ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI İş Riskleri Değerlendirme Operasynellikleri, Süreç Risklerini Değerlendirme Güvenlik Risklerini Değerlendirme Eknmik, Finansal Riskleri Değerlendirme Ekljik Riskleri Değerlendirme Tplumsal Alan Risklerini Değerlendirme Yasal Riskleri Değerlendirme RİSK YÖNETİMİ Dç. Dr. Banu SOYLU Bu üniteyi çalıştıktan snra; Risk değerlendirme çalışmalarının farklı uygulamaları hakkında bilgi sahibi lacak, Bu alanlarda karşılaşılabilecek risk faktörleri hakkında bilgi sahibi lacak, İnsanı etkileyen risklere daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini kavrayacaksınız. ÜNİTE 7

2 GİRİŞ Belirsizlik, hayatın bir unsurudur. İnsanğlu günümüzde ve yakın gelecekte belirsizlikler ile yaşamak zrundadır. Dlayısıyla karar verirken risk almak zrundadır. Risk belirli bir zaman aralığında belirli bir lguyu etkileyen lumsuz faktörlerin etki miktarıdır. Örneğin, N tane tehlike varsa, lgunun riski (7.1) nlu eşitlikteki gibi hesaplanacaktır. N Risk = i=1 i. faktörün lma ihtimali şiddeti (7.1) Belirsiz faktörler arttıkça risk de artar. Ancak risk, bilgi sayesinde yönetilebilir. Olumsuz faktörler hakkında ne kadar çk bilgimiz lursa, nları önlemek için kadar çk tedbir alacağımızdan dlayı riski düşürmek mümkün lacaktır. Örneğin; bundan 50 yıl önce uçaklar kaza riski yüksek taşıtlardı. Ama günümüzde teknlji, bilgi ve tecrübe sayesinde her türlü tedbirin alınması ile kaza riski ldukça düşük lan bir taşıt lmuştur. Riskin bir diğer özelliği de zamana bağlı larak değişim göstermesidir. Geçmişte riski yüksek lan bir lgunun günümüzde riski düşük labilir. Gelecekte de bütün risk faktörleri rtadan kalkabilir. Risk değerlendirme ise risk faktörlerinin tanımlanması ve etkilerinin rtaya knması sürecidir. Dlayısıyla, risk faktörlerinin tanımlanması aslında riskin azaltılması için bir başlangıçtır. Eğer tanımlama yapılabilmişse tedbir alma aksiynları da başlayacaktır. Risk sadece iş kllarına mahsus değildir. Her birey farklı kaynaklardan gelecek risklere maruz kalabilir. Risk kaynaklarından bazıları Şekil 7.1 deki gibi sınıflandırılabilir. Risk Kaynakları İş Riskleri Operasynel Süreç Riskleri Güvenlik Riskleri Eknmik Finansal Riskler Ekljik Çevresel Dğal Riskler Tplumsal Alanlar Riskleri Yasal Plitik Riskler Şekil 7.1. Risk kaynaklarından bazılarının sınıflandırılması Dlayısıyla bu alanlarda risk değerlendirme çalışması yapmak insanların maruz kalabilecekleri riskler knusunda bilinçlenmesine ve önleyici tedbirler almasına sebep lacaktır. Gelecek bölümlerde Şekil 7.1 de verilen risk kaynakları özellikle de iş riskleri tek tek ele alınacak ve risk değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Örnek Bireysel Etkinlik Bireysel Etkinlik Şekil 7.1'de verilen risk kaynaklarından her birine örnekler veriniz. İş sağlığı ve güvenliği açısından işler; çk tehlikeli tehlikeli az tehlikeli larak sınıflandırılmıştır. İş Riskleri 6331 sayılı kanunun İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yönetmeliği ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre işverenler, çalışma rtamının ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak zrundadır. Risk değerlendirmesi, işverenin kurduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir iş klu için risk değerlendirmesi çalışması yaparken iş klu ile ilgili çalışma rtamı, çalışanlar ve yapılan iş ile ilgili bütün tehlikeler tanımlanır. Her bir tehlikenin luşma lasılığı ve şiddeti puanlanır. Ülkemizde hemen hemen her iş klunda risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerini, iş sağlığı ve güvenliği açısından 3 tehlike sınıfına ayırmıştır. İş yeri tehlike sınıfları listesinin tamamı nlu tebliğde bildirilmiştir. Tabl 7.1 de bu sınıflamaya örnekler verilmiştir. Örneğin, madencilik, inşaat ve hastane hizmetleri çk tehlikeli işler iken tahıl yetiştiriciliği, veterinerlik tehlikeli işler sınıfındadır. Tptan/perakende ticaret, mali müşavirlik, knaklama vb. işler ise iş sağlığı ve güvenliği açısından daha az riskli ldukları için az tehlikeli işler sınıfındadır. İşlerin sınıflandırılması işin riski hakkında ön bilgi verebilir ancak bu sınıflandırma kişisel faktörleri dikkate almadığı için risk değerlendirme çalışmalarına temel teşkil etmez. Tabl 7.1'den bir iş klu seçiniz ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike faktörlerini belirleyiniz. Çk tehlikeli işler grubunun karşı karşıya kaldıkları bazı meslek hastalıkları şunlardır; Slunum ylu kanserleri Deri kanserleri İdrar ylu kanserleri Mesleki enfeksiyn hastalıkları... Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Tabl 7.1. İş sağlığı ve güvenliği açısından iş yeri tehlike sınıfları listesi (örnekler) Çk Tehlikeli Taş kömürü madenciliği Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve byama hizmetleri Kâğıt ve mukavva imalatı Tutkal imalatı Çiment imalatı Ham çelik üretilmesi Diş labratuarlarının faaliyetleri Gemilerin ve teknelerin bakım ve narımı Elektrik enerjisi üretimi Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi İnşaat yapım işleri Hava ve su altı ftğrafçılığı faaliyetleri Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri Hastane hizmetleri Kan, sperm ve rgan bankalarının faaliyetleri Tehlikeli Tahıl yetiştiriciliği Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik hâline getirilmesi Kereste imalatı Metalden çatı lukları, çatı kaplamaları vb. imalatı Fiber ptik kablların imalatı Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı Tehlikesiz atıkların tplanması Atık ve hurda tptan ticareti Demir ylu ile şehirlerarası ve şehir içi yük taşımacılığı Evden eve nakliyat Deniz ve kıyı sularında ylcu taşımacılığı Paket ve kli gibi kargların tplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri Veterinerlik hizmetleri Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Az Tehlikeli Hamur tatlıları imalatı Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve narımı Belirli bir ürünün satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret Rady, TV, psta yluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Demir ylu ile şehirler arası ylcu taşımacılığı Kara ylu ylcu taşımacılığı Otyl, tünel ve köprü işletmeciliği Otel vb. knaklama yerlerinin faaliyetleri Seyyar yemek servisi faaliyetleri Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması Sinema filmi gösterim faaliyetleri Rady/TV yayıncılığı Kablsuz telekmünikasyn faaliyetleri Bilgisayar prgramlama faaliyetleri Mali müşavirlik hizmetleri Binaların genel temizliği Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri Siyasi kuruluşların faaliyetleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Bireysel Etkinlik Bir tehlikeden kaynaklanan riski nasıl değerlendirebiliriz? Yukarıda (7.1) numaralı eşitlikte riski, tehlike faktörlerinin lma ihtimali ile şiddetinin çarpımı larak tanımlamıştık. Risk değerlendirme rehberinde risk, düşük (1), rta (2), yüksek (3) larak puanlamıştır. Tabl 7.2 de risk değerlendirme puanlarına örnek verilmiştir. Tabl 7.2. Risk değerlendirme puanları Şiddet Küçük çapta Orta çapta yaralanma Büyük zarar Olma ihtimali yaralanma Çk seyrek Düşük (1) Düşük (1) Orta (2) Orta sıklıkta Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) Çk sık Orta (2) Yüksek (3) Yüksek (3) Tabl 7.2 deki kavramlar şu şekilde açıklanmaktadır: Tehlikenin lma ihtimali Şiddeti Çk seyrek: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca gerçekleşmeyebilir. Orta sıklıkta: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca sadece birkaç kez gerçekleşebilir. Çk sık: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca defalarca gerçekleşebilir. Küçük çapta yaralanma: Uzun süreli rahatsızlık vermeyen kazalar ve hastalıklar (örneğin; küçük çizikler, göz tahrişleri, baş ağrıları vb.) Orta çapta yaralanma: İş günü kaybı ile snuçlanan kazalar ve hastalıklar (örneğin; yaralanmalar, basit kırıklar, incinmeler, vücudun bir bölümünde ikinci derece yanıklar, cilt alerjileri vb.) Büyük zarar: Ağır ve kalıcı rahatsızlıklara neden lan kazalar ve hastalıklar (örneğin; ölümler, ampütasyn-kesilmeler, uzuv kayıplı kırıklar, kanser, vücudun büyük bir bölümünde ikinci ya da üçüncü derece yanıklar vb.) Bir tehlikeden kaynaklanan riskin kabul edilebilir ya da kabul edilemez lduğuna karar verirken işçilerin, cinsiyet, yaş ve sağlıkları dikkate alınmalıdır. Genelde yüksek risk kabul edilemezdir. Kabul edilebilir/edilemez bütün riskler için her zaman önlem alınmalıdır. Bir önceki bireysel etkinlikte belirlediğiniz iş klu ve tehlike faktörlerinin Tabl 7.2'de verilen risk puanına karar veriniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Örnek Örnek Örnek Operasynel/Süreç riskleri genellikle; sistem süreç çalışan dış etken kaynaklıdır. Operasynel/Süreç Riskleri Operasynel/süreç riskleri bireylerden ziyade kurum ve kuruluşların karşılaştığı risklerdir. Genel larak yetersiz sistemler, iç süreçler, çalışanlar ve dış etkenler snucu rtaya çıkan ve zarara uğratan risklerdir. İş risklerinde lduğu gibi perasynel/süreç risklerini de değerlendirebilmek için tehlike faktörleri belirlenmeli, lma ihtimali ve şiddeti tespit edilmeli ve riski puanlanmalıdır. Operasynel/süreç riskleri aşağıda belirtilen faktörlerden kaynaklanabilir; Sistemlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurum ve kuruluşlar müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, rekabet üstünlüğü ve pazar payı artırmak için çeşitli sistemler kurmaktadır. Ancak bu sistemlerde luşabilecek arıza, gecikme ve hatalar kurumların zarar görmesine neden labilir. Örneğin, bir fabrikada stk bilgi sisteminde meydana gelecek bir arıza, üretim planının aksamasına ve siparişlerin yetiştirilememesine sebep labilir. Süreçlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurumun süreçlerinin işleyişi ile ilgili prsedürlerin lmaması snucu luşabilecek zararlardır. Örneğin, bir fabrikada ham madde tedarik sürecinin prsedürlerinin belli lmaması, gerekli belgelerin saklanmaması, iletişimin takip edilmemesi, ham maddenin gecikmesine dlayısyla üretimin durmasına sebep labilir. Çalışanlardan Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Çalışanların farkında larak ya da lmadan yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan ve kurumu zarara uğratan risklerdir. Çalışma kurallarının belirlenmemiş lması, iş stresi, fazla mesai, iş eğitimi yetersizliği çalışanların hata yapmasına dlayısıyla kurumun zarara uğramasına sebep labilir. Örneğin, bir fabrikada çalışanlara yeterince dinlenme mlası verilmemesi, iş kazasına ve snuçta da hem çalışanın hem de kurumun zarara uğramasına sebep lacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Örnek Dış Etkenlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurum dışı etkenlerden dlayı luşan risklerdir. Örneğin, bir fabrikanın sn ürünlerini taşıyan ljistik firmasında meydana gelecek aksamalar, siparişlerin müşteriye zamanında gönderilememesine dlayısıyla da kuruluşun zarara uğramasına sebep labilir. Güvenlik Riskleri Güvenlik, bireylerin en temel ihtiyaçlarından biridir. Özellikle de ülke güvenlik riskleri ve siber güvenlik riskleri bireyleri etkileyen ancak bireysel çaba ile bertaraf edilemeyen risklerdir. Bu bölümde Ülke güvenlik riskleri ve siber güvenlik riskleri ele alınacaktır. Ülke Güvenlik Riskleri : Ülke güvenliğinde risk analizi 3 ana başlıkta yapılandırılabilir: Tplumda istismar edilen / edilebilecek hususların tespit edilmesi ve incelenmesi, Ptansiyel suçluların hangi şartlardan etkilenerek suça bulaştıkları hususlarının incelenmesi Savunmasız/zayıf alanların tespit edilmesi ve incelenmesi Diğer bir ifade ile güvenlik risk değerlendirmesi suçun luşmasına etki edebilecek ve (tplum içinde) istismar edilebilecek zayıf ve güçsüz bölgeler üzerinde yapılan bir analiz çalışmasıdır. Bu tehdit faktörleri belirlendikten snra luşma ihtimali ve etkisine göre puanlanır ve gerekli önleyici tedbirler alınır. Siber Güvenlik Riskleri: İnternet, , e-ticaret, e-bankacılık, e-devlet vb. hayatımızın vazgeçilmez kavramları arasındadır. Her gün çeşitli haber kaynaklarında siber suçlar ile ilgili haberlere rastlamaktayız. Bu suçlardan mağdur lan pek çk insan bulunmaktadır. Şekil 7.2 de gösterildiği gibi Siber güvenlik riskleri temel larak tehditler, açıklar ve varlıklardan kaynaklanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Örnek Tehditler Açıklar Varlıklar Şekil 7.2. Siber güvenlik riskleri ve elemanları (In vd., 2005) Tabl 7.3 te bu risk elemanlarına örnekler verilmiştir. Risk elemanlarının sayısı ve etkisi arttıkça risk de artacaktır. Bu risk faktörlerinden hem bu hizmetleri sağlayanlar hem de kullanıcılar zarar görebilir. Dlayısıyla, risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Tabl 7.3. Tehditlerin, açıkların ve varlıkların sınıflandırılması (In vd., 2005) Tehditler Açıklar Varlıklar Netwrk/Fiziksel Dnanım, Yazılım, İletişim Bilgi/Veri Teknik/Çevresel Fiziksel çevre, tesisler Dkümanlar İçerden/Dışardan İnsan/Diğer Kazara/Planlı Siber Güvenlik Riski Yönetsel, dkümansal, Persnel, düzenlemeler Dnanım Yazılım İnsan kaynakları Örneğin, e-bankacılık hizmeti veren bankalar, sistemlerini tehdit eden risk faktörlerini belirlemeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Eknmik, Finansal Riskler Eknmik risk değerlendirme büyük çaplı yatırım kararlarının muhtemel etkilerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmadır. Genellikle yatırım kararı verilmeden önce yapılır. Bazen yatırım kararından snra durum tespiti için de yapılabilir (örneğin; kazalar, felaketler, beklenmedik luşumlar söz knusu lmuşsa). Yatırımları etkileyen bazı eknmik risk faktörleri şunlardır: Yüksek enflasyn Pazar riski Kredi faizlerindeki değişmeler Döviz kurlarındaki değişmeler Talepteki değişmeler Girdi fiyatlarındaki değişmeler Yüksek miktarda gecikmiş ödemeler vb. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Örnek Örnek Eknmik risk dendiğinde çğu zaman parasal snuçlar anlaşılır. Parasal larak ne kadar zararın luşabileceği riskin etkisini belirler. Finansal risk değerlendirme ise kâr ve zarar arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılır. Örneğin, bir sektörde meydana gelen düşüş, diğer sektörleri de etkileyebilir. Eknmik ve finansal risk değerlendirme bütün risk faktörlerinin bir resmini rtaya kymaya çalışmalıdır. Eknmik risk değerlendirme çalışmaları finans sektöründe sıklıkla yapılmaktadır. Yatırımcılar, bir yatırım aracının ptansiyel risklerini bilmek istemektedirler. Hükümetler, belirli sektörleri ldukça etkileyebilecek yatırım prjeleri için (örneğin; yeni yl inşaatı, yeni ticaret anlaşmaları vb.) eknmik risk değerlendirme yapmalıdır. Ekljik, Çevresel, Dğal Riskler Ekljik risk değerlendirme dğanın maruz kaldığı kimyasallar, tprak değişimleri, iklim değişimleri, istilacı türler vb. stres faktörlerinden nasıl etkilendiğinin analiz edilmesidir. Ekljik risk faktörleri şu sebeplerden kaynaklanabilir: Kimyasal atıkların suya, tprağa, havaya karışması Tehlikeli atık bölgeleri Tarım, böcek ilaçları Karbn salınımı Deprem, sel, erzyn, yanardağ patlaması vb. dğal afetler Yeşil alanların azalması Canlı türlerinin azalması vb. Pek çk insanın çevresel kaygıları mevcuttur. Bu kaygılar bitkiler, hayvanlar, eksistemin bütünü ve bizim nlar ile nasıl temasta lduğumuz ile ilgilidir. Örneğin, inşa edilecek bir barajın bağlantılı su kllarındaki balık ppülasynunun nasıl etkileneceği? Ekljik risk değerlendirme çalışması yapılırken ilgili bölgeden ptansiyel riskler için kanıtlar tplanır. Örneğin, yer altı sularından, tpraktan, havadan örnekler alınır. Bu örnekler içinde şüpheli kimyasalların seviyeleri tespit edilir. Bu süreçte gözlem altında lan bölgenin diğer bölgeler ve eksistem ile lan bağlantı ylları araştırılır. Bu bağlantılar ve şüpheli kimyasal seviyeleri dikkate alınarak riskin seviyesi belirlenir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Bireysel Etkinlik Örnek Örnek Tplumsal Alan Riskleri İnsan ssyal bir birey larak hayatının önemli bir bölümünü tplumsal alanlarda (örneğin, kullar, alışveriş merkezleri, metr, asansörler, parklar, hastaneler vb.) geçirmektedir. Ancak bütün bu alanlarda insan hayatı için önemli risk faktörleri mevcuttur. Örneğin, tplumsal alanlarda çalışan klimalarda biriken bakteriler sağlığımız için risk luşturur. İş sağlığı ve güvenliği açısından tplumsal alanlarda çalışanlar için risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Ancak herhangi bir zamanda rda bulunabilecek bütün bireyler için de risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Tplumsal alanlardan srumlu kurumlar bu alanlar için risk değerlendirmesi yapmalıdır. Örneğin, kul yetkililileri, dersliklerde, kridrlarda, kantinlerde, lavablarda vb. yerlerde öğrencilerin hayatı için riskli faktörleri belirlemeli ve tedbir almalıdır. Örneğin, asansörler için risk değerlendirme çalışması yapılırken şu risk faktörleri dikkate alınabilir: Mekanik risk faktörleri (dönen elemanlar, hareketli parçalar vb. kaynaklı riskler) Elektrik risk faktörleri (kısa devre, aşırı yüklenme vb. kaynaklı riskler) Termal risk faktörleri (yangın, patlama vb. kaynaklı riskler) Ergnmik risk faktörleri (erişim, göstergeler, aydınlık vb. kaynaklı riskler) Tplumsal bir alan seçiniz ve herhangi bir anda rda bulanabilecek bir bireyin karşı karşıya kalabileceği risk faktörlerini belirleyiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Örnek Yasal, Plitik Riskler Her bireyin yaşadığı çevrede meydana gelen plitik ve yasal gelişmeler nu mutlaka etkilemektedir. Dlayısıyla bireylerin aldığı kararlar da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu kararlar ile ilgili risk faktörleri şunlar labilir: Yeni yasa teklifleri Yürürlükten kalkan yasalar Kamulaştırmalar İthalat/ihracat ambargları İç savaş Hükûmetlerin düşmesi Plitikaya müdahaleler Bürkrasinin kalitesi Eknmik planlama hataları vb. Dlayısıyla bu risk faktörleri değerlendirildiğinde yapılacak bir yatırımın riskinin yönetilebilir ya da yönetilemez lduğu rtaya çıkacaktır. Şirketler yatırım yaptıkları ülkelerin plitik ve yasal risklerini değerlendirmelidir. Aksi takdirde yatırımları riske girebilir. Bu tür risk değerlendirmeleri yapan kuruluşlar mevcuttur. İşletmeler faaliyet gösterdikleri ülkede plitik istikrarın lmasını ve kendilerine dstça yaklaşılmasını isterler. Ancak bu rtamı her zaman klaylıkla bulamazlar. Bu da plitik risk kavramıyla ifade edilir. Plitik risk, bir ülkedeki plitik kararların ya da plitik ve tplumsal layların kısaca plitik davranışların bir şekilde iş iklimini etkilemesi ile yatırımcıların parasal kayba uğramaları ya da yaptıkları yatırımdan bekledikleri kadar para kazanamamaları larak tanımlanır. İşletmeler bir yurt dışı pazara açılmadan önce ülke ile ilgili plitik risk analizi yapmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Risk değerlendirmesi yapmak aslında riski luşturan lumsuz faktörlerin çözümü için atılmış bir adım demektir. Risk sadece iş kllarına mahsus değildir. Her birey farklı kaynaklardan gelecek risklere maruz kalabilir. Bu sebeple risk değerlendirme çalışmaları farklı alanlarda da yapılmalıdır. Ülkemizde hemen hemen her sektörde risk değerlendirme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Çeşitli kanunlar ile bu çalışmalar zrunlu hâle getirilmiştir. Ancak ihmal edilen alanlar da mevcuttur. Refah seviyesi yüksek tplumlarda sadece temel alanlarda değil, insanı etkileyebilecek her türlü risk faktörü analiz edilmektedir. Bu bölümde de risk değerlendirmenin farklı uygulama alanları ele alınmış ve örnekler verilmiştir. Belirsizlik hayatın bir unsurudur. İnsanğlu günümüzde ve yakın gelecekte belirsizlikler ile yaşamak zrundadır. Dlayısıyla karar verirken risk almak zrundadır. Risk, belirli bir zaman aralığında belirli bir lguyu etkileyen lumsuz faktörlerin etki miktarıdır. Belirsizlik arttıkça risk de artmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Ödev Bir iş klu seçiniz ve risk değerlendirme aşamalarını uygulayınız ve risk değerlendirme frmu hazırlayınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme srularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm snu testi bölümünde etkileşimli larak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi risk ile ilgili larak yanlıştır? a) Belirsizlik arttıkça risk artar. b) Risk zamana bağlı larak değişim gösterebilir. c) İş riskleri diğer risklerden daha önceliklidir. d) Risk, lumsuz faktörlerin lma ihtimali ve şiddeti ile dğru rantılıdır. e) Bilgi ve tecrübe arttıkça risk azalır. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir risk kaynağı değildir? a) İş riskleri b) Çevresel riskler c) Yasal riskler d) Başarı riskleri e) Eknmik riskler I. Çalışanın yaşı II. Çalışanın cinsiyeti III. Çalışanın sağlığı IV. Çalışanın fizyljisi 3. Çalışanlar için risk puanı belirlenirken hangisi ihmal edilebilir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, II, III ve IV 4. Aşağıdakilerden hangisi eknmik risk faktörü değildir? a) Enflasyn b) Teknljideki gelişmeler c) Kredi faizlerindeki değişmeler d) Döviz kurlarındaki değişmeler e) Talepteki değişmeler 5. Aşağıdakilerden hangisi ekljik risk faktörü değildir? a) Ekljik tarımın desteklenmesi b) Arıların azalması c) Çekirge istilası d) Maden havzalarının genişlemesi e) Suni gübre kullanımının artması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 6. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik risklerini azaltmaz? a) Eğitim b) Önleyici tedbirler c) Kamu sptları d) Caydırıcı cezalar e) Bireysel silahlanma 7. Aşağıdakilerden hangisi tplumsal alanlarda luşabilecek risk faktörlerinden biri değildir? a) Genetik hastalıklar b) Kaygan zemin c) Eğitimsiz çalışanlar d) Ergnmik lmayan çcuk parkı yuncakları e) Bzuk gıdalar 8. Aşağıdakilerden hangisi yasal, plitik bir risk faktörüdür? a) Bütçe açığı b) Genel seçimler c) Dğal afetler d) Yeni yatırımlar e) Yüksek iş kazaları 9. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinde yer almaz? a) Risk faktörlerinin belirlenmesi b) Risk faktörlerinin şiddetinin hesaplanması c) Risk faktörlerinin sınıflandırılması d) Risk faktörlerinin lma ihtimalinin belirlenmesi e) Riskin ölçülmesi 10. Aşağıdakilerden hangisi bir perasynel/süreç riski kaynağıdır? a) Bölgesel kalkınma yatırımları b) Kuruluşun ihracat artışı c) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri d) Kullanılan yazılımlardaki srunlar e) Yüksek reklam giderleri Cevap Anahtarı 1.C, 2.D, 3.E, 4.B, 5.A, 6.E, 7.A, 8.B, 9.C, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Andaç, M. (2013). Risk Değerlendirme Rehberi. Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı yayınları. Aydın, K. (2013). Plitik Risk Analizi. Milliyet Gazetesi, Düşünenlerin Düşüncesi Köşesi. Beren, F. (2013). Terörle Mücadelede Risk Yönetimi: 15 Şubat Eylemleri Örnek Olayı. Plis Bilimleri Dergisi, Vl.15(1), ss: EPA, (2014). US, Envirnmental Prtectin Agency web site: In, H.P., Kim, Y.G., Lee, T., Mn, C.J., Jung, Y., Kim, I. (2005). A Security Risk Analysis Mdel fr Infrmatin Systems. D.K. Baik (Ed.): AsiAim2004, LNAI 3398, ss , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Özbilgin, İ.G. (2012). Risk ve Risk Çeşitleri. Türkiye Bilişim Dergisi, Vl:145, ss: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE RİSK TESPİT ETMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RİSK 840UH0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RİSK 840UH0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ RİSK 840UH0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015

TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PROSEDÜRÜ AĞUSTOS 2015 Versiyn: 1.01 TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nin, acil ve beklenmedik

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ HİJYEN SANİTASYON ANKARA 2011 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı