Yatırımcı İlişkileri Birimi yabancı yatırımcılar ve pay sahipleri ile ilişkileri yönetir. Birimin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırımcı İlişkileri Birimi yabancı yatırımcılar ve pay sahipleri ile ilişkileri yönetir. Birimin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir;"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Garanti Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dört ana bölümde yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Garanti, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunuyor. Pay sahipleri sürekli güncel tutulan Garanti internet sitesinden kapsamlı bilgiye ulaşabiliyor, sorularını Yatırımcı İlişkileri Birimi ne yönlendirebiliyor. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yatırımcı İlişkileri Birimi yabancı yatırımcılar ve pay sahipleri ile ilişkileri yönetir. Birimin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir; mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ilişkileri yönetmek, Türkiye de ve yurtdışında yatırımcı toplantılarına ve konferanslarına katılmak, derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri koordine etmek, finansal sonuçlar üzerine telekonferanslar gerçekleştirmek, kurumsal sunumlar ve benzeri nitelikte toplantı araçları hazırlamak, hedefe yönelik road showlar ve çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlemek, web sitesinde, yer alan kurumsal güncellemeleri zamanında ilan etmek, pay sahibi sadakatini geliştirmek; pay sahiplerini düzenli ve proaktif olarak bilgilendirmek. Yatırımcı İlişkileri Birimi, faaliyetleri çerçevesinde yıl boyunca aşağıdaki aktiviteleri gerçekleştirdi. 710 uluslararası yatırım fonu ile bire bir toplantıların yanı sıra 2010 da yönetici kadro ile 19 yerli ve yabancı yatırımcı konferansına katıldı, 5 derecelendirme kuruluşu ile değerlendirme toplantıları düzenledi, Finansal sonuçlar üzerine 4 canlı telekonferans organize etti ve bu telekonferansların kayıtlarını web sitesinde yayınladı. Birim koordinasyonunda yürütülen çalışma ile, Banka nın Karbon Saydamlık Projesi ne (CDP) katılımı için 2009 yılı seragazı emisyonu hesapladı ve ayrıntılı rapor hazırladı. Kuruluşuna öncülük ettiği ilgili departmanlarla birlikte 2010 yılında Çevre Komitesi üyeliğine atandı. Ayrıca Komite bünyesinde kurulan ve Banka nın faaliyetlerinin çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları yürüten Sürdürülebilirlik alt komitesi bünyesinde aktif rol aldı. Komite faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiye sayfa 110 dan ulaşabilirsiniz. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Garanti yi temsilen, kendisine yöneltilen soruları eksiksiz ve zamanında yanıtlarken, yatırımcılarla proaktif, şeffaf ve tutarlı iletişim kurmayı hedefliyor. Ayrıca, pay sahipliği haklarının takibini kolaylaştırmayı teminen Genel Muhasebe Müdürlüğü altında İştirakler ve Hissedarlar Servisi bulunuyor.

2 Birimin temel sorumlulukları aşağıdaki gibidir; Banka nın Genel Kurul Toplantılarını düzenlemek, Banka nın sermaye artırımı işlemlerini gerçekleştirmek, Banka Ana Sözleşmesi nde yapılacak değişikliklerin ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, Sermaye artırımından doğan bedelli ve bedelsiz hisse senedi haklarının kullandırılmasını sağlamak, Genel Kurul tarafından kâr dağıtım kararı alınması halinde Ana Sözleşme nin 45. Maddesi ne göre kâr dağıtım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak, Banka ile ilgili olarak yapılması gereken kamuoyu açıklamalarını Özel Durum Açıklama formatında hazırlayarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) aracılığıyla göndermek, Şubeler ve hissedarlar tarafından yöneltilen hisse senediyle ilgili sorulara zamanında cevap verilmesini sağlamak Yatırımcı İlişkileri Birimi Faks: (0212) Adı Soyadı Unvanı Telefon No e-posta adresi Handan Saygın Birim Müdürü (0212) Sinem Özonur Yönetici (0212) Oğuz Aslaner Yönetmen (0212) Ayça Paksoy Yönetmen (0212) Hande Tunaboylu Yönetmen (0212) Ceyda Akınç Yetkili (0212) Gökay Böbek Yetkili (0212) Genel Muhasebe Müdürlüğü İştirakler ve Hissedarlar Servisi Faks: (0212) Adı Soyadı Unvanı Telefon No e-posta adresi Hakan Özdemir Yönetici (0212) Sevgi Demiröz Yönetmen (0212) Ülkü Sıngın Toprak Yetkili (0212) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İştirakler ve Hissedarlar Servisi ne Garanti Bankası pay sahiplerinden, hisse senedi işlemleri, genel kurul toplantıları, sermaye artırımı, kâr payı alma işlemleri ile ilgili olarak aylık ortalama 100 adet soru geliyor. Ayrıca, faaliyet dönemi içinde, sahibi oldukları hisse senetlerinin durumu, vefat sonrasında hisse senetlerinin paylaştırma işlemleri, faaliyet raporu talepleri vb. konularda bilgi talebinde bulunan pay sahipleri ve diğer üçüncü kişilere yazılı olarak cevap veriliyor. Yatırımcı İlişkileri Birimi nde, telefon ve e-posta yoluyla gelen aylık ortalama 300 e yakın soru ve ayrıca aylık ortalama 60 ın üzerinde mevcut veya potansiyel yatırımcı ve banka analistleriyle bire bir ve/veya grup toplantıları düzenlenerek Garanti hakkında sorulan tüm sorular yanıtlanıyor.

3 Garanti nin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış iki ayrı yatırımcı ilişkileri internet sitesi bulunuyor. Bunlar; Türkçe yatırımcı ilişkileri sitesine İngilizce yatırımcı ilişkileri sitesine Adı geçen bu sitelerde, hisse senedi bilgileri, tanıtım amaçlı kurumsal bilgiler, dönemsel olarak yayımlanan mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ile ilgili bilgiler, sosyal sorumluluk projeleri, Garanti Bankası nı tanıtan elektronik sunumlar ve bankadaki gelişmelere ait duyurular yer alıyor. Dönem içindeki pay sahipliği haklarındaki değişiklikler ve açıklamalar Özel Durum Açıklama formatında hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu çerçevesinde kamuya duyuruluyor. Özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak Garanti Bankası Ana Sözleşmesi nde düzenlenmezken, bu döneme kadar Garanti Bankası na özel denetçi tayini konusunda iletilen bir talep bulunmamaktadır. 4. Genel Kurul Bilgileri Garanti Bankası, dönem içinde ( ) bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yaptı. Olağan Genel Kurul Toplantı nisabı %58,48 olarak gerçekleşti. İsteyen menfaat sahipleri toplantıya katıldı. Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesinde toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine genel hükümler çerçevesinde usulüne uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan özel durum açıklaması ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ulusal gazetelere verilen ilanlar aracılığıyla duyuruluyor. Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bilanço, Kâr-Zarar tabloları ve faaliyet raporu hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden 15 gün önce Garanti Bankası web sitesinde, tüm şubelerde ve Genel Müdürlük te pay sahiplerinin incelemesine açık tutuluyor. Genel Kurul Toplantıları nda gündem maddeleri görüşülerek hissedarların onayına sunuluyor. Pay sahipleri, gündem maddeleriyle ilgili soru veya görüşlerini yöneltebiliyor ve önerilerde bulunabiliyorlar. Yöneltilen sorular, Türk Ticaret Kanunu nda belirlenmiş usul ve ilkeler çerçevesinde değerlendirilerek yanıtlanıyor. Öneriler ise Genel Kurul un onayına sunuluyor; yeterli nisapla onaylanması halinde öneriler karar haline geliyor. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ediliyor ve alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanıyor. Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri pay sahiplerinin incelemesi amacıyla Garanti Bankası web sitelerinde ve Hissedarlar Servisi nde hazır bulunduruluyor. Kanun gereği, Garanti Bankası nın ihraç etmiş olduğu hisse senetlerinden 184 adet hamiline hisse senedi hariç diğer tüm hisse senetleri nama yazılı bulunuyor. Nama yazılı hisselerin Garanti Bankası nın pay defterine kaydı için ise belirli bir süre öngörülmüyor.

4 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin hükümler, Garanti Bankası Ana Sözleşmesi nin 38 ve 39 uncu maddelerinde yer alıyor. Garanti Bankası nın Genel Kurul Toplantıları nda oy hakkında imtiyaz bulunmuyor. Bankanın hakim hissedarının kontrolündeki şirketler Genel Kurul Toplantısı nda oy kullanıyor. Azınlık payları yönetimde temsil edilmiyor. Garanti Bankası Ana Sözleşmesi nde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiyor. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Garanti Bankası hisse senetlerinin kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Ana Sözleşme nin 45, 46 ve 47 nci maddelerinde açıklanıyor. Banka geçmiş yıllarda kârını sermayeye ekleyerek bedelsiz hisse senedi olarak da dağıtım yaptı. Garanti Bankası, kâr dağıtımını Ana Sözleşme nin 46 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul un onayına sunuyor. Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı nda onaylanması halinde yürürlüğe girerken, alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildiriliyor. 7. Payların Devri Garanti Bankası nın Ana Sözleşmesi nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmuyor. Pay devirleri, Garanti Bankası Ana Sözleşmesi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu dahil ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Garanti Bankası nın Bilgilendirme Politikası 2009 yılı içinde Yönetim Kurulu nun onayıyla yürürlüğe girdi. Bilgilendirme Politikası, Banka nın yıllık raporunda ve Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında kamuya duyuruluyor. Amaç ve Dayanak Banka nın ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede bilgi aktarılmasını teminen ve Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu nun onayıyla yürürlüğe girdi. Genel Esaslar Bilgilendirme Politikası, a. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelerle uyumludur. b. Banka nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur. c. Kamu kurumları, ortaklar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, müşteriler ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.. d. Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.

5 Bilgilendirme Araçları Kamunun aydınlatılması amacıyla; Özel durum açıklamaları, Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanları, Basın bültenleri ve duyuruları, Bilgilendirme toplantıları, telekonferans ve videokonferanslar, Yatırımcı toplantı ve sunumları, Kurumsal web sitesi, Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.) gibi bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılıyor. Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler Özel durum açıklamaları, Genel Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılır. Basın yayın organlarına ve/veya veri dağıtım şirketlerine Banka adına açıklama yapmaya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yetkilidir. Menfaat sahiplerinin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü tarafından karşılanır. Yürütme ve Değişiklik Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu nda olup yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması Banka yönetiminin sorumluluğundadır. 9. Özel Durum Açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ de öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu na iletiliyor, yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesinde yer veriliyor. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alıyor. Ayrıca, özel durum açıklamaları, kurumsal yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:54) kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla 2010 yılı içerisinde 73 adet özel durum açıklaması yapıldı. Yıl içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmedi. Garanti Bankası, tüm özel durum açıklamalarını zamanında yaptı. Bazı şirket değerlendirmesini etkileyebilecek özel durum açıklamalarının İngilizce tercümeleri ABD de ihraç edilmiş ve Londra Borsası nda kote olan depo sertifikaları kapsamında ve yabancı yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Londra daki Sermaye Piyasaları Kurumları na gönderiliyor. Bu açıklamalar Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde eş zamanlı olarak duyuruluyor.

6 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Garanti nin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış iki ayrı internet sitesi bulunuyor, bunlar; Türkçe internet sitesi ve İngilizce internet sitesi İnternet sitelerinde, internet şubesi aracılığıyla bankacılık işlemi yapma olanağı ve Banka hakkında genel bilgilerle birlikte bankacılık, kredi kartları, yatırım, sigorta, leasing, faktoring, emeklilik, e-ticaret alanlarında sunulan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgilere ulaşma imkanı bulunuyor. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan internet sitelerinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında; hisse ile ilgili ayrıntılı bilgiler (listeleme ve kote bilgileri, hisse performansına ilişkin finansal data, sermaye artırımları, temettü oranları, analist listesi), kredi notları, yatırımcılara yönelik olarak üç ayda bir yayınlanan Stockwatch isimli bültenler, güncel durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, BDDK ve uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış periyodik mali tablolar, yatırımcılara yönelik rapor ve sunumlar, makroekonomik gelişmeleri içeren rapor ve sunumlar, kurumsal bilgiler, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal yönetim bilgileri ve ödüller bulunuyor. Kurumsal internet sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize ediliyor. Web sitesinde yeralan bilgiler sürekli güncelleniyor. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde websitesinde muhafaza ediliyor. Kurumsal internet sitesinde, sitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilerek günlük güncellemelerle doğru ve güvenilir bilgiye erişim imkanı sağlanıyor. İnternet sitesinin güvenliği, Garanti Bankası nın teminatı altındadır. Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi ve İştirakler ve Hissedarlar Servisi Birimi tarafından en kısa sürede cevaplandırılıyor. Bu birimlerin posta adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta adresleri Türkçe ve İngilizce kurumsal internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunuluyor. Ayrıca, sitenin Yardım ve Öneriler bölümünde sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına da yer veriliyor. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi /Sahiplerinin Açıklanması Banka nın gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerine ilişkin olarak dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya herhangi bir açıklama yapılmıyor. Garanti nin nihai hâkim hissedarı halen kamuoyunun bilgisi dahilinde olan bir husustur. Ayrıca açıklama yapılmasını gerektirmeyecek kadar kamuoyunda bu hususa ilişkin bilinirlik mevcuttur. 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin (Seri VIII, No:54) 16 ncı maddesine göre, banka tarafından içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesi oluşturuluyor

7 ve liste sürekli güncelleniyor. Listede yer alan kişilerin sorumlulukları ve listede bulunma gerekçeleri açıkça belirtiliyor. İlgili mevzuata göre içsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemelerin talep üzerine Sermaye Piyasası Kurulu na ve ilgili borsaya gönderilmesi gerektiğinden içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler kamuoyuna duyurulmuyor. Banka adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki avukat, bağımsız denetçi, vergi danışmanı ve benzeri nitelikte kişilerin hem yasal olarak hem de özel sözleşme hükümleri çerçevesinde edindikleri bilginin gizliliğini muhafaza etmeleri için gerekli tedbirler alınıyor. BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri; toplantılar, İMKB ye yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, gazete ilanları, faaliyet raporları, internet sitesinde yer alan haberler ve açıklamalar ve şirket içi duyurular ile düzenli olarak bilgilendiriliyor. Güncel bilgiye kolay erişim, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi gereken konulara internet sayfasında detaylı yer verilmesi ile sağlanıyor. Bunun yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi, yatırımcılarla güncel gelişme ve öngörülerini, detaylı analizlerini, stratejisini, rekabet ortamını ve pazar beklentilerini organize ettiği kapsamlı toplantılarla paylaşıyor, iletişiminin yalın, şeffaf, tutarlı ve zamanında olmasına özen gösteriyor. Doğru ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayan Yatırımcı İlişkileri Birimi, internet ve e-posta yoluyla bu sunumları yatırımcılarla paylaşıyor ve organize ettiği canlı telekonferanslar ile de duyuruyor. Birim, aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarına düzenli katılarak Garanti Bankası ndaki ve sektördeki gelişmeleri aktarıyor ve günlük olarak ilgili her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlıyor. Banka müşterilerinin Garanti hizmet ve ürünleri hakkındaki bilgi talepleri ve istekleri, Banka nın tüm birimleri tarafından en etkin biçimde karşılanıyor. Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olan kurum içi portalda, ilgili tüm prosedürler, bildiri ve duyurular yer alıyor; bu bilgilere farklı noktalardan anında ve en etkin biçimde ulaşılması sağlanıyor. Ayrıca her yılın başında yapılan Vizyon Toplantılarında geçmiş yılın değerlendirmeleri ile bir sonraki yılın hedefleri Genel Müdür ün ağzından tüm çalışanlar ile paylaşılıyor. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Garanti Bankası, tüm menfaat sahiplerini gözeterek, ürün ve hizmet kalitesini geliştirip iç ve dış müşteri beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Bunu gerçekleştirmek için bütün sistemlerini sürekli gelişime yönelik olarak tasarlıyor. Menfaat sahipleri özel tasarlanmış sistemler ve toplantılar aracılığıyla yönetime katılabiliyor. Haklı Müşteri Hattı, Garanti Bankası müşterilerinin bilgi taleplerini karşılamanın yanı sıra önerileri değerlendiriyor ve şikayetlerin çözülmesini sağlıyor. Garanti, müşterilerine, Garanti Bankası internet sayfasından veya numaralı telefondan taleplerini, şikayetlerini ve yönetime ilişkin görüş ve önerilerini her zaman iletme imkanı sunuyor.

8 Garanti Bankası nda çalışanların yönetime katılımı, düzenlenen çeşitli toplantılar ve karşılıklı fikir alışverişleriyle sağlanıyor. Ayrıca, çalışanların yönetime katılımını teşvik etmek amacıyla geliştirilmiş bir öneri sistemi bulunuyor den beri açık olan çalışan öneri platformu Önersen e ayda ortalama gelen 200 üzerinde öneri, ilgili birimlerce değerlendiriliyor ve iş süreçlerine dahil ediliyor. Bunun yanında, 2010 yılında hayata geçirilen inovasyon platformu Atölye ise süregelen projelerle ilgili çalışanların görüşlerini almak için bir kanal olarak kullanılıyor. Örneğin, Atölye uygulamasıyla 2010 yılında üzerinde çalışılan 3 proje ile ilgili çalışanlardan 2000 e yakın yenilikçi fikir toplandı. 15. İnsan Kaynakları Politikası Garanti nin insan kaynağına bakışının temelinde insana yatırım ilkesi yer alıyor. Tüm ilerlemelerin arkasında insan kaynağı olduğu bilinciyle genç ve yaratıcı beyinleri sürekli olarak Garanti Bankası na katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapıtaşlarını oluşturuyor. Garanti nin insan kaynakları politikası; insana önem ve öncelik vermek, sürekli yatırım yapmak, eğitimler için gerekli kaynağı ayırmak, kurum içinden yükselmeye öncelik tanımak, bu amaçla programlar uygulamak, insan kaynakları sistemleri geliştirmek, açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak katılımcılığı sağlamak, adil ve objektif tutum sergilemek ve uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmek şeklinde özetleniyor. Bu çerçevede, İnsan Kaynakları Müdürlüğü nün misyonu, örgütün iş hedeflerine ulaşma sürecinde etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak stratejik bir rol üstlenmek olarak tanımlanıyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü bu amaçla Garanti nin etik değerleri çerçevesinde; Garanti Bankası nın iş hedeflerini bilerek işkollarına ve sahaya yakın olmak, doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için objektif ölçme ve değerleme araç ve yöntemleri uygulamak, banka stratejileri doğrultusunda insan kaynakları uygulamaları geliştirmek, çalışanların motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapmak, çalışanlara kendilerini ifade edebilmeleri için açık iletişim ortamları yaratmak, çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri, gereksinim ve beklentileri doğrultusunda kariyer danışmanlığı yapmak ve kişisel gelişim için gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak ilkeleriyle hareket ediyor. Tüm kurum içi yükselmeler ve görevler arası geçişler için standart kriterler (deneyim, görevde çalışma süresi, performans, yetkinlik değerlendirmesi, sınav, mülakat vb.) oluşturuluyor ve kariyer haritaları kapsamında şeffaf bir yaklaşımla tüm bankaya ilan ediliyor. Garanti de çalışanlar, seçtikleri kariyer yoluna göre yönlendiriliyor ve destekleniyor. Garanti Bankası nın ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor. Benzer işi yapan kişiler benzer ücret alıyor. Görevler, o görevin gerektirdiği yetkinlikler, taşıdığı risk, yönetilen kişi sayısı gibi objektif kriterlerle puanlanıyor ve ücretlendiriliyor. Garanti nin performans sistemi ise hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansını ölçüyor. Garanti Bankası nın çalışanlarına, EVA (Economic Value Added/Ekonomik Katma Değer) finansal başarı metriğine ve Sat Kazan prim sistemine göre

9 başarı primi ödeniyor. Sistematik prim ve performans modelleri, çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları oluyor. Kârlılık ve risk yönetimine dayalı EVA modeli ile ilgili yapılan ödemeler, tüm şube çalışanlarında bu kriterler kapsamında önemli farkındalık sağlıyor. Üç ayda bir yapılan sektör analizleri ile gerek ücretlerin, gerek şube ve genel müdürlük çalışan sayılarının, gerekse de şube devinimlerinin takibi sağlanarak, sektör dinamiklerinin insan kaynağı stratejilerindeki etkileri göz önüne alınıyor. Sahip olduğu düşük devinim oranları ve kontrollü kişi başı personel giderleri ile Garanti, sektörde öncü bir konuma sahip. Garanti Bankası, 2005 yılında, İnsan Kaynakları kalite standardı IIP (Investors in People) sertifikasını alan ilk Türk sermayeli kurum ve 2009 yılında dünya çapında IIP sertifikasına sahip kurumların %0,36 sının almaya hak kazandığı Gümüş sertifikayla ödüllendirilmiş ilk Türk kurumudur. Garanti büyürken, aynı zamanda çalışanlarına yönelik İnsan Kaynakları uygulamalarının standardını da korumaya büyük özen gösterdiğini bu ödüllerle kanıtlıyor. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Müşteri Memnuniyeti Müdürlüğü, Müşteri memnuniyeti kültürünün Garanti Bankası genelinde yaygınlaşmasını sağlamak, müşteri bağlılığı ve sadakatini en yüksek düzeyde tutmak amacıyla 01 Ocak 2001 tarihinde faaliyetlerine başladı. 23 Ocak 2009 tarihinde, müşterilerin Garanti Bankası ile temasa geçtiği ve hizmet aldığı merkezi iletişim kanallarının aynı noktadan yönetilmesi ihtiyacı doğrultusunda, Müşteri Memnuniyeti Müdürlüğü tüm fonksiyonları ile birlikte Çağrı Merkezi Müdürlüğü ne devroldu ve bu kapsamda her iki birimin faaliyetleri Çağrı Merkezi Müdürlüğü altında birleştirildi. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, Garanti nin müşterilerine tüm şikayet ve görüşlerin iletildiği Haklı Müşteri Hattı markasıyla hizmet sunuyor. Haklı Müşteri Hattı, Şikayet Yönetim Sistemi nin kalitesini British Standards Institution dan (BSI) aldığı ISO 10002:2004 sertifikasıyla belgelendirdi. Garanti Bankası, mükemmel müşteri memnuniyeti sağlayan şikayet yönetim sistemini uluslararası standartlarda belgeleyen ilk Türk bankası oldu. Garanti müşterileri her türlü sorun ve şikayetini Haklı Müşteri Hattı na tüm iletişim kanallarından iletebiliyor. Telefon: İnternet: E-posta: Mektup: PK 338 Avpim/İSTANBUL Faks: (0212) Şikayet Kutusu: Tüm şubelerde mevcuttur. Müşterilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Ağustos 2009 tarihinde yeni IVR sistemine geçildi. Bu düzenleme ile numaralı telefondan Haklı Müşteri Hattı nı arayan müşterilerin kart veya müşteri numarası; kart şifresi veya Alo Garanti şifresi ile bağlanarak güvenlik sürecinden geçirilmesi; bunun yanı sıra segmentine göre önceliklendirilerek telefonda beklemeden daha hızlı hizmet almaları sağlandı.

10 Haklı Müşteri Hattı na iletilen her mesaj, konusu ne olursa olsun, bir referans numarası ile sisteme tanıtılıyor. Bu mesajlar sistemde silinmeyecek şekilde saklanıyor. Telefon dışındaki tüm kanallardan gelen mesajlar sisteme faks server aracılığı ile otomatik olarak kaydediliyor ve üzerinde değişiklik yapılamıyor. Telefonla gelen mesajlarda müşteri temsilcisi, müşteri mesajını herhangi bir değişikliğe tabi tutmadan müşterinin aktardığı şekilde kaydediyor. Ayrıca müşteri ile yapılan telefon görüşmeleri sistem tarafından kaydediliyor. Her bir mesaj kaydında müşteri mesajı, varsa ekli belge, araştırma ve sunulan çözüm bilgileri, takip ve istek kaydı bilgileri ve raporlamaya esas kategori bilgileri yer alıyor. Sisteme girilen tüm bu bilgilere göre istenilen detayda ve anlık rapor alınabiliyor. Bu raporlar, hem sürecin etkin yönetimi hem de düzeltici faaliyetlere girdi sağlama amacına yönelik kullanılıyor. Şikayetlerin en çok hangi konularda yoğunlaştığını ve müşterilerin en çok hangi konularda hassas olduklarını tüm Garanti çalışanlarıyla paylaşmak amacıyla, aylık mesaj adetleri grup-kanalkategori-konu bazında yayınlanıyor. Sık tekrarlanan şikayetleri gidermek amacıyla düzeltici önlemler alınması için ilgili birimlere detaylı raporlar sunuluyor ve periyodik toplantılar yapılıyor. Personel şikayetleri düzenli olarak İnsan Kaynakları ve Teftiş Kurulu ile paylaşılıyor. Müşterilerin şube ya da personel ile ilgili şikayetleri Müşteri Odaklılık Endeksi (MOE) raporlarına yansıtılarak, şube müdürlerinin kendilerini ilgilendiren şikayetler hakkında bilgi edinmesine ve önlem almasına olanak sağlanıyor. Müşteriler bazı durumlarda şikayetlerini Haklı Müşteri Hattı yerine, tüketici internet sitelerine, kamu kurumlarına ya da basına iletiyorlar. İnternet siteleri, Garanti Bankası tarafından günlük olarak taranıyor, basına yansıyan şikayetler Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Müdürlüğü, kamuya intikal edenler ise Hukuk Müdürlüğü ile koordineli olarak çözüme kavuşturuluyor. Müşteriler, Garanti Bankası nın kusur ya da ihmali nedeniyle mağdur olmuş ise zarar tazmini yapılıyor. Müşteriler tarafından iletilen şikayet mesajlarının değerlendirilmesi sonucunda, şube hatası nedeniyle oluşan müşteri kayıplarının zarar tazminleri 2009 yılı itibarıyla ilgili şubeye yansıtılıyor. Haklı Müşteri Hattı, tüm müşterilerin şikayet ve sorunlarına tek merkezde, kalite standartlarına uygun bir biçimde, etkin ve seri çözüm bulmanın dışında, müşteri memnuniyeti kültürünün tüm Garanti Bankası genelinde yaygınlaşması için de çalışıyor. Bu amaçla; Daha etkin ve detaylı raporlamalarla ilgili birimleri doğrudan sonuca ve çözüme götürecek verileri sağlamak, Sıkça iletilen şikayetlerde planlanan çözümlerin gerçekleştirilmesi için sistemsel ve süreçsel değişikliklerin yapılmasını sağlamak, Müşteri Memnuniyeti tarafından verilen hizmet kalitesinin müşteri tarafında ölçümlenmesini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için çalışıyor. 17. Sosyal Sorumluluk Garanti, verimli, kârlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyerek, ekonomiye ve topluma değer katan bankacılık hizmetleri tasarlıyor. Kurumsal misyonunun bankacılığın da ötesinde olduğu inancıyla, hareket ederek, kültür, sanat, çevre, eğitim ve spor alanlarını sürekli destekleyen Garanti, maddi ve manevi birikimini topluma aktarmayı ve topluma karşı

11 sorumluluğunu yerine getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren, değer katan, aydınlatan, uzun soluklu, ulusal ve uluslararası projeleri, hem kendi kurumlarının çatısı altında geliştirerek hayata geçiriyor hem de söz konusu projelere uzun soluklu destek veriyor. Garanti, kurum değerleri arasında yer alan ve Toplumsal Paylaşım Projeleri olarak adlandırdığı çalışmalara öncelik veriyor. Projeleri seçerken; sürdürülebilir olması, işbirliği yapılan kurumla birlikte hareket edebilmesi, toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunması ve en önemlisi kurum kimliğiyle uyumlu olması kriterlerini esas alıyor. Garanti, destek verdiği tüm bu projelerle, toplumun kültürel birikiminin yanı sıra kendi kurum kültürünü de geliştirmeyi amaçlıyor. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşuyor. Yönetim Kurulu Üyeleri içinde icracı üyeler; Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, Genel Müdür Ergun Özen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen, Ahmet Kamil Esirtgen, Denis Arthur Hall, Dmitri Lysander Stockton ve Xavier Pascal Durand dır. Yönetim Kurulu nda Bankacılık Kanunu ndaki düzenlemelere paralel olarak icrai görevi bulunmayan iki üye ise Muammer Cüneyt Sezgin ve Des O Shea dır. Garanti Bankası nın Ana Sözleşmesi nde bağımsız üyelere ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Bununla birlikte, Bankacılık Kanunu nun 23. maddesi gereğince, Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu nun doğal üyesi sıfatını haizdir. İşbu kanun maddesi çerçevesinde, Banka nın Genel Müdürü de Yönetim Kurulu nda doğal üye olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve/veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı hususunda, Türk Ticaret Kanunu na ve ilgili diğer mevzuata uygun düzenlemeler benimsenir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Garanti de Yönetim Kurulu üye seçimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü nün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşüp Bankalar Kanunu nun ilgili maddelerine istinaden gerçekleştiriliyor ve bu maddelere ilişkin esaslar Garanti Bankası Ana Sözleşmesi nin 18 ila 20. maddeleri arasında yer alıyor. 20. Şirket in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Garanti nin vizyonu, Avrupa da en iyi banka olmak; misyonu ise, etkinliği, çevikliği ve örgütsel verimliliğiyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak olarak tanımlanıyor. Vizyon ve misyonu, Garanti nin İngilizce ve Türkçe internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Ayrıca gerek Yönetim Kurulu gerekse Garanti nin üst yönetimi, yazılı ve sözlü medya aracılığıyla yaptıkları görüşme, röportaj ve diğer yayınlarla Garanti Bankası nın misyon ve vizyonunu kamuoyuna duyuruyor.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Bu aynen çocuklarınız arasında ayrım yapamamak gibi. Daha fazla sevdiğiniz ya da önem verdiğiniz bir altın madalya olmuyor! Steven Redgrave (İngiliz kürek sporcusu Steven Redgrave, İngiltere spor çevresinde

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Ekibi yürüttüğü tüm çalışma ve faaliyetlerinde çevre duyarlılığını göz önünde bulunduruyor.

Yatırımcı İlişkileri Ekibi yürüttüğü tüm çalışma ve faaliyetlerinde çevre duyarlılığını göz önünde bulunduruyor. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Garanti, 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,

Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama, KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU - 30/06/2014 BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda

Detaylı

Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Raporu Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi nde 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Migros Türk T.A.Ş., SPK 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 52 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 53 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Migros Ticaret A.Ş., SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemektedir. Migros bu ilkelerin

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. ( Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Evren Mahallesi Koçman Caddesi No: 32 Güneşli- Bağcılar/ İstanbul. : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Evren Mahallesi Koçman Caddesi No: 32 Güneşli- Bağcılar/ İstanbul. : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Evren Mahallesi Koçman Caddesi No: 32 Güneşli- Bağcılar/

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Global Yatırım Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Global Yatırım Holding A.Ş. ( GYH ), Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U

K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ U Y U M R A P O R U 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Yayın hayatında 40. Yılını dolduran Türkiye Gazetesi nin sahibi İhlas Gazetecilik A.Ş., kurumsal yönetim ilkelerine uyma

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 1 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ...

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü personelinin bilgileri aşağıda yer almaktadır: 76-77 THY 2014 YILLIK RAPOR BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI Uluslararası platformda Türkiye yi ve Türk havacılık sektörünü en iyi şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi hedefleyen, şeffaflık,

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 2011 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu muz işbu Beyanımızın

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 31/12/2011

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 31/12/2011 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 31/12/2011 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 17.11.2003 tarih, 299 No. lu toplantısında; iki

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı