GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)"

Transkript

1 GÖZ 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) 2-TUNİKA VASKULOSA (UVEA) A-KOROİD B-KORPUS SİLİARE (SİLİAR BODY) C-İRİS 3-RETİNA

2 GÖZÜN ODALARI 1- ÖN ODA KORNEA, İRİS, LENS ARASINDA 2- ARKA ODA İRİS,SİLİAR BODY,ZONULER LİGAMENT,LENS ARASINDA Her ikisi de aköz hümör içerir. 3- KORPUS VİTREUM (VİTRÖZ BODY) LENS,ZONULER LİGAMENT,RETİNA ARASINDA Vitröz hümör içerir.

3 A-SKLERA TENON KAPSÜLÜ (yoğun bağ dokusu tabakası) TENON SAHASI (gevşek bağ dokusu) 1- EPİSKLERA.Fibroelastik gevşek bağ dokusu.çok kan damarı içerir 2- SKLERA PROPER.Yoğun yüzeye paralel kollogen fibriller.elastik fibril.fibroblast,fibrosit.fazla kan damarı içermez SUPRAKOROİDAL LAMİNA.Fibro elastik gevşek bağ dokusu.fibroblast,fibrosit,melanosit Sklera,bu tabaka ile koroide bağlanır

4 B-KORNEA 1- ÖN YÜZ EPİTELİ.Çok katlı keratinleşmemiş yassı epitel.hücre katları az.papilla içermez 2- BOVMAN MEMBRANI 3- STROMA (SUBTANTİA PROPRİA).İnce kollagen fibril lamelleri (Açı yapar tarzda çaprazlaşır).fibroblastlar,fibrositler (Fazlaca yassılaşmış).matriks(kondroitin sülfat ve keratin sülfattan zengin,amorf,metakromatik glikoprotein madde).damar içermez.az limfosit(limbusdan göç eden) 4- DESCEMENT MEMBRANI 5- ARKA YÜZ EPİTELİ.Tek katlı yassı epitel

5 LİMBUS 1- KONJONKTİVA A-EPİTEL.Çok katlı keratinleşmemiş yassı epitel.cellula caliciformis içermez B-STROMA.Konjonktival stromal damarlar 2-TENON KAPSÜLÜ 3- EPİSKLERA.Lenf ve kan damarlarından zengin (Episkleral damarlar) 4- LİMBAL STROMA (SUBSTANTİA PROPRİA).Damardan zengin (Limbus venleri-aköz venler).şilem kanalı.derin kısımlarında TRABEKULAR AĞ.Descement membranı ve kornea arka yüz epitelinin incelip parçalanmasıyla oluşmuş

6 2-TUNİKA VASKULOSA(UVEA) A-KOROİD SUPRAKOROİDAL LAMİNA tabakası ile skleraya bağlanır a- EPİKOROİD (KOROİDAL STROMA).Damardan zengin(fazlaca venöz pleksüs).melanosit, lenfosit,plasma hücresi,mast hücresi b- KORİOKAPİLLER TABAKA.Kapillerlerden zengin.delikli tip endotele sahip c- BRUSH MEMBRANI.Optik diskten ora serrataya uzanır.retinadan koriokapiller ayırır ( pigment epiteli ile koriokapiller tabaka arasında ).5 tabakadan oluşur 1.Koriokapiller tabakanın bazal laminası 2.Kollogen lif tabakası 3.Merkezi elastik lif tabakası 4.Kollogen lif tabakası 5.Pigment epitelinin bazal laminası

7 B-KORPUS SİLİARE(SİLİAR BODY) PARS PLİKATE (SİLİAR ÇIKINTI LARA SAHİP 1/3 ANTERİOR KISIM)-Zonuler (Zinn) fibriller çıkar PARS PLANA (YASSILAŞMIŞ 2/3 POSTERİOR KISIM-ORA SERRATAYA DAYANIR) HİSTOLOJİK YAPISI 1- EPİTEL İki katlı izoprizmatik epitel Bazal tabaka-melaninden zengin prizmatik hücreler Apikal tabaka-pigment içermeyen izopizmatik hücreler(siliar epitel-aköz hümör sekret eder) 2- STROMA Siliar kas(longitudinal-radial-sirküler seyreden düz kaslar) ve onu çevreleyen fibro elastik bağ dokusu(damar ve melanosit lerden zengin)

8 C- İRİS ÖN YÜZ.Fibroblastlar ve melonositlerle örtülüdür ARKA YÜZ.İki tabakalı izoprizmatik epitel.bazal tabaka hücreleri-epitelyal pigmentli apikal kısım,muskuler pigmentsiz bazal kısım(musculer dilator pupilla)-m.sphincter pupillanın orta bölgesinde gözden kaybolur..apikal tabaka hücreleri-izoprizmatik, pigmentli STROMA.Gevşek bağ dokusu fibroblast, melanosit (göz renginden sorumlu) ve derin kısımlarında damardan zengin.spiral arteler-ince intima ve media,kalın adventitia içerir.muskulus sphincter pupilla-pupiller kenarda,konsantrik dairesel yerleşimde düz kaslar

9 LENS İris ve korpus vitreum arasında yerleşmiştir Büyük elastisiteye sahiptir Transparant ve bikonvekstir Arka yüzü daha konvekstir İki yüzün birleştiği yuvarlağımsı kenara ekvator denir Buraya ciliar body den çıkan zonular fibriller asılmıştır Üç kısımdan oluşur: A- Lens kapsülü, B- Supkapsuler epitel, C- Lens fibrilleri

10 A- LENS KAPSÜLÜ Epitel hücrelerinin dış yüzünü örter Homojen mikron kalınlığında,bazal membran yapısındadır Bütün lensi sarar,karbonhidrattan zengindir Elastiktir,esas olarak tip IV kollogen ve amorf glikoprotein ihtiva eder Ön yüzde kalın, arka yüzde incedir B- SUPKAPSULER EPİTEL Ön yüzünde tek katlı izoprizmatik epitel bulunur Ekvatoryal zonda hücrelerin boyları uzar ve sekonder lens fibrilerine dönüşürler C- LENS FİBRİLLERİ Primer ve sekonder lens fibrillerinden oluşur Primer lens fibriller embriyonal gelişim esnasında arka duvardan oluşur Sekonder lens fibrilleri ise ön yüzdeki epitelden oluşur ve primerleri sarar Ekvatoryal zondan itibaren hücre boyları uzarken nüveler giderek kaybolur ve sitoplazmalarını kristallin doldurur Orta bölgedeki nukleus içermiyen fibriller 7-10 mm uzunlukta,8-10 mikron geniştikte ve 2 mikron kalınlıktadır Sitoplazmaları az organele sahiptir Fibriller gap juction larla bağlıdır.katarak lensin opaklaşmasıdır

11 KORPUS VİTREUM (VİTRÖS BODY) Lensin arkasındaki bölgedir Su (% 99),kollogen ve komponenti hyaluronik asit olan fazlaca hidratlanmış glikoz aminoglikanları ihtiva eder Transparent bir gel yapısındadır

12 3- RETİNA A- PARS SEKA RETİNA Siliar body ve iris in iç sınırını (epitelini) teşkil eden fotosensitif olmıyan 1/5 ön kısım. Ora serrata nın anterioru. B- PARS OPTİKA RETİNA (OPTİK RETİNA) Ora serrata nın posterior unda,fotosensitif 4/5 arka kısım a- Pigment epiteli b-nöral retina

13 a- Pigment epiteli Brush membranı üzerine oturur Fazlaca bazal hücre membranı invaginasyon Bu bölgede fazlaca mitokondri Apikal yüzde uzun ve kısa mirovilli Kısa villuslar (3 mikron) fotoreseptör hücrelerin (FH) dış segmentlerini sarar Uzun villuslar (5-7 mikron) FH dış segmentlerinin arasında uzanır Yüksek fagositik özelliktedir(fh hücre dış segmentlerini) Apikal sitoplazmada bol melanin granül bulunur Vitamin A depolar

14 b-nöral retina 1- BASİL (ROD) VE KONİ DIŞ SEGMENTLERİ 2- DIŞ SINIRLAYICI MEMBRAN 3- DIŞ NUKLEAR TABAKA 4- DIŞ PLEKSİFORM TABAKA 5- İÇ NUKLEAR TABAKA 6- İÇ PLEKSİFORM TABAKA 7- GANGLİON HÜCRE TABAKASI 8- SİNİR FİBRİL TABAKASI 9- İÇ SINIRLAYICI MEMBRAN

15 1-ÇUBUK (ROD) DIŞ SEGMENT Çubuk şeklinde, hücre membran katlanmalarıyla oluşan, raf şeklinde membranöz diskler Çift tabaka fosfolipit membranlar Dış hücre membranı ile bağlantı kaybolmuş İntra disk sahası sentral bölgede uniform, kenar kısımlarda geniş Diskler arasında inter disk sahası Diskler hücre memranı içinde sulu protein bir yapı içinde yüzer Disklerin sayısı türlere göre arasında değişir Diskler karanlıkta mor renk veren RODOPSİN içerir Işığa aşırı duyarlı olup düşük seviyeli ışığı hissedebilirler Bundan dolayı gece görmesinde zorunludurlar Dış segmentleri devamlı yenilenir Enine kesitte lobulasyon gösterir

16 1-KONİ DIŞ SEGMENT Koni şeklinde uç kısma doğru sivrileşir Rod dış segmentine benzer Rod unkinden daha kısadır Memranöz diskler hücre membranı ile bağlantılarını kaybetmemişlerdir Devamlı yenilenmezler Bağlayıcı sapa yakın diskler en geniştir İntra disk ve inter disk sahaları daha geniştir Enine kesitlerde lobulasyon göstermez Kırmızı ışığa duyarlı İODOPSİN içerir Rod lardan daha yüksek yoğunlukta ışığa (parlak ışığa) duyarlıdır Bu sebebten gece görmesinde duyarlı değildir

17 2-ÇUBUK (ROD) BAĞLAYICI SAP Dış segmentle iç segmenti bağlar Çok dar ve ince olup az sitoplazma içerir Modifiye olmuş sil içerir (sentral mikrotubul çifti yok, periferde dokuz çift mikrotubul) Bazal body iç segment içinde yerleşmiş Periferdeki 9 çift mikrotubul, bazal boy den ayrıldıktan kısa mesafe sonra 9 tek halka mikrotubul oluşturarak dış segmentin ucuna doğru devam eder

18 2-KONİ BAĞLAYICI SAP Rod daki aynı özelliklere sahiptir Sil rod daki ile aynı strüktür ve düzene sahip (modifiye) Sil boyu daha kısa Bazal body iç segmentin dış kısmında

19 3-ROD İÇ SEGMENT A- ELİPSOİD BÖLGESİ: Asidofiliktir Birçok mitokondri ihtiva eder (enine kesitte30-50 adet) Glikojen,DER,nörotubuller,serbest ribozom B- MYOİD BÖLGESİ: Bazofiliktir Süratli protein sentez bölgesi Polizomlar,Golgi kompleksi,bol glikojen,az mitokondri Son kısmı Müller hücre membranı ile ZONULA ADHERENSLER ile bağlanarak DIŞ SINIRLAYICI MEMBRANI oluşturur.

20 3-KONİ İÇSEGMENT Rod unkinden daha geniş ve koni şeklinde A- ELİPSOİD: Rod dan daha çok mitokondri (enine kesitte ) Mitokondri uzun Diğer organeller rod a benzer B- MYOİD : Rod ile aynı strüktüre sahip Son kısmı Müller hücre membranı ile ZONULA ADHERENS lerle bağlanarakdiş SINIRLAYICI MEMBRANI oluşturur

21 4-DIŞ ROD FİBER Az uzun mitokondri Nörotubuller Serbest ribosomlar

22 4- DIŞ KONİ FİBER Rod ile aynı strüktüre sahiptir

23 5-ROD HÜCRE GÖVDESİ Nüve(yuvarlak, 5,5 mikron çap,kromatin diffüz ) Nörotubuller nüve etrafında kümelenmiştir Az mitokondri Serbest ribosomlar DER

24 5-KONİ HÜCRE GÖVDESİ Nüve rod unkinden daha büyüktür (7 mikron) ve daha az heterokromatin içerir Rod ile aynı strüktüre sahiptir

25 6- İÇ ROD FİBER Akson özelliği gösteren incelmiş kısımdır Az mitokondri Birkaç vesikül Nörotubuller Serbest ribosom

26 6- İÇ KONİ FİBER Rod ile aynı strüktüre sahiptir Rod dan daha geniştir Daha çok nörotubul içerir

27 7-ROD KÜRESİ (SPHERULE) Şişkin ve oval şekildedir İNT deki hücre dendritleri ile invagine olmuştur Dış pleksiform tabakanın orta kısmında yerleşmiş Pek çok presinaptik vesikül Mitokondri Nörotubuller Serbest ribosomlar Sinaptik ribbon Arciform density İnsanda 120 milyon rod hücresi vardır

28 7- KONİ AYAKÇIĞI ( PEDİKÜL ) Geniş koni şeklindedir Rod küresi ile aynı düzlemde yerleşmiştir Sinaptik ribbon rod küresinden daha küçük ve daha çok İNT daki hücre dendritleri ile invagine olmuştur Diğer strüktürü rod ile aynıdır İnsanda 6 milyon koni vardır.fovea nın fundus bölgesi yalnızca koni ihtiva eder. Bu bölge rod içermez

29 NÖRAL RETİNA TABAKALARI 1. DIŞ SEGMENT TABAKASI Rod ve koni hücrelerinin dış segmentleri 2. DIŞ SINIRLAYICI MEMBRAN Müller destek hücrelerinin rod ve koni hücrelerinin içsegment bölgesi ile zonula adherens lerle bağlantı kurmasıyla oluşmuştur 3. DIŞ NUKLEAR TABAKA Rod ve koni hücre gövde ve nüveleri 4. DIŞ PLEKSİFORM TABAKA Horizontal ve bipolar hücrelerin rod ve koni lerle yapmış olduğu sinapslar 5. İÇ NUKLEAR TABAKA Bipolar,horizontal,amakrin ve Müller destek hücrelerinin hücre gövdesi ve nüveleri

30 6. İÇ PLEKSİFORM TABAKA Bipolar ve amakrin hücre aksonlarının ganglion hücre dendritleri ile yaptıkları sinapslar 7. GANGLİON HÜCRE TABAKASI Ganglion hücre gövdeleri ve glial destek hücreleri 8. SİNİR FİBRİL TABAKASI Ganglion hücrelerinin myelinsiz akson paketlerinden oluşur 9. İÇ SINIRLAYICI MEMBRAN Müller destek hücrelerinin son kısmının genişlemesi ile oluşan bulbus lar ve onların bazal membranlarından

31 NÖRAL RETİNANIN NÖRON TİPİ HÜCRELERİ 1- FOTORESEPTÖR HÜCRELER (ROD VE KONİ) 2- HORİZONTAL HÜCRELER 3- BİPOLAR HÜCRELER 4- AMAKRİN HÜCRELER 5- GANGLİON HÜCRELERİ

32 1- FOTORESEPTÖR HÜCRELER A- ÇUBUK (ROD) B- KONİ

33 2-HORİZONTAL HÜCRELER İç nuklear tabakanın en üst 1 yada 2 sırasını oluştururlar Perikaryondan simetrik ışınsal yayılan kısa dendrit ile uzun aksona sahip H I hücre aksonu rod küresi ile H II hücre aksonu koni ayakçık ile sinaps yapar Kolmer kristalloid denilen nadir sitoplazmik inkluzyona sahip

34 3-BİPOLAR HÜCRELER Retinal tabakalara dikey yerleşimde Dış ve iç pleksiform tabakalrı arasında uzanır Hücre gövdesi iç nuklear tabakada Tek aksona sahip olup uç kısmında dallanarak ganglion ve amakrin hücrelerle sinaps yapar Denndritleri dallanır ve sinaps yaptığı fotoreseptör hücreye göre: A- Rod bipolar, B- Koni bipolar hücreler adını alır Perikaryonu birçok mitokondri,serbest ribosom,der ve nörotubuller ihtiva eder Aksonun sinaptik sonlanması şişkin torbaya benzer,birkaç mitokondri,sinaptik vesiküller, sinaptik ribbon ve arciform density ihtiva eder

35 4-AMAKRİN HÜCRELER Aksonları yoktur Çok sayıdaki dendiritleri iç pleksiform tabakada radier yayılır ve bipolar hücre aksonları ve ganglion hücre dendritleri ile bağlantı kurar Hücre gövdesi iç nuklear tabakanın iç kısmında yerleşmiştir Perikaryonu bipolar hücreden daha büyüktür ve bol sitoplazma, GER,serbest ribosom,iyi gelişmiş Golgi nörotubul,dağılmış mitokondri içerir Nüve çentiklidir

36 5- GANGLİON HÜCRELERİ Hücre gövdeleri ganglion hücre tabakasında yerleşmiştir Büyük nüve,bazofilik Nissl maddesi ihtiva eder Değişik büyüklüktedir (12 mikrondan 30 mikrona) Makuler bölgede sadece küçük hücreler bulunur Dendritleri iç pleksiform tabakada bipolar hücre sonları ve amakrin hücre dendritleri ile sinaps yapar Aksonları dallanmaz,myelinsizdir ve retina iç bölgesine doğru ilerliyerek sinir fibril tabakasını oluşturur Daha sonra paralel demetler yaparak posteriora uzanır, optik diski geçerken myelin kazanır ve optik siniri oluşturur Monosinaptik(koni bipolar hücre ile sinaps) ve Diffüz hücreler olmak üzere iki tipi vardır

37 NÖRAL RETİNA NIN NÖROGLİAL KARAKTERDE DESTEK HÜCRELERİ 1. MÜLLER HÜCRELERİ 2. ASTROSİTLER 3. PERİVASKULER GLİA HÜCRELERİ 4. RETİKULO ENDOTELİAL MİKROGLİAL HÜCRELER

38 1- MÜLLER HÜCRELERİ Dış ve iç sınırlayıcı memranlar arasında nöral retina boyunca uzanır Fovea bölgesinde de bulunur Villus çıkıntıları dış sınırlayıcı membran dışında da uzanır Nöral hücreleri ve sinir fibrillerini sarar Artmış sitoplazmik yoğunlukları ile tanınır Oval nüveleri iç nuklear tabakada yerleşmiştir Yoğun kromatine sahiptir Sitoplazmalarında bol mikrofilament ve glikojen,der vesiküller ve mitokondri bulunur Yüksek metabolik aktiviteye sahiptir Laktik asit dehidrogenase aktivitesi gösterir Glikojeni sentez ve depo eder Sinir hücrelerine glukoz sağladıkları için önemlidir Destek ve besleyici fonksiyona sahiptir

39 2-ASTROSİTLER Yıldız şeklindedir Sinir fibril, ganglion hücre ve iç pleksiform tabakalarında bulunur Sinir fibril tabakasındakiler genellikle bipolardır Uzantıları kan damarları,sinir hücre ve uzantıları etrafında ve aksonlara paralel uzanır

40 3- PERİVASKULER GLİA Yıldız şeklindedir HÜCRELERİ Retinal kapillerler etrafında bulunur Kan damarı duvarını saran uzun çıkıntılara sahiptir Bazı uzantıları retinal sinir fibrilleri etrafında uzanır Astrosit ve Müller hücreleri tarafından işgal edilmemiş sahaları doldurur Muhtemelen izole edici bir fonksiyona sahiptir

41 4- RETİKULO ENDOTELİAL MİCROGLİAL HÜCRELER İç retinada özellikle sinir fibril tabakasında bulunurlar Sayıca fazla değildir Gezici fagositik hücrelerdir

42 NÖRAL RETİNANIN ÖZELLEŞMİŞ SAHALARI 1. FOVEA (MAKULA LUTEA- SENTRAL SAHA) Papillanın 2,5 mm kadar lateralindedir 3 mm çapında bir çöküntü bölgesidir Bu sahanın periferik kısımlarında bipolar hücrelerin özellikle konilerin ve diğer sinir elemanlarının çok fazla miktarda mevcudiyeti ve sinaptik mükemmelliği ile karakterize edilir Sarı renkte görülür Ortasındaki 1,5 mm çapındaki çukur,fovea sentralis adını alır ve bu kısım retina iç tabakalarının dış pleksiform tabakadan optik sinir tabakasına kadar kaybolmasıyla oluşur Fovea sentralis in ortasındaki 550 mikron çapındaki kısım Fundus adını alır ve bu bölge ince uzun, kadar koni hücresi ihtiva eder.bu bölgede rod lar yoktur ve kan kapillerleri ihtiva etmez Bu sahadaki koni ler oblik olarak yerleşmiş bipolar hücrelerle sinaps yapar Fovea maksimal görme keskinliğine sahip saha olup ince gündüz görmesi için özelleşmiştir

43 2- OPTİK DİSK VE PAPİLLA Retina daki sinir fibrillerinin posterior da optik siniri oluşturmak üzere sklerayı geçerken kümelenmesi ile oluşan, 1,5 mm çapında kabartı Başlangıç noktasındaki çöküntü optik papilla adını alır Fotoreseptör hücre içermez Kör nokta olarakta isimlendirilir Sinir fibrilleri tarafından skleranın delinmesi ile oluşan delinmiş yoğun fibröz plak, Lamina kribrosa adını alır Optik diskten retinanın sentral arter ve veni çıkar

44 3- OPTİK SİNİR Retinal gaglion hücreleri ile orta beyin arasında sentral sinirsisteminin bir sahasıdır Retinadaki myelinsiz sinir fibrilleri lamina kribrosadan optik sinir olarak çıkar Sinir fibrilleri lamina cribrosaya yakın myelin kazanır Optik sinir astrositler tarafından desteklenmiş binden fazla sinir fibrili ihtiva eder Fibröz örtüsü beyin meninkslerinin bir uzantısıdır ve 3 tabakalıdır Meninksler arasında subdural subarahnoid sahalar bulunur Duramater,sinirin göze girdiği yerde sklera,piamater ve arahnoid membran ise koroid ile devam eder Optik sinirin merkezinde arteria sentralis ve vena sentralis yerleşmiştir Bu damarlar göz küresinin biraz posteriorunda optik sinire girer

45 GÖZE KAN SAĞLAMA Göze kan oftalmik arterin dalları olan sentral arter ve siliar arter vasıtasıyla ulaşır Optik sinir boyunca uzanan sentral arter, optik diskten radial olarak dallanarak çıkar ve makula lutea hariç retina boyunca yayılır Retinanın 5-9 tabakalarını besler İki uzun posterior siliar arter optik sinirin girişine lateral olarak sklerayı deler,koroid ve sklera arasında ilerliyerek siliar body ve irisi kanlandırır Anterior siliar arter daha anteriorda göze girer,iris etrafında posterior siliar arter ile anastomos yapar İris etrafındaki bu büyük arterial halkadan irise kan sağlanır Sentral arter retinaya kan sağlayan esas arterdir.tıkanması daimi körlüğe yol açar

46 GÖZE YARDIMCI ORGANLAR 1. GÖZ KAPAKLARI Gözün koruma görevini üsttlenmiş gevşek,elastik ve hareketli deri katlanmalarıdır İki yüzeye sahiptir İÇ YÜZEY Palpebral konjonktiva ile örtülüdür Çok katlı prizmatik epitel içerir Epitel hücreleri arasında cellula caliciformis bulunmaktadır Bunların salgıları iç kapak yüeyinin nemlenmesini sağlar ve göz yaşlarının buharlaşmasını engeller

47 DIŞ YÜZEY İnce deri ile örtülüdür Çok katlı keratinleşmiş yassı epitel ile örtülü olan deri,küçük kıllar,ter ve yağ guddeleri ihtiva eder Dermis ince olup elastik fibrillerden zengindir Kapak hududunda dermis uzunlukları 3-4 sıra oluşturan kirpikler ihtiva eder Kirpik foliküllerine Zeiss bezleri (küçük yağ bezleri) ve Moll bezleri (ter bezleri) açılır

48 Stroma içinde kapağın biçiminin korunmasını sağlıyan,yoğun fibröz ve elastik dokudan oluşan fleksibil TARSAL PLAK lar bulunur Üst ve alt plak olmak üzere iki tanedir Plaklar gözün konvektisitesinden dolayı eğimlidir Üst plak mm genişlikte,d harfi şeklinde Alt plak dar 5 mm genişlikte sentral bölgededir Plaklar arasında Meibomian bezleri(basit alveolar yağ bezleri) bulunur Bunlara tarsal bezler de denir Göz kapağı kenarına küçük delikle açılır Göz yaşının etrafında bir yağlı tabaka oluşturarak göz yaşının süratle buharlaşmasını önlemeye yardım eder Stroma içinde orbikularis okuli kasının palpebral parçası olan sirküler çizgili kas tabakası ve Müller kasları (palbebral düz kaslar) bulunur

49 2- KONJONKTİVA Göz kapağı hududunda, deri ile kornea epiteli arasında kalan sahadır 3 bölümden oluşur Göz kapağının iç yüzeyini örten palpebral konjonktiva, göz küresi üzerinde kıvrım yaparak limbus a kadar uzanan bulbar konjonktiva, ikisi arasındaki kıvrım da forniks konjonktivadır Epitel ve lamina propriadan oluşur Epitel, çok katlı prizmatik olup goblet hücreleri içerir.forniks te kalındır,bulbusa doğru incelir ve korneal hudutta (limbus) çok katlı keratinleşmemiş yassıdır Lamina propria gevşek bağ dokusundan oluşmuştur

50 3-LAKRİMAL APPARATUS Lakrimal bezler(göz yaşını üreten) ve bunları nasal kaviteye boşaltan kanallardan oluşmuştur Glandula lakrimalisler orbit içinde,onun superolateral köşesinde superior forniks konjonktivasının hemen dışında yerleşmiş olup levator palpebra superioris in tendonu ile münasebettedir Bileşik tubulo alveolar tipte albuminöz bezlerdir Adonomerler (aciniler) myoepitelyal hücrelerle tamamiyle sarılmıştır İntra lobular kanalları tek katlı kübik veya prizmatik,inter lobular kanallar tek katlı prizmatik epitele sahiptir Loblar salgılarını excretory kanallar vasıtasıyla superior forniks in lateraline boşaltır Excretory lakrimal kanallar çok katlı keratinleşmemiş yassı epitele sahiptir

51 Göz yaşları lakrimal bezlerin steril sekresyonlarıdır Bunlar konjonktival ve korneal epiteli nemli tutmak ve yabancı maddeleri atma fonksiyonu yapar ve göz kapaklarının kırpılması ile yayılır Aşırı göz yaşı konjonktival kesenin medial köşesine ilerler ve iki göz kapağının birleştiği üçgen sahadaki lakrimal havuz içinde geçici olarak birikir Her bir göz kapağının kenarında lakrimal punkta (nokta) denilen deliklerle lakrimal kanala geçer Onlarda gözün medial köşesine yerleşmiş lakrimal keseye açılır Lakrimal keselere geçen aşırı göz yaşları naso lakrimal kanal vasıtasıyla burunun inferior meatusuna boşalır Lakrimal kanallar çok katlı keratinleşmemiş yassı, lakrimal kese ve naso lakrimal kanal çok sıralı silli epitele sahiptir

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan

Duyu Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan Duyu Fizyolojisi Dr. Mehmet İnan 1 Görme Duyusu Görme duyusunu gözlerimizle gerçekleştiririz. Bu nedenle öncelikle gözü oluşturan yapıları tanıyarak görme duyusunu anlamaya çalışacağız. Göz, 7 cc lik küre

Detaylı

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunun Tedavisinde Kullanılan İntravitreal anti-vasküler Endotelyal

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ Necdet KARACABEY-ÖZTEMÜR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZ. Türkiye'de ilk defa bulunan Miseia cinsinin Mestrihtiyen

Detaylı

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır.

Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Kırmızı Göz Yrd.Doç.Dr. Harun YÜKSEL D.Ü.T.F. Göz Hastalıkları A.D. Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak

Detaylı

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME

BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN DERS MATERYALİ GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar.

Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. FOTOSENTEZ Giriş Bir organizma, enerji ve karbon iskeleti için kullandığı organik bileşikleri ya ototrofik ya da heterotrofik olmak üzere iki yoldan karşılar. Ototroflar, O 2ʼ den ve ortamdan elde ettikleri

Detaylı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Okmeydanı Tıp Dergisi 29(Ek sayı 2):110-115, 2013 doi:10.5222/otd.supp2.2013.110 Yaşlılık ve Göz Meltem Altınel, Aylin Ardagil Akçakaya SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor

Detaylı

SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU

SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SU OMURGASIZLARI LABORATUVAR KILAVUZU PROF. DR. BAYRAM ÖZTÜRK YARD. DOÇ.DR. BÜLENT TOPALOĞLU ARAŞ. GÖR. NUR EDA TOPÇU 2014-İSTANBUL İçindekiler Bölüm I: GENEL

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı