ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE. RİSK YÖNETİMİ Doç. Dr. Banu SOYLU İÇİNDEKİLER HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMA ALANLARI İş Riskleri Değerlendirme Operasynellikleri, Süreç Risklerini Değerlendirme Güvenlik Risklerini Değerlendirme Eknmik, Finansal Riskleri Değerlendirme Ekljik Riskleri Değerlendirme Tplumsal Alan Risklerini Değerlendirme Yasal Riskleri Değerlendirme RİSK YÖNETİMİ Dç. Dr. Banu SOYLU Bu üniteyi çalıştıktan snra; Risk değerlendirme çalışmalarının farklı uygulamaları hakkında bilgi sahibi lacak, Bu alanlarda karşılaşılabilecek risk faktörleri hakkında bilgi sahibi lacak, İnsanı etkileyen risklere daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini kavrayacaksınız. ÜNİTE 7

2 GİRİŞ Belirsizlik, hayatın bir unsurudur. İnsanğlu günümüzde ve yakın gelecekte belirsizlikler ile yaşamak zrundadır. Dlayısıyla karar verirken risk almak zrundadır. Risk belirli bir zaman aralığında belirli bir lguyu etkileyen lumsuz faktörlerin etki miktarıdır. Örneğin, N tane tehlike varsa, lgunun riski (7.1) nlu eşitlikteki gibi hesaplanacaktır. N Risk = i=1 i. faktörün lma ihtimali şiddeti (7.1) Belirsiz faktörler arttıkça risk de artar. Ancak risk, bilgi sayesinde yönetilebilir. Olumsuz faktörler hakkında ne kadar çk bilgimiz lursa, nları önlemek için kadar çk tedbir alacağımızdan dlayı riski düşürmek mümkün lacaktır. Örneğin; bundan 50 yıl önce uçaklar kaza riski yüksek taşıtlardı. Ama günümüzde teknlji, bilgi ve tecrübe sayesinde her türlü tedbirin alınması ile kaza riski ldukça düşük lan bir taşıt lmuştur. Riskin bir diğer özelliği de zamana bağlı larak değişim göstermesidir. Geçmişte riski yüksek lan bir lgunun günümüzde riski düşük labilir. Gelecekte de bütün risk faktörleri rtadan kalkabilir. Risk değerlendirme ise risk faktörlerinin tanımlanması ve etkilerinin rtaya knması sürecidir. Dlayısıyla, risk faktörlerinin tanımlanması aslında riskin azaltılması için bir başlangıçtır. Eğer tanımlama yapılabilmişse tedbir alma aksiynları da başlayacaktır. Risk sadece iş kllarına mahsus değildir. Her birey farklı kaynaklardan gelecek risklere maruz kalabilir. Risk kaynaklarından bazıları Şekil 7.1 deki gibi sınıflandırılabilir. Risk Kaynakları İş Riskleri Operasynel Süreç Riskleri Güvenlik Riskleri Eknmik Finansal Riskler Ekljik Çevresel Dğal Riskler Tplumsal Alanlar Riskleri Yasal Plitik Riskler Şekil 7.1. Risk kaynaklarından bazılarının sınıflandırılması Dlayısıyla bu alanlarda risk değerlendirme çalışması yapmak insanların maruz kalabilecekleri riskler knusunda bilinçlenmesine ve önleyici tedbirler almasına sebep lacaktır. Gelecek bölümlerde Şekil 7.1 de verilen risk kaynakları özellikle de iş riskleri tek tek ele alınacak ve risk değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 Örnek Bireysel Etkinlik Bireysel Etkinlik Şekil 7.1'de verilen risk kaynaklarından her birine örnekler veriniz. İş sağlığı ve güvenliği açısından işler; çk tehlikeli tehlikeli az tehlikeli larak sınıflandırılmıştır. İş Riskleri 6331 sayılı kanunun İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi yönetmeliği ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre işverenler, çalışma rtamının ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak zrundadır. Risk değerlendirmesi, işverenin kurduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Herhangi bir iş klu için risk değerlendirmesi çalışması yaparken iş klu ile ilgili çalışma rtamı, çalışanlar ve yapılan iş ile ilgili bütün tehlikeler tanımlanır. Her bir tehlikenin luşma lasılığı ve şiddeti puanlanır. Ülkemizde hemen hemen her iş klunda risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca iş yerlerini, iş sağlığı ve güvenliği açısından 3 tehlike sınıfına ayırmıştır. İş yeri tehlike sınıfları listesinin tamamı nlu tebliğde bildirilmiştir. Tabl 7.1 de bu sınıflamaya örnekler verilmiştir. Örneğin, madencilik, inşaat ve hastane hizmetleri çk tehlikeli işler iken tahıl yetiştiriciliği, veterinerlik tehlikeli işler sınıfındadır. Tptan/perakende ticaret, mali müşavirlik, knaklama vb. işler ise iş sağlığı ve güvenliği açısından daha az riskli ldukları için az tehlikeli işler sınıfındadır. İşlerin sınıflandırılması işin riski hakkında ön bilgi verebilir ancak bu sınıflandırma kişisel faktörleri dikkate almadığı için risk değerlendirme çalışmalarına temel teşkil etmez. Tabl 7.1'den bir iş klu seçiniz ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike faktörlerini belirleyiniz. Çk tehlikeli işler grubunun karşı karşıya kaldıkları bazı meslek hastalıkları şunlardır; Slunum ylu kanserleri Deri kanserleri İdrar ylu kanserleri Mesleki enfeksiyn hastalıkları... Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Tabl 7.1. İş sağlığı ve güvenliği açısından iş yeri tehlike sınıfları listesi (örnekler) Çk Tehlikeli Taş kömürü madenciliği Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve byama hizmetleri Kâğıt ve mukavva imalatı Tutkal imalatı Çiment imalatı Ham çelik üretilmesi Diş labratuarlarının faaliyetleri Gemilerin ve teknelerin bakım ve narımı Elektrik enerjisi üretimi Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi İnşaat yapım işleri Hava ve su altı ftğrafçılığı faaliyetleri Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri Hastane hizmetleri Kan, sperm ve rgan bankalarının faaliyetleri Tehlikeli Tahıl yetiştiriciliği Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik hâline getirilmesi Kereste imalatı Metalden çatı lukları, çatı kaplamaları vb. imalatı Fiber ptik kablların imalatı Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı Tehlikesiz atıkların tplanması Atık ve hurda tptan ticareti Demir ylu ile şehirlerarası ve şehir içi yük taşımacılığı Evden eve nakliyat Deniz ve kıyı sularında ylcu taşımacılığı Paket ve kli gibi kargların tplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri Veterinerlik hizmetleri Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri Az Tehlikeli Hamur tatlıları imalatı Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve narımı Belirli bir ürünün satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret Rady, TV, psta yluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Demir ylu ile şehirler arası ylcu taşımacılığı Kara ylu ylcu taşımacılığı Otyl, tünel ve köprü işletmeciliği Otel vb. knaklama yerlerinin faaliyetleri Seyyar yemek servisi faaliyetleri Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması Sinema filmi gösterim faaliyetleri Rady/TV yayıncılığı Kablsuz telekmünikasyn faaliyetleri Bilgisayar prgramlama faaliyetleri Mali müşavirlik hizmetleri Binaların genel temizliği Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri Siyasi kuruluşların faaliyetleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Bireysel Etkinlik Bir tehlikeden kaynaklanan riski nasıl değerlendirebiliriz? Yukarıda (7.1) numaralı eşitlikte riski, tehlike faktörlerinin lma ihtimali ile şiddetinin çarpımı larak tanımlamıştık. Risk değerlendirme rehberinde risk, düşük (1), rta (2), yüksek (3) larak puanlamıştır. Tabl 7.2 de risk değerlendirme puanlarına örnek verilmiştir. Tabl 7.2. Risk değerlendirme puanları Şiddet Küçük çapta Orta çapta yaralanma Büyük zarar Olma ihtimali yaralanma Çk seyrek Düşük (1) Düşük (1) Orta (2) Orta sıklıkta Düşük (1) Orta (2) Yüksek (3) Çk sık Orta (2) Yüksek (3) Yüksek (3) Tabl 7.2 deki kavramlar şu şekilde açıklanmaktadır: Tehlikenin lma ihtimali Şiddeti Çk seyrek: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca gerçekleşmeyebilir. Orta sıklıkta: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca sadece birkaç kez gerçekleşebilir. Çk sık: Bir işçinin mesleki kariyeri byunca defalarca gerçekleşebilir. Küçük çapta yaralanma: Uzun süreli rahatsızlık vermeyen kazalar ve hastalıklar (örneğin; küçük çizikler, göz tahrişleri, baş ağrıları vb.) Orta çapta yaralanma: İş günü kaybı ile snuçlanan kazalar ve hastalıklar (örneğin; yaralanmalar, basit kırıklar, incinmeler, vücudun bir bölümünde ikinci derece yanıklar, cilt alerjileri vb.) Büyük zarar: Ağır ve kalıcı rahatsızlıklara neden lan kazalar ve hastalıklar (örneğin; ölümler, ampütasyn-kesilmeler, uzuv kayıplı kırıklar, kanser, vücudun büyük bir bölümünde ikinci ya da üçüncü derece yanıklar vb.) Bir tehlikeden kaynaklanan riskin kabul edilebilir ya da kabul edilemez lduğuna karar verirken işçilerin, cinsiyet, yaş ve sağlıkları dikkate alınmalıdır. Genelde yüksek risk kabul edilemezdir. Kabul edilebilir/edilemez bütün riskler için her zaman önlem alınmalıdır. Bir önceki bireysel etkinlikte belirlediğiniz iş klu ve tehlike faktörlerinin Tabl 7.2'de verilen risk puanına karar veriniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Örnek Örnek Örnek Operasynel/Süreç riskleri genellikle; sistem süreç çalışan dış etken kaynaklıdır. Operasynel/Süreç Riskleri Operasynel/süreç riskleri bireylerden ziyade kurum ve kuruluşların karşılaştığı risklerdir. Genel larak yetersiz sistemler, iç süreçler, çalışanlar ve dış etkenler snucu rtaya çıkan ve zarara uğratan risklerdir. İş risklerinde lduğu gibi perasynel/süreç risklerini de değerlendirebilmek için tehlike faktörleri belirlenmeli, lma ihtimali ve şiddeti tespit edilmeli ve riski puanlanmalıdır. Operasynel/süreç riskleri aşağıda belirtilen faktörlerden kaynaklanabilir; Sistemlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurum ve kuruluşlar müşterilere daha iyi hizmet verebilmek, rekabet üstünlüğü ve pazar payı artırmak için çeşitli sistemler kurmaktadır. Ancak bu sistemlerde luşabilecek arıza, gecikme ve hatalar kurumların zarar görmesine neden labilir. Örneğin, bir fabrikada stk bilgi sisteminde meydana gelecek bir arıza, üretim planının aksamasına ve siparişlerin yetiştirilememesine sebep labilir. Süreçlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurumun süreçlerinin işleyişi ile ilgili prsedürlerin lmaması snucu luşabilecek zararlardır. Örneğin, bir fabrikada ham madde tedarik sürecinin prsedürlerinin belli lmaması, gerekli belgelerin saklanmaması, iletişimin takip edilmemesi, ham maddenin gecikmesine dlayısyla üretimin durmasına sebep labilir. Çalışanlardan Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Çalışanların farkında larak ya da lmadan yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan ve kurumu zarara uğratan risklerdir. Çalışma kurallarının belirlenmemiş lması, iş stresi, fazla mesai, iş eğitimi yetersizliği çalışanların hata yapmasına dlayısıyla kurumun zarara uğramasına sebep labilir. Örneğin, bir fabrikada çalışanlara yeterince dinlenme mlası verilmemesi, iş kazasına ve snuçta da hem çalışanın hem de kurumun zarara uğramasına sebep lacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Örnek Dış Etkenlerden Kaynaklanan Operasynel/Süreç Riskleri: Kurum dışı etkenlerden dlayı luşan risklerdir. Örneğin, bir fabrikanın sn ürünlerini taşıyan ljistik firmasında meydana gelecek aksamalar, siparişlerin müşteriye zamanında gönderilememesine dlayısıyla da kuruluşun zarara uğramasına sebep labilir. Güvenlik Riskleri Güvenlik, bireylerin en temel ihtiyaçlarından biridir. Özellikle de ülke güvenlik riskleri ve siber güvenlik riskleri bireyleri etkileyen ancak bireysel çaba ile bertaraf edilemeyen risklerdir. Bu bölümde Ülke güvenlik riskleri ve siber güvenlik riskleri ele alınacaktır. Ülke Güvenlik Riskleri : Ülke güvenliğinde risk analizi 3 ana başlıkta yapılandırılabilir: Tplumda istismar edilen / edilebilecek hususların tespit edilmesi ve incelenmesi, Ptansiyel suçluların hangi şartlardan etkilenerek suça bulaştıkları hususlarının incelenmesi Savunmasız/zayıf alanların tespit edilmesi ve incelenmesi Diğer bir ifade ile güvenlik risk değerlendirmesi suçun luşmasına etki edebilecek ve (tplum içinde) istismar edilebilecek zayıf ve güçsüz bölgeler üzerinde yapılan bir analiz çalışmasıdır. Bu tehdit faktörleri belirlendikten snra luşma ihtimali ve etkisine göre puanlanır ve gerekli önleyici tedbirler alınır. Siber Güvenlik Riskleri: İnternet, , e-ticaret, e-bankacılık, e-devlet vb. hayatımızın vazgeçilmez kavramları arasındadır. Her gün çeşitli haber kaynaklarında siber suçlar ile ilgili haberlere rastlamaktayız. Bu suçlardan mağdur lan pek çk insan bulunmaktadır. Şekil 7.2 de gösterildiği gibi Siber güvenlik riskleri temel larak tehditler, açıklar ve varlıklardan kaynaklanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Örnek Tehditler Açıklar Varlıklar Şekil 7.2. Siber güvenlik riskleri ve elemanları (In vd., 2005) Tabl 7.3 te bu risk elemanlarına örnekler verilmiştir. Risk elemanlarının sayısı ve etkisi arttıkça risk de artacaktır. Bu risk faktörlerinden hem bu hizmetleri sağlayanlar hem de kullanıcılar zarar görebilir. Dlayısıyla, risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Tabl 7.3. Tehditlerin, açıkların ve varlıkların sınıflandırılması (In vd., 2005) Tehditler Açıklar Varlıklar Netwrk/Fiziksel Dnanım, Yazılım, İletişim Bilgi/Veri Teknik/Çevresel Fiziksel çevre, tesisler Dkümanlar İçerden/Dışardan İnsan/Diğer Kazara/Planlı Siber Güvenlik Riski Yönetsel, dkümansal, Persnel, düzenlemeler Dnanım Yazılım İnsan kaynakları Örneğin, e-bankacılık hizmeti veren bankalar, sistemlerini tehdit eden risk faktörlerini belirlemeli ve gerekli tedbirleri almalıdır. Eknmik, Finansal Riskler Eknmik risk değerlendirme büyük çaplı yatırım kararlarının muhtemel etkilerini değerlendirmek üzere yapılan çalışmadır. Genellikle yatırım kararı verilmeden önce yapılır. Bazen yatırım kararından snra durum tespiti için de yapılabilir (örneğin; kazalar, felaketler, beklenmedik luşumlar söz knusu lmuşsa). Yatırımları etkileyen bazı eknmik risk faktörleri şunlardır: Yüksek enflasyn Pazar riski Kredi faizlerindeki değişmeler Döviz kurlarındaki değişmeler Talepteki değişmeler Girdi fiyatlarındaki değişmeler Yüksek miktarda gecikmiş ödemeler vb. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Örnek Örnek Eknmik risk dendiğinde çğu zaman parasal snuçlar anlaşılır. Parasal larak ne kadar zararın luşabileceği riskin etkisini belirler. Finansal risk değerlendirme ise kâr ve zarar arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılır. Örneğin, bir sektörde meydana gelen düşüş, diğer sektörleri de etkileyebilir. Eknmik ve finansal risk değerlendirme bütün risk faktörlerinin bir resmini rtaya kymaya çalışmalıdır. Eknmik risk değerlendirme çalışmaları finans sektöründe sıklıkla yapılmaktadır. Yatırımcılar, bir yatırım aracının ptansiyel risklerini bilmek istemektedirler. Hükümetler, belirli sektörleri ldukça etkileyebilecek yatırım prjeleri için (örneğin; yeni yl inşaatı, yeni ticaret anlaşmaları vb.) eknmik risk değerlendirme yapmalıdır. Ekljik, Çevresel, Dğal Riskler Ekljik risk değerlendirme dğanın maruz kaldığı kimyasallar, tprak değişimleri, iklim değişimleri, istilacı türler vb. stres faktörlerinden nasıl etkilendiğinin analiz edilmesidir. Ekljik risk faktörleri şu sebeplerden kaynaklanabilir: Kimyasal atıkların suya, tprağa, havaya karışması Tehlikeli atık bölgeleri Tarım, böcek ilaçları Karbn salınımı Deprem, sel, erzyn, yanardağ patlaması vb. dğal afetler Yeşil alanların azalması Canlı türlerinin azalması vb. Pek çk insanın çevresel kaygıları mevcuttur. Bu kaygılar bitkiler, hayvanlar, eksistemin bütünü ve bizim nlar ile nasıl temasta lduğumuz ile ilgilidir. Örneğin, inşa edilecek bir barajın bağlantılı su kllarındaki balık ppülasynunun nasıl etkileneceği? Ekljik risk değerlendirme çalışması yapılırken ilgili bölgeden ptansiyel riskler için kanıtlar tplanır. Örneğin, yer altı sularından, tpraktan, havadan örnekler alınır. Bu örnekler içinde şüpheli kimyasalların seviyeleri tespit edilir. Bu süreçte gözlem altında lan bölgenin diğer bölgeler ve eksistem ile lan bağlantı ylları araştırılır. Bu bağlantılar ve şüpheli kimyasal seviyeleri dikkate alınarak riskin seviyesi belirlenir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Bireysel Etkinlik Örnek Örnek Tplumsal Alan Riskleri İnsan ssyal bir birey larak hayatının önemli bir bölümünü tplumsal alanlarda (örneğin, kullar, alışveriş merkezleri, metr, asansörler, parklar, hastaneler vb.) geçirmektedir. Ancak bütün bu alanlarda insan hayatı için önemli risk faktörleri mevcuttur. Örneğin, tplumsal alanlarda çalışan klimalarda biriken bakteriler sağlığımız için risk luşturur. İş sağlığı ve güvenliği açısından tplumsal alanlarda çalışanlar için risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Ancak herhangi bir zamanda rda bulunabilecek bütün bireyler için de risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Tplumsal alanlardan srumlu kurumlar bu alanlar için risk değerlendirmesi yapmalıdır. Örneğin, kul yetkililileri, dersliklerde, kridrlarda, kantinlerde, lavablarda vb. yerlerde öğrencilerin hayatı için riskli faktörleri belirlemeli ve tedbir almalıdır. Örneğin, asansörler için risk değerlendirme çalışması yapılırken şu risk faktörleri dikkate alınabilir: Mekanik risk faktörleri (dönen elemanlar, hareketli parçalar vb. kaynaklı riskler) Elektrik risk faktörleri (kısa devre, aşırı yüklenme vb. kaynaklı riskler) Termal risk faktörleri (yangın, patlama vb. kaynaklı riskler) Ergnmik risk faktörleri (erişim, göstergeler, aydınlık vb. kaynaklı riskler) Tplumsal bir alan seçiniz ve herhangi bir anda rda bulanabilecek bir bireyin karşı karşıya kalabileceği risk faktörlerini belirleyiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Örnek Yasal, Plitik Riskler Her bireyin yaşadığı çevrede meydana gelen plitik ve yasal gelişmeler nu mutlaka etkilemektedir. Dlayısıyla bireylerin aldığı kararlar da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu kararlar ile ilgili risk faktörleri şunlar labilir: Yeni yasa teklifleri Yürürlükten kalkan yasalar Kamulaştırmalar İthalat/ihracat ambargları İç savaş Hükûmetlerin düşmesi Plitikaya müdahaleler Bürkrasinin kalitesi Eknmik planlama hataları vb. Dlayısıyla bu risk faktörleri değerlendirildiğinde yapılacak bir yatırımın riskinin yönetilebilir ya da yönetilemez lduğu rtaya çıkacaktır. Şirketler yatırım yaptıkları ülkelerin plitik ve yasal risklerini değerlendirmelidir. Aksi takdirde yatırımları riske girebilir. Bu tür risk değerlendirmeleri yapan kuruluşlar mevcuttur. İşletmeler faaliyet gösterdikleri ülkede plitik istikrarın lmasını ve kendilerine dstça yaklaşılmasını isterler. Ancak bu rtamı her zaman klaylıkla bulamazlar. Bu da plitik risk kavramıyla ifade edilir. Plitik risk, bir ülkedeki plitik kararların ya da plitik ve tplumsal layların kısaca plitik davranışların bir şekilde iş iklimini etkilemesi ile yatırımcıların parasal kayba uğramaları ya da yaptıkları yatırımdan bekledikleri kadar para kazanamamaları larak tanımlanır. İşletmeler bir yurt dışı pazara açılmadan önce ülke ile ilgili plitik risk analizi yapmalıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Özet Risk değerlendirmesi yapmak aslında riski luşturan lumsuz faktörlerin çözümü için atılmış bir adım demektir. Risk sadece iş kllarına mahsus değildir. Her birey farklı kaynaklardan gelecek risklere maruz kalabilir. Bu sebeple risk değerlendirme çalışmaları farklı alanlarda da yapılmalıdır. Ülkemizde hemen hemen her sektörde risk değerlendirme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Çeşitli kanunlar ile bu çalışmalar zrunlu hâle getirilmiştir. Ancak ihmal edilen alanlar da mevcuttur. Refah seviyesi yüksek tplumlarda sadece temel alanlarda değil, insanı etkileyebilecek her türlü risk faktörü analiz edilmektedir. Bu bölümde de risk değerlendirmenin farklı uygulama alanları ele alınmış ve örnekler verilmiştir. Belirsizlik hayatın bir unsurudur. İnsanğlu günümüzde ve yakın gelecekte belirsizlikler ile yaşamak zrundadır. Dlayısıyla karar verirken risk almak zrundadır. Risk, belirli bir zaman aralığında belirli bir lguyu etkileyen lumsuz faktörlerin etki miktarıdır. Belirsizlik arttıkça risk de artmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Ödev Bir iş klu seçiniz ve risk değerlendirme aşamalarını uygulayınız ve risk değerlendirme frmu hazırlayınız. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme srularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm snu testi bölümünde etkileşimli larak cevaplayabilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi risk ile ilgili larak yanlıştır? a) Belirsizlik arttıkça risk artar. b) Risk zamana bağlı larak değişim gösterebilir. c) İş riskleri diğer risklerden daha önceliklidir. d) Risk, lumsuz faktörlerin lma ihtimali ve şiddeti ile dğru rantılıdır. e) Bilgi ve tecrübe arttıkça risk azalır. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir risk kaynağı değildir? a) İş riskleri b) Çevresel riskler c) Yasal riskler d) Başarı riskleri e) Eknmik riskler I. Çalışanın yaşı II. Çalışanın cinsiyeti III. Çalışanın sağlığı IV. Çalışanın fizyljisi 3. Çalışanlar için risk puanı belirlenirken hangisi ihmal edilebilir? a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, II ve III e) I, II, III ve IV 4. Aşağıdakilerden hangisi eknmik risk faktörü değildir? a) Enflasyn b) Teknljideki gelişmeler c) Kredi faizlerindeki değişmeler d) Döviz kurlarındaki değişmeler e) Talepteki değişmeler 5. Aşağıdakilerden hangisi ekljik risk faktörü değildir? a) Ekljik tarımın desteklenmesi b) Arıların azalması c) Çekirge istilası d) Maden havzalarının genişlemesi e) Suni gübre kullanımının artması Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 6. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik risklerini azaltmaz? a) Eğitim b) Önleyici tedbirler c) Kamu sptları d) Caydırıcı cezalar e) Bireysel silahlanma 7. Aşağıdakilerden hangisi tplumsal alanlarda luşabilecek risk faktörlerinden biri değildir? a) Genetik hastalıklar b) Kaygan zemin c) Eğitimsiz çalışanlar d) Ergnmik lmayan çcuk parkı yuncakları e) Bzuk gıdalar 8. Aşağıdakilerden hangisi yasal, plitik bir risk faktörüdür? a) Bütçe açığı b) Genel seçimler c) Dğal afetler d) Yeni yatırımlar e) Yüksek iş kazaları 9. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinde yer almaz? a) Risk faktörlerinin belirlenmesi b) Risk faktörlerinin şiddetinin hesaplanması c) Risk faktörlerinin sınıflandırılması d) Risk faktörlerinin lma ihtimalinin belirlenmesi e) Riskin ölçülmesi 10. Aşağıdakilerden hangisi bir perasynel/süreç riski kaynağıdır? a) Bölgesel kalkınma yatırımları b) Kuruluşun ihracat artışı c) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri d) Kullanılan yazılımlardaki srunlar e) Yüksek reklam giderleri Cevap Anahtarı 1.C, 2.D, 3.E, 4.B, 5.A, 6.E, 7.A, 8.B, 9.C, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR Andaç, M. (2013). Risk Değerlendirme Rehberi. Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı yayınları. Aydın, K. (2013). Plitik Risk Analizi. Milliyet Gazetesi, Düşünenlerin Düşüncesi Köşesi. Beren, F. (2013). Terörle Mücadelede Risk Yönetimi: 15 Şubat Eylemleri Örnek Olayı. Plis Bilimleri Dergisi, Vl.15(1), ss: EPA, (2014). US, Envirnmental Prtectin Agency web site: In, H.P., Kim, Y.G., Lee, T., Mn, C.J., Jung, Y., Kim, I. (2005). A Security Risk Analysis Mdel fr Infrmatin Systems. D.K. Baik (Ed.): AsiAim2004, LNAI 3398, ss , Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Özbilgin, İ.G. (2012). Risk ve Risk Çeşitleri. Türkiye Bilişim Dergisi, Vl:145, ss: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Kimya Y.Müh. SİBEL EBİLLER TANIMLAR Tehlike nedir? Risk nedir? Neden/nasıl bir risk değerlendirmesi yapmalıyım? Bir risk değerlendirmesini nasıl yapabilirim?

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Risk Yönetimi. Örnek olarak bir yatırımcının şu iki senaryodan birini seçmek durumunda olduğunu düşünelim:

Risk Yönetimi. Örnek olarak bir yatırımcının şu iki senaryodan birini seçmek durumunda olduğunu düşünelim: Karar Verme ve Risk Yönetimi Risk Yönetimi 1. Riskten Kaçınma (Risk Avoidance - Risk Aversion) Riskten kaçınma, riskli olan yerine, daha güvenli bir seçeneği tercih etme eğilimini işaret eden bir risk

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları. Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül

Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları. Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları Prf. Dr. R. Tamay Başağaç Gül Sru(n) 1: Diplmamı satabilir, keyfime bakabilir miyim acaba? Hayvan haklarına saygısızlık Mevzuata uymama

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi

Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Sektöründe İş Hijyeninin Önemi Tarım Çalışanlarının İşyeri Ortam Koşulları Tarım sektörü, erken ölüm, yaralanma ve hastalık açısından inşaat ve madencilikten sonra en tehlikeli üçüncü iş koludur.

Detaylı

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com

IWE 2015 FUAR SONU RAPORU. İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. www.istanbulwaterexpo.com IWE 2015 İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknljileri Fuarı ve Knferansı FUAR SONU RAPORU www.istanbulwaterexp.cm Akıllı Su Çözümleri IWE Istanbul Water Exp 2015, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

TERÖRÜN TARİHİ. Meryem Tuğçe Turan

TERÖRÜN TARİHİ. Meryem Tuğçe Turan TERÖRÜN TARİHİ Meryem Tuğçe Turan Terörün başlangıç tarihi uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Tarihin değişik zamanlarında değişik amaçlar için kullanılan terör, günümüzde özellikle sıcak savaş snrasında

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans

Hata /Kaza. İstenen sonuca gidiş istenen performans HASTA GÜVENLİĞİ Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin sunum süresince hastaya zarar verilmesini önlemek amacıyla kuruluş ve çalışanlar tarafından alınan önlemlerdir Amaç hataları

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi

KURUMSAL WEB TASARIM Proje Teklifi KURUMSAL WEB TASARIM Prje Teklifi Teklifi Veren: Celil CAN Teklif Tarihi: 07.01.2015 Karadeniz Mh. General Aldğan Cd. N 49 / 1 Gazismanpaşa, İstanbul www.celilcan.cm - bilgi@celilcan.cm Firma : Yetkili

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU

TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU TEKSTİL İŞL.SAN.TİC.A.Ş RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU RİSK ANALİZ NO: 0001 RİSK ANALİZ TARİHİ: BÖLÜM: KİMYASAL DEPO VE BOYA MUTFAKLARI BÖLÜMÜ TEH. TEHLİKE FAALİYET / KİMLER RİSK KORUMA İHTİMAL ŞİDDET

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI PROJE YAPIM YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ 09071023 TUBA NUR BAZ PROJE YÖNETİMİNİN BİLGİ ALANLARI - ENTEGRASYON YÖNETİMİ - KAPSAM

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sağlık hizmetleri.. Birbirine ulalı binlerce sürecin oluşturduğu bir sistem içindeyiz..

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

Aile içinde şiddet nedir?

Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet aşağıdakileri içerir: fiziksel zarar cinsel saldırı duygusal ve psikljik taciz sözlü taciz size veya başkalarına karşı şiddet tehdidi gizlice takip etmek paranızı

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU

UZAKTAN EĞİTİM. Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve. Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitime Giriş ve Kavramsal Çerçeve Ezgi ATALAY-Alim KAVUKOĞLU İçerik 1. Eğitim ve Öğretim Teknljisi 1.1 Bireysel Öğretim teknljileri 1.1.1 Mikr öğretim teknljileri 1.1.2 Prgramlı

Detaylı

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr KAMU KURUMLARINDA BİLG İ YÖNETİMİ İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gv.tr ÖZET: Sanayi tplumundan bilgi tplumuna dğru geçişin yaşandığ ı günümüzde, Bu

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı