleme usulüne göre her karşılaşmada yüksek puanı alan takım yarı - final karşılaşmasına katılmaya hak kazanır. Puanlama Yönergesi yarışmadan önce hakemlere verilecektir ve yarışmanın her tür (yazılı/sözlü) aşamasının puanlama esaslarını içermektedir. Bu yönerge yalnızca hakemlere yöneliktir ve yarışmacıların bu yönergeyi okumaları yasaktır. Bu yasak ihlâl edildiği hallerde Ceza Yönergesi uygulanır. c) Yarı Final Aşaması 18. Yarı final karşılaşması sözlü aşamanın ikinci aşamasıdır. Bu aşama başında, karşılaşacak takımlar kura ile belirlenir. Buna göre, her eşleşmede kuradan ilk çıkan takım davacı, ikinci takım davalı taraf olarak yarışır. 19. Yarı final karşılaşması sonunda Puanlama Yönergesindeki esaslara göre, karşılaşan takımlara puanları verilir. Bu aşamada yarışan dört takımdan en yüksek puanı alan ikisi final aşamasına katılmaya hak kazanır. Yarı - final aşaması puanına göre ikinci ve üçüncü olan takımların puanlarının eşit olması halinde, bu takımlardan yazılı aşama puanı yüksek olan takım final aşamasına katılır. Yazılı aşama puanlarının da eşit olması halinde final aşamasına katılacak takım kura ile belirlenir. Yarı - final aşaması puanına göre üçüncü olan takım, yarışmanın da üçüncüsü olur. Yarı - final aşaması puanına göre üçüncü ve dördüncü olan takımların yarı-final aşaması puanlarının eşit olması halinde yazılı aşama puanı yüksek olan takım yarışmanın üçüncüsü olur. 5/7

6 Yazılı aşama puanlarının da eşit olması halinde üçüncü olacak takım kura ile belirlenir. d) Final Karşılaşması 20. Final karşılaşması sözlü aşamanın son aşamasıdır. Finale kalan takımlar, yarı -final karşılaşmasında davalı taraf olarak yarışmışlarsa davacı; davacı taraf olarak yarışmışlarsa davalı taraf olurlar. Eğer her iki takım yarı - final karşılaşmasında aynı taraf olarak yarışmışsa, kimin davalı kimin davacı olacağı kura ile belirlenir. 21. Final karşılaşması sonunda Puanlama Yönergesindeki esaslara göre en yüksek puanı alan takım yarışmayı kazanır. D. Puanlama 22. Yarışmanın her aşamasında puanlama, Puanlanama Yönergesi ve Ceza Yönergesine göre yapılır. 23. Yarışmanın tüm aşamalarında puanlama, ELSA Türkiye tarafından duyurulacak Hakem Heyetince yapılacaktır. Ceza Yönergesine aykırı herhangi bir durumun tespiti halinde, İdareciler takımların aldıkları puanlardan ceza puanlarını düşüreceklerdir. 24. Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, konuya ilişkin yargı kararlarının belirtilmesi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; sözlü aşamada hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık, sözlü ifade yeteneği, sorulan sorulara verilen cevaplardaki çabukluklarına göre değerlendirilirler. 25. Bir takımın "Yazılı Aşama Puanı" tüm hakemler tarafından dosyasına verilen puanların ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Ortalamadan, varsa ceza puanı İdareciler tarafından düşürülecektir. 26. Eleme aşamasında takımların puanları Hakem Heyeti tarafından verilen "Eleme Aşaması Sözlü Puanı"nın %65, "Yazılı Aşama Puanı"nın %35 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. (e.a.p.= e.a.s.p x y.a.p x 0.35) 27. Yarı-final karşılaşmasında takımların puanları Hakem Heyeti tarafından verilen "Yarı-final Karşılaşması Sözlü Puanı"nın %65, "Yazılı Aşama Puanı"nın %35 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. (y - f.a.p.= y-f.a.s.p x y.a.p x 0.35) 28. Final karşılaşması sonucunda kazanan takım Hakem Heyeti tarafından verilen 6/7

7 "Final Karşılaşması Sözlü Puanı"nın %65, "Yazılı Aşama Puanı"nın %35 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. (f.a.p.= f.a.s.p x y.a.p x 0.35) E. Hakemler ve Çalıştırıcılar 29. Hakemler ELSA Türkiye tarafından en az 5 yıllık avukatlar, yargı organları mensupları ve Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri arasından yeterli sayıda seçilirler. Takım Çalıştırıcıları, fakülte dekan ve dekan yardımcıları hakem olarak seçilemezler. 30. Takımlar avukat veya üniversite öğretim kadrosundan bir kişiyi kendilerine takım çalıştırıcısı olarak seçebilirler. Seçilmiş Takım Çalıştırıcısının ismi, takım üyelerinin isim listesiyle birlikte, KDY Direktörlerine bildirilir. 31. DİKKAT: Sözlü Aşamaya kadar kuralların ELSA Türkiye Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmesi hakkı ELSA Türkiye tarafından saklı tutulmaktadır. Bir değişiklik olduğu takdirde bu durum yarışmacı takımlara bildirilecektir. 7/7

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

DIS-TAHKİM KURALLARI 98

DIS-TAHKİM KURALLARI 98 DIS-TAHKİM KURALLARI 98 (Yürürlük tarihi: 1.7.1998) TAHKİM SÖZLEŞMESİ Alman Tahkim Kurumu (DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim sözleşmesini esas almalarını

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı