MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNU HAZIRLAMA ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirler. Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ DOSYALAMA İŞLEMLERİ Genel Bilgiler Yeni Bir Sunuyu Açma Var Olan Bir Sunuyu Açma Sunuyu Kaydetme Sunuyu Kapatma Sunu Sayfa Ayarlar Sunu Yazdrma Ayarlar Sunu Özellikleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...14 ÖĞRENME FAALİYETİ YAZIM İŞLEMLERİ Genel Bilgiler İlemleri Geri Alma İlemleri Tekrarlama Tama İlemi Kopyalama İlemi YazlanlarTemizleme Sunu İçinde Arama ve Deitirme İlemleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...24 ÖĞRENME FAALİYETİ GÖRÜNÜM AYARLARI Sunu Görüntüsünü Deitirme Sunuya Üstbilgi veya Altbilgi Ekleme Sunuya Açklama Ekleme Sunuya Sayfa NumaralarEkleme Sunuya Tarih ve Saat Ekleme Sunu İçin Hazr Şablonlar Kullanma Sunuya Resim Ekleme Sunuya Nesne Ekleme Balantlar Oluturma...36 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...42 ÖĞRENME FAALİYETİ BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ Karakter Biçimlendirme Madde İmleri Oluturma Sunu Biçimlendirme Sunu Artalan Rengini Deitirme...45 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...48 i

4 ÖĞRENME FAALİYETİ ARAÇLARI KULLANMA Yazm Kontrolü Makro Oluturma Sunu Seçeneklerinin Deitirilmesi...51 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...54 ÖĞRENME FAALİYETİ SLAYT İŞLEMLERİ Nesnelere Animasyon Ekleme Slaytlara Ses-Video Ekleme Slaytlara Eylem Dümesi Ekleme Slayt Geçiini Düzenleme UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...61 CEVAP ANAHTARLARI MODÜL DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 482BK0014 Biliim Teknolojileri Alan Ortak Sunu Hazrlama Program Sunu hazrlama yazlmlarn genel ilkelerinin ve sunu hazrlama aamalarn öretildii örenme materyalidir. 40 / 16 saat Sunu programkullanmak Genel Amaç Örenci, gerekli ortam ve materyaller salandnda sunu hazrlama yazlmlarkulanarak her türlü sunu hazrlama ve düzenleme ilemlerini yapabileceksini Amaçlar 1. Sunu dosya ilemlerini yapabileceksini 2. Yazm ilemlerini yapabileceksini 3. Görünüm düzenlemelerini yapabileceksini 4. Biçimlendirme ilemlerini yapabileceksini 5. Araçlar kullanarak, yazlma ait düzenlemeleri yapabileceksini 6. Slayt ilemlerini (animasyonlar, geçi efektleri) yapabileceksini. Donam: Bilgisayar, sunu yazlm Ortam: Bilgisayar laboratuvar ortambilgisayar, Sunu Size her örenme faaliyetinden sonra bir uygulama faaliyeti yaptrlacak, bu faaliyette yapabildiiniz ilem basamaklarna göre kendinizi deerlendirebileceksini Modülün sonunda ise tüm örenme faaliyetlerini kapsayacak bir uygulama ile öretmeniniz sizi deerlendirecektir. Modül deerlendirme kriterlerini inceleyerek sizden beklenen hedef davralar konusunda fikir edinebilirsini iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci, GİRİŞ Gerçek bir uygulama ile veya canlandrma yöntemi ile desteklenmeyen bilgi insanlarn kafasnda uzun süre kalma Teknolojik imkânlarn her gün gelimesi bilgi aktarmsrasnda size ayanda birçok duyu organa hitap etme frsatvermektedir. Böylece bilginin kar tarafa aktarlmasçok daha kolay hale gelmektedir. Bilginin dier insanlara aktarlmasnda kullalan olmazsa olmaz yöntemlerden biri de sunum tekniidir. Günümüzde sunu hazrlama ilemi en alt seviyedeki bir iletmeden en üst seviyedeki iletmeye kadar her yerde kullalmaktadr. Dolaysyla bilgisayar kullanan herkesin bu yeterlie sahip olmasgerekmektedir. Bu modülde sunum programlarndan biri olan ve kullamoldukça basit olan Power Point sunu hazrlama ve yaymlama programöreneceksini Modülü baarile bitirdiinizde siz de bilgilerinizi dier insanlara aktarmak için etkin bir yöntemi kullayor olacaks 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullalan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksini ARAŞTIRMA Bulunduunuz çevrede sunularla faaliyette bulunan kurumlara giderek hazrlam olduklarsunumlarinceleyini (Okulunuz ya da çevre okullardaki öretmenlerin hazrlad sunumlar, tatm organizasyonu yapan firmalarn sunumlar) Gruplar oluturarak örnek sunumlarzdier gruplarla payla 1.1. Genel Bilgiler 1. DOSYALAMA İŞLEMLERİ Sunum bir konu hakknda yaplan anlatm ve bilgilendirme olarak adlandrlabilir. Slayt ise bu sunum içerisindeki her bir sayfadr. Önce sunu hazrlama program çaltrmayörenelim. Bu ilemi birkaç farklekilde yapabilirsini En basit ola BAŞLAT dümesine tkladzda karza gelen PROGRAMLAR bölümündeki Office dizininden PowerPoint ksa yoluna tklamaktr. Şekil 1.1 : Power Point programn çaltrlmas Power Point programda dier programlar gibi Program Files Dizini içerisinde yer almaktadr. Program Files, bilgisayara kurduumuz programlarbir araya toplamak için özel olarak oluturulmubir dizindir. Power Point program, yazyazmak için kullandmz Word program, hesaplama ileri için kullandmz Excel programgibi Microsoft firmasn hazrladve MICROSOFT OFFICE olarak adlandrdprogram bütünün ayr programlarndan biridir. Bu programlar Program Files dizininde Microsoft Office dizini içerisinde yer almaktadr. 3

10 Masaüstündeki Bilgisayarm sembolüne çift tkladktan sonra karmza gelen pencereden C: Sabit diskine, oradan da sra ile Program Files - Microsoft Office-Office11 dizinlerine girerek Powerpnt dosyasna çift tklayarak da programçaltrabilirsiniz (Şekil 1.2). Resim 1. 2 :Power Point programn çaltrlmas Programçaltrdzda karza Şekil 1.3 teki pencere çkar. Şimdi bu program penceresinde bulunan öeleri inceleyelim. Şekil 1.3 : Program penceresi ve öeleri 4

11 Pencerenin ortasnda bulunan beyaz sayfa, slayt tasarmnda kullanacamz sayfamzdr. Sol panelde bu slayt sayfasn küçültülmühalde bir görünümü daha vardr. Her yeni slayt sayfaseklediinizde sol panelde bu sayfalaralt alta görebilirsini Menü Çubuu: Dosya Düzen Görünüm Ekle. menülerinin bulunduu araçtr. Her menünün altnda o menü ile ilgili ayrntlözellikler mevcuttur. Standart Araç Çubuu: Programda sk kullalan simgeleri üzerinde bulunduran araç çubuudur. (Kopyala Yeni slayt açma Yazdrma ) Biçimlendirme Araç Çubuu: Slaytta ekleyeceimiz yazlarbiçimlendirirken kullanacaz araçtr. Çizim Araç Çubuu: Slaytlara ekleyeceimiz ekiller, nesneler, çizgiler vs simgelerin bulunduu araçtr. Görev Bölmesi: Bu bölme ile slayt sayfalarn düzenleri, stilleri, sayfaya eklenen nesnelerin efektleri vs ayarlar. Slayt görünüm seçicisi ile slayt tasarmçaltrabilir, küçük sayfalar halinde gösterebilir ya da normal tasarm görünüme geçebilirsini Program pencere butonlarda, programkapatmaya, simge durumuna almaya veya ekrakaplatmaya yarar Yeni Bir Sunuyu Açma Programçaltrdzda zaten otomatik olarak bobir sunu açlmaktadr. Bunun dnda aadaki yöntemlerle de bobir sunu açabilirsini Dosya menüsünden Yeni Komutu Standart Araç Çubuundan Yeni ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + N tubirleimi (Ctrl ve N tularna beraber basz) Yeni oluturulan Power Point sunusunun varsaylan ad sunu1, uzantsise.ppt dir Var Olan Bir Sunuyu Açma Var olan bir sunu bilgisayarda kaytldemektir. Kaytlbir dosyan açlabilmesi için, bilinmesi gereken iki unsur vardr. Bunlar; dosya adn ne olduu ve dosyan nerede olduu bilgileridir. Nasl ki, bir kütüphanede kitap ararken, önce o kitabn ait olduu bölümdeki rafa gidip oradan kitap adna bakarsz, aynen bu ekilde kaytlbir sunuyu açarken de önce sununun olduu dizine gidip oradan sunuyu açmals Sunu programnda iken bir dosyayaçmak (çarmak) istiyorsaz aadaki yöntemlerden herhangi biri ile bunu gerçekletirebilirsini Dosya menüsünden Aç komutu 5

12 Standart Araç çubuundan Aç ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + O tubirleimi Bu ilemlerden hangisini yaparsaz yapn karza ekil 1.4 teki Aç penceresi çkar. Şekil 1.4 : Aç penceresi Bu pencerede Bak bölümündeki liste kutusuna tklar Aaaçlan listeden sunu dosyasn olduu diski seçeri Bu disk içerisinde dosyan olduu dizin seçilir, dosyalar liste alanda görünür, buradan istenen dosyaya çift tklarz ya da bir defa tklatp Aç butonuna basarz (Şekil 1.5). Şekil 1.5: Dosyan açlmas Dosyan yerini biliyorsaz, Masaüstündeki Bilgisayarm simgesinden balayarak o dosyan olduu dizine gidip dosyaya çift tklarz, eer sunu programaçk deilse önce sunu programaçlr, sonra da dosya açlr. Sunu dosyalareklinden tayabiliriz, dosyan ekli ( ) biçimindedir ve dosya uzantsppt dir. 6

13 1.4. Sunuyu Kaydetme Yaptmz sununun daha sonra da kullalabilmesi için kaydedilmesi gerekmektedir. Dosyayaçarken lazm olan dosya adve dosyan bulunacayer bilgileri kayt ksmnda belirtilir. Dosya adve kayt yeri bir defa belirtilir, ondan sonra her kaydet dendiinde eski dosyan yerine yenisi otomatik olarak kaydedilir. Sunu programnda iken bir dosyaykaydetmek istiyorsak aadaki yöntemlerden herhangi birini seçebilirsini Dosya menüsünden Kaydet komutu Standart Araç çubuundan Kaydet ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + S tubirleimi Sunuyu ilk defa kaydediyorsak karmza Farklkaydet iletiim penceresi çkar (Şekil 1.6). Bu pencerede Dosya adksmna yaptmz slayt konusunu çartracak bir isim yazar sonra sunuyu bilgisayar disklerinden hangi dizine kaydedeceimizi belirleriz ve Kaydet butonuna basar 1.5. Sunuyu Kapatma Şekil 1.6: Kaydet penceresi Sunuyu kapatmak için aynen sunu açarken kullandmz yöntemler gibi yöntemlerimiz vardr. Bunlar aada sralanmtr. Dosya menüsünden Kapat komutu Program penceresinin en üst saksmnda Program Pencere butonlarndan ( ) simgesi (bu simge ayzamanda sunu programda kapatr) Menü çubuunun en sandaki pencere kapat dümesi ( ) Kapat komutunu verdiinizde sunuyu eer kaydetmemiseniz kaydetme seçenekleri ile karlars Bir sonraki konuda sununun nasl kaydedilecei size anlatlacaktr. 7

14 1.6. Sunu Sayfa YapsAyarlar Hazrlanan sunu bir slayt gösterisi olacandan, sunu sayfalarn monitör, TV ekra, projeksiyon ekragibi yatay eklinde ayarlanmolmasgerekmektedir. Bunun dnda sayfaydikey ya da baka bir ölçü eklinde ayarlamak için sayfa ayarlardeitirebiliri Bunun için Dosya menüsünden Sayfa Yapskomutunu veriniz karza Şekil 1.7 deki pencere gelir. Şekil 1.7: Sayfa yapsayarlar Amacmz bir sunu gösterisi olduuna göre slayt boyutu olarak Ekran Gösterisi seçilmiolmaldr. Yeni bir slayt açldnda zaten slayt boyutu bu ekilde ayarlanmtr. Sunumun amacna uygun olmasiçin sayfa yönü yatay olmaldr. Ekran gösterisi dnda bir boyut seçersek, slaytçaltrdmzda ekran kenarlarnda boluklar oluur; çünkü seçilen ölçü ile (örnein yatay A4) monitör alaayölçüde deildir. Sayfa numarasbalangç deerini de istediiniz deerden balatabilirsiniz, eer ilk bataki slaytlarda sunumla ilgili bilgiler yoksa bilgilerin olduu slaytlardan itibaren slayt numarasbalatabilirsini 1.7. Sunu Yazdrma Ayarlar Yaptmz sunu çalmasmutlaka ekrana ya da projeksiyon makinesi ile perdeye yanstmak zorunda deili İstersek slaytlarmz yazc sayesinde kât üzerine aktarabilirsini Bu sayede sunum yaparken izleyicilere bilgilendirme amacile sunular katlara dökerek verebilirsini Slaytlaryazcdan kâda çkartmak için aadaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsini Dosya menüsünden Yazdr komutu Standart Araç çubuundan Yazdr ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + P tubirleimi 8

15 Yazd rma seçeneklerini ayr nt lolarak seçmek istiyorsa z, Dosya menüsünden Yazd r komutunu vermelisini Bu komutu verdiinizde kar za Şekil 1.8 deki Yazd r penceresi ç kar. Şekil 1.8 : Yazd r penceresi Yazd rma aral nda Tümü i aretli olursa tüm slaytlar, Geçerli slayt seçili ise o an üzerinde çal t m z slayt yazd r l r. Slayt k sm i aretlersek sa ndaki k sma ayr nt lbir ekilde yaz c dan ç kartmak istediimiz slaytlaryazabiliri Bunun için a a daki örnekleri inceleyin. 6 : Sadece 6 numaralslayt yazd r l r. 1 5 : 1,2,3,4,5 numaralslaytlar yazd r l r. Slaytlaryazd rma stilinde ise Slayt, Dinleyici Notlar, Not sayfasve Anahat Görünümü seçeneklerinden birini seçebiliri Slayt seçildiinde her bir slaytbir sayfay tam dolduracak ekilde yazd r r Not sayfas seçildi inde yine bir slaytbir sayfaya yazd r r ancak bu slayt kâ d n tamam doldurmaz, ortas na yak n bir yerinde slayt yer al r, kâ tta not almak için bo luklar bulunur. Dinleyici Notlar seçildi inde sa ndaki k s m aktif olur. Bu k s mdan bir sayfaya kaç tane slayt s d rmak istiyorsak (1/2/3/4/6/9) seçeriz, belirtilen say kadar slayt, bir sayfaya s acak ekilde yaz c dan ç kar. Anahat Görünümü seçildiinde slaytlarda yer alan ba l klarbulundurmak kayd yla birçok slayt bir sayfaya s acak ekilde kâ tlara yazd r l r. Örnek bir sunum için farklyazd rma stilleri ile kâ da ç kart lm örneklerini Şekil 1.9 da görebilirsini Şekli inceleyerek, aralar ndaki fark anlamaya çal 9

16 Şekil 1.9 : Farklç ktörnekleri 1.8. Sunu Özellikleri Haz rlad z sunum içinde bulunan slayt say s, sununun ne zaman ve kim taraf ndan olu turulduu gibi birçok özellik tek bir pencere içinde toplanm t r. Bu pencereyi açmak için Dosya menüsünden Özellikler komutunu verin, kar za Şekil 1.10 daki pencere ç kacakt r. Bu pencere üzerindeki k s mlara konuyla ilgili bilgileri girebilirsini Şekil 1.10 daki pencereleri inceleyerek sunu özellikleri hakk nda bilgi edinmeye çal 10

17 Şekil 1.10 : Sunu özellikleri penceresi Konuyu daha iyi peki tirmek için bir örnek bir sunu haz rlayal m. A a daki talimatlar s ra ile takip edini Sunu program çal t r Dosya menüsünden Aç komutunu verini Daha önce kaydedilmibir sunu dosyas aç Bu sunuyu Dosya menüsünden Farklkaydet komutu ile Belgelerim dizinine Deneme adile kaydedini Slayt sayfas na 1.KONU eklinde yazekleyini Şekil 1.11 : Metin kutusunun içeriinin dei tirilmesi 11

18 Sunuma ikinci bir slayt ekleyini Bunun için Ekle menüsünden Yeni Slayt komutunu verini Yeni aç lan sayfada Ba l k eklemek için t klat n k sm na t klay p 2.KONU olarak de i tirini Dosya menüsünden Yazd r komutunu verini SlaytlarDinleyici Notu (2 slayt / sayfa) eklinde yaz c dan ç kar Sunuyu kaydediniz(ctrl + S). Programkapat 12

19 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Tabloda verilen i lem basamaklar takip ederek konuyu daha da peki tirini Uygulama için tavsiye edilen süre maksimum 30 dakikad r. İ lem Basamaklar Sunu haz rlama program çal t r Slayt sayfas na herhangi bir yazekleyini Sunu sayfa yap s Dikey olarak de i tirini Sunuyu Masaüstüne Örnek Sunu adile kaydedini. Dosyaykapat Öneriler Dosya menüsü Sayfa Yap skomutu Standart Araç çubuu Kaydet simgesi ile Dosya menüsü Kapat komutu Kay tlbir sunu dosyas aç Dosya menüsü Aç komutu Bu sunumda 1. slaytnot sayfas eklinde yazd r Sunu program kapat Dosya menüsü Yazd r komutu Dosya menüsü Kapat komutu 13

20 ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VEVE DEĞ ERLENDİ RME A ÇOKTAN SEÇMELİSORULAR 1. Yazd r simgesi hangi Araç Çubu u üzerinde yer al r? A) Biçim B) Dosya C) Standart D) Yazd r 2. Sunu program nda yer alan her bir sayfaya ne denir? A) Simge B) Sunu C) Slayt D) Sayfa 3. Sunuyu kaydederken a a dakilerden hangisinin belirtilmesi zorunludur? A) Dosya n boyutu B) Dosya n ismi C) Slayt say s D) Sayfa yap s 4. Sunuyu kapatmak için hangi komut verilmelidir? A) Dosya - Kapat B) Düzen - Ç k C) Dosya - Ç k D) Düzen Ç k 5. A a daki simgelerden hangisi Kaydet simgesidir? A) B) C) D) 6. Slayta ekledi imiz yaz lar n tipini, büyüklü ünü ayarlad m z çubuk hangisidir? A) Araç çubu u B) Biçimlendirme çubu u C) Çizim çubu u D) Standart çubuk 14

21 B PERFORMANS TESTİ Ö rencinin Ba lama saati : Ad Soyad : Bitirme saati : Numaras : Süre : dk. AÇIKLAMA: A a da listelenen i lem basamaklar ndaki davra lar örencide gözlemlediyseniz EVET sütununa gözlemleyemediyseniz HAYIR sütununa X i areti koyun DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ DosyayMasaüstüne Örnek sunu ad ile kaydettiniz mi? Sunuda metin kutusuna yazeklediniz mi? Sunu sayfas n sayfa yap s dikey olarak ayarlad z m? Dosya n ç kt s alabildiniz mi? Süreyi uygun olarak kulland z m? TOPLAM PUAN 15 Evet Hay r

22 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda sunu haz rlama programlar nda kulla lan yaz yazma i lemlerini (yazyazma, i lemleri geri alma, kopyalama.vs) yapabileceksini ARAŞTIRMA Sunum i leminin daha verimli olmasiçin sunum s ras nda monitör yerine kullanabileceiniz projeksiyon cihazlarhakk nda bilgi edinini Bu cihazlarda kulla lan teknik terimler ( k iddeti, çözünürlülük, lamba ömrü vs) hakk nda rapor haz rlay 2.YAZIM İ ŞLEMLERİ 2.1. Genel Bilgiler Sunumda amaç kar m zdakileri bilgilendirmek oldu una göre, slaytlar m zda bilgi amaçlyaz lara yer vermeliyi Bobir sunu açt m zda yazyazmak için metin kutular ndan iki tanesi slâyta eklenmi tir. (Ba l k eklemek için t klat n k sm ) Bunlar n d nda eer herhangi bir yere yazyazmak istiyorsak, metin kutusu ile slaytta kendimize yer belirlemeliyi Metin kutusu simgesine fare ile t klad ktan sonra slayt üzerinde bir dikdörtgen çizeriz, art k yazyazmak için bir ala m z mevcuttur. Yaz z n sat r geni lii, olu turdu unuz metin kutusunun geni lii kadard r, metin kutusunun yükseklii ise ilk olu turuldu unda bir sat rd r, yazyazd kça alt sat rlar için yükseklik artar. Slaytta metin kutusu eklemek için a a daki yöntemlerden herhangi birini seçebilirsini Ekle menüsünden Metin kutusu komutu Çizim Araç çubuundan Metin kutusu ( ) simgesi Şekil 2.1 de metin kutusu görülmektedir. Fare ile metin kutusunun etraf ndaki çerçeveden tutup slayt üzerinde istediimiz yere sürükleyerek b rakabiliri Metin kutusunun kö elerindeki küçük dairelerden metin kutusunun boyutunu dei tirebiliri Metin kutusunun boyutu de i ti inde içindeki yaz n boyutu de i me Yaz n boyutu, ekli, yaz tipi gibi özellikleri Biçimlendirme Çubu undan dei tirilir. Şekil 2.1 : Metin kutusu 16

23 Şimdi biçimlendirme çubu u üzerindeki simgelerin görevlerini örenelim. Bunun için Şekil 2.2 size yard mcolacakt r. E er bu araç çubu u aç k de ilse Görünüm menüsünde Araç Çubuklark sm ndan Biçimlendirme komutu ile bu çubuu açabiliri Şekil 2.2 : Biçimlendirme Araç Çubuu 1: Yaztipini seçtiimiz liste kutusu (Font) 2: Yaz n boyutunu seçti imiz liste kutusu 3: Yaz ykal n, italik, altçizili ve gö lgeli yapmak için kullanaca z simgeler 4: Yaz n metin kutusu içerisindeki hizalama durumu 5: Yaz lar zs ra ile numaraland rmak ya da madde imleri eklinde yazmak için kullanaca z simgeler 6: Yaz n puntosunu (yazboyutu) art ran ve azaltan simgeler 7: Yaz n rengini de i tirece imiz liste kutusu Şekil 2.3: Metin kutusunun seçilmesi Şekil 2.4 : Metin kutusu içerisinde belli bir k sm n seçilmesi ve biçimlendirilmesi 17

24 Seçmek istedi iniz k sm n sonuna fare ile t klay n, sol tu u b rakmadan fare ile sol tarafa do ru ilerleyiniz, ilerledikçe yaz n etraf nda siyah bir dikdörtgen belirir, bu dikdörtgenin içerisinde bulunan k s m seçilen k s md r. (Örnek: Şekil 2.4 teki Hoyaz s ) 2.2. Yap lan İ lemleri Geri Alma Zaman içerisinde yolculuk yapma ans z olsaydneler yapard z, hiç dü ündünüz mü? İ lkçalarda ya ayan insanlar n ya am artlar görmek çok ilginç olurdu, İ stanbul un fethine ya da Cumhuriyetin kurulu una ahitlik etmeyi hepimiz isteri Geçmi dönemlerinizde yapt z hatalar ya da kaç rd z f rsatlar için O günlere dönebilseydim, bir f rsat daha olsayd öyle yapard m. dedi inizi duyar gibiyim. Paket programlar n ço unda olduu gibi Sunu program nda da yapt z i lemleri geri alabilir, bir anlamda zamanda geriye yolculuk yapabilirsini Böylece yapm oldu unuz yanl i lemlerden sonra geriye dönme ans z olur. Sunu programyapt z her i lem ad m s ra ile haf zas na kaydeder, bu sayede ad m ad m geri gelebilirsini Yap lan i lemleri geri almak için a a da belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsini Düzen menüsünden Geri Al komutu Standart Araç Çubu undan Geri Al ( Klavyeden Ctrl + Z tubirle imi ) simgesi Bir metin kutusuna yazyazd ktan sonra s ra ile yaz n boyutunu büyütünüz, yaz y kal n ve k rm zrenk yap Her Geri Al komutu verdiinizde, yapt z i lemleri en son yapt zdan ba layarak iptal eder. Anlat lanlardaha iyi anlamak için Şekil 2.5 i inceleyini Önce yazrengi siyah olur, sonra kal n yaznormale döner ve en son olarak boyutu küçülür. Şekil 2.5 : Geri alma i lemine bir örnek 2.3. İ lemleri Yineleme Geri al komutu ile i lemleri geri ald zda zamanda geriye doru gittiimizi dü ünmü tük. İ lemleri yinele komutu ile de zamanda ileri gidebiliriz, fakat ilerleyebilece iniz en son yer geriye doru gelmeye ba lad z ilk yerdir. Bunu anlamak için u pratii yap Şu an içinde bulundu unuz tarihi bir yere not edini Bu tarihten itibaren s ra ile birer y l geri giderek, bey l öncesine kadar geri geliniz ve o tarihleri de not edini Şimdi bey l öncesinde oldu unuzu dü ününüz, o tarihten ileri gitmeye çal t zda gidebilece iniz en son tarih bey l sonraki tarih, yani bugünkü tarihtir. 18

25 Geri al (Ctrl+Z) komutu ile ad m ad m geri geldi imiz gibi, Yinele komutu ile de ad m ad m ileri gidebiliri Bunun için a a daki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirisini Düzen menüsünden Yinele komutu Standart Araç Çubu undan Yinele ( Klavyeden Ctrl + Y tubirle imi ) simgesi Standart araç çubu undaki Geri Al ve Yinele simgelerinin hemen yanlar nda bulunan liste kutular na t klad zda o ana kadar yapt z i lemlerin listesini görebilirsini Buradan da ayanda birden fazla i lemi seçerek geri alma yada Yinele (tekrarla) i lemini ad m-ad m deil, birden fazla ad mkapsayacak ekilde gerçekle tirebilirsini (Şekil 2.6). Şekil 2.6 : Geri alma ve yinele i lemleri için aç lan listeler 2.4. Ta ma İ lemi Bir e yaybir yerden ba ka bir yere ta d zda, e ya n sadece yerini de i tirmi olursunu Bu mant kla slayt üzerindeki metin kutular, nesneleri, resimleri veya ekilleri sayfa üzerinde istedi iniz yere ta yabilirsini Bu i lem çok basittir; önce ta nacak nesne seçilir, sonra farenin sol tu unu b rakmadan slayt üzerinde nesne sürüklenir ve istenen yere gelindiinde b rak l r. Nesne yeni yerine ta nm olur. Bu i lemi farklbir ekilde de yapabilirsini Bunun için yazya da nesne seçilir, sonra Düzen menüsünden Kes komutu verilir, seçili nesne ya da yazkendiliinden silinir ve haf zaya al r, sonra istenirse ba ka bir slayta ya da ayslayt üzerinde herhangi bir yere gelinir ve dosya menüsünden Yap t r komutu verilir. Nesne ya da yaz n yeni yere ta nd görülür. Ta ma i leminin ilk a amasolan Kes komutunu a a daki yöntemlerden herhangi biri ile gerçekle tirebilirsini Düzen menüsünden Kes Komutu Standart Araç Çubu undan Kes ( ) simgesi 19

26 Klavyeden Ctrl + X tubirle imi Ta ma i leminin tamamlanabilmesi için Yap t r komutunun da verilmesi gerekir. Bu i lemi a a daki yöntemlerden herhangi biri ile yapabilirsini Düzen menüsünden Yap t r Komutu Standart Araç Çubu undan Yap t r( Klavyeden Ctrl + V tubirle imi ) simgesi Konuyu daha iyi anlamak için Şekil 2.7 yi inceleyini Şekil 2.7: Kes yap t r komutunun beraber kulla lmas 2.5. Kopyalama İ lemi Kopyalama komutu Kes komutu gibi çal r, ancak nesne veya yazbir yere ta nd nda eski yerinde bir kopyaskal r. Kopyala komutu da Kes komutu gibi Yap t r komutu ile beraber kulla l r. Kopyalama i lemini a a daki yöntemlerden herhangi biri ile gerçekle tirebilirsini Düzen menüsünden Kopyala Komutu Standart Araç Çubu undan Kopyala ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + C tubirle imi Kopyala Yap t r i lemini daha iyi anlamak için Şekil 2.8 i inceleyini Şekil 2.8: Kopyala yap t r komutunun beraber kulla lmas 20

27 2.6. Yaz lanlar Temizleme Slâyta eklenen herhangi bir nesneyi, metin kutusunu, ekli vs silebiliri Bunun için önce nesne, farenin sol tu una t klanarak seçilir ve a a daki yöntemlerden herhangi biri uygula r. Düzen menüsünden Temizle komutu Klavyeden Del(Delete) tu u Eer bir metin kutusu içerisindeki yaz dan herhangi bir k smseçersek ve Temizle komutu uygularsak sadece seçilen k s m silinir. Şekil 2.9 konuyu daha iyi kavrama za yard mcolacakt r. Şekil 2.9: Bir Yaz n temizlenmesi 2.7. Sunu İ çinde Arama ve De i tirme İ lemleri Sunu içerisinde slaytlar z artt kça, yazd z bilgileriniz aras nda bir sözcüün ya da kelimenin hangi slaytta olduunu hat rlayamayabiliri Tüm slaytlar aras nda bu kelimeyi teker teker bakarak bulmak çok zor ve yorucudur. Arama sihirbazbu konuda size kolayl k sa lar. Arama sihirbaz, arad z kelimeyi yazd ktan sonra s ra ile tüm slaytlarda o kelimenin oldu u yerleri bulur ve gösterir. Arama sihirbaz Düzen menüsünden Bul komutunu vererek çal t rabilirsini Klavyeden Ctrl + F tubirle imi de Bul penceresini, yani arama sihirbaz çal t r r. Şekil 2.10 da bul penceresi görülmektedir. 21

28 Şekil 2.10 : Bul penceresi Aranan k sm na, slaytlarda aramak istediimiz kelimeyi yazar z (Şekilde Okul) ve Sonrakini Bul butonuna basar Arama sihirbaz, üzerinde çal t m z slayttan ba layarak metin kutular nda arad m z kelime varsa bulur ve seçerek i aretler. Eer, arad m z kelime o de ilse tekrar Sonrakini Bul dü mesine t klar Sihirbaz, bu ekilde aramaya devam eder ve her buldu unda kelimeyi i aretler ve bize gösterir. Şekil 2.11 de slaytlarda aranan okul kelimesinin bulundu u iki farkl slayt görülmektedir. Şekil 2.11: Bul penceresi ile aranan kelimelerin bulunu u Bul penceresinde BÜYÜK / küçük harf duyarlk sm i aretlerseniz aranan k sm na yazd z kelimenin birebir ay s bulur; mesela aranan kelime olarak okul yazarsa z slaytlarda Okul, OKUL kelimelerini dikkate alma Ay ekilde Yal zca tam sözcükleri bul k sm i aretlerseniz aranan k sm na yazd z kelimenin tüm harflerinin e le ti i kelimeleri bulur. Aranan kelime olarak okul yazarsa z okuldaki, okullarda, okulun vs kelimelerini dikkate alma Arama yapt z kelimeyi buldu unuz gibi, isterseniz otomatik olarak ba ka bir kelime ile de dei tirebilirsini Bunun için Düzen menüsünde Dei tir komutunu veririz ya da Ctrl+H tu lar na basar z, kar za Dei tir penceresi ç kar. (Şekil 2.12) Aranan k sm na de i tirmek istenen kelime, Yeni deer k sm na da hangi kelime ile dei tirilmek isteniyorsa o kelime yaz l r. Dei tir butonuna t kland nda, s ra ile bu kelimeleri dei tirir ve size gösterir. Eer Tümünü De i tir dümesine t klarsa z, tüm aranan kelimeleri de i tirir. Şekil 2.12: Dei tir Penceresi 22

29 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ A a da verilen i lem basamaklar takip ederek, konuyu daha da peki tirini Uygulama için tavsiye edilen süre maksimum 60 dakikad r. İ lem Basamaklar Öneriler Sunu haz rlama program çal t r Ctrl+M Bir Metin kutusuna İ stiklal Mar m z n ilk k tas yaz İ lk sat r seçini Yaztipini Tahoma, büyüklü ünü 20 punto, rengini k rm z yap Biçimlendirme İ kinci sat rseçini Yaztipini Times New Roman, Çubu u ile büyüklü ünü 30 punto, rengini mavi yap Geri Al komutunu iki kez uygulay z Ctrl + Z İ stiklal Mar n son iki sat r seçiniz ve Kopyala Ctrl + C komutunu verini Yeni bir metin kutusu olu turunu Bu metin kutusu içerisinde iken Yap t r komutunu uygulay İ kinci olu turdu unuz metin kutusunun tamam seçini Klavyeden Del tu una bas İ stiklal Mar n oldu u metin kutusunun tamam Fare ile metin seçini kutusunun d ndaki çerçeveye t klay Yaztipini Arial, Yazbüyüklü ünü 12, rengini siyah yap Bul komutunu çal t r Ctrl + F Arana k sm na millet kelimesini yaz z ve Sonrakini bul dü mesine t klay Bulunan millet kelimesinin i aretlendiini, gözlemleyini Sonrakini Bul dümesine tekrar t klay z, ikinci millet kelimesini de bulacakt r. Dei tir butonuna t klay Aranan k sm na millet, Yeni de er k sm na ulus yaz z ve Tümünü dei tir dü mesine t klay Dei tir penceresini kapat Marüzerinde de i en kelimeleri gözlemleyini Geri al komutunu kullanarak mar as l haline getirini Mar taki üçüncü sat rseçini Kes komutunu verini Ctrl + X İ mleci en alt sat ra getirini Ctrl+V Yap t r komutunu verini Altdefa Geri al komutunu uygulay Ctrl + Z Dört defa Yinele komutunu uygulay Ctrl + Y DosyayBelgelerim klasörüne İ stiklal Mar ismi ile Dosya- Kaydet kaydedini 23

30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A PERFORMANS TESTİ Uygulama faaliyetindeki i lem basamaklar nda yapt z i lemlere göre a a daki tablo ile kendinizi arkada lar za deerlendirtebilirsin. Ö rencinin Ba lama saati : Ad Soyad : Bitirme saati : Numaras : Süre :.. dk. AÇIKLAMA: A a da listelenen i lem basamaklar ndaki davra lar örencide gözlemlediyseniz EVET sütununa, gözlemleyemediyseniz HAYIR sütununa X i areti koyun DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ Sunuyu Belgelerim klasörüne İ stiklal Mar olarak kaydettiniz mi? Metin kutusu içerisine İ stiklal mar do ru olarak yazd z m? Yaz larbelirtilen ekilde biçimlendirdiniz mi? Geri al komutunu uygulad z m? Yinele komutunu uygulad z m? Bul komutunu uygulad z m? De i tir komutunu uygulad z m? Kopyala Yap t r komutlar uygulad z m? Kes Yap t r komutlar uygulad z m? Süreyi uygun olarak kulland z m? TOPLAM PUAN Evet Hay r B DEĞERLENDİ RME Performans testindeki i lem basamaklar nda s ralanan davra larkazanm sa z di er ö renme faaliyetine geçebilirsini Ba ar s z olduunuz i lem basamaklariçin konuyu yeniden gözden geçirebilirsini 24

31 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda slaytlar n görünüm ayarlar dei tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi örenecek ve bu bilgileri sunumlarda uygulayabileceksini ARAŞ TIRMA Sunu tasar mlar zda kullanaca z resim ve clipartlar (küçük resim) bulabilece iniz internet adresleri, resim ar ivleri hakk nda ara t rma yap Buralardan buldu unuz resimleri ve clipartlardier arkada lar zla payla mak amacile CD ortam nda ö retmeninize sununu 3. GÖRÜNÜM AYARLARI 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Sununuza slayt ekledikçe ayanda birden fazla slaytekranda görmek isteyebilirsiniz veya sununuzun nas l olduunu görmek için Slayt gösterisini ba latmak isteyebilirsini Bu i lemler Görünüm menüsündeki seçeneklerle gerçekle tirilir. Görünüm menüsüne t klad zda Şekil 3.1 deki seçeneklerle kar la r Şekil 3. 1: Görünüm menüsü Sunu program çal t rd zda, sunu Normal görünüm tipindedir. Bu görünüm tipi tasar m yapt m z görünüm tipidir. Slayt s ralay c s seçtiinizde slaytlar küçük sayfac klar halinde görünür. Böylece tüm slaytlar za genel olarak bakabilirsini (Şekil 3.2) Slaytlar z n yerlerini bu görünümden kolayca sürükle b rak yöntemi ile de i tirebilirsini 25

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme

Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ 3. GÖRÜNÜM AYARLARI ARA TIRMA. 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3

Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 Ö RENME FAAL YET -3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET -3 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda slaytlar n görünüm ayarlar n de i tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi ö renecek

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyette verilen bilgiler ile kelime işlemci programının arayüzünü kullanarak temel belge işlemlerini hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kelime işlemci

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE POWER POİNT SORULARI 1) Power Pointe yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc c) Ppt d) Txt 3)

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar;

MENÜLER. Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; MENÜLER Powerpoint 2007 de yedi temel menü vardır. Bunlar; GİRİŞ MENÜSÜ EKLE MENÜSÜ Slayt a görüntü eklemek için; Ekle menüsünden Resim ya da Küçük Resim Örneğin; Atatürk ile ilgili internetten 30 tane

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama

Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama Bölüm 4 Microsoft Power Point Sunum Hazırlama 4.1 POWERPOINT Sunu Programı Giriş Power Point sunu hazırlama programı, bir konu hakkında bilgi vermek veya herhangi bir ürünü tanıtmak gibi istenen anlatımları

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 5 Ö RENME FAAL YET - 5 5. ARAÇLARI KULLANMA

Ö RENME FAAL YET - 5 Ö RENME FAAL YET - 5 5. ARAÇLARI KULLANMA Ö RENME FAAL YET - 5 AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 5 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda sunu sayfalar nda kulland n z yaz lardaki yaz m hatalar n otomatik olarak düzeltebilecek, makrolar olu turup

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

POWERPOINT 2010 KULLANIMI

POWERPOINT 2010 KULLANIMI Modül 7 MODÜL 7 POWERPOINT 2010 KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER

TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 1 TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER 2 Sunu: Belli bir konunun resim, grafik, metin, ses ve görüntüler

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluģturan ögeler nelerdir? AraĢtırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak POWER POINT 2007 Power Point ile Çalışmaya Başlamak PowerPoint Nedir? PowerPoint; hareketli metin, resim, grafik veya tablolar gibi nesneler içeren, slaytları hazırlayarak sunu oluşturmamızı sağlayan bir

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3

Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 Ö RENME FAAL YET 3 AMAÇ Ö RENME FAAL YET 3 Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m sa land nda elektronik tablolama yaz l m nda biçimlendirme i lemlerini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Genel yaz biçimlendirme

Detaylı

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması

Yazılım Arayüzünün Tanıtılması İçindekiler Yazılım arayüzünün tanıtılması Sunu tasarımı ilkeleri Sunu şablonlarını kullanma Slayt işlemleri (Yeni slayt ekleme, slaytı çoğaltma kopyalama taşıma, slayta metin ekleme) Slaytlar arası geçişler

Detaylı

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme...

27 3.7.1 Sayfa Numarası Ekleme... 27 3.7.2 Üstbilgi Veya Altbilgi Ekleme... MICROSOFT WORD 2010 İçindekiler 1. Başlangıç... 5 1.1 Microsoft Word Yazılımı... 5 1.2 Klavye Kısayolları... 6 1.3 Yardım... 7 2. Temel İşlemler... 8 2.1 Yeni belge açma... 8 2.2 Var olan belgeyi açma...

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.)

BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) AYRANCILAR ORTAOKULU BİLİŞİM TEK VE YAZ. DERSİ WORD 2007 SORULARI(CEVAPLAR SON SAYFALARDA RENKLİ GÖSTERİLMİŞTİR.) SORU 9-) Yandaki butonun görevi nedir? 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak 2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu -2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Sayfa Görünümünün Değiştirilmesi: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

ÇALIŞMA SORULARI. 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? ÇALIŞMA SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? a) Xls b) Doc

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

POWERPOINT KULLANIMI

POWERPOINT KULLANIMI TEMEL SUNUM İŞLEMLERİ SUNUMA SES, VIDEO EKLEME SUNUM TASARIMI ANİMASYONLAR SLAYT GEÇİŞİ KÖPRÜ KAYDETME SUNUM TASARIM TEKNİKLERİ ETKİNLİKLER Powerpoint 2003 Uzantısı.doc Powerpoint 2007/2010 Uzantısı.docx

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Microsoft Word 2010 Uygulama 1

Microsoft Word 2010 Uygulama 1 Microsoft Word 2010 Uygulama 1 1. Bulunduğunuz bilgisayarın Belgelerim klasörü altında adına kendi numaranızı verdiğiniz bir klasör oluşturun. Uygulamaya başlamadan önce Elektronik Destek Sisteminde bulunan

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E

MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI. 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E MİCROSOFT OFFİCE 2007-2010 POWER POİNT SORULARI 1) Power Point e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir? a) Ctrl+N b) Ctrl+M c) Ctrl+C d) Ctrl+E 2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ BİLGİSAYAR: Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen. MATEMATİKSEL, MANTIKSAL işlemler yapabilen ve sonucu kullanıcıya

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu

Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Enstitü Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu Online Enstitü Başvuru Sistemi için Kullanım Kılavuzu Online enstitü başvuru sistemi için örnek bir kayıt işlemi aşağıda gösterilmiştir. Tezli / Tezsiz Yüksek

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

POWERPOINT 2003. MENÜLER: PowerPoint de birçok işlem menüler kullanılarak yapılır. Şimdi bu menülerin ve seçeneklerin nasıl kullanılacağına bakalım.

POWERPOINT 2003. MENÜLER: PowerPoint de birçok işlem menüler kullanılarak yapılır. Şimdi bu menülerin ve seçeneklerin nasıl kullanılacağına bakalım. POWERPOINT 2003 Microsoft PowerPoint, bilgisayar ortamında etkili sunumlar yapmak için sunular oluşturabilen bir programdır. Sunular, slayt adı verdiğimiz sahnelerin arka arkaya gösterilmesiyle oluşturulur.

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER

MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER MİCROSOFT POWERPOİNT 2007 BİL-MERAK ET-ÖĞREN / BİLİNMESİ GEREKENLER NEDEN SUNU-SUNUM? Sunu, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçların, başka insanlara takdim edildiği ve bilgilendirildiği

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint Slayt Hazırlama Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint İçindekiler Microsoft PowerPoint... 3 Slayt Açma... 3 İkinci Slayt Ekleme... 3 Slayt Düzeni... 4 Resim ya da Obje Ekleme... 6 Slayt

Detaylı