ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ"

Transkript

1 ENERJ VE TAAHHÜT ÇÖZÜMLER REFERANSLARIMIZ

2

3 ORA E LENCE MERKEZ 3 x 2000 kva CAT G3516C Model Gaz Jeneratörü 3 x Broad Marka Direkt Etkili Egzoz Absorbsiyonlu Chiller (her biri 1280 kw so utma kapasiteli) 1 x Broad Marka Tek Etkili S cak Sulu Absorbsiyonlu Chiller (1845 kw so utma kapasitesi) 3 x Baltimore Marka So utma Kulesi (2400 kw so utma kapasitesi) 1 x Baltimore Marka So utma Kulesi (4524 kw so utma kapasitesi) 4 x 2250 kva CAT 3516B + 1 x 1875 kva CAT 3516B + 1 x 1690 kva CAT x 810 kva CAT x Senkronizasyon Panosu 10 x fialter Panosu 21 x Areva Marka Da t m Panosu (630 kv^ dan 2500 kva ya) 33 x Metal Clad Orta Gerilim Hücresi 19 x Metal Enclosed Orta Gerilim Hücresi Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %45.7 Toplam Verimi : %86.4 HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, toplam 216 m3/hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, k fl n s tmada yaz n 1845 kw so utma kapasiteli tek etkili chillerde so utma suyu eldesinde kullan l yor. Egzost hatt nda her biri 1280 kw olan 3 adet çift etkili absorbsiyonlu chiller yer almaktad r. Bu chillerlerin toplam so utma kapasitesi 3840 kw, toplam s tma kapasitesi ise 2520 kw t r. Üretilen enerji k fl n s tmada yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Kompleks içerisindeki tüm enerji alyap s (trijenerasyon sistemi, dizel jeneratörler, senkronizasyon sistemi, orta gerilim flalt sistemi) Borusan taraf ndan sa lanm flt r. S cak su ve so uk su iletimi için borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 80dBA ses seviyesi elde edildi. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

4 SAB HA GÖKÇEN HAVAALANI 2xG3520C 6300V / 2000 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.1 Is l Verim : %45.9 Toplam Verimi : %86 HT devresi vas tas yla, 2022 kw s geri kazan m sa lanmakta, 80-87,1 C girifl/ç k fl flartlar nda, 254 m3/hr s cak su üretilmektedir. Üretilen s cak su, at k s kazan na seri ba lanarak k fl n konfor s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan at k s s cak su kazanlar ndan kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 87,1 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n konfor s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Sistemin toplam so utma gücü kw olup 12-7 C girifl/ç k fl flartlar nda, 528 m3/hr so uk su sa lanmaktad r. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

5 KESK NO LU TAVUKÇULUK KESK NO LU TAVUKÇULUK KES M FABR KASI B NA Ç UYGULAMA VE MEVCUT YERLEfi M OLANAKLARININ 3xG3516B 400V / 1165 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %39.2 Is l Verim : %48.1 Toplam Verimi : %87.3 LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda toplam 351 kw, HT devresi vas tas yla C girifl/ç k fl flartlar nda toplam 1758 kw s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s buhar kazan ndan 10 bar bas nçta toplam 2775 kg/h buhar üretilmektedir. Konteyner içi yerleflim çift katl olarak yap lm flt r. KESK NO LU TAVUKÇULUK V OL FABR KASI 3xG3520C 400V / 2000 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.1 Is l Verim : %45.9 Toplam Sistem Verimi : %86.0 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 14 m3/hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda üretilen 464 C s cakl nda kg/h debideki egzoz gaz proseste kurutma havas olarak kullan lmaktad r. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r.

6 ORK DE YA 1xG3516C 400V / 1605 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %41.4 Is l Verim : %45.6 Toplam Verimi : %87 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 12 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s buhar kazan ndan 12 bar bas nçta 1350 kg/h buhar üretilmektedir. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Is geri kazan m buhar kazan jeneratör üzerinde platform üzerine yerlefltirilmifltir. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

7 ODE YALITIM 1xG3520E 400V / 2035 ekw Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %42.1 Is l Verim : %45 Toplam Verimi : %87.1 HT devresi ve LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 15 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n ya kazan ndan 777 kw s geri kazan m sa lan yor. K zg n ya kazan C girifl/ç k fl flartlar nda çal flmakta izolasyon malzemesi üretim prosesinde kullan lmaktad r. Konteyner içi yerleflim çift katl olarak yap lm flt r.

8 MARDAN PALACE OTEL 1xG3516B 400V + 1xG3516B 400V / 1165ekW ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %88.7 En önemli örnek projelerimizden biri Mardan Otel hakk nda: m 2 alana kurulu, toplam 560 odadan oluflmakta olup, yatak kapasitesi 1250 dir. Antalya ya 25 km, Antalya Havaliman na 15 km uzakl ktad r. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 47 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, at k s kazan na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 10 ton l k su sa lanabiliyor. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 750 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 80 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda kullan l yor. Konteyner yerleflim olarak uygulama yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 216 m 3 lük bir hacme yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. (müflteri kapsam ) Sonraki senede 1 adet G3516B model gaz jeneratörü tek katl konteyner içerisinde sahaya yerlefltirildi, mevcut kazana ba lant s yap ld. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi.

9 FOUR SEASONS OTEL 1xG3516B 400V / 1165ekW Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %40.7 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %88.7 En önemli örnek projelerimizden biri Four Seasons hakk nda: stanbul Bo az na yaklafl k 190 metre cephesi olan proje alan m 2 dir. Proje kapsam nda 166 oda ve 390 yatak kapasitesine sahip, befl y ld zl delüks otel, 506 araçl k kapal otopark, 2 adet balo salonu, toplant salonlar, SPA, havuz, restaurant ve barlar ile m 2 idari ve servis alanlar mevcuttur. HT devresi vas tas yla, 86-92,5 C girifl/ç k fl flartlar nda, 76 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, at k s kazan na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 12 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan ma haz r. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 840 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 92.5 C gelen s cak su 102 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 96 m 3 lük bir hacime yerlefltirildi. S cak su iletimi için (sekonder hatlar ), kazan dairesi ile motor aras nda borulama sa land. Kuru - yat k tip so utma grubu yerine deniz suyu so utma sistemi kuruldu. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. (müflteri kapsam ) Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

10 OTEL POLAT RENAISSANCE 1xG3516C 400V / 1584ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %41 Is l Verim : %41.2 Toplam Verimi : %82.2 En önemli örnek projelerimizden biri Polat Renaissance hakk nda: Toplam 416 odadan oluflmakta olup, 17 suit oda, 18 junior suit, 70 ba lantılı oda, 1 engelli odası, 72 sigara içilmeyen oda, 50 executive oda, 1 presidential suit, deniz ve flehir manzarası bulunmaktadır. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 30 ton s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak otel s tmas nda kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 9.9 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan m suyu olarak kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan 12bar kapasiteli buhar kazan ile saatte 1100kg buhar üretimi sa lan yor. Üretilen buhar, otel çamafl rhanesinde kullan l yor. Tüketim olmamas durumunda buhar bir eflanjör yard m yla s cak suya çevriliyor ve otel s tmas için kullan l yor. Bina içi yerleflim iki katl olarak yap lm flt r. Alt katta gaz motoru, s de ifltirici grup ve kontrol sistemi yer al rken, üst katta at k s kazan ve yard mc ekipmanlar bulunuyor. Sistem, buhar kazan dahil 470 m 3 lük bir alana yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Y lda 6255 ton CO 2 Emisyon Kazanc sa land.

11 GRAND ANKARA RIXOS 1xG3520C 400V / 2000ekW Elektriksel Güç (ISO 3046/1) Elektriksel Verim : %41.5 Is l Verim : %45.5 Toplam Verimi : %87 En önemli örnek projelerimizden biri Grand Ankara Rixos hakk nda: Grand Ankara Rixos'da 129'u standart, 20'si grand suit, 64'ü köfle, bir executive suit ve bir kral dairesi olmak üzere 215 oda bulunmaktad r. Grand Ankara ve Anadolu isimli iki balo salonu bulunan otelde, iki konferans salonu ve 12 adet toplant odas tasarland. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, 119 m 3 /hr s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu elde etmede kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 12 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, kullan m suyu olarak kullan labilmektedir. Egzost hatt nda bulunan at k s k zg n su kazan ndan 1100 kw s geri kazan m sa lan yor. HT devresinden 87 C gelen s cak su 95 C ye kadar s t l yor ve k fl n otel s tmas nda yaz n so utma suyu eldesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap lm flt r. Sistem, s cak su kazan dahil 672 m 3 'lük bir hacime yerlefltirildi. S cak su iletimi için (sekonder hatlar ), 4 kat yukar daki kazan dairesi ile motor aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

12 CONRAD OTEL 1xG3516C 400V / 1584ekW Elektriksel Güç Elektriksel Verim : %41 Is l Verim : %48 Toplam Verimi : %89 En önemli örnek projelerimizden biri Conrad Hotel hakk nda: 14 katta flehir ya da bo az manzaral 590 misafir odas dahilinde; 1 presidential suit, 1 ambassador suit ve 1 royal suit olmak üzere toplam 35 suit, 79 executive oda, 160 business oda yer almaktad r. HT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 30 ton s cak su sa lan yor. Üretilen s cak su, s tma hatt na ba lanarak otel s tmas nda kullan l yor. LT devresi vas tas yla, C girifl/ç k fl flartlar nda, saatte 9.9 ton l k su sa lan yor. Üretilen l k su, aç k hava havuz suyu s tmas nda kullan l yor. Egzost hatt nda bulunan 10bar kapasiteli buhar kazan ile saatte 1100kg buhar üretimi sa lan yor. Üretilen buhar, otel çamafl rhanesinde kullan l yor. Bina içi yerleflim tek katl olarak yap ld. Sistem, buhar kazan dahil 127 m 3 'lük bir alana yerlefltirildi. S cak su ve buhar iletimi için (sekonder hatlar ), yaklafl k 200m mesafedeki motor ile kazan dairesi aras nda borulama sa land. Motor için ses izolasyon kabini uygulamas ile 70dBA ses seviyesi elde edildi. Geri ödeme süresi yaklafl k 2.2 y l. Sürekli ve kaliteli enerji üretimi elde edildi. Y lda 6255 ton CO 2 Emisyon Kazanc sa land. Talep üzerine, sistem tan t m ve ön fizibilite çal flmalar yap lmaktad r.

13 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI F RMA BÖLGE MODEL ADET GÜÇ TOPLAM GÜÇ YIL (MWe) (MWe) Pisa Tekstil ve Boya Fabrikalar A.fi. Yenibosna - STANBUL G Ege Seramik A.fi. ZM R Solar T Ultafl Entegre Boya Kasar Ltd. fiti. Maslak - STANBUL G Tüp Merserize Boya, Kasar ve Apre San. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL G Tüp Merserize Boya, Kasar ve Apre San. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL Solar T Sönmez Filament A.fi. BOSB - BURSA G Do ufl Tekstil flletmeleri San.ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G Sarkuysan Bak r A.fi. Gebze - KOCAEL G Nury ld z Tekstil A.fi. Güneflli - STANBUL G Atlas Hal c l k flletmeleri A.fi. Çorlu - TEK RDA G stanbul Demir Çelik ve zabe San. A.fi. Mahmutbey - STANBUL G Türk Henkel A.fi. Gebze - KOCAEL G Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G OHS nflaat SAMSUN G Bahariye Mensucat San.Tic. A.fi. Güneflli - STANBUL G Eczac bafl Baxter Maslak - STANBUL G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G Botafl - CS4 Seçköy - BURSA G Ayd n Mensucat Döflemelik Kumafl San. Ve Tic. A.fi. kitelli - STANBUL G Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G Tanr verdi Dokuma Apre ve Boyama San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B Aktin Tekstil A.fi. Çorlu - TEK RDA G3520B Çelik Halat ve Tel Sanayi A.fi. ZM T G3516B Süper-Boy Boya Kasar Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. K raç - STANBUL G Akman Tekstil Tic. Ve San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3520B Mercedes-Benz Türk A.fi. Had mköy - STANBUL G3520C Baydemirler Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Had mköy - STANBUL G3520C N.V. Turkse Perenco Kurkan - D YARBAKIR G Botafl Nehir Boya Emprime San.ve Tic. A.fi. Çerkezköy - TEK RDA G3516B Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B Küçükçal k Tekstil San. Ve Tic. A.fi. negöl OSB - BURSA G3520C Else Tekstil San. Ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Ero lu Giyim San. ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516B fi k Makas Giyim San. ve Tic. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Melike Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. GAZ ANTEP G3516C Ormet Aktobe - Kazakistan G3520C T Enerji Üretim A.fi. (Conrad Hotel) Befliktafl- STANBUL G3516C Kil-San Kil San. Ve Tic. A.fi. Eyüp - STANBUL G3516C Misis Apre Tekstil Boya San. ve Tic. A.fi. ADANA G3516C Tolkin NefteGas Atyrau - Kazakistan G3516B Coca Cola Bottlers Almaty - Kazakistan G3520C

14 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI F RMA BÖLGE MODEL ADET GÜÇ TOPLAM GÜÇ YIL (MWe) (MWe) Kurto lu Bak r Kurflun San. A.fi. Çorlu - TEK RDA G3516C Anel Elektrik (Four Seasons Hotel Boshporus) Befliktafl- STANBUL G3516B Mardan Palace Hotel ANTALYA G3516B Bazis Kazakistan G3516B TPAO Nusaybin - MARD N G Mauri Maya San. A.fi. Band rma - BALIKES R G3520C Bahç van G da San. Ve Tic. A.fi. Lüleburgaz - KIRKLAREL G3516B Çelikler Taahhüt nflaat ve Sanayi A.fi. (Grand Ankara Rixos) ANKARA G3520C Aytafl Alç nflaat Malz. ve nflaat Maden Sanayi Ticaret A.fi. ANKARA G3516C Kazturkmunay Almaty - Kazakistan G3412 TA Pepsi Cola Almaty - Kazakistan G3520C Ormet Aktobe - Kazakistan G3520C Konya fieker San ve Tic. A.fi. KONYA G3516C Polat Renaissance Hotel Istanbul STANBUL G3516C T.C. Antalya Büyükflehir Belediyesi ASAT ANTALYA G3520C Lafarge Dalsan Alç ve Alç Levha Sistemleri KOCAEL G3516B Melike Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. GAZ ANTEP G3516C Naksan Plastik San. ve Tic. A.fi. GAZ ANTEP G3520C Tesco Kipa Çi li AVM ZM R G3516B Nesa nfl. Elk. Madencilik Tic. Ve San. A.fi. ADANA G3516C Keskino lu Tavukçuluk San. Ve Tic. A.fi. MAN SA G3516B Binatom Elektrik Üretim A.fi. KÜTAHYA G3520C stanbul Sabiha Gökçen Havaliman STANBUL G3520C Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3520C Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3516C Küçükbay Ya San. A.fi. ZM R G3516C Ada Oil LLP Atyrau - Kazakistan G3516 LE Asia Gas Pipeline Project / Kaz Stroy Service Almaty - Kazakistan G3516C Samek Atyrau - Kazakistan G3512 LE Akrosspisheprom Aktobe - Kazakistan G3512 LE Kentavr Aktobe - Kazakistan G3516B Balakova Uralsk - Kazakistan G Ormet 2 Aktobe - Kazakistan G3520C Ora AVM STANBUL G3516C Ode Yal t m Çorlu - TEK RDA G3520E Tarabya Otel STANBUL G3512E Swiss Otel ZM R G3512E Akdeniz Kimya ZM R G3520E Keskino lu Tavukçuluk San. Ve Tic. A.fi. MAN SA G3520C Abal o lu Tavukçuluk ZM R G3520E Ege Park AVM ZM R G3520E CVK Park Hotel STANBUL G3520E Binatom Elektrik Üretim A.fi. KÜTAHYA G3520E Durum G da San. Ve Tic. A.fi. MERS N G3520E

15 CAT ÜRÜN HATTI Electric Power Generator Set Packages 50 Hz Diesel Ratings kva 3406C C15 ACERT C18 ACERT kva 3412C C32 ACERT C kva CM CM Hz Continuous Gas Ratings kva 1500 rpm G G G G G G G G G G G G Industrial Power Systems Diesel C C C C hp kw C C C C C C4.4 ACERT Oil and Gas Products Diesel hp kw C6.6 ACERT C7 ACERT C9 ACERT C11 ACERT C13 ACERT C15 ACERT C18 ACERT C27/C32 ACERT C7 Water Cooled/ATEX C9 Water Cooled/ATEX C32 Water Cooled/ATEX Family Family C CM CM Gas G3300 Family G3400 Family G3500 Family G3600 Family GCM Olmypian Generator Set Packages 50 Hz Diesel Ratings Model Standby (kva) Prime (kva) GEP13, GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEH GEH GEH GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP GEP hp kw C6.6 ACERT C7 ACERT C9 ACERT C11 ACERT C13 ACERT C15 ACERT hp kw C18 ACERT C27 ACERT C32 ACERT Family Family Gas hp kw G3300 Family G3400 Family G3500 Family G3600 Family G12CM Marine Engines Propulsion Ratings Generator Set bhp bkw ekw Rating C C C C6.6 ACERT C C7 ACERT C C9 ACERT C9* C C12 ACERT C C18* C18 ACERT C18 ACERT* C32 ACERT C32 ACERT* C Family Family M20C Family M25C Family M32C Family VM32C Family M43C Family VM43C Family * Auxili ary/gen setengine.

16 Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Meclisi Mebusan Cad. 101 A Sal pazar - stanbul Tel: ( ) pbx Faks: ( ) Ürün Destek Müdürlü ü Tel: ( ) Marmara Satıfl Müdürlü ü Tel: ( ) ç Anadolu ve Karadeniz Sat fl Müdürlü ü Tel: ( ) Ege ve Bat Akdeniz Sat fl Müdürlü ü Tel: ( ) Akdeniz ve Güneydo u Anadolu Sat fl Müdürlü ü Tel: ( )

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Bülent Vural Mak. Yük. Müh. TTMD Kurucu Üyesi Girifl Is pompalar, düflük s cakl ktaki bir s kayna ndan, daha yüksek s cakl ktaki bir ortama s aktarabilen (pompalayabilen)

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. 1996 1996 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax E-Mail : : : +90

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Her derde deva hazinemiz

Her derde deva hazinemiz Her derde deva hazinemiz bor ESK fieh R in Seyitgazi ilçesinden K rka buca na do ru ilerliyoruz. Amac m z Bat Anadolu daki bu dünyan n en büyük boraks cevherini yak ndan görmek ve iflletme tesislerini

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane.

SANTRALLER N DURUMU. 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z. Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü hane. ÇORUH HAVZASI NDAK KÜÇÜK H DROELEKTR K SANTRALLER N DURUMU 1 Adem AKPINAR 2 Murat. KÖMÜRCÜ 3 Murat KANKAL 4 Mustafa H. F L Z 1 Gümü hane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, n aat Müh. Bölümü, 29000, Gümü

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri 20 zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri YAZARLAR, ZM R SÜMERBANK BASMA SANAY YERLEfiKES N N GEÇ RD DÖNÜfiÜMLER, CUMHUR YET N ENDÜSTR MEKÂNSALLI I BA LAMINDA ELE ALIYOR Özlem Ar

Detaylı