ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ"

Transkript

1 ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ

2

3 ORA E LENCE MERKEZ 3 x 2000 kva CAT G3516C Model Gaz Jeneratörü 3 x Broad Marka Direkt Etkili Egzoz Absorbsiyonlu Chiller (her biri 1280 kw so utma kapasiteli) 1 x Broad Marka Tek Etkili S cak Sulu Absorbsiyonlu Chiller (1845 kw so utma kapasitesi) 3 x Baltimore Marka So utma Kulesi (2400 kw so utma kapasitesi) 1 x Baltimore Marka So utma Kulesi (4524 kw so utma kapasitesi) 4 x 2250 kva CAT 3516B + 1 x 1875 kva CAT 3516B + 1 x 1690 kva CAT x 810 kva CAT x Senkronizasyon Panosu 10 x fialter Panosu 21 x Areva Marka Da t m Panosu (630 kv^ dan 2500 kva ya) 33 x Metal Clad Orta Gerilim Hücresi 19 x Metal Enclosed Orta Gerilim Hücresi Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %45.7 Toplam Verimi : %86.4 HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, toplam 216 m3/hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, k fl n s tmada yaz n 1845 kw so utma kapasiteli tek etkili chillerde so utma suyu eldesinde kullan l yor. Egzost hatt nda her biri 1280 kw olan 3 adet çift etkili absorbsiyonlu chiller yer almaktad r. Bu chillerlerin toplam so utma kapasitesi 3840 kw, toplam s tma kapasitesi ise 2520 kw t r. Üretilen enerji k fl n s tmada yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Kompleks içerisindeki tüm enerji alyap s (trijenerasyon sistemi, dizel jeneratörler, senkronizasyon sistemi, orta gerilim flalt sistemi) Borusan taraf ndan sa lanm flt r. S cak su ve so uk su iletimi için borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 80dBA ses seviyesi elde edildi. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

4 SAB HA GÖKÇEN HAVAALANI 2xG3520C 6300V / 2000 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.1 Is l Verim : %45.9 Toplam Verimi : %86 HT devresi vas tas yla, 2022 kw s geri kazan m sa lanmakta, 80-87,1 C girifl/ç k fl flartlar nda, 254 m3/hr s cak su üretilmektedir. Üretilen s cak su, at k s kazan na seri ba lanarak k fl n konfor s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan at k s s cak su kazanlar ndan kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 87,1 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n konfor s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Sistemin toplam so utma gücü kw olup 12-7 C girifl/ç k fl flartlar nda, 528 m3/hr so uk su sa lanmaktad r. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

5 KESK NO LU TAVUKÇULUK KESK NO LU TAVUKÇULUK KES M FABR KASI B NA Ç UYGULAMA VE MEVCUT YERLEfi M OLANAKLARININ 3xG3516B 400V / 1165 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %39.2 Is l Verim : %48.1 Toplam Verimi : %87.3 LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda toplam 351 kw, HT devresi vas tas yla C girifl/ç k fl flartlar nda toplam 1758 kw s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s buhar kazan ndan 10 bar bas nçta toplam 2775 kg/h buhar üretilmektedir. Konteyner içi yerleflim çift katl olarak yap lm flt r. KESK NO LU TAVUKÇULUK V OL FABR KASI 3xG3520C 400V / 2000 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.1 Is l Verim : %45.9 Toplam Sistem Verimi : %86.0 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 14 m3/hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda üretilen 464 C s cakl nda kg/h debideki egzoz gaz proseste kurutma havas olarak kullan lmaktad r. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r.

6 ORK DE YA 1xG3516C 400V / 1605 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %41.4 Is l Verim : %45.6 Toplam Verimi : %87 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 12 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s buhar kazan ndan 12 bar bas nçta 1350 kg/h buhar üretilmektedir. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Is geri kazan m buhar kazan jeneratör üzerinde platform üzerine yerlefltirilmifltir. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

7 ODE YALITIM 1xG3520E 400V / 2035 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %42.1 Is l Verim : %45 Toplam Verimi : %87.1 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 15 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n ya kazan ndan 777 kw s geri kazan m sa lan yor. K zg n ya kazan C girifl/ç k fl flartlar nda çal flmakta izolasyon malzemesi üretim prosesinde kullan lmaktad r. Konteyner içi yerleflim çift katl olarak yap lm flt r.

8 MARDAN PALACE OTEL 1xG3516B 400V + 1xG3516B 400V / 1165ekW ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %88.7 En önemli örnek projelerimizden biri Mardan Otel hakk nda: m 2 alana kurulu, toplam 560 odadan oluflmakta olup, yatak kapasitesi 1250 dir. Antalya ya 25 km, Antalya Havaliman na 15 km uzakl ktad r. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 47 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, at k s kazan na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 10 ton l k su sa lanabiliyor. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 750 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 80 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda kullan l yor. Konteyner yerleflim olarak uygulama yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 216 m 3 lük bir hacme yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. (müflteri kapsam ) Sonraki senede 1 adet G3516B model gaz jeneratörü tek katl konteyner içerisinde sahaya yerlefltirildi, mevcut kazana ba lant s yap ld. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

9 FOUR SEASONS OTEL 1xG3516B 400V / 1165ekW Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %88.7 En önemli örnek projelerimizden biri Four Seasons hakk nda: stanbul Bo az na yaklafl k 190 metre cephesi olan proje alan m 2 dir. Proje kapsam nda 166 oda ve 390 yatak kapasitesine sahip, befl y ld zl delüks otel, 506 araçl k kapal otopark, 2 adet balo salonu, toplant salonlar, SPA, havuz, restaurant ve barlar ile m 2 idari ve servis alanlar mevcuttur. HT devresi vas tas yla, 86-92,5 C girifl/ç k fl flartlar nda, 76 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, at k s kazan na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 12 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan ma haz r. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 840 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 92.5 C gelen s cak su 102 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 96 m 3 lük bir hacime yerlefltirildi. S cak su iletimi için (sekonder hatlar ), kazan dairesi ile motor aras nda borulama sa land. Kuru - yat k tip so utma grubu yerine deniz suyu so utma sistemi kuruldu. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. (müflteri kapsam ) Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

10 OTEL POLAT RENAISSANCE 1xG3516C 400V / 1584ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %41 Is l Verim : %41.2 Toplam Verimi : %82.2 En önemli örnek projelerimizden biri Polat Renaissance hakk nda: Toplam 416 odadan oluflmakta olup, 17 suit oda, 18 junior suit, 70 ba lantılı oda, 1 engelli odası, 72 sigara içilmeyen oda, 50 executive oda, 1 presidential suit, deniz ve flehir manzarası bulunmaktadır. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 30 ton s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak otel s tmas nda kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 9.9 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan m suyu olarak kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan 12bar kapasiteli buhar kazan ile saatte 1100kg buhar üretimi sa lan yor. Üretilen buhar, otel çamafl rhanesinde kullan l yor. Tüketim olmamas durumunda buhar bir eflanjör yard m yla s cak suya çevriliyor ve otel s tmas için kullan l yor. Bina içi yerleflim iki katl olarak yap lm flt r. Alt katta gaz motoru, s de ifltirici grup ve kontrol sistemi yer al rken, üst katta at k s kazan ve yard mc ekipmanlar bulunuyor. Sistem, buhar kazan dahil 470 m 3 lük bir alana yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Y lda 6255 ton CO 2 Emisyon Kazanc sa land.

11 GRAND ANKARA RIXOS 1xG3520C 400V / 2000ekW Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %41.5 Is l Verim : %45.5 Toplam Verimi : %87 En önemli örnek projelerimizden biri Grand Ankara Rixos hakk nda: Grand Ankara Rixos'da 129'u standart, 20'si grand suit, 64'ü köfle, bir executive suit ve bir kral dairesi olmak üzere 215 oda bulunmaktad r. Grand Ankara ve Anadolu isimli iki balo salonu bulunan otelde, iki konferans salonu ve 12 adet toplant odas tasarland. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 119 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 12 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan m suyu olarak kullan labilmektedir. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 1100 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 87 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 672 m 3 'lük bir hacime yerlefltirildi. S cak su iletimi için (sekonder hatlar ), 4 kat yukar daki kazan dairesi ile motor aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

12 CONRAD OTEL 1xG3516C 400V / 1584ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %41 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %89 En önemli örnek projelerimizden biri Conrad Hotel hakk nda: 14 katta flehir ya da bo az manzaral 590 misafir odas dahilinde; 1 presidential suit, 1 ambassador suit ve 1 royal suit olmak üzere toplam 35 suit, 79 executive oda, 160 business oda yer almaktad r. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 30 ton s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak otel s tmas nda kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 9.9 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, aç k hava havuz suyu s tmas nda kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan 10bar kapasiteli buhar kazan ile saatte 1100kg buhar üretimi sa lan yor. Üretilen buhar, otel çamafl rhanesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap ld. Sistem, buhar kazan dahil 127 m 3 'lük bir alana yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), yaklafl k 200m mesafedeki motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Y lda 6255 ton CO 2 Emisyon Kazanc sa land. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

13 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI F RMA BÖLGE MODEL ADET GÜÇ TOPLAM GÜÇ YIL (MWe) (MWe) Pisa Tekstil ve Boya Fabrikalar A.fi. Yenibosna - STANBUL G Ege Seramik A.fi. ZM R Solar T Ultafl Entegre Boya Kasar Ltd. fiti. Maslak - STANBUL G Tüp Merserize Boya, Kasar ve Apre San. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL G Tüp Merserize Boya, Kasar ve Apre San. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL Solar T Sönmez Filament A.fi. BOSB - BURSA G Do ufl Tekstil flletmeleri San.ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G Sarkuysan Bak r A.fi. Gebze - KOCAEL G Nury ld z Tekstil A.fi. Güneflli - STANBUL G Atlas Hal c l k flletmeleri A.fi. Çorlu - TEK RDA G stanbul Demir Çelik ve zabe San. A.fi. Mahmutbey - STANBUL G Türk Henkel A.fi. Gebze - KOCAEL G Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G OHS nflaat SAMSUN G Bahariye Mensucat San.Tic. A.fi. Güneflli - STANBUL G Eczac bafl Baxter Maslak - STANBUL G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G Botafl - CS4 Seçköy - BURSA G Ayd n Mensucat Döflemelik Kumafl San. Ve Tic. A.fi. kitelli - STANBUL G Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G Tanr verdi Dokuma Apre ve Boyama San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B Aktin Tekstil A.fi. Çorlu - TEK RDA G3520B Çelik Halat ve Tel Sanayi A.fi. ZM T G3516B Süper-Boy Boya Kasar Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. K raç - STANBUL G Akman Tekstil Tic. Ve San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3520B Mercedes-Benz Türk A.fi. Had mköy - STANBUL G3520C Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G3520C N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G Botafl Nehir Boya Emprime San.ve Tic. A.fi. Çerkezköy - TEK RDA G3516B Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B Küçükçal k Tekstil San. Ve Tic. A.fi. negöl OSB - BURSA G3520C Else Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Ero lu Giyim San. ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B fi k Makas Giyim San. ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Melike Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. GAZ ANTEP G3516C Ormet Aktobe - Kazakistan G3520C T Enerji Üretim A.fi. (Conrad Hotel) Befliktafl- STANBUL G3516C Kil-San Kil San. Ve Tic. A.fi. Eyüp - STANBUL G3516C Misis Apre Tekstil Boya San. ve Tic. A.fi. ADANA G3516C Tolkin NefteGas Atyrau - Kazakistan G3516B Coca Cola Bottlers Almaty - Kazakistan G3520C

14 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI F RMA BÖLGE MODEL ADET GÜÇ TOPLAM GÜÇ YIL (MWe) (MWe) Kurto lu Bak r Kurflun San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Anel Elektrik (Four Seasons Hotel Boshporus) Befliktafl- STANBUL G3516B Mardan Palace Hotel ANTALYA G3516B Bazis Kazakistan G3516B TPAO Nusaybin - MARD N G Mauri Maya San. A.fi. Band rma - BALIKES R G3520C Bahç van G da San. Ve Tic. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL G3516B Çelikler Taahhüt nflaat ve Sanayi A.fi. (Grand Ankara Rixos) ANKARA G3520C Aytafl Alç nflaat Malz. ve nflaat Maden Sanayi Ticaret A.fi. ANKARA G3516C Kazturkmunay Almaty - Kazakistan G3412 TA Pepsi Cola Almaty - Kazakistan G3520C Ormet Aktobe - Kazakistan G3520C Konya fieker San ve Tic. A.fi. KONYA G3516C Polat Renaissance Hotel Istanbul STANBUL G3516C T.C. Antalya Büyükflehir Belediyesi ASAT ANTALYA G3520C Lafarge Dalsan Alç ve Alç Levha Sistemleri KOCAEL G3516B Melike Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. GAZ ANTEP G3516C Naksan Plastik San. ve Tic. A.fi. GAZ ANTEP G3520C Tesco Kipa Çi li AVM ZM R G3516B Nesa nfl. Elk. Madencilik Tic. Ve San. A.fi. ADANA G3516C Keskino lu Tavukçuluk San. Ve Tic. A.fi. MAN SA G3516B Binatom Elektrik Üretim A.fi. KÜTAHYA G3520C stanbul Sabiha Gökçen Havaliman STANBUL G3520C Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3520C Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3516C Küçükbay Ya San. A.fi. ZM R G3516C Ada Oil LLP Atyrau - Kazakistan G3516 LE Asia Gas Pipeline Project / Kaz Stroy Service Almaty - Kazakistan G3516C Samek Atyrau - Kazakistan G3512 LE Akrosspisheprom Aktobe - Kazakistan G3512 LE Kentavr Aktobe - Kazakistan G3516B Balakova Uralsk - Kazakistan G Ormet 2 Aktobe - Kazakistan G3520C Ora AVM STANBUL G3516C Ode Yal t m Çorlu - TEK RDA G3520E Tarabya Otel STANBUL G3512E Swiss Otel ZM R G3512E Akdeniz Kimya ZM R G3520E Keskino lu Tavukçuluk San. Ve Tic. A.fi. MAN SA G3520C Abal o lu Tavukçuluk ZM R G3520E Ege Park AVM ZM R G3520E CVK Park Hotel STANBUL G3520E Binatom Elektrik Üretim A.fi. KÜTAHYA G3520E Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3520E

15 CAT ÜRÜN HATTI Electric Power Generator Set Packages 50 Hz Diesel Ratings kva 3406C C15 ACERT C18 ACERT kva 3412C C32 ACERT C kva CM CM Hz Continuous Gas Ratings kva 1500 rpm G G G G G G G G G G G G Industrial Power Systems Diesel C C C C hp kw C C C C C C4.4 ACERT Oil and Gas Products Diesel hp kw C6.6 ACERT C7 ACERT C9 ACERT C11 ACERT C13 ACERT C15 ACERT C18 ACERT C27/C32 ACERT C7 Water Cooled/ATEX C9 Water Cooled/ATEX C32 Water Cooled/ATEX Family Family C CM CM Gas G3300 Family G3400 Family G3500 Family G3600 Family GCM Olmypian Generator Set Packages 50 Hz Diesel Ratings Model Standby (kva) Prime (kva) GEP13, GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEH GEH GEH GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP hp kw C6.6 ACERT C7 ACERT C9 ACERT C11 ACERT C13 ACERT C15 ACERT hp kw C18 ACERT C27 ACERT C32 ACERT Family Family Gas hp kw G3300 Family G3400 Family G3500 Family G3600 Family G12CM Marine Engines Propulsion Ratings Generator Set bhp bkw ekw Rating C C C C6.6 ACERT C C7 ACERT C C9 ACERT C9* C C12 ACERT C C18* C18 ACERT C18 ACERT* C32 ACERT C32 ACERT* C Family Family M20C Family M25C Family M32C Family VM32C Family M43C Family VM43C Family * Auxili ary/gen setengine.

16 Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Meclisi Mebusan Cad. 101 A Sal pazar - stanbul Tel: ( ) pbx Faks: ( ) Ürün Destek Müdürlü ü Tel: ( ) Marmara Satıfl Müdürlü ü Tel: ( ) ç Anadolu ve Karadeniz Sat fl Müdürlü ü Tel: ( ) Ege ve Bat Akdeniz Sat fl Müdürlü ü Tel: ( ) Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Sat fl Müdürlü ü Tel: ( )

TEK NOKTADAN TOPLAM ÇÖZÜM!

TEK NOKTADAN TOPLAM ÇÖZÜM! TEK NOKTADAN TOPLAM ÇÖZÜM! BORUSAN GÜÇ S STEMLER Genel Tanıtım Borusan Makina ve Güç Sistemleri nin Güç Sistemleri ifl birimi sektöründe h zl talep art fl ve geniflleyen ifl hacmi ile müflterilerin beklentilerine

Detaylı

COCA COLA BOTTLERS, JV

COCA COLA BOTTLERS, JV ENERJİ - ENDÜSTRİ COCA COLA BOTTLERS, JV ALMATİ / KAZAKİSTAN Kazakistan Coca Cola Fabrikası Hakkında The Coca-Cola Company nin Kazakistan daki en büyük yatırımı olan bu fabrika, Almati şehrinde faaliyet

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI

ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI Organize edenler Tasarlayan Destekleyen Uygulayan ENERJİ ÜRETİMİNDE ESCO MODELİ KONFERANS VE ÇALIŞTAYI 1 Nisan 2016, Conrad Bosphorus Hotel, Istanbul Ana sponsor Altın sponsorlar Gümüş sponsor Harun AKÇINAR

Detaylı

CASPI NEFT ATIRAV / KAZAKİSTAN

CASPI NEFT ATIRAV / KAZAKİSTAN PETROL - GAZ Caspi Neft Hakkında SOJSC Caspi Neft TME, 2000 yılında Aktobe de kurulmuş, ham petrol arama ve çıkartma faaliyetleri gerçekleştiren bir firmadır. Hong Kong da Polytec Asset isimli bir Holding

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE

ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE ÇDA DEM R ÇEL K / B GA-ÇANAKKALE Demir Çelik sektörünün lider kurulu lar ndan çda Demir Çelik Biga Tesisleri için, 2 x 6000 m 3 /gün Deniz Suyu Ar tma Tesisi, Aquamatch Türkiye taraf ndan anahtar teslim

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Tesis Alaçatı merkeze 2, Çeşme Merkeze 7, İzmir Merkeze yaklaşık 80 km mesafededir. Otelin plajımıza mesafesi (MADEO - KUM BEACH) yaklaşık 1 km dir. (Otel misafirlerine %50 indirimli kullanım) Otelimizin

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ ÖZEL SAYISI 21 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Turizm Yatırımları Bülteni DEDEMAN GRUBU Özel Sayısı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Grubu ndan

Detaylı

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT / KAYA CONVENTION CENTER GROUND FLOOR SALONLAR MEETING HALLS ALAN - m 2 AREA - m 2 TİYATRO THEATRE SINIF CLASSROOM U DÜZENİ U SHAPE BANKET

Detaylı

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER www.besys.com.tr Borusan Holding Borusan Grubu; 1944 yılından beri başta Türkiye olmak üzere, dünyanın değişik pazarlarında çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y

R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y R A D I S S O N B L U H O T E L I S TA N B U L ATA K O Y İLK BAKIŞTA... UZAKLIK Şehir Merkezi: 10 km Atatürk Havalimanı: 10 km CNR Expo: 10 km Tarihi yarımada: 9 km HİZMETLER Marmara Denizi manzaralı 133

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız)

Solution Partner Automation (Çözüm Ortaklarımız) Automation (Çözüm Ortaklarımız) lerimiz ve Uzmanlık Alanları SIMATIC, ARTI ALV N BGM Mühendislik DAL ELEKON ENTEGRE ESA NOKTA Endüstriyel PINAR Mühendislik PROS M RETEK Mühendislik SAFER SIMETRONIK S MTEK

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

YÜKSEK GETİRİ 50.000 TL. YÜKSEK GETİRİ FIRSAT 1 FIRSAT 1 FIRSAT 2 FIRSAT 3 YATIRIMCIYA YATIRIMCIYA PEŞİNAT İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI ÖDEYEREK,

YÜKSEK GETİRİ 50.000 TL. YÜKSEK GETİRİ FIRSAT 1 FIRSAT 1 FIRSAT 2 FIRSAT 3 YATIRIMCIYA YATIRIMCIYA PEŞİNAT İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI ÖDEYEREK, FIRSAT 1 YATIRIMCIYA YÜKSEK GETİRİ FIRSAT 1 HEM YATIRIMCIYA, HEM KULLANICIYA ÇOK AVANTAJLI FIRSATLAR YATIRIMCIYA YÜKSEK GETİRİ YATIRIM TUTARI: 100.000 TL. YATIRIM ŞEKLİ: %1 peşin, %75 kredi, %24 iki yıl

Detaylı

SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ----------------------------------------------

SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ---------------------------------------------- SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ---------------------------------------------- 1 ADET KONTİNÜ KASAR ÇALIŞMA ENİ: 3,40 CM MARKA: GOLLER MODEL: 2003 GİRİŞ DOKTAN ARABADAN ÇALIŞILABİLİR YIKAMA KABİNİ 2 ADET GİRİŞ,

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ. Firmamız 2006 yılında yıllık 7.5 milyon yolcunun kullandığı uluslararası bir havaalanının 4000 m. uzunluğundaki bir pistinin CAT I den CAT II ye yükseltilmesi ve bu piste bağlı taksi yollarının aydınlatma

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

HAYATIN KALBİNDE, KONFORUN ZİRVESİNDE

HAYATIN KALBİNDE, KONFORUN ZİRVESİNDE 16 17 1516 TAV İstanbul Atatürk Havalimanı... İkitelli Organize Sanayi Bölgesi... CNREXPO... Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi... Mall of İstanbul AVM... Mahmutbey Metro Durağı... 10 km. 6 km. 11 km. 27 km.

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE

Kartalkaya Mevkii P.K BOLU, TÜRKİYE Otel Adı Adres Grand Kartal Otel Kartalkaya Mevkii P.K. 50 14200 BOLU, TÜRKİYE Telefon +90 374 234 50 50 Faks +90 374 234 50 47 Web Sitesi E-posta www.grandkartal.com info@grandkartal.com Açılış Tarihi

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI İŞYERLERİ VE İŞİN TÜRÜ YÜKÜMLÜLÜK YIL 1- Birteks Tekstil Turizm Sanayi ve Tic. AŞ. K.MARAŞ Proje 1993 - Open-End Klima Santralı 240.000 m3/h İmalat 1994 1994 2- Güventeks Tekstil

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YURT DIŞI - YURT Ç K RALAMA VE K NC EL H ZMETLER M Z

YURT DIŞI - YURT Ç K RALAMA VE K NC EL H ZMETLER M Z YURT DIŞI - YURT Ç K RALAMA VE K NC EL H ZMETLER M Z K RALAMA VE K NC EL H ZMETLER M Z Caterpillar kalitesine, Borusan Makina ve Güç Sistemleri güvencesinde kolayca ulaşmanız için, güç ihtiyaçlarınıza

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 16 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Avantgarde Collection Majesty Hotels Dedeman Hotels Tavros Holding Yılmaz Ulusoy

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace.

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace. Konum Turizmin yeni yıldızı Lara da ihtişamı ve sizlere sunduğu saray konforuyla palmiye ağaçları arasında ışıldayan Delphin Palace Antalya şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı na 10 km. ve sahile

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları

- Ücretsiz Kablolu & Kablosuz Hızlı İnternet Erişimi. - Çay ve Kahve Seti. - Minibar. - Dijital Kasa. - Led TV & Uydu Kanalları Ramada Resort Kazdağları Thermal & Spa, dünyanın en büyük otel zinciri Wyndham Hotel Group a bağlı olup; dağ, deniz ve termali bir arada bulabileceğiniz dünyadaki tek noktadır. Aynı zamanda Türkiye de

Detaylı

KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler

KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler KOBİLER'de Enerji Verimliliği Uygulamalarının Durumu ve Örnekler M. Tülin Keskin MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Niçin Enerji Verimliliği Bir çok noktadan aynı anda

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları

STANDART ODA. 32 LED TV-Ulusal ve Uluslararası TV kanalları LOKASYO N İstanbul un tekstil bölgesindeki otel; Kale Outlet Center ve Meydan Alışveriş Merkezi, Güngören tramvay istasyonuna yürüyüş mesafesinde olup, CNR Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı ve Tüyap Fuar

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI

2016 YAZ BASKETBOL TURNUVASI VE KAMPI ORGANİZASYON BİLGİLERİ: ORGANİZASYONU ÜSKÜDAR BASKETBOL SPOR KULÜBÜ VE SSO SPORTİF ORGANİZASYONLAR ÜSTLENMEKTEDİR. SPORCU KONAKLAMALARI: 3 VE 4 KİŞİLİK ODALARDA VE TEK KİŞİLİK STANDART YATAKLAR 20 KİŞİYE

Detaylı

Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk

Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk Ilgaz a Unutulmaz Bir Yolculuk Ilgaz bozulmamış doğası, tertemiz havası ve binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu nun hem yüce bir dağı hem de pek çok medeniyetin harmanlandığı önemli bir kültür coğrafyasıdır.

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

BESys Anahtar Teslim Çözümler

BESys Anahtar Teslim Çözümler BESys Anahtar Teslim Çözümler Şirket Profili Şirketimiz, 20 yıldır endüstri, petrol, doğalgaz ve enerji sektöründe Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Kırgızistan da kendi yapılanmamızla ve

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR

KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR ÜRÜN KATALOĞU KD 13/ KD 16/ KD 23 DİZEL JENERATÖR Alternatör KD 13 EA3 KD 16 EA3 KD 23 EA3 Tip KA 13 KA 16 KA 23 En fazla güç KVA 13 16 22,5 Daimi güç KVA 11 14 19 Volt 400 400 400 Faz 3 3 3 Frekans 50

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

maksimum konfor, maksimum deneyim...

maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... maksimum konfor, maksimum deneyim... Genel Bilgi Koşulsuz misafir memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin başarıyı getirdiğine inanan

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ

FACT SHEET ODA ÖZELLİKLERİ FACT SHEET Otel Adı :GRAND ASYA OTEL Adres :17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:86 Bandırma / BALIKESİR Telefon :0266 715 22 15 Fax :0266 715 22 77 Kategori :5 YILDIZ Faaliyet :12 AY AÇIK Mesafeler :LİMAN 1

Detaylı

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK

Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Oturum Başkanı: Dilşad BAYSAN ÇOLAK Özay KAS Makine Y.Müh. Arke Energy Systems Kojenerasyon; birleşik ısı ve güç üretimi, diğer bir deyişle elektrik enerjisi ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesi şeklinde

Detaylı

Alanında rakipsiz olan bu büyük kompleks, İstanbullular ve turistler için

Alanında rakipsiz olan bu büyük kompleks, İstanbullular ve turistler için IC Yatırım Holding AŞ, 1994 ten beri sürdürdüğü köklü turizm yatırımlarına yenisini ekliyor. IC Yatırım Holding AŞ, IC Bomonti Projesi için Hilton Worldwide ile güçlü bir iş birliğine imza atıyor. IC Yatırım

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti.

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon için Referansları Türkiye de 17025 Akreditasyon faaliyetleri ilk gündeme geldiği 2000 yılından beri Laboratuvarlara Akreditasyon

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

KOJENERASYON - TRIJENERASYON. UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON KOJENERASYON - TRIJENERASYON UYGULAMALARI ve KAPASİTE SEÇİMİNDE 17 Aralık 2015/ GEBZE OSB OPTİMİZASYON Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyesi KOJENERASYON SİSTEMİ İÇİN MEVZUAT LİSANSLI

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı