T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI TARİHİ : 07/04/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 07/04/2016 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis Toplantı Salonunda Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı. 2-YOKLAMA : Toplantıya Katılanlar, Yaşar BAHÇECİ, Veli ŞAHİN, Mehmet ŞAHİN, Şeref Baran GENÇ, Erdal GÜRSOY, Fazıl KUŞÇU, Halil KARLI, Vedat SOYLU Saniye KORKMAZ, Şule TEMEL, Emin DULKADİR, Osman ALTUNTAŞ, Emre ŞAHİNCİ, Musa ERASLAN, Seher ÜNSAL, Cuma ORHAN, Ümit ÇOLAK, Osman ÇELEBİ, Mehmet YILDIRIM, Nihat BULUT, Ali KÖKÇÜ, Turgut BEDİR, Erdal BULUT, Hayri DOĞRU, Resul DURAN, Sahir YAĞMUR, Servan SATIR, Mustafa DURAN, Serkan ÇALIŞKAN, Şaban DOĞAN, İbrahim BAYRAM ve Hikmet YÜKSEL in Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde izinli sayılmaları talebi, 3-Dış İlişkiler Müdürlüğünün 07/04/2016 tarih ve E.12 yazıları ile Hollanda Teknik Gezisi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy Birliği ile Kabul edildi. 4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/04/2016 tarih ve E.2 yazıları ile Bosna Hersek Olova Camii Teminat Alınması hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy Birliği ile Kabul edildi. 5- Bir önceki 03/03/2016 tarihli Mart Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi, Oy Birliği ile Kabul edildi.

2 KARAR NO...: 34 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 58 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 19. maddesinde Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. dendiğinden; Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Mahallî İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Veli ŞAHİN 26 oy alarak Meclis 1.Başkan Vekilliğine; Emre ŞAHİNCİ 26 oy alarak Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

3 KARAR NO...: 35 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: Meclis Katip Üye Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 59 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 19. maddesinde Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. dendiğinden; 2 Asil Katip Üye ve 2 Yedek Katip Üye seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Mahallî İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Şule TEMEL 29 oy ve Mehmet ŞAHİN 29 oy alarak Asil Katip Üyeliğe; Saniye KORKMAZ 25 oy ve Erdal GÜRSOY 26 oy alarak Yedek Katip Üyeliğe seçilmişlerdir.

4 KARAR NO...: 36 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: Encümen Üye Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 60 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 33. maddesinin ( a ) bendinde İl Belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye görev yapar. dendiğinden; 3 Encümen Üyesi Seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Seher ÜNSAL 27 oy, Osman ÇELEBİ 25 oy ve Osman ALTUNTAŞ 28 oy alarak 1 (Bir) yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.

5 KARAR NO...: 37 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 61 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 24. maddesinde Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.ihtisas Komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur. dendiğinden; 5 kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi için; Mehmet YILDIRIM, Emin DULKADİR, Mustafa DURAN, Şaban DOĞAN ve Erdal BULUT un aday gösterildikleri belirtilmiştir.gösterilen adayların 1 (bir) yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçilmesi oya arz edilmiş ve işaretle yapılan oylama sonunda adı geçenlerin Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçilmeleri,

6 KARAR NO...: 38 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: İmar Komisyonu Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 62 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 24. maddesinde Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.ihtisas Komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur. dendiğinden; 5 kişiden oluşan İmar Komisyonu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi için; Şule TEMEL, Fazıl KUŞÇU, Erdal GÜRSOY, Sahir YAĞMUR ve Nihat BULUT un aday gösterildikleri belirtilmiştir. Gösterilen adayların 1 (bir) yıl süre ile İmar Komisyonu Üyeliklerine seçilmeleri oya arz edilmiş ve işaretle yapılan oylama sonunda adı geçenlerin İmar Komisyonu Üyeliklerine seçilmeleri,

7 KARAR NO...: 39 BİRİMİ......: Yazı İşleri Müdürlüğü KONUSU..: Çeşitli İşler Komisyonu Üye Seçimi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...:Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih ve 63 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 24. maddesinde Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas Komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması sureti ile oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur. dendiğinden; İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konular dışındaki diğer tüm konulara bakan ve 5 kişiden oluşan Çeşitli İşler Komisyonu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi için; Musa ERASLAN, Mehmet ŞAHİN, Ali KÖKÇÜ, Halil KARLI ve Ümit ÇOLAK ın aday gösterildikleri belirtilmiştir. Gösterilen adayların 1 (bir) yıl süre ile Çeşitli İşler Komisyonu Üyeliklerine seçilmeleri oya arz edilmiş ve işaretle yapılan oylama sonucunda adı geçenlerin Çeşitli İşler Komisyonu Üyeliklerine seçilmeleri,

8 KARAR NO...: 40 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: 2015 Mali Yılı Meclis Denetim Raporu MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih ve 703 teklifi, Kırşehir Belediye Meclisinin tarih ve 1 Nolu Meclis Toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden 2015 yılına ait Kırşehir Belediyesi gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimini yapmak için seçilerek görevlendirilen Meclis Denetim Komisyonu 2015 yılına ait denetimine tarihinde başlamış olup; tarihinde tamamlamıştır Mali Yılı Meclis Denetim Raporu okutulmak suretiyle Meclisin bilgisine sunulmuştur.

9 KARAR NO...: 41 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu MECLİS BAŞKAN V..:Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/03/2016 tarih ve 706 teklifi, 5393 Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan, Belediyemiz 2015 yılı İdare Faaliyet Raporu görüşülürken Meclis Başkanı yerini Meclis 1. Başkan Vekiline bırakmıştır. Yapılan oylama sonucunda, Belediyemiz 2015 yılı İdare Faaliyet Raporu, Veli ŞAHİN Şule TEMEL Mehmet ŞAHİN Meclis Başkan V. Katip Üye Katip Üye

10 KARAR NO...: 42 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: İmar Komisyonu Raporu MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih ve 646 teklifi, Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 20 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale olunan Vatandaşlardan ve Resmi Kurumlardan gelen 12 maddeyi görüşmek üzere İmar Komisyonu 17/03/2016 tarihinde saat da toplanmıştır. Emin DULKADİR, Ali KÖKÇÜ, Musa ERASLAN, Hikmet YÜKSEL ve Resul DURAN ın katılımıyla, Emin DULKADİR Başkanlığında İmar Komisyon Toplantısı 1. Oturumu yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir. Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. 1. Yenice Mahallesi imar 1982 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların zemin oturumu daraltılarak Blok Nizam 6 kat olarak düzenlenmesi talebi, Adı geçen taşınmazlardan 5 parsel numaralı taşınmaz imar planında Blok Nizam 6 Kat, 4 parsel numaralı taşınmaz Bitişik Nizam 4 Kat imar haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselleridir. Söz konusu talep olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 2. Kuşdilli Mahallesi imar 2491 ada parsel numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarının değiştirilmesi talebi, Adı geçen taşınmazlar imar planında E=1.50 Hmax=Serbest imar haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselleridir. Söz konusu alan ve çevresi aynı yapılaşma koşullarına sahip olduğundan olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 3. Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi Türk Büyükleri Parkı ve 732. Sokakta trafo yeri talebi, Yerinde yapılan incelemeler sonucunda Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5399 ada 58 parsel numaralı taşınmazda konumlanmış olan Türk Büyükleri Parkında Trafo Alanı oluşturulan öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,81 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına 3194 İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi 732. Sokak üzerinde Trafo Alanı oluşturulan öneri plan değişikliği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,

11 4. Aşıkpaşa Mahallesi imar 5191 ( eski 517) ada 21 parsel numaralı taşınmazdan geçen 31. Sokağın kapatılması talebi, Adı geçen taşınmaz imar planında Blok Nizam 5 Kat imar haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselidir. Söz konusu sokak kullanımı sürekli olan bir yol olduğundan olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 5. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 3991 ada parsel numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarının değiştirilmesi talebi, Adı geçen taşınmazlar imar planında Ayrık Nizam 6 Kat imar haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselleridir. Söz konusu parseller 9 metre cephe şartını sağlamadığı için ön cephedeki bloklaşma düzenine uyularak Blok Nizam 6 Kat olarak düzenlenmesi olumlu değerlendirilmiştir. Plan İşlem Numarası UİP-2142,83 olan öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, 6. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi kadastro 705 ada 8 parsel numaralı taşınmazın Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak düzenlenmesi talebi Adı geçen taşınmaz imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır. Söz konusu alan Ankara-Kayseri Caddesi ve Yunus Emre Bulvarının kesiştiği kavşak noktasında konumlandığından Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 37. Maddesine göre olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 7. Medrese (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5444 ( eski 905) ada 5 parsel numaralı taşınmazda plan değişikliği talebi, Adı geçen taşınmaz imar planında Blok Nizam 6 Kat imar haklarına sahip Ticaret Alanı vasıflı imar parselidir. Söz konusu alanın mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 8. Kırşehir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarının revizyonu talebi, Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 9. Medrese (Yenice) Mahallesi kadastro 117 ada 4 parsel numaralı taşınmazın ağaçlandırılacak alandan çıkartılması talebi, Adı geçen taşınmaz imar planında Ağaçlandırılacak Alanda kalmaktadır. Söz konusu alanda Halihazır Haritasında dere olduğundan olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 10. Medrese (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 2629 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve 5830 ada 4 ve 8 numaralı taşınmazlar arasındaki yolun kapatılması talebi, Adı geçen taşınmaz çevresinde imar uygulaması tamamlanmış, mülkiyet son şeklini almıştır. Söz konusu yolun kapatılması Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince plan bütünlüğünü bozacağından olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 11. Gölhisar ( Yenice) Mahallesi kadastro 465 ada 34 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi, Adı geçen taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca hazırlanan 1/ ölçekli Kırşehir İli Çevre Düzeni Planı na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında Ağaçlandırılacak Alan niteliğinde olduğundan olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,

12 12. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1379 ada parsel numaralı taşınmazların ticaret alanına dönüştürülmesi talebi, Adı geçen taşınmaz imar planında Blok Nizam 5 Kat imar haklarına sahip Konut Alanı vasıflı imar parselidir. Söz konusu alanın ticaret alanına dönüştürülmesi olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,

13 KARAR NO...: 43 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Revize+İlave İmar Planına Ait İtirazlar MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih ve 646 teklifi, Belediye Meclisinin 04/02/2016 tarih ve 11 nolu Kararında görüşülerek onaylanan Revize+İlave İmar Planına yapılan 17 adet itirazı değerlendirmek üzere İmar Komisyonu 17/03/2016 tarihinde saat da toplanmıştır. Emin DULKADİR, Ali KÖKÇÜ, Musa ERASLAN, Hikmet YÜKSEL ve Resul DURAN ın katılımıyla, Emin DULKADİR Başkanlığında İmar Komisyon Toplantısı 2. Oturumu yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir. Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. İlimiz Merkez İlçe Yenice Mahallesi sınırlarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli Yenice Mahallesi Revize+İlave İmar Planı 04/02/2016 tarih 11 Meclis Kararı ile onanmış ve 08/02/2006 tarihi itibari ile 1 ay askıda kalmıştır. Askı süresinde Revize+İlave İmar Planı ile ilgili kurumumuza yapılan itirazlar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir. Revize+İlave İmar Planına ait İtiraz Dilekçeleri Değerlendirme Raporu,

14 REVİZYON+İLAVE İMAR PLANINA AİT İTİRAZ DİLEKÇELERİ DEĞERLENDİRME RAPORU tarih 864/514 Talep Ada Parsel Talebin Niteliği Açıklama Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, tarih 861/ tarih 860/ tarih 748/ (2)- 649(48) Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, İmara açılması talebi, Söz konusu parsellerin sulu dere yatağına sınır olması, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. Şube Müdürlüğü nün tarih yazısına istinaden dere koruma bandında yer alması ve Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi raporuna göre yerleşime sakıncalı alan olarak belirlenmesinden dolayı yerleşime açılması uygun bulunmamıştır. Ayrıca 3194/18. Madde uygulaması sonrasında mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Söz konusu parsellerin sulu dere yatağına sınır olması, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. Şube Müdürlüğü nün tarih yazısına istinaden dere koruma bandında yer alması ve Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi raporuna göre yerleşime sakıncalı alan olarak belirlenmesinden dolayı yerleşime açılması uygun bulunmamıştır. Ayrıca 3194/18. Madde uygulaması sonrasında mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Söz konusu parsellerin sulu dere yatağına sınır olması, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. Şube Müdürlüğü nün tarih yazısına istinaden dere koruma bandında yer alması ve Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi raporuna göre yerleşime sakıncalı alan olarak belirlenmesinden dolayı yerleşime açılması uygun bulunmamıştır. Ayrıca 3194/18. Madde uygulaması sonrasında mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Adı geçen taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca hazırlanan 1/ ölçekli ilimiz Çevre Düzeni Planı na göre Kentsel Yerleşik Alanlar ve Kentsel Gelişme Alanları dışarısında Mera niteliğindedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu tür alanların imara açılmasına yönelik olumlu görüşü bulunmamaktadır. Talep uygun bulunmamıştır tarih 810/ Yoldan kaynaklı mağduriyetin Ulaşım analizi ve yol kademelenmesi değerlendirildiğinde 30 m lik yolun ana

15 tarih 820/ tarih 683/ tarih 694/ tarih 588/394 giderilmesi talebi, Dop kesintisinin alınmaması talebi, Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, Konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesi talebi, Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi talebi ulaşım arteri olması ve bu yolun kaldırılması plan bütünlüğünü bozması sebebiyle uygun bulunmamıştır. Mevcut parsel ve yol aksının yapılaşma ile ilişkisi kurularak 30 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi talebi ise uygun bulunmuştur. DOP kesintisi 3194/18. Maddesi gereğince düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, İbadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tesislerin yapımı için kullanılmaktadır. Dop kesintisi imar uygulaması esnasında alınacağından itiraz şuan değerlendirilmemiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen asgari sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlarda, plan nüfusuna göre yeşil alan bırakma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca 3194/18.madde uygulaması halinde mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden talep uygun bulunmamıştır. Söz konusu parsel 1/5000 Revizyon+İlave imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi planda ticari alan dağılım dengesini bozması ve planlama konseptine aykırılık oluşturması sebebiyle uygun bulunmamıştır. Söz konusu parsellerin sulu dere yatağına sınır olması, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. Şube Müdürlüğü nün tarih yazısına istinaden dere koruma bandında yer alması ve Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi raporuna göre yerleşime sakıncalı alan olarak belirlenmesinden dolayı yerleşime açılması uygun bulunmamıştır. Ancak bu bölgenin ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesi arazi eğiminin de fazla olması sebebi ile uygun bulunmuştur tarih 610/ Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 12/03/2015 tarih /823 yazısına istinaden Tümülüs yükseltileri tespit edilmesi sebebiyle yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır.

16 tarih 619/ BİLA TARİH 582/ tarih 534/ tarih 554/ tarih 526/ tarih 618/ Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi Talebi, Sağlık alanı ile ticaret alanı yer değişikliği talebi, Yeşil alanın yerleşim alanına dönüştürülmesi ve ticaret alanının kaldırılması talebi, Parselin yola bakan cephesindeki park alanının kaldırılması talebi, Konut alanının TİCTK alanına dönüştürülmesi talebi, ( ) 4349(1) (1) 4351(1) (1) 601( ) Alanların yeniden düzenlenmesi talebi, Söz konusu parsellerin bulunduğu alanda İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 12/03/2015 tarih /823 yazısına istinaden Tümülüs yükseltileri tespit edilmesi sebebiyle yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Sağlık alanı için eşdeğer nitelikte başka bir alan ayrılması ve plan bütünlüğü oluşması açısından alanların yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu parsellerin sulu dere yatağına sınır olması, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 122. Şube Müdürlüğü nün tarih yazısına istinaden dere koruma bandında yer alması ve Kırşehir İli İmar Planına Esas Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi raporuna göre yerleşime sakıncalı alan olarak belirlenmesinden dolayı ve 3194/18. Madde uygulaması sonrasında mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Ayrıca söz konusu ticaret alanı plan bütünlüğü oluşması açısından kaldırılmıştır. Sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğüne ait ve 50m genişliğinde olan Yunus Emre Bulvarına komşu söz konusu parsel önünde yer alan yeşil bantın tamamen kaldırılması uygun bulunmamıştır. Ancak park genişliğinin 20m den 10m ye düşürülmesi olumlu değerlendirilmiştir. Ayrıca 3194/18. Madde uygulaması sonrasında mağduriyet kalmayacağı öngörüldüğünden yeşil alanın iptali uygun bulunmamıştır. Söz konusu parsel 1/5000 Revizyon+İlave imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Yunus Emre Bulvarına cepheli tüm alanlar dikkate alınarak alanın TİCTK olarak yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün tarih /38247 yazısına istinaden söz konusu alandan Çevre yolunun geçmesi ve henüz kavşak projesinin hazırlanmamasından dolayı, çevre yoluna paralel 10 m genişliğinde yeşil bant düzenlenmesi ve çevre yolundan kaynaklanan mağduriyet sebebi ile kalan kısmın ticaret olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

17 tarih 934/ Yoldan kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi, Talebe konu tuz yolunun korunması, Plan bütünlüğü açısından uygun bulunmamıştır.

18 KARAR NO...: 44 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: İmar ve Harita Hizmetleri Karşılığı Alınacak Ücretlere ait Bölgelerin Belirlenmesi MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih ve 646 teklifi, Belediye Meclisinin 03/03/2016 tarih ve 33 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale olunan İmar ve Harita Hizmetleri Karşılığı Alınacak Ücretler de bulunan Bölgelerin yeniden belirlenmesi hususunu görüşmek üzere İmar Komisyonu 17/03/2016 tarihinde saat 16:00 da toplanmıştır. Emin DULKADİR, Ali KÖKÇÜ, Musa ERASLAN, Hikmet YÜKSEL ve Resul DURAN ın katılımıyla, Emin DULKADİR Başkanlığında İmar Komisyon Toplantısı 3. Oturumu yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir. Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. Belediyemiz 2016 yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer alan İmar ve Harita Hizmetleri Karşılığı Alınacak Ücretler de bulunan Bölgelerin yeniden belirlenmesi hususu olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi,

19 KARAR NO...: 45 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: 2016 Yılı Mart Ayı Plan Tadilat Talepleri MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih 644 teklifi, 2016 Yılı Mart ayı içerisinde plan değişikliği yapılması hususunda Belediyemize Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 7 adet tadilat talebi bulunmaktadır. 1. Aşıkpaşa Mahallesi imar 5474 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imar planında yeniden düzenlenmesi talebi, 2. Aşıkpaşa Mahallesi 699. Sokakta bulunan park alanına Şht. Polis Durmuş Turan Bülbül Parkı isminin verilmesi talebi, 3. Aşıkpaşa ( Kervansaray) Mahallesi imar 3114 ada 1 parsel numaralı taşınmazın İlköğretim alanından çıkarılması talebi, 4. Kındam Mahallesi kadastro 434 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imara açılması talebi, 5. Kayabaşı Mahallesi imar 5546 (eski 1029) ada 8 parsel numaralı taşınmazın çevresindeki yolların mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi, 6. Kayabaşı (Bağbaşı) Mahallesi Sokak, 947. Sokak, Kuşdilli Mahallesi Kazankaya Caddesi ve Yenice Mahallesi 181. Sokakta trafo yerleri talebi, 7. Yenice Mahallesi imar 3645 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği talebi, Yukarıda bahsi geçen 7 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonuna havale edilmesi,

20 KARAR NO...: 46 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Banka Evleri Kentsel Dönüşüm Kararı MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2016 tarih 643 teklifi, İlimiz Merkez İlçe sınırları içerisinde 06/08/2009 tarih 10 Meclis Kararında Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm kararı ve 06/12/2012 tarih 116 Meclis Kararında Banka evleri olarak bilinen alanda Kentsel Dönüşüm yapılması kararı alınmıştır. 06/12/2012 tarih ve 116 Meclis Kararı ile Kentsel Dönüşüm yapılması gerekli görülen Banka evleri alanına ilaveten 1467 ada 11,12 nolu parsellerin ve aşağıdaki tabloda ada ve parsel numaraları ile sınırlanan alanın Kentsel Dönüşüm Kararı alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Ada Parsel Ada Parsel 5753 (eski 1262) (eski 1263) (eski 1262) (eski 1263) (eski 1262) (eski 1263) (eski 1262) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) (eski 1263) 5 06/08/2009 tarih ve 10 Meclis Kararı ile Kentsel Dönüşüm Kararı alınan Eski Sanayi Sitesi alanından 4404 ada 2 nolu parselin Kentsel Dönüşüm Alanından çıkarılması gerektiği düşünülmektedir Belediye Kanunun 73. Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm Kararı alınması hususu ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi,

21 KARAR NO...: 47 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Bilirkişi Seçilmesi MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/03/2016 tarih 645 teklifi, İlimiz Merkez Kuşdilli Mahallesi kadastro 543 ada 9 nolu parselin ihyası için Kuşdilli Mahallesi Muhtarlığınca aşağıdaki isimler belirlenerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze gönderilmiştir Kadastro Kanununun 3. Maddesi gereğince aşağıda belirlenen bilirkişiler, Hilmi GÜZEL ( ) Yusuf ATA ( ) Yusuf GÜLCÜ ( ) Fuat ATAK ( ) Nizamettin UMUCU ( ) Alişen ÇETİNKAYA ( )

22 KARAR NO...: 48 BİRİMİ......: Hukuk İşleri Müdürlüğü KONUSU..: İş Makinesi Kira Alacağı Hak. MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Hukuk İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 185 teklifi, Belediyemize ait iş makinesi ( sondaj makinesi ) Yalova Termal Belediyesi tarafından kiralanmıştır. Taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmede gecikme dolayısı ile günlük % 2 gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır. kira bedeli bu güne kadar ödenmemiştir. Kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile borçlu belediye aleyhine Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2015 / 3092 E. icra takip dosyası ile icra takibi başlatmış bulunmaktayız. Borçlu aleyhine başlatmış olduğumuz icra takibinde günlük % 2 faiz uygulanmıştır. İcra takibinde ,00 TL asıl alacak ,00 TL işlemiş faizi olmak üzere toplam ,00 TL üzerinden tarihinde icra takibi başlatılmış olup bugün itibari ile toplam faiz ,00 TL olmuştur. Dosya kapsamında tahsilat bulunmamaktadır. Borçlu Yalova Termal Belediye Başkanlığı tarafından idaremize tarihli ve 146 borç muhtırası ve uzlaşma konulu dilekçe göndermiştir. Dilekçede belediyemizin kaynakları ve içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeni ile söz konusu icra dosyasına konu borcun yeniden yapılandırılarak asıl alacağa ( ,00 TL ) aylık % 2 oranında faiz işletilerek yeniden söz konusu icra takibi nedeni ile belediyemiz borcunun yeniden yapılandırılmasını ve hesap edilmesini talep etmiştir. Termal Belediye Başkanlığı Kırşehir belediyesi aleyhine Kırşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016 /163 e. dava açmıştır. Açmış olduğu davada Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2015 / 3092 Esas ilamsız icra takibine konu borcun TBK 138.madde uyarınca ifa güçlüğü nedeni ile MK.2.madde uyarınca devamının beklenemeyeceğinden sözleşmede öngörülen günlük % 2 gecikme zammının kaldırılarak günün koşullarına uygun olarak aylık % 2 gecikme zammı oranında asıl borcun günün koşullarına uyarlanmasına karar verilmesini talep etmişlerdir Belediye Kanununun 18/h maddesi ) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek meclisin görevleri arasındadır. Tahakkuk eden faizin tamamının kaldırılarak Anaparanın tahsil edilmesi,

23 KARAR NO...: 49 BİRİMİ......: Hukuk İşleri Müdürlüğü KONUSU..: İş Makinesi Kira Alacağı Hak. MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Hukuk İşleri Müdürlüğünün 31/03/2016 tarih 186 teklifi, Belediyemize ait iş makinesi ( sondaj makinesi ) Polatlı Belediyesi tarafından tarihinde kiralanmıştır. Kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile borçlu belediye aleyhine Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2014 / 4822 E. icra takip dosyası ile icra takibi başlatmış bulunmaktayız. Borçlu aleyhine başlatmış olduğumuz icra takibinde yıllık % 9 faiz uygulanmıştır. İcra takibinde ,00 TL asıl alacak 5.203,97 TL işlemiş faizi olmak üzere toplam ,97 TL üzerinden tarihinde icra takibi başlatılmış olup bugün itibari ile toplam faiz , TL olmuştur. Dosya kapsamında tarihinde ,00 TL tahsilat yapılmış olup bu miktardan toplam 3.291,37 TL harç kesildikten sonra kalan ,63 TL Polatlı belediyesinin kira borcuna mahsup ettirilmiştir. Borçlu Polatlı Belediye Başkanlığı tarafından idaremize tarihli ve 1283 sulh ve feragat hk. konulu dilekçe göndermiştir. Dilekçede özetle Kırşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016 / 64 Esas dosyası ile ihtilaflı olan kira bedelinin istirdadı davası nedeni ile belediyemizce Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2014 / 4822 dosyasına yatan ,00 TL haricinde bakiye asıl alacak ve ferilerden feragat edilmesi hususunda konunun belediye meclisine sevki ile karar iddiasını talep etmiştir. Polatlı Belediye Başkanlığı Kırşehir belediyesi aleyhine Kırşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016 /164 e. dava açmıştır. Açmış olduğu davada cebri icra tazyiki ile ödenen ,00 TL bedelin istirdatı ile icra takibine konu ödenmeyen asıl alacak ve ferilerinin iptalini talep etmişlerdir Belediye Kanununun 18/h maddesi ) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek meclisin görevleri arasındadır. Tahakkuk eden faizin tamamının kaldırılarak Anaparanın tahsil edilmesi,

24 KARAR NO...: 50 BİRİMİ......: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü KONUSU..: Kırşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönergesi MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15/03/2016 tarih 137 teklifi, Belediye Meclisinin tarih ve 16 Nolu Kararı ile kabul edilen Kırşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönergesi nde değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Bu nedenle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yenilenen Kırşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönergesi nin bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi,

25 KARAR NO...: 51 BİRİMİ......: Destek Hizmetleri Müdürlüğü KONUSU..: İl Sağlık Müdürlüğünden Ambulans Aracı Talebi MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih 527 teklifi, İl Sağlık Müdürlüğünde Ambulans olarak kullanılmayacak 2011 Model Ford Marka 40 DH 612 Plakalı ve 2007 Model Ford Marka 40 AC 312 Plakalı araçların Belediyemizin Kültür ve Sosyal etkinliklerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilmesi,

26 KARAR NO...: 52 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Cephe Düzenlemesi Belediye Katkı Payı Hak. MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih 649 teklifi, İlimiz Merkez Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi, Melik Gazi Caddesi ve Cacabey Camii çevresinde yapılacak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasının yapılması durumunda yapım usul ve şekilleri ile Belediye katkısının belirlenmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesi,

27 KARAR NO...: 53 BİRİMİ......: Dış İlişkiler Müdürlüğü KONUSU..: Hollanda Teknik Gezisi MECLİS BAŞKANI :Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Dış İlişkiler Müdürlüğünün 07/04/2016 tarih E.12 teklifi, Hollanda ülkesinin Lisse Kasabası sınırları içerisinde yer alan Keukenhof Parkı'nı ve fidanlıkları incelemek üzere Park ve Bahçeler Müdürü Nezahat TÖKE YAŞAR; Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden Peyzaj Mimarı Aysun AYDIN, Ziraat Mühendisi Yunus Emre AKKUŞ, Ziraat Teknikeri Sevda AFŞAR ve Programcı Türker ŞİMŞEK ten oluşan 5 kişilik heyetin tarihleri arasında yurtdışına geçici görevle görevlendirilmelerine, doğacak yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ve ulaşım masraflarının (uçak biletleri) 6245 kanun gereğince Dış İlişkiler Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları bütçesinden karşılanması,

28 KARAR NO...: 54 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: Bosna Hersek Olova Camii için Teminat Alınması MECLİS BAŞKANI...:Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/04/2016 tarih ve E.2 teklifi, Belediye Başkanlığımız ile Bosna-Hersek Ülkesi Olova Şehri arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokolü kapsamında yaptırılması düşünülen Ahievran-ı Veli Kırşehir Camii nin yapım sürecinin başlatılabilmesi için Olova Şehri Belediye Başkanlığı ile Kırşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına ve Olova Şehri Belediye Başkanlığı ile Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Yaşar BAHÇECİ nin yetkili kılınmasına, Ahievran-ı Veli Kırşehir Camii nin yapım işinin Belediye Başkanlığı ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile yaptırılmasına ve TİKA ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Yaşar BAHÇECİ ye verilmesine, 5393 Belediye Kanununun 18. maddesi p) bendi ile 74. Maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığından izin alınmasına, 18. Maddesinin d) bendi ile 68. Maddesi uyarınca Belediyemiz bütçesinden ayrılan yapım ödeneğinden harcama izni verilmesine, Bu proje için TİKA ya verilmek üzere 3 yıl süreli ,00 tutarlı Kesin Teminat Mektubu alınması hususunda Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar SULU nun yetkili kılınmasına, Ayrıca inşaat yaptırılması işi için TİKA tarafından talep edilmesi halinde yeterli sayıda teknik personel görevlendirilmesi için izin verilmesi;

29 Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinin herhangi bir Dilek ve Temennilerin olup olmadığını sorduğunda; Belediye Meclis Üyesi Servan SATIR Meclis Başkanlığına tarihli Soru Önergesini vermiştir. Soru Önergesi; 1-Göreve geldiğiniz 2009 yılından bugüne kadar kaç adet fidan alınmıştır? Hangi firmalardan alınmıştır? Yıllar itibari ile belgeli olarak kaydı tutulmuş mudur? 2-Görev sürenizde, hangi ülkeden kimler aracılığı ile fidan ithalatı yapılmıştır? 3-Kırşehir Belediyesine ait serada bugüne kadar üretilen herhangi bir bahçe bitkisi ya da fidan var mıdır? yılı ile bu yılın ilk 3 ayında bahçe bitkisi, gül, lale soğanı ve mevsimlik çiçeklere ödenen miktar ne kadardır? 5-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2015 yılı personel giderleri hariç kesinleşen mal ve hizmet alımları, harcama miktarı ne kadardır? 2016 yılı için ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? 6-Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl binlerce fidanı ücretsiz olarak belediyelere tahsis etmektedir. Belediyemiz bu tahsisten yararlanmış mıdır? Sorularından oluşmaktadır. Meclis Başkanı, soru önergesinin ilgili birimlerce bir sonraki mecliste yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılacağını belirterek; 05/05/2016 Perşembe günü saat 14.oo da Mayıs Ayı Olağan Meclisinde toplanmak üzere Nisan Ayı Meclis Toplantısını kapattı.

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/10/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/10/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/09/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/09/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/08/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/08/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/12/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/12/2016 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/06/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/06/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 11/08/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 11/08/2015 Salı günü saat

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/03/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/03/2016 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/08/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/08/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 05/01/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 05/01/2017 Perşembe günü saat

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/03/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/04/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI... : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/04/2017 Perşembe günü saat

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 02/04/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 02/04/2015 Perşembe günü saat

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/02/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/02/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/08/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/08/2013 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/12/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/12/2014 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/06/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ T.C. : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/06/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 02/10/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 02/10/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/11/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/11/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/07/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/06/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/06/2013 Perşembe

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. TOPLANTI TARİHİ : 06/12/2012 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/12/2012 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis

Detaylı

T.C. BELEDİYE MECLİSİ

T.C. BELEDİYE MECLİSİ T.C. TURHAL BELEDİYE MECLİSİ Toplantının Yılı-Ayı Birleşim Oturum : 2017-Haziran Toplantının Tarihi Toplantının Günü :01.06.2017 :Perşembe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00'da

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 02/03/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 02/03/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 05/06/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 05/06/2014 Perşembe günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/05/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V.: Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M

T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Nisan Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/04/2015-13.00 1-Açılış ve Yoklama. 2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04/04/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/04/2013 Perşembe

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 05/04 /2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 04 Birleşim No : 04 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 02/06/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖR- MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/11/2013 Perşembe

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan

1- Osman ŞİMŞEK 2- Ali KÜL 3- Özlem YILMAZ' dan Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : 41850698.301.05-1 Konu : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2014 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 147 KARAR 147 - Meclis Üyesi, Çağlagül ÖZÇELİK in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 148 KARAR 148 Urla Belediye Meclisi nin 13.11.1986 tarih ve 1986/5

Detaylı

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ

BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR ÖZETİ BERGAMA BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ KARAR NO KARAR ÖZETİ Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarihli Eylül ayı olağan meclis

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-1000 Birleşim Tarihi : 05/01/2015 Birleşim Saati : 19:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR

T.C. ERZİNCAN İLİ ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ : 01/04/2016 KARAR NUMARASI : 4 KARAR MECLİS I TARİHİ : 01/04/2016 NUMARASI : 4 : Belediye Organlarının Seçimi. YILMAZ, Feramuz AYÇİÇEK, Muharrem DÜNDAR ve Yusuf EREN in iştirakleri ile 01/04/2016 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Meclis salonunda

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 20 : Belediyemizin üyesi bulunduğu Hatay Belediyeler Birliği karar organlarında görev almak üzere, 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılması Belediyemizin hissesi sebebiyle

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :70 Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı. GÜNDEM:İlçemiz Müftü Mahallesinde 175 ada 3 nolu parselde yeşil alan olarak planlı alanın

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :30 KARAR 30 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ocak ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 9 Ocak 2015 Cuma günü saat

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı