ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Tülay İfakat ÇAĞATAY Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Bolu Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Moleküler Mikrobiyoloji, Deniz Mikrobiyolojisi, Bakteriyal Balık Hastalıkları, Aquatik Biyoyeknoloji, Genomiks ve Proteomiks, Nütrigenomiks E-posta : Tel : Öğrenim Bilgileri Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1992 Y. Lisans Genel Biyoloji (Mikrobiyoloji) Hacettepe Üniversitesi 1996 Post Graduate Moleküler Mikrobiyoloji Lincoln Üniversitesi 1998 Diploma Doktora Moleküler Mikrobiyoloji Lincoln Üniversitesi 2005 Post Doc. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Lincoln Üniversitesi 2008 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Çağatay, T.I., 1997, Bazı poliaromatik bileşiklerin biyodegredasyonunda beyaz çürükçül fungusun katalaz, süperoksit dismutaz ve lignin peroksidaz aktivitelerinin rolü. Master tezi, Hacettepe Üniv., Fen Fak., Bioloji Bölümü, Ankara, Turkey. Danışman: Prof. Dr. Nazif Kolankaya Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : Çağatay, T.I., 2005, The Glycosylation of Type-IV Fimbrial Proteins. Doktora tezi, Lincoln University, Agriculture and Life Sciences Division, Molecular Biology Department, Canterbury, New Zealand. Danışman: Prof. Dr. Jon Hickford Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar. Gör. Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Biyoteknoloji ABD Lecturer Lincoln Üniv., Molekülar Biyoloji ve Biyoteknoloji Böl GENAR Hacettepe Üniv. Teknokenti 2005 (1 yıl) Lab.Yöneticisi Yrd. Doç. Dr Ahi Evran Üniv., Fen Fak., Biyoloji Böl (5 ay)

2 Yrd. Doç. Dr Akdeniz Üniv., Su Ürünleri Fak., Temel Bilimler Doç. Dr. Prof. Dr. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Antalya körfezindeki fekal mikrobiyal kirleticilerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi. (Tamamlandı-2011). Gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss) izole edilen hareketli Aeromonas türlerinde bulunan virulans genlerin tespiti üzerine bir çalışma (Tamamlandı-2012) Yönetilen Doktora Tezleri: Anaç Temin Edilen Bazı Bölgelerdeki Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıklarında Genetik Varyasyonların Mikrosatelit Markırlar ile Belirlenmesi. (Tamamlandı-2012) Projelerde Yaptığı Görevler : Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus Mykiss) Karşılaşılan Bazı Hastalık Etmenlerini Belirlemek Üzere Diagnostik Tanı Kiti Geliştirilmesi İçin Ön Araştırma. Proje Yürütücüsü. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi nolu A tipi proje. (2012-.). Anaç Temin Edilen Bazı Bölgelerdeki Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıklarında Genetik Varyasyonların Mikrosatelit Markırlar ile Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi nolu Doktora projesi (Tamamlandı). Gökkuşağı alabalığı nda (Oncorhynchus mykiss) Aeromonas türlerinde hastalığa neden olan (virulans) genlerin karakterizasyonu. Proje Yürütücüsü. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi nolu Yüksek Lisans projesi (Tamamlandı). Antalya körfezindeki fekal mikrobiyal kirleticilerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi. Proje Yürütücüsü. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi nolu Yüksek Lisans projesi projesi (Tamamlandı). Antalya Körfezindeki Mikrobiyal Kirleticilerin PCR Yöntemi İle Taranması, Proje Yürütücüsü. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi nolu A Tipi proje (Tamamlandı) Isolation, Characterization of Pathogen Dichelobacter nodosus, from New Zealand. Proje Asistanı. Lincoln Universitesi AFSD Araştırma Proje Merkezi ( ). Developing Gene Markers for Footrot Resistance and Gene Variations of fima gene of D. nodosus. Proje Asistanı. Lincoln Üniversitesi AFSD Araştırma Proje Merkezi ( ). Polymorphrism at the Ovine 3-Adrenergic Receptor Gene. Proje Asistanı. Universitesi AFSD Araştırma Proje Merkezi projesi ( ). Lincoln Beyaz Çürkçül Funguslar ile Düşük Kaliteli Türk Linyitlerinin Biyolojik Çözünürlüğü. Proje Asistanı. Hacettepe Üniversitesi BAP Projesi ( ).

3 İdari Görevler : Dönem Görev Birim Deniz Biyolojisi ABD Başkanlığı Fak., Bologna Birim Koordinatörü ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi Fak.Erasmus- LeonardoVinci Birim Koordinatörü Fak.Farabi Birim Koordinatörü Fak.Uzmanlar Grubu Üyesi Fak.Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyesi Akdeniz Ü., Akünsem / Akvam Danışma Kurulu üyesi Su Ürünleri Fakülte Kurulu Üyesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ödül, Destek ve Burslar: 2011-Akdeniz Üniv. ERASMUS-LLP Ders Verme Hareketliliği Programı Akdeniz Üniv.Yayın Teşvik Ödülü Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği, TÜBİTAK Akdeniz Üniv., ERASMUS-LLP Ders Verme Hareketliliği Programı TÜBİTAK Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülü Akdeniz Univ. 3 ay Post Doc. yurtdışı destek desteği, Yeni Zelanda Travel Scholarship (Seyahat Bursu), Lincoln Univ., Yeni Zealanda Travel Scholarship (Seyahat Bursu), Lincoln Univ., Yeni Zealanda Travel Stipend of Glycobiology Society (ulaşım bursu- San Fransisco, USA) Miss Clarice Bell Memorial Doktora Bursu, Lincoln Univ., Yeni Zealanda Grand Lodge of New Zealand Doktora Bursu, Yeni Zelanda Lincoln University Doktora Bursu, Yeni Zelanda The Sarita Catherine McClure Post Graduate Scholarship (Yüksek Lisans ve Doktora bursu), Lincoln Univ., Yeni Zelanda Ziyaretçi Araştırma Bursu (1 ay) (Visitor Scholarship), Monash Univ., Bacterial Pathogenesis Research Group, Microbioloji Böl., Melburn, Avusturalya Yurt dışı bilimsel etkinlik katılım desteği, TUBİTAK. Teşvikler 2011-(10-13 Ocak)-Maldi-TOFF Technology in the II. Euroclone International Workshop of Genomic and Proteomic, Milan, Italya (14 Mart): M-Medical- Molecular Diagnostic Biotechnology, Paris, Fransa.

4 2009-(1-2 Ekim):Workshop on Pathogens that affect agricultural activity, University of Chile, Santiago, Şili (1-5 Ekim): Clontech Europe Molecular Biology workshop, Chantili, Paris, Fransa (Aralık): Exploring Modular Protein Architecture Course, European Molecular Biology organizationin EMBL, Heidelberg, Almanya (Eylül): Clontech Europe Molecular Biology-Cell Biology workshop and meeting, Cabourge, Fransa (26 Haziran-2 Temmuz): Sequenom advanced Maldi-TOF MS training 1, Hamburg, Almanya (1-8 Mart): Sequenom Maldi-TOF MS training 2, Hamburg, Almanya Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Düzey Lisans Lisansüstü Dersin Adı Genel Mikrobiyoloji, Genetik, Biyokimya, Mesleki İngilizce, Yarıyıl Stajı, Mesleki Uygulama, Bitirme Ödevi, Sucul ekosistemler mikrobiyolojisi, Su Kirliliği ve Canlılara Etkisi, Akuatik Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Su Ürünlerinde Moleküler Yaklaşımlar, Akuatik Biyoteknoloji, Uzmanlık Alan Dersi, Danışmanlık, Seminer, Balık İmmunolojisi ve Serolojik Yöntemler, Balık Zoonozlarının Tanımlanması ve Kontrolü, Su Ürünlerinde İleri Biyokimyasal Teknikler, Su Ürünlerinde Moleküler Biyolojik Uygulamalar, Balık popülasyon çalışmalarında kullanılan genetik teknikler ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Çağatay, T.I., 2012, Multiplex-PCR markers for detecting faecal water pollution in Antalya coast, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21 (12), A2. Çağatay, T.I., ve Hickford, J., 2011, Serotyping Dichelobacter nodosus with PCR- SSCP, Journal of Animal and Veterinary Advances, Vol. 10(13) A3. Çağatay, T.I., ve Hickford, J., 2008, Glycosylation of type-iv fimbriae of Dichelobacter nodosus, Veterinary Microbiology, 126, A4. Çağatay, T.I., 2008, Protein Glycosylation in Pathogen Bacteria, Glycobiology, Vol.18 (11), p A5. Çağatay, T.I., ve Hickford, J., 2006, Characterization of Footrot Bacteria Dichelobacter nodosus Using PCR Amplification and DNA Sequencing Analysis, Turkish Journal of Veteninary Animimal Sciences, Vol. 30, A6. Çağatay, T.I., ve Hickford, J., 2005, Update on Ovine Footrot in New Zealand: Isolation, Identification and Characterization of Dichelobacter nodosus strains, Veterinary Microbiology, 111, DOI: /j.vetmic

5 A7. Çağatay, T.I., ve Hickford, J., 2003, Type IV pilin of D. nodusus is glycosylated, Glycobiology, Vol 13 (11), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Çağatay, T.I., 2012, Development of DNA-based diagnostic commercial kit for marine fıish pathogens, Aqua 2012, 1-5 Eylül, Prag, Çek Cumhuriyeti. B2. Bodur, T., Cagatay, T.I., 2012, Determination of morphologic structure of European sea bass Dicentrarchus labrax for selective breedıng in Turkey, Aqua 2012, 1-5 Eylül, Prag, Çek Cumhuriyeti. B3. Çağatay, T.I., 2012, A New tool: Phage therapy against fish pathogens in marine aquaculture, 1. Ulusal Marine Bioteknoloji ve Genomiks Çalıştayı, Mayıs, Bodrum, TUDAV yayını. B4. Çağatay, T.I., 2011, Virulence markers in Aeromonas spp. in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture Europe 2011, Ekim, Rodos, Yunanistan. B5. Çağatay, T.I., 2010, Detection of Major Fish Pathogens with Multiple PCR in Turkey European Science Foundation (ESF)-COST Conference on Marine Biotechnology Future Challenges in Maretea, Italy. B6. Çağatay, T.I., 2010, Detection of Fecal Indicator bacteria from surface and deep water by using multıplex PCR, 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition Biotechnology for the Sustainability of Human Society, September, Palacongressi, Rimini, Italy B7. Çagatay, T.I., 2009, Detection of Major Fish Pathogens in Rainbow trout with Multiplex PCR, 14th EAFP International Conference Diaseases of Fish and Shellfish, Prag, Çekoslovakya. B8. Çagatay, T.I., 2009, DNA-based rapid detection technique for major fish pathogens in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). lnternational Workshop on Molecular and Genetic Research Workshop on Pathogens that affect agricultural Productivity, 1-2 Ekim, San Tiago, Şili. B9. Çagatay, T.I., Gümüş, E., Dağaşan, M., ve Şen, E.B., 2009, Major fish pathogens in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). lnternational Workshop on Molecular and Genetic Research Workshop on Pathogens that affect agricultural Productivity, 1-2 Ekim, San Tiago, Şili (POSTER). B10. Çagatay, T.I., 2009, DNA-based rapid detection technique for fish pathogens in cultured rainbow trout in Turkey, Genomics in Aquaculture International Symposium, Bodo, Norveç. B11. Dere, T.I., ve Kolankaya, N., The Role of Superoxide Dismutase, Catalase Activity of Fungi on Biodegradation of Some Polyaromatics. 33. International Forensic Toxicology and 1. Environmental Toxicology, Eylül, Selanik, Yunanistan. B12. Kolankaya, N., Ergene, A., ve Dere, T.I, Düşük Kaliteli Linyitlerin Biyosolubilizasyonu. Sixth European Congress on Biotechnology, Haziran, Floransa, Italya.

6 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Cagatay, T.I., ve Adanır, R., 2012, Balıklarda enterohepatic sistemde görülen Trematod enfeksiyonları. Türkiye Parazitoloji Derneği yayınları (Baskıda) C2. Adanır, R., ve Cagatay, T.I., 2012, Balıklarda enterohepatic sistemde görülen Cestod enfeksiyonları. Türkiye Parazitoloji Derneği yayınları (Baskıda) C3. Çağatay, T.I., 2012, A New tool: Phage therapy against fish pathogens in marine aquaculture, TUDAV yayını, C4. Cagatay, T.I., 2010, The Glycosylation of Dichelobacter nodosus Fimbriae-Host Pathogen Relationship, 2010, LAP Lambert Academic Publishing, Deutschland, ISBN: , D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Unlusayın, M, İlhan, R., ve Cagatay., T.I., Balik Proteinlerinin Saflaştirilmasinda Kullanilan Son Yöntemler, 2009, Journal of Fisheries Sciences, 3(4), D2. Kolankaya, N., Dere, T.I., ve Ergene, A., 1995, Beyaz çürkçül funguslarla bazı düşük kaliteli Türk linyitlerinin sıvılaştırılması, Hacettepe Fen Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 16, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Şen, E.B., Çagatay, T.I., 2011, Gökkuşağı alabalığında hastalığa neden olan Aeromonas spp. etkenlerinin moleküler yöntemlerle tespiti, 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya. E2. Çagatay, T.I., ve Dağaşan, M., 2011, Deniz suyunda fekal mikrobiyal kirleticilerin multiplex PCR ile belirlenmesi, 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya. E3. Şen, E.B., Çagatay, T.I., 2010, Gökkuşağı alabalığı hastalık etkeni olan Aeromonas türlerinin Çoklu PCR Yöntemi ile Teşhisi, 2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 2010, Karaman. E4. Çagatay, I.T., Şen, E.B., Dağaşan, M, Gümüş, E., 2010, Gökkuşağı alabalığında bakteriyal hastalık etkenlerinin PCR ile tespiti, 20. Biyoloji Kongresi, Denizli. E5. Çagatay, T.I., Şen, E.B., Dağaşan, M, 2010, Körfezinde fekal mikrobial kirleticilerin PCR ile belirlenmesi, Ekoloji Sempozyumu, Aksaray. E6. Çagatay, T.I., 2009, Gökkuşağı alabalığında karşılaşılan balık patojenlerinin teşhisi, 15. Su Ürünleri Sempozyumu, Rize. E6. Çagatay, T.I. ve Kolankaya, N., 2005,, Bazı poliaromatiklerin biyodegradasyonunda Phanerochaete chrysosporium un lignin peroksidaz, süreoksit

7 dismutaz, katalaz aktivitelerinin Rolü, 14. BiyoteknoloJİ Kongresi, 31 Agustos-2 Eylül, Eskişehir. E7. Çağatay, T.I., Hickford, J., 2001, Glycosylation of D. nodosus fimbrial subunit proteins?, XII. Biyoteknoloji Kongresi, Eylül, Ayvalik-Balıkesir. E8. Dere, T.I., ve Kolankaya,. N., 1996, Bazı poliklorlu aromatiklerin detoksifikasyon enzimleri üzerine etkisi, 13. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eylül 1996, İstanbul. E9. Kolankaya, N., Ergene, A., Dere, T.I., Taşpınar A., Taşkın, K.M., 1994, Beyaz çürükçül funguslarda kömürün biyosolubilizasyonu, 12. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz, Edirne. E10. Kolankaya, N., Gökcay, C.F., Ergene, A., ve Dere, T.I., 1993, Türkiye bazı linyitlerinin mikrobiyolojik sıvılaştırılması, 8. KÜKEM Dergisi, Cilt 16, Vol. 16, No. 2, p. 94. Ankara. F. Diğer yayınlar :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Hüseyin BASIM. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Hüseyin BASIM. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Hüseyin BASIM Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü Ankara Üniversitesi 1987 Y. Lisans Bitki Koruma Bölümü, Ankara Üniversitesi 1990 Fitopatoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Kurum/Kuruluş Bölüm/Birim Görev Türü Görev Süresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Kurum/Kuruluş Bölüm/Birim Görev Türü Görev Süresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL ADI SOYADI Pınar AYTAR YAZIŞMA ADRESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik AD, Meşelik,. DOĞUM YILI, YERİ 1982, Balıkesir TEL 222 239 37 50/2757 GSM 0539 406 91 31 E-POSTA

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Şafak ULUSOY Doğum Tarihi: 08/08/1982 Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA. 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969. 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya. 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. 1. Adı Soyadı: Azmi YERLİKAYA 2. Doğum Tarihi: 06 Mart 1969 3. Doğum Yeri: Kulu/Konya 4. Unvanı: Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ. İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/ http://uskim.ksu.edu.tr/ ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Doğum Yeri Telefon Prof. Dr. Yüksel BÖLEK İliç / ERZİNCAN İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM) 280 2133 (FAKÜLTE) Fax (344) 280 2002 E-mail WEB yuksel@ksu.edu.tr http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Doğum Tarihi : 15 05 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Kul Doğum Tarihi: 02 Nisan 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Metalurji Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Serden Başak 2. Doğum Tarihi: 1978 3. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Su Ürünleri Müh. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak. 2000

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ

Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SADİ Telefon : +90338-2262000/4602 Belgegeçer : +90338-2262214 e-posta : oturksadi@hotmail.com Eğitim Bilgileri Doktora (2005-2010): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Berke Kırıkkanat 2. Doğum Tarihi : 09 Şubat 1988 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 2005-2010

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : MİHRİBAN KORUKLUOĞLU Doğum Tarihi : 01 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Süt Teknolojisi Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans Tarım Ürünleri Teknolojisi

Detaylı

(KSÜ Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Kahramamaraş,

(KSÜ Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Kahramamaraş, ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sait EKİNCİ (KSÜ Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, Kahramamaraş, Tel: 0344 2191614, E-mail: sekinci@ ksu.edu.tr) 2. Doğum Tarihi: 03 Haziran 1970 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Serden Başak 2. Doğum Tarihi: 1978 3. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Su Ürünleri Müh. İstanbul Üni. Su Ürünleri Fak. 2000

Detaylı

Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK Bilimsel Özgeçmiş ve Etkinlikler

Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK Bilimsel Özgeçmiş ve Etkinlikler Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK Bilimsel Özgeçmiş ve Etkinlikler Adres : Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 58140 SİVAS Tel : 0 346 219 10 10 / 2905 Email :hbbuyuk@cumhuriyet.edu.tr URL

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ahmet FENERCĐOĞLU Doğum Tarihi: 08/08/1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1990-1994 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bülent GÜRBÜZ Doğum Tarihi: 18 Haziran 1976 Yabancı Dil: 87.5 (2012 ÜDS İlkbahar Dönemi) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri

ÖZGEÇMİŞ. Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. Özlem Darcansoy İşeri Doğum Tarihi 09/03/1980 Medeni Durumu Yazışma Adresi e-posta Evli (1 çocuk) Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü Atatürk Mahallesi, 2687

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı