TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN"

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI HİZMETİ SUNMAKLA YÜKSEKOKULU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ HİZMET ENVANTERİ GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1 Alımları 1- Öğretim Üyeliğine yükselebilecek, şartları uyan öğretim Saylı Kanunun 26 elemanları, 2- mad,25.mad,23 mad,31.mad,32 Öğretim Üyesi mad,33. maddeler., 2- dışındaki Öğretim Tarih ve Elemanı Sayılı Resmi Gazetede Kadrolarına yayımlanan Öğretim Üyesi Naklen veya dışındaki Öğretim Elemanı Açıktan Yapılacak Kadrolarına Naklen veya Atamalarda 1- Eğitim-Öğretim için gerekti öğretim Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak elemanının sağlanması ve istihdam Uygulanacak Merkezi Sınav İle Merkezi Sınav İle edilmesi, 2- İlan edilen kadrolara Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Giriş Sınavlarına başvurular yapılır, 3- Başvuran adayların Esaslar Hakkında Yönetmelik İlişkin Usul ve sınavlarını yapacak jürinin belirlenmesi için (Jüri Belirlenmesi, 9.mad.Ön Esaslar Hakkında Yönetim Kurulu Kararının Değerlendirme 10. mad.giriş Yönetmelik ile alınması, 4- Başvuran adayların a- Ön Sınavı 11. mad), Sayılı belirtilen şartlara Değerlendirme sınav sonucu, b-giriş uyan herkes Sınavı sonucu. 48.maddesi. başvurabilir. ı Müdürlüğü Dilekçe, 2- Özgeçmiş, 3- Diploma Fotokopisi (Onaylı), 4- Hizmet Belgesi (daha önce Kamu Hizmetinde çalışmış olanlar)5- ALES Belgesi, 6- KPDS veya ÜDS Belgesi, 7- Lisans Not Transkripti (onaylı), 8- Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için), 9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı) tarafından taleplerinin istenmesi Rektörlük İlan Süresi 15 Gün. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavları ilanda belirtilen tarihlerdir 20 GÜN 2 DPB, YÖK'ün web sayfasında ilan edilmektedir, Üniversitemiz web sayfasında ilanın çıktığı duyrulmaktadır. 2 İdari in Göreve Başlama Yeni Göreve Başlayacak olan personelin işe başlatılması için gerekli in yapılması 657 Sayılı Memurları kanunu, Sayılı Kanunun 8. maddesi 1- Aile Durum Bildirimi Formu, 2- Aile yardımı bildirimi formu, 3- Mal Bildirimi, 4-Banka Hesap Numarası, 5-Naklen Atanacaklar için Maaş Nakil Bildirimi, 6- Hareketleri Onayı, 7- in Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Erkek için Askerlik unu gösterir belge, 9- Hizmet Belgesi (Naklen atananlar için veya daha önce emekli sandığına tabi çalışanlar) - Dai GÜN Atama Sunuluyor 2 in Göreve Başlama Yeni Göreve Başlayacak olan personelin işe başlatılması için gerekli in yapılması 657 Sayılı Memurları kanunu, Sayılı Kanunun 8. maddesi ı Müdürlüğü Aile Durum Bildirimi Formu, 2- Aile yardımı bildirimi formu, 3- Mal Bildirimi, 4-Banka Hesap Numarası, 5-Naklen Atanacaklar için Maaş Nakil Bildirimi, 6- Hareketleri Onayı, 7- in Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Erkek için Askerlik Durumunu Gösterir Belge, 9- Hizmet Belgesi (Naklen atanan veya daha önce Emeklsi Sandığına tabi çalışanlar) Dai. 15 GÜN Atama 3 Göreve Başlaması Saylı Kanunun maddeleri, 2-1- Rektörlük ataması 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C rilen personelin, SGK girişi mad.,3-657 Sayılı yapılarak belgenin çıktısı ile birlikte göreve başlaması bildirilir.(kurum içi, Kurum dışı maddeleri, 4- ve açıktan), 2- Kanuni süre içinde 657 Sayılı Memurları başlamayanların atamaları iptal edilir. Kanununun 62. ve 63. mad. Atama i tamamlandıktan sonra göreve başlamak üzere birimimize Rektörlük atanması uygun görülen personelin başlama yazısı yazılır. ı Müdürlüğü Rektörlük 15 GÜN-2 AY 1 SAAT

2 Görev Süreleri Uzatımı (Kadrolu) Görev Süreleri Uzatımı (Sözleşmeli Yabancı Uyruklu) Eğitim-Öğretim sürekliliğini sağlamak ve görevlerine devamlarında yarar görüldüğü öğretim elemanlarının ilk atama usulü ile yeniden atanmalarıdır. Eğitim-Öğretim sürekliliğini sağlamak ve görevlerine devamlarında yarar görüldüğü öğretim elemanlarının ilk atama usulü ile yeniden atanmalarıdır. Kanunun maddeleri 34. maddesi, Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi, 3- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemenı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/1983 tarih ve Sayılı yazısı üzerine 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesine göre Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. Yabancı Uyruklu ı Müdürlüğü personelin yıl içerisinde yaptığı bilimsel çalışmaları, kitap,makale ile ayrıca katıldıkları sempozyum, kongre, konferans belgelerini sunmaları 1-Varsa o yıla ait yayınları, 2- Emniyetten alacakları ikamet uzatımı-çalışma İzin Belgesi, 3- Pasaport fotokopileri, 4- İkametgah Belgeleri, 5- Kariyerlerini gösterir belgelerin tercümeli örnekleri. na Kurul Kararı ve Görev Süresi Uzatımı Formlarının gönderilmesi Rektörlük 1 HAFTA 1 na Kurul Kararı, istihdam gerekçeleri ve Görev Süresi Uzatımı Formlarının gönderilmesi Rektörlük 1 HAFTA Seçimi Anasanat Dalı Seçimi / Anabilim / Anasanat Dalı Açılması Yüksek Lisans Açılması ün her düzeyindeki eğitimöğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili kanun ve yönetmelik gereğince 3 yıl süreyle seçilir. 1- İlgili Anasanat Dalında görev yapan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerince 3 yıl süreyle seçilir.2- Müdür tarafından atanır.3- Rektörlük na bilgi verilir 1- ler; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. 2- Anasanat Dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitimöğretim uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. 3- Yönetim Kurulu Kararı alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun onaylarına sunulur. 1- Lisansüstü Eğitim, Yükseklisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur., 2- Lisansüstü Eğitim- Öğretime Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu Karar verir. 3.maddesinin (k) bendi,2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. paragrafı (Resmi Gazete /23721) ve 18.maddesi. 3.maddesinin (k) bendi,2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ve 18. maddesi (Resmi Gazete tarih ve Sayılı) 7.mad.(d)/2, 2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 13 ve 16. maddesi 1-, 2- Öğrenciler Yükseköğretim Kanununun 65.maddesi, 2- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve 1-, 2- İşleyiş Yönetmeliği Öğrenciler ndan atanması uygun görülen persone bildiri yazısı. Rektörlük 1 HAFTA tarafından 1- na seçimin yapılacağı tarihte ilgili Ana Sanat Dalında görev yapan öğretim elemanlarına duyrulması, 2- Atanması uygun görülen personele bildiri yazısı. Rektörlük 1 HAFTA Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 HAFTA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 1 HAFTA 3 YILDA 1 DEFA 3 YILDA 1 DEFA ihtiyaç olduğunda ihtiyaç olduğunda 10 Ders Yükleri 1- Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce öğretim elemanlarının haftalık ders programları hazırlanır.,2- Öğretim elemanının eğitim-öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır.3- Tahakkuk edecek ek ders ücretlerine esas olmak üzere hazırlanan haftalık ders yükü formlarının asıl ve bir sureti Strateji Geliştirme Dairesi na sunulur. Ders programlarında değişiklik olduğunda değişikliğin olduğu tarih itibariyle yenisi düzenlenir. 36.maddesi, Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11.mad,3- Ders Yükü Tespiti ve Ekders Ücretinde Uyulacak Esaslar. Dairesi 1 HAFTA 10

3 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına ilişkin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi, 2914 Sayılı Kanunun 16.maddesi 1- Dilekçe, 2- Diplomalar, 3- ASD Görüşü, 4- Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı,5- Ücretlerin Saptanmasına ilişkin form, 6- İstihdam gerekçesi, 7- Yüksekokul Görüşü, 8- Bilgi Formu (Ek-23), 9- Değerlendirme-inceleme Komisyon Raporu, 10- Öğretim Elemanına ilişkin bilgileri gösteren tablo, 11- Belgeler (Oturma İzni, Çalışna Belgesi, Pasaport), 12- Ders Yükü, 13-Açık Kimlik, 14-Bilgi Derleme Formu, 15- Kariyerini Gösterir Belgenin tercümeli örneği. Dairesi 1 AY 12 Terfi 1- Derece: Öğrenim ları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve (Değişik ibare 25/02/2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete-6111/117.mad) son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 2- Kademe: Derecesi içerisinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet Sayılı süresine olarak aylığındaki Yükseköğretim ilerleyiş adımıdır. 3-3 yılda bir derece, Kanununun 7. ve 8. yılda bir kademe ilerlemesi yapılır. 4- maddeleri, Sayılı Dairesi Kanunun Derece 37. tarafından derece-kademe ilerlemeleri maddesi, Kademe yapılarak Müdürlüğümüze gönderilir. 38.maddesi, 2- İdari tarafından, Dairesi ndan gelen terfiler ilgili personele tebliğ edilir. 30 DAKİKA İntibak (Hizmet- Öğrenim Değerlendirmesi) 1- Başka Kurumdaki Hizmetlerinin değerlendirilmesi (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı),2- Orta Öğretimde gördükleri sürenin değerlendirilmesi Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, Res.Gazete: tarih ve Sayılı Sayılı, 2- Kanunun Ek 18. maddesi İdari 1-İlgilinin dilekçesi ve hizmet belgesi., Dairesi Rektörlük 15 GÜN Başvuru olduğunda 14 Hizmet Borçlanması in ücretsiz izin, yurtdışı çalışmaları, yurtdışı öğrenim, askerlik sürelerinin borçlanılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik ile 5434 Sayılı Kanunun ilgili yapılan yazışma ve maddeleri 1- Dilekçe, 2- Hizmet Borçlanmasına Esas Olan Belgeler ( doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdışı hizmetleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesi, yurtdışında öğrenim görülmüş ise başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe Tercümesi, öğrenim diplomasının YÖK'den denklik belgesi, ücretsiz izin onayı)3- Sözkonusu hizmetlere dair ayrılış ve başlayış tarihleri Dairesi Sosyal Güvenlik Kurumu 15 GÜN 15 Yıllık İzni Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar ( 10 yıl dahil olanlar için) 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Yıllık izinler Amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre Sayılı kısım kısım verilebilir. Birbirini izleyen Memurları Kanunun 102 ve ve 2 yıllık izni bir arada verilebilir maddeleri. İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin izin isteği ve Onayı formu ile başvurusu 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) 1- İlgili Anasanat Dalı, 2- İlgili, 3- Yük.Ok.Sekreteri tarafından personellerin izne ayrılacakları tarihi belirtir liste ve izin formları Dai. - 5 DAKİKA Gelen talebe

4 Mazeret İzni ve İdari in mazaret izini talebine ilişkin ; 1- Memura doğum yamasından önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin, 2- Kadın Memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.3- Erkek Memura karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün, 4- Memurun 1.derece yakınlarının vefatı nedeniyle isteği üzerine 7 gün, Sayılı Amirinin onayıyla yıl içinde toptan veya parça olmak üzere mazeretleri sebebiyle 10 Memurları Kanunun gün izin, zaruret halinde 10 gün daha ek 104.maddesi.,2- Yeniden mazeret izni verilebilir günlük Düzenlenen 25/02/2011 mazeret izni müteakip yılın yıllık izininden tarihli Mükerrer Resmi düşürülür. Gazete-6111/106 md. ve İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin mazeret dilekçesi, 2- Doğum yapan personelin doğum raporu. 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) na mazeretlerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü bildirir yazı. Rektörlük 15 GÜN 1 GÜN Talep Olduğunda Ücretsiz İzni Yurtdışı İzni 1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerekti bu süre bir katına kadar uzatılır. İzin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. 2- Memura yıllık izinde esas alınan süreler İtibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 3- Doğum yapan memura 104üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.4- Yurt dışında yetiştirilmek üzere Sayılı tarafından gönderilen memurlara yurt Memurları Kanunun içinde ve yurt dışında sürekli atanan memurların eşlerine istekleri halinde görev 108.maddesi ile 104. ve 72. süresi içerisinde aylıksız izin verilebilir. 5- maddesi.,2- Yeniden Askerliğe ayrılan memurlar askerlik Düzenlenen 25/02/2011 süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız tarihli Mükerrer Resmi ve izinli sayılır. Gazete-6111/ md. İdari Yıllık, mazaret veya ücretsiz iznini yurt dışında geçirmek isteyen personel için Rektörlük nın Onayına sunulur Sayılı 102.,103.,104.,108.maddeler i. ve İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin 15 gün önce mazeretlerini belirtir dilekçeleri ve ilgili belgeleri (Ücretsiz izin talebine şekline göre) 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) 1- Yüksekokul (İdari ), 2-1- Yıllık iznini yurt dışında kullanmak isteyen personel 15 gün önce bir dilekçe ile ( başvurması gerekir. ) na ücretsiz izin taleplerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü bildirir yazı. Rektörlük 15 GÜN 1 HAFTA na yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin taleplerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü Rektörlük 15 GÜN 1 HAFTA Talep Olduğunda Talep Olduğunda 19 Hastalık İzni ve İdari in Sağlık Raporları ile ilgili Sayılı 105.maddesi. 1- İlgilinin Sağlık Raporu Dairesi 3-7 GÜN Müstafi in İstifası Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın personel çekilme iste bulunulmuş sayılır. (Bu işlem için en az 3 kişi tarafından tutanak tutulması gerekir) Sayılı 94. maddesi.,2- Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik (BKK No:7/9044 Resmi Gazete No:15081., 2- İdari Sayılı 94. maddesi.,2- Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik (BKK No:7/9044 Resmi Gazete memuru olduğu kuruma No:15081,3- Yüksek Seçim yazılı olarak müracaat etmek suretiyle Kurulunun Kararı ile 2839 memurluktan çekilme iste Sayılı Milletvekili Seçimi, 2- bulunabilir. Kanunun 18. maddesi İdari 1- Tutanak ( personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar). 1- Görevden çekilmek isteyen memurun başvuru dilekçesi,2- İlişik Kesme Belgesi, 3- Mal Beyannamesi,4- Kurum Kimlik Kartı,5- Var ise Sivil Savunma Kartı, Dairesi Rektörlük 10 GÜN 1 SAAT Dairesi 1 AY İstifa etmek isteyen personelin başvurusu nda

5 in Görevden Ayrılış in görevden ayrılışına ilişkin Sayılı Memurları Kanunu. 1- in işten ayrılma OLUR'u (Askere sevk.ücretsiz izin, ölüm raporu vb).2- Naklen Ayrılan personelin maaş nakil bildirimi, 3- Emekli olan personelin emekli belgesi, 4- çalıştığı son 6 aya ait maaş bordrosu. Dai. 10 GÜN Ayrılan 1- in Emeklilik Talep Dilekçesi, 2- Son 6 ayda çekilmiş 4.5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf, 3-Nüfüs Cüzdan örneği, 4- Terhis Belgesi, 5- Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların diplomaları), 6-Hizmet Birleştirme Evrakları, 7- Hizmet Borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vb.,8- Malulen Emekliler için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu, 9- Fiili hizmeti var ise yaptığına dair belge, 10-Son yıla ait şahıs emekli Kes.İc.Bordrosu, 11- Hizmet Belgesi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı için),12- Mal Bildirim Beyannamesi, 13- İlişik Kesme Belgesi, 14- Kurum Kimlik Kartı, 15-Var ise sivil savunma kartı, SAKATLIKLARI NEDENİYLE 15 YILDA EMEKLİYE AYRILACAKLAR İÇİN AYRICA: 16- Göreve girdikleri tarihte veya doğuştan sakat olduklarını gösterir raporların tasdikli bir sureti askerlikten önce veya askerlikten verilmiş çürük, 23 İsteğe ve Malulen Emeklilik Kendi isteği ile emekliye ayrılmak isteyenler ile çeşitli nedenlerle vazifelerini yapamayacak a giren personelin emeklilik taleplerine ilişkin Sayılı 105. maddesi., Sayılı Kanunun ve, maddesi. İdari sakat raporları vb, 17- Son kez çalışma gücünün en az % 40 oranında yitirdiğini belirtir fotoğrafı tasdikli Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarınca verilen Sağlık Raporu. Dairesi Sosyal Güvenlik Kurumu 1 AY Emekli olacak kişi 24 Yaş Haddinden ve Re'sen Emeklilik Yaş haddinden emekliye ayrılacak ve kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilecek personelin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere hizmet sürelerinin hesaplanması Sayılı Kanunun 39/f ile 40/b maddeleri, Sayılı Kanunun 30.maddesi., 2- İdari 1- Açık ev adresi, Banka Şube adı, 2- Son 6 ayda çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,3- Hizmet Belgesi,4- Son yıla ait şahıs emeklilik kes.icmal bordrosu. Dai. 1 AY Yaş haddi dolan kişi 25 Vefat Halinde Emeklilik İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin vasilerine aylık bağlanması Sayılı Kanunun 66.maddesi., 2- İdari 1- Dul ve Yetimlerin aylık taleplerine ilişkin dilekçe,2- kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,3- Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı, 4- Vefat edenin ölüm belgesi, 5- Vefat edenin kurum kimlik kartı Dai. 1 AY kişi in Vefatı Kurum İçi ve Dışı Görevlendirmeleri Memurları fiilen çalıştıkları süre içerisinde vefat etmeleri halinde kanuni işlem yapılır. 1- Ders vermekle görevli öğretim elemanları diğer birimlerde ihtiyaç olduğunda Rektörlük tarafından görevlendirilebilir.2- Görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara atanabilirler.amirlerin uygun görüşü ve Rektörlük nın onayıyla Sayılı 98. maddesinin (d) bendi,2- Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği maddeleri. 40 (a), maddesi, ve 33 mad.(b) bendinin 3.fıkrası gereğince, Sayılı Memurları Kanununun maddeleri., 2- İdari, 2- İdari 1- Kanuni yapmada esas olmak üzere Vefat eden personelin yakını tarafından ölüm belgesinin 1 Dilekçe ile başvuruda bulunması 1- İlgilinin istemesi halinde dilekçesi. Rektörlük 1 SAAT Rektörlük 1 SAAT 28 Yurtiçi -Yurtdışı Görevlendirme 1- Öğretim Elemanlarının Kurumlarından; Kongre, Konferans, Seminer vb. bilimsel toplantılarla Kanunun 39. bilim ve meslekleri ile ilgili diğer Maddesi,2- Yurtiçinde ve toplantılara katılmak, araştırma ve Yurtdışında inceleme gezileri yapmak üzere Görevlendirilmelerde görevlendirilebilirler, 2- İdari personel Uyulacak Esaslara İlişkin de eğitim seminerlerine veya işin Yönetmelik (Resmi gerektirdiği inceleme ve araştırma Gaz tarih ve yapmak üzere görevlendirilebilirler Sayılı) 1-, 2- İdari 1- Dilekçe, 2- Davet Mektubu Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 15 GÜN 1 GÜN

6 Ek Görevler Üniversite içinde oluşturulan eğitim, uygulama ve araştırma merkezlerinde ve proje ve benzeri gibi yürütülmesinde koordinatörlük, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlendirmeler Üniversite içi yazışmalar 1-, 2- İdari Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 SAAT 30 Disiplin İşleri Sayılı maddeleri, 2- Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gaz tarih, No: 17789).3- İnönü Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve Üniversitesince Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı yönetmeliklerin devlet memuru olarak ve Memurları Disiplin emrettiği yuriçinde ve yurtdışında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara yasakladığı işleri yapanlara disiplin soruşturması Yönetmeliğinin uygulanmasında (disiplin soruşturmalarında) ve 2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi Uyarınca açılan açılarak un niteliğine ve ağırlık ceza soruşturmalarında 1- derecelerine göre disiplin cezaları verilmesi uyulacak esaslar, 2- İdari Şikayette bulunacak olan ilgilinin açıklamalı dilekçesi. Soruşturmacı tayin edilerek ilgiliye tebliği Dai. 2 AY 2 AY Olay 31 Mal Beyannamesi Memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler. İlk göreve başlamada alınır ve daha sonra her 5 yılda bir yenilenir Sayılı 14.maddesi, 2- Kamu i Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (BKK No:90/748, Resmi Gaz No: 20696), 3- Önemli değişikliklerde değişikliği izleyen 1 Ay içinde bildirmeleri. Yönetmeliğin 10. maddesi. 1-, 2- İdari ve İdari in Mal Bildirim Formunu Doldurarak na teslim etmeleri Dai. 5 YILDA 1 30 GÜN 32 Aile Yardımı Bildirimi Evli bulunan Memurlarına aile yardımı ödeneği ödenir. Eşi çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayanlara, eşi çalışıyor ise sadece eşlerden biri aile ve çocuk yardımı alır Sayılı ve 206. maddeleri, Sayılı 1- Sosyal Sigortalar ve Genel, 2- Sağlık Sigortası. İdari Yapılacak e esas olmak üzere kişilerin Aile Yardım Beyannamesi doldurarak na Teslim etmeleri. Dai. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine edindiği çocuk için ödenen yardım da çocuğunun doğduğu tarih takip eden ay başından itibaren hak kazanır. 15 GÜN 33 Doğum Yardımı Doğum Yardımı Ödemesine ilişkin Sayılı 207. maddesi 1-1- Dilekçe, 2- Doğum Raporu,3- Ödeme emri Maaş Tahakkuk Dairesi na 1 GÜN 34 Ölüm Yardımı Ölüm Yardımı Ödemesine ilişkin Sayılı 208. maddesi 1-1- Dilekçe, 2- Defin Belgesi,3- Ödeme emri Maaş Tahakkuk Dairesi na 1 GÜN 35 Öğrenim Değişikliği in bir üst öğrenimi tamamlaması halinde yapılacak Sayılı Memurları Kanunu, Sayılı Kanunun ilgili, 2- Maddeleri İdari 1-Dilekçe, 2- Öğrenim Belgesi Dai. 1 HAFTA

7 Askere Sevk Tehir Gelen-Giden Evrak Ayıklama ve İmha ve İdari in askere sevk tehirine ilişkin 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 1- a gelen tüm evrak geldiği tarih itibariyle gelen deftere kayıt edilerek numaralandırılır.,2- dan giden tüm evrak Resmi Yazışmalarda yine gönderileceği tarih itibariyle Uyulacak Esas ve Usuller giden deftere ve zimmet defterine Hakkında Yönetmelik 10. kayıt edilerek numara verilir.,3- Her yıl madde (Resmi Gazete itibariyle yeni kayıt açılır /25658) 1- arşivinde bulunan dosyaların saklama süresi tamamlandığında ayıklama ve imha i yapılır. Her dosya içerisinde bulunan evrak tek tek numaralandırılarak "Saklanmasına Lüzum Görülmeyenler Belgelere İlişkin İmha Listesi " (Ek-5 Form) hazırlanır. İmha edilecek dosyalar ile listeler Rektörlük nın Onaylarına sunulur. 1- Harcama Yetkilileri, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl Faaliyet Raporları faaliyet raporu hazırlanır. 1- Bir önceki Mali Yılın giderleri gözönüne alınır. Artan personel ile öğrenci sayıları, eğitim-öğretim ön plana alınarak stratejik planlar ve ekonomik koşullar çerçevesinde temmuz ayı içerisinde gelecek yılın kurumun ihtiyaçları doğrultusunda harcanmak üzere bütçe hazırlanmasında kullanılan formlar ilgili web sayfasında doldurularak Mali Yılı Bütçe çıktısı alınır ve Hazırlık Çalışmaları Dairesi na sunulur Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun, 2- Arşiv İşleri Hakkında Yönetmelik Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ve 41. maddeleri, Sayılı 7. (g) ve 42 mad.3- Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 8. mad Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Resmi Gaz. 24/12/2003-Sayı 25326), Sayılı Yükseköğretim Kanunun 56. ve 57. maddesi. 1- Dilekçe, 2- Askerlik Durum Belgesi. Sekreteri ve Öğrenci Tüm personel ve Öğrenciler 1-, 2- İdari Dairesi - 15 GÜN İlgili Memur tarafından takip edilmektedir. 5 DAKİKA Askere gidecek personel evrak adedine göre değişir Oluşturulacak İmha Komisyonu Onayı Rektörlük 1 AY ilgili raporlar istenir. Rektörlük 15 GÜN 4 Dairesi 1 HAFTA 1 41 Bütçe Uygulama Aktarma Mali yıl içinde verilen ödenekler ve maddi kaynakların rasyonel verimli ve ekonomik şekilde kullanılması sağlanır. Ancak Mali yıl için verilen Sayılı Kamu Mali ödenekler yetersiz geldi Yönetimi ve Kontrol harcama kalemleri arasında yada Kanunu (Resmi Gaz. Rektörün Onayıyla birimler arasından 24/12/2003-Sayı 25326),21 aktarma talepleri yapılmaktadır. maddesi. Rektörlük 30 DAKİKA 2 42 Avanslar-Krediler Mahsuplar Harcama Yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile rme inin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans ile ön ödemeyapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Resmi Gaz. 24/12/2003-Sayı 25326),35. maddesi.2- Mali Yıl Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği. 1- Harcama Yetkilisi Mutemedi, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi Dairesi 30 DAKİKA 2 43 Sayıştay Sorgusu Her yıl belli aylarda Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen Sayıştay Denetimcisi bir önceki yıl yapılan tüm 1- Sayıştay Kanunu 48.mad harcamaları inceler ve gerekti (21/2/1967 Resmi sorguya alır. Gaz.27/2/ ) 1- Memur, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi Maliye Bakanlığı 1 AY 1 HAFTA

8 Brifingler ve Bilgi Notları 1- Her yıl eğitim-öğretim sonunda brifing hazırlanır. ın İdari, eğitim-öğretim ile ilgili bilgileri hakkında Rektörlük nın isteği üzerine de sunum yapılabilir. 1- Tüm personel ve Öğrenciler Başkanlıklarına sunulur 15 GÜN 1 45 Kongre, Konferans, Seminer, Sempozyum vb. 1- bünyesinde görev yapan öğretim elemanları konuları ve çalışmaları ile ilgili bilimsel ve kültürel toplantılara katılabilirler ve düzenleme yapabilirler. 2- Gelen Konferans, Kongre, Sempozyum vb. konular ilgili panolarda duyurulur. 39. ve 42. mad. ve Öğrenciler gerekti Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 SAAT 5 46 Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Bütçeyle Ödenek Tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama Yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçeden harcama yapabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, rme usulü ile rmeylegörevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Gerçekleştirme Görevlileri, harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin in yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ,.maddesi Memur, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi GÜN Yılda 2 defa Kurul toplantısı yapılır.2- Başkan gerekti Yönetim Kurulu ile Kurul, Yüksekokul Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu ve çağırır.3- Toplantı sonunda toplantı ile Yüksekokul Kurulu ilgili alınan kararlar yazılarak imzaya toplantıları sunulur. Kanunun 20.maddesi, 2- Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği ( tarih ve Sayılı Res.Gaz). Kurul Toplantısı hariç Yönetim ve Yüksekokul Kurulu Kararları Rektörlük na sunulur. Rektörlük - 1 HAFTA Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Öğretim Elemanı Saat Ücreti öğretim elemanı ihtiyacı Görevlendirme halinde yapılacak Kanunun 31.maddesi 1- İlgilinin Dilekçesi, 2- Mezuniyet Belgesi, 3- Özgeçmiş, 4-2 Adet Vesikalık Fotoğraf,5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6- Banka Hesap Nosu Dairesi - 1 AY

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Personel Đşleri Prosedürü Doküman Numarası IDR/201/PR-001 ISO 9001:2000 KYS Kriter No 6.2./6.2.2. Yayın Tarihi Revizyon Numarası

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI AKIŞ NO : 01 GELEN ve GİDEN EVRAK İŞ AKIŞI Posta yada elektronik ortamdan evrak kayıt servisine ulaşan evrakların eklerinin eksiksiz ve tam olup olmadığı kontrol edilir ve kayda alınır. Evrakların Fakülte

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI KASIM / 2014 ÖNSÖZ Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programları, eğitim süreleri, eğitimde uygulanacak

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Malkara

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı

MEB Müfettişleri Yönetmeliği

MEB Müfettişleri Yönetmeliği MEB Müfettişleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29009 YÖNETMELİK Milli

Detaylı