SEÇİM DÖNEMİNDE YAZILI BASININ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİM DÖNEMİNDE YAZILI BASININ ANALİZİ"

Transkript

1 SEÇİM DÖNEMİNDE YAZILI BASININ ANALİZİ

2

3 Hazırlayanlar: Esin Muzbeg, Bengi Muzbeg, Gökşen Uysal, Özay Pinduk Bu yayının tüm hakları Paradigma Araştırma Merkezi ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz. Paradigma Araştırma Merkezi bu yayının sanal ortamda dağıtılmasına izin vermiştir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Copyright 2015 Bu yayın Araştırma Merkezi nin yayınıdır. İnceleme Dizisi: Tasarım: Fabrika Production Baskı: Siprint Paradigma Araştırma Merkezi Shpend Berisha No: Prizren/Kosova

4 1 ÖNSÖZ Paradigma Araştırma Merkezi olarak yaptığımız bazı spesifik çalışmaları dosya olarak hazırlama ve yayınlamayı uygun gördük. Eğitim ve Kimlik ana başlıkları ile bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kosova da medya ile siyasal iktidar ilişkilerini daha net bir tablo ile ortaya koymak amacıyla Kosova da seçim döneminde yazılı basını mercek altına aldık. Niceliksel verilerden hareketle, basın kuruluşlarının hem yayın politikalarını hem de siyasal iktidar ile bağlarını ele almaya çalıştık. Analiz metnini Bengi Muzbeg ile birlikte kaleme aldık. Seçim döneminde mercek altına alınan gazetelerin, niceliksel veriye dönüşümünü Gökşen Uysal kodlandırdı. Oluşan verileri daha sade tablolara ve grafiklere Özay Pinduk aktardı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Seçim Döneminde Yazılı Basının Analizini değerlendirmelerinize sunarız. Esin Muzbeg

5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KISALTMALAR...2 TABLOLAR LİSTESİ...3 GRAFİKLER LİSTESİ...3 YÖNTEM...4 KAPSAM...4 YAZILI BASINDA SEÇİM...5 Genel Seçim Haberleri Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili Siyasi Partilerin Aldıkları Oy Oranları Ve Medyada Temsilleri...8 Mecliste Yer Alan Partilerin Genel Toplamları...9 Azınlık Partilerin Ulusal Basında Temsil Görünümü...10 GAZETELERE GÖRE PARTİLERİN TEMSİL DURUMLARI...11 KOHA DİTORE TRİBUNA KOSOVA SOT ZERİ EPOKA E RE LAJM BOTA SOT BOTA PRESS BASININ SAHİPLERİ, SİYASİ DURUŞU VE REKLAM İLİŞKİSİ...24 Basının Reklam Pastası Gazetelerin Aldıkları Tam Sayfa Reklamlar ve Partisel Dağılımları Gazetelerin Aldıkları Yarım Sayfa Reklamlar ve Partisel Dağılımları Gazetelerin Aldıkları Çeyrek Sayfa Reklamlar ve Partisel Dağılımları...28 Gazetelerin Aldıkları Diğer Sayfa Formatındaki Reklamlar ve Partisel Dağılımları...29 GAZETELERİN SAHİPLİK VE YAYIN POLİTİKASI İLİŞKİLERİ...30 Koha Ditore...30 Tribuna Kosova Sot...31 Zeri...31 Epoka e Re...32 Lajm...32 Bota Sot...32 Bota Press...32 SONUÇ...33

6 GİRİŞ 1 Medya bir kitle iletişim aracı olduğu kadar, özellikle siyasal iktidarla ilişkileri açısından, kitleler için kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirme aracı olarak da kullanılmaktadır. Seçimler dönemi bu yönlendirmenin en yoğun olduğu ve en net görülebildiği dönemlerden birini teşkil etmektedir. Liberal demokrasilerde Dördüncü Güç olarak tanımlanan medya, özellikle ana akım medya, halk, siyasal iktidar ve sermaye yapısı üçgeninde bir dengede konumlanır. Sistem dengede olduğu sürece medya bu sistemin tarafsızlık ve nesnellik ilkeleri çerçevesinde hizmet verir ve genellikle sistemin sürdürülebilirliği yönünde yani statükonun korunması eğiliminde kamuoyu oluşturur ve yönlendirme yapar. Seçim sürecinde de kazanma ihtimali yüksek görülen siyasi parti veya koalisyon yönünde bir tavır sergiler. Ancak medyanın bu hassas dengede durduğu üç bacak tek boyutlu değildir. Bir ülkenin tüm bireylerinden oluşan halk dediğimiz kitleler bütünlüğü farklı ideolojik görüşlere ve farklı kamuoylarına sahiptir. Siyasal iktidar da tek düze değildir; üstelik sadece ideolojik olarak değil, iktidar ve muhalefet arasında da farklı çıkar grupları olarak bölünmüştür. Medyanın da dayandığı güç odakları hem iktidar ile hem de sermaye yapıları itibariyle benzeri karmaşık ilişkiler içindedir. Dolayısıyla medya çalışanları bir yandan etik ve ahlak ilkeleri ile boğuşurken, öte yandan siyasal iktidar ve sermaye yapılarının çıkarları ile de uğraşmaktadır. Bu ilişkileri net bir şekilde ortaya koymak sanıldığı kadar kolay değildir. Kamuoyunun gündemine düşen bazı konuların neden şimdi tartışıldığına ilişkin soruya cevap verebilmek için medya metinlerini bir yapı olarak eleştirel söylem analizine tabi tutmayı gerektirecektir; ancak bahse konu analiz bu çalışmamızın bir konusu değildir. Biz bu çalışmada seçimler döneminin medyada manipülasyonun görülmesi açısından bir fırsat sağladığı varsayımından hareket ederek Kosova daki yazılı basında manipülasyon eğilimlerini ortaya koymayı hedeflemekteyiz. Araştırmanın ana konusu 8 Haziran 2014 tarihinde Kosova da düzenlenen parlamento seçimlerinde ulusal yazılı basının içerik analizi yöntemi ile incelenmesidir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kampanya döneminde ve seçimin hemen ertesinde yazılı basında yer alan haberler incelenmektedir. Önce genel olarak seçim haberlerinin yazılı basında kapsadığı yer ve bunların söylemi olumlayıcı, olumsuzlayıcı veya nötr bir dille verildiklerine bakılmaktadır; haberlerde kullanılan fotoğraf sayısı da bir referans olarak sayılmaktadır. Söz konusu olumlayıcı, olumsuzlayıcı veya nötr söylem ve haberde kullanılan fotoğraf sayısı tüm ulusal gazetelerde çıkan seçim haberleri ana akım siyasi partiler ve azınlık partileri açısından hem genel olarak sunulmaktadır hem de gazetelerin ayrı ayrı analizleri yapılmaktadır. Bu niceliksel veriler, yazılı basında siyasi partilerin temsili ve bu temsilin fotoğrafla desteklenmesi veya olumlayıcı, olumsuzlayıcı ya da nötr bir söylemle sunulması, niteliksel bir değerlendirme yapılmasına da ciddi bir olanak sağlamaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise ulusal gazetelerin siyasi partilerden aldıkları reklam, gazetenin yayın politikası olarak bunlarla ilişkisi ve sermaye yapısı ile bağlantısı konusunda bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır. Değerlendirmenin dayandığı temel veriler seçim kampanya döneminde gazetenin hangi siyasi partiye veya partilere ya da görüşlere ayırdığı temsil alanı ve aldığı reklam ilişkisinin yanı sıra bunun gazetenin bağlı olduğu grubun sermaye yapısı ile ilişkilendirilmesi çalışılmaktadır. Bu çerçevede Kosova daki yazılı basının seçim döneminde görülebildiği kadar siyasal ekonomik yapısı ortaya konulmaktadır.

7 ÖZET 2 Bu çalışmada, manipülasyonun daha net görülebildiği seçim döneminden hareket edilerek ve 8 Haziran 2014 Parlamento seçimleri örnek olay olarak ele alınarak Kosova da yazılı basının seçim analizi yapılmıştır. Gazetelerin siyasal partiler ve ideolojilerle olan ilişkileri, yayın politikaları ve partilere verdikleri yer ile önemi incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Örnek olay olarak alınan seçim döneminde ve hemen sonrasında yayınlanan haberler içerik çözümlemesi yöntemi ile incelenmiş ve yorumlanmıştır. Netice itibariyle siyasi partiler ile yazılı basın ilişkilerinin yoğun olduğu tespit edilmiş, bu yoğunlaşmanın basın özgürlüğü aleyhine yapılanmaların oluşmasına neden olduğu görülmüştür. Bu durum siyasi partiler ile basın organları arasındaki ilişkilerin siyasi etik ve basın meslek ilkelerini zora sokacak düzeyde olduğu izlenimini doğurmuştur. Ancak nesel tespitler için makro düzeyde bir söylem analizinin uygulanmasının gerekli olduğu görülmüştür. Netice itibariyle bu çalışmada, Kosova da bir seçim döneminde, yazılı basının ve sahiplerinin (sermaye yapısının) siyasal eğilimleri ve olası bağlantıları gazetelerdeki nesnel verilere dayanarak ortaya koyulmuştur. KISALTMALAR + olumlayıcı haber - olumsuzlayıcı haber 0 nötr haber AAK Alianca për Ardhmërin e Kosovës / Kosova nın Geleceği için İttifak AKR - Alianca për Kosovën e Re / Yeni Kosova İttifakı KQZ Merkez Seçim Komisyonu KDTP Kosova Demokratik Türk Partisi LDK Lidhja Demokratike e Kosovës / Kosova Demokratik Birliği PDK Partia Demokratike te Kosovës / Kosova Demokratik Partisi RAE Roman, Aşkali, Mısırlı Toplulukları VV Lëvizja Vetëvendosje / Vetevendosje Hareketi

8 TABLOLAR LİSTESİ 3 Tablo 1: Genel Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Tablo Tablo 2: Tüm Partilerle İlgili Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Tablo Tablo 3: Barajı Geçen Siyasi Partilerin Aldıkları Oy ve Medyada Temsil Oranları Tablo 4: Barajı Geçen Arnavut Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili Tablo 5: Azınlık Partilerin Yazılı Basında Temsili Tablo 6: Koha Ditore Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 7: Koha Ditore Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 8: Tribuna Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 9: Tribuna Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 10: Kosova Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 11: Kosova Sot Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 12: Zeri Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 13: Zeri Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 14: Epoka e Re Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 15: Epoka e Re Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 16: Lajm Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 17: Lajm Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 18: Bota Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 19: Bota Sot Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili Tablo 20: Bota Press Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Tablo 21: Bota Press Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1: Genel Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı Ve Veriliş Bağlamına İlişkin Grafik Grafik 2: Tüm Partilerle İlgili Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Grafik Grafik 3: Barajı Geçen Siyasi Partilerin Aldıkları Oy ve Medyada Temsil Oranları Grafik 4: Barajı Geçen Arnavut Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili Grafik 5: Azınlık Partilerin Yazılı Basında Temsili Grafik 6: Koha Ditore Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 7: Tribuna Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 8: Kosova Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 9: Kosova Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 10: Epoka e Re Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 11: Lajm Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 12: Bota Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 13: Bota Press Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili

9 YÖNTEM 4 İnceleme ulusal yazılı basının içerik analizine tabi tutulması yöntemiyle yürütülmüştür. Yazılı basında seçimle ilgili çıkan tüm haberler değerlendirilip tasnif edilmiş; hem tablolaştırılmış hem de grafikleştirilmiştir. Gazetelerde çıkan haberlerin ve fotoğrafların partilere göre dağılımları ve bunlara verilen yerler ölçülerek incelenmiştir. Haberlerin olumlayıcı, olumsuzlayıcı veya nötr bir söylemle verildikleri işaretlenmiş ve çıkarsamalarda bulunulmuştur. Seçim sürecine ilişkin enformasyon verici haberler ve genel seçim haberleri de ayrı bir kategori olarak incelenmiştir. Ancak haber metinlerinin söylemine ve kullanılan dile ilişkin bir inceleme yapılmamıştır. Son olarak da gazetelere verilen seçim reklamları ve gazete sahipliği ilişkileri değerlendirilmiş ve gazetelerin sermaye yapıları ile destek eğiliminde bulundukları siyasi parti ilişkileri ele alınmıştır. KAPSAM Çalışmanın kendine özgü sınırlılıkları mevcuttur ama kapsama ilişkin sınırlılıklar bununla sınırlı değildir. Paradigma Araştırma Merkezinin de çizmek zorunda kaldığı belli sınırlılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamına sadece yazılı basın belli bir süre içinde dahil edilmiştir. Bu sınırlı süre 28 Mayıs 2014 ile 11 Haziran 2014 tarihlerini kapsamaktadır. Seçim yasağının ve seçimin uygulandığı 7 8 Haziran 2014 tarihleri incelemeye tabi tutulmamıştır. Partilerin reklamları ise sadece seçim öncesi dönemde incelenmiştir. Seçim barajını geçip Parlamentoya giren partilere yazılı basında verilen yer daha detaylı incelenmiş, baraj altında kalan partiler ise diğer kategorisinde ele alınmıştır. Hafta sonu çıkmayan gazeteler o gün için istatistiklere dahil edilememiştir. Yazılı basın içinde de sadece ulusal basın araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. Yerel ve topluluk medyalarına ilişkin yayınlar kapsam dışı tutulmuştur. Bu sınırlılık hem araştırmanın dar çerçevesi nedeniyle hem de yerel basın ve topluluklara ait süreli yayın istikrarsızlığı nedeniyle bir zaruriyet olarak ortaya çıkmıştır. Elektronik medya, internet medyası ve sosyal medya ise araştırmanın kapasite sınırlılığı nedeniyle kapsam dışı tutulmuştur. Öte yandan siyasi liderlerin kamudaki farklı görevleri nedeniyle yaptıkları açıklamalar ve bu açıklamalar vesilesiyle medyadaki temsilleri incelemenin kapsamı dışında kalmıştır. Siyasi partilerin temsili, siyasi partilerin seçim faaliyetleri değerlendirilerek işaretlenmiş, bir siyasi liderin başka bir kamu görevi nedeniyle habere konu oluşu, seçimle ilgili ise genel seçim haberlerinde değerlendirilmiş, değil ise kapsam dışında tutulmuştur. Örneğin Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcıların, Genel Başkanı olduğu KDTP nin seçim mesajları ve kampanyaları ile ilgili olmayan haberleri, genel olarak seçimlerle ilgili ise genel seçim haberleri kategorisinde ele alınmış; bakanlıkla ilgili bir konu ise kapsam dışında tutulmuştur. Bu yöntem etnik topluluk partileri ile sınırlı kalmadığı gibi, diğer parti temsilcileri, liderleri veya görevlileri için de aynı şekilde uygulanmıştır. İncelemenin kapsamı niceliksel verilere dayanmaktadır. Haber sayısı, haberin veriliş söylemi, kapladığı alan ve kullanılan fotoğraflar niceliksel bir analize tabi tutulmuştur. Metinlerin söylem analizi ise bu araştırmanın dışında kalmıştır.

10 YAZILI BASINDA SEÇİM 5 Kosova daki ulusal basını genel olarak incelediğimiz zaman ortaya çıkan bariz sonuçlardan biri Kosova Demokratik Partisi PDK nın içerikten bağımsız olarak daha doğrusu hem olumlayıcı hem de olumsuzlayıcı söylem olarak en fazla yer verildiği konusudur. Yazılı basındaki bu yer aynı paralellikte fotoğrafla da desteklenmektedir. Ulusal basın Parlamentoya giren ana akım Arnavut partilerine de genel olarak bir temsiliyet imkanı sağlamıştır. Ancak gazeteler tek tek incelendiği zaman aralarında bazı partilerin daha fazla desteklendiği çok bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Aldığı oy oranı ile kıyaslandığında Kosova nın Geleceği için İttifak AAK nin Vetevendosje nin önünde olması ilgi çekicidir. Keza NISMA hareketi oldukça olumlayıcı bir temsille medyada yer edinmiştir. Baraj altı kalan Yeni Kosova İttifakı AKR, analizde diğer Arnavut partileri başlığında değerlendirilmiştir ancak sadece AKR ye verilen yer değerlendirildiğinde temsil edilme oranı yüksek bir düzeydedir. Kosova daki ulusal basın, azınlık partilerine yok denecek kadar az yer vermiştir. Burada da ciddi bir ağırlığı Sırp partileri almaktadır. Türk, Boşnak, Goralı ve Roman Aşkali Mısırlı (RAE) toplulukları partileri ulusal basın tarafından adeta yok sayılmıştır. Genel Seçim Haberleri Genel seçim haberleri başlığında, seçimlere ilişkin enformasyon veren Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) açıklamaları, uluslarası kurum ve gözlemcilere ilişkin haberler ve sadece bir siyasi partiyle ilgili olmayıp seçimle ilgili genel haberler değerlendirilmiştir. Tablo 1: Genel Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Tablo Genel Haber Koha Ditore Tribuna Kosova Sot Alan bin cm Fotoğraf Zeri Epoka e Re Lajm Bota Sot Bota Press En fazla genel seçim haberi yayınlayan gazetelerin başında 85 haberle Lajm, 84 haberle Bota Sot ve 74 haberle Kosova Sot gelmektedir. Fotoğraf açısından ise Kosova Sot 70 fotoğrafla başı çekmektedir. Akabinde Lajm 68 ve Bota Press 61 fotoğrafla gelmektedir. En az haber yayınlayanlar arasında ise Tribuna 53, Epoka e Re 56 ve Koha Ditore 57 haberle gelmektedir. Haber metinlerine ayrılan yer açısından da Kosova Sot ve Zeri başı çekmekte, Bota Sot, Koha Ditore ve Lajm da onu takip etmektedir.

11 6 Grafik 1: Genel Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı Ve Veriliş Bağlamına İlişkin Grafik Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili Seçim kampanyaları döneminde en yoğun kampanya yürüten parti olarak PDK ön plana çıkmış ve basında da ciddi bir şekilde temsil edilmiştir. Ancak ilginç olan konu siyasi kampanyaların haberleştirilme süreçlerinde PDK nın söylemlerinin hem olumlayıcı hem de olumsuzlayıcı haberlere konu olmasıdır. Örneğin PDK nın seçim öncesi memur maaşlarına yaptığı zamma ilişkin haberler, PDK liderlerinin söylemleriyle birlikte olumlu olarak verilmiş ancak ekonomi uzmanlarına dayanılarak da eleştirilmiştir. Dolayısıyla aynı gazetenin haberlerinde memur maaşına zam haberleri hem olumlayıcı hem de olumsuzlayıcı içerikle sunulmuştur. Ancak haber metinlerinin söylemleri inceleme kapsamı dışında olduğu için söz konusu haberler niceliksel veri olarak istatistiklere yansıtılmıştır. Seçim kampanyalarının yoğunluğu sebebiyle de PDK habere konu olma açısından açık ara farkla önde gitmiştir. Diğer partilerle kıyaslandığında PDK ya ilişkin olumsuzlayıcı söylem ise daha ağırlıklıdır. PDK toplamda 364 habere konu olmuştur, bu haberler 274 fotoğrafla verilmiştir ve 96,2 bin santimetre alan kaplamıştır. LDK ise 202 haberle ve 180 fotoğrafla izlenmiştir; gazetelerde LDK ya ilişkin haberler için ayrılan alan 73,2 bin santimetre kare olmuştur. Akabinde 143 haberle ve 127 fotoğrafla AAK ye ilişkin konular işlenmiştir; AAK de ulusal yazılı basında 42,9 bin santimetre kare alan kaplamıştır. Vetevendosje Hareketiyle ilgili toplamda 110 haber ve 85 fotoğraf yayınlanmıştır; bu malzeme için 28,3 bin santimetre karelik bir alan kullanılmıştır. 91 habere konu olan Nisma haberlerinde 68 fotoğraf yayınlanmıştır ve toplam 21,1 bin santimetre karelik bir alan kapsamıştır. Barajı geçemeyen diğer haberler kategorisinde ele alınan AKR de diğerleri kategorisini istatistiksel olarak yukarıya çeken bir faktör olmuştur ve toplamda diğer Arnavut partileri 590 habere konu olmuştur. Bu görece yüksek haber sayısı 156 fotoğrafla verilmiş ancak haberin sayısal fazlalığı gazetelerde ayrılan yere yansımamıştır. Bu haberler için toplamda sadece 50,5 bin santimetre kare alan kullanılmıştır. Ulusal basın tarafından azınlıklara ilişkin haberler sadece Sırplar açısından sınırlı olarak değerlendirilmiş ve Sırp partileri toplamda 37 habere konu olmuşlardır. Bu haberler için 27 fotoğraf kullanılmış ve 9,6 bin santimetre karelik bir yer verilmiştir. Türk ve diğer azınlık partileri ise adeta yok sayılmışlardır. Türk partileri 1, diğer azınlıklar da 5 olmak üzere toplamda 6 habere konu olmuşlardır. Bu haberlerle ilgili 2 fotoğraf yayınlanmış ve bin santimetre karelik bir alan kullanılmıştır.

12 7 Tablo 2: Tüm Partilerle İlgili Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Tablo Ulusal yazılı basında PDK nın en fazla yer almasıyla doğru orantılı olarak PDK söylemlerinin olumsuzlayıcı bağlamda sunulması da en fazla yer almaktadır. AAK nin göreceli olarak düşük oy almasına rağmen hem haber ve fotoğraf sayısı hem de alan bakımından Vetevendosje Hareketinden daha fazla yer alması ilgi çekicidir. AAK ve Vetevendosje olumsuzlayıcı bağlamda en az habere konu olmaktadırlar. Sırp partileri olumlayıcı haberden çok olumsuzlayıcı bir haber bağlamıyla ön plana çıkmaktadır. Grafik 2: Tüm Partilerle İlgili Seçim Haberlerine İlişkin Gazetelerin Ayırdığı Yer, Kullandığı Fotoğraf Sayısı ve Veriliş Bağlamına İlişkin Grafik

13 Siyasi Partilerin Aldıkları Oy Oranları ve Medyada Temsilleri 8 Parlamentoya giren Arnavut partilerinin aldıkları oy oranları ile medyada temsil edilmeleri arasında da bir ilişkinin olduğu tespit edilmektedir. Bu ilişki genelde doğru orantılıdır. Ancak PDK en fazla oy almasına rağmen, diğer partilerle kıyaslandığında aldığı oy ile medyada temsil edilmesi açısından orantısal olmayan bir fazlalık mevcuttur. Bir diğer ortantısızlık ise Vetevendosje ve AAK arasında yaşanmaktadır. Vetevendosje AAK den daha fazla oy almasına rağmen, ulusal basında daha az temsil edilmektedir. LDK ve Vetevendosje aldıkları oy oranına kıyasla yazılı basında daha az bir temsiliyet oranına sahiptir. AAK ve NİSMA ise oy oranlarının oldukça üzerinde bir temsile sahiptir. Tablo 3: Barajı Geçen Siyasi Partilerin Aldıkları Oy ve Medyada Temsil Oranları PDK, aldığı oy oranıyla kıyaslandığında 1.5 puanlık bir farkla daha fazla temsil edildiği görülmektedir. LDK da ise bu durum 3 puan geride takip edilmektedir. Vetevendosje nin aleyhte olan farkı sadece 0,5 puandır. Medya temsiliyeti ve oy oranı arasında bariz fark AAK ve NISMA da ortaya çıkmaktadır. AAK 6 puan, NISMA da 5 puan kadar fazla bir temsiliyete sahiptir. Grafik 3: Barajı Geçen Siyasi Partilerin Aldıkları Oy ve Medyada Temsil Oranları

14 Mecliste Yer Alan Partilerin Genel Toplamları 9 Barajı geçen Arnavut siyasi partilerinin medyadaki temsil konularını değerlendirdiğimizde, uzun zaman iktidarda olan PDK ve LDK nın haber değeri ve sayısı açısından fazlaca yer almasına rağmen, iktidarda kalışlarıyla doğru orantılı olarak olumsuzlayıcı bağlamda da ele alındıklarını görmekteyiz. Uzun zamandır iktidarda olmayan AAK, hiç iktidara gelmeyen Vetevendosje ve PDK dan koparak yeni bir siyasi oluşum olarak sahneye çıkan Nisma nın çok az bir seviyede olumsuzlayıcı bağlamda ele alındığı görülmektedir. Yazılı basın ana akım Arnavut partileri olarak PDK LDK AAK sıralaması yaptığını ortaya koymaktadır. AAK nin oy olarak oldukça geride kalmasına rağmen, temsilde söylemlerinin iktidarı hedeflemesi dikkate alınarak fazlaca yer bulmuştur. Tablo 4: Barajı Geçen Arnavut Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili Haber sayısından bağımsız olarak siyasi partilere ayrılan yer, PDK, LDK, AAK, VV ve NISMA sıralaması olarak ortaya çıkmaktadır. PDK ya ilişkin haberler 96,2 bin cm2 lik alan kaplarken, bunu LDK 73,2 bin cm2 ve AAK 42,9 bin cm2 ile izlemiştir. AAK den daha fazla oy alan VV ise geride kalarak yazılı basında sadece 28,3 bin cm2 alan bulabilmiştir. Barajı geçen partiler arasında en az oy alan NISMA da yazılı basında 21,1 bin cm2 lik bir alan bulabilmiştir. Grafik 4: Barajı Geçen Arnavut Siyasi Partilerin Yazılı Basında Temsili t

15 Azınlık Partilerin Ulusal Basında Temsil Görünümü 10 Azınlık partileri değerlendirildiğinde ise Kosova ulusal basını tarafından sadece Sırpların dikkate alındığını bariz bir biçimde ortaya koymaktadır. Sırp partileri de genelde olumsuzlayıcı bir bağlamda sunulmaktadır. Sırplar arasında en çok oy alan Sırp listesinin %5,22 oy oranıyla az bir fark dahi olsa NISMA dan fazla oy almasına rağmen, Kosova ulusal basınında NISMA nın sadece üçte biri kadar temsil edilmiştir. Tablo 5: Azınlık Partilerin Yazılı Basında Temsili Ulusal yazılı basındaki bu durum değerlendirildiği zaman, etnik topluluklara göre parçalanmış Kosova nın ulusal medyasının da bütünleştirici değil ayrıştırıcı bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu araştırmanın bir konusu olmamasına rağmen, elde edilen veriler, etnik toplulukların ulusal medyadan değil, kendi yerel medyalarından beslendiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu durum da bütünleştirici Kosovalılık kimliği konusuna ulusal yazılı basının hizmet etmediği hipotezini doğrulamaktadır. Grafik 5: Azınlık Partilerin Yazılı Basında Temsili

16 GAZETELERE GÖRE PARTİLERİN TEMSİL DURUMLARI 11 Genel olarak haberler değerlendirildiğinde azınlıkların ulusal basında kayda değer bir temsile sahip olmadığı görülmektedir. Gazetelerin yayın politikaları açısından gazeteler tek tek incelendiğinde Parlamentoya giren Arnavut partileri ve kıl payı baraj altında kalan AKR basının odak noktasını oluşturmuştur. Temsiliyetteki genel eğilim gazetelerin genel olarak yayın politikalarına yansımış olsa bile özellikle ideolojik olarak bir partiye yakınlık gösteren gazetelerin tavırları da ortaya çıkmaktadır. Tüm çalışmanın genel tutumu açısından parlamentoya giren partilerle ilgili basın temsilinin alınmasına rağmen, AKR nin diğer kategorisini etkileyen ve gazetelerin yayın politikaları açısından belirleyici bir role sahip olması nedeniyle AKR ye ilişkin veriler de bu kapsamda değerlendirilmiştir. KOHA DİTORE Koha Ditore gazetesi, diğer partilerle kıyaslandığı zaman açık ara farkla PDK ya yer vermektedir. Ancak bu durum PDK nın yoğun bir kampanya düzenlemesinden kaynaklanmaktadır. PDK nın söylemlerini PDK ağzından resmi açıklamalar olarak olumlayıcı söylemle sunduğu kadar, olumsuzlayıcı bağlamda da dile getirmektedir. PDK ile ilgili 26 haberden 13 ü olumlayıcı, 12 si olumsuzlayıcı ve 1 i nötr söylemle kaleme alınmıştır. LDK daki bu orantı ise yarı yarıya kadardır. Toplamda 14 haberden 9 u olumlayıcı, 4 ü olumsuzlayıcı, 1 i de nötr bir söylemle verilmiştir. Vetevendosje Hareketi ve AAK ye ilişkin olumsuzlayıcı doz ise daha da düşük bir seviyede uygulanmıştır. Vetevendosje ye ilişkin 10 haberden 6 sı olumlayıcı, 1 i olumsuzlayıcı, 3 ü de nötr bir söylemle ele alınmıştır. AAK ya ilişkin 9 haberden 8 i olumlayıcı 1 ü de nötr bir söylemle yazılmıştır. NISMA, Vetevendosje ve AAK den daha fazla bir temsile sahip olmuştur ve toplamda 8 i olumlayıcı, 2 si olumsuzlayıcı ve 2 si nötr bir söylemle Koha Ditore gazetesinde temsiliyet bulmuştur. Baraj altında kalan AKR de toplam 13 haberle temsil edilmiş; bunların 9 u olumlayıcı, 3 ü olumsuzlayıcı, 1 i de nötr bir söylemle kaleme alınmıştır. Tablo 6: Koha Ditore Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili

17 12 Fotoğraf açısından baktığımızda gene PDK bariz bir farkla ön plana çıkmaktadır. PDK haberleri için Koha Ditore gazetesi toplam 20 fotoğraf kullanırken, AKR için 10, diğerleri için ise 9 ar fotoğraf kullanmıştır. Grafik 6: Koha Ditore Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Koha Ditore gazetesi, mesajları olumsuzlayıcı dozunu özellikle PDK ya karşı kullanmış; PDK dan ayrılan Nisma hareketine de oy oranıyla kıyaslandığı zaman fazla bir yer vermiştir. Diğer haber sunumlarının ise dengeli olduğu değerlendirilebilir. Koha Ditore Gazetesinin, etnik topluluk partilerine ilişkin yaklaşımı ise genel olarak ulusal yazılı basının yok sayma eğilimini sürdürmektedir. Toplamda yayınlanan 8 haberin 4 ü Sırp partileri ile ilgili olup bunların ikisi olumlayıcı, ikisi de olumsuzlayıcı bir söylemle ve 2 fotoğrafla verilmiştir. Diğer 4 haberden de 3 ü olumlayıcı, 1 i olumsuzlayıcı bir söylemle diğer azınlık partileriyle ilgilidir. Türk partileri Koha Ditore gazetesinde yer bulamamıştır. Tablo 7: Koha Ditore Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili

18 TRİBUNA 13 Tribuna Gazetesi de PDK ya en fazla yer veren, PDK nın mesajlarını da diğer partilere oranla olumsuzlayıcı bir bağlamda ele alan ulusal gazetelerden biridir. Tribuna da PDK ya ilişkin haberlerin 23 ü olumlayıcı, 13 ü olumsuzlayıcı, 3 ü de nötr bir söylemle verilmiştir. PDK haberlerinde toplam 36 fotoğraf kullanılmıştır. Gazetede baraj altı kalan AKR den sonra en fazla yer verilen siyasi parti PDK olmuştur. Ancak olumsuzlayıcı söylemi, diğer partilerde neredeyse gözükmezken, PDK da ön plana çıkmıştır. Tribuna, LDK ya da önemli bir yer ayırmış ve mesajı olumsuzlayıcı söylemde sadece 2 habere yer verirken, birini nötr 19 unu da olumlayıcı bir söylemle ele almıştır. Tribuna gazetesi LDK haberlerinde toplam 22 fotoğraf kullanmıştır. Vetevendosje ye ilişkin haberlerde olumsuzlayıcı bir söylem hiç kullanılmamıştır. Toplam 16 haberden 1 i nötr, 15 i de olumlayıcı bir içerikle sunulmuştur. Vetevendosje ye ilişkin haberler için 14 adet fotoğraf kullanılmıştır. AAK de Tribuna gazetesinin olumsuzlayıcı söylemine maruz kalmamış ve Vetevendosje ile eşit bir biçimde temsil edilmiş olup 15 olumlayıcı ve 1 nötr habere yer verilmiştir. Toplamda 15 fotoğraf kullanılmıştır. Nisma ise sadece 6 fotoğraflı haberle temsil edilmiştir. Haberlerin tamamı Nisma nın mesajlarını olumlayıcı bir dille verilmiştir. Tribuna Gazetesinin AKR ye ciddi bir yer ayırdığı ortaya çıkmaktadır. Baraj altında kalan, işadamı Behgjet Pacolli nin partisine PDK dan bile fazla yer vererek 13.4 bin santimetre kare alan ayrılmış, 4 ü nötr ve 30 u olumlayıcı bir söylemle olmak üzere toplam 34 habere ve 29 fotoğrafa yer verilmiştir. AKR de olumsuzlayıcı bir söyleme tabi tutulmamıştır. Tablo 8: Tribuna Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili

19 Grafik 7: Tribuna Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili 14 Tribuna gazetesi de en çok haberine yer verdiği PDK ya ilişkin olumsuzlayıcı söylemini kullanmıştır. Ancak Tribuna gazetesinin belirleyici manipülatif özelliği AKR haberlerinde ortaya çıkmıştır. AKR nin baraj altında kalmasına rağmen, Tribuna da PDK dan da fazla yer kaplamış, üstelik haberlerinin hiçbirinde olumsuzlayıcı bir söylem kullanılmazken, tamamına yakını mesajı olumlayıcı bir söylemle sunulmuştur. Tribuna Gazetesinin etnik topluluk partilerine ilişkin tutumu, genel ulusal basının tavrından farklı olmamış ve Türk ile diğer azınlık partilerine hiç yer verilmezken, 13 haberle temsil edilen Sırp topluluğuna ait partilerin tamamına yakını mesajı olumsuzlayıcı bir söylemle ele alınmıştır. Tablo 9: Tribuna Gazetesinde Etnik Topluluk Partilerinin Temsili

20 KOSOVA SOT 15 Kosova Sot Gazetesi de PDK ya önemli ölçüde bir yer vermiş ve haber oluşturma bağlamını olumlu bir söyleme oturtmuştur. PDK ya ayrılan 21 haberden 18 i PDK mesajlarını olumlayıcı bir bağlamda ele alınmış ve haberlerde toplam 23 fotoğraf kullanılmıştır. Kosova Sot Gazetesinin PDK dan da çok yer verdiği siyasi parti LDK olmuştur; ancak LDK nın veriliş biçimi çoğunlukla mesajı olumsuzlayıcı bir bağlamda sunulmuştur. LDK ya ilişkin haberlerin 9 u olumlayıcı, 2 si nötr, 15 i ise olumsuzlayıcı bir söylemde verilmiştir. Toplamda ise 26 fotoğraf kullanılmıştır. Vetevendosje, AAK ve NISMA ise aşağı yukarı aynı temsiliyet düzeyine sahip olmuştur. VV 9, AAK 9, Nisma ise 10 haber ve hepsi 9 ar fotoğraf ile temsil edilmişlerdir. Söylem biçimleri de mesajı olumlayıcı nitelikte olmuştur. Nisma nın haber sayısının fazla olmasına rağmen, ayrılan yer bakımından diğer partilerin gerisinde kalmıştır. Kosova Sot Gazetesi AKR ye ise önceki 3 partiden daha fazla yer vermiş ancak mesajı olumsuzlayıcı 3 habere de yer vermiştir. AKR 9 u olumlayıcı 3 ü olumsuzlayıcı toplamda 12 haber ve 11 fotoğraf ile gazetedeki temsiliyetini elde etmiştir. Tablo 10: Kosova Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili Grafik 8: Kosova Sot Gazetesinin Arnavut Partilerine İlişkin Temsili

Seçimlerde Medya. Seçimlerde Medya. Kosova da yazılı basının analizi. Esin MUZBEG, Esra BAYKUŞ

Seçimlerde Medya. Seçimlerde Medya. Kosova da yazılı basının analizi. Esin MUZBEG, Esra BAYKUŞ Seçimlerde Medya Kosova da yazılı basının analizi Esin MUZBEG, Esra BAYKUŞ Paradigma yayınları Haziran 2017 2 KÜNYE Hazırlayanlar: Esin Muzbeg, Esra Baykuş Bu yayının tüm hakları Paradigma Araştırma Merkezine

Detaylı

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması

10 Ağustos. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması. 18 Ağustos 2014. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yazılı Medya Araştırması 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yazılı Medya Araştırması 18 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. ADAYLAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLER NASIL SUNULDU?... 3-4 2.1 HABERLERİN ADAYLARA GÖRE DAĞILIMI...

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ AJANS HABERCİLİĞİ HÜRRİYET GAZETESİ İÇERİK ANALİZİ ÖDEVİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KEMAL ÖZTÜRK HAZIRLAYANLAR OĞUZ GÜLLEB 145112867 HATİCE COŞAR

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015

Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Karar No : 1782 Karar Tarihi : 27/09/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 22/09/2015 günlü, 14425 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Aralık, 206 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa. ABD SİYASİ YAPISI..3 2. ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ.. 3. ABD BAŞKANLARININ

Detaylı

Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014

Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014 Doğruluk Payı Aylık Rapor Kasım 2014 Ortak Gelecek için Diyalog Derneği tarafından 20 Haziran 2014 tarihinde yayın hayatına başlatılan Doğruluk Payı, herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 ve 2002 Seçimlerinde CHP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim CHP 1999 seçimlerine Türkiye yükselen milliyetçilikle girdi. Ecevit in azınlık iktidarında seçimlere kısa bir süre kala Türkiye

Detaylı

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi

Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi Hazırlayan: Bilgehan TURHAN Bilgisayar Y. Mühendisi turhan@infosoft.com.tr Yönetici Özeti 30.Mart Yerel Seçimlerine ait YSK' dan alınan tutanakların oldukça önemli bölümünde mühür olmaması başlı başına

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ

İÇİNDEKİLER SUNUŞ...IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ I İÇİNDEKİLER SUNUŞ......IX KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM SEÇİM DÖNEMİ A. SEÇİM DÖNEMİNE GİRİŞ... 3 Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 3 Erken Seçim Kararı... 4 B. SEÇİM DÖNEMİNDEKİ YASAL DÜZENLEMELER... 5 C. SEÇİM

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli

İÇİNDEKİLER. 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli MEDYA VERİLERİ 2015 İÇİNDEKİLER 1... Teknik veriler 2... Dergi profili 3... ½ milyon okuyucu 4... Erişim alanı : Ülke geneli 5... Hedef kitle : Türk okuyucu 6... Almanya da yaşayan Türk nüfusu 7... Sayıca

Detaylı

İstatistik Nedir? İstatistiğin Önemi Nedir? Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik ttitik Tanımlayıcı İstatistik Türleri Çıkarımcı İstatistiğin i iği

İstatistik Nedir? İstatistiğin Önemi Nedir? Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik ttitik Tanımlayıcı İstatistik Türleri Çıkarımcı İstatistiğin i iği İSTATİSTİK E GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR İstatistik Nedir? İstatistiğin Önemi Nedir? Tanımlayıcı ve Çıkarımcı İstatistik ttitik Tanımlayıcı İstatistik Türleri Çıkarımcı İstatistiğin i iği Elemanlarıl AMAÇ İstatistiğe

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III Abant-Bolu Büyük Abant Oteli 11-14 Mayıs 2017 Program 09.00 İstanbul dan Hareket 09.00 Ankara dan Hareket 13.00-14.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 11 MAYIS 2017 PERŞEMBE 14.00-14.30

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği

Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Türkiye de Seçim Uygulamaları/ Sorunları Işığında Temsilde Adalet Yönetimde İstikrar İlkelerinin İşlevselliği Erol TUNCER Seçim sistemlerinin belirlenmesinde temsilde adalet ve yönetimde istikrar (fayda)

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 76 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verileri, Eylül ayı Dış Ticaret verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ Amaç Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş Madde 1. Bu yönerge, Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik

Detaylı

Türkiye 2013 İlerleme Raporu

Türkiye 2013 İlerleme Raporu Türkiye 2013 İlerleme Raporu Fasıl 5: Kamu Alımları Üzerine Bir Değerlendirme Ergun UNUTMAZ 28 Kasım 2013 GİRİŞ 1 Avrupa Birliği (AB) için stratejik bir ortak olan ve adaylık süreci devam eden Türkiye

Detaylı

İletişim ve Bilgi Yönetimi (MCI) Copyright, Joint Commission International

İletişim ve Bilgi Yönetimi (MCI) Copyright, Joint Commission International İletişim ve Bilgi Yönetimi (MCI) Copyright, Joint Commission International MCI Altı Odak Alanı 1. Toplumla İletişim 2. Hasta ve Yakınları ile İletişim 3. Kurum İçindeki ve Dışındaki Sunucular Arası İletişim

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü?

tepav Mart2011 N201121 POLİTİKANOTU Seçim Barajını Yönetimde İstikrarı Azaltmayan Bir Seviyeye Düşürmek Mümkün mü? POLİTİKANOTU Mart2011 N201121 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel, Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar, Öğretim Görevlisi,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU A. 2007 SEÇİMİ ÖNCESİ ve SONRASINDAKİ GELİŞMELER... 3 2007 Seçimi Öncesi Gelişmeler... 3 22 Temmuz 2007

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Nisan, 2016 GİRİŞ Müh. Murat Gezici Hakkında; Gezici Araştırma Geliştirme Kamuoyu Araştırmaları ve Danışmanlık şirketini 16 yılı aşkın deneyimli bir ekip ile 2011 yılında kurmuştur.

Detaylı

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 5 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel sayma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Karar No : 2183 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2183 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2183 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; KON TV logosuyla yayın yapan "KON TV TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş." adlı kuruluşa ait

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Aralık 2011, No:16 Bu sayıda; 2011 yılı III. Çeyrek Büyüme Verileri Değerlendirilmiştir. i Hükümetin yılsonu büyüme tahmini şimdiden rafa kalktı 2011

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 2184 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; UZAY HABER logosuyla yayın yapan UZAY RADYO TV GAZETECİLİK REK. TAN. BASIM YAPIM YAY.

Detaylı