TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN"

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI HİZMETİ SUNMAKLA YÜKSEKOKULU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ HİZMET ENVANTERİ GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 1 Alımları 1- Öğretim Üyeliğine yükselebilecek, şartları uyan öğretim Saylı Kanunun 26 elemanları, 2- mad,25.mad,23 mad,31.mad,32 Öğretim Üyesi mad,33. maddeler., 2- dışındaki Öğretim Tarih ve Elemanı Sayılı Resmi Gazetede Kadrolarına yayımlanan Öğretim Üyesi Naklen veya dışındaki Öğretim Elemanı Açıktan Yapılacak Kadrolarına Naklen veya Atamalarda 1- Eğitim-Öğretim için gerekti öğretim Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak elemanının sağlanması ve istihdam Uygulanacak Merkezi Sınav İle Merkezi Sınav İle edilmesi, 2- İlan edilen kadrolara Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Giriş Sınavlarına başvurular yapılır, 3- Başvuran adayların Esaslar Hakkında Yönetmelik İlişkin Usul ve sınavlarını yapacak jürinin belirlenmesi için (Jüri Belirlenmesi, 9.mad.Ön Esaslar Hakkında Yönetim Kurulu Kararının Değerlendirme 10. mad.giriş Yönetmelik ile alınması, 4- Başvuran adayların a- Ön Sınavı 11. mad), Sayılı belirtilen şartlara Değerlendirme sınav sonucu, b-giriş uyan herkes Sınavı sonucu. 48.maddesi. başvurabilir. ı Müdürlüğü Dilekçe, 2- Özgeçmiş, 3- Diploma Fotokopisi (Onaylı), 4- Hizmet Belgesi (daha önce Kamu Hizmetinde çalışmış olanlar)5- ALES Belgesi, 6- KPDS veya ÜDS Belgesi, 7- Lisans Not Transkripti (onaylı), 8- Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için), 9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (onaylı) tarafından taleplerinin istenmesi Rektörlük İlan Süresi 15 Gün. Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavları ilanda belirtilen tarihlerdir 20 GÜN 2 DPB, YÖK'ün web sayfasında ilan edilmektedir, Üniversitemiz web sayfasında ilanın çıktığı duyrulmaktadır. 2 İdari in Göreve Başlama Yeni Göreve Başlayacak olan personelin işe başlatılması için gerekli in yapılması 657 Sayılı Memurları kanunu, Sayılı Kanunun 8. maddesi 1- Aile Durum Bildirimi Formu, 2- Aile yardımı bildirimi formu, 3- Mal Bildirimi, 4-Banka Hesap Numarası, 5-Naklen Atanacaklar için Maaş Nakil Bildirimi, 6- Hareketleri Onayı, 7- in Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Erkek için Askerlik unu gösterir belge, 9- Hizmet Belgesi (Naklen atananlar için veya daha önce emekli sandığına tabi çalışanlar) - Dai GÜN Atama Sunuluyor 2 in Göreve Başlama Yeni Göreve Başlayacak olan personelin işe başlatılması için gerekli in yapılması 657 Sayılı Memurları kanunu, Sayılı Kanunun 8. maddesi ı Müdürlüğü Aile Durum Bildirimi Formu, 2- Aile yardımı bildirimi formu, 3- Mal Bildirimi, 4-Banka Hesap Numarası, 5-Naklen Atanacaklar için Maaş Nakil Bildirimi, 6- Hareketleri Onayı, 7- in Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 8- Erkek için Askerlik Durumunu Gösterir Belge, 9- Hizmet Belgesi (Naklen atanan veya daha önce Emeklsi Sandığına tabi çalışanlar) Dai. 15 GÜN Atama 3 Göreve Başlaması Saylı Kanunun maddeleri, 2-1- Rektörlük ataması 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C rilen personelin, SGK girişi mad.,3-657 Sayılı yapılarak belgenin çıktısı ile birlikte göreve başlaması bildirilir.(kurum içi, Kurum dışı maddeleri, 4- ve açıktan), 2- Kanuni süre içinde 657 Sayılı Memurları başlamayanların atamaları iptal edilir. Kanununun 62. ve 63. mad. Atama i tamamlandıktan sonra göreve başlamak üzere birimimize Rektörlük atanması uygun görülen personelin başlama yazısı yazılır. ı Müdürlüğü Rektörlük 15 GÜN-2 AY 1 SAAT

2 Görev Süreleri Uzatımı (Kadrolu) Görev Süreleri Uzatımı (Sözleşmeli Yabancı Uyruklu) Eğitim-Öğretim sürekliliğini sağlamak ve görevlerine devamlarında yarar görüldüğü öğretim elemanlarının ilk atama usulü ile yeniden atanmalarıdır. Eğitim-Öğretim sürekliliğini sağlamak ve görevlerine devamlarında yarar görüldüğü öğretim elemanlarının ilk atama usulü ile yeniden atanmalarıdır. Kanunun maddeleri 34. maddesi, Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesi, 3- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemenı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/1983 tarih ve Sayılı yazısı üzerine 2914 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. maddesine göre Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmıştır. Yabancı Uyruklu ı Müdürlüğü personelin yıl içerisinde yaptığı bilimsel çalışmaları, kitap,makale ile ayrıca katıldıkları sempozyum, kongre, konferans belgelerini sunmaları 1-Varsa o yıla ait yayınları, 2- Emniyetten alacakları ikamet uzatımı-çalışma İzin Belgesi, 3- Pasaport fotokopileri, 4- İkametgah Belgeleri, 5- Kariyerlerini gösterir belgelerin tercümeli örnekleri. na Kurul Kararı ve Görev Süresi Uzatımı Formlarının gönderilmesi Rektörlük 1 HAFTA 1 na Kurul Kararı, istihdam gerekçeleri ve Görev Süresi Uzatımı Formlarının gönderilmesi Rektörlük 1 HAFTA Seçimi Anasanat Dalı Seçimi / Anabilim / Anasanat Dalı Açılması Yüksek Lisans Açılması ün her düzeyindeki eğitimöğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili kanun ve yönetmelik gereğince 3 yıl süreyle seçilir. 1- İlgili Anasanat Dalında görev yapan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerince 3 yıl süreyle seçilir.2- Müdür tarafından atanır.3- Rektörlük na bilgi verilir 1- ler; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. 2- Anasanat Dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitimöğretim uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. 3- Yönetim Kurulu Kararı alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun onaylarına sunulur. 1- Lisansüstü Eğitim, Yükseklisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur., 2- Lisansüstü Eğitim- Öğretime Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu Karar verir. 3.maddesinin (k) bendi,2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. paragrafı (Resmi Gazete /23721) ve 18.maddesi. 3.maddesinin (k) bendi,2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ve 18. maddesi (Resmi Gazete tarih ve Sayılı) 7.mad.(d)/2, 2- Üniversitelerde Teşkilat Yönetmeliğinin 13 ve 16. maddesi 1-, 2- Öğrenciler Yükseköğretim Kanununun 65.maddesi, 2- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 3- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve 1-, 2- İşleyiş Yönetmeliği Öğrenciler ndan atanması uygun görülen persone bildiri yazısı. Rektörlük 1 HAFTA tarafından 1- na seçimin yapılacağı tarihte ilgili Ana Sanat Dalında görev yapan öğretim elemanlarına duyrulması, 2- Atanması uygun görülen personele bildiri yazısı. Rektörlük 1 HAFTA Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 HAFTA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 1 HAFTA 3 YILDA 1 DEFA 3 YILDA 1 DEFA ihtiyaç olduğunda ihtiyaç olduğunda 10 Ders Yükleri 1- Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce öğretim elemanlarının haftalık ders programları hazırlanır.,2- Öğretim elemanının eğitim-öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır.3- Tahakkuk edecek ek ders ücretlerine esas olmak üzere hazırlanan haftalık ders yükü formlarının asıl ve bir sureti Strateji Geliştirme Dairesi na sunulur. Ders programlarında değişiklik olduğunda değişikliğin olduğu tarih itibariyle yenisi düzenlenir. 36.maddesi, Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11.mad,3- Ders Yükü Tespiti ve Ekders Ücretinde Uyulacak Esaslar. Dairesi 1 HAFTA 10

3 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Atama Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına ilişkin 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi, 2914 Sayılı Kanunun 16.maddesi 1- Dilekçe, 2- Diplomalar, 3- ASD Görüşü, 4- Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı,5- Ücretlerin Saptanmasına ilişkin form, 6- İstihdam gerekçesi, 7- Yüksekokul Görüşü, 8- Bilgi Formu (Ek-23), 9- Değerlendirme-inceleme Komisyon Raporu, 10- Öğretim Elemanına ilişkin bilgileri gösteren tablo, 11- Belgeler (Oturma İzni, Çalışna Belgesi, Pasaport), 12- Ders Yükü, 13-Açık Kimlik, 14-Bilgi Derleme Formu, 15- Kariyerini Gösterir Belgenin tercümeli örneği. Dairesi 1 AY 12 Terfi 1- Derece: Öğrenim ları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve (Değişik ibare 25/02/2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete-6111/117.mad) son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. 2- Kademe: Derecesi içerisinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet Sayılı süresine olarak aylığındaki Yükseköğretim ilerleyiş adımıdır. 3-3 yılda bir derece, Kanununun 7. ve 8. yılda bir kademe ilerlemesi yapılır. 4- maddeleri, Sayılı Dairesi Kanunun Derece 37. tarafından derece-kademe ilerlemeleri maddesi, Kademe yapılarak Müdürlüğümüze gönderilir. 38.maddesi, 2- İdari tarafından, Dairesi ndan gelen terfiler ilgili personele tebliğ edilir. 30 DAKİKA İntibak (Hizmet- Öğrenim Değerlendirmesi) 1- Başka Kurumdaki Hizmetlerinin değerlendirilmesi (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı),2- Orta Öğretimde gördükleri sürenin değerlendirilmesi Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun, Res.Gazete: tarih ve Sayılı Sayılı, 2- Kanunun Ek 18. maddesi İdari 1-İlgilinin dilekçesi ve hizmet belgesi., Dairesi Rektörlük 15 GÜN Başvuru olduğunda 14 Hizmet Borçlanması in ücretsiz izin, yurtdışı çalışmaları, yurtdışı öğrenim, askerlik sürelerinin borçlanılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik ile 5434 Sayılı Kanunun ilgili yapılan yazışma ve maddeleri 1- Dilekçe, 2- Hizmet Borçlanmasına Esas Olan Belgeler ( doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdışı hizmetleri gösterir resmi makamlardan alınmış hizmet belgesi, yurtdışında öğrenim görülmüş ise başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe Tercümesi, öğrenim diplomasının YÖK'den denklik belgesi, ücretsiz izin onayı)3- Sözkonusu hizmetlere dair ayrılış ve başlayış tarihleri Dairesi Sosyal Güvenlik Kurumu 15 GÜN 15 Yıllık İzni Memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar ( 10 yıl dahil olanlar için) 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Yıllık izinler Amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre Sayılı kısım kısım verilebilir. Birbirini izleyen Memurları Kanunun 102 ve ve 2 yıllık izni bir arada verilebilir maddeleri. İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin izin isteği ve Onayı formu ile başvurusu 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) 1- İlgili Anasanat Dalı, 2- İlgili, 3- Yük.Ok.Sekreteri tarafından personellerin izne ayrılacakları tarihi belirtir liste ve izin formları Dai. - 5 DAKİKA Gelen talebe

4 Mazeret İzni ve İdari in mazaret izini talebine ilişkin ; 1- Memura doğum yamasından önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin, 2- Kadın Memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir.3- Erkek Memura karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 10 gün, 4- Memurun 1.derece yakınlarının vefatı nedeniyle isteği üzerine 7 gün, Sayılı Amirinin onayıyla yıl içinde toptan veya parça olmak üzere mazeretleri sebebiyle 10 Memurları Kanunun gün izin, zaruret halinde 10 gün daha ek 104.maddesi.,2- Yeniden mazeret izni verilebilir günlük Düzenlenen 25/02/2011 mazeret izni müteakip yılın yıllık izininden tarihli Mükerrer Resmi düşürülür. Gazete-6111/106 md. ve İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin mazeret dilekçesi, 2- Doğum yapan personelin doğum raporu. 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) na mazeretlerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü bildirir yazı. Rektörlük 15 GÜN 1 GÜN Talep Olduğunda Ücretsiz İzni Yurtdışı İzni 1- Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Gerekti bu süre bir katına kadar uzatılır. İzin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. 2- Memura yıllık izinde esas alınan süreler İtibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 3- Doğum yapan memura 104üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.4- Yurt dışında yetiştirilmek üzere Sayılı tarafından gönderilen memurlara yurt Memurları Kanunun içinde ve yurt dışında sürekli atanan memurların eşlerine istekleri halinde görev 108.maddesi ile 104. ve 72. süresi içerisinde aylıksız izin verilebilir. 5- maddesi.,2- Yeniden Askerliğe ayrılan memurlar askerlik Düzenlenen 25/02/2011 süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız tarihli Mükerrer Resmi ve izinli sayılır. Gazete-6111/ md. İdari Yıllık, mazaret veya ücretsiz iznini yurt dışında geçirmek isteyen personel için Rektörlük nın Onayına sunulur Sayılı 102.,103.,104.,108.maddeler i. ve İdari 1- İzne ayrılmak isteyen personelin 15 gün önce mazeretlerini belirtir dilekçeleri ve ilgili belgeleri (Ücretsiz izin talebine şekline göre) 1- Yüksekokul (İdari ), 2- ( ) 1- Yüksekokul (İdari ), 2-1- Yıllık iznini yurt dışında kullanmak isteyen personel 15 gün önce bir dilekçe ile ( başvurması gerekir. ) na ücretsiz izin taleplerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü bildirir yazı. Rektörlük 15 GÜN 1 HAFTA na yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin taleplerinin bölüm başkanlığınca uygun görüldüğünü Rektörlük 15 GÜN 1 HAFTA Talep Olduğunda Talep Olduğunda 19 Hastalık İzni ve İdari in Sağlık Raporları ile ilgili Sayılı 105.maddesi. 1- İlgilinin Sağlık Raporu Dairesi 3-7 GÜN Müstafi in İstifası Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın personel çekilme iste bulunulmuş sayılır. (Bu işlem için en az 3 kişi tarafından tutanak tutulması gerekir) Sayılı 94. maddesi.,2- Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik (BKK No:7/9044 Resmi Gazete No:15081., 2- İdari Sayılı 94. maddesi.,2- Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik (BKK No:7/9044 Resmi Gazete memuru olduğu kuruma No:15081,3- Yüksek Seçim yazılı olarak müracaat etmek suretiyle Kurulunun Kararı ile 2839 memurluktan çekilme iste Sayılı Milletvekili Seçimi, 2- bulunabilir. Kanunun 18. maddesi İdari 1- Tutanak ( personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar). 1- Görevden çekilmek isteyen memurun başvuru dilekçesi,2- İlişik Kesme Belgesi, 3- Mal Beyannamesi,4- Kurum Kimlik Kartı,5- Var ise Sivil Savunma Kartı, Dairesi Rektörlük 10 GÜN 1 SAAT Dairesi 1 AY İstifa etmek isteyen personelin başvurusu nda

5 in Görevden Ayrılış in görevden ayrılışına ilişkin Sayılı Memurları Kanunu. 1- in işten ayrılma OLUR'u (Askere sevk.ücretsiz izin, ölüm raporu vb).2- Naklen Ayrılan personelin maaş nakil bildirimi, 3- Emekli olan personelin emekli belgesi, 4- çalıştığı son 6 aya ait maaş bordrosu. Dai. 10 GÜN Ayrılan 1- in Emeklilik Talep Dilekçesi, 2- Son 6 ayda çekilmiş 4.5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf, 3-Nüfüs Cüzdan örneği, 4- Terhis Belgesi, 5- Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların diplomaları), 6-Hizmet Birleştirme Evrakları, 7- Hizmet Borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vb.,8- Malulen Emekliler için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu, 9- Fiili hizmeti var ise yaptığına dair belge, 10-Son yıla ait şahıs emekli Kes.İc.Bordrosu, 11- Hizmet Belgesi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı için),12- Mal Bildirim Beyannamesi, 13- İlişik Kesme Belgesi, 14- Kurum Kimlik Kartı, 15-Var ise sivil savunma kartı, SAKATLIKLARI NEDENİYLE 15 YILDA EMEKLİYE AYRILACAKLAR İÇİN AYRICA: 16- Göreve girdikleri tarihte veya doğuştan sakat olduklarını gösterir raporların tasdikli bir sureti askerlikten önce veya askerlikten verilmiş çürük, 23 İsteğe ve Malulen Emeklilik Kendi isteği ile emekliye ayrılmak isteyenler ile çeşitli nedenlerle vazifelerini yapamayacak a giren personelin emeklilik taleplerine ilişkin Sayılı 105. maddesi., Sayılı Kanunun ve, maddesi. İdari sakat raporları vb, 17- Son kez çalışma gücünün en az % 40 oranında yitirdiğini belirtir fotoğrafı tasdikli Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarınca verilen Sağlık Raporu. Dairesi Sosyal Güvenlik Kurumu 1 AY Emekli olacak kişi 24 Yaş Haddinden ve Re'sen Emeklilik Yaş haddinden emekliye ayrılacak ve kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilecek personelin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere hizmet sürelerinin hesaplanması Sayılı Kanunun 39/f ile 40/b maddeleri, Sayılı Kanunun 30.maddesi., 2- İdari 1- Açık ev adresi, Banka Şube adı, 2- Son 6 ayda çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf,3- Hizmet Belgesi,4- Son yıla ait şahıs emeklilik kes.icmal bordrosu. Dai. 1 AY Yaş haddi dolan kişi 25 Vefat Halinde Emeklilik İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin vasilerine aylık bağlanması Sayılı Kanunun 66.maddesi., 2- İdari 1- Dul ve Yetimlerin aylık taleplerine ilişkin dilekçe,2- kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,3- Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı, 4- Vefat edenin ölüm belgesi, 5- Vefat edenin kurum kimlik kartı Dai. 1 AY kişi in Vefatı Kurum İçi ve Dışı Görevlendirmeleri Memurları fiilen çalıştıkları süre içerisinde vefat etmeleri halinde kanuni işlem yapılır. 1- Ders vermekle görevli öğretim elemanları diğer birimlerde ihtiyaç olduğunda Rektörlük tarafından görevlendirilebilir.2- Görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara atanabilirler.amirlerin uygun görüşü ve Rektörlük nın onayıyla Sayılı 98. maddesinin (d) bendi,2- Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği maddeleri. 40 (a), maddesi, ve 33 mad.(b) bendinin 3.fıkrası gereğince, Sayılı Memurları Kanununun maddeleri., 2- İdari, 2- İdari 1- Kanuni yapmada esas olmak üzere Vefat eden personelin yakını tarafından ölüm belgesinin 1 Dilekçe ile başvuruda bulunması 1- İlgilinin istemesi halinde dilekçesi. Rektörlük 1 SAAT Rektörlük 1 SAAT 28 Yurtiçi -Yurtdışı Görevlendirme 1- Öğretim Elemanlarının Kurumlarından; Kongre, Konferans, Seminer vb. bilimsel toplantılarla Kanunun 39. bilim ve meslekleri ile ilgili diğer Maddesi,2- Yurtiçinde ve toplantılara katılmak, araştırma ve Yurtdışında inceleme gezileri yapmak üzere Görevlendirilmelerde görevlendirilebilirler, 2- İdari personel Uyulacak Esaslara İlişkin de eğitim seminerlerine veya işin Yönetmelik (Resmi gerektirdiği inceleme ve araştırma Gaz tarih ve yapmak üzere görevlendirilebilirler Sayılı) 1-, 2- İdari 1- Dilekçe, 2- Davet Mektubu Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 15 GÜN 1 GÜN

6 Ek Görevler Üniversite içinde oluşturulan eğitim, uygulama ve araştırma merkezlerinde ve proje ve benzeri gibi yürütülmesinde koordinatörlük, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlendirmeler Üniversite içi yazışmalar 1-, 2- İdari Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 SAAT 30 Disiplin İşleri Sayılı maddeleri, 2- Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gaz tarih, No: 17789).3- İnönü Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve Üniversitesince Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı yönetmeliklerin devlet memuru olarak ve Memurları Disiplin emrettiği yuriçinde ve yurtdışında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara yasakladığı işleri yapanlara disiplin soruşturması Yönetmeliğinin uygulanmasında (disiplin soruşturmalarında) ve 2547 Sayılı Yasanın 53/c maddesi Uyarınca açılan açılarak un niteliğine ve ağırlık ceza soruşturmalarında 1- derecelerine göre disiplin cezaları verilmesi uyulacak esaslar, 2- İdari Şikayette bulunacak olan ilgilinin açıklamalı dilekçesi. Soruşturmacı tayin edilerek ilgiliye tebliği Dai. 2 AY 2 AY Olay 31 Mal Beyannamesi Memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler. İlk göreve başlamada alınır ve daha sonra her 5 yılda bir yenilenir Sayılı 14.maddesi, 2- Kamu i Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (BKK No:90/748, Resmi Gaz No: 20696), 3- Önemli değişikliklerde değişikliği izleyen 1 Ay içinde bildirmeleri. Yönetmeliğin 10. maddesi. 1-, 2- İdari ve İdari in Mal Bildirim Formunu Doldurarak na teslim etmeleri Dai. 5 YILDA 1 30 GÜN 32 Aile Yardımı Bildirimi Evli bulunan Memurlarına aile yardımı ödeneği ödenir. Eşi çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayanlara, eşi çalışıyor ise sadece eşlerden biri aile ve çocuk yardımı alır Sayılı ve 206. maddeleri, Sayılı 1- Sosyal Sigortalar ve Genel, 2- Sağlık Sigortası. İdari Yapılacak e esas olmak üzere kişilerin Aile Yardım Beyannamesi doldurarak na Teslim etmeleri. Dai. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine edindiği çocuk için ödenen yardım da çocuğunun doğduğu tarih takip eden ay başından itibaren hak kazanır. 15 GÜN 33 Doğum Yardımı Doğum Yardımı Ödemesine ilişkin Sayılı 207. maddesi 1-1- Dilekçe, 2- Doğum Raporu,3- Ödeme emri Maaş Tahakkuk Dairesi na 1 GÜN 34 Ölüm Yardımı Ölüm Yardımı Ödemesine ilişkin Sayılı 208. maddesi 1-1- Dilekçe, 2- Defin Belgesi,3- Ödeme emri Maaş Tahakkuk Dairesi na 1 GÜN 35 Öğrenim Değişikliği in bir üst öğrenimi tamamlaması halinde yapılacak Sayılı Memurları Kanunu, Sayılı Kanunun ilgili, 2- Maddeleri İdari 1-Dilekçe, 2- Öğrenim Belgesi Dai. 1 HAFTA

7 Askere Sevk Tehir Gelen-Giden Evrak Ayıklama ve İmha ve İdari in askere sevk tehirine ilişkin 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, 1- a gelen tüm evrak geldiği tarih itibariyle gelen deftere kayıt edilerek numaralandırılır.,2- dan giden tüm evrak Resmi Yazışmalarda yine gönderileceği tarih itibariyle Uyulacak Esas ve Usuller giden deftere ve zimmet defterine Hakkında Yönetmelik 10. kayıt edilerek numara verilir.,3- Her yıl madde (Resmi Gazete itibariyle yeni kayıt açılır /25658) 1- arşivinde bulunan dosyaların saklama süresi tamamlandığında ayıklama ve imha i yapılır. Her dosya içerisinde bulunan evrak tek tek numaralandırılarak "Saklanmasına Lüzum Görülmeyenler Belgelere İlişkin İmha Listesi " (Ek-5 Form) hazırlanır. İmha edilecek dosyalar ile listeler Rektörlük nın Onaylarına sunulur. 1- Harcama Yetkilileri, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl Faaliyet Raporları faaliyet raporu hazırlanır. 1- Bir önceki Mali Yılın giderleri gözönüne alınır. Artan personel ile öğrenci sayıları, eğitim-öğretim ön plana alınarak stratejik planlar ve ekonomik koşullar çerçevesinde temmuz ayı içerisinde gelecek yılın kurumun ihtiyaçları doğrultusunda harcanmak üzere bütçe hazırlanmasında kullanılan formlar ilgili web sayfasında doldurularak Mali Yılı Bütçe çıktısı alınır ve Hazırlık Çalışmaları Dairesi na sunulur Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun, 2- Arşiv İşleri Hakkında Yönetmelik Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ve 41. maddeleri, Sayılı 7. (g) ve 42 mad.3- Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 8. mad Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Resmi Gaz. 24/12/2003-Sayı 25326), Sayılı Yükseköğretim Kanunun 56. ve 57. maddesi. 1- Dilekçe, 2- Askerlik Durum Belgesi. Sekreteri ve Öğrenci Tüm personel ve Öğrenciler 1-, 2- İdari Dairesi - 15 GÜN İlgili Memur tarafından takip edilmektedir. 5 DAKİKA Askere gidecek personel evrak adedine göre değişir Oluşturulacak İmha Komisyonu Onayı Rektörlük 1 AY ilgili raporlar istenir. Rektörlük 15 GÜN 4 Dairesi 1 HAFTA 1 41 Bütçe Uygulama Aktarma Mali yıl içinde verilen ödenekler ve maddi kaynakların rasyonel verimli ve ekonomik şekilde kullanılması sağlanır. Ancak Mali yıl için verilen Sayılı Kamu Mali ödenekler yetersiz geldi Yönetimi ve Kontrol harcama kalemleri arasında yada Kanunu (Resmi Gaz. Rektörün Onayıyla birimler arasından 24/12/2003-Sayı 25326),21 aktarma talepleri yapılmaktadır. maddesi. Rektörlük 30 DAKİKA 2 42 Avanslar-Krediler Mahsuplar Harcama Yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile rme inin tamamlanması beklenilmeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans ile ön ödemeyapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Resmi Gaz. 24/12/2003-Sayı 25326),35. maddesi.2- Mali Yıl Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği. 1- Harcama Yetkilisi Mutemedi, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi Dairesi 30 DAKİKA 2 43 Sayıştay Sorgusu Her yıl belli aylarda Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen Sayıştay Denetimcisi bir önceki yıl yapılan tüm 1- Sayıştay Kanunu 48.mad harcamaları inceler ve gerekti (21/2/1967 Resmi sorguya alır. Gaz.27/2/ ) 1- Memur, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi Maliye Bakanlığı 1 AY 1 HAFTA

8 Brifingler ve Bilgi Notları 1- Her yıl eğitim-öğretim sonunda brifing hazırlanır. ın İdari, eğitim-öğretim ile ilgili bilgileri hakkında Rektörlük nın isteği üzerine de sunum yapılabilir. 1- Tüm personel ve Öğrenciler Başkanlıklarına sunulur 15 GÜN 1 45 Kongre, Konferans, Seminer, Sempozyum vb. 1- bünyesinde görev yapan öğretim elemanları konuları ve çalışmaları ile ilgili bilimsel ve kültürel toplantılara katılabilirler ve düzenleme yapabilirler. 2- Gelen Konferans, Kongre, Sempozyum vb. konular ilgili panolarda duyurulur. 39. ve 42. mad. ve Öğrenciler gerekti Yönetim Kurulu Kararı alınması. Rektörlük 1 SAAT 5 46 Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri Bütçeyle Ödenek Tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama Yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçeden harcama yapabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, rme usulü ile rmeylegörevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Gerçekleştirme Görevlileri, harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin in yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ,.maddesi Memur, 2- Gerçekleştirme Görevlisi, 3- Harcama Yetkilisi GÜN Yılda 2 defa Kurul toplantısı yapılır.2- Başkan gerekti Yönetim Kurulu ile Kurul, Yüksekokul Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu ve çağırır.3- Toplantı sonunda toplantı ile Yüksekokul Kurulu ilgili alınan kararlar yazılarak imzaya toplantıları sunulur. Kanunun 20.maddesi, 2- Yükseköğretim Kurumlarında Kurulların oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği ( tarih ve Sayılı Res.Gaz). Kurul Toplantısı hariç Yönetim ve Yüksekokul Kurulu Kararları Rektörlük na sunulur. Rektörlük - 1 HAFTA Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Öğretim Elemanı Saat Ücreti öğretim elemanı ihtiyacı Görevlendirme halinde yapılacak Kanunun 31.maddesi 1- İlgilinin Dilekçesi, 2- Mezuniyet Belgesi, 3- Özgeçmiş, 4-2 Adet Vesikalık Fotoğraf,5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6- Banka Hesap Nosu Dairesi - 1 AY

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 912020000 ADI Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) TANIMI

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayandığı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar KAMU İÇ KONTROL HİZMET ENVANTERİ

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Reyhanlı Meslek Yüksekokul Müdürlüğü HĐZMET ENVANTERĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Reyhanlı Meslek Yüksekokul Müdürlüğü HĐZMET ENVANTERĐ ĐSTENEN / GEREKLĐ BELGELER 902.00 in göreve başlama i Kanunu, 5510 Sayılı Kanunun 8.maddesi Md.Yrd. Daire Bşk. MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ MAHALLĐ ĐDARE DĐĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERĐ) ĐLK BAŞVURU MAKAMI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek1 1 2 3 4 5 6 7 8 91202 91203 92900 900 90202 90311 90311 90201 ve in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) ve in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) ve

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 5E+07 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ADI T.C. ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci temsilcisi seçimi 3 Öğrenci kayıt silme 4 5 Öğrenci kayıt dondurma Burs başvurularının değerlendirilmesi 6 Mazeretli ders

Detaylı

TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ SIRA NO

TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ 1 Yeni kayıt 2 Kayıt Yenileme İşlemleri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ ADI 1 2 Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci temsilcisi seçimi 3 Öğrenci kayıt silme 4 5 Öğrenci kayıt dondurma Burs başvurularının değerlendirilmesi 6 Mazeretli ders kayıt

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ Yatay Geçiş 120 Transkrip 1050 HİZMETİN ADI 1350 SIRA NO HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 1.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (2014 YILI) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 301010300 HIZMETIN ADI Yatay Geçiş Başvuru HIZMETIN TANIMI Fakültemizde her

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI TAMAMLANMA 1 302.01 Yeni Kayıt Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri (Türk, yabancı uyruklu) Anadolu Üniv. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Kayıt yaptırmaya

Detaylı

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) öğrenciler Belge İstenmemektedir.

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) öğrenciler Belge İstenmemektedir. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER MYO KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI SOSYAL BİLİMLER KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

MERKEZİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ İDARE

MERKEZİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ İDARE (EK1) ADI TANIMI SUNUM SÜRECİNDE DAYANAĞI HİZMETTEN GEREKEN DIŞ Akademik Personel Alımı İlanınının yayımlanmasınsdan sonra 1Başvuru Dilekçesi 2 Özgeçmiş (CV) 3Tasdikli Lisans ve Yükseklisans Diploma Fotokopileri

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri Üniversitesi Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Ve Tamamlanma 1 Öğrenci Belgesi/Transkript Eğitim Öğretim ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kimliği 5 Dakika 1000000 İlgili Makama Yazı Talebi Eğitim Öğretim 1. Dilekçe.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU ADI TANIMI DAYANDIĞI 01 300 Öğrenci Kimliği Değişikliği/Yenileme Kaybolan ya da kullanılamayan kimliğin yerine yeni kimlik çıkarılması 2) Hizmet Bedeli Dekontu - 02 301.03 Dikey Geçiş İşlemleri Öğrencinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu TC u Müdürlüğü SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Öğrenci Belgesi Öğretim 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 7.000 2 Transkript Belgesi Öğretim Lisansüstü -Öğretim ve 1-Öğrenci Kimlik Kartı 2- Dilekçe 2- Öğrenci 10 Dakika 5.000 3

Detaylı

EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 2 Akademik Takvim 3 Kesin kayıt 4 Kayıt Yenileme

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ

Detaylı

A.S.Ü. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

A.S.Ü. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU TAMAMLANMA A.S.Ü. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek1 1 71681210 in Çalışma Belgesi in Çalışma Belgesi ile 1 in çalışma belgesini hangi makama vereceğini açıkça belirten dilekçesi. Başkanı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Lisans Programlarına Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular HİZMETİN TANIMI EğitimÖğretim Kapsamında Yeni Öğrenci Alımına

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO MEVZUATIN ADI VE MADDE 302.0.0 İlk Kayıt ÖSYS-DGS- YGS-YÖS Sınavı ile umu zu kazanan öğrencilerin kayıt ÖSYM Klavuzu - ÖSYS Sonuç

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğretim Üyesi Alım İlanı 2 Öğretim Üyesi Açıktan Atama

Detaylı

EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMET ADI Yaz Okulu - Başka Üniversiteden Yaz Okulunda Derslerin Alınması Ders Programı ve ders görevlendirmeleri,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 terfi işlemleri Kişinin görevli olduğu birim tarafından gönderilen resmi yazı 1 GÜN 2 Öğrenim Durumundaki Değişikliklerin

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA. Yok Yok Yok Dilekçe. Yok Yok Yok Dilekçe.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA. Yok Yok Yok Dilekçe. Yok Yok Yok Dilekçe. 103000000 1050400 3010600 3021004 3021001 SIIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUAT HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) ADI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atabey Meslek Yüksekokulu KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) 1.Lise Diploması 1 Yeni Öğrenci Kaydı 4. 12 Adet Fotoğraf 15 Dakika 5. Katkı Payı ( Harç ) 2 Öğrenci

Detaylı

MALİ İŞLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

MALİ İŞLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ 1 Doğum yardımı 2 Ölüm yardımı 3 Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) ücretleri MALİ İŞLER si 2.Doğum raporu 3. Ödeme emri si 2.Defin belgesi 3. Ödeme emri 1-Mesai çizelgesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması Taleplerin tespiti Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması Adayların müracaatı Ön

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUMU SÜRECİNDE 302.0.0 İlk Kayıt MEVZUATIN ADI VE MADDE 2 ÖSYS-DGS- YGS-YÖS Sınavı ile mizi kazanan öğrencilerin kayıt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİ ADI SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI işlemin GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR KURUMLARIN BİRİM ADI BAŞVURUDA İSTENEN 302.01.06 302.01.04 302.01.01 301.01.02 302.10.04 302.10.01 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ 1 Belgesi nin Üniversitemizde okuyor olduğunu gösterir belge +Resmi ve Özel Kurumlar

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu Şarkışla Aşık Veysel Meslek u Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı