MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNU HAZIRLAMA ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirler. Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ DOSYALAMA İŞLEMLERİ Genel Bilgiler Yeni Bir Sunuyu Açma Var Olan Bir Sunuyu Açma Sunuyu Kaydetme Sunuyu Kapatma Sunu Sayfa Ayarlar Sunu Yazdrma Ayarlar Sunu Özellikleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...14 ÖĞRENME FAALİYETİ YAZIM İŞLEMLERİ Genel Bilgiler İlemleri Geri Alma İlemleri Tekrarlama Tama İlemi Kopyalama İlemi YazlanlarTemizleme Sunu İçinde Arama ve Deitirme İlemleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...24 ÖĞRENME FAALİYETİ GÖRÜNÜM AYARLARI Sunu Görüntüsünü Deitirme Sunuya Üstbilgi veya Altbilgi Ekleme Sunuya Açklama Ekleme Sunuya Sayfa NumaralarEkleme Sunuya Tarih ve Saat Ekleme Sunu İçin Hazr Şablonlar Kullanma Sunuya Resim Ekleme Sunuya Nesne Ekleme Balantlar Oluturma...36 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...42 ÖĞRENME FAALİYETİ BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ Karakter Biçimlendirme Madde İmleri Oluturma Sunu Biçimlendirme Sunu Artalan Rengini Deitirme...45 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...48 i

4 ÖĞRENME FAALİYETİ ARAÇLARI KULLANMA Yazm Kontrolü Makro Oluturma Sunu Seçeneklerinin Deitirilmesi...51 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...54 ÖĞRENME FAALİYETİ SLAYT İŞLEMLERİ Nesnelere Animasyon Ekleme Slaytlara Ses-Video Ekleme Slaytlara Eylem Dümesi Ekleme Slayt Geçiini Düzenleme UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...61 CEVAP ANAHTARLARI MODÜL DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 482BK0014 Biliim Teknolojileri Alan Ortak Sunu Hazrlama Program Sunu hazrlama yazlmlarn genel ilkelerinin ve sunu hazrlama aamalarn öretildii örenme materyalidir. 40 / 16 saat Sunu programkullanmak Genel Amaç Örenci, gerekli ortam ve materyaller salandnda sunu hazrlama yazlmlarkulanarak her türlü sunu hazrlama ve düzenleme ilemlerini yapabileceksini Amaçlar 1. Sunu dosya ilemlerini yapabileceksini 2. Yazm ilemlerini yapabileceksini 3. Görünüm düzenlemelerini yapabileceksini 4. Biçimlendirme ilemlerini yapabileceksini 5. Araçlar kullanarak, yazlma ait düzenlemeleri yapabileceksini 6. Slayt ilemlerini (animasyonlar, geçi efektleri) yapabileceksini. Donam: Bilgisayar, sunu yazlm Ortam: Bilgisayar laboratuvar ortambilgisayar, Sunu Size her örenme faaliyetinden sonra bir uygulama faaliyeti yaptrlacak, bu faaliyette yapabildiiniz ilem basamaklarna göre kendinizi deerlendirebileceksini Modülün sonunda ise tüm örenme faaliyetlerini kapsayacak bir uygulama ile öretmeniniz sizi deerlendirecektir. Modül deerlendirme kriterlerini inceleyerek sizden beklenen hedef davralar konusunda fikir edinebilirsini iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci, GİRİŞ Gerçek bir uygulama ile veya canlandrma yöntemi ile desteklenmeyen bilgi insanlarn kafasnda uzun süre kalma Teknolojik imkânlarn her gün gelimesi bilgi aktarmsrasnda size ayanda birçok duyu organa hitap etme frsatvermektedir. Böylece bilginin kar tarafa aktarlmasçok daha kolay hale gelmektedir. Bilginin dier insanlara aktarlmasnda kullalan olmazsa olmaz yöntemlerden biri de sunum tekniidir. Günümüzde sunu hazrlama ilemi en alt seviyedeki bir iletmeden en üst seviyedeki iletmeye kadar her yerde kullalmaktadr. Dolaysyla bilgisayar kullanan herkesin bu yeterlie sahip olmasgerekmektedir. Bu modülde sunum programlarndan biri olan ve kullamoldukça basit olan Power Point sunu hazrlama ve yaymlama programöreneceksini Modülü baarile bitirdiinizde siz de bilgilerinizi dier insanlara aktarmak için etkin bir yöntemi kullayor olacaks 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullalan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksini ARAŞTIRMA Bulunduunuz çevrede sunularla faaliyette bulunan kurumlara giderek hazrlam olduklarsunumlarinceleyini (Okulunuz ya da çevre okullardaki öretmenlerin hazrlad sunumlar, tatm organizasyonu yapan firmalarn sunumlar) Gruplar oluturarak örnek sunumlarzdier gruplarla payla 1.1. Genel Bilgiler 1. DOSYALAMA İŞLEMLERİ Sunum bir konu hakknda yaplan anlatm ve bilgilendirme olarak adlandrlabilir. Slayt ise bu sunum içerisindeki her bir sayfadr. Önce sunu hazrlama program çaltrmayörenelim. Bu ilemi birkaç farklekilde yapabilirsini En basit ola BAŞLAT dümesine tkladzda karza gelen PROGRAMLAR bölümündeki Office dizininden PowerPoint ksa yoluna tklamaktr. Şekil 1.1 : Power Point programn çaltrlmas Power Point programda dier programlar gibi Program Files Dizini içerisinde yer almaktadr. Program Files, bilgisayara kurduumuz programlarbir araya toplamak için özel olarak oluturulmubir dizindir. Power Point program, yazyazmak için kullandmz Word program, hesaplama ileri için kullandmz Excel programgibi Microsoft firmasn hazrladve MICROSOFT OFFICE olarak adlandrdprogram bütünün ayr programlarndan biridir. Bu programlar Program Files dizininde Microsoft Office dizini içerisinde yer almaktadr. 3

10 Masaüstündeki Bilgisayarm sembolüne çift tkladktan sonra karmza gelen pencereden C: Sabit diskine, oradan da sra ile Program Files - Microsoft Office-Office11 dizinlerine girerek Powerpnt dosyasna çift tklayarak da programçaltrabilirsiniz (Şekil 1.2). Resim 1. 2 :Power Point programn çaltrlmas Programçaltrdzda karza Şekil 1.3 teki pencere çkar. Şimdi bu program penceresinde bulunan öeleri inceleyelim. Şekil 1.3 : Program penceresi ve öeleri 4

11 Pencerenin ortasnda bulunan beyaz sayfa, slayt tasarmnda kullanacamz sayfamzdr. Sol panelde bu slayt sayfasn küçültülmühalde bir görünümü daha vardr. Her yeni slayt sayfaseklediinizde sol panelde bu sayfalaralt alta görebilirsini Menü Çubuu: Dosya Düzen Görünüm Ekle. menülerinin bulunduu araçtr. Her menünün altnda o menü ile ilgili ayrntlözellikler mevcuttur. Standart Araç Çubuu: Programda sk kullalan simgeleri üzerinde bulunduran araç çubuudur. (Kopyala Yeni slayt açma Yazdrma ) Biçimlendirme Araç Çubuu: Slaytta ekleyeceimiz yazlarbiçimlendirirken kullanacaz araçtr. Çizim Araç Çubuu: Slaytlara ekleyeceimiz ekiller, nesneler, çizgiler vs simgelerin bulunduu araçtr. Görev Bölmesi: Bu bölme ile slayt sayfalarn düzenleri, stilleri, sayfaya eklenen nesnelerin efektleri vs ayarlar. Slayt görünüm seçicisi ile slayt tasarmçaltrabilir, küçük sayfalar halinde gösterebilir ya da normal tasarm görünüme geçebilirsini Program pencere butonlarda, programkapatmaya, simge durumuna almaya veya ekrakaplatmaya yarar Yeni Bir Sunuyu Açma Programçaltrdzda zaten otomatik olarak bobir sunu açlmaktadr. Bunun dnda aadaki yöntemlerle de bobir sunu açabilirsini Dosya menüsünden Yeni Komutu Standart Araç Çubuundan Yeni ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + N tubirleimi (Ctrl ve N tularna beraber basz) Yeni oluturulan Power Point sunusunun varsaylan ad sunu1, uzantsise.ppt dir Var Olan Bir Sunuyu Açma Var olan bir sunu bilgisayarda kaytldemektir. Kaytlbir dosyan açlabilmesi için, bilinmesi gereken iki unsur vardr. Bunlar; dosya adn ne olduu ve dosyan nerede olduu bilgileridir. Nasl ki, bir kütüphanede kitap ararken, önce o kitabn ait olduu bölümdeki rafa gidip oradan kitap adna bakarsz, aynen bu ekilde kaytlbir sunuyu açarken de önce sununun olduu dizine gidip oradan sunuyu açmals Sunu programnda iken bir dosyayaçmak (çarmak) istiyorsaz aadaki yöntemlerden herhangi biri ile bunu gerçekletirebilirsini Dosya menüsünden Aç komutu 5

12 Standart Araç çubuundan Aç ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + O tubirleimi Bu ilemlerden hangisini yaparsaz yapn karza ekil 1.4 teki Aç penceresi çkar. Şekil 1.4 : Aç penceresi Bu pencerede Bak bölümündeki liste kutusuna tklar Aaaçlan listeden sunu dosyasn olduu diski seçeri Bu disk içerisinde dosyan olduu dizin seçilir, dosyalar liste alanda görünür, buradan istenen dosyaya çift tklarz ya da bir defa tklatp Aç butonuna basarz (Şekil 1.5). Şekil 1.5: Dosyan açlmas Dosyan yerini biliyorsaz, Masaüstündeki Bilgisayarm simgesinden balayarak o dosyan olduu dizine gidip dosyaya çift tklarz, eer sunu programaçk deilse önce sunu programaçlr, sonra da dosya açlr. Sunu dosyalareklinden tayabiliriz, dosyan ekli ( ) biçimindedir ve dosya uzantsppt dir. 6

13 1.4. Sunuyu Kaydetme Yaptmz sununun daha sonra da kullalabilmesi için kaydedilmesi gerekmektedir. Dosyayaçarken lazm olan dosya adve dosyan bulunacayer bilgileri kayt ksmnda belirtilir. Dosya adve kayt yeri bir defa belirtilir, ondan sonra her kaydet dendiinde eski dosyan yerine yenisi otomatik olarak kaydedilir. Sunu programnda iken bir dosyaykaydetmek istiyorsak aadaki yöntemlerden herhangi birini seçebilirsini Dosya menüsünden Kaydet komutu Standart Araç çubuundan Kaydet ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + S tubirleimi Sunuyu ilk defa kaydediyorsak karmza Farklkaydet iletiim penceresi çkar (Şekil 1.6). Bu pencerede Dosya adksmna yaptmz slayt konusunu çartracak bir isim yazar sonra sunuyu bilgisayar disklerinden hangi dizine kaydedeceimizi belirleriz ve Kaydet butonuna basar 1.5. Sunuyu Kapatma Şekil 1.6: Kaydet penceresi Sunuyu kapatmak için aynen sunu açarken kullandmz yöntemler gibi yöntemlerimiz vardr. Bunlar aada sralanmtr. Dosya menüsünden Kapat komutu Program penceresinin en üst saksmnda Program Pencere butonlarndan ( ) simgesi (bu simge ayzamanda sunu programda kapatr) Menü çubuunun en sandaki pencere kapat dümesi ( ) Kapat komutunu verdiinizde sunuyu eer kaydetmemiseniz kaydetme seçenekleri ile karlars Bir sonraki konuda sununun nasl kaydedilecei size anlatlacaktr. 7

14 1.6. Sunu Sayfa YapsAyarlar Hazrlanan sunu bir slayt gösterisi olacandan, sunu sayfalarn monitör, TV ekra, projeksiyon ekragibi yatay eklinde ayarlanmolmasgerekmektedir. Bunun dnda sayfaydikey ya da baka bir ölçü eklinde ayarlamak için sayfa ayarlardeitirebiliri Bunun için Dosya menüsünden Sayfa Yapskomutunu veriniz karza Şekil 1.7 deki pencere gelir. Şekil 1.7: Sayfa yapsayarlar Amacmz bir sunu gösterisi olduuna göre slayt boyutu olarak Ekran Gösterisi seçilmiolmaldr. Yeni bir slayt açldnda zaten slayt boyutu bu ekilde ayarlanmtr. Sunumun amacna uygun olmasiçin sayfa yönü yatay olmaldr. Ekran gösterisi dnda bir boyut seçersek, slaytçaltrdmzda ekran kenarlarnda boluklar oluur; çünkü seçilen ölçü ile (örnein yatay A4) monitör alaayölçüde deildir. Sayfa numarasbalangç deerini de istediiniz deerden balatabilirsiniz, eer ilk bataki slaytlarda sunumla ilgili bilgiler yoksa bilgilerin olduu slaytlardan itibaren slayt numarasbalatabilirsini 1.7. Sunu Yazdrma Ayarlar Yaptmz sunu çalmasmutlaka ekrana ya da projeksiyon makinesi ile perdeye yanstmak zorunda deili İstersek slaytlarmz yazc sayesinde kât üzerine aktarabilirsini Bu sayede sunum yaparken izleyicilere bilgilendirme amacile sunular katlara dökerek verebilirsini Slaytlaryazcdan kâda çkartmak için aadaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsini Dosya menüsünden Yazdr komutu Standart Araç çubuundan Yazdr ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + P tubirleimi 8

15 Yazd rma seçeneklerini ayr nt lolarak seçmek istiyorsa z, Dosya menüsünden Yazd r komutunu vermelisini Bu komutu verdiinizde kar za Şekil 1.8 deki Yazd r penceresi ç kar. Şekil 1.8 : Yazd r penceresi Yazd rma aral nda Tümü i aretli olursa tüm slaytlar, Geçerli slayt seçili ise o an üzerinde çal t m z slayt yazd r l r. Slayt k sm i aretlersek sa ndaki k sma ayr nt lbir ekilde yaz c dan ç kartmak istediimiz slaytlaryazabiliri Bunun için a a daki örnekleri inceleyin. 6 : Sadece 6 numaralslayt yazd r l r. 1 5 : 1,2,3,4,5 numaralslaytlar yazd r l r. Slaytlaryazd rma stilinde ise Slayt, Dinleyici Notlar, Not sayfasve Anahat Görünümü seçeneklerinden birini seçebiliri Slayt seçildiinde her bir slaytbir sayfay tam dolduracak ekilde yazd r r Not sayfas seçildi inde yine bir slaytbir sayfaya yazd r r ancak bu slayt kâ d n tamam doldurmaz, ortas na yak n bir yerinde slayt yer al r, kâ tta not almak için bo luklar bulunur. Dinleyici Notlar seçildi inde sa ndaki k s m aktif olur. Bu k s mdan bir sayfaya kaç tane slayt s d rmak istiyorsak (1/2/3/4/6/9) seçeriz, belirtilen say kadar slayt, bir sayfaya s acak ekilde yaz c dan ç kar. Anahat Görünümü seçildiinde slaytlarda yer alan ba l klarbulundurmak kayd yla birçok slayt bir sayfaya s acak ekilde kâ tlara yazd r l r. Örnek bir sunum için farklyazd rma stilleri ile kâ da ç kart lm örneklerini Şekil 1.9 da görebilirsini Şekli inceleyerek, aralar ndaki fark anlamaya çal 9

16 Şekil 1.9 : Farklç ktörnekleri 1.8. Sunu Özellikleri Haz rlad z sunum içinde bulunan slayt say s, sununun ne zaman ve kim taraf ndan olu turulduu gibi birçok özellik tek bir pencere içinde toplanm t r. Bu pencereyi açmak için Dosya menüsünden Özellikler komutunu verin, kar za Şekil 1.10 daki pencere ç kacakt r. Bu pencere üzerindeki k s mlara konuyla ilgili bilgileri girebilirsini Şekil 1.10 daki pencereleri inceleyerek sunu özellikleri hakk nda bilgi edinmeye çal 10

17 Şekil 1.10 : Sunu özellikleri penceresi Konuyu daha iyi peki tirmek için bir örnek bir sunu haz rlayal m. A a daki talimatlar s ra ile takip edini Sunu program çal t r Dosya menüsünden Aç komutunu verini Daha önce kaydedilmibir sunu dosyas aç Bu sunuyu Dosya menüsünden Farklkaydet komutu ile Belgelerim dizinine Deneme adile kaydedini Slayt sayfas na 1.KONU eklinde yazekleyini Şekil 1.11 : Metin kutusunun içeriinin dei tirilmesi 11

18 Sunuma ikinci bir slayt ekleyini Bunun için Ekle menüsünden Yeni Slayt komutunu verini Yeni aç lan sayfada Ba l k eklemek için t klat n k sm na t klay p 2.KONU olarak de i tirini Dosya menüsünden Yazd r komutunu verini SlaytlarDinleyici Notu (2 slayt / sayfa) eklinde yaz c dan ç kar Sunuyu kaydediniz(ctrl + S). Programkapat 12

19 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ Tabloda verilen i lem basamaklar takip ederek konuyu daha da peki tirini Uygulama için tavsiye edilen süre maksimum 30 dakikad r. İ lem Basamaklar Sunu haz rlama program çal t r Slayt sayfas na herhangi bir yazekleyini Sunu sayfa yap s Dikey olarak de i tirini Sunuyu Masaüstüne Örnek Sunu adile kaydedini. Dosyaykapat Öneriler Dosya menüsü Sayfa Yap skomutu Standart Araç çubuu Kaydet simgesi ile Dosya menüsü Kapat komutu Kay tlbir sunu dosyas aç Dosya menüsü Aç komutu Bu sunumda 1. slaytnot sayfas eklinde yazd r Sunu program kapat Dosya menüsü Yazd r komutu Dosya menüsü Kapat komutu 13

20 ÖLÇME DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VEVE DEĞ ERLENDİ RME A ÇOKTAN SEÇMELİSORULAR 1. Yazd r simgesi hangi Araç Çubu u üzerinde yer al r? A) Biçim B) Dosya C) Standart D) Yazd r 2. Sunu program nda yer alan her bir sayfaya ne denir? A) Simge B) Sunu C) Slayt D) Sayfa 3. Sunuyu kaydederken a a dakilerden hangisinin belirtilmesi zorunludur? A) Dosya n boyutu B) Dosya n ismi C) Slayt say s D) Sayfa yap s 4. Sunuyu kapatmak için hangi komut verilmelidir? A) Dosya - Kapat B) Düzen - Ç k C) Dosya - Ç k D) Düzen Ç k 5. A a daki simgelerden hangisi Kaydet simgesidir? A) B) C) D) 6. Slayta ekledi imiz yaz lar n tipini, büyüklü ünü ayarlad m z çubuk hangisidir? A) Araç çubu u B) Biçimlendirme çubu u C) Çizim çubu u D) Standart çubuk 14

21 B PERFORMANS TESTİ Ö rencinin Ba lama saati : Ad Soyad : Bitirme saati : Numaras : Süre : dk. AÇIKLAMA: A a da listelenen i lem basamaklar ndaki davra lar örencide gözlemlediyseniz EVET sütununa gözlemleyemediyseniz HAYIR sütununa X i areti koyun DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ DosyayMasaüstüne Örnek sunu ad ile kaydettiniz mi? Sunuda metin kutusuna yazeklediniz mi? Sunu sayfas n sayfa yap s dikey olarak ayarlad z m? Dosya n ç kt s alabildiniz mi? Süreyi uygun olarak kulland z m? TOPLAM PUAN 15 Evet Hay r

22 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda sunu haz rlama programlar nda kulla lan yaz yazma i lemlerini (yazyazma, i lemleri geri alma, kopyalama.vs) yapabileceksini ARAŞTIRMA Sunum i leminin daha verimli olmasiçin sunum s ras nda monitör yerine kullanabileceiniz projeksiyon cihazlarhakk nda bilgi edinini Bu cihazlarda kulla lan teknik terimler ( k iddeti, çözünürlülük, lamba ömrü vs) hakk nda rapor haz rlay 2.YAZIM İ ŞLEMLERİ 2.1. Genel Bilgiler Sunumda amaç kar m zdakileri bilgilendirmek oldu una göre, slaytlar m zda bilgi amaçlyaz lara yer vermeliyi Bobir sunu açt m zda yazyazmak için metin kutular ndan iki tanesi slâyta eklenmi tir. (Ba l k eklemek için t klat n k sm ) Bunlar n d nda eer herhangi bir yere yazyazmak istiyorsak, metin kutusu ile slaytta kendimize yer belirlemeliyi Metin kutusu simgesine fare ile t klad ktan sonra slayt üzerinde bir dikdörtgen çizeriz, art k yazyazmak için bir ala m z mevcuttur. Yaz z n sat r geni lii, olu turdu unuz metin kutusunun geni lii kadard r, metin kutusunun yükseklii ise ilk olu turuldu unda bir sat rd r, yazyazd kça alt sat rlar için yükseklik artar. Slaytta metin kutusu eklemek için a a daki yöntemlerden herhangi birini seçebilirsini Ekle menüsünden Metin kutusu komutu Çizim Araç çubuundan Metin kutusu ( ) simgesi Şekil 2.1 de metin kutusu görülmektedir. Fare ile metin kutusunun etraf ndaki çerçeveden tutup slayt üzerinde istediimiz yere sürükleyerek b rakabiliri Metin kutusunun kö elerindeki küçük dairelerden metin kutusunun boyutunu dei tirebiliri Metin kutusunun boyutu de i ti inde içindeki yaz n boyutu de i me Yaz n boyutu, ekli, yaz tipi gibi özellikleri Biçimlendirme Çubu undan dei tirilir. Şekil 2.1 : Metin kutusu 16

23 Şimdi biçimlendirme çubu u üzerindeki simgelerin görevlerini örenelim. Bunun için Şekil 2.2 size yard mcolacakt r. E er bu araç çubu u aç k de ilse Görünüm menüsünde Araç Çubuklark sm ndan Biçimlendirme komutu ile bu çubuu açabiliri Şekil 2.2 : Biçimlendirme Araç Çubuu 1: Yaztipini seçtiimiz liste kutusu (Font) 2: Yaz n boyutunu seçti imiz liste kutusu 3: Yaz ykal n, italik, altçizili ve gö lgeli yapmak için kullanaca z simgeler 4: Yaz n metin kutusu içerisindeki hizalama durumu 5: Yaz lar zs ra ile numaraland rmak ya da madde imleri eklinde yazmak için kullanaca z simgeler 6: Yaz n puntosunu (yazboyutu) art ran ve azaltan simgeler 7: Yaz n rengini de i tirece imiz liste kutusu Şekil 2.3: Metin kutusunun seçilmesi Şekil 2.4 : Metin kutusu içerisinde belli bir k sm n seçilmesi ve biçimlendirilmesi 17

24 Seçmek istedi iniz k sm n sonuna fare ile t klay n, sol tu u b rakmadan fare ile sol tarafa do ru ilerleyiniz, ilerledikçe yaz n etraf nda siyah bir dikdörtgen belirir, bu dikdörtgenin içerisinde bulunan k s m seçilen k s md r. (Örnek: Şekil 2.4 teki Hoyaz s ) 2.2. Yap lan İ lemleri Geri Alma Zaman içerisinde yolculuk yapma ans z olsaydneler yapard z, hiç dü ündünüz mü? İ lkçalarda ya ayan insanlar n ya am artlar görmek çok ilginç olurdu, İ stanbul un fethine ya da Cumhuriyetin kurulu una ahitlik etmeyi hepimiz isteri Geçmi dönemlerinizde yapt z hatalar ya da kaç rd z f rsatlar için O günlere dönebilseydim, bir f rsat daha olsayd öyle yapard m. dedi inizi duyar gibiyim. Paket programlar n ço unda olduu gibi Sunu program nda da yapt z i lemleri geri alabilir, bir anlamda zamanda geriye yolculuk yapabilirsini Böylece yapm oldu unuz yanl i lemlerden sonra geriye dönme ans z olur. Sunu programyapt z her i lem ad m s ra ile haf zas na kaydeder, bu sayede ad m ad m geri gelebilirsini Yap lan i lemleri geri almak için a a da belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsini Düzen menüsünden Geri Al komutu Standart Araç Çubu undan Geri Al ( Klavyeden Ctrl + Z tubirle imi ) simgesi Bir metin kutusuna yazyazd ktan sonra s ra ile yaz n boyutunu büyütünüz, yaz y kal n ve k rm zrenk yap Her Geri Al komutu verdiinizde, yapt z i lemleri en son yapt zdan ba layarak iptal eder. Anlat lanlardaha iyi anlamak için Şekil 2.5 i inceleyini Önce yazrengi siyah olur, sonra kal n yaznormale döner ve en son olarak boyutu küçülür. Şekil 2.5 : Geri alma i lemine bir örnek 2.3. İ lemleri Yineleme Geri al komutu ile i lemleri geri ald zda zamanda geriye doru gittiimizi dü ünmü tük. İ lemleri yinele komutu ile de zamanda ileri gidebiliriz, fakat ilerleyebilece iniz en son yer geriye doru gelmeye ba lad z ilk yerdir. Bunu anlamak için u pratii yap Şu an içinde bulundu unuz tarihi bir yere not edini Bu tarihten itibaren s ra ile birer y l geri giderek, bey l öncesine kadar geri geliniz ve o tarihleri de not edini Şimdi bey l öncesinde oldu unuzu dü ününüz, o tarihten ileri gitmeye çal t zda gidebilece iniz en son tarih bey l sonraki tarih, yani bugünkü tarihtir. 18

25 Geri al (Ctrl+Z) komutu ile ad m ad m geri geldi imiz gibi, Yinele komutu ile de ad m ad m ileri gidebiliri Bunun için a a daki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirisini Düzen menüsünden Yinele komutu Standart Araç Çubu undan Yinele ( Klavyeden Ctrl + Y tubirle imi ) simgesi Standart araç çubu undaki Geri Al ve Yinele simgelerinin hemen yanlar nda bulunan liste kutular na t klad zda o ana kadar yapt z i lemlerin listesini görebilirsini Buradan da ayanda birden fazla i lemi seçerek geri alma yada Yinele (tekrarla) i lemini ad m-ad m deil, birden fazla ad mkapsayacak ekilde gerçekle tirebilirsini (Şekil 2.6). Şekil 2.6 : Geri alma ve yinele i lemleri için aç lan listeler 2.4. Ta ma İ lemi Bir e yaybir yerden ba ka bir yere ta d zda, e ya n sadece yerini de i tirmi olursunu Bu mant kla slayt üzerindeki metin kutular, nesneleri, resimleri veya ekilleri sayfa üzerinde istedi iniz yere ta yabilirsini Bu i lem çok basittir; önce ta nacak nesne seçilir, sonra farenin sol tu unu b rakmadan slayt üzerinde nesne sürüklenir ve istenen yere gelindiinde b rak l r. Nesne yeni yerine ta nm olur. Bu i lemi farklbir ekilde de yapabilirsini Bunun için yazya da nesne seçilir, sonra Düzen menüsünden Kes komutu verilir, seçili nesne ya da yazkendiliinden silinir ve haf zaya al r, sonra istenirse ba ka bir slayta ya da ayslayt üzerinde herhangi bir yere gelinir ve dosya menüsünden Yap t r komutu verilir. Nesne ya da yaz n yeni yere ta nd görülür. Ta ma i leminin ilk a amasolan Kes komutunu a a daki yöntemlerden herhangi biri ile gerçekle tirebilirsini Düzen menüsünden Kes Komutu Standart Araç Çubu undan Kes ( ) simgesi 19

26 Klavyeden Ctrl + X tubirle imi Ta ma i leminin tamamlanabilmesi için Yap t r komutunun da verilmesi gerekir. Bu i lemi a a daki yöntemlerden herhangi biri ile yapabilirsini Düzen menüsünden Yap t r Komutu Standart Araç Çubu undan Yap t r( Klavyeden Ctrl + V tubirle imi ) simgesi Konuyu daha iyi anlamak için Şekil 2.7 yi inceleyini Şekil 2.7: Kes yap t r komutunun beraber kulla lmas 2.5. Kopyalama İ lemi Kopyalama komutu Kes komutu gibi çal r, ancak nesne veya yazbir yere ta nd nda eski yerinde bir kopyaskal r. Kopyala komutu da Kes komutu gibi Yap t r komutu ile beraber kulla l r. Kopyalama i lemini a a daki yöntemlerden herhangi biri ile gerçekle tirebilirsini Düzen menüsünden Kopyala Komutu Standart Araç Çubu undan Kopyala ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + C tubirle imi Kopyala Yap t r i lemini daha iyi anlamak için Şekil 2.8 i inceleyini Şekil 2.8: Kopyala yap t r komutunun beraber kulla lmas 20

27 2.6. Yaz lanlar Temizleme Slâyta eklenen herhangi bir nesneyi, metin kutusunu, ekli vs silebiliri Bunun için önce nesne, farenin sol tu una t klanarak seçilir ve a a daki yöntemlerden herhangi biri uygula r. Düzen menüsünden Temizle komutu Klavyeden Del(Delete) tu u Eer bir metin kutusu içerisindeki yaz dan herhangi bir k smseçersek ve Temizle komutu uygularsak sadece seçilen k s m silinir. Şekil 2.9 konuyu daha iyi kavrama za yard mcolacakt r. Şekil 2.9: Bir Yaz n temizlenmesi 2.7. Sunu İ çinde Arama ve De i tirme İ lemleri Sunu içerisinde slaytlar z artt kça, yazd z bilgileriniz aras nda bir sözcüün ya da kelimenin hangi slaytta olduunu hat rlayamayabiliri Tüm slaytlar aras nda bu kelimeyi teker teker bakarak bulmak çok zor ve yorucudur. Arama sihirbazbu konuda size kolayl k sa lar. Arama sihirbaz, arad z kelimeyi yazd ktan sonra s ra ile tüm slaytlarda o kelimenin oldu u yerleri bulur ve gösterir. Arama sihirbaz Düzen menüsünden Bul komutunu vererek çal t rabilirsini Klavyeden Ctrl + F tubirle imi de Bul penceresini, yani arama sihirbaz çal t r r. Şekil 2.10 da bul penceresi görülmektedir. 21

28 Şekil 2.10 : Bul penceresi Aranan k sm na, slaytlarda aramak istediimiz kelimeyi yazar z (Şekilde Okul) ve Sonrakini Bul butonuna basar Arama sihirbaz, üzerinde çal t m z slayttan ba layarak metin kutular nda arad m z kelime varsa bulur ve seçerek i aretler. Eer, arad m z kelime o de ilse tekrar Sonrakini Bul dü mesine t klar Sihirbaz, bu ekilde aramaya devam eder ve her buldu unda kelimeyi i aretler ve bize gösterir. Şekil 2.11 de slaytlarda aranan okul kelimesinin bulundu u iki farkl slayt görülmektedir. Şekil 2.11: Bul penceresi ile aranan kelimelerin bulunu u Bul penceresinde BÜYÜK / küçük harf duyarlk sm i aretlerseniz aranan k sm na yazd z kelimenin birebir ay s bulur; mesela aranan kelime olarak okul yazarsa z slaytlarda Okul, OKUL kelimelerini dikkate alma Ay ekilde Yal zca tam sözcükleri bul k sm i aretlerseniz aranan k sm na yazd z kelimenin tüm harflerinin e le ti i kelimeleri bulur. Aranan kelime olarak okul yazarsa z okuldaki, okullarda, okulun vs kelimelerini dikkate alma Arama yapt z kelimeyi buldu unuz gibi, isterseniz otomatik olarak ba ka bir kelime ile de dei tirebilirsini Bunun için Düzen menüsünde Dei tir komutunu veririz ya da Ctrl+H tu lar na basar z, kar za Dei tir penceresi ç kar. (Şekil 2.12) Aranan k sm na de i tirmek istenen kelime, Yeni deer k sm na da hangi kelime ile dei tirilmek isteniyorsa o kelime yaz l r. Dei tir butonuna t kland nda, s ra ile bu kelimeleri dei tirir ve size gösterir. Eer Tümünü De i tir dümesine t klarsa z, tüm aranan kelimeleri de i tirir. Şekil 2.12: Dei tir Penceresi 22

29 UYGULAMA FAALİ YETİ UYGULAMA FAALİ YETİ A a da verilen i lem basamaklar takip ederek, konuyu daha da peki tirini Uygulama için tavsiye edilen süre maksimum 60 dakikad r. İ lem Basamaklar Öneriler Sunu haz rlama program çal t r Ctrl+M Bir Metin kutusuna İ stiklal Mar m z n ilk k tas yaz İ lk sat r seçini Yaztipini Tahoma, büyüklü ünü 20 punto, rengini k rm z yap Biçimlendirme İ kinci sat rseçini Yaztipini Times New Roman, Çubu u ile büyüklü ünü 30 punto, rengini mavi yap Geri Al komutunu iki kez uygulay z Ctrl + Z İ stiklal Mar n son iki sat r seçiniz ve Kopyala Ctrl + C komutunu verini Yeni bir metin kutusu olu turunu Bu metin kutusu içerisinde iken Yap t r komutunu uygulay İ kinci olu turdu unuz metin kutusunun tamam seçini Klavyeden Del tu una bas İ stiklal Mar n oldu u metin kutusunun tamam Fare ile metin seçini kutusunun d ndaki çerçeveye t klay Yaztipini Arial, Yazbüyüklü ünü 12, rengini siyah yap Bul komutunu çal t r Ctrl + F Arana k sm na millet kelimesini yaz z ve Sonrakini bul dü mesine t klay Bulunan millet kelimesinin i aretlendiini, gözlemleyini Sonrakini Bul dümesine tekrar t klay z, ikinci millet kelimesini de bulacakt r. Dei tir butonuna t klay Aranan k sm na millet, Yeni de er k sm na ulus yaz z ve Tümünü dei tir dü mesine t klay Dei tir penceresini kapat Marüzerinde de i en kelimeleri gözlemleyini Geri al komutunu kullanarak mar as l haline getirini Mar taki üçüncü sat rseçini Kes komutunu verini Ctrl + X İ mleci en alt sat ra getirini Ctrl+V Yap t r komutunu verini Altdefa Geri al komutunu uygulay Ctrl + Z Dört defa Yinele komutunu uygulay Ctrl + Y DosyayBelgelerim klasörüne İ stiklal Mar ismi ile Dosya- Kaydet kaydedini 23

30 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A PERFORMANS TESTİ Uygulama faaliyetindeki i lem basamaklar nda yapt z i lemlere göre a a daki tablo ile kendinizi arkada lar za deerlendirtebilirsin. Ö rencinin Ba lama saati : Ad Soyad : Bitirme saati : Numaras : Süre :.. dk. AÇIKLAMA: A a da listelenen i lem basamaklar ndaki davra lar örencide gözlemlediyseniz EVET sütununa, gözlemleyemediyseniz HAYIR sütununa X i areti koyun DEĞERLENDİ RME KRİ TERLERİ Sunuyu Belgelerim klasörüne İ stiklal Mar olarak kaydettiniz mi? Metin kutusu içerisine İ stiklal mar do ru olarak yazd z m? Yaz larbelirtilen ekilde biçimlendirdiniz mi? Geri al komutunu uygulad z m? Yinele komutunu uygulad z m? Bul komutunu uygulad z m? De i tir komutunu uygulad z m? Kopyala Yap t r komutlar uygulad z m? Kes Yap t r komutlar uygulad z m? Süreyi uygun olarak kulland z m? TOPLAM PUAN Evet Hay r B DEĞERLENDİ RME Performans testindeki i lem basamaklar nda s ralanan davra larkazanm sa z di er ö renme faaliyetine geçebilirsini Ba ar s z olduunuz i lem basamaklariçin konuyu yeniden gözden geçirebilirsini 24

31 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda slaytlar n görünüm ayarlar dei tirmeyi, slaytlara resim, nesne, sayfa numaras, üst-alt bilgi eklemeyi örenecek ve bu bilgileri sunumlarda uygulayabileceksini ARAŞ TIRMA Sunu tasar mlar zda kullanaca z resim ve clipartlar (küçük resim) bulabilece iniz internet adresleri, resim ar ivleri hakk nda ara t rma yap Buralardan buldu unuz resimleri ve clipartlardier arkada lar zla payla mak amacile CD ortam nda ö retmeninize sununu 3. GÖRÜNÜM AYARLARI 3.1. Sunu Görünümünü De i tirme Sununuza slayt ekledikçe ayanda birden fazla slaytekranda görmek isteyebilirsiniz veya sununuzun nas l olduunu görmek için Slayt gösterisini ba latmak isteyebilirsini Bu i lemler Görünüm menüsündeki seçeneklerle gerçekle tirilir. Görünüm menüsüne t klad zda Şekil 3.1 deki seçeneklerle kar la r Şekil 3. 1: Görünüm menüsü Sunu program çal t rd zda, sunu Normal görünüm tipindedir. Bu görünüm tipi tasar m yapt m z görünüm tipidir. Slayt s ralay c s seçtiinizde slaytlar küçük sayfac klar halinde görünür. Böylece tüm slaytlar za genel olarak bakabilirsini (Şekil 3.2) Slaytlar z n yerlerini bu görünümden kolayca sürükle b rak yöntemi ile de i tirebilirsini 25

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SUNU HAZIRLAMA MODÜLÜ ANKARA 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...İİİ GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...4

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK TABLOLAMA PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çraklk ve Yaygn Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değiim ile

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİGELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SUNU HAZIRLAMA Ankara 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİTEMELLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ Ö RENME FAAL YET AMAÇ Ö RENME FAAL YET 4 Uygun ortam sa land nda bask devre çiziminde dikkat edilecek noktalar ö renip bask devre çizimi

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 Ders 1 Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ Birecik - 2014 Programa Giriş Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft Office Power Point 2 Ofis Programları -II Dosya Uzantısı 2003

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ SUNU HAZIRLAMA 482BK0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA TABLOLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA FORMLAR VE RAPORLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA TEMELLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİKURULUM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller;

Detaylı

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5.

5. GÖSTERİ AYARLARI...35 5.1. Geçiş Efekti...35 5.2. Özel Canlandırma...36 5.3. Özel Slayt Gösterisi...40 5.4. Slayt Zamanlaması...41 5.5. İÇİNDEKİLER 1. BELGE İŞLEMLERİ...1 1.1. Arayüz...1 1.1.1. Giriş...1 1.1.2. Genel Görünüm...1 1.2. Sunu Görünümleri...3 1.3. Temel Sunu İşlemleri...4 1.3.1. Sunum Oluşturma...4 1.3.2. Kayıt işlemleri...5

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU

MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuşmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması işlemlerini kapsar. Diğer bir

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Güleser Çakmak Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı