GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖZ. 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi)"

Transkript

1 GÖZ 1-TUNİKA FİBROSA (KORNEOSKLERAL TABAKA) A-SKLERA B-KORNEA LİMBUS(geçiş bölgesi) 2-TUNİKA VASKULOSA (UVEA) A-KOROİD B-KORPUS SİLİARE (SİLİAR BODY) C-İRİS 3-RETİNA

2 GÖZÜN ODALARI 1- ÖN ODA KORNEA, İRİS, LENS ARASINDA 2- ARKA ODA İRİS,SİLİAR BODY,ZONULER LİGAMENT,LENS ARASINDA Her ikisi de aköz hümör içerir. 3- KORPUS VİTREUM (VİTRÖZ BODY) LENS,ZONULER LİGAMENT,RETİNA ARASINDA Vitröz hümör içerir.

3 A-SKLERA TENON KAPSÜLÜ (yoğun bağ dokusu tabakası) TENON SAHASI (gevşek bağ dokusu) 1- EPİSKLERA.Fibroelastik gevşek bağ dokusu.çok kan damarı içerir 2- SKLERA PROPER.Yoğun yüzeye paralel kollogen fibriller.elastik fibril.fibroblast,fibrosit.fazla kan damarı içermez SUPRAKOROİDAL LAMİNA.Fibro elastik gevşek bağ dokusu.fibroblast,fibrosit,melanosit Sklera,bu tabaka ile koroide bağlanır

4 B-KORNEA 1- ÖN YÜZ EPİTELİ.Çok katlı keratinleşmemiş yassı epitel.hücre katları az.papilla içermez 2- BOVMAN MEMBRANI 3- STROMA (SUBTANTİA PROPRİA).İnce kollagen fibril lamelleri (Açı yapar tarzda çaprazlaşır).fibroblastlar,fibrositler (Fazlaca yassılaşmış).matriks(kondroitin sülfat ve keratin sülfattan zengin,amorf,metakromatik glikoprotein madde).damar içermez.az limfosit(limbusdan göç eden) 4- DESCEMENT MEMBRANI 5- ARKA YÜZ EPİTELİ.Tek katlı yassı epitel

5 LİMBUS 1- KONJONKTİVA A-EPİTEL.Çok katlı keratinleşmemiş yassı epitel.cellula caliciformis içermez B-STROMA.Konjonktival stromal damarlar 2-TENON KAPSÜLÜ 3- EPİSKLERA.Lenf ve kan damarlarından zengin (Episkleral damarlar) 4- LİMBAL STROMA (SUBSTANTİA PROPRİA).Damardan zengin (Limbus venleri-aköz venler).şilem kanalı.derin kısımlarında TRABEKULAR AĞ.Descement membranı ve kornea arka yüz epitelinin incelip parçalanmasıyla oluşmuş

6 2-TUNİKA VASKULOSA(UVEA) A-KOROİD SUPRAKOROİDAL LAMİNA tabakası ile skleraya bağlanır a- EPİKOROİD (KOROİDAL STROMA).Damardan zengin(fazlaca venöz pleksüs).melanosit, lenfosit,plasma hücresi,mast hücresi b- KORİOKAPİLLER TABAKA.Kapillerlerden zengin.delikli tip endotele sahip c- BRUSH MEMBRANI.Optik diskten ora serrataya uzanır.retinadan koriokapiller ayırır ( pigment epiteli ile koriokapiller tabaka arasında ).5 tabakadan oluşur 1.Koriokapiller tabakanın bazal laminası 2.Kollogen lif tabakası 3.Merkezi elastik lif tabakası 4.Kollogen lif tabakası 5.Pigment epitelinin bazal laminası

7 B-KORPUS SİLİARE(SİLİAR BODY) PARS PLİKATE (SİLİAR ÇIKINTI LARA SAHİP 1/3 ANTERİOR KISIM)-Zonuler (Zinn) fibriller çıkar PARS PLANA (YASSILAŞMIŞ 2/3 POSTERİOR KISIM-ORA SERRATAYA DAYANIR) HİSTOLOJİK YAPISI 1- EPİTEL İki katlı izoprizmatik epitel Bazal tabaka-melaninden zengin prizmatik hücreler Apikal tabaka-pigment içermeyen izopizmatik hücreler(siliar epitel-aköz hümör sekret eder) 2- STROMA Siliar kas(longitudinal-radial-sirküler seyreden düz kaslar) ve onu çevreleyen fibro elastik bağ dokusu(damar ve melanosit lerden zengin)

8 C- İRİS ÖN YÜZ.Fibroblastlar ve melonositlerle örtülüdür ARKA YÜZ.İki tabakalı izoprizmatik epitel.bazal tabaka hücreleri-epitelyal pigmentli apikal kısım,muskuler pigmentsiz bazal kısım(musculer dilator pupilla)-m.sphincter pupillanın orta bölgesinde gözden kaybolur..apikal tabaka hücreleri-izoprizmatik, pigmentli STROMA.Gevşek bağ dokusu fibroblast, melanosit (göz renginden sorumlu) ve derin kısımlarında damardan zengin.spiral arteler-ince intima ve media,kalın adventitia içerir.muskulus sphincter pupilla-pupiller kenarda,konsantrik dairesel yerleşimde düz kaslar

9 LENS İris ve korpus vitreum arasında yerleşmiştir Büyük elastisiteye sahiptir Transparant ve bikonvekstir Arka yüzü daha konvekstir İki yüzün birleştiği yuvarlağımsı kenara ekvator denir Buraya ciliar body den çıkan zonular fibriller asılmıştır Üç kısımdan oluşur: A- Lens kapsülü, B- Supkapsuler epitel, C- Lens fibrilleri

10 A- LENS KAPSÜLÜ Epitel hücrelerinin dış yüzünü örter Homojen mikron kalınlığında,bazal membran yapısındadır Bütün lensi sarar,karbonhidrattan zengindir Elastiktir,esas olarak tip IV kollogen ve amorf glikoprotein ihtiva eder Ön yüzde kalın, arka yüzde incedir B- SUPKAPSULER EPİTEL Ön yüzünde tek katlı izoprizmatik epitel bulunur Ekvatoryal zonda hücrelerin boyları uzar ve sekonder lens fibrilerine dönüşürler C- LENS FİBRİLLERİ Primer ve sekonder lens fibrillerinden oluşur Primer lens fibriller embriyonal gelişim esnasında arka duvardan oluşur Sekonder lens fibrilleri ise ön yüzdeki epitelden oluşur ve primerleri sarar Ekvatoryal zondan itibaren hücre boyları uzarken nüveler giderek kaybolur ve sitoplazmalarını kristallin doldurur Orta bölgedeki nukleus içermiyen fibriller 7-10 mm uzunlukta,8-10 mikron geniştikte ve 2 mikron kalınlıktadır Sitoplazmaları az organele sahiptir Fibriller gap juction larla bağlıdır.katarak lensin opaklaşmasıdır

11 KORPUS VİTREUM (VİTRÖS BODY) Lensin arkasındaki bölgedir Su (% 99),kollogen ve komponenti hyaluronik asit olan fazlaca hidratlanmış glikoz aminoglikanları ihtiva eder Transparent bir gel yapısındadır

12 3- RETİNA A- PARS SEKA RETİNA Siliar body ve iris in iç sınırını (epitelini) teşkil eden fotosensitif olmıyan 1/5 ön kısım. Ora serrata nın anterioru. B- PARS OPTİKA RETİNA (OPTİK RETİNA) Ora serrata nın posterior unda,fotosensitif 4/5 arka kısım a- Pigment epiteli b-nöral retina

13 a- Pigment epiteli Brush membranı üzerine oturur Fazlaca bazal hücre membranı invaginasyon Bu bölgede fazlaca mitokondri Apikal yüzde uzun ve kısa mirovilli Kısa villuslar (3 mikron) fotoreseptör hücrelerin (FH) dış segmentlerini sarar Uzun villuslar (5-7 mikron) FH dış segmentlerinin arasında uzanır Yüksek fagositik özelliktedir(fh hücre dış segmentlerini) Apikal sitoplazmada bol melanin granül bulunur Vitamin A depolar

14 b-nöral retina 1- BASİL (ROD) VE KONİ DIŞ SEGMENTLERİ 2- DIŞ SINIRLAYICI MEMBRAN 3- DIŞ NUKLEAR TABAKA 4- DIŞ PLEKSİFORM TABAKA 5- İÇ NUKLEAR TABAKA 6- İÇ PLEKSİFORM TABAKA 7- GANGLİON HÜCRE TABAKASI 8- SİNİR FİBRİL TABAKASI 9- İÇ SINIRLAYICI MEMBRAN

15 1-ÇUBUK (ROD) DIŞ SEGMENT Çubuk şeklinde, hücre membran katlanmalarıyla oluşan, raf şeklinde membranöz diskler Çift tabaka fosfolipit membranlar Dış hücre membranı ile bağlantı kaybolmuş İntra disk sahası sentral bölgede uniform, kenar kısımlarda geniş Diskler arasında inter disk sahası Diskler hücre memranı içinde sulu protein bir yapı içinde yüzer Disklerin sayısı türlere göre arasında değişir Diskler karanlıkta mor renk veren RODOPSİN içerir Işığa aşırı duyarlı olup düşük seviyeli ışığı hissedebilirler Bundan dolayı gece görmesinde zorunludurlar Dış segmentleri devamlı yenilenir Enine kesitte lobulasyon gösterir

16 1-KONİ DIŞ SEGMENT Koni şeklinde uç kısma doğru sivrileşir Rod dış segmentine benzer Rod unkinden daha kısadır Memranöz diskler hücre membranı ile bağlantılarını kaybetmemişlerdir Devamlı yenilenmezler Bağlayıcı sapa yakın diskler en geniştir İntra disk ve inter disk sahaları daha geniştir Enine kesitlerde lobulasyon göstermez Kırmızı ışığa duyarlı İODOPSİN içerir Rod lardan daha yüksek yoğunlukta ışığa (parlak ışığa) duyarlıdır Bu sebebten gece görmesinde duyarlı değildir

17 2-ÇUBUK (ROD) BAĞLAYICI SAP Dış segmentle iç segmenti bağlar Çok dar ve ince olup az sitoplazma içerir Modifiye olmuş sil içerir (sentral mikrotubul çifti yok, periferde dokuz çift mikrotubul) Bazal body iç segment içinde yerleşmiş Periferdeki 9 çift mikrotubul, bazal boy den ayrıldıktan kısa mesafe sonra 9 tek halka mikrotubul oluşturarak dış segmentin ucuna doğru devam eder

18 2-KONİ BAĞLAYICI SAP Rod daki aynı özelliklere sahiptir Sil rod daki ile aynı strüktür ve düzene sahip (modifiye) Sil boyu daha kısa Bazal body iç segmentin dış kısmında

19 3-ROD İÇ SEGMENT A- ELİPSOİD BÖLGESİ: Asidofiliktir Birçok mitokondri ihtiva eder (enine kesitte30-50 adet) Glikojen,DER,nörotubuller,serbest ribozom B- MYOİD BÖLGESİ: Bazofiliktir Süratli protein sentez bölgesi Polizomlar,Golgi kompleksi,bol glikojen,az mitokondri Son kısmı Müller hücre membranı ile ZONULA ADHERENSLER ile bağlanarak DIŞ SINIRLAYICI MEMBRANI oluşturur.

20 3-KONİ İÇSEGMENT Rod unkinden daha geniş ve koni şeklinde A- ELİPSOİD: Rod dan daha çok mitokondri (enine kesitte ) Mitokondri uzun Diğer organeller rod a benzer B- MYOİD : Rod ile aynı strüktüre sahip Son kısmı Müller hücre membranı ile ZONULA ADHERENS lerle bağlanarakdiş SINIRLAYICI MEMBRANI oluşturur

21 4-DIŞ ROD FİBER Az uzun mitokondri Nörotubuller Serbest ribosomlar

22 4- DIŞ KONİ FİBER Rod ile aynı strüktüre sahiptir

23 5-ROD HÜCRE GÖVDESİ Nüve(yuvarlak, 5,5 mikron çap,kromatin diffüz ) Nörotubuller nüve etrafında kümelenmiştir Az mitokondri Serbest ribosomlar DER

24 5-KONİ HÜCRE GÖVDESİ Nüve rod unkinden daha büyüktür (7 mikron) ve daha az heterokromatin içerir Rod ile aynı strüktüre sahiptir

25 6- İÇ ROD FİBER Akson özelliği gösteren incelmiş kısımdır Az mitokondri Birkaç vesikül Nörotubuller Serbest ribosom

26 6- İÇ KONİ FİBER Rod ile aynı strüktüre sahiptir Rod dan daha geniştir Daha çok nörotubul içerir

27 7-ROD KÜRESİ (SPHERULE) Şişkin ve oval şekildedir İNT deki hücre dendritleri ile invagine olmuştur Dış pleksiform tabakanın orta kısmında yerleşmiş Pek çok presinaptik vesikül Mitokondri Nörotubuller Serbest ribosomlar Sinaptik ribbon Arciform density İnsanda 120 milyon rod hücresi vardır

28 7- KONİ AYAKÇIĞI ( PEDİKÜL ) Geniş koni şeklindedir Rod küresi ile aynı düzlemde yerleşmiştir Sinaptik ribbon rod küresinden daha küçük ve daha çok İNT daki hücre dendritleri ile invagine olmuştur Diğer strüktürü rod ile aynıdır İnsanda 6 milyon koni vardır.fovea nın fundus bölgesi yalnızca koni ihtiva eder. Bu bölge rod içermez

29 NÖRAL RETİNA TABAKALARI 1. DIŞ SEGMENT TABAKASI Rod ve koni hücrelerinin dış segmentleri 2. DIŞ SINIRLAYICI MEMBRAN Müller destek hücrelerinin rod ve koni hücrelerinin içsegment bölgesi ile zonula adherens lerle bağlantı kurmasıyla oluşmuştur 3. DIŞ NUKLEAR TABAKA Rod ve koni hücre gövde ve nüveleri 4. DIŞ PLEKSİFORM TABAKA Horizontal ve bipolar hücrelerin rod ve koni lerle yapmış olduğu sinapslar 5. İÇ NUKLEAR TABAKA Bipolar,horizontal,amakrin ve Müller destek hücrelerinin hücre gövdesi ve nüveleri

30 6. İÇ PLEKSİFORM TABAKA Bipolar ve amakrin hücre aksonlarının ganglion hücre dendritleri ile yaptıkları sinapslar 7. GANGLİON HÜCRE TABAKASI Ganglion hücre gövdeleri ve glial destek hücreleri 8. SİNİR FİBRİL TABAKASI Ganglion hücrelerinin myelinsiz akson paketlerinden oluşur 9. İÇ SINIRLAYICI MEMBRAN Müller destek hücrelerinin son kısmının genişlemesi ile oluşan bulbus lar ve onların bazal membranlarından

31 NÖRAL RETİNANIN NÖRON TİPİ HÜCRELERİ 1- FOTORESEPTÖR HÜCRELER (ROD VE KONİ) 2- HORİZONTAL HÜCRELER 3- BİPOLAR HÜCRELER 4- AMAKRİN HÜCRELER 5- GANGLİON HÜCRELERİ

32 1- FOTORESEPTÖR HÜCRELER A- ÇUBUK (ROD) B- KONİ

33 2-HORİZONTAL HÜCRELER İç nuklear tabakanın en üst 1 yada 2 sırasını oluştururlar Perikaryondan simetrik ışınsal yayılan kısa dendrit ile uzun aksona sahip H I hücre aksonu rod küresi ile H II hücre aksonu koni ayakçık ile sinaps yapar Kolmer kristalloid denilen nadir sitoplazmik inkluzyona sahip

34 3-BİPOLAR HÜCRELER Retinal tabakalara dikey yerleşimde Dış ve iç pleksiform tabakalrı arasında uzanır Hücre gövdesi iç nuklear tabakada Tek aksona sahip olup uç kısmında dallanarak ganglion ve amakrin hücrelerle sinaps yapar Denndritleri dallanır ve sinaps yaptığı fotoreseptör hücreye göre: A- Rod bipolar, B- Koni bipolar hücreler adını alır Perikaryonu birçok mitokondri,serbest ribosom,der ve nörotubuller ihtiva eder Aksonun sinaptik sonlanması şişkin torbaya benzer,birkaç mitokondri,sinaptik vesiküller, sinaptik ribbon ve arciform density ihtiva eder

35 4-AMAKRİN HÜCRELER Aksonları yoktur Çok sayıdaki dendiritleri iç pleksiform tabakada radier yayılır ve bipolar hücre aksonları ve ganglion hücre dendritleri ile bağlantı kurar Hücre gövdesi iç nuklear tabakanın iç kısmında yerleşmiştir Perikaryonu bipolar hücreden daha büyüktür ve bol sitoplazma, GER,serbest ribosom,iyi gelişmiş Golgi nörotubul,dağılmış mitokondri içerir Nüve çentiklidir

36 5- GANGLİON HÜCRELERİ Hücre gövdeleri ganglion hücre tabakasında yerleşmiştir Büyük nüve,bazofilik Nissl maddesi ihtiva eder Değişik büyüklüktedir (12 mikrondan 30 mikrona) Makuler bölgede sadece küçük hücreler bulunur Dendritleri iç pleksiform tabakada bipolar hücre sonları ve amakrin hücre dendritleri ile sinaps yapar Aksonları dallanmaz,myelinsizdir ve retina iç bölgesine doğru ilerliyerek sinir fibril tabakasını oluşturur Daha sonra paralel demetler yaparak posteriora uzanır, optik diski geçerken myelin kazanır ve optik siniri oluşturur Monosinaptik(koni bipolar hücre ile sinaps) ve Diffüz hücreler olmak üzere iki tipi vardır

37 NÖRAL RETİNA NIN NÖROGLİAL KARAKTERDE DESTEK HÜCRELERİ 1. MÜLLER HÜCRELERİ 2. ASTROSİTLER 3. PERİVASKULER GLİA HÜCRELERİ 4. RETİKULO ENDOTELİAL MİKROGLİAL HÜCRELER

38 1- MÜLLER HÜCRELERİ Dış ve iç sınırlayıcı memranlar arasında nöral retina boyunca uzanır Fovea bölgesinde de bulunur Villus çıkıntıları dış sınırlayıcı membran dışında da uzanır Nöral hücreleri ve sinir fibrillerini sarar Artmış sitoplazmik yoğunlukları ile tanınır Oval nüveleri iç nuklear tabakada yerleşmiştir Yoğun kromatine sahiptir Sitoplazmalarında bol mikrofilament ve glikojen,der vesiküller ve mitokondri bulunur Yüksek metabolik aktiviteye sahiptir Laktik asit dehidrogenase aktivitesi gösterir Glikojeni sentez ve depo eder Sinir hücrelerine glukoz sağladıkları için önemlidir Destek ve besleyici fonksiyona sahiptir

39 2-ASTROSİTLER Yıldız şeklindedir Sinir fibril, ganglion hücre ve iç pleksiform tabakalarında bulunur Sinir fibril tabakasındakiler genellikle bipolardır Uzantıları kan damarları,sinir hücre ve uzantıları etrafında ve aksonlara paralel uzanır

40 3- PERİVASKULER GLİA Yıldız şeklindedir HÜCRELERİ Retinal kapillerler etrafında bulunur Kan damarı duvarını saran uzun çıkıntılara sahiptir Bazı uzantıları retinal sinir fibrilleri etrafında uzanır Astrosit ve Müller hücreleri tarafından işgal edilmemiş sahaları doldurur Muhtemelen izole edici bir fonksiyona sahiptir

41 4- RETİKULO ENDOTELİAL MİCROGLİAL HÜCRELER İç retinada özellikle sinir fibril tabakasında bulunurlar Sayıca fazla değildir Gezici fagositik hücrelerdir

42 NÖRAL RETİNANIN ÖZELLEŞMİŞ SAHALARI 1. FOVEA (MAKULA LUTEA- SENTRAL SAHA) Papillanın 2,5 mm kadar lateralindedir 3 mm çapında bir çöküntü bölgesidir Bu sahanın periferik kısımlarında bipolar hücrelerin özellikle konilerin ve diğer sinir elemanlarının çok fazla miktarda mevcudiyeti ve sinaptik mükemmelliği ile karakterize edilir Sarı renkte görülür Ortasındaki 1,5 mm çapındaki çukur,fovea sentralis adını alır ve bu kısım retina iç tabakalarının dış pleksiform tabakadan optik sinir tabakasına kadar kaybolmasıyla oluşur Fovea sentralis in ortasındaki 550 mikron çapındaki kısım Fundus adını alır ve bu bölge ince uzun, kadar koni hücresi ihtiva eder.bu bölgede rod lar yoktur ve kan kapillerleri ihtiva etmez Bu sahadaki koni ler oblik olarak yerleşmiş bipolar hücrelerle sinaps yapar Fovea maksimal görme keskinliğine sahip saha olup ince gündüz görmesi için özelleşmiştir

43 2- OPTİK DİSK VE PAPİLLA Retina daki sinir fibrillerinin posterior da optik siniri oluşturmak üzere sklerayı geçerken kümelenmesi ile oluşan, 1,5 mm çapında kabartı Başlangıç noktasındaki çöküntü optik papilla adını alır Fotoreseptör hücre içermez Kör nokta olarakta isimlendirilir Sinir fibrilleri tarafından skleranın delinmesi ile oluşan delinmiş yoğun fibröz plak, Lamina kribrosa adını alır Optik diskten retinanın sentral arter ve veni çıkar

44 3- OPTİK SİNİR Retinal gaglion hücreleri ile orta beyin arasında sentral sinirsisteminin bir sahasıdır Retinadaki myelinsiz sinir fibrilleri lamina kribrosadan optik sinir olarak çıkar Sinir fibrilleri lamina cribrosaya yakın myelin kazanır Optik sinir astrositler tarafından desteklenmiş binden fazla sinir fibrili ihtiva eder Fibröz örtüsü beyin meninkslerinin bir uzantısıdır ve 3 tabakalıdır Meninksler arasında subdural subarahnoid sahalar bulunur Duramater,sinirin göze girdiği yerde sklera,piamater ve arahnoid membran ise koroid ile devam eder Optik sinirin merkezinde arteria sentralis ve vena sentralis yerleşmiştir Bu damarlar göz küresinin biraz posteriorunda optik sinire girer

45 GÖZE KAN SAĞLAMA Göze kan oftalmik arterin dalları olan sentral arter ve siliar arter vasıtasıyla ulaşır Optik sinir boyunca uzanan sentral arter, optik diskten radial olarak dallanarak çıkar ve makula lutea hariç retina boyunca yayılır Retinanın 5-9 tabakalarını besler İki uzun posterior siliar arter optik sinirin girişine lateral olarak sklerayı deler,koroid ve sklera arasında ilerliyerek siliar body ve irisi kanlandırır Anterior siliar arter daha anteriorda göze girer,iris etrafında posterior siliar arter ile anastomos yapar İris etrafındaki bu büyük arterial halkadan irise kan sağlanır Sentral arter retinaya kan sağlayan esas arterdir.tıkanması daimi körlüğe yol açar

46 GÖZE YARDIMCI ORGANLAR 1. GÖZ KAPAKLARI Gözün koruma görevini üsttlenmiş gevşek,elastik ve hareketli deri katlanmalarıdır İki yüzeye sahiptir İÇ YÜZEY Palpebral konjonktiva ile örtülüdür Çok katlı prizmatik epitel içerir Epitel hücreleri arasında cellula caliciformis bulunmaktadır Bunların salgıları iç kapak yüeyinin nemlenmesini sağlar ve göz yaşlarının buharlaşmasını engeller

47 DIŞ YÜZEY İnce deri ile örtülüdür Çok katlı keratinleşmiş yassı epitel ile örtülü olan deri,küçük kıllar,ter ve yağ guddeleri ihtiva eder Dermis ince olup elastik fibrillerden zengindir Kapak hududunda dermis uzunlukları 3-4 sıra oluşturan kirpikler ihtiva eder Kirpik foliküllerine Zeiss bezleri (küçük yağ bezleri) ve Moll bezleri (ter bezleri) açılır

48 Stroma içinde kapağın biçiminin korunmasını sağlıyan,yoğun fibröz ve elastik dokudan oluşan fleksibil TARSAL PLAK lar bulunur Üst ve alt plak olmak üzere iki tanedir Plaklar gözün konvektisitesinden dolayı eğimlidir Üst plak mm genişlikte,d harfi şeklinde Alt plak dar 5 mm genişlikte sentral bölgededir Plaklar arasında Meibomian bezleri(basit alveolar yağ bezleri) bulunur Bunlara tarsal bezler de denir Göz kapağı kenarına küçük delikle açılır Göz yaşının etrafında bir yağlı tabaka oluşturarak göz yaşının süratle buharlaşmasını önlemeye yardım eder Stroma içinde orbikularis okuli kasının palpebral parçası olan sirküler çizgili kas tabakası ve Müller kasları (palbebral düz kaslar) bulunur

49 2- KONJONKTİVA Göz kapağı hududunda, deri ile kornea epiteli arasında kalan sahadır 3 bölümden oluşur Göz kapağının iç yüzeyini örten palpebral konjonktiva, göz küresi üzerinde kıvrım yaparak limbus a kadar uzanan bulbar konjonktiva, ikisi arasındaki kıvrım da forniks konjonktivadır Epitel ve lamina propriadan oluşur Epitel, çok katlı prizmatik olup goblet hücreleri içerir.forniks te kalındır,bulbusa doğru incelir ve korneal hudutta (limbus) çok katlı keratinleşmemiş yassıdır Lamina propria gevşek bağ dokusundan oluşmuştur

50 3-LAKRİMAL APPARATUS Lakrimal bezler(göz yaşını üreten) ve bunları nasal kaviteye boşaltan kanallardan oluşmuştur Glandula lakrimalisler orbit içinde,onun superolateral köşesinde superior forniks konjonktivasının hemen dışında yerleşmiş olup levator palpebra superioris in tendonu ile münasebettedir Bileşik tubulo alveolar tipte albuminöz bezlerdir Adonomerler (aciniler) myoepitelyal hücrelerle tamamiyle sarılmıştır İntra lobular kanalları tek katlı kübik veya prizmatik,inter lobular kanallar tek katlı prizmatik epitele sahiptir Loblar salgılarını excretory kanallar vasıtasıyla superior forniks in lateraline boşaltır Excretory lakrimal kanallar çok katlı keratinleşmemiş yassı epitele sahiptir

51 Göz yaşları lakrimal bezlerin steril sekresyonlarıdır Bunlar konjonktival ve korneal epiteli nemli tutmak ve yabancı maddeleri atma fonksiyonu yapar ve göz kapaklarının kırpılması ile yayılır Aşırı göz yaşı konjonktival kesenin medial köşesine ilerler ve iki göz kapağının birleştiği üçgen sahadaki lakrimal havuz içinde geçici olarak birikir Her bir göz kapağının kenarında lakrimal punkta (nokta) denilen deliklerle lakrimal kanala geçer Onlarda gözün medial köşesine yerleşmiş lakrimal keseye açılır Lakrimal keselere geçen aşırı göz yaşları naso lakrimal kanal vasıtasıyla burunun inferior meatusuna boşalır Lakrimal kanallar çok katlı keratinleşmemiş yassı, lakrimal kese ve naso lakrimal kanal çok sıralı silli epitele sahiptir

GÖZ HİSTOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr.Ayfer Aktaş

GÖZ HİSTOLOJİSİ. Yrd.Doç.Dr.Ayfer Aktaş GÖZ HİSTOLOJİSİ Yrd.Doç.Dr.Ayfer Aktaş Karmaşık ve oldukça gelişmiş, ışığa duyarlı(fotosensitif), şeklini, ışık şidetini ve nesnelerden yansıyan renklerin analizini yapan bir organdır. Göz Kafatası içinde

Detaylı

GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN

GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN GÖZÜN GELİŞİMİ İlk taslak 22. Günde,7 somitli, 2 mm lik embriyoda Prosensephalonun Diensephalon parçasının lateral taraflarında gelişir Göz gelişimine, 1 Ön beyinin

Detaylı

GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan

GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan GÖZÜN HİSTOLOJİSİ Orbita adı verilen çukurcuklarda yerleşmiş, etrafı yağdokusu ile sarılı olan bir çift organdır. Dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşmuştur. 1) Tunica fibroza ( cornea, sklera) 2) Tunica

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez II.Hayvansal Dokular Hayvanların embriyonik gelişimi sırasında Ektoderm, Mezoderm ve Endoderm denilen 3 farklı gelişme tabakası (=germ tabakası) bulunur. Bütün hayvansal dokular bu yapılardan ve bu yapıların

Detaylı

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN

SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ. Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU ve SİNİR SİSTEMİ Prof Dr. Faruk ALKAN SİNİR DOKUSU SİNİR DOKUSU Fonksiyonu Özellikleri irritabilite konduktivite korelasyon reaksiyon S.S. SINIFLANDIRMA Somatik (Sistema Nervosum Cerebrospinale)

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ

ADIM ADIM YGS LYS Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ ADIM ADIM YGS LYS 159. Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ GÖRME DUYUSU VE GÖZ Vücudumuzdaki görme duyusu göz organında bulunur. Vücudumuzda göz içerisinde; Reseptör Mercek Sinirler görmeyi sağlayan

Detaylı

Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını. birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların

Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını. birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların Sıkı bağ dokusu yapısında parankimi yada dalak pulpasını birbiriyle devamlılık gösteren bölümlere ayıran trabekulaların uzandığı fibroelastik bir kapsülle sarılıdır. Dalağın orta çizgisindeki hilumda kapsül

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

DERİ VE EKLERİ. Doç. Dr. Belgin CAN

DERİ VE EKLERİ. Doç. Dr. Belgin CAN DERİ VE EKLERİ Doç. Dr. Belgin CAN DERİ İki tabakadan oluşur Epidermis Gövdenin dış yüzünü örten boynuzlaşan çok katlı yassı epitel dokusudur. Dermis Gevşek ve sıkı bağ dokusundan oluşan kalın bağ dokusudur.

Detaylı

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Nörobiyolojik Tanımlar. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Nörobiyolojik Tanımlar. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi Nörobiyolojik Tanımlar yrd.doç.dr.emin ulaş erdem NÖRONUN TANIMI Sinir hücre gövdesi ve tüm uzantılarına verilen isimdir. Nöronlar, uyarıların alınması ve sinir impulsunun

Detaylı

GÖZ ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ. Dr. Muhammed ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz AD

GÖZ ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ. Dr. Muhammed ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz AD GÖZ ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ Dr. Muhammed ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz AD ANATOMİ ve FİZYOLOJİ Organum visuale göz Çevremizdeki bilgilerin % 75 i görsel Orbita çukurunda 2 tane Orbita çukuru

Detaylı

SİNİR HÜCRESİ ( NÖRON) PERİFERİK SİNİR

SİNİR HÜCRESİ ( NÖRON) PERİFERİK SİNİR SİNİR HÜCRESİ ( NÖRON) PERİFERİK SİNİR Doç. Dr. Belgin CAN Sinir Dokusunun Hücreleri Nöronlar Nörogliya Hücreleri = Gliya hücreleri NÖRONLAR -Sinir impulslarını almak, ilerletmek ve iletmek, -Belli hücresel

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA

ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA ÜRİN Üre Ürik asit Kreatinin Belirli yabancı maddeler ve onların parçalanma ürünleri Elektrolitler Su(Değişik miktarda) BÖBREĞİN ÖNEMLİ Ürin

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

Sinir Sistemi. Merkezi sinir sistemi(mss): Beyin, Beyincik, Omurilik. Periferik sinir sistemi(pss) : Gangliyonlar, sinirler ve sinapslar

Sinir Sistemi. Merkezi sinir sistemi(mss): Beyin, Beyincik, Omurilik. Periferik sinir sistemi(pss) : Gangliyonlar, sinirler ve sinapslar SİNİR DOKU Sinir Sistemi Anatomik yönden iki bölüme ayrılır: Merkezi sinir sistemi(mss): Beyin, Beyincik, Omurilik Periferik sinir sistemi(pss) : Gangliyonlar, sinirler ve sinapslar Sinir Doku Hücreleri

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI Doç.Dr.Burak TURGUT GÖZÜN ANATOMİSİ

TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI Doç.Dr.Burak TURGUT GÖZÜN ANATOMİSİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI Doç.Dr.Burak TURGUT GÖZÜN ANATOMİSİ Son güncelleme 29 Temmuz 2016 GÖZÜN ANATOMİSİ Görme organı iki bölümde incelenir: Bulbus oculi (Göz küresi) Organa oculi

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS I ÖZ Bu çalışmada Kepez/AYDIN dan Haziran 2005 tarihinde toplanan 10 yetişkin L. stellio nun (5, 5 ) sindirim kanalının bir bölümünü oluşturan ince barsak ve kalın barsağının genel histolojik yapısı ortaya

Detaylı

Bağ doku. Mezodermden köken alır. En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir)

Bağ doku. Mezodermden köken alır. En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir) Bağ doku Mezodermden köken alır En Yaygın bulunan dokudur ( Epitel, Kas, Kemik sinir) Bağ dokunun Fonksiyonları Diğer organ ve dokuların Fonksiyonal ve yapısal desteğini sağlar. kan damarları aracılığı

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ. Dicle Aras. Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması

SİNİR SİSTEMİ. Dicle Aras. Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması SİNİR SİSTEMİ Dicle Aras Sinir, sinir sistemi, yapısı ve fizyolojik sınıflaması Sinir Sinir sistemi fonksiyonları Sinir sistemi vücudun tüm aktivitelerini koordine eder. Organizmanın içinde bulunduğu duruma

Detaylı

17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri

17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri 17 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-1 Nöron- Glia- Nöron Çeşitleri SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemini SİNİR DOKU oluşturur. Bu dokuda NÖRON (SİNİR HÜCRESİ) ve GLİA (NÖROGLİA) hücreleri bulunur. Sinir doku, uyarıların

Detaylı

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı Hücre kurulu laboratuvar programı Laboratuar: Mikroskobik inceleme için dokuların hazırlanması- Preparasyon- Boyama Laboratuar: Işık ve

Detaylı

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri

KAS DOKUSU. Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri KAS DOKUSU Kontraksiyon özelliği gelişmiş hücrelerden oluşur Kas hücresi : Fibra muskularis = Kas teli = Kas iplikleri Kasın Fonksiyonu Hareket Solunum Vücut ısısının üretimi İletişim Organların kontraksiyonu

Detaylı

GÖZ ve GÖRME DUYUSU. Hazırlayanlar: VİLDAN GAYE BALA ( ) ŞİLAN AKTAŞ ( ) SELİN BİLGİN ( ) Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

GÖZ ve GÖRME DUYUSU. Hazırlayanlar: VİLDAN GAYE BALA ( ) ŞİLAN AKTAŞ ( ) SELİN BİLGİN ( ) Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. GÖZ ve GÖRME DUYUSU Hazırlayanlar: VİLDAN GAYE BALA (050517019) ŞİLAN AKTAŞ (050517007) SELİN BİLGİN (050517023) Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. PROF. DR. FİGEN ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EPİTEL DOKUSU. Prof. Dr. Levent ERGÜN

EPİTEL DOKUSU. Prof. Dr. Levent ERGÜN EPİTEL DOKUSU Prof. Dr. Levent ERGÜN https://www.google.com.tr/search?q=centrosome&espv=2&biw=1280&bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ved=0ahukewjvgupqk7dsahvrd5okhsgcc- 0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=epitehelial+cell+types&*&imgrc=leEWEd2z9XOqMM:

Detaylı

Deri 05.10.2015. Deri nedir? Derinin Fonksiyonları. Derinin Tabakaları

Deri 05.10.2015. Deri nedir? Derinin Fonksiyonları. Derinin Tabakaları Deri nedir? Deri Bir yetişkinin vücut ağırlığının %15-20 sini oluştururn (4-5 kg). Süreklidir ve mukoz membran olarak vücut yüzeyinin tamamında yer alır (1.8-2.0 m 2 ). Kalınlığı 0.5-2.0 mm arasında değişir.

Detaylı

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme

Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Derleme Göz Küresinin Tabakaları: Anatomik ve Histolojik Bir Derleme Layers of the Bulbus Oculi: An Anatomic and Histological Review İsmail Malkoç 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

HAYVANSAL DOKULAR HAYVANSAL DOKU TİPLERİ

HAYVANSAL DOKULAR HAYVANSAL DOKU TİPLERİ HAYVANSAL DOKULAR HAYVANSAL DOKU TİPLERİ Epitel Doku Ektoderm Mezoderm Endoderm Bağ ve Destek Doku Mezenşim Mezoderm Kas Doku Mezoderm Sinir Doku Ektoderm 1 2 3 EPİTEL DOKUNUN FONKSİYONLARI -Epitel hücreleri

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI (Fertilizasyon, Segmentasyon, İmplantasyon ve Bilaminar disk) PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN FERTİLİZASYON A ) Germ hücrelerinin fertilizasyon bölgesine taşınması Oositin ampullaya

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALAKLARDA ĠNTRAOKULER BASINÇ. Vet. Hek. ÇAĞRI ÇETĠN

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALAKLARDA ĠNTRAOKULER BASINÇ. Vet. Hek. ÇAĞRI ÇETĠN i T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALAKLARDA ĠNTRAOKULER BASINÇ Vet. Hek. ÇAĞRI ÇETĠN CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DANIġMAN YRD. DOÇ. DR. KAMURAN PAMUK AFYONKARAHĠSAR-2011-004

Detaylı

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde enine çizgilenme gösterirler. Kalp kası hücreleri interkalar

Detaylı

Solunum yolları Solunum yolları

Solunum yolları Solunum yolları Solunum yolları Üst solunum yolları; nasus (burun), pars nasalis pharyngis (burun yutağı) ve larynx (gırtlak) şeklinde, Alt solunum yolları; trachea (soluk borusu), bronşlar (büyük hava yolları), akciğerler

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.TIP FAKÜLTESİ ABD İntrapulmoner hava yolları (Segmenta bronchopulmonalia) Bronchus principalis (primer) Bronchus lobaris (sekundar) Bronchus segmentalis (tersiyer)

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistemler Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistem İskelet Sistemi İskeletin Görevleri Vücuda şekil verir. Vücuda destek sağlar. Göğüs kafes ve kafatası kemikleri

Detaylı

Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU

Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU EXTRAEMBRİYONAL KESELERİN MEYDANA GELİŞİ Zigottan sonraki gelişmelerle uterusa ulaşmış olan blastosist in intrauterin tesirlere ve dış basınçlara karşı korunması gerekir.

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Kardiyovasküler sistem içinde kanın vücuda dağıldığı kapalı bir ağ sistemidir. Bu sistem kanı vücuda pompalayan kalp ve kanın vücuda

Detaylı

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ. Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi BAŞ BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Dr. Sezer Kulaçoğlu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 61 y/ K Sol parotiste kitle Makroskopi: 2.3x2.2x0.7 cm ölçülerinde kirli beyaz-kahverengi, kesitinde

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

Kalın Barsak Mukoza. Villi yoktur Kıvrımlar yoktur. Distal bölümde (Rectal) vardır DR. OKTAY ARDA

Kalın Barsak Mukoza. Villi yoktur Kıvrımlar yoktur. Distal bölümde (Rectal) vardır DR. OKTAY ARDA Dr. Oktay Arda 2 Kalın Barsak Mukoza Villi yoktur Kıvrımlar yoktur Distal bölümde (Rectal) vardır 3 Kalın BarsakGuddelri Uzundur Çok sayıda: Goblet Hücresi Absorbsiyon Hücresi Silindirik Kısa, düzensiz

Detaylı

EPİTEL DOKU PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN

EPİTEL DOKU PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN EPİTEL DOKU PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN EPİTEL DOKUNUN FONKSİYONLARI Koruma Absorbsiyon Sekresyon Transport Excretion Duyu alınması Kontraksiyon EPİTEL DOKUSUNUN GENEL KARAKTERLERİ Her üç germ yaprağından da

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2 TEK ZARLI ORGANELLER 1) Endoplazmik Retikulum Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında oluşmuş kanalcıklardır. Yumurta hücresi, embriyonik hücreler ve eritrositler(alyuvar)

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 3. Hafta: Bitkisel Dokular KOLONİ VE DOKULAŞMA KOLONİ VE DOKULAŞMA Yeryüzünde çok sayıda tek hücreli canlı vardır ve bunlar basit yapılıdır. Oysaki çok hücreli olmak gelişmiş canlı olmanın gereklerindendir. Çünkü tek hücreli bir canlı (örneğin Euglena

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU

Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU EXTRAEMBRİYONAL KESELERİN MEYDANA GELİŞİ VE GÖBEK KORDONU Zigottan sonraki gelişmelerle uterusa ulaşmış olan blastosist in intrauterin tesirlere ve dış basınçlara karşı

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Dr. Sibel Köktürk HÜCRE

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Dr. Sibel Köktürk  HÜCRE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Dr. Sibel Köktürk http://histolojiembriyoloji.tripod.com/ HÜCRE HÜCRE-Canlının tüm yaşamsal fonksiyonlarını (beslenme, çoğalma, büyüme, enerji yapımı) taşıyabilen

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN MAKULAYA ETKİSİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN MAKULAYA ETKİSİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HASEKİ EĞİTİM VE ARA TIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Feyza ÖNDER FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİNİN MAKULAYA ETKİSİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık

Detaylı

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlerdir. Beyin Uyarıcı (Dış çevre ya da iç çevre) duyu organı (alıcılar) Birincil Duyular Görme İşitme

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ YRD.DOÇ.DR. GÖKHAN ARI

ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ YRD.DOÇ.DR. GÖKHAN ARI ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ YRD.DOÇ.DR. GÖKHAN ARI OKUMA BECERİSİ A. OKUMA EĞİTİMİNİN FİZİKİ UNSURLARI 1. GÖZÜN YAPISI 2. NETLİK ALANI, NETLİK AÇISI, OKUMA MESAFESİ, SESLE İLGİLİ UZUVLAR B. OKUMA

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur.

S evresi: Organellerin iki katına çıkarılması devam ederken DNA sentezi olur. HÜCRE DÖNGÜSÜ İnterfaz: Bölünmeyen bir hücre interfaz durumundadır. Bu safhada replikasyon ve bölünme için hazırlık yapılır. Çekirdek belirgindir, bir yada daha fazla çekirdekçik ayırt edilebilir. Kromozomlar

Detaylı

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA

HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE #6 HÜCRE İSKELET ELEMANLARI ÇEKİRDEK SELİN HOCA HÜCRE İSKELET ELEMANLARI Sitoplazmanın içinde bulunan özel proteinlerdir. 3 çeşit hücre iskelet elemanı bulunur. Her iskelet elemanının görev ve yapısı

Detaylı

MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Sarkıt Dikit Sütun

MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Sarkıt Dikit Sütun MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Soda tüpleri sarkıt oluşumlarının ilk hallerini gösterirler. İçleri boş ve uzun, genellikle saydam kalsit tüplerinden oluşan soda tüplerinin genişliği, içerisinde bulunan su

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir.

SİNİR HÜCRELERİ. taşınması çevresel sinir sistemi tarafından meydana getirilen sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir. SİNİR HÜCRELERİ Sinir hücreleri nöron adını alır.hayvanlarda değişik görevler üstlenen nöronlar örneğin deniz anemonunda bir sinirsel ağ oluşturmuştur.tentaküllerin hareketi bu sinir ağı tarafından kontrol

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Fizyoloji ve Davranış

Fizyoloji ve Davranış Fizyoloji ve Davranış sorular sorular - sorular Farketmeden sıcak sobaya dokunduğunuzda hemen elinizi çekersiniz. Bu kısa sürede vücudunuzda neler olur? Kafein, esrar, alkol v.b.nin vücudunuzda ne tür

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU UYARILAR (Kimyasal,Fiziksel, görsel veya işitsel) ALMA (Reseptörler) İLETME DEĞERLENDİRME YANIT VERME (Effektör organlar) SİNİR SİSTEMİ ETKİLEDİĞİ ORGAN

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

SİNİR DOKUNUN BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONU

SİNİR DOKUNUN BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONU SİNİR DOKUNUN BİYOKİMYASAL KOMPOZİSYONU Sinir doku hücreleri Sinir doku sinir sistemini oluşturan dokudur. Fonksiyonel açıdan bakıldığında sinir dokuda nöronlar ve glia hücreleri olmak üzere iki önemli

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ Solunum Sistemi Havanın akciğerlere girip çıkması Solunan havadaki oksijenin kandaki karbondioksit ile

Detaylı

DİŞİ ÜREME ORGANLARI

DİŞİ ÜREME ORGANLARI DİŞİ ÜREME ORGANLARI Dişi üreme organları dişi gamet hücresi ovumu (yumurtayı) üreten ovaryumlar ile ovumun döllendiği, döllenme sonrasında gebeliğin şekillendiği ve gelişen yavrunun dışarı çıkarıldığı

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir?

İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? On5yirmi5.com İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? İskelet ve kemik çeşitleri nelerdir? Yayın Tarihi : 16 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek

Detaylı

HÜCRE İSKELETİ 2. Prof. Dr. Müjgan CENGİZ Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK

HÜCRE İSKELETİ 2. Prof. Dr. Müjgan CENGİZ Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK HÜCRE İSKELETİ 2 Prof. Dr. Müjgan CENGİZ Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK MİKROTÜBÜLLER 1. Mikrotübüller tubulin proteininin polimerleridir. 2. Tubulin, birbiriyle yakın ilişkili iki ve tubulinden meydana gelen

Detaylı

Dr. H. Onur Gülseren

Dr. H. Onur Gülseren T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM VE OKÜLER HİPERTANSİYON HASTALARINDA SELEKTİF LAZER TRABEKÜLOPLASTİNİN ETKİNLİĞİ ve KORNEA ENDOTEL HÜCRE MORFOLOJİSİ

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır.

Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. SOLUNUM SİSTEMLERİ Solunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır. 1. Dış Solunum Solunum organlarıyla dış ortamdan hava alınması ve verilmesi, yani soluk alıp vermeye

Detaylı

Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7

Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7 GENEL B YOLOJ LABORATUVARI 3. Laboratuvar: DOKULAR Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7 Tek

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Canlılarda Üreme ve Gelişme 1.Üreme Hücreleri (Gametler) 1.1.Erkek Üreme Hücreleri Spermler akrozom 1.2.Dişi Üreme Hücreleri Yumurtalar vitellus

Canlılarda Üreme ve Gelişme 1.Üreme Hücreleri (Gametler) 1.1.Erkek Üreme Hücreleri Spermler akrozom 1.2.Dişi Üreme Hücreleri Yumurtalar vitellus Canlılarda Üreme ve Gelişme 1.Üreme Hücreleri (Gametler) Üreme hücreleri erkeklerde sperm dişilerde yumurta adını alır.yumurtanın meydana gelişi oogenezis, spermin meydana gelişi ise spermatogenezis adını

Detaylı

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Safra Kanal Sistemi; Safranın hepatositten safra kesesine Safra kesesinden bağırsağa aktığı Çapı giderek artan kanallar sistemi En küçük dalı,

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ NEU Tıp Fakültesi Biyofizik AD

Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ NEU Tıp Fakültesi Biyofizik AD Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ NEU Tıp Fakültesi Biyofizik AD IŞıK Işık hem dalga hem de tanecik karakteri taşır Işığın yayılma özelliklerinin ortaya çıkışında dalgasal yanı ağır basarken madde ile etkileşimlerinde

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

*Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Fen ve Teknoloji 1. Ünite Özeti Hücre Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme. *Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. *Hücrenin temel kısımları: hücre zarı, sitoplâzma ve

Detaylı